Sunteți pe pagina 1din 10

Planificarea anuala a activitatii de invatare clasa a 11-a (L1), filiera tehnologica

Manualul: UPSTREAM ADVANCED

Nr.
crt.

Continutul tematic al
unitatii de invatare

Competente specifice vizate

1.

UNIT 1
SOMETHING TO
SHOUT ABOUT
Topic: ambition;
success; achievement;
happiness
Vocabulary:
celebrations; career
success; collocations;
words often confused;
leaders; idioms; fixed
phrases with on ;
phrasal verbs
Structure:

1.1 Identificarea informatiilor necesare si suficiente pentru


decodarea sensului global al mesajelor orale
1.2 Obtinerea de informatii relevante, din mesaje orale,
pentru a rezolva o sarcina de lucru
1.3 Identificarea punctelor de vedere si a opiniilor
exprimate
1.4 Identificarea sensului elementelor de vocabular (si de
accent pentru toate domeniile ocupationale unde accentul
este relevant) nefamiliare cu ajutorul contextului sau prin
asocieri/ conexiuni
2.1 Identificarea de informatii si opinii relevante pentru
sarcina de lucru in texte de informare generala
2.2 Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapida
de informatii/ detalii specifice pentru rezolvarea unei

Nr. de
ore
alocat
e

Obse
Sapta rvatii
mana

gerund/infinitive
Function: giving and
responding to news;
comparing; contrasting
and speculating;
writing formal and
informal letters

sarcini
2.3 Utilizarea unor materiale de referinta pentru
identificarea sensului, atunci cand este necesar
2.4 Corelarea in mod coerent a mai multor informatii din
diverse parti ale unui text/ din texte diferite
3.1 Oferirea si solicitarea de informatii pentru indeplinirea
unei sarcini de lucru
3.2 Formularea clara, precisa si in mod politicos a
informatiilor si intrebarilor
3.3 Solicitarea si oferirea de clarificari si explicatii atunci
cand informatia nu este inteleasa imediat
3.4 Prezentarea de descrieri clare si detaliate pe subiecte
legate de domenii de interes propriu si/ sau profesional
4.1 Completarea de documente si formulare profesionale
specifice domeniului ocupational
4.2 Utilizarea unor materiale de referinta adecvate pentru a
verifica corectitudinea limbii folosite
4.3 Adecvarea formatului si limbajului la context si la tipul
de text
4.4 Utilizarea conventiilor folosite in comunicarea scrisa
formala si informala
5.1 Oferirea de opinii proprii si sustinerea lor cu argumente
in conversatii de teme diverse de interes
5.2 Exprimarea clara si fluenta a propriilor opinii si puncte

de vedere legate de domeniul de activitate


5.3 Solicitarea in mod adecvat a opiniilor interlocutorului si
raspunsul adecvat la acestea
5.4 Verificarea intelegerii si solicitarea/ oferirea de
clarificari/ explicatii cand informatia nu este clar inteleasa,
in conversatii
5.5 Participarea la conversatii folosind un limbaj adecvat la
context si respectand conventiile folosite in conversatie
2.

UNIT 2 ESCAPE
ARTISTS
Topic: travel;
entertainment; leisure;
relaxing
Vocabulary: pastimes
and hobbies; leisure
activities; adjectives;
collocations; idioms;
fixed phrases with at;
phrasal verbs
Structure: The Present;
stative verbs
Function: making and
responding to
suggestions;

3.

4.

5.

interrupting; writing
reviews
SELF-ASSESSMENT
MODULE 1
UNIT 3 PEOPLE
POWER
Topic: people;
families; appearances
Vocabulary: family;
media; characteristics;
words often confused;
collocations; idioms;
fixed phrases with of ;
phrasal verbs (clear,
come)
Structure: the past;
used to and would
Function: apologising;
writing articles
UNIT 4 GROWING
CONCERNS
Topic: social
problems; civil

6.
7.

liberties;
unemployment;
poverty; international
issues; environmental
problems
Vocabulary: crime and
the law; punishment;
charity; social issues;
people in the legal
profession; phrasal
verbs; idioms; fixed
phrases with against;
Structure: the passive;
the causative
Function: solving
problems; writing
reports and proposals
SELF-ASSESSMENT
MODULE 2
UNIT 5 OUR
CHANGING WORLD
Topic: technology;
computers; space
travel; technology in

8.

everyday life
Vocabulary: science
and technology;
computers; phrasal
verbs; idioms fixed
phrases with in;
Structure: the future
Function: sharing
opinions; writing book
entries
UNIT 6 A JOB
WELL DONE
Topic: work; the
workplace; business;
professions; money
Vocabulary: jobs;
work and workplaces;
collocations; idioms;
phrasal verbs; fixed
phrases with on;
Structure: conditionals
and wishes
Function: polite
requests; writing

9.
10.

11.

business option/ letters


of application
SELF-ASSESSMENT
MODULE 3
UNIT 7 FIT FOR
LIFE
Topic: health; fitness;
medicine; sport &
exercise
Vocabulary: health
problems; treatments;
medicine; collocations;
idioms; fixed phrases
with under; phrasal
verbs;
Structure: inversion;
modal verbs
Function: making
appointments; making
assumptions; guessing
and eliminating;
combined transactional
tasks
UNIT 8 LIVE AND

12.
13.

LEARN
Topic: school;
education; university
life; educational issues
Vocabulary: school;
college; university;
study methods;
subjects; learning;
collocations; idioms;
fixed phrases with by
Structure: relatives
Function: describing
similarities/
differences; writing
information sheets
SELF-ASSESSMENT
MODULE 4
UNIT 9 THE
IMAGE BUSINESS
Topic: the fashion
industry; image; the
visual arts
Vocabulary: image;
looks; collocations;

14.

idioms; fixed phrases


with down; phrasal
verbs;
Structure: indirect
speech and reporting
verbs
Function: expressing
surprise; calling 999;
competition entries
UNIT 10 SHOP
AROUND
Topic: shopping; the
economy; advertising
Vocabulary: shopping;
money; advertising;
collocations; idioms;
fixed phrases with
carry; phrasal verbs
Structure: articles and
punctuation
Function:
placing/confirming an
order;
making/answering a

15.

complaint; review of
writing tasks
SELF-ASSESSMENT
MODULE 5

S-ar putea să vă placă și