Sunteți pe pagina 1din 3

Asistenţa Primară a Stării de Sănătate

Proiect – Fişa de anchetă epidemiologică


Asist. drd. Mioara Matei

STRUCTURAREA UNEI FIŞE DE ANCHETĂ


EPIDEMIOLOGICĂ (în BCV, CANCERE, OBEZITATE)

Exemplu: Fişă de anchetă epidemiologică pentru evaluarea factorilor de risc în cancerul de


col uterin

Etape:

1) Documentarea
2) Alcătuirea planului proiectului
3) Alcătuirea fişei de anchetă epidemiologică
4) Finalizarea proiectului

1) Documentarea → noţiuni despre boală, factorii de risc, alcătuirea unei fişe de anchetă
epidemiologică:
a. Site-uri
b. Anuar statistic
c. Tratate
d. Articole

2) Structurarea proiectului:
 Justificarea alegerii temei:
- date de prevalenţă, incidenţă, mortalitate a bolii studiate la nivel mondial, în
România, în Iaşi
- frecvenţa factorilor de risc în literatură
- care sunt factorii citaţi în literatură
 Scopul şi obiectivele studiului:
- scop: scăderea incidenţei şi mortalităţii prin cancer de col uterin la populaţia
asistată
- obiective: evaluarea factorilor de risc pentru a cunoaşte expunerea în populaţia
studiată şi
a) pentru a încerca limitarea expunerii la aceşti factori
b) pentru aplicarea unor programe de educaţie pentru sănătate având ca rezultat
creşterea adresabilităţii la medic
c) pentru a le îndruma către specialişti de obstetrică-ginecologie în scopul
depistării precoce a bolii

1
Asistenţa Primară a Stării de Sănătate
Proiect – Fişa de anchetă epidemiologică
Asist. drd. Mioara Matei

 Populaţia studiată:
- persoane aparent sănătoase asistate la Cabinetul Medicului de Familie
 Fişa de anchetă epidemiologică:
- se va utiliza o fişă chestionar aplicată de către medicul de familie
- întrebări – concise, clare
- se evită termenii de strictă specialitate
- să nu sugereze răspunsul
- se preferă răspunsuri precodificate (ex. da/nu, mai mult de/mai puţin de)
- să nu fie numeroase (10 minute pentru completare)
- înainte de redactarea întrebărilor se va defini precis ceea ce vrem să măsurăm
(să evaluăm) → în cazul nostru factorii de risc implicaţi în producerea
cancerului de col uterin → dintre factorii de risc citaţi în literatură ne vom opri
asupra celor care pot fi evaluaţi la nivelul posibilităţilor noastre de investigare
- structura fişei de anchetă epidemiologică:
- date de identificare a persoanei investigate
- date despre factorii de risc implicaţi în etiologia bolii (cei mai importanţi şi care
pot fi cuantificabili)
 Bibliografie:
1. Azoicăi D.: Ancheta epidemiologică în practica medicală. Ed. Polirom, Iaşi, 1998
2. Pricop M.: Oncologie ginecologică clinică. Ed. Polirom, Iaşi, 2000
3. www.statistics.ro
4. European Network of Cancer Registries (www.encr.com.fr/)

3) Alcătuirea fişei:
Nume:
Prenume:
CNP:
Vârstă:
Sex:
Mediu de provenienţă: U□ R□
Antecedente personale de cancer de col uterin: da□ nu□
Antecedente eredocolaterale de cancer de col uterin: mamă □ soră □
Numărul de naşteri: <3 ≥3
Numărul de avorturi: <4 ≥4
*Vârsta la debutul vieţii sexuale: < 18 ani ≥ 18 ani
*Numărul partenerilor sexuali: < 2 ≥2
Fumătoare: da □ în prezent: < 5 ≥ 5 ţigarete/zi
în trecut: <5 ≥ 5 ţigarete/zi
nu □
2
Asistenţa Primară a Stării de Sănătate
Proiect – Fişa de anchetă epidemiologică
Asist. drd. Mioara Matei

Utilizarea contraceptivelor orale: da □ < 8 ani ≥ 8 ani


nu □
denumirea preparatului: -------------
Infecţii genitale în antecedente: da □ < 4/an ≥ 4/an
nu □

4) Finalizarea proiectului