Sunteți pe pagina 1din 1

Doamn Decan,

Subsemnatul(a)
student() al Facultii de Administraie i Afaceri, la specializarea ...
..,
n anul .., anul universitar 2010/2011, v rog a-mi aproba eliberarea
unei
adeverine
de
student,
pentru
a-mi
servi
la

Data,
.

Semntura,

Doamnei Decan al Facultii de Administraie i Afaceri

Doamn Decan,
Subsemnatul(a)
student() al Facultii de Administraie i Afaceri, la specializarea ...
..,
n anul .., anul universitar 2010/2011, v rog a-mi aproba
eliberarea unei adeverine de student, pentru a-mi servi la

Data,
.

Semntura,

Doamnei Decan al Facultii de Administraie i Afaceri