Sunteți pe pagina 1din 4

TEMATICA INSTRUIRE INTERNA

Ce este un Sistem de Management al Calitatii ?


Sistemul de management al calitatii este un sistem de management orientat catre respectarea de catre serviciul/ produsul
furnizat catre client a tuturor cerintelor acestuia.
Practic sistemul de management al calitatii este un mod de conducere a organizatiei orientat catre client sau mai bine zis
orientat spre respectarea, de catre produsul/serviciul furnizat, a tuturor cerintelor clientului.
Ce este ISO 9001:2008 ?
Este un standard international ce contine criterii pentru documentarea, implementarea si certificarea unui Sistem de
Management al Calitatii.
Este practic singurul document de referinta ce sta la baza unei certificari ISO 9001:2008.
Ce este certificarea ISO 9001:2008 ?
In intelesul strict al termenului certificarea reprezinta recunoasterea de catre o terta parte a faptului ca organizatia aplica
un Sistem de Management al Calitatii in conformitate cu cerintele ISO 9001:2008 .
Insa prin certificarea ISO 9001:2008 organizatia comunica tuturor partilor interesate ca:
- principalul obiectiv al organizatiei il reprezinta calitatea (calitate definita ca respectarea tuturor cerintelor clientului de
catre produsul/serviciul furnizat);
- toate aspectele organizatiei (performantele proceselor, competenta personalului, produsele, serviciile) se imbunatatesc in
mod continuu
Cine poate implementa un Sistem de Management al Calitatii?
Orice tip de organizatie indiferent de marime, natura produsului/ serviciului furnizat, de forma, de proprietate si modul de
organizare (societate comerciala, organizatie non guvernamentala, institutie a administratiei publice locale sau centrale)
Ce trebuie sa faca o organizatie pentru o certificare ISO 9001?
O organizatie care doreste sa obtina o recunoastere a conformitatii Sistemului de Management al Calitatii documentat si
implementat cu cerintele standardului ISO 9001:2008 trebuie sa:
1. documenteze un sistem de management al calitatii (= sa elaboreze documentele cerute de ISO 9001:2008)
2. sa implementeze un sistem de management al calitatii (= documentele elaborate trebuie difuzate, cunoscute, utilizate
de catre intregul personal al organizatiei si trebuie sa se genereze toate inregistrarile conform cerintelor documentatiei
Sistemului deManagement al Calitatii)
3. sa solicite catre un Organism de Certificare Sisteme de Management al Calitatii evaluare sistemului de
management al calitatii in vederea certificarii conform cerintelor ISO 9001:2000 (= cerere ce certificare)
Desi la prima vedere procesul de ceritificare este simplu, acesta necesita resurse (umane, financiare, timp), restructurari
ale organizatiei (numai atunci cand acest lucru este imperios necesar) si, foarte important, procesul este unul continuu.
Pentru ca, desi se considera ca obtinerea certificarii reprezinta un obstacol dificil, este mult mai dificila pastrarea acestei
certificari pentru ca sistemul de management al calitatii trebuie mentinut si imbunatatit in mod continuu .

Concepte gresite
Certificarea este un fel de autorizatie: se obtine si gata.
Certificarea este un proces continuu si activ. Sistemul trebuie sa functioneze si trebuie sa fie mentinut in mod continuu.

O organizatie certificata ISO 9001 genereaza produse certificate ISO 9001.


ISO 9001 este un standard ce se refera la Sistemul de Management al Calitatii unei organizatii. Certificarea unui produs
reprezinta recunoasterea conformitatii produsului cu un standard de produs.
Avantaje
controlul sistemului organizational prin descrierea proceselor si responsabilizarea acestora;
responsabilizarea tuturor angajatilor prin descrierea responsabilitatilor fiecarui membru al organizatiei intr-un mod clar
si documentat;
scaderea costurilor non-calitatii;
prestigiu generat de imaginea asociata unei companii certificate ISO 9001;
apartenenta la grupuri de interes ce vorbesc aceeasi limba: calitatea;
imbunatatirea relatiilor cu clientii si fidelizarea acestora prin aplicarea unui mod de conducere orientat spre client si
satisfacerea cerintelor acestuia.
avantaje economice
DEFINITII :
Calitatea- Masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplineste cerinte.
Cerinta - Masura sau asteptarea care este declarata,implicita sau obligatorie.
Sistem de management-sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele si prin care se realizeaza acele obiective.
Sistem de management al calitatii- sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea
ce priveste calitatea.
Certificarea Sistemului de management al calitaii: atestarea de ctre o ter parte independent i imparial, a
capabilitii organizaiei de a demonstra conformitatea SMC cu standardul de referin (SMC = Sistemul de management
al calitaii)
Politica referitoare la calitate: cuprinde inteniile i orientrile referitoare la calitate, aa cum sunt ele exprimate oficial
de managementul de la cel mai nalt nivel.
Obiectivele calitii sunt stabilite pentru functiile relevante i la nivelurile relevante ale organizatiei.
Conformitate: ndeplinirea unei cerine a standardului.
Neconformitate: nendeplinirea unei cerine a standardului.
Neconformitate major: neconformitatea prin care se pune in eviden nendeplinirea unei pri eseniale a SMC sau a
unui cumul de mai multe neconformiti minore i care conduce la incapacitatea funcionrii unei pri eseniale a SMC
Auditul calitatii - Proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si evaluarea lor cu
obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit
Auditul nu este un control, un mod de a cauta vinovati si de sanctionare a membrilor institutiei.
Este un proces documentat (se desfasoara conform unui standard si unei proceduri), ce consta in compararea
unui situatii reale (activitatea din institutie) cu o situatie ideala (descrisa de o procedura si de standardul de referinta SR
EN ISO 9001:2008)
RESPONSABILITATI :
Cine realizeaza implementarea sistemului calitatii ?
Toti membrii organizatiei sau institutiei.
Cui revine responsabilitatea generala a managementului calitatii ?

Tuturor managerilor condusi de managerul general.


Cine are responsabilitatea i autoritatea pentru stabilirea, implementarea si mentinerea proceselelor necesare
sistemului de management al calitii, raportarea catre managementului de la cel mai nalt nivel despre
funcionarea sistemului de management al calitii i despre orice necesitate de mbuntire si pentru a se asigura
c este promovat n cadrul organizaiei contientizarea cerinelor clientului?
RMC reprezentantul managementului pentru calitate - Prorector
MANAGER CALITATE Departamentul Managementul Calitatii
RC responsabil cu calitatea la nivel de compartiment/catedra
DOCUMENTATIA SMC:
Documentele SMC includ:
- Politica privind calitate
- Angajamentul rectorului
- Declaratie privind obiectivele calitii
- Manualul calitii (MC)
- Procedurile de sistem (PS)
- Procedurile de proces (PP)
- Procedurile operaionale (PO)
- Procedurile de lucru (PL)
- nregistrri ale SMC (Formulare, Registre, Chestionare)
Aceste documente descriu sistemul de management al calitatii, activitatile din cadrul institutiei, responsabilitatile
fiecarui membru al personalului, sunt disponibile tuturor angajatilor si au regim controlat.
Documentele SMC- sunt difuzate n regim controlat deoarece ele sunt difuzate pe baza listei de difuzare.
nregistrri ale SMC: sunt documentele care rezult din funcionarea SMC, respectiv din activitatea curent i sunt
specificate n proceduri.
Manualul calitii conine:
Scopul i domeniul de aplicare a SMC
Activitile necesare a fi realizate pentru calitate
Procedurile documentate ale SMC (PS,PP,PO)
Descrierea interaciunii dintre procesele SMC
Domeniu de aplicare reglementeaza toate activitatile din toate compartimentele institutiei.
Mod de utilizare manualul calitatii este disponibil tuturor angajatilor din cadrul institutiei pentru insusirea,
implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii.
Procedurile de sistem (PS):
Sunt 6 proceduri si anume:
Controlul documentelor
Controlul nregistrrilor
Audituri interne
Controlul serviciului neconform
Aciuni corective
Aciuni preventive

(PS-01)
(PS-02)
(PS-03)
(PS-04)
(PS-05)
(PS-06)

Procedurile de proces (PP)


Proceduri operationale (PO)
Proceduri de lucru (PL)

Coninutul procedurilor :
Pagina de gard (prima pagin)
Lista de difuzare (lista persoanelor crora le-a fost difuzat procedura)
Indicatorul reviziilor i ediiilor ( tabelul n care se consemneaz modificrile fcute la procedur)
Cuprins
Scopul procedurii
Domeniul de aplicare al procedurii
Documentele de referint care au stat la baza elaborrii procedurii
Definiii i abrevieri
Descrierea procedurii (generaliti, resurse, planificare activitate, operare activitate, msurare i mbuntire, indicatori
de performan)
Responsabilitile
Anexele i nregistrrile
PS-01 - Controlul documentelor
Procedura definete modalitatea de a asigura:
- verificarea i aprobarea documentelor inaintea utilizrii acestora
- reexaminarea, actualizarea (dac este necesar) i reaprobarea documentelor
- identificarea modificrilor i stadiului reviziilor
- mentinerea datelor i documentelor n condiii de vizibilitate, usurinta de identificare si - trasabilitatea
- identificarea distribuirii controlate a documentelor de origine externa
- gestiunea documentelor perimate astfel incat sa se previna utilizarea neintentionata si sa se asigure o identificare
clara a celor pastrate pentru un scop, oricare ar fi acesta
Mai simplu, procedura definete modul cum sunt elaborate, verificate, aprobate, difuzate,folosite, pstrate,
revizuite, retrase, arhivate i distruse documentele SMC
PS-02 - Controlul nregistrrilor
Procedura defineste modalitatea de a asigura:
- usurinta identificarii, arhivarii, regasirii si protectiei inregistrarilor
- mentinerea nregistrrilor in conditii de lizibilitate
- durata de pastrare a nregistrrilor si destinatia lor finala
PS-03 - Audituri interne
Este procedura prin care se descrie cum se efectueaz, la intervale planificate de audituri interne, pentru a stabili
daca SMC:
- este conform cu cerintele standardului de referinta
- este conform cu cerintele impuse de organizatie
- este implementat eficace
- este mentinut si actualizat
PS-04 - Controlul serviciului neconform
Este procedura prin care se descrie modul de identificare, analiz i tratare a serviciilor neconforme cu cerintele
standardului de referint
PS-05 - Actiuni corective
Procedura reglementeaz modul de identificare, analiz, implementare i urmrire a aciunilor de eliminare a
neconformitilor constatate n funcionarea SMC i n activitatea specific.
PS-06 - Aciuni preventive
Procedura reglementeaz modul de identificare, analiz, implementare i urmrire a aciunilor ntreprinse pentru
eliminarea unor poteniale neconformiti n funcionarea SMC i n activitatea specific.