Sunteți pe pagina 1din 1

Histria

Curs: 4t.B

Professor: Ferran Gonzlez

Presentem la Histria.

1- Nom de lactivitat: Presentem la Histria


2- Matria i Curs: Socials / 4t.ESO
3- Objectiu final: A travs de la tcnica del croma fer una exposici oral.
4- Descripci activitat:
Es tracta que amb ls de la tcnica del croma feu una presentaci dalgun punt dels que fins ara hem treballat. El
croma consisteix a recrear un fons virtual amb el qual interactuem.
5- Objectius daquesta activitat:
a) Desenvolupar lexpressi oral..
b) Reforar continguts mitjanant lelaboraci dun artefacte TIC.
c) Aprendre a utilitzar una eina TIC que nintegra daltres.
d) Aprendre a cercar informaci,contrastar-la i combinar-la amb altres formats (imatges,vdeo i audio)
e) Saber relacionar informacions interrelacionades.

6-

Passos:
f) Fareu grups de 2.
g) Triareu un fet histric treballat del tema Feixismes i II G.M. Per exemple: la marxa sobre Roma de Mussolini el
1922.
h) Lexplicareu com si la presentssiu .
i) Mentre ho feu haureu de combinar les explicacions amb imatges fotos,mapes,grfiques...- o fragments de
vdeos que recolzin les explicacions com si fos un documental
j) Lexplicaci ha de tenir una duraci dentre 4 i 6 minuts.
k) Lexplicaci i el fons (imatges i/o vdeo han destar interrelacionades)
l) Tots els membres del grup han de tenir una intervenci similar quant a la durada i all que es digui.

7- Avaluaci: Lactivitat savaluar a travs duna rbrica. Tamb hi haur una autoavaluaci a travs dun formulari
Google en la qual cada alumne podr valorar diferents aspectes de lactivitat.

8- Perioditzaci: Mitja sessi per a lexplicaci de lactivitat i una sessi complerta per comenar a treballar.