Sunteți pe pagina 1din 1

Refugiatii din Bucovina de Nord si Basarabia si supravietuitorii trenurilor morti

i , eliminati de la scutirea de impozite, pe noul Cod Fiscal


Dana HUMOREANU
Romnii din Bucovina de Nord si Basarabia care au reusit sa se refugieze n Romnia du
pa 28 iunie 1940, cnd aceste teritorii au fost cedate Uniunii Sovietice, evreii s
i romii supravietuitori ai deportarilor n ghetouri si lagare de concentrare, ai tr
enurilor mortii , precum si toate persoanele persecutate din motive etnice de regi
murile instaurate n Romnia cu ncepere de la 6 septembrie 1940 pna la 6 martie 1945 n
u mai beneficiaza, din acest an, de scutiri la plata impozitelor locale. Noul Co
d Fiscal adoptat de Camera Deputatilor cu 279 de voturi pentru si 8 mpotriva si de Se
nat cu 130 de voturi "pentru", 4 voturi "mpotriva" si o abtinere prevede ca de sc
utiri beneficiaza doar romnii care au fost persecutati din motive politice, de l
a 6 martie 1945.
Discriminarea facuta de parlamentari prin noul Cod Fiscal valabil de la 1 ianuar
ie 2016 loveste n aproape 2.700 de suceveni cu vrste cuprinse ntre 71 si 76 de ani
ale caror drepturi au fost conferite de Legea nr. 189/2000 privind aprobarea Ord
onantei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurata cu ncepere de la 6 martie 1945, precum si celor
deportate n strainatate ori constituite n prizonieri, republicat, cu modificarile
ulterioare.
La capitolul referitor la scutirile de impozite datorate administratiilor locale
, noul Cod Fiscal face referire doar la categoriile de persoane prevazute de Dec
retul-lege nr. 118/1990.
Acest lucru ridica serioase dubii asupra coerentei legislative a Parlamentului p
entru ca prima ntrebare care se ridica este aceea daca legiuitorul poate sa acord
e facilitati n baza unui act normativ, respectiv Decretul nr. 118/1990, care a fo
st modificat printr-o ordonanta a Guvernului - nr. 105/ 1999 si aprobat printr-o
lege - nr. 189/2000.
700 de fosti refugiati si deportati etnic sunt invitati de Primaria Suceava sa-s
i achite impozitele locale
Din motive de nenteles, noul Cod Fiscal se duce la prima forma a actului normativ
referitor la persoanele persecutate, respectiv Decretul 118/1990, care i are n ve
dere doar pe cei persecutati politic.
Ordonanta nr.105/1999 a corectat acest lucru, textul a fost aprobat prin legea n
r.189/2000, iar ulterior au mai survenit modificari prin nca 17 ordonante de urge
nta si legi, ultima fiind Legea nr.71/2015.
Primaria Suceava a nceput deja sa informeze prin adrese cei circa 700 de suceveni
din categoriile prevazute n Legea nr.189/2000 ca din acest an nu mai beneficiaza
de scutire la plata impozitelor si taxelor locale si i invita sa vina sa-si achi
te obligatiile fiscale. Directorul executiv din cadrul primariei, Elisabeta Vaid
eanu, ne-a declarat, ieri, ca desi Legea nr.189/2000 este de aprobare a ordonant
ei care completeaza Decretul nr.118/1990, cu referire att la persecutiile politic
e, ct si la deportari, la primul articol se modifica titlul ordonantei, care ramne
doar cu persecutiile din motive etnice. Prin lege s-a modificat titulatura, care
nu mai este <de completare>, ci se refera doar la persoanele persecutate din mo
tive etnice, iar noul Cod Fiscal nu prevede aceasta categorie de persoane ca ben
eficiare de scutiri. Sunt acordate facilitati doar celor prevazuti n Decretul nr.
118/1990 si acestia sunt persecutatii politic , a precizat directorul Vaideanu.
Prin urmare, putinii romni supravietuitori ai prigoanei sovietice refugiati din B
ucovina de Nord si Basarabia, ori evreii si romii care au scapat din prizonierat
, deportari si lagare de concentrare, toti peste 71 de ani, sunt stersi cu buret
ele din rndul celor care merita sa beneficieze de scutiri la taxe si impozite loc
ale. Parlamentarii au apreciat ca nu e cazul ca suferintele lor sa fie compensat
e la fel ca cele ale fostilor detinuti politici.