Sunteți pe pagina 1din 2

Histria

Curs: 4t.B

Professor: Ferran Gonzlez

Dissenya una infografia histrica.

1- Nom de lactivitat: Dissenya una infografia histrica.


2- Materia i Curs: Socials / 4t.ESO
3- Objectiu final: Dissenyar una infografia de tipus histric del tema1 sobre el liberalisme i la Revoluci
Francesa.
4- Descripci activitat:
Els alumnes hauran descollir un dels aspectes tractats a la unitat 1 i dissenyar una infografia. El
sistema delecci es fa a travs del grup Hangouts i s lliure. Qui primer envia el tema a tractar, sel
queda.
5- Objectius daquesta activitat:
a) Dissenyar una Infografia sobre el liberalisme i la Revoluci francesa

b) Treballar amb ms profunditat un aspecte daquest tema.

c) Utilitzar una eina TIC com a format de lactivitat.

d) Sintetitzar la informaci que es vol tractar.

e) Cercar i connectar imatges histriques amb la informaci treballada.

6-

Passos:

a) Escull un aspecte de la unitat i profunditza en ell.

b) Escull un dels programes proposats per dissenyar la teva infografia.

c) Recolza la informaci amb imatges.


6.1 Punts a tenir en compte
1. La informaci ha destar relacionada amb la-es imatge-es que aportis.
2. El que valorar ms ser la informaci: si s exacte, com est presentada... Per tamb valorar el
disseny de la vostra infografia.
1

Histria

Curs: 4t.B

Professor: Ferran Gonzlez

3. Per fer una bona infografia hauries de tenir en compte el que diu en els segents enllaos:
http://e-aprendizaje.es/2013/02/21/como-hacer-una-infografia/
http://www.puromarketing.com/17/18131/cosas-evitar-hora-crear-infografia.html
https://www.youtube.com/watch?v=E1u7Eh2kuv0

7- Avaluaci: Lactivitat savaluar a travs duna rbrica.


8- Perioditzaci: Mitja sessi per a lexplicaci de lactivitat i una sessi complerta per comenar a
treballar.
9-

Com fer lentrega i data:


a) Una vegada tingueu la infografia feta, caldr guardar-la com si fos una imatge i enviar-me-la al
meu correu: