Sunteți pe pagina 1din 2

Histria

Curs: 4t.B

Professor: Ferran Gonzlez

Presentaci Museu del Ferrocarril de Vilanova.

1- Nom de lactivitat. Presentaci.


2- Materia i Curs: Socials / 4t.ESO
3- Objectiu final: Presentaci sobre algun objecte del Museu del Ferrocarril de Vilanova.
4- Descripci activitat:
Heu descollir algun dels elements del que hagueu vist durant la visita al Museu i fer-ne una
presentaci
5- Objectius daquesta activitat:
a) Repassar temari mentre es fa la presentaci.
b) Aprendre a utilitzar una eina TIC.
c) Al final, obtenir una eina que serveixi per complementar millor la informaci rebuda.

6- Passos:
a) Escollir algun dels objectes o temes que hagueu vist o se us hagin explicat del Museu del
Ferrocarril
b) Escollir

el

programa

de

presentacions

que

vulgueu:

Powerpoint,Prezi,Google

Presentaciones...
c) Ha de constar dimatges, un vdeo explicatiu fet per vosaltres i un altre de general.
d) Si s un PowerPoint ha de constar dun mnim de 10 planes.
e) Cal citar don sha tret la informaci.
f) Si es fa amb Powerpoint shaur dentregar en un pen. Sin shaur denviar lenlla al
meu correu: En tots els casos larxiu ha de tenir el nom dels autors,curs i any i el ttol:
Presentaci Museu Ferrocarril
1

Histria

Curs: 4t.B

Professor: Ferran Gonzlez

g) Lactivitat ha de ser en parelles.

7- Avaluaci: Lactivitat savaluar a travs duna rbrica.

8- Data dentrega: