Sunteți pe pagina 1din 284

PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONAL A

REGIUNII BUCURETI-ILFOV 2014-2020

iulie 2015

CUPRINS
CAPITOLUL 1. INTRODUCERE ................................................................................. 9
1.1. RAPORTAREA LA POLITICI/STRATEGII/PLANURI EUROPENE, NAIONALE .. 9
1.2. SCURT PREZENTARE I EVALUARE A PDR 2007-2013............................... 11
1.3. PRINCIPIILE CARE AU STAU LA BAZA PROCESULUI DE PLANIFICARE ........ 12
1.4. ACTORII IMPLICAI ................................................................................... 12
CAPITOLUL 2. PROFILUL SOCIO-ECONOMIC AL REGIUNII................................... 15
2.1. LOCALIZARE GEOGRAFIC .......................................................................... 15
2.2. CADRUL NATURAL ...................................................................................... 16
2.3. STRUCTURA SISTEMULUI DE AEZRI........................................................ 18
2.4. STRUCTURA SOCIODEMOGRAFIC A POPULAIEI .................................... 25
2.4.1. Evoluia populaiei i potenialul demografic ................................................. 25
2.4.1.1. Numrul i structura populaiei pe sexe, medii, naionaliti i etnii ........... 25
2.4.1.2. Densitatea populaiei ........................................................................... 29
2.4.1.3. Durata medie a vieii, rata medie de cretere, mortalitatea infantil .......... 29
2.4.1.4. Micarea natural a populaiei .............................................................. 30
2.4.1.5. Micarea migratorie a populaiei ............................................................ 31
2.4.2 Resurse umane ......................................................................................... 33
2.4.2.1. Nivelul de instruire .............................................................................. 33
2.4.2.2. Structura i dinamica resurselor de munc ............................................. 41
2.4.2.3. Ocuparea resurselor de munca ............................................................. 43
2.4.2.4 Nivel de trai, grad de srcie, zone urbane marginalizate .......................... 54
2.4.2.5 Zone Urbane Marginalizate .................................................................... 57
2.5. INFRASTRUCTUR ...................................................................................... 61
2.5.1. Infrastructura de comunicaii i transport (reea, densitate, calitate, TEN-T) .... 61
2.5.1.1. Poziionare, accesibilitate i conectivitate la reeaua TEN-T....................... 61
2.5.1.2. Cai de comunicaie i transport rutiere. Conectivitate la reeaua TEN-T ...... 63
2.5.1.3. Cai de comunicaie i transport feroviare. Conectivitate la reeaua TEN-T ... 67
2.5.1.4. Cai de comunicaie i transport aeriene .................................................. 71
2.5.1.5. Ci de comunicaie i transport pe cai navigabile ..................................... 71
2.5.1.6. Cai de comunicaie alternative. Trasee pentru bicicliti............................. 73
2.5.1.7. Strzi locale ....................................................................................... 74
2.5.1.8. Transport de pasageri i mrfuri pe moduri de transport .......................... 75
2.5.1.9. Transport de pasageri public i privat, local i intraregional ...................... 83
2.5.1.10. Zone cu acces dificil la reeaua de ci de comunicaii i transport ............ 88
2.5.1.11. Zone cu circulaie intens care depete capacitatea de transport .......... 88
2.5.1.12. Proiecte de infrastructura rutier finanate prin POR 2007-2013 i
preconizate a fi finantate prin POR 2014-2020 .................................................... 89
2.5.2. Infrastructura de utilitati publice ................................................................. 94
2.5.2.1. Reeaua de distribuie ap potabil, canalizare, ap menajer .................. 94
2.5.2.2. Reeaua de distribuie gaze naturale (uz casnic i industrial). ................... 95
2.5.2.3. Reeaua de distribuie energia termic. .................................................. 96
2.5.2.4. Reeaua de distribuie energia electrica .................................................. 98
2.5.2.5. Surse de energie convenional i alternativ ......................................... 99
2.5.3. Infrastructura de telecomunicaii ............................................................... 105
2.5.4. Infrastructura de sntate. Personal medico-sanitar..................................... 106
2.5.5. Infrastructura de servicii sociale ................................................................ 118
2.5.5. Infrastructura privind situaiile de urgen .................................................. 122
2.5.7. Infrastructura de educaie ........................................................................ 132
2.5.8. Infrastructura de cercetare, dezvoltare, inovare .......................................... 134
2.5.9. Fondul imobiliar existent ........................................................................... 140
1

2.6. MEDIU ...................................................................................................... 143


2.6.1. Infrastructura de mediu ............................................................................ 143
2.6.2. Calitatea factorului de mediu aer ............................................................... 148
2.6.3. Calitatea factorului de mediu ap .............................................................. 159
2.6.4. Calitatea factorului de mediu sol ................................................................ 164
2.6.5. Protectia naturii i biodiversitatea .............................................................. 169
2.6.6. Gospodrirea apelor. Infrastructuri specifice ............................................... 174
2.6.7. Riscuri tehnologice, surse de poluare ......................................................... 176
2.6.8. Gestionarea deeurilor ............................................................................. 176
2.6.9. Proiecte de investiii finanate prin POSMEDIU n regiune .............................. 180
2.7. ECONOMIA REGIUNII ............................................................................... 181
2.7.1. Dinamica PIB/locuitor n context regional i european .................................. 181
2.7.2 Activiti economice pe sectoare la nivel regional .......................................... 188
2.7.3 Dezvoltare antreprenorial ......................................................................... 192
2.7.4 Productivitatea muncii ............................................................................... 203
2.7.5 Iniiative antreprenoriale ........................................................................... 203
2.7.5.1 Structuri de sprijinire a afacerilor .......................................................... 203
2.7.5.2. Clustere ............................................................................................ 210
2.7.6 Investiii strine directe ............................................................................. 213
2.7.7 Comerul exterior ..................................................................................... 215
2.7.8 Indicele Competitivitii Regionale .............................................................. 215
2.8. TURISMUL ................................................................................................ 216
2.8.1. Patrimoniul natural protejat ...................................................................... 217
2.8.2. Patrimoniul cultural construit protejat: monumente istorice .......................... 217
2.8.3. Potenial turistic, structur, domenii de excelen, dinamic ......................... 220
2.8.4. Forme de turism ...................................................................................... 221
2.8.5. Structuri de primire turistic, capaciti, grad de ocupare, nr. de nnoptari ..... 222
2.9. AGRICULTURA I DEZVOLTARE RURAL ................................................... 225
2.9.1. Populaia activ n agricultur ................................................................... 225
2.9.2. Cultivarea plantelor.................................................................................. 226
2.9.3. Zootehnia ............................................................................................... 228
2.9.4. Structura terenurilor agricole, zonarea produciei agricole............................. 229
CAPITOLUL 3. ANALIZA SWOT ............................................................................ 231
CAPITOLUL 4. STRATEGIA DE DEZVOLTARE REGIONAL .................................... 236
CAPITOLUL 5. ESTIMAREA NECESITILOR DE FINANARE ............................... 238
CAPITOLUL 6. INDICATORI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR STRATEGIEI ......... 239
CAPITOLUL 7. SISTEMUL DE IMPLEMENTARE ..................................................... 241
CAPITOLUL 8. MONITORIZAREA I EVALUAREA ................................................. 241
CAPITOLUL 9. SINTEZ A EVALURII STRATEGICE DE MEDIU (SEA).................. 242
CAPITOLUL 10. PROCESUL PARTENERIAL ........................................................... 243
CAPITOLUL 11. PRINCIPII ORIZONTALE ............................................................ 245
ANEXE ................................................................................................................ 249

Lista tabelelor
Tabelul 1. Structura administrativ-teritorial a regiunii Bucureti-Ilfov 2011...................................15
Tabelul 2. Oraele judeului Ilfov..............................................................................................20
Tabelul 3. Comunele judeului Ilfov..........................................................................................23
Tabelul 4. Evoluia populaiei stabile, pe sexe, medii, regiuni de dezvoltare i judee.......................25
Tabelul 5. Evoluia densitii populaiei regionale i naionale (loc/kmp)........................................29
Tabelul 6. Rata mortalitii infantile la nivel naional i regional....................................................29
Tabelul 7. Evoluia sporului natural al populaiei la nivel naional, regional i judeean.....................30
Tabelul 8. Soldul schimbrilor de domiciliu - migraia intern a populaiei n regiune......................31
Tabelul 9. Soldul schimbrilor de reedin - migraia flotant n regiune.......................................32
Tabel 10. Evoluia ponderii studenilor n populaia grupei de vrst 20-24 din regiune........36
Tabel 11. Populaia colar la nivel intraregional pe tip de educaie n anul 2011.............37
Tabel 12. Populaia activ civil pe sexe i judee.......................................................................42
Tabel 13. Rata de activitate pe medii de reziden i sexe n regiunea Bucureti Ilfov......................42
Tabel 14. Rata omajului BIM la nivel naional i regional pe sexe................................................47
Tabel 15. Tipologia Zonelor Urbane Din Romnia........................................................................57
Tabel 16. Distribuia populaiei urbane pe regiuni i localizarea n zone urbane dezavantajate..........59
Tabel 17. Distribuia populaiei urbane la nivelul regiunii Bucureti-Ilfov...........60
Tabel 18. Reeaua de drumuri care strbate regiunea Bucureti Ilfov............................................63
Tabel 19. Reeaua de drumuri judeene care strbate regiunea Bucureti Ilfov...............................65
Tabel 20. Liniile de cale ferata n exploatare n profil teritorial n anul 2011....................................70
Tabel 21. Lungimea i starea strzilor oreneti n perioada 2005-2011.......................................74
Tabel 22. Transportul rutier de mrfuri intra i interregional, pe regiuni ........................................75
Tabel 23. Transportul feroviar naional de mrfuri intra i interregional ........................................78
Tabel 24. Transportul aeroportuar de pasageri i marfa la nivel regional........................................81
Tabel 25. Transportul aeroportuar de pasageri i marfa la nivel interregional.................................81
Tabel 26. Energia termica distribuita n perioada 2005-2011........................................................96
Tabel 27. Puterea electric i termic instalat a termocentralelor din regiune................................99
Tabel 28. Producia de energie termic i electric n regiune n anul 2009 ..................................100
Tabel 29. Numrul total de conexiuni telefonice pe regiuni de dezvoltare.....................................105
Tabel 30. Proporia gospodriilor dotate cu computer i cu acces la internet de acas...................106
Tabel 31. Distribuia spitalelor I i II de performanta, pe regiuni de dezvoltare i judee................110
Tabel 32. Furnizori i servicii sociale n regiunea Bucureti Ilfov la nivel intraregional....................118
Tabel 33. Copii protejai n sistemul rezidenial n anul 2011......................................................119
Tabel 34. Numrul de persoane cu handicap n anul 2011..........................................................119
Tabel 35. Copii cu handicap instituionalizai/neinstituionalizai n anul 2011...............................120
Tabel 36. Persoane cu dizabiliti (handicap) ncadrate n munc................................................121
Tabel 37. Criterii de performan pentru serviciile privind situaiile de urgen - IJSU Ilfov.............122
Tabel 38. Numrul unitilor colare din regiune, pe judee, medii i tip de educaie n 2011..........133
Tabel 39. Emisii anuale de SO2 la nivel european, naional i regional.........................................155
Tabel 40. Emisii anuale de oxizi de azot (NOx) la nivel european, naional i regional....................155
Tabel 41. Emisii anuale de amoniac (NH3) la nivel european, naional, regional i judeean............156
Tabel 42. Emisii anuale de COV nemetanici la nivel european, naional, regional i judeean..........157
Tabel 43. Emisii anuale de CO2 echivalent la nivel european, naional, regional i judeean............158
Tabel 44. Calitatea apei pe rurile din regiunea Bucureti Ilfov...................................................160
Tabel 45. Calitatea apei pe acumulrile de ap din regiunea Bucureti Ilfov .................................161
Tabel 46. Repartiia solurilor din Regiunea Bucureti Ilfov pe clase de calitate i tipuri.................164
Tabel 47. Inventarul solurilor contaminate din judeul Ilfov........................................................167
Tabel 48. Suprafaa spaiilor verzi n perioada 2005-2011.........................................................169
Tabel 49. Volume de ap captate i restituite pe ansamblul folosinelor de ap....174
Tabel 50. Evaluarea stadiului implementrii PRGD n regiunea Bucureti Ilfov.....176
Tabel 51. Deeuri municipale colectate, pe principalele categorii de deeuri, pe regiuni....179
Tabel 52. Produsul intern brut (PIB) regional pe locuitor............................................................180
Tabel 53 Evoluie PIB n regiunea Bucureti-Ilfov (mil. lei preturi curente)...................................181
Tabel 54. Produsul intern brut regional pe locuitor ..................................................................182
Tabel 55. PIB pe locuitor n paritatea puterii de cumprare standard (PPS) - regiuni NUTS 2..........184
Tabel 56. Ponderea PIB/locuitor n PPS fa de media UE...........................................................184

Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel

57. Produsul intern brut pe locuitor (PIB/locuitor) n preuri curente - regiuni NUTS 2...........185
58. PIB pe locuitor n preuri curente - procent din media UE-27........................................185
59. Creterea PIB/locuitor n valori reale.........................................................................185
60. PIB regional n Sectorul Teriar CAEN rev.1................................................................189
61. PIB regional n Sectorul Teriar, CAEN Rev.2..............................................................190
62. Cifra de afaceri din unitile locale, pe clase de mrime dup numrul de salariai...........197
63. Efectivul de personal din unitile locale, pe clase de mrime dup nr. de salariai..........197
64. Investiii brute n bunuri corporale din unitile locale, pe clase de mrime.....................198
65 Situaia statistic a firmelor nmatriculate...................................................................200
66. Situaia statistic a firmelor radiate..........................................................................201
67. Incubatoare tehnologice i de afaceri n regiunea Bucureti Ilfov...................................206
68. Centre de informare tehnologic n regiunea Bucureti Ilfov.........................................207
69. Centre de transfer tehnologic n regiunea Bucureti Ilfov.............................................207
70. Infrastructuri de afaceri nfiinate prin POR 2007-2013, Axa 4, DMI 4.1.........................208
71. Investiiile strine directe........................................................................................211
72. Investiiile strine directe Greenfield......................................................................212
73. Evoluia comerului exterior la nivel regional i naional...............................................214
74. Valoarea Indicelui de Competitivitate Regional..........................................................215
75. Arii protejate din regiunea Bucureti-Ilfov..................................................................216
76. Lista comunelor cu punctajul acordat n funcie de potenialul turistic, Judeul Ilfov.........219
77. Capacitatea de cazare turistic instalat (locuri), evoluie 2005-2009............................222
78. Capacitatea de cazare turistic n funciune (locuri-zile), evoluie 2005-2009..................222
79. Evoluia numr sosiri turiti 2005-2009.....................................................................223
80. Numr nnoptri mii, 2005-2009............................................................................224
81. Indici de utilizare neta a capacitaii n funciune -%, n perioada 2005-2009..................224
82. Populaia ocupat total i pondere n agricultur n Romnia i n regiune......................225
83. Ponderea populaiei ocupaiei n agricultur dup mediu n regiune...............................225
84. Suprafaa cultivat total i pe categorii, la nivel naional i regional.............................226
85. Producia agricol vegetal, la principalele culturi, regiunea Bucureti-Ilfov....................227
86. Producia agricol - mii lei preuri curente, regiunea Bucureti-Ilfov evoluie..................227
87. Producia animal, regiunea Bucureti-Ilfov...............................................................228
88. Serviciile agricole, regiunea Bucureti-Ilfov................................................................228
89. Ponderea ramurilor agricole n producia agricol total, regiunea Bucureti-Ilfov............229
90. Estimarea nevoii de finanare pe fiecare obiectiv specific pentru 2014-2020...................241
91. Proiecte majore ce vor fi implementate in regiune in perioada 2014-2020......................241
91. Indicatori de realizare a obiectivelor strategiei de dezvoltare a regiunii..........................242
92. Componenta CRP-BI...............................................................................................246

Lista figurilor
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. Localizarea geografica regiunii Bucureti Ilfov..................................................................15


2. Reeaua de localiti din regiunea Bucureti Ilfov...18
3. Distribuia populaiei pe sectoare n municipiul Bucureti, dup RPL 2011............................19
4. Populaia pe grupe de vrst la nivel naional i regional...................................................26
5. Structura populaiei pe etnii n regiunea Bucureti-Ilfov.....................................................27
6. Ponderea populaiei roma din totalul populaiei stabile pe regiuni, RPL 2011........................27
7. Ponderea populaiei roma din totalul populaiei stabile din regiune, pe localiti/sectoare.......28
8. Sporul natural n regiunea Bucureti-Ilfov......31
9. Migraia externa a populaiei din regiune ........................................................................32
10. Migraia externa a populaiei din municipiul Bucureti i Judeul Ilfov.................................33
11. Nivelul de instruire al populaiei cu vrsta cuprins intre 25-64 ani n 2011..33
12. Ponderea absolvenilor de nvmnt superior din totalul populaiei 30-34 ani......34
13. Populaia cu vrsta cuprinsa intre 30-34 ani cu educaie superioar n 2011.34
14. Evoluia populaiei colare la nivel regional....35
15. Evoluia numrului de studeni n regiunea Bucureti Ilfov......35
16. Gradul de cuprindere n nvmnt n anul 2007-2008.....37
17. Rata abandonului colar n regiunea Bucureti Ilfov pe niveluri de educaie n 2011.....39
18. Rata abandonului colar n anul 2011 l pe niveluri de educaie..........................................40
19. Rata de prsire timpurie a sistemului de educaie n 2011 la nivel regional....41
20. Evoluia resurselor umane la nivel interergional......41
21. Personalul didactic la nivel regional, pe tipuri de nvmnt....42
22. Evoluia ponderilor pe sectoare de activitate a populaiei ocupate la nivel naional..............43
23. Evoluia ponderilor pe sectoare de activitate a populaiei ocupate la nivelul regiunii.............43
24. Tendina rate de ocupare la nivel naional i regional.......................................................45
25. Evoluia la nivel naional a numrului de omeri nregistrai i de sex feminin.....................46
26. Evoluia la nivel intraregional a numrului de omeri nregistrai i de sex feminin...............46
27. Evoluia numrului de omeri nregistrai pe niveluri de educaie.......................................47
28. Rata omajului BIM de lunga durata (12 luni i peste).....................................................48
29. Evoluia numrului de locuri vacante la nivel naional i regional.......................................49
30. Evoluia numrului de locuri vacante la nivel regional pe sectoare de activitate...................50
31. Evoluia numrului mediu de salariai la nivel naional, regional i intraregional..................50
32. Numrul mediu de salariai pe sectoare ale economiei n regiune Bucureti-Ilfov.................51
33. Ctigul salarial nominal/luna la nivel naional i regional................................................52
34. Ctigul salarial nominal/luna la nivel intraregional.........................................................52
35. Nivelul veniturilor i cheltuielilor pe categorii de gospodrii n regiunea Bucureti Ilfov.........53
36. Rata riscului de excluziune sociala i a srciei relative....................................................54
37. Populaia afectata de lipsuri materiale grave..................................................................56
38. Reeaua Trans-European de transport (TEN-T)..............................................................61
39. Poziionarea Regiunii Bucureti Ilfov n raport cu polii de cretere i de dezvoltare...62
40. Conectivitatea pe localiti a judeului Ilfov, la reeaua TEN-T rutiera....65
41. Lungimea drumurilor publice, pe regiuni de dezvoltare....................................................66
42. Lungimea drumurilor judeene i comunale, pe tipuri de acopermnt...............................67
43. Plecri i sosiri de trenuri n localitile din regiune, pe categorii i operatori.......................68
44. Conectivitatea regiunii la reeaua feroviara TEN-T i naional.........................................69
45. Amenajri hidrotehnice poteniale pe rurile Arge i Dmbovia.......................................72
46. Harta pistelor de bicicleta din Bucureti.........................................................................73
47. Lungimea strzilor oreneti din Judeul Ilfov pe orae, categorii de calitate, n 2011.........74
48. Mrfuri descrcate n regiunea Bucureti Ilfov din alte regiuni ..76
49. Transporturi rutier de persoane cu frecventa zilnica cu plecare din Bucureti......................77
50. Mrfuri ncrcate n regiunea Bucureti Ilfov i descrcate n alte regiuni (feroviar)..............78
51. Mrfuri ncrcate n alte regiuni i descrcate n regiunea Bucureti Ilfov (feroviar)..............78
52. Plecri zilnice ale trenurilor CFR din Bucureti Nord ctre cei 7 poli de cretere...................80
53. Infrastructura de transport public urban de pasageri, pe moduri de transport.....................83
54. Numrul vehiculelor n inventar pentru transportul public de pasageri................................84
55. Numrul pasagerilor transportai n transportul public pe tipuri de vehicule n regiune..........85
56. Harta traseelor pre-oreneti deservite de ctre RATB n judeul Ilfov..............................85

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

57. Transportul public i privat de pasageri din judeul Ilfov..................................................87


58. Reeaua de drumuri din regiune. Conectvitate la reeaua TEN-T. Proiecte finanate.............90
59. Infrastructura judeean de transport. Investiii preconizate pentru POR 2014-2020..........93
60. Evoluia nivelului de serviciu de alimentare cu apa n Bucureti.........................................94
61. Lungimea totala a conductelor de distribuire a gazelor naturale la nivel interregonal............95
62. Volumul gazelor naturale distribuite, dup destinaie la nivel regional................................95
63. Harta solar a Romniei............................................................................................101
64. Parcuri solare cu avize tehnice i contracte de racordare pe judee.....102
65. Localizarea principalelor zone hidrogeotermale n Romnia.............................................104
66. Evoluia numrului unitilor sanitare spitaliceti la nivel interregional..106
67. Distribuia pe regiuni a spitalelor n anul 2011....107
68. Ponderea regional a unitilor sanitare n 2011......107
69. Distribuia intraregional a spitalelor pe titluri de proprietate..108
70. Ponderea distribuiei pe sectoare a unitilor sanitare publice din Bucureti.108
71. Ponderea unitilor sanitare publice din Bucureti dup tipul de apartenena.....................109
72. Populaia localitilor din judeul Ilfov..........................................................................110
73. Distribuia pe localiti a unitilor sanitare din judeul Ilfov............................................110
74. Distribuia spitalelor ncadrate n clasele I i II de performanta pe regiuni.........................111
75 Distribuia judeeana a spitalelor pe forme de proprietate i criterii de performanta............112
76. Evoluia numrului de medici pe regiuni de dezvoltare........113
77. Numr de medici la 100.000 de locuitori pe regiuni NUTS 2 n anul 2010..........................113
78. Evoluia numrului de medici de familie pe regiuni de dezvoltare.....................................114
79. Numrul de medici stomatologi pe regiuni de dezvoltare................................................114
80. Numr de medici stomatologi la 100.000 locuitori pe regiuni NUTS 2 n anul 2010.............114
81. Numrul de farmaciti la nivel interregional..................................................................115
82. Personal sanitar mediu la nivel interregional.................................................................115
83. Personal sanitar auxiliar pe regiuni de dezvoltare..........................................................116
84. Ponderea pe judee a categoriilor de personal medico-sanitar din regiune.........................116
85. Ponderea pe medii de reziden a personalului medico-sanitar 2011................................117
86. Paturi disponibile n spitale la 100.000 locuitori pe regiuni NUTS 2 n anul 2010................118
87. Persoane cu dizabiliti ncadrate n munc, pe categorii de dizabiliti n 2011.......121
88. Zona de competen a IJSU Ilfov i ISU Bucureti.........................................................121
89. Intervenii nregistrate la ISUMB, pe categorii i ani.122
90. Frecvena zilnic a interveniilor ISUMB i ISJSU n perioada 2009-2011...122
91. Intervenii n situaii de urgen, pe tipuri n anul 2010 ISU Ilfov.123
92. Riscuri naturale n regiune. Areale vulnerabile la inundaii....125
93. Riscuri tehnologice, pe categorii, n regiunea Bucureti Ilfov...............127
94. Riscuri tehnologice de poluare a apei, n regiunea Bucureti Ilfov...128
95. Riscuri biologice de poluare a apei n regiunea Bucureti Ilfov.........................................129
96. Riscurile specifice d.p.d.v. al proteciei civile n judeul Ilfov, la nivel de UAT.....130
97. Evoluia numrului de uniti colare la nivel interregional i naional131
98. Evoluia numrului de uniti colare din regiune, pe tipuri de educaie..132
99. Uniti colare din nvmntul secundar ciclul 2 din regiune..132
100. Evoluia cheltuielilor cu cercetarea i dezvoltarea la nivel interregional...134
101. Distribuia cheltuielilor totale la nivel interregional, n 2011..........................................135
102. Activitatea de cercetare dezvoltare n regiunea Bucureti Ilfov...135
103. Cererile de brevet de invenie depuse de romni.........................................................136
104. ntreprinderi inovatoare i non-inovatoare la nivel naional i regional..136
105. ntreprinderi inovatoare i non-inovatoare la nivel regional..136
106. ntreprinderi inovatoare la nivel regional, pe clase de mrime..137
107. ntreprinderi inovatoare la nivel regional, pe activiti economice.137
108. ntreprinderi cu inovare de produs i/sau proces la nivel regional.138
109. Evoluia numrului de locuine existent de la sfritul anului la nivel intraregional.....139
110. Locuine terminate n cursul anului n regiunea Bucureti Ilfov..139
111. Locuine terminate n cursul anului din fonduri private, n regiunea Bucureti Ilfov..140
112. Distribuia consumului final de energie n funcie de tipul de cldire nerezidenial .141
113. Alimentarea cu apa i canalizare n locuine (% din total locuine)..142
114. Lungimea total a reelei simple de distribuie a apei potabile (interregional)......143

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

Lungimea total a reelei simple de distribuie a apei potabile (intraregional)..... .144


Cantitatea de apa potabil distribuit consumatorilor pe ani i regiuni de dezvoltare..144
Lungimea total a conductelor de canalizare pe ani i regiuni..145
Concentraiile medii anuale de dioxid de azot n aerul nconjurtor..146
Numrul depirilor valorii limita orare pentru oxizii de azot .148
Concentraia medie anual de ozon /8 ore n regiunea Bucureti-Ilfov.151
Particule n suspensie (PM10) concentraii medii anuale n regiunea Bucureti Ilfov152
Numrul depirilor valorii limit de PM10 la staiile de monitorizare din regiune153
Emisii anuale de dioxid de sulf n regiunea Bucureti Ilfov, pe judee i ani..155
Evoluia emisiilor anuale de oxizi de azot n regiunea Bucureti Ilfov, pe judee...............156
Emisii anuale de amoniac n regiunea Bucureti Ilfov, pe judee.157
Emisiile de CO2 echivalent din regiunea Bucureti Ilfov, pe judee i ani (mii tone/an)..158
Evoluia repartiiei terenurilor agricole pe tipuri de folosire n judeul Ilfov.164
Evoluia repartiiei terenurilor agricole pe tipuri de folosire n municipiul Bucureti.164
Repartiia total pe clase de calitate a solurilor din Regiunea Bucureti n 2010...165
Evoluia suprafeelor cu destinaie forestier din judeul Ilfov..168
Localizarea rezervaiilor naturale i a siturilor Natura 2000 n regiunea Bucureti Ilfov...172
Indicele de generare DMS realizat, n comparaie cu estimrile PRGDBI..177
Evoluia PIB-ului regional pe locuitor ...180
Evoluia PIB-ului n preuri curente ...181
Contribuia intraregional la formarea PIB-ului regional i naional...182
Ponderea PIB-ului regional pe locuitor n PPS fa de media UE-27..183
Primele 10 cele mai mari scderi din UE a PIB-ului regional pe locuitor.....185
Creterea PIB/locuitor n valori reale .187
Valoarea adugat brut pe sectoare de activitate..188
Densitatea de ntreprinderi la 1000 locuitori la nivel naional i regional.........................188
Numr de ntreprinderi active pe clase de mrime la nivelul regiunii...............................192
Numr ntreprinderi active pe activiti ale economiei naionale la nivelul regiunii............193
Numr de ntreprinderi active pe activiti ale economiei naionale................................194
Distribuia firmelor (unitilor locale active) n Regiunea Bucureti-Ilfov - anul 2011........195
Ponderea ntreprinderilor active nou create care fac investiii n primul an de activitate....199
Situaia ntreprinderilor nou create la un an de la nfiinare...........................................199
Evoluia densiti IMM-urilor nregistrata la nivel naional i regional..............................200
Productivitatea muncii n regiunea Bucureti Ilfov........................................................202
Parcuri industriale n regiunea Bucureti-Ilfov.............................................................205
Distribuia clusterelor pe judee ...209
Pondere ISD regiunea Bucureti-Ilfov din total ISD naional..213
Pondere ISD-Greenfield din total ISD-greenfield naional213
Repartiia formelor de turism pentru municipiul Bucureti...221

Anexe
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa

1. Evoluia duratei mediei de via la nivel naional i regional 2005-2011


2. Populaia ocupat la nivel naional i regional
3. Populaia ocupat pe sexe i sectoare de activitate la nivel naional i regional
4. Populaia ocupat pe medii de rezindenta i sectoare de activitate la nivel naional i regional
5. Rata de ocupare la nivel naional i regional pe sexe i grupe de vrst
6. Rata omajului BIM pe grupe de vrst i medii de reziden la nivelul regiunii
7. omajul BIM de lung durat, pe sexe i medii n Romnia
8. omajul BIM de lung durat, pe sexe i medii n Regiunea Bucureti Ilfov
9. Numrul mediu de salariai pe sectoare de activitate n regiunea Bucureti-Ilfov
10. Numrul mediu al salariailor pe sexe
11. Ctigul salarial nominal mediu net lunar pe activiti ale economiei naionale judee
12. Comuniti defavorizate n regiunea Bucureti Ilfov
13. Proiecte de infrastructur rutier din regiunea Bucureti Ilfov finanate POR 2007-2013
14. Cmine pentru persoane vrstnice nfiinate de furnizori publici i privai n 2013 n regiune
15. Inventarul siturilor contaminate / afectate de reziduuri zootehnice din judeului Ilfov
16. Agenii economici cu situri contaminate/ posibil contaminate din Bucureti
17. Riscuri tehnologice, poluri accidentale n regiunea Bucureti Ilfov
18. Produsul intern brut (PIB) regional pe domenii de activiti (mil. lei)
19. Numrul ntreprinderilor active pe clase de mrime dup numrul de salariai, regiuni de
dezvoltare i judee
20. Uniti locale active pe activiti ale economiei naionale la nivel de seciune CAEN Rev. 2
21. Uniti locale active pe activiti ale economiei naionale la nivel de diviziune CAEN Rev.2
22. Numr de IMM-uri active pe activiti ale economiei naionale n Regiunea Bucureti Ilfov
23. Productivitatea muncii
24. Clustere n Regiunea Bucureti Ilfov
25. Decizie 161659/2013 MMSC privind nencadrarea PDR-BI 2014-2020 sub prevederile HG
1076/2004 privind stabilirea procedurii de evaluare de mediu pentru planuri i programe

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE
Planul de Dezvoltare Regional 2014-2020 este un document strategic care prezint
prioritile regiunii de dezvoltare Bucureti-Ilfov n materie de competitivitate, coeziune
social i dezvoltare durabil i rspunde provocrilor specifice perioadei 2014-2020
Planul de dezvoltare regional a regiunii Bucureti Ilfov reprezint principalul document de
planificare elaborat la nivel regional i asumat de ctre factorii de decizie din regiunea
Bucureti Ilfov.
Procesul de planificare a dezvoltrii regionale ofer o baz strategic esenial pentru
includerea msurilor i a proiectelor implementate la nivel regional n viitoarele programe de
finanare, indiferent de sursele de finanare ale acestor programe
Documentul se adreseaz cadrului de timp 2014-2020, acelai ca i pentru programarea
multi-anual pentru finanare din Fondurile Structurale ale UE, cu scopul de a o oferi un
fundal solid portofoliului regional de proiecte de investiii. Acestea vor putea fi finanate att
prin Programele Operaionale Naionale finanate din fonduri FESI (Regional, Infrastructurf
Mare, Competitivitate, Capital uman, Dezvoltare Rural, Capacitate Administrativa, Pescuit
i afaceri maritime, Asistenta Tehnic) cat i prin intermediul altor programe i instrumente
de finanare naional i internaional. De asemenea planul reflect i ia n considerare
direciile strategice de politic relevante la nivel regional ale instituiilor/autoritilor care
pot finana investiii de dezvoltare aferente regiunii Bucureti Ilfov.
Prezentul document privind planificarea dezvoltrii regionale 2014-2020 a fost ntocmit pe
baza setului de elemente cu privire la coninutul cadru i procesul de elaborare i aprobare a
documentelor programatice, din Metodologia privind Planificarea Dezvoltrii Regionale 20142020 a Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice (august 2012)
Planul de dezvoltare regional radiografiaz evoluiile socio-economice nregistrate de
Bucureti-Ilfov n perioada 2005-2011.
Elaborarea Planului de Dezvoltare Regional Bucureti Ilfov 2014-2020 a reprezentat un
demers al Departamentului Planificare, Programare, Monitorizare i Portofoliu Proiecte din
cadrul Ageniei pentru Dezvoltare Regional Bucureti - Ilfov, n linie cu prevederile Legii nr.
315/2004 privind dezvoltarea regional i cu Memorandumul cu tema: Aprobarea aciunilor
i documentelor privind pregatirea accesarii i implementarea fondurilor europene in
perioada 2014-2020. La elaborarea documentului strategic s-au luat n considerare acele
politici relevante pentru nivelul regional, indiferent de autoritatea care le gestioneaz.

1.1.RAPORTAREA LA POLITICI/STRATEGII/PLANURI EUROPENE, NAIONALE


Planul de Dezvoltare 2014-2020 al regiunii Bucureti Ilfov, a fost elaborat avndu-se n
vedere politicile i reglementrile europene i naionale, intele naionale precum i
necesitile regionale identificate n urma unui amplu proces de consultare cu autoritile
publice i cu actorii relevani n profil regional. O atenie deosebit a fost acordat noului
cadru comunitar al politicilor de coeziune economic i social, care plaseaz Bucureti
Ilfov n rndul regiunilor mai dezvoltate.
Elaborarea acestui document s-a fcut lund n considerare un numr de documente
relevante publicate de ctre Guvernul Romniei i de Comisia Europeana. Strategia Europa
2020 a fost nsuit ca referina strategic cheie n procesul de stabilire a obiectivelor i a
prioritilor pentru regiunea Bucureti-Ilfov.
9

Alturi de Strategia Europa 2020, la elaborarea planului au fost avute n vedere urmtoarele
documente europene:
Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind
Fondul european de dezvoltare regional i dispoziiile specifice aplicabile obiectivului
referitor la investiiile pentru cretere economic i locuri de munc i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006
Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind
Fondul de coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006
Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind
Fondul social european i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliulu
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire
a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul
european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii
generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european,
Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare
a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
Cadrul Strategic Comun 2014 2020 pentru Fondul european de dezvoltare regional,
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare
rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime;
Documentul de poziie al serviciilor Comisiei Europene cu privire la dezvoltarea unui
Acord de parteneriat i a unor programe n Romnia n perioada 2014-2020;
Concluziile celui de-al cincilea raport privind coeziunea economic, social i teritorial;
Strategia Uniunii Europene pentru Macroregiunea Dunrii (SUERD);
Carta Verde a Coeziunii Teritoriale 2008
Agenda Teritorial a Uniunii Europene 2020
La nivel naional documentele relevante care au fost luate n considerare au fost:
Programul Naional de Reform al Romniei 2011-2013
Acordul de Parteneriat 2014-2020
Master Planul General de Transport
Strategia Naional pentru Competitivitate 2014-2020
Strategia National de Cercetare, Dezvoltare i Inovare 2014 - 2020
Strategia Naionala de Transport Intermodal 2010
Strategia Guvernului Romniei de incluziune a cetenilor Romni aparinnd minoritii
romilor 2012-2020;

Strategia guvernamental pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii i

imbuntirea mediului de afaceri din RomaniaOrizont 2020


Strategia naional n domeniul energetic 2012-2015;
Strategia Naional pentru Schimbri Climatice 2011-2020;
Strategia sectorial in domeniul culturii si patrimoniului naional 2014-2020
Strategia Naional pentru Dezvoltare Durabil a Romniei Orizonturi 201320202030
Strategia pentru mobilizarea investiiilor n renovarea fondului de cldiri rezideniale i
comerciale, att publice ct i private, existente la nivel naional versiunea aprilie 2014
Planul Regional Gestiune a Deeurilor Bucuresti Ilfov;
Documente ale Comitetelor Consultative Tematice n care ADRBI este membr
(Transport, Competitivitate i eficienta energetica, Coeziune Teritorial, Dezvoltare
Regional).
Strategia Naional pentru Sntate 2014-2020
Strategia formrii profesionale din Romnia pentru peroada 2014-2020

10

1.2. SCURT PREZENTARE I EVALUARE A PDR 2007-2013


Obiectivul strategic propus prin Planul pentru Dezvoltare Regional 2007-2013 a fost ca
pn n 2015, calitatea vieii n regiunea Bucureti-Ilfov va atinge nivelul altor regiuni ale
capitalelor europene, n termeni de acces la servicii publice, ntr-un context de cretere
susinut i durabil i de creare de locuri de munc de calitate pentru toi.
Obiectivele specifice propuse prin PDR 2007-2013 au fost:
1) mbuntirea capacitii administrative regionale.
2) mbuntirea accesibilitii i mobilitii.
3) mbuntirea calitii mediului, inclusiv utilizarea eficient a resurselor de energie.
4) Stimularea creterii economice i a ocuprii forei de munc.
In privina atingerii obiectivului strategic, se poate afirma ca, n ciuda faptului ca regiunea
Bucureti-Ilfov a nregistrat n perioada 2007-2011 un PIB/locuitor comparabil cu al multor
capitale europene, exista n continuare dispariti intraregionale cu privire la calitatea vieii,
n termeni de acces la servicii publice.
In privina celor 4 obiective specifice propuse, se constat mbuntiri vizibile, care s-au
realizat prin derularea unor proiecte de investiii n regiunea Bucureti-Ilfov, finanate att
prin POR 2007-2013 ct i prin alte programe operaionale (ex:POSMEDIU, POSCCE)
Obiectivul privind mbuntirea capacitii administrative regionale s-a atins prin
implementarea cu succes de ctre instituiile publice i autoritile publice locale din regiune
a numeroase proiecte de investiii finanate prin POR 2007-2013, multe domenii de
intervenie fiind adresate strict acestora (ex: DMI 2.1, DMI 3.1, DMI 3.2, amd)
mbuntirea accesibilitii i mobilitii s-a realizat prin finanarea prin POR 2007-2013
(Axa 2. DMI 2.1 Infrastructura rutiera) a 18 proiecte de infrastructur rutier. Din totalul
proiectelor, 11 au vizat reabilitarea infrastructurii rutiere judeene (9 drumuri judeene
cca 112 km) iar 7 proiecte au vizat reabilitarea infrastructurii rutiere urbane (Bucureti,
Chitila, Mgurele, Voluntari)
mbuntirea calitii mediului, inclusiv utilizarea eficient a resurselor, s-a realizat prin
dezvoltarea reelei de apa potabil i canalizare din judeul Ilfov (POS Mediu - Axa prioritar
1) i prin masuri de protecie a ariilor naturale protejate i a siturilor Natura 2000 din
regiunea Bucureti Ilfov (POS Mediu Axa prioritara 4)
Stimularea creterii economice i a ocuprii forei de munc s-a realizat prin finanarea prin
POR
2007-2013
a
157
proiecte de
investiii
privind sprijinirea
dezvoltrii
microntreprinderilor (DMI 4.3, dec 2013, www.inforegio.ro) i 7 proiecte de investiii privind
dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regional i local
(DMI 4.1, dec 2013, www.inforegio.ro)
De asemenea prin POR 2007-2013 n regiunea Bucureti Ilfov au mai fost finanate 4
proiecte de investiii privind reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de
sntate (DMI 3.1), 15 proiecte de investiii privind reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea i
echiparea infrastructurii serviciilor sociale (DMI 3.2), 2 proiecte de investiii privind
mbuntirea dotrii cu echipamente a bazelor operaionale pentru intervenii n situaii de
urgenta (DMI 3.3), 8 proiecte de investiii privind reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea i
echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare i a infrastructurii pentru formare
profesional continu (DMI 3.4), 6 proiecte de investiii privind restaurarea i valorificarea
durabil a patrimoniului cultural (DMI 5.1), 5 proiecte de investiii privind crearea,
dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabil a
resurselor naturale i pentru creterea calitii serviciilor turistice (DMI 5.2) i 2 proiecte de
investiii pentru promovarea potenialului turistic (DMI 5.3)
11

1.3. PRINCIPIILE CARE AU STAU LA BAZA PROCESULUI DE PLANIFICARE


Ca i n cazul exerciiilor anterioare de planificare a dezvoltrii regionale puse n practic n
regiunea Bucureti Ilfov, abordarea a fost una participativ i a reprezentat un proces bazat
pe parteneriat i consultare public.
Structurile parteneriale au funcionat eficient i au creat valoare adugat, ntruct au
ndeplinit o serie de condiii:
parteneriatul a fost incluziv i a cuprins toi actorii relevani;
structurile parteneriale au fost conduse n mod corespunztor pentru a permite
contribuia tuturor partenerilor;
structurile parteneriale au avut condiii optime pentru luarea deciziilor corecte;
cultura parteneriatului a fost una bazat pe ncredere i colaborare.
Procesul de planificare a cunoscut urmtoarele etape: crearea structurilor parteneriale la
nivel regional, analiza datelor statistice, ntlniri bilaterale cu actori regionali i membrii
structurilor parteneriale, elaborarea documentelor n forma preliminara, dezbatere public a
documentelor de planificare i a strategiei regionale.
Un alt principiu care a stat la baza procesului de planificare a fost transparena,
documentele de lucru fiind puse constant n dezbatere public pe site-ul oficial al Ageniei
www.adrbi.ro.

1.4. ACTORII IMPLICAI


Identificarea specificului regional a avut n vedere dou paliere, primul palier, n baza cruia
s-a elaborat un prim document de lucru, a constat n analiza datelor statistice oficiale, cel
de-al doilea palier s-a constituit prin consultri cu autoritile publice locale i actorilor
regionali relevani. Documentele de lucru au fost puse n dezbatere public prin publicarea
lor pe site-ul oficial al Ageniei.
Documentele (analiza socio-economic, analiza SWOT i Strategia de Dezvoltare a Regiunii
Bucureti Ilfov) sunt rezultatul cooperrii tuturor partenerilor i actorilor regionali relevani.
n vederea coagulrii eforturilor pentru dezvoltarea sustenabil a regiunii Bucureti Ilfov i
n absenta studiilor sectoriale la nivel regional, ADRBI a organizat runde de consultri
pentru evaluarea ct mai corect a nevoilor i a potenialului regiunii. Contribuia lor
valoroas a fost integrat n forma final a documentului.
La nivel regional, pe baza prioritilor tematice, au fost constituite 9 grupuri de lucru:
Ocupare, incluziune social i servicii sociale;
Competitivitate i eficien energetic;
Dezvoltare rural, agricultur, pescuit;
Educaie;
Servicii de sntate;
Turism, cultur, patrimoniu cultural;
Mediu i schimbri climaterice;
Transport;
Comunicaii i tehnologie informaional;
Rundele de consultri au nceput n noiembrie 2012 cu identificarea i cuantificarea
problemelor i nevoilor regionale i au continuat pe parcursul a 2 ani, fiind organizate
ntlniri n toate etapele de elaborare a documentului, inclusiv n vederea stabilirii
prioritilor i msurilor viitoare.
12

Analiza datelor statistice


S-au folosit bazele de date achiziionate de la Institutul Naional de Statistic pentru
analizele n plan regional i datele de la Eurostat pentru comparaii i analize cu alte regiuni
din ar i din Europa.
Au fost utilizate de asemenea o serie de rapoarte i studii printre care:
Rapoarte de mediu anuale privind calitatea factorilor de mediu puse la dispoziie de
Agenia Regional de Protecie a Mediului Bucureti - Ilfov
Planul regional de gestiune a deeurilor Bucureti Ilfov
Date statistice de la Agenia Europeana de Mediu
Rapoarte ale Autoritii Naionale de Reglementare a Energiei
Rapoarte ale Autoritii Naionale de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utiliti
Publice
Planul Regional de Aciune pentru nvmnt al Regiunii Bucureti - Ilfov
Rapoartele Bncii Naionale Romane privind investiiile strine directe
Rapoarte ale Direciilor de Sntate Public Bucureti i Ilfov
Informaii de la autoritile publice centrale i locale din regiune
Rapoarte ale Inspectoratelor pentru situaii de Urgenta Bucureti i Ilfov
Rapoartele AMRSP Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice
Studiu de caz: Bucureti. Economie teoretic i aplicat. Zestrea turistic dimensiune
important n evaluarea/modelarea imaginii unui ora. Aurelia-Felicia Stncioiu, Nicolae
Teodorescu, Ion Prgaru, Anca-Daniela Vldoi, Codrua Bltescu
ntlniri bilaterale cu actori regionali i membrii structurilor parteneriale
Pe ntreg parcursul perioadei de elaborare a documentelor de planificare Agenia pentru
Dezvoltare Regional Bucureti Ilfov a organizat:

ntlniri de lucru cu toate autoritile publice locale din judeul Ilfov;

Ateliere de lucru cu direciile specializate ale Primriei Generale a Municipiului


Bucureti;

Ateliere de lucru cu direciile aflate n subordinea Consiliului General al Municipiului


Bucureti;

Ateliere de lucru cu direciile aflate n subordinea primriilor de sector ale Municipiului


Bucureti;

ntlniri de lucru cu aparatul Consiliului Judeean Ilfov;

Reuniuni ale grupurilor de lucru tematice regionale.

Elaborarea documentelor n forma preliminar


Urmare parcurgerii etapelor de analizare a datelor statistice i a consultrilor parteneriale au
fost elaborate n faza de proiect:

Analiza social i economic a regiunii Bucureti-Ilfov, n care sunt consemnate


evoluiile nregistrate de Bucureti Ilfov n ultimii ani;

Analiza SWOT n care sunt identificate problemele i punctele forte ale regiunii;

Strategia de dezvoltare a regiunii Bucureti-Ilfov n care au fost identificate obiective


globale, obiective specifice, teme prioritare i zone de intervenie.
In cadrul elaborrii Planului de Dezvoltare Regional au fost organizate grupuri de lucru
tematice dedicate analizei SWOT n cadrul crora au fost invitai experi i au fost dezbtute
posibilele puncte tari, puncte slabe, ameninri i oportuniti cu care se confrunt regiunea.
Dup identificarea acestora s-a trecut la o ierarhizare a importanei acestora. n baza opiniei
conturate i nsuite de majoritatea experilor au fost definitivate punctele tari, punctele
slabe, oportunitile i ameninrile cu care se confrunt regiunea Bucureti-Ilfov.

13

Analizele i Strategia de Dezvoltare Regional constituie totodat cadrul de fundamentare a


inteniilor investiionale locale, care vor direciona aciunile comunitilor din regiune.
In acest sens ADRBI a desfurat un proces intens de a stimula autoritile locale s
formuleze idei de proiecte, concretizate n fie de proiecte i portofoliu regional.
Portofoliul regional de proiecte a fost supus unei analize critice i Agenia a furnizat sprijinul
tehnic necesar pentru armonizarea inteniilor investiionale locale cu direciile naionale i
europene de dezvoltare.
Dezbatere public a documentelor de planificare i a strategiei regionale
Documentele de lucru au fost puse n dezbatere public prin publicarea lor pe site-ul oficial
al Ageniei www.adrbi.ro.
Agenia pentru Dezvoltare Regional a formalizat n scris i transmis partenerilor o serie de
chestionare specifice domeniilor de interes:
Chestionar identificare prioriti de dezvoltare regional.
Chestionar identificare Parcuri tiinifice
Chestionar identificare Entiti de inovare i transfer tehnologic
Chestionar consultare Strategie de Dezvoltare Regional Bucureti Ilfov 2014-2020
direcii strategice.
Chestionar consultare Strategie de Dezvoltare Regional Bucureti Ilfov 2014-2020 pe
mai multe componente: social, (fora de munc, educaia, sntatea, incluziunea social
i combaterea srciei), competitivitate, (competitivitatea i eficiena energetic,
dezvoltarea rural, agricultur, pescuit, turism, cultur, patrimoniu cultural, comunicaii
i tehnologie informaional, cercetare dezvoltare - inovare) transport, mediu i
schimbri climatice.
In urma dezbaterilor a rezultat ca not general, ca orientrile strategice propuse sunt
mbriate de ctre toi partenerii.
O serie de chestionare au fost completate chiar n timpul dezbaterilor. Alii s-au angajat s
le transmit pe e-mail. De asemenea att chestionarele cat i ultima variant a strategiei de
dezvoltare regional au fost postate pe site-ul Ageniei www.adrbi.ro. Totodat au fost
transmise tuturor membrilor grupurilor de lucru minutele reuniunilor, varianta de strategie
supus dezbaterii ct i chestionarele.
In cadrul procesului de consultri parteneriale au fost identificate inteniile investiionale ale
autoritilor publice locale din regiune, care au fost consemnate n fie de proiect,
constituind astfel portofoliul de proiecte regionale.
ntregul proces consultativ a constat n 15 ntlniri la care au participat un numr de cca.
250 reprezentani ai autoritilor publice locale, societii civile i mediului de afaceri,
institutelor de cercetare, sistemului de nvmnt, sistemului socio-medical, etc.

14

CAPITOLUL 2. PROFILUL SOCIO-ECONOMIC AL REGIUNII


Analiza privind profilul socio-economic al regiunii i propune radiografierea situaiei regiunii
Bucureti-Ilfov pe principalele sale componente, definirea evoluiei calitii indicatorilor
prestabilii, precum i sublinierea tendinelor acestora n perioada 2005-2011. De asemenea
se dorete evidenierea diferenelor semnificative ntre aspectele economice, sociale, de
mediu, etc, nregistrate n regiunea Bucureti-Ilfov i alte aglomerri urbane din Europa sau
regiuni de dezvoltare, ncercnd a se determina poziia pe care o ocup regiunea n acest
context, definirea cauzelor i a activitilor responsabile pentru starea actual a factorilor
socio-economici.

2.1. LOCALIZARE GEOGRAFIC


Regiunea Bucureti-Ilfov, constituit din municipiul Bucureti capitala Romniei i
judeul Ilfov, este situat n sudul rii, n partea central a Cmpiei Romne. Suprafaa
total a Regiunii Bucureti-Ilfov este de 1.821 km2, din care 13,1% reprezint teritoriul
administrativ al Municipiului Bucureti i 86,9% al judeului Ilfov. Cele dou entiti care
alctuiesc regiunea sunt totodat i cele mai mici uniti de nivel judeean ale Romniei din
punct de vedere al ntinderii, ceea ce determina ca regiunea Bucureti Ilfov s fie cea mai
mic regiune de dezvoltare din Romnia. Regiunea Bucureti Ilfov se nvecineaz cu 5 din
cele 7 judee aparinnd regiunii Sud Muntenia (Dmbovia, Prahova, Ialomia, Clrai i
Giurgiu), neavnd raporturi de vecintate cu alte regiuni din Romnia.
Capitala Romniei, Bucureti, se afl la 390 km distan de Sofia, 630 km distan de
Belgrad i 900 km distan de Budapesta, acestea fiind cele mai apropiate capitale din
Uniunea Europeana de Bucureti. Regiunea Bucureti-Ilfov nu se afl i nu are n
componenta sa judee care s fie dispuse de-a lungul granielor Romniei motiv pentru care
nu deine relaii transfrontaliere i transnaionale cu alte regiuni din Uniunea European.

Fig. nr. 1. Localizarea geografica regiunii Bucureti Ilfov

15

2.2. CADRUL NATURAL


Regiunea Bucureti Ilfov este situat n sudul rii, la 4425'50" latitudine nordic i
2605'50" longitudine estic. Teritoriul regiunii se situeaz n Cmpia Romn i se
suprapune n ntregime unor subuniti ale acesteia: Cmpia Snagovului, Cmpia Moviliei,
Cmpia Bucuretiului, Cmpia Clnicului i Lunca Arge Sabar
Municipiul Bucureti are o form circular cu axe msurnd 24 km la nord-sud i 22 km estvest i este situat n cmpia Vlsiei la 54-90 m altitudine, pe rurile Dmbovia i Colentina.
Judeul Ilfov este situat Cmpia Snagovului cu altitudini absolute de 80-110 m (98.9 m
Mogooaia; 85,8 m Tunari; 103,7 m Corbeanca) i o uoar nclinare spre sud-est. Este
strbtut pe direcia NV-SE de unele ruri precum Cociovalitea, Vlsia, Ialomia i de lacul
Snagov rezultat prin bararea zonei de vrsare a rului Snagov n Ialomia de ctre aluviunile
acestuia.
Cmpia Bucuretiului are un aspect plan, prezentnd o nclinare uoar spre SE i se
situeaz la altitudini absolute variind ntre 96,3 m la Chiajna i 54,5 m n valea Dmboviei,
la Popeti-Leordeni. Singurele vi care o fragmenteaz pe direcia NV-SE sunt cele ale
Dmboviei i Colentinei, adncimea acestora nregistrnd 15-20 m.
Altitudinea medie este de +85 mdMN, extremele fiind nregistrate la sud de satul Cernica
(+48,8 mdMN) respectiv la vest de satul Domneti (+98,5 mdMN).
Principalele forme de relief care pot fi evideniate n cadrul regiunii sunt:
- cmpiile largi de 4-8 km. care sunt formele cele mai nalte (max. 100 m);
- culoarele de vale cu albii minore i terase joase;
- viugile nguste i puin adncite, multe transformate n iraguri de lacuri;
- microrelieful de crovuri; albii prsite, etc.
Relieful relativ monoton, cu energie, fragmentare i pante reduse nu favorizeaz
dezvoltarea de procese de degradare a terenurilor. Cu toate acestea, exist fenomene
naturale cu grad de risc excesul de umiditate, bltirile, pluviodenudarea, iroirile, eroziunile
de maluri i inundaiile - care trebuie combtute prin lucrri specifice.
n arealul municipiului Bucureti, din cauza densitii mari a construciilor i amenajrilor
urbanistice, valorile hipsometrice ale reliefului sunt atenuate, distingndu-se greu aspectele
microreliefului. Valea Dmboviei, ce trece prin centrul oraului, strbtndu-l pe direcia
NV-SE, are o lunc larg de cca. 22 km lungime cu limea maxim de 2,5 km. Valea
Colentinei este mai ngust i are un coeficient de sinuozitate mai ridicat; la Struleti sau la
Herstru atinge o lime de 1-1,5 km. nclinarea s uoar n profil longitudinal favorizeaz
crearea de-a lungul ei a unei salbe de lacuri (Struleti, Mogooaia, Bneasa, Herstru,
Floreasca, Tei, Cernica, Pantelimon) ce confer un caracter pitoresc unei importante zone a
municipiului.
Din punct de vedere hidrografic regiunea Bucureti Ilfov este situat n bazinul hidrografic
Arge, care este un afluent important al Dunrii. Aceasta poziionare poate crea premisa
amenajrii cursurilor inferioare ale rurilor Arge i Dmbovia pentru a deveni canale
navigabile, situaie care ar determina conectarea regiunii i implicit a municipiului Bucureti
la marile coridoare de transport pe cai navigabile interioare. (a se vedea seciunea Ci de
comunicaie i transport). Principalele cursuri de ap din regiune au o lungime total de cca.
445 km i sunt alctuite din rurile: Dmbovia pe un tronson de 66 km (Joia Budeti),
din care 16,8 km n Bucureti (10,8 km fiind regularizai); Valea Colentina pe un tronson
de 52 km (Bolovani - Cernica), din care 26,3 km n Bucureti; Ilfov - 11,7 km; Valea
Snagov - 51,7 km; Valea Sticlriei -13 km;Valea Crevedia - 29,5 km;Valea Vlsia - 30,6
km; Valea Cociovalitea - 38,5 km;Valea Motitea - 12 km;Valea Pasrea - 42 km;Valea
Clnu - 9,8 km;Valea Mamina - 38 km; Valea indrilia - 9,5 km;Valea Saulei - 6 km;Valea
Baranga - 28 km.
16

Clima regiunii este temperat continental, cu nuane excesive - veri fierbini i ierni geroase
datorit mai ales maselor de aer estice predominante. Influena maselor de aer din vest i
sud explic existena toamnelor lungi i clduroase, a unor zile de iarna blnde sau a unor
primveri timpuri. Este important de semnalat faptul c regimul temperaturii aerului este
diferit n zona propriu-zis a municipiului Bucureti fa de restul teritoriului. Este specifica
nclzirea suplimentar a interiorului municipiului datorit arderii combustibililor n regim
industrial i casnic a radiaiei exercitate de suprafeele acoperite cu asfalt, pavaj de piatra,
sau beton, precum i de numeroasele construcii.
Astfel se constat c valorile temperaturii medii anuale cresc de la 10,50C n extremitatea
nordic a judeului Ilfov, la mai mult de 120C n centrul municipiului. Vara diferenele
termice ntre municipiu i mprejurimi ajung pn la aproximativ 20C, disconfortul termic n
centrul capitalei pe timp de vara fiind tot mai accentuat n ultimii ani.
Bucuretiul se caracterizeaz de altfel printr-o temperatur medie anual pe ultimii 90 de
ani de +11,50C i prin amplitudini anuale de peste 25 0 260 C, valori dintre cele mai mari pe
ntreaga ar. Temperatura minim absolut nregistrat n ultimii 60 de ani a fost de
-30,00C (n 1942), iar cea maxim absolut de +41.10 C (n 1945) (nregistrri ale staiilor
de la Filaret i Bneasa).
Umiditatea relativ a aerului are valori medii anuale de 74%, acest fapt provocnd ceaa de
evapotranspiraie timp de 40-50 de zile pe an. Vara umiditatea scade la valori de 28-30%,
favoriznd fenomenul de secet.
Cantitile medii de precipitaii anuale sunt cuprinse intre 550-600 mm., valorile crescnd
treptat pe direciile NV, V i SV i descrescnd treptat ctre E-SE la valori de sub 550 mm.
n regiune direciile dominante ale vntului sunt cele din sectorul NE i NNE cu frecvene de
apariie de 14,4% i respectiv de 11,5 urmate de cele de VSV cu frecvene anuale de
apariie de 9,5-10,5%. Vntul cu viteze ntre 6-12 m/s se semnaleaz n special iarna i n
sezonul de tranziie (toamna i primvara). Vitezele mari de peste 13 m/s sunt specifice
anotimpului rece i au frecven sczut.
Influena maselor de aer din vest i sud explic existena toamnelor lungi i clduroase, a
unor zile de iarn blnde sau a unor primveri timpurii. Regimul temperaturii aerului se
difereniaz, n ansamblul su, n zona propriu-zis a municipiului Bucureti i pentru
arealele din judeul Ilfov.
Regiunea Bucureti-Ilfov se distinge printr-o diversitate biologic ridicat, existnd specii de
flor i faun protejate, precum i diferite tipuri de habitate naturale. Pe teritoriul judeului
Ilfov, exist diverse tipuri de habitate naturale : ntinderi de lotus indian aclimatizat
(caracteristic Lacului Snagov), alturi de alte specii de nuferi: nufrul alb (Nymphea alba) i
nufrul galben (Nuphar luteum), lacuri distrofice i iazuri (in apropierea localitilor Buftea,
Mogooaia, Chitila, Cernica, Grditea, Snagov, Balta Neagr, etc.), zone de pdure i zone
umede. n lipsa unui studiu tiinific privind flora i fauna din Municipiul Bucureti, nu se
cunoate cu precizie numrul speciilor, dar conform APM Bucureti i Ilfov plante slbatice
se ntlnesc n special la periferie, pe terenurile cu destinaie agricol.
n judeul Ilfov se regsesc 2 arii naturale protejate de interes naional, 2 situri de
importanta comunitara (SCI Natura 2000) i 3 situri de importan avifaunistic (SPA
Natura 2000), Lacul - Pdurea Cernica precum Zona Scrovitea fiind declarate att SCI cat
i SPA:(a se vedea seciunea Biodiversitate din Capitolul Mediu)
Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu din regiunea 8 Bucureti Ilfov (2011)

17

2.3. STRUCTURA SISTEMULUI DE AEZRI


Reeaua de localiti a Regiunii Bucureti-Ilfov era constituit n anul 2011 din 9 orae, 32
comune i 91 sate. Dintre cele 9 orae doar unul singur are rang de municipiu (Bucureti).

Fig. 2: Reeaua de localiti din regiunea Bucureti Ilfov

Tabelul 1. Structura administrativ-teritorial a regiunii Bucureti-Ilfov, 2011

Suprafaa total km2


Numrul oraelor i al municipiilor
din care: municipii
Numrul comunelor
Numrul satelor

Regiunea
Bucureti-Ilfov

Municipiul
Bucureti

Judeul
Ilfov

1.821
9

238
1

1.583
8

1
32
91

1
-

32
91

Sursa: Anuarul statistic al Romniei

18

Potrivit datelor statistice de la Recensmntul Populaiei 2011, populaia Regiunii era de


2.272.163 locuitori, cu meniunea c, n contextul existenei unor oportuniti economicosociale deosebite, numrul real al populaiei care locuiete n regiune este, n realitate, mai
ridicat dect cel nregistrat oficial. Regiunea Bucureti-Ilfov se remarca prin gradul cel mai
ridicat de urbanizare pe ansamblul rii, 92,2%. Municipiul Bucureti, capitala rii, este cea
mai mare aglomerare urban din Romnia, populaia s fiind n urma Recensmntului
populaiei din 2011 de 1.883.425 (o densitate de aproximativ 8.160 locuitori/km 2), ceea ce
reprezint circa 9% din populaia total a Romniei i peste 17% din populaia urban a
arii. Municipiul Bucureti este urmat, n cadrul Regiunii, de Buftea (circa 20.000 locuitori) i
Otopeni (peste 10.000 locuitori). Populaia rural a regiunii este localizat exclusiv n
Judeul Ilfov, nsumnd de 221.710 de persoane la recensmntul din 2011, respectiv 57%
din populaia total a judeului Ilfov.
Municipiul Bucureti este mprit n ase sectoare, fiecare coninnd un numr de cartiere.
n prezent, fiecare dintre cele ase sectoare administrative este condus de o primrie
proprie i reprezentatat de un consiliu local. Sectoarele sunt dispuse radial i numerotate n
sensul acelor de ceasornic, astfel nct fiecare s aib n administraie o parte a centrului
Bucuretiului. Cea mai mare populaiei se ntlnete n sectorul 3 (385439 locuitori, 21%),
iar cea mai mic n sectorul 1 (225453 locuitori, 12%), care este i cel mai ntins ca
suprafa.

Fig. 3. Distribuia populaiei pe sectoare n municipiul Bucureti, dup RPL 2011

Privite n dinamic, datele indic o cretere mai rapid, dup anul 2006, a populaiei din
Judeul Ilfov, generat mai ales de relocarea unor activiti dinspre Municipiul Bucureti.
Peste 53% din populaia regiunii este de sex feminin 1.211.043 de persoane la 1 iulie
2011, aceeai proporie nregistrndu-se, practic, i n Judeul Ilfov.
Este demn de menionat, sub aspectul structurii populaiei pe grupe de vrst ponderea
ridicat 68,47% la recensmntul din 2011 a populaiei n vrst de 20-64 ani, care
asigura majoritatea covritoare a populaiei active.
n acelai context, atrage atenia c n regiunea Bucureti Ilfov migraia intern a
determinat un sold migratoriu pozitiv, numrul persoanelor sosite prin schimbarea
domiciliului fiind constant mare respectiv aproape 7.777 n anul 2011.

19

Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8

Voluntari
Pantelimon

Suprafaa
(kmp)
37
69

Locuitori
RPL 2011
42.944
25.596

Voluntari
Pantelimon

Buftea
Popeti- Leordeni
Bragadiru
Chitila
Otopeni
Mgurele

55
56
22
13
32
45

22.178
21.895
15.329
14.184
13.861
11.041

Buftea, Buciumeni
Popeti-Leordeni
Bragadiru
Chitila, Rudeni
Otopeni, Odile
Mgurele, Aluni, Dumitrana, Pruni, Vrteju

Ora

Componena

Tabelul 2. Oraele judeului Ilfov


Sursa: Consiliul judeean Ilfov http://www.cjilfov.ro/site/organizare, RPL 2011

Oraul Bragadiru se afl situat n partea de vest a judeului Ilfov, la 8 km de Municipiul


Bucureti, pe DN 6 Bucureti-Alexandria i se ntinde pe o suprafa de 2.179 ha. n prezent
numrul total al populaiei oraului este de peste 10.000 locuitori
Profilul ocupaional al populaiei active este cel al unei aezri urbane cu profil industrial i
servicii. nc din anul 1882, localitatea a beneficiat de o industrializare puternic, aici fiind
construita Fabrica de Spirt Bragadiru care, ncepnd cu anul 1898, exporta n ri ca: Italia,
Turcia, Germania, Egipt, Bulgaria. n prezent funcioneaz n ora o serie de societi
comerciale de interes naional, societi productoare de tmplrie din PVC i aluminiu,
productoare de mobilier, productoare de medicamente, productoare de buturi
rcoritoare, productoare de dulciuri, etc
Oraul Buftea este situat n Cmpia Vlsiei, n partea de nord-vest a judeului Ilfov, la 20
km nord de Bucureti. De la nord la sud este strbtut de rul Colentina i este nconjurat
de pduri ramase mrturie a vechilor Codrii ai Vlsiei. Oraul Buftea este compus din
urmtoarele cartiere: Centru, Studio, Bucoveni, Atrnai, Buciumeni, Oetrie i SbreniGar. La recensmntul din anul 2011, populaia localitii era de 22.178 de locuitori. Prin
Buftea trec dou drumuri naionale DN1A Bucureti-Ploieti i DN7 Bucureti-Piteti. De
asemenea, n Buftea sunt dou staii C.F.R. (Buftea, Sbreni). n oraul Buftea i
desfoar activitatea circa 600 de societi comerciale, din care unele cu capital strin sau
mixt. Pe raza localitii funcioneaz capaciti de producie i servicii din care enumerm:
industria cinematografic, industria alimentar, industria de mase plastice, ambalaje
metalice i cartonaj, materiale de construcii, construcii, confecii metalice, confecii fibr
sticla, precum i parcuri logistice, showroom-uri i reprezentane auto
Oraul Chitila este unitate o teritorial-administrativ n componen judeului Ilfov. Este
situat pe drumul naional nr.7 (D.N.7) fiind strbtut de aceast sosea pe o distan de 3
km. Teritoriul aezrii a fcut parte din moiile familiilor Brncoveanu (din anul 1681) i
apoi Bibescu. C sat, Chitila a fcut parte n anul 1892 din comun Bucoveni, judeul Ilfov.
Populaia era atunci de 446 persoane (221 brbai i 225 femei). Numele aezrii vine de la
poriunea pe care se ntindea comun i unde n Codrii Vlsiei exist locul de refugiu i de
chiteala (de la verbul a se chiti) a rzvrtiilor mpotriva stpnirii de atunci. Chiteala
s-a transformat n Chitila, nume pe care oraul l poart i astzi. Oraul Chitila este situat
la 9 km nord-vest de centrul Municipiului Bucureti. Oraul se nvecineaz la est cu
municipiul Bucureti, la nord cu localitatea Mogooaia, la sud cu localitile DragomiretiVale i Chiajna iar la nord-vest cu oraul Buftea i pdurea Rioasa. Economia oraului
Chitila este preponderent industriala i logistica, n prezent pe teritoriul localitii i
desfoar activitatea urmtoarele companii

20

Oraul Mgurele se nvecineaz la est cu comun Jilav, la sud-est cu comun Dasclu, la


vest cu oraul Bragadiru, la sud-vest cu comun Cornetu.
Relieful aezrii este uor nclinat nord-est sud-vest, cu vi puin adnci ce strbat oraul
pe direcia vest-est. Predomina zona de cmpie (90%).
Teritoriul se afl la o altitudine cuprins ntre 65-80 metri. Oraul Mgurele deine 500 ha
teren intravilan, 3.327 ha teren arabil, 104 ha puni, 266 ha izlaz i 504 ha pdure.
n oraul Mgurele i desfoar activitatea 160 de ageni economici: 120 industriali, 5
agricoli, 10 prelucrare, 10 servicii, 15 comer.
n centrul oraului i au sediul 9 institute de cercetare-producie, preponderent n domeniul
fizicii, precum i 2 farmacii, 9 cabinete medicale individuale, o staie de salvare, un centru
comercial i un hotel cu restaurant. Peste 65% din populaia activ se ocup de grdinrit,
astfel c sunt peste 650 ha cultivate cu legume, 15 ha cu flori, 650 ha cu gru, 1.150 ha
porumb i 380 ha cu plante de nutre. Culturile se efectueaz att n terenul arabil pe
parcele mici ct i n curile gospodriilor. La ultimul recensmnt au rezultat 11.041
locuitori din care 5.3858 brbai. Facultatea de Fizic a Universitii Bucureti funcioneaz
n ora cu un efectiv de circa 1.000 studeni.
Oraul Otopeni este situat n zona limitrof de nord a Capitalei Romniei pe drumul
naional nr.1 (D.N.1). Din punct de vedere administrativ-teritorial este situat n judeul Ilfov
ocupnd o suprafa de 31,52 km ptrai. Oraul Otopeni se nvecineaz la vest cu comuna
Mogooaia, la nord cu calea ferat Bucureti-Urziceni, care reprezint hotarul dintre ora i
comunele Corbeanca i Baloteti, la est cu comuna Tunari, la sud cu linia de centur a
Bucuretilor, care l separ de cartierul Bneasa din sectorul 1 al Capitalei.
Oraul Otopeni a cunoscut o permanent dezvoltare economic, social i cultural datorit
aezrii sale n imediata apropiere a Capitalei Romniei, precum i a existenei pe teritoriul
su a Aeroportului Internaional Henri Coand, cel mai mare aeroport din Romnia.
n oraul Otopeni i au sediul companii romneti i strine de renume: lanuri de magazine
en-gros i retail, showroomuri auto, companii IT, sedii de bnci, companii energetice,
companii petroliere.
Oraul Pantelimon este o unitate teritorial-administrativ n componen judeului Ilfov,
situat n partea de est a Municipiului Bucureti, avnd o poziie favorabil fiind limitrof
Capitalei. Prima atestare documentar dateaz din jurul anului 1660.
Oraul se ntinde pe o suprafa de 6.716 ha din care suprafaa agricol este de 2.564 ha.
Populaia conform datelor ultimului recensmntului este de 25.596 locuitori.
Pe raza oraului Pantelimon exist Biserica Sfntul Nicolae, cu hramul Sfntului Pantelimon
i Mnstirea Cernica unde se gsesc moatele Sfntului Calinic.
Asistena medical este asigurat de dou dispensare (aduli i copii), n care-i desfoar
activitatea 8 cadre medicale cu studii superioare i 9 cadre cu studii medii sanitare.
n oraul Pantelimon i desfoar activitatea un numr de peste 300 societi (societi pe
aciuni, societi cu rspundere limitat i asociaii familiale) care asigur locuri de munc la
peste 60% dintre locuitorii oraului.
Printre ntreprinderile de interes naional de pe teritoriul oraului se afla: Institutul de
Cercetri, Tehnologii i Proiectare producie pentru industria anorganic i metale
neferoase rare, Institutul pentru Controlul Medicamentelor, fabrici de ciocolata etc. De
asemenea funcioneaz depozite pe diferite profile (metalurgie, materiale de construcie,
etc.)

21

Oraul Popeti-Leordeni este situat pe drumul naional 4 (D.N.4) Bucureti - Oltenia,


chiar la ieirea din Bucureti. De centrul Capitalei l despart numai 9 km, acest lucru putnd
fi considerat avantajul major al oraului. Prin unirea satelor Leordeni cu Popeti-Romni i
Conduratu, efectuat la 1873, s-a nscut localitatea Popeti-Leordeni. Suprafaa oraului
este de 5.580 ha. Suprafaa de intravilan este de 970 ha, n timp ce extravilanul ocupa
4.610 ha. Populaia oraului este de 21.895 locuitori (10.619 persoane de sex masculin i
11.276 persoane de sex feminin) - conform datelor de la ultimul recensmnt - de religie
catolic i ortodox.
Oraul s-a format din trei sate, a cror toponimie se regsete n numele boierilor care au
trit prin aceste locuri cu secole n urm: Popeti-Conduratu sau Pavlicheni, Popeti Romni
i Leordeni. Pretutindeni n lume centrele industriale, comerciale se gsesc spre periferia
marilor centre urbane, de aceea, terenurile aparinnd oraului Popeti-Leordeni constituie
un loc ideal pentru dezvoltarea unor afaceri de dimensiuni importante.
Oraul Voluntari se afla n Cmpia Vlsiei n partea de nord-est a Municipiului Bucureti,
ntre dou cursuri de ap, Colentina i Pasrea. De-a lungul acestor ruri s-au format cteva
din cele mai vechi localiti din acesta parte a rii: pe valea Colentinei: Plumbuita, Fundeni
i Colentina, iar pe valea rului Pasrea: Tunari, tefneti i Afumai.
Cea mai mare parte a acestui teritoriu fcea parte din vestiii Codri ai Vlsiei. Din suprafaa
acoperit odinioar cu pduri au rmas cteva fragmente dense aa cum sunt actualele
pduri Tunari, Andronache, Pasrea.
Este o unitate teritorial-administrativ din judeul Ilfov i integreaz n componena sa
teritorial dou cartiere distincte c localizare geografic, dar unitare din punct de vedere al
concepiei administrative: Voluntari i Pipera.
Satul Pipera a aprut n urm cu aproximativ 200 de ani pe teritoriul moierilor Ion Boamba
i Mircea Clinescu. Denumirea se bnuiete c ar avea la origine existena unor plantaii de
ardei iute. Numele oraului Voluntari se pare c provine de la ardelenii care n anii 19161918 au trecut munii pentru a participa la lupt naional de eliberare de sub jugul
habsburgic. Oraul Voluntari se ntinde pe o suprafa de 3740,460 ha.
n ultima perioad s-a nregistrat o cretere semnificativ a populaiei stabile datorat nu
att sporului natural ct sporului migrator.
Acesta este explicabil prin creterea atractivitii oraului i prin tendina general de
migrare din Municipiul Bucureti spre zonele periurbane. Astfel dac n anul 2002 oraul
Voluntari numra 29.995 n anul 2011 populaia din localitate era de 42.944 de locuitori.
Principalele funcii ale oraului sunt: comercial, deservire i social-cultural.
Din cele 32 de comune din judeul Ilfov, doar 4 dintre acestea depesc 10.000 de locuitori,
cea mai mare comuna din punct de vedere al populaiei fiind Chiajna care deine i primul
loc n privina densitii populaiei (cca. 891 locuitor/kmp). La polul opus se afla comuna
Drti Ilfov care are o populaiei de cca. 3.000 de locuitori i o densitate de cca. 200
locuitori /kmp. Comuna cu cea mai mare suprafaa din jude este Snagov iar suprafaa cea
mai mic o nregistreaz Dobroeti, care ns are o densitate a populaiei apropiata de cea a
comunei Chiajna. (cca. 847 loc/kmp). De altfel, majoritatea comunelor care se afl n
imediata apropiere a municipiului Bucureti au o densitate a populaiei mai ridicat dect
celelalte comune din judeul Ilfov.

22

Tabelul 3. Comunele judeului Ilfov


Nr

Comuna

Suprafaa
[kmp]
16
27
39
53
70
11
38
29

Locuitori

1
2
3
4
5
6
7
8

Chiajna
Jilava
Cernica
Brneti
Vidra
Dobroieti
Domneti
Glina

9
10
11
12
13
14
15

Baloteti
Afumai
1 Decembrie
Mogooaia
Peri
Gruiu
Snagov

51
63
15
26
78
66
91

8314
7919
7817
7625
7557
7412
7272

16

Corbeanca

30

7072

Baloteti, Dumbrveni, Sftica,


Afumai
1 Decembrie
Mogooaia
Peri
Gruiu, Lipia, anu, Floreti, Silitea Snagovului
Snagov, Ciofliceni, Ghermneti, Tncbeti,
Vldiceasca
Corbeanca, Mechea, Ostrat, Orac, Petreti, Tmai

17
18

24
63

6808
6307

Clinceni, Olteni, Ordoreanu


Moara Vlsiei, Cciulai

35
15
27
29

6188
6324
5942
5775

32
31

5336
5243

Ciorogrla, Drvari
Cornetu
Berceni
tefnetii
de
Jos,
tefnetii
de
Sus
Creuleasca
Tunari, Dimieni
Dragomireti Vale, Dragomireti Deal, Zurbaua

25

Clinceni
Moara
Vlsiei
Ciorogrla
Cornetu
Berceni
tefnetii
de Jos
Tunari
Dragomireti
Vale
Gneasa

46

4963

Gneasa, Cozieni, Moara Domneasc, Piteasca,


indrilia

26
27
28
29
30
31

Ciolpani
Petrchioaia
Grditea
Dasclu
Copceni
Nuci

42
57
33
36
14
52

4811
3498
3268
3154
3131
3098

32

Drti-If

15

3026

Ciolpani, Izvorani, Luparia, Piscu


Petrchioaia
Grditea Sitaru
Dasclu
Copceni
Nuci, Balta Neagr, Merii Petchii, Micunetii Mari
Micuneti Moar
Drti

19
20
21
22
23
24

14259
12223
10886
10367
9516
9325
8682
8592

Sate componente
Chiajna, Dudu, Rou
Jilava
Cernica, Blceanca, Cldraru, Pota, Tnganu
Brneti, Islaz, Pasarea, Vadul Anei
Vidra, Creeti, Sinteti
Dobroieti
Domneti
Glina, Celu, Manolache

Sursa: Consiliul Judeean Ilfov http://www.cjilfov.ro/site/organizare, RPL 2011

Forme de asociere i parteneriat ntre localiti


In regiunea Bucureti Ilfov exista o serie de forme de asociere i parteneriat intre localiti
printre care grupuri de aciune local, asociaii de dezvoltare intercomunitar precum i un
proiect privind nfiinarea unei zone metropolitane n jurul municipiului Bucureti. n
regiunea Bucureti Ilfov nu exista poli de cretere i poli de dezvoltare urban aa cum sunt
definii n HG 1149/ 2008 pentru desemnarea polilor de cretere i a polilor de dezvoltare
urban n care se realizeaz cu prioritate investiii din programele cu finanare comunitar i
naional
Grupuri de aciune local
Conform Programului Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013, la sfritul anului 2013
doar 4 comune din judeul Ilfov s-au asociat n grupuri de aciune local cu comune din
judeele aparinnd regiunii Sud-Muntenia:
23

GAL Berceni-Varasti-Colibasi (www.galbvc.ro)


Judeul Ilfov: comuna Berceni
Judeul Giurgiu: comunele Varsati i Colibasi
Asociaia Ialomia Vest (www.il-vestgal.ro)
Judeul Ilfov: comuna Gneasa
Judeul Ialomia: comunele Alexeni, Axintele, Barbulesti, Barcanesti, Boranesti, Cosereni,
Garbovi, Ion Roata, Manasia, Movilita, Sinesti, Valea Macrisului (www.il-vestgal.ro)
Asociaia Grupul de Actiune Local Calarasi Vest (www.galcalarasivest.ro)
Judeul Ilfov : comunele Brneti i Cernica,
Judeul Calarasi: comunele Belciugatele, Fundeni, Frumuani, Drgoeti, Roiori i orasul
Fundulea
Asociaii de dezvoltare intercomunitar
In regiunea Bucureti Ilfov sunt constituite i i desfoar activitatea cinci asociaii de
dezvoltare comunitar:
ADIA-Ilfov, care s-a constituit n scopul reglementarii, nfiinrii, organizrii, finanrii,
exploatrii, monitorizrii i gestionarii n comun a serviciului de alimentare cu apa i de
canalizare pe raza de competen a unitilor administrativ-teritoriale membre. n 2013
membrii ADIA-Ilfov sunt: Judeul Ilfov prin Consiliul Judeean Ilfov, oraele Bragadiru,
Pantelimon i comunele Brneti, Cernica, Cornetu, Ciorogrla, Domneti, Dobroiesti,
Baloteti, Tunari, Glina, Ciolpani, Dragomireti prin Consiliile Locale aferente.
ADIBI, care s-a constituit pentru realizarea n comun a unor proiecte de dezvoltare de
interes zonal sau regional ori furnizarea n comun a unor servicii publice n regiunea
Bucureti Ilfov cf Legii 215/2001 actualizat. ADIBI este constituit din municipiul Bucureti
prin Consiliul General al Capitalei i Judeul Ilfov prin Consiliul Judeean Ilfov.
Asociaia de dezvoltare intercomunitar EURO-APA este persoan juridic de drept
privat, cu statut de utilitate public, constituita n scopul reglementrii, nfiinrii,
organizrii, coordonrii, finanrii, exploatrii, monitorizrii i gestionrii n comun a
serviciului de alimentare cu ap i de canalizare pe raza de competen a unitilor
administrativ-teritoriale membre - inclusiv exploatarea n comun a sistemelor de utiliti
publice aferente serviciului, precum i realizarea n comun a unor proiecte de investiii
publice de interes zonal sau regional, destinate nfiinrii, modernizrii i/sau dezvoltrii,
dup caz, a sistemelor de utiliti publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de
dezvoltare a Serviciului.
ADI - ECOSAL Ilfov - Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar de utilitati publice pentru
serviciul de salubrizare - ECOSAL Ilfov, care s-a constituit in vederea infinrii, organizrii,
reglementrii, finanarii, exploatrii, moitorizrii si gestionrii in comun a serviciilor de
utilitati publice pe raza de competen a unitailor administrativ teritoriale membre, precum
i realizarea n co mun a unor proiecte de investiii pub lice de interes zonal sau regional
destinate nfiinrii, modernizrii i/sau dezvoltrii, dup caz, a sistemelor de utiliti publice
aferente acestor servicii.
Asociaia de Transport Metropolitan Bucuresti ATMB care s-a constituit in vederea
imbuntirii infrastructurii de transport din regiunea Bucureti-Ilfov, prin asocierea
Primariei Capitalei, reprezentanti ai Consiliului Judetean Ilfov si ai primariilor interesate de
pe raza judetului.

24

2.4. STRUCTURA SOCIODEMOGRAFIC A POPULAIEI


2.4.1. Evoluia populaiei i potenialul demografic

Mediu

Sex

2.4.1.1. Numrul i structura populaiei pe sexe, medii, naionaliti i etnii


Regiunea Bucureti-lfov este cea mai dens populat regiune a Romniei, avnd o populaie
de peste 2.000.000 locuitori (cu o densitate de aproximativ 1200 locuitori pe km), fapt ce
o ncadreaz n categoria regiunilor NUTS 2, asimilate regiunilor cu un prag demografic
situat ntre 800.000 i 3.000.000 milioane de locuitori.
Tabel nr. 4. Evoluia populaiei stabile pe sexe, medii, regiuni de dezvoltare i judee
Regiune

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

21658528

21610213

21565119

21528627

21498616

21462186

21413815

2209768

2215701

2232162

2242002

2253093

2261698

2267419

Ilfov

12.8

12.9

13.1

13.3

13.7

14.0

14.6

Bucureti

87.2

87.1

86.9

86.7

86.3

86.0

85.4

Romnia

11901033

11926178

11914343

11872270

11835100

11818670

11778195

2001198

2049688

2063204

2070257

2075477

2080013

2079881

Urban
Rural

Total

Total

Romnia
Regiunea B-I

Regiunea B-I
Ilfov

3.7

5.8

5.9

6.1

6.3

6.5

6.8

Bucureti

96.3

94.2

94.1

93.9

93.7

93.5

93.2

Romnia

9757495

9684035

9650776

9656357

9663516

9643516

9635620

208570

166013

168958

171745

177616

181685

187538

Regiunea B-I
Ilfov

100

100

100

100

100

100

100

10561710

10535140

10511076

10490913

10472812

10451093

10423518

1034773

1037535

1045444

1051757

1057908

1061978

1064441

Ilfov

13.3

13.4

13.6

13.8

14.2

14.5

15.1

Bucureti

86.7

86.6

86.4

86.2

85.8

85.5

84.9

Romnia

5704196

5713692

5702935

5679463

5656223

5644268

5617660

933165

956697

963146

968139

971401

973525

973122

3.9

6.1

6.2

6.3

6.6

6.8

7.1

Bucureti

96.1

93.9

93.8

93.7

93.4

93.2

92.9

Romnia

4857514

4821448

4808141

4811450

4816589

4806825

4805858

101608

80838

82298

83618

86507

88453

91319

100

100

100

100

100

100

100

11096818

11075073

11054043

11037714

11025804

11011093

10990297

Urban
Rural

Masculin

Total

Romnia
Regiunea B-I

Regiunea B-I
Ilfov

Regiunea B-I
Ilfov

Urban
Rural

Feminin

Total

Romnia
Regiunea B-I

1174995

1178166

1186718

1190245

1195185

1199720

1202978

Ilfov

12.3

12.4

12.6

12.9

13.3

13.6

14.1

Bucureti

87.7

87.6

87.4

87.1

86.7

86.4

85.9

Romnia

6196837

6212486

6211408

6192807

6178877

6174402

6160535

Regiunea B-I

1068033

1092991

1100058

1102118

1104076

1106488

1106759

3.5

5.6

5.7

5.9

6.1

6.3

6.6

Bucureti

96.5

94.4

94.3

94.1

93.9

93.7

93.4

Romnia

4899981

4862587

4842635

4844907

4846927

4836691

4829762

106962

85175

86660

88127

91109

93232

96219

100

100

100

100

100

100

Ilfov

Regiunea B-I

100
Ilfov
*Sursa: INSSE: www.insse.ro

25

n perioada analizat, 2005-2011, regiunea i-a sporit numrul de locuitori, de la 2.209.768


persoane n anul 2005, la 2.267.419 n anul 2011, n valori procentuale creterea fiind de
2,6%. n cazul mpririi populaiei regiunii pe medii de reziden, se poate constata c
aproximativ 90% din total se afl n mediul urban, restul de 10% regsindu-se n mediul
rural. n valori brute, populaia din mediul urban de la nivelul regiunii a crescut de la
2.001.198 persoane n anul 2005, la 2.079.881 persoane n anul 2011 (din acest total ntre
93-96% se concentreaz n Municipiul Bucureti, restul de 3-6% n judeul Ilfov).
Populaia regiunii din mediul rural nsuma n anul 2011, un numr de 187.538 persoane, n
scdere cu 11% fa de anul 2005 (208.570 persoane) i se concentreaz n proporie de
100% n judeul Ilfov. Structura pe sexe a populaiei n regiunea Bucureti Ilfov
evideniaz o pondere de gen aproape echilibrat, 47% din populaia total a regiunii fiind
de sex masculin, iar 53% de sex feminin.
n cazul mpririi pe grupe de vrst la nivel naional, se poate observa c n proporie
de peste 69% populaia se ncadreaz n grupa de vrst 15-64 ani, cu o uoar scdere n
anul 2011, de aproximativ 0.75%. Procentul aferent grupei de vrst 0-14 ani se situeaz n
jurul valorii de 15%, n scdere ntre anii 2005-2011 cu aproape 5%. Grupa de vrst de
peste 64 ani crete uor ntre anii 2005-2011 cu 0,11%, iar ca pondere n totalul naional,
aceast grup de vrst nsumeaz n jur de 15%.

Fig. 4. Populaia pe grupe de vrst la nivel naional i regional, prelucrat dup www.insse.ro

La nivelul regiunii Bucureti Ilfov, populaia ncadrat n grupa de vrst 0-14 ani
prezint o traiectorie ascendent, crescnd cu 14% ntre anii 2005-2011 i acoperind un
procent de 12% din totalul populaiei regionale. Numrul populaiei cu vrsta cuprins ntre
15-64 ani a crescut n perioada analizat cu aproape 1% i acoper un procent de peste
73% din totalul populaiei regionale. Populaia din grupa de vrst 64 de ani i peste, i
diminueaz numrul cu aproape 1,2% ntre anii 2005-2011 i acoper un procent de
aproape 15% din totalul populaiei din regiune. Fenomenul mbtrnirii populaiei la nivel
naional, se evideniaz pe toat perioada analizat, numrul persoanelor cu vrsta cuprins
ntre 0-14 ani fiind n scdere, la fel i numrul persoanelor din categoria populaiei active
(15-64 ani), n timp ce numrul persoanelor cu vrst de peste 64 ani este n cretere.
n ceea ce privete structura etnic a regiunii Bucureti Ilfov, n conformitate cu
rezultatele recensmntului din anul 2011, 86,3% din totalul populaiei regiunii s-a declarat
de etnie romn. Recensmntul a luat in considerare doar pe cei care s-au declarat de o
anumit etnie i cei cu acte de identitate. Urmtoarea etnie care se remarc prin ponderea
important n totalul populaiei regiunii este cea rom, declarandu-se astfel 1,74% din
populaia total, in realitate procentul fiind mult mai ridicat datorit inxistenei actelor de
identitate
26

Celelalte 3 etnii cu ponderi importante n regiune sunt: maghiar (0,16% din totalul
regional), turc (0,13% din totalul regional) i chinez (0,08% din totalul regional).
Celelalte minoriti etnice au o pondere mic, de sub 0,05% din total, dar per ansamblu,
mpreun cu persoanele care au refuzat s i declare etnia de care aparin, nsumeaz
11,59% din totalul regional.

Fig. 5. Structura populaiei pe etnii n regiunea Bucureti-Ilfov, www.recensamantRomnia.ro

Comuniti de romi
Conform Recensmntului Populaiei i locuinelor din 2011, din totalul populaiei stabile din
Romnia, cca. 3.09% s-au declarat romi (cca. 620.000). Regiunea de dezvoltare cu cea mai
mare pondere a populaiei roma raportata la populaia stabila este regiunea Centru (cca.
4,71%), judeul Mure nregistrnd cel mai mare numr de romi dintre toate judeele rii
(cca. 46.000 locuitori). De asemenea o pondere peste media naional se regsete n
regiunile Nord Vest i Sud Muntenia. La polul opus se afl regiunea Nord Est unde se
constatat o pondere de 1,67%. Conform aceleai surse, n regiunea Bucureti Ilfov, se
constat ca doar 1,67% din populaia stabil s-a declarat ca aparinnd comunitilor roma,
aceasta situaie poziionnd regiunea pe penultima poziie ca pondere din populaia stabil
i pe ultima poziie ca numr total de romi (cca. 40.000 locuitori).

Fig. 6. Ponderea populaiei roma din totalul populaiei stabile pe regiuni, RPL 2011

n cadrul regiunii se constat dispariti att ntre judeul Ilfov (4.02%) i municipiul
Bucureti (1.27%) ct i la nivelul sectoarelor i unitilor administrativ teritoriale din
judeul Ilfov. Fa de recensmntul populaiei i locuinelor din anul 2002, n 2011 se
constat o uoar cretere a ponderii populaiei roma n judeul Ilfov i o uoar scdere n
municipiul Bucureti.
27

La nivel regiunii, n ultimii 10 ani populaia aparinnd comunitii roma a crescut cu cca.
1300 de persoane. n judeul Ilfov numrul de romi a crescut cu cca. 4600 de persoane iar
n municipiul Bucureti acesta a sczut cu cca. 3300 de persoane. Conform RPL 2011, la
nivelul municipiului Bucureti, cea mai mare comunitate de romi se ntlnete n sectorul
5 cu cca. 7000 de romi declarai (2.57% din populaia stabil), urmat de sectorul 2 cu cca.
5.600 de romi (1.63%). n sectorul 6 se regsete cea mai mic comunitate de romi de
aproximativ 1700 persoane (0,48%).
In judeul Ilfov, n mediul urban, cele mai mici comuniti de romi se regsesc n oraele
Otopeni i Popeti Leordeni (sub 1%) iar cele mai mari comuniti se ntlnesc n oraele
Buftea (6.81% -1.511 persoane) i Pantelimon (5.02% - 1285 persoane).
In mediul rural din judeul Ilfov, comuniti mari de romi se ntlnesc n comunele
Gneasa (23.17% - 1.150 persoane), Glina (19.36% - 1.663 persoane), Stefanetii de Jos
(15.53% - 897 persoane), Vidra (12.36% -1.176 persoane), Jilava (12.3% - 1.504
persoane) Cernica (11.46% - 1.276 persoane). Cele mai mici comuniti de romi din judeul
Ilfov se ntlnesc n comunele Gruiu, Snagov, Dragomireti Vale, Peri, Brneti.

Fig. 7. Ponderea populaiei roma din totalul populaiei stabile din regiune, pe localiti/sectoare
Sursa:ADRBI, prelucrare dup Recensmntul Populaiei i locuinelor 2011

28

2.4.1.2. Densitatea populaiei


Populaia regiunii este distribuit invers proporional cu dimensiunea celor dou entiti
administrative. Populaia municipiul Bucureti, cea mai mare aglomerare urban din
Romnia (cu o densitate de peste 8000 locuitori/km), acoper aproximativ 85% din
populaia regiunii, iar populaia judeului Ilfov restul de 15% din total.
Tabelul nr. 5. Evoluia densitii populaiei regionale i naionale (locuitori /kmp)
Romnia
Regiunea B-I
Ilfov
Bucureti

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

90.85

90.65

90.46

90.31

90.18

90.03

89.83

1220.19

1223.47

1232.56

1237.99

1244.12

1248.87

1252.03

178.34

180.23

184.26

188.26

195.03

200.41

208.46

8453.72

8466.62

8510.90

8526.23

8527.93

8528.29

8497.46

* Calcule bazate pe datele oficiale publicate n INSSE

2.4.1.3. Durata medie a vieii, rata medie de cretere, mortalitatea infantil


Durata medie a vieii (sperana de via) a populaiei din Regiunea Bucureti Ilfov n 2011 a
fost de 75,55 ani (71,94 ani masculin i 78,92 ani feminin), n cretere cu aproximativ 2
ani, fa de valoarea nregistrat n anul 2005, 73,84 ani (70,21 ani - masculin i 77,24 ani
feminin). n cazul analizei indicatorului pe medii de reziden, putem constata c
diferenele se menin semnificative pe toat perioada analizat 2005-2011 i prezint o
tendin de cretere. n mediul urban durata medie de via a crescut de la 74,06 ani n
anul 2005, la 75,77 ani n anul 2011. n mediul rural creterea fiind de aproximativ 1 an, de
la 72,08 ani n anul 2005, la 73,19 n anul 2011. (a se vedea Anexa 1)
La nivel judeean, cea mai mare speran de via se nregistreaz n municipiul Bucureti,
n perioada analizat remarcndu-se o traiectorie ascendent, de la 74,14 ani n anul 2005,
la 75,89 ani n anul 2011. Judeul Ilfov prezint o cretere a speranei de via, de la 71,89
ani n anul 2005, la 73,51 ani n anul 2011.
Per ansamblu, durata medie de viat la nivelul regiunii a crescut n ultimii ani n
ambele medii rezideniale att pentru brbai ct i pentru femei i se
poziioneaz peste media naional pe ntreaga perioad de referin.
Tabel nr. 6. Rata mortalitii infantile la nivel naional i regional
Medii de
rezidenta

Total

Urban

2005
Regiuni

2006

2007

2008

2009

2010

2011

UM: Decedai sub 1 an la 1000 nscui vii

Romnia

15

13,9

12

11

10,1

9,8

9,4

Regiunea B-I

9,5

9,3

7,2

6,4

5,7

Ilfov

9,5

13,6

10

8,4

9,1

8,9

Bucureti

9,4

8,6

7,1

6,4

5,4

5,1

Romnia

12,4

11,2

10,2

8,5

8,1

7,7

7,5

9,5

8,7

7,2

6,9

6,1

5,8

5,3

10,3

11,2

8,4

13,8

7,1

10,8

7,7

Bucureti

9,4

8,6

7,1

6,4

5,4

5,1

Romnia

Regiunea B-I
Ilfov

17,9

17,1

14,1

14

12,6

12,3

11,8

Regiunea B-I

9,3

15,4

7,7

7,1

9,4

7,8

9,8

Ilfov
Sursa: INSSE: www.insse.ro

9,3

15,4

7,7

7,1

9,4

7,8

9,8

Rural

29

Rata mortalitii infantile, la nivelul regiunii Bucureti Ilfov, prezint un trend


descresctor pe ntreg intervalul studiat, diminundu-i valoarea de la 9,5 n anul 2005,
la 5,7 n anul 2011. n cazul analizei pe medii de reziden, se observ c n mediul rural
mortalitatea infantil o depete pe cea nregistrat n mediu urban, cu aproape 3,5 n
anul 2011. La nivel judeean, mortalitatea este mai mare n judeul Ilfov dect n municipiul
Bucureti, dar n ambele cazuri se situeaz sub media naional cu pn la 5 n anul
2005 i cu pn 4,3 n cazul Bucuretiului n anul 2011.
Rata de dependen demografic
Potrivit definiiei Institutului Naional de Statistic, rata de dependen demografic
reprezint totalitatea populaiei cu vrst cuprins ntre 0-14 ani i populaia cu vrst de
64 de ani i peste, raportat la totalitatea populaiei n vrst de 15-64 ani. La nivelul
regiunii Bucureti Ilfov, povara economic a populaiei n vrst de munc (15-64 ani)
este de 37% n anul 2011 i se situeaz att sub media naional (43%) ct i sub media
Uniunii Europene (49%).

2.4.1.4. Micarea natural a populaiei


Indicatorul care sintetizeaz micarea natural a populaiei este sporul natural, calculat ca
diferen ntre numrul nscuilor vii i numrul deceselor dintr-o perioad de referin.
Tabelul 7. Evoluia sporului natural al populaiei la nivel naional, regional i judeean
Medii de
rezidenta

Total

Urban

Rural

UM: nr.
persoane
Romnia

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-41081

-38611

-37237

-31302

-34825

-47524

-55197

-3951

-2896

-2493

-233

913

132

-2010

-417

-302

-104

203

402

257

13

Bucureti

-3534

-2594

-2389

-436

511

-125

-2023

Romnia

971

3093

1805

7166

5696

219

-7981

-3498

-2512

-2164

-97

1063

274

-1800

Regiunea B-I
Ilfov

Regiunea B-I
Ilfov

36

82

225

339

552

399

223

Bucureti

-3534

-2594

-2389

-436

511

-125

-2023

Romnia

-42052

-41704

-39042

-38468

-40521

-47743

-47216

Regiunea B-I

-453

-384

-329

-136

-150

-142

-210

Ilfov

-453

-384

-329

-136

-150

-142

-210

Sursa: INSSE: www.insse.ro

La nivelul regiunii Bucureti Ilfov, sporul natural a fost unul preponderent negativ pe
toat perioada analizat, dar n cretere, de la - 3951 persoane n anul 2005, la - 2010
persoane n anul 2011. Perioada aferent debutului crizei economice mondiale, perioada
anilor 2008-2009, surprinde o evoluie pozitiv a sporului natural, n anul 2009 numrul
nscuilor vii devansnd numrul deceselor cu 913 persoane.
n cazul analizei pe medii de reziden, putem observa c n mediul urban sporul natural

are o evoluie pozitiv pe parcursul anilor 2005-2009. n anul 2009 nregistrndu-se


valoarea cea mai favorabil, numrul nscuilor vii depind numrul decedailor cu 1063
persoane. ntre anii 2009-2011, sporul natural devine negativ, n anul 2011 numrul nou
nscuilor fiind depit de cel al deceselor cu 1800 persoane.
Mediul rural, la nivelul regiunii Bucureti Ilfov, prezint o evoluie oscilant a sporului
natural, dar negativ pe toata perioada supus analizei. n anul 2005, sporul natural n
mediul rural era de -453 persoane, n cretere pn la -210 persoane n anul 2011.
30

Fig. 8. Sporul natural n regiunea Bucureti-Ilfov, dup www.insse.ro

2.4.1.5. Micarea migratorie a populaiei


Micarea intern a populaiei se transpune n doi indicatori statistici i anume: soldul
schimbrilor de domiciliu i soldul schimbrilor de reedin.
n ceea ce privete soldul schimbrilor de domiciliu la nivelul regiunii Bucureti-Ilfov, acesta
este pozitiv pe toata perioada analizat, dar n cretere de la 4796 persoane n anul 2005, la
7777 persoane n anul 2011. Apogeul schimbrilor de domiciliu fiind atins n anul 2010,
cnd valoarea brut a atins valoarea de 10437 persoane ce i-au stabilit domiciliul n
regiune.
Aceast evoluie pozitiv se datoreaz stabilirii n judeul Ilfov a unui numr mai mare de
locuitori. Spre exemplu n anul 2011, n jude s-au stabilit cu 9724 persoane mai mult dect
numrul celor plecai, iar n Bucureti numrul celor stabilii a fost depit cu 1974 de
numrul celor care au prsit locaia de domiciliu.
n cazul repartizrii pe medii de reziden, att n anul 2010 ct i n anul 2011, se poate
observa c persoanele ce i-au schimbat domiciliu la nivelul regiunii, prefer n proporie de
aproximativ 60% mediul rural.
Tabelul 8. Soldul schimbrilor de domiciliu - migraia interna a populaiei n regiune
Medii de rezidenta/regiune/judee

2005

2006

2007

Regiunea B-I

4796

10269

5487

6994

Ilfov

3552

5583

5874

Bucureti

1244

4686

Regiunea B-I

2936

Ilfov
Bucureti

Total

Urban

Rural

2008

2009

2010

2011

7205

10437

7777

9579

8361

12634

9724

-387

-2585

-1156

-2197

-1947

7606

2501

1548

2876

4264

2796

1692

2920

2888

4133

4032

6461

4743

1244

4686

-387

-2585

-1156

-2197

-1947

Regiunea B-I

1860

2663

2986

5446

4329

6173

4981

Ilfov

1860

2663

2986

5446

4329

6173

4981

Sursa: www.insse.ro

n ceea ce privete migraia flotant (schimbarea de reedin), la nivelul regiunii Bucureti


Ilfov soldul acesteia este pozitiv i prezint o traiectorie ascendent pe aproape toat
perioada analizat, excepie fcnd scderea cu aproape 24% din anul 2011.

31

Tabelul 9. Soldul schimbrilor de reedin - migraia flotant n regiune


Medii de rezidenta/Judee

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

11825

16655

23087

26453

27719

26490

20279

-242

-393

664

1147

1985

1618

1336

Bucureti

12067

17048

22423

25306

25734

24872

18943

Regiunea B-I

12050

16850

22619

25876

26593

25500

19508

-17

-198

196

570

859

628

565

12067

17048

22423

25306

25734

24872

18943

Regiunea B-I

-225

-195

468

577

1126

990

771

Ilfov

-225

-195

468

577

1126

990

771

Regiunea B-I
Total

Urban

Ilfov

Ilfov
Bucureti

Rural

Sursa: www.insse.ro

Soldul schimbrilor de reedin la nivel regional crete de la 11.825 persoane pe plus n


anul 2005, la 20.279 persoane n anul 2011. Aceast evoluie pozitiv este datorat soldului
pozitiv nregistrat la nivelul municipiului Bucureti, 12.067 persoane n anul 2005, respectiv
18.943 n anul 2011. Apogeul acestui indicator a fost atins n anul 2009, n valoare brut
soldul schimbrilor de reedin msurnd 27.719 persoane n plus. Privind datele statistice
prin prisma repartizrii pe medii de reziden se poate constata c majoritatea persoanelor
ce i-au schimbat reedina la nivel de regiune au preferat mediul urban, n proporie de
aproximativ 95%.
La nivelul regiunii Bucureti-Ilfov migraia extern prezint un sold pozitiv, numrul
persoanelor imigrante depind n mod constant numrul persoanelor emigrante. Conform
datelor statistice prezentate de INS numrul emigranilor la nivel regional prezint o
traiectorie oscilant, per total crescnd cu aproape 240%, de la 1808 persoane emigrante n
anul 2005, la 6106 persoane n anul 2011. n cazul persoanelor imigrante, n anul 2005
acestea nsumau 2065 persoane, n cretere pn la un maxim de 6.984 persoane n anul
2011.

Fig. .9 Migraia extern a populaiei din regiune, dup INS

mprirea numrului total de imigrani i emigrani pe judee, relev faptul c soldul pozitiv

de la nivel regional se datoreaz valorilor nregistrate n municipiul Bucureti. Aici numrul


de emigrani a crescut, de asemenea, cu aproape 240%, de la 1791 persoane emigrante n
anul 2005, la 6034 persoane n anul 2011.

32

Fig. 10 Migraia externa a populaiei din Bucureti i Judeul Ilfov, Sursa: INSSE: www.insse.ro

Numrul de imigrani la nivelul municipiului Bucureti s-a situat pe toat perioada analizat
peste numrul emigranilor, acesta crescnd de la 2041 persoane n anul 2005, la 6672
persoane n anul 2011. n cazul judeului Ilfov, soldul pozitiv se menine, numrul de
imigrani depind n mod continuu numrul de emigrani.

2.4.2 Resurse umane


2.4.2.1. Nivelul de instruire
Dintre toate regiunile rii, n anul 2011, regiunea Bucureti - Ilfov are cea mai mare
pondere a populaiei absolvente de nvmnt superior, respectiv de 31,4% mai mare
dect media UE (26.8%) acest lucru fiind de neles pentru c municipiul Bucureti atrage
studeni din toat ara. Regiunea Bucureti Ilfov are cel mai mic procent al absolvenilor
cu nivel sczut de educaie, respectiv de 11,6% pentru c majoritatea elevilor continu
studiile.

Fig. 11. Nivelul de instruire al populaiei cu vrst cuprins intre 25-64 ani n 2011, dup Eurostat

La nivel naional, ponderea absolvenilor de nvmnt superior n populaia cu vrste intre


30-34 ani a crescut constant n perioada 2008-2011 de la 16% la 20.4% n anul 2011,
valoare care este ns cu mult sub media european pentru acelai an (34.6%). n regiunea
Bucureti Ilfov ponderea absolvenilor de nvmnt superior n populaia cu vrste intre
30-34 ani nregistreaz valori peste media european pe toat perioada de analiz.

33

Fig. 12. Ponderea absolvenilor de nvmnt superior din totalul populaiei 30-34 ani, dup Eurostat

In anul 2011, n regiunea Bucureti Ilfov valoarea ponderii absolvenilor de nvmnt


superior din totalul populaiei n vrst de 30-34 ani nregistreaz o valoare peste inta
Europa 2020 (40%)

Fig. 13. Populaia cu vrst cuprinsa intre 30-34 ani cu educaie superioar n 2011, dup Eurostat

In ceea ce privete nvarea pe tot parcursul vieii, analiza datelor statistice Eurostat
indica faptul ca Romnia se situeaz mult sub valorile mediei europene (8,9%). Rata de
participare a adulilor cu vrste intre 25-64 ani la educaie i formare arata ca doar
1.6% din fora de munc a participat la programe de educaie i formare n anul 2011.
Aceast pondere a cunoscut la nivel naional o uoar cretere n anii 2008-2011 de 0,1
puncte procentuale. La nivel regional n anul 2011, ponderea cea mai mare este nregistrat
n regiunea Nord-Vest (2%) la polul opus situndu-se regiunea Sud-Vest Oltenia (0,8%)
In regiunea Bucureti-Ilfov valoarea ratei de participare a adulilor la educaie i formare
nregistreaz n intervalul 2008-2011 valori uor peste media naional, aliniindu-se
tendinei naionale de cretere de doar 0.1 puncte procentuale. n 2011 n regiunea
Bucureti-Ilfov 1,9% dintre aduli au participat la educaie i formare, procent identic cu cel
nregistrat n regiunea Nord-Est.
Populaia colar
In perioada 2005-2011 populaia colar din regiunea Bucureti-Ilfov nregistreaz cea mai
mare scdere, respectiv 18% comparativ cu regiunile Nord-Vest, Centru i Sud-Est unde se
nregistreaz valori superioare mediei naionale, respectiv 10%. Totui din graficul de mai
jos se observa fluctuaii importante ale numrului de elevi n anii 2007 i 2008 n cazul
regiunii Bucureti-Ilfov, comparativ cu celelalte regiuni unde evoluia este relativ constant
cu excepia regiunii Centru. Ponderea populaiei colare din populaia totala a regiunii avea
n anul 2011 valoare de 20%.
34

Fig. 14 Evoluia populaiei colare la nivel regional, dup INS, Baza de date TEMPO

La nivel naional populaia colar a nregistrat o valoare de 4360831 n anul 2005 ce scade
pn n anul 2011 cnd numrul elevilor ajunge la 3823515, respectiv cu 12%. Dinamica
populaiei colare la nivel regional n perioada 2005-2011, indic scderi majore de efective
n nvmntul superior de la 253.247 studeni n anul 2005 la 166.853 studeni n anul
2011 (34%).
Cu toate acestea, n anul 2011 numrul studenilor din regiunea Bucureti Ilfov avea cea
mai mare pondere n cifra naional, respectiv 31%. Din analiza datelor statistice se poate
observa ca n perioada 2005-2011 numrul total de studeni din regiunea Bucureti-Ilfov a
fost puternic influenat de Evoluia studenilor nscrii n nvmntul privat superior.

Fig. 15 Evoluia numrului de studeni n regiunea Bucureti Ilfov, dup INS baza de date Tempo

Daca n anul 2005 numrul de studeni nscrii n nvmntul privat era apropiat de
numrul studenilor nscrii n nvmntul public, pe fondul creterii economice, n
perioada 2005-2008 nvmntul privat nregistreaz o dezvoltare semnificativa, numrul
studenilor nscrii ajungnd n anul de vrf 2008 s fie de aproape 3 ori mai mare dect
numrul de studeni nscrii n nvmntul public din regiune. Odat cu apariia crizei
economice, nvmntul superior privat se prbuete, numrul studenilor ajungnd s
nregistreze n anul 2011 valori mai mici dect n anul 2008 cu 74% i fata de anul 2005 cu
40%.

35

nvmntul superior public cunoate n perioada de analiz 2005-2011 o evoluie


descresctoare, numrul studenilor nscrii nregistrnd o scdere cu 29% n anul 2011 fa
de anul 2005.
Totui se observ c raportat la numrul populaiei cu vrst cuprinsa intre 20-24 ani, n
perioada 2005-2011 n regiunea Bucureti Ilfov numrul studenilor a fost mai mare dect
populaia regiunii cu vrst 20-24 ani cu excepia anului 2011 cnd ponderea studenilor n
populaia grupei de vrst nregistra valoarea de 99%. Avnd n vedere cele exprimate mai
sus se poate afirma ca regiunea Bucureti Ilfov rmne n continuare cel mai important
centru universitar din ar.
Tabel 10. Evoluia ponderii studenilor n populaia grupei de vrst 20-24 din regiune
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

253247

302248

389769

388397

285971

222287

166853

169456

167613

170590

183768

186537

182441

168431

149%

180%

228%

211%

153%

122%

99%

Total studeni nscrii


Total populaiei
ani
Pondere

20-24

Sursa: INS baza de date Tempo

Distribuia populaiei colare pe tipuri de educaie


Populaia colara din nvmntul precolar n perioada 2005-2011 n regiunea BucuretiIlfov nregistreaz cea mai mare cretere, respectiv 42%, comparativ cu regiunea Sud-Vest
Oltenia care se afla pe ultimul loc i n care unde este nregistrat o scdere de 7% n
perioada de analiz. La nivel naional populaia precolar a nregistrat o valoare de 648338
de elevi n anul 2005, valoare ce creste pn n anul 2011 cnd numrul copiilor ajunge la
673641 (+4%).
Numrul elevilor nscrii n nvmntul primar i gimnazial n regiunea Bucureti Ilfov n
perioada 2005-2001 cunoate cea mai mic scdere (4%) comparativ cu regiunea Sud Vest
Oltenia unde se nregistreaz o scdere a numrului de elevi cu 20% n perioada analizat.
Ponderea elevilor nscrii n nvmntul primar i gimnazial n anul 2011 n regiunea
Bucureti Ilfov era 6.2% din populaia total a regiunii. La nivel naional populaia colar
din nvmntul primar i gimnazial nregistreaz n perioada 2005-2011 o scdere
constant de la 1900561 persoane n 2005 la 1629406 persoane n 2011.
In cazul regiunii Bucureti Ilfov o alta scdere important a numrului de elevi se
nregistreaz n nvmntul secundar ciclul 2 (liceal i profesional). n intervalul 20052011 regiunea Bucureti Ilfov este singura regiune n care numrul liceenilor a sczut de la
94939 elevi n anul 2005 la 88471 elevi n 2011.
In perioada 2005-20011 n ceea ce privete numrul elevilor nscrii n nvmntul
profesional se constat o scdere din ce n ce mai accentuat a populaiei colare respectiv
94%. Analiza nvmntului profesional n condiiile adoptrii Strategiei Europa 2020
trebuie s joace un rol hotrtor n dezvoltarea unei societi informaionale bazate pe
comunicare i nelegerea interesului fiecrui participant la acest proces. n acest context
trebuie depuse toate eforturile pentru un nvmnt profesional de calitate care s fie
dezvoltat n condiiile implicrii partenerilor sociali la adoptarea deciziilor n acest segment.
Distribuia populaiei colare n regiunea Bucureti Ilfov
Din analiza tabelului de mai jos se poate observa ca n anul 2011 judeul Ilfov contribuie la
alctuirea numrului populaiei colare din regiune cu cca. 10%.
Referitor la mprirea populaiei colare pe medii de reziden, judeul Ilfov contribuie la
alctuirea populaiei colare din mediul urban cu cca. 4%.
36

Tabel 11. Populaia colar la nivel intraregional pe tip de educaie n anul 2011
Nivel de educaie

Precolar

Primar i
gimnazial
(inclusiv
nvmntul
special)

Secundar ciclul
2 (liceal i
profesional)

Post
liceal

Superior

463.699

59.959

139.007

89.727

8.153

166.853

420.561

50.561

114.415

80.867

8.051

166.667

43.138

9.398

24.592

8.860

102

186

Regiune
/jude

Total

Regiunea B-I
Bucureti
Ilfov

Sursa: INS, Baza de date TEMPO

Gradul de cuprindere n nvmnt


Gradul de cuprindere reprezint procentajul elevilor de o anumit vrst cuprini n sistemul
de educaie, indiferent de nivelul de educaie, din totalul populaiei de aceeai vrst
elevilor de o anumit vrst cuprini n sistemul de educaie, indiferent de nivelul de
educaie, din totalul populaiei de aceeai vrst.

Fig. 16. Gradul de cuprindere n nvmnt n anul 2007-2008, PRAI Bucureti Ilfov 2009-2013

Conform PRAI Bucureti Ilfov 2009-2013 (ce are date disponibile doar pn n anul colar
2007/2008) gradul de cuprindere n educaie n regiunea Bucureti - Ilfov se situeaz peste
cele calculate la nivel naional, pentru toate grupele de vrst, cu decalaje foarte mari pe
cele dou componente ale regiunii.
De exemplu, pentru grupa 15-18 ani, gradul de cuprindere n educaie n municipiul
Bucureti este de 133,8%, iar n judeul Ilfov este de 33,9%. Un lucru deosebit l reprezint
gradul de cuprindere pentru grupa 19-23 ani, unde la nivelul regiunii acesta are valoarea de
221,3%, iar la nivelul capitalei este de 253,3%
Gradul de cuprindere n nvmnt (Rata specific de cuprindere pe vrste) este pentru
regiunea Bucureti Ilfov de 144% pentru grupele de vrst 3-23 de ani, fa de cel
nregistrat la nivel naional de 79,7%, de menionat fiind cel corespunztor grupei de vrst
19-23 de ani de 221,3% n anul colar 2007-2008.
La nivelul anului 2011 doar 2% dintre copii cu vrste ntre 0-3 ani din Romnia erau
incadrati in invatamantul anteprescolar (crese), majoritatea covritoare a copiilor de pn
n 3 ani beneficiind de ngrijire i educare n familie sau n uniti de nvmnt precolar
Sursa: Analiza de nevoi privind educaia si formarea profesional din Romania-MEN.

37

La nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov in anul 2011 erau inscrii in invamntul anteprecolar


public (crese: 0-3 ani) 3070 copii din care 3036 copii in Bucuresti. In judeul Ilfov singura
localitate cu cre public este orasul Buftea unde erau inscrii 34 copii. Nici o alta localitate
din judetul Ilfov nu dispune de infrastructura de educaie anteprecolar. In contextul in
care in Bucureti se nasc anual cca 19.000 de copii, gradul cuprinderii in nvamntul
anteprecolar este de cca 5% iar in judeul Ilfov acest procent este mult mai mic. (Sursa:
INS-Baza de date TEMPO)
Conform PRAI Bucureti Ilfov 2009-2013 (ce are date disponibile doar pn n anul colar
2007/2008) gradul de cuprindere n educaie in sistemul public n regiunea Bucureti - Ilfov
(rata specific de cuprindere pe vrste) se situeaz peste cel naional, pentru toate grupele
de vrst, cu exceptia grupei de varsta 3-6 ani (invatamant prescolar)
La nivel regional cel mai mic grad de cuprindere in invamnt se regsete la grupa de
vrsta 3-6 ani 73,8%. (sub media naional de 81,8%) i cel mai mare grad de cuprindere
la grupa de 19-23 de ani 221,3%. (mult peste media naional de 63,8 %)
Se remarc ins decalaje mari la nivel intraregional, pentru gradul de cuprindere in
invamntul pentru trei grupe de vrst, in sensul ca judeul Ilfov inregistreaz valori sub
media regional i national, astfel:
Grupa de vrst 3-6 ani (precolar) - 71,6% judeul Ilfov fa de 81,8 % la nivel naional
Grupa de vrst 15-18 ani (liceal) - 33,9% judetul Ilfov fa de 77,4 % la nivel naional
Grupa de vrst 19-23 ani (univ.) - 13,3% judeul Ilfov fata de 63,8 % la nivel naional
La nivel naional acest indicator (rata specific de cuprindere pe vrste 3-23 ani) a
nregistrat o scdere de la 79,7% n 2007-2008 la 74,8% n 2011-2012, scderea fiind
suportat, n principal, de segmentul de vrst 19-23 de ani. La nivel regional aceast
tendin de scdere s-a pstrat, ns ea s-a realizat de la 144,4% n 2007-2008 la 103 % n
2011-2012, regiunea fiind n continuare atractiv pentru educaie.
La nivelul municipiului Bucureti scderea s-a nregistrat de la 160,9 % n 2007-2008 la
113% n 2011-2012.
De remarcat este scderea gradului de cuprindere n nvmntul superior, de la maximul
nregistrat n 2007-2008 de 253,3% la 136,6% n anul 2011-2012. i n segmentul de
vrst 15-18 ani s-a nregistrat o cretere din anul colar 2005 2006 (107,1%) pn n
anul colar 2008-2009 (147,1%), dup care a sczut la 129,3% n anul 2011-2012 (Sursa :
PLAI Bucuresti 2013-2020)
La nivelul judeului Ilfov gradul de cuprindere a rmas n mare msur constant. Conform
datelor statistice (INS), rata net global de cuprindere n educaie n judeul Ilfov pentru
anul colar 2011-2012 (46,5%) este foarte mic i fa de cea de la nivel regional (79,2%)
i cea de la nivel naional (63,8%). Pierderile cele mai mari se nregistreaz n nvmntul
profesional i tehnic, gradul de cuprindere fiind aici numai de 35,2%. Sursa: PLAI Ilfov
2013-2020)

Rata abandonului colar n nvmntul preuniversitar


Rata abandonului colar este un indicator important n cadrul politicilor de coeziune
economic i social, n strns legtur cu accesul la educaie i pentru evaluarea gradului
de retenie a tinerilor n educaie pe fiecare nivel (ISCED).

38

Comparativ cu nivelul naional, analiza datelor statistice arat c rata abandonului colar n
nvmntul primar din regiunea Bucureti Ilfov nregistreaz valori peste media naional,
tendina fiind generat de catre Bucureti. In privina invmntului gimnazial, in judeul
Ilfov rata abandonului colar este mai mare decat la nivel naional.
Conform PRAI 2008-2013, fenomenul de abandon colar este mai intens n unitile de
nvmnt din zonele locuite de populaie srac, zonele periferice, cartierele cu populaie
rom numeroas, respectiv sectoarele 5 i 2 ct i n unele comune i sate din Ilfov cu
populaie foarte srac (Gneasa, Ciorogrla, Nuci, etc.), acesta avnd ca i cauz situaia
material precar a familiilor din care provin aceti elevi ct i a dezinteresului acestora
pentru procesul de educaie. Pe de alt parte, unele uniti colare care sunt situate n zone
defavorizate, eventual din cartiere mrginae, ntmpin probleme deosebite n iniierea i
meninerea legturii cu comunitatea (fiind necesar intensificarea eforturilor fcute de
coal pentru a-i sprijini elevii n continuarea studiilor).

Fig. 17 Rata abandonului colar n regiunea Bucureti Ilfov pe niveluri de educaie n 2011 dup INS

Nivelele de studiu cele mai afectate de abandonul colar n regiunea Bucureti - Ilfov sunt
nvmntul profesional (24,2%) i nvmntul postliceal (4,7%). n perioada 2007-2011
la nivelul nvmntului primar i gimnazial se constat reduceri ale ratei abandonului
colar cu 0.2 puncte procentuale n nvmntul primar, respectiv 0.3 puncte procentuale
n nvmntul gimnazial. Comparativ cu nivelul naional, analiza datelor statistice arat c
rata abandonului colar n nvmntul primar nregistreaz valori cu mult peste media
naional.

Fig. 18. Rata abandonului colar n anul 2011 pe niveluri de educaie, dup INS

39

La nivel intraregional, Evoluia ratei abandonului colar n perioada 2007-2011 indic faptul
c, pentru judeul Ilfov, acesta indic valori mai mici dect cele din municipiul Bucureti, la
toate nivelurile de educaie.
Rata de prsire timpurie a sistemului de educaie
Conform definiiei Eurostat, indicatorul se refer la tinerii din grupa de vrst 18-24 de ani
care au prsit sistemul de educaie, cu doar nvmntul secundar inferior sau mai puin
(maxim ISCED 2) absolvit. Datele statistice ne indica la nivel naional rate de prsire
timpurie a sistemului de educaie mai mari dect media european.

Fig. 19 . Rata de prsire timpurie a sistemului de educaie n 2011 la nivel regional, dup INS

La nivel interregional, cele mai mari rate de prsire timpurie a sistemului de educaie
nregistrate n anul 2011, se regsesc n regiunile Centru (21,8%), Nord-Est (21,6%) iar
cele mai mici n regiunile Vest i Bucureti-Ilfov (9,6%)
Personalul didactic
In regiunea Bucureti Ilfov n perioada 2005-2011 numrul personalului didactic este n
scdere, i se ncadreaz n trendul naional. Numrul personalului didactic a sczut cu
13% n anul 2011 fata de 2005, regiunea Bucureti Ilfov fiind urmat doar de regiunea Vest
cu o scdere de 15% n intervalul 2005-2011.

Fig. 20. Evoluia resurselor umane la nivel interergional, dup INS, Baza de date TEMPO

40

Personalul didactic nregistrat la nivel naional nsumeaz 281.034 persoane n anul 2005, n
scdere pn la 247487 persoane n anul 2011 (cca. -12%). Dinamica personalului didactic
la nivel regional n perioada 2005 2011, indic o cretere a resurselor umane doar n
nvmntul precolar de la 2673 persoane n 2005 la 3459 persoane n 2011 (29%).
Scderi majore de efective se nregistreaz n restul tipurilor de nvmnt:
- n nvmntul postliceal de la 196 profesori n anul 2005 la 94 n anul 2011 (52%);
- n nvmntul liceal i profesional 27%;
- n nvmntul superior 15%
- n nvmntul primar i gimnazial 11%

Fig. 21. Personalul didactic la nivel regional, pe tipuri de nvmnt, dup INS, TEMPO

In anul 2011 numrul profesorilor din nvmntul superior are cea mai mare
reprezentativitate n numrul total al resurselor umane din regiune 34%. Numrul
profesorilor care predau n mediul rural n anul 2011 reprezint doar 5% din numrul total
al personalului didactic din regiune.

2.4.2.2. Structura i dinamica resurselor de munc


Regiunea Bucureti Ilfov este cea mai important regiune de dezvoltare a Romniei, prin
prisma indicatorilor forei de munc, ponderea populaiei active n totalul naional fiind de
aproximativ 12% n anul 2005 i 14% n anul 2011.
Populaia activ a regiunii Bucureti-Ilfov a cunoscut o cretere n perioada analizat,
2005-2011, de 15%, de la 1087.9 mii persoane active , la 1248.9 mii persoane active.
Din acest total, municipiul Bucureti are o contribuie de peste 86%, n valori brute
dispunnd de un numr de 1.083,7 mii persoane active n anul 2011, n cretere cu 128.7
mii persoane (13%) fa de anul 2005. Judeul Ilfov contribuie cu aproximativ 14% din
totalul populaiei active din regiune, n valori fizice crescnd de la 132.9 mii persoane n
anul 2005, la 165.2 mii persoane n anul 2011.
n ceea ce privete mprirea pe sexe a populaiei active civile n regiune, populaia
feminin reprezint n anul 2011 49% din total, iar populaia masculin restul de 51%.
Numrul de persoane active de sex masculin a crescut cu 5%, de la 603.8 mii persoane n
anul 2005, la 634.2 mii persoane n anul 2011, iar cel de sex feminin cu 27%, de la 484.1
mii persoane n anul 2005, pn la 614,7 mii persoane active n anul 2011.

41

Contribuiile municipiului Bucureti i ale judeului Ilfov la formarea populaiei active civile n
regiune se pstreaz i n cazul mpririi pe sexe, dar cu dispariti evidente: numrul de
persoane active de sex masculin, att la nivelul regiunii Bucureti-Ilfov, ct i la nivel
naional, este mai mare, pe toat perioada analizat dect numrul de persoane active de
sex feminin.

Feminin

Masculin

Total

Tabel 12. Populaia activ civil pe sexe i judee (mii persoane)


Evoluie
20052011
(%)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Romnia

8.913,4

8.929,8

9.093,7

9.150,4

9.120,1

8.998,3

8.826,5

-1%

BucuretiIlfov

1.087,9

1.155,5

1.232,1

1.302,1

1.250,4

1.244,1

1.248,9

+15%

132,9

142,3

151,5

161,7

159,9

161,6

165,2

+24%

Bucureti

955

1.013,2

1.080,6

1.140,4

1.090,5

1.082,5

1.083,7

+13%

Romnia

4.728,9

4.728,3

4.845,4

4.919,2

4854

4781,8

4.645,5

-2%

603,8

622,1

641,4

683,4

652

626,1

634,2

+5%

71

75,8

83,5

90,9

85,7

86,8

91,5

+29%

Bucureti

532,8

546,3

557,9

592,5

566,3

539,3

542,7

+2%

Romnia

4.184,5

4.201,5

4248,3

4.231,2

4.266,1

4.216,5

4181

-0.1%

484,1

533,4

590,7

618,7

598,4

618

614,7

+27%

61,9

66,5

68

70,8

74,2

74,8

73,7

+19%

422,2

466,9

522,7

547,9

524,2

543,2

541

+28%

Ilfov

BucuretiIlfov
Ilfov

BucuretiIlfov
Ilfov
Bucureti

Sursa: INSSE: www.insse.ro

Rata de activitate a populaiei din categoria de vrst 15-64 ani la nivelul regiunii
Bucureti Ilfov nregistreaz o tendin ascendent n perioada analizat, crescnd de la
63.8% n anul 2005, la 68.5% n anul 2011 i depete n mod constant valorile medii
nregistrate la nivel naional.
Tabel 13. Rata de activitate pe medii de reziden i sexe n regiunea Bucureti Ilfov
Medii de
rezidenta/Sex

2005

2006

Romnia

62,4

63,7

Regiunea B-I

63,8

Urban
Rural

Evoluie
2005
2011

2008

2009

2010

2011

63

62,9

63,1

63,6

63,3

+0,9

66

65,1

65,5

66,5

67,4

68,5

+4,7

64,4

66,5

65,4

65,6

66,6

68,1

69,0

+4,6

57,7

60,1

60,3

63,5

64,6

59,7

62,7

+5,0

63,8

66

65,1

65,5

66,5

67,4

68,5

+4,7

Masculin

71,4

73,2

73

74

74,2

74,7

75,9

+4,5

Feminin

56,9

59,6

57,8

57,7

59,3

60,7

61,7

+4,8

Regiunea B-I

2007

Sursa: INS, Baza de date Tempo

n cazul mpririi pe medii de reziden, conform datelor din tabelul de mai sus, se pot
observa diferenele existente ntre ratele de activitate din mediul urban i cele din mediul
rural. Rata de activitate n mediul urban este mai mare dect cea din mediul rural cu pn
la 7%, dar n ambele cazuri traiectoria este una ascendent pe toat perioada analizat.

42

Rata de activitate mprit pe sexe pstreaz disparitile evideniate la nivelul regiunii,


rata de activitate a persoanelor de sex masculin fiind n mod constant mai mare dect cea a
persoanelor de sex feminin.
n cazul persoanelor de sex masculin, rata de activitate crete de la 71.4% n anul 2005, la
75.9% n anul 2011, cu aproximativ 14% mai mare dect cea a persoanelor de sex feminin.
Rata de activitate n cazul femeilor a crescut de la 56.9% n anul 2005, la 59.6% n anul
2006 (maximul nregistrat n perioada analizat), a sczut la 57.8% n 2007, apoi a crescut
iar pn la 61,7% n anul 2011.

2.4.2.3. Ocuparea resurselor de munca


Populaia ocupat la nivelul regiunii Bucureti Ilfov are o tendin de cretere per
ansamblu de aproximativ 10%, de la 962 mii persoane ocupate n anul 2005, la 1051 mii
persoane n anul 2010, cu o scdere mic n anul 2007, de la 1023 mii persoane, la 1018
mii persoane. Ca pondere n populaia ocupat total a Romniei, regiunea oscileaz cu o
contribuie cuprins ntre 10.51% n anul 2005 i 11.58% n anul 2011. (a se vedea Anexa
2)

Fig. 22. Evoluia ponderilor pe sectoare de activitate a populaiei ocupate la nivel naional, dup INS Repere economice i sociale regionale: statistic teritorial 2010-2013

La nivelul Romniei, mprirea resurselor de munc/populaiei ocupate pe sectoare


de activitate este relativ proporional, spre exemplu n anul 2005 32.2% din persoanele
ocupate se aflau n agricultur, 30.3% n industrie i construcii i 37.5% n domeniul
serviciilor. Pe parcursul perioadei analizate aceste procente s-au modificat uor, sectorul
serviciilor ctignd teren n faa agriculturii (28.6% din persoanele ocupate lucrau n
agricultur, 28,8% n industrie i construcii i 42.6% n sectorul serviciilor).

43

Fig. 23. Evoluia ponderilor pe sectoare de activitate a populaiei ocupate la nivelul regiunii Bucureti
Ilfov , dup INS - Repere economice i sociale regionale: statistic teritorial 2010-2013

n cazul regiunii Bucureti-Ilfov ponderea persoanelor ocupate n agricultur este de


doar 1.1% n anul 2011, n scdere cu 0.5% fa de nivelul din 2005. n industrie i
construcii ponderea populaiei ocupate scade de la 30.5% n anul 2005, la 22.6% n anul
2011. Sectorul serviciilor este stlpul de rezisten n regiunea Bucureti Ilfov, populaia
ocupat fiind de 67.9% n anul 2005, n cretere pn la 76.3% n anul 2011. Prin urmare,
se poate constata c situaia regiunii este total diferit de cea naionala, fiind vorba de o
regiune de capital cu un grad ridicat de urbanizare.
La nivel naional, mprirea pe sexe a populaiei ocupate este urmtoarea: numrul
de persoane ocupate de sex masculin crete de la 5011 mii persoane n anul 2005 la 5026
mii persoane n anul 2011, iar numrul de persoane ocupate de sex feminin scade de la
4136 mii persoane n anul 2005, la 4112 mii persoane n anul 2011. n anul 2005
persoanele de sex masculin au lucrat n proporie de 31.5% n agricultura, 34.9% n
industrie i construcii i 33.6% n servicii. n anul 2011, repartiia persoanelor ocupate de
sex masculin s-a modificat astfel: 27.3% lucrau n agricultur, 35.9% n industrie i
construcii i 36.8% n servicii.
Persoanele de sex feminin au fost ocupate: n agricultur n proporie de 33% n anul 2005,
n scdere pn la 30.2% n anul 2011, n industrie i construcii n proporie de 24.8% n
anul 2005, n scdere pn la 20.1% n anul 2011 i n servicii n proporie de 42.2% n anul
2005, n cretere pn la 49.7% n anul 2011. (a se vedea Anexa 3)
n regiunea Bucureti Ilfov mprirea pe sexe a populaiei ocupate verific direcia
trasat de evoluia la nivel naional. Astfel, populaia ocupat de sex masculin a crescut de
la 510 mii persoane n anul 2005, la 558 mii persoane n anul 2011. Procentele pe sectoare
de activitate fiind urmtoarele: 1.8% n agricultura n scdere pn la 1,2% n anul 2011,
34.5% n industrie i construcii n anul 2005, n scdere pn la 28,7% n anul 2011 i
63.7% n servicii n anul 2005, n cretere pn la 70,1% n anul 2011. Populaia ocupat de
sex feminin nregistreaz valori mai mici dect cea de sex masculin, crescnd totui de la
452 mii persoane n anul 2005, la 500 mii persoane n anul 2011. Din acest total, 1.3% din
persoanele ocupate de sex feminin sunt n agricultur n anul 2005, n scdere pn la 0.9%
n anul 2011, 25.9% din persoanele ocupate sunt n industrie i construcii, n scdere pn
la 15.8% n anul 2011 i 72.8% din persoanele ocupate de sex feminin se regsesc n
sectorul serviciilor n anul 2005, n cretere pn la 83.3% n anul 2011.
Din punct de vedere a mpririi pe medii de reziden, numrul de persoane ocupate
este mai mare n mediul urban dect n mediul rural. La nivel naional populaia ocupat
din mediul urban prezint valori cuprinse ntre 4889 mii persoane ocupate n anul 2005, n
cretere pn la 5072 mii persoane ocupate n anul 2011, iar la nivelul regiunii Bucureti
Ilfov valorile sunt cuprinse ntre 885 mii persoane ocupate n anul 2005, n cretere pn la
977 mii persoane ocupate n anul 2011. n mediul rural, la nivel naional, numrul
persoanelor ocupate prezint un trend descresctor, scznd de la 4258 mii persoane n
anul 2005, la 4066 mii persoane n anul 2011. La nivelul regiunii Bucureti Ilfov trendul este
unul cresctor, numrul de persoane ocupate sporind de la 77 mii persoane n anul 2005, la
81 mii persoane n anul 2011. (a se vedea Anexa 4)
n regiunea Bucureti Ilfov ponderea persoanelor ocupate din mediul urban, n
agricultur este n scdere, de la 0.4% n anul 2005, la 0.2% n anul 2011. Ocuparea n
sectoarele construciilor i industriei din mediul urban scade de la 30.5% n anul 2005, la
21,9% n anul 2011, iar serviciile n mediul urban, ctig teren prin creterea procentului
de persoane ocupate de la 69.1% n anul 2005, la 77.9% persoane ocupate n anul 2011.
44

n mediul rural repartizarea pe sectoare de activitate a persoanelor ocupate este diferit


dup cum urmeaz: ponderea persoanelor ocupate n agricultur a sczut de la 15.6% n
anul 2005, la 11.2% n anul 2011, n industrie i construcii, ponderea persoanelor ocupate
crete de la 30.4% n anul 2005, la 31,6% n anul 2011, iar n sectorul serviciilor ponderea
persoanelor ocupate crete de la 54% n anul 2005, la 57,2% n anul 2011.
Rata de ocupare la nivelul regiunii Bucureti Ilfov, calculat ca raport ntre populaia
ocupat i populaia total cu vrst cuprins ntre 15-64 ani, prezint un trend cresctor
n perioada analizat, de la 59,4% n anul 2005, la 64,7% n anul 2011. Aceast valoare
nregistrat n anul 2011 poziioneaz regiunea cu cca. 6% peste valoarea nregistrat la
nivel naional i uor peste media UE 27 (64,1% n anul 2011).

Fig. 24. Tendina ratei de ocupare la nivel naional, regional i european, dup INS
*Sursa: INSSE: www.insse.ro si Eurostat februarie 2014

n ceea ce privete mprirea ratei de ocupare la nivelul Regiunii Bucureti Ilfov pe


grupe de vrst situaia se prezint astfel: n cazul persoanelor tinere (15-24 ani), rata de
ocupare este mai mic dect media naional (care ocileaz ntre 25.6% n anul 2005, n
scdere pn la 23.8% n anul 2011) i are un trend preponderent cresctor, de la 21.3% n
anul 2005, la 23.4% n anul 2011. n cazul grupei de vrst 25-54 ani, rata de ocupare este
considerabil mai mare dect cea n cazul tinerilor i depete constant media naional cu
un procent cuprins ntre 4.7% n anul 2005 i 9.5% n anul 2011. Rata de ocupare n rndul
persoanelor cu vrst cuprins ntre 55-64 ani este n cretere n perioada analizat, de la
26.6% n anul 2005, la 32.2% n anul 2011, dar nu depete niciodat media naional
cuprins ntre 39.4% n 2005 i 40% n 2011. (a se vedea Anexa 5)
Rata de ocupare a regiunii pe sexe prezint dispariti mari, pe toate categoriile de
vrst, procentul de ocupare al persoanelor de sex feminin fiind inferior celui de sex
masculin. Spre exemplu, n categoria de vrst 15-24 ani, diferenele au valori cuprinse
ntre minim 3.7% n anul 2005 i maxim 4.8% n anul 2011.
Concluzionnd asupra structurii populaiei ocupate n regiunea Bucureti Ilfov pe sexe i
medii de reziden putem afirma c:
Numrul total de persoane ocupate este n cretere n perioada analizat.
Ponderea persoanelor ocupate n agricultura este mic, n comparaie cu ponderea
din sectorul serviciilor.
Numrul persoanelor ocupate de sex masculin depete n mod constant numrul
persoanelor ocupate de sex feminin.
Numrul persoanelor ocupate este mai mare n mediul urban dect n cel rural,
diferenele constnd n modalitatea de repartizare pe sectoare de activitate.
45

Rata omajului pe categorii de vrst, medii de reziden i sexe.


Numrul omerilor nregistrai la nivel naional a avut o evoluie pozitiv n perioada
2005-2007, scznd cu 30%, echivalentul a 155.129 persoane. n perioada 2007-2009,
numrul omerilor crete substanial cu aproximativ 92%, de la 367.838 persoane n anul
2007, la 709.383 persoane fr loc de munc n anul 2009. ntre anii 2009-2011 numrul
omerilor a oscilat, per ansamblu scznd cu aproximativ 40%, pn la valoarea de
461.013 persoane fr loc de munc.

Fig. 25. Evoluia la nivel naional a numrului de omeri nregistrai i de sex feminin , dup INS

Numrul femeilor omere nregistrate la nivel naional de ctre Agenia Naionala pentru
Ocuparea Forei de Munc a suferit acelai declin, n perioada 2005-2007 scznd cu 52.598
persoane, de la 219.224 persoane n anul 2005, la 166.626 persoane n anul 2007. ntre
anii 2007-2009, numrul femeilor fr loc de munc sporete considerabil, de la 166.626
persoane n 2007, la 302.124 persoane n 2009. ntre anii 2009-2011, numrul femeilor
fr loc de munc scade cu 30%, pn la 203.677 persoane. n numrul total al omerilor
nregistrai, persoanele de gen masculin reprezint majoritatea (58% n anul 2005,
respectiv 55.8% n anul 2011).
La nivelul regiunii Bucureti Ilfov, numrul total de omeri nregistrai prezint o
traiectorie oscilant, scznd pe ansamblul perioadei analizate cu aproape 6%, de la 25.789
persoane fr loc de munc n anul 2005, la 24.396 persoane n anul 2011. Aceste valori
reprezint aproximativ 5% din numrul total de omeri nregistrai la nivel naional. n ceea
ce privete contribuia judeelor la formarea numrului total de omeri din regiune
(distribuia numrului de omeri pe judee), se poate constata c n proporie de peste
88% acetia se regsesc n municipiul Bucureti, restul de 12% regsindu-se n judeul
Ilfov.

46

Fig. 26. Evoluia la nivel intraregional a numrului de omeri nregistrai i de sex feminin, dup INS

n cazul mpririi pe sexe, numrul omerilor de sex feminin este n permanen mai
mare n comparaie cu numrul omerilor de sex masculin, peste 52% din numrul total de
omeri din regiune fiind de gen feminin.
n cazul mpririi pe niveluri de educaie situaia se prezint astfel: n anul 2005
aproximativ 70% din numrul total de omeri nregistrai la nivelul regiunii Bucureti Ilfov
se regseau printre cei care au absolvit nvmntul primar, gimnazial i profesional, 22%
din total absolviser liceul i doar 8% se numrau printre cei cu studii universitare.

Fig. 27. Evoluia numrului de omeri nregistrai pe niveluri de educaie, dup INS

n anul 2011, situaia se schimb considerabil, 49% din numrul total al omerilor
nregistrai la nivel regional provenind din categoria celor cu studii primare, gimnaziale i
profesionale, 31% din categoria celor cu studii liceale sau postliceale i 20% cu studii
universitare.
Rata omajului BIM (ponderea omerilor definii conform criteriilor Biroului Internaional
al Muncii n populaia activ) a nregistrat, la nivel naional, o valoare de 7,7% n anul
2011, n cretere cu 0,2% fa de valoarea nregistrat n anul 2005.
La nivelul regiunii Bucureti Ilfov valorile sunt mai mici, dar n scdere, de la 6.9% n anul
2005 pn la 5,4% n anul 2011. Minimul perioadei analizate nregistrndu-se n anul 2008,
la nivelul de 3.4%. mprirea ratei omajului din regiunea Bucureti Ilfov pe sexe
evideniaz faptul c rata omajului n rndul persoanelor de sex masculin este n
permanen mai mare fa de cea a persoanelor de sex feminin. n perioada analizat, rata
omajului persoanelor de gen masculin scade cu 1,9%, de la 7,6% n anul 2005, la 5,7% n
anul 2011, iar cea e persoanelor de gen feminin scade de la 6,2% n anul 2005 la 5,1% n
anul 2011.
Tabel 14. Rata omajului BIM la nivel naional i regional pe sexe
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Evoluie
2005-2011 (%)

Romnia

7,5

7,6

6,8

6,1

7,2

7,6

7,7

+0,2

Regiunea Bucureti
Ilfov, din care:

6,9

4,7

4,1

3,4

4,6

5,4

-1,5

Masculin

7,6

4,7

4,1

4,3

5,1

5,7

-1,9

Feminin

6,2

4,5

3,4

2,5

3,6

5,1

-1,1

*Sursa: INSSE: www.insse.ro


n ceea ce privete mprirea pe categorii de vrst, la nivelul regiunii Bucureti
Ilfov cele mai mari rate ale omajului se nregistreaz n grupa de vrst 15-24 ani, cu
47

valori cuprinse ntre 23% (n anul 2005) i 22,2% (n anul 2011), iar cele mai sczute
pentru grupa de vrst 55-64 ani, cu valori ntre 5% (n anul 2005) i 4,7% (n anul 2011).
Rata omajului BIM pe grupe de vrst i medii de reziden in regiune (%)
n cadrul grupei de vrst 25-54 ani, rata omajului a nregistrat o evoluie oscilant, dar
n scdere de la 5,4% n anul 2005, la 4,2% n anul 2011.
Rata omajului BIM pentru grupele de vrst 15-24 i 25-54 ani este mai ridicat n
mediul rural dect cea din mediul urban n perioada 2005-2009, dar n perioada 2010-2011
lucrurile se inverseaz. Pentru categoria de vrst 55-64 ani rata omajului pe medii de
reziden este mai ridicat n mediul urban dect cea din mediul rural n perioadele ce se
suprapun cu creterea/revenirea economic i se inverseaz n perioadele marcate de
instabilitate economic. (a se vedea Anexa 6)
Rata omajului de lung durat la nivelul regiunii Bucureti-Ilfov prezint o
traiectorie descendent ntre anii 2005-2010, scznd cu 3,9%, de la 4,1% n anul 2005, la
0,2% n anul 2010. n anul 2011 crescnd uor pn la 0,3%. (a se vedea Anexa 7)

Fig. 28 Rata omajului BIM de luna durata (12 luni i peste), dup INS Anuarul statistic al Romniei
ediia 2012

n cazul mpririi pe medii sexe, se poate afirma c pe toata perioada analizat, rata
omajului de lung durat a persoanelor de sex masculin a fost mai mare dect cea a
persoanelor de sex feminin cu pn la 1%, tendina verificndu-se i la nivel naional.
Dispariti ntlnim i n cazul mpririi pe medii de reziden, unde spre deosebire de
situaia naional, rata omajului de lung durat n regiunea Bucureti-Ilfov este mai
ridicat n mediul rural dect cea din mediul urban, dar n scdere pe toat perioada. ( a se
vedea Anexa 8)
Rata omajului de lung durat n rndul tinerilor (15-24 ani) la nivelul regiunii
Bucureti Ilfov are o traiectorie oscilant, dar descresctoare de la 15.7% n anul 2005, la
3.3% n anul 2011. Rata cea mai mare se regsete n rndul persoanelor de sex masculin,
dar n scdere de la 17.9% n 2005, la 3.9% n 2011. Singurul an n care rata omerilor
tineri de gen feminin a devansat-o pe cea a tinerilor de gen masculin a fost anul 2008.
Analiznd aceast rat la nivelul mediilor de reziden, constatm c ea este mai mare n
mediul rural, da cu valori n scdere de la 13.7% n 2005, la 4,2% n 2011. n mediul urban
nregistrndu-se valori cuprinse ntre 16% n 2005 n scdere pn la 3.1% n anul 2011.
La nivel naional proporiile se pstreaz cu o singur excepie, rata omajului de lung
durat n rndul tinerilor fiind mai mare n mediul urban (cu valori ntre 18.2% n 2005, n

48

cretere pn la 20,8% n 2011), spre deosebire de cel rural unde rata este ntre 8.7% n
2005 i 10.3% n 2011.
n urma analizezi numrului efectiv de omeri i a ratei omajului pentru perioada 20052011 se evideniaz urmtoarele trenduri:
Numrul total de omeri nregistrat att la nivel naional, ct i la nivelul regiunii
Bucureti Ilfov a urmat un trend descendent per ansamblu, doar n anul 2009
evideniindu-se o cretere substanial.
Exist dispariti mari pe sexe i medii de reziden a numrului de omeri, implicit a
ratelor omajului.
Numrul cel mai mare de omeri se regsete n rndul persoanelor absolvente de
nvmnt primar, gimnazial i profesional
Rata omajului are nivelul cel mai ridicat n rndul grupei de vrst 15-24 ani.
omajul de lung durat per total n regiunea Bucureti Ilfov este cu mult mai mic
dect media naional.
Rata omajului de lung durat n rndul tinerilor este mare, att la nivelul regiunii
Bucureti Ilfov ct i la nivel naional, dar n scdere uoar, disparitile pe sexe i
medii de reziden pstrndu-se evidente.
Locuri de munc vacante
Numrul locurilor de munc vacante la nivel naional nregistreaz o cretere de 25% n
perioada 2005-2008, n valori brute crescnd de la 73380 posturi disponibile, la 92222
locuri. n perioada 2009-2011, numrul acestora scade n mod drastic cu pn la 72%,
valoarea brut nregistrat n anul 2011 fiind de 26057 locuri de munc disponibile.

Fig. 29 Evoluia numrului de locuri vacante la nivel naional i regional, dup INS

Numrul locurilor de munc vacante, (posturi pltite, nou create, neocupate sau care vor
deveni vacante) la nivelul regiunii Bucureti Ilfov, a crescut n mod constant n perioada
2005-2008, de la 16331 posturi disponibile, la 24045 posturi, ntre anii 2008-2011 (anii
post criz) scznd cu 74%, pn la valoarea de 6171 locuri vacante. Numrul total de
locuri de munc de la nivelul regiunii reprezint 22,25% din totalul locurilor de munc de la
nivel naional n anul 2005 i 23,7% n anul 2011.
n ceea ce privete numrul de locuri de munc disponibile la nivelul regiunii
Bucureti-Ilfov pe tipuri de activiti economice, sectorul contributor net este cel al
serviciilor, sector care prezint o evoluie ascendent n perioada analizat, ponderea n
totalul regional crescnd cu 6,68%, de la 63,96% n anul 2005, la 70,64% n anul 2011.
Sectorul cu cele mai puine locuri de munc disponibile este cel al agriculturii, ponderea
acestuia scznd de la 1,16% n anul 2005 la 0,76% n anul 2011. Sectorul construciilor
prezint scderea cea mai drastic, de la 9,58% n 2005, la 1,91%.
49

Fig. 30. Evoluia numrului de locuri vacante la nivel regional pe sectoare de activitate, dup INS

Numrul mediu de salariai


Numrul mediu de salariai la nivelul regiunii Bucureti Ilfov are o traiectorie ascendent
ntre anii 2005-2008, cf CAEN Rev.1, crescnd cu 22%, de la 837.053 persoane n anul
2005, la 1.025.786 persoane n anul 2008. ntre anii 2008-2011, cf. CAEN Rev. 2,
traiectoria a devenit descendent, numrul mediu de salariai nregistrnd o scdere de
aproape 12%, pn la 911.534 persoane salariate.

Fig. 31. Evoluia numrului mediu de salariai la nivel naional, regional i intraregional, dup INS

Raportat la nivelul naional, regiunea are n anul 2005 o contribuie de 18% din totalul
numrului mediu de salariai, n cretere pn la 20,9% n anul 2011.
Analiznd contribuia fiecrui jude la formarea numrului total de salariai din regiune se
poate observa c n proporie de peste 88%, municipiul Bucureti este n poziia
contributoriului net, judeul Ilfov avnd o contribuie de 8,97% n anul 2005, n cretere
pn la 11,17% n anul 2011.
Din perspectiva analizei pe sectoare ale economiei, se poate observa c n regiunea
Bucureti Ilfov cel mai mare numr mediu de salariai se regsete n sectorul teriar. Aici
evoluia este una ascendent, crescnd n valori brute de la 389.090 persoane n anul 2005,
la 499.997 persoane n anul 2011. Ca i pondere din totalul regional, acest sector acoper
46,4% n anul 2005, n cretere pn la 54,85% n anul 2011. ( a se vedea Anexa 9)
Sectorul comerului prezint o evoluie ascendent per total, numrul mediu de salariai
crescnd cu 23%, de la 151.449 persoane n anul 2005, la 187.087 persoane n anul 2011.
50

Ca i pondere n numrul mediu total al salariailor de la nivel regional, acest sector


reprezint 18% din numrul total, n cretere pn la 20,52% n anul 2011.
Al treilea sector care se remarc prin prisma acestui indicator, este cel industrial. Numrul
mediu de salariai n acest domeniu prezint o scdere de pn la 29%, de la 185.555
persoane n anul 2005, la 133.353 persoane n anul 2011. Ponderea acestui sector n
numrul mediu total de salariai de la nivel regional este de 22,17% n anul 2005, n
scdere pn la 14,63% n anul 2011.
n sectorul construciilor, numrul mediu de salariai scade cu 13%, de la 98.688
persoane n anul 2005, la 86.368 persoane n anul 2011. n valori procentuale fa de
valoarea total de la nivel regional, acest lucru se poate traduce printr-o evoluie
descendent, de la 11,79% n anul 2005, la 9,48% n anul 2011.
Agricultura este cel mai puin reprezentativ sector al economiei n ceea ce privete
numrul mediu de salariai, iar evoluia prezentat ntre anii 2005-2011 este una
descresctoare. Numrul mediu al salariailor n acest sector scade cu peste 60%, de la
12.271 persoane n anul 2005, la 4.729 persoane n anul 2011. Ca i pondere n totalul
regional, acest sector are o pondere de 1,47% n anul 2005, n scdere pn la 0,52% n
anul 2011.

Fig. 32. Numrul mediu de salariai pe sectoare ale economiei n regiune Bucureti-Ilfov, dup INS

mprirea numrului mediu de salariai pe sexe la nivel naional se prezint astfel:


numrul mediu de salariai de sex masculin este mai mare dect cel de sex feminin i
prezint un trend descendent din 2005, de la 2413 mii persoane, la 2301 mii persoane n
anul 2011. La nivelul regiunii Bucureti Ilfov, regula se respect, numrul salariailor de sex
masculin fiind mai mare dect cel feminin, n cretere constant de la 447 mii persoane n
2005, la 486 mii persoane n anul 2011. Numrul salariailor de sex feminin oscileaz de la
390 mii persoane n 2005, la 426 mii persoane n 2011. Din aceste totaluri, Municipiul
Bucureti are o contribuie de 408 mii persoane salariate de sex masculin, n 2005, n
cretere pn la 428 mii persoane n 2009 i de 354 mii persoane salariate de sex feminin n
2005, n cretere pn la 406 mii persoane n anul 2011. Judeul Ilfov are o contribuie de
39000i persoane salariate de sex masculin n 2005, n cretere pn la 58000 persoane n
2011 i de 36000 persoane salariate de sex feminin n 2005, n cretere pn la 44000
persoane n anul 2011. (a se vedea Anexa 10)

51

Ctigul salarial nominal brut i net lunar


Ctigul salarial mediu brut lunar1 n Regiunea Bucureti Ilfov are o evoluie 100%
ascendent, prezentnd o cretere de 120% n perioada analizat, de la 1291 lei n anul
2005, la 2865 lei n anul 2011.
n comparaie cu nivelul salariului nominal brut lunar nregistrat la nivel naional, cel de la
nivelul regiunii depete n mod constant valorile naionale cu pn la 40%.

Fig. 33. Ctigul salarial nominal/luna la nivel naional i regional, dup INS

Ctigul salarial nominal mediu net lunar2 n Regiunea Bucureti Ilfov sporete n
perioada 2005-2011 cu 113%, de la 977 lei n anul 2005, la 2086 lei n anul 2001. Raportat
la nivelul naional, salariul nominal mediu brut regional se situeaz peste acesta cu pn la
40%.
n ceea ce privete analiza salariilor medii brute i nete lunare la nivelul judeelor din
regiune, se poate observa c municipiul Bucureti prezint un avans considerabil fa de
valorile judeului Ilfov de pn la 12-14%.

Fig. 34. Ctigul salarial nominal/luna la nivel intraregional, dup INS

Ctigul salarial nominal brut cuprinde salariile, respectiv drepturile n bani i n natura cuvenite salariailor pentru
munca efectiv prestata (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar).
2
Ctigul salarial nominal net se obtine prin scderea din ctigul salarial nominal brut a: impozitului, contribuiei
salariailor pentru asigurarile sociale de sntate, contribuiei individuale de asigurari sociale de stat i a
contribuiei salariailor la bugetul asigurarilor pentru omaj.
1

52

Astfel, traiectoria salariului nominal mediu brut n municipiul Bucureti este una cresctoare
per total (singura scdere, de pn la 0,3%, a fost nregistrat ntre anii 2008-2009),
valoarea din anul 2005, de 1306 lei, fiind cu 120% mai mic dect valoarea atins n anul
2011, de 2902 lei.
Nivelul salariului nominal net prezint aceiai evoluie, crescnd n perioada analizei cu
113%, de la 988 lei n anul 2005 la 2114 lei n anul 2011.
La nivelul judeului Ilfov, salariul mediu brut a crescut cu 125%, de la 1140 lei n anul 2005,
la 2570 lei n anul 2011, iar salariu net de la 866 lei n anul 2005, la 1862 lei n anul 2011
(cretere de 115%).
Din analiza ctigului salarial nominal mediu net lunar pe activiti ale economiei, la
nivelul regiunii Bucureti Ilfov, putem observa c industria, mai exact industria extractiv,
nregistreaz cea mai ridicat valoare, n perioada 2005-2011 prezentnd o cretere de
119%, de la 2368 lei, la 5209 lei.
Celelalte domenii care nregistreaz un ctig salarial nominal net superior valorii medii
nregistrate la nivel regional se afla sub umbrela sectorului teriar (ex. salariul nominal n
domeniul intermedierilor financiare prezint o cretere de 65%, de la 2820 lei n anul 2005,
la 4668 lei n anul 2011).
Cele mai mici valori ale ctigului salarial nominal mediu s-au nregistrat n agricultur (551
lei n anul 2005, n cretere cu 140%, pn la 1337 lei n anul 2011) i serviciile
hoteliere/restaurante (582 lei n anul 2005, n cretere cu 102%, pn la 1179 lei n anul
2011) ( a se vedea Anexa 11)

Veniturile i cheltuielile totale ale principalelor categorii de gospodrii


Veniturile totale lunare pe persoan la nivelul regiunii Bucureti Ilfov prezint o cretere de
103% n perioada analizat, de la 578,21 lei n anul 2005 la 1175,43 lei n anul 2011. n
ceea ce privete nivelul veniturilor pe categorii de gospodrii, cel mai mare nivel este
ntlnit n cazul salariailor. Aici veniturile totale au crescut cu 100,9%, de la 669,09 lei n
anul 2005 la 1344,38 lei n anul 2011. Veniturile cele mai mici sunt ntlnite n cazul
agricultorilor, dar i aici sunt n cretere, de la 284,12 lei n anul 2005, la 418,85 lei n anul
2011.
Cheltuielile totale lunare pe persoan la nivelul regiunii Bucureti Ilfov prezint o
traiectorie de asemenea ascendent, n perioada analizat crescnd cu peste 90%, de la
523,35 lei n anul 2005 la 1000,72 lei n anul 2011.

Fig. 35. Nivelul veniturilor i cheltuielilor pe categorii de gospodrii n regiunea Bucureti Ilfov, dup
Anuarul statistic al Regiunii Bucureti Ilfov 2012

53

n ceea ce privete nivelul cheltuielilor pe categorii de gospodrii, cel mai mare nivel

este ntlnit tot n cazul salariailor. Aici cheltuielile au crescut cu 91%, de la 596,14 lei n
anul 2005 la 1141,32 lei n anul 2011. Cele mai mici niveluri ale cheltuielilor totale se
ntlnesc la omeri n anul 2005 (288,65 lei pe persoana) i la agricultori n anul 2011
(474,02 lei pe persoan).

2.4.2.4 Nivel de trai, grad de srcie, zone urbane marginalizate


Preocuparea major a Uniunii Europene pentru promovarea n statele membre a incluziunii
sociale i-a gsit materializarea prin elaborarea unei strategii integrate, denumit EUROPA
2020. Prin aceast strategie s-a fixat drept int eliminarea riscului de srcie, pe ansamblul
Uniunii, pentru cel puin 20 de milioane de persoane, pn n anul 2020.
Ca instrument statistic de monitorizare i caracterizare a procesului s-a propus un indicator
complex al riscului de srcie sau excluziunii sociale (AROPE)3 care s aib n vedere natura
multidimensional a srciei. Prin definiie, o persoan este n risc de srcie sau excluziune
social dac se afl n cel puin una din urmtoarele situaii:
se afl sub pragul srciei (de 60% din venitul median disponibil pe adult echivalent);
este n stare de deprivare material sever;
triete ntr-o gospodrie cu intensitate foarte redus a muncii.
Regiunea Bucureti Ilfov se situeaz sub ponderea naional privind persoanele aflate n risc
de srcie sau excluziune social, dar prezint o traiectorie oscilant pe perioada analizat,
scznd per ansamblu, de la 35,1% n anul 2007, la 28,4% n anul 2011. n anul 2009
ponderea persoanelor aflate n risc de srcie sau excluziune social crete cu 5,7%, pe
seama turbulenelor generate de criza economic mondial.
La nivel naional, aceasta pondere se gsete ntr-o continu scdere, de aproape 5,5%,
ntre anii 2007 2011. n anul 2011 regiunea Bucureti Ilfov reuete s reduc substanial
decalajul fa de media european care se situeaz n jurul valorii de aproximativ 24%.
Srcia este situaia n care se afl acei oameni ale cror venituri sunt att de sczute nct
le este imposibil atingerea unui standard de via considerat ca fiind acceptabil n
societatea n care triesc, care se confrunt cu dezavantaje multiple legate de omaj,
venituri mici, condiii de locuit precare, ngrijirea inadecvat a sntii i bariere n accesul
la nvmnt, cultur, sport i petrecerea timpului liber.

Fig. 36. Rata riscului de excluziune sociala i a srciei relative, dup Eurostat (feb.2014)
AROPE este un indicator compozit adoptat la nivelul Uniunii Europene n cadrul Programului Europa 2020, de
promovare a incluziunii sociale i reducere a srciei, reprezentnd ponderea n total populaie a persoanelor aflate
n risc de srcie sau excluziune social.
3

54

Conform definiiei INS, rata srciei relative reprezint ponderea persoanelor srace
(care au un venit disponibil pe adult-echivalent mai mic dect pragul stabilit la nivelul de
60% din mediana veniturilor disponibile) n totalul populaiei.
Astfel, ponderea persoanelor srace n totalul populaiei regiunii Bucureti Ilfov prezint o
evoluie pozitiv, scznd cu 3,9% n perioada analizat, de la 7,3% n anul 2005 la 3,4% n
anul 2011. Rata srciei relative de la nivel regional se afl att sub media naional (care
oscileaz ntre 24,8% n 2005 i 22,2% n anul 2011) ct i sub media UE ce oscileaz n
jurul valorii de 16% pe toat perioada analizat.
Amploarea strii de srcie poate fi mai bine relevat dac se analizeaz, complementar
srciei monetare, aspectele de deprivare material, n capacitatea unor persoane de a-i
asigura condiii de via normale pentru actualul stadiu de dezvoltare a societii. Lipsa unor
bunuri materiale se datoreaz n principal insuficienei resurselor financiare.
Totui trebuie spus c deprivarea material poate fi indus i de ali factori non-monetari,
care in de trsturile caracteristice ale persoanelor (sex, vrst, nivel de instruire,
sntate, statut ocupaional etc.) sau ale cadrului socio-economic n care triesc persoanele
respective (mediu de reziden, nivel general de dezvoltare al comunitii, piaa muncii,
etc.).
Pentru caracterizarea statistic a situaiilor de deprivare material se utilizeaz un sistem de
indicatori constituit din 3 dimensiuni distincte denumite dimensiuni ale incluziunii sociale i
anume:
deprivarea material din punct de vedere economic, care se refer la situaia economic
a gospodriei;
deprivarea material din punct de vedere al nzestrrii cu bunuri de folosin ndelungat
- cu referire la lipsa din dotarea gospodriilor a unor bunuri de folosin ndelungat;
deprivarea material din punct de vedere al calitii necorespunztoare a condiiilor de
locuit, cuprinznd cteva caracteristici ale locuinei care influeneaz calitatea vieii.
Sursa: Dimensiuni ale incluziunii sociale n Romnia n anul 2011, INS 2012

Persoanele care declar c sunt afectate de una sau mai multe din elementele componente
ale acestor dimensiuni, sunt considerate deprivate material din punct de vedere economic,
al nzestrrii cu bunuri de folosin ndelungat sau al condiiilor de locuit.
Rata deprivrii materiale severe reprezint ponderea n total populaie a persoanelor n
stare de deprivare material sever, adic a persoanelor n vrst de 18 ani i peste care,
datorit lipsei resurselor financiare, nu i pot permite cel puin patru dintre urmtoarele
situaii (conform INS) :
achitarea la timp, fr restane, a unor utiliti i a altor obligaii curente;
plata unei vacane de o sptmn pe an, departe de cas;
consumul de carne, pui, pete cel puin o dat la doua zile;
posibilitatea de a face fa, cu resursele proprii, unor cheltuieli neprevzute
(echivalente cu 1/12 din valoarea pragului naional de srcie):
deinerea unui telefon fix sau mobil;
deinerea unui televizor color;
deinerea unei maini de splat;
deinerea unui autoturism personal;
asigurarea plii unei nclziri adecvate a locuinei.

55

Fig. 37. Populaia afectata de lipsuri materiale grave i care locuiete n gospodrii cu intensitate
redusa a muncii, Sursa: Eurostat februarie 2014

La nivelul regiunii Bucureti Ilfov, ponderea persoanelor cu lipsuri materiale grave, crete n
perioada 2007 2009, de la 32,6% din totalul populaiei la 38,1% n anul 2009, depind
media naional, 3 ani consecutivi, cu pn la 6%. n perioada post criz, 2009 2011,
acest indicator scade pn la 26,1%, poziionndu-se sub valoarea mediei naionale de
29,4%. n ceea ce privete comparaia cu media UE, valorile nregistrate la nivel regional cu
privire la acest indicator sunt cu peste 17% mai ridicate, decalajul fiind unul considerabil i
va necesita o atenie sporit n urmtoarea perioad de programare.
Persoane care locuiesc n gospodrii cu intensitate redus a muncii acest indicator
descrie situaia persoanelor care locuiesc n gospodrii n care nicio persoan nu lucreaz
(sau gospodriile n care adulii n vrst apt de munc desfoar activiti reprezentnd
mai puin de 20% din potenialul lor de munc din ultimul an), ns care nu triesc neaprat
dintr-un venit foarte sczut.
Conform datelor statistice prezente n tabelul de mai sus, acest indicator se afl n scdere
nentrerupt att la nivel naional (de la 8,4% n 2007, la 6,7% n 2011) ct i la nivel
regional, de la 5,5% n 2007, la 2,9% n 2011, valori cu mult mai mici dect cele de la nivel
naional. Contrar tendinelor regionale, la nivel european acest indicator este n cretere i
se situeaz cu pn la 7,3% mai mare n anul 2011.
Potrivit politicilor de incluziune social a Uniunii Europene un loc de munc rmne cea mai
bun protecie mpotriva srciei i a excluziunii.
Concluzii:
In regiunea Bucureti Ilfov, cei trei indicatori ce msoar gradul de srcie sunt aproape n
totalitate sub media naional pe toata perioada analizat.
Indicatorul care nu a fost afectat de apariia crizei economice i a prezentat o scdere
nentrerupt, la nivel regional, este cel al populaiei care locuiete n gospodrii cu
intensitate redus a muncii, ceilali doi indicatori prezentnd o traiectorie oscilant n
concordan cu evoluiile economice.

56

2.4.2.5 Zone Urbane Marginalizate


Conform studiului Elaborarea de Strategii Integrate pentru Comuniti Marginalizate
Urbane Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate n Romnia realizat de Banca Mondial i
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, marginalizarea urban se
manifest sub forma pungilor de srcie/deprivare din zonele urbane.
Acest studiu prezint tipologiile comunitilor dezavantajate urbane i hri detaliate ale
zonelor urbane marginalizate din Romnia ntocmite pe baza rezultatelor cercetri
cantitative i calitative, la nivel naional i regional.
Tabel nr. 15. Tipologia Zonelor Urbane Din Romnia
Tipologie

1
2
3

Zone dezavantajate prin prisma condiiilor de locuit


Zone dezavantajate prin prisma gradului de ocupare
al forei de munc
Zone dezavantajate prin prisma nivelului capitalului
uman

Capital
Uman
sczut

Criteriu
Grad de
Ocupare
sczut

Condiii de
locuit
precare

Variaz

Nu

Da

Nu

Da

Variaz

Da

Variaz

Nu

Zone marginalizate urbane

Da

Da

Da

Zone care NU sunt dezavantajate

Nu

Nu

Nu

Alte tipuri de zone urbane

*Sursa: Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate n Romnia, Banca Mondial, 2013


Indicatorii care au stat la baza pe baza definitivrii criteriilor de ncadrare a zonelor urbane
din Romnia au fost: capitalul uman, gradul de ocupare formal al forei de munc i
condiiile de locuire.
O zon este considerat dezavantajat prin prisma nivelului capitalului uman daca ea are o
concentraie relativ mare a cel puin dou din urmtoarele grupuri: populaia cu nivel sczut
de educaie apt de munc, copii, i persoane cu dizabiliti, boli cronice sau alte afeciuni.
O "concentraie mare" nseamn c ponderea grupului respectiv n populaia total
relevant a sectorului de recensmnt este printre cele mai mari 20% ponderi ale tuturor
sectoarelor urbane de recensmnt la nivel naional.
O zon are un nivel redus al gradului de ocupare formal al forei de munc dac ponderea
populaiei apt de munc, fr un loc de munc formal i nencadrat n sistemul de
nvmnt este printre cele mai mari 20% ponderi ale tuturor sectoarelor urbane de
recensmnt la nivel naional.
O zon se consider c prezint condiii precare de locuit dac oamenii triesc n gospodrii
supraaglomerate, fr curent electric i cu un grad sczut de securitate.
Multe zone urbane nu sunt deprivate doar prin prisma unui singur criteriu ci pe doua sau
trei dintre ele. Conform studiului Bncii Mondiale, n Romnia exist 4 tipuri de zone urbane
dezavantajate.

57

Tipul 1 - Zone dezavantajate cu privire la locuine. Primul tip de zone urbane


dezavantajate se refer la cartierele n care o parte semnificativ a rezidenilor triesc n
condiii de locuire inadecvate , chiar dac muli dintre ei au un loc de munc oficial. Nivelul
de educaie al locuitori n acest tip de zon dezavantajat variaz. Ele includ pri de orae,
care sunt slab dotate cu infrastructur de locuit i cartiere vechi de case situate la periferia
oraului, ce au o conectivitate redusa la serviciile de utilitate public i drumuri
nemodernizate. Acest tip de zon include, de asemenea, grupuri de blocuri de apartamente
sau case deinute de locuitori, construite n principal la nceputurile anilor '60 - '70 i care
sunt ntr-o condiie proast, iar locuitorii nu i pot permite investiii de modernizare i
renovare. Aceste zone sunt destul de eterogene n termeni de populaie.
Casele pot fi deinute de ctre persoane n vrst, printre care se regsete un procent
ridicat de persoane cu boli cronice sau alte condiii precare de sntate. Aceast categorie
include, de asemenea, zone cu muli chiriai tineri bine educai, dar care nu i pot permite
s-i cumpere o casa (exemplu: Bucureti, marile centre universitare). O zon catalogat
drept o "zon defavorizat cu privire la locuine " este, prin urmare, un sector de
recensmnt, care are condiii precare de locuit, dar care nu are un nivel sczut de ocupare
al forei de munc iar nivelul capitalului uman este unul variabil.
Tipul 2 - Zona dezavantajat cu privire la ocuparea forei de munc reprezint prin
definiie un sector de recensmnt cu o relativ mare concentraie de rezideni, care nu au
un deficit de capital uman, dar care nu reuesc s-i gseasc un loc de munc ntr-un
sector formal, indiferent de condiiile lor de locuit (calitatea locuinelor variaz i nu
definete zona). Acest tip de zon dezavantajat se refer la fostele mari zone industriale
din era comunist. Locuitorii erau calificai, aveau calificri educaionale de la mediu la
bune. Cu toate acestea dup 1990, multe dintre aceste industrii au fost nchise, iar ei nu au
mai reuit s se ncadreze pe piaa muncii.
Tipul 3 - Zonele dezavantajate cu privire la capitalul uman includ populaia cu un
nivel redus de educaie formal, cu niveluri diferite de ocupare, dar care au condiii de locuit
corecte, specifice zonelor urbane din Romnia. Aceste zone urbane sunt locuite de oameni
care tind s fie necalificai i care sunt angajai n agricultur, construcii sau a alte activiti
informale. Nivelul de ocupare formal n aceste zone este de obicei sczut, dar spre
deosebire de zonele de tip 2, acest lucru este cauzat de deficitul de capital uman. Prin
urmare, interveniile de aici ar trebui s se concentreze pe formarea forei de munc.
Tipul 4 - Zonele urbane marginalizate sunt acele zone grav defavorizate, care
cumuleaz un nivel sczut al capitalul uman, cu un grad de ocupare al forei de munc
formal de asemenea sczut i cu locuine inadecvate. Ele constau adesea n acele zone
srace, izolate social, din interiorul municipiilor i oraelor, care nu sunt ntotdeauna bine
reflectate n indicatorii statistici de srcie la nivel de localitate sau jude.
Acestea sunt de multe ori denumite pungi de excluziune social i au: o concentraie mare
de persoane cu capital uman sczut (educaie minim, sntate precar i/sau un mare
numr de copii), un grad de ocupare formal sczut i condiii precare de locuit .
Aceste comuniti urbane marginalizate sunt descrise de ctre ceilali rezideni din mediul
urban ca " focare de infecie " i tind s fie ignorate de experi de ngrijire a sntii.
Aceste zone au de multe ori scoli segregate, n care doar copiii din gospodriile srace
merg, mai exact cei care triesc n blocuri de o calitate slaba sau n cartierele srace ce sunt
adesea marcate de team i infraciuni minore. Stigmatizarea puternic asociat acestor
tipuri de locuri, mpreun cu lipsa sau slaba calitate a serviciilor de baz (educaie,
sntate, infrastructura) reduc drastic ansele populaiei de a scpa de srcie. Cercetarea
calitativ a confirmat faptul c aceste zone sunt zonele cele mai potrivite pentru interveniile
de tip CLLD ce se vor pune n aplicare n urmtoarea perioad de programare 2014-2020.
58

La nivel naional, ponderea populaiei urbane care NU locuiete ntr-o zon dezavantajat
sau marginalizat este de 67,8%, restul de 33,2% regsindu-se n cele 4 tipuri de zone
dezavantajate identificate.
La nivelul regiunii Bucureti Ilfov, 78,9% din populaia totala urban nu se regsete
intr-o zona dezavantajat, 7,9% se afl n zone dezavantajate din punct de vedere al
condiiilor de locuit (cea mai mare pondere nregistrat la nivel regional fa de celelalte
regiuni ale rii), 1,7% din populaia totala urban se regsete n zone dezavantajate prin
prisma gradului de ocupare al forei de munc, 7,7% din populaia total urban triete n
zone dezavantajate prin prisma nivelului capitalului uman i 1,2% din populaia total
urban a regiunii se afl ntr-o zon urbana marginalizat.

% din populaia totala urbana


aflata n ZONE
DEZAVANTAJATE cu privire la
locuine

% din populaia totala urbana


aflata n ZONE
DEZAVANTAJATE cu privire la
OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

% din populaia totala urbana


aflata n ZONE
DEZAVANTAJATE cu privire la
CAPITALUL UMAN

% din populaia totala urbana


aflata n ZONE
MARGINALIZATE

% din populaia totala urbana


aflata n ZONE
NEDEZAVANTAJATE sau
MARGINALIZATE

% din populaia totala urbana


aflata n alte tipuri de zone
urbane

TOTAL Urban (%)

Tabel nr. 16. Distribuia populaiei urbane pe regiuni i localizarea n zone urbane dezavantajate

POPULAIEI
URBANA
TOTALA

5,2

9,9

11,7

3,2

67,8

2,3

100

Nord Est

5,7

12,5

14,8

4,3

59,6

3,1

100

Sud Est

4,2

16,4

11,1

4,2

62,4

1,6

100

Sud Muntenia

2,9

13,8

13,1

2,9

65,9

1,4

100

Sud Vest
Oltenia

2,2

20,4

10,6

2,5

62,8

1,5

100

Vest

5,4

9,4

14,8

3,7

63,8

2,9

100

Nord Vest

5,7

4,9

13,3

3,1

70,2

2,8

100

7,2

10,3

4,3

71,2

100

2,7

100

Indicator

Centru

Bucureti
7,9
1,7
7,7
1,2
78,9
Ilfov
*Sursa: Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate n Romnia, Banca Mondiala, 2013

Per ansamblu diferenele regionale sunt mici: ponderea populaiei urbane care NU triete
n zone urbane marginalizate sau dezavantajate variaz ntre 60% n Nord-Est i 79% n
regiunea Bucureti-Ilfov. Ponderea populaiei urbane care triete n zone marginalizate
este de 4,3%, n regiunile Nord-Est i Centru, 4,2% n Sud-Est i 3,7% n Vest, n timp ce
celelalte regiuni au rate de marginalizare egale sau mai mici dect media naional de
3,2%.

59

Ora

Populaia rezidenta

% din populaia totala urbana


aflata n ZONE
NEDEZAVANTAJATE sau
MARGINALIZATE

% din populaia totala urbana


aflata n ZONE
DEZAVANTAJATE cu privire la
locuine

%din populaia totala urbana


aflata n ZONE
DEZAVANTAJATE cu privire la
OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

% din populaia totala urbana


aflata n ZONE
DEZAVANTAJATE cu privire la
CAPITALUL UMAN

% din populaia totala urbana


aflata n ZONE
MARGINALIZATE

% din populaia totala urbana


care se afla n zone cu instituii
sau cu mai puin de 50 de
persoane

2050453

78,87

7,86

1,72

7,73

1,16

2,67

B-IF

BUCURETI

1883425

80,73

7,82

1,21

6,64

0,79

2,82

B-IF

SECTOR 1

225453

79,38

5,39

0,8

8,04

0,89

5,5

B-IF

SECTOR 2

345370

81,81

7,23

1,69

6,34

0,69

2,24

B-IF

SECTOR 3

385439

82,43

8,09

2,13

5,56

0,93

0,87

B-IF

SECTOR 4

287828

86,56

7,39

0,74

3,62

0,45

1,25

B-IF

SECTOR 5

271575

70,13

8,52

1,31

16,42

1,63

1,98

B-IF

SECTOR 6

367760

82,05

9,38

0,32

2,32

0,33

5,59

B-IF

IF

167028

57,85

8,34

7,49

20,02

5,28

1,01

B-IF

IF

BRAGDIRU

15329

69,64

3,55

3,73

20,08

2,96

0,04

B-IF

IF

BUFTEA

22178

34,83

15,11

24,79

12,2

12,88

0,18

B-IF

IF

CHITILA

14184

54,29

10,92

4,39

16,5

13,52

0,37

B-IF

IF

MGURELE

11041

50,61

12,66

5,73

15,42

11,55

4,03

B-IF

IF

OTOPENI

13861

88,38

4,41

7,16

0,05

B-IF

IF

PANTELIMON

25596

41,78

5,28

8,2

41,63

2,36

0,75

B-IF

IF

POPETI
LEORDENI

21895

81

6,96

9,7

1,99

0,35

B-IF

IF

VOLUNTARI

42944

56,51

8,39

7,2

22,92

2,97

2,02

Regiune

Jude

Tabel nr. 17. Distribuia populaiei urbane n zone dezavantajate la nivel intraregional

B-IF

*Sursa: Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate n Romnia, Banca Mondiala, 2013

n ceea ce privete distribuia populaiei urbane la nivelul regiunii Bucureti Ilfov pe


categorii de zone dezavantajate se poate observa c municipiul Bucureti are ponderea cea
mai mare a populaiei care NU triete intr-o zon dezavantajat i anume 80,73%
(sectorul cu ponderea cea mai mare fiind Sectorul 4 86,56%), la nivelul judeului Ilfov
ponderea fiind de 57,85% (oraul cu cea mai mic pondere a persoanelor care NU triesc
ntr-o zon dezavantajat fiind oraul Buftea).
n ceea ce privete populaia care triete n zone marginalizate se poate observa c la
nivelul municipiului Bucureti 0,79% din populaia totala urban a oraului se regsete
intr-o astfel de zon, iar n judeul Ilfov, 5,28% (oraul cu cea mai mare pondere a
populaiei marginalizate fiind oraul Chitila).
Hrile regionale detaliate care prezint, pentru fiecare ora/sector din regiune, proporia
populaiei urbane care triete n diferite zone urbane dezavantajate sau marginalizate se
regsesc la seciunea de Anexe.( a se vedea Anexa 12)

60

2.5. INFRASTRUCTUR
2.5.1. Infrastructura de comunicaii i transport (reea, densitate, calitate, TEN-T)
2.5.1.1. Poziionare, accesibilitate i conectivitate la reeaua TEN-T
Transportul este vital pentru economia european, iar fr conexiuni bune Europa nu se va
dezvolta i nici nu va prospera. Noua politic european privind infrastructurile va crea o
reea de transport european solid, extins n 28 de state membre, conectat la rile
vecine i la restul lumii, menit s promoveze creterea economic i competitivitatea.
Reeaua va conecta estul cu vestul i va nlocui mozaicul de transporturi actual cu o reea
veritabil european. Reeaua Trans-European de transport (TEN-T) joac un rol
crucial n asigurarea libertii de micare a pasagerilor i bunurilor n Uniunea European.
Aceasta include toate modurile de transport i suport aproximativ jumtate din traficul de
pasageri i marf. Reeaua Trans-Europen de Transport reprezint un factor major pentru
stimularea competitivitii economice i dezvoltrii durabile a Uniunii Europene care
contribuie la implementarea i dezvoltarea Pieei Interne, precum i la creterea coeziunii
economice i sociale. Dezvoltarea TEN-T presupune interconectarea i interoperabilitatea
reelelor naionale de transport precum i accesul la acestea.

Fig. 38 Reeaua Trans-European de transport (TEN-T)

Reeaua primar TEN-T multimodal cu coridoarele reelei primare vor contribui puternic la
coeziunea european i la consolidarea pieei interne. O economie mai competitiv va crete
nivelul ocuprii forei de munc. Intensificarea multimodalitii la nivelul unei infrastructuri
mbuntite care cuprinde ci ferate, ci navigabile interioare i ci maritime n cadrul TENT multimodale, precum i tehnologiile inovatoare n domeniul transporturilor, vor induce o
transformare modal, vor reduce congestionarea traficului rutier, emisiile de gaze cu efect
de ser i de gaze poluante i vor crete nivelul de siguran i securitate al transporturilor.
Romnia este traversata de ctre 2 coridoare ale reelei primare (centrale) i anume
Coridorul Orient/Mediterana de Est i Coridorul Rin Dunre care include i regiunea
Bucureti Ilfov:
61

- Coridorul Orient/Mediterana de Est conecteaz porturile germane Bremen, Hamburg i


Rostock prin Republica Ceh i Slovacia, cu o ramificaie prin Austria, mai departe prin
Ungaria, prin portul romnesc Constana, portul bulgar Burgas, cu o legtur ctre Turcia,
pn la porturile greceti Salonic i Piure, cu o legtur prin Autostrada Mrii spre Cipru.
El cuprinde ci ferate, ci rutiere, aeroporturi, porturi, terminale feroviar-rutiere i cile
navigabile interioare ale rului Elba. Principalul sector cu trafic ngreunat este calea ferat
Timioara Craiova - Sofia
- Coridorul Rin Dunre, conecteaz Strasbourg i Mannheim prin intermediul a dou
axe paralele din sudul Germaniei, una de-a lungul rului Main i al Dunrii, iar cealalt prin
Stuttgart i Mnchen, cu o ramificaie spre Praga i Zilina, pn la frontiera slovacoucrainean, prin Austria, Slovacia i Ungaria, pn la porturile romneti Constana i
Galai. El cuprinde ci ferate, ci rutiere, aeroporturi, porturi, terminale feroviar-rutiere i
sistemul de ci navigabile interioare ale rului Main, canalul Main-Dunre, ntregul curs al
Dunrii n aval de Kelheim i rul Sava. Proiectele principale elimin sectoarele cu trafic
ngreunat de-a lungul cilor navigabile interioare i al cilor ferate Stuttgart Ulm i
Mnchen Freilassing
Noua reea primar TEN-T va fi susinut de o reea cuprinztoare de rute, care vor fi
conectate la reeaua primar la nivel regional i naional. Scopul este de a asigura faptul c,
progresiv, pe ntreg teritoriul UE, TEN-T va contribui la creterea pieei interne, la
consolidarea coeziunii teritoriale, economice i sociale i la reducerea emisiilor de gaze cu
efect de ser. Luat n ansamblu, noua reea de transport va oferi trafic mai sigur i mai
puin congestionat, cltorii mai comode i mai rapide, precum i un impact mai mic asupra
climei

Fig. 39. Poziionarea Regiunii Bucureti Ilfov n raport cu polii de cretere i de dezvoltare

Din punct de vedere al poziionrii naionale, intre Municipiului Bucureti (regiunea


Bucureti Ilfov) i cei 7 poli de cretere plus cei 13 poli de dezvoltare urbana din Romnia
exista cai de acces rutiere i feroviare. Polii de cretere Ploieti (Regiunea Sud-Muntenia), i
Constanta (regiunea Sud-Est) precum i polul de dezvoltare Piteti (regiunea Sud-Muntenia)
sunt cei mai apropiai de municipiul Bucureti, intre acestea existnd ci directe de
transport rutiere i feroviare.
Datorit poziionrii municipiului Bucureti de-a lungul coridorului Rin Dunre i a 4 drumuri
europene, exista premisa unei bune accesibiliti a regiunii fata de principalele capitale
europene. Cu toate acestea, nivelul de accesibilitate al regiunii este redus fata de cel ntlnit
n UE, ntruct multe din sectoarele de cale ferata i drumuri rutiere care fac parte din
62

coridorul Rin-Dunre nu ntrunesc standardele necesare pentru deplasarea n condiii de


siguran cu viteze ridicate. Astfel, conform studiilor ESPON din 2009 (Territorial
Observation No. 2), indicele de accesibilitate al regiunii Bucureti Ilfov pe cai ferate este de
48, iar indicele de accesibilitate drumuri rutiere este de 55 (UE27=100)
2.5.1.2. Cai de comunicaie i transport rutiere. Conectivitate la reeaua TEN-T
Regiunea Bucureti-Ilfov este strbtut de cea mai dens reea de drumuri publice, strzi
oreneti i comunale dintre toate regiunile Romniei, situaie care se datoreaz unor
factori cumulativi: suprafaa mic a regiunii, gradul mare de urbanizare a regiunii datorat
municipiului Bucureti, numrul mare de drumuri publice care au ca punct de plecare
municipiul Bucureti.
Dinspre Municipiul Bucureti se ndreapt radial ctre celelalte regiuni de dezvoltare ale
Romniei o reea de drumuri publice format din 3 autostrzi, 8 drumuri naionale i 1 drum
judeean (DJ 401).
Tabel 18. Reeaua de drumuri care strbate regiunea Bucureti Ilfov
Denumire drum
(naional, european, TEN-T)

Lungime (km)
in Bucureti

Lungime(km)
in jud. Ilfov

Destinaie

A1

E 81

Central

10,6

10,4

Limita jud. Giurgiu

A2

E 81

Central

0,5

29,8

Limita jud. Calarasi

A3

28,9 km

Limita jud. Prahova

DN 1

E 60

12

27,2

Limita jud. Prahova

DN 1A

DN 2

E60/E85

DN 3
DN 4
DN 5

Central

12,3

9,4

Limita jud. Dmbovia

Global

7,8

18,4

Limita jud. Ialomia

7,9

17

Limita jud. Calarasi

7,5

12,6

Limita jud. Calarasi

E70/E85

Central

7,6

6,1

Limita jud. Giurgiu

DN 6

E70

Central

8,5

12

Limita jud. Giurgiu

DN 7

11,2

11,2

Limita jud. Dmbovia

DN CB

Central

72

Centura Bucureti

Sursa: PAAR Ilfov 2011, www.isuilfov.ro, CNADR, TEN-T Network


http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html

Aa cum se observ din tabelul anterior, o parte din drumurile publice care strbat regiunea
BucuretiIlfov sunt parte component a reelei europene de transport TEN-T, care fac
conexiunea cu celelalte regiuni ale Europei. Regiunea Bucureti Ilfov este strbtut de
reeaua de drumuri TEN-T central (A1, A2, DN1, DN5 i DN 6, DN Centura Bucureti) i
TEN-T global (DN2). Din punct de vedere al accesibilitii populaiei din regiune la reeaua
de transport rutiera TEN-T, se constat ca din totalul 40 de comune i orae din judeul Ilfov
25 sunt strbtute de drumuri publice aparinnd reelei TEN-T central si global,
conectivitatea celorlalte 15 fiind asigurat de drumurile judeene.
Astfel, 26 de UAT-uri din judeul Ilfov sunt considerate ca prezint conectivitate primar
la reeaua rutiera TEN-T central i global iar 14 UAT-uri din Ilfov prezint conectivitate
secundar la reeaua rutiera TEN-T. Municipiul Bucureti prezint conectivitate primar la
reeaua TEN-T.
In judeul Ilfov, cele 14 comune care prezint conectivitate secundar la reeaua rutier
TEN-T, sunt conectate la TEN-T prin drumuri judeene cu distane de sub 10 km pn la cel
mai apropiat punct de pe reeaua TEN-T, asigurndu-se astfel o accesibilitate ridicat.
Singurele comune din judeul Ilfov care sunt situate la mai mult de 10 km fata de cel mai
apropiat drum rutier TEN-T sunt Nuci i Gruiu, ns aceste au avantajul de a fi poziionate la
mai puin de 10 km de autostrada A3, conexiunea fiind asigurat prin DJ 101.
63

Fig. 40. Conectivitatea pe localiti a judeului Ilfov, la reeaua TEN-T rutier


sursa: ADRBI, http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/map_library/overview_maps_02.htm
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html

Singurul ora din regiunea Bucureti Ilfov care prezint conectivitate secundar la reeaua
rutier TEN-T este Buftea, ns datorit faptului ca este situat la mai puin de 10 km
distan fata de cel mai apropiat drum TEN-T precum i faptul c este strbtut de un drum
naional, gradul de accesibilitate al populaiei este ridicat.
Judeul Ilfov este strbtut de o reea de 24 de drumuri judeene care asigur
conectivitatea populaiei din regiune la reeaua de drumuri naionale, europene i
autostrzi.
Conform Retelei TEN-T de pe site-ul Comisiei Europene, drumurile naionale care aparin
reelei TEN-T central sunt DN 1, DN 5, DN 6, A1 i A2 iar DN 2 aparine reelei TEN-T
global.
64

Conform MPGT ins, Autostrada A3 pe segmentul Bucureti-Ploieti este considerat c


aparine reelei TEN-T centrale i nu DN1. Sursa: Variant final revizuit a Raportului
privind Master Planul pe termen scurt, mediu i lung, partea 1 (versiune iulie 2015,
aprobat de ctre CE), pagina 132 Analiza AECOM
Drumurile comunale i oreneti completeaz reeaua de drumuri din regiunea Bucureti
Ilfov. Cele mai lungi drumuri judeene care strbat regiunea sunt DJ 101B, DJ 101 i DJ
100, celelalte 21 drumuri judeene avnd sub 30 km lungime n seciunile care traverseaz
judeul Ilfov. Drumurile judeene din regiune care asigur conectivitatea secundar la
reeaua TEN-T sunt: DJ 100, DJ 101, DJ 101B, DJ 101C, DJ 101M, DJ 101N, DJ 181, DJ
200, D 200A, DJ 200B, DJ 300, DJ 301, DJ 301A, DJ 401, DJ 401A, DJ 401D, DJ 601, DJ
601A, DJ 602, DJ 602A.
Tabel 19. Reeaua de drumuri judeene care strbate regiunea Bucureti Ilfov
Denumire

Lungime
(km)

Traseu - origine-destinaie

Conectivitate
la TEN-T

DJ 100

34,3

Otopeni-Tunari-Afumati-Ganeasa-Cozieni-Pasarea-Branesti

DN 1 /A3

DJ 101

36,6

Buftea-Tamasi-Corbeanca-Balotesti-Gradistea-Sitaru

DN 1/A3

DJ 101 A

10,7

Corbeanca-Ostratu-Peris- Jud Prahova

DJ 101 B

37,4

Peris-Tancabesti-Snagov-Gruiu-Nuci-Merii Petchii

DN 1/A3

DJ 101 C

17,2

CiolpaniSilistea Snagovului-Santu Floresti-Gruiu-Lipia

DN 1/A3

DJ 101 D

3,5

DJ 101D - Cciulai (DJ 101) - DC 6

DJ 101 J

1,5

Sitaru-Manastirea Sf Nicolae Balamucea

DJ 101 M

4,6

DN1-Lacul Snagov

DN 1

DJ 101 N

3,1

Ciolpani-Izvorani

DN 1

DJ 110 H

3,7

DJ 101C-Silistea Snagovului

DJ 110 J

2,1

Bariera Gruiu-SNCFR

DJ 111

10

Snagov Palat (DJ 110H)-Baza veche-Izvorani (DJ 101 N)

DJ 143

4,98

Dragomireti Deal - limit jud.Giurgiu

DJ 179

9,47

Peris- Balteni -Burias

DJ 181

3,5

DN 1- Manastirea Tiganesti

DJ 184

16

Dascalu Moara Vlasiei - Ghermanesti

DJ 200

21

Voluntari-Stefanesti-Dascalu-Gagu-Gradistea (DJ 101)

DNCB

Afumati (DN 2) Petrachiaoia (DJ 402)

DN 2

DN 1
-

DJ 200 A

DJ 200 B

23,8

Bucureti-Voluntari-Tunari-Dimieni-Balotesti-Saftica

DJ 300

13,2

Pantelimon-Moara DomneascaGaneasa-Sindrilita

DJ 301

13

Pantelimon (DN3)-Cernica-Tanganu

DNCB

DJ 301 A

9,2

Catelu (DJ 100 A)-Glina-Balaceanca-Posta

DNCB

DJ 301 B

4,5

DN 3 - Manastirea Pustnicu

DJ 400

4,5

Mgurele [Alunisu] (DJ 401 A) - Drti Ilfov

DJ 401

12.48

Bucureti (DN 4) Berceni -Limita jud Giurgiu

DJ 401 A

32.35

Vidra-Sintesti-Jilava-Mgurele-Bragadiru-Domnesti-Darvari

DJ 401 D

14,36

Darasti Ilfov- Cretesti

DJ 402

11,4

DJ 601

Maineasa-Petrachioaia-Vanatori-Gagu (DJ 200)


Ciorogrla (A1)Limita jud Giurgiu

DN1, DNCB
DN2

DNCB
DN 5, DN 6
DN 5
A1

DJ 601 A

11,5

Bucureti-Chiajna-Dragomiresti Deal-Limita jud Giurgiu

DNCB

DJ 602

26,4

Bucureti-Domnesti-Ciorogarla-Jud GiurgiuSabareni-Buftea

DNCB

DJ 602 A

Buftea Limita jud Dmbovia

Sursa Prelucrare dup PAAR Ilfov 2011 i CJ Ilfov www.isuilfov.ro www.cji.ro

65

Densitatea i starea drumurilor din regiunea Bucureti Ilfov


La nivel naional n perioada 2005-2011 lungimea drumurilor publice (naionale, judeene,
comunale) a crescut cu 3799 de km (cca. 4,7%) ajungnd n anul 2011 la 83703 km. Cu
excepia regiunii Bucureti Ilfov, n toate regiunile de dezvoltare ale Romniei lungimea
drumurilor publice a crescut.
Aceasta dezvoltare a condus la creterea la nivel naional a densitii drumurilor publice cu
1.6 puncte procentuale ajungndu-se n anul 2011 la 35.1 km drumuri publice / 100
km2.

Fig. nr. 41. Lungimea drumurilor publice, pe regiuni de dezvoltare (km)


Sursa: INS, Baza de date TEMPO Cap. Transporturi cod TRN139A

Cu toate ca reeaua de drumuri publice care strbate regiunea a rmas constant, la nivelul
anului 2011 n regiunea Bucureti Ilfov se nregistreaz cea mai mare densitate a drumurilor
publice pe 100 kmp teritoriu dintre toate regiunile de dezvoltare (48,9 km/100 kmp), mult
peste media naional, judeul Ilfov nregistrnd cea mai mare valoare, cca. 49 km drumuri
publice la 100 kmp. n anul 2005 la nivel naional, din totalul drumurilor publice doar cca.
26% erau modernizate, restul fiind nemodernizate (cu mbrcmini uoare rutiere - 26%,
pietruite - 32% , de pmnt -15%). n perioada 2005-2011 situaia s-a mbuntit uor,
nregistrndu-se n 2011 un procent de 32% de drumuri publice modernizate din totalul
drumurilor publice existente n Romnia, fiind astfel modernizai 5.643 km de drumuri
publice.
Regiunea Bucureti Ilfov este strbtut de doar cca. 1% din drumurile publice naionale,
datorita suprafeei reduse a regiunii comparativ cu celelalte regiuni ale tarii. Spre deosebire
ns de acestea, n regiunea Bucureti Ilfov calitatea drumurilor este mult mai buna,
lungimea drumurilor publice modernizate fiind n numr mult mai mare.
Pe categorii de drumuri publice, regiunea Bucureti Ilfov este strbtut de 309 Km de
drumuri naionale, europene, autostrzi (35%) i de 581 km de drumuri judeene i
comunale (65%). Drumurile publice naionale, care strbat regiunea Bucureti Ilfov sunt
modernizate n proporie de 100%.
Dac n cazul primei categorii (drumuri naionale, europene, autostrzi) acestea sunt
modernizate n totalitate, n cazul drumurilor judeene i comunale exista zone cu drumuri
publice cu mbrcmini uoare rutiere sau chiar pietruite i de pmnt.

66

Fig. 42.. Lungimea drumurilor judeene i comunale, pe tipuri de acopermnt (km)


Sursa: INS, Baza de date TEMPO Cap. Transporturi cod TRN139A

In perioada 2005-2011 n judeul Ilfov s-au modernizat cca. 261 km de drumuri judeene i
comunale, atingndu-se n anul 2011 o valoare de 2,5 ori mai mare a numrului de km de
drumuri publice (DJ+DC) modernizate fa de anul 2005. La nivelul anului 2011 din totalul
drumurilor judeene i comunale din Judeul Ilfov (581 km), 74% sunt modernizate
(429 km), 17% sunt cu mbrcmini uoare rutiere i 9% sunt nemodernizate/pietruite/de
pmnt (cca. 52 km)
Spre deosebire de regiunea Bucureti Ilfov care nregistreaz procente mari de drumuri
publice modernizate raportate la lungimea totala a drumurilor publice, celelalte regiuni de
dezvoltare din Romnia nregistreaz valori mult mai mici (cca. 30 - 35%), regiunile cu cel
mai mic procent de drumuri publice modernizate fiind Sud Est cu cca. 24% i Nord Est cu
28% (in anul 2011).

2.5.1.3. Cai de comunicaie i transport feroviare. Conectivitate la reeaua TEN-T


Conform clasificrii naionale, regiunea Bucureti Ilfov este strbtut de 6 din cele 9
magistrale feroviare principale care strbat Romnia (300, 500, 700, 800, 900, 1000) si 4
linii feroviare secundare (801, 901, 902, 904). O parte din aceasta reea este considerat
parte componenta a reelei TEN-T. Dintre magistralele feroviare care strbat regiunea
Bucureti Ilfov, 4 sunt considerate ca rute aparinnd reelei TEN-T central (core) (300,
800, 900, 902, 1000) i o rut aparinnd reelei TEN-T global (comprehensive) (901).
O important cale ferat care aparine reelei TEN-T de baza este inelul feroviar din jurul
Bucuretiului care dei este interoperabil ns nu este utilizat pentru transportul de cltori
si marf.
Conform HG 643/2011 pentru aprobarea Condiiilor de nchiriere de ctre C.F.R. - S.A. a
unor pri ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, la nivelul regiunii Bucuresti exista o
serie de secii de circulaie care alcatuiesc infrastructura feroviara interoperabil:
Bucuresti Nord-Buc.Basarab-Buc.Grivita-Ploiesti Vest, Chitila-Titu, Bucuresti Nord-Videle,
Bucuresti Progresu-Giurgiu Nord, Bucuresti Nord-Lehliu,Buftea-Mogosoaia-Pasarea,Bucuresti
Obor-Pantelimon,
Pajura-Urziceni,
Voluntari-Buc.Sud-Berceni-Jilava,
Jilava-Chiajna,
Chiajna-Chitila, Complex Bucuresti Triaj i o serie de secii de circulaie care alcatuiesc
infrastructura feroviara neinteroperabil: Bucuresti Sud Calatori-Titan Sud, Bucuresti
Sud Calatori-Oltenita, Caciulati-Snagov Plaje.

67

La nivel intraregional, din cele 41 de uniti administrativ teritoriale: 13 UAT sunt strbtute
de cale ferat aparinnd reelei TEN-T central si global (cu staii CFR operaionale), 8
UAT-uri sunt strbtute de cale ferat naional (cu staii CFR operationale), iar 20 UAT nu
sunt strbtute de cale ferat.
In regiunea Bucureti Ilfov exista 21 de staii de cale ferat operaionale, cele mai
importante fiind Gara de Nord, Basarab, Titan Sus, Obor, Basarab, noduri terminale care se
afla pe raza municipiului Bucureti. Celelalte staii CFR din regiune sunt staii de tranzit care
deservesc att traficului de calatori cat i traficului de marfa.
Bucureti Nord este cea mai mare staie feroviar a Romniei, situat n municipiul
Bucureti. Din aceast gar pleac i sosesc zilnic cca. 220 de trenuri (numrul acesta este
mai mare iarna i vara cnd se pun n circulaie trenuri suplimentare spre litoral i Valea
Prahovei). Gara servete trenurilor Cilor Ferate Romne i celor ale companiilor feroviare
internaionale. Bucureti Nord este captul liniei i are un numr de opt peroane i
paisprezece linii. Din Gara de Nord se poate ajunge direct la Aeroportul Internaional Henri
Coand, cu trenul operat de compania CFR Cltori. Gara este deservit de diverse rute de
autobuze, troleibuze, tramvaie, o linie Expres (780) care face legtura cu aeroportul
internaional Henri Coand i de o staie de metrou, aflat pe magistralele M1 i M4.
Gara Basarab este att gar terminal ct i gar de tranzit. Ea este servit direct de
Metroul din Bucureti, prin staia Basarab (Linia M1 i Linia M4). De asemenea, Gara
Basarab are legtur cu terminalul multi-modal Pasaj Basarab fiind deservit i de liniile de
tramvai 1 i 35, de troleibuzele 65, 86 i 97 i de autobuzele 105, 123, 133, 162, 178, 282
i 780.
Gara Obor este servit direct de liniile de troleibuz nr. 69 i 85 aparinnd RATB, precum i
de imediata apropiere a liniei de Metrou M1 staiile Piaa Iancului sau Obor. Din aceasta
gar pleac i sosesc zilnic ctre i dinspre Feteti 11 trenuri Regio CFR. (sursa:
www.ratb.ro, www.infofer.ro)
Plecari si sosiri de trenuri in localitatile din Regiunea Bucuresti-Ilfov

pe categorii de trenuri si tipuri de operatori feroviari

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

Gara de Nord
Gara Basarab
Bucuresti Triaj
Chitila
Buftea
Peris
Mogosoaia
Balotesti
Caciulati
Moara Vlasiei
Greci
Bucuresti Obor
Pantelimon
Pasarea
Branesti
Titan sud
Bucuresti Sud
Tinganu
Chiajna
Domnestii de sus
Sabareni
Intercity

Regio

Interregio

Regio (operator privat)

Fig. 43. Plecri i sosiri de trenuri n localitile din regiune, pe categorii de trenuri i tipuri de
operatori feroviari, Sursa: prelucrare dup www.infofer.ro i
http://statiicfr.cfrcalatori.ro/vizualizarestatiicf/ ,

68

In judeul Ilfov cele mai importante staii de cale ferata sunt cele din comunele Chitila,
Buftea i Peri, toate aflndu-se pe ruta BucuretiPloieti, aparinnd reelei TEN-T
central. n aceste gri de tranzit opresc zilnic 24-42 trenuri Regio CFR i 9 trenuri Regio
aparinnd operatorilor privai. Doar n staiile CFR din comunele Chitila i Peri exist staii
de transport n comun la ieirea din gar i operatori de transport privai care s preia fluxul
de cltori.

Fig. 44. Conectivitatea regiunii la reeaua feroviara TEN-T i naionala


Sursa: ADRBI, prelucrare dup http://www.infofer.ro/Trs.asp, http://statiicfr.cfrcalatori.ro/vizualizarestatiicf/

69

Se constat astfel ca cca. o treime din unitile administrativ teritoriale din regiunea
Bucureti Ilfov sunt conectate prin staii CFR la reeaua de cai ferate naionale (din care 7
UAT-uri la reeaua TEN-T de baza). Oraele Chitila, Buftea, Pantelimon i comunele Chiajna,
Peri, Domneti, Brneti prezint o conectivitate primar la feroviar reeaua TEN-T
central i global. Conectivitatea secundar este asigurat de Magistrala CFR 700 care
traverseaz localitile Mogooaia, Otopeni, Baloteti, Moara Vlsiei, Grditea i care se
leag de reeaua TEN-T de baza n staiile Basarab i Gara de Nord din municipiul Bucureti,
care prezint principala conectivitate la reeaua feroviar TEN-T central i global.
Densitatea i starea cailor ferate n exploatare
La nivelul anului 2011 regiunea Bucureti Ilfov este strbtut de o reea de cai ferate n
exploatare de 279 km reprezentnd 2,6% din totalul cailor ferate din Romnia. Dac la nivel
naional proporia cailor ferate electrificate din totalul cailor ferate existente este de
cca. 37% n regiunea Bucureti Ilfov aceasta proporie este cca. 93%.
Densitatea liniilor de cai ferate pe 1000 km2 teritoriu n regiunea Bucureti Ilfov este de cca.
3 ori mai mare dect media naional iar n municipiul Bucureti se nregistreaz o densitate
de cca. 9 ori mai mare dect media naional (416 km de cai ferate la 1000 km2). Spre
deosebire de Regiunea Bucureti Ilfov, n celelalte regiuni de dezvoltare se constat c
densitatea liniilor de cale ferata pe 1000 km 2 se situeaz aproape de media naional, doar
regiunile Centru, Sud Muntenia i Sud Vest Oltenia situndu-se sub acest prag.
Tabel 20. Liniile de cale ferata n exploatare n profil teritorial n anul 2011 (km)
Regiunea/
Judeul
Romnia

Total
linii
ferate

Din care,
electrificate

Linii cu ecartament normal


Total

Cu o cale

**)

Cu dou
ci

Densitate
linii/
1000kmp

10785

4020

10645

7736

2909

45.2

Regiune B-I

279

259

279

142

137

153.2

Ilfov

180

180

180

71

109

113.7

99

79

99

71

28

416.0

1668

312

1586

1342

244

48.8

Centru

1336

669

1335

1015

320

39.2

Nord - Est

1620

663

1589

1049

540

44.0

Sud - Est

1749

522

1723

1233

490

48.9

Sud - Muntenia

1251

439

1251

636

615

36.3

988

507

988

740

248

33.8

1894

649

1894

1579

315

59.1

Bucureti
Nord Vest

Sud - Vest
Vest

*)

*Inclusiv liniile cu ecartament ngust. **) Linii la care distana ntre ine este de 1435 mm.
Sursa:
INS,
Baza
de
date
TEMPO

Cap.
statistica
Economica

Transporturi
https://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro

In regiunea Bucureti Ilfov exista doar linii ferate cu ecartament normal spre deosebire de
Regiunile Nord Vest (grania cu Ucraina), Nord Est (grania cu Republica Moldova) i Sud
Muntenia (grania cu Bulgaria) unde exist i linii de cai ferate cu ecartament larg care
nsumeaz doar cca. 1% din totalul liniilor de cale ferate existente n Romnia. Din totalul
liniilor de cale ferata cu ecartament normal (180 km) care strbat judeul Ilfov cca. 40%
este reprezentat de linii cu o singur cale iar 60% de linii ferate cu doua cai. n municipiul
Bucureti ponderea cailor ferate cu o singur cale este de 71% i de doar 29% a liniilor
ferate cu doi cai. Regiunile de dezvoltare n care exista cel mai mic grad de electrificare al
cailor ferate cu ecartament normal sunt Nord Vest (18%), Sud Est (30%) i Vest (34%)

70

2.5.1.4. Cai de comunicaie i transport aeriene


La nivelul anului 2009 n Romnia existau 15 aeroporturi, dintre care 4 n Regiunea Nord
Vest, 3 n regiunea Nord Est, 2 n Regiunea Centru, 2 n regiunea Sud Est, 2 n Regiunea
Bucureti Ilfov, 1 n Regiunea Vest i 1 n Regiunea Sud Vest Oltenia, singura regiune fr
aeroport fiind Sud Muntenia. Aeroportul Aurel Vlaicu (Bneasa), cel mai vechi din Romnia
i al doilea ca mrime din ar, situat la doar 9 kilometri de centrul Bucuretiului i
inaugurat n 1920, dei a devenit n ultimii ani cel mai important hub pentru zborurile lowcost, a fost nchis la sfritul anului 2011. Cursele low-cost au fost mutate pe Aeroportul
Internaional Henri Coand din Otopeni.
Aeroportul Internaional Henri Coand din Otopeni este singurul aeroport din Romnia ce
aparine reelei centrale TEN-T aeriene, fiind cel mai important aeroport din ar.
Accesul ctre Aeroportul Internaional Henri Coand se face prin intermediul a doua moduri
de transport: feroviar i rutier. Din Gara de Nord (Bucureti) se poate ajunge direct la
Aeroportul Internaional Henri Coand, cu trenul operat de compania CFR Cltori pn la
staia P.O. Aeroport H. apoi transfer cu microbuzul aparinnd aceleai companii.
Accesul ctre Aeroportul H. Coand cu transportul public de suprafa aparinnd RATB se
realizeaz prin intermediul a doua linii de autobuze expres, una avnd punct terminal la
Gara Basarab cu acces la Gara de Nord (783) i celalalt la Piaa Unirii (780). Timpul de
deplasare din Bucureti ctre Aeroportul Henri Coand variaz intre 25-30 minute (tren) i
40-60 minute cu autobuzele expres RATB, in condiii de trafic in afara orelor de vrf.

2.5.1.5. Ci de comunicaie i transport pe cai navigabile


Fluviul Dunrea este un important coridor de transport pe cai navigabile interioare ce
aparine reelei de transport TEN-T centrale. Fluviul Dunrea strbate Europa transversal de
la Marea Nordului la Rotterdam la Marea Neagr din Romnia. Acest coridor este unul dintre
cele mai lungi din reeaua transeuropean de transport i traverseaz deopotriv ri
membre UE precum i state non-membre. Bazinul fluviului Dunrea are un mare potenial
de navigaie interioar durabil, iar poziia fluviului este central. Aceasta necesit
mbuntiri n ceea ce privete managementul, echiparea i disponibilitatea personalului
calificat. Capacitatea fizic a Dunrii i a afluenilor si ar trebui mbuntit, iar blocajele
existente, nlturate, pentru a se asigura un nivel adecvat de navigabilitate.
Volumul de marf transportat pe Dunre reprezint numai 10-20% din cel transportat pe
Rin. Deoarece transportul pe ci navigabile interioare are importante beneficii de mediu i
eficienta, potenialul su trebuie exploatat n mod durabil. Sunt n mod special necesare o
mai mare intermodalitate, o mai bun interconectare cu alte bazine fluviale, precum i
modernizarea i extinderea infrastructurii n nodurile de transport, cum ar fi porturile
interioare. Sunt necesare aciuni concrete pentru a exploata pe deplin potenialul pieei de
navigaie interioar i de a face utilizarea s mai atractiv. Avnd n vedere c navigaia
interioar este n mare parte un mod de transport internaional, sunt necesare aciuni la
nivel naional i european.
Regiunea Bucureti Ilfov alturi de celelalte regiuni de dezvoltare ale Romniei fac parte din
macroregiunea Dunrii care este o zon funcional definit de bazinul fluvial al Dunrii.
Capitala Romniei i implicit regiunea Bucureti Ilfov se afl n imediata vecintate a
coridorului de transport fluvial Dunrea (cca. 50-60 km) ceea cel face atractiv pentru
dezvoltarea unui transport de cltori i marf pe ci navigabile interioare.
Pentru amenajarea cursului inferior al rului Dmbovia a fost emis Decretul 292 din 28
decembrie 1987. Amenajarea a fost prevzut ncepnd de la podul Vitan pn la confluena
cu rul Arge la Budeti, pe o lungime de 38,9 km. Intre podul Vitan i podul de pe oseaua
de centur a Capitalei, pe o lungime de cca.7,4 km rul Dmbovia urma s fie amenajat
pentru navigaie de agrement.
71

n continuare, de la acest pod pn la confluena cu rul Arge, cursul rului urma s fie
amenajat pentru navigaie cu barje, pe o lungime de cca.31,5 km. Lucrrile de execuie pe
acest tronson al rului Dmbovia au nceput n anul 1988. Ca i n cazul amenajrilor de pe
rul Arge, lucrrile pentru navigabilizarea cursului inferior al rului Dmbovia au fost
realizate pe baza proiectelor i detaliilor elaborate pe obiecte i categorii de lucrri, cu
soluii constructive avizate n prealabil de ctre IGSIC
Canalul a fost proiectat s aib o lungime de 73 km pe Arge i 31 km pe Dmbovia,
adncimea minim a apei de 4,5 m, diferena de nivel de 53 m (10 m deasupra nivelului
mrii la Oltenia i 63m la Bucureti). Planul include patru ecluze i trei porturi, dou la
Bucureti (lng comuna 1 Decembrie - pe Arge i la Glina - pe rul Dmbovia) i altul la
Oltenia

Fig. 45. Amenajri hidrotehnice poteniale pe rurile Arge i Dmbovia. Sursa: www.rowater.ro

Obiectivele acestui proiect sunt urmtoarele:


Legarea Municipiului Bucureti cu fluviul Dunrea, respectiv cu Coridorul Transeuropean de
Transport nr. VII printr-o cale navigabil avnd capacitatea de transport de peste 24
milioane tone/an, se obine:
Racordarea capitalei rii la principala arter de navigaie transeuropean, ceea ce
permite legtura direct a Bucuretiului cu alte capitale i mari centre oreneti
europene precum: Belgrad, Budapesta, Bratislava, Viena, Frankfurt, Duisburg,
Rotterdam etc.;
Accesul direct la portul maritim Constana, iar prin canalul Rhin Main Dunre la
reeaua european de ci navigabile;
Cale de transport de mare capacitate mai nepoluant dect transportul feroviar i cu
mult mai puin poluant dect transportul rutier.
Punerea sub control i tranzitarea debitelor de viitur cu valori de calcul de cca.1.300
m3/s aval de acumularea Mihileti Cornetu, de cca.1.320 m3/s aval confluena cu
Neajlov la Gostinati i de 1.700 m3/s aval de confluena cu Dmbovia la Budeti.
Drept urmare, la viituri cu debite mai mari de 5% (cca.600 m3/s) sunt aprate de
72

inundaii un numr de 11 localiti, cca.9.797 gospodrii individuale i 20.000 ha


teren, 378 km de drumuri, 5 km cale ferat i 126 obiective socio-economice.
Posibilitatea alimentrii cu ap a localitilor limitrofe i asigurarea apei necesare
pentru irigarea n perspectiv a unor suprafee de teren agricol nsumnd pn la
150 mii ha.
Producerea a cca.120 GWh/an energie electric regenerabil n hidrocentralele din
nodurile hidrotehnice ale amenajrilor.
Posibilitatea unor amenajri pentru piscicultur pe o suprafa de cca.1.250 ha.
Dezvoltarea agrementului i turismului n zon.
Influene ecologice favorabile privind microclimatul, dat fiind realizarea unui luciu de
ap de aproape 4000 ha ntr-o zon cu deficit de precipitaii.
Intrarea n funciune la ntreaga capacitate a staiei de epurare a oraului Bucureti,
astfel ca n rul Dmbovia, ca i n rul Arge, s fie deversat numai ap epurat
mecanic i biologic.

Sursa: Studiu de Evaluare adecvata a proiectului Amenajarea rurilor Arge i Dmbovia pentru
navigaie i alte folosine Proiectant:SC IPTANA SA Elaborator: S.C. Mediu Research S.R.L., 2011

2.5.1.6. Cai de comunicaie alternative. Trasee pentru bicicliti


Conform Organizaiei pentru Promovarea Transportului Alternativ n Romnia (OPTAR) din
datele furnizate de ctre Administraia strzilor Bucureti, la nivelul anului 2011 n
Municipiul Bucureti existau 10 piste amenajate pentru circulaia bicicletelor. Acestea au o
lungime de aproximativ 44.65 km dintre care 32,76 km cu o band i un singur sens de
circulaie i 11.89 km cu dublu sens de circulaie. n procente, cifrele ar arata astfel:
26,63% piste duble, cu circulaie n ambele sensuri si 73,37% piste cu o band i un
singur sens de circulaie Sursa: http://optar.ro/analiza-pistele-pentru-biciclete-din-Bucureti.html

Fig. 46. Harta pistelor de bicicleta n Bucureti, Sursa: www.hartavelo.ro

73

Lista pistelor pentru bicicliti finalizate la nivelul anului 2011 sunt Piaa Constituiei
Piaa Muncii, Piaa Unirii Piaa Sudului, Bd-ul. Constantin Prezan Bd. Aviatorilor, Parcul
Herstru Piaa Victoriei, Piaa Muncii parcul IOR, Politehnica Splaiul Independentei,
Piaa Operei Universitate, Piaa Operei Piaa Unirii, Parc IOR, Parc Titan.
Conform aceleai surse n luna iulie 2013, n urma unei petiii adresat Direciei Generale a
Poliiei Bucureti Brigada Rutier, n vederea identificrii strii actuale a pistelor de
biciclete , se constat ca n Bucureti mai exista doar doua bulevarde cu piste de biciclete
autorizate i funcionale - Bd. Aviatorilor i Str. Constantin Prezan (zona Aviatorilor Arcul de Triumf). Restul pistelor de biciclete au fost desfiinate sau interzise de ctre
Brigada Rutier de Poliie, avnd instalate indicatoarele rutiere Accesul interzis bicicletelor
Sursa: www.optar.ro (Adresa DGP Bucureti nr. 1335285/23.07.2013)
http://optar.ro/wp-content/uploads/2013/07/Situatia-Pistelor-pentru-biciclete-23iul20132.pdf

2.5.1.7. Strzi locale


n perioada 2005-2011, la nivel naional s-au construit 2150 km noi de strzi oreneti (o
cretere de cca. 8% a lungimii totale) i s-au modernizat 2470 km, ponderea celor
modernizate din totalul strzilor, crescnd de la 58% (in 2005) la 62% (in 2011).
La nivelul regiunii Bucureti Ilfov n aceeai perioad s-au construit 327 km de strzi
oreneti (52 de km n judeul Ilfov i 115 km n municipiul Bucureti) i s-au modernizat
286 km de strzi oreneti (112 km n Judeul Ilfov i 215 km n municipiul Bucureti).
La nivelul anului 2011 densitatea naional de strzi oreneti pe kilometru ptrat este de
0,11 km strada / kmp, n regiunea Bucureti Ilfov este de cca. 1,5 km strada / kmp, n
judeul Ilfov este de 0,5 km strada / kmp iar n municipiul Bucureti este de cca. 8,5 km /
kmp. n regiunea Bucureti Ilfov se regsesc ca 10% din totalul strzilor oreneti din
Romnia, o pondere mare, lund in considerare suprafaa mic a regiunii i numrul mic de
orae. Aceasta pondere este generat de suprafaa mare a municipiului Bucureti
Tabel 21. Lungimea i starea strzilor oreneti n perioada 2005-2011
An

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Romnia
(238.391
km)

Regiunea
Bucureti Ilfov
(1.811 km)

Judeul Ilfov
(1.583 km)

Municipiul
Bucureti
(228 km)

Din care modernizate


Total

25696
14943
26065

2514
1095
2492

693
242
671

1821
853
1821

Din care modernizate

15314

1132

232

900

26168

2547

726

1821

15757

1245

290

955

26309

2545

724

1821

16157

1279

262

1017

26606

2534

713

1821

16536

1314

276

1038

27005

2681

745

1936

16911

1381

323

1058

27846

2720

784

1936

17413

1422

354

1068

Strzi oreneti
(in intravilan)
Total

Total
Din care modernizate
Total
Din care modernizate
Total
Din care modernizate
Total
Din care modernizate
Total
Din care modernizate

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Cap. Utilitatea publica de interes local, GOS104B, GOS105A

In regiunea Bucureti Ilfov ponderea strzilor modernizate fa de totalul strzilor a crescut


de la 43% (in 2005) la 52% (2011), pondere sub media naional.

74

In municipiul Bucureti ponderea strzilor modernizate fata de totalul strzilor a crescut de


la 47% (2005) la 55% (2011), situndu-se sub media naional. n judeul Ilfov ponderea
strzilor modernizate fata de totalul strzilor a crescut de la 35% (in 2005) la 45%
(2011), situndu-se de asemenea sub media naional. Aceasta situaie poate crea timpi
de deplasare mai mari care pot reduce accesibilitatea i mobilitatea populaiei.

Fig. 47. Lungimea strzilor oreneti din Judeul Ilfov pe orae, categorii de calitate, 2011
Sursa: INS, Baza de date TEMPO

In cazul judeului Ilfov se constat ca cele mai multe strzi oreneti modernizate se
ntlnesc n oraele Popeti Leordeni (68%), Buftea (63%), Otopeni (52%), Voluntari
(50%), la polul opus situndu-se oraul Mgurele care dei deine cea mai mare lungime a
strzilor oreneti dintre toate oraele, ponderea celor modernizate este de doar cca. 33%

2.5.1.8. Transport de pasageri i mrfuri pe moduri de transport


Transport rutier interregional de mrfuri
In perioada 2009-2011 transportul rutier de mrfuri a sczut ca intensitate, nregistrnd n
anul 2011 o valoare cu cca. 40% mai mic dect cea din 2009. Dac la nivel naional
mrfurile transportate au suferit un declin de cca. 42%, la nivelul regiunii Bucureti Ilfov
scderea a fost de doar 30% la mrfurile ncrcate. Mrfurile ncrcate n regiunea Bucureti
Ilfov au reprezentat n anul 2009 cca. 9% din totalul mrfurilor transportate la nivel
naional, iar n anul 2011 cca. 10%.
Tabel 22. Transportul rutier de mrfuri intra i interregional, pe regiuni de ncrcare i descrcare

Nord
Vest

Centru

Nord
Est

Sud
Est

Sud

Sud
Vest

Vest

Bucureti Ilfov
(intraregional)

Total
mrfuri
ncrcate n
reg. B-I

2009

677

376

400

1524

2361

474

369

18445

24626

283272

2010

629

298

303

1036

2090

381

326

15869

20932

163962

2011

590

362

279

706

1782

246

324

12655

16944

171578

Total mrfuri descrcate n regiuni (mii tone)


Anul

Total
mrfuri
transportate
naional

Sursa: INS: Transportul de pasageri i mrfuri pe moduri de transport anul 2009, 2010, 2011

75

Din totalul mrfurilor ncrcate n regiunea Bucureti Ilfov cca. trei sferturi l constituie
transportul intraregional (mrfuri ncrcate i descrcate n interiorul regiunii) i doar un
sfert este descrcat n celelalte regiuni de dezvoltare ale rii, regiunea Sud Muntenia
ocupnd primul loc n topul descrcrilor (cca. 10%) iar regiunea Centru ultimul loc (cca.
1,5%)

Fig. 48. Mrfuri descrcate n regiunea Bucureti Ilfov din alte regiuni (mii tone)
Sursa: INS - Transportul de pasageri i mrfuri pe moduri de transport anul 2009,2010,2011

In perioada 2009-2011, transportul rutier de mrfuri scade n volum att la nivel naional
cat i la nivel regional, volumul de mrfuri descrcate n regiune n anul 2011 fiind la
jumtatea nivelului din 2009.
In 2009 din totalul mrfurilor descrcate n regiunea Bucureti Ilfov cca. 35% provin din
cele 7 regiuni de dezvoltare (Sud Muntenia ocupnd primul loc cu cca. 18%) restul
provenind din transportul intraregional (ncrcat i descrcat n regiune). n anul 2011 doar
28% din mrfuri provin din celelalte regiuni, ceea ce determin creterea ponderii
transportului de mrfuri intraregional cu cca. 7%. Ponderea cea mai mare o deine regiunea
Sud-Muntenia, urmata de Sud-Est. La nivelul regiunii Bucureti Ilfov, n anul 2011 fata de
anul 2009, se constata o scdere a activitii n transportul rutier de mrfuri, fiind cu:
7682 mii tone ncrcate mai puin
10825 mii tone descrcate mai puin
5790 mii tone mai puin transportate intraregional
Transportul rutier interergional de calatori
Transporturile rutiere de calatori cu plecare din municipiul Bucureti acoper toat tara,
existnd peste 162 de destinaii interne. La nivel naional, se observ o deservire mai bun
spre regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia i Sud-Vest Oltenia n detrimentul regiunilor
Centru, Nord Vest i Vest.
Acest situaie se datoreaz unei dezvoltri mai bune n regiunile intracarpatice (Centru,
Vest, Nord Vest) a infrastructurii aeriene i a unui parc auto de automobile personale
superior fat de regiunile Nord Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia. Potenialul de
atracie al capitalei este evideniat parial prin aceste fluxuri rutiere, ns cu toate acestea,
observm c cele mai numeroase trasee se nregistreaz preponderent spre Moldova.

76

Fig. 49. Transporturi rutier de persoane cu frecvena zilnic de plecare din Bucureti

Sursa: Teza de doctorat Regiunile de dezvoltare n Romnia Europeana. Intre deziderat politic i
realitate teritoriala Adrian Covasnianu, pag 136 http://earth.unibuc.ro/download/regiunile-dedezvoltare- n-Romnia-europeana

Curse frecvente (de peste 25 de transporturi zilnice) se nregistreaz spre localitile aflate
n izocrona de 30-45 minute, aceste destinaii alimentnd capitala cu fora de munc. Se
observ c prin importana s naional, Bucuretiul depete cu mult arealul nonadministrativ regional, atrgnd populaia de pe ntreg teritoriul naional. Sursa: Teza de
doctorat Regiunile de dezvoltare n Romnia Europeana. Intre deziderat politic i realitate
teritoriala Adrian Covasnianu, pag 136 http://earth.unibuc.ro/download/regiunile-dedezvoltare- n-Romnia-europeana

Transport feroviar interregional de mrfuri


La nivel naional, n perioada 2009-2011 transportul feroviar de mrfuri a nregistrat o
cretere de cca. 12%. n aceeai perioad, regiunea Bucureti-Ilfov prezint o cretere de
17 ori a volumului de mrfuri ncrcate i transportate ctre alte regiuni de dezvoltare i de
cca. 9% a volumului de mrfuri ncrcate n alte regiuni i descrcate n regiunea Bucureti
Ilfov.
Daca la nivelul anului 2009, din totalul transportului feroviar de mrfuri la nivel naional,
doar 0,1% reprezint mrfuri ncrcate n regiunea Bucureti Ilfov, n anul 2011 cca. 1,6%
sunt mrfuri ncrcate n regiunea Bucureti Ilfov, o pondere comparativ destul de mic cu
alte regiuni de dezvoltare (Sud-Est)

77

Tabel 23. Transportul feroviar naional de mrfuri intra i interregional (mii tone)
An

Total mrfuri
transportate la
nivel naional

Total mrfuri
ncrcate n regiunea
Bucureti Ilfov i
descrcate n alte
regiuni

Total mrfuri
ncrcate n alte
regiuni i descrcate
n regiunea B-I

Transport
intraregional
(B.I.- B.I.)

2009

45168

49.1

1171.6

2.3

2010

45966.7

498.5

916

60

2011

52002.5

819.1

1273.9

74.8

Sursa: INS, Transportul de pasageri i mrfuri pe moduri de transport anul 2009, 2010,2011

In anul 2009 din totalul mrfurilor ncrcate n regiunea Bucureti Ilfov, cca. 44% au fost
transportate pe cale ferat i descrcate n regiunea Sud Est, cca. 8% n Regiunea Sud
Muntenia, 9% n regiunea Vest i doar aproximativ 5% a fost descrcat n regiunea
Bucureti Ilfov (transport intraregional). n anul 2010, din totalul mrfurilor ncrcate n
regiunea Bucureti Ilfov, cca. 37% au fost descrcate n regiunea Centru, cca. 18% n
regiunea Sud Vest Oltenia, 14% n Regiunea Nord Est i doar 12% a fost descrcat n
regiunea Bucureti Ilfov (transport intraregional).
In anul 2011 din totalul mrfurilor ncrcate n regiunea Bucureti Ilfov, cca. 29% au fost
descrcate n regiunea Centru, 26% n regiunea Nord-Est, i cca. 21% n regiunea Sud-Vest
Oltenia. Se observ ponderea ridicata a regiunilor Centru i Nord Est ca zone de descrcare
a mrfurilor ncrcate n regiunea Bucureti Ilfov

Fig. nr. 50. Mrfuri ncrcate n regiunea Bucureti Ilfov i descrcate n alte regiuni (mii tone)
Sursa: INS, Transportul de pasageri i mrfuri pe moduri de transport anul 2009, 2010,2011

In privina mrfurilor ncrcate n alte regiuni i descrcate n regiunea Bucureti


Ilfov se constata o scdere cu cca. 17% n anul 2010 fata de anul 2009, urmata de o
cretere de cca. 40% n anul 2011 fata de anul 2010. n ansamblu creterea a fost de cca.
9% intre anul 2011 i 2009. n anul 2009, din totalul mrfurilor descrcate n regiunea
Bucureti cca. 52% provin din regiunea Sud Est, cca. 27% din Regiunea Sud Muntenia, i
cca. 9% din regiunea Centru. n anul 2010, 42% din mrfurile descrcate n regiunea
Bucureti Ilfov provin din regiunea Sud Est, 14% din regiunea Sud Muntenia, cca. 14% din
regiunea Nord Vest i 13% din regiunea Sud Vest Oltenia.
In anul 2011 cca. 51% din mrfurile descrcate n regiunea Bucureti-Ilfov provin din
regiunea Sud-Est, 17% din regiunea Centru i cca. 12% din regiunea Sud Muntenia.
78

Se poate concluziona faptul ca ponderea cea mai mare a mrfurilor descrcate n regiunea
Bucureti Ilfov provin din regiunile Sud-Est, Sud Muntenia i Centru.
La nivelul regiunii Bucureti Ilfov, n anul 2011 fata de anul 2009, se constat o cretere
a volumului de mrfuri transportate pe cale ferata, fiind cu:
770 mii tone ncrcate mai mult
102 mii tone descrcate mai mult
72.5 mii tone mai mult transportate intraregional
Drumurile publice din regiune sunt utilizate pentru transportul de marfa intraregional, care
reprezint trei sferturi din totalul mrfurilor ncrcate n regiunea Bucureti Ilfov. La nivel
interergional, dei transportul rutier de marfa a sczut n favoarea transportului feroviar
de marf, volumul de mrfuri transportate pe cale ferat este n continuare net inferior celui
rutier. Mrfurile transportate (rutier i feroviar) i descrcate n regiunea Bucureti Ilfov
provin n special din regiunile Sud Muntenia, Sud-Est i Centru.
Fig. nr. 51 Transportul feroviar naional de mrfuri intra i interregional pentru vagoane complete pe
regiuni de ncrcare i descrcare (mii tone)

Fig. nr. 51. Mrfuri ncrcate n alte regiuni i descrcate n regiunea Bucureti Ilfov (mii tone)
Sursa: INS, Transportul de pasageri i mrfuri pe moduri de transport anul 2009 i 2010

Transport feroviar interregional de calatori


Cea mai mare staie feroviar a Romniei este situat n municipiul Bucureti (Gara de
Nord). Din aceast gar pleac i sosesc zilnic cca. 220 de trenuri de calatori (numrul
acesta este mai mare iarna i vara cnd se pun n circulaie trenuri suplimentare spre litoral
i Valea Prahovei). Gara servete trenurilor Cilor Ferate Romne i celor ale companiilor
feroviare internaionale. Bucureti Nord este captul liniei i are un numr de opt peroane i
paisprezece linii.
Din totalul de 220 de trenuri care pleac i sosesc zilnic n Bucureti Nord cca. dou treimi
pleac i sosesc spre/dinspre cei 7 poli de cretere aparinnd celor 7 regiuni de dezvoltare,
ponderea cea mai mare avnd-o trenurile de calatori din categoria InterRegio. Din analiza
trenurilor zilnice de calatori care pleac din Bucureti Nord ctre cei 7 poli de cretere se
constat c cele mai multe rute zilnice sunt ctre Ploieti (Grile Sud+Vest), urmat de
rutele ctre Braov i Constana, cele mai rare fiind cele ctre Craiova, Timioara, Cluj i
Iai. Distana diferit fa de Bucureti a polilor de cretere determina frecvena circulaiei
trenurilor de calatori ctre aceste orae.
79

Fig. 52. Plecri zilnice ale trenurilor CFR din Bucureti Nord ctre cei 7 poli de cretere, pe tipuri de
trenuri. Sursa:prelucrare dup www.infofer.ro

Se constat ca apropierea de Bucureti a municipiului Ploieti precum i poziionarea


acestuia n cadrul reelei feroviare TEN-T central determin ca ruta Bucureti Ploieti s fie
cea mai circulat cale ferat din Romnia cu trenuri de cltori.

Transport aeroportuar de pasageri i mrfuri


Conform datelor INS Transportul aeroportuar de pasageri i mrfuri n anul 2009, la nivel
naional traficul internaional deine ponderea principal att n totalul traficului de
pasageri, ct i de mrfuri.
La nivel naional, n anul 2009, traficul comercial internaional de pasageri i mrfuri al
aeroporturilor deine ponderea cea mai nsemnat n totalul traficului de pasageri i mrfuri
astfel:
- traficul de pasageri: 86,4% att la pasageri mbarcai ct i la pasageri debarcai;
- traficul de mrfuri (inclusiv pot): 97,0% la mrfuri ncrcate i 98,7% la mrfuri
descrcate
In anul 2009, activitatea aeroporturilor care au nregistrat cele mai mari ponderi n ceea ce
privete traficul de pasageri i mrfuri raportat la total se prezint astfel:
Aeroportul Internaional Henri Coand Bucureti cu 49% din totalul pasagerilor
transportai la nivel naional i 86,5% din totalul mrfurilor transportate la nivel naional
Aeroportul Internaional Aurel Vlaicu nregistreaz 22% din totalul pasagerilor
transportai la nivel naional i 4% din totalul mrfurilor transportate la nivel naional
Aeroportul Internaional Traian Vuia Timioara cu 11% din totalul pasagerilor
transportai la nivel naional i cca. 5% din totalul mrfurilor transportate la nivel
naional
Aeroportul Internaional Cluj-Napoca nregistreaz 9% din totalul pasagerilor
transportai la nivel naional i cca. 2% din totalul mrfurilor transportate la nivel
naional .
Numrul de pasageri mbarcai/debarcai reprezint toi pasagerii a cror cltorie
ncepe sau se termin pe aeroportul declarant. Sunt inclui pasagerii n coresponden (care
i continu cltoria cu o alt curs), dar nu se cuprind pasagerii n tranzit direct.

80

Tabel 24. Transportul aeroportuar, intern i internaional, pe aeroporturile regiunii Bucureti


Ilfov la nivelul anului 2009
Transport de
pasageri
(numr pasageri
mbarcai +
debarcai)

Transport de
mrfuri (tone
mrfuri ncrcate i
descrcate)

9092853

24499

Transport internaional

7858297

24023

Transport intern

1234556

476

6453902

22174

5931951

22007

521951

167

4480606

21184

3985055

21038

495551

146

1973296

990

1946896

969

Transport aeroportuar intern i internaional,


pe aeroporturi (pasageri mbarcai, debarcai),
(mrfuri ncrcate, descrcate, inclusiv posta)
TOTAL TRANSPORT ROMNIA

Regiunea Bucureti Ilfov


Total Transport
Transport internaional
Transport intern
Aeroportul Internaional H. Coand Bucureti
Total Transport
Transport internaional
Transport intern
Aeroportul Internaional A. Vlaicu Bneasa
Total Transport
Transport internaional

Transport intern
26400
Sursa: INS, Transportul aeroportuar de pasageri i mrfuri, 2009

21

Mrfuri (inclusiv pot) ncrcate/descrcate cuprind toate mrfurile (corespondena)


ncrcate/descrcate pe aeroportul declarant, exclusiv proviziile i bagajele pasagerilor,
inclusiv valiza diplomatic i coletele expres, dar exclusiv bagajele pasagerilor.
Din tabelul de mai sus se constat ca la nivelul anului 2009, regiunile de dezvoltare care au
nregistrat cele mai mari ponderi n ceea ce privete traficul de pasageri i mrfuri intern i
internaional, raportat la total, sunt:
Bucureti Ilfov: transport pasageri - cca. 71% , transport mrfuri cca. 90,5%,
Vest:
transport pasageri - cca. 11% , transport mrfuri cca. 7%
Nord Vest:
transport pasageri - cca. 10% , transport mrfuri cca. 1,5%
Nord Est:
transport pasageri - cca. 4% , transport mrfuri cca. 0,2%
Dup destinaia zborului n trafic intern, activitatea principalelor aeroporturi se prezint
astfel:
Aeroportul Internaional Henri Coand Bucureti a realizat 28,3% n numrul total de
zboruri, 40,4% n numrul total de pasageri mbarcai i 48,5% n total tone mrfuri
ncrcate;
Aeroportul Internaional Traian Vuia Timioara cu 15,4% n numrul total de zboruri,
20,2% n numrul total de pasageri mbarcai i 17,4% n total tone mrfuri (inclusiv
pot) ncrcate,
Aeroportul Internaional Cluj-Napoca nregistreaz 9,4% n numrul total de zboruri,
12,9% n numrul total de pasageri mbarcai i 12,9% n total tone mrfuri (inclusiv
pot) ncrcate,
Aeroportul Iai cu 8,0% n numrul total de zboruri, 8,6% n numrul total de
pasageri mbarcai i 6,1% n total tone mrfuri (inclusiv pot) ncrcate .a.

81

Conform INS Transportul aeroportuar de pasageri i mrfuri n anul 2009 la nivelul anului
2009 cei 249551 de pasageri mbarcai pe Aeroportul Internaional Henri Coand Bucureti
n curse regulate interne au avut ca principale destinaii interne, aeroporturile:
Timioara , Regiunea Vest - 31%
Iai, Regiunea Nord Est - 27%
Cluj Napoca, Regiunea Nord Vest - 17%
Oradea, Regiunea Nord Vest 6%
La nivelul anului 2009 cei 15372 de pasageri mbarcai pe Aeroportul Internaional Bneasa
(Ilfov) n curse regulate au avut ca principale destinaii interne, aeroporturile:
Arad, Regiunea Vest - 37%
Cluj Napoca, Regiunea Nord Vest - 31%
Sibiu, Regiunea Nord Vest 26%
La nivel european, conform datelor Eurostat, n anul 2009 Regiunea Bucureti Ilfov se
afla pe locul 49 din 272 (NUTS 2) n privina transportului aerian de pasageri, pe primele
locuri aflndu-se regiuni de capitala din Frana, Marea Britanie, Spania, Olanda, ns peste
media europeana pe regiuni de dezvoltare (3800 mii pasageri). Regiunea care nregistreaz
cel mai mare volum de pasageri transportai este regiunea de capitala Ile de France
(Paris, Frana) care transporta de 13 ori mai muli pasageri dect regiunea Bucureti Ilfov
(Aeroporturile Internaionale Henri Coand i Aurel Vlaicu), urmat de regiunea de capital
Outer London (Londra , Marea Britanie) care transporta de 10 ori mai muli pasageri dect
regiunea Bucureti Ilfov.
In privina transportului aeroportuar de mrfuri, regiunea Bucureti Ilfov se situeaz pe
locul 58, transportnd de 85 ori mai puine mrfuri dect regiunea Darmstadt-Frankfurt
(Germania) aflata pe locul 1, de 61 ori mai puin dect Regiunea de capitala Londra, sau de
57 ori mai puin dect Regiunea Ile de France (Paris)
Sursa Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/data/database

Tabel 25. Transport aeroportuar intern i internaional, pe regiuni de dezvoltare (pasageri


mbarcai, debarcai), (mrfuri ncrcate, descrcate (inclusiv pota))
Transport de pasageri
(nr. pasageri mbarcai
+ debarcai)

Transport de mrfuri
(tone mrfuri ncrcate i
descrcate)

Nord Vest

929491

386

Centru

238111

10

Nord Est

365921

58

Sud Est

69517

102

1021879

1735

14032

34

Bucureti Ilfov
(Henri Coand + Bneasa)

6453902

22174

TOTAL ROMNIA

9092853

24499

Transport aeroportuar intern i


internaional, pe regiuni

Vest
Sud Vest Oltenia

Sursa: INS, Transportul aeroportuar de pasageri i mrfuri, 2009 i 2010

82

2.5.1.9. Transport de pasageri public i privat, local i intraregional


La nivel naional, n perioada 2007-2011 lungimea liniei simple de tramvai s-a diminuat
cu cca. 7% (59 km), iar lungimea liniei de troleibuz s-a diminuat cu cca. 42% (285,8 km).
n contrast cu tendina naional, n aceiai perioad, n regiunea Bucureti Ilfov se constat
o cretere/dezvoltare a lungimii liniei simple de troleibuze cu cca. 6% (8.9 km), a lungimii
liniei simple de tramvai cu cca. 7% (23.3 km) i a lungimii liniei de metrou cu cca. 6% (8.4
Km) atingndu-se n 2011 lungimea de 162.4 km. n regiunea Bucureti Ilfov reele de
transport public local electric se ntlnesc doar n municipiul Bucureti, ponderea regiunii n
contextul naional fiind generat doar de municipiul Bucureti.
Tendina naional de reducere a lungimii liniei simple de tramvai i de troleibuz n contrast
cu dezvoltarea reelelor de transport public n municipiul Bucureti au condus la creterea
ponderii lungimii reelei din Bucureti raportata la totalul naional. Astfel, la nivelul anului
2011, att lungimea liniei simple de tramvai cat i cea de troleibuz din municipiul Bucureti
nsumeaz cca. 41% din totalul naional, fiind urmate de regiunea Vest (22% tramvaie,
15% troleibuze) i de regiunea Sud Est (14% tramvaie) i Regiunea Nord Vest (13%
troleibuze)

Fig. 53. Infrastructura de transport public de pasageri, pe moduri de transport n perioada 2005-2011.
Lungimea liniei simple n transportul public local, pe tipuri de vehicule (km)
Sursa: INS. Seria de date TEMPO cod GOS115B

In privina mijloacelor de transport n comun, se constat la nivel naional o tendina


negativa a numrului de mijloace de transport n comun n perioada 2005-2011, astfel :
in 2011 numrul de vagoane de tramvaie a sczut cu cca. 19% fata de 2005 (315
uniti) cu o uoar cretere n anul 2008.
in 2011 numrul de troleibuze a sczut cu cca. 21% fata de 2005 (162 uniti)
in 2011 numrul de autobuze a sczut cu cca. 16% fata de 2007 (1014 uniti),
numrul de vagoane de metrou a sczut constant, fiind n anul 2011 cu cca. 10%
mai puine dect n 2005 (60 uniti).
In regiunea Bucureti Ilfov, n perioada 2005-2011, se remarc o scdere a numrului de
tramvaie (-5% reprezentnd 25 tramvaie) i de troleibuze (- 21% reprezentnd 162
troleibuze), precum i o cretere a numrului de autobuze (+8% reprezentnd 101
autobuze).

83

Ca pondere naional, la nivelul anului 2011, n regiunea Bucureti Ilfov existau cca. 38%
din totalul tramvaielor inventariate din Romnia, 26% din autobuze i troleibuze i cca. 48%
din totalul troleibuzelor.

Fig. 54. Numrul vehiculelor n inventar pentru transportul public de pasager, pe tipuri de vehicule.
Sursa: INS, Seria de date TEMPO cod GOS112C

La nivel naional pasagerii care au folosit ca mijloc de transport tramvaiul, au fost cu


23% mai putini n anul 2011 dect de 2005, nregistrndu-se totui o uoar cretere n
2008. n aceeai perioad, n regiunea Bucureti Ilfov se constat ca transportul n comun
cu tramvaiul a nregistrat o tendin negativ de cca. 21%, ncadrndu-se astfel n tendina
naional negativ.

Fig. 55. Numrul pasagerilor transportai n transportul public pe tipuri de vehicule n


regiunea Bucureti Ilfov, Sursa: INS, Seria de date TEMPO cod GOS114B
La nivel naional pasagerii care au folosit ca mijloc de transport troleibuzul au fost cu
27% mai putini n anul 2011 dect de 2005, nregistrndu-se totui o uoar cretere n
2007 i 2009. Aceeai tendin negativ se ntlnete i n regiunea Bucureti Ilfov (cca.
21%). Transportul de pasageri cu metroul a crescut n perioada 2005-2008 cu cca. 42%,
ca apoi s scad cu 6% n perioada 209-2011, atingndu-se n 2011 o valoare cu 33% mai
mare dect cea din 2005. La nivel naional, numrul pasagerilor transportai cu
autobuzul a crescut n perioada 2005-2011 cu cca. 1%, nregistrndu-se un maxim n anul
2008 . La nivelul regiunii Bucureti Ilfov n anul 2011 transportul de pasageri cu autobuzul a
sczut cu cca. 22% fata de anul 2005.

84

Fig. 56. Harta traseelor preoreneti deservite de ctre RATB n judeul Ilfov,
Sursa:www.ratb.ro, accesat 13.12.2013

Activitatea de exploatare i sigurana circulaiei RATB.


Activitatea principal a Regiei Autonome de Transport Bucureti const n asigurarea
transportului public de persoane n Municipiul Bucureti i Judeul Ilfov pe 150 trasee (26
linii tramvaie, 18 troleibuze i 106 autobuze, din care 9 linii preoreneti, i 2 trasee
autobuze expres ctre Aeroportul Otopeni), cu un parc circulant de cca. 1300 vehicule.
Traseele preoreneti deservesc urmtoarele comune i orae: Chitila, Buftea, Otopeni,
Voluntari, Bragadiru, Mgurele, Mogooaia, Baloteti, Afumai, Jilava, 1 Decembrie). Se
constat ca doar cca. un sfert din comunele i oraele din judeul Ilfov sunt deservite de
transportul public din Bucureti, o pondere insuficient, avndu-se n vedere gradul ridicat
de mobilitate al populaiei din Ilfov ctre Bucureti.
Anul 2010 s-a remarcat printr-o reconfigurare a transportului public de persoane n judeul
Ilfov. n iunie 2010, n urma sistrii Protocolului de transport public de persoane ncheiat
intre Primria Municipiului Bucureti i localiti din jud. Ilfov, 51 linii preoreneti au fost
desfiinate. ns, trei luni mai trziu au fost renfiinate 10 trasee pentru care s-au ncheiat
contracte intre Regia Autonom de Transport Bucureti i primrii din localiti ale judeului.
De asemenea, s-au extins unele trasee de transport public spre marile centre comerciale i
rezideniale (Cartier Brncui, Cartier Pucheni Teius)
Calea de rulare pentru tramvaie (334,7 kilometri cale simpl) era modernizata n proporie
de cca. 53,3%, iar piesele de cale existente (macazuri, ncruciri) sunt modernizate n
proporie de 58,44%. Reeaua electric aerian de contact pentru tramvai nsumeaz cca.
359,605 km cale simpl, din care sunt modernizai cca. 53,69% (194,779 km). n privina
reelei electrice aeriene de contact pentru troleibuz, numai 11,17% este modernizat (19,34
km.c.s din 164,71 km.c.s). Ponderea cablurilor subterane de alimentare cu energie electric
de 0,8kV modernizate este de 56,24% iar doar 55,26% din substaiile de transformareredresare sunt modernizate (21 din 38).

85

Parcul auto din dotarea R.A.T.B. are un grad de uzur medie dup cum urmeaz: 80,69% la
tramvaie, 87,29% la troleibuze i 71,00% la autobuze. n privina gradului de uzur i al
defeciunilor aprute, se constat c n cazul tramvaielor, ponderea cea mai mare a
defectelor o deine sistemul de frnare, urmata de ansamblul ui i instalaia de joas
tensiune. n cazul troleibuzelor ponderi mari de defecte sunt deinute de instalaia de for
i ansamblul priz curent. n cazul autobuzelor, cele mai multe defecte s-au nregistrat la
sistemul de frnare, ansamblul caroserie i ansamblul roi. Un alt factor care contribuie la
apariia defectelor l constituie lipsa de fiabilitate a unor repere i subansambluri multe din
acestea nemaifiind n termen de garanie: boghiuri motoare, federe, solenoizii,
electromagnei.
In perioada 2010-2012, din cauza fondurilor limitate alocate Regiei Autonome de Transport
Bucureti, nu s-au achiziionat vehicule noi, iar procesul de nnoire a parcului a fost
continuat doar prin fabricarea la uzina proprie a 9 tramvaie Bucur LF podea parial cobort
(din care 4 n 2010 i 5 n 2012) i modernizarea a 6 tramvaie (4 marca V3A i 2 V3ACHPPC) n anul 2010
ntreinerea vehiculelor de transport public se realizeaz n 20 uniti de exploatare: 8
depouri de tramvaie, 3 depouri de troleibuze, 1 depou de tramvaie + troleibuze i 8
autobaze, acestea necesitnd de asemenea lucrri de reabilitare i modernizare.
Calitatea infrastructurii de transport influeneaz n mod direct calitatea serviciului prestat
de operatorul de transport i este corelat pe de o parte cu costurile de exploatare, iar pe
de alt parte cu performantele privind serviciul de transport public, sigurana circulaiei i
nu n ultimul rnd calitatea mediului. Asigurarea capacitii de transport necesar pentru
creterea atractivitii transportului public de persoane i oferirea unui grad al cltoriei
apropiat de nivelul european necesita o serie de masuri:
nnoirea i modernizarea parcului circulant existent i a vehicule pentru ntreinere i
exploatare
Modernizarea infrastructurii reelei de transport R.A.T.B.:
Reducerea consumului de energie termic i protecia mediului:
Creterea securitii i sigurana circulaiei de transport (sistem de semnalizare
tramvaie n pasaje, sisteme IT&C, etc)
Creterea nivelului de integrare ntre operatorii de transport
Reducerea nivelului de zgomot i de poluare a atmosferei rezultat n urma utilizrii
mijloacelor de transport ale R.A.T.B.
Remodelarea reelei de transport i reducerea costurilor de exploatare
Modernizarea sistemului de furnizare a informaiilor n staii:
Sursa: Raport de activitate RATB 2010,2011,2012 http://www.ratb.ro/raport_activitate.php
Se constat, astfel ca doar cca. un sfert din unitile administrativ teritoriale din judeul
Ilfov sunt deservite de ctre operatorul de transport public RATB. Pentru restul localitilor,
transportul n interiorul judeului Ilfov i nspre/dinspre Bucureti, este efectuat de operatori
privai.
Operatorii privai opereaz inclusiv pe liniile preoreneti pe care circul RATB. Gradul de
acoperire al operatorilor privai este reprezentat n figura urmtoare. Se constat c toate
oraele i comunele sunt deservite de operatori de transport de persoane, cu excepia unor
sate.

86

Fig. 57. Transportul public i privat de pasageri din judeul Ilfov


Sursa: Strategia de dezvoltare a judeului Ilfov. Orizont 2020. Gea Strategy Consulting. Pag 96

Conform Anuarului statistic Eurostat pentru Transport din 2011 (date din 2009), regiunea
Bucureti Ilfov are cel mai numr de vehicule pentru transport n comun raportat la
populaiei dintre toate regiunile de capitala ale UE 27 + Turcia, Elveia, Norvegia, Croaia,
Liechtenstein, i anume 4.9 vehicule transport n comun la 1.000 locuitori.
Contrar tendinei negative de utilizare a transportului n comun, att la nivel naional cat i
regional, numrul de autoturisme nmatriculate n circulaie a crescut n perioada 2005-2011
att la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare ct i a regiunii Bucureti Ilfov. Daca la nivel
naional creterea a fost de cca. 29% (aprox 1 milion de uniti), la nivelul regiunii
Bucureti Ilfov aceasta cretere a fost de cca. 39% (cca. 275.000 de uniti), inregistrand o
uoar temperare ncepnd cu anul 2009. La nivel naional numrul autoturismelor
nmatriculate n circulaie aparinnd persoanelor fizice respecta tendina naional de
cretere, ns n cazul regiunii Bucureti Ilfov tendina uor negativ ncepnd cu 2009 nu se
respect, numrul fiind n cretere.

87

Ca pondere, autoturismele nmatriculate n circulaie aparinnd persoanelor fizice din


regiunea Bucureti Ilfov la nivelul anului 2011 reprezint cca. 61% din totalul
autoturismelor nmatriculate n regiune, mult mai puin dect ponderea autoturismelor
nmatriculate n circulaie aparinnd persoanelor fizice la nivel naional (cca. 82%).
Aceasta situaie de la nivel regional se traduce att printr-o activitatea economic mai
pronunat care a determinat existena a unui numr mult mai mare de autovehicule
nmatriculate n circulaie aparinnd persoanelor juridice ct i a faptului ca majoritatea
companiilor de leasing auto se afl n regiunea Bucureti Ilfov.
Conform Anuarului statistic Eurostat pentru Transport din 2011 (date din 2009), regiunea
Bucureti-Ilfov se situeaz pe locul 22 din 31 la rata motorizrii (numr de
autovehicule/1000 locuitori) dintre toate regiunile de capitala (UE 27 + Turcia, Elveia,
Norvegia, Croaia, Liechtenstein), i anume 465 autovehicule la 1.000 locuitori, naintea
regiunilor de capital ale Slovaciei, Bulgariei, Irlandei, Estonei, Ungariei. Pe primele locuri se
situeaz regiunile de capital din Olanda, Liechtenstein, Italia, Luxemburg

2.5.1.10. Zone cu acces dificil la reeaua de ci de comunicaii i transport


In regiunea Bucureti Ilfov se poate considera ca nu exista zone/localiti cu acces dificil la
reeaua de cai de comunicaie i transport. Aceasta situaie este determinat de existena
urmtorilor factori cumulativi privind infrastructura de transport din regiunea Bucureti
Ilfov:
Localizarea tuturor localitilor din regiune la mai puin de 50 km fata de municipiul
Bucureti.
Prezena celei mai dense reele de drumuri publice dintre toate regiunile rii
Drumurile publice ce strbat regiunea sunt modernizate n proporie foarte mare
Prezena reelei de transport TEN-T feroviar i rutier
Conectivitate primar (26 UAT) i secundar (15 UAT) la reeaua TEN-T rutier
n o treime din UAT-urile din regiune exista staii de CFR deschise circulaiei
Sistem de transport public i privat funcional n toat regiunea
Ca aspecte negative, enumeram faptul ca cca. jumtate din strzile oreneti din regiune
sunt nemodernizate si c nu exista infrastructur adecvat transportului nonmotorizat.

2.5.1.11. Zone cu circulaie intens care depete capacitatea de transport


Recensmntul general al circulaiei rutiere elaborat de Compania Naional de Autostrzi i
Drumuri Naionale din Romnia (CNADNR), 2010 a artat c DN1 este cel mai circulat
drum din ar, avnd un trafic mediu zilnic anual de 53.260 vehicule (dintre care 48.130
autoturisme) pe tronsonul dintre oseaua de Centur i Aeroportul Otopeni.
De asemenea, tronsonul DN1, sos. Bucureti Ploietioseaua de Centur este la fel de
circulat, traficul mediu zilnic anual fiind de 54.134 vehicule (dintre care 48.980
autoturisme). Pe locul 2 n topul celor mai aglomerate drumuri din Romnia se afl
autostrada A1, avnd un trafic mediu zilnic anual de 45.681 vehicule pe tronsonul Bucureti
- DJ 401A. DN2 se afl pe locul 3, cu un trafic mediu zilnic anual de 42.742 vehicule (dintre
care 33.660 autoturisme), pe tronsonul Bucuretioseaua de Centur. Restul drumurilor
naionale care tranziteaz regiunea Bucureti Ilfov i care au dou benzi/sens, sau o
band/sens (DN4, DN1A) nregistreaz valori mai mici ale traficului, dar se situeaz totui
pe primele locuri din ar.
88

Valorile nregistrate pe tronsonul Bucuretioseaua de Centur sunt urmtoarele: DN6 25.546 vehicule (dintre care 19.498 autoturisme), DN7 24.705 vehicule (dintre care
14.549 autoturisme), DN5 17.441 vehicule (dintre care 12.099 autoturisme), DN4
17.158 vehicule (dintre care 12.641 autoturisme), DN3 - 17.104 vehicule (dintre care
11.987 autoturisme), DN1A 16.028 vehicule (dintre care 10.570 autoturisme).
oseaua de Centur, cu o lungime de 71,89 km, are n cea mai mare parte o singur
band/sens iar pe anumite tronsoane, care au fost modernizate (cca.20 km), are dou
benzi/sens. Traficul mediu zilnic anual (reprezentnd numrul mediu de vehicule care trece
pe un tronson de drum sau strad intr-o zi) indic valori cuprinse ntre 9.021 i 20.716
vehicule, pe diverse tronsoane ale drumului, numrul autovehiculelor fiind mai mic de
jumtate, predominnd tirurile i autocamioanele.
Drumurile judeene care strbat regiunea i au cu valori de trafic mai mari dect media
traficului (pe drumurile judeene) sunt: DJ200B (10.207 vehicule), DJ101 (7.140 vehicule),
DJ301 (7.352 vehicule) DJ601 (6.963 vehicule), DJ602 (6.484 vehicule), DJ601A (5.444
vehicule) influennd accesibilitatea n localitile Tunari, Baloteti, Corbeanca, Moara
Vlsiei, Cernica, Dragomireti Deal, Domneti, Ciorogrla.
Sursa: Strategia de dezvoltare a judeului Ilfov. Orizont 2020. Gea Strategy Consulting. Pag 77,83

Conform datelor oficiale, la nivel naional au fost inventariate 138 puncte negre, n care sau nregistrat un numr de 1517 accidente grave, soldate cu decesul a 569 persoane i
rnirea grav a altor 1369. Inventarierea a fost fcut pe baza analizelor de risc rutier
efectuate n perioada 01.012007-15.03.2012 de ctre Direcia Rutier din I.G.P.R. Punctul
negru reprezint un sector de drum cu lungimea de maximum 1 kilometru, pe care, ntr-o
perioad de 5 ani consecutivi, s-au nregistrat minimum 10 accidente grave de circulaie,
soldate cu cel puin 10 persoane decedate sau rnite grav.
Din totalul punctelor negre un numr de 27 se regsesc pe drumurile publice ce strbat
regiunea Bucureti Ilfov (cca. 20%) cele mai multe accidente nregistrnd-se n Bragadiru i
n Afumai. Drumurile publice care dein puncte negre pe tronsoanele care strbat regiunea
Bucureti Ilfov sunt: DN 1 (10 puncte negre), DN 2 (5 puncte negre), DN 3 (2 puncte
negre), DN 4 (1 punct negru), DN 5 (3 puncte negre), DN 6 (5 puncte negre) i A1 (1 punct
negru). n perioada analizat pe aceste drumuri au avut loc 323 accidente grave, ceea ce
reprezint cca. 21% din totalul naional.
Sursa: www.hartapunctelornegre.ro Programul naional de cretere a siguranei rutiere pe drumurile
din Romnia prin semnalizarea zonelor cu risc ridicat de accidente,

2.5.1.12. Proiecte de infrastructura rutier finanate prin POR 2007-2013 si


preconizate a fi finantate prin POR 2014-2020
In regiunea Bucureti Ilfov n perioada 2007-2013 au fost contractate 18 proiecte de
infrastructur rutiera n valoare de 519.132.811 lei (117.450.862 euro), din care 5 sunt
finalizate. Din totalul proiectelor, 11 au vizat reabilitarea infrastructurii rutiere judeene iar 7
proiecte au vizat reabilitarea infrastructurii rutiere oreneti. La nivel intraregional, se
constata ca doar 1 proiect de infrastructur rutier a fost implementat n municipiul
Bucureti, restul de 17 fiind implementate n judeul Ilfov ale cror beneficiari sunt CJ Ilfov,
CL Chitila, CL Mgurele, CL Voluntari. Prin POR 2007- 2013 Axa 2. DMI 2.1 Infrastructura
rutiera, n regiunea Bucureti Ilfov s-a finanat modernizarea a 9 drumuri judeene care
nsumeaz 112.02 km de sisteme rutiere, din care 32.6 km au fost finalizai pn n
august 2013. Sistemele rutiere modernizate sunt reprezentate de poriuni din DJ 100, DJ
101 i DJ 301 B (32,6 km) iar cele n curs de modernizare sunt reprezentate de poriuni din
DJ 101B, DJ 101C, DJ 200, DJ 301, DJ 401D, DJ 602 (a se vedea anexa 13).

89

Fig. 58. Reeaua de drumuri publice care strbat regiunea Bucureti-Ilfov (autostrzi, drumuri
naionale drumuri judeene). Conectvitate secundara la reeaua TEN-T. Proiecte de infrastructur
rutier finanate prin POR 2007-2013 i bugetul CJ Ilfov.
Sursa: CJ Ilfov, http://www.inforegio.ro/ro/, http://193.226.155.77/mdrt/ (accesat 27.08.2013)

90

In privina investitiilor preconizate pentru POR 2014-2020 in infrastructura judeean de


transport acestea sunt: DJ 101, Baloteti, km. 12+860 - limit jude Ialomia, km.
36+600, DJ 401 Centur Bucureti, km 6+520-limit jude Giurgiu, km. 21+ 750 si DJ
602, Domneti, km. 9+975 limit jude Giurgiu, km. 21+750 (a se vedea figura 59)
Cele trei sectoare de drum judeean asigur conectivitate la reeaua TEN-T i sunt sinergice
in sensul c se coreleaz cu cu alte drumuri finanate in cadrul POR 2007-2014/ PNDI/
Buget CJ precum i cu alte viitoare proiecte regionale, naionale, sectoriale sau
interregionale ce vizeaz infrastructura de transport (menionate n MPGT i TEN-T Network)
Aceste investii viitoare in regiunea BI sunt:
Drum expres - Legtura A 3 - Aeroport Henri Coand
Drum expres - Modernizare Centura Sud Bucureti - 4 benzi
Drum expres - Bucureti Alexandria - Craiova
Drum euro trans Bucureti - Giurgiu
Autostrada Inel Bucuresti (A 0)
Bucureti Ilfov Multimodal Hub (BIMH) propunere de finantare prin TEN-T Prioritatea
1 Sisteme de transport multimodal studii pregatitoare, cod 2013-RO-91042-S
Toate cele 3 drumuri judeene ( DJ 101, DJ 401 i DJ 602) prezint nereguli, precum
capacitate portant necorespunztoare, fisuri longitudinale i transversale n partea
carosabil, tasri, cedri ale patului drumului, colmatarea anurilor, lipsa lucrrilor de
ntreinere specifice, sau lipsa unei semnalizri orizontale i/sau verticale adecvate
Este necesar aducerea in parametrii de functionare i valorificare a capacitii existente
prin repararea si modernizarea infrastructurii, creterea portanei si vitezei de deplasare in
vederea asigurarii interconectarii si interoperabilitii intre rute i moduri de transport
diferite.
Modernizarea DJ-urilor va conduce la crearea unei conexiuni ntre infrastructura de
transport pentru traficul pe distane lungi i cea pentru traficul local i regional, la
asigurarea unui transport cu emisii reduse de gaze cu efect de ser, la interconectarea mai
multor moduri de transport, eliminarea blocajelor i conectarea legturilor absene prin
infrastructuri noi.
1) DJ 101, Baloteti, km. 12+860 - limit jude Ialomia, km. 36+600
Conectivitatea sectorului de drum la reeaua TEN-T se realizeaz in comuna Moara Vlasiei
prin conectarea la Autostrada A3 (TEN-T core). Prin POR 2007-2013 au fost modernizate
DJ 101 pe segmentul Buftea-Corbeanca DN1 (12 km) Modernizare sistem rutier pe DJ
101, DN 1 - Buftea, km 0+ 000 - km 12 + 000 precum i legatura cu DJ 200 si DJ 101C
Populaia deservit este de 46450 locuitori pe tot DJ101 (in judetul Ilfov), din care 17200
locuitori pentru noul segment ce se doreste a fi construit.
Modernizarea DJ 101 creeaza premizele dezvoltrii transportului intermodal prin asigurarea
conectivitii prin intermediul drumului judeean (DJ 101) a zonelor cu potenial economic,
de gri si aerogari.
Traseul DJ 101 continu in judetul Ialomita (regiunea Sud-Muntenia) si face legatura prin
DN1D la DN 2 care apartine retelei TEN-T. Acest segment (inclusiv legatura Dridu- Movilita
DN2) este propus a fi modernizat prin POR 2014-2020 de catre Regiunea Sud-Muntenia
(Traseul 3). In acest fel se asigur modernizarea intregului traseu DJ 101, care strabate
transversal Judetele Ilfov si Ialomia si asigur conectivitatea populaiei la reteaua TEN-T
(A3 si DN2) i la reeaua de drumuri naionale (DN 1 si DN1A)

91

2) DJ 401, Centur Bucureti, km 6+520-limit jude Giurgiu, km. 21+ 750


DJ 401 faciliteaz interconectarea Centurii Bucureti cu E 85 i DN5A i prin conectarea cu
DJ 401A i DJ 602, asigur accesul la Autostrada A2 printr-o variant alternativ
segmentului de sud al Centurii Bucureti.
DJ 602 pe segmentul Bucuresti/DNCBDomnesti a fost modernizat prin POR 2007-2013
DJ 401 A pe segmentul Vidra Domneti urmeaz a fi modernizat prin POR 2007-2013
DJ 401 deservete o populaie de 12441 locuitori , Berceni (4222 locuitori) i Vidra (8219
locuitori)
DJ 401 este singura arter rutier localizat n judeul Ilfov ce conecteaz Centura Bucureti
cu E 85 prin intermediul DN 4A, precum i cu Autostrada A1, prin intermediul DJ 401 A i
DJ 602, reprezentnd astfel o alternativ pentru segmentul de sud al Centurii Bucureti. n
condiiile n care traficul rutier pe acest sector al Centurii Bucureti se desfoar n condiii
grele i, mai mult, sunt prevzute lucrri de reabilitare a acesteia n perioada 2014 2020,
modernizarea i reabilitarea DJ 401 devine o prioritate a Consiliului Judeean Ilfov.
In prezent drumul are o calitate tehnic foarte redus, att fisurile ntlnite pe ntreaga sa
lungime, ct i dimensiunile i marcajele, necorespunztoare unui sector de drum de o
asemenea importan, ngreunnd accesul rutier al rezidenilor i al agenilor economici.
3) DJ 602, Domneti, km. 9+975 limit jude Giurgiu, km. 21+750,
DJ 602 se conecteaza la Autostrada A1 (TEN-T core) in comuna Cirogarla si la DNCB (TEN-T
core) in Domnesti/limita Bucuresti
DJ 602 pe segmentul Bucuresti/DNCBDomnesti a fost modernizat prin POR 2007-2013
DJ 101 pe segmentul Buftea (DN7) - Corbeanca DN1 (12 km) a fost modernizat prin POR
2007-2013 Modernizare sistem rutier pe DJ 101, DN 1 - Buftea, km 0+ 000 - km 12 +
000
DJ 401A pe segmentul Domnesti, Clinceni, Magurele, Glina, 1 Decembrie, Vidra este in curs
de modernizare prin POR 2007-2013
Subsectorul serviciilor de transporturi terestre i depozitare este dominat de ntreprinderile
active n domeniul logistic. Cei mai mari juctori sunt situai la ieirea din Bucureti, de-a
lungul autostrzii A1, n gruparea de parcuri logistice de pe teritoriul comunelor
Dragomireti Vale, Chiajna, Domnesti, Ciorogarla
Orasul Buftea si comunele de pe traseul DJ 602 au inregistrat o dezvoltare economic i
urbanistic, dovad fiind suprafa intravilan a acestora care a crescut considerabil in
ultimii 6 ani (ex: in orasul Buftea suprafata intravilana s-a dublat).
Fenomenul de suburbanizare (procesul prin care o mare parte a populaiei din Bucureti i-a
mutat domiciliul ctre localitile din jur) n contextul judeului Ilfov s-a manifestat ncepnd
cu anul 2000, cu un maxim atins n anii 2008-2009 i a cuprins localitile din imediata
apropiere a Bucuretiului, n special oraele Voluntari, Popeti-Leordeni, Pantelimon,
Bragadiru i Chitila i comunele Chiajna, Domneti, Corbeanca i Tunari
Populaia deservit este de 43722 locuitori, din care 37048 locuitori pe segmentul DJ602
care strabate judetul Ilfov) i 6674 locuitori pe segmentul de DJ 602 din judetul Giurgiu
(Sud Muntenia)
Se asigur modernizarea intregului traseu DJ 602, care strabate Judetele Ilfov si Giurgiu si
precum i conectivitatea populaiei la reeaua TEN-T (A1 si DNCB) i la reeaua de drumuri
naionale (DN 1A) iar prin intermediul celorlalte investiii complementare (DJ 401A, DJ101)
se asigur o continuitate in accesibilitatea i la celelalte coridoare TEN-T ( A3, DN2, DN5,
DN 6)

92

Figura 59. Infrastructura judeean de transport. Investiii preconizate pentru POR 20142020

93

2.5.2. Infrastructura de utilitati publice


Activitile privind utilitatea public de interes local au o important dimensiune social i
un rol esenial n consolidarea dezvoltrii durabile a localitilor i mbuntire a condiiilor
de via. Principalele obiective de dezvoltare a infrastructurii de utiliti publice, n
conformitate cu prevederile directivelor europene, sunt: alimentarea cu ap, canalizarea,
alimentarea cu energie termic, alimentarea cu gaze naturale, alimentarea cu energie
electrica, i spatiile verzi.
2.5.2.1. Reeaua de distribuie ap potabil, canalizare, ap menajer
Aspectele privind reelele de apa potabil, canalizare, epurare din regiunea Bucureti Ilfov
sunt tratate n capitolul VI Infrastructura de mediu. Reeaua de distribuie a apei potabile
n Bucureti este inelar i se afla n administrarea S.C. APA NOVA BUCURETI SA ncepnd
cu anul 2000. Reeaua este compus din: artere, conducte de serviciu, branamente, vane,
hidrani. La nivelul anului 2011, conform datelor acesteia, n municipiul Bucureti existau
1.731.350 de consumatori care beneficiau de serviciul de alimentare cu ap potabil
(conform declaraiilor clienilor). http://www.apanovaBucureti.ro/companie/cine-suntem/apanova-Bucureti/ 23.08.2012

Conform autoritii Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice volumul total de ap


potabil produs a sczut n perioada 2005-2011 cu cca. = 25% iar volumul de ap potabil
facturat a sczut cu cca. 18%. Ponderea volumului de ap facturat din totalul apei
produse a crescut n ultimii ani cu cca. 5% ajungnd n anul 2011 la 57,86% ca randament
al reelei.

Fig. 60. Evoluia nivelului de serviciu de alimentare cu apa n Bucureti,


sursa: Raport de activitate AMRSP 2010

Se constat astfel dei volumul pierderilor n reea a sczut n ultimii ani cu cteva
procente acesta este n continuare ridicat. (42.14% n anul 2011). inndu-se seama de
faptul ca pentru anul 2010, valoarea obinut se raporteaz nc la valoarea Standardului de
baz (2001) care este de 51%, nu se poate pune problema unei neconformiti datorat
obinerii valorii de 57,86 la data de 30.11.2010. data la care s-a fcut evaluarea
informaiilor pentru Raportul Anual.
Urmtoarea evaluare a Standardului este la sfritul anului 2015, cnd este necesar
atingerea valorii de 67% fiind astfel nevoie de un ritm extrem de ridicat pentru creterea
randamentului reelei () pentru asigurarea atingerii Obiectivului impus prin HCGMB
nr.147/2006 (Sursa: Raport de activitate AMRSP 2010)
94

2.5.2.2. Reeaua de distribuie gaze naturale (uz casnic i industrial).


Reeaua de distribuie a gazelor naturale de la nivel naional s-a dezvoltat n perioada 20052011, lungimea total a conductelor crescnd cu cca. 37% (8184 km), tendina care se
manifesta i n regiunea Bucureti Ilfov unde se nregistreaz o cretere a lungimii
conductelor cu cca. 42% (1122.2 km). Cea mai mare lungime a conductelor de distribuie a
gazelor se ntlnete n regiunea Centru (pondere de cca. 22%) i Sud Muntenia (pondere
de 15%), regiunea Bucureti Ilfov situndu-se pe ultimul loc, cu o pondere de cca. 10% din
totalul naional.

Fig. 61. Lungimea totala a conductelor de distribuire a gazelor naturale la nivel interregional
Sursa: INS, Baza de date TEMPO Cap. Utilitatea publica de interes local GOS116B

La nivel intraregional cea mai mare dezvoltare s-a nregistrat n judeul Ilfov (cca. 230% ,
1.045 km). n municipiul Bucureti s-au realizat investiii ncepnd cu 2005 care au condus
la o cretere a lungimii totale a conductelor de gaze cu cca. 12% reprezentnd 228 km pn
n anul 2010. n anul 2011 ins, aceasta lungime a sczut cu 150 km, reprezentnd o
scdere de cca. 7% fata de anul anterior (Sursa: INS, seria de date TEMPO, GOS116A)
In contextul n care n perioada 2005-2011 reeaua de distribuie a gazelor naturale s-a
extins, a crescut numrul localitilor cu acces la aceste servicii: 24 de noi localiti urbane
i 110 de noi localiti rurale n care se distribuie gaze naturale (la nivel naional) din care
11 noi comune n regiunea Bucureti Ilfov.
La nivelul anului 2011 toate oraele din judeul Ilfov beneficiaz de reea de distribuie a
gazelor naturale, iar la nivel rural doar n 3 comune din 32 nu exista acest tip infrastructur:
Drti, Nuci, i Petrchioaia.

Fig. nr. 62.Volumul gazelor naturale distribuite, dup destinaie la nivel regional (mii mc)
Sursa: INS, Baza de date TEMPO Cap. Utilitatea publica de interes local - GOS118B

95

In perioada 2005 -2011 volumul de gaze naturale distribuite la nivel naional a nregistrat o
tendina de scdere, cu excepia anului 2007 cnd s-a nregistrat o cretere, ns sub pragul
de referin din anul 2005. Tendina preponderent negativ nregistrat la nivel naional a
generat n 2011 un volum de gaze distribuit cu cca. 21% mai mic fata de anul 2005. n
2011, din totalul naional n regiunea Bucureti Ilfov au fost distribuite cca. 27%, n Centru
cca. 19%, i n Sud-Est cca. 16%, n restul regiunilor fiind nregistrate ponderi sub 10%. La
nivel naional n perioada 2005-2011, volumul de gaze distribuit consumatorilor n scop
casnic a crescut de la cca. 22% n anul 2005 la cca. 29% n anul 2011. Ca particularitate,
la nivelul anului 2011, n regiunea Nord Vest cca. 52% din totalul volumului de gaze
distribuit este destinat consumului casnic, iar n regiunea Bucureti doar cca. 19% este
distribuit consumului casnic.
La nivelul municipiului Bucureti n perioada 2005-2011 volumul de gaze naturale distribuite
a nregistrat fluctuaii, valoarea cea mai mare atingndu-se n anul 2008 (+8% fata de
2005). Valoare nregistrat n 2011 este cu 14% mai mica dect cea nregistrat n anul
2005. La nivelul regiunii Bucureti Ilfov cca. 92% este distribuit n municipiul Bucureti. Ca
destinaie de utilizare, se constatata ca gazele naturale destinate n scop casnic au cunoscut
o uoar scdere de cca. 5% n perioada 2005-2009 urmata n anii urmtori de o cretere
de cca. 4%, n anul 2011 nregistrndu-se o valoare uor sub cea din anul 2005.
Caracterul unic al municipiului Bucureti este constituit de volumul mare de gaze naturale
distribuite (cca. un sfert din totalul distribuit la nivel naional), precum i de ponderea
extrem de mic a utilizrii gazelor naturale n scop casnic (cca. 15% din totalul distribuit n
Bucureti). Contrar tendinei naionale i regionale, n perioada 2005-2011, n judeul Ilfov
volumul de gaze distribuit consumatorilor a crescut constant ajungnd n anul 2011 la o
valoare dubl fa de anul 2005 dei consumul volumul de gaze distribuit consumatorilor a
crescut n judeul Ilfov, ponderea utilizrii acestuia n scop casnic s-a meninut relativ
constant n perioada 2005-2008 la cca. 51%, pentru ca n perioada urmtoare s creasc,
ajungnd n 2011 la cca. 61% din volumul total.

2.5.2.3. Reeaua de distribuie energia termic.


In perioada 2005 -2011 la nivel naional energia termic distribuit a sczut constant, an de
an, atingnd n 2011 cca. 66% din valoarea existent n anul 2005. Aceasta tendina
negativ se regsete n faptul ca numrul localitilor n care se distribuie energie termic
este n descretere, n anul 2011 nregistrndu-se cu 36 localiti urbane mai puine dect n
2005 in care e distribuie agent termic (cca. 75% fata de 2005) i cu 17 localiti rurale mai
puin dect n 2005 (cca. 35% fata de 2005)
Tabel 26. Energia termic distribuit n perioada 2005-2011 (in gigacalorii)
Regiuni,
judee

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

18769715

16554310

14184830

13831289

13320450

12801073

12341232

Regiune B-I

6170306

5584754

5061974

4849964

4713530

4715167

4769623

Bucureti

Romnia

6166064

5575466

5060228

4848083

4711610

4713456

4761007

Judeul Ilfov

4242

9288

1746

1881

1920

1711

8616

Buftea

4242

Chitila

7800

574

481

520

311

Mgurele

1488

1172

1400

1400

1400

447

Otopeni

8169

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Cap. Utilitatea publica de interes local GOS109A

96

Regiunea Bucureti Ilfov, pstreaz tendina negativ nregistrat la nivel naional n


privina distribuiei energiei termice, nregistrnd n 2011 cca. 77% din valoarea existent n
2005, descreterea fiind mai mic dect cea naionala.
Anual, cantitatea de energie termic distribuit n municipiul Bucureti a sczut, atingnduse n 2011 o valoare cu cca. un sfert mai mic fata de anul 2005 (in gigacalorii). La nivelul
judeului Ilfov se constat o cretere a valorii energiei termice distribuite n anul 2006 fa
de 2005 ca urmare a nceperii distribuirii energiei termice n oraele Chitila i Mgurele, dar
diminuat de ncetarea furnizrii energiei termice n oraul Buftea. n perioada 2007-2010
ins, aceasta valoare a sczut considerabil datorit reducerii distribuirii de energie termic
n oraul Chitila de cca. 20-25 ori. ncepnd cu anul 2011 se rencepe distribuirea de
energie termic n Otopeni, dup 7 ani de absen, ns nu se mai distribuie energie termic
n Buftea i Chitila. Acestea conduc totui la o cretere considerabil a energiei termice
distribuite n judeul Ilfov n anul 2011, mult peste nivelul din 2005.
Indicatori de performan pentru producerea, transportul i distribuia energiei
termice n Bucureti. Serviciul de producere a energiei termice n Bucureti
RADET are n componena sa o central termic zonal CTZ (Casa Presei Libere) i 49 de
centrale termice de cvartal, din care 18 nu sunt modernizate. Randamentul cazanelor
reprezint energia termic aa cum este contorizat la ieirea din centrala termic, ca
procent din energia combustibilului folosit (pierderi de energie termica). n cazul CTZ Casa
Presei Libere randamentul cazanelor a fost de 87,82% (fa de 90% conform proiectului) iar
n cazul centralelor termice de cvartal randamentul a fost de 83.9%. CTZ Casa Presei Libere
este echipat cu 4 cazane de ap fierbinte (CAF) de 5 Gcal/h puse n i 2 cazane de ap
fierbinte (CAF) moderne de 30 Gcal/h. n momentul de fa se funcioneaz doar cu CAFurile de 30 Gcal/h. Din cauza uzurii avansate a reelei de transport a energiei termice
pierderea de ap de adaos este de 20%.
Serviciul de transport a energiei termice n Bucureti
Din cauza faptului c reeaua de transport aferent Centralei Termice Zonale Casa Presei
este nlocuit cu conduct preizolat n proporie de 60%, exist pierderi de energie termic
i de fluid acestea ajungnd la 6,4%. Pierderea de energie termic n reeaua de transport
(diferena procentual intre energia termic intrat n reeaua de transport i cea
nregistrat de contoarele de la intrarea n punctul termic) = 6,4% .
Din cauza uzurii avansate a conductelor de la toate cele patru secii de transport (Vest, Sud,
Progresul, Grozveti) apar des avarii cu pierdere de agent termic, pierderile totale
ajungnd la 14% pe an. Influena costurilor cu apa de adaos care trebuie introdus n
reeaua de transport este destul de mare.
Secia Transport Vest preia agentul termic de la CET Vest, care este proprietatea ELCEN i
de la CET Vest Energo. Lungimea total a reelei de transport a seciei este de 26.389 m
dintre care au fost nlocuii 2.013 m adic 7,6%.
Secia Transport Sud preia agentul termic de la CET Sud i CET Titan care sunt n
proprietatea i exploatarea ELCEN. Lungimea total a reelei de transport a seciei este de
26.389 m dintre care au fost nlocuii 2.013 m adic 7,6%.
Secia Transport Progresul preia agentul termic de la CET Progresul, care este proprietatea
ELCEN. Lungimea total a reelei de transport n funciune a seciei este de 206.048 m
dintre care au fost nlocuii 19.062 m adic 9,25%.
Secia Transport Grozveti preia agentul termic de la CET Grozveti, care este
proprietatea ELCEN. Lungimea total a reelei de transport n funciune a seciei este de
205.928 m dintre care au fost nlocuii 33.654 m adic 16,34%.

97

Serviciul de distribuie a energiei termice n Bucureti


Reeaua secundar asigur furnizarea energiei termice produs n centralele termice zonale
i din punctele termice pan la consumatorii finali. Sistemul de reele este cvadritubular,
compus din reele nemodernizate, din conducte clasice cu izolaie din vat mineral, pozate
n canale subterane nevizitabile. Lungimea reelelor secundare(de distribuie) este de 853
km din care au fost modernizai n jur de 11% prin nlocuire cu reele preizolate.
RADET Bucureti are n exploatare un numr de 1095 puncte termice n sistem centralizat,
alimentate cu agent termic din CET-urile ELCEN (CET Sud, CET Vest, CET Progresul, CET
Titan), CTZ Casa Presei Libere (RADET), CET Vest Energo, CET GRIRO i deservete att
consumatorii urbani ct i teriari.
Starea actual a sistemului de distribuie aferent punctelor termice este, n cea mai mare
parte necorespunztoare ca urmare a corodrii conductelor i tasrii termoizolaiei. Lucrrile
efectuate pan n prezent au constat doar din nlocuiri pariale n zonele n care s-au
constatat pierderi mari de fluid, doar n cteva zone intervenindu-se i nlocuindu-se cu
conducte preizolate pe circuitul de nclzire i cu conduct de polipropilen preizolat pe
circuitul de ap cald de consum n acelai timp ntregindu-se circuitul de recirculare.
Pierderea de energie termic n reeaua de distribuie (diferena procentual intre energia
termic intrat n punctul termic i cea nregistrat de contoarele de la branamente) a fost
de 12,26%
Conform Raportului de activitate al AMRSP pentru anul 2010 indicatorii de performan
pentru serviciile de producere, transport i distribuie a energiei termice n Bucureti au
evideniat pierderi totale de energie termic n reea de cca. 30-40%

2.5.2.4. Reeaua de distribuie energie electric


Resursele de energie disponibile (crbune, gaze naturale, produse petroliere, alte resurse)
au nregistrat o uoar scdere n perioada 2008-2010 generate n principal att de
scderea produciei de energie primar ct i reducerea importurilor. Consumul final
energetic indica o uoar cretere n anul 2008 fata de anul 2007 datorita creterilor
nregistrate n transporturi i la populaiei. n anul 2009 se remarca o scdere fata de anul
2008 cu cca. 10% datorit scderilor nregistrate n industrie, consumul final energetic din
transporturi i de la populaiei pstrndu-se relativ constant. n 2010 se constata o uoar
cretere fata de anul 2009 n consumul final energetic datorita creteri.
Producia de energie electric la nivel naional, nu nregistreaz o tendin evident, n
sensul ca de la an la an se constat diferene de cca. 2- 5% alternativ, n plus i n minus
fata de anul precedent. O situaie excepional se ntlnete n anul 2009 cnd se
inregsitreaz o scdere de cca. 11% a produciei de energie electric fa de anul 2008
(cca. 6940 milioane Kw mai puin). ncepnd cu 2010 producia de energie electric
nregistreaz o uoar cretere. Mai mult de 50% din toata energia electric produs la nivel
naional provine din centrale termoelectrice. n ultimii ani se constat o cretere o ponderii
energiei electrice produse n centrale nuclear electrice i eoliene n detrimentul primelor
doua (termoelectrica i hidroelectrica).
Sistemul de iluminat public din Bucureti este alctuit din reeaua de distribuie (firele
ngropate), stlpii de iluminat i punctele luminoase (becurile de pe stlpi). Acest sistem are
mai muli proprietari: becurile aparin Primriei Capitalei, stlpii aparin Primriei
muncipiului Bucuresti i ENEL, la fel i reeaua electric.
In total, n Bucureti sunt circa 120.000 de puncte luminoase. Dintre acestea 115.195 sunt
gestionate de Primria Capitalei prin Luxten Lighting Company SA. (operator de servicii
comunitare de iluminat public acreditat ANRSC). Din cei 92.017 de stlpi, 47% aparin
ENEL, 41% aparin municipalitii, 11% RATB i 1% Romtelecom.
98

In ceea ce privete reeaua subterana din cei 3.766 km de cabluri, 67% aparin ENEL, iar
restul municipalitii". Starea de uzur a stlpilor cat i a reelelor aparinnd ENEL este
avansat, investiiile ENEL n sistemul de iluminat public n ultimii 20 de ani au fost minime
precum i faptul ca majoritatea echipamentelor aparinnd ENEL sunt amortizate n
proporie de 100%
Sursa: Analiza Hotnews din 15.10.2012, http://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-13419476fotoreportaj-capitala-bezna-nu-sunt-iluminate-zeci-strazi-din-Bucureti.htm

Iluminatul public din localitile din judeul Ilfov este gestionat att de ctre autoritile
locale (acreditate ANRSC ca operatori de servicii comunitare) cat i de societi comerciale,
cum e n cazul oraului Popeti-Leordeni, comunei Gruiu. Sursa:ANRSC

2.5.2.5. Surse de energie convenional i alternativ


In regiunea Bucureti Ilfov exista un singur productor de energie electric i termic din
surse neregenerabile ce deine 5 electrocentrale situate pe raza municipiului Bucureti. S.C.
Electrocentrale Bucureti S.A. a fost nfiinat n 2002, ca filial a S.C. Termoelectrica S.A.,
prin reorganizarea acestei societi comerciale. S.C. Electrocentrale Bucureti S.A. are ca
obiect principal de activitate producerea i vnzarea energiei electrice precum i
producerea, transportul, distribuia, dispecerizarea i vnzarea energiei termice. n regiune
exista doar cteva zcminte de dezvoltare-exploatare petroliera dar care nu deservesc
produciei de energie termic i electric n regiune. Combustibilul utilizat la producia de
energie electric i termic de ctre S.C. Electrocentrale Bucureti S.A este reprezentat de
ctre gazele naturale i pcura care provin din alte regiuni de dezvoltare. S.C.
Electrocentrale Bucureti S.A. (ELCEN) este unul din productorii cei mai semnificativi de
energie electric i termic din Romnia i are n componen 3 sucursale cu un total de 7
centrale. Sucursala Electrocentrale Bucureti cu cele 5 centrale, are o putere electric
instalata de 1108 MW, (cca. 10% din totalul naional termoelectric) deinnd o pondere de
cca. 55% din totalul puterii instalate deinute a ELCEN.
Toate cele 5 electrocentrale de pe raza municipiului Bucureti utilizeaz la producerea
energiei electrice i termice gazele i pcura ca tip de combustibil. n anul 2009 SC
Electrocentrale Bucureti a produs cca. 6% din totalul energiei electrice produs n
termocentrale (sursa INS i ELCEN)
Tabel nr. 27: Puterea electric i termic instalat a termocentralelor din regiune
ELCEN - Sucursala
Electrocentrale
Bucureti
CET Bucureti Sud
CET Bucureti Vest
CET Progresu
CET Grozveti
CET Titan

Anul
instalrii

Putere electrica
instalata -MW-

1965-1975
1975
1988
1964
1965-1970

550
250
200
100
8

Putere termica
instalata
-Gcal/h2300
1020
450
784
249

1108

4803

TOTAL
Sursa : ELCEN http://www.elcen.ro/

La nivelul anului 2009, din totalul de 30448 mil. Kwh produi n termocentrale cca. 2029
mil. Kwh s-au produs n cele 5 sucursale Electrocentrale Bucureti (ELCEN), ceea ce
reprezint o pondere de cca. 6% din totalul naional produs n aceasta categorie. La nivelul
celor 5 CET din Bucureti mai mult de jumtate din energia electric este produs n CET
Bucureti Sud, care are i cea mai mare putere electric instalat (550MW).

99

Energia termic produsa este livrat distribuitorului RADET Bucureti iar cea electric este
livrat Sistemului Energetic Naional prin intermediul transformatoarelor de grup. O mare
parte a echipamentelor energetice au atins limita duratei de via, unele depind cele
200.000 ore de funcionare normat, motiv pentru care sunt necesare investiii majore.
Tabel nr. 28. Producia de energie termic i electric n regiune n anul 2009 de ctre
ELCEN
ELCEN - Sucursala
Electrocentrale Bucureti
CET
CET
CET
CET
CET

Bucureti Sud
Bucureti Vest
Progresu
Grozveti
Titan

TOTAL

Putere electrica produsa


-milioane kWh -

Putere termica produsa


-milioane Gcal-

1410
1,15
362,35
245,18
10,25

2,62
1,16
0,97
0,06
0,06

2028,93

4,87

Sursa : ELCEN http://www.elcen.ro/

In perioada 2009-2011 S.C. Electrocentrale Bucureti S.A a finalizat 3 obiective de investiii


n regiunea Bucureti-Ilfov n valoare de 620281 mii lei care au vizat masuri de modernizare
privind respectarea factorilor de mediu n conformitate cu legislaia n vigoare:
Extindere CET Bucureti Vest cu uniti moderne de cogenerare;
Consolidarea coului de fum nr. 1 de la CET Bucureti Sud;
Diminuarea zgomotelor produse la expandoarele de pornire din CET Bucureti Sud
pentru ncadrarea n limita maxim de zgomot.

Energie regenerabil: potenial i exploatare


Sursele regenerabile de energie devin din ce n ce mai populare n ntreaga lume i prin
dezvoltarea sectorul energiilor alternative Romnia are anse s genereze energie electric
ecologic i cu emisii reduse, precum i o securitate energetic mai mare, putnd astfel
ndeplini cerinele UE cu privire la producerea de energie din surse regenerabile. Ponderea
fiecrei surse se va schimba n structura resurselor de energie. Energia provenit din surse
regenerabile nu este n msura s nlocuiasc pe deplin energia produs de centralele
existente convenionale, dar pot deveni un element important al sistemului energetic
romanesc. Ponderea energiei regenerabile din totalul energiei consumate a crescut n
perioada 2005-2011 cu aproape 5% ajungnd n anul 2011 la 21,4%, mai puin cu cca. 2%
fata de anul 2010.
Aceasta pondere situeaz Romnia pe o poziie de top, nregistrnd o valoare dubl fa de
media UE 27. n anul 2011 la nivelul UE 27 Romnia se afla pe locul 7 n privina ponderii
energiei regenerabile din totalul energiei consumate, fiind naintea unor ri ca Danemarca,
Bulgaria, Marea Britanie. Pe primele locuri se afla tari membre ale Uniunii Europene ca
Suedia, Lituania, Finlanda, toate fiind ns surclasate de Norvegia unde se remarca faptul ca
mai mult de jumtate din energia consumata provine din surse regenerabile (65%).
Romnia se afla n prezent n topul celor mai atractive 15 tari din lume n domeniul energiei
din surse regenerabile (poziia 10 pentru surse eoliene i poziia 24 pentru surse solare)
Sursa: Ernst&Young Renewable energy country attractiveness indices, 2013

n contextul n care n Romnia se pstreaz tendina pozitiv a creterii ponderii energiei


regenerabile din totalul energiei consumate, va fi posibil atingerea i chiar depirea intei
stabilit prin obiectivele Europa 2020 i anume 24% la nivelul anului 2020.

100

Energia solar este energia provenit de la soare sub forma radiaiei . Tehnicile activ
solare include folosirea panourilor fotovoltaice i a captatorilor solar termici pentru
exploatarea energiei. Romnia se afl n zona B european din punct de vedere al nsoririi
(1200 - 1600 kWh/mp pe an), ntre ri cu o industrie solar puternic dar cu o nsorire
considerabil mai mic (Germania, Suedia, Danemarca - 2,4-3,4 kWh/m2 zilnic) i rile
Europei de sud (Portugalia, Spania, Italia, Grecia - 4,4 - 5,4 kWh/m2 zilnic).
Sursa: TPA Hortwath Schonherr - Energia eoliana i alte surse regenerabile de energie din Romnia,
2013

Conform studiului ntocmit de ICEMENERG n privina radiaiei solare, ecartul lunar al


valorilor de pe teritoriul Romniei atinge valori maxime n luna iunie (1,49 kWh/mp/zi) i
valori minime n luna februarie (0,34 kWh/mp/zi). Conform aceleiai surse, avnd n vedere
distribuia fluxurilor medii anuale ale energiei solare incidente pe suprafaa orizontal pe
teritoriul Romniei, au fost identificate cinci zone.

Fig. nr. 63. Harta solara a Romniei (Sursa:ICEMENERG)

Cel mai ridicat potenial acoper Dobrogea i o parte din Cmpia Romn, unde intensitatea
radiaiei solare depete 1350 kWh/mp/an, urmat de Nordul Cmpiei Romne, Podiul
getic, Subacarpaii Olteniei i Munteniei i o bun parte din Lunca Dunrii, sudul i centrul
Podiului Moldovenesc, cmpia i dealurile vestice i vestul Podiului Transilvaniei, unde
intensitatea radiaiei este de 1300-1350 kWh/mp/an. n general mai mult de jumtate din
teritoriul Romniei beneficiaz de un flux de energie mediu anual intre 1200 - 1300
kWh/mp. Regiunea Bucureti Ilfov prezint un potenial al fluxurilor energetice de 11501250 kWh/mp/an (Sursa: Studiu privind evaluarea potenialului energetic actual al surselor
regenerabile de energie n Romnia(solar, vnt, biomas, microhidro, geotermal),
identificarea celor mai bune locaii pentru dezvoltarea investiiilor n producerea de energie
electric neconvenional Sinteza, Coordonator ICEMENERG, parteneri ICPE SA, ANM ,
UPB, ISPE SA, INL SA, IGR, OVM-ICCPET SA, ENERO)
Capacitatea total instalat n Romnia la sfritul anului 2012 a fost de numai 41 MW,
dintre care 25 MW au fost instalai n 2012. La nivelul anului 2012 n regiunea Bucureti
Ilfov se produce energie electrica din surse fotovoltaice (cca. 1 MW) n doua localiti din
judeul Ilfov (Pantelimon 0,90678 MW, Sftica 0.074 MW), urmnd a fi racordate la reeaua
electric de distribuie nc cca. 6MW. (Sursa:Transelectrica)

101

Fig. 64. Parcuri solare cu avize tehnice (ATR) i contracte de racordare (CR) pe judee n MW Sursa:
TPA Hortwath Schonherr - Energia eoliana i alte surse regenerabile de energie din Romnia,
prelucrare dup Transelectrica 2013

Judeele cu cele mai multe cereri de racordare (CR) sunt Giurgiu, Ialomia i Clrai (Sud
Muntenia), Dolj i Olt (Sud Vest Oltenia). Judeele cu cele mai multe avize tehnice de
racordare (ATR) sunt Giurgiu, Teleorman, Dmbovia, Calarasi din regiunea Sud Muntenia
i judeul Satu Mare din Regiunea Nord Vest. In regiunea Bucureti Ilfov centrale electrice
fotovoltaice cu contract de racordare (CR) sunt localizate n Bucureti 1,495MW, Peri
0,017 MW, Snagov 0,045 MW, Nuci, sat Merii-Petchii 7,038MW, Nuci 1,95 MW iar centrale
electrice fotovoltaice cu aviz tehnic ATR): Vidra 0,35MW, Mogooaia 1,995 MW
(Sursa:Transelectrica)
La sfritul anului 2012 energia eoliana acoperea 8% din necesarul de energie total n UE
n timp ce n Romnia acest indicator a fost de aproximativ 5%. Dei ponderea este
inferioar mediei europene, acesta este un procent remarcabil, avnd n vedere faptul c n
anul 2009 doar 0,1% din necesarul de energie a fost acoperit din surse de energie eolian.
Sursa: TPA Hortwath Schonherr - Energia eoliana i alte surse regenerabile de energie din Romnia,
prelucrare dup Transelectrica 2013.

In anul 2012, n regiunea Sud-Est existau cele mai multe avize tehnice i cereri de
racordare dintre toate regiunile, urmata de regiunea Nord Est i de Sud Vest. n cadrul
regiunii Sud-Est ponderea cea mai mare este determinat de parcurile eoliene din judeele
Constanta i Tulcea iar n Nord Est de ctre parcurile eoliene din judeele Vaslui, Iai i
Botoani. La nivelul anului 2012 n regiunea Bucureti Ilfov se produce energie electric din
surse eoliene (sub 1 MW) intr-o singur localitate din judeul Ilfov: Baloteti 0,005 +0,0814
MW. Nu exist n regiunea alte ATR i CR privind centralele eoliene Sursa: TPA Hortwath
Schonherr - Energia eolian i alte surse regenerabile de energie din Romnia, prelucrare dup
Transelectrica 2013

102

Biomasa reprezint o resurs regenerabil de energie care provine de la soare i din


deeuri urbane, materie din plante i deeuri animale. Biomasa se poate regenera intr-o
perioad relativ scurt de timp. Principalele metode de folosire a plantelor pentru uzul
specific energetic sunt cultivarea plantelor pentru uzul energetic i utilizarea deeurilor din
plante care sunt folosite n alte scopuri. Biomasa constituie pentru Romnia, o sursa
regenerabil de energie, promitoare, att din punct de vedere al potenialului, ct i, din
punct de vedere al posibilitilor de utilizare. Biomasa constituie pentru Romnia o sursa
regenerabil de energie promitoare att din punct de vedere al potenialului ct i din
punct de vedere al posibilitilor de utilizare.
Conform studiilor ICEMENERG privind distribuia geografic a potenialului energetic al
biomasei n Romnia care cuprinde distribuia n teritoriu (pe judee i regiuni de dezvoltare
economica) a valorilor energetice (TerraJouli) preconizate a se obine prin valorificarea
energetica a biomasei vegetale cu potenial energetic disponibil (TJ), se constat ca
cele mai bogate judee, n resurse forestiere sunt: Suceava, Harghita, Neam, Bacu
cele mai srace judee n resurse forestiere sunt: Constanta, Teleorman, Galai
cele mai bogate judee n resurs agricol sunt: Timi, Calarasi, Brila
cele mai srace judee n resurs agricol sunt: Harghita, Covasna, Braov
Conform MADR, Romnia are un potenial de biomasa (7,6 mil. tone echivalent petrol pe an
(tep/an) aproximativ 318 PJ). n regiunea Bucureti Ilfov potenialul energetic disponibil al
biomasei este de 2554 TerraJouli (TJ), fiind generat n proporie foarte mare de biomasa
agricola (96,4%). Aceasta pondere este determinata de suprafaa forestier foarte redus
din judeul Ilfov. Comparativ cu alte judee, judeul Ilfov deine un potenial energetic al
biomasei extrem de redus, fiind sub majoritatea judeelor rii cu excepia judeelor
Harghita, Covasna, Braov (regiunea Centru), Maramure (regiunea Nord Vest)
Sursa: Studiu privind evaluarea potenialului energetic actual al surselor regenerabile de energie n
Romnia(solar, vnt, biomasa, microhidro, geotermie), identificarea celor mai bune locaii pentru
dezvoltarea investiilor n producerea de energie electrica neconvenional Sinteza, Coordonator
ICEMENERG, parteneri ICPE SA , ANM , UPB , ISPE SA, INL SA, IGR , OVM-ICCPET SA, ENERO

Energia geotermal este prezent n Romnia prin 66 surse de ap geotermal i anume:


n Depresiunea Panonic (jude Arad 12 surse energetice cu un debit de 90 l/s, jude
Timi 37 surse energetice cu un debit total de 364 l/s), n Depresiunea Getic (jude
Vlcea 3 surse cu un debit total de 43 l/s) i Platforma Moesic (jude Ilfov 14 surse cu
un debit total de 312 l/s).
Romnia dispune de un potenial economic ridicat al surselor regenerabile de energie. n
cadrul acestuia, resursele de energie geotermal, identificate prin foraje, constituie un
potenial anual de cca.10106 GJ echivalent a 240000 tep, din care prin cele cca.96 de
sonde aflate n exploatare se realizeaz un aport energetic anual de 3106 GJ,
corespunztor (ca echivalent n economia de energie) a 72000 tep. n Romnia, se
utilizeaz doar 1/3 din potenialul existent, cauza principal fiind determinat de lipsa unui
suport financiar corespunztor care s favorizeze dezvoltarea acestui sector energetic.
De menionat, sursa de ape geotermale din Nordul Bucuretiului (la Otopeni) care este
bogat n formaiuni calcaroase de vrst mezozoic. Temperatura msurat la fundul
sondelor este de circa 700C. Apa geotermal este folosit ca agent termic pentru nclzirea
comunei Otopeni. Dup utilizare, apa este reintrodus printr-o sond de injecie la acelai
nivel de adncime cu cel de extracie.

103

Fig. 65. Localizarea principalelor zone hidrogeotermale n Romnia


Sursa: Institutul Geologic Roman

Principalii parametri tehnici ai sistemului geotermal din zona Nordul Bucuretiului sunt:
Suprafaa 300 kmp
Adncimea 1.9-2.6 km
Sonde spate -11
Sonde active 5
Temperatura la talpa sondei 60-80 grade Celsius
Gradientul temperaturii 28-34 grade Celsius/km
Economia de combustibil convenional 1900 toe/an
Total putere disponibila pentru sondele existente 32MWt
Rezerve exploatabile (pentru 20 ani) -310 Mw/zi
Sursa: Studiu privind evaluarea potenialului energetic actual al surselor regenerabile de energie n
Romnia(solar, vnt, biomasa, microhidro, geotermie), identificarea celor mai bune locaii pentru
dezvoltarea investiiilor n producerea de energie electric neconvetional Sinteza, Coordonator
ICEMENERG, parteneri ICPE SA, ANM , UPB , ISPE SA, INL SA, IGR , OVM-ICCPET SA, ENERO

Se constata c suprafaa unde exista potenial geotermal din regiunea Bucureti Ilfov este
mare comparativ cu suprafaa ntregii regiuni (1811 kmp) ns utilizarea acestor ape este
redus, fiind utilizat o singur surs avnd debitul de 14 l/s din care se folosesc cca. 50%.
Rezult utilizarea a numai 3% din debitul total disponibil n zon. (Sursa: Zaharia Carmen Energia i mediul, Editura Ecozone, ed II, 2006, pag 124)

104

2.5.3. Infrastructura de telecomunicaii


Sisteme de telefonie
Att la nivel naional cat i la nivelul fiecrei regiuni de dezvoltare se constat ca n perioada
2008-2009 numrul de conexiuni telefonice a crescut n medie cu cca. 4-5%, cea mai mare
cretere avnd loc n regiunea Sud Muntenia (cca. 7%). n regiunea Bucureti Ilfov se
constat ca exista 22% din totalul conexiunilor telefonice naionale.
Tabel 29. Numrul total de conexiuni telefonice pe regiuni de dezvoltare
Regiunea / Judeul

2008

2009

Romnia

5035644

5292502

Bucureti Ilfov

1125779

1173375

Nord Vest

652619

687256

Centru

633484

670142

Nord Est

595715

626317

Sud Est

576116

598528

Sud Muntenia

519328

554475

Sud Vest Oltenia

408895

437291

Vest

523708

548649

Sursa: INS. Seria statistica de ntreprinderi - Societatea informaional 2009

Acces la internet
In perioada 2008-2011, la nivel naional proporia gospodriilor dotate cu computer acas a
nregistrat o cretere de cca. 11,8% atingnd n anul 2011 pragul de 46,8%. De asemenea
i proporia gospodriilor cu acces la internet acas a crescut n aceasta perioad cu cca.
16% atingnd n 2011 o valoare de 43,3%. Tendina de cretere pentru ambii indicatori a
fost mai pronunat n perioada 2008-2009 (cca. 7% respectiv 8%), aceasta reducndu-si
amploarea n perioada 2009-2011. De asemenea toate regiunile de dezvoltare au nregistrat
creteri ale acestui indicator n perioada mai sus menionat.
Tabel 30. Proporia gospodriilor dotate cu computer i cu acces la internet de acas, pe
regiuni de dezvoltare n perioada 2008-2011 (% din total gospodrii din fiecare regiune)
2008

2009

2010

2011

PC
acas

Acces la
internet
acas

PC
acas

Acces la
internet
acas

PC
acas

Acces la
internet
acas

PC
acas

Acces la
internet
acas

35

27,3

42,2

35,1

44,2

38,9

46,8

43,3

Bucureti-Ilfov

50,7

45,7

60,2

57,6

65,6

61,9

68,8

65,2

Vest

34,5

28,7

47,4

41,6

49,7

44,4

51,1

49,5

Nord Vest

36,6

28,2

45,5

34,7

50

39,4

45

42,9

Nord Est

28,5

21,3

39

32,6

38,2

33,1

40

35,6

Centru

33,1

24,2

38,3

29,8

41.2

37,4

46

41,1

Sud Est

35,2

28,5

38

33,4

40

36

42,6

39,6

Sud Vest

33,8

25

37,8

28,6

35,6

32

44,2

38,4

Sud Muntenia

31,4

21,9

36

27,3

38,2

32,9

42,5

40,1

Regiune / An
Total

Sursa: INS, Accesul populaiei la tehnologia informaiilor i comunicaiilor anul 2008-2011

105

La nivelul regiunii Bucureti Ilfov gospodriile care s-au dotat n perioada 2008-2012 cu
infrastructura TIC au fost n numr mult mai mare dect n alte regiuni de dezvoltare,
genernd o cretere de cca. 18% n cazul proporiei gospodriilor cu PC acas i de cca.
20% n cazul gospodriilor cu acces la internet acas. Se constat ca n regiunea Bucureti
Ilfov ncepnd cu 2009 mai mult de jumtate din gospodrii au acces la internet acas i
dein PC, aceasta pondere poziionnd regiunea peste media naional.
La polul opus, regiunile de dezvoltare care dein un procent redus al gospodriilor cu PC
acas i cu acces la internet acas, sub media naional, la nivelul anului 2010 sunt Nord
Est. La nivel regional, singura care deine valori peste media naional n privina proporiei
gospodriilor cu PC acas i acces la internet este regiunea Vest, celelalte situndu-se sub
media naional, cele mai mici proporii nregistrndu-se n regiunea Nord Est.
Conform datelor Eurostat la nivelul anului 2008 regiunea Bucureti Ilfov se afla pe locul 108
n privina proporiei gospodriilor cu acces la internet, pe primele 3 locuri situndu-se
regiuni din Olanda cu procente de cca. 90%. n anul 2010 Olanda s-a situat tot pe primele 3
poziii prin regiunile Overijssel, Flevoland i Drenthe cu procente de cca. 97-98% n timp ce
regiunea Bucureti Ilfov a urcat pe locul 65.
Sursa Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/data/database

2.5.4. Infrastructura de sntate. Personal medico-sanitar.


Caracteristici interregionale i intraregionale privind unitile sanitare
Unitile sanitare reprezint unitile care asigur populaiei asistena medical curativ i
profilactic printr-o serie de uniti sanitare din sectorul public i privat, printre care spitale,
policlinici, sanatorii, centre de diagnostic i tratament, cabinete medicale de familie,
cabinete stomatologice, cabinete medicale de specialitate, laboratoare medicale, cree,
farmacii, etc. Spitalele sunt uniti sanitare (publice, publice cu secii private sau private) cu
paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica i care furnizeaz servicii medicale
persoanelor internate sau n ambulatoriu, participnd la asigurarea strii de sntate a
populaiei.

Fig. 66. Evoluia numrului unitilor sanitare spitaliceti la nivel interregional, dup INS, Baza de date
TEMPO cod SAN101A

La nivel naional, perioada 2005-2010 se definete printr-o dezvoltare constant a reelei de


spitale, aceasta tendin ncetnd dup 2010, cnd se remarca modificri importante n
ntreg sistemul sanitar.
Aceasta tendin este determinat de Evoluia numrului de spitale din cele 7 regiuni de
dezvoltare, cu excepia regiunii Bucureti Ilfov care nregistreaz un trend ascendent n
toata perioada 2005-2011.
106

Fig. 67. Distribuia pe regiuni a spitalelor n anul 2011, dup INS, Baza de date TEMPO cod SAN101A

In regiunea Bucureti Ilfov numrul de spitale a crescut n perioada analizata cu 26 de


uniti, reprezentnd o cretere de 45%. Aceasta cretere a numrului de spitale din
regiunea Bucureti Ilfov este determinat doar de sectorul privat, sector care nregistreaz
o dezvoltare constant n ultimii ani.
Daca la nivelul anului 2005 Regiunea Bucureti Ilfov nregistra o pondere de 13% din totalul
numrului de spitale din Romnia situndu-se pe locul 4 dup regiunile Nord Est, SudMuntenia i Nord Vest, n anul 2011 aceasta nregistreaz o pondere de 18% din totalul
naional, urcnd astfel pe primul loc, urmat de regiunile Nord-Vest i Nord-Est.
Reeaua de uniti sanitare a nregistrat n perioada 2005-2011 o dezvoltare puternic la
nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare, cu preponderen n segmentul de activitate a
policlinicilor, cabinetelor medicale de specialitate, laboratoarelor medicale i farmaciilor.
Celelalte componente ale reelei de uniti sanitare au nregistrat fluctuaiei sau creteri
minore ale numrului de uniti.

Fig. 68. Ponderea regional a unitilor sanitare n 2011, dup INS, Baza de date TEMPO cod SAN101A

In regiunea Bucureti-Ilfov, n perioada 2005-2011 dezvoltarea cea mai ampl au


nregistrat-o laboratoarele medicale (cretere de 1400%), cabinetele medicale de
specialitate (cretere de cca. 90%), policlinicile (cretere de 56%) i cabinetele
stomatologice (cretere de 38%). Astfel n anul 2011 cele mai multe uniti sanitare
(policlinici, cabinete medicale de specialitate, laboratoare medicale i farmacii) dintre toate
regiunile de dezvoltare ale Romniei se regsesc n regiunea Bucureti Ilfov fapt care se
datoreaz tendinei anuale de dezvoltare a segmentului privind furnizarea de servicii
sanitare n aceasta regiune.

107

Din punct de vedere al proprietii, se remarc o tendin de cretere a numrului de


spitale private n municipiul Bucureti ncepnd cu anul 2009. Aceasta tendin se
nregistreaz i n judeul Ilfov ns la un nivel mai redus. Astfel, n Bucureti numrul de
spitale private a crescut de la o unitate n anul 2005 la 27 de uniti n anul 2011 iar n
judeul Ilfov numrul de spitale a ajuns la 3 uniti n anul 2011. Sursa: INS, Baza de date
TEMPO cod SAN101A

Fig. 69. Distribuia intraregional a spitalelor pe titluri de proprietate, dup INS, Baza de date TEMPO
cod SAN101A

In privina spitalelor publice din Bucureti, numrul acestora a rmas relativ constant
nregistrndu-se totui o uoar cretere n perioada 2008-2010 cu 2 uniti. n judeul Ilfov
insa, numrul spitalelor aflate n proprietate public a sczut cu 3 uniti n perioada
analizata.
Din punct de vedere al distribuiei teritoriale (pe cele 6 sectoare), din cele 53 de spitale
publice existente n municipiul Bucureti, mai mult de jumtate dintre acestea sunt
localizate n jumtatea nordic a capitalei, pe raza sectoarelor 1 i 2 (14, respectiv 16
uniti sanitare).

Fig. 70. Ponderea distribuiei pe sectoare a unitilor sanitare publice (spitale) din municipiul
Bucureti, Sursa: DSPMB http://www.dspb.ro/asistentamedicala/unitatisubordonate.php (accesat 18
Martie 2013) * - inclusiv SABIF i SCJ de Urgenta Ilfov , ** - inclusiv INCDDPSB V. Babe i INCDMI
Cantacuzino

Din punct de vedere al tipului de proprietate public, unitile sanitare publice de pe raza
municipiului Bucureti sunt subordonate Ministerului Sntii (24 uniti sanitare),
Primriei Municipiului Bucureti (19 uniti sanitare), Ministerului Transporturilor (2 uniti),
Ministerului Aprrii Naionale (2 uniti sanitare), Ministerului Justiiei (2 uniti sanitare),
Academiei Romane (1 unitate sanitar), Ministerului Afacerilor Interne (1 unitate sanitar),
Direciei de sntate Publica Bucureti (1 unitate sanitara), Direciei de sntate Publica
Ilfov.

108

In judeul Ilfov exista 3 spitale publice din care unul este situat n municipiul Bucureti, unul
n oraul Buftea, iar al treilea n comuna Cernica, toate trei aflndu-se n subordinea
Consiliului Judeean Ilfov, precum i un Centru de asisten medico-social pentru bolnavi
cronici situat n comuna Domneti. n privina spitalelor private se constat c n judeul
Ilfov exista doar 5 astfel de uniti sanitare localizate n oraul Voluntari, oraul Otopeni i
n comuna Corbeanca. (Sursa: DSP Ilfov http://www.aspilfov.ro/)

Fig. 71. Ponderea unitilor sanitare publice din Bucureti dup tipul de apartenena.
Dup DSPMB http://www.dspb.ro/asistentamedicala/unitatisubordonate.php (accesat 18 Martie 2013)

Se constat astfel, ca din punct de vedere al distribuiei teritoriale, pe raza sectorului 1 al


municipiului Bucureti exista cele mai multe uniti sanitare din regiunea Bucureti-Ilfov.
In privina gradului de furnizare a serviciilor medicale de baz, n toate localitile urbane i
rurale din regiunea Bucureti Ilfov exista cabinete medicale care furnizeaz populaiei
servicii medicale diverse (medicina de familie, medicina muncii, medicina dentara, etc)
Conform evidentei Direciei de Sntate Public Ilfov, la nivelul anului 2011 n judeul Ilfov
existau 339 de uniti sanitare publice i private (cabinete medicale individuale, centre
medicale, cabinete medicale, etc), 3 spitale publice aflate n subordinea CJ Ilfov (localizate
n Bucureti, Cernica-Balaceanca, Buftea), 1 centru de asisten medico-social pentru
bolnavi cronici (Domneti) si 5 spitale private (2 n comuna Voluntari, 1 n Corbeanca, i 2
n Otopeni) i 6 societi comerciale care furnizeaz ngrijiri medicale la domiciliu. Din punct
de vedere al densitii unitilor sanitare raportate la populaia localitilor din judeul Ilfov,
se constata totui dispariti n interiorul judeului.

Fig. 72. Populaia localitilor din judeul Ilfov, dup RPL 2011 INS n judeul Ilfov

109

Din punct de vedere al accesibilitii populaiei rurale din judeul Ilfov la servicii medicale de
baza, se constata ca exista o distribuie neuniforma a unitilor sanitare locale, existnd n
continuare comune n care exist doar cte o unitate sanitar local cum este cazul
comunelor Drti-Ilfov i Brneti, n aceasta din urma existnd doar o unitate sanitar la
circa 10000 de locuitori.
La polul opus comunele Baloteti, Snagov i Chiajna dispun de o reea de uniti sanitare
care ofer cetenilor servicii medicale de baz mult mai accesibile. n mediul urban din
judeul Ilfov, oraul Otopeni dispune de cea mai variat i mai mare reea de uniti
sanitare iar oraul Pantelimon se situeaz pe ultimul loc deinnd un numr de dou ori mai
mic de uniti sanitare la o populaiei dubl fa de oraul Otopeni.

Fig. 73. Distribuia pe localiti a unitilor sanitare din judeul Ilfov,


Sursa: DSP Ilfov - http://dspilfov.ro/page.php?id=5&s1=9 (accesat 03.03.2013)

Caracteristici inter/intraregionale privind performanta spitalelor


Conform Ordinului Ministerului Sntii 1408/2010 si Ordinului Ministerului Sntii
323/2011 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor n funcie de competen, n
Romnia exista 461 de spitale evaluate (publice i private) clasificate pe 5 categorii,
categoria nti reprezentnd maximul de competen.
Tabel 31. Distribuia spitalelor ncadrate n clasele I i II de performanta, pe regiuni de
dezvoltare i judee
Categoria I
Regiune
Bucureti Ilfov
Nord-Vest
Vest
Nord Est
Sud-Est
Centru
Sud-Vest
Sud Muntenia
Total

Jude

I plan
conf

Bucureti

Categoria II

IM

Total
I

II

II plan
conf

II M

II M plan
conf

Total
II

16

19

13

21

Cluj

Bihor

2*

Timi

Arad

Iai

Constanta

Galai

Mure

Braov

Craiova

21

29

15

34

60

* dintre care un spital n proprietate privata


Sursa: Ministerul Sntii http://www.ms.ro/upload/CLASIFICAREA%20SPITALELOR-1.pdf

110

Clasificarea spitalelor s-a fcut pe 5 categorii astfel: n categoria V au fost incluse spitalele
cu un nivel de competen limitat; n categoria IV au fost incluse spitalele cu un nivel de
competen bazal; n categoria III au fost incluse spitalele de competen medie; n
categoria II au fost incluse spitalele de competen nalt, n aceast clas exist i
subcategoria II M pentru unitile monoprofil; n categoria I au fost incluse spitalele cu un
nivel de competen foarte nalt, n aceast clas exist i subcategoria I M pentru unitile
monoprofil.

Din totalul de 461 spitale clasificate de ctre Ministerul Sntii, cca. 14% din unitile
sanitare menionate sunt localizate n municipiul Bucureti (66 de spitale) Daca la nivel
naional, 58% dintre spitale se ncadreaz n cele mai slabe categorii (IV i V), la nivelul
regiunii Bucureti-Ilfov, doar cca. 29% dintre spitalele clasificate de ctre Ministerul
Sntii se ncadreaz n aceste dou categorii, constatndu-se astfel ca n municipiul
Bucureti exist cel mai mare numr de spitale dintre toate regiunile de dezvoltare,
caracterizate prin criterii de performan predominant nalte.
Dintre spitalele din Bucureti, 19 uniti au fost ncadrate n cea mai nalt clas de
performan. Acestea cuprind 34 de secii, avnd toate specializrile acoperite, linii de gard
i cabinete n ambulatoriu pentru toate seciile, medici specialiti afereni fiecrei secii n
parte i aparatur medical performant
Regiunea Bucureti Ilfov prin municipiul Bucureti se distinge fa de celelalte 8 regiuni de
dezvoltare att prin calitate cat i prin cantitate n ceea ce privete reeaua de spitale
clasificate de ctre Ministerul Sntii, aici existnd cel mai mare numr de spitale de
categoria I i II din Romnia.
Conform listei publicate de Ministerul Sntii cele mai performante spitale din Regiunea
Bucureti Ilfov sunt Spitalul Clinic Universitar de Urgen Bucureti (I plan conf.), Spitalul
Clinic de Urgen Floreasca Bucureti (I plan conf.) i Spitalul Militar Central (I plan conf.).
Acestea au fost ncadrate n clasa de competen foarte nalt ns cu plan de conformare
deoarece mai au de remediat unele deficiene.

Fig. 74. Distribuia spitalelor ncadrate n clasele I i II de performanta pe regiuni de dezvoltare


Sursa: calcule proprii dup cf DSPMB www.dspb.ro/asistentamedicala/unitatisubordonate.php (acc
03.03.2013)

111

Regiunile Nord Est i Sud Vest sunt singurele regiuni de dezvoltare care au concentrate
spitalele de categoria I i II intr-un sigur ora, celelalte deinnd spitale performante n cate
dou judee (Centru, Nord Vest, Vest, Sud Est)
Cu excepia regiunilor de dezvoltare Sud Vest i Sud Muntenia n care nu exist spitale care
s se ncadreze n categoria I de performan, toate celelalte 6 regiuni de dezvoltare dein
cte un spital ncadrat n clasa I de performan. Singura regiune de dezvoltare care nu
deine nici un spital ncadrat n clasa a II de performan este Regiunea Sud Muntenia.

Fig. 75. Distribuia judeeana a spitalelor pe forme de proprietate i criterii de performan


Sursa: Calcule proprii dup datele DSPMB, www.dspb.ro/asistentamedicala/unitatisubordonate.php
(accesat 03.03.2013- an de referin 2011)

In cadrul regiunii Bucureti Ilfov, se difereniaz ca lider municipiul Bucureti, care deine
cea mai mare pondere de spitale publice clasificate. n funcie de criteriile de performan
se constatat c n judeul Ilfov nu exist spitale publice de clasa I i II, municipiul
Bucureti deinnd toate spitalele publice de performan nalt i foarte nalt. n privina
spitalelor private, n municipiul Bucureti exista doar spitale ncadrate n clasele III-V iar n
judeul Ilfov doar spitale ncadrate n clasa V.
Personalul medico-sanitar din regiunea Bucureti Ilfov
Conform Institutului Naional de statistic personalul medico-sanitar reprezint totalitatea
personalului medical de specialitate care activeaz n uniti de ocrotire a Sntii, de
nvmnt medico-farmaceutic i n uniti de cercetare tiinifica n domeniul medical, att
n sectorul public cat i n cel privat. Personalul sanitar este format din: personal sanitar cu
pregtire medical superioar, personal sanitar mediu, i personal sanitar auxiliar.
La nivel naional perioada 2005-2011 s-a remarcat printr-o cretere de cca. 10% a
numrului total de medici (exclusiv stomatologi), situaie ntlnit n toate regiunile de
dezvoltare, cea mai ampl cretere ntlnindu-se n regiunile Vest (25%) i Nord-Vest (cca.
23%). La polul opus se situeaz regiunea Bucureti Ilfov care a nregistrat cea mai mic
rata de cretere a numrului de medici (cca. 3%) dup ce a atins un maxim n anul 2010,
ins rmne pe primul loc la numrul de medici dintre toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

112

Fig. nr. 76. Evoluia numrului de medici pe regiuni de dezvoltare (Sursa: INS)

Comparativ cu alte regiuni NUTS 2, la nivelul anului 2010 regiunea Bucureti Ilfov se
situeaz printre cele mai bune regiuni din Europa n privina numrului de medici raportai
la 100.000 de locuitori (locul 16 din 197 cu 517,4 medici la 100.000 locuitori), avnd valori
mai mici doar dect regiunile de capitala ca Atena (829 medici la 100.000 locuitori), Viena
(664 medici la 100.000 locuitori), Praga (656 medici la 100.000 locuitori), Bratislava (643
medici la 100.000 locuitori), Lisabona (533 medici la 100.000 locuitori) i Oslo (520 medici
la 100.000 locuitori).

Fig. 77. Numr de medici la 100.000 de locuitori pe regiuni NUTS 2 n anul 2010, Sursa: EUROSTAT
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=en&p
code=tgs00062&toolbox=legend

In cazul medicilor de familie numrul acestora a crescut cu cca. 27% la nivel naional n
perioada 2005-2011, aceasta cretere fiind determinat n principal de creterea numrului
de medici de familie din regiunile Bucureti Ilfov, Nord Vest i Centru. Aceasta tendin de
cretere este mai redus ncepnd cu anul 2011 cnd se nregistreaz i scderi ale
numrului de medici de familie fata de anul anterior n regiunile Sud Muntenia, Vest, Sud
Est.
113

Fig. 87. Evoluia numrului de medici de familie pe regiuni de dezvoltare (Sursa: INS)

Regiunea Bucureti Ilfov a nregistrat n perioada 2005-2011 cea mai mare cretere a
numrului de medici de familie dintre toate regiunile (80%), deinnd n anul 2011 primul
loc din Romnia cu o pondere de cca. 18% din totalul numrului de medici de familie.

Fig. 79. Numrul de medici stomatologi pe regiuni de dezvoltare, dup INS

Numrul de medici stomatologi a nregistrat la nivel naional o cretere anuala constant,


atingnd n anul 2011 o valoare cu 30% mai mare dect n anul 2005. Aceasta cretere s-a
datorat n principal regiunilor Nord-Vest, Centru, Sud-Est, Sud Muntenia i Sud-Vest Oltenia
n care numrul de medici stomatologi a crescut constant, cea mai mare dezvoltare
nregistrndu-se n regiunea Nord Vest (52%). n regiunile Nord-Est, Vest i Bucureti Ilfov
s-au nregistrat fluctuaii ale numrului de medici stomatologi, dar sunt ncadrate intr-o
tendin general de cretere. Regiunea Bucureti Ilfov a nregistrat n perioada 2005-2011
cea mai mic amplitudine a creterii numrului de medici stomatologi dintre toate regiunile
de dezvoltare (10%), atingnd un maxim n anul 2010.

114

Fig. 80. Numr de medici stomatologi la 100.000 locuitori pe regiuni NUTS, dup Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=en&p
code=tgs00063&toolbox=legend

La nivel naional, comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare, regiunea Bucureti Ilfov se


situeaz pe primul loc cu ponderea cea mai mare din totalul naional, att la numrul total
de medici stomatologi (23% din total naional) cat i la numrul de medici stomatologi
raportat la 100.000 de locuitori (124,5 stomatologi la 100.000 locuitori)
Comparativ cu alte regiuni de capital din Uniunea Europeana n privina numrului de
medici stomatologi la 100.000 locuitori, se constat ca regiunea Bucureti Ilfov se situeaz
pe locul 4 din 187, fiind depit doar de ctre regiunea de capital Atena (173,7 medici
stomatologi la 100.000 locuitori), regiunea Macedonia Centrala (130 medici stomatologi la
100.000 locuitori) i de regiunea Liguria (140 medici stomatologi la 100.000 locuitori)
Personalul medico-sanitar reprezentat de farmaciti a nregistrat n perioada analizat o
cretere anual la nivelul tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare, remarcndu-se la finalul
anului 2011 o valoare la nivel naional cu cca. 57% mai mare dect cea nregistrat n anul
2005.

Fig. 81. Numrul de farmaciti la nivel interregional. (sursa: INS)

115

Regiunea Bucureti Ilfov se identific prin cea mai mare rata de cretere a numrului de
farmaciti, astfel nct la nivelul anului 2011 se nregistreaz un numr de cca. 2.3 ori mai
mare dect cel nregistrat n anul 2005. Creterea acestui tip de personal medico-sanitar cu
2325 de persoane se explic prin faptul ca n aceeai perioad, reeaua de farmacii a
crescut cu 252 de uniti n plus i cu 188 de puncte farmaceutice n plus. Dac la nivelul
anului 2005 n regiunea Bucureti-Ilfov se nregistrau n medie cca. 1,8 farmaciti la o
farmacie/punct farmaceutic la nivelul anului 2011 valoarea a crescut la cca. 2,9 farmaciti la
o farmacie/punct farmaceutic.

Fig. 82. Personal sanitar mediu la nivel interregional. (sursa: INS)

Personalul sanitar mediu a nregistrat la nivel naional o cretere cu cca. 13.000 de angajai
n perioada 2005-2007, urmata apoi de o scdere de cca. 10.000 de angajai pn n anul
2011, astfel ca la nivelul perioadei analizate se constata o tendina general de cretere de
2%. Aceasta tendin se remarca la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare cu excepia
regiunii Bucureti-Ilfov care nregistreaz cea mai mare cretere n perioada 2005 -2007 (de
8000 de angajai cca. 42%) pentru ca apoi s scad pn n anul 2011 cu cca. 9000 de
angajai atingnd astfel un nivel inferior anului 2005. n toata perioada analizata regiunea
Bucureti Ilfov s-a situat pe locul doi la acest indicator, dup regiunea Nord-Est,
nregistrnd n anul 2011 o pondere de 14% din totalul personalului sanitar mediu.

Fig. 83. Personal sanitar auxiliar pe regiuni de dezvoltare

Personalul sanitar auxiliar a nregistrat la nivel naional n perioada 2005-2008 o cretere de


cca. 12% urmata n perioada 2009-2011 de o scdere aproximativ egal cu cea de cretere,
astfel ca la sfritul anului 2011 se nregistrau cu cca. 900 de persoane mai mult dect n
anul 2005.
Acesta tendina de cretere-descretere a personalului sanitar auxiliar se remarca la nivelul
tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare, cu meniunea ca n regiunile Centru, Sud-Est, Vest i
Bucureti-Ilfov rata de descretere este mai mare dect cea de cretere, conducnd la valori
mai mici n anul 2011 fata de anul 2005.

116

Fig. 84. Ponderea pe judee a categoriilor de personal medico-sanitar din regiune n anul 2011
(sursa: INS), Sursa: INS- Baza de date Tempo cod SAN104B

La nivel intraregional, la nivelul anului 2011, din totalul personalului medico-sanitar din
regiunea Bucureti Ilfov cca. 94-97% este localizat n municipiul Bucureti. n privina
ponderii fiecrei categorii de personal medico-sanitar la nivel judeean se constat ca n
judeul Ilfov cea mai mare pondere o ocupa personalul sanitar mediu, urmat de personalul
sanitar auxiliar i medici (exclusiv stomatologi).
La nivelul municipiului Bucureti cea mai mare pondere a personalului medico-sanitar o
ocupa de asemenea personalul sanitar mediu (cca. 38%) urmat ns de personalul sanitar
reprezentat de medici (cca. 25%) i apoi de personalul sanitar auxiliar.
Din punct de vedere al mediului de reziden, personalul medico-sanitar din regiunea
Bucureti Ilfov este preponderent urban datorita municipiului Bucureti care concentreaz
mai mult de 98% din totalul personalului medico-sanitar din regiune.

Fig. 85. Ponderea pe medii de reziden a personalului medico-sanitar din regiunea Bucureti Ilfov n
anul 2011, Sursa: Calcule proprii dup INS- baza de date TEMPO cod SAN104B

La nivelul judeului Ilfov personalul medico-sanitar care deine o pondere mai mare n
mediul rural dect n mediul urban este reprezentat de ctre medicii de familie, farmaciti i
de ctre personalul sanitar mediu
Paturi de spital
Att la nivel naional cat i la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare, perioada 2005-2011 s-a
evideniat prin scderea numrului de paturi n spitale, cu preponderen dup anul 2009,
nregistrndu-se n anul 2011 cu aproximativ 13.000 de uniti mai puin dect n anul 2005
(cca. 10%). Regiunea Bucureti-Ilfov deine ponderea cea mai mare dintre toate regiunile
de dezvoltare n privina numrului de paturi n spitale (17% la nivelul anului 2011), urmat
de regiunea Nord Est i Centru.

117

Fig. 86. Paturi disponibile n spitale la 100.000 locuitori pe regiuni NUTS 2 n anul 2010, dup Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=en&p
code=tgs00064&toolbox=legend

La nivelul regiunii Bucureti Ilfov, numrul de paturi n spitale a cunoscut un trend


descendent n perioada 2005-2007 urmnd ca n perioada 2008-2011 acesta s cunoasc
creteri i descreteri consecutive de cca. 200-300 de paturi, atingndu-se n anul 2011 o
valoare cu aprox 1000 de paturi mai puin dect n anul 2005. La nivel intraregional, judeul
Ilfov deine o pondere de doar 7-8% din totalul paturilor din spitale existente la nivelul
ntregii regiuni, Municipiul Bucureti avnd ponderea majoritara. Din punct de vedere al
mediului de reziden, ntruct regiunea Bucureti Ilfov este o regiune preponderent urban,
numrul paturilor din spitale din mediul urban dein o pondere de peste 90%. n cazul
judeului Ilfov, cca. 54% din paturile din spitale existente sunt localizate mediul urban n
cele 8 orae, restul de 46% fiind distribuit n cele 32 de comune din jude.
Comparativ cu alte regiuni de dezvoltare din UE 27, regiunea Bucureti Ilfov se afl pe locul
2 din 206 n ceea ce privete numrul de paturi de spital disponibile raportate la 100.000 de
locuitori, (990 paturi/100.000 locuitori) fiind depit doar de o regiune din nordul Poloniei
Zachodniopomorskie (1194 paturi la 100.000 locuitori)

2.5.5. Infrastructura de servicii sociale


Potrivit Registrului Electronic Unic al Serviciilor Sociale (http://www.mmuncii.ro/sas/index),
la nivelul Municipiului Bucureti i judeului Ilfov sunt acreditai 214 furnizori se servicii
sociale, care ofer 691 servicii sociale
Din punct de vedere al proprietii din cei 214 furnizori de servicii sociale din regiune, 193
furnizori sunt privai i 21 furnizori sunt publici. n profil intraregional, n Bucureti din 197
Furnizori de servicii sociale , 183 furnizori sunt privai i 14 furnizori sunt publici. n Ilfov din
17 furnizori de servicii sociale, 10 sunt furnizori privai i 7 sunt furnizori publici
118

Din punct vedere teritorial, cei mai muli furnizori de servicii sociale sunt localizai n
municipiul Bucureti, n judeul Ilfov regsindu-se doar 17 furnizori (cca. 8%). n Bucureti ,
n sectorul 1 se regsesc cei mai muli furnizori de servicii sociale care ofere cele mai multe
servicii suport. n judeul Ilfov n doar 8 din 40 uniti administrative teritoriale exista
furnizori de servicii sociale, toate acestea fiind dispuse n imediata apropiere a municipiului
Bucureti. n oraul Voluntari i desfoar activitatea 6 furnizori iar n Mogooaia 3
furnizori.
Tabel 32. Furnizori i servicii sociale n regiunea Bucureti Ilfov la nivel intraregional
Nr. Servicii Social/
Bucureti
Furnizor
Infrastructuri sociale
Total Bucureti
197
613
Sector 1
52
197
Sector 2
41
120
Sector 3
31
79
Sector 4
33
99
Sector 5
22
79
Sector 6
18
57
Total Ilfov
17
40
Brneti
1
1
Popeti Leordeni
3
4
Domneti
2
2
Mogooaia
3
4
Voluntari
6
20
Otopeni
1
2
Cornetu
1
5
Corbeanca
1
2
Sursa: http://www.mmuncii.ro/sas/index accesat nov 2013
Beneficiari ai serviciilor sociale. Copii protejai n sistemul rezidenial
Scderea semnificativ a numrului de copii aflai n servicii de tip rezidenial publice i
private, a fost consecina aplicrii politicii de dezinstituionalizare a copiilor, fie prin
reintegrarea lor n familia natural sau extins, fie prin nlocuirea msurii de protecie de tip
rezidenial cu una de tip familial, fiind promovat ideea c dezvoltarea armonioas din toate
punctele de vedere (fizic, psihic, intelectual) a unui copil, ca i posibilitatea integrrii lui n
societate sunt cel mai bine realizate n cadrul unei familii.
Tabel 33. Copii protejai n sistemul rezidenial n anul 2011
Copii n servicii de tip familial
la asisteni
maternali
profesioniti

la rude
pn la
gradul
IV

la alte
familii/
persoane

Copii n
servicii
rezideniale
publice

Copii n
servicii
rezideniale
private

Regiune/Jude

TOTAL

Romnia

63689

19476

17006

3967

19215

4025

Bucureti Ilfov

4437

851

1026

240

1949

371

Bucureti

3750

739

834

183

1717

277

687

112

192

57

232

94

Ilfov

*Sursa: Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice (anul 2011)

n anul 2011, la nivel naional erau 63.689 copii n sistemul de protecie special, din care:
peste 60% n servicii de tip familial, 30% n servicii rezideniale publice i aproximativ 7% n
servicii rezideniale private.
119

Din acest total naional al copiilor aflai n sistemul de protecie special, regiunea
Bucureti Ilfov acoper un procent de 7%, echivalentul a 4437 copii (46% beneficiind de
servicii de tip familial, 43% de servicii rezideniale publice i 9% n servicii rezideniale
private). Contribuia municipiului Bucureti este substanial, majoritatea centrelor
rezideniale regsindu-se aici.
Tabel 34. Numrul de persoane cu dizabiliti n anul 2011
Regiune/Jude

TOTAL

Din care
femei:

Din total
Copii

Aduli

Romnia

689576

373197

60269

629307

Bucureti Ilfov

64739

36200

4252

60487

Bucureti

57091

32108

3556

53535

Ilfov

7648

4092

696

6952

*Sursa: Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice

Persoane cu dizabiliti
Numrul total naional de persoane cu dizabiliti n anul 2011 comunicat Direciei Generale
Protecia Persoanelor cu Dizabiliti din cadrul Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei
Sociale, prin direciile generale de asisten social i protecia copilului judeene, respectiv
locale ale sectoarelor municipiului Bucureti, a fost de 689.576 persoane.
Din acest total, peste 54% erau femei, echivalentul a 373.197 persoane, iar 60.296 copii
(aproximativ 8,8% din totalul naional).
n regiunea Bucureti Ilfov, numrul de persoane cu dizabiliti a fost de 64.739 n anul
2011, reprezentnd aproximativ 10% din totalul naional. Dintre acestea, 4252 erau minori.
.
Tabel 35. Copii cu dizabiliti instituionalizai/neinstituionalizai n anul 2011
Din care:
Regiune
Jude

TOTAL

Romnia

In familie - neinstituionalizate
Total

din
care
femei:

Copii

Aduli

689576

672403

364511

60243

Regiune

64739

63925

35727

Bucureti

57091

56535

7648

7390

Ilfov

Instituionalizate
Total

din
care
femei:

Copii

Aduli

612160

17173

8686

26

17147

4252

59673

814

473

814

31756

3556

52979

556

352

556

3971

696

6694

258

121

258

*Sursa: Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice

Conform datelor statistice furnizate de ctre Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale,
la nivelul regiunii Bucureti Ilfov toi copii cu dizabiliti (4.252 persoane) se afl n ngrijirea
familiilor i/sau triesc independent, deci sunt neinstituionalizate, n instituiile publice
rezideniale de asisten social existnd doar persoane adulte cu dizabiliti (persoane
instituionalizate).

120

Regiune
/Jude

TOTAL

Fizic

Somatic

Auditiv

Vizual

Mintal

Psihic

Asociat

HIV/SIDA

Boli rare

Sudocecit
ate

Tabel 36. Persoane cu dizabiliti ncadrate n munc

Romnia

27.861

6.984

10.849

3.353

2.846

782

1.305

1.151

229

303

59

Regiune
4.320
826
1.828
474
497
112
299
192
61
Bucureti
4072
786
1.745
427
466
102
272
190
59
Ilfov
248
40
83
47
31
10
27
2
2
*Sursa: Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice

25
20
5

6
5
1

Numrul total de persoane cu dizabiliti ncadrate n munc la nivel naional a fost n anul
2011 de 27.861 persoane, ceea ce reprezint doar 4% din numrul total de persoane cu
dizabiliti. La nivelul regiunii Bucureti Ilfov, numrul total de persoane cu dizabiliti
ncadrate n munc a fost n anul 2011 de 4320 persoane, reprezentnd aproximativ 7% din
numrul total regional de persoane cu dizabiliti. Din acest total de 4320 persoane cu
dizabiliti ncadrate n munc, 42% aveau dizabiliti somatic, 19% fizic i 11,5% vizual

Fig. 87. Persoane cu dizabiliti ncadrate n munc, pe categorii de dizabiliti n 2011 la nivel regional
*Sursa: Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice

Persoane vrstnice
Potrivit modelului de monitorizare a serviciilor sociale la nivelul Ministerul Muncii, Familiei,
Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice, la nivelul anului 2013 exist un numr de 181
cmine pentru persoane vrstnice nfiinate de furnizori publici i privai, cu o capacitate de
10.003 locuri (8.204 public i 1.799 privat).
Din cele 181 cmine, 107 sunt n subordinea Consiliilor locale / DGASPC i 74 nfiinate de
ONG/culte religioase. La nivelul municipiului Bucureti i judeului Ilfov funcioneaz 12
cmine pentru persoane vrstnice, cu o capacitate total de 1.092 locuri, (a se vedea
Anexa 14).

121

2.5.5. Infrastructura privind situaiile de urgen


In regiunea Bucureti Ilfov infrastructura pentru situaii de urgen se afl n competena
Inspectoratului Judeean pentru situaii de Urgenta Ilfov Codrii Vlsiei i Inspectoratului
pentru situaii de Urgen Dealu Spirii al Municipiului Bucureti.

Fig. 88. Zona de competenta a IJSU Ilfov i ISU Bucureti.


Sursa: ADRBI, prelucrare proprie dup PAAR Ilfov 2011

Zona de competen a IJSU Ilfov Codrii Vlsiei este constituit de teritoriul administrativ
al judeului Ilfov i este organizat pe 5 raioane de intervenie, repartizate cate unei
subuniti de intervenie, fiind acoperit doar cca. 65% din zona de competenta (cca.
238.000 locuitori), diferena (cca. 127.000 locuitori) fiind repartizata subunitilor din cadrul
ISU Dealu Spirii Bucureti sau ISU Giurgiu pe principiul asigurrii timpului de rspuns cel
mai mic. Ca structuri de intervenie, ISUMB deine un Centru de pregtire al Pompierilor i
5 grupuri de intervenie ce nsumeaz 17 detaamente, 3 secii i 2 grzi, acestea fiind
distribuite pe raza tuturor celor 6 sectoare ale municipiului Bucureti, cele mai multe
situndu-se n sectorul 3 (5 subuniti). Sursa: ISU Bucureti http://isuBucureti.ro

122

Fig. 89. Intervenii nregistrate la ISUMB, pe categorii i ani


Sursa: ADRBI, grafic conform datelor din adresa ISUMB 234687/2013

Din totalul interveniilor nregistrate la ISUMB n perioada 2009-2011, cca. 80% au fost
reprezentate de intervenii pentru oferirea de ajutor medical de urgenta, cca. 4% pentru
oferirea de asisten pentru persoane, cca. 4% pentru incendii, i cca. 5% au fost deplasri
fr intervenii. n perioada analizat se constat o cretere cu 25% a numrul de
intervenii n care a fost necesar ajutor medical de urgenta. De asemenea, se constata o
cretere a numrului de intervenii pentru incendii (+cca. 17%), pentru asistena
persoanelor (+ cca. 22%), precum i a deplasrilor fr intervenie (+cca. 40%). Celelalte
categorii de intervenii nregistrate la ISUMB au cunoscut tendine de scdere a valorilor.
In perioada analizat frecvena zilnic a interveniilor la care a intervenit Inspectoratul
pentru situaii de Urgenta Dealul Spirii Bucureti a nregistrat un maxim n anul 2010 cnd
se constat o cretere de cca. 28% fata de anul precedent, anul 2011 remarcndu-se printro uoar scdere de cca. 1%.

Fig. 90. Frecvena zilnic a interveniilor ISUMB i ISJSU n perioada 2009-2011


Sursa: ADRBI, grafic conform adresei ISUMB 234687/2013si ISU Ilfov 1027905/2013

Ca structuri de intervenie IJSU Ilfov deine 5 subuniti /raioane de intervenie:


Detaamentul de pompieri Otopeni, Garda de intervenie Afumai, Detaamentul de
pompieri Buftea, Garda de intervenie Mgurele, Secia de Pompieri Snagov i 5 Servicii
Voluntare pentru situaii de urgenta (Voluntari, Peri, Nuci, Ciolpani, Vidra)
In perioada 2009-2011 numrul de situaii de urgenta la care a intervenit ISU Codrii
Vlsiei Ilfov a fost n cretere, n anii 2010 i 2011 nregistrndu-se valori aproape duble
fata de anul 2009. Din totalul interveniilor, la nivelul anului 2011, cca. 63% este
reprezentat de intervenii SMURD, 23% de incendii, 13% de ctre alte situaii de urgen.
Numrul interveniilor SMURD n perioada 2009-2011 a nregistrat o cretere ridicat, la
nivelul anului 2011 nregistrndu-se un numr de intervenii de 3 ori mai mare dect cel
nregistrat n anul 2009.

123

Fig. 91.Intervenii n situaii de urgenta, pe tipuri, anul 2010 ISU Ilfov


Sursa: PAAR Ilfov 2011

La nivelul anului 2010, cele mai multe intervenii n situaii de urgen s-au nregistrat n
oraele Buftea (577 intervenii), Otopeni (577 intervenii), Voluntari (457 intervenii) i n
comunele Mogooaia (301 intervenii), Baloteti (276 intervenii). Cele mai puine intervenii
s-au nregistrat n comunele Grditea i Dasclu cu cate 5 intervenii.
n anul 2010, n zona de competen a ISU Ilfov s-au produs un numr de 4598 situaii de
urgen la care au fost solicitate s intervin structurile profesioniste i voluntare pentru
situaii de urgen, constatndu-se c interveniile de tip ajutor medical de urgen dein
cea mai mare pondere din totalul interveniilor.
Media anual n perioada 2007-2011, a timpului de rspuns n situaii de urgenta generate
de incendii variaz intre 17-21 minute, fapt care situeaz ISU Ilfov peste media pe ar.
Timpul de rspuns pentru interveniile SMURD n mediul rural a rmas constant (13 minute)
iar cel din mediul urban a crescut cu un minut n anul 2011 fata de anul 2010 ajungnd la 9
minute.
In urma analizei situaiei interveniilor de urgen din zona de competen a ISU Ilfov,
factorii de risc identificai i dotarea serviciilor de urgen profesioniste i a serviciilor
voluntare pentru situaii de urgen, se poate trage concluzia ca, la nivelul judeului Ilfov,
nc exist zone/localiti care nu se ncadreaz n criteriile de performanta stabilite prin
reglementrile n vigoare (OMAI 360/2004) n special timpul de rspuns, cum ar fi sate din
Cornetu, Domneti, Ciorogrla, Dragomireti Vale, Peri, Ciolpani, Nuci, Grditea,
Petrachioaia, Brneti, Berceni, Vidra.

Tabel 38. Criterii de performanta pentru serviciile privind situaiile de urgen - IJSU Ilfov
Criteriul de performanta
Timp de alertare
Timp de rspuns n localiti n care sunt
dislocate permanent uniti sau subuniti
Timp de rspuns n localiti n care nu se afla
uniti sau subuniti
Raza raionului de intervenie
Viteza medie de deplasare a autospecialelor

OMAI 360/2004

ISU ILFOV - prezent

1-3 minute

1-3 minute

5-25 minute

5-15 minute

15-35 minute

10-75 minute

15 km (medie)
30 km maxim

17 km (medie)
47 km (maxim)

60 kmh

36 kmh

Sursa:PAAR Ilfov 2011

124

La sfritul anului 2012 ISU Ilfov a fost dotat cu 14 autospeciale i echipamente de


intervenie n situaii de urgen (din care 7 autospeciale de lucru cu ap i spum) ca
urmare a finalizrii proiectului finanat pin POR 2007-2013, axa 3.3 mbuntirea dotrii cu
echipamente a bazelor operaionale pentru intervenii n situaii de urgen
La nivelul judeului Ilfov ar trebui s existe intre 31-37 autospeciale de lucru cu apa i
spuma conform Ordinului MAI 360/2004. n prezent, la nivelul ISU Ilfov exista un numr de
14 autospeciale cu ap i spum operative, plus cele 5 aflate n dotarea serviciilor voluntare
pentru situaii de urgenta (SVSU). Se constata astfel un deficit de dotare cu autospeciale de
cca. 40-50%. De asemenea, ISU Ilfov deine 5 autospeciale cu durata de funcionare
normala depita de doua trei ori. Toate autospecialelele din dotarea SVSU au durata de
funcionare depita.
Analiza riscurilor generatoare de situaii de urgenta n regiunea Bucureti Ilfov
Conform Planului Judeean Ilfov de Analiza i Acoperire a Riscurilor (PAAR Ilfov 2011)
riscurile generatoare de situaii de urgenta sunt mprite n 3 categorii (naturale,
tehnologice i biologice), fiecare categorie avnd tipuri de riscuri specifice:
Riscuri naturale: fenomene meteorologice periculoase - inundaii, incendii de pdure,
fenomene distructive de origine geologic cutremure, alunecri de teren, avalane,
Riscuri tehnologice: accidente, (avarii, incendii i explozii), poluare apei, prbuiri de
construcii, instalaii sau amenajri, avarii la utiliti publice, muniie neexplodata
Riscuri biologice: mbolnvire n mas, epidemii, epizootii/zoonoze
Riscuri naturale
Fenomene meteo periculoase
Pericolul de inundaie din judeul Ilfov provine n principal de viiturile produse pe principalele
ruri care traverseaz judeul.
Pericolul de inundaie a unor obiective din judeul Ilfov provin n principal din:

Viiturile de pe Rul Dmbovia cu debite mai mari de 300 m3/s;

Viiturile de pe Rul Colentina cu debite mai mari de 40 m3/s;

Viiturile de pe Rul Ilfov i Ilfov, cnd este depit capacitatea derivaiei Bolovani;

Viiturile de pe Rul Ialomia cu debite mai mari de 700 m3/s;

Viiturile de pe Rul Arge cu debite mai mari de 1600 m3/s;

Viiturile de pe Rul Sabar cu debite de peste 100 m3/s pn la confluena cu Rul


Ciorogrla i peste 400 m3/s dup confluen;

Ploi extraordinare czute asupra judeului.

125

Fig. 92. Riscuri naturale n regiune. Areale vulnerabile la inundaii


Sursa: PAAR Ilfov 2011, Anexa 22 Hari pe tipuri de risc

Fenomene distructive de origine geologic cutremure


Suprafaa pe care este extins judeul Ilfov, i implicit regiunea Bucureti Ilfov, este afectat
de 2 tipuri de cutremure: intermediare, adic cele care au focarul sub scoar, n mantaua
superioar la 80-120 km adncime i normale, cu sediul n scoar, pe serie de falii, la
adncimi de 3-50 km. Primele sunt seisme ce elibereaz o cantitate enorm de energie,
fiind uneori distrugtoare, celelalte au o energie mai mic. Cutremurele intermediare au
focarul n Carpaii de Curbur n zona Vrancei, la limita nordic a plcii Mrii Negre i
central-dobrogene, a crei frunte se scufund pe un plan de peste 60 sub microplaca
transilvan, care avanseaz curbura Carpailor peste prima.
Adncimea focarelor de aici este de 90-180 km, iar cele mai frecvente se plaseaz la 130150 km. Aceste cutremure i dirijeaz energia pe o elips alungit NE i SV, uneori
simetric, cum a fost cutremurul din 1940, alteori asimetric, ca n anul 1977, cnd, n mod
deosebit, direcia de propagare a fost spre SE afectnd, cu mare putere inclusiv oraul
Craiova. Judeul Ilfov se afl cam la 160 km de regiunea epicentral vrncean.
Cutremurele vrncene sunt destul de frecvente, dar cele mai puternice se declaneaz
aproximativ la 50 de ani, distana n timp fiind ns n funcie nu numai de energia
acumulat, ci i de ali factori ce o pot elibera mai devreme sau mai trziu.
126

Alunecri de teren
n judeul Ilfov nu exist zone cu alunecri de teren
Avalane
n judeul Ilfov nu exist zone cu risc de avalan
Riscuri tehnologice
Industriale
Pe teritoriul judeului Ilfov se afl un numr semnificativ de operatori economici care
desfoar activiti care prezint pericole de accidente sau accidente majore n care sunt
implicate substane periculoase (conform HG 804/2007). n judeul Ilfov i desfoar
activitatea 16 operatori economici care prezint risc chimic, dintre care 13 care se supun
prevederilor HG 804/2007 i 3 operatori economici care nu se supun prevederilor actului
normativ. n judeul Ilfov i desfoar activitatea 6 operatori economici care prezint risc
radiologic. n regiunea Bucureti Ilfov n urmtoarele localiti/zone exista obiective cu
potenial de risc chimic i radiologic: Mgurele, Bucureti Sector 5, Pantelimon, Jilava,
comuna Chiajna, sat Rou, sector 6 Bucureti, Mogooaia, Domneti Otopeni
B. De transport i depozitare produse periculoase
Pe teritoriul judeului Ilfov, riscul accidentelor de transport n care pot fi implicate substane
periculoase este generat de transporturile rutiere, feroviare i aeriene. Dintre acestea sursa
cea mai mare de risc o prezint transporturile rutiere. Creterea accelerat a traficului rutier
are drept consecin i creterea riscului de accidente grave n care pot fi implicate
substane periculoase. Acest risc este dificil de cuantificat i diminuat datorit faptului c
zonele industriale sunt adesea nconjurate de zone locuite (este cazul mai ales n localitile
din preajma centurii Bucuretiului), transporturile de substane i deeuri periculoase
executndu-se de cele mai multe ori prin zonele dens populate (prin localiti) n lipsa gsirii
unor rute alternative. Monitorizarea transporturilor de substane i deeuri periculoase se
face la nivelul Centrului Operaional judeean din cadrul ISU Ilfov.
n comparaie cu anul 2009 cnd au fost monitorizate 2915 transporturi periculoase, n anul
2010 s-a constatat o scdere a numrului de transporturi periculoase care tranziteaz
judeul cu 8% ajungnd la 2690, ceea ce a necesitat un volum mult mai mare de munc i
un numr mai mare de personal implicat, aceast cretere permanent de-a lungul ultimilor
ani nereflectndu-se n dotarea cu resurse umane i materiale la nivelul structurilor
profesioniste / voluntare pentru situaii de urgen.
C. Nucleare/radiologice
n partea de sud-sud-vest a municipiului Bucureti, n oraul Mgurele este dispus
Platforma de Fizic Mgurele. Platforma Mgurele cuprinde dou amplasamente constituite
n dou grupuri:
- amplasamentul grupului I- I.F.I.N., n care desfoar activiti nucleare I.F.I.N., dispus n
afara oraului Mgurele, la 1000 m est, n apropierea liniei de centur a municipiului
Bucureti.
- amplasamentul grupului II- I.F.I.N., n care i desfoar activitatea I.F.I.N. i alte
institute din compunerea acestuia; este dispus n centrul oraului. n I.F.I.N. se desfoar
activiti nucleare autorizate n trei obiective nucleare i 20 uniti nucleare, 9 secii,
laboratoare, servicii de cercetare i microproducie).

127

Fig. 93. Riscuri tehnologice, pe categorii, n regiunea Bucureti Ilfov.


Sursa: PAAR Ilfov 2011, Anexa 22 Hari pe tipuri de risc

D. Prbuiri de construcii, instalaii sau amenajri


La nivelul judeului Ilfov, riscul prbuirilor de construcii, instalaii sau amenajri este
strns legat de generat de riscul de cutremur. n urma micrilor seismice, pot aprea zone
de fluidizri, surpri, fisurri, modificri ale scoarei terestre, avnd ca rezultat modificarea
consistenei stratului de loess, ceea ce poate duce la afectarea fundaiilor construciilor i
prbuirea acestora.
E. Poluare ape
In judeul Ilfov exista 28 de puncte critice de unde pot proveni poluri accidentale a
folosinelor de ap din cadrul S.G.A. IlfovBucureti
(Sursa: Anexa 8 PAAR Ilfov 2011: Lista folosinelor de ap ce pot fi afectate de poluare)

128

Fig. 94. Riscuri tehnologice de poluare a apei, n regiunea Bucureti Ilfov.


Sursa: PAAR Ilfov 2011, Anexa 22 Hari pe tipuri de risc

F. Muniie neexplodat
Existena acestor muniii a cror descoperire se realizeaz, de regul, ca urmare a unor
lucrri agricole, industriale, silvice sau chiar prin splarea natural a unor terenuri, a
provocat, acolo unde netiina sau incontiena unor oameni a permis-o, numeroase victime
omeneti i pagube materiale. Interveniile pirotehnice executate de specialitii proteciei
civile pentru neutralizarea muniiilor neexplodate, au reprezentat un grad ridicat de risc.
In judeul Ilfov a fost descoperit muniie neexplodata n pdurea Cernica, (1968 de
proiectile de artilerie de diferite calibre, bombe de arunctor de 82 mm, o bombe de aviaie
de provenien german de 56 kg i a 1897 de elemente de muniie), n municipiul
Bucureti (bombe de aviaie), n comuna Chitila (bomba neexplodat de 250 kg), n comuna
Jilava (55 de proiectile).
III. Riscuri biologice
n judeul Ilfov nu sunt spitale de boli contagioase sau laboratoare de analize
epidemiologice. Sursele poteniale de izbucnire a unor epidemii/epizootii sunt, n principal,
exploataiile comerciale sau necomerciale de animale.
129

Fig. 95. Riscuri biologice de poluare a apei n regiunea Bucureti Ilfov.


Sursa: PAAR Ilfov 2011, Anexa 22 Hari pe tipuri de risc

IV. Analiza riscului de incendiu


La nivelul judeului Ilfov se regsesc o serie de obiective de mare importan pentru
Regiunea Bucureti Ilfov ct i pentru ar, care prin activitile desfurate comport mai
multe tipuri de riscuri (SC ROMPETROL GAS SRL, SC OMV PETROMSA- Agenia Comercial
Bucureti Sud, SNGN ROMGAZ SA- suc. de nmagazinare subteran a gazelor naturale
Ploieti Depozit Blceanca, SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL BUCURETI - Depozit
Mogooaia, Aeroportul Internaional Henri Coand din oraul Otopeni), lucru ce impune
dotarea i asigurarea interveniei cu autospeciale performante, care prezint caracteristici
aparte fa de autospecialele de uz general, (autospeciale dedicate pentru aeroporturi).
Dezvoltarea unor investiii n special pe vertical (cldiri nalte, peste 30 m), implic
folosirea pe timpul interveniilor a unor autospeciale adecvate lucrului la nlime, cu
tehnicitate ridicat, care s necesite un spaiu de manevr ct mai mic.
In judeul Ilfov exista 189 operatori economici care prezint risc de incendiu, dintre care
aproape jumtate din acetia sunt situai n localitile Otopeni (27 operatori), Voluntari
(21), Chiajna (25), Afumai (19), Buftea (11) Sura : Anexa 10 - Evidena operatorilor
economici care prezint risc de incendiu - PAAR Ilfov 2011

130

Din punct de vedere al proteciei civile, localitile din judeul Ilfov se clasific n funcie de
riscurile specifice menionate mai sus. Comunele din judeul Ilfov cu cele mai multe tipuri de
risc specific sunt oraele Mgurele, Voluntari i Pantelimon, la polul opus situndu-se Oraul
Berceni i comunele Dragomireti-Vale, Tunari i Dobroiesti. (conform figurii de mai jos)
Avnd n vedere ncadrarea judeului Ilfov n zona de risc ridicat la cutremur precum i
existenta altor tipuri de riscuri generatoare de situaii de urgenta care impun n cazul unei
intervenii pentru salvarea oamenilor i animalelor folosirea de autospeciale de descarcerare
grea este necesara completarea tehnicii din dotare cu acest tip de echipamente.

Fig. 96. Riscurile specifice d.p.d.v. al proteciei civile n judeul Ilfov, la nivel de UAT
Sursa: ADRBI, prelucrare dup PAAR Ilfov 2011- Anexa 18

131

Avnd n vedere caracterul unicat al judeului Ilfov (amplasare circulara n jurul capitalei,
ritmul ridicat de dezvoltare demografica i economica al regiunii, numrul foarte mare i
permanenta cretere al autovehiculelor de pe drumurile publice combinat cu lipsa dezvoltrii
corespunztoare a infrastructurii de transport), coroborat cu existenta unui parc de
autospeciale uzate moral i mbtrnite, face ca soluia asigurrii interveniei n urgenta I n
localiti de pe teritoriul judeului Ilfov cu autospeciale i echipaje aparinnd unor
subuniti dispuse n Bucureti, s nu fie cea mai bun, timpul de rspuns n aceste cazuri
fiind mult mai crescut.
Creterea gradului de nzestrare cu tehnica de intervenie moderna pe fiecare tip de risc
identificat la nivelul zonei de competenta ISU Ilfov i al densitii subunitilor de
intervenie/punctelor de lucru la nivelul judeului Ilfov, n concordanta cu criteriile de
performanta prevzute de OMAI 360/2004, va duce la mbuntirea accesului populaiei din
judeul Ilfov la serviciile de sigurana publica i intervenii n situaii de urgen precum i la
mbuntirea capacitaii de rspuns la nivelul zonei de competen.
2.5.7. Infrastructura de educaie
Prezenta analiz i propune prezentarea infrastructurii de nvmnt n regiunea Bucureti
Ilfov pe principalele sale componente: uniti colare, elevi i personal didactic.
Unitile colare la nivelul regiunilor
La nivel naional, numrul unitilor colare cunoate o scdere de 39% n anul 2011 fa de
2005. n perioada 2005-2011 numrului unitilor colare n regiunea Bucureti-Ilfov
nregistreaz cea mai mic scdere, respectiv 6%, comparativ cu regiunile Centru i Vest
unde sunt nregistrate valori sub media naional.

Fig. 97. Evoluia numrului de uniti colare la nivel interregional i intraregional


Sursa: INS, Baza de date TEMPO

Cu toate acestea n anul 2011 n regiunea Bucureti Ilfov numrul unitilor colare are cea
mai mic reprezentare n cifra naional, respectiv 8,48%, spre deosebire de regiunea NordEst care are cea mai mare contribuie n cifra naional, respectiv 16,38%.
Unitile colare pe tipuri de educaie n regiunea Bucureti Ilfov
Dinamica numrului unitilor colare la nivel regional n perioada 2005 2011, indic
scderi n nvmntul primar precolar de la 252 n anul 2005 la 223 n anul 2011 i n
nvmntul primar i gimnazial de la 244 n anul 2005 la 227 n anul 2011.

132

In perioada 2005-2011 numrul unitilor colare din nvmntul precolar n regiunea


Bucureti Ilfov nregistreaz cea mai mic scdere, respectiv 12%. La nivel naional
numrul unitilor din nvmntul precolar a sczut constant de la 3769 n anul 2005 la
1367 n anul 2011, respectiv 64%. n anul 2011 regiunea Bucureti Ilfov contribuie la cifra
naional cu 16,31%.

Fig. 98. Evoluia numrului de uniti colare din regiune, pe tipuri de educaie
Sursa: INS, Baza de date TEMPO

Si la nivelul nvmntului primar i gimnazial, n perioada analizat numrul unitilor


colare n regiunea Bucureti Ilfov nregistreaz cea mai mic scdere, respectiv 7%,
comparativ cu regiunea Sud Est unde se nregistreaz o scdere de 47%. Numrul unitilor
din nvmntul primar i gimnazial la nivel naional a sczut constat de la 6411 n anul
2005 la 4022 n anul 2011, respectiv cu 37%. Cu toate acestea n anul 2011 regiunea
Bucureti Ilfov contribuie la cifra naionala cu doar 5,65% comparativ cu regiunea Nord-Est
care are o contribuie la cifra naionala de 17,65%.
In ceea ce privete ciclul 2 secundar datorita deciziei de a se desfiina colile de arta i
meserii, se poate observa pe de o parte o cretere constant a numrului de licee de la 124
n anul 2005 la 134 n anul 2011 (8%) i pe de alta parte dispariia colilor de arte i
meserii.

Fig. 99. uniti colare din nvmntul secundar ciclul 2 din regiune
Sursa: INS, Baza de date TEMPO

In cazul nvmntului superior, n regiunea Bucureti Ilfov nu se nregistreaz fluctuaii


semnificative ale numrului universitilor n perioada 2005-2011. Regiunea Bucureti Ilfov
are cea mai important contribuie n alctuirea cifrei naionale. n anul 2011 contribuia a
fost de 32,40%.
133

Distribuia unitilor colare n cadrul regiunii Bucureti Ilfov


Datorita specificitii regiunii Bucureti Ilfov alctuit doar din 2 uniti administrativ
teritoriale municipiul Bucureti i judeul Ilfov, ponderea semnificativ a numrului unitilor
colare se nregistreaz n Bucureti, respectiv mediul urban.
Tabel 38. Numrul unitilor colare din regiune, pe judee, medii i tip de educaie n 2011
Nivel de educatie
Total
Prescolar

Regiune/judet

Primar si
gimnazial
(inclusiv
invatamantul
special)

Secundar ciclul
2 (liceal si
profesional)

Post liceal

Superior

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

Regiunea
Bucuresti Ilfov

572

51

218

193

34

123

11

34

Municipiul
Bucuresti

546

Ilfov

26

208
51

10

183
5

10

117
34

4
11

34
0

sursa: INS, Baza de date TEMPO

2.5.8. Infrastructura de cercetare, dezvoltare, inovare

Conform autoritii Naionale de Cercetare tiinifica (ANCS) sistemul CDI din Romnia
cuprinde uniti i instituii de cercetare dezvoltare de drept public, operatori economici n
sectorul privat i clustere
Unitile i instituiile de cercetare dezvoltare de drept public sunt:
46 de Institute Naionale de Cercetare Dezvoltare (din care 65% n regiunea
Bucureti-Ilfov).
66 institute i centre de cercetare ale Academiei Romane (52 de institute, 14 centre
de cercetare).
56 universiti publice acreditate.
96 institute, centre sau staiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituii
publice
La nivel naional n anul 2011 exista 40 de clustere, din care 17,5% n regiunea Bucureti
Ilfov. Clusterele din regiunea Bucureti Ilfov sunt n numr de 7 i acoper domenii precum:
electronic, textile, industrie alimentar, inginerie electric, industrie aerospaial,
mecatronic i sisteme de automatizare:
Elinclus innovative cluster - domeniul electronic
Romanian textile concept cluster bucharest domeniul textile - imbracaminte
Ind agro pole bucharest - industria alimentara
Romanian aerospace cluster Bucharest - industria aerospaiala
All electric pole - inginerie electrica
Mecatrec regional cluster domeniul mecatronic
Sis-autom- int-pol Bucureti - sisteme de automatizare integrate
In anul 2013 a nceput construcia n Mgurele a ELI-NP, unul dintre cei trei piloni ai ELI THE EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE, mpreun cu centrele dedicate studiului surselor
secundare (Dolni Brezany, lng Praga) i pulsurilor n atosecunde (Szeged).

134

Extreme Light Infrastructure (ELI) va fi un


de cel mai nalt nivel n domeniul laserelor
i surselor secundare de radiaie. Parte a
transfer tehnologic eficient ctre IMM-uri i

centru european i internaional pentru cercetri


de putere ultra nalt, interaciunii laser-materie
misiunii ELI va consta n a pune n practica un
firmele mari.

Astfel n prezent se afl n derulare constituirea consoriului (cluster) de firme interesate,


sub autoritatea Consiliului Judeean Ilfov care are ca obiective oferirea de asistenta logistica
i tehnico-tiinifica, de servicii de consultanta/asistenta pentru utilizarea tehnologiilor
implicate i ce vor fi dezvoltate la ELI-NP, privind:
Facilitarea participrii la proiecte comune de cercetare
Utilizarea activitii de cercetare aplicata ca serviciu specific
Stabilirea cadrului contractual pentru cooperare tehnico-tiinifica, inclusiv utilizarea
directa a echipamentelor i tehnologiilor ELI-NP.
Consultan specific privind posibile soluii tehnologice i pn la liceniere.
Cercetarea de excelen: Universitatea Politehnica din Bucureti este cea mai mare
universitate tehnic din Romnia i lider n cercetarea tiinific universitar din ara
noastr, fiind singura universitate din Romnia care se afl n toate domeniile de ierarhizare
n categoria A.
Universitatea Politehnica Bucureti deine 40 de centre de cercetare, dintre care doar 3 au
primit titlul de excelenta:
Centrul de cercetare i instruire n robotic, informatic industrial i ingineria
materialelor - CIMR. Centrul CIMR este centru de excelen din 2002.
Centru de excelen magnetism tehnic i aplicat MAGNAT.
Centrul de excelen n inginerie mecanic i tribologie CESIT.
Sursa: http://www.upb.ro/centre-cercetare.html

Activitatea de cercetare i dezvoltare n regiunea Bucureti Ilfov


Din analiza datelor statistice, se constat ca exist mari diferene intre regiuni, mare parte a
activitii de cercetare i dezvoltare fiind concentrat n regiunea Bucureti-Ilfov.

Fig. 100. Evoluia cheltuielilor cu cercetarea i dezvoltarea la nivel interregional (mii RON)
Sursa: INS, Anuarul statistic diveri ani

135

Din analiza evoluiei cheltuielilor cu cercetarea i dezvoltarea i distribuia acestora intre


regiuni n anul 2011, se poate afirma ca exista 3 poli ai activitii de cercetare dezvoltare:
Municipiul Bucureti, n care sunt concentrate Institutele Naionale de Cercetare
Dezvoltare, institutele de cercetare din subordinea Academiei Romane, universiti
publice acreditate;
Municipiul Cluj-Napoca/regiunea Nord-Vest, n care a avut loc o serie de investiii strine
n perioada 2007-2011;
Municipiul Ploieti/regiunea Sud-Muntenia, datorita industriei petroliere i Universitii de
Petrol i Gaze.
In cazul regiunii Bucureti-Ilfov, n perioada 2005-2008 se observ o cretere constant a
cheltuielilor totale cu cercetarea i dezvoltarea, creterea cea mai mare nregistrndu-se
intre anii 2007-2008 (48%). n anul 2009, datorit influenei crizei economice se
nregistreaz o scdere considerabil, cu 27% fata de anul 2008, cheltuielile cu cercetarea i
dezvoltarea rmnd totui peste valoarea din 2007. n anii 2010-2011 se observa o uoar
recuperare a valorii cheltuielilor cu cercetarea i dezvoltarea, valoare care n anul 2011
rmne cu 14% mai mic fata de cea din 2008.

Fig. 101. Distribuia cheltuielilor totale la nivel interregional, n 2011. Sursa: INS

Resursele umane din activitatea de cercetare i dezvoltare


Evoluia numrului de salariai din activitatea de cercetare i dezvoltare n perioada 20052011 a urmat n bun msur evoluia cheltuielilor cu cercetarea i dezvoltarea.

Fig. 102. Activitatea de cercetare dezvoltare n regiunea Bucureti Ilfov. Sursa: INS

Se poate remarca totui o sporire mai accentuat din anul 2010 a numrului de salariai n
raport cu cheltuielile. Acest lucru este explicabil prin faptul ca numrul de cercettori a
nregistrat un declin constant care s-a accentuat n anul 2010. Creterea cheltuielilor a
determinat o sporire a numrului personalului auxiliar n detrimentul cercettorilor.

136

Cererile de brevet de invenie depuse de romni


Evoluia cererilor de brevet depuse de solicitani romni n perioada 2005-2011 n cazul
regiunii Bucureti-Ilfov a urmat n mare msura trendul naional, regiunea Bucureti-Ilfov
influennd n mod semnificativ cifra naional.
In anul 2011 regiunea Bucureti Ilfov a contribuit la alctuirea cifrei naionale cu 41%, fapt
ce indic i o orientare ctre inovaie n cadrul regiunii.

Fig. 103. Cererile de brevet de invenie depuse de romni .Sursa: INS, Anuarul statistic.

Inovarea n ntreprinderi. ntreprinderi inovatoare i non-inovatoare


ntreprinderile inovatoare reprezint acele ntreprinderile active care au lansat pe pia
produse (bunuri sau servicii) noi sau semnificativ mbuntite sau au introdus procese noi
sau semnificativ mbuntite, noi metode de organizare sau de marketing. Termenul
acoper toate tipurile de inovri, inovare de produs, de proces, de metode de organizare
sau de metode de marketing, precum i ntreprinderile cu inovaii nefinalizate sau
abandonate.

Fig. 104.Total ntreprinderi inovatoare i non-inovatoare la nivel naional i regional


Sursa: INSSE: www.insse.ro

La nivel naional numrul total de ntreprinderi active prezint un trend ascendent,


numrul acestora sporind cu 1,2%, de la 26.024 ntreprinderi n anul 2004 la 29.979
ntreprinderi n anul 2008. n anul 2010, numrul acestora scade cu 12% pn la 26330
ntreprinderi active, pe fondul turbulenelor post criz economic din anul 2009.
Din acest total, regiunea Bucureti Ilfov acoper un procent de aproximativ 23%
ntreprinderi active pe ntreaga perioad analizat. La nivel regional numrul de
ntreprinderi active prezint o uoar cretere de 2,65%, de la 6007 ntreprinderi active n
anul 2004 la 6166 ntreprinderi active n anul 2010. Din acest total regional, un procent de
aproximativ 80% este reprezentat de acele ntreprinderi inovatoare, care au lansat pe pia
produse (bunuri sau servicii) noi sau semnificativ mbuntite.

137

Numrul acestora prezint o evoluie negativ, pe perioada analizat scznd cu 15%, de la


4862 ntreprinderi inovatoare n anul 2004, la 4152 ntreprinderi inovatoare n anul 2010.

Fig. 105. ntreprinderi inovatoare i non-inovatoare la nivel regional. Sursa: INSSE: www.insse.ro

Restul de 20% este reprezentat de ntreprinderile non-inovatoare, ntreprinderi care nu au


avut activitate inovatoare n perioada analizat. Acestea prezint un tren ascendent de
aproximativ 75%, de la 1145 ntreprinderi non-inovatoare n anul 2004 la 2014 ntreprinderi
non-inovatoare n anul 2010.

Fig. 106. ntreprinderi inovatoare la nivel regional, pe clase de mrime


Sursa: INSSE: www.insse.ro

n ceea ce privete mprirea ntreprinderilor inovatoare pe clase de mrime se


constat c la nivel regional, n anul 2004, 56% dintre acestea se regseau n categoria
ntreprinderilor mici. n anul 2010 ponderea lor a crescut considerabil pn la 71% din
totalul ntreprinderilor inovatoare din regiune.

Fig. 107. ntreprinderi inovatoare la nivel regional, pe activiti economice, Sursa: INSSE:
www.insse.ro

138

n ceea ce privete mprirea ntreprinderilor inovatoare pe activiti economice se


constat c la nivelul regiunii Bucureti Ilfov, n anul 2004, 56% din numrul total de
ntreprinderi inovatoare se regseau n sectorul teriar, restul de 44% fiind n industrie. n
anul 2010, ponderile sufer schimbri majore, sectorul serviciilor acoperind 71% din
numrul total de ntreprinderi inovatoare, 29% dintre acestea regsindu-se n sectorul
industrial.

Fig. 108. ntreprinderi cu inovare de produs i/sau proces la nivel regional


*Sursa: INSSE: www.insse.ro

Activitile inovatoare ntreprinse n special pentru dezvoltarea i/sau implementarea unor


inovaii de produs sau de proces includ achiziia de utilaj, echipament, aparatur, cldiri,
programe de calculator (software), licene, lucrri de inginerie i de dezvoltare, activiti de
proiectare (design), formare profesional i de introducere pe pia a inovaiilor. De
asemenea, se includ toate tipurile de activiti de cercetare-dezvoltare.
n anul 2004, la nivelul regiunii Bucureti Ilfov, 68,82% din numrul total de ntreprinderi
au ales s inoveze att n produse ct i n procese, 19,74% au inovat doar n proces,
11,18% doar n produs, iar 0,26% au avut inovri nefinalizate/abandonate.
La nivelul anului 2010, procentul firmelor care au inovat att n produse ct i n servicii a
sczut cu 11,71%, pn la valoarea de 57,11% din numrul total regional.
Ponderea ntreprinderilor care au ales s inoveze doar n procese a crescut cu 2,29%, pn
la valoarea de 22,03%, iar cea a firmelor care au ales s inoveze n produse a crescut cu
5,84%, pn la 17,02%. ntreprinderile care au inovri nefinalizate sau abandonate au
sporit n regiune cu peste 3%, pn la valoarea de 3,85% din totalul firmelor inovatoare din
regiune.
Din punct de vedere al inovrii n ntreprinderi putem afirma c n regiunea Bucureti Ilfov:
Se regsesc peste 23% din numrul total de ntreprinderi inovative de la nivel naional.
Cele mai multe inovaii se regsesc n cadrul ntreprinderilor mici.
Sectorul teriar este principalul domeniu n care firmele inovatoare se remarc.
Peste 50% din numrul total de firme aleg s inoveze att n produse ct i n procese.
Cheltuielile intramurale cu cercetarea-dezvoltarea
Conform Eurostat, n perioada 2008-2011 valoarea pe cap de locuitor n euro a cheltuielilor
intramurale cu cercetarea a nregistrat n regiunea Bucureti Ilfov valori de 5 ori mai mari
dect cifra naional, fapt care indic o tendin de specializare sporit la nivel regional n
ceea ce privete activitatea de cercetare dezvoltare.
139

2.5.9. Fondul imobiliar existent


Caracteristicile fondului imobiliar dup tipul de proprietate
In perioada 2005- 2011 la nivel naional fondul de locuine s-a dezvoltat constant ajungnd
n anul 2011 s existe cu 266 mii de locuine mai mult dect n 2005 (cca. 3% mai mult).
Dintre totalul locuinelor cca. 97,7% sunt n proprietate privata, aceasta proporie
meninndu-se n tot acest interval de timp.

Fig. 109. Evoluia numrului de locuine existente la sfritul anului , la nivel intraregional
Sursa: INS, Baza de date TEMPO Cap. locuine https://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro

La nivelul Municipiului Bucureti, n perioada 2005-2011 numrul de locuine a crescut


constant an de an, astfel ca n anul 2011 existau cu cca. 1,6% mai multe locuine dect n
2005 (cu 12918 locuine mai mult). Din totalul locuinelor existente n municipiul Bucureti
cca. 97,9% sunt n proprietate privat. De menionat este faptul ca n municipiul Bucureti
se afla cca. 9,4% din totalul locuinelor de la nivel naional. n judeul Ilfov n perioada
2005-2011 numrul de locuine existente a crescut constant, astfel ca, n 2011 se
nregistreaz cu 24% mai multe locuine dect n anul 2005 (cu 25495 locuine mai mult).
Din totalul locuinelor existente n judeul Ilfov, 88,4% sunt n proprietate privat, mai mult
dect media naional)

Fig. 110. locuine terminate n cursul anului n regiunea Bucureti Ilfov


Sursa: INS, Baza de date TEMPO Cap. locuine https://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro

In perioada 2005-2008 la nivel naional, numrul de locuinele terminate n cursul


anului (locuine construite noi) a nregistrat o cretere constant, atingnd un maxim n
anul 2008 (dublu fata de anul 2005), dup care pe fondul crizei economice, a sczut treptat
insa, peste valoarea din 2005, atingnd n anul 2011 o valoare cu 40% mai mare dect n
anul 2005.
Daca la nivelul municipiului Bucureti se constat aceeai tendina pozitiv a numrului de
locuinelor noi terminate pentru perioada 2005-2008, ncepnd cu 2008, tendina de
descretere este mult mai accentuat atingndu-se n anul 2011 un prag inferior celui din
2005 (cca. 90%).
140

n judeul Ilfov se constat ca n perioada 2005-2008 numrul de locuine terminate n


cursul anului a nregistrat o tendin de cretere mai mare dect media naional,
nregistrndu-se n anul 2008 de cca. 3 ori mai multe locuine terminate dect n anul 2005.
n perioada 2008-2011 tendina de descretere a numrului de locuine terminate a fost mai
lenta, n anul 2011 nregistrndu-se cu 70% mai mult dect n anul 2005. Daca la nivelul
anului 2005 numrul de locuine terminate n cursul anului n judeul Ilfov era aproximativ
egal cu cel nregistrat n municipiul Ilfov, ncepnd cu anul 2006 n judeul Ilfov numrul de
locuine noi terminate n cursul anului depete nivelul celui din municipiul Bucureti,
acesta fiind dublu la nivelul anului 2011. Se constat c judeul Ilfov este mult mai atractiv
dect municipiul Bucureti din punct de vedere al dezvoltrii imobiliare, situaie confirmat
i de extinderea continu a intravilanului din localitile din judeul Ilfov.

Fig. 111. Locuine terminate n cursul anului din fonduri private, n regiunea Bucureti Ilfov
Sursa: INS, Baza de date TEMPO Cap. locuine https://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro

Din totalul locuinelor terminate n cursul anului, la nivel naional, ponderea locuinelor
terminate din fonduri private a crescut cu cca. 10% n perioada 2005-2011, atingnduse un procent de 95% n anul 2011. Aceeai tendin se remarc i cazul regiunii Bucureti
Ilfov. n Romnia, din totalul locuinelor terminate n cursul anului din fonduri private,
ponderea celor construite din fondurile populaiei au cunoscut o fluctuaie, n sensul
ca n perioada 2005-2008 a sczut de la 98% la 92% iar n perioada 2008-2009 a crescut
de la 92% la 97%.
La nivel regional se remarc o diferen intre Bucureti i Ilfov n privina locuinelor
terminate din fondurile populaiei ca fonduri private. n judeul Ilfov, n toata perioada
analizata, cca. 98% din totalul locuinelor construite din fonduri private provin din fondurile
populaiei, ponderea dezvolttorilor imobiliari privai fiind extrem de redusa. n cazul
municipiului Bucureti, se remarc o dezvoltare a numrului de locuine terminate din
fonduri private (altele dect cele ale populaiei) doar n anii 2008-2010, anul 2011 aducnd
aceasta pondere la nivelul anilor 2005-2008, cnd majoritatea locuinelor terminate sunt din
surse private aparinnd populaiei
Conform Analizei Ziarului Financiar efectuata la finalul anului 2011 cele mai multe proiecte
de blocuri adresate populaiei cu venituri medii, sunt ansamblurile Militari Residence (1.800
de uniti), Confort City (1.680 de uniti) i Rsrit de Soare din Titan (988 de uniti) fiind
cele mai mari trei dezvoltri rezideniale finalizate pn la acea data pe piaa Capitalei. Doar
o treime dintre cele mai mari ansambluri rezideniale din Bucureti au fost construite n
zone din care s se poat ajunge pe jos n mai puin de zece minute pn la o staie de
metrou. Staiile de metrou n apropierea crora au fost construite ansambluri rezideniale
noi n ultimii ani sunt Dristor (InCity, New Town), Pipera (UpGround), Grozveti (Orhideea
Gardens), Dimitrie Leonida (Monaco Towers), Titan (Armonia) sau Pcii (Ten Blocks).
141

Dezvoltatorii imobiliari au construit n ultimii ani mai multe proiecte n zone precum
Colentina sau Bneasa, unde nu exist n prezent acces la reeaua de metrou a Capitalei.
n afara Capitalei cele mai mari ansambluri rezideniale noi sunt Cosmopolis n nord, n
comuna tefneti, unde au fost finalizate 751 de apartamente i vile, i Green City n sud,
proiectul de 620 vile din comuna 1 Decembrie. Pentru a locui n aceste ansambluri imobiliare
este aproape obligatorie deinerea unui autoturism personal, mai ales de ctre cei nevoii s
fac zilnic "naveta" spre Bucureti.
Sursa: Analiza Ziarul Financiar, 20.12.2011 http://www.zf.ro/proprieti/harta-celor-mai-mari-50-deansambluri-rezidentialen-ce-zone-din-Bucureti-au-fost-construite-20-000-de-locuine-noinultimii-ani-9078767 accesat n 17.02.2014

La nivel national, 86% din suprafaa construit este reprezentat de cldirile rezideniale,
restul de 14% fiind reprezentat de cldiri nerezideniale, n care sunt incluse aici
majoritatea cldirilor publice. Din cele 8,1 milioane de uniti locative, locuinele unifamiliale
sunt dominante, reprezentnd 61% din acestea. Spaiile locative deinute de stat reprezin
un procent foarte mic din cldirile nerezideniale.
n ceea ce privete profilul de vechime, majoritatea cldirilor rezideniale au fost construite
n a doua jumtate a secolului XX, evideniindu-se perioada 1961-1980. n aceast
perioad, marea majoritate a locuinelor din Romnia au fost construite fr s existe
cerine termice specifice ale elementelor de construcii care alctuiesc anvelopa acestora.
Astfel, din punct de vedere al consumului energetic, fondul imobiliar existent are nc un
potenial semnificativ pentru a fi adus la standarde ridicate n ceea ce privete performana
energetic, evideniind astfel importana finantarilor privind renovarea cldirilor rezideniale
si nerezideniale din Romnia.
Sursa.. Strategia pentru mobilizarea investiiilor n renovarea fondului de cldiri rezideniale i
comerciale, att publice ct i private, existente la nivel naional versiunea aprilie 2014

Fig 112. Distribuia consumului final de energie n funcie de tipul de cldire nerezidenial (mii toe)

(sursa: INCD URBAN-INCERC)


Spaiile ocupate de administraia public, cldirile educaionale i cele comerciale determin
mpreun aproximativ 75% din consumul nerezidenial de energie (fig 110), fiecare
reprezentnd 20-25% din total n ceea ce privete performanele energetice. Cldirile din
domeniul educaiei (354 kWh/m2 pe an) sunt cele mai mari consumatoare de energie,
celelalte sectoare ncadrndu-se n intervalul 200-250 kWh/m2 pe an. Marea majoritate a
cladirilor publice aparinnd autoritilor publice centrale sunt localizate in regiunea
Bucuresti Ilfov.
Inventarul cldirilor nclzite i/sau rcite cu suprafee utile de peste 500 mp, deinute i
ocupate de administraia publica central a fost relizat pe baza datelor/informatiilor
transmise de administratia public central - ministere, alte organe de specialitate aflate n
142

subordinea Guvernului ori a ministerelor sau autoritti administrative autonome - n


aplicarea prevederilor OMDRAP nr. 3.466/06.12.2013 publicat n M. Of., p I, nr.
778/12.12.2013, care transpune prevederile art. 5 alin. (5) din Directiva 2012/27/UE
privind eficienta energetic. Conform acestuia au fost inventariate un numar de 2953 cladiri
cu o suprafata utila totala de 6.739.167 mp si arie construita la sol de 2.726.453 mp

2.6. MEDIU
Analiza privind factorii de mediu i propune radiografierea strii mediului n regiunea
Bucureti Ilfov pe principalele sale componente, definirea evoluiei calitii factorilor de
mediu precum i sublinierea tendinelor acestora n perioada 2005-2011, evidenierea
diferenelor semnificative ntre starea mediului din Bucureti i alte aglomerri urbane din
Europa ncercnd a se determina poziia pe care o ocup capitala n acest context, definirea
cauzelor, a activitilor responsabile pentru starea actual a factorilor de mediu, respectiv
pentru producerea emisiilor poluante pe diverse componente ale mediului.
2.6.1. Infrastructura de mediu
Conform rezultatelor preliminare ale Recensmntului Populaiei i al Locuinelor din 2011,
n municipiul Bucureti cca. 96,8% din locuinele convenionale dispun de alimentare cu apa
n locuina i 96,6% dispun de instalaii de canalizare n locuina (la o reea publica sau n
sistem propriu). n privina judeului Ilfov, cca. 76,7% din locuinele convenionale dispun
de alimentare cu ap n locuina i 75,4% din locuinele convenionale dispun de instalaii de
canalizare n locuina. Dei ca medie, Regiunea Bucureti Ilfov se situeaz peste media
naional n privina accesului la infrastructura de mediu n locuinele convenionale: 66,7%
(alimentare cu apa n locuina), respectiv 65,1% (instalaii de canalizare n locuin), se
constata totui dispariti intraregionale destul de ample.

Fig. 113. Alimentarea cu apa i canalizare n locuine (% din total locuine),


prelucrare dup RPL 2011, MDRAP

143

Daca la nivelul celor 8 orae din judeul Ilfov se constat un grad de accesibilitate privind
infrastructura de mediu de cca. 89,1% privind alimentarea cu apa n locuin i 88,4%
privind instalaiile de canalizare n locuin, n mediul rural din judeul Ilfov insa, se constat
ca exist comune care au un grad de accesibilitate la alimentare cu apa i instalaii de
canalizare n locuin sub 40%: Grditea, Cernica, Petrachioaia, Nuci (cca. 15%)
Reeaua de ap potabil, canalizare, staii de epurare
Apa folosit pentru producerea apei potabile distribuit n Bucureti este captat din rurile
Arge i Dmbovia i tratat n trei uzine de tratare i producie a apei potabile:
1. Uzina de la Arcuda fondata n 1882, odat cu conceperea i construirea sistemului de
alimentare cu apa potabila i canalizare n Bucureti, are o capacitate de tratare de 750.000
m3 /zi ap potabil n conformitate cu standardele romneti i europene n vigoare.
2. Uzina de la Rou, construita acum 40 de ani, furnizeaz zilnic 300.000 m3/zi de ap
oraului Bucureti i capacitatea s poat crete, dac e necesar, pn la 520.000 m3.
3. Uzina de la Crivina a fost proiectata la nceputul anilor 1990 pentru o capacitate de 6
m3/s. Capacitatea actuala de producie este de 3 m3/s, adic 259.200 m3 pe zi.
(Sursa: Veolia Water Solutions & Techologies http://www.vws.ro)
Reeaua de distribuie a apei potabile n Bucureti este inelar i se afl n administrarea
S.C. APA NOVA Bucureti SA ncepnd cu anul 2000. Reeaua este compus din: artere,
conducte de serviciu, branamente, vane, hidrani. La nivelul anului 2011, conform datelor
acesteia, n municipiul Bucureti existau 1.731.350 de consumatori care beneficiau de
serviciul de alimentare cu ap potabil (conform declaraiilor clienilor)
Sursa: http://www.apanovaBucureti.ro/companie/cine-suntem/apa-nova-Bucureti/
august 2012

accesat

23

Fig. 114. Lungimea totala simpla a reelei simple de distribuie a apei potabile la nivel interregional,
Sursa: INS, Baza de date TEMPO Cap. Utilitatea publica de interes local

In perioada 2005-2011, la nivel naional lungimea total simpl a reelei de distribuie a


apei potabile s-a dezvoltat cu cca. 37% (18123 km) n timp ce n Regiunea Bucureti Ilfov
cu doar cca. 18% (431 Km din care 368 km n judeul Ilfov i 63 km n municipiul
Bucureti). n anul 2011 n judeul Ilfov lungimea reelei simple de apa potabil a crescut cu
cca. 267% fata de nivelul anului 2005. Cea mai mare dezvoltare a reelei s-a nregistrat n
perioada 2008-2009.
In perioada 2005-2011 cantitatea de ap potabil distribuit consumatorilor la nivel
naional a sczut treptat nregistrnd n anul 2011 o valoare cu cca. 6% mai mic dect n
anul 2005.
144

In contrast cu tendina naional, n regiunea Bucureti Ilfov cantitatea de ap potabil


distribuit consumatorilor a crescut constant, nregistrnd n anul 2011 o valoare cu cca.
50% mai mult dect n anul 2005, tendina fiind determinat n totalitate de ctre
municipiul Bucureti care deine o pondere de cca. 97% din totalul cantitii de apa
distribuit n regiune. Ca pondere, daca n anul 2005, n Municipiul Bucureti se distribuia
cca. 20% din totalul apei potabile din Romnia, n anul 2011 se distribuia cca. 32% din
totalul naional.

Fig. 115. Lungimea totala a reelei simple de distribuie a apei potabile la nivel intraregional (km)
Sursa: INS, Baza de date TEMPO Cap. Utilitatea publica de interes local

La nivel naional, cantitatea de ap potabil distribuit consumatorilor pentru uz


casnic din totalul distribuit a crescut de la 58% (in 2005) la 67% (in 2008), rmnnd
relativ constant pn n 2011. n cazul regiunii Bucureti Ilfov se constata ca utilizarea apei
potabile n scopuri casnice se situeaz sub media naional, chiar daca nregistreaz o
cretere de la 44% (in 2005) la 55% n anul 2011.

Fig. 116. Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor pe ani i regiuni (mii mc)
Sursa: INS, Baza de date TEMPO

Creterea cantitii de ap potabil de la nivelul regiunii Bucureti Ilfov n perioada 20052011 se datoreaz creterii cerinei de ap potabil utilizat n scopuri casnice, ntruct
diferena total de ap distribuit (de cca. 80.000 mii mc) dintre anul 2011 i anul 2005
este aproape egal cu diferena de ap potabil utilizat n scopuri casnice dintre anul 2011
i anul 2005. Se poate concluziona ca n municipiul Bucureti exista o cerin din ce n ce
mai mare pentru ap potabil utilizat n scopuri casnice. Aceasta se traduce i prin faptul
ca celelalte sectoare de activitate care sunt consumatoare de apa (industrie, agriculturairigaii, instituii, etc) au sczut ca intensitate n aceasta perioada (2007-2011).
145

In privina volumului total de ap potabil pe cap de locuitor, la nivelul anului 2007, un


romn consum 135.5 litri/zi, un englez cca. 150 litri/zi, un german cca. 127 litri/zi, iar un
bucuretean 305 litri/zi.
Sursa: http://www.defra.gov.uk/environment/quality/water/conservation/domestic/ Department for
environment food and rural affairs, accesat 30.09.2012

Conform Asociaiei Internaionale a Apei (www.iwahq.org), nivelul consumului de ap n


anul 2007 n Europa prezint dispariti foarte mari 120 400 litri/locuitor/zi. Se poate
constata din cifrele rezultate ca n Regiunea Bucureti Ilfov se nregistreaz un volum
distribuit de ap potabil apropiat de maximul European, asta n condiiile n care regiunea
este n regim de capitala cu peste 85% populaiei urban.
In perioada 2005-2011 reeaua simpl a conductelor de canalizare s-a dezvoltat
constant, n sensul creterii lungimii att la nivel naional (cca. 27% , 4989 km) cat i la
nivel regional (cu cca. 11%, 249 km) (Bucureti 60 km , judeul Ilfov - 189 km)

Fig. 117. Lungimea totala a conductelor de canalizare pe ani i regiuni (km)


Sursa: INSTITUTUL NAIONAL DE STATISTIC, Baza de date TEMPO

Numrul localitilor care beneficiaz de retea de canalizare public a crescut n perioada


2005-2011 la nivel naional, cu 3 uniti n mediul urban i cu 166 n mediul rural, iar n
regiunea Bucureti Ilfov a crescut cu 6, numrul localitilor n mediul rural. La nivelul
anului 2011, toate oraele din Regiunea Bucureti Ilfov sunt racordate la reeaua de
canalizare iar la nivel rural doar 14 comune din 32 au acces la acest serviciu.
Aceasta dezvoltare a reelei de ap potabil i canalizare din judeul Ilfov se datoreaz i
implementrii unor proiecte cu valoare de 326.431.438, n perioada 2007-2013, prin
intermediul Axei Prioritare 1 POSMEDIU:
Extinderea i modernizarea sistemelor de alimentare cu apa i canalizare n judeul
Ilfov;
Reabilitare i extindere surse de apa subterane staii de tratare rezervoare de
nmagazinare i staii de pompare UAT 1 Bragadiru, UAT 2 Cornetu, UAT 5
Domneti, UAT 6 Ciorogrla, UAT 3 Pantelimon, UAT 4 Dobroiesti, UAT 7
Brneti, UAT 8 Cernica; Reabilitare i extindere staii de epurare (Bragadiru,
Domneti, Brneti).
n perioada 2007- 2011 nu s-au nregistrat deficiene n satisfacerea cerinelor de ap din
punct de vedere cantitativ n regiunea Bucureti-Ilfov, oferta de ap meninndu-se n
continuare ridicat, probleme remarcndu-se doar n ceea ce privete pstrarea apelor ntro stare bun precum i n corectarea calitii apelor degradate.
146

Tratarea apelor uzate /Staii de epurare


Staia de Epurare a Apelor Uzate Glina (SEAU) a fost proiectata intre anii 1970 1980 de
ctre ISLGC, iar lucrrile de execuie au avut loc n perioada 1980 1990 i reluate intre
anii 1993 1996 staia a fost conceput pentru trei linii tehnologice: linia 1 de tratare, linia
2 de tratare, linia nmolului.
Tehnologia de epurare prevzut iniial era tehnologia clasica a anilor 1970 cu treapta
mecanica i treapta biologica, iar pentru tratarea nmolului era prevzuta utilizarea de
concentratoare de nmol, fermentarea n metantancuri i uscarea prin deshidratare
mecanica prin filtre pres. Fiecare linie tehnologic era proiectat pentru o capacitate de 7,5
15 mc/sec funcie de gradul de diluie n perioada ploilor. SEAU a fost declarata prioritate
n cadrul Planului Naional de Aciune pentru Protecia Mediului datorita polurii produse de
apele reziduale ale Municipiului Bucureti care reprezint aproximativ 20-25% din poluarea
totala produsa de Romnia. Sursa: Raport de activitate al AMRSP pe anul 2010
n 2004, Comisia Europeana i Guvernul Romniei au decis s participe la co-finanarea
proiectului semnnd un memorandum de finanare pentru reabilitarea staiei de Epurare a
Apelor Uzate Bucureti - Faza 1. Prima etap de finanare a staiei de epurare Ape Uzate de
la Glina a presupus fonduri nerambursabile ISPA acordate de ctre Comisia European,
mprumuturi obinute de la Banca European de investiii i Banca European pentru
Reconstrucie i Dezvoltare de ctre Primria Municipiului Bucureti i garantate de
Guvernul Romniei. Proiectul ISPA pentru reabilitarea staiei de epurare a Municipiului
Bucureti - Faza 1 prevede epurarea complet a cca. 38% din debitul estimat a fi colectat n
reeaua de canalizare oreneasc pe timp uscat i epurarea parial a debitului
suplimentar, n caz de precipitaii. Epurarea primar n linia 1 const n trecerea apei uzate
prin: grtare rare, pompare, grtare dese, deznisipare i decantare primar. Staia de
Epurare Ape Uzate Glina a fost preluat n operare de ctre Apa Nova Bucureti n 11 iulie
2011 iar n data de 17 mai 2011, Apa Nova Bucureti a preluat n concesiune caseta
colectoare de ape uzate de sub rul Dmbovia. Prin acest Act Adiional, Apa Nova Bucureti
s-a angajat pentru ntreinerea i modernizarea casetei, planul de modernizri presupunnd
amenajri pentru descrcarea casetei n rul Dmbovia i n Staia de Epurare Glina,
decolmatarea casetei i eliminarea punctelor de blocaj major din interiorul casetei. Sursa:
ApaNova http://www.apanovaBucureti.ro/
Conform Eurostat, Regiunea Bucureti Ilfov s-a situat n perioada 2005-2009 pe ultimul loc
din Romnia i din Europa n privina accesului populaiei la ape uzate epurate (cca.
1%), o situaie ngrijortoare daca ne referim la faptul ca Municipiul Bucureti este cel mai
mare poluator al Dunrii cu detergeni, uree, cianuri, azot, etc n condiiile n care toate
apele uzate din Bucureti erau evacuate fr o epurare prealabil direct n rul Dmbovia,
n aval de Capital, n dreptul comunei Glina.
Sursa: Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_n2_pww&lang=en

La sfritul anului 2011 faza 1 a fost finalizat, iar staia de epurare ape uzate Glina a
devenit operaional. Ca urmare a finalizrii Etapei I, staia de epurare a apelor uzate
Bucureti epureaz mecanic ntreag cantitate de apa poluat pentru care a fost proiectat
(10m3/s). Din acest volum, 5 m3/s vor fi epurai final, corespunztor descrcrii n emisari
naturali, conform reglementarilor n vigoare (epurare biologic i teriar).
Etapa II / Faza II a proiectului propus spre finanare din Fondul de Coeziune prin
Programul Operaional Sectorial de Mediu va include lucrri:
reabilitarea Casetei de ap uzat Dmbovia;
extinderea Staiei de epurare la un debit de 12 mc/s epurare complet;
construirea unui incinerator pentru arderea nmolului rezultat n urma procesului
tehnologic (aproximativ 400 t/zi).

147

2.6.2. Calitatea factorului de mediu aer


Evaluarea calitii aerului nconjurtor este reglementat prin Legea 104/2011 privind
calitatea aerului nconjurtor ce transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European
i a Consiliului privind calitatea aerului nconjurtor i un aer mai curat pentru Europa i
Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind arsenul, cadmiul,
mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice n aerul nconjurtor.
Concentrarea industrial - urban a regiunii Bucureti Ilfov cu larga s diversitate de
activiti antropice prezint i dezavantajele generate de poluarea habitatului ca efect
secundar al acestor activiti. Poluarea aerului n regiunea Bucureti-Ilfov are un caracter
specific datorit, n primul rnd, poziionrii geografice, industriei i traficului din Municipiul
Bucureti, judeul Ilfov prelund prin dispersie emisiile din Bucureti, iar n al doilea rnd
datorita existenei unor surse multiple, nlimi diferite ale surselor de poluare, precum i a
unei repartiii neuniforme a acestor surse.
ncepnd cu anul 2004 n regiunea Bucureti-Ilfov funcioneaz reeaua automat de
monitorizare a calitii aerului, reea constituit din 8 staii automate care fac parte din
Reeaua Naional de Monitorizare a Calitii Aerului (RNMCA). Staiile sunt dotate cu
analizoare automate ce msoar continuu concentraiile n aerul nconjurtor ale urmtorilor
poluani: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO2, NOX), monoxid de carbon (CO), benzen
(C6H6), ozon (O3), particule n suspensie (PM10 i PM2,5). Acestora li se adaug
echipamente de laborator utilizate pentru msurarea concentraiilor de metale grele: plumb
(Pb), cadmiu (Cd), arsen (As), nichel (Ni), din particule n suspensie (PM10) i din depuneri.
Aceste staii de monitorizare sunt amplasate dup cum urmeaz:
Areal Zona Centrala (Bucureti): Cercul Militar (trafic) i Mihai Bravu (trafic)
Areal Zona Periferica (Bucureti): Titan (industriala), Drumul Taberei (industriala),
Berceni (industriala), Lacul Morii (fond urban)
Areal Zona Exterioara (Ilfov): Baloteti (fond regional), Mgurele (fond suburban)
n continuare sunt prezentate date i informaii sintetice privind rezultatele monitorizrii
calitii aerului n perioada 2005-2011, n regiunea Bucureti Ilfov care ilustreaz calitatea
aerului n raport cu valorile limit, valorile int, pragurile de alert sau de informare
stabilite n legislaia specific pentru fiecare poluant. Graficele sunt realizate pe baza
msurrilor efectuate n staiile automate de monitorizare a calitii aerului ce respect
obiectivele de calitate a datelor stabilite n Anexa nr.4 la Legea 104/2011 i totodat fiind
utilizate criteriile de agregare i calculul parametrilor statistici, conform Anexei 3, B.1 i D.2
din Legea nr. 104/2011.
Dioxidul de azot (NO2) i oxizii de azot (NOx)
Oxizii de azot provin n principal din arderea combustibililor solizi, lichizi i gazoi n diferite
instalaii industriale, rezideniale, comerciale, instituionale i din transportul rutier. Oxizii de
azot au efect eutrofizant asupra ecosistemelor i efect de acidifiere asupra multor
componente ale mediului, cum sunt solul, apele, ecosistemele terestre sau acvatice, dar i
construciile i monumentele. NO2 este un gaz ce se transport la lung distan i are un
rol important n chimia atmosferei, inclusiv n formarea ozonului troposferic. Expunerea la
dioxid de azot n concentraii mari determin inflamaii ale cilor respiratorii i reduce
funciile pulmonare, crescnd riscul de afeciuni respiratorii i agravnd astmul bronic.
Concentraiile de NO2 din aerul nconjurtor se evalueaz folosind valoarea limit orar
pentru protecia sntii umane (200g/m3), care nu trebuie depit mai mult de 18
ori/an i valoarea limit anual pentru protecia sntii umane (40g/m3).

148

In perioada 2005-2011 la nivelul regiunii Bucureti Ilfov concentraiile medii anuale de


dioxid de azot n aerul nconjurtor arat depiri ale valorii limit anuale pentru sntatea
uman (40g/m3) la staiile Cercul Militar, Mihai Bravu, i Drumul Taberei (cu excepia
anilor 2009 i 2010).

Fig. 118 Concentraiile medii anuale de dioxid de azot n aerul nconjurtor n regiunea Bucureti Ilfov
n perioada 2005-2011 (micrograme/metru cub) Sursa: Date calculate n conform informaiilor
prezentate n Rapoartele privind starea factorilor de mediu Bucureti-Ilfov 2005-2011
http://arpmbuc.anpm.ro/ (* date preliminare pentru anul 2011)

Exist o tendin general de reducere a concentraiei de dioxid de azot n regiunea


Bucureti-Ilfov n perioada 2005 2011. Cu toate aceste evoluii pozitive, zonele Cercului
Militar i Mihai Bravu rmn n continuare cele mai poluate zone, concentraia medie anual
fiind peste media anuala admis n toata perioada analizat. n perioada 2005-2011 s-au
nregistrat mbuntiri ale concentraiei de dioxid de azot la staiile Titan, Berceni i Lacul
Morii care se situeaz sub media anuala maxim admis ncepnd cu anul 2008. n ceea ce
privete judeul Ilfov, concentraia medie anuala nregistrat la cele doua staii de
monitorizare se afl sub limita anual maxim admis n toata perioada analizata
remarcndu-se totodat o tendina general de scdere.
Media anual a concentraiei de oxizi de azot nregistrat la fiecare staie de monitorizare se
bazeaz pe valorile orare nregistrate n fiecare zi a anului, un indicator al polurii aerului
fiind valoarea limita orara de 200 g/mc. n perioada 2005-2011 valoarea limit orar
pentru protecia sntii umane (200 g/mc) nu a fost depit mai mult de 18 ori ntr-un
an calendaristic dect la staiile Baloteti i Mgurele, restul staiilor de monitorizare
nregistrnd depiri.

Fig. 119.Numrul depirilor valorii limita orare pentru protecia sntii umane pentru oxizii de azot
n regiunea Bucureti Ilfov (200 g/mc, maxim 18 depiri /an) Sursa: Date calculate n conform
informaiilor prezentate n Rapoartele privind starea factorilor de mediu Bucureti-Ilfov 2005-2011
http://arpmbuc.anpm.ro/ (* date preliminare pentru anul 2011)

149

In municipiul Bucureti, la staia Cercul Militar s-a nregistrat depirea valorii limit pentru
protecia sntii umane de mai mult de 18 ori n perioada 2005-2008, anii 2006 i 2007
nregistrnd valori foarte ridicate. ncepnd cu 2009 nu se mai nregistreaz depiri ale
acestui indicator. La staia Mihai Bravu este depita valoarea limit pentru protecia
sntii umane de mai mult de 18 ori n toata perioada analizat, remarcndu-se totui o
tendina de scdere ncepnd cu anul 2006. O situaie atipic se ntlnete la staia Berceni
care nregistreaz o cretere a numrului de depiri ale valorii limita n perioada 20052009, ns ncepnd cu anul 2010 aceasta tendin devine negativ. i celelalte staii de
monitorizare din regiunea Bucureti Ilfov nregistreaz depiri ale valorii limite orare de
dioxid de azot: Titan (2006-2009), Drumul Taberei (2005-2008), Lacul Morii (2007), dar de
mai puine ori. Situaii excepionale s-au identificat la staia Drumul Taberei unde s-a
nregistrat depirea pragului de alert (400 g/mc) pentru dioxid de azot timp de 3 ore
consecutive, n data de 11.03.2008 i n data de 9 octombrie 2009. La staiile de
monitorizare din judeul Ilfov nu s-au identificat depiri ale valorii limite orare dect la
Mgurele n anul 2007 dar sub limita admis. Comparativ cu alte capitale europene,
municipiul Bucureti a nregistrat an de an cele mai mari concentraii de oxizi de azot staiile
de monitorizare Cercul Militar i Mihai Bravu, depind n perioada 2005-2008 staii de
monitorizare din capitale europene ca Vilnius, Stockholm, Paris i chiar Sofia atingnd un
maxim n anul 2007 cnd s-au nregistrat valori triple fata de Vilnius. Dei municipiul
Bucureti nregistreaz o tendina de scdere a concentraiei de dioxid de azot din aerul
nconjurtor, acesta se regsete n continuare printre cele mai poluate capitale europene
cu acest tip de poluant.
Sursa: Date calculate conform Bazei de date a calitii aerului al Ageniei Europene de Mediu (accesat pe
16.08.2012)-http://www.eea.europa.eu/themes/air/airbase/air-quality-statistics-at-reporting-stations

Dioxidul de sulf (SO2)


Dioxidul de sulf este un gaz puternic reactiv, provenit n principal din arderea combustibililor
fosili sulfuroi (crbuni, pcur) pentru producerea de energie electric i termic i a
combustibililor lichizi (motorin) n motoarele cu ardere intern ale autovehiculelor rutiere.
Dioxidul de sulf poate afecta att sntatea oamenilor prin efecte asupra sistemului
respirator ct i mediul n general (ecosisteme, materiale, construcii, monumente) prin
efectul de acidifiere. Concentraiile de SO2 din aerul nconjurtor se evalueaz folosind
valoarea limit orar pentru protecia sntii umane (350g/m3) care nu trebuie depit
mai mult de 24 ori/an, i valoarea limit zilnic pentru protecia sntii umane
(125g/m3) care nu trebuie depit mai mult de 3 ori/an..
In perioada 2005-2011, n regiunea Bucureti Ilfov, concentraiile de dioxid de sulf se
menin mult sub valorile limit pentru protecia sntii umane att n municipiul Bucureti
cat i n judeul Ilfov (cca. 1-4% din valoarea limita orara). Comparativ cu 2005,
concentraia medie anual n municipiul Bucureti a sczut cu cca. 40% n anul 2010, iar n
judeul Ilfov cu cca. 55% atingnd n 2010 la staia Titan o valoare de 2.9 g/mc (sub 1%
din valoarea limita admisa). Depiri ale valorilor limit pentru protecia sntii umane au
fost nregistrate n anul 2005 cnd concentraia de SO2 a nregistrat 2 depiri ale valorii
limita plus marja de toleran la staia Cercul Militar, iar n 2006 s-au nregistrat o depire
la staia Cercul Militar i 2 depiri la staia Mihai Bravu. Concentraia de SO2 nu a depit
pragul de alert la nici o staie de monitorizare n perioada 2005-2011.
Dei concentraia anual de dioxid de sulf n aerul nconjurtor nregistrat la staiile de
monitorizare din municipiul Bucureti se ncadreaz sub limita admisa, aceasta sunt n
continuarea mai mari dect concentraiile nregistrate la staiile de monitorizare din Paris i
Vilnius (in perioada 2005 -2009) i din Sofia n anul 2009.
Sursa: Date calculate conform Bazei de date a calitii aerului al Ageniei Europene de Mediu (accesat pe
16.08.2012) http://www.eea.europa.eu/themes/air/airbase/air-quality-statistics-at-reporting-stations

150

Monoxidul de carbon (CO)


Monoxidul de carbon este un gaz toxic ce afecteaz capacitatea organismului de a reine
oxigenul, n concentraii foarte mari fiind letal. Provine din surse antropice sau naturale,
care implic arderi incomplete ale oricrui tip de materie combustibil, att n instalaii
energetice, industriale, ct i n instalaii rezideniale (sobe, centrale termice individuale) i
mai ales din arderi n aer liber (arderea miritilor, deeurilor, incendii etc.). Concentraiile de
CO din aerul nconjurtor se evalueaz folosind valoarea limit pentru protecia sntii
umane (10mg/m3), calculat ca valoare maxim zilnic a mediilor pe 8 ore (medie mobil).
Concentraia medie anuala de monoxid de carbon (CO) s-a situat n perioada 2005-2011
sub valoarea limita de 10mg/mc, la toate staiile de monitorizare din regiunea BucuretiIlfov. In anul 2006 s-a nregistrat depirea valorii limita zilnic pentru concentraia de
monoxid de carbon n 6 zile la staia Mihai Bravu iar n anul 2007 s-a nregistrat depirea
valorii limit n 5 zile la staia Mihai Bravu i 3 zile la staia Cercul Militar. ncepnd cu anul
2008 nu s-au mai nregistrat depiri ale valorilor limita pentru concentraiile de monoxid de
carbon monitorizate la cele 8 staii de pe raza regiunii Bucureti Ilfov, nregistrndu-se
totodat o tendin de scdere a acestei concentraii n municipiul Bucureti i de cretere n
Judeul Ilfov.
Metale grele (plumb, cadmiu)
Metalele grele (toxice) provin din combustia crbunilor, carburanilor, deeurilor menajere,
etc. i din anumite procedee industriale. Se gsesc n general sub forma de particule (cu
excepia mercurului care este gazos). Metalele se acumuleaz n organism i provoac
efecte toxice de scurt i/sau lung durat. n cazul expunerii la concentraii ridicate ele pot
afecta sistemul nervos, funciile renale, hepatice, respiratorii.
n perioada 2005-2011 la nivelul regiunii Bucureti-Ilfov valorile concentraiilor medii anuale
de Pb s-au situat sub valoarea limit anual pentru protecia sntii umane (0.5 g/m3)
ns se remarc o uoar tendin de cretere n ultimii ani. ncepnd cu anul 2008 se
monitorizeaz i valorile concentraiilor medii anuale de Cadmiu (Cd) acestea situndu-se
sub valoarea limit anual pentru protecia sntii umane (5 mg/m3) ins, la aproape
toate staiile s-a depit pragul superior de evaluare, fiind astfel necesar o atenie ridicat.
Ozon troposferic (O3)
Ozonul se gsete n mod natural n concentraii foarte mici n troposfer (atmosfer joas).
Spre deosebire de ozonul stratosferic, care protejeaz formele de via mpotriva aciunii
radiaiilor ultraviolete, ozonul troposferic (cuprins ntre sol i 8-10 km nlime) este toxic,
avnd o aciune puternic iritant asupra cilor respiratorii, ochilor i are potenial
cancerigen. De asemenea, ozonul are efect nociv pentru vegetaie, determinnd inhibarea
fotosintezei i producerea de leziuni foliate, necroze. Ozonul este un poluant secundar
deoarece, spre deosebire de ali poluani, nu este emis direct de vreo surs de emisie, ci se
formeaz sub influena radiaiilor ultraviolete, prin reacii fotochimice n lan ntre o serie de
poluani primari (precursori ai ozonului - NOx, compuii organici volatili (COV), monoxidul
de carbon). Precursorii ozonului provin att din surse antropice (arderea combustibililor,
traficul rutier, diferite activiti industriale) ct i din surse naturale (COV biogeni emii de
plante i sol, n principal izoprenul emis de pduri; aceti compui biogeni, dificil de
cuantificat, pot contribui substanial la formarea O3). O alt surs natural de ozon n
atmosfera joas este reprezentat de mici cantiti de O3 din stratosfer care migreaz
ocazional, n anumite condiii meteorologice, ctre suprafaa pmntului.

151

Formarea fotochimic a O3 depinde n principal de factorii meteorologici i de concentraiile


de precursori, NOx i COV. n atmosfer au loc reacii n lan complexe, multe dintre
acestea concurente, n care O3 se formeaz i se consum, astfel nct concentraia O3 la
un moment dat depinde de o multitudine de factori, precum raportul dintre NO i NO2 din
atmosfer, prezena compuilor organici volatili necesari iniierii reaciilor, dar i de factori
meteorologici: temperaturi ridicate i intensitatea crescut a luminii solare, care favorizeaz
reaciile de formare a O3, precipitaii, care contribuie la scderea concentraiilor de O3 din
aer.
Ca urmare, concentraiile ozonului n atmosfera localitilor urbane cu emisii ridicate de NOx
sunt n general mai mici dect n zonele suburbane i rurale, datorit consumului prin
reacia cu monoxidul de azot. Astfel se explic faptul c n zonele rurale unde traficul este
redus i emisiile din arderi mai sczute, concentraiile de ozon sunt n general mai mari
dect n mediul urban.
Ca urmare a complexitii proceselor fizico-chimice din atmosfer i a strnsei lor
dependene de condiiile meteorologice, a variabilitii spaiale i temporale a emisiilor de
precursori, a creterii transportului ozonului i precursorilor si la mare distan, inclusiv la
scar inter-continental n emisfera nordic, precum i a variabilitii schimburilor dintre
stratosfer i troposfer, concentraiile de ozon n atmosfera joas sunt foarte variabile n
timp i spaiu, fiind totodat dificil de controlat.
Concentraiile de ozon din aerul nconjurtor se evalueaz folosind pragul de alert (240
g/m3 msurat timp de 3 ore consecutiv) calculat ca medie a concentraiilor orare, pragul
de informare (180g/m3) calculat ca medie a concentraiilor orare i valoarea int pentru
protecia sntii umane (120 g/m3) calculat ca valoare maxim zilnic a mediilor pe 8
ore (medie mobil), care nu trebuie depit de mai mult 25 ori/an.

Fig. 120.Concentraia medie anuala de ozon /8 ore n regiunea Bucureti-Ilfov [lim max. 120 g/mc]
Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu Bucureti Ilfov 2005-2011(* date preliminarii)

Concentraia medie anual de ozon s-a meninut n perioada 2005-2011 sub valoarea limit
admis, variind n decursul perioadei la toate staiile de monitorizare. Se remarca o tendin
de scdere a acestei concentraii ncepnd cu anul 2009 la staiile Mgurele, Berceni,
Drumul Taberei precum i o tendin de cretere a acestei concentraii la staiile Mihai
Bravu, Titan, Lacul Morii
O situaie particular se ntlnete la staia de fond Baloteti care nregistreaz valori mai
mari dect cele nregistrate n Bucureti, o tendin de cretere a acestei concentraii
ncepnd cu anul 2008 precum i un numr mai ridicat de depiri ale valorii limita orare n
perioada 2005-2009, atingnd un maxim n 2007. Celelalte staii de monitorizare din
regiunea Bucureti Ilfov nu nregistreaz depiri considerabile n perioada mai sus
menionat.
In anul 2005 depirile valorii int pentru ozon (120 g/m3) s-au nregistrat n special n
perioada februarie-aprilie, ins nu a fost depit pragul de informare (180 g/m3) sau
152

pragul de alert (240 g/m3). n 2005 s-au nregistrat mai mult de 25 zile depire ntr-un
an calendaristic la 6 din cele 8 staii de monitorizare. n anul 2007 a fost depit o dat
pragul de informare pentru concentraia de ozon la staia Drumul Taberei i de 6 ori la staia
Baloteti. n anul 2008 a fost depit ntr-o singur zi pragul de informare timp de 2 ore
consecutiv, n data de 5.09.2008, la staia Baloteti. Valoarea maxim nregistrat a fost de
194.4 g/m3. n anul 2009 a fost depit ntr-o singur zi pragul de informare (180
g/m3), timp de 2 ore consecutiv, n data de 17.02.2009, la staia Mihai Bravu.
Valoarea maxim nregistrat a fost de 189,6 g/m3. n 2010 depirile valorii int pentru
ozon (120 g/m3) s-au nregistrat n special n perioada de var, ns nu a fost depit
pragul de alert (240 g/m3 timp de 3 ore consecutiv). n anul 2011 s-au nregistrat
depiri ale valorii inta (120 g/m3, maxima zilnica a mediilor pe 8 ore) de 6 ori la staia
de monitorizare Lacul Morii i de 2 ori la staia Baloteti. n anul 2010 i 2011 nu a fost
depit nici pragul de informare (180 g/m3), valoarea maxim nregistrat fiind de 174,3
g/m3, la staia Baloteti.
Particule n suspensie (PM10 i PM 2.5)
Particulele n suspensie, din atmosfer, sunt poluani ce se transport pe distane lungi,
provenii din cauze naturale, ca de exemplu antrenarea particulelor de la suprafaa solului
de ctre vnt, erupii vulcanice etc. sau din surse antropice precum: arderile din sectorul
energetic, procesele de producie (industria metalurgic, industria chimic etc.), antierele
de construcii, transportul rutier, haldele i depozitele de deeuri industriale i municipale,
sisteme de nclzire individuale, ndeosebi cele care utilizeaz combustibili solizi etc. Natura
acestor particule este foarte divers. Astfel, ele pot conine particule de carbon (funingine),
metale grele (plumb, cadmiu, crom, mangan etc.), oxizi de fier, sulfai, dar i alte noxe
toxice, unele dintre acestea avnd efecte cancerigene.
Concentraiile de particule n suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni din aerul
nconjurtor se evalueaz folosind valoarea limit zilnic, determinat gravimetric,
(50g/m3), care nu trebuie depit mai mult de 35 ori/an i valoarea limit anual
determinat gravimetric (40g/m3).

Fig. 121. Particule n suspensie (PM10) concentraii medii anuale n regiunea Bucureti Ilfov
Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu Bucureti Ilfov 2005-2011 http://arpmbuc.anpm.ro/

153

Din analiza evoluiei concentraiei de particule n suspensie la nivelul regiunii BucuretiIlfov, s-a constatat ca n perioada 2005-2010 concentraia anual de pulberi n suspensie
(PM 10) s-a meninut la un nivel foarte ridicat, nregistrnd-se depiri ale valorii limita
anuale pentru protecia sntii umane (40 g/mc) la toate staiile de monitorizare din
municipiul Bucureti, cu excepia staiei Cercul Militar n 2007, staiei Titan n 2009 i 2010,
staiei Berceni n 2010 i staiei Lacul Morii n 2010. Depiri ale valorii limit anuale pentru
protecia sntii umane n anul 2011 s-a nregistrat doar la staia Drumul Taberei,
celelalte 7 staii de monitorizare nregistrnd concentraii uor sub limita admisa insa n
cretere fata de anul 2010.
Zonele Cercul Militar i Mihai Bravu din Bucureti nregistreaz n perioada 2005-2010 cea
mai mare concentraie de pulberi n suspensie din toata regiunea Bucureti Ilfov, cu valori
peste limita admis, fiind astfel cele mai poluate zone urbane. Dei se remarc o tendin
pozitiv de reducere a concentraiei medii anuale la nivelul municipiului Bucureti, media
anual se situeaz i n 2011 uor sub pragul valorii limite admise la 7 din 8 staii de
monitorizare. La nivelul judeului Ilfov, staia de monitorizare Mgurele a nregistrat depiri
ale valorii limita n perioada 2005-2009, doar staia Baloteti nregistrnd concentraii medii
anuale care se ncadreaz n limita maxima admisa. Nivelul concentraiei de particule n
suspensie nregistrat la staia Baloteti a crescut cu o treime n anul 2011 fata de anul 2010
situndu-se puin sub limita admisa.
Fa de anii anteriori, se observ o scdere a concentraiilor medii anuale de pulberi, ns
nu suficient, nregistrndu-se nc mai mult de 35 de zile cu depiri la aproape toate
staiile de monitorizare.
In privina numrului de depiri ale valorii limita zilnice (VL zilnica = 50 g/mc, max. 35
depiri/an) se constat ca la toate staiile de monitorizare din Bucureti s-au nregistrat
depiri ale acestui prag n toata perioada de analiza cu excepia staiei Baloteti (2010) i
Cercul Militar (2011). Valori foarte mari s-au nregistrat la staia Mihai Bravu n 2006-2008,
unde aproximativ jumtate de an s-au nregistrat depiri ale valorii limita. La nivelul
judeului Ilfov, staia Baloteti se ncadreaz n limitele legale n toata perioada analizata n
privina numrului de depiri pe an cu excepia anului 2011. staia de monitorizare
Mgurele, nregistreaz depiri ale acestui prag n toata perioada 2005-2011. Anul 2011 se
remarc printr-o cretere a numrului de depiri ale concentraiei de PM10 la 6 din cele 8
staii de monitorizare.

Fig. 122. Numrul depirilor valorii limita de PM10 la staiile de monitorizare din regiune
Sursa: Date calculate n conform informaiilor prezentate n Rapoartele privind starea factorilor de
mediu Bucureti Ilfov 2005-2011

154

Concentraia medie anuala a pulberilor n suspensie (PM10) a Europei a fost n 2009 de


24.6 g/mc n scdere constanta fata de anii anteriori, cu o uoar cretere n 2006 fata
de 2007. Sursa:http://acm.eionet.europa.eu/reports/docs/ETCACM_TP_2011_11_AQMaps2009.pdf
European air quality maps of ozone and PM10 for 2009 and their uncertainty analysis (pag 19)

Conform bazei de date a calitii aerului a Ageniei Europene de Mediu, n perioada 20052009, staiile de monitorizare din municipiul Bucureti nregistreaz valori ridicate, mult
peste valorile ntlnite n capitale ca Vilnius, Stockholm, Paris i chiar Sofia. Analiznd
concentraiile nregistrate la cele 8 staii de monitorizare din municipiul Bucureti la nivelul
anului 2009 se constata o concentraie medie anuala aproape dubla fata de media Europei
Sursa: Date calculate conform Raportului privind starea mediului Bucureti Ilfov 2005-2009 i Bazei de
date a calitii aerului al Ageniei Europene de Mediu
http://www.eea.europa.eu/themes/air/airbase/air-quality-statistics-at-reporting-stations

In privina pulberilor n suspensii fine (PM 2.5) acestea se monitorizeaz ncepnd cu


anul 2009, nregistrndu-se att depiri ale concentraiei medii anuale (30 g/mc) cat i
depiri ale valorilor limita zilnice la staiile Drumul Taberei (Bucureti) i Lacul Morii (Ilfov).
n 2010 concentraia de PM 2.5 s-a meninut sub valoarea limita legala.
Datorit faptului ca n perioada 2005-2007 s-au nregistrat depiri ale valorii limit i
uneori a pragului de alert a concentraiei de oxizi de azot, particule n suspensie i
monoxid de carbon, a fost elaborat i implementat Programul Integrat de Gestionare a
Calitii Aerului al Municipiului Bucureti n scopul scderii concentraiei de poluani i
implicit mbuntirea Sntii i a nivelului de trai a locuitorilor din Bucureti. Acesta a dus
n urmtorii ani la scderea sub limit admis doar a concentraiei de monoxid de carbon,
fiind necesare masuri mai clare pentru reducerea concentraiei de oxizi de azot i particule
n suspensie.
Emisii de poluani atmosferici
Romnia are obligaia de a limita emisiile de poluani anuale de gaze cu efect de acidifere i
eutrofizare i de precursori ai ozonului, sub valorile de 918 mii tone/an pentru dioxid de sulf
(SO2), 437 mii tone/an pentru oxizi de azot (NOx), 523 mii tone/an pentru compui organici
volatili nonmetanici (NMVOC) i 210 mii tone/an pentru amoniac (NH3), valori ce reprezint
plafoanele naionale de emisie. Plafoanele naionale de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de
azot, compui organici volatili i amoniac, sunt cele prevzute n Protocolul Conveniei din
1979 asupra polurii atmosferice transfrontaliere pe distane lungi, referitor la reducerea
acidifierii, eutrofizrii i nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg, la 1 decembrie
1999, ratificat prin Legea nr. 271/2003 i reprezint cantitatea maxim de poluant ce poate
fi emis n atmosfer, la nivel naional, n decursul unui an calendaristic.
Romnia transmite anual estimri ale emisiilor de poluani atmosferici care cad sub
incidena Directivei nr. 2001/81/CE privind plafoane naionale de emisii pentru anumii
poluani atmosferici (Directiva NEC) i a protocoalelor Conveniei asupra polurii atmosferice
transfrontaliere pe distane lungi, ncheiat la Geneva la 13 noiembrie 1979
(UNECE/CLRTAP).
n acest sens se ntocmete anual inventarul naional final de emisii de dioxid de sulf, oxizi
de azot, compui organici volatili, amoniac, pulberi, metale grele i poluani organici
persisteni elaborat pentru doi ani n urma anului curent, i inventarul naional preliminar de
dioxid de sulf, oxizi de azot, compui organici volatili i amoniac elaborat pentru anul
anterior anului curent. Emisiile de poluani atmosferici aferente perioadei 2005-2010 au fost
recalculate utiliznd versiunea nou a ghidului EMEP/EEA 2009 privind elaborarea
inventarelor de emisii.

155

Evoluia emisiilor de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOX), compui organici
volatili nonmetanici (NMVOC) i amoniac (NH3) n perioada 2005-2010
Emisiile de SO2 au provenit n special de la instalaii mari de ardere, industria de
prelucrare i din trafic, constatndu-se o reducere de cca. 12 ori a cantitii de dioxid de sulf
emis n atmosfera n regiunea Bucureti-Ilfov n ultimii 6 ani. Att emisiile anuale de SO2 de
la nivel naional cat i la nivelul UE 27 au sczut cu cca. 42% n 2010 fata de 2005. Emisiile
de dioxid de sulf din Bucureti s-au redus considerabil n doua etape i anume n anii 2006
i 2008, atingnd n anul 2010 mai puin de 10% din valoarea nregistrata n 2005.
Tabel 39. Emisii anuale de SO2 la nivel european, naional i regional
Emisii anuale de
SO2 (t/an)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Val. 2010
fata de
2005

Regiunea B-I

29572

10974

11178

2286

3347

2450

8,3%

Romnia

642584

697431

577201

566204

459868

371976

58%

UE 27

7884379

7632923

7231993

5714721

4849815

4574478

58%

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu Bucureti Ilfov 2005-2010


http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_air_emis&lang=en
Din analiza emisiilor de dioxid de sulf la nivel intraregional se constat faptul ca n regiunea
Bucureti-Ilfov tendina de diminuarea a emisiilor anuale de dioxid de sulf sunt impuse de
ctre municipiul Bucureti, care nsumeaz cca. 99% din totalul emisiilor din regiune.

Fig. 123. Emisii anuale de dioxid de sulf n regiunea Bucureti Ilfov, pe judee i ani (tone/an)
Sursa: Date calculate n conform informaiilor prezentate n Rapoartele privind starea factorilor de
mediu Bucureti Ilfov 2005-2011

In perioada 2005-2010, n regiunea Bucureti Ilfov emisiile de oxizi de azot (NOx) au


provenit n special de la transporturi, producia de energie termic i electric, arderi n
industrie, mediul rezidenial i comercial. n perioada 2005-2008 se observ o tendin de
cretere a emisiilor de NOx n regiune, ca apoi din 2008 acestea s se reduc.
Tabel 40. Emisii anuale de oxizi de azot (NOx) la nivel european, naional i regional
Emisii anuale de NOx
2005
2006
2007
2008
(t/an)
Total Regiune
14481
19083
13049
21127
Total Romnia
309056
309194
325543
287013
Total UE 27
11586826 11274807 11006275 10136461
Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu Bucureti Ilfov 2005-2010
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_air_emis&lang=en

2009

2010

18109
252029
9293454

17432
272237
9162264

156

La nivel regional se nregistreaz n 2010 un nivel al emisiilor de oxizi de azot mai mare cu
20% fata de 2005 n contrast cu tendina de scdere existenta la nivel naional (-12%) i la
nivelul UE 27 (- 21%).
In profil intraregional se constat faptul ca dei emisiile de oxizi de azot au sczut mult n
judeul Ilfov ncepnd cu anul 2006, cele din municipiul Bucureti sunt cele care determin
tendina ntregii regiuni ntruct acestea au ponderea cea mai mare. Emisiile din municipiul
Bucureti au atins un maxim n 2008, urmate apoi de o scdere pn n anul 2010, ns
acestea sunt peste nivelul nregistrat n anul 2005.

Fig. 124. Evoluia emisiilor anuale de oxizi de azot n regiunea Bucureti Ilfov, pe judee
Sursa: Raportul privind starea factorilor de mediu Bucureti Ilfov 2005-2011

In perioada 2005-2010, n regiunea Bucureti Ilfov emisiile de amoniac (NH3) au


provenit n special de la activitile zootehnice, ponderile cele mai importante n totalul
naional avndu-le managementul dejeciilor provenite din creterea bovinelor, porcinelor,
pasrilor i epurarea apelor uzate. Aceste emisii nregistreaz n regiunea Bucureti Ilfov o
tendina general de cretere ncepnd cu 2007. Exista o tendin general de reducere a
emisiilor de amoniac nregistrat la nivelul UE 27 remarcndu-se valori cu cca. 6% mai mici
n 2010 fata de nivelul anului 2005. n acelai sens, Romnia nregistreaz o scdere a
emisiilor anuale de cca. 19% n 2010 fata de 2005, atingnd un maxim n anul 2006.
Tabel 41. Emisii anuale de amoniac (NH3) la nivel european, naional, regional i judeean
Emisii anuale de NH3
2005
2006
2007
2008
2009
(t/an)
Bucureti

2010

29

33.7

38.55

341.13

370.3

370,33

145,55

1195,64

617,18

555,91

645,32

678,2

Regiunea Bucureti Ilfov

174,55

1229,34

655,73

897,04

1015,62

1048,53

Total Romnia

198501

196747

203465

187210

187741

161305

3801042

3795307

3799080

3704632

3663173

3590605

Ilfov

Total UE 27

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu Bucureti Ilfov 2005-2010 si


http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_air_emis&lang=en

Regiunea Bucureti Ilfov nu se ncadreaz n aceasta tendin, emisiile de amoniac crescnd


att n municipiul Bucureti cat i n judeul Ilfov. La nivelul municipiului Bucureti emisiile
anuale de amoniac au crescut progresiv n perioada analizata atingnd n 2010 o valoare de
12 ori mai mare dect cea din 2005. n judeul Ilfov emisiile anuale de amoniac au crescut
n 2010 de aproape 5 ori fata de nivelul anului 2005, la jumtate totui dect maximul
nregistrat n anul 2006

157

Fig. 125. Emisii anuale de amoniac n regiunea Bucureti Ilfov, pe judee (tone/an)
Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu Bucureti Ilfov 2005-2010

Compui organici volatili nemetanici (NMVOC)


In cazul acestui tip de poluant emisiile anuale la nivel naional nregistreaz o uoar
cretere de 3-4% n perioada 2005-2010, atingnd un maxim n 2008. n cadrul UE 27 se
remarc o tendin de scdere a emisiilor de COV cu 17% n anul 2010 fata de 2005.
Regiunea Bucureti - Ilfov nregistreaz o scdere a emisiilor de COV de cca. 64% n 2010
fata de 2005.
Tabel 42. Emisii anuale de COV nemetanici la nivel european, naional, regional i judeean
Emisii anuale de COV
2005
2006
2007
2008
2009
(t/an)
Bucureti
Ilfov
Regiunea Bucureti Ilfov
Total Romnia
Total UE 27

27772

16071

11478

15476

9153

2010
9240

410

11732

1950

1901

1334

1061

28182

27803

13428

17377

10487

10301

424813

434072

443608

465263

432688

445423

8830607

8590708

8311611

7912908

7377591

7412004

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu Bucureti Ilfov 2005-2010


http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_air_emis&lang=en

Evoluia emisiilor de dioxid de carbon (CO2) i dioxid de carbon echivalent


In regiunea Bucureti-Ilfov emisiile de dioxid de carbon CO2 au crescut cu 34% n anul
2010 fa de anul 2005 dei tendina naional i european este de scdere a emisiilor de
CO2. n privina ponderii pe care o ocupa regiunea Bucureti Ilfov n raport cu totalul
naional se constat ca aceasta este de cca. 4-6%.
In profil intratergional ponderea cea mai mare o are municipiul Bucureti care deine peste
90% din emisiile de dioxid de carbon echivalent din regiunea Bucureti Ilfov, imprimnd
totodat i tendina de cretere a acestui indicator.
Tabel 43. Emisii anuale de CO2 echivalent la nivel european, naional, regional i judeean
Emisii anuale de CO2 eq
2005
2006
2007
2008
2009
mii tone/an
Mun. Bucureti

2010

4 999

4 206

4 739

7 096

7 469

7 278

475,79

896,32

2237,49

1617,37

75,73

73,37

Regiunea Bucureti-Ilfov

5474,79

5102,32

6976,49

8713,37

7544,73

7351,37

Total Romnia

148889

152792

150245

146668

123382

121355

5148712

5132293

5078976

4974387

4609880

4720878

Judeul Ilfov

Total UE 27

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu Bucureti Ilfov 2005-2010


http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_air_emis&lang=en

158

Fig. 126. Emisiile de CO2 echivalent din regiunea Bucureti Ilfov, pe judee i ani (mii tone/an)
Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu Bucureti Ilfov 2005-2010

Conform analizei privind evaluarea impactului asupra mediului a marilor orae ale Europei,
efectuat la nivelul anului 2007 n 24 de capitale din Uniunea Europeana, s-a constatat ca
oraul Bucureti se afl pe locul 21 la emisiile de CO2/cap locuitor fiind depit doar de
Praga, Tallin i Sofia i pe locul 23 la calitatea general a aerului (concentraia de NOx,
PM10, SO2, O3), fiind depit doar de Sofia, pe primul loc aflndu-se capitala Lituaniei,
Vilnius. [Sursa: European Green City Index, Siemens AG Corporate Communications and Government
Affairs, Munich, Germany, 2009 Research by, Economist Intelligence Unit, London ]

Concluzii
Din analiza tendinelor n evoluia indicatorilor privind calitatea aerului n regiunea Bucureti
Ilfov n perioada 2005-2011 se constat:
Meninerea concentraiei de dioxid de sulf, monoxid de carbon, metale grele, ozon
troposferic sub valorile limita admise pentru protecia Sntii umane, fiind nregistrate
doar cteva depiri ale valorilor limita orare.
Tendina general de reducere a concentraiei de dioxid de azot ns zonele Cercului
Militar, Mihai Bravu i Drumul Taberei nregistreaz concentraii peste media admis.
Un numr ridicat al depirilor valorii limita orare pentru protecia Sntii umane
pentru oxizi de azot
Nivelul concentraiilor de particule n suspensie este n continuare foarte ridicat n
Bucureti, unde s-au nregistrat depiri ale valorilor limit zilnice peste numrul permis
i ale valorii limit anuale la toate staiile de monitorizare n toata perioada analizata, cu
excepia staiei Baloteti (2005-2011).
Tendina general de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, compui organici volatili
nemetanici.
Tendina general de cretere a emisiilor de dioxid de azot, amoniac, dioxid de carbon
echivalent n contrast cu tendina naional i european

2.6.3. Calitatea factorului de mediu ap


Calitatea apelor dulci de suprafa
Apele dulci de suprafa reprezint majoritatea rezervei de ap dulce lichid. Apele de
suprafa se clasific n ape i ape curgtoare. Calitatea apei dulci este influenat de factori
antropici i naturali.

159

Directiva Cadru Apa definete n art.2 starea apelor de suprafa prin: starea ecologic i
starea chimic. Starea ecologic reprezint structura i funcionarea ecosistemelor acvatice,
fiind definit n conformitate cu prevederile anexei V a Directivei Cadru Apa, prin elementele
de calitate biologice, elemente hidromorfologice i fizico-chimice generale cu funcie de
suport pentru cele biologice, precum i prin poluanii specifici (sintetici i nesintetici).
Conceptul promovat de Directiva Cadru Apa, privind starea apelor, are la baz o abordare
nou, integratoare, care difer fundamental de abordrile anterioare n domeniul calitii
apei n care elementele hidromorfologice nu erau considerate, iar preponderena revenea
elementelor fizico-chimice.
Caracterizarea strii ecologice n conformitate cu cerinele Directivei Cadru Apa (transpuse
n legislaia romneasc prin Legea nr.310/2004 care modific i completeaz Legea apelor
nr.107/1996), se bazeaz pe un sistem de clasificare n 5 clase, respectiv: foarte bun,
bun, moderat, slab i proast,
Principalele cursuri de ape care traverseaz regiunea Bucureti Ilfov, se afl n
gospodrirea Sistemului de Gospodrire a Apelor Ilfov-Bucureti structura n subordinea
Administraiei Bazinale de Ap Arge-Vedea (A.B.A. Arge Vedea)
n spaiul hidrografic unde i desfoar activitatea SGA Ilfov-Bucureti, cursurile
principalele de ap au o lungime total de cca. 445 km, alctuit din rurile:
Dmbovia pe un tronson de 66 km (Joia Budeti), din care 16,8 km n Bucureti
(10,8 km fiind regularizai)
Valea Colentina pe un tronson de 52 km (Bolovani - Cernica), din care 26,3 km n
Bucureti
Ilfov - 11,7 km;
Valea Snagov - 51,7 km;
Valea Sticlriei -13 km;
Valea Crevedia - 29,5 km;
Valea Vlsia - 30,6 km;
Valea Cociovalitea - 38,5 km;
Valea Motitea - 12 km;
Valea Pasrea - 42 km;
Valea Clnu - 9,8 km;
Valea Mamina - 38 km;
Valea indrilia - 9,5 km;
Valea Saulei - 6 km;
Valea Baranga - 28 km.
Evaluarea strii chimice a unui corp de ap se face pe baza substanelor prioritare avnd n
vedere prevederile Directivei privind standardele de calitate a mediului n domeniul apei
(Directiva 2008/105/EC), transpus n legislaia romneasc prin HG 1038/2010. n cazul
strii chimice clasificarea se face astfel: stare chimica buna (B), stare chimica proasta (P)
In perioada 2005-2010 rurile Arge, Colentina, Ialomia i Dmbovia n seciunile care
strbat regiunea Bucureti Ilfov prezint n general o calitate moderat-bun (clasa II-III),
excepie fcnd rul Dmbovia n seciunile din avalul municipiului Bucureti (seciunea
Blceanca i Budeti) care se ncadreaz intr-o clasa de calitate proast.

160

Tabel 44. Calitatea apei n seciunile de supraveghere pe rurile din regiunea Bucureti Ilfov
monitorizate de laboratorul Serviciul de Gospodrire a Apelor Ilfov-Bucureti
CURSURI DE APA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

BAZINUL HIDROGRAFIC ARGE


Rul Arge
amonte priza Crivina (jud. Giurgiu)

IV

III

II

III

III

II

canal evacuare n Lacul Morii (jud. Ilfov)

III

II

II

II

II

II

post Hidrometric Budeti (Jud. Calarasi)

IV

III

II

II

III

III

Brezoaiele (jud. Giurgiu)

III

II

II

III

III

III

Arcuda pod Joia (jud. Giurgiu)

III

III

II

II

II

II

Dragomireti (amonte lacul Morii - jud. Ilfov)

III

II

III

II

III

III

III

III

II

III

III

II

Rul Dmbovia

Blceanca (Cernica - jud. Ilfov)


Post Hidrometric Budeti (jud. Calarasi - confluenta
Arge)
rul Colentina - Colacu (jud. Dmbovia amonte
Bucureti)
BAZINUL HIDROGRAFIC IALOMIA

rul Ialomia derivaie Bilciuresti - Ghimpai (jud.


III
III
II
II
II
II
Dmbovia)
Sursa : Raport privind starea factorilor de mediu 2005-2010 n regiunea Bucureti Ilfov (Cap. APA)

Calitatea rului Dmbovia scade pe msur ce traverseaz municipiul Bucureti,


prezentnd n seciunile din avalul capitalei dovezi de alterri majore ale valorilor
elementelor biologice de calitate i n care pari mari din comunitile biologice importante
sunt absente.
In cadrul Sistemului Naional de Supraveghere a Calitii Apelor, pentru bazinele
hidrografice ARGE, IALOMIA i MOTITEA, S.G.A. Ilfov Bucureti monitorizeaz
calitatea apelor n cadrul apelor dulci stttoare (lacuri naturale i artificiale).
Conform datelor existente n raporturile privind factorii de mediu n perioada 2005-2010,
seciunea Ap se constat o nrutire a calitii apei n acumulrile de pe rul Valea
Pasarea.
Lacurile de acumulare de pe valea indriliei au o calitate a apei slab (prezint dovezi de
alterri majore ale valorilor elementelor biologice de calitate pentru tipul de corpuri de ape
de suprafaa). Celelalte acumulri de ape de pe diversele ruri care strbat regiunea
Bucureti Ilfov se ncadreaz n general n clasa de calitate moderata (III), valori mai bune
(clasa II) nregistrndu-se n acumularea Niculeti de pe valea Snagovului (2005, 2009),
Lacul Snagov (2006), acumularea Ciocneti de pe rul Colentina (2006-2009), Lacul Morii
de pe rul Dmbovia (2005-2008).

161

Tabel 45. Calitatea apei n seciunile de supraveghere pe acumulrile de ap din regiunea Bucureti
Ilfov monitorizate de laboratorul Serviciul de Gospodrire a Apelor Ilfov-Bucureti
Acumulri

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Acumulri de pe rul Colentina


Ciocneti

III

II

II

II

II

IV

Buftea

III

III

III

III

III

III

Buciumeni

III

III

III

III

secat

secat

Fundeni (Bucureti)

IV

III

III

III

III

III

Cernica

III

III

III

IV

III

IV

II

II

II

II

III

III

III

III

IV

III

III

IV

Acumulri rul Dmbovia


Lacul Morii
Acumulri Valea Crevedia
Crevedia
Acumulri Valea Pasarea
Tunari I

IV

IV

IV

IV

IV

Cozieni

III

III

IV

IV

IV

IV

Brneti III

IV

III

IV

IV

IV

Fundeni II

III

III

IV

IV

IV

IV

Balta Roie

IV

III

III

IV

III

IV

Acumulri Valea indrilitei - Piteasca III

IV

III

IV

IV

IV

IV

Niculeti

II

II

III

III

II

Tncbeti

III

III

III

III

III

Lacul Snagov (5 seciuni)

III

II

III

III

III

Seciunea Coada Cociovalsitea

III

III

III

III

III

Seciunea Coada Vlsiei

III

IV

III

III

IV

Seciunea AGVPS

III

IV

III

III

III

Seciunea IMH

III

IV

III

III

III

Acumulri ru Motitea - Petrichioaia

III

III

III

III

III

Acumulri Valea Saulei

Acumulri Valea Snagovului

Lacul Cldruani (4 seciuni)

Sursa : Raport privind starea factorilor de mediu 2005-2010 n regiunea Bucureti Ilfov (Cap. APA)

Calitatea apelor subterane


Apele subterane constituie o resurs important datorit calitii lor fizico-chimice i
biologice, dar fiind o resurs mai puin vzut, evaluarea ei este dificil. Evaluarea strii
chimice a corpurilor de ape subterane se realizeaz conform Legii Apelor nr.107/1996 cu
modificrile i completrile ulterioare, H.G. nr.53/2009 privind protecia apelor subterane
mpotriva polurii i deteriorrii i a Ordinului Ministrului Mediului nr.137/2009 care
stabilete valorile de prag pentru corpurile de ap subteran. Pentru apele subterane,
conform metodologiei preliminare de evaluare a strii chimice a corpurilor de ap subterane
elaborat de INHGA Bucureti, sunt stabilite urmtoarele stri de calitate: stare chimic
bun, stare chimic local slab i stare slab.
Importana ce se acord apelor subterane deriv din cauza ponderii mari pe care o au
folosinele de ap din spaiul hidrografic Bucureti-Ilfov ce se alimenteaz din aceste surse
(excepie fcnd doar alimentarea Capitalei, cel mai mare consumator de ap din Romnia,
din surse de apa de suprafa).
n cadrul acestei regiuni hidrogeologice se disting trei zone cunoscute sub numele de strate
de Freti", cea mai important formaiune acvifer a rii. Acestea sunt constituite din
pietriuri i nisipuri cu intercalaii de argile din cuaternarul inferior, aezate peste formaiuni
162

argiloase. n zona Bucuretiului cele trei strate de Freti A, B i C sunt situate la


adncimile de 60 - 160 m n partea de sud a oraului i ntre 200 - 360 m n partea de nord.
Au frecvent grosimi de 25 - 30 m i sunt desprite de dou intercalaii de argile i argile
nisipoase de cca. 20 m. Nisipurile de Motitea (Cuaternar - Pleistocen superior), cu o
grosime total cuprins n general ntre 15 i 20 m. Granulometria este reprezentat prin
nisipuri i nisipuri cu elemente de pietri. Uneori adncimea acestor nisipuri coboar chiar
pn la 15 - 100 m. Pietriurile de Colentina (Cuaternar - Pleistocen superior) se dezvolt
ntre adncimile de 10 - 15 m n funcie de grosimea lessurilor care le acoper i sunt
reprezentate prin nisipurile cu pietriuri. Uneori aceste Pietriuri de Colentina se situeaz i
la adncimi mai mici, chiar i la adncimea de 5 - 10 m, funcie de poziia forajelor fa de
depresiunile care sunt foarte frecvente n zona respectiv. Pentru Cmpia Romn (n care
se ncadreaz i B. H. Arge, Bazinului Hidrografic Motitea, Bazinul Hidrografic Ialomia
resursele totale de exploatare se estimeaz la cca. 120 mc/s, iar pentru Lunca Dunrii la 30
mc/s. Cele mai frecvente sunt debitele exploatabile cu valori mai mari cuprinse ntre 7 - 8
l/s/foraj.
In urma monitorizrii forajelor din reeaua naionala de observaii, s-a constatat ca n
perioada 2005-2010 mai mult de jumtate din forajele analizate din regiunea Bucureti Ilfov
au nregistrat depiri ale concentraiei legale admise la diveri poluani:
In anul 2005 n urma analizrii a 46 de foraje din reeaua de observaii s-au constatat
depiri ale valorilor prag pentru nitrai la 27 de foraje (mai mult de jumtate din foraje).
In anii 2006 i 2007 n urma analizrii de foraje reprezentative din reeaua de observaii
s-au constatat depiri ale valorilor prag pentru anumii poluani la 44 de foraje.
n anul 2008 n urma analizrii a 46 foraje reprezentative din reeaua de observaii s-au
constatat depiri ale valorilor prag pentru poluani la 34 de foraje (cca. 74% din foraje).
n anul 2009 n urma analizrii a 11 foraje reprezentative din reeaua de observaii (4
corpuri de apa subterana) s-a constatat depirea valorilor prag la indicatorul plumb la
un foraj (cca. 9%).
In anul 2010 n urma analizrii a 84 de foraje din reeaua de observaii (6 corpuri de ape
subterane) s-au constatat depiri ale valorilor prag pentru anumii poluani (dioxid de
azot, amoniac, fosfat, cloruri, sulfai, amoniu, azotii) la 25 de foraje (mai mult de 25%
din foraje):
(Sursa: ARPM Bucureti Raport privind calitatea mediului n regiunea Bucureti Ilfov(2005-2010,
Ordinului nr. 137 din 26 / 02 / 2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape
subterane din Romnia)

Poluarea freaticului este cel mai adesea un fenomen aproape ireversibil avnd consecine
importante asupra folosirii rezervei subterane la alimentarea cu ap n scop potabil,
depoluarea surselor de ap din pnz freatic fiind un proces foarte anevoios.
Calitatea apei potabile
Asigurarea populaiei cu ap potabil de calitate i n cantitate suficient trebuie s fie una
din direciile prioritare n politica i aciunile statului n domeniul sntii. La nivelul reelei
de distribuie a Municipiul Bucureti, exist n funcie de volumul de ap produs i dat spre
consum, 49 puncte fixe de recoltare i analizare a calitii apei distribuite consumatorilor.
Probele de ap recoltate n perioada 2005-2010 la staiile de tratare i la punctele fixe ale
reelei oraului au demonstrat potabilitatea apei distribuite populaiei de ctre SC APA NOVA
BUCURETI SA. Localitile din cadrul jud. Ilfov se afl n programul de dezvoltare a
sistemelor centralizate de alimentare cu ap, ntruct acestea sunt departe de a satisface
nevoile reale ale populaiei.

163

Doar localitile Buftea, Bragadiru, Chitila, Mgurele, Pantelimon, Popeti-Leordeni i


Voluntari n bazinul hidrografic Arge, iar n bazinul hidrografic Ialomia - Snagov i
Baloteti au un grad mai ridicat de satisfacere n alimentarea cu ap prin reele de
distribuie a apei potabile a unui numr mai mare de locuitori. Sursa de alimentare este n
toate situaiile din subteran i localitile menionate au gospodrii de ap subordonate
primriilor localitilor.
Sursa : Raport privind starea factorilor de mediu n 2010 n regiunea Bucureti Ilfov

Calitatea apei de mbiere


Prin apa de mbiere se nelege orice tip de ap de suprafa, curgtoare (ru, fluviu), sau
stttoare (lac) inclusiv apa marin, n care este permis de ctre autoritile locale
mbierea, prin amenajarea acestor zone sau prin folosina unor zone neamenajate, dar
utilizate n mod tradiional de un numr mare de persoane. Apa din aceste zone pentru
mbiere este monitorizat de ctre autoritile locale autorizate, conform reglementrilor n
vigoare.
Pe malul lacurilor din salba rului Colentina sunt amenajate zone de agrement ce dispun n
majoritatea cazurilor de autorizaii sanitare de funcionare emise pentru activiti de cazare,
alimentaie public sau activiti sportive i de agrement, niciuna din ele nefiind ns
autorizat ca trand cu funciunea de mbiere, deoarece probele de ap recoltate
din rul Colentina nu s-au ncadrat n parametrii prevzui de HGR 459/2002.
Recoltrile efectuate din apa rului Colentina la nivelul celor 7 puncte de recoltare din
bazele de agrement cele mai reprezentative (Complexul de Agrement Grivia II, Complexul
Bneasa, Complexul de Agrement APA NOVA BUCURETI, Complexul Floreasca, Complexul
Sportiv RADET, Baza Sportiv Cuteztorii, Complexul Sportiv Studenesc Tei) au fost
toate necorespunztoare d.p.d.v. fizico-chimic i bacteriologic.
Pe teritoriul judeului Ilfov nu exist zone naturale de mbiere care s se ncadreze n
definiiile din HGR nr. 459/2002. Zonele tradiionale de mbiere localizate de-a lungul
salbei de lacuri Colentina (aflate n dreptul localitilor Buftea, Snagov, Mogooaia) nu sunt
autorizate sanitar (nefiind amenajate) i nu au intrat ntr-un program de monitorizare
deoarece nu sunt frecventate de un numr mai mare de 150 persoane pe zi n timpul
sezonului de mbiere.
Sursa : Raport privind starea factorilor de mediu n 2010 n regiunea Bucureti Ilfov

2.6.4. Calitatea factorului de mediu sol


Solul este definit ca stratul de la suprafa scoarei terestre. Este format din particule
minerale, materii organice, ap, aer i organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care
ndeplinete multe funcii i este vital pentru activitile umane i pentru supravieuirea
ecosistemelor.
Repartiia solurilor pe categorii de folosin
n judeul Ilfov cele mai rspndite soluri din totalul suprafeei agricole de la nivelul anului
2010 de 102.122 ha, o reprezint argilosolurile, dup care urmeaz molisolurile i solurile
neevoluate. Suprafaa solurilor cu vegetaie forestier din judeul Ilfov la nivelul anului 2010
totalizeaz 19.060 ha. Cele mai rspndite soluri sunt tot argilosolurile, celelalte clase fiind
mai puin reprezentate. Solurile predominante din judeul Ilfov prezint, n general, o
vulnerabilitate sczut la impactul multor ageni poluani datorit capacitii de tamponare
bun.
Conform datelor statistice nregistrate de Institutul Naional de statistica, n municipiul
Bucureti n perioada 2005-2011 suprafaa agricol, raportat la suprafaa total a sczut
de la 19% la 13% (cu cca. 1416 ha).
164

In cazul judeului Ilfov n perioada 2005-2011 scderea a fost tot de 6%, suprafaa agricol
raportat la suprafaa total a judeului atingnd n anul 2011 un procent de 64% (o
scdere cu cca. 8359 ha). Tendina de scdere a suprafeei agricole se nregistreaz la toate
categoriilor de folosire, cu excepia punilor n judeul Ilfov care nregistreaz o uoar
cretere

Fig. 127. Evoluia repartiiei terenurilor agricole pe tipuri de folosire n judeul Ilfov

Sursa: INS, Seria de date Tempo, cod AGR101B


Din suprafaa agricol total din judeul Ilfov, la nivelul anului 2011 cca. 96% era
reprezentat de teren arabil, 2% de puni, 1% de livezi i pepiniere pomicole. La nivelul
municipiului Bucureti, 84% din suprafaa agricola este reprezentata de teren arabil, 12%
de puni i cca. 4% de livezi

Fig. 128. Evoluia repartiiei terenurilor agricole pe tipuri de folosire n municipiul Bucureti
Sursa: INS, Seria de date Tempo, cod AGR101B

Repartiia solurilor pe clase de calitate


Calitatea terenurilor agricole cuprinde att fertilitatea solului, ct i modul de manifestare a
celorlali factori de mediu fa de plante. Din acest punct de vedere, terenurile agricole se
grupeaz n 5 clase de calitate, difereniate dup nota de medie de bonitare (clasa I 81100 puncte. clasa a V-a 1-20 puncte). Clasele de calitate ale terenurilor dau pretabilitatea
acestora pentru folosinele agricole.
Tabel 46. Repartiia solurilor din Regiunea Bucureti Ilfov pe clase de calitate i tipuri n 2010
Nr.
Crt.

Specific

U.M.

Arabil

ha

Pajiti

ha

Vii

ha

Livezi

ha
ha

Total pe clase

Clase de bonitate ale solurilor


I
4508

II
72994

III
23901

IV
3873

V
4420

Total (ha)
109696

34

2077

281

45

2437

148

1711

182

2041

1657

34

80

1771

4656

76396

26194

4234

4465

Sursa : Raport privind starea factorilor de mediu n 2010 n regiunea Bucureti Ilfov preluare dup
Regia Naionala a Pdurilor ROMSILVA

165

Numrul de puncte de bonitare se obine printr-o operaiune complex de cunoatere


aprofundat a unui teren, exprimnd favorabilitatea acestuia pentru cerinele de existen
ale unor plante de cultur date, n condiii climatice normale i n cadrul folosirii raionale.

Fig. 129. Repartiia total pe clase de calitate a solurilor din Regiunea Bucureti n 2010
Sursa : Raport privind starea factorilor de mediu n 2010 n regiunea Bucureti Ilfov preluare dup
Regia Naionala a Pdurilor ROMSILVA

Inventarierea executat de Institutul de Cercetri pentru Pedologie i Agrochimie n


colaborare cu alte uniti de cercetare, pe circa 12 milioane ha de terenuri agricole la nivel
naional, a rezultat faptul c pentru aproximativ 7,5 milioane ha de teren arabil, calitatea
solului este afectat, ntr-o msur mai mic sau mai mare, de una sau mai multe restricii
Influenele duntoare ale acestora se reflect n deteriorarea caracteristicilor i a funciilor
solurilor, respectiv n capacitatea lor bioproductiv, dar, ceea ce este i mai grav, n
afectarea calitii produselor agricole i a securitii alimentare, cu urmri serioase asupra
calitii vieii omului. Aceste restricii sunt determinate, fie de factori naturali (clim, form
de relief, caracteristici edafice etc.), fie de aciuni antropice agricole i industriale; n multe
cazuri, factorii menionai, pot aciona mpreun n sens negativ i cu efect de scdere a
calitii solurilor i chiar de anulare a funciilor acestora.
Factorii limitativi ai capacitaii productive care afecteaz suprafaa terenurilor agricole i
implicit restricii ale calitii solurilor, sunt: secet, exces periodic de umiditate n sol,
eroziunea solului prin ap, alunecri de teren, eroziunea solului prin vnt, srturarea
solului, din care cu alcalinitate ridicat, compactarea secundar a solului datorit lucrrilor
necorespunztoare, compactarea primar a solului, formarea crustei, aciditate puternic i
moderat, asigurarea slab i foarte slab cu fosfor mobil, asigurarea slab i foarte slab
cu potasiu mobil, asigurarea slab cu azot, carene de microelemente (zinc), poluarea fizicochimic i chimic a solului, acoperirea terenului cu deeuri i reziduuri solide
Circa 66% din solurile din regiunea Bucureti-Ilfov din sunt terenuri cu limitri sau restricii
slabe, ridicnd probleme relativ simple n folosire, n general de prevenire a unor procese
sau fenomene de degradare (clasa a II a) i cca. 22% sunt terenuri cu limitri sau restricii
moderate n sensul ca ridica probleme mai complicate de folosire, amenajare, ameliorare
(clasa III) Sursa : Raport privind starea factorilor de mediu n 2010 n regiunea Bucureti Ilfov
preluare dup Regia Naionala a Pdurilor ROMSILVA

n contextul
solurilor, att
i suprafeele
ap, eroziunii

schimbrilor climatice, sunt necesare lucrri de reconstrucie ecologica a


n cadrul zonelor critice care trebuie refcute din punct de vedere ecologic, ct
cu ntindere mare, cum sunt cele care sufer de pe urma secetei, excesului de
i alunecrilor.

166

n cadrul lucrrilor de reconstrucie ecologic a solurilor afectate de diferite procese, trebuie


avute n vedere msuri generale i msuri specifice solurilor agricole. Msurile cu caracter
general vor viza: aplicarea rezultatelor cercetrii n domeniul tiinei solurilor i al studiului
ecosistemelor, reanalizarea structurii folosinelor, stabilirea msurilor de prevenire i
reducere a degradrii solurilor, constituirea perimetrelor de ameliorare, continuarea
monitorizrii strii de calitate a solurilor.
Msurile specifice privind solurile agricole au n vedere urmtoarele obiective generale,
cuprinse n Planul Naional de Aciune pentru Protecia Mediului: retehnologizarea
amenajrilor de mbuntiri funciare, refacerea strii fizice a solurilor prin afnarea adnc,
corectarea reaciei solului, refacerea rezervei de materie organic, refacerea rezervei de
elemente nutritive (n special de fosfor i microelemente), prevenirea i reducerea polurii
chimice a solurilor cu metale grele, sulf, fluor, reziduuri petroliere, pesticide etc., prevenirea
i reducerea polurii solului cu deeuri, reziduuri lichide i nmoluri, precum i
modernizarea i aplicarea tehnologiilor de reconstrucie ecologic a solurilor distruse
Zone critice sub aspectul deteriorrii solurilor
n Regiunea Bucureti-Ilfov sursele de poluare ale solurilor sunt reprezentate de:
depunerile uscate i umede din atmosfer;
depozitarea inadecvat de deeuri i reziduuri menajere i industriale pe terenuri
neamenajate corespunztor;
deversarea de nmoluri, lamuri i apelor uzate pe terenuri agricole sau de alt natur;
chimizarea n exces a terenurilor i culturilor agricole;
degradarea solului prin factori fizici a cror aciune este favorizat de practici greite
(despduriri, lipsa unor lucrri de consolidare i aprare etc.);
poluarea cu plumb specific pentru zonele cu trafic auto intens.
n arealul ocupat de Municipiul Bucureti solurile au fost puternic modificate antropic,
tipurile naturale ntlnindu-se astzi doar pe suprafee restrnse din unele parcuri i din
zonele periferice puin influenate de activitile umane (zona forestier nordic i zona
agricol nord-vestic). ncrcarea solului cu elemente cum sunt metalele grele, sulful, etc.
degradeaz nsuirile fizice, chimice i biologice contribuind astfel la reducerea capacitii
productive a solurilor.
Dintre elementele chimice puternic poluante, plumbul este specific pentru zonele cu trafic
auto intens. n legtura cu aceasta, n anul 1997, cercetrile I.C.P.A. Bucureti au stabilit
coninutul de Pb prezent n probele de sol recoltate din orizontul superficial al terenurilor
situate n imediata vecintate a arterelor de circulaie cu un trafic intens sau mai puin
intens i din incinta parcurilor din puncte n care solurile s-au pstrat n regim natural. Din
aceste date rezult clar c n punctele cu o circulaie auto intens coninutul de Pb total din
primii 5 cm ai solurilor depete de pn la 3,6 ori valoarea limitei maxime admisibile a
acestui element de sol (100 ppm).
Astfel de situaii s-au nregistrat la probele recoltate din Piaa Rosetti, Piaa Nicolae
Grigorescu, Piaa Sudului sau os. Kiseleff. n aceste puncte, coninut ridicat s-a nregistrat
i la probele de la adncimea de 5 - 10 cm i chiar la adncimi mai mari. n aceste puncte
s-a determinat un coninut inferior valorii limit maxim admis, dar mult mai mare dect
valoarea medie a concentraiei naturale de Pb total din sol (15 ppm). Gradul ridicat de
ncrcare cu Pb a solurilor dispuse de-a lungul arterelor de circulaie este bine ilustrat i de
valorile coninutului de Pb mobil, valori care ntrec de pn la 12 ori valoarea limitei maxime
admisibile.

167

n contrast cu solurile situate de-a lungul strzilor i bulevardelor, n solurile din parcuri care
au evoluat n regim natural, coninutul de Pb total se situeaz ntre 5 pn la 16,2 ppm.
Practic, n cea mai mare parte, aceste valori sunt mai mici dect coninutul mediu general al
plumbului total din soluri.
Solurile din Municipiului Bucureti, puternic modificate antropic, au un coninut foarte mare
de Pb provenit n cea mai mare parte de la emisiile autovehiculelor din traficul rutier.
n municipiul Bucureti exist soluri poluate n vecintatea platformelor industriale (CET
uri, Platformele Laromet, I.M.G.B., Vulcan, Faur s.a.), unele perimetre neputnd fi localizate
precis. Cauzele care au generat poluarea sunt emisiile de poluani industriali (metale grele,
sulf, PCBs, suspensii, carbon sau NOX), precum i fermele comercial intensive (pesticide,
nitrai, PCBs sau PHAs), aceste soluri fiind ncrcate cu poluani n cantiti variabile.
Solurile predominante din judeul Ilfov prezint, n general, o vulnerabilitate relativ sczut
la impactul multor ageni poluani datorit capacitii de tamponare bun.
Zone vulnerabile la poluarea cu nitrai
Raportat la nivelul ntregii ri, exist un nr. de 1963 localiti constituite n zone vulnerabile
la poluarea cu nitrai, dintre care 40 n regiunea Bucureti Ilfov. n anul 2008 n judeul Ilfov
au fost identificate urmtoarele zone (comune) vulnerabile la poluarea cu nitrai :
Bragadiru, Buftea, Chitila, Mgurele, Otopeni, Pantelimon, Popeti Leordeni, Voluntari,
urmnd ca pn la finalul anului 2012 , Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Pedologie, Agrochimie i Protecia Mediului - ICPA Bucureti, mpreun cu Administraia
Naional "Apele Romne", va revizui zonele vulnerabile la poluarea cu nitrai din surse
agricole, la nivel de cadastru agricol, i va ntocmi hrile cu aceste zone.
Sursa datelor: Ordinul 1552/2008 Ordin pentru aprobarea listei localitilor pe judee unde exista
surse de nitrai din activiti agricole

Inventarul siturilor contaminate


Procesul realizrii inventarului siturilor contaminate a fost realizat de ctre Agenia
Regional de Mediu Bucureti Ilfov i a nceput n anul 2007, dup apariia legislaiei n
domeniu, a continuat n anul 2008, iar n anul 2009 s-a realizat baza de date on line
Inventar naional situri contaminate i Lista cu siturile potenial contaminate. La nivelul
regiunii Bucureti Ilfov exista urmtoarele situri contaminate/posibil contaminate n urma
activitii din sectorul industrial sau afectate de reziduuri zootehnice. Din cei 7 ageni
economici 3 operatori economici dein terenuri cu poluare istorica, dar nedovedita analitic.
Tabel 47. Inventarul solurilor contaminate n urma activitii din sectorul industrial din judeul Ilfov
Nume
Cod sit
Nume sit
Localitatea
APM
RO8APMIF00004

APM Ilfov

IMNR

Pantelimon

RO8APMIF00007

APM Ilfov

SC ALUSET ROMNIA SRL

Pantelimon

RO8APMIF00003

APM Ilfov

SC APRIL INVESTIII SRL

Pantelimon

RO8APMIF00006

APM Ilfov

SC CRIMBO GAS 2000 SRL

Pantelimon

RO8APMIF00001

APM Ilfov

SC NEFERAL SA, Pantelimon

Pantelimon

RO8APMIF00002

APM Ilfov

RO8APMIF00005

APM Ilfov

SC PROTAN SA, Popeti Leordeni


SC ROSAL GRUP SRL

Popeti Leordeni
Pantelimon

Sursa: Planul Local de Aciune pentru Mediu al judeului Ilfov revizuit 2012

Informaii privind inventarul siturilor contaminate/afectate de reziduuri zootehnice din


judeul Ilfov precum i agenii economici cu situri contaminate/ posibil contaminate din
Bucureti sunt menionate n Anexa 15 i Anexa 16.
168

2.6.5. Protectia naturii i biodiversitatea


Starea fondului forestier n regiunea Bucureti Ilfov
La finalul anului 2010 Direcia Silvic Ilfov din cadrul Regiei Naionale a Pdurilor ROMSILVA, administreaz o suprafa total de 19.722 ha teren forestier proprietate
public a statului, din care n raza judeului Ilfov o suprafa de 19.060 ha. Pe raza
judeului, o suprafa total de 3564 ha reprezint terenuri forestiere proprietate privat,
90 ha reprezentnd pduri mnstireti i restul reprezentnd proprietatea privat a
persoanelor fizice crora li s-a reconstituit dreptul de proprietate n conformitate cu legile
fondului funciar: Legea 18/1991, Legea 1/2000 cu modificrile i completrile ulterioare,
inclusiv cele aduse de Legea 247/2005.
Pdurile aflate n administrarea Direciei Silvice Ilfov sunt situate n zona de cmpie
forestier, principala form de relief ntlnit fiind cea de cmpie plan i n mic msur, n
luncile interioare ale rurilor (Arge, Ialomia). Altitudinea medie la care sunt amplasate
pdurile administrate de Direcia Silvic Bucureti este de 80 m. Suprafaa total de 19.060
ha teren cu destinaie forestier din raza judeului Ilfov este repartizat pe categorii de
folosin astfel :
18.295 ha categoria pdure;
765 ha alte terenuri din fond forestier, respectiv terenuri destinate administraiei silvice,
terenuri care servesc cultura i producia silvic, terenuri afectate mpduririi (97ha).
Fondul forestier proprietate public a statului din raza judeului Ilfov este administrat prin
cele 3 ocoale din subordinea Direciei Silvice Ilfov, astfel :
5.091 ha - Ocolul Silvic Bucureti
9.609 ha - Ocolul Silvic Snagov
5.022 ha - Ocolul Silvic Brneti
Fondul forestier total de pe raza Municipiului Bucureti este de 632 ha fiind amplasat
exclusiv pe raza sectorului 1 din care: 395 ha pduri proprietatea statului aflate n
administrarea Ocolului Silvic Bucureti i 237 ha pduri particulare aparinnd persoanelor
particulare. Din totalul celor 632 ha fond forestier, 592 ha sunt ocupate de pdure, 40 ha
fiind terenuri destinate administraiei silvice. Pdurile administrate de Direcia Silvic Ilfov
sunt pduri ncadrate n grupa I funcional i au de ndeplinit ca funcie de protecie cea
corespunztoare categoriei de agrement i recreere
Evoluia suprafeelor cu destinaie forestier n judeul Ilfov
In perioada 2007-2010 suprafaa cu destinaie forestier n judeul Ilfov a sczut constant
nregistrndu-se n anul 2010 cu 1651 ha mai puin dect n anul 2007(cca. 8%). Regiunea
Bucureti Ilfov se situeaz sub media pe ar de 27% privind ponderea pdurilor din totalul
suprafeei regiunii teritoriale municipiul Bucureti i judeul Ilfov numrndu-se printre
judeele n care fondul forestier ocupa suprafee reduse (cca. 3%).

Fig. 130 Evoluia suprafeelor cu destinaie forestiera din judeul Ilfov


Sursa: Direcia Silvica Ilfov 2010

169

Se impune necesitatea mpduririi tuturor terenurilor degradate care nu pot fi date n


producie, dar i renfiinarea perdelelor silvice de protecie a cmpurilor agricole, precum i
mrirea suprafeei cu vegetaie forestier care s ndeplineasc rolul de plmn verde al
Municipiului Bucureti.
Cele mai expuse fenomenelor de aridizare i secetei sunt zonele din partea de S i E a
judeului Ilfov i partea de sud a Bucuretiului. De asemenea, n lunca Argeului, ca urmare
a amenajrilor privind canalul Arge-Dunre, a excavaiilor i balastierelor instalate, s-a
ajuns la modificarea regimului hidric, apa freatic scznd cu 10-20 cm, ceea ce a dus la
dispariia vegetaiei din vecintatea sa, fiind necesare lucrri de reconstrucie ecologic
deosebit de dificile.
Spatii verzi existente
Suprafaa spatiilor verzi (ha) se refera la suprafaa spatiilor verzi amenajate sub forma de
parcuri, grdini publice sau scuaruri publice, terenurile bazelor i amenajrilor sportive n
cadrul perimetrelor construibile ale localitilor. (INS)
La nivel naional n perioada 2005-2011 suprafaa spatiilor verzi a crescut cu 2353 hectare
(cca. 11%). n aceasta tendin pozitiv se ncadreaz i regiunea Bucureti Ilfov care
nregistreaz n aceeai perioad, o cretere a acestor suprafee cu cca. 13% (565 hectare).
n municipiul Bucureti suprafaa spatiilor verzi a rmas constant n perioada 2005-2009,
crescnd n anii 2010 i 2011 cu cca. 9-10% (367 ha respectiv 302 ha)
In privina judeului Ilfov n perioada 2005-2011, se constat o tendin de reducere a
spatiilor verzi, nregistrndu-se n anul 2011 o suprafa de spatii verzi cu jumtate mai
puin dect n 2005, singurele orae n care suprafeele de spatii verzi au crescut fiind
Mgurele i Popeti Leordeni (o cretere de cca. 10 ori).
Ca urmare a corelrii suprafeelor de spaiu verde aferente localitilor urbane din Regiunea
Bucureti Ilfov cu populaia urbana stabila din municipiul Bucureti i din cele 8 orae ale
judeului Ilfov s-a constatat ca la nivelul anului 2011 n municipiul Bucureti se nregistreaz
24,8 mp mp spaiu verde pe cap de locuitor, iar n mediul urban din judeul Ilfov media este
de 8,3 mp/loc, mult sub media europeana de 26 mp /locuitor.
Tabel 48. Suprafaa spatiilor verzi n perioada 2005-2011 (in hectare)
Localiti

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total urban Romnia

20098

20269

20724

21124

21232

22005

22451

Total urban Regiune

4365

4369

4367

4382

4393

4619

4921

Mun. BUCURETI

4139

4139

4139

4139

4139

4506

4807

Judeul ILFOV

226

230

228

243

254

113

114

Bragadiru

26

26

26

26

26

26

26

Buftea

157

157

157

157

157

10

10

Chitila

10

Mgurele

11

15

15

15

15

15

15

Otopeni

13

13

13

13

13

18

18

Pantelimon

Popeti Leordeni

18

29

30

30

Voluntari

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Cap. Utilitatea publica de interes local

170

Conform cadastrului verde al municipiului Bucureti, capitala are 23,21 metri ptrai de
spaiu verde pe cap de locuitor, iar cea mai mare suprafa de spaii verzi este n sectorul 1
- 77,19 mp/cap de locuitor. Pn n 2013, cantitatea de spaiu verde pe cap de locuitor,
potrivit normelor Uniunii Europene, trebuie s ajung la 26 mp. Cadastrul verde a presupus
inventarierea tuturor arborilor i a spaiilor verzi de pe domeniul public. Au fost considerate
spaii verzi arborii, iarba i cimitirele, parcuri, scuaruri, plantaii de aliniament, etc.
Exista 1,7 mil. arbori, dintre care 194.000 n pdure; exist 110 arbori ocrotii. Raportnd
datele enumerate la numrul de locuitori, reiese c media pe Bucureti este de 0,88 arbori
pe cap de locuitor, fa de recomandarea Uniunii Europene de 3 arbori pe cap de locuitor.
Cel mai aproape de aceast recomandare se afl sectorul 1, cu 2,55 arbori pe cap de
locuitor, la polul opus aflndu-se sectorul 2 cu 0,55 arbori pe cap de locuitor
La nivelul anului 2011 singurul ora din judeul Ilfov care se apropie de media european
este Bragadiru cu 25.7 mp/loc, restul oraelor nregistrnd valori alarmant de mici: Popeti
Leordeni 18.1 mp/loc, Mgurele 17,5 mp/loc, Otopeni 15,7 mp/loc, Chitila 6,9 mp/loc,
Buftea 4,7 mp/loc (de cca. 16 ori mai puin dect n anul 2009), Voluntari 1,1 mp /loc,
Pantelimon 0,5 mp/loc

Biodiversitatea n regiunea Bucureti-Ilfov


Regiunea Bucureti-Ilfov se distinge printr-o diversitate biologic ridicat, existnd specii de
flor i faun protejate, precum i diferite tipuri de habitate naturale.
Judeul Ilfov se distinge printr-o diversitate biologic ridicat, existnd specii de flor i
faun protejate. Pe teritoriul judeului exist diverse tipuri de habitate naturale : ntinderi de
ape cu stuf, papur alturi de specii de nuferi: nufrul alb (Nymphea alba) i nufrul galben
(Nuphar luteum), zone umede, zone de pdure i terenuri agricole.
Fauna slbatic din judeul Ilfov este reprezentat de specii de mamifere i reptile din care
amintim: dihor (Putorius putorius), vidra (Lutra lutra), jder de copac (Martes martes),
nevstuica mic (Mustela nivalis), bizam (Ondrata zibethica), cprior (Capreolus capreolus),
cerb loptar (Dama dama), mistre (Sus scrofa), vulpe (Vulpes vulpes), iepure (Lepus
europaeus), estoasa de ap (Emys orbicularis), guter (Lacerta viridis), oprla cenuie
(Lacerta agilis), arpele de ap (Natrix tesselata), arpele de cas (Natrix natrix) etc. De
asemenea, exist 19 specii de peti identificai n lacurile locale, dintre care amintim:
platica, babuca, alul, roioara, iparul (specie protejat), etc i 4 specii de lilieci - Myotis
daubentonii (liliacul de ap), Vespertilio murinus (liliacul bicolor), Nyctalus noctula (liliacul
de amurg), Pipistrellus pipistrellus (liliacul pitic). Se ntlnesc n parcurile cu arbori
scorburoi, podurile de case, biserici, fisuri de stnci etc. Se remarc existena a numeroase
specii de psri din care amintim: raa critoare (Anas querquedula), raa mare (Anas
platyrhyncos), raa mic (Anas crecca), grlia (Anser albifrons), ginua de balt (Gallinula
chloropus), liia (Fulica atra), etc.
Din punct de vedere ornitologic, Regiunea Bucureti-Ilfov se remarc prin existena
urmtoarelor specii de psri: raa critoare (Anas querquedula), raa mare (Anas
platyrhyncos), raa mic (Anas crecca), grlia (Anser albifrons), ginua de balt (Gallinula
chloropus), liia (Fulica atra), nagul (Vanellus vanellus), strcul rou (Ardea purpurea),
cucul (Cucullus canorus), ciuful de pdure (Asio otus), striga (Tyto alba), cucuveaua
(Athene noctua), ciuful de cmp (Asio flammeus), prigoria (Merops apiaster), drepneaua
neagr (Apus apus), pupza (Upupa epops), pescraul albastru (Alcedo atthis), gheonoaia
sur (Picus canus), ciocnitoarea de grdin (Dendrocopos syriacus), ciocnitoarea de stejar
(Dendrocopos medius), rndunica (Hirundo rustica), lstunul de cas (Delichon urbica),
lstunul de mal (Riparia riparia), codobatura alb (Motacilla alba), sfrnciocul roiatic
(Lanius collurio), cormoranul (Phalacrocorax carbo), egreta (Egretta garzetta), etc.

171

n zona Lacului Cldruani cuibresc sau tranziteaz specii de avifaun comune, ct i


protejate sau strict protejate, cum ar fi: Cormoran mic (Phalacrocorax pygmeus), Strc de
noapte (Nycticorax nycticorax), Egreta mare (Egretta alba), Egreta mic (Egretta garzetta),
Barza alb (Ciconia alba), Barza neagr (Ciconia nigra), Raa mare (Anas platyrhynchos),
orecar comun (Buteo buteo), Vnturelul rou (Falco tinnunculus), Ginua de balt
(Gallinula chloropus), Pupza (Upupa epops), Ciocnitoare pestri mare (Dendrocopos
major), Strc rou (Ardea purpurea), Strc galben (Ardeola ralloides) etc.
n lipsa unui studiu tiinific privind flora i fauna din municipiul Bucureti, nu se cunoate
cu precizie numrul speciilor, dar plante slbatice ntlnim n special la periferie, pe
terenurile cu destinaie agricol.
Printre plantele cultivate n jurul blocurilor se numr: frasinul, catalpa, teiul, nucul, salcia,
plopul, piersicul, cireul, corcoduul, via de vie, caprifoiul, iasomia, forstiia, lemnul
cinesc, Spirea, Hibiscus, dracila, trandafirul etc., o parte dintre acestea constituindu-se n
adevrate garduri vii. n spaiile dens construite sunt plantate i acoperiurile cu vi de vie,
dar mult mai frecvent este mbrcarea zidurilor exterioare cu vi de cultur sau slbatic.
Cteva dintre aceste plante sunt declarate monumente ale naturii: Aesculus hippocastanum
(castanul rou), Torreya nucifera (toreia) sau Sophora japonica (salcm japonez) etc., fiind
incluse pe lista arborilor ocrotii din Bucureti.
Sub aspectul faunei, sunt ntlnite i specii slbatice care s-au adaptat mediului urban.
Speciile de psri slbatice care pot fi admirate pe lacuri i n parcuri sunt n numr de 89,
din care 15 specii se regsesc pe Anexa 3, 13 pe Anexa 4 B i 5 pe Anexa 5 C (este permis
vntoarea lor) din O.U.G. nr. 57/2007; din familia Picidae se ntlnesc 5 specii de
ciocnitoare, din care 4 sunt protejate prin O.U.G. nr. 57/2007 Anexa 3, iar Picus viridis
se afl i pe anexa 4 B - specii care necesit o protecie strict.
Sursa: Raportul privind starea factorilor de mediu n judeul Ilfov 2010

Arii naturale protejate de interes naional


Ariile naturale protejate, conform O.U.G. nr. 57/2007, reprezint zone terestre, acvatice
si/sau subterane, cu perimetrul legal stabilit i avnd un regim special de ocrotire i
conservare, n care exista specii de plante i animale slbatice, elemente i formaiuni
biogeografice sau de alta natura, cu valoare ecologica, tiinifica sau culturala deosebita
Rezervaii naturale - arii naturale protejate al cror scop este protecia i conservarea unor
habitate i specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic,
geologic, speologic, paleontologic, pedologic. n Regiunea Bucureti Ilfov au fost declarate
urmtoarele arii naturale protejate: Lacul Snagov (100 ha declarat prin Legea 5/2000),
Pdurea Snagov (10 ha, declarat prin Legea 5/2000) i zona natural protejat Scrovitea
(declarat prin H.G. nr.792/1990).
Aria natural protejat Pdurea Snagov, a fost denumit rezervaie naturalistic,
geobotanic i forestier, avnd o suprafa de 10 ha. Pdurea Snagov este o arie protejat
pentru conservarea unor arborete, cu destinaie de cercetare tiinific, cuprinznd
elemente naturale cu valoare deosebit sub aspect dendrologic, oferind posibilitatea
cercetrii i vizitrii n scopuri educative. A fost desemnat arie natural protejat datorit
existenei a 15 exemplare de Fagus sylvatica, specie care n mod obinuit este caracteristic
zonelor de deal.
Aria natural protejata Lacul Snagov a fost desemnat rezervaie natural i este
considerat o zon umed important, avnd o suprafa de 100 ha. Snagovul, un liman
fluvial al rului Ialomia, este cel mai important lac de agrement din jurul capitalei, fiind cel
mai pitoresc dintre atraciile turistice din zon, a crui frumusee este ntregit de pdurile
nconjurtoare. Suprafaa lui este de 5,75 km2, lungimea de 16 km, iar adncimea maxim
de 9 m (cel mai adnc lac din Cmpia Romn).

172

Reeaua Natura 2000


Arii de protecie special avifaunistic (SPA) sunt acele arii naturale protejate ale cror
scopuri sunt conservarea, meninerea, i acolo unde este cazul, readucerea ntr-o stare de
conservare favorabila a speciilor de pasri i a habitatelor specifice, desemnate pentru
protecia speciilor de pasri migratoare slbatice.
Situri de importanta comunitara (SCI) reprezint acele arii care, n regiunile biogeografice n
care exista, contribuie semnificativ la meninerea sau restaurarea la o stare de conservare
favorabil a habitatelor naturale.

Fig. 131 Localizarea rezervaiilor naturale i a siturilor Natura 2000 n regiunea Bucureti Ilfov
Sursa: http://natura2000.eea.europa.eu/# (Natura 2000 Viewer)

In municipiul Bucureti nu exista situri Natura 2000. Pe raza judeului Ilfov exista 2 situri de
importanta comunitar (SCI) i 3 situri de importan avifaunistic (SPA), Lacul - Pdurea
Cernica precum Zona Scrovitea fiind declarate att SCI cat i SPA:

173

Situl Natura 2000 Grditea Cldruani - Dridu a fost declarat arie de protecie
special avifaunistic (ROSPA0044) prin Hotrrea de Guvern 1284/2007, avnd o
suprafa de 6642.3 ha, fcnd parte din regiunea biogeografic a continentului.
Situl Natura 2000 Scrovitea a fost declarat sit de importanta avifaunistic (ROSPA0140)
i sit de importan comunitar (ROSCI0224) i se suprapune peste aria natural protejat
Scrovitea.
Situl Natura 2000 Lacul i Pdurea Cernica a fost declarat sit de importan comunitar
(ROSCI0122) i sit de importanta avifaunistic (ROSPA0122).

2.6.6. Gospodrirea apelor. Infrastructuri specifice


Resursele de ap - amenajri pentru asigurarea necesarului de ap,
Resursele de ap reprezint potenialul hidrologic format din apele de suprafaa i subterane
n regim natural i amenajat, inventariate la nceputul anului, din care se asigur
alimentarea diverselor folosine. Teritoriul administrat de A.N. APELE ROMNE - D.A.A.V. S.G.A. Ilfov - Bucureti se afl n Cmpia Romn, ocupnd partea de sud-est a rii, pe
teritoriile Municipiului Bucureti i ale judeului Ilfov, precum i o parte a judeului
Dmbovia.
Din punct de vedere hidrografic, teritoriul S.G.A. Ilfov - Bucureti este cuprins n cadrul
bazinelor hidrografice ale rurilor Arge i Ialomia, i are n administrare teritoriul cuprins
la sud ntre rul Arge - mal stng, la vest derivaia de ape mari Brezoaiele i derivaia
Bilciureti Ghimpai, pn la rul Ialomia i Balta Neagr n partea de nord, suprafaa sa
fiind de 865 kmp.
Lungimea reelei hidrografice este de 522 km, din care 288 km n bazinul Arge, 208 km n
cel al rului Ialomia i 12 km n bazinul Motitea; Teritoriul judeului este strbtut de
urmtoarele cursuri de apa : Dmbovia, Colentina, Ilfov, Calnau, Valea Saulei, Valea
Pasarea, indrilita, Ialomia, Snagov, Gruiu, Valea Sticlriei, Cociovalistea, Vlsia,
Motitea, Colceag i Belciugatele. Spaiul hidrografic ce revine S.G.A. Ilfov - Bucureti,
acoperind o suprafa de 446 km2, este strbtut de rurile: Sabar, Ciorogrla, Dmbovia,
Colentina, Pasrea, componente ale bazinul hidrografic Arge, iar n partea de nord spaiul
hidrografic aferent bazinul hidrografic Ialomia este strbtut de rurile: Sticlrie,
Cociovalitea, Snagov, Gruiu, Vlsia, Maia, ce totalizeaz 208 km lungime.
Elemente caracteristice ale principalelor cursuri de ap care strbat teritoriul
administrat de ctre SGA ILFOV-BUCURETI sunt urmtoarele :
Bazinul hidrografic. Arge:
Rul Dmbovia: 286 km (din care 40 km n jud. Ilfov)
Rul Colentina : 350 km (din care 59 km n jud. Ilfov)
Rul Sabar : 37 km (numai pe teritoriul jud. Ilfov)
Bazinul hidrografic Ialomia:
Rul Cociovalitea: 40 km
Rul Vlsia: 32 km
Rul Snagov: 46 km (din care 27 km n cadrul jud. Ilfov).
Bazinul hidrografic Motitea:
Rul Motitea: 98 km (din care 24 km n judeul Ilfov).
Sectorul Ogrezeni-Budeti cu marea captare de la Crivina pentru alimentarea
capitalei i derivaia spre Sabar pentru sistemul de irigaii Jilava-Vidra-Frumuani;
Rul Dmbovia cu captarea pentru Bucureti (Brezoaiele-Crivina).
Sistemul de derivaii este realizat pentru suplimentarea debitelor la Staia Tratare Arcuda,
pe rul Colentina pentru industrie i irigaii n jud. Ilfov i tranziteaz debite din rurile
Arge i Ialomia prin derivaiile Bilciureti-Ghimpai, Valea Voievozi i Cocani-Drza.
174

Elemente caracteristice ale principalelor lacuri de acumulare care sunt prezente pe teritoriul
administrat de ctre SGA ILFOV-BUCURETI sunt urmtoarele :
Bazinul hidrografic Arge
Pe rul Dmbovia a fost realizat n cadrul amenajrii complexe, Lacul Morii (cu un volum de
19,4 mil. mc), precum i 11 noduri hidrotehnice care creeaz 11 biefuri cu volumul total de
1,5 mil. mc. n schema de amenajare a rului Colentina a fost creat o salb de lacuri, pe
teritoriul SGA Ilfov-Bucureti gsindu-se 15 lacuri de acumulare cu un volum total de cca.
41,7 mil. mc., din care cel mai important este lacul de acumulare Buftea. Din totalul de 15
lacuri, 9 se afl n patrimoniul Primriei Capitalei i sunt administrate de ALPAB, iar celelalte
6 lacuri de ctre SGA Ilfov-Bucureti.
Bazinul hidrografic Ialomia
Cele mai importante lacuri sunt lacul Snagov cu volumul total de 32,2 mil. mc i suprafaa
de 565 ha i lacul Cldruani, cu un volum total de 21,0 mil. mc i o suprafaa de 325 ha.
Pe celelalte ruri exist iazuri piscicole, care n majoritate, sunt realizate prin bararea
cursurilor de ap.
Amenajri pentru asigurarea necesarului de ap, amenajri agricultur (irigaii,
desecri, combaterea eroziunii solului);
Analiza comparativ, pe bazine hidrografice, n perioada 2008-2010, a volumelor de ap
captate (suprafa i subteran) i restituite pe ansamblul folosinelor de ap (inclusiv
transferurile din alte bazine), a identificat o cretere a volumelor, datorit n principal
creterii numrului de folosine consumatoare de ap, mai ales a folosinelor piscicole noi n
bazinul hidrografic Motitea (cursul superior):
Tabel 49. Volume de ap captate (suprafa i subteran) i restituite pe ansamblul folosinelor de ap
Volum captat (mil. mc)
Volum restituit (mil. mc)
Bazin
hidrografic
2008
2009
2010
2008
2009
2010
Arge
40,802
44,623
61,607
368,550
393,175
441,197
Ialomia

12,061

10,960

14,059

8,889

8,231

10,923

Motitea

2,617

2,341

Total SGA

52,863

55,584

78,284

377,439

401,406

454,461

Avnd n vedere reducerea drastic a cerinelor de ap fa de anii 1980 -1990, datorit


reducerii masive a ponderii ramurilor industriale, precum i a agriculturii n structura
economiei naionale, ca ramuri mari consumatoare de ap, se poate spune c oferta de ap
se menine n continuare ridicat, probleme nregistrndu-se doar n ceea ce privete
pstrarea apelor ntr-o stare bun i corectarea calitii apelor degradate.
Situaia existent la nivelul anului 2010 la nivelul regiunii Bucureti Ilfov pentru folosinele
consumatoare de ap se prezint astfel:
Bazinul Hidrografic Arge:
1434 alimentri cu ap n scop potabil, industrial i zootehnic, cu un volum captat de
42,122 mil. mc (transferul din BH Ialomia a fost 0) i volum restituit de 414,081 mil.
mc, creterea numrului de alimentri fiind mai mare n jud. Ilfov.
52 sisteme de irigaii cu suprafa amenajat de 17796 ha i irigat efectiv n anul 2010
de 392 ha, volumul captat fiind de 0,463 mil. mc.
61 folosine piscicole (total iazuri i alte amenajri piscicole) cu suprafa total de 1344
ha, volumul total captat fiind de 19,021 mil. mc i restituit de 17,116 mil. mc.

175

Bazinul Hidrografic Ialomia:


92 alimentri cu ap n scop potabil, industrial i zootehnic cu un volum captat de 2,693
mil. mc i un volum restituit de 0,793 mil. mc.
8 sisteme de irigaii (mari, prin reorganizare i locale) cu suprafa amenajat de 6618
ha i irigat efectiv n anul 2010 de 24 ha, volumul captat fiind de 0,083 mil. mc.
37 folosine piscicole (total iazuri i alte amenajri piscicole) cu suprafa total de 585
ha, volumul total captat fiind de 11,025 mil. mc i cel restituit de 9,923 mil. mc.
Bazinul Hidrografic Motitea:
alimentri cu ap n scop potabil, industrial i zootehnic cu un volum captat de 0,010 mil.
mc i un volum restituit de 0,008 mil. mc.
1 sistem de irigaii (mare) cu suprafa amenajat de 12093 ha, dar fr irigaii n anul
2010.
12 folosine piscicole (total iazuri i alte amenajri piscicole) cu suprafa total de 120
ha, volumul total captat fiind de 2,607 mil. mc i cel restituit de 2,333 mil. mc.
Consumurile folosinelor de ap nu au avut influen asupra debitelor surselor de ap de
suprafa sau subterane. n regiunea Bucureti Ilfov nu exista zone deficitare n resurse
de apa toate folosinele consumatoare de ap de pe teritoriul administrat de S.G.A. IlfovBucureti, fiind satisfcute din punct de vedere cantitativ n perioada 2005-2011. Nu au
existat situaii de restricii.

2.6.7. Riscuri tehnologice, surse de poluare


In perioada 2006-2010 au avut loc n regiunea Bucureti Ilfov 8 poluri accidentale ale apei,
8 poluri accidentale ale solului i 8 poluri accidentale ale aerului, aa cum reiese din
anexa 17. n regiunea Bucureti Ilfov exista riscuri tehnologice determinate de avarii la
conductele de transport iei ce pot cauza poluri cu produse petroliere a apei i solului,
incendii i autoaprinderi la depozitele de deeuri ce pot genera depiri ale valorilor limit
de scurt durat sau a pragurilor de alert asupra poluanilor monoxid de carbon, dioxid de
sulf, oxizi de azot, pulberi n suspensie, ozon
2.6.8. Gestionarea deeurilor
Gestionarea deeurilor reprezint una din problemele cu care se confrunt n prezent
Romnia. Abordarea integrat n gestionarea deeurilor se refer la activitile de colectare,
transport, tratare, valorificare i eliminare a deeurilor i include construcia instalaiilor de
eliminare a deeurilor mpreun cu msuri de prevenire a producerii lor i de reciclare,
conforme cu ierarhia principiilor: prevenirea producerii de deeuri i a impactului negativ al
acesteia, recuperarea deeurilor prin reciclare, refolosire i depozitare final sigur a
deeurilor, acolo unde nu mai exist posibilitatea recuperrii. Deeurile genereaz impact
asupra mediului, manifestat prin poluarea: solului, aerului, apelor de supra-fa i a celor
subterane. Depozitele de deeuri se numr printre obiectivele recunoscute ca generatoare
de impact i risc pentru mediu i sntatea public.
ncepnd cu anul 2007, Regiunea Bucureti-Ilfov beneficiaz de Planul Regional de
Gestionare a Deeurilor (PRGD Bucureti-Ilfov), aprobat prin Ordinul de ministru
1364/aprilie 2007. n PRGD au fost reinute obligaiile de mediu asumate de Romnia n
perioada de preaderare prin termene de realizare i inte de atins, toate, raportate la
realitile Regiunii. Pe baza PRGD a fost elaborat n anul 2007 Planul Judeean de Gestionare
a Deeurilor pentru judeul Ilfov aprobat de Consiliul Judeean Ilfov prin Hotrrea nr.
59/22.04.2009
176

Tabel 50. Evaluarea stadiului implementrii PRGD n regiunea Bucureti Ilfov


Denumire Indicator cuantificabil
Rata
de
acoperire
salubritate n mediu
Bucureti-Ilfov
municipiul Bucureti

cu
servicii
de
urban din Reg.

judeul Ilfov (8 orae)


Rata
de
acoperire
cu
servicii
de
salubritate n mediu rural din regiune
Numr locuitori care colecteaz separat
deeuri hrtie i carton din regiune
municipiul Bucureti
judeul Ilfov
Numr de locuitori care colecteaz
separat deeurile de plastic i metal din
regiune
municipiul Bucureti

U.M.

2007

2008

2009

2010

2011

88,5

92,5

100

100

100

100
77

100
85

100
100

100
100

100
100

79,5

86,5

100

100

100

Numr

310000

334000

367700

629890

1043403

322000
12000

338000
13300

354000
16800

601000
28890

1007509
35894

365000

396500

438250

630675

1048605

350000

380000

420000

601000

1007509

16000

16900

20250

29675

41096

tone/an

550

11800

11800

26600

26600

Numr

350
10800
0
0
0

400
11200
0
0
0

400
11400
0
0
0

15000
11600
0
0
0

15000
11600
0
0
0

10

10

12

0
10

0
10

0
12

0
0

0
0

10

10

12

10

10

12

1
2

1
2

1
2

Numr

judeul Ilfov
Capacitile staiilor de sortare (pe tip de
material sortat)
municipiul Bucureti
judeul Ilfov
Numr staii de transfer
municipiul Bucureti
judeul Ilfov
Numr depozite neconforme care au
sistat activitatea de depozitare (cf
planificrii)
municipiul Bucureti
judeul Ilfov
Numr spaii de depozitare nchise i
ecologizate n mediul rural
judeul Ilfov
Depozite de deeuri conforme regiunea
Bucureti-Ilfov
municipiul Bucureti (depozit cu AIM)
judeul Ilfov(depozite cu AIM)
Numr
de
puncte
de
colectare
a
deeurilor periculoase municipale
municipiul Bucureti
judeul Ilfov
Cantitatea
colectat
de
deeuri
periculoase municipale
municipiul Bucureti
judeul Ilfov
Cantitatea colectat separat de deeuri
biodegradabile
municipiul Bucureti
judeul Ilfov
Cantitatea
colectat
de
deeuri
voluminoase
municipiul Bucureti
judeul Ilfov
Cantitatea colectata separat de deeuri
din construcii i demolri
municipiul Bucureti
judeul Ilfov
Cantitate de DEEE colectat de la
gospodriile particulare
municipiul Bucureti
judeul Ilfov
Numr Vehicule Scoase din Uz colectate
anual
municipiul Bucureti
judeul Ilfov

Numr

Numr

Numr

Numr

tone/an

tone/an

proiect

nerealizat

0
0

0
proiect

0
proiect

0
nerealiz

nerealizat
nerealizat

280

0
280

0
0

416918

43317

411600
5318

3871
4598

195,73

1650

53,73
142

1500
150

64838

293963

0
376

0
390

230

567

0
230

300
267

0
249

248

tone/an
0

tone/an

tone/an

numr

400

140

43478

132003

24053

109232
24501

24883

21360

161960

753,847

2156,5

8831,0

1321

6018

72,847
681

321,53
1835

4831
4000

21
1300

4028
1990

23737

11632

18637
5100

8846
2786

2088
1429

1482

4129

Sursa: ARPMBI - Raportul privind factorii de mediu din regiunea Bucureti Ilfov 2010

177

PRGD cuprinde o descriere a condiiilor existente n domeniul gestionrii deeurilor, a


msurilor i aciunilor necesare pentru rezolvarea problemelor i punctelor slabe n sistemul
existent de gestionare a deeurilor, a cerinelor UE i naionale ct i cele specifice regiunii,
a etapelor necesare pentru respectarea acestor condiii ct i sistemul integrat de
gestionare la nivel regional i judeean
In urma monitorizrii indicatorilor stabilii prin PRGD Bucureti Ilfov se constat ca n
perioada 2007-2010 rata de acoperire cu servicii de salubritate din regiune a ajuns la 100%
att n mediul urban cat i mediul rural. Numrul locuitorilor din regiune care colecteaz
separat deeuri de carton/hrtie, plastic i metal din regiune a fost n continua cretere n
perioada 2007-2011, ajungnd la finalul anului 2010 la cca. 30% din populaia ntregii
regiuni. De asemenea n regiunea Bucureti Ilfov cantitatea colectat de deeuri (pe diferite
categorii) a nregistrat o tendin de cretere n perioada 2007-2011 n acelai sens cu
creterea capacitaii staiilor de sortare.

Fig. 132. Indicele de generare deeuri menajere solide realizat n judeul Ilfov n anii 2010, 2011, n
comparaie cu estimrile PRGD Regiunea Bucureti-Ifov Sursa: Raport de monitorizare PRGD regiunea
Bucureti Ilfov pentru anul 2011, DMS deeuri menajere solide

178

Gestionarea deeurilor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea i


eliminarea acestora. Deeurile municipale constituie o problem de strict actualitate,
innd seama de pericolul potenial pentru sntate i mediu, precum i de faptul c
deeurile conin o serie de materiale reciclabile a cror valorificare are drept scop
economisirea de resurse naturale i diminuarea consumurilor materiale i energetice.
Depozitarea deeurilor menajere colectate de pe raza Municipiului Bucureti i judeul Ilfov
se face pe urmtoarele amplasamente autorizate. :
- Depozitul IRIDEX din Rudeni, Chitila;
- Depozitul VIDRA-Ecosud;
- Depozitul GLINA-Ecorec.
In perioada 2005-2011 au fost nchise spaii de depozitare neconforme aflate n
urmtoarele localiti: Mogooaia, Clinceni, Afumai, Domneti, Drti, Ciolpani, Peri,
Gneasa, Gruiu, Dasclu, Vidra, Petrachioaia, Berceni, Dobroeti, Jilava, Brneti,
Grditea, 1 Decembrie, Mgurele Oraul Buftea, Tunari, tefnetii de Jos, Bragadiru,
Cornetu, Pantelimon, Ciorogrla, Cernica
Pentru anii 2010 i 2011 (ani n care cantitile de deeuri municipale au fost cntrite la
depozitarea definitiv) APM Ilfov a calculat indicele de generare a deeurilor menajere solide
(DMS) pentru fiecare CL din Judeul Ilfov exprimat n [kg/locuitor/zi].
Indicele de generare realizat pentru anii 2010 i 2011, raportat la cantitatea total de
deeuri menajere solide depozitate n judeul Ilfov a fost: 2010=1,007 kg/loc/zi;
2011=1,050 kg/loc/zi.
Deeurile municipale
Deeurile municipale reprezint totalitatea deeurilor generate n mediul urban i rural din
gospodrii, instituii, uniti comerciale, uniti economice (deeuri menajere i asimilabile),
deeuri stradale colectate din spaii publice, strzi, parcuri, spaii verzi, precum i deeuri
din construcii i demolri colectate de operatorii de salubrizare. Colectarea deeurilor
municipale este responsabilitatea municipalitilor, direct (prin serviciile de specialitate din
cadrul Consiliilor Locale) sau indirect (prin cedarea acestei responsabiliti pe baz de
contract, ctre firme specializate n servicii de salubrizare).
n Municipiul Bucureti, n anul 2010, activitatea de colectare i transport a deeurilor
municipale se realizeaz de ctre societile S.C. Rebu S.A. i S.C. Compania Romprest
Service - Bucureti n sectorul 1, S.C. Supercom S.A. n sectorul 2, S.C. Rosal Group S.R.L.
n sectorul 3, S.C. Rebu S.A. n sectoarele 4 i 5, S.C. Urban S.A. n sectorul 6.
La nivelul anului 2010 n toate localitile din judeul Ilfov exist servicii de salubritate (din
cele 40 de Consilii Locale, n 8 serviciul de salubritate este asigurat de operatori economici
ai Consiliului Local, iar n 32 Consilii Locale serviciul de salubritate este concesionat unor
operatori economici de salubrizare, alii dect cei creai de Consiliul Local).
n paralel cu depozitarea direct, o parte din deeuri este supus operaiilor de sortare i
balotare, reducnd considerabil cantitatea de deeuri depozitat pe depozitele ecologice. De
asemenea, marea parte din deeurile biodegradabile sunt procesate n staia de sortare
aparinnd S.C. Urban S.A. din Bucureti (capacitate de peste 20.000 t/an) i trimise spre
valorificare n instalaiile de co-incinerare din ar, fr a mai ajunge pe depozite.
Din datele autoritii Naionale pentru Protecia Mediului se constat ca din totalul deeurilor
municipale colectate la nivel naional n anul 2010 cca. 20% sunt colectate n regiunea
Bucureti Ilfov, remarcndu-se faptul ca regiunea este cel mai mare generator de deeuri
din Romnia. Din totalul deeurilor municipale cca. 70% este reprezentat de deeuri
menajere i asimilabile i doar cca. 30% deeuri sunt reprezentate de deeuri provenite din
servicii municipale i din construcii i demolri.

179

Tabel 51. Deeuri municipale colectate, pe principalele categorii de deeuri, pe regiuni de dezvoltare,
n anul 2010 (- mii tone -)

Sursa: ANPM

La nivelul anului 2011, n regiunea Bucureti Ilfov au fost n funciune:


2 instalaii de incinerare/co-incinerare aparinnd la 2 operatori privai din industrie, care
incinereaz/co-incinereaz propriile deeuri periculoase dintre care 2 n regiunea Bucureti
Ilfov:
S.C. Chimester BV. S.A. Bucureti deine o instalaie de incinerare pentru ape
chimice rezultate din procesul de sintez a rinilor sintetice, cu o capacitate
nominal de 126 t/an;
Compania Naional Imprimeria Naional" S.A. Bucureti, deine o instalaie de
incinerare pentru hrtie i carton, cu o capacitate nominal de 28 t/an.
1 instalaie pentru incinerarea deeurilor periculoase aparinnd operatorilor privai
care incinereaz pentru teri aparinnd SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL,
Bucureti, cu o capacitate de incinerare 6000t/an;
2.6.9. Proiecte de investiii finanate prin POSMEDIU n regiune
POSMEDIU 2007-2013 Axa Prioritara 1:
"Extinderea i modernizarea sistemelor de alimentare cu apa i canalizare n judeul
Ilfov a proiectului Reabilitare i extindere surse de apa subterane staii de tratare
rezervoare de nmagazinare i staii de pompare UAT 1 Bragadiru, UAT 2
Cornetu, UAT 5 Domneti, UAT 6 Ciorogrla, UAT 3 Pantelimon, UAT 4
Dobroeti, UAT 7 Brneti, UAT 8 Cernica - Reabilitare i extindere staii de
epurare (Bragadiru. Domneti. Brneti) n valoare de 326.431.438 lei.
POSMEDIU 2007-2013 - Axa Prioritar 4:
Plan de management i campanie de informare, educare i contientizare privind situl
Natura 2000 Grditea-Cldruani-Dridu ROSPA 0044 (valoare 1.769.343 lei)
Aria natural Snagov - Management adecvat prin revizuire Plan de management pe
baz de studii tiinifice, informare i contientizare (valoare 1.440.192 lei)
Plan de management integrat i campanie de informare educare i contientizare
pentru Situl Natura 2000 Scrovitea ROSCI0224 i ROSPA0140 (valoare 1.362.616
lei)

180

2.7. ECONOMIA REGIUNII


Analiza de fa i propune realizarea imaginii de ansamblu a economiei Regiunii BucuretiIlfov, printr-o abordare pe trei nivele: regional, naional i european, pentru o perioad de
timp de 7 ani consecutivi, 2005-2011, perioad ce surprinde att faza de final a expansiunii
activitii economice ct i debutul fazei de restrngere declin economic.
2.7.1. Dinamica PIB/locuitor n context regional i european
Context regional. Evoluie PIB/locuitor regional
PIB-ul pe locuitor n regiunea Bucureti-Ilfov a nregistrat o traiectorie ascendent n
perioada 2005-2008, crescnd de la 29.572,6 lei pe locuitor n anul 2005, la 58.060,6 lei pe
locuitor n anul 2008 (cf. CAEN Rev. 1). n anul 2009 acesta scade cu aproximativ 8%, pn
la 55.079,3 lei pe locuitor (cf. CAEN Rev. 2), dar n anul 2011, recupereaz n totalitate
declinul nregistrat ntre anii 2008-2009, crescnd cu 19%, de la 55.079,3 lei n 2009 la
65.757,3 lei n anul 2011.
Tabel 52. Produsul intern brut (PIB) regional pe locuitor
CAEN Rev.1
2005

2006

2007

CAEN Rev. 2
2008

2008

UM: Lei RON/locuitor


(ncepnd cu 1995)

2009

2010

2011

UM: Lei RON/locuitor


(ncepnd cu 2005)

Evoluie
2005
2011
%

Romnia

13362,8

15967,6

19315,4

23934,6

23934,6

23341,4

24435,9

26099,9

+95%

Bucureti Ilfov

29572,6

35012,1

43037,3

58060,6

59680,2

55079,3

58137

65757,3

+122%

Bucureti**

30509,4

35758,5

44179

60365,4

62283,5

57291,6

61068,3

69079,9

+126%

Ilfov**

23104,6

30514,4

34677

44402

44113,4

41928,2

40575,4

43762,3

+89%

*Sursa: INSSE: www.insse.ro februarie 2014


** Sursa: Calcule ADRBI bazate pe datele oficiale publicate de INSSE

Per ansamblul perioadei analizate 2005-2011, PIB-ul pe locuitor n Regiunea Bucureti-Ilfov


s-a dublat, crescnd cu 122% fa de valoarea nregistrat n anul 2005 i depind n mod
constant, cu peste 100%, valorile nominale nregistrate la nivel naional (13.362,8 lei pe
locuitor n anul 2005 n cretere cu 95%, pn la 26.099,9 lei pe locuitor n anul 2011). Att
PIB-ul pe locuitor din municipiul Bucureti, ct i cel din judeul Ilfov depesc valorile medii
ale PIB-ului pe locuitor de la nivel naional.

Fig. 133. Evoluia PIB-ului pe locuitor (lei/locuitor)


Sursa: INSSE: www.insse.ro - februarie 2014

181

Tabel 53. Evoluie PIB n regiunea Bucureti-Ilfov (mil. lei preturi curente)
CAEN Rev. 1
2005
Romnia

2006

CAEN Rev. 2

2007

2008

2008

2009

2010

2011

288954,6 344650,6 416006,8 514700,0 514700,0 501139,4 523693,3 557348,2

Evoluie
2005
2011
(%)
+92%

Bucureti
- Ilfov

65307,1

77710,5

95798,2 130521,7 134162,6 124288,8 131579,2 148205,6

+126%

Bucureti

58791,6

69013,9

85707,2 117289,9 121016,8 111374,9 118716,8 133807,8

+127%

6515,5

8696,6

Ilfov

10091

13231,8

13145,8

12913,9

12862,4

14397,8

120%

Sursa: INSSE: www.insse.ro februarie 2014

PIB-ul regiunii Bucureti-Ilfov n preuri curente, a crescut de la 65.307,1 milioane lei, n


anul 2005, la 130.521,7 milioane lei preuri curente, n anul 2008 (cf. CAEN Rev. 1). ntre
anii 2008-2011 (cf. CAEN Rev.2) PIB-ul regiunii a prezentat o evoluie oscilant,
determinat de momentul declanrii crizei economice mondiale, scznd cu 8% n anul
2009, pn la 124.288,8 milioane lei, n anul 2011, redresndu-se cu o cretere de 19%,
pn la 148.205,2 milioane lei.

Fig. 134. Evoluia PIB-ului n preturi curente (mil. lei), Sursa: INSSE: www.insse.ro

Per totalul perioadei analizate 2005-2011, PIB-ul regiunii Bucureti Ilfov n preuri curente a
crescut cu 126%. La nivel judeean, PIB-ul pstreaz trendul cresctor ntre anii 20052008 i se diminueaz n anul 2009 cu 8% n municipiul Bucureti, respectiv 2% n judeul
Ilfov. n anul 2011 municipiul Bucureti reuete s acopere scderea, crescnd cu 20%,
pn la 133.807,8 milioane lei, pe cnd judeul Ilfov crete cu 11% pn la valoarea de
14.397,8 milioane lei.

Fig. 135. Contribuia municipiului Bucureti i a judeului Ilfov la formarea PIB-ului regional i
naional. *Sursa: INSSE: www.insse.ro februarie 2014

182

Din totalul PIB-ului regional nregistrat n perioada 2005-2011, municipiul Bucureti acoper
cca.90%, restul de 10% reprezentnd contribuia judeului Ilfov.
Din punct de vedere al contribuiei la formarea PIB-ului naional, graficul anterior arat o
contribuia maxima a Bucuretiul de 24,01% atinsa n anul 2011, iar cea a judeului Ilfov de
2,58% n anul 2009 i 2011. Contribuiile minime nregistrate, atingnd 20,02% pentru
Bucureti n anul 2006 i 2,25% pentru Ilfov n anul 2005. Pe toat perioada analizat,
Bucuretiul a fost lider n contribuia att la formarea PIB-ul regional, ct i a celui naional.
Context naional
Regiunea de dezvoltare Bucureti-Ilfov este atipic fa de celelalte regiuni ale Romniei,
avnd n interiorul ei municipiul Bucureti (capitala rii) nconjurat de judeul Ilfov, doua
pri componente ale regiunii ce prezint caracteristici total diferite. Cu toate astea, pentru
a evidenia poziia regiunii fa de celelalte 7 regiuni de dezvoltare ale Romniei s-a realizat
o analiz comparativ a PIB-ului pe locuitor la nivel naional.
PIB-ul pe locuitor n regiunea Bucureti-Ilfov a nregistrat o traiectorie ascendent n
perioada 2005-2008 (cf. CAEN Rev.1), crescnd de la de la 29.572,6 lei pe locuitor n anul
2005, la 58.060,6 lei pe locuitor n anul 2008. ntre anii post criz (cf. CAEN Rev.2) PIB-ul
pe locuitor regional a oscilat, scznd cu pn la 8% ntre anii 2008-2009. n anul 2011
acesta a crescut cu 19%, pn la 65.757 lei pe locuitor.
PIB-ul/locuitor n regiunea Bucureti Ilfov depete constant, cu minim 120%, valoarea
medie a PIB-ului/locuitor nregistrat la nivel naional, pe toat perioada analizat.
Cea mai bun evoluie a PIB-ului pe locuitor, dup regiunea Bucureti-Ilfov, a fost a regiunii
Vest. Aici PIB-ul pe locuitor a avut valori cuprinse ntre 15.064,7 lei pe locuitor n anul 2005,
n cretere pn la 28.940,4 lei n anul 2011. Valorile nregistrate n aceast regiune au fost
mai mari dect media naional cu 1.701,9 lei n 2005, n cretere pn la 2.840,5 lei n
2011.
Urmtoarea regiune care se apropie foarte mult de valoarea medie a PIB-ului pe locuitor la
nivel naional este Centru, cu sume cuprinse ntre 13.097,6 lei pe locuitor n 2005, n
cretere pn la 24.395,4 lei pe locuitor n anul 2011.
Celelalte 5 regiuni de dezvoltare au nregistrat, conform tabelului de mai jos, valori ale PIB
pe locuitor inferioare mediei naionale, pe toat perioada analizat, 2005-2011, cea mai
slab evoluie fiind a regiunii Nord Est, ale crui valori au fost cuprinse ntre 8.907,6 lei pe
locuitor n anul 2005, n cretere pn la 15.445,2 lei pe locuitor n anul 2011.
Tabel 54. Produsul intern brut (PIB) regional pe locuitor - preuri curente (lei)
Regiuni

CAEN Rev. 1

CAEN Rev. 2

2005

2006

2007

2008

2008

2009

2010

Total:

13362,8

15967,6

19315,4

23934,6

23934,6

23341,4

24435,9

26099,9

Nord Vest

12538,6

14946,6

18610,5

21284,3

21542,1

21297,4

21827.2

22523,0

Centru

13097,6

15920,2

19579,5

22820,1

22707,7

22618,8

23428.3

24395,4

8907,6

10295,8

12340,9

14772,6

14794,5

14649,3

15014.8

15445,2

11541,7

13569,8

15641,8

19813,7

19098,9

18738,2

20076.8

21258,1

29572,6

35012,1

43037,3

58060,6

59680,2

55079,3

58137.0

65757,3

11068,5

13374,6

15757,8

19927,3

19648,1

19913,7

20288.2

21550,8

10371,1

12463,2

15097,3

18530,9

17831,8

17752,8

18735.1

19960,9

15064,7

18570,1

22341,9

25979,6

26173,2

25602,4

27640.0

28940,4

Nord Est
Sud-Est
Bucureti
Ilfov
Sud
Muntenia
Sud -Vest Oltenia
Vest

2011

*Sursa: INSSE: www.insse.ro

183

Produsul Intern Brut al regiunii Bucureti-Ilfov pe cap de locuitor exprimat la paritatea


puterii de cumprare standard (PPS) i raportat la media Uniunii Europene (UE-27) a avut o
evoluie ascendent ntre anii 2005-2008, crescnd de la 77%, la 117%, n anii 2009-2010,
ca efect al crizei economice, manifestndu-se o scdere uoar de pn la 111% (conform
figurii de mai jos).
Urmtoarea regiune cu o pondere considerabil fa de media UE-27 este regiunea Vest, ce
a avut o cretere de la 39% n anul 2005, la 53% n anul 2010. A treia regiune, este Centru,
cu o cretere de la 34% n anul 2005, la 45% n anul 2010. Apoi urmeaz regiunea Nord
Vest, cu o evoluie pozitiv ntre anii 2005-2010, de la 33% la 42%.
Regiunile Sud Est i Sud Muntenia au nregistrat evoluii aproape similare, crescnd ntre
anii 2005-2010 de la 29-30% la 38-39%.
Pe penultimul loc, n topul PIB-ului pe locuitor a regiunilor Romniei, se afl Sud Vest
Oltenia, cu o cretere de la 27% n anul 2005, pn la 36% n anul 2010.
Regiunea cu cea mai slab evoluie, pe toat perioada analizat, este regiunea Nord Est, ce
a nregistrat o cretere ntre anii 2005-2009 de la 23% la 30%, ca n anul 2010 s scad cu
1%, pn la 29%.
Corespunztor datelor statistice din figura de mai jos evoluia nregistrat la nivelul regiunii
Bucureti Ilfov a fost singura regiune n care s-a consemnat o scdere evident ntre anii
2008-2009, aproape o treime din creterea nregistrat n anul 2008, fiind anulat de
evoluiile economice nefavorabile nregistrate n anul 2009.

Fig. 136. Ponderea PIB-ului regional pe locuitor n PPS fa de media UE-27, Sursa: Eurostat

Prezentnd datele de mai sus, se constat faptul c, regiunea Bucureti Ilfov are valoarea
PIB-ului/locuitor peste limita de 90% din media UE n ultimii 3 ani analizai, ceea ce va
determina ncadrarea ei n categoria regiunilor mai dezvoltate. Celelalte apte regiuni de
dezvoltare din Romnia vor continua s fie cuprinse n categoria regiunilor slab dezvoltate
ale Uniunii Europene, avnd un PIB/locuitor sub 75% din media UE.
Conform propunerilor legislative privind politica de coeziune a UE pentru perioada de
programare 2014-2020, sprijinirea regiunilor mai puin dezvoltate va rmne o prioritate
important a politicii de coeziune.
Procesul de recuperare a decalajului n cazul regiunilor mai puin dezvoltate din punct de
vedere economic i social va necesita eforturi susinute pe termen lung, iar regiunile mai
dezvoltate trebuie s fac fa unor provocri importante cum ar fi concurena global n
economia bazat pe cunoatere i trecerea la economia cu emisii sczute de dioxid de
carbon.
184

Context european
Pentru a evidenia situaia economic a regiunii Bucureti-Ilfov, n context european, au fost
selecionate un numr de 5 regiuni de dezvoltare NUTS 2, dintre ultimele state ce au aderat
la Uniunea European, asemntoare din punct de vedere a structurii teritoriale, dup cum
urmeaz: regiunea Iugozapade ce cuprinde capitala Bulgariei, Sofia, regiunea Ungaria
Centrala (Kzp-Magyarorszg) ce cuprinde Budapesta, regiunea/voievodatul Mazovia, ce
cuprinde Varovia, regiunea Praga, ce include capitala Cehiei cu acelai nume i nu n cele
din urma, regiunea Bucureti Ilfov.
n acest sens s-a efectuat o analiz comparativ a evoluiei indicatorului Produs Intern Brut
pe locuitor exprimat n paritatea puterii de cumprare standard, pentru perioada anilor
2005-2010, pentru fiecare regiune n parte.
Tabel 55. Produsul intern brut pe locuitor (PIB/locuitor) n paritatea puterii de cumprare standard
(PPS) - regiuni NUTS 2 - (PPS/locuitor)
Regiune/An

2005

2006

2007

2008

2009

2010

UE-27

22.500

23.700

25.000

25.000

23.500

24.500

Sofia - Iugozapaden

12.200

14.100

16.600

18.100

17.700

18.400

Praga

37.400

39.900

44.200

43.700

41.400

42.200

Budapesta - Kzp-Magyarorszg

23.000

24.500

25.400

26.300

25.600

26.100

Varovia - Mazowieckie

18.200

19.600

21.700

22.300

22.800

24.900

Bucureti - Ilfov

17.300

19.800

23.000

29.200

26.200

27.100

*Sursa: Eurostat februarie 2014


Regiunea Bucureti Ilfov a nregistrat rezultate pozitive n ceea ce privete PIB regional pe
locuitor exprimat la paritatea puterii de cumprare standard (PPS), n primii 4 ani ai
analizei. Astfel, n perioada 2005-2008, valoarea acestui indicator a sporit cu aproximativ
40%, crescnd de la 17.300 euro/locuitor exprimat la PPS n anul 2005 (echivalentul a 77%
din media european), pn 29.200 euro/ locuitor n anul 2008 (echivalentul a 117% din
media europeana).
n anul 2009, ca efect al crizei mondiale, acest indicator se diminueaz, n valoare brut, cu
3.100 euro/ locuitor, ajungnd la 26.100 euro/ locuitor exprimat la PPS, echivalentul a
111% din media european. n anul 2010, se observ o revenire, PIB-ul pe locuitor n PPS,
crescnd cu 3,4%, pn la 27.100 euro. locuitor exprimat n PPS.
Tabel 56. Ponderea PIB/locuitor n paritatea puterii de cumprare standard (PPS) fa de media UE.
Regiune/An
UE-27
Sofia - Iugozapaden

2005

2006

2007

2008

2009

2010

100

100

100

100

100

100

54

60

66

73

75

75

Praga

166

168

177

175

176

172

Budapesta - Kzp-Magyarorszg

102

103

101

105

109

107

Varovia - Mazowieckie

81

83

87

89

97

102

Bucureti - Ilfov

77

84

92

117

111

111

Sursa: Eurostat februarie 2014


Cu toat aceast evoluie pozitiv nregistrat de Regiunea Bucureti-Ilfov se impune
urmtoarea precizare. n lumina ultimelor date statistice, evoluia produsului intern brut a
regiunii Bucureti-Ilfov a luat o turnur puternic descendent, aproape toat creterea
nregistrat n anul 2008 fiind anulat de evoluiile economice nregistrate n cursul anului
2009. Mai mult descreterea nregistrat de regiunea Bucureti Ilfov n anul 2009 a fost cea
de-a doua cea mai sever scdere din toate regiunile NUTS 2 aa cum se poate observa din
graficul urmtor.
185

Fig. 137. Primele 10 cele mai mari scderi din UE a PIB-ului regional pe locuitor. Sursa: Calcule bazate
pe datele oficiale publicate pe Eurostat.

Regiunile de capital care se poziioneaz, din punct de vedere a evoluiei PIB-ului pe


locuitor n PPC, dup regiunea Bucureti-Ilfov, sunt: regiunea bulgar Iugozapad i
regiunea/voievodatul Mazovia.
Regiunea Iugozapad, ce cuprinde capitala Sofia, are o evoluie ascendent a PIB-ului pe
locuitor, ajungnd de la 12.200 euro/locuitor exprimat n PPS n anul 2005, la 18.100
euro/locuitor exprimat n PPS n anul 2008, n anul 2009 scade pn la 17.700 euro/locuitor,
iar n anul 2010 crete cu aproape 4%, pn la 18.400 euro/locuitor n PPS. Ca i pondere
fa de media UE, aceast regiune prezint o cretere de la 54% n anul 2005, la 75% n
anul 2010, cu toate ca n valori brute nregistreaz o scdere.
Regiunea Mazovia ce include Varovia, are un PIB/locuitor n PPS cuprins ntre 18.200
euro/locuitor n anul 2005 i 24.900 euro/locuitor n anul 2010, fiind singura regiune care
prezint o cretere nentrerupt pe ntreaga perioad analizat. Ca i pondere fa de media
UE, aceast regiune prezint o traiectorie ascendent, de la 81% n anul 2005, la 102% n
anul 2010.
Dintre regiunile prezentate, PIB-ul cel mai mare se regsete n regiunea Praga, aici PIB-ul
pe locuitor cretere de la 37.400 euro/ locuitor exprimat n PPS n anul 2005 la 43.700
euro/locuitor n anul 2008, iar n anul 2009, scade cu aproximativ 6%, pn la 41.200
euro/locuitor. n anul 2010, se remarc o revenire, PIB-ul crescnd cu 1,9% pn la
valoarea de 42.200 euro/locuitor n PPS.
Ca i procente fa de media UE, regiunea nregistreaz o cretere de la 166% n anul 2005,
pn la 172% n anul 2010. Fa de celelalte regiuni prezentate, regiunea Bucureti Ilfov
prezint un decalaj considerabil, valoarea PIB-ului regional pe locuitor msurat la PPS fiind
la jumtatea clasamentului.
n cazul PIB-ului pe locuitor n preturi curente pe toata perioada analizat, 2005-2010,
regiunea Bucureti Ilfov se plaseaz pe penultimul loc n clasamentul celor 5 regiuni
propuse pentru comparaie, cu un PIB/locuitor ascendent, de la 8.100 euro/locuitor n 2005,
pn la 16.200 euro/locuitor n anul 2008, ca n anul 2009 s scad pn la 13.000 euro pe
locuitor, iar n anul 2010 a crescut cu 6%, pn la 13.800 euro/locuitor.
Regiunea cu evoluia cea mai slab este din nou regiunea Sofiei, cu un PIB/locuitor n
preuri curente n cretere de la 4.500 euro/locuitor n 2005, la 8.200 euro/locuitor n 2010.
Regiunea cea mai bine cotat prin valoarea PIB-ului pe locuitor, este Praga, cu sume
cuprinse ntre 21.500 euro/locuitor n 2005, n cretere pn la 32.000 euro/locuitor n anul
2008, ntre anii 2009-2010 diminundu-se cu aproape 4%, pn la 30.900 euro/locuitor.

186

Tabel 57. Produsul intern brut pe locuitor (PIB/locuitor) n preuri curente - regiuni NUTS 2 (euro/locuitor)
Regiune/An

2005

2006

2007

2008

2009

2010

22.500

23.700

25.000

25.000

23.500

24.500

4.500

5.400

6.600

7.800

7.900

8.200

Praga

21.500

24.200

27.400

32.000

28.900

30.900

Budapesta - Kzp-Magyarorszg

14.200

14.600

16.300

17.300

15.300

15.900

Varovia - Mazowieckie

10.100

11.400

13.000

15.100

13.000

15.000

8.100

9.900

12.900

16.200

13.000

13.800

UE-27
Sofia - Iugozapaden

Bucureti - Ilfov

*Sursa: Eurostat februarie 2014


Valoarea PIB-ului pe locuitor la nivelul regiunii Bucureti Ilfov se ridic la 36% din valoarea
medie nregistrat la nivelul Uniunii Europene n anul 2005, crescnd pn la 65% n anul
2008, iar n anul 2010 scade cu 9%, pn la pragul de 56% din valoarea medie a UE-27.
PIB-ul pe locuitor n regiunea Sofiei acoper 20% din media UE-27 n anul 2005, n cretere
continu pn la 34% n anul 2010.
Tabel 58. PIB pe locuitor n preuri curente - procent din media UE-27
Regiune/An

2005

2006

2007

2008

2009

2010

100

100

100

100

100

100

Sofia - Iugozapaden

20

23

27

31

34

34

Praga

95

102

109

128

123

126

Budapesta - Kzp-Magyarorszg

63

62

65

69

65

65

Varovia - Mazowieckie

45

48

52

60

55

61

Bucureti - Ilfov

36

42

51

65

55

56

UE-27

*Sursa: Eurostat februarie 2014


Praga are un PIB/locuitor situat la nivelul de 96% din media PIB-ului pe locuitor n UE-27 n
anul 2005, n cretere pn la 126% din media UE-27 n anul 2010. Budapesta are un
PIB/locuitor cuprins ntre 63-65% din media UE-27 n anii 2005 2010, iar Varovia are
valori cuprinse ntre 45% din medie UE-27 n anul 2005 i 61% n anul 2010.
Tabel 59. Creterea PIB/locuitor n valori reale.
An

Deflator PIB

PIB/locuitor n
preuri curente

PIB/locuitor n preuri
constante (An de
referin 2005)

Creterea
real (%)

2005
2006

100,000
110,568

29573
35012

29573
31666

0
7,08

2007

125,530

43037

34284

8,27

2008

144,678

58061

40131

17,05

2008

144,678

59680

41250

20,32

2009

150,782

55079

36529

-11,45

2010

159,400

58137

36472

-0,16

2011
165,869
65757,3
39644
8,70
Sursa: calcule conform studiilor Fondului Monetar Internaional i Oficiului Naional de statistica al
Marii Britanii
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/download.aspx
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-use-the-gdp-deflator-series-practical-examples

187

Fig. 138. Creterea PIB/locuitor n valori reale (%) Sursa:ADRBI prelucrare date statistice FMI

n ceea ce privete creterea real a PIB-ului pe locuitor, se observ c n regiunea


Bucureti-Ilfov, PIB-ul/locuitor n preuri constante prezint o cretere nentrerupt ntre
anii 2005-2008, ca n anul 2009, pe fondul declanrii crizei economice mondiale scderea
real s fie de 11,45 puncte procentuale fa de anul anterior. n anul 2011 PIB-ul pe
locuitor n preuri constante ajunge aproape de valoarea nregistrat n anul 2008, creterea
real fiind de 8,7 puncte procentuale fa de anul 2010.
2.7.2 Activiti economice pe sectoare la nivel regional
Pentru o imagine ct mai clar asupra sectoarelor de activitate ce au contribuit la formarea
PIB-ului regional, se impune analiza valorii adugate brute regionale (VABR) pe ramuri de
activitate. Valoarea adugat brut la nivelul regiunii Bucureti-Ilfov a crescut n
perioada anilor 2005-2008 (cf. CAEN Rev.1) de la 57.379,3 milioane lei, la 116.070,4
milioane lei. Conform CAEN Rev.2, ntre anii 2008-2009, aceasta scade cu 7%, iar pn n
anul 2011 sporete cu 16%, pn la valoarea de 129.813,4 milioane lei. Per ansamblu
perioadei analizate 2005-2011, crescnd cu 126%. (vezi Anexa 18- Produsul intern brut (PIB)
regional pe sectoare de activitate)

La nivel regional, sectorul agricol are cea mai mic pondere n total VABR, 0,7% n anul
2005, n scdere pn la 0,39% n anul 2011. n valori absolute, sectorul prezint o
traiectorie oscilant, pe durata anilor 2005-2011, dar n cretere per ansamblu cu 35%, de
la 374,6 milioane lei n anul 2005, la 506,3 milioane lei n anul 2011. n mod evident
potenialul i structurile economice sunt difereniate ntre judeul Ilfov i municipiul
Bucureti: agricultura avnd o prezen dominant n economia judeului Ilfov.
Sectorul industrial prezint o cretere continu a valorilor adugate brute nregistrate, de
aproximativ 161%, de la 11.270,4 milioane lei n anul 2005, la 29.443,8 milioane lei n anul
2011. Din punct de vedere al ponderii n total VABR, industria acoper aproximativ 22%,
reprezentnd al doilea sector economic important n regiunea Bucureti-Ilfov. Industria, cu
mai mult de 20% din VAB-ul regional, se situeaz sub media naional de aproximativ 2832%. Ca i principale activiti industriale, n regiune gsim: maini unelte, lacuri i vopsele,
preparate din carne, nclminte, aparate i instrumente de msur i control, mobilier,
aparatur medical, industria alimentar, jucrii i jocuri, medicamente, etc. (conform topului realizat de ctre Camerele de Comer i Industrie a Municipiului Bucureti i a judeului
Ilfov).

188

Sectorul construciilor a nregistrat o cretere spectaculoas din punct de vedere a valorii


adugate brute, de peste 200% ntre anii 2005-2008.
n valori brute, crescnd de la 5.762,6 milioane lei n anul 2005, la 18.050 milioane lei n
anul 2008 (cf. CAEN Rev.1). ntre anii 2008-2010 (cf. CAEN Rev. 2), pe motivul declanrii
crizei economice mondiale, acest indicator scade cu aproximativ 30% fa de valoarea
nregistrat n anul 2008, pn la 13.113,9 milioane lei. n anul 2011, se observ o revenire
uoar de aproximativ 12%, pn la valoarea brut de 14.744,4 milioane lei.
Acest sector prezint o cretere constant ntre anii 2005-2008 ca i pondere n VAB
regional, de la o pondere de 10% n anul 2005, la 15,6% n anul 2008 (cf. CAEN Rev. 1), ca
n anul 2011 s scad pn la 11,3% din total VAB regional.

Fig. 139. Valoarea adugat brut pe sectoare de activitate, Sursa: INSSE: www.insse.ro

189

Sectorul comerului prezint o cretere a valorii adugate brute de aproape 125%, de la


8.466,5 milioane lei n anul 2005, la 19.117,5 milioane lei n anul 2008 conform CAEN Rev.
1. ntre anii 2008-2011 (cf. CAEN Rev.2) aceasta scade cu peste 39%, de la 28.687,1
milioane lei n 2008, la 17.484,4 milioane lei n 2011. Ca i pondere n VABR, sectorul
comerului acoper un procent de 14% din total.
Sectorul serviciilor concentreaz peste 50% din totalul valorii adugate brute nregistrate
la nivelul regiunii Bucureti Ilfov. Valoarea brut n acest sector a crescut cu 87%, de la
31.505,2 milioane lei n anul 2005, pn la 59.039,7 milioane lei n anul 2008 (CAEN
Rev.1), iar ntre anii 2008-2009 (CAEN Rev. 2) a sczut cu 2%, pn la 49.856,7 mil. lei.
n anul 2011 valoarea nregistrat, de 67.634,5 milioane lei, fiind cu 35% mai mare fa de
valoarea din anul 2009.vPer ansamblu acest sector prezint o cretere de aproximativ
115% intre anii 2005-2011. Din total VAB regional, acest sector acoper cea mai mare
parte, 54,9% n anul 2005, n scdere pn la 52% n anul 2011.
La nivel naional, cifrele arat altfel, agricultura are o pondere n VAB total naional de
9,5% n anul 2005, n scdere pn la 7,45% n anul 2011. Industria are o pondere n VAB
total de 28,1% n anul 2005, n cretere pn la 32,9% n anul 2011.
Construciile prezint o traiectorie oscilanta, dar per ansamblu, ntre anii 2005-2011 se
constat o cretere a ponderii n VAB total naional, de la 7,4% n anul 2005, la 9,2% n
anul 2011. Comerul prezint o creterii a ponderii n VAB naional, de la 11% n anul
2005, la 12% n anul 2011.
Serviciile au o pondere la nivel naional de 44% n anul 2005, n scdere pn la 37% n
anul 2011.
Concluzionnd se poate afirma c economia regiunii se bazeaz n special pe sectorul teriar
i industrie, cu o contribuie la VABR n anul 2011 de 50% n cazul serviciilor, respectiv 22%
n cazul industriei.
Tabel 60. PIB regional n Sectorul Teriar, CAEN Rev.1 - milioane lei RON
Sectoare de activitate/ani
Servicii
Hoteluri i restaurante
Transport, depozitare i
comunicaii
Intermedieri financiare
Tranzacii imobiliare
Administraie publica i
aprare
nvmnt
Sntate i asisten
sociala

2005

2006

2007

2008

112213,4

132296,3

162266,3

196745,2

31505,2

37502,7

45734,5

59039,7

Romnia

5089,9

6621,5

7817,3

8727,3

Regiunea B-I

1228,4

1679,2

1983,4

2470,4

29345,8

34803,3

43532,5

51485,4

Regiunea B-I

9951,7

11731,1

15042,9

17667,7

Romnia

5826,4

6181,6

7923,1

11425,0

Romnia
Regiunea B-I

Romnia

Regiunea B-I

2784,6

3414,0

4163,6

6436,8

Romnia

39901,7

49377,5

61043,2

71652,3

Regiunea B-I

10900,5

13398,4

16034,5

21477,7

Romnia

14613,0

16015,5

19567,1

22169,9

Regiunea B-I

3929,5

4254,5

4949,5

6029,1

Romnia

9744,5

10924,5

12079,1

17340,0

Regiunea B-I

1459,2

1617,7

1874,6

2605,8

Romnia

7692,1

8372,4

10304,0

13945,3

Regiunea B-I

1251,3

1407,8

1686,0

2352,2

*Sursa: INSSE: www.insse.ro


n ceea ce privete sectorul teriar, domeniile care se remarc la nivelul regiunii
Bucureti-Ilfov, prin prisma valorii adugate brute (cf. CAEN Rev.1) sunt: tranzaciile
imobiliare, transportul, depozitarea i comunicaiile i administraia public i aprare.
190

Tranzaciile imobiliare prezint valori cuprinse ntre 10.900,5 milioane lei n anul 2005, n
cretere pn la 21.477,7 milioane lei n anul 2008.
Domeniile cu cele mai mici valori adugate sunt: sntatea i asistena social i
hotelurile i restaurantele. Ponderea acestor domenii n total VABR este de doar 2%, pe
perioada anilor 2005-2008.
n perioada 2008-2011, conform CAEN Rev.2, domeniile din sectorul teriar care s-au
evideniat ca i pondere n total VABR au fost: informaiile i comunicaiile n anul 2008
i activitile profesionale, tiinifice i tehnice n anul 2011.
Domeniul informaiilor i comunicaiile a prezentat o evoluie descendent, scznd de la
14.180,9 milioane lei n anul 2008, la 12.930 milioane lei n anul 2010. Ca i pondere n
total VABR acest domeniu acoper 10-11%.
Activitile profesionale, tiinifice i tehnice produc n economie o valoare adugat brut
de 9.923,7 milioane lei n anul 2008, n cretere cu 70%, pn la valoarea de 17.024,3
milioane lei n 2011. Ca pondere n total VABR acest domeniu acoper ntre 8% i 11%.
Tabel 61. PIB regional n Sectorul Teriar, CAEN Rev.2 - milioane lei RON
Sectoare de activitate/ani
Servicii
Informaii i comunicaii
Intermedieri financiare i
asigurri
Tranzacii imobiliare

2008

2009

2010

2011

150444,9

150875,0

170467,0

182759,8

Regiunea B-I

50517,6

49856,7

58517,1

67634,5

Romnia

20047,9

19520,6

17811,8

18975,9

Regiunea B-I

14180,9

13339,8

12230,5

12930,0

Romnia

11407,3

11250,1

11681

14010,7

Romnia

Regiunea B-I
Romnia
Regiunea B-I

6426,3

6600,3

7694,8

10736,4

31671,5

32699

46250,9

46888,8

3698,7

4265,2

9570,7

10098,9

19739,5

20044

24716,8

31050,5

9923,7

10212,9

13016,4

17024,3

Activiti profesionale,
tiinifice i tehnice;
activiti de servicii
administrative i activiti
de servicii suport

Romnia

Administraie publica i
aprare; asigurri sociale
din sistemul public;
nvmnt; sntate i
asistenta sociala

Romnia

55789,9

55668,2

56607,7

55872,5

Regiunea B-I

11648,1

11384,9

11265,7

11535,9

Romnia

11788,8

11693,1

13398,8

15961,4

4639,9

4053,6

4739

5309

Activiti de spectacole,
culturale i recreative;
reparaii de produse de uz
casnic i alte servicii

Regiunea B-I

Regiunea B-I

*Sursa: INSSE: www.insse.ro februarie 2014.


Evoluia structurii valorii adugate brute la nivel regional pe ramuri de activitate n perioada
2005-2011 evideniaz o tendin de cretere a VAB n servicii i industrie, domenii ce
prezint o capacitate sporit de redresare post criz economic. Sectorul care nu a reuit
absolut deloc s se redreseze dup declanarea crizei economie n anul 2009, este cel al
comerului.

191

2.7.3 Dezvoltare antreprenorial


La nivel naional, numrul de ntreprinderi active, n perioada 2005-2008 (cf. CAEN
Rev.1), a avut o traiectorie cresctoare, de la 450.202 uniti n anul 2005, pn la 554.967
uniti n anul 2008. ntre anii 2008-2011 (cf. CAEN Rev.2), traiectoria numrului de
ntreprinderi active devine descresctoare, diminundu-i valoarea de la 554.967 uniti n
anul 2008 pn la 452.010 uniti n anul 2011.
Per total, datorit diminurii considerabile a ritmului de cretere dintre anii 2008-2011,
numrul ntreprinderilor active, la nivel naional, a sporit cu doar 0,4% ntre anii 20052011. (a se vedea anexa 19)
La nivelul regiunii Bucureti Ilfov, numrul de ntreprinderi active a urmat aceeai
evoluie, crescnd de la 103.839 uniti n anul 2005, la 129.940 uniti n 2008, iar intre
anii 2008-2011 scznd pn la 108.764 uniti active. Per total, ntre anii 2005-2011,
creterea acestui indicator este de 4,7%.
Ponderea numrului de ntreprinderi active la nivelul regiunii Bucureti Ilfov, n totalul
numrului la nivel naional este de aproximativ 23,06% n anul 2005, n cretere pn la
24,06% n anul 2011.
Din acest total municipiul Bucureti a contribuit cu un numr de ntreprinderi active de
96.782 uniti n anul 2005, n cretere cu aprox. 20%, pn la 117.813 n 2008. ntre anii
2008-2011, creterea nregistrat se anuleaz, valoarea nou nregistrata n anul 2011 fiind
de 95.934 uniti active.
Judeul Ilfov a nregistrat o evoluie pozitiv pe toat perioada analizat, numrul de uniti
crescnd de la 7.057 ntreprinderi active n anul 2005, la 12.830 ntreprinderi active n anul
2011, n valori procentuale, creterea fiind de peste 80%.
n ceea ce privete densitatea ntreprinderilor la 1000 de locuitori n regiunea
Bucureti-Ilfov aceasta este dubla fa de media nregistrata la nivel naional i n cretere
cu 2% n perioada analizat, de la aproximativ 47 ntreprinderi la 1000 de locuitori n anul
2005, la 48 n anul 2011.

Fig. 140. Densitatea de ntreprinderi la 1000 locuitori la nivel naional i regional


Sursa: INSSE: www.insse.ro

Din punct de vedere al mpririi pe clase de mrime dup numrul de salariai,


numrul total de microntreprinderi active cu 0-9 persoane salariate, la nivelul regiunii
Bucureti Ilfov, a crescut n perioada 2005-2008, de la 92.738 uniti n anul 2005, la
116.052 uniti n anul 2008. n perioada 2008-2011 (cf. CAEN Rev. 2), numrul
microntreprinderilor scade cu 20.877 uniti, pn la 95.175 uniti n anul 2011.

192

Per ansamblu perioadei 2005-2011 numrul microntreprinderilor active crete cu 2,6%.


Valorile nregistrate n cadrul acestei categorii reprezint 89% din totalul de ntreprinderi
active la nivel regional, n anul 2005, n scdere pn la 87% n anul 2011.
n municipiul Bucureti existau n anul 2005, 86.677 microntreprinderi active, n cretere
pn la 105.404 uniti active n anul 2008. ntre anii 2008-2011 numrul acestora a sczut
pn la 84.186 uniti active n anul 2011, numr mai mic cu aproape 3% fa de valoarea
din anul de referin 2005.
Judeul Ilfov avea n anul 2005 un numr de 6.061 microntreprinderi active n cretere cu
80% pn la 10.989 uniti active n 2011.

Fig. 141. Numr de ntreprinderi active pe clase de mrime la nivelul regiunii


*Sursa: INSSE: www.insse.ro
Numrul ntreprinderilor active cu 10-49 salariai la nivelul regiunii a crescut ntre anii
2005-2008, de la 8.486 uniti, la 10.835 uniti, iar ntre anii 2008-2010 a sczut cu 697
uniti (echivalentul a 7%), pn la 10.138 uniti active. n anul 2011 scderea a fost
recuperat n proporie de 99%, numrul de uniti active ajungnd la 10.808.
Din acest total, municipiul Bucureti are un numr de 7.752 uniti active n anul 2005, n
cretere pn la 9.384 uniti active cu 10-49 salariai n anul 2011. Judeul Ilfov are 734
uniti n anul 2005, n cretere continu pn la 1424 uniti n anul 2011. Valorile
nregistrate n cadrul acestei categorii reprezint 8% din totalul de ntreprinderi active la
nivel regional, n anul 2005, n cretere pn la 9,9% n anul 2011.
ntreprinderile active cu un numr de salariai cuprins ntre 50-249 persoane, la nivel
regional, i-au sporit numrul de la 2104 uniti n anul 2005, la 2251 uniti n anul 2011,
n scdere, totui, fa de valoarea maxim nregistrat n anul 2008, de 2467 uniti active.
193

Ponderea acestei categorii de ntreprinderi, n numrul total de ntreprinderi active de


nivel regional este de aproximativ 2% pe toata perioad analizat.
Din acest total regional, municipiul Bucureti Ilfov are 1888 uniti active n anul 2005,
cretere, per ansamblu, pn la 1903 uniti active n anul 2011. Judeul Ilfov are
aceast categorie 216 ntreprinderi active n anul 2005, n cretere pn la 348 uniti
anul 2011.

la
n
n
n

Analiznd numrul de ntreprinderi cu peste 250 persoane salariate, n cadrul regiunii


Bucureti Ilfov, observm c numrul acestora este n cretere, de la 511 uniti active n
anul 2005, la 586 uniti n anul 2008 (cf. CAEN Rev.1). ntre anii 2008-2010 numrul lor
scade cu 11% pn la valoarea de 516 uniti active ca n anul 2011, aceast scdere s fie
diminuat, numrul ntreprinderilor mari crescnd cu 3%, pn la 530 uniti active.
Municipiul Bucureti contribuie la aceste sume, cu un total de 465 uniti active n anul
2005, n scdere pn la 461 uniti n anul 2011, iar judeul Ilfov cu 46 uniti active n
anul 2005, n cretere aproape continu pn la 69 uniti active n anul 2011.
n urma analizei numrului de ntreprinderi active pe clase de mrime n funcie de numrul
de salariai putem admite c:
Regiunea Bucureti Ilfov nglobeaz peste 20% din valoarea total a ntreprinderilor
active la nivel naional, pe toat perioada analizat.
Cel mai mare numr de ntreprinderi active se regsete n clasa de mrime 0-9
salariai - microntreprinderi, att la nivel naional, regional ct i pe judee.
Cel mai mic numr de ntreprinderi active se regsete n clasa de mrime peste 250
salariai att la nivel naional, regional ct i pe judee.
Per ansamblul perioadei analizate, evoluia acestui indicator, att la nivel naional,
ct i regional, prezint o traiectorie ascendent ntre anii 2005-2008, iar n perioada
post criz, 2008-2011, traiectoria devine descendent, majoritatea valorilor scznd
pn aproape de nivelul celor nregistrate n anul 2005.
Regiunea Bucureti-Ilfov prezint o cretere a numrului de ntreprinderi active de
aproximativ 25% n perioada 2005-2008 i o scdere ntre anii 2008-2011 de 16%.
Numrul de IMM-uri att din Romnia ct i din regiunea Bucureti Ilfov reprezint
peste 98% din numrul total al ntreprinderilor active.

Fig. 142. Numr ntreprinderi active pe activiti ale economiei naionale n regiunea Bucureti Ilfov
Sursa: INSSE: www.insse.ro

Analiznd numrul de ntreprinderi active pe activiti ale economiei naionale, putem


observa c n regiunea Bucureti Ilfov numrul cel mai mare de intreprinderi se regsete n
sectorul serviciilor.
194

Numrul de ntreprinderi active din domeniul serviciilor prezint o evoluie ascendent


ntre 2005-2009, crescnd de la 44.520 uniti active, la 62.782 uniti active, iar ntre anii
2009-2011, conform CAEN Rev. 2 numrul acestora scade cu 15%, de la 62.782 uniti
active la 53.747 uniti active. Din acest total, municipiul Bucureti are o contribuie de
aproximativ 95% n anul 2005, n scdere cu aproape 5%, pn la 90% n anul 2011, iar
diferena de cel mult 9% este reprezentat de contribuia judeul Ilfov.

Fig. 143. Numr de ntreprinderi active pe activiti ale economiei naionale la nivel intraregional
Sursa: INSSE: www.insse.ro

Dup sectorul teriar, domeniul de activitate care se poziioneaz pe locul al doilea, din
perspectiva numrului de ntreprinderi active, este cel al comerului. n acest caz, numrul
de ntreprinderi crete pe perioada anilor 2005-2008 (cf. CAEN Rev.1), cu aproape 9%, de
la 40.469 uniti, la 44.049 uniti. ntre anii 2008-2011 (cf. CAEN Rev.2), acest indicator
i diminueaz valoarea, cu 17%, de la 43.619 uniti active, la 36.065 uniti.
195

Poziia a 3 a este disputata de sectorul construciilor i de cel al industriei. n sectorul


construciilor, numrul de ntreprinderi active prezint o evoluie cresctoare, valorile
sporind cu peste 70%, de la 7.655 uniti active n anul 2005, la 13.339 uniti active n
anul 2009. ntre anii 2009-2011, numrul lor scade cu peste 24%, pn la 10.043 uniti
active. Per ansamblu n perioada 2005-2011, acest sector de activitate prezint o cretere
de peste 30%.
n sectorul industrial numrul ntreprinderilor active crete cu 14%, de la 10.378 uniti
active n anul 2005, la 11.879 uniti n 2008 (cf. CAEN Rev.1).
ntre anii 2008-2011, cf CAEN Rev. 2, industria intr n declin, iar numrul de ntreprinderi
active se diminueaz cu aproape 20%, de la 10.007 uniti n anul 2008, la 8.071 uniti
active n anul 2011. Per ansamblu, n perioada analizat 2005-2011, acest sector prezint o
scdere de peste 20%.
Cea mai slab contribuie n totalul ntreprinderilor active din regiunea Bucureti Ilfov este
cea a sectorului agricol.
Aici numrul de ntreprinderi active crete, per total n perioada 2005-2011, cu 2,5%, de la
817 uniti active n 2005, la 838 uniti active n 2011.
Ca i pondere n totalul numrului de ntreprinderi active la nivel regional, acest domeniu
acoper un procent de 0,7% att n anul 2005, ct i n anul 2011.
Proporiile i clasamentul sectoarelor importante din punct de vedere a numrului de
ntreprinderi active, se pstreaz att la nivelul Municipiului Bucureti ct i la nivelul
judeului Ilfov.
Distribuia unitilor locale active pe activiti ale economiei naionale

Fig. 144. Distribuia firmelor (unitilor locale active) n Regiunea Bucureti-Ilfov - anul 2011.

Distribuia unitilor locale active pe principalele sectoare de activitate evideniaz faptul c


n anul 2011, din totalul de 110.365 firme din regiunea Bucureti-Ilfov, peste 82% activau
n sectorul teriar (33% din totalul regional provenind din sectorul Comerului), 9% n
construcii, 7,5% n industrie i doar 0,8% n agricultur.
196

Specific regiunii Bucureti-Ilfov (prin prisma numrului lor, care plaseaz regiunea
pe primul loc la nivel naional) sunt unitile locale active din urmtoarele domenii,
(vezi Anexa 20 si Anexa 21):
- Activiti profesionale, tiinifice i tehnice n special cele din:
publicitate i activiti de studiere a pieei,
arhitectur i inginerie i
cercetare-dezvoltare.
- Construcii.
- Informaii i comunicaii n special cele din:
producia cinematografic, video, programe de televiziune, nregistrri audio si
activiti de editare muzical;
editare;
telecomunicaii
servicii n tehnologia informaiei
servicii informatice
difuzare si transmitere programe
- Servicii administrative i de suport n special cele care presupun:
activiti de nchiriere i leasing;
servicii pentru fora de munc;
servicii de rezervare i aststen turistic;
investigaii i protecie;
peisagistic i alte servicii pentru cldiri.
- Sntate i asisten social n special cele din domeniile:
asisten spitaliceasc
asisten medical ambulatorie i stomatologic
servicii combinate de ngrijire medical i asisten social
asisten social
- Tranzacii imobiliare.
- Activiti de spectacole, culturale i recreative:
creaie i interpretare artistic;
activiti sportive, recreative i distractive;
- nvmnt:
precolar, primar, secundar, superior;
n domeniul cultural (limbi strine, muzic, teatru, dans, arte plastice, etc.)
n domeniul sportiv i recreaional
Regiunea se afl pe locul al doilea la nivel naional n domeniile Transport i depozitare i
Industria prelucrtoare, fiind depait doar de regiunea Nord Vest. Subdomeniile n care
regiunea Bucureti-Ilfov se remarca totui n aceast situaie sunt:
fabricarea hrtiei i a produselor din hrtie;
tiparire i reproducerea pe supori a nregistrrilor;
fabricarea produselor farmaceutice de baz i a preparatelor farmaceutice;
fabricarea calculatoarelor i a produselor electronice i optice;
fabricarea produselor din cauciuc i mase plastic;
transporturile aeriene;
depozitare i activiti auxiliare pentru transporturi i
activitti de pot i curierat.

197

Cifra de afaceri din unitile locale active.


Tabel nr. 62. Cifra de afaceri din unitile locale, pe clase de mrime dup numrul de salariai
CAEN Rev. 1

Clase de
mrime
Total

0-9
persoane
10-49
persoane
50-249
persoane
250
persoane
i peste

CAEN Rev. 2

2005

2006

2007

2008

2008

2009

2010

2011

Romnia

522940

635513

784002

974296

974293

867984

922743

1035234

Bucureti
Ifov

167818

213189

279258

347555

347556

317303

334163

363875

Romnia

94952

115074

147875

188978

188977

177296

184218

201193

Bucureti
Ifov

30266

36474

51241

64727

64729

63539

63598

67684

122815

152764

188859

240511

240512

215521

227695

250490

41115

53475

66530

85974

85974

76862

80248

85799

127549

161026

200298

258163

258159

229868

240897

271484

51692

64405

81376

105205

105204

93511

100598

116766

177624

206649

246970

286644

286645

245299

269933

312067

44745

58835

80111

91649

91649

83391

89719

93626

Romnia
Bucureti
Ifov
Romnia
Bucureti
Ifov
Romnia
Bucureti
Ifov

Sursa: INSSE: www.insse.ro (UM: Milioane lei RON - preuri curente)

Analiznd evoluia cifrei de afaceri la nivelul unitilor locale din regiunea Bucureti Ilfov se
poate observa c, per total, acest indicator a avut un trend preponderent ascendent, cu
excepia scderii cu 8,7% nregistrat ntre anii 2008-2009 (cf. CAEN Rev.2).
Astfel, cifra de afaceri din unitile locale, la nivelul regiunii Bucureti Ilfov a crescut
cu 116%, de la 167.818 milioane lei n anul 2005, la 363.875 milioane lei n anul 2011.
Raportnd cifra de afaceri a unitilor locale, de la nivel regional, la cea nregistrat la nivel
naional, constatm c Bucureti-Ilfov ntrunete 32% din valoarea naional n anul 2005,
n cretere pn la 35% n anul 2011.
Cifra de afaceri nregistrat n unitile locale din sectorul IMM-urilor acoper aproximativ
73-74% din totalul cifrei de afaceri la nivelul regiunii Bucureti Ilfov, pe toata perioada
analizat, 2005 -2011. Cifra de afaceri nregistrat n cadrul firmelor mari, cu peste 250
salariai crete cu 109%, de la 44.745 milioane lei n anul 2005, la 93.626 milioane lei n
anul 2011 i acoper 25-26% din totalul cifrei de afaceri la nivelul regiunii.
Tabel 63. Efectivul de personal din unitile locale, pe clase de mrime dup numrul de salariai
CAEN Rev. 1

Clase de
mrime

CAEN Rev. 2

2005

2006

2007

2008

2008

2009

2010

2011

RO

4293151

4378362

4562530

4654718

4654718

4199883

3950708

4077312

B-I

871277

941578

1001844

1048844

1048844

978805

939324

973732

RO

907324

971054

1053670

1146460

1146460

1091245

999863

972856

B-I

200660

214670

233551

250540

250540

243946

223841

216855

10-49
pers

RO

870081

949520

1032692

1060159

1060159

979131

943283

1018477

B-I

176616

200775

222465

229591

229591

219229

210095

221833

50-249
pers

RO

1038326

1072396

1107624

1121402

1121402

984781

917491

976986

B-I

216531

232541

243045

250436

250436

230577

219091

233242

250
pers i
peste

RO

1477420

1385392

1368544

1326697

1326697

1144726

1090071

1108993

B-I

277470

293592

302783

318277

318277

285053

286297

301802

Total
0-9 pers

*Sursa: INSSE: www.insse.ro


Efectivul de personal din unitile locale, la nivelul regiunii Bucureti Ilfov, a
nsumat valoarea de 871.277 persoane n anul 2005, n cretere cu 11%, pn la 973.732
persoane n anul 2011. Traiectoria acestui indicator a fost ascendent ntre anii 2005 -2008,
198

sporindu-i valoarea cu 20%. ntre anii 2008-2010, cf CAEN Rev.2, traiectoria a fost una
descendent, scznd cu 10%, pn la valoarea de 939.324 peroane. Anul 2011 a adus o
cretere de 3,6% fa de valoarea nregistrat n anul 2010, efectivul de personal de la nivel
regional ajungnd s nsumeze 973.732 persoane.
Raportnd aceste valori regionale, la cele nregistrate la nivel naional, constatm ca
regiunea Bucureti Ilfov deine 20% din totalul efectivului de personal din unitile locale la
nivel naional, n anul 2005, n cretere pn la 23% n anul 2011.
Sectorul IMM-urilor acoper 68% din totalul efectivului de personal din unitile locale ale
Regiunii Bucureti Ilfov, n anul 2005, n cretere pn la o pondere de 69% n anul 2011.
Tabel 64. Investiii brute n bunuri corporale din unitile locale, pe clase de mrime dup numrul de
salariai (mil. RON)
CAEN Rev. 1

Clase de
mrime

CAEN Rev. 2

2005

2006

2007

2008

2008

2009

2010

2011

RO

79671

93088

146696

148351

148349

104442

99663

149858

B-I

35662

34623

57762

56388

56386

37359

38280

42227

RO

15170

20699

42155

38414

38412

18337

23468

21051

B-I

6833

9592

20681

18105

18105

7585

8927

8976

RO

12054

16705

28238

26213

26214

19363

18514

20245

B-I

4117

5133

10491

9373

9373

7832

6598

6781

50-249
persoane

RO

15638

20505

29916

31005

31006

21523

19094

25273

B-I

5806

6877

10421

10436

10434

7195

8200

7903

250
persoane
i peste

RO

36809

35179

46387

52719

52717

45219

38587

83289

B-I

18906
*Sursa: INSSE: www.insse.ro

13021

16169

18474

18474

14747

14555

18567

Total
0-9
persoane
10-49
persoane

Investiiile brute n bunuri corporale n cadrul unitilor locale din regiunea Bucureti
Ilfov totalizau n anul 2005, 35.662 milioane lei, avnd un trend oscilant pe toata perioada
analizat, dar crescnd per ansamblu, cu 18%, pn la 42.227 milioane lei n anul 2011.
Valoarea maxim nregistrata, fiind n anul 2007, 57.762 milioane lei.
Din totalul investiiilor brute n bunuri corporale de la nivel naional, cele efectuate la nivelul
regiunii Bucureti Ilfov, sunt n proporie de 44% din totalul naional, n anul 2005, n
scdere pn la 28% n anul 2011.
Conform datelor prezentate n tabel, cele mai mari investiii brute n bunuri corporale s-au
nregistrat n unitile locale cu peste 250 persoane angajate, valorile fiind cuprinse ntre
18.906 milioane lei n anul 2005, n scdere pn la 18.567 milioane lei n anul 2011.
IMM-urile acoper n proporie de 46% investiiile brute n bunuri corporale la nivelul
regiunii Bucureti Ilfov, n anul 2005, n cretere pn la aproape 56% n anul 2011.

Fig. 145. Ponderea ntreprinderilor active nou create care fac investiii n primul an de activitate (%).
Sursa: INS - ntreprinderi noi i profilul ntreprinztorilor din Romnia.

199

La nivelul regiunii Bucureti Ilfov, ponderea ntreprinderilor nou create care fac investiii n
primul an de activitate prezint o traiectorie oscilant pe toat perioada analizat 20052011, scznd per total cu 13,2%. Cea mai mare scdere a ponderii a fost nregistrat n
anul 2009, valoarea acesteia atingnd minimul perioadei analizate de 7,5%.

Fig. 146. Situaia ntreprinderilor nou create la un an de la nfiinare (%)


Sursa: INS - ntreprinderi noi i profilul ntreprinztorilor din Romnia.

Situaia ntreprinderilor nou create la un an de la nfiinare se interpreteaz prin prisma a


trei sub tipuri de ntreprinderi nou create: active, inactive i desfiinate.
La nivelul regiunii Bucureti Ilfov, ponderea ntreprinderilor nou create care la un an de la
nfiinare mai sunt nc active este n scdere cu 3,6%, de la 60,1% n anul 2005, la 56,6%
n anul 2011. Ponderea ntreprinderilor nou create care la un an de la nfiinare sunt
consemnate ca i inactive se dubleaz per ansamblu perioadei analizate, crescnd de la
18,7% n anul 2005, la 39,7% n anul 2011.
Ponderea ntreprinderilor nou create care la un an de la nfiinare sunt desfiinate prezint o
scdere evident per ansamblul perioadei analizate, de la 21,2% n anul 2005, la 3,8% n
anul 2011. Anul 2008 este anul cu cele mai puine ntreprinderi nou create ce au rmas
active dup un an de la nfiinare i anume doar 36,8% din totalul firmelor nou create,
restul de aproape 65% fiind desfiinate sau inactive.
Numrul de ntreprinderi mici i mijlocii, la nivelul regiunii Bucureti Ilfov, prezint
o evoluie ascendent, n perioada 2005-2008 (cf. CAEN Rev.1), crescnd cu 25%, de la
103.328 uniti active n anul 2005, la 129.354 uniti active n 2008.
n perioada post criz, aferent anilor 2008-2011 (cf. CAEN Rev.2), numrul lor scade cu
16%, de la 129.354 uniti active n 2008, la 108.234 uniti active n anul 2011. Per
ansamblul perioadei analizate, numrul IMM-urilor din regiune a crescut cu aproximativ 5%.
(a se vedea Anexa 22)

200

Fig. 147. Evoluia densitii IMM-urilor nregistrat la nivel naional i regional (IMM la 1000 locuitori)
*Sursa: INSSE: www.insse.ro

Din acest total, ponderea IMM-urilor active n agricultur este de 0,78% n anul 2005, n
scdere pn la 0,77% n anul 2011 i reprezint cea mai redus contribuie n total IMM-uri
active de la nivel regional.
Construciile prezint o pondere n cretere, de la 7,36% n anul 2005, pn la 9,24% n
anul 2011. Industria are o pondere n scdere, de la 9,86% n anul 2005, la 7,34% n anul
2011. Serviciile prezint cea mai mare pondere n totalul IMM-urilor active din regiunea
Bucureti Ilfov, n cretere de la 82% n anul 2005, pn la 94% n anul 2011.
Per ansamblul indicatorilor analizai se poate concluziona ca la nivelul regiunii Bucureti
Ilfov sectorul IMM are o cifr de afaceri de aproape 73-74% din totalul cifrei de afaceri
regionale, cu o pondere a efectivului de personal de aproximativ 68-69% din totalul
regional, dar cu un nivel al investiiilor brute n bunuri corporale de doar 46% n anul 2005,
din totalul regional, dar cu o cretere evident, pn la 56% n anul 2011.
Numrul ntreprinderilor create/nmatriculate, la nivelul regiunii Bucureti Ilfov, n
mediul urban, prezint o traiectorie oscilant, scznd per ansamblu cu aproximativ 20%,
de la 28051 ntreprinderi nmatriculate n anul 2005, la 22566 n anul 2011. n mediul rural,
situaia este diferit, numrul de ntreprinderi nmatriculate crescnd cu aproximativ 8% de
la 1977 n anul 2008, la 2128 n anul 2011.
Tabel 65. Situaia statistic a firmelor nmatriculate
2008

2009

2010

Rural

Urban

Evoluie
2008-2011%

2011

Urban

Rural

Urban

Rural

Romnia

108070

36165

80729

35310

80979

42054

Bucureti
- Ilfov

28051

1977

20411

1924

21081

25654

18350

2397

1973

2061

1923

Urban

Rural

Urban

Rural

87112

46543

80.6

128.7

2123

22566

2128

80.4

107.6

18763

20404

79.5

150.0

2318

2120

2162

2122

90.2

107.6

Din Total Regional:


Bucureti
Ilfov

*Sursa: ONRC

In ceea ce privete ponderea numrului de ntreprinderi nmatriculate n mediul urban la


nivel regional din totalul naional, se poate observa ca regiunea Bucureti Ilfov acoper
25,96% din totalul firmelor nmatriculate la nivel naional, n anul 2008, n scdere uoar
pn la 25,90% n anul 2011. n mediul rural, ponderea firmelor nmatriculate la nivel
regional fa de numrul total naional este de 5,47% n anul 2008, n scdere continu
pn la 4,57% n anul 2011.
201

Din totalul regional, municipiul Bucureti are o cot de 91,45% din ntreprinderile
nmatriculate n anul 2008 n mediul urban, n scdere pn la 90,42% n anul 2011, iar n
mediu rural cota este de 0,20% n anul 2008, n scdere pn la 0,05% n anul 2009.
ntre anii 2010-2011, cota Bucuretiului n ceea ce privete firmele nmatriculate n mediul
rural crete pn la 0,28%.
Judeul Ilfov avea n anul 2008 o cot de 8,55% din totalul regional al firmelor
nmatriculate n mediul urban, n cretere pn la 9,58% n anul 2011. n mediul rural, cota
judeului este de 99,80% din totalul firmelor nmatriculate la nivel regional n anul 2005, n
scdere uoar pn la 99,72% n anul 2011.
Tabel 66. Situaia statistic a firmelor radiate
2008

Romnia
Bucureti
- Ilfov

2009

2010

Evoluie
2008-2011%

2011

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

42841

12478

60836

17594

134052

66941

59725

14916

139.4

119.5

5748

334

9769

557

20341

1271

16403

620

285.4

185.6

5340

21

9186

34

19240

52

15639

292.9

14.3

408

313

583

523

1101

1219

764

617

187.3

197.1

Din Total Regional:


Bucureti
Ilfov

*Sursa: ONRC
Numrul ntreprinderilor radiate, la nivelul regiunii Bucureti Ilfov, n mediul
urban, prezint un trend ascendent n perioada anilor 2008-2011, crescnd cu aproximativ
180%, de la 5748 ntreprinderi radiate n anul 2008, la 16403 n anul 2011. n mediul rural
situaia este la fel, numrul firmelor radiate crescnd cu aproximativ 85%, de la 334 n anul
2008, la 620 n anul 2011.
Ponderea ntreprinderilor radiate, la nivelul regiunii Bucureti Ilfov, n mediul urban,
este de 13,42% din totalul naional, n cretere pn la 27,46% n anul 2011.
n mediul rural, ponderea firmelor radiate a regiunii Bucureti Ilfov n totalul naional este
de 2,68% n anul 2008, n cretere pn la 4,16% n anul 2011.
Din totalul regional, municipiul Bucureti are o cota de 92,90% din firmele radiate n anul
2008 n mediul urban, n cretere pn la 95,34% n anul 2011. n mediul rural ponderea a
fost de 6,29% n anul 2008, n scdere pn la 0,48% n anul 2011.
Judeul Ilfov avea n anul 2008 o cota de 7,10% firme radiate din totalul regional n
mediul urban, n scdere pn la 4,66% n anul 2011. n mediul rural, cota judeului este de
93,71% din totalul firmelor radiate la nivel regional n anul 2008, n cretere pn la
99,52% n anul 2011.
Analiznd n paralel att evoluia ntreprinderilor nmatriculate ct i pe cea a
ntreprinderilor radiate n perioada 2008-2011 se constat urmtoarele:
Ponderea firmelor nmatriculate la nivelul regiunii Bucureti Ilfov n totalul naional
oscileaz, dar per ansamblu este n scdere pe perioada 2008-2011.
Ponderea firmelor radiate la nivelul regiunii Bucureti Ilfov n totalul naional
oscileaz, dar per ansamblu n perioada 2008-2011 i dubleaz valoarea.
n anul 2005 dinamica firmelor radiate era cu mult mai mic, fa de cea a firmelor
nmatriculate, dar n anul 2011 lucrurile se inverseaz, dinamica firmelor
nmatriculate fiind mai mic dect cea a firmelor radiate.

202

2.7.4 Productivitatea muncii


Productivitatea muncii la nivelul regiunii Bucureti Ilfov, calculat ca raport ntre valoarea
adugat brut regional i populaia ocupat civil, prezint un trend ascendent, crescnd
cu circa 67%, de la 54,02 mii lei pe persoan n anul 2005, la 90,56 mii lei pe persoana n
anul 2008, cf. CAEN Rev.1.

Fig. 148. Productivitatea muncii n regiunea Bucureti Ilfov (mii lei/pers)


*Sursa: INSSE: www.insse.ro februarie 2014

ntre anii 2008-2011, cf. CAEN Rev.2, productivitatea muncii n regiune scade cu 2% n anul
2009 pn la valoarea de 91,63 mii lei pe persoan i crete cu 15% n anul 2011, pn la
valoarea de 106,17 mii lei pe persoan. (a se vedea Anexa 23). Per total, ntre anii 20052011, productivitatea muncii la nivel regional crete cu 96%, depind n mod constant
valorile nregistrate la nivel naional.

2.7.5 Iniiative antreprenoriale


2.7.5.1 Structuri de sprijinire a afacerilor
Structurile de sprijinire a afacerilor de importan regional/local - reprezint structuri clar
delimitate, care asigur o serie de faciliti i/sau spaii pentru operatorii economici care
desfoar activiti economice de producie i de prestare servicii n structura de afaceri:
parcuri industriale, tehnologice, de afaceri, logistice, incubatoare de afaceri (cf Ord
287/2008)
Parcuri tiinifice i tehnologice
Parcul tiinific i tehnologic reprezint o zon n cadrul creia se desfoar activiti de
nvmnt, de cercetare, de transfer tehnologic al rezultatelor cercetrii i valorificarea
acestora prin activiti economice.
Parcul tiinific i tehnologic se nfiineaz n scopul utilizrii rezultatelor activitii de
cercetare i aplicrii tehnologiilor avansate n economie n scopul creterii participrii
instituiilor de nvmnt superior acreditate i a unitilor de cercetare dezvoltare la
procesul de dezvoltare economico-social prin tiin i tehnologie.
La nivel naional exist 4 parcuri tiinifice i tehnologice, dintre care doar unul singur la
nivelul regiunii Bucureti Ilfov i anume Parcul tiinific i Tehnologic pentru Micro i
Nanotehnologii MINATECH RO.

203

Parcul MINATECH RO i desfoar activitatea n Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare


pentru Microtehnologie, IMT- Bucureti. De asemenea dispune de cteva spaii n Facultatea
de Electronic, Telecomunicaii i Tehnologia Informaiei din Universitatea Politehnic
Bucureti, UPB. Att IMT-Bucureti ct i UPB fac parte din consoriul care coordoneaz
parcul. Consoriul fondator al parcului MINATECH RO a fost format din INCD-Microtehnologie
(IMT), Universitatea Politehnic din Bucureti (UPB), prin Facultatea de Electronic,
Telecomunicaii i Tehnologia Informaiei i ntreprinderea S.C. ROMES S.A., vecin cu IMT
pe platforma Bneasa, care ntre timp i-a ntrerupt activitatea.
Suprafaa total a parcului este de aproximativ 500 mp, din care 200 mp se regsesc n
cadrul UPB i este ocupat n proporie de 80%. Pn n prezent parcul gzduiete 5 firme,
10 firme incubate virtual i un spin off.
Facilitile oferite n acest moment se refer n principal la:
Spaii pentru funcionare/incubare - birouri (ap curent, energie electric inclusiv
pentru aparatur de caracterizare electric).
Accesul pe linie tehnologic specializat (pe msura dezvoltrii Parcului).
Acces la programe de simulare/modelare micro i nanosisteme
Acces la infrastructur informatic (inclusiv nfiinare pagini web)
Consultan tehnologic i antreprenorial
Oferta se adreseaz:
IMM-urilor care doresc dezvoltarea unui produs/tehnologie n domeniul int
(incubare i/sau start up).
specialiti sau/i inventatori dar i studeni care doresc valorificarea unei idei pn la
nivel de prototip n cadrul unui IMM sau IMI.
colective de cercetare care doresc valorificarea pe pia a rezultatelor cercetrii,
folosind ca intermediar sau direct Centre de transfer tehnologic.
societi industriale care solicit o cercetare de firm utiliznd specialitii parcului.
IMM-uri care doresc spaii pentru realizarea de producie mic/medie n domeniul de
activitate al parcului.
Sunt de asemenea invitate cu puncte de informare i/sau reprezentane:
grupuri bancare.
firme industriale cunoscute din domeniu care doresc implicarea n Romnia.
firme specializate n vnzarea de afaceri, de consultan juridic, certificare de
calitate i IP.
MINATECH RO este gndit s fie drumul cel mai sigur de la idee la produs n domeniul
micro i nanotehnologiilor. De aceea are ca activiti principale:
Formarea i dezvoltarea IMM/IMI-urilor (ntreprindere mic inovativ) prin: incubare
(inclusiv pentru studeni); dezvoltare i/sau reconversie de domeniu pentru IMM-uri;
nfiinare IMM i IMI n domeniu; condiii pentru start up i acceleratoare.
Instruire profesional (cu focalizare pe reconversie i hands on) i antreprenorial.
Asisten i consultan: tehnologic (inclusiv omologare de produs, acreditare AQ),
economico-financiar, IP i de marketing (identificarea pieelor poteniale pentru produs).
Acces la serviciile de fabricaie, testare, proiectare oferite de ctre IMT n domeniul micro i
nanotehnologiilor, institut dotat n ultimii ani cu echipamente de nivel mondial, unele unice
n ar.
Colaborare cu IMT sau UPB n elaborarea de proiecte cu finanare intern i internaional,
cum ar fi Programul de "Inovare" din PN II (plan naional de cercetare, dezvoltare i
inovare). Tematica de micro i nanotehnologii (MNT) care definete parcul MINATECH RO

204

este prezent att n PN II (a se vedea prioritile din Programul de "Parteneriate") ct i n


Programul cadru 7 (PC7) al UE (temele/prioritile ICT i respectiv NMP).
Micro i nanotehnologiile au aplicaii n aproape toate domeniile (prioriti n PN II) i
anume: sntate, mediu, energie, agricultur, siguran i securitate alimentar, materiale,
procese i produse inovative, tehnologia informaiei i comunicaii, biotehnologii, spaiu i
securitate.
Consultan pentru participare la activiti de colaborare internaional.
Pentru firmele rezidente n parc se ofer spaii de lucru sub form de birouri mobilate, n
care firmele pot folosi propria tehnic de calcul i aparatur de msur. O facilitate unic
este posibilitatea de a instala echipamentele proprii ntr-o zon special amenajat din hala
tehnologic de care dispune IMT. Aceasta creeaz posibilitatea ca firmele s asigure o
microproducie, bazndu-se i pe accesul la anumite echipamente de care dispune institutul.
Este vorba de echipamente performante care au fost achiziionate cu fonduri asigurate (total
sau parial) de ctre proiectul de construcie instituional, dar firmele au acces i la alte
dotri. Ca i n cazul incubatoarelor, firmele din parc au acces la mijloace de comunicaii
(telefon, internet), mijloace de documentare, spaii de conferin/curs, spaiu expoziional
permanent, pagina de web etc. (toate acestea mpreun cu spaiile pentru birouri i cele
tehnologice, fiind asigurate de ctre IMT).
Parcuri industriale
Parcul industrial reprezint o zon economic delimitat n care agenii economici se
localizeaz avnd acces la infrastructur i utiliti, administrate de o societate comercial.
La nivel naional exist 55 parcuri industriale cu titlu acordat prin Ordin al Ministrului, dintre
care doar 40 funcionale. Din acest total peste 65% se regsesc n mediul urban, restul de
35% fiind n mediul rural. n ceea ce privete tipul de proprietate: 28 sunt publice, 21
private i doar 6 n parteneriat public privat.
La nivelul regiunii Bucureti Ilfov se gsesc 3 parcuri industriale, dintre care 2 au titlu
conform O.G. nr. 65/2001, iar unul este nfiinat conform prevederilor O.U.G 115/2003.
Parcul industrial Metav
Parcul Industrial Metav dispune de suprafee mari, generoase, uor accesibile, fiind situat n
zona de nord a oraului, cartierul Bneasa, cu timpi mici de deplasare fa de Piaa Victoriei
sau Aeroportul Otopeni.
Parcul Industrial Metav vine n sprijinul oamenilor de afaceri din Romnia i din strintate,
fiind conceput ca o oportunitate att pentru firme mari, ce au nevoie de spaii largi de
depozitare i producie, ct i pentru ntreprinderi mici i mijlocii.
Societatea de administrare Metav S.A este membra a Asociaiei Parcurilor Industriale,
Tehnologice, tiinifice i a Incubatoarelor din Romnia (APITSIAR) din anul 2006 i dispune
de o suprafa de 188.699,41 mp, din care parcul industrial se ntinde pe o suprafa de
165.760 mp.
Suprafaa construit acoper 60.976,81 mp (10.206,3 mp spaii administrative i 50.769,76
mp spaii pentru depozitare i producie), suprafaa util fiind de 75.983 mp (26.767 mp
spaii administrative i 49.216 mp spaii pentru depozitare i producie).
Facilitile oferite de S.C. METAV S.A. firmelor care i desfoar activitile n cadrul
parcului industrial se structureaz dup cum urmeaz:
Birouri Open Space dotate cu geam termopan, climatizare.
Utiliti facturabile separat (apa / gaz / energie electric / telefonie / internet / date).
Administraie proprie pentru spaiile comune (ci de acces, spaii verzi, curenie).
Servicii de telecomunicaii, n incinta parcului existnd patru operatori: Romtelecom,
UPC Romnia, Dial Telecom, Trans Tel Service).
Zone de parcare.
205

Parcul Industrial Metav Sector 1,


Bucureti (B) constituit conform
O.G. nr. 65 / 2001
Parcul Industrial Sema Sector 6,
Bucureti (B) constituit conform
O.G. nr. 65 / 2001
Parcul Industrial FAUR - Sector 3,
Bucureti (B) infiintat cf. art.23
alin.2 din O.U.G. nr.115 / 2003

Fig. 149. Parcuri industriale n regiunea Bucureti-Ilfov

Parcul industrial Sema


Parcul Industrial SEMA PARC este situat n zona de vest a Capitalei, n sectorul 6, pe Splaiul
Independenei nr. 319, la mai puin de 10 minute distan fa de centrul oraului.
Localizarea parcului permite un acces foarte uor ctre mai multe ci de transport i
comunicaie:
Imediata vecintate a staiei de metrou Petrache Poenaru (fosta Semntoarea) i a liniei
de metrou uor 41, factori ce pot reduce semnificativ costurile cu transportul personalului;
Acces imediat ctre o multitudine de drumuri europene i naionale, intrarea pe autostrada
Bucureti Piteti aflndu-se la o distan de 3,5 km;
O distan de 8 km de Aeroportul Internaional Bneasa, 16 km de Aeroportul Internaional
Otopeni i 60 km de Portul Fluvial Giurgiu.
Platforma nu a fost supus polurii industriale sau de orice alt natur, mediul fiind n
prezent bine conservat. Dezvoltat pe o suprafaa de teren semnificativa, parcul industrial
Sema Parc ofer celor care i desfoar activitatea aici toate facilitile necesare
organizrii i desfurrii activitilor de tip comercial, logistic sau de producie.
Facilitile oferite de SEMA PARC firmelor care i desfoar activitile n cadrul parcului
industrial se structureaz dup cum urmeaz:
Drumuri interioare de acces, cu o lungime total de 2500 m i n suprafaa de 2 ha.
Iluminat exterior.
Spaii verzi, arbori i arbuti ornamentali ce creeaz o atmosfer plcut.
Construcii reabilitate, consolidate i reamenajate, uneori pentru schimbarea
destinaiei, conform cerinelor clienilor.
Reele proprii de energie electric, ap potabil i industrial, canalizare i gaze.
Rampe de descrcare, poduri rulante.
Spaii pentru birouri cu toate utilitile.
Spaii pentru parcri.

206

Parc industrial FAUR


Parcul Industrial Faur este situat n zona de Est a Bucuretiului, avnd acces facil ctre
oseaua de Centur ct i ctre Autostrada A2 Bucureti-Constana. Parcul Industrial Faur
are de asemenea acces la reeaua de transport n comun ce conecteaz locaia de toate
zonele Bucuretiului.
Parcul Industrial Faur deine o serie de spaii de depozitare i producie ce pot acomoda o
gam variat de activiti din domeniul industrial i logistic.
Suprafaa total a spaiilor de producie/depozitare disponibile n cadrul parcului este de
68.916 m i cuprinde spaii cu suprafee ntre 200 m i 13.000 m.
Suprafaa total de birouri disponibile este de 16.550 mp.
80% din spaiile de producie, depozitare i birouri sunt renovate i modernizate, restul de
20% fiind n curs de modernizare.
Facilitile oferite de FAUR firmelor care i desfoar activitile n cadrul parcului
industrial se structureaz dup cum urmeaz:
Utiliti.
Sistem de canalizare pentru ape pluviale i menajere.
Acces camioane de mare tonaj.
Echipamente industriale fr operator.
Infrastructura IT&C pentru spaiile de birouri.
Reea de drumuri interioare i exterioare configurate pentru trafic greu.
Terminal de cale ferat industrial.
Spaii ample pentru parcare i manevr camioane grele.
Acces facil ctre toate rutele de transport importante.
Incubatoare tehnologice i de afaceri
Centrul incubator de afaceri inovativ, respectiv incubatorul tehnologic i de afaceri
reprezint o entitate a crei activitate este orientat n principal ctre facilitarea iniierii i
dezvoltrii de noi ntreprinderi inovative bazate pe tehnologie avansat.
La nivel naional se regsesc 14 incubatoare tehnologice i de afaceri, dintre care 8 sunt
poziionate n regiunea Bucureti Ilfov.
Tabel 67. Incubatoare tehnologice i de afaceri n regiunea Bucureti Ilfov
Denumire
ITA CPRU

ITA INMA
ITA Asociaia
Tinerilor
Reformiti ATR
ITA TEXCONF

Domeniu de activitate
Construcii de maini,
energii neconvenionale,
TIC
Tehnologii i echipamente
tehnice pentru agricultur,
ferme agricole i industria
alimentar
Educaie, economie,
administrare sisteme i
reele web,
sntate/ecologie.
Textile confecii, textile
medicale

Locaie
Bucureti
Sector 1
Bucureti
Sector 1

Form de organizare
Fr personalitate juridic n cadrul
Universitii Politehnica Bucureti Centru de Pregtire Resurse Umane
Fr personalitate juridic n cadrul
INCD pentru Maini i Instalaii
destinate Agriculturii i Industriei
Alimentare Bucureti

Bucureti
Sector 2

Fr personalitate juridic n cadrul


Asociaiei Tinerilor Reformiti Bucureti

Bucureti
Sector 3

Fr personalitate juridic n cadrul


INCD pentru Textile Pielrie Bucureti
Fr personalitate juridic n cadrul SC
Institutul de Cercetare i Proiectare
Tehnologic pentru Construcii de
maini SA Bucureti

ITA CITAF

Construcii de maini,
textile, automatizri, TIC

Bucureti
Sector 4

ITA BINNOTEH

Biotehnologii,
biomateriale, protecia
mediului, TIC

Bucureti
Sector 6

Fr personalitate juridic n cadrul


INCD pentru tiine Biologice Bucureti

ITA CETTI

Electronic TIC

ITA
Microelectronic INTESA

Bucureti
Sector 6

Fr personalitate juridic n cadrul


Universitii Politehnica Bucureti

tiinele electrice,
microelectronic

Ilfov

Fr personalitate juridic n cadrul SC


Microelectronic SA Bucureti

*Sursa: ANCS i http://www.roinno.ro


207

Centre de informare tehnologic


Centru de informare tehnologic reprezint o entitate din infrastructur care desfoar
activiti de diseminare a informaiilor referitoare la rezultatele cercetrii-dezvoltrii,
documentare tehnologic i instruire a agenilor economici, n scopul stimulrii valorificrii
rezultatelor, crerii i dezvoltrii comportamentului inovativ al mediului socio-economic.
La nivel naional exista 19 centre de informare tehnologic, dintre care 4 la nivelul regiunii
Bucureti Ilfov.
Tabel 68. Centre de informare tehnologic n regiunea Bucureti Ilfov
Denumire

Domeniu de
activitate

Locaie

Form de organizare

CIT
CENTIREM

Resurse minerale

Bucureti
Sector 2

Fr personalitate juridic n cadrul INCD pentru


Metale i Resurse Radioactive ICPMRR Bucureti

CIT Trguri i
expoziii ICPE

Inginerie electric, TIC,


energie

Bucureti
Sector 3

Fr personalitate juridic n cadrul Institutului


de Cercetri Electrotehnice SC ICPE SA
Bucureti

CIT
ENVICONS

Protecia mediului i
dezvoltare durabil

Bucureti
Sector 4

Fr personalitate juridic n cadrul SC


ENVICONS CONSULTING SRL Bucureti

CIT ENI
Romnia

Biotehnologii, energii
neconvenionale i
regenerabile, TIC

Bucureti
Sector 6

Fr personalitate juridic n cadrul SC


ECONOMIX NEWS SA Bucureti

*Sursa: ANCS i http://www.roinno.ro

Centre de transfer tehnologic


Centru de transfer tehnologic reprezint o entitate din infrastructur a crei activitate
const n stimularea inovrii i transferului tehnologic n scopul introducerii n circuitul
economic a rezultatelor cercetrii, transformate n produse, procese i servicii noi sau
mbuntite. La nivelul regiunii Bucureti Ilfov se regsesc 11 centre de transfer
tehnologic, din care 7 n Bucureti i 4 n judeul Ilfov.
Tabel 69. Centre de transfer tehnologic n regiunea Bucureti Ilfov
Denumire

Domeniu de activitate

Locaie

Form de organizare

Centru Releu de
Transfer tehnologic Mecatronic, tehnic msurrii
i Consultan CTT integrate, mecanic fin, optic
CRTTC

Bucureti
Sector 2

Fr personalitate juridic n
cadrul INCD pentru
Mecatronic i Tehnica
Msurrii Bucureti

tiine inginereti i tehnologice n


CTT Camera de
industriile: uoar, mobil,
Comer i Industrie electrotehnic, electronic,
Bucureti CCIB
construcii de maini,
echipamente TIC

Bucureti
Sector 3

Fr personalitate juridic n
cadrul CCIB

CTT ICPE - CA

Electrotehnic, electronic,
construcii de maini, metalurgie

Bucureti
Sector 3

CTT POLITECH

Energie, mediu, mecanic,


produse chimice, comunicaii i
informaii

Bucureti
Sector 6

CTT MASTER TT

Industria componentelor auto

Bucureti
Sector 6

CTT ECOTECH

Biotehnologii agroalimentare.
Biotehnologii i echipamente
medicale, analize fizico-chimice i
producere de echipamente
filtrante

Bucureti
Sector 6

Fr personalitate juridic n
cadrul INCD n Inginerie
Electric INCDIE ICPE CA
Bucureti
Fr personalitate juridic n
cadrul Universitii Politehnic
Bucureti
n/a
Fr personalitate juridic n
cadrul SC Centru de Cercetare
pentru Materiale
Macromoleculare i Membrane
SA Bucureti

208

CTT ICECHIM

Bioresurse, biotehnologii micro i


nano materiale protecia mediului

Bucureti
Sector 6

Fr personalitate juridic n
cadrul INCD pentru Chimie i
Petrochimie Bucureti

CTT pentru
Optoelectronic
CTTO

Optoelectronic, lasere, fizica


radiaiei, optic, spectroscopie,
fizic tehnic.

Ilfov

Fr personalitate juridic n
cadrul SC Optoelectronic SA
Bucureti

CTT AVANMAT

Materiale avansate metalice.


Ceramice i compozite
biocompatibile i inteligente

Ilfov

Fr personalitate juridic n
cadrul INCD pentru Materiale
Neferoase i Rare - Comuna
Pantelimon.

CTT Mgurele

Mediu, industria petrochimic,


nuclear, auto, fizic nuclear,
fizic tehnologic

Ilfov

CTT pentru
Microinginerie
Bneasa

Micro i nanotehnologii,
microsisteme, microinginerie

Ilfov

Fr personalitate juridic n
cadrul INCD pentru Fizic i
Inginerie Nuclear Horia
Hulubei - Mgurele
Fr personalitate juridic, n
cadrul INCD pentru
Microtehnologie (IMTBucureti)

*Sursa: ANCS i http://www.roinno.ro

Infrastructuri de afaceri nfiinate prin POR 2007-2013


La nivel naional prin Programul Operaional Regional 2007-2013, Axa 4 - DMI 4.1
Infrastructura de afaceri, au fost depuse un numr de 78 proiecte ce vizeaz nfiinarea de
infrastructuri de afaceri, dintre care aproximativ 5% au fost reziliate. La nivelul regiunii
Bucureti Ilfov au fost depuse 8 proiecte i doar unul singur a fost reziliat.
Tabel 70. Infrastructuri de afaceri nfiinate prin POR 2007-2013 Axa 4 - DMI 4.1
Beneficiar

Titlu proiect

Stadiu

SC IBIZA GOLF LIGHT


SRL

Centru pentru sprijinirea afacerilor ntreprinderilor


mici i mijlocii

In implementare

SC CHANDLER
Internaional SRL

Centru de afaceri pentru IMM-uri

In implementare

SC RPF Development
SRL

Centrul de afaceri - RPF Development - Municipiul


Bucureti

In implementare

SC SIRIULUI
RESIDENCE SRL

Centrul de Sprijinire i Dezvoltare a Afacerilor


Siriului

In implementare

SC ALMA TRADE SRL

Centru pentru sprijinirea afacerilor "West Gate


Business Center"

In implementare

SC Millenium Consult
Invest 2002 SA

Centrul de sprijinire a afacerilor - Greenfield 2

In implementare

SC INTEGRAL INVEST
SRL

Construcie imobil cu nlime S+P+9E cu


destinaia centru regional pentru sprijinirea
structurilor de afaceri - birouri i servicii, utiliti,
amenajare incint i organizare antier

In implementare

SC VAROS Development

Parc de afaceri "Gheorghe ieica"

Reziliat

Sursa: http://www.inforegio.ro/ro/, http://193.226.155.77/mdrt/ (accesat 27.08.2013)

209

2.7.5.2. Clustere
La nivel naional, n anul 2011 numrul total de clustere era de 40, un procent de 17,5%
regsindu-se la nivelul regiunii Bucureti Ilfov.

Fig. 150. Distribuia clusterelor pe judee, sursa: Ministerul Economiei

Clusterele4 din regiunea Bucureti Ilfov sunt n numr de 7 i acoper domenii precum:
electronic, textile, industrie alimentar, inginerie electric, industrie aerospaial,
mecatronic i sisteme de automatizare. (a se vedea Anexa 24)
ELINCLUS - ELectronic INovation CLUSter
Domeniul de activitate: Electronic
Clusterul ELINCLUS s-a format pornind de la structura de relaii economice existente intre
CETTI, care a dezvoltat Incubatorul Tehnologic i de Afaceri, entitate acreditata n Reeaua
Naional de Inovare i Transfer Tehnologic ReNITT i firme din regiunea Bucureti Ilfov,
prin asocierea cu Agenia Regional de Dezvoltare Bucureti Ilfov, ARIES, i APTE. La acest
nucleu de baza s-au asociat i ceilali parteneri semnatari ai protocolului de colaborare, cu
care au existat i n trecut relaii strnse de colaborare, ceea ce a oferit clusterului
ELINCLUS statutul de cluster regional n domeniul electronicii.
Industria electronic fiind o industrie de tip orizontal, ce asigur produselor realizate un
pregnant caracter inovativ a cror caracteristic este reprezentata de o valoare adugat
mare, clusterul ELINCLUS preconizeaz susinerea ntregului lan valoric implicat n
realizarea de produse. Printre multitudinea domeniilor, concentrarea va fi asupra
mecatronicii, auto, aerospaial, naval, agricultur i comunicaii la un nivel de calitate i
fiabilitate corespunztor cerinelor de exploatare, service, concepie i fabricaie
determinate de condiiile de funcionare mecano-climatice extreme caracteristice acestor
domenii, respectiv susinerea cercetrii i a fabricaiei de produse electronice dedicate
mecatronicii i/sau aplicaiilor de larg consum.

Clusterele sunt concentrari geografice de instituii i companii interconectate, dintr-un anumit domeniu. Clusterele cuprind un grup
de industrii nrudite i alte entitati importante din punct de vedere al concurentei. Acestea includ, spre exemplu, furnizori de input-uri
specializate, cum ar fi componente, masini i servicii, sau furnizori de infrastructura specializata. De multe ori, clusterele se extind n
aval ctre diverse canale de distribuie i clienti i lateral ctre producatori de produse complementare i ctre industrii nrudite prin
calificari, tehnologii sau input-uri comune. . n sfrsit, unele clustere includ instituii guvernamentale i de alte tipuri precum
universitati, agentii de standardizare, think tank-uri, furnizori de instruire profesionala i patronate ce asigura instruire specializata,
educaieducaie, informatie, cercetare i suport tehnic - Michael Porter

210

Romanian Textile Concept Cluster Bucharest


Domeniul de activitate: Textile
"Romanian Textile Concept" este o asociaie profesional nfiinat n 2011 prin acordul
necondiionat a 10 firme fondatoare, firme productoare cu vechi tradiii n domeniul
industriei de confecii, tricotaje, nclminte i marochinrie, care au gsit aceasta forma
de a oficializa relaiile de colaborare pe care le aveau deja.
La scurt timp dup nfiinare, asociaia a fcut primul pas n realizarea obiectivelor sale prin
nfiinarea unui cluster competitiv, care reprezint o platform natural pentru un
parteneriat public privat.
Nivelul produselor realizate n cadrul asociaiei i al clusterului este mediu - nalt, producia
fiind destinat cu preponderenta exportului, nefcndu-se ns rabat la calitate nici la
produsele destinate pieei interne, unul dintre obiectivele acestui cluster fiind promovarea
produsului romanesc att pe pieele externe cat i pe cele interne.
Misiune: crearea unui mediu propice n cadrul cruia firmele membre sa-si poat susine i
dezvolta activitatea, susinnd implicit i o dezvoltare durabil a industriei textile.
Obiective:
crearea i implementarea unui sistem inovativ de comunicare intre partenerii clusterului;
creterea competitivitii produselor textile, prin creterea valorii adugate a produselor
realizate;
crearea unor sisteme de instruire i cointeresare specifice n vederea stabilizrii i
perfecionrii forei de munc din domeniu;
implementarea conceptului "Consumai produsul romanesc";
mai buna cunoatere a posibilitilor de producie, de cooperare intre companii ;
posibilitatea crerii unei reele de distribuie i ptrundere pe anumite piee int;
crearea unui brand propriu clusterului;
posibiliti de promovare de noi produse i noi tehnologii;
atragerea i susinerea noilor firme i a tinerelor talente (designeri vestimentari).
Pol de competitivitate IND-AGRO-POL
Domeniul de activitate: Industrie agro-alimentar
Misiune: stimularea inovrii i colaborrii n sectorul construciilor de echipamente tehnice
destinate agriculturii i industriei alimentare i n sectoarele conexe, n scopul consolidrii
competitivitii i dezvoltrii durabile a acestor sectoare economice, al dezvoltrii regionale
i al creterii inteligente, durabile i favorabile incluziunii sociale.
Obiective:
armonizarea i reprezentarea intereselor tuturor membrilor;
crearea i comercializarea unor produse i servicii inovative din domeniul mainilor i
utilajelor pentru agricultura i industrie alimentara;
creterea competitivitii sectorului construciei echipamentelor tehnice pentru
agricultura i industrie alimentara prin investiii tangibile i intangibile, finanate din
resursele proprii ale membrilor sau din fonduri naionale sau comunitare;
crearea condiiilor asigurrii unei dezvoltri durabile a regiunilor din aria geografica a
IND-AGRO-POL;
stabilirea unei strategii comune de dezvoltare n domeniul de activitate al IND-AGROPOL.
Romanian Aerospace Cluster Bucharest
Domeniul de activitate:Industria aerospaial
Structura se afl n plin faz de consolidare ntr-un pol de competitivitate prin asociere
voluntar a grupului de firme ce formeaz clusterul aerospaial din zona de nord Bucureti Bneasa, incluznd SC ROMAERO S.A. i nc 5 firme din categoria IMM ca parteneri cu
211

tradiie n cercetarea-dezvoltarea i inovarea pentru aeronautic i IT din industria


aerospaial, cu Institutul Naional de Cercetare i Dezvoltare n Microtehnologie, Institutul
Naional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, implicate n cercetrile
aerospaiale i MINATECH-RO Parcul tiinific i Tehnologic pentru Micro i NanoTehnologii,
membru al ARoTT, pentru dezvoltarea de noi IMM-uri n domeniu i transferul tehnologic.
ALL ELECTRIC Pole
Domeniul de activitate: Inginerie electrica
Misiune: construirea prin sinergia membrilor si, proiecte inovatoare, de colaborare, n
scopul de a oferi firmelor partenere ansa de a deveni prima n domeniile lor, att n
Romnia ct i n strintate. Crearea unui pol de competitivitate n Regiunea de dezvoltare
economic Bucureti-Ilfov, ca pilon de sprijin al dezvoltrii regionale prin inovare i transfer
tehnologic.
Obiective:
identificarea unitilor economice, necesitilor, prioritilor i perspectivelor economice,
a celor de cercetare, dezvoltare i inovare la nivel regional, naional i chiar internaional;
unirea eforturilor pentru sprijinirea mediului de afaceri din Romnia i mai ales din
Regiunea de dezvoltare economic Bucureti-Ilfov;
crearea de sinergii ntre parteneri, prin furnizarea de servicii de informare adecvate,
mbuntirea accesului la servicii de nalt profesionalism;
atragerea de finanri pentru proiecte inovative;
cooperarea instituional pentru mbuntirea capacitii de absorbie a Fondurilor
Comunitare, mbuntirea i eficientizarea procesului de planificare i programare a
utilizrii fondurilor comunitare n Regiunea de dezvoltare economic Bucureti-Ilfov;
transfer de know-how i schimburi de bune practici

MECATREC Regional Cluster


Domeniul de activitate: Mecatronic
Misiune: dezvoltarea sustenabila a regiunii Bucureti Ilfov i n special a subdomeniilor
menionate, dezvoltarea i creterea vizibilitii domeniului high-tech avansat
MECATRONICA, att la nivel regional cat i la nivel naional, formarea i dezvoltarea pieei
specifice noului domeniu, att pe plan naional cat i pe plan European i internaional,
asigurarea i completarea solicitrilor de resurse umane n domeniu, creterea capacitaii
tehnice i tehnologice, a capabilitii i competitivitii grupului de entiti membre ale
clusterului regional, dezvoltarea colaborrilor i parteneriatelor internaionale cu entitile
din domeniu
Obiective:
creterea competitivitii economice pe plan intern i extern, prin promovarea unei
politici de cooperare, att n interiorul clusterului, ct i cu alte organizaii exterioare
acestuia, pe baza unei strategii comun;
coordonarea n definirea unor obiective strategice comune i pentru realizarea aciunilor
specifice ndeplinirii obiectivelor propuse;
sprijinirea inovrii n cadrul firmelor din structura clusterului;
dezvoltarea unui cadru comun pentru transferul de know-how i cooperare ntre parteneri
n domeniul cercetrii-dezvoltrii de noi produse i tehnologii avansate;
participarea la diverse forme asociative, n cooperare cu alte organizaii, interne i
internaionale, pentru aplicaii la proiecte de interes comun;
colaborarea cu autoritile publice locale, regionale i centrale, n vederea asigurrii unei
dezvoltri durabile a zone.

212

SIS-AUTOM- nT-POL Bucureti


Domeniul de activitate: Sisteme de Automatizare Integrate
Misiune: dezvoltarea unor structuri de afaceri n jurul unor activiti producie cu scopul de
a produce bunuri cu valoare adugat ct mai mare, competitive att pe piaa naional cat
i cea internaionala.
Activitatea polului se va concretiza n cooperarea inovativa n domeniul sistemelor de
automatizare integrate precum i a echipamentelor i componentelor auxiliare prin activiti
de cercetare-dezvoltare - inovare, producie, inginerie i software, demonstrarea,
expunerea, marketingul, desfacerea, alte servicii asociate, inclusiv activitatea de instruire,
formare beneficiari, studeni, n scopul consolidrii competitivitii i dezvoltrii durabile a
acestor sectoare economice, al dezvoltrii regionale i al creterii inteligente, durabile i
favorabile incluziunii sociale.
Industria de echipamente electrice i optice este cel mai adecvat gen proxim n care se
poate ncadra categoria Sisteme automate integrate, acest domeniul fiind creditat cu un
foarte bun indice al potenialului de creare a polilor de competitivitate.
Obiective:
armonizarea i reprezentarea intereselor tuturor membrilor pentru activitile desfurate
de acetia;
crearea i comercializarea unor produse i servicii inovativa din domeniul automatizrilor
complexe, sistemelor de automatizare integrate, produselor i serviciilor auxiliare;
creterea competitivitii sectorului Industria de echipamente electrice i optice, mai
concret subgrupa Fabricarea de instrumente i dispozitive pentru msur, verificare,
control, navigaie, respectiv ca sector tehnologic Electronica, IT i Telecomunicaii;
crearea condiiilor asigurrii unei dezvoltri durabile a regiunilor din aria geografica a
polului;
elaborarea, adoptarea i monitorizarea unei strategii comune de dezvoltare n domeniul
de activitate al polului.

2.7.6 Investiii strine directe


Investiiile strine directe5 n Romnia au avut un trend ascendent, pe toat perioada
analizat, crescnd cu 152%, de la 21.885 milioane euro n anul 2005, la 55.139 milioane
euro n anul 2011.
Tabel 71. Investiiile strine directe (milioane euro)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Evoluie 20052010 (%)

Romnia

21885

34512

42770

48798

49984

52585

55139

+152%

Bucureti Ilfov

13264

22205

27516

30594

31699

32720

34021

+156%

*Sursa: Raport BNR 2005-2011

La nivelul regiunii Bucureti-lfov, investiiile strine directe totale acoper aproximativ


60,6% din totalul ISD la nivel naional n anul 2005, n cretere pn la 61,7% n anul 2011.
n valori brute, aceast cretere s-ar traduce prin sporirea cu 20.757 milioane euro, de la
13.264 milioane euro n anul 2005 pn la 34.021 milioane euro n anul 2011.
Fa de anul de referin 2005, investiiile strine directe n regiune au crescut cu
aproximativ 156%, dinamic situat cu aproape 4% peste rata naional de cretere
(152%)
5

Investiia strin direct: relaie investiional de durat, ntre o entitate rezident i o entitate nerezident; de regul, implic
exercitarea de ctre investitor a unei influene manageriale semnificative n ntreprinderea n care a investit.

213

Fig. 151. Pondere ISD regiunea Bucureti-Ilfov din total ISD naional . Sursa: Raport BNR 2005-2009

Investiiile strine directe de tip greenfield presupun investiii realizate de la zero de ctre
sau mpreun cu investitori strini. La nivelul regiunii Bucureti-Ilfov, acestea nregistreaz
valori n cretere, cu aproximativ 150% fa de anul de referin 2005. n valori brute acest
lucru presupune creterea cu 9.528 milioane euro, de la 6.355 mil. euro n anul 2005, la
15.883 mil. euro n anul 2011.
Tabel 72. Investiiile strine directe Greenfield (Milioane )
Regiune

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Evoluie
20052011

Romnia

9237

16725

23667

24707

25375

25179

26254

+184%

Bucureti Ilfov

6355

11122

14579

14874

16392

15787

15883

+150%

*Sursa: Raport BNR 2005-2009

Spre deosebire de ISD-urile totale, ce au prezentat o cretere nentrerupt pe toat


perioada analizat, ISD-urile de tip Greenfield au avut un trend cresctor pn n anul 2009.
Perioada post criz economic fiind marcat de o scdere cu 4% ntre anii 2009-2010 i
apoi de o revenire de aproximativ 0.6% ntre anii 2010-2011.

Fig. 152. Pondere ISD-Greenfield din total ISD-greenfield naional


*Sursa: Raport BNR 2005-2009

Ca i pondere n totalul ISD-urilor de tip greenfield de la nivel naional, regiunea


concentreaz aproximativ 68% din aceasta valoare n anul 2005, n scdere cu cca 8% fa
de ponderea nregistrat n anul 2011.

214

2.7.7 Comerul exterior


Evoluia comerului exterior, evideniat prin volumul exporturilor i importurilor la nivel
regional, prezint o traiectorie ascendent, pe toat perioada analizat, 2005 2011.
Exportul FOB n regiunea Bucureti Ilfov crete de la 4.728,6 milioane euro n anul 2005, la
7.320 milioane euro n anul 2011, iar importul CIF de la 12.745 milioane euro n 2005, la
19.425 milioane euro n 2011. Avnd n vedere aceste aspecte, deficitul balanei comerciale
sporete de la 8.025,4 milioane euro n anul 2005, la 12.105 milioane euro n anul
2011. Astfel, n intervalul de timp prezentat, att exporturile i importurile regionale ct i
deficitul balanei comerciale sporesc cu peste 50%. Ca i pondere n totalul sumei aferente
exporturilor naionale, regiunea Bucureti Ilfov acoper aproximativ 21-23% din totalul
naional, pe toat perioada analizat. n cazul importurilor, ponderea este mai mare, de la
39% n anul 2005, pn la 43% n anul 2011.
Tabel 73. Evoluia comerului exterior la nivel regional i naional

Export FOB
mil. regiune
Export Total
Romnia
Import CIF
mil. regiune
Import Total
Romnia
Deficit mil.
regiune
Deficit Total
Romnia

Evoluie
2005
2011%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

4728,6

5440,9

5351,3

7169,8

6435

6850

7320

+55%

22255

25850

29549

33628

28400

29950

31800

+43%

12754

16509,4

21950,1

24594,3

18240

18775

19425

+52%

32569

40746

51322

56337

42040

43230

45290

+39%

-8025,4

11068,5

- 16598,8 - 17424,5 - 11805 -11925

-12105

+51%

10314

-14896

-21773

-3490

+31%

-22709

-3640

-3280

Comisia Naionala de Prognoza http://www.cnp.ro/user/repository/prognoza_regiuni_iunie_2009.pdf

2.7.8. Indicele Competitivitii Regionale


Conform studiului Indicele Competitivitii Regionale n U.E, competitivitatea regional
poate fi definit ca fiind capacitatea de a oferi un mediu de lucru i de trai atractiv i durabil
att pentru firme ct i pentru rezideni.
www.ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/6th_report/rci_2013_report_final.pdf

Indicele Competitivitii Regionale este compus din 3 sub-indici:


sub-indicele de Baz (ce include 6 piloni: Instituii, Stabilitate Macroecomic,
Infrastructur, Sntate i Educaie),
sub-indicele Eficien (ce include 4 piloni: nvmnt Superior i nvare pe tot
parcursul vieii, Eficiena Pieei Muncii i Mrimea Pieei) i
sub-indicele Inovare (ce include 3 piloni: Pregtirea Tehnologic, Complexitatea
Afacerilor i Inovarea).
Pentru a avea o imagine ct mai clar asupra poziiei regiunii Bucureti-Ilfov n U.E. acest
indice va fi analizat n comparaie cu alte 4 regiuni de capital asemntoare.
Pilonii sub-indicelui de baz sunt considerai factori eseniali pentru buna funcionare a
economiei i acoper aspecte precum for de munc necalificat sau slab calificat,
infrastructur, calitatea guvernrii i sntate public determinani sociali i economici
importani. Dup cum se poate observa mai jos, regiunea Bucureti-Ilfov nregistreaz
215

valoarea cea mai sczut, - 1,356 i ocup poziia 250 din 262, cu 13 poziii sub regiunea
Iugozapaden ce include Sofia, capitala Bulgariei. Dintre cele 5 regiuni de capital analizate,
cel mai bine se situeaz Praga, cu un scor de -0,132 (poziia 147 din 262).
Tabel 74. Valoarea Indicelui de Competitivitate Regional
Regiune

Sofia Iugozapaden
Praga
Budapesta KzpMagyarorszg
Varovia Mazowieckie
Bucureti Ilfov

Subindicele
de
Baz

Poziie
x din
Totalul
de 262
regiuni

Subindicele
Eficien

Poziie
x din
Totalul
de 262
regiuni

Subindicele
Inovare

Poziie
x din
Totalul
de 262
regiuni

Indicele de
Competitivitate
Regional

Poziie
x din
Totalul
de 262
regiuni

-1,203

237

-0,550

189

-0,341

158

-0,715

208

-0,132

147

0,282

91

0,328

74

0,213

96

-0,487

214

-0,229

153

0,312

78

-0,148

144

-0,348

189

-0,089

134

-0,201

147

-0,180

147

-1,356

250

0,110

113

-0,159

143

-0,309

165

*Sursa: Comisia Europeana februarie 2014.


n ceea ce privete al doilea sub-indice, cel al Eficienei, el include piloni referitori la

nvmntul superior i nvarea pe tot parcursul vieii, eficiena pieei muncii i mrimea
pieei. Acetia descriu un mediu socio-economic mai dezvoltat fa de cel anterior, cu o
for de munc potenial calificat i o pia a muncii mult mai structurat.
Regiunea Bucureti-Ilfov se regsete pe poziia 113 din 262, cu un scor de 0,110, foarte
aproape de cea mai bine cotat regiunea de capital (dintre cele 5 analizate), Praga cu un
scor de 0,282. Ultimul grup de piloni, cei aflai n componena sub-indicelui Inovare, fac
referire la pregtirea tehnologic, complexitatea afacerilor i inovare. O regiune cu un scor
mare al acestui indice se ateapt s aib cea mai competitiv economie dintre toate
regiunile analizate. n cazul regiunii Bucureti Ilfov, acest sub-indice are un scor de -0,159,
ce plaseaz regiunea n a doua partea a clasamentului, pe locul 143 din 262.
Indicele competitivitii regionale la nivelul regiunii Bucureti Ilfov are scorul de 0,309 i plaseaz regiunea n a doua parte a clasamentului, pe poziia 165 din 262 regiuni,
singurii piloni n care regiunea a reuit s se poziioneze n prima jumtate a clasamentului
fiind cei referitori la: nvmntul superior i nvare pe tot parcursul vieii, eficiena pieei
muncii i mrimea pieei.

2.8. TURISMUL
Turismul se constituie ca o ramur a economiei naionale integrat n sectorul serviciilor,
locul individual n analiza socio-economic a regiunii Bucureti Ilfov se datoreaz n primul
rnd faptului c n ultima perioad, turismul a devenit i un vehicul important de promovare
a imaginii unei zone sau a regiunii. Mai trebui adugat la aceasta c turismul este unul din
cele mai dinamice sectoare de activitate.
Oferta turistic a regiunii Bucureti-Ilfov n contextul naional este unic prin faptul c se
mbin atracii caracteristice unei metropole, a asea ca mrime la nivel european, cu
atracii specifice unei arii marcate de un puternic caracter rural, situat n plin de cmpie,
dar oferind totui un peisaj natural relativ variat, cu numeroase vi, ape curgtoare
permanente, lacuri naturale sau artificiale.

216

2.8.1. Patrimoniul natural protejat


Pe teritoriul judeului Ilfov se afl un numr de patru rezervaii naturale declarate prin
Legea Nr. 5/2000 care cuprind arii protejate de interes naional. Aspectele privind ariile
protejate de interes naional i comunitar (Natura 200) au fost menionate la Subcapitolul
2.6.5. Protecia naturii i biodiversitatea
Tabel 75. Arii protejate din regiunea Bucureti-Ilfov
Denumirea ariei protejate

Localizare

Categorie IUCN

Tip

Suprafa
(ha)

Grditea - Cldruani - Dridu

Peri, Ciolpani IV

avifaunistic

6.642,30

Lacul Cldruani

Grditea

IV

mixt

22,40

Lacul Snagov

Snagov

IV

mixt

100

Pdurea Snagov

Snagov

IV

geobotanic i forestier 10

Scrovitea

Scrovitea

IV

mixt

3.373

Sursa: Agenia Naional pentru Protecia Mediului - http://apmif.anpm.ro

2.8.2. Patrimoniul cultural construit protejat: monumente istorice


Ministerul Culturii i Cultelor prin intermediul Institutului Naional al Monumentelor Istorice a
inventariat la nivelul regiunii Bucuresti Ilfov un numar de 3345 monumente istorice, din
care 340 de interes national si 3005 de interes local. La nivel intraregional in Municipiului
Bucureti s-au inventariat un numr de 2.621 de monumente istorice de interes national si
local, dintre care cele mai multe sunt monumente de arhitectur (2081). In judetul Ilfov au
fost inventariate un numar de 724 monumente istorice de interes national si local, ponderea
cea mai mai mare reprezentnd-o monumentele de arheologie (567).
Conform strategiei sectoriale in domeniul culturii si patrimoniului national pentru perioada
2014-2020 (pag 56-59) numrul total al monumentelor istorice nscrise n Lista
monumentelor istorice este de 30.108 din care 6811 de interes national si 22733 de interes
local. In regiunea Bucuresti-Ilfov se regasesc 340 monumente de interes national (A) si
3005 monumente istorice de interes local (B). In regiunea Bucuresti Ilfov nu se afl nici un
obiectiv aparinnd patrioniului cultural UNESCO
Distributia numarului de monumente istorice in regiunea Bucuresti-Ilfov de categoria A si B
in functie de natura lor, este urmatoarea:
Monumente de interes local (A)
I. Monumente de arheologie - 92
II. Monumente arhitectur
- 208
III. Monumente de for public - 15
IV. Monumente memoriale i funerare 25
Monumente de interes naional (B)
I. Monumente de arheologie - 661
II. Monumente arhitectur
- 2000
III. Monumente de for public
- 116
IV. Monumente memoriale i funerare 228

217

In privina starii de conservare a monumentelor de arhitectur (I), for public (II) i


memorial-funerare(III) din regiunea Bucuresti Ilfov, din totalul de 2749 de monumente,
2692 in stare necunoscuta, 44 de monumente sunt in stare bun, 8 monumente in stare
mediocr, 4 monumente in stare de precolaps si 1 monument in stare de colaps. La nivel
intraregional, din totalul monumentelor istorice de categorie A si B menionate in LMI
2004, 2627 (din care 1770 cu baza cadastrala) se regasesc in Bucuresti si 745 (din care
197 cu baza cadastrala) in judeul Ilfov
Sursa: Analiza socio-economic. Grupul Cultura cu impact social i educaional, 2012
In ceea ce priveste starea de conservare a monumentelor de arhitectur, for public i
memorial-funerare din regiunea Bucuresti-Ilfov se constat c mai mult de 97 % au o stare
de conservare necunoscut, doar 33 de monumente din Bucuresti si 11 din judetul Ilfov
avnd o stare de conservare bun. Conform aceleasi surse, in Romnia resursele de
infrastructur cultural sunt distribuite inegal pe teritoriul rii, fiind concentrate mai
degrab n capital. Sursa: Strategia sectorial in domeniul culturii si patrimoniului naional
pentru perioada 2014-2020, pag 59
Din cele patru monumente romneti aflate pe Lista Patrimoniului European dou se afl
pe teritoriul Municipiului Bucureti i anume: Ateneul Romn i Palatul Cantacuzino.
Ateneul Romn a fost imaginat ca "un palat al tiinei i artelor " unde publicul cel mai larg
avea acces ntr-o ambianta fastuoasa la binefacerile culturii-expoziii concerte i conferine,
bibliotec, pinacotec i chiar mai trziu proiecii de filme.
n 1886, la recomandarea lui Charles Garnier (autorul Operei din Paris) a fost ales arhitectul
francez Albert Galleron, pentru a proiecta construcia Ateneului care a fost inaugurat la 14
februarie 1888. Devine simbol al capitalei Regatului Romn.
Edificiu reprezentativ pentru capitala rii este aezat pe una din cele mai vechi i mai
reprezentative artere, Calea Victoriei, vis-a-vis de Palatul Regal.
Monument clasat n grupa valorica A, grupa de interes naional i universal. Stare de
conservare foarte bun (restaurare-consolidare finalizata n 2004)
Edificiul adpostete periodic, renumitul Festival i Concursul Internaional George Enescu.
Palatul Cantacuzino, amplasat pe ultimul tronson al Caii Victoriei, una din cele mai lungi i
mai importante strzi centrale bucuretene, a fost creat dup modelul reedinelor nobiliare
pariziene (hotel de ville) cldiri aezate n mijlocul lotului de teren, n jurul creia s-au
amenajat grdini. Palatul s-a construit n vecintatea altor reedine ale protipendadei
bucuretene, dispuse de-a lungul Caii Victoriei, aproape de Palatul Regal. Ansamblul are
dou accese, unul principal din Calea Victoriei i un acces secundar din strada gen. Gh.
Manu, fosta lt. Lemnea nr.16. Incinta are ca punct de interes major corpul principal al
palatului, amplasat n centrul parcelei, precum i un corp secundar, folosit tot de proprietarii
palatului, un fel de mic pavilion de oaspei, amplasat n spatele palatului(V), doua atenanse,
poziionate relativ simetric ca aezare, fata de intrarea secundara n incinta (S)si parcul.
Suprafaa parcelei este mare, pentru zona centrala bucuretean, de 6638mp, conf. planului
cadastral actual. Palatul Cantacuzino este monument istoric de valoare naional i
universal, conform Listei Monumentelor Istorice 2004, cod B-II-m-A-19869.
Judeul Ilfov, cea de a doua unitate teritorial administrativ din componena regiunii, se
remarc i ea prin prezena unor cldiri de patrimoniu cu valoare deosebit, dintre care
enumerm doar cteva: Mnstirea Snagov, Palatul Brncovenesc de la Mogooaia,
Mnstirea Balamuci.
Mnstirea Snagov, Cunoscuta i sub denumirea de Mnstirea Vlad epe este situat pe
o mic insul din partea de Nord-Vest a lacului Snagov. Vechi centru de spiritualitate i
cultura ortodoxa, Pe locul acesta la 1521se nal biserica actual zidit de Neagoe Basarab.
218

Biserica a suferit mari prefaceri n timpul domniei lui Mircea Ciobanu. Pentru aprare
mpotriva intemperiilor, pridvorul a fost transformat n pronaos, prin zidirea spatiilor dintre
coloane, la jumtatea sec. XVI. Biserica a fost pictat n timpul domniei lui Petru chiopul n
1563 de Dobromir cel Tnr. Aceasta pictura este pstrata doar n pronaos. n naos i altar,
actuala pictura este fcut, n 1815, de Gheorghe Zugravul.
Biserica a fost folosit ca necropol domneasc, astfel se mai pstreaz pietrele de
mormnt ale unor dregtori decapitai pentru trdare sau clugrii cu fora pentru acelai
motiv ca: Dragomir Postelnicul, Stoica Logoftul, Prvu Vornicul, Ioan Clugrul, Serafim
Mitropolitul. n naos, n fata uilor mprteti, se afla lespedea funerar a voievodului Vlad
epe, ucis n 1476 n pdurea din preajma Bltenilor. Tot aici, i-a gsit sfritul, n
decembrie 1662, i btrnul postelnic Constantin Cantacuzino.
Timp de cteva secole pe insul a funcionat n paralel cu mnstirea i o nchisoare politic,
pn n anul 1856 cnd este transformata n coal de reeducare pentru tineret. Aici au fost
nchii 54 de paoptiti care mai trziu vor fi necai n lac, mormntul lor aflndu-se n
partea de vest a insulei.
Mnstirea s-a afirmat ca un centru panortodox prin sprijinul domnului Matei Basarab, care
a instalat o tipografie n 1643. Apogeul cultural a fost atins n timpul lui Constantin
Brncoveanu, cnd stare al mnstirii este Antim Ivireanul (1694-1705), devenit mai trziu
mitropolit al rii Romaneti. El a tiprit cri bisericeti n limbile roman, greac, arab,
slavon i gruzin care au dus faima meterilor de la Snagov n Grecia, Asia Mic i Egipt.
Biserica afectat de pe urma cutremurelor din 1977 i 1986 a fost consolidat n anii 1998
2000.
Palatul Brncovenesc de la Mogooaia. La 28 ianuarie 1681, Constantin Brncoveanu a
cumprat o prim parte de moie la Mogooaia, completat dup trei luni prin noi suprafee
de teren. Atras de frumuseea locurilor, viitorul domn a construit aici mai nti o biseric, ce
va servi drept paraclis viitoarei curi. A fost terminat la 20 septembrie 1688.
Casele cumprate odat cu moia se vor dovedi curnd nemulumitoare. Brncoveanu a
hotrt s-i ridice o reedin demn de rangul su. Nu se tie precis dat la care au
nceput lucrrile. tim doar pe aceea cnd s-a terminat construcia - 20 septembrie 1702 care este precizata n pisania prins deasupra uii de intrare n pridvor, pe latura de rsrit.
Aezat pe malul lacului, ntr-o curte dreptunghiular mprejmuit de ziduri puternice, palatul
se nl pe trei niveluri: subsol (pivnia), parter i etaj. Pivnia se remarc prin dimensiuni
(16,05x14,10 m) i masivitate. Un pilon central mparte spaiul n patru ncperi acoperite
fiecare cu cte o cupol pe pandantivi. Parterul cuprindea opt ncperi destinate slujitorilor
domnului, iar etajul era rezervat n ntregime familiei domneti.
La etaj, pe faada dinspre lac, se afla cel mai rafinat element de arhitectur al palatului,
splendid loggie". Azi ne apare ncadrat de dou foioare - adugate n timpul renovrii
din perioada 1860-1880, remarcndu-se prin coloanele lor cu bogate capiteluri sculptate n
piatr. Foiorul de pe latura de rsrit a palatului este sprijinit pe opt coloane, de asemenea
de piatr, avnd o balustrad bogat decorat. Bolta foiorului fusese acoperit cu pictur
mural cu motive geometrice i vegetale, din care se mai pstreaz cteva fragmente.
Dintre toate reedinele lui Constantin Brncoveanu, palatul de la Mogooaia este nu numai
cea mai reprezentativ, dar i cea mai bine pstrat. Palatul a ajuns pn la noi fr prea
mari modificri, n structura s putnd fi admirate elementele de baz ale stilului
brncovenesc.
A fost restaurat n mai multe etape dup 1945, cnd a fost declarat monument istoric, cele
mai importante intervenii fiind fcute n 1980 i dup anul 2000.

219

2.8.3. Potenial turistic, structur, domenii de excelen, dinamic


Evaluarea potenialului turistic a fcut obiectul unei serii de reglementri guvernamentale
cum ar fi HG nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor i criteriilor de atestare a staiunilor
turistice i subiect al diferitelor metodologii printre care enumerm Metodologia privind
evaluarea potenialului turistic n unitile administrativ-teritoriale de baz elaborat sub
patronajul MIE.
n cadrul programului naional de dezvoltare rural msura 313 ncurajarea activitilor
turistice a fost stabilit pe comune un punctaj aferent potenialului turistic cu valori ntre 1 i
10, 1 valoarea minim i 10 valoarea maxim. Potenialul turistic a fost analizat uniform
fr ca s fie particularizat n funcie de localizarea geografic, astfel pentru o amplasare la
cmpie n componena indicelui global se introducea valoarea 1 iar pentru o amplasare la
munte sau la mare se acordau 4 puncte. n mod similar au fost luai n calcul factori
terapeutici, dei tratamentele balneoclimaterice au cunoscut o profund descretere ca
interes terapeutic n urma progreselor nregistrate de medicina din ultima jumtate de secol.
Au fost luai n calcul i factori antropici cu diferite ponderi.
Din punct de vedere al potenialului turistic comunele din judeul Ilfov (form de relief
cmpie) au nregistrat un scor ntre 1 i 7 puncte dup cum am prezentat n tabelul de mai
jos. ntre comunele din judeul Ilfov n ceea ce privete potenialul turistic dou localiti ies
n eviden, respectiv Mogooaia cu un scor de 7 puncte i Vidra cu un scor de 6 puncte.
Prezena localitii Mogooaia pe prima poziie se justific n primul rnd patrimoniului
cultural reprezentat de Palatul Brncovenesc, care reprezint att o atracie n sine ct i un
punct de organizare a diferite simpozioane i manifestri cu caracter cultural artistic.
Localitatea Vidra, aezat pe rul Sabar, ocup poziia a doua n plan judeean din punct de
vedere al potenialului turistic 6 puncte n primul rnd datorit cadrului natural, dar nu
numai. n comuna Vidra s-au descoperit vestigiile unei aezri neolitice (6.000-1.800 .Hr.),
pe care arheologii au ncadrat-o n cultura Gumelnia. Cea mai important descoperire este
un vas ceramic n form de statuet feminin, numit Zeia din Vidra, simboliznd cultul
fecunditii. Un alt obiect din perioada neolitic, de data aceasta aparinnd culturii Boian,
este un suport de vas din lut (ambele obiecte sunt expuse la Muzeul de Istorie i Art al
Municipiului Bucureti).
Tabel 76. Lista comunelor cu punctajul acordat n funcie de potenialul turistic, Judeul Ilfov
Comun
1 Decembrie
Afumai
Baloteti
Berceni
Bragadiru
Brneti
Cernica
Chiajna
Chitila
Ciolpani
Ciorogrla
Clinceni
Copceni
Corbeanca
Cornetu
Drti-Ilfov
Dasclu
Dobroeti
Sursa: Metodologia privind evaluarea
elaborat sub patronajul MIE

Punctaj Comun
Punctaj
2
Domneti
4
1
Dragomireti-Vale 2
2
Gneasa
2
1
Glina
1
2
Grditea
3
2
Gruiu
4
4
Jilava
1
2
Mgurele
3
2
Moara Vlsiei
3
3
Mogooaia
7
2
Nuci
3
2
Pantelimon
3
2
Peri
4
2
Petrchioaia
1
2
tefnetii de Jos 2
2
Tunari
2
1
Vidra
6
3
potenialului turistic n unitile administrativ-teritoriale de baz

220

Din totalul comunelor pentru care s-a calculat potenialul turistic un numr de 4 localiti au
nregistrat un scor de 4 puncte, o serie de 7 localiti au fost ncadrate la un potenial
turistic corespunztor la 3 puncte, cele mai multe comune, respectiv 16 ntrunesc un scor
de 2 puncte n ceea ce privete potenialul turistic; la captul cel mai de jos al scalei
potenialului turistic, corespunztor 1 punct, se plaseaz un numr de 6 comune.
n ceea ce privete comunele dezvoltate din punct de vedere turistic, aferent msurii 313
ncurajarea activitilor turistice ntocmit n conformitate cu Anexa nr.5 Lista localitilor
atestate ca staiuni turistice de interes naional, respectiv local la H.G.nr.852/2008 pentru
aprobarea normelor i criteriilor de atestare a staiunilor turistice se poate constat c judeul
Ilfov se nregistreaz cu 1 poziie n aceast list naional de 30 de localiti i anume
comuna Snagov. Plasarea localitii Snagov pe aceast list se datoreaz n primul rnd
peisajului natural, precum i al biodiversitii lacul Snagov se situeaz pe lista ariilor
protejate din judeul Ilfov de tip mixt.
2.8.4. Forme de turism
Turismul de afaceri i motive profesionale. Ca metropol Municipiul Bucureti se
detaeaz n plan naional din punct de vedere al activitilor legate de participarea la
reuniuni, congrese, conferine simpozioane etc. precum i prin serviciile aferente
desfurrii acestora. Dezvoltarea cantitativ i calitativ a capacitii pentru turismul de
afaceri este susinut de infrastructura existenta, de poziia geografic, precum i de
posibilitatea ofertei turistice foarte diversificate determinata de potenialul regiunii. Pentru
Turismul de afaceri exista o infrastructur hotelier la nivel European n cadrul creia se
disting Palatul Parlamentului, i hoteluri de 5 stele.
Turismul cultural. Municipiul Bucureti concentreaz un numr impresionant de muzee de
interes naional, de case memoriale i monumente reprezentative n plan naional, fapt care
genereaz un flux de turiti fie organizai n baza unui proces educaional, fie n baza
alegerilor personale.
Vizite la rude i prieteni. Municipiul Bucureti n calitate de capital economic a rii are
un grad mare de atractivitate, fapt care conduce la alegerea acesteia ca reedin pentru un
segment semnificativ de populaie din alte localiti, cum ar fi absolveni ai instituiilor de
nvmnt superior, angajai ai instituiilor centrale, angajai ai firmelor private. Acest aflux
de rezideni noi creeaz premizele uni flux turistic important de vizite la rude i prieteni.
Turismul de loisir, recreere i odihn. Prin structurile de primire turistice i de agrement
se realizeaz o armtura turistic favorabil dezvoltrii turismului de odihn i recreere.
Bucuretiul este caracterizat i prin diferitele zone de recreere i agrement cum ar fi
parcurile i grdinile: Gradina Cimigiu, Grdina Botanic, Parcul Herstru, Parcul Carol I,
Stadionul Naional Lia Manoliu, Parcul Ioanid i Parcul Tineretului. n ultimii ani s-au ridicat
n regiune noi faciliti de petrecere a timpului liber de tipul parcurilor de distracii i
parcurilor acvatice, de natur s sporeasc atractivitatea turistic a regiunii.
Turismul de tranzit. Aceast form de turism este favorizat de dotarea regiunii cu o
infrastructur modern de autostrzi, drumuri naionale i ci aeriene (Aeroportul
Internaional Bucureti-Otopeni, aeroportul Bneasa, aeroporturi cu profil sportiv i utilitar.
Pentru realizarea de conexiuni naionale i internaionale adesea se impune ca punct de
tranzit nodul de comunicaii aflat n regiune, fapt ce genereaz i o cerere pentru servicii
turistice de tip cazare i restaurant.
Dup cum se poate observa din rezultatele anchetei asupra formelor de turism pentru
municipiul Bucureti turismul de afaceri i motive profesionale are n mod incontestabil rolul
cel mai important deinnd o cot de 75,2% n totalul formelor de turism.
Pe locul doi, totui la o mare distan de primul loc, se situeaz turismul cultural, fapt care
confirm nc o dat importana municipiului Bucureti din punct de vedere al patrimoniului
cultural.
221

Segmentul de turism generat de vizitele la prieteni i rude este foarte apropiat de cel
deinut de turismul cultural, respectiv 7,8% fa de 8,4%. Putem s presupunem n mod
ntemeiat c o parte semnificativ dintre cei care practic aceast form de turism nsoesc
vizitele la rude i prieteni de vizitarea unor obiective culturale de interes major.
Turismul de loisir, recreere i odihn ocup cea de-a patra poziie n repartiia turismului
dup form cu o pondere n total de 5,6%. Cu tot declinul nregistrat n urma crizei
economice potenialul acestei forme de turism este n cretere, ultimii ani consemnnd
finalizarea unor investiii importante n zona parcurilor de distracii. Se poate presupune ca
acest segment al turismului, n special cel loisir, va cunoate o cretere important n
perioada urmtoare.

Fig. 153. Repartiia formelor de turism pentru municipiul Bucureti, anchet oct 2010 ian 2011
Sursa: Aurelia-Felicia Stncioiu, Nicolae Teodorescu, Ion Prgaru, Anca-Daniela Vldoi, Codrua
Bltescu Zestrea turistic dimensiune important n evaluarea/modelarea imaginii unui ora. Studiu
de caz: Bucureti. Economie teoretic i aplicat. Volumul XVIII (2011), No. 4(557), pp. 142-154

2.8.5. Structuri de primire turistic, capaciti, grad de ocupare, nr. de nnoptari


Capacitatea de cazare turistic instalat a cunoscut n perioada 2005-2009 o evoluie uor
cresctoare la nivelul ntregii ri, astfel n anul 2005 existau la nivel naional 282.661 de
locuri de cazare, care au sporit constant n timp, ajungnd n anul 2009 la un numr total
de 303.486 locuri de cazare.
Evoluia capacitii de cazare n profil regional a fost n general una uor cresctoare. O
turnur oarecum diferit se poate observa n cazul regiunii Sud Muntenia care a nregistrat
n anul 2006 o scdere a numrului de locuri de cazare de la 22.292 n anul 2005 la 20.827
locuri de cazare n anul 2006. n continuare aceast regiune a cunoscut un trend ascendent
dar nici la sfritul perioadei analizate, anul 2009, capacitatea de cazare nu a reuit s
ating valoarea din anul 2005.
Regiunea Bucureti Ilfov a cunoscut n perioada 2005-2009 o evoluie de excepie, care nu
se mai regsete n cazul nici unei alte regiuni. Astfel dac la nceputul perioadei 2005-2009
numrul de locuri de cazare se situa la 11.225 de locuri, la sfritul perioadei numrul de
locuri de cazare a crescut la 20.423 locuri, ceea ce reprezint o cretere de 82%.
Creterea este cu att mai semnificativ cu ct urmtoarea regiune din punct de vedere al
creterii capacitii de cazare, regiunea Nord-Est, a nregistrat un spor de numai 13%.
222

Evoluiile economice pozitive nregistrate de regiune pn la declanarea crizei economice


au impulsionat Turismul de afaceri i motive profesionale, fapt ce a condus la o sporire
corespunztoare a capacitii de cazare. Ajustarea la condiiile generate de criza economic
sufer de o inevitabil ntrziere, dat i de faptul c o parte a procesului investiional a
demarat nainte de declanarea crizei.
Capacitatea de cazare turistic n funciune a cunoscut n perioada 2005-2009 o evoluie
uor cresctoare la nivelul ntregii ri, astfel n anul 2005 la nivel naional era funcional o
capacitate de 54.978,8 mii locuri-zile de cazare, la nivelul anului 2009 aceasta a sporit la un
total de 61.104,4 mii locuri-zile.
Tabel 77. Capacitatea de cazare turistic instalat (locuri), evoluie 2005-2009
Regiunea

Anul 2005

Anul 2006

Anul 2007

Anul 2008

Anul 2009

100

102%

100%

104%

107%

Nord-Vest

100

103%

103%

102%

107%

Centru

100

104%

100%

111%

108%

Nord-Est

100

101%

98%

101%

113%

Sud-Est

100

101%

100%

100%

101%

Sud-Muntenia

100

93%

93%

96%

97%

Bucureti - Ilfov

100

113%

122%

169%

182%

Sud-Vest Oltenia

100

101%

104%

102%

111%

Vest

100

101%

96%

100%

108%

Romnia

Sursa: date calculate, Anuarul statistic al Romniei diveri ani

Evoluia capacitii de cazare n funciune n profil regional a fost una general cresctoare n
perioada 2005-2009. Fapt remarcabil n ceea ce privete regiunea Sud Muntenia care dei a
nregistrat o scdere a capacitii de cazare instalate a prezentat n perioada analizat o
cretere constant a capacitii de cazare n funciune, de la 6.439 mii locuri zile n anul
2005 la 6.614,2 mii locuri zile n anul 2009.
Tabelul 78. Capacitatea de cazare turistic n funciune (locuri-zile), evoluie 2005-2009
Regiunea

Anul 2005

Anul 2006

Anul 2007

Anul 2008

Anul 2009

100

103%

104%

108%

111%

Nord-Vest

100

104%

105%

109%

107%

Centru

100

106%

111%

111%

114%

Nord-Est

100

105%

106%

108%

117%

Sud-Est

100

97%

93%

92%

94%

Sud-Muntenia

100

99%

99%

100%

103%

Bucureti Ilfov

100

112%

123%

165%

185%

Sud-Vest Oltenia

100

107%

104%

106%

107%

Vest

100

104%

107%

107%

110%

Romnia

Sursa: date calculate, Anuarul statistic al Romniei diveri ani

Regiunea Bucureti Ilfov a nregistrat i n privina capacitii de cazare instalate o


evoluie de excepie n perioada 2005-2009, care nu se mai regsete n cazul nici unei alte
regiuni.

223

Astfel dac la nceputul perioadei 2005-2009 capacitatea de cazare instalat se situa la


3.885,1 mii locuri zile, la sfritul perioadei acesteia au crescut la 7.203,1 mii locuri zile,
ceea ce reprezint o cretere de 85%. Creterea este cu att mai semnificativ cu ct
urmtoarea regiune din punct de vedere al creterii capacitii de cazare, regiunea NordEst, a nregistrat un spor de numai 17%.
Potrivit datelor artate mai sus se poate concluziona c n regiunea Bucureti Ilfov n
perioada 2005-2009 capacitatea de cazare att cea instalat ct i cea n funciune a
cunoscut o cretere remarcabil n profil naional.
Regiunea Bucureti Ilfov se distinge prin performane naionale superioare i la capitolul
numr de sosiri turiti nregistrnd cel mai mare numr de sosiri turistice n profil teritorial,
respectiv 119% n anul 2009 fa de anul 2005.
Numrul de sosiri turiti a cunoscut pe ansamblul regiunilor o cretere n perioada 20052009, cu excepia regiunii Nord Vest, care la sfritul perioadei nregistreaz o valoare
inferioar anului de referin 2005, respectiv 732,5 mii sosiri 2009 fa de 732,5 mii sosiri
2005.
Tabel 79. Evoluia numr sosiri turiti 2005-2009, 2005=100%
Regiunea

Anul 2005

Anul 2006

Anul 2007

Anul 2008

Anul 2009

100

107%

120%

123%

105,8%

Nord-Vest

100

106%

121%

124%

99,9%

Centru

100

109%

125%

121%

100,5%

Nord-Est

100

109%

115%

117%

105,6%

Sud-est

100

98%

111%

118%

104,4%

Romnia

Sud-Muntenia

100

109%

127%

131%

103,1%

Bucureti Ilfov

100

108%

120%

125%

119,1%

Sud-vest Oltenia

100

111%

121%

128%

109,5%

Vest

100

115%

126%

126%

107,5%

Sursa: date calculate, Anuarul statistic al Romniei diveri ani


Analizat n detaliu, evoluia numrului de sosiri turiti cu tot trendul cresctor consemnat la
nivelul regiunii Bucureti-Ilfov n perioada analizat, 2005-2009, ne arat efectele crizei
economice. Astfel n anul 2009 numrul de sosiri a sczut cu peste 48.000 de turiti fa de
anul 2008, ajungnd la un nivel inferior i anului 2007.
Tabel 80. Numr nnoptri mii, 2005-2009
Regiunea

Anul 2005

Anul 2006

Anul 2007

Anul 2008

Anul 2009

18.373,0

18.991,7

20.593,4

20.726,0

17.325,4

Nord-Vest

2.290,2

2.362,9

2.549,5

2.536,9

2.098,6

Centru

2.782,1

2.930,4

3.177,4

3.152,1

2.665,3

Nord-Est

1.435,8

1.599,1

1.691,9

1.676,8

1.509,6

Sud-Est

5.139,2

4.853,7

5.294,2

5.317,6

4.423,7

Sud-Muntenia

1.807,2

1.940,5

2.175,5

2.115,9

1.674,3

Bucureti - Ilfov

1.481,3

1.658,0

2.024,5

2.212,9

1.835,8

Sud-vest Oltenia

1.601,9

1.640,9

1.673,5

1.730,2

1.441,6

Vest

1.835,3

2.006,2

2.006,9

1.983,6

1.676,5

Romnia

Sursa: date calculate, Anuarul statistic al Romniei diveri ani


224

Efectele crizei economice se fac remarcate i mai puternic n ceea ce privete numrul de
nnoptri, care scade n anul 2009 cu peste 377.000 sub valoarea atins n anul precedent,
cobornd sub pragul atins n anul 2007 de 2.024,5 mii nnoptri. Totui putem consemna
faptul c celelalte regiuni nregistreaz cderi mult mai drastice, unele cobornd chiar sub
pragul de nnoptri atins la n primul an de referin, respectiv 2005.
n regiunea Bucureti-Ilfov, n perioada 2005-2009, cumulul de factori descrii mai sus,
creterea capacitii de cazare n funciune, pe de o parte, i, pe de alt parte, reducerea
activitilor de afaceri a determinat ncepnd cu anul 2008 o evoluie descendent a
indicelui net de utilizare a capacitii n funciune. Se poate observa din tabelul de mai jos
c dup ce indicele de utilizare a nregistrat un maxim de 42,4% n anul 2007, n anii
urmtori a sczut constant la 34,6% n anul 2008 i la 25,5% n anul 2009.
Aceast evoluie ne arat n primul rnd c n ceea ce privete capacitatea de cazare n
funciune aceasta a crescut peste cerina pieei chiar n condiii de activitate economic
intens (a se vedea n acest sens valoarea aferent anului 2008).
Tabel 81. Indici de utilizare neta a capacitaii n funciune -%, n perioada 2005-2009
Regiunea

Anul 2005

Anul 2006

Anul 2007

Anul 2008

Anul 2009

33,4

33,6

36

35

28,4

Nord-vest

32,2

32,1

34,1

32,7

27,7

Centru

29,5

29,5

30,3

30

24,8

Nord-Est

27,2

28,9

30,3

29,3

24,5

Sud-Est

37,8

36,8

41,8

42,5

34,7

Sud-Muntenia

28,1

30,5

34

32,8

25,3

Bucureti - Ilfov

38,1

38

42,4

34,6

25,5

Sud-vest Oltenia

40,6

38,8

40,7

41,2

34,1

Vest

34,7

36,3

35,6

35,1

28,9

Romnia

Sursa: date calculate, Anuarul statistic al Romniei diveri ani


Din analiza derulat pn acum se poate constata c turismul n regiunea Bucureti-Ilfov
este preponderent unul de afaceri, iar capacitatea de cazare a crescut peste cererea de pe
aceast pia. n anii ce urmeaz se profileaz n primul rnd o ajustare n ceea ce privete
capacitatea de cazare pentru turismul de afaceri. La nivelul autoritilor cu rol n dezvoltare
i turism se contureaz oportunitatea de a sprijini n primul dezvoltarea turismului cultural
prin care s fie pus n valoare cel mai important patrimoniu naional, cu care este dotat
regiunea.

2.9. AGRICULTURA I DEZVOLTARE RURAL

2.9.1. Populaia activ n agricultur


Unul dintre cele mai importante aspecte legate de agricultur poate fi surprins prin prisma
populaiei ocupate. n perioada 2005-2009 totalul populaiei ocupate a crescut uor n
valoare absolut nivelul ntregii ri, de la 9.147 mii persoane la 9.243 mii persoane. Acelai
trend de uoar cretere s-a nregistrat i la nivelul regiunii Bucureti-Ilfov, astfel dac n
anul 2005 populaia ocupat total era de 962 mii persoane, n anul 2009 se nregistra
valoarea total de 1.042 mii persoane. Pe fondul acestei creteri sectorul agricol
nregistreaz la nivelul Romniei n ceea ce privete populaia ocupat un declin pn n
225

anul 2008, ca n anul urmtor s cunoasc n ceea ce privete ponderea, o cretere, e drept
redus de la 28,7% la 29,1%. Un trend similar se regsete i la nivelul regiunii BucuretiIlfov, ponderea populaiei ocupate n agricultur crescnd n anul 2009 la 1,5%, de la
respectiv 1,4% n anul 2008. Valorile pot prea mici, dar n contextul regional n care
municipiul Bucureti este mai mult dect dominant, aceast cretere n pondere, aparent
redus, marcheaz efectele crizei economice, care a dus la reorientarea forei de munc
spre agricultur, acolo unde a existat posibilitatea.
Tabel 82. Populaia ocupat total i pondere n agricultur n Romnia i regiunea BucuretiIlfov, evoluie 2005-2009
Categorie

Unitate administrativ
teritorial
Romnia

Bucureti-Ilfov

Total - mii persoane:


Agricultura (%)

CAEN Rev.1

CAEN Rev.2

2005

2006

2007

2008

2008

2009

9.147

9.313

9.353

9.369

9.369

9.243

32,2

30,5

29,5

28,8

28,7

29,1

962

1.023

1.018

1.032

1.032

1.042

1,6

2,1

1,3

1,5

1,4

1,5

Total - mii persoane:

Agricultura (%)
Sursa: anuarul statistic al Romniei, diveri ani

Dup cum se poate observa mai sus agricultura joac un rol de angajator important n
judeul Ilfov cu ponderi cresctoare n perioada 2005-2009, astfel dac la nceputul
perioadei ponderea populaiei din mediul rural care era ocupat n agricultur era de 15,6%,
la sfritul perioadei aceasta ajunge la valoarea de 18,2%.
Tabel 83. Ponderea populaiei ocupaiei n agricultur dup mediu n regiunea Bucureti
Ilfov, evoluie 2005-2009
Categorie

CAEN Rev.1
2005

2006

CAEN Rev.2

2007

2008

2008

2009

Urban - mii persoane:

885

959

954

961

961

969

Agricultura (%)

0,4

0,4

0,2

0,1

0,2

77

64

64

71

71

73

18

15,4

18,7

18,7

18,2

Rural - mii persoane:

Agricultura (%)
15,6
Sursa: anuarul statistic al Romniei, diveri ani

Aceast pondere se dovedete un indicator mai sensibil la modificrile survenite n mediul


economic, mobilitatea n ceea ce privete locul de munc fiind mai mare dect cea ntlnit
n cadrul altor indicatori economici. Astfel ponderea populaiei ocupate n agricultur
nregistreaz un spor chiar ncepnd cu anul 2008, anul declanrii crizei economice.
2.9.2. Cultivarea plantelor
n ceea ce privete suprafaa cultivat se poate constata la nivelul regiunii Bucureti-Ilfov
o evoluie marcat diferit de cea la nivel naional. La nivelul ntregii ri dup ce anul 2006
nregistreaz o scdere, urmtorii ani consemneaz o stabilizare n ceea ce privete
suprafaa total cultivat n jurul valorilor de 92%-93%. n acee ai perioad regiunea
Bucureti-Ilfov nregistreaz o scdere important a suprafeei cultivate, care ajunge n anul
2006 la 84% fa de anul 2005, scdere care devine mai accentuat spre sfritul
intervalului cnd suprafaa cultivat ajunge la 57% n anul 2008, ca s nregistreze un
reviriment modest, 58% n anul 2009 .

226

Deciziile de cultivare sunt bazate pe evoluiile nregistrate n anii precedeni, astfel se


poate observa c n legtur cu seria de ani n care performanele economice care au
propulsat regiunea peste media PIB UE, suprafaa agricol cultivat scade constant i
marcant. Declanarea crizei economice determin o rentoarcere la agricultur, att
populaia ocupat ct i terenul cultivat nregistrnd sporuri, este drept modeste.
Principalele culturi ctre care s-au ndreptat agricultorii din regiune au fost cultura de orz i
orzoaic, suprafaa cultivat a nregistrat n anul 2009 un spor de 12 puncte procentuale,
precum i cultura legumelor care a nregistrat n acelai an un spor de 6 puncte procentuale.
Tabel 84. Suprafaa cultivat total i pe categorii, evoluii 2005-2009 la nivel naional i
regional
Categorie

Romnia

Bucureti-Ilfov

2005

2006

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

2009

100%

93%

92%

92%

93%

100%

84%

79%

57%

58%

100%

87%

87%

89%

90%

100%

73%

80%

50%

50%

Gru

100%

81%

80%

85%

87%

100%

68%

68%

54%

52%

Secar

100%

83%

59%

63%

75%

100%

68%

75%

81%

107%

100%

61%

91%

51%

63%

100%

96%

96%

93%

89%

100%

81%

76%

43%

43%

100%

98%

94%

90%

90%

100%

93%

56%

97%

85%

100%

158%

114%

81%

85%

100%

108%

111%

103%

104%

100%

103%

76%

71%

70%

100%

102%

86%

84%

79%

100%

98%

51%

53%

54%

100%

105%

95%

101%

100%

100%

105%

81%

82%

88%

Suprafaa
cultivat
total
Cereale
pentru
boabe

Orz i
orzoaic
Porumb
boabe
Cartofi total
Sfecl de
zahr
Plante
uleioase
Floarea
soarelui
Legume

Sursa: calcule n baza datelor din anuarul statistic al Romniei, diveri ani

Producia agricol vegetal n regiunea Bucureti-Ilfov a cunoscut n ansamblu un declin, cu


ani n care au existat rezultate foarte reduse, cum ar fi anul 2007 n care producia de
cereale boabe atinge un minim de 22% fa de anul 2005, n cadrul acestui indicator
rezultatele cele mai slabe le nregistreaz producia de gru 24% fa de anul de referin i
mai ales producia de gru care coboar pn la 12% fa de anul 2005
Producia de cartofi dup ce a cunoscut o scdere constant pn n anul 2007, din anul
2008 nregistreaz un reviriment semnificativ, nregistrnd o valoare superioar anului
2005, respectiv 116%. Trebuie avut n vedere c pe de o parte deciziile de cultivare sunt
conjuncturale, iar producia este n mare parte dependent de vreme. Cu toate acestea se
observ c i n anul 2009 producia de cartofi este superioar anului de referin, respectiv
cu 10 puncte procentuale mai mult.
Producia agricol - exprimat n mii lei preuri curente - a cunoscut n perioada 2005-2009
un trend general oscilant. Astfel fa de anul 2005 n anul 2006 se nregistreaz un spor
redus, apoi n anul urmtor, respectiv 2007, producia agricol scade, ca s creasc n anul
2008 i apoi iar s scad n anul 2009.

227

Tabel 85. Producia agricol vegetal, la principalele culturi, regiunea Bucureti-Ilfov


evoluie 2005-2009
2005

2006

2007

2008

2009

Cereale pentru boabe

100%

82%

22%

45%

37%

Gru

100%

75%

24%

64%

40%

100%

163%

14%

308%

Secar
Orz i orzoaic

100%

57%

40%

42%

58%

Porumb boabe

100%

90%

12%

30%

29%

Cartofi - total

100%

81%

50%

116%

110%

Floarea soarelui

100%

125%

22%

65%

92%

Legume

100%

120%

70%

88%

87%

Struguri

100%

77%

53%

58%

64%

Fructe - total

100%

99%

27%

41%

46%

Sursa: calcule n baza datelor din anuarul statistic al Romniei, diveri ani

Cu toate fluctuaiile, n bun parte datorate condiiilor meteorologice, totui, avnd n


vedere i faptul c nu s-au aplicat coreciile implicate de inflaie, se poate afirma c n
perioada 2005-2009 producia agricol n regiunea Bucureti-Ilfov a cunoscut o scdere
constant, n bun msur corelat cu reducerea suprafeei cultivate.
Tabel 86. Producia agricol - mii lei preuri curente, regiunea Bucureti-Ilfov evoluie 20052009
2005

2006

2007

2008

2009

762.096

832.215

602.219

726.848

640.410

100%

109%

79%

95%

84%

Sursa: calcule n baza datelor din anuarul statistic al Romniei, diveri ani

2.9.3. Zootehnia
Producia animal n perioada 2005-2009 n regiunea Bucureti-Ilfov ne nfieaz ceea
ce pare s fie o mutaie dinspre creterea animalelor mari spre creterea animalelor mici.
Astfel numrul de bovine scade n perioada analizat cu aproape 20% de procente, scderea
e uor mai redus n cazul vacilor, bivolielor i junicilor.
Efectivul de porcine nregistreaz n regiune o reducere similar ca i efectivul de bovine,
astfel c fa de anul de referin 2005 la sfritul intervalului, n anul 2009, acesta se
diminueaz cu 16%, iar n cazul scroafelor de prsil se nregistreaz cea mai mare scdere,
respectiv mai mare de 25%.
n ceea ce privete efectivul de ovine, acesta scade ca total cu puin, dar menine n cadrul
unei aceleai valori. Efectivul de oi i mioare se situeaz aproape constant peste nivelul
nregistrat n anul 2005, dar sporul este unul redus.
Evoluia efectivului de caprine arat o cretere brusc de aproximativ 20% n anul 2006 fa
de anul 2005. Creterea se menine i n urmtorii doi ani, dar la un nivel mai redus. Anul
2009 consemneaz o scdere semnificativ fa de anul precedent, cu toate acestea
efectivul de caprine se situeaz cu 20% peste cel din anul de referin 2005.

228

Tabel 87. Producia animal, regiunea Bucureti-Ilfov evoluie 2005-2009


2005

2006

2007

2008

2009

Bovine total:

100%

100%

91%

84%

81%

din care: vaci, bivolie, junici

100%

108%

95%

94%

83%

Porcine total:

100%

99%

89%

85%

84%

100%

92%

82%

73%

74%

100%

97%

86%

96%

96%

100%

106%

92%

101%

103%

100%

122%

128%

139%

120%

din care: scroafe de prsil


Ovine total
din care: oi i mioare
Caprine

Sursa: calcule n baza datelor din anuarul statistic al Romniei, diveri ani

Sectorul serviciilor agricole a nregistrat n regiunea Bucureti-Ilfov n perioada 2005-2009


un trend descendent la toate capitolele care se regsesc n datele statistice. Astfel parcul de
tractoare s-a diminuat n mod constant, ajungnd la sfritul intervalului, respectiv anul
2009, cu o treime mai mic dect n anul de referin, 2005. Numrul de pluguri pentru
tractor a nregistrat i el n mod asemntor o scdere semnificativ, totui nu att de mare
ct cea a efectivului de tractoare, respectiv de 29% fa de 34%.
Tabel 88. Serviciile agricole, regiunea Bucureti-Ilfov evoluie 2005-2009
2005

2006

2007

2008

2009

Tractoare agricole fizice

100%

92%

65%

71%

66%

Pluguri pentru tractor

100%

94%

69%

75%

71%

Semntori mecanice

100%

100%

80%

83%

81%

Combine autopropulsate pentru


recoltat: cereale i furaje

100%

94%

76%

79%

78%

Sursa: calcule n baza datelor din anuarul statistic al Romniei, diveri ani

Scderi au nregistrat i parcul de semntori mecanice, precum i cel de combine


autopropulsate. Reducerile la aceste categorii se situeaz n jurul a 20% fa de anul de
referin.

2.9.4. Structura terenurilor agricole, zonarea produciei agricole


Tabel 89. Ponderea ramurilor agricole n producia agricol total, regiunea Bucureti-Ilfov
evoluie 2005-2009
2005

2006

2007

2008

2009

Vegetal

54,6%

51,6%

48,8%

57,9%

54,4%

Animal

39,2%

43,0%

42,4%

39,5%

45,1%

2,5%

0,4%

Servicii Agricole
6,2%
5,4%
8,8%
Sursa: calcule n baza datelor din anuarul statistic al Romniei, diveri ani

Evoluiile nregistrate n cadrul produciei pe ramuri agricole nregistrate n regiunea


Bucureti-Ilfov n perioada 2005-2009 arunc o lumin suplimentar asupra modului n care
au influenat sectorul agricol evoluiile economice generale. Se poate observa c pe toat
perioada principalul loc l deine producia vegetal care a nregistrat ponderi cuprinse ntre
un minim de 48,8% n anul 2007 i un maxim de 57,9% nregistrat n anul 2008. Producia
agricol animal reprezenta n anul 39,2% din totalul produciei agricole a regiunii
229

Bucureti-Ilfov, ca la sfritul perioadei s aib o pondere n total de 45,1%. Ce se poate


remarca n mod deosebit este faptul c dup ce serviciile agricole au atins o pondere
maxim de 8,8% n cadrul produciei agricole totale, rolul lor scade brusc n anul declanrii
crizei economice, ajungnd s reprezinte numai 0,4% din total n anul 2009.
Sectorul agricol din regiunea Bucureti-Ilfov a cunoscut cu uoare oscilaii i puine excepii
o evoluie general descendent. Creteri s-au nregistrat la cultura cartofului i la creterea
caprinelor. La toate celelalte diviziuni consemnate de anuarul statistic s-au nregistrat
scderi n perioada 2005-2009. Astfel a sczut populaia ocupat n agricultur, a sczut
suprafaa cultivat, a sczut producia agricol vegetal, a sczut producia agricol
animal, a sczut i parcul de utilaje agricole. n baza datelor de care dispunem am putea
spune ca asistm la o reorientare spre agricultura de subzisten, slab mecanizat i cu o
pondere redus a segmentului reprezentat de serviciile agricole.

230

CAPITOLUL 3. ANALIZA SWOT


PUNCTE TARI
1. Cel mai important nod de transport rutier-feroviar-aerian, strbtut de cele mai multe
coridoare de transport TEN-T (rutier, feroviar).
2. Regiunea Bucureti-Ilfov are cea mai mare densitate de cai ferate la 1.000 kmp de
teritoriu, (153,2 km/kmp), ceea ce nseamn mai mult de 3 ori media naional (45,2
km/kmp). Aceasta cifr pentru municipiul Bucureti se ridic la 416 km/kmp adic de
cca. 9 ori media naional.
3. Conectivitate intraregional i interegional bun (DN modernizate complet, DJ+DC
modernizate 74%).
4. Regiunea Bucureti-Ilfov este principalul nod de autostrzi din Romnia, respectiv A1,
A2 i A3.
5. Regiunea Bucureti-Ilfov include aeroportul internaional Henri Coand-Otopeni cel mai
mare aeroport internaional din Romnia, cu o preconizata cretere a fluxului de
pasageri n perioada 2014-2020.
6. Trend descresctor al concentraiilor de noxe sub form de gaz i pulberi n suspensie.
7. Punerea n funciune n anul 2011 a staiei de tratare a apelor uzate de la Glina faza I.
8. Nivel cel mai ridicat n profil naional al resurse umane cu educaie superioar.
9. Cea mai extins reea de instituii de nvmnt superior.
10. Nivel ridicat de atractivitate a universitilor din Bucureti.
11. Ponderea mare a sectorului de servicii n planul economiei regionale, sector principal
angajator al forei de munc nalt calificat i calificat.
12. Municipiul Bucureti principalul angajator n sectorul administraiei publice naionale i
locale, angajator de for de munc nalt calificat i calificat.
13. Rata de dependen demografic - povara economic a populaiei n vrst de munc
sczut.
14. Durata medie a vieii (sperana de via) a populaiei din Regiunea Bucureti Ilfov n
uoar cretere.
15. Ctigul salarial mediu brut lunar n Regiunea Bucureti Ilfov are o evoluie pozitiv.
16. Ponderea populaiei care locuiete n gospodrii cu intensitate redus a muncii este n
scdere relativ.
17. Regiunea Bucureti-Ilfov prezint cea mai mare atractivitate din punct de vedere al
investiiilor strine directe.
18. Pondere importanta a IMM-urilor n regiune.
19. Regiunea Bucureti-Ilfov nregistreaz cea mai mare densitate a facilitilor cu profil de
cercetare dezvoltare inovare, inclusiv sectorul agricol.
20. Numr mare de ntreprinderi inovative.
21. Regiunea nregistreaz n plan naional cota cea mare a investiiilor cu caracter inovativ.
22. Ponderea cea mai ridicat a clusterelor n profil naional.

231

PUNCTE SLABE
1. Nivel de accesibilitate redus fata de UE: indicele de accesibilitate (UE27=100) 48
accesibilitate cai ferate, 55 accesibilitate drumuri.
2. Lipsa conectrii aeroportului cu oraul prin reeaua de metrou sau prin alte linii rapide
de transport.
3. Aglomerarea traficului n zona urban, cu tendine de cretere.
4. Stare nesatisfctoare a strzilor oreneti.
5. oseaua de centur din jurul Bucuretiului subdimensionat.
6. Transportul public nu beneficiaz de benzi separate care s duca la timpi de deplasare
redui.
7. Tendina de utilizare a transportului public n scdere.
8. Transport electric urban nemodernizat.
9. Reea de metrou insuficient de dezvoltat.
10. Sistem de transport intraregional deficitar.
11. Cai ferate i staii neoperaionale.
12. Conectivitate intermodal redus.
13. Sisteme integrate IT&C pentru sistemul de transport aflate n faza incipient de
dezvoltare.
14. Lipsa unui sistem integrat de plat al cltoriilor intraregional.
15. Sistematizarea circulaiei neadaptat numrului n cretere de mijloace de transport.
16. Terminale intermodale de pasageri i marf neadecvate ca numr i capacitate la
cerinele economiei regionale.
17. Capacitate insuficient de epurare a apelor uzate produse de ctre localiti, precum i
de colectare selectiv i prelucrare a deeurilor.
18. Slaba calitate a corpurilor de ap de suprafa i subterane.
19. Numr insuficient de cldiri reabilitate termic.
20. Slaba utilizare a sistemelor de energie termic din surse regenerabile.
21. Nivel ridicat de pierderi n reele de distribuie a apei i a agentului termic datorit
gradului ridicat de uzura al magistralelor i reelelor termice primare i secundare.
22. Utilizare redus a centralelor de cogenerare de nalt eficien.
23. Sistem de iluminat public parial eficient energetic.
24. Infrastructura serviciilor publice insuficient dezvoltat i dotat.
25. Capacitate insuficient de gestiune a deeurilor periculoase, municipale, construcii i
demolri, echipamente electrice i electronice (colectare, sortare, prelucrare,
valorificare, neutralizare).
26. Slaba colectare selectiva a deeurilor n municipiul Bucureti i cvasi-absenta acesteia n
judeul Ilfov.
27. Nivelul concentraiilor de particule n suspensie PM10 sunt peste limita admis.
28. Absena unui sistem operaional activ pentru managementul calitii aerului.
29. Calitate necorespunztoare salbei de lacuri de pe rul Colentina (13 lacuri).
30. Promovare redus a identitii culturale i istorice a regiunii.
31. Zone i monumente cu potenial turistic ridicat neamenajate sau nerestaurate.
32. Zone de recreere i sport reduse ca numr pentru o regiune de capital european.
33. Masuri insuficiente de promovare a incluziunii sociale i combateriea srciei.
34. Dispariti intra-regionale n ceea ce privete oportunitile de angajare i dezvoltare
personal.
35. Acces redus al grupurilor dezavantajate la educaie i la piaa muncii, n general i la
studii superioare i locuri de munc de calitate.
36. Valoarea ratei de participare a adulilor la educaie i formarea de competente pe tot
parcursul vieii mult sub media european.
37. Parteneriat redus ntre instituiile de nvmnt i mediul de afaceri.
38. Rata abandon colar printre cele mai ridicate la nivel naional.
232

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Nivel redus de productivitate fa de media european (sub 70% din media UE).
Nivel redus al competitivitii n contextul globalizrii economiei.
Numr redus de branduri regional cu impact naional sau internaional.
In regiune, cel mai ridicat nivel al omajului se nregistreaz n rndul tinerilor
(categoria de vrst 15-24 ani)
Sectorul productiv este n continuare un consumator de energie pe produs fa de
media UE.
Structuri de sprijinire a afacerilor i infrastructura aferenta insuficient dezvoltat.
Servicii locale de suport a IMM-urilor slab dezvoltate.
IMM-uri insuficient orientate ctre cunoatere i creare de produse i servicii bazate pe
inovare.
Slaba integrare a cercetrii universitare cu mediul de afaceri.
Cheltuielile firmelor pentru cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare nregistreaz un
nivel sczut comparativ cu media UE.
Insuficienta integrare a tehnologiei informaiei i comunicaiilor la nivelul firmelor, n
special a IMM-urilor.
Dispariti intra-regionale semnificative de natur s influeneze adncirea fenomenului
de separare digital.
Existena unor zone cu acoperire redus din punct de vedere al tehnologiei informaiei
i comunicaiilor.
Numr redus de centre de excelen n materie de cercetare, inovare i transfer
tehnologic.
Managementul defectuos al terenului (evidenta terenurilor, clarificarea dreptului de
proprietate, etc).
Exploataii agricole individuale cu suprafa sub media la nivel naional.
Pondere redus a suprafeei agricole deinuta n asociere (12%).

233

OPORTUNITI
1. Modernizarea i extinderea preconizat a oselei de centur.
2. Finalizarea conexiunilor intre autostrzi. (A1, A2 i A3).
3. Masuri active de fluidizare a traficului n municipiul Bucureti.
4. Sprijinirea aciunilor de mediu i de transport prin fonduri europene.
5. Cantitatea mare de deeuri urbane ofer posibilitatea crerii unei piee a serviciilor i a
reciclrii.
6. Potenial de producere a energiei regenerabile din surse fotovoltaice i geotermale.
7. Promovarea ocuprii forei de munc, promovarea incluziunii sociale i combaterea
srciei sunt obiective cheie ale strategiei Europa 2020.
8. Reluarea creterii economice.
9. Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoatere.
10. Creterea investiiilor n educaie.
11. Promovarea de msuri active privind incluziunea sociale a grupurilor defavorizate
12. Stimulente guvernamentale care promoveaz ocuparea forei de munc.
13. Importana special acordat competitivitii de strategia Europa 2020, n special n
tipul de regiune mai dezvoltata n care se ncadreaz regiunea Bucureti-Ilfov.
14. Structura economic ce favorizeaz o dezvoltare bazat pe cretere inteligent,
dezvoltarea unei economii bazate pe cunoatere i inovare
15. Creterea integrrii economice la nivelul UE.
16. Preconizata aderare la moneda unic european.
17. Demararea investiiei la cel mai puternic laser din lume ELI- Extreme Light
Infrastructure.
18. Sprijinirea difuzrii i adoptrii de noi tehnologii, n special tehnologii generice eseniale.
19. Sprijinirea investiiilor n soluii inovatoare i n infrastructuri i echipamente de
cercetare, n special atunci cnd ele sunt de interes european.
20. ncurajarea inovrii i a crerii unei baze de cunotine n zonele rurale.

234

AMENINRI
1. Reduceri ale bugetelor aferente sectorului transporturi.
2. nrutirea condiiilor de trafic care s conduc la meninerea nivelului peste media
admis a emisiilor de noxe.
3. nrutirea gradului de accesibilitate fa de media european prin reducerea ritmului
de recuperare a decalajelor.
4. Creterea afeciunilor populaiei datorate unui grad de poluare crescut.
5. ntrzierea aplicrii planurilor de mediu din cauza lipsei de mecanisme i scheme de
cofinanare adecvate la capacitatea financiar, n special n cazul localitile mici.
6. Evoluii negative economice care s conduc la nrutirea ocuprii forei de munc.
7. Riscul creterii infracionalitii n ariile sociale defavorizate fapt de natur s conduc la
sporirea dificultilor i a costurilor incluziunii sociale.
8. Agravarea riscului srciei pe fondul unei reveniri a crizei economice.
9. ntrzierea msurilor de sprijinire a economiei i reintrarea n recesiune economic.
10. Recuperare economic lent n msur s afecteze atractivitatea regiunii din punct de
vedere al investiiilor strine directe.
11. Nediminuarea fenomenului de Brain Drain.
12. Reducerea stimulentelor economice de natur s ncurajeze cercetarea, dezvoltarea
tehnologic i inovarea la nivel naional.
13. Meninerea unui nivel sczut fa de media european a cheltuielilor IMM-urilor n ceea
ce privete cercetarea, dezvoltarea tehnologic i inovarea n interiorul firmelor.
14. ncetinirea ritmului creterii economice.

235

CAPITOLUL 4. STRATEGIA DE DEZVOLTARE REGIONAL


Strategia regiunii Bucureti-Ilfov 2014-2020
- competitivitate, coeziune i durabilitate pentru o regiune de capital european Dup o perioad de cretere susinut prin care regiunea Bucureti-Ilfov a ajuns s
depeasc media europeana a dezvoltrii economice, criza a afectat semnificativ regiunea
noastr care n anul 2009 a nregistrat o scdere drastic a PIB/locuitor, cea de a doua ca
severitate din Europa. Dei n ultimul an s-au nregistrat semne de redresare economic,
regiunea are nevoie pentru perioada 2014-2020 de o viziune care s asigure aezarea ei pe
o cale sustenabil a dezvoltrii.
Din analiza calitativ i cantitativ au rezultat direciile de dezvoltare ale regiunii BucuretiIlfov pentru perioada 2014-2020: creterea competitivitii regionale, reducerea
disparitilor intra-regionale i consolidarea dezvoltrii durabile. Pentru atingerea acestor
obiective au fost identificai urmtorii vectori: IMM-urile, cercetarea dezvoltarea i inovarea,
coeziunea regional, transportul, calitatea mediului natural i construit, precum i reducerea
emisiilor de gaze cu efect de ser.
O sum de teme prioritare au fost identificate ca i contribuitori importani la atingerea
obiectivelor specifice. Temele prioritate subsumeaz o serie de aciuni cheie, iar pentru
aciunile cheie au fost identificate posibile intervenii de sprijinit la nivel regional.
OBIECTIVE STRATEGIGE GLOBALE
Strategia regiunii Bucureti-Ilfov 2014-2020 are n vedere trei obiective strategice globale
puternic interconectate:
Consolidarea competitivitii regionale
Reducerea disparitilor intra-regionale
Dezvoltarea (urban i rural) durabil
OBIECTIVE SPECIFICE
Strategia regiunii pentru 2014-2020 are n vedere un numr de 6 obiective specifice:
OS 1. Creterea competitivitii IMM-urilor;
OS 2. Consolidarea cercetrii, dezvoltrii tehnologice i inovrii.
OS 3. ntrirea coeziunii sociale i teritoriale n cadrul regiunii;
OS 4. Promovarea sistemelor de transport durabile i reducerea blocajelor
din cadrul reelelor de transport;
OS 5. mbuntirea calitii mediului i sprijinirea dezvoltrii durabile;
OS 6. Tranziia ctre o economie cu emisii sczute de dioxid de carbon;

JUSTIFICAREA VIZIUNII STRATEGICE PENTRU REGIUNEA BUCURETI-ILFOV


Romnia a trecut n ultimii ani printr-o criza economic, criz care a afectat profund i
regiunea Bucureti-Ilfov, scond n evidenta disparitile intra-regionale, o competitivitate
nc neconsolidat precum i un grad neuniform al dezvoltrii urbane i rurale.
Cu toata acesta conjunctur european i naional nefavorabil, n perioada de programare
2007-2013, regiunea Bucureti Ilfov a nregistrat progrese economice care au determinat
clasificarea regiunii noastre ca regiune mai dezvoltat ce va beneficia de un sprijin mai
redus din partea fondurilor europene n perioada de programare 2014-2020.
In acest context este nevoie de o strategie regional care s conduc la reducerea
decalajelor din interiorul regiunii, la asigurarea unor niveluri ridicate de ocupare a forei de
munca i de productivitate, punnd un accent deosebit pe coeziune social i teritorial.
Au fost avute n vedere:
236

1. Creterea competitivitii IMM-urilor, inclusiv a celor care activeaz n sectorul


agricol i conexe acestuia
IMM-urile reprezint un factor cheie n ansamblul economic naional i european. La nivel
european n ceea ce privete IMM-urile, ne plasm pe ultima poziie din punct de vedere al
valorii adugate, angajrii i productivitii muncii.
IMM-urile din regiune se confrunt adesea cu absena unor resurse necesare dezvoltrii i
sunt expuse unor riscuri serioase de a-i reduce activitatea.
Prin comparaie cu alte regiuni mai dezvoltate, IMM-rile din regiunea Bucureti-Ilfov sunt n
general caracterizate printr-o valoare adugat sczut, utilizarea intensiv a muncii, o
component sczut de cercetare-dezvoltare i investiii reduse n echipamente tehnologice
de nalt performan.
2. Consolidarea cercetrii, dezvoltrii tehnologice i inovrii n vederea dezvoltrii
de produse i servicii inovatoare
Cercetarea, dezvoltarea tehnologic i inovarea sunt elemente cheie ale dezvoltrii, ale
creterii inteligente. Regiunea Bucureti-Ilfov concentreaz cea mai mare parte din totalul
naional n ceea ce privete cheltuielile cu cercetarea, dezvoltarea tehnologic i inovarea
(CDI). Dintr-un total la nivel de ar de 793 de instituii cu activitate n domeniul CDI 56%
sunt localizate n regiunea Bucureti-Ilfov. Cel mai puternic laser din lume va fi construit n
judeul Ilfov, ELI Extreme Light Infrastructure, fapt care va face ca Romnia s devin o
ar important n ceea ce privete cercetarea tiinific. Acest fapt va da posibilitatea
dezvoltrii zonei de sud a Bucuretiului ca nucleu internaional de cercetare dezvoltare
inovare si transfer de cunostine tehnologice.
Cu toate acestea o important caren n ceea ce privete CDI o reprezint slaba legtur
ntre instituiile de cercetare i sectorul de afaceri.
Cercetarea n domeniul agricol, potrivit studiilor n domeniu, este mai curnd condus de
scopurile trasate prin programele de finanare i nu este vzut de ctre actori ca o
cercetare care s aib o contribuie activ asupra modului n care sunt atinse obiectivele
regionale. n domeniul cercetrii agricole se constat un deficit de inovare combinat cu o
capacitate sczut de absorbie a sectorului privat .
3. ntrirea coeziunii sociale i teritoriale n cadrul regiunii
n perioada de programare 2014-2020 Bucureti Ilfov se va ncadra n categoria regiunilor
mai dezvoltate, ntruct produsul intern brut pe cap de locuitor a depit n perioada 20072010 media Uniunii Europene. Cu toate acestea n interiorul regiunii se observ discrepane
semnificative n ceea ce privete accesul la sntate i educaie, gradul de ocupare a forei
de munc, asisten i locuine sociale.
Strategii i msuri integrate pentru favorizarea incluziunii sociale i combaterea srciei
Combaterea srciei, a excluziunii sociale i a disparitilor de dezvoltare dintre diferite zone
regionale (aa numitele pungi de srcie) trebuie abordat prin strategii i msuri
integrate care s se adreseze multitudinilor de faete ale decalajelor nregistrate intraregional. Strategiile i msurile integrate trebuie s combat riscul srciei sau al excluziunii
sociale, mai ales n ceea ce privete grupurile vulnerabile, s contribuie la scderea
numrului de persoane aflate sub pragul srciei, precum i la mbuntirea infrastructurii
sociale.Profilul dominant al persoanelor srace a rmas constant n ultimele decade, astfel
riscul de srcie este crescut n rndul familiilor cu 3 sau mai muli copii, famililor
monoparentale, persoanelor vrstnice, persoanelor cu un nivel sczut de educaie, liber
profesionitilor i al persoanelor angajate n economia gri, omerilor, casnicelor i n mod
anume n rndul populaiei de etnie rom.

237

Srcia este strns corelat cu rata angajrii, lipsa de slujb fiind principala cauz a
srciei. O alt corelare strns se ntlnete ntre srcie i un nivel sczut de educaie.
Copiii i tinerii sunt cei mai expui riscului de srcie dintre toate categoriile, aceast
situaie cunoscnd agravri n mediul rural.
Accesul populaiei aflate n situaie de srcie la servicii de calitate n domeniul social,
educaional i de sntate este foarte deficient, iar cheltuielile publice n aceste domenii
sunt sczute. O intervenie sprijinit prin fonduri europene de a contracara aceste
dezavantaje apare a fi de prim urgen.
Fora de munc i mobilitatea lucrtorilor
Regiunea Bucureti-Ilfov se plaseaz la nivel naional pe primul loc n ceea ce privete
ocuparea forei de munc, respectiv 64,7% n anul 2011, cifr aflat sub inta de 70% fixat
prin Programul Naional de Reform.
Datorit rolului de capital a municipiul Bucureti, regiunea nregistreaz cel mai nalt nivel
naional n ceea ce privete populaia cu studii teriare, respectiv de 31,4% n anul 2011. Cu
toate datele pozitive, se poate constata o mare discrepan ntre zona rural i cea urban,
judeul Ilfov nregistrnd o semnificativ rmnere n urm, mai ales n afara primului inel
de localiti din jurul Bucuretiului.
ntre anii 2006 i 2011 s-a nregistrat n mod constant o scdere a ocuprii n rndul
persoanelor tinere i al celor vulnerabile.
Accesul la informaii cu privire la oportunitile de angajare este destul de dificil n special n
mediul rural. Excluziunea tinerilor i a grupurilor vulnerabile de la ocupare, educaie i
pregtire este una din problemele majore cu care se confrunt regiunea.
Educaie i formare de competene
Datorit concentrrii de instituii de nvmnt superior regiunea Bucureti-Ilfov
nregistreaz o pondere superioar att fa de media naional ct i fa de fiecare
regiune de dezvoltare n parte n ceea ce privete populaia cu studii superioare, respectiv
31,4% n anul 2011, valoare superioar i mediei europene.
n ceea ce privete nvmntul preuniversitar regiunea se confrunt cu problematica unei
rate mari a abandonului colar, mai ales n rndul populaiei expuse la riscul de
marginalizare, cum ar fi populaia roma. Regiunea se confrunt cu diminuarea numrului de
cadre didactice, n principal datorit slabei salarizri, fenomen ce mbrac forme acute n
mediul rural.
La nivel regional se mai pot constata att o adecvare mai redus a nvmntului superior
la piaa muncii, ct i o orientare ctre un numr redus de specializri. Acest fapt conduce
fie la angajarea sub nivelul de pregtire, ct i la un omaj mai ridicat n rndul
absolvenilor de studii superioare. Exist mari discrepane la nivel regional n ceea ce
privete infrastructura de nvmnt, n special n mediul rural, unde calitatea i
accesibilitatea infrastructurii nu este adecvat unui proces educaional modern. Participarea
populaiei la nvarea pe tot parcursul vieii este sczut, fapt care afecteaz i ansele de
angajare. Fenomenul este sever n mediul rural.
Oferirea i garantarea accesului tuturor cetenilor la servicii de sntate de nalt calitate
Regiunea Bucureti Ilfov se situeaz la nivel naional pe primul loc n ceea ce privete
infrastructura sanitar i serviciile medicale. n ultima perioad, ins, alturi de o serie de
evoluii pozitive, cum ar fi sporirea numrului de medici de familie, s-au consemnat i
ritmuri de dezvoltare mai lente fa de celelalte regiuni de dezvoltare.

238

n vederea mbuntirii accesului persoanelor vulnerabile la servicii de sntate, a creterii


accesului populaiei la servicii medicale de calitate, a reducerii mortalitii materne i
infantile, precum i pentru asigurarea accesului echitabil la serviciile de sntate,
principalele direcii prioritare la nivel regional sunt: ntrirea descentralizrii sistemului de
sntate public, reabilitarea modernizarea i echiparea infrastructurii serviciilor de
sntate.
4.Promovarea sistemelor de transport durabile i reducerea blocajelor din cadrul
reelelor de transport
Traficul auto n special in i dinspre municipiul Bucureti reprezint una dintre principalele
surse de poluare a aerului n regiunea Bucureti-Ilfov. O reducere a acestui trafic prin
folosirea pe o scara mai larg a transportului n comun (metrou, tramvai, troleibuz,
autobuz) este de natur s contribuie n mod substanial la un sistem de transport durabil.
Rezult astfel necesitatea implementrii de masuri menite s sprijine un transport cu emisii
sczute de noxe, un rol principal revenind transportului electric.
Obiectivele deplasrii nu pot s fie atinse n limite de timp acceptabile intruct transportul
rutier intra-regional nregistreaz valori de trafic peste media naional pe categoriile de
drum naional i judeean, iar strzile oreneti i drumurile de interes local (comunale,
vicinale, strzi) prezint o calitate scazut. Se impune astfel, ca o prioritate strategic,
necesitatea mbuntirii infrastructurii de transport rutier.
5. mbuntirea calitii mediului i sprijinirea dezvoltrii durabile n regiune
Infrastructura verde n regiunea Bucureti-Ilfov a nregistrat un uor declin n ultimii 6 ani
pe fondul expansiunii spaiului artificial. Spaiul verde pe cap de locuitor n municipiul
Bucureti se situeaz uor sub prevederile normelor europene (23,21 mp/loc fa de 26
mp/loc).
Rurile care strbat regiunea sufer un proces de poluare, prezentnd caracteristici ale
valorilor elementelor biologice alterate datorit deversrii de ape netratate.
Calitatea acumulrilor de ape de pe diversele ruri care strbat regiunea Bucureti Ilfov se
ncadreaz n general n clasa de calitate moderat.
Pnza freatic prezint alterri ale calitii: un sfert din apele subterane monitorizate n
regiunea Bucureti Ilfov prezint depiri ale valorilor prag pentru anumii poluani iar 7
comune sunt ncadrate n lista naional a zonelor vulnerabile la poluare cu nitrai.
Cererea din ce n ce mai crescut pentru ap potabil n regiunea Bucureti Ilfov (34% fa
de 2005) este neacoperit de capacitatea de distribuie existent.
Capacitatea de colectare, selectare i stocare a deeurilor este subdimensionat fa de
producia deeurilor nregistrate n regiune.
mbuntirea spaiului i a climatului urban, valorificarea patrimoniului cultural precum i
facilitile de petrecere a timpului liber ca i elemente eseniale ale unei dezvoltri durabile
constituie prioriti strategice ale regiunii Bucureti Ilfov pentru perioada de programare
2014-2020.
6.Tranziia ctre o economie cu emisii sczute de dioxid de carbon
Eficiena utilizrii energiei constituie un punct cheie al dezvoltrii durabile i reprezint una
dintre cele mai ieftine modaliti de a ntri independena energetic.
Economia naional, ca motenitoare a unui sistem de dezvoltare industrial intensiv,
rmne n continuare o consumatoare intensiv de energie, cu efecte negative asupra
competitivitii, creterii economice i nu n ultimul rnd asupra mediului nconjurtor.
Sprijinirea eficientizrii utilizrii energiei de ctre societile comerciale, n special de ctre
IMM-uri, aduce contribuii att n planul competitivitii ct i al protejrii mediului
nconjurtor.

239

Consumul de energie al locuinelor rmne foarte ridicat n comparaie cu nivelul european.


Cu toate c n ultimii ani s-au ntreprins aciuni de reabilitare energetic a cldirilor,
numrul de blocuri care necesit astfel de intervenii este nc majoritar.
Reabilitarea energetic a cldirilor rmne o prioritate, n special trebuie avute n vedere i
cldirile publice.
Sistemul de transport i distribuie al energiei termice sufer de deficiene majore,
echipamentele i conductele fiind ntr-o stare avansat de degradare. Aceast situaie pune
n pericol nsi existena sistemului de nclzire orenesc.
De asemenea trebuie pus accent importat pe reabilitarea i modernizarea sistemelor de
producie a energiei termice i energiei electrice n cadrul procesului de co-generare de
inalt eficien.
REZULTAT STRATEGIC GENERAL N ORIZONTUL 2020
Strategia regiunii Bucureti-Ilfov prin obiectivele sale specifice: creterea competitivitii
IMM-urilor; consolidarea cercetrii, dezvoltrii tehnologice i inovrii; msuri n vederea
creterii coeziunii sociale i teritoriale n cadrul regiunii; promovarea sistemelor de transport
durabile i reducerea blocajelor din cadrul reelelor de transport; mbuntirea calitii
mediului i sprijinirea dezvoltrii durabile n regiunea Bucureti-Ilfov; sprijinirea tranziiei
ctre o economie cu emisii sczute de dioxid de carbon, va contribui substanial i la
ndeplinirea obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunrii dup cum
urmeaz: mbuntirea mobilitii i multimodalitii, ncurajarea energiilor durabile,
promovarea culturii, mbuntirea i ntreinerea calitii apelor, conservarea biodiversitii
i a calitii aerului i solurilor, dezvoltarea societii bazate pe cunoatere prin cercetare,
educaie i tehnologii ale informaiei, sprijinirea competitivitii ntreprinderilor.
Strategia de dezvoltare regional pune accent i pe mediul rural, obiectivele si aciunile
cheie propuse promovnd imbunatatirea calitii vietii, atractivitatea si dezvoltarea
strategic i economic a spaiului rural.
Regiunea Bucureti Ilfov va fi o regiune n care oamenii se bucur de mediile de via
urbane i rurale, distincte dar interconectate, n care pot valorifica oportunitile de via i
de munc bine pltit i posibiliti variate de locuire, servicii publice performante i facilitai
culturale i de recreere.

240

2. Consolidarea
cercetrii, dezvoltrii
tehnologice i inovrii

1.1. Dezvoltarea intensiv i extensiv a


IMM-urilor, inclusiv a celor care activeaz
in sectorul agricol i conexe acestuia

1.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri

1.2. Creterea inovrii n ntreprinderi a


difuzrii i adoptrii de noi tehnologii,
inclusiv TIC
2.1. Dezvoltarea activitii de cercetare
dezvoltare i a infrastructurii de inovare i
transfer tehnologic

1.2.1. Sprijinirea IMM-urilor pentru o orientare ntr-o msur mai mare ctre
cunoatere, n vederea crerii de produse, servicii, procese i canale de
comercializare, bazate pe inovare
2.1.1. Sprijinirea dezvoltrii infrastructurii de cercetare i inovare n vederea
favorizrii excelenei n materie de cercetare i de inovare i a evoluiei
tehnologice
3.1.1. Strategii i aciuni integrate pentru incluziune social i combaterea
srciei
3.2.1. Promovarea ocuprii forei de munc i sprijinirea mobilitii lucrtorilor
3.2.2. Investiiile n consolidarea accesului la educaie i formare de competene
i nvare pe tot parcursul vieii
3.2.3. Oferirea i garantarea accesului tuturor cetenilor la servicii de sntate
de nalt calitate
3.2.4. Imbuntirea accesului la serviciile sociale, precum si diversificarea si
creterea calitii acestora
3.2.5. Sprijinirea furnizrii de servicii publice digitale
4.1.1. Dezvoltarea sistemelor de transport public
4.1.2. Promovarea unor forme de transport alternativ
4.1.3. Modernizarea reelei de cale ferat
4.1.4. Masuri de implementare a planurilor de mobilitate urbana durabila
4.2.1. mbuntirea infrastructurii de transport rutier
4.2.2. Dezvoltarea de sisteme de transport intermodale regionale
4.3.1. Amenajarea infrastructurii de navigaie
5.1.1. Creterea eficienei gestionarii apelor (alimentare, epurare, reutilizare)
5.1.2. Creterea eficienei n gestionarea deeurilor (reutilizare, reciclare,
valorificare)
5.1.3. mbuntirea calitii aerului prin investiii n infrastructura verde
5.1.4. Imbunatatirea capacitii de adaptare la schimbarile climatice i rspuns la
dezastre, inclusiv prevenirea si gestionarea riscurilor
5.2.1. mbuntirea spaiului i a climatului urban
5.2.2. Valorificarea durabil a patrimoniului cultural mondial , naional si local
5.2.3. Amenajarea facilitailor pentru petrecerea timpului liber
6.1.1. Creterea eficienei energetice n cldirile publice i rezideniale
6.1.2. Reabilitarea i modernizarea sistemului de transport i distribuie a
agentului termic
6.1.3. Eficientizarea sistemelor de producere a energiei termice
6.1.4. Creterea eficienei energetice a sistemelor de iluminat public

3.1. Diminuarea dezechilibrelor teritoriale

Reducerea
disparitilor
intra-regionale

3. ntrirea coeziunii
sociale i teritoriale n
cadrul regiunii

4. Promovarea
sistemelor de
transport durabile i
reducerea blocajelor
din cadrul reelelor de
transport

Dezvoltarea
urban vi
rural durabil

5. mbuntirea
calitii mediului i
sprijinirea dezvoltrii
durabile

3.2. Diminuarea dezechilibrelor sociale

4.1. Promovarea transportului prietenos


cu mediul
4.2. Modernizarea i dezvoltarea
infrastructurii de transport public
4.3. Sprijinirea transportului naval

5.1. mbuntirea calitii mediului


natural

5.2. mbuntirea calitii mediului


construit
6. Incurajarea
tranziiei ctre o
economie cu emisii
sczute de dioxid de
carbon

ACTIUNI CHEIE

6.1. Susinerea de investiii n vederea


utilizrii eficiente a energiei

1.1.2. Dezvoltarea i mbuntirea serviciilor de suport pentru IMM-uri

232

Posibile intervenii

1. Creterea
competitivitii
IMM-urilor

TEME PRIORITARE

Posibile intervenii

Consolidarea
competitivitii
regionale

OBIECTIVE
SPECIFICE

Posibile intervenii

OBIECTIVE
STRATEGICE

ACIUNI CHEIE

1.1.1. Dezvoltarea infrastructurii


de afaceri

1.1.2. Dezvoltarea i
mbuntirea serviciilor de suport
pentru IMM-uri.

1.2.1.Sprijinirea IMM-urilor pentru


o orientare ntr-o msur mai mare
ctre cunoatere, n vederea crerii
de produse, servicii, procese i
canale de comercializare, bazate
pe inovare.
2.1.1.Sprijinirea dezvoltrii
infrastructurii de cercetare i
inovare n vederea favorizrii
excelenei n materie de cercetare
i de inovare i a evoluiei
tehnologice

3.1.1.Strategii i aciuni integrate


pentru incluziune social i
combaterea srciei

POSIBILE INTERVENII

- Crearea de parcuri industriale, logistice, etc. dezvoltarea


celor existente;
- Crearea i dezvoltarea incubatoarelor i acceleratoarelor
de afaceri
- Sprijinirea educaiei antreprenoriale;
- Facilitarea consolidrii i nfiinrii de IMM-uri, inclusiv
punerea la dispoziie, a garaniilor, a mprumuturilor i a
capitalului iniial prin instrumente financiare, precum i
acordarea de sprijin pentru dezvoltarea planurilor de
afaceri.
- Dezvoltarea de reele informatice i informaionale
regionale, extinderea conexiunii n band larg i a
accesului la internet
- Sprijinirea utilizrii TIC pentru dezvoltarea afacerilor.
- Crearea i extinderea capacitilor avansate de producie
i servicii oferite de ntreprinderile mici i mijlocii
- Sprijinirea accesului IMM-urilor la pieele internaionale,
prin msuri de internaionalizare.
- ncurajarea dezvoltrii de produse i servicii inovatoare;
- Sprijinirea spin-off-urilor i start-up-urilor inovatoare.
- Credite i garanii pentru IMM-uri inovatoare;
- Servicii TIC i aplicaii pentru IMM-uri: dezvoltarea
comerului i a cererii TIC, etc;
- Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP),
faza II de dezvoltare
- Investiii conexe ELI Extreme Light Infrastructure;
- Investiii n centre de inovare i transfer tehnologic;
- Investiii n parcuri tiinifice i tehnologice;
- Sprijinirea clusterelor, a parteneriatelor de cooperare ntre
actorii din domeniul cercetrii, al educaiei i al inovrii,
dezvoltarea infrastructurilor de C&I n ntreprinderi,
inclusiv n domeniul agricol
- Reabilitarea/regenerarea zonelor urbane deprivate, cu
accent pe grupurile vulnerabile/defavorizate;
- Elaborarea strategiilor de dezvoltare local plasat sub
responsabilitatea comunitii,
- Sprjinirea investiiilor n infrastructurile de locuire,
servicii sociale, sntate i educaie,
- ncurajarea dezvoltrii economiei sociale i promovarea
antreprenoriatului social,
- Furnizarea de servicii integrate la nivelul comunitii,
care pot include: msuri de ocupare i formare
profesional a forei de munc, activiti sociale, msuri
sociale, de sntate, de educaie, de locuire, care
vizeaz inclusiv implicarea activ a membrilor
comunitii n soluionarea problemelor cu care se
confrunt comunitatea,
- Sistem integrat regional de gestiune a serviciilor din
domeniul social.

233

3.2.1. Promovarea ocuprii forei


de munc i sprijinirea mobilitii
lucrtorilor

3.2.2.Investiiile n consolidarea
accesului la educaie i formare de
competene i nvare pe tot
parcursul vieii.

3.2.3.Oferirea i garantarea
accesului tuturor cetenilor la
servicii de sntate de nalt
calitate
3.2.4. mbunatirea accesului la
serviciile sociale, precum i
diversificarea i creterea calitii
acestora

3.2.5. Sprijinirea furnizrii de


servicii publice digitale

- mbuntirea participrii pe piaa forei de munc a:


tinerilor, omerilor, omerilor de lung durat,
persoanelor inactive, persoanelor aflate n cautarea unui
loc de munc, lucrtorilor vrstnici (55-64 ani),
- Sprijinirea creterii ocuprii forei de munc, n special a
persoanelor
vulnerabile
i
expuse
riscului
de
marginalizare social (persoane cu dizabiliti, persoane
cu nivel redus de educaie, minoriti de etnie roma,
etc);
- Cresterea nivelului de abiliti i competene al tinerilor
NEETs, omerilor i a persoanelor inactive, omerilor de
lung durat, persoanelor din rndul minoritii roma,
persoanelor cu dizabiliti, persoanelor cu nivel redus de
educaie, persoanelor din mediul rural, etc)
- Promovarea de noi oportuniti de angajare n zona
rural;
- Furnizarea de informaii cu privire la oportunitile de
angajare existente;
- Acordarea de sprijin financiar adecvat (prime de
mobilitate i/sau de instalare) cu scopul de a facilita
creterea ocuprii i mobilitii lucrtorilor
- Construcia, reabilitarea, modernizarea, extinderea i
dotarea
infrastructurii educaionale (precolare,
invmntul general obigatoriu, universitare, coli
profesionale i tehnice, etc)
inclusiv n zonele
defavorizate
- Combaterea fenomenului de parsire timpurie a colii i
promovarea accesului nediscriminatoriu la educaie de
calitate: dezvoltarea de programe pentru meninerea
elevilor n sistemul de educaie;
- Investiii n competenele cadrelor didactice pentru
nvarea centrat pe elev;
- Corelarea ofertei de formare a competentelor cu cererea
pieei forei de munc;
- Sprijinirea procesului de formare continu, inclusiv n
mediul rural.
- Utilizarea TIC in procesul de formare
- Asigurarea accesului egal la serviciile de sntate;
- Imbuntirea serviciilor de tratament ambulatoriu;
- Creterea calitii serviciilor prin modernizarea i
echiparea infrastructurii de sntate.
- Construcia, reabilitarea, modernizarea, extinderea i
dotarea
infrastructurii educaionale anteprecolare
(cree)
- Reabilitarea/modernizarea infrastructurii pentru servicii
sociale nerezideniale, inclusiv dotarea cu echipamente;
- Sprijinirea tranziiei de la sistemul instituionalizat ctre
serviciile oferite la nivelul comunitii;
- Sprijinirea dezvoltrii de servicii sociale, precum i de
servicii comunitare integrate furnizate la nivelul
comunitii;
- Sprijinirea serviciilor de facilitare i mediere la nivel
comunitar.
- Servicii de sprijin pentru mbuntirea competenelor
digitale;
- Servicii i aplicaii de e-incluziune, e-educaie, esnatate, e-cultur, e-guvernare

234

4.1.1.Dezvoltarea sistemelor de
transport public

4.1.2. Promovarea unor forme de


transport alternativ

4.1.3. Modernizarea reelei de cale


ferat

4.1.4. Masuri de implementare a


planurilor de mobilitate urban
durabile

4.2.1.Imbuntirea infrastructurii
de transport rutier naional,
judeean i de interes local

- Dezvoltarea transportului electric urban (modernizarea/


construcia de linii de tramvaie, linii metrou, troleibuze,
achiziionarea i instalarea echipamentelor specifice
pentru centre de electrificare: substaii electrice de
traciune, etc.);
- Creterea gradului de integrare al sistemelor de
transport cu traciune electric;
- Realizarea si dezvoltarea traseelor/benzilor proprii
pentru mijloacele de transport public i pentru cele de
urgen;
- Reorganizarea circulaiei n zonele centrale;
- Achiziionarea, modernizarea i dezvoltarea parcului de
mijloace de transport in comun (material rulant
electric/vehicule ecologice);
- Modernizarea/reabilitarea
infrastructurii
specifice
coridoarelor deservite de transport public (staii de
transport public, depouri, terminale intermodale,
sisteme park&ride, infrastructur rutier aferent,etc)
- Dezvoltarea serviciului de transport public n judeul
Ilfov;
- Construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/
traseelor pentru bicicliti/ciclisti i a infrastructurii
tehnice aferente
- Crearea de zone i trasee pietonale, perdele forestiere i
alineamente de arbori
- Dezvoltare Centura Cicloturistic Bucureti;
- Extinderea reelei Drumuri verzi n Bucureti;
- Deschiderea
circulaiei
feroviare
Bucureti-VideleGiurgiu i refacerea podului Vidra - Grditea;
- Modernizarea i reabilitarea Complexului feroviar
Bucureti Nord - Legtura subteran Gara de Nord Gara Progresu - Legtur subteran Gara de Nord Gara Obor;
- Modernizarea liniei de cale ferat Bucureti Nord
Aeroportul Internaional Henri Coand;
- Reabilitarea/modernizarea/extinderea
infrastructurii
feroviare aflate pe reeaua TEN-T,
- Soluii integrate ITS (IT&C) pt sistemul de transport
public i management al traficului (semnalizarea
drumurilor, sisteme de monitorizare video, etc)
- Modernizarea i dezvoltarea unui sistem de informare
eficient a cltorilor, integrat cu facilitai de cretere a
accesibilitii;
- Realizarea unui sistem integrat IT de plat a tarifului de
cltorie, sisteme e-ticketing pentru cltori i parcri.
- Modernizarea i extinderea drumurilor aflate n
gestiunea autoritilor judeene, locale i comunale,
(drumuri judeene care asigur conectivitatea secundar
la reeaua TEN-T, strzi urbane, drumuri de interes
local, variante ocolitoare, etc);
- Construcia, modernizarea inelelor urbane, pasaje
sub/supraterane, supralrgiri strzi urbane, etc.
- Construirea de parcri sub/supraterane;
- Construcia/modernizarea de autostrzi/drumuri expres
/drumuri naionale, osele de centur, situate pe
reeaua TEN-T

235

4.2.2.Dezvoltarea de sisteme de
transport intermodale regionale

- Construirea de terminale intermodale n scopul


interconectrii diferitelor reele de transport (realizare
conectare la A1, Piaa Unirii, Gara de Nord, Gara
Progresu, Gara Obor, Petricani, Rzoare i altele);
- Realizarea infrastructurii de transport pentru nodul
intermodal de marfa la Moara Vlsiei.

4.3.1. Amenajarea infrastructurii


de navigaie

- Lucrri pe cursurile inferioare ale rurilor Arge i


Dmbovia pentru navigaie i alte scopuri;
- Amenajare porturi pe raurile Arges (comuna 1
Decembrie) i Dambovita (comuna Glina), ce apartin
reelei TEN-T global de ci navigabile pe cursuri
interioare.
- Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de utiliti
publice apa canalizare;
- Finalizarea staiei de epurare Glina, reabilitarea
principalelor colectoare de canalizare i a canalului
colector Dmbovia (caseta)in Bucuresti -etapa II
- Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata
- Realizarea de instalaii de tratare termic deeurilor
solide;
- Realizarea de staii de compost cu valorificare
energetic;
- Realizarea de instalaii pentru tratarea termic a
deeurilor (inclusiv deeuri medicale);
- Implementarea i informarea populaiei cu privire la
problematica specific local de protecie a mediului
precum i mijloace de aciune specifice, inclusiv
colectare selectiv.
- Consolidarea capacitii instituionale a ADI i a
Consiliului Judeean in domeniul sistemelor integrate de
management al deeurilor;
- Implementarea unor soluii specifice de management al
deeurilor la nivelul municipiului Bucureti;
- Realizarea de instalaii de valorificare energetic cu
cogenerare de inalt eficien a deeurilor municipale in
municipiul Bucureti
- Implementare sistem informaional operativ pentru
managementul calitii aerului i soluii pentru reducerea
nivelului de poluare a aerului;
- Protejarea i extinderea Centurii verzi a Municipiului
Bucureti;
- Protecia biodiversitii i a patrimoniului natural prin
sprijinirea ariilor protejate;
- Constituirea i dotarea unor centre regionale de
intervenie multi-risc in vederea asigurrii unui rspuns
oportun i eficient la nivel regional
- Dotarea serviciilor profesioniste, serviciilor voluntare
pentru situaii de urgen, a centrelor rapide de
intervenie, cu tehnic, mijloace i echipament de
intervenie in vederea dezvoltrii capacitatii de raspuns
in situatii de urgen
- Dezvoltarea infrastructurii i a sistemului de pregtire a
personalului ce incadreaz serviciile de urgen
profesioniste i voluntare
- Reabilitare urbana a rului Dmbovia;
- Amenajarea luncii Dmboviei;
- Amenajarea zonei Lacul Morii pentru agrement;
- Reabilitarea calitii apei salbei de lacuri de pe rul

5.1.1. Creterea eficienei


gestionrii apelor (alimentare,
epurare, reutilizare)

5.1.2. Creterea eficienei n


gestionarea deeurilor (reutilizare,
reciclare, valorificare)

5.1.3. mbuntirea calitii


aerului prin investiii n
infrastructura verde

5.1.4. Imbunatatirea capacitii de


adaptare la schimbrile climatice i
rspuns la dezastre, inclusiv
prevenirea si gestionarea riscurilor

5.2.1.Imbunatatirea spaiului i a
climatului urban

236

5.2.2. Valorificarea durabil a


patrimoniului cultural de interes
mondial, naional i local

Colentina (13 lacuri) i a lacurilor interioare din capital


(6 lacuri);
Restaurarea,
protejarea
i
conservarea
Parcului
Herstru, i promovarea identitii culturale i istorice a
acestuia;
Reabilitarea cldirilor, centrelor istorice i culturale;
Inventarierea siturilor de interes patrimonial;
Crearea unui cadru de sprijin al proprietarilor pentru
restaurarea cldirilor de patrimoniu;
Restaurarea i punerea n valoare a Palatului Voievodal
"Curtea Veche";
Modernizare spaiu public urban piaa de flori George
Cobuc;
Punerea n valoare a monumentelor de for public;
Ansamblu urban complex Pod Mihai Vod, pod pietonal
i pentru bicicliti peste Dmbovia i parcaje subterane;
Valorificarea forturilor din judeul Ilfov;
Punere n valoare a catacombelor din subteranul
centrului istoric al Bucuretiului;
Reabilitare infrastructur Centru Istoric;

5.2.3. Amenajarea facilitailor


pentru petrecerea timpului liber

- Amenajare zone de recreere, zone tematice; sport ;


- Realizare BIO PARC ZOO Bneasa;

6.1.1. Creterea eficienei


energetice n cldirile publice i
rezideniale;

- Reabilitarea energetic a blocurilor de locuine i a


cldirilor publice;
- Individualizarea consumurilor de energie termic prin
intermediul repartitoarelor de costuri n condominii
racordate la sistemul centralizat de furnizare a energiei
termice;
- Instalarea sistemelor de energie termic din surse
regenerabile pentru cldirile instituiilor publice;

6.1.2. Reabilitarea i
modernizarea sistemelor de
transport i distribuie ale
agentului termic;

- Reabilitarea/modernizarea magistralelor de termoficare,


a reelelor termice primare din Municipiul Bucureti
(zona Militari, Vitan, CET Pantelimon, etc);
- Reabilitarea/modernizarea reelelor termice secundare
aferente celor 27 centrale termice din Municipiul
Bucureti;
- Reabilitarea/modernizarea
de
racorduri
aferente
Punctelor Termice;
- Optimizarea reelelor de transport i distribuie prin
redimensionarea acestora, corespunztor debitelor de
agent termic vehiculate;
- Implementarea soluiei de realizare a reelei cu
conducte preizolate, dotate cu sistem de detectare,
semnalizare i localizare a pierderilor, in scopul
reducerii acestora;
- Reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane, a
racordurilor i a elementelor constructive;
- Transformarea centralelor termice n centrale de
cogenerare de nalt eficien
- Modernizarea centralelor termice;
- Implementarea soluiilor eficiente energetic privind
iluminatul public (sisteme de telegestiune, etc);
- Reabilitare / modernizare elemente ale sistemului de
iluminat public (reea, stlpi, corpuri de iluminat, etc).

6.1.3. Eficientizarea sistemelor de


producere a energiei termice
6.1.4. Creterea eficienei
energetice a sistemelor de iluminat
public

237

CAPITOLUL 5. ESTIMAREA NECESITILOR DE FINANARE


Tabel nr 90. Estimarea nevoii de finanare pe fiecare obiectiv specific pentru 2014-2020
OS
OS.1
OS.2
OS.3
OS.4
OS.5
OS.6

Obiectiv specific
Creterea competitivitii IMM-urilor
Consolidarea cercetarii, dezvoltrii
tehnologice i inovrii
Intrirea coeziunii sociale i teritoriale in
cadrul regiunii
Promovarea sistemelor de transport
durabile i reducerea blocajelor din cadrul
reelelor de transport
Imbuntirea calitii mediului i sprijinirea
dezvoltrii durabile
Tranziia ctre o economie cu emisii sczute
de dioxid de carbon
TOTAL

Nr proiecte

TOTAL
(milioane lei)

14

2532,33

13

1076,05

103

2426,15

228

71417,48

131

13942,25

58

5647,76

547

97042,02

Tabel nr 91. Proiecte majore (peste 50 mil euro) ce vor fi implementate in regiunea Bucuresti
Ilfov in perioada 2014-2020 ( cf. POIM varianta 15.06.2015)
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

Denumire proiect
Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELINP), faza II de dezvoltare
Reabilitare linie cale ferat BucuretiAeroport Henri Coand
Fazarea Liniei de metrou Magistrala 5
Seciunea Rul Doamnei - Eroilor, inclusiv
Valea Ialomiei
Fazarea Magistralei 4 Racordul 2
Seciunea Parc Bazilescu- Struleti
Fazarea proiectului mbuntirea
serviciilor de transport public de cltori cu metroul pe
Magistrala 2 Berceni- Pipera
Modernizarea centurii existente de sud Bucuresti - 4
benzi
Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de ap i ap uzat n aria de
operare a SC Euro APAVOL SA
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de ap
i ap uzat n judeul Ilfov
Fazarea proiectului Extinderea i
modernizarea sistemelor de ap i ap uzat
n municipiul Bucureti
Finalizarea staiei de epurare Glina, reabilitarea
principalelor colectoare de canalizare i a canalului
colector Dmbovia (Caseta) n Bucureti Etapa II
Instalaie de valorificare energetic cu cogenerare de
nalt eficien a deeurilor municipale n municipiul
Bucureti
Modernizarea sistemului de transport al energiei
termice n Municipiul Bucureti

Program
operational

Corespondenta OS
PDR-BI

POC

OS 2

POIM (AP 1),


MPGT

OS 4

POIM (AP 1)

OS 5

POIM (AP 1)

OS 5

POIM (AP 1)

OS 5

POIM (AP 2),


MPGT

OS 4

POIM (AP 3)

OS 5

POIM (AP 3)

OS 5

POIM (AP 3)

OS 5

POIM (AP 3)

OS 5

POIM (AP 3)

OS 5

POIM (AP 7)

OS 6

238

CAPITOLUL 6. INDICATORI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR STRATEGIEI


OBIECTIVELE STRATEGICE SUNT RE
Obiectivele strategice sunt reprezentative pentru schimbrile dinamice promovate de
Strategia Regiunii Bucureti - Ilfov. n acest sens, obiectivele specifice exprim direcia care
trebuie urmat de Regiunea Bucureti - Ilfov i constituie repere pentru orientarea
documentelor de programare (conform Memorandumul Guvernului Romniei privind
pregtirea accesrii i implementrii fondurilor europene n perioada 2014-2020/aprobat n
iunie 2012). n plus, strategia regional i documentele de programare sunt coerente i se
susin reciproc, astfel nct progresele intr-o dimensiune le alimenteaz pe cele din cealalt
dimensiune.
La nivelul regiunii Bucureti - Ilfov pentru fiecare tem prioritar a fost stabilit un numr
limitat de indicatori cheie de monitorizare a obiectivelor strategiei regionale. Indicatorii au
fost selectai n conformitate cu prevederile regulamentelor europene pentru perioada 20142020, Planul Naional de Reform, Acordul de Parteneriat i schiele programelor operaionale
pentru perioada de programare 2014-2020.
Obiectivele strategice nu reprezint finaliti n sine ns, se poate afirma ca temele prioritare
subsumate acestora contribuie la msurarea i direcionarea Strategiei Regiunii Bucureti Ilfov.
Obiectiv
specific

1. Creterea
competitivitii
IMM-urilor

2. Consolidarea
cercetrii,
dezvoltrii
tehnologice i
inovrii

Tema prioritara

Unit de
msur

Sursa datelor

INS

Nr. IMM/1000
loc.

INS

INS

Nr.

INS

INS

Mii Lei

INS

Nr.

ANCSI

Nr.

INS

INS

INS

INS

Nr.

Proiecte

Rata de ocupare pe grupe de vrst

INS

Rata
abandonului
colar
nvmntul preuniversitar
Rata de prsire timpurie a colii

Indicatori

1.1 Dezvoltarea
intensiva i
extensiva a IMMurilor, inclusiv a
celor care activeaz
n sectorul agricol i
conexe acestuia.
1.2. Creterea
inovrii n
ntreprinderi, a
difuzrii i adoptrii
de noi tehnologii,
inclusiv TIC.

Productivitatea muncii n
ntreprinderi

2.1. Dezvoltarea
activitii de
cercetare dezvoltare
i a infrastructurii de
inovare i transfer
tehnologic

Cheltuieli totale n activitatea de


cercetare -dezvoltare
Numr
entiti
de
transfer
tehnologic create
Numr de cereri de brevet de
invenie depuse

Densitatea IMM-urilor
Ponderea ntreprinderilor active n
total ntreprinderi nou create la un
an de la nfiinare
Numr de ntreprinderi cu inovaie
de produs i/sau proces
Ponderea ntreprinderilor inovatoare
n total ntreprinderi

Rata srciei relative

3. ntrirea
coeziunii
sociale i
teritoriale n
cadrul regiunii

3.1. Diminuarea
dezechilibrelor
teritoriale
3.2. Diminuarea
dezechilibrelor
sociale

Rata
riscului
de
sracie
sau
excluziune social
Rata deprivrii materiale severe
Numrul persoanelor care triesc n
zone urbane unde s-au implementat
strategii integrate de dezvoltare
local
n

Gradul de cuprindere n nvmnt


a populaiei de vrsta colar

INS

EUROSTAT

INS

239

Obiectiv
specific

4. Promovarea
sistemelor de
transport
durabile i
reducerea
blocajelor din
cadrul
reelelor de
transport

Tema prioritara
4.1. Promovarea
transportului
prietenos cu mediul
4.2. Modernizarea i
dezvoltarea
infrastructurii de
transport n special
n zonele urbane
4.3. Sprijinirea
transportului
naval

5.1. mbuntirea
calitii mediului
natural
5.
mbuntirea
calitii
mediului i
sprijinirea
dezvoltrii
durabile

Numrul pasagerilor transportai n


transportul public pe tipuri de
vehicule
Lungime infrastructur regional
construit/reabilitat/modernizat
conectat la TEN-T
Numr
accidente
de
circulaie
rutier cauzatoare de vtmri
corporale
Lungimea liniilor de tramvai/ metrou
construite/reabilitate/modernizate
Operaiuni implementate destinate
transportului public i nemotorizat
Numr de persoane deservite de
sisteme publice de alimentare cu
ap
Numr de persoane conectate la
sisteme de canalizare i epurare
Cantitatea
de
deeuri
tratate/reciclate
Numr de persoane care colecteaz
selectiv deeurile
Timpul de intervenie n situaii de
urgen
Suprafaa
spaiilor
intravilanul localitatilor

verzi

Spaii deschise create sau reabilitate


5.2. mbuntirea
calitii mediului
construit

6. Tranziia
ctre o
economie cu
emisii sczute
de dioxid de
carbon

Indicatori

6.1. Susinerea de
investiii n vederea
utilizrii eficiente a
energiei

Gradul de satisfacie al populaiei n


legatur cu spaiile publice din
regiune
Numr de obiective de patrimoniu
cultural reabilitate
Numr de vizitatori la obiectivele de
patrimoniu cultural reabilitate
Emisii GES
Consumul de energie primar n
cldiri publice
Numrul de gospodrii cu clasificare
mai bun a consumului de energie
Consumul de energie primar n
iluminatul public
Capacitatea instalat introdus in
reeaua
naional
a
energiei
provenite din surse regenerabile

Unit de
msur

Sursa datelor

Nr.

INS

Km.

Proiecte/INS

Nr.

INS

Km.

INS

Nr.

Proiecte

Nr.

INS

Nr.

INS

Tone/An

APMB/APMIlfov

Nr.

APMB/APMIlfov

Min
.

MAI/ISU

Metrii
ptrai/loc

INS

Metrii ptrai

Proiecte

EUROSTAT

Nr.

Proiecte

Nr.

Proiecte

tone echiv
CO2/an
kWh/an

APM Bucuresti
APM Ilfov
Proiecte

gospodarii

Proiecte

kWh/an

Proiecte

MW

Transelectrica

Tabel nr 92. Indicatori de realizare a obiectivelor strategiei

240

CAPITOLUL 7. SISTEMUL DE IMPLEMENTARE


Planul de Dezvoltare Regional a fost elaborat n contextul n care resursele pentru
implementarea sa nu sunt la dispoziia elaboratorului sau a regiunii de dezvoltare. Astfel,
implementarea Planului de Dezvoltare Regional este condiionat de implementarea
Programelor Operaionale, a programelor de investiii naionale i a planurilor de investiii
locale.
In cadrul fiecrui document de programare sau a planurilor locale de aciune se stabilesc att
mecanismele de implementare cat i cadrul instituional.
In conformitate cu metodologia de elaborare a PDR i n condiiile legii 315/2004 procesul de
implementare a proiectelor strategice va include:
Identificarea, selectarea i dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul regiunii (fie de
proiecte identificate, analiza i corelarea proiectelor identificate n raport cu obiectivele
sectoriale i strategice, precum i cu dezvoltarea teritorial, impactul estimat al proiectului
regional), n vederea identificrii celor mai bune soluii pentru atingerea obiectivelor i
prioritilor regionale propuse;
Elaborarea unor planuri de aciune privind implementarea proiectelor strategice care s
contribuie la realizarea obiectivelor PDR;
Urmrirea calendarului de implementare a proiectelor strategice;
Monitorizarea progreselor realizate
Organizarea de ntlniri periodice cu autoritile publice locale i cu organismele
intermediare pentru programele operaionale.
Organizarea de ntlniri cu actorii regionali i a unor activiti permanente de informare
privind oportunitile de finanare nerambursabil.
Elaborarea unor analize, studii, strategii regionale pentru domenii cheie ale Strategiei
Regionale de Dezvoltare .

CAPITOLUL 8. MONITORIZAREA I EVALUAREA


Monitorizarea PDR presupune colectarea informaiilor legate de schimbrile aprute pe
parcursul perioadei 2014-2022 n indicatori cheie (identificai n procesul de planificare).
Monitorizarea indicatorilor identificai n procesul de planificare reprezint modalitatea de a
msura schimbrile n plan regional.
Monitorizarea se va realiza prin intermediul rapoartelor strategice, elaborat de ctre ADRBI,
care prezint progresele nregistrate n implementare.
In vederea colectrii informaiei privind implementarea aciunilor relevante pentru PDR se vor
realiza protocoale de colaborare pentru schimbul de informaii ntre instituiile care dein
datele relevante.
Aceste rapoarte strategice vor fi realizate n 2016, 2019 i 2022, fiind prezentate n cadrul
edinelor CDRBI i transmise autoritilor de la nivel naional (AMPOR Direcia Strategii i
Coordonare Program).
Prin intermediul rapoartelor periodice se vor realiza activiti de comunicare cu factorii
interesai.
De asemenea, pentru continuitatea procesului partenerial, aceste rapoarte strategice vor fi
prezentate pentru avizare membrilor CRP BI.

241

cadrul raportului vor fi evideniate:


situaia i evoluia socio-economic la nivelul regiunii;
realizrile, problemele i perspectivele n ceea ce privete implementarea PDR;
exemplele de bun practic.
orice propuneri de modificare a PDR (tabele financiare, indicatori, list de proiecte
strategice, etc).

Pe baza informaiilor colectate n decursul procesului de monitorizare se va realiza evaluarea


intermediar i ex-post n scopul fundamentrii deciziilor pentru perioada de programare post
2020.
PDR B-I a fost supus evalurii (evaluare ex-ante) nc din tipul etapei de elaborare. Evaluarea
ex-ante a PDR B-I a fost realizat n cadrul unui contract cadru gestionat de Ministerul
Fondurilor Europene. Urmare a recomandrilor formulate de ctre evaluator, PDR B-I a fost
revizuit de ctre echipa de planificare.
CAPITOLUL 9. SINTEZ A EVALURII STRATEGICE DE MEDIU (SEA)
Planul de Dezvoltare Regional Bucureti Ilfov reprezint un document strategic regional, care
fundamenteaz msuri i intervenii ce vor fi implementate prin alte programe de investiii.
Instituia responsabil cu elaborarea planului de dezvoltare regional este Agenia pentru
Dezvoltare Regional Bucureti Ilfov, organism neguvernamental, non-profit, de utilitate
public, cu personalitate juridic, care funcioneaz n domeniul dezvoltrii regionale. ADR se
organizeaz i funcioneaz n condiiile legii 315/2004 privind dezvoltarea regional n
Romnia, cu modificrile i completrile ulterioare.
In baza Hotrrii Guvernului nr.1076/2004 i n contextul n care:
- Prin Planurile de Dezvoltare Regional nu se finaneaz direct proiecte ci prin intermediul
unor programe de investiii ex. programul operaional regional) Planul de Dezvoltare
Regional nu are buget propriu/alocare financiar iar titularul acestuia este Regiunea de
Dezvoltare reprezentat de CDR;
- Conform reglementrilor curente, Planurile de dezvoltare regional sunt aprobate de
Consiliul pentru Dezvoltare Regional, fr a avea titlu executoriu pentru consiliile judeene.
Consiliul de Dezvoltare Regional (CDR), creat la nivelul regiunii Bucureti-Ilfov, reprezint o
structura partenerial extins care sprijin i coordoneaz, la nivel regional, procesul de
elaborare, administrare i implementare a politicii de coeziune economic i social, avnd rol
deliberativ. n conformitate cu prevederile legii 315/2004, regiunile de dezvoltare nu sunt
uniti administrativ-teritoriale i nu au personalitate juridic;
Agenia pentru Dezvoltare Regional Bucureti Ilfov a solicitat Ministerului Mediului i
Schimbrilor Climatice (MMSC) prin adresa 78085/30.09.2013 stabilirea procedurii de
realizare a evalurii de mediu pentru planuri i programe.
In urma acestui demers, i n urma parcurgerii etapei de ncadrare, MMSC a emis decizia
161659/03.10.2013 care susine ca PDRBI nu se supune prevederilor HG 1076/2004 privind
stabilirea procedurii de realizare a evalurii de mediu pentru planuri i programe, deoarece nu
ndeplinete criteriile prevzute la art. 2 lit. c) (i) din actul normativ (a se vedea Anexa 25)

242

CAPITOLUL 10. PROCESUL PARTENERIAL


La nivel Regiunii Bucureti-Ilfov, pe baza obiectivelor tematice aferente Strategiei Europa 2020 i
a prioritilor tematice naionale, menionate n Memorandumul pentru aprobarea aciunilor i
documentelor privind pregtirea accesrii i implementrii fondurilor europene n perioada 20142020, aprobat n edina Guvernului Romniei din data de 13 iunie 2012, au fost constituite 9
grupuri tematice regionale.
La nivel regional, pe baza prioritilor tematice, au fost constituite 9 grupuri de lucru:
Ocupare, incluziune social i servicii sociale;
Competitivitate i eficien energetic;
Dezvoltare rural, agricultur, pescuit;
Educaie;
Servicii de sntate;
Turism, cultur, patrimoniu cultural;
Mediu i schimbri climaterice;
Transport;
Comunicaii i tehnologie informaional;
Din reeaua partenerial de la nivelul regiunii Bucureti - Ilfov face parte i Comitetul Regional
pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regional Bucureti - Ilfov 2014 2020 (CRP BI).
CRP BI are rol consultativ, reprezentnd cadrul larg partenerial al Consiliului pentru Dezvoltare
Regional Bucureti-Ilfov (CDR BI) pentru elaborarea i avizarea PDR BI
Componenta CRP BI de 37 membri:

ADR BI

Consiliul Judeean Ilfov


Consiliul General al Mun. Bucureti
Autoriti locale
Grupuri tematice regionale

Direcia Regional de Statistic


Compartimentele de Dezvoltare Rural
Judeean ale Ministerului Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
Universiti din Regiunea BI
Mediul de afaceri/Camere de Comer i
Industrie din Regiunea BI
Patronate din Regiunea BI
Sindicate din Regiunea BI
Societate civil (ONG) din Regiunea BI
Agenii pentru Protecia Mediului din
Regiunea BI
Agenii pentru Ocuparea Forei de
Munc din Regiunea BI
Direcii pentru cultur, culte i
patrimoniu cultural naional din
Regiunea BI
Organizaii
reprezentative
pentru
minoriti i grupuri dezavantajate din
Regiunea BI
Direcii de Sntate Public din
Regiunea BI
Alte
instituii
i
organizaii
cu
reprezentare la nivelul Regiunii BI
Tabel nr 93. Componenta CRPBI

- 2 reprezentani (directorul general al ADR i


eful Departamentului Planificare, Programare,
Monitorizare i Portofoliu Proiecte
- 1 reprezentant
- 1 reprezentant
- cte 1 reprezentant
- 2 reprezentani
(alii dect coordonatorul grupului)
- 1 reprezentant
- 1 reprezentant
- cte 1 reprezentant
- cte 1 reprezentant
-

cte
cte
cte
cte

1
1
1
1

reprezentant
reprezentant
reprezentant
reprezentant

- cte 1 reprezentant
- cte 1 reprezentant
- cte 1 reprezentant
- cte 1 reprezentant
- cte 1 reprezentant

243

Atribuiile Comitetului Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regional BucuretiIlfov (CRP BI).
n conformitate cu prevederile Memorandumului Guvernului pentru aprobarea aciunilor i
documentelor privind pregtirea accesrii i implementrii fondurilor europene n perioada 20142020, CRP BI avizeaz:
a) analizele economice i sociale elaborate n scopul fundamentrii strategiei de dezvoltare
regional a PDR BI, precum i concluziile acestora privind problemele majore identificate la
nivelul Regiunii Bucureti-Ilfov, elaborate pe baza documentelor adoptate n GTR;
b) strategia pentru atingerea obiectivelor prioritare de dezvoltare din PDR BI;
c) programarea financiar orientativ a obiectivelor prioritare de dezvoltare;
d) proiectul PDR BI care va fi supus aprobrii CDR BI;
e) rapoartele strategice de monitorizare a PDR BI, care vor fi supuse aprobrii CDR BI;
f) lista indicativ a proiectelor strategice din PDR BI identificate la nivelul Regiunii
Bucureti-Ilfov.
Rundele de consultri pentru PDR BI 2014-2020 au nceput n noiembrie 2012 cu identificarea
i cuantificarea problemelor i nevoilor regionale i au continuat pe parcursul a 2 ani, fiind
organizate ntlniri parteneriale n toate etapele de elaborare a documentului, inclusiv n
vederea stabilirea prioritilor i msurilor viitoare.
ntlniri bilaterale cu actori regionali i membrii structurilor parteneriale
Pe ntreg parcursul perioadei de elaborare a documentelor de planificare Agenia pentru
Dezvoltare Regional Bucureti Ilfov a organizat:
- ntlniri de lucru cu toate autoritile publice locale din judeul Ilfov;
- Ateliere de lucru cu direciile specializate ale Primriei Generale a Municipiului
Bucureti;
- Ateliere de lucru cu direciile aflate n subordinea Consiliului General al Municipiului
Bucureti;
- Ateliere de lucru cu direciile aflate n subordinea primriilor de sector ale Municipiului
Bucureti;
- ntlniri de lucru cu aparatul Consiliului Judeean Ilfov;
- Reuniuni ale grupurilor de lucru tematice regionale.
Elaborarea documentelor n forma preliminara
Urmare parcurgerii etapelor de analizare a datelor statistice i a consultrilor parteneriale au
fost elaborate n faza de proiect:
- Analiza social i economic a regiunii Bucureti-Ilfov, n care sunt consemnate
evoluiile nregistrate de Bucureti Ilfov n ultimii ani;
- Analiza SWOT n care sunt identificate problemele i punctele forte ale regiunii;
- Strategia de dezvoltare a regiunii Bucureti-Ilfov n care au fost identificate obiective
globale, obiective specifice, teme prioritare i aciuni cheie.
In cadrul elaborrii Planului de Dezvoltare Regional au fost organizate grupuri de lucru
tematice dedicate analizei SWOT n cadrul crora au fost invitai experi i au fost dezbtute
posibilele puncte tari, puncte slabe, ameninri i oportuniti cu care se confrunt regiunea.
Dup identificarea acestora s-a trecut la o ierarhizare a importanei acestora. n baza opiniei
conturate i nsuite de majoritatea experilor au fost definitivate punctele tari, punctele
slabe, oportunitile i ameninrile cu care se confrunt regiunea Bucureti-Ilfov.
Analizele i Strategia de dezvoltare regional constituie totodat cadrul de fundamentare a
inteniilor investiionale locale, care vor direciona aciunile comunitilor din regiune.

244

In acest sens ADRBI a desfurat un proces intens de a stimula autoritile locale s


formuleze idei de proiecte, concretizate n fise de proiecte i portofoliu regional.
Portofoliul regional de proiecte a fost supus unei analize critice i Agenia a furnizat sprijinul
tehnic necesar pentru armonizarea interveniilor investiionale locale cu direciile naionale i
europene de dezvoltare.
Dezbatere public a documentelor de planificare i a strategiei regionale
Documentele de lucru au fost puse n dezbatere public prin publicarea lor pe site-ul oficial al
Ageniei www.adrbi.ro.
Agenia pentru Dezvoltare Regional a formalizat n scris i transmis partenerilor o serie de
chestionare specifice domeniilor de interes:
Chestionar identificare prioriti de dezvoltare regional.
Chestionar identificare Parcuri tiinifice
Chestionar identificare entiti de inovare i transfer tehnologic
Chestionar consultare Strategie de Dezvoltare Regional Bucureti Ilfov 2014-2020
direcii strategice.
Chestionar consultare Strategie de Dezvoltare Regional Bucureti Ilfov 2014-2020 pe
componente: social, (fora de munc, educaia, sntatea, incluziune sociala i combaterea
srciei), competitivitate, (competitivitate i eficien energetic, dezvoltare rural,
agricultur, pescuit, turism, cultur, patrimoniu cultural, comunicaii i tehnologie
informaional, cercetare-dezvoltare- inovare) transport, mediu i schimbri climatice.
In urma dezbaterilor a rezultat ca not general, c orientrile strategice propuse sunt
mbriate de ctre toi partenerii.
O serie de chestionare au fost completate chiar n timpul dezbaterilor. Alii s-au angajat s le
transmit pe e-mail. De asemenea att chestionarele cat i ultima variant a strategiei de
dezvoltare regional au fost postate pe site-ul Ageniei www.adrbi.ro. Totodat au fost
transmise tuturor membrilor grupurilor de lucru minutele reuniunilor, varianta de strategie
supusa dezbaterii cat i chestionarele.
In cadrul procesului de consultri parteneriale au fost identificate inteniile investiionale ale
autoritilor publice locale din regiune, care au fost consemnate n fie de proiect, constituind
astfel portofoliul de proiecte regionale.
ntregul proces consultativ a constat n 15 ntlniri la care au participat un numr de cca. 250
reprezentani ai autoritilor publice locale, societii civile i mediului de afaceri, institutelor
de cercetare, sistemului de nvmnt, sistemului socio-medical, etc.

CAPITOLUL 11. PRINCIPII ORIZONTALE


La elaborarea planului de dezvoltare regional i a strategiei au fost luate n considerare
princiipiile orizontale privind dezvoltarea durabil, egalitatea de gen, egalitatea de anse i
prevenirea discriminrii de orice fel.
Pe ntreg procesul de elaborare al PDRBI s-a avut n vedere implicarea autoritilor cu
responsabiliti n domeniul egalitii de gen i anse, care s reprezinte interesele grupurilor
vulnerabile, precum i a celor responsabile cu protecia mediului i dezvoltrii durabile, ce a
avut ca rezultat integrarea principiilor orizontale n strategia de dezvoltare a regiunii. Pe
parcursul procesului de consultare public al PDRBI s-a oferit posibilitatea diverilor
stakeholders interesai s se implice n dezvoltarea documentului, fapt care a condus la
rafinarea operaiunilor prevazute n SDRBI inclusiv din perspectiva temelor transversale.

245

PDR BI va contribui la promovarea progreselor economice, sociale i durabile la nivelul


regiunii ntruct aciunile prevazute n strategia de dezvoltare regional Bucureti Ilfov pentru
perioada 2014-2020 i vor aduce aportul specific la dezvoltarea durabil a regiunii.
Integrarea principiilor orizontale n strategia de dezvoltare a regiunii se va realiza i la nivelul
implementrii i monitorizrii PDRBI. Indiferent de sursa de finanare, investiiile SDRBI se
vor realiza cu respectarea legislaiei naionale in domeniul egalitii de gen, de anse,
nediscriminrii i proteciei mediului. Mai mult, pentru actiunile SDRBI care vor fi finanate
prin FESI principiile egalitii de anse si nediscriminrii, dezvoltrii durabile i egalitii de
gen vor fi integrate n criterii de selecie.
Dezvoltare durabil
PDRBI promoveaz dezvoltarea durabil, n primul rnd, prin stabilirea unor obiective i tipuri
de aciuni cheie, orientate direct spre susinerea acesteia. Obiectivele SDR-BI sunt urmrite n
concordan cu principiul dezvoltrii durabile i al promovrii de ctre Uniune European a
obiectivului de conservare, protecie i mbuntire a calitii mediului, n conformitate cu
articolul 11 i cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, avnd n vedere principiul poluatorul
pltete.
Aplicarea principului dezvoltrii durabile va urmri asigurarea unui echilibru ntre aspectele
legate de mediu, coeziune social i cretere economic n cadrul PDRBI. Integrarea
orizontal a principiului urmrete ca actiunile SDRBI care vor fi finanate prin FESI s
conduc la reducerea impactului asupra mediului ct mai mult posibil, prin activiti dedicate
proteciei mediului, eficienei energetice, atenurii schimbrilor climatice i adaptrii la
acestea, biodiversitii, rezistenei la dezastre, prevenirii i gestionrii riscurilor.
Pentru PDRBI a fost parcurs procedura de incadrare privind evaluarea strategic de mediu,
MMSC emind decizia 161659/03.10.2013 care susine ca PDRBI nu se supune prevederilor
HG 1076/2004. EIA va fi realizat la nivelul fiecarei intervenii/aciune SDRBI care va fi
finanat prin FESI, n acord cu prevederile legislaiei. n acest sens, n cadrul procesului de
selecie, toate proiectele vor fi evaluate din perspectiva proteciei mediului pentru a
determina dac impactul aciunii este limitat sau nesemnificativ.
In vederea utilizrii eficiente a resurselor i prevenirea generrii deeurilor vor exista criterii
de selecie privind: implementarea unor soluii economice bazate pe consum redus de ap i
energie, promovarea achiziiilor publice ecologice (unde este fezabil) precum i a unor cerine
specifice privind prevenirea generrii de deeuri.
n vederea mbuntirii calitii mediului natural i construit, aciunile din cadrul SDRBI vor
contribui la revitalizarea oraelor, la regenerarea spaiilor urbane degradate i abandonate
prin crearea condiiilor necesare pentru o dezvoltare durabil urban, la creterea eficienei
in gestionarea deeurilor i a apei, la creterea suprafeei de spaiu verde, precum i la
conservarea, protecia, promovarea i dezvoltarea patrimoniului natural i cultural.
Sprijinirea tranziiei ctre o economie cu emisii sczute de dioxid de carbon va fi asigurat, n
primul rnd, prin oferirea opiunilor de transport alternativ, scderea emisiilor de noxe avnd
un rol important n protejarea sntii locuitorilor i n promovarea unui viitor mai durabil
pentru toi. Rezultatul pozitiv pentru limitarea emisiile gazelor cu efect de ser va fi amplificat
de implementarea msurilor din Planul de Mobilitate Urban Durabil (PMUD).
Dezvoltarea infrastructurii de transport, modernizarea parcului de vehicule destinat
transportului public vor contribui la optimizarea/fluidizarea traficului i va conduce la
reducerea emisiilor de carbon n regiune.

246

Promovarea aciunilor n asigurarea eficienei energetice i utilizarea durabil a energiei cu


scopul de a mbunti eficiena energetic n cldirile rezideniale/publice i sistemele de
iluminat public n oraele din regiune va avea ca rezultat reducerea consumului de energie
primar la nivelul cldirilor rezideniale i a sistemelor de iluminat public, concomitent cu
reducerea gazelor cu efect de ser.
Egalitatea de anse i nediscriminarea
Implementarea acestui principiu in aciunile SDRBI este important avnd n vedere c att
proiectele de infrastructur ct i investiiile in dezvoltarea intreprinderilor ce vor fi finanate
prin FESI vor asigur accesul la oamenilor la un loc de munc, la educaie, sntate, la bunuri
i servicii.
SDRBI vizeaz aciuni n infrastructura de sntate i social care vor contribui la creterea
calitii serviciilor, la reducerea inegalitilor n ceea ce privete starea de sntate oferite la
nivel regional prin eficientizarea serviciilor integrate sanitare i sociale. Combaterea
discriminrii pe criterii de sex, origine etnic sau rasial, religie sau credin, handicap, vrst
sau orientare sexual este condiionat de existena unui sistem educativ favorabil egalitii
de anse i dezvoltrii personale prin mbuntirea condiiilor infrastructurii educaionale
pentru asigurarea premiselor materiale necesare unui proces educaional la nivel european i
creterea participrii populaiei colare i a adulilor la procesul educaional.
SDRBI are n vedere prin aciunlie sale diminuarea dezechilibrelor sociale prin sprijinirea
regenerrii economice i sociale a comunitilor defavorizate din mediul urban, asigurarea
accesului nediscriminatoriu la serviciile de asisten social, pentru toi cetenii, acordnd o
atenie special grupurilor sociale defavorizate (populaia de etnie rom, persoane cu
dizabiliti, persoane vrstnice fr sprijin, copii din familii dezorganizate, persoane - victime
ale violenei domestice, etc.).
Pentru actiunile SDRBI care vor fi finantate prin FESI vor fi respectate prevederile legislaiei n
vigoare cu privire la egalitatea de anse i nediscriminare pe criterii de sex i luarea n
considerare n implementarea investiilor a tuturor politicilor i practicilor prin care s nu se
realizeze nicio deosebire, excludere, restricie sau preferin, indiferent de: ras,
naionalitate, etnie, limb, religie, categorie social, convingeri, gen, orientare sexual, vrst
etc., care are ca scop sau efect restrngerea, nlturarea recunoaterii, folosinei sau
exercitrii, n condiii de egalitate, a drepturilor omului i a libertilor fundamentale sau a
drepturilor recunoscute de lege.
SDRBI contribuie la promovarea incluziunii sociale n special persoanelor aparinnd
minoritii rome i a diferitelor grupuri vulnerabile pentru a le ajuta s se integreze pe piaa
muncii i a le asigura condiii optime de locuire.
Principiul egalitii de anse este un criteriu de selecie, ce prevede crearea facilitilor de
acces precum i dotri cu echipamente specifice destinate persoanelor cu dizabiliti precum
i obligaia de a demonstra c interveniile propuse nu contravin acestui principiu.
Egalitate de gen
n contextul creterii coeziunii economice, teritoriale i sociale, aciunile SDRBI ce vor fi
finanate prin FESI urmresc eliminarea inegalitilor i promovarea egalitii dintre femei i
brbai, integrarea aspectelor legate de gen.
Pentru aciunile SDRBI care vor fi finanate prin FESI vor fi respectate prevederile legislaiei n
vigoare cu privire la egalitatea de anse i de tratament ntre femei i brbai n domeniul
muncii, egalitii de anse i nediscriminare pe criterii de sex i luarea n considerare n
implementarea investiilor a tuturor politicilor i practicilor prin care s nu se realizeze nicio
deosebire, excludere, restricie sau preferin.

247

PDR BI este coerent cu Strategia Naional in Domeniul Egalitatii de Sanse intre Femei si
Barbati i Planul general de aciuni pentru implementarea Strategiei, pentru perioada 20142017.
n ceea ce privete egalitatea de anse ntre femei i brbai, SDRBI va avea n vedere, pe
baza indicatorilor de gen i n conformitate cu Strategia naional n domeniul egalitii de
anse ntre femei i brbai :
Asigurarea participrii echilibrate a femeilor i brbailor pe piaa muncii
Asigurarea egalitii de anse n educaie i formare profesional
ncurajarea femeilor antreprenori
Reconcilierea vieii profesionale cu viaa de familie
n domeniul dezvoltrii regionale va fi acordat atenie egalitii de gen n special prin
ncurajarea participrii femeilor la activiti socio-economice i de crearea de noi locuri de
munc, prin sprijinirea firmelor i creearea sau reabilitarea infrastructurii i serviciilor care
contribuie la reconcilierea ntre familie i viaa profesional i de asemenea prin asigurarea
accesului egal la noile tehnologii ajutnd grupurile sociale defavorizate s participe la o
societate bazat pe cunoatere.
Urmare a implementrii contractului de finanare nr 1.3.174/14.05.2014 pentru proiectul
"Formarea n domeniul antidiscriminrii, egalitii de gen i al drepturilor persoanelor cu
dizabiliti" (adresat n special AM-urilor i OI-urilor) experii DPPMPP au beneficiat de
instruire privind egalitatea de anse ntre femei i barbati i drepturile persoanelor cu
dizabiliti. Astfel, n OI - ADRBI exist expertiz n ceea ce privete respectarea principilor
orizontale n special n rndul experilor cu atribuii n: elaborarea documentelor de planificare
la nivel regional, monitorizarea acestora, oferirea de sprijin pentru autoritile publice locale
n dezvoltarea de proiecte i oferirea contribuiilor regionale la documentele de prgramare.
Contribuia PDRBI la implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea
Dunrii
Strategia UE pentru regiunea Dunrii (SUERD) este un mecanism comunitar de cooperare
a statelor din bazinul Dunrii, destinat dezvoltrii economice i sociale a macro-regiunii
dunrene, prin consolidarea implementrii n regiune a politicilor i legislaiei UE. Aceasta
strategie vizeaza interconectarea, protejarea mediului, creterea prosperitii i consolidarea
regiunii Dunrii. SUERD este important pentru Romnia i pentru regiunea Bucureti Ilfof din
perspectiva transformrii regiunii Dunrii ntr-o regiune competitiv, dinamic i prosper
care s ofere un standard ridicat de via comunitilor locale. SDRBI, prin obiectivele
specifice propuse va contribui la implementarea SUERD prin promovarea unor aciuni care vor
fi finanate, prin FESI n conformitate cu ariile prioritare SUERD
Ariile prioritare SUERD la care vor contribui obiectivele SDRBI sunt urmtoarele:
interconectarea regiunii Dunrii prin imbuntirea mobilitii i a multimodalitii pe
toate modurile de transport, prin incurajarea energiilor durabile i promovarea culturii
i a turismului, a contactelor directe ntre oameni (PDRBI OS4 i OS6)
protejarea mediului n regiunea Dunrii prin restaurarea i ntreinerea calitii apelor,
gestionarea riscurilor de mediu, conservarea biodiversitii, a peisajelor i a calitii
aerului i solurilor (PDRBI OS5)
creterea prosperitii prin dezvoltarea societii bazate pe cunoatere prin cercetare,
educaie i tehnologii ale informaiei, sprijinirea competitivitii, ntreprinderilor,
inclusiv dezvoltarea clusterelor, investiia n oameni i capaciti;(PDRBI OS1 i OS2)
consolidarea regiunii Dunrii prin ameliorarea capacitii instituionale i a cooperrii,
conlucrarea n vederea promovrii securitii i pentru soluionarea problemelor legate
de criminalitatea organizat i de infraciunile grave.

248

ANEXE
Anexa 1. Evoluia duratei mediei de via la nivel naional i regional
Medii de
rezidenta

Total

Total

Masculin

Feminin

Total

Urban

Masculin

Feminin

Total

Rural

Ani

Sexe

Masculin

Feminin

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Romnia

71,76

72,22

72,61

73,03

73,33

73,47

73,77

B-I

73,84

73,98

74,15

74,46

74,94

75,34

75,55

Ilfov

71,89

72,34

72,45

72,39

72,75

73,14

73,51

Bucureti

74,14

74,23

74,41

74,78

75,29

75,71

75,89

Romnia

68,19

68,74

69,17

69,49

69,68

69,76

70,11

B-I

70,21

70,42

70,69

70,82

71,23

71,65

71,94

Ilfov

67,95

68,64

69,12

68,68

68,75

69,2

69,87

Bucureti

70,57

70,7

70,93

71,17

71,65

72,09

72,31

Romnia

75,47

75,8

76,14

76,68

77,09

77,3

77,53

B-I

77,24

77,28

77,34

77,87

78,43

78,79

78,92

Ilfov

76,03

76,2

75,82

76,22

76,96

77,25

77,23

Bucureti

77,41

77,44

77,57

78,12

78,65

79,04

79,19

Romnia

72,53

72,98

73,34

73,76

74,16

74,38

74,62

B-I

74,06

74,24

74,41

74,67

75,17

75,6

75,77

Ilfov

70,82

74,4

74,3

72,83

73,16

73,91

73,9

Bucureti

74,14

74,23

74,41

74,78

75,29

75,71

75,89

Romnia

69,04

69,56

69,96

70,29

70,58

70,78

71,07

B-I

70,48

70,73

70,93

71,04

71,51

71,98

72,18

Ilfov

66,61

71,51

70,92

69,1

69,51

70,39

70,36

Bucureti

70,57

70,7

70,93

71,17

71,65

72,09

72,31

Romnia

76,01

76,34

76,64

77,16

77,67

77,91

78,08

B-I

77,35

77,44

77,58

78,04

78,56

78,95

79,09

Ilfov

75,01

77,44

77,66

76,63

76,97

77,5

77,49

Bucureti

77,41

77,44

77,57

78,12

78,65

79,04

79,19

Romnia

70,78

71,23

71,64

72,05

72,23

72,26

72,63

B-I

72,08

71,35

71,23

72,03

72,4

72,56

73,19

Ilfov

72,08

71,35

71,23

72,03

72,4

72,56

73,19

Romnia

67,12

67,69

68,13

68,42

68,51

68,45

68,88

B-I

68,11

67,35

67,9

68,31

68,15

68,34

69,53

Ilfov

68,11

67,35

67,9

68,31

68,15

68,34

69,53

Romnia

74,83

75,13

75,5

76,05

76,36

76,54

76,81

B-I

76,23

75,59

74,63

75,89

76,96

77,08

76,96

Ilfov

76,23

75,59

74,63

75,89

76,96

77,08

76,96

*Sursa: INSSE: www.insse.ro

249

Anexa 2. Populaia ocupat la nivel naional i regional


Populaia ocupat
2010

2011

Evoluie
2005
2011
%

9240

9138

-0,1%

Bucureti Ilfov
962 1023 1018 1032 1032 1042 1051
*Sursa: INS - Repere economice i sociale regionale: Statistic teritorial 2010-2013

1058

+9,98%

CAEN Rev.1
2005

2006

2007

CAEN Rev.2
2008

2008

2009

UM: Mii persoane


Romnia

9147

9313

9353

9369

9369

9243

Anexa 3. Populaia ocupat pe sexe i sectoare de activitate la nivel naional i


regional
Populaia ocupat pe sexe i sectoare de activitate
CAEN Rev.1
Masculin - mii
persoane:
Agricultur (%)
Industrie i construcii
(%)
Servicii (%)
Feminin - mii
persoane:
Agricultur (%)
Industrie i construcii
(%)
Servicii (%)
Masculin - mii
persoane:
Agricultur (%)
Industrie i construcii
(%)

Romnia

CAEN Rev.2

2005

2006

2007

2008

2008

2009

2010

2011

5011

5047

5116

5157

5157

5100

5112

5026

31.5

29.8

28.3

27.4

27.3

27.8

29.1

27.3

34.9

35.1

37

37.7

38

36.6

35.5

35.9

33.6

35.1

34.7

24.9

34.7

35.6

35.4

36.8

4136

4239

4237

4212

4212

4143

4128

4112

33

31.4

31

30.4

30.4

30.7

31.3

30.2

24.8

25.3

24.7

23.8

23.8

21.9

20.2

20.1

42.2

43.3

44.3

45.8

45.8

47.4

48.5

49.7

510

539

542

553

553

554

553

558

1.8

2.1

1.6

1.8

1.8

1.2

1.2

34.5

31.7

33.5

32.7

32.7

31.2

30

28.7

67

68.8

70.1

488

498

500

1.2

0.8

0.9

18.3

16.5

15.8

80.5

82.7

83.3

Servicii (%)
63.7
66.2
64.9
65.3
65.5
Bucureti
Ilfov
Feminin - mii
452
484
476
479
479
persoane:
Agricultur (%)
1.3
2.1
0.9
1
0.9
Industrie i construcii
25.9
24.3
22.4
20
19.9
(%)
Servicii (%)
72.8
73.6
76.7
79
79.2
*Sursa: INS - Repere economice i sociale regionale: Statistic teritorial 2010-2013

250

Anexa 4. Populaia ocupat pe medii de rezindenta i sectoare de activitate la nivel


naional i regional
Populaia ocupat pe medii de rezindenta i sectoare de activitate
CAEN Rev.1
Urban - mii persoane:
Agricultur (%)
Industrie i construcii (%)
Servicii (%)
Rural - mii persoane:

Romnia

CAEN Rev.2

2005

2006

2007

2008

2008

2009

2010

2011

4889

5115

5072

5101

5101

5032

5032

5072

4.3

4.2

2.7

2.4

2.3

3.4

3.5

3.0

40.5

40

41.1

40.1

40.3

37.9

36.5

35.9

55.2

55.8

56.2

57.5

57.4

58.7

60

61.1

4258

4198

4281

4268

4268

4211

4208

4066

Agricultur (%)

64.2

62.6

61.3

60.3

60.2

59.9

61.9

60.5

Industrie i construcii (%)

18.7

19.2

19.9

21.1

21.2

20.5

19.3

19.9

Servicii (%)

17.1

18.2

18.8

18.6

18.6

19.6

18.8

19.6

Urban - mii persoane:

885

959

954

961

961

969

977

977

Agricultur (%)

0.4

0.4

0.2

0.1

0.2

0.2

0.2

30.5

28.3

28.2

26.9

26.8

25.2

23

21.9

69.1

70.7

71.4

72.9

73.1

74.6

76.8

77.9

Industrie i construcii (%)


Servicii (%)
Rural - mii persoane:

Bucureti
Ilfov

77

64

64

71

71

73

74

81

Agricultur (%)

15.6

18

15.4

18.7

18.7

18.2

11.9

11.2

Industrie i construcii (%)

30.4

26.8

28.7

25.7

26.1

25

30.9

31.6

Servicii (%)
54
55.2
55.9
55.6
55.2
*Sursa: INS - Repere economice i sociale regionale: Statistic teritorial 2010-2013

56.8

57.2

57.2

251

Anexa 5. Rata de ocupare pe grupe de vrst i sexe la nivel naional i regional


Grupa
de
vrst

Sex

Total

15 24 ani

Masculin

Feminin

Total

25 54 ani

Masculin

Feminin

Total

55 64 ani

Masculin

Feminin

Regiune

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Evoluie
2005
2011

Romnia

25,6

24,5

24,4

24,8

24,5

24,3

23,8

-1,8%

BucuretiIlfov

21,3

21,7

21,1

22

23,2

21,2

23,4

+2,1%

Romnia

29,4

28,2

28,3

29,1

28,3

28,1

27,0

-2,4%

BucuretiIlfov

23,1

25,3

24,7

25,7

25,4

25,0

25,8

+2,7%

Romnia

21,6

20,6

20,2

20,2

20,6

20,4

20,4

-1,2%

BucuretiIlfov

19,4

18,1

17,5

18,2

21,0

17,4

21,0

+1,6%

Romnia

73,3

74,7

74,6

74,4

73,7

74,4

74,1

+0,8%

BucuretiIlfov

78

81,8

81,5

82

82,2

83,3

83,6

+5,6%

Romnia

80

80,8

80,6

80,9

80,5

81,5

80,7

+0,7%

BucuretiIlfov

85,6

88,6

88,6

89,5

89,1

88,9

89,7

+4,1%

Romnia

66,5

68,6

68,5

67,8

66,9

67,2

67,4

+0,9%

BucuretiIlfov

71,1

75,7

75,1

75,2

76

78,1

77,9

+6,8%

Romnia

39,4

41,7

41,4

43,1

42,6

41,1

40,0

+0,6%

BucuretiIlfov

26,6

32,1

29,8

32,2

33,2

33,5

32,2

+5,6%

Romnia

46,7

50

50,3

53

52,3

50,3

48,9

+2,2%

BucuretiIlfov

37,8

44,5

43,7

47,4

48,6

46,9

45,4

+7,6%

Romnia

33,1

34,5

33,6

34,4

34,1

33,0

32,2

+0,9%

17,3

21,6

18

19,3

20,2

22,3

21,3

+4%

BucuretiIlfov
*Sursa: INSSE: www.insse.ro

252

Anexa 6. Rata omajului BIM pe grupe de vrst i medii de reziden la nivelul


regiunii Bucureti-Ilfov
Rata omajului BIM pe grupe de vrst i medii de reziden
Grupe de
vrst
15 - 24
ani

25 - 54
ani

55 - 64
ani

Medii de
reziden

2005

Regiune

2006

2007

2008

2009

2010

2011

UM: Procente

Total

23

15,5

16,1

17,4

16,9

20,3

22,2

Urban

22,9

15,2

15,5

16,6

14,2

21,7

24

Rural

23,9

18,9

20,3

22,7

32,8

10,4

11,2

Total

5,4

3,3

2,3

3,1

3,6

4,2

5,3

3,8

2,2

2,9

3,6

4,2

7,5

7,4

7,8

4,6

5,4

2,7

3,6

Total

2,7

1,4

1,7

1,7

2,7

4,7

Urban

5,4

2,7

1,4

1,4

1,1

2,3

Rural

0,8

2,1

5,5

9,4

7,8

0,4

Urban
Rural

Bucureti
Ilfov

*Sursa: INSSE: www.insse.ro

Anexa 7. omajul BIM de lung durat, pe sexe i medii n Romnia (%)

omajul BIM de lung durat, pe sexe i medii n Romnia


procente %
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Rata omajului BIM de lung durat (12 luni i peste)


Total

4.0

4.1

3.2

2.4

2.1

2.5

3.1

Masculin

4.6

4.7

3.6

2.9

2.4

2.9

3.4

Feminin

3.4

3.3

2.7

1.8

1.7

2.1

2.8

Urban

5.2

4.7

3.9

2.9

2.6

3.2

3.9

Rural

2.7

3.2

2.4

1.7

1.5

1.7

2.1

Pe sexe

Pe medii

Rata omajului BIM de lung durat pentru tineri (6 luni i peste)


Total

13.1

14.2

13.3

10.5

10.3

13.0

15.0

Masculin

14.0

14.9

13.5

10.5

10.9

13.8

15.3

Feminin

11.7

13.1

13.0

10.5

9.3

11.8

14.6

18.2

18.0

15.9

12.7

13.5

17.8

20.8

Rural
8.7
10.9
11.1
8.6
*Sursa: I.N.S. Anuarul statistic al Romaniei editia 2012

7.6

9.1

10.3

Pe sexe

Pe medii
Urban

253

Anexa 8. omajul BIM de lung durat, pe sexe i medii n Regiunea Bucureti Ilfov
omajul BIM de lung durat, pe sexe i medii n Regiunea Bucureti Ilfov
procente%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Rata omajului BIM de lung durat (12 luni i peste)


Total

4.1

2.2

2.0

1.0

0.4

0.2

0.3

Masculin

4.5

2.5

2.3

1.4

0.6

0.4

0.3

Feminin

3.6

1.8

1.6

0.5

0.3

0.2

0.2

Urban

4.0

1.9

1.8

0.9

0.2

0.1

0.2

Rural

5.5

5.8

4.9

2.0

3.2

1.5

0.9

Pe sexe

Pe medii

Rata omajului BIM de lung durat pentru tineri (6 luni i peste)


Total

15.7

8.2

10.0

8.2

4.4

1.5

3.3

Masculin

17.9

8.6

10.9

7.9

5.8

2.0

3.9

Feminin

12.8

7.7

8.8

8.7

2.7

0.7

2.4

Urban

16.0

7.6

9.2

7.4

2.5

1.1

3.1

Rural

13.7

14.0

15.9

14.2

15.6

4.2

4.2

Pe sexe

Pe medii

*Sursa: I.N.S. Anuarul statistic al Romaniei editia 2012

Anexa 9. Numrul mediu de salariai pe sectoare de activitate n regiunea BucuretiIlfov

*Sursa: INSSE: www.insse.ro

254

Anexa 10. Numrul mediu al salariailor pe sexe


2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

4559

4667

4885

5046

4774

4376

4349

Bucureti Ilfov

837

890

946

1025

993

918

912

Bucureti

762

803

854

922

887

820

810

75

87

92

103

106

98

102

2413

2461

2628

2723

2542

2291

2301

Bucureti Ilfov

447

473

515

558

540

490

486

Bucureti

408

427

463

500

481

437

428

39

46

52

58

59

53

58

2146

2206

2257

2323

2232

2085

2048

Bucureti Ilfov

390

417

431

467

453

428

426

Bucureti

354

376

391

422

406

383

382

40

45

47

45

44

Total
Romnia

Ilfov
Masculin
Romnia

Ilfov
Feminin
Romnia

Ilfov
36
41
*Sursa: I.N.S. Anuarul statistic al Romniei ediia 2012

Anexa 11. Ctigul salarial nominal mediu net lunar pe activiti ale economiei
naionale judee
An
2005

2006

2007

2008

2008

2009

2010

2011

UM: Lei RON


Total

977

1129

1382

1810

1810

1817

1946

2086

Agricultura

551

683

818

1068

1222

1371

1214

1337

Industrie

845

981

1179

1546

1543

1659

1720

1913

2368

2626

2201

3940

3940

4131

4244

5209

766

869

1090

1405

1410

1476

1526

1702

1541

1819

1810

2461

2472

2947

3036

3233

Construcii

683

733

966

1566

1580

1142

1208

1671

Comer

879

959

1202

1657

1664

1504

1937

1919

Hoteluri i restaurante

582

816

928

1066

1066

1067

1065

1179

Transport i depozitare

1028

1138

1452

1887

1829

2054

2052

2130

Posta i telecomunicaii

2055

2163

2071

2264

2392

2859

3165

3471

Intermedieri financiare

2820

3076

3509

4328

4323

4222

4312

4668

935

1013

1397

1638

1615

1466

1619

1780

1589

2099

2643

3229

3239

3045

2765

2783

nvmnt

886

1130

1282

1689

1689

1762

1552

1561

Sntate i asistenta sociala

738

915

1024

1442

1429

1597

1470

1430

988

1039

1287

1531

1501

1563

1331

1338

Industria extractiva
Industria prelucrtoare
Energie electrica i termica,
gaze i apa

Tranzacii imobiliare i alte


servicii
Administraie publica i
aprare

Celelalte activiti ale


economiei naionale
*Sursa: INSSE: www.insse.ro

255

Anexa 12 Comuniti defavorizate n regiunea Bucureti Ilfov


Hri la nivel de unitate administrativ: Bucureti Ilfov

256

257

Hri cu comunitile marginalizate raportate de la nivel local


Sector 3

Sector 4

Sector 5

258

Chitila

Buftea

259

260

Anexa 13. Proiecte de infrastructur rutier din regiunea Bucureti Ilfov finanate.
POR 2007-2013

Localitate

Beneficiar

Titlu proiect

Buget total
(lei)

Stadiu

BUCURETI
SECTOR 4

Municipiul
Bucureti

Modernizarea infrastructurii rutiere Piaa Sudului

127140762

In
impleme
ntare

AFUMATI,
GANEASA

Consiliul Judeean
Ilfov

Modernizare sistem rutier pe DJ 100, tronson IV,


Afumai - Ganeasa, km 17+ 200 - km 21 + 500

8183710

Finalizat

BRANESTI,
GANEASA

Consiliul Judeean
Ilfov

8681854

Finalizat

BUFTEA,
CORBEANCA

Consiliul Judeean
Ilfov

22381906

Finalizat

12035368

Finalizat

13571943

Finalizat

GANEASA

Consiliul Judeean
Ilfov

Modernizare sistem rutier pe DJ 301B, DN3 Mnstirea Pasarea - Cozieni, km 0+000 - km


4+ 500
Modernizare sistem rutier pe DJ 101, DN 1 Buftea, km 0+ 000 - km 12 + 000
Modernizare sistem rutier pe DJ 100, tronson VI,
Brneti - limita de jude Calarasi, km 28 + 700
- km 35 + 000
Modernizare sistem rutier pe DJ 100, tronson V,
Ganeasa - Brneti, km 20+ 485 - km 25 + 985
Modernizare sistem rutier pe DJ 101C, DN1Caldarusani, km 0+000-km 10+780 i km
14+700-km 21+072

GANEASA,
BRANESTI
GRUIU, MOARA
VLASIEI,
BALOTESTI

Consiliul Judeean
Ilfov

DARASTI, 1
DECEMBRIE

Consiliul Judeean
Ilfov

Modernizare sistem rutier pe DJ 401 D Darasti 1 Decembrie, km 0+000-km 5+500

11367160

DOMNESTI

Consiliul Judeean
Ilfov

Modernizare sistem rutier pe DJ 602, Centura Domneti, km 5+000 - km 9+975

18021611

PANTELIMON,
CERNICA

Consiliul Judeean
Ilfov

Modernizare sistem rutier pe DJ 301, Pantelimon


(DN3)-Cernica-Tanganu, Km 0+000 Km
13+000

53109983

SNAGOV, GRUIU

Consiliul Judeean
Ilfov

Modernizare sistem Rutier DJ101B DN1-SnagovGruiu km 17+000-35+000

52456167

STEFANESTII DE
JOS, DASCALU,
GRADISTEA

Consiliul Judeean
Ilfov

Modernizare sistem rutier pe DJ 200, Centura


Stefanesti-Dascalu-Gradistea, km 6+200 - km
27+000

34101344

CHITILA

Consiliul Local
Chitila

Modernizarea infrastructurii rutiere str. Macului,


ora Chitila, jud. Ilfov

4097242

CHITILA

Consiliul Local
Chitila

Modernizarea infrastructurii rutiere n oraul


Chitila, judeul Ilfov - Etapa I

11413462

CHITILA

Consiliul Local
Chitila

Modernizarea infrastructurii rutiere n oraul


Chitila, judeul Ilfov - Etapa a II-a

25397105

CHITILA

Consiliul Local
Chitila

Modernizarea infrastructurii rutiere n oraul


Chitila, judeul Ilfov, Etapa a III a

6871237

MGURELE

Consiliul Local
Mgurele

Reabilitarea i modernizarea unor strzi urbane


din oraul Mgurele

22179463

VOLUNTARI

Consiliul Local
Voluntari

Realizarea lucrrilor de infrastructura pentru


reabilitarea i modernizarea bulevardului Pipera

61389617

Consiliul Judeean
Ilfov

26732877

In
impleme
ntare
In
impleme
ntare
In
impleme
ntare
In
impleme
ntare
In
impleme
ntare
In
impleme
ntare
In
impleme
ntare
In
impleme
ntare
In
impleme
ntare
In
impleme
ntare
In
impleme
ntare
In
impleme
ntare

Sursa: http://www.inforegio.ro/ro/, http://193.226.155.77/mdrt/

261

Anexa 14. Cmine pentru persoane vrstnice nfiinate de furnizori publici i privai
n 2013 n regiune
Numr mediu
lunar de
beneficiari

Capacitatea
(nr. locuri)

Total

705

1,092

Ilfov
A

105

130

n subordinea DGASPC

25

50

Cminul pentru persoane vrstnice Peri

25

50

80

80

40

40

40

40

Nr. crt.

Denumirea
instituiei (inclusiv localitatea)

nfiinate de organizaii nonguvernamentale /


culte religioase
Cmin btrni Pasarea

Cmin btrni Sf. Maria

Bucureti

600

962

n subordinea DGASPC

408

657

CSS ODAI -DGASPC sector 1

140

288

CSS STRAULESTI-DGASPC sector 1

101

105

82

120

74

120

11

24

80

80

192

225

60

70

97

110

35

45

Complexul de Servicii Sociale Sf. Nectarie DGASPC sector 6


Complexul de Servicii Sociale Floare Roie DGASPC sector 6
Cminul pentru persoane vrstnice Sf. Mucenic
Fanurie
n subordinea DGAS - Mun. Bucureti

Cmin pentru persoane vrstnice Caritas

6
7
8

C
10
11
12

nfiinate de organizaii nonguvernamentale /


culte religioase
ORGANIZAIA ANSAMBLUL SOCIAL CRETIN
MGURELE - Cmin pentru persoane vrstnice
Federaia Comunitilor Evreieti din Romnia
Cminul pentru persoane vrstnice Amalia i ef
Rabin Dr. Moses Rosen
Fundaia GERON

262

Anexa 15. Inventarul siturilor contaminate / afectate de reziduuri zootehnice din


judeului Ilfov
Numele
proprietarului/adm
inistratorului/dein
torului sitului
contaminat

Localizarea
sitului
contaminat

S.C.
Avicola
Buftea

ora Buftea

C.L. 1 Decembrie

C.L. Chitila

C.L. Drti - Ilfov

C. L. Dobroieti

C.L. Jilava

C.L. Mgurele

S.C.Picovit
Impex S.R.L.

S.A

1
Decembrie
Chitila
Drti Ilfov
Dobroieti
Jilava
Mgurele

Rom-

Popeti
Leordeni

Tipul
activitii
poluatoar
e
zootehnie
avicultura
activiti
agricole
activiti
agricole
activiti
agricole
activiti
agricole
activiti
agricole
activiti
agricole
Zootehnie
agricultur

Natura
sursei de
poluare

Natura
poluanilor

Suprafaa
contamin
at

dejecii
animaliere

poluani
organici

5000 mp

nitrai

2127 ha

nitrai

744 ha

nitrai

1140 ha

nitrai

741 ha

nitrai

1929 ha

nitrai

3351 ha

poluani de
nat.
organic

2000 ha

nitrai din
activ agricole
nitrai din
activ agricole
nitrai din
activ agricole
nitrai din
activ agricole
nitrai din
activ agricole
nitrai din
activ agricole
dejecii
animaliere

Sursa: ARPMBI - Raportul privind factorii de mediu din regiunea Bucureti Ilfov 2010

Anexa 16. Agenii economici cu situri contaminate/ posibil contaminate din


Bucureti
Operator economic
identificare

date

de

S.C. PETROM S.A. os. Struleti nr. 69


sector 1( n curs de decontaminare)
S.N.T.F.M. "C.F.R. MARF" S.A.
Str. Neagoe Teodor nr.1 sector 1
S.N.T.F.C. -C.F.R. CLTORI S.A.
R.T.F.C. BUCURETI, Calea Griviei 347
S.N.T.F.C. -C.F.R. CLTORI S.A.
R.T.F.C. BUCURETI, Str. Carpai nr. 1
3
S.C. FORADEX S.A. Str. Milcov nr. 5,
sect. 1 (n curs de decontaminare)
Sit Orfan, n sector 1
SC Chimopar SA

Tipul de poluant

Domeniu de activitate

Produse petroliere,

Comer
produse
petroliere,
recuperarea
uleiurilor
uzate,
neutralizarea deeurilor petroliere

Produse petroliere,

Transporturi feroviare

Produse petroliere,

Transporturi feroviare

Produse petroliere
,

Transporturi feroviare

Produse petroliere,
Produse petroliere,
Metale grele

Construcii echipamente
foraje
Ind. chimica

pentru

Sursa: ARPMBI - Raportul privind factorii de mediu din regiunea Bucureti Ilfov 2010

263

Anexa 17. Riscuri tehnologice, poluri accidentale n regiunea Bucureti Ilfov


Polurii accidentale ale apei n Regiunea Bucureti Ilfov n perioada 2006-2010
1. Poluarea cu produse petroliere a rului Ciorogrla pe raza localiti Bragadiru prin
manifestarea de pete de produs petrolier pe suprafa apei i pe mal (2006)
2. Deversare de produs petrolier n canalizarea pluviala care a dus la poluarea lacului
Herstru zona Debarcader Bucureti, Sursa de poluare: Staia de Carburani Petrom
Bneasa (2006)
3. Acumularea Brneti 3 de pe rul Pasrea mortalitate piscicol datorat ncrcrii
organice cu deficit de oxigen (2009)
4. Acumularea Chitila de pe rul Colentina - mortalitate piscicol datorata procesul de
eutrofizare ca urmare a temperaturii ridicate ce a produs dezvoltarea de alge i deficit de
oxigen (2009)
5. Evacuarea de ap uzat a S.C. Perrepi Pressofussioni SRL n canalizarea industrial
aparinnd S.C. Doosan IMGB S.A. constatndu-se faptul c la indicatorul substane
extractibile cu solveni organicis-a depit concentraia maxim admis (2009)
6. Zona Bldana poluata cu produse petroliere datorita SC Conpet SA (2010)
7. rul Sabar poluat cu apa de zcmnt i produse petroliere datorita SC OMV Petrom SA
(2010)
8. Valea Pasrea, Acumularea tefneti, Acumularea Boltau mortalitate piscicola datorata
lipsei acute de oxigen, ncrcare organic i amoniac foarte mare (2010)
Poluri accidentale ale solului n Regiunea Bucureti Ilfov n perioada 2006-2010
1. Deeuri baterii auto tocate n terenul viran din spatele STITEH Bucureti - apele pluviale de
pe terenul n panta s-au scurs n subsolul STITEH (2006)
2. Scurgere de ulei de rcire n sol datorita spturilor efectuate de angajaii SC IMSAT SA i
fisurarea cablului de nalt tensiune, o poluare a solului cu ulei de rcire (zona Barbu
Vcrescu-Bucureti).
3. Deversarea n sol a acidului sulfuric concentrat datorita unei avarii la un camion care
transporta recipieni cu acid sulfuric concentrat n comuna Dragomireti Vale pe oseaua de
centura
4. Avarii la conductele de transport iei, aparinnd de SC Conpet SA, pe teritoriul comunelor
Nuci-Gruiu, Stefanesti, Tunari i Dimieni. (2008)
5. Avaria unui mijloc de transport substane periculoase n zona Mgurele, cu afectarea a 300
mp.(2008)
6. Avarii la conductele de transport iei, aparinnd SC Conpet SA, pe teritoriul localitilor
Petrchioaia, Tunari-Dimieni, Nuci-Clrei-Pietroani, Afumai, Ciorogrla, fiind afectate
suprafee mici de teren.(2009)
7.SC Upetrom Group Management SRL (zona Pipera - Tunari) poluare cu produs petrolier n
zona apropiat societii ns ntreaga cantitate de poluant a fost reinut, evitndu-se astfel
poluarea Vii Saulei.(2009)
8. Avarii la conductele de transport iei, aparinnd SC Conpet SA, pe teritoriul localitilor
Dumitrana, Fierbini-Grditea, Nuci, Peri, fiind afectate suprafee mici de teren. (2010)

264

Poluri accidentale ale aerului n Regiunea Bucureti Ilfov n perioada 2006-2010


1. Poluare cu acid clorhidric iritant greu de respirat Sursa: Universitatea Politehnica
Bucureti - Facultatea de Chimie; recipient de sticla (25l) cu acid clorhidric concentrat
deteriorat (2006)
2. Autoaprindere la depozitul de deeuri nepericuloase aflat n administrarea Iridiex (2007)
3. Incendiu la izolaia interioara a construciei aparinnd SC Pro Hotels SRL (2007)
4. Accident produs de autospeciala cu eliberarea de azot lichid 99% n atmosfera n
Mogooaia (2008)
5. Incendiu n celula numrul 2 a depozitului ecologic Glina (autoaprindere) (2008)
6. Poluarea aerului ca urmare a unui incendiu la depozitul de deeuri SC Eco Rec SA (zona de
exploatare - 6.000 mp) (2009)
7. Poluarea aerului ca urmare a unui incendiu la depozitul de anvelope de pe Platforma Pipera
(2009)
8. Poluarea aerului ca urmare a unui incendiu n perimetrul fabricii de nclminte aparinnd
S.C. Jiante Com Export, situata pe aria localitii Mogooaia. S-au nregistrat depiri de
scurta durata ale concentraiei de dioxid de azot.(2009)

Anexa 18. Produsul intern brut (PIB) regional pe sectoare de activitate (mil. lei)
2005

2006

2007

2008

2008

CAEN Rev. 1
Agricultur,
silvicultur
i pescuit
Industrie

Construcii

Romnia

PIB
regional total

CAEN Rev.2

23992,2

34126,3

34126,4

32297,8

29874,2

374,6

399,0

267,7

380,2

380,4

329,4

398,1

Romnia

71731,2

84556,0

101148,0

118486,0

118239,8

120637,4

148553,1

Bucureti
- Ilfov

11270,4

13220,5

15309,2

19483,0

21053,6

21999,4

25780,6

29443,8

Romnia

18865,2

25547,8

37923,8

54628,2

56130,6

52809,4

47762,3

44950,3

5762,6

6891,6

10466,2

18050,0

18695,7

14408,0

13113,9

14744,4

28131,1

35007,8

43026,0

54549,8

99593,8

94359,5

69740,4

63038,1

8466,5

10419,7

12814,6

19117,5

28687,1

25218,0

19023,1

17484,4

112213,4

132296,3

162266,3

196745,2

150444,9

150875,0

170467,0

31505,2

37502,7

45734,5

59039,7

50517,6

49856,7

58517,1

255232,7

304269,8

368356,3

458535,5

458535,5

450979,1

466397,0

487733,2

57379,3

68433,5

84592,2

116070,4

119334,4

111811,5

116832,8

129813,4

288954,6

344650,6

416006,8

514700,0

514700,0

501139,4

523693,3

557348,2

65307,1

77710,5

95798,2

130521,7

134162,6

124288,8

131579,2

148205,6

Bucureti
- Ilfov
Bucureti
- Ilfov
Bucureti
- Ilfov
Romnia

VABR

2011

26861,9

Romnia
Servicii

2010

24291,8

Bucureti
- Ilfov

Romnia
Comer

2009

Bucureti
- Ilfov
Romnia
Bucureti
- Ilfov

36341,6
506,3
160643,4

182759,8
67634,5

*Sursa: INSSE: www.insse.ro

265

Anexa 19. Numrul ntreprinderilor active pe clase de mrime dup numrul de


salariai, regiuni de dezvoltare i judee
Numrul ntreprinderilor active pe clase de mrime dup numrul de salariai, regiuni de dezvoltare
i judee
Clase
de
mrime
ale
ntreprinderilor

Total firme

IMM

0-9
persoane

10-49
persoane

50-249
persoane

250 persoane
i peste

Regiune
de
dezvoltare
i judee

2005

Romnia

450202

480323

520032

554967

Bucureti
- Ilfov

103839

111750

121729

Ilfov

7057

8351

Bucureti

96782

Romnia
Bucureti
- Ilfov

CAEN Rev. 1
2006

2007

CAEN Rev.2
2008

2008

2009

2010

2011

554967

541696

491805

452010

129940

129940

128347

117679

108764

10198

12127

12127

12980

12984

12830

103399

111531

117813

117813

115367

104695

95934

398865

424443

459664

495019

495019

485714

438400

394059

92738

99198

107947

116052

116052

114874

104906

95175

Ilfov

6061

7178

8806

10648

10648

11423

11348

10989

Bucureti

86677

92020

99141

105404

105404

103451

93558

84186

Romnia

40032

44420

48517

48131

48131

45791

43805

47737

Bucureti
- Ilfov

8486

9754

10793

10835

10835

10695

10138

10808

Ilfov

734

871

1035

1106

1106

1186

1269

1424

Bucureti

7752

8883

9758

9729

9729

9509

8869

9384

Romnia

9366

9572

9966

9939

9939

8577

8047

8605

Bucureti
- Ilfov

2104

2261

2433

2467

2467

2251

2119

2251

Ilfov

216

246

295

311

311

307

304

348

Bucureti

1888

2015

2138

2156

2156

1944

1815

1903

Romnia

1939

1888

1885

1878

1878

1614

1553

1609

Bucureti
- Ilfov

511

537

556

586

586

527

516

530

Ilfov

46

56

62

62

62

64

63

69

Bucureti

465

481

494

524

524

463

453

461

UM: Numr

*Sursa: INSSE: www.insse.ro

266

Anexa 20 Uniti locale active pe activiti ale economiei naionale la nivel de


seciune CAEN Rev. 2

*Sursa: INSSE: www.insse.ro i Eurostat mai 2015


267

Anexa 21 Uniti locale active pe activiti ale economiei naionale la nivel de diviziune CAEN
Rev.2

268

269

270

271

Anexa 22 Numr de IMM-uri active pe activiti ale economiei naionale n Regiunea


Bucureti Ilfov
Ani

Activiti
ale
economiei
naionale

Clase de
mrime

2005

2006

2007

2008

2008

CAEN Rev. 1

TOTAL IMM-uri Bucureti


Ilfov

2009

2010

2011

CAEN Rev. 2

103328

111213

121173

129354

129354

127820

117163

108234

0-9 persoane
Microntreprinderi

92738

99198

107947

116052

116052

114874

104906

95175

10-49 persoane
ntreprinderi mici

8486

9754

10793

10835

10835

10695

10138

10808

50-249 persoane
ntreprinderi
mijlocii

2104

2261

2433

2467

2467

2251

2119

2251

Agricultura (%)

0.78

0.73

0.75

0.70

0.61

0.64

0.72

0.77

Industrie (%)

9.86

9.32

8.73

9.06

7.61

7.38

7.37

7.34

Total

Construcii (%)

7.36

7.67

8.42

8.47

10.19

10.40

9.68

9.24

Comer (%)

39.09

37.46

35.56

33.97

33.64

32.65

33.22

33.24

Servicii (%)

42.91

44.83

46.54

47.80

47.95

48.94

49.01

49.42

* Sursa: Calcule bazate pe datele oficiale publicate n I.N.S.

Anexa 23. Productivitatea muncii


Ani
Regiuni

2005

2006

2007

2008

2008

CAEN Rev.1
Romnia
Valoarea
adugat brut
(VABR) milioane lei

Populaia
ocupat civil mii persoane
Productivitatea
muncii
(milioane lei
RON / mii
pers. sau mii
lei RON /
pers.)

2009

2010

2011

CAEN Rev.2

255232,7

304269,8

368356,3

458535,5

458535,5

450979,1

466397,0

487733,2

Bucureti
- Ilfov

57379,3

68433,5

84592,2

116070,4

119334,4

111811,5

116832,8

129813,4

Bucureti

51653,5

60777,8

75676,5

104302,6

107645,5

100214,0

105406,6

117213

Ilfov

5725,8

7655,7

8915,7

11767,8

11688,9

11597,5

11426,2

12600,4

Romnia

8390,4

8469,3

8725,9

8747,0

8747,0

8410,7

8371,3

8365,5

Bucureti
- Ilfov

1062,1

1130,1

1211,7

1281,7

1281,7

1220,3

1214,8

1224,5

Bucureti

931,9

990,4

1062,3

1122,1

1122,1

1064,3

1057,6

1062,0

Ilfov

130,2

139,7

149,4

159,6

159,6

156,0

157,2

162,5

Romnia

30,42

35,93

42,21

52,42

52,42

53,62

55,71

58,30

Bucureti
- Ilfov

54,02

60,56

69,81

90,56

93,11

91,63

96,17

106,01

Bucureti

55,43

61,37

71,24

92,95

95,93

94,16

99,66

110,37

Ilfov

43,98

54,80

59,68

73,73

73,24

74,34

72,68

77,53

*Sursa: INSSE: www.insse.ro i Eurostat februarie 2014

272

Anexa 24. Clustere n Regiunea Bucureti Ilfov


Cluster

Domeniu de
activitate

Ora

Contact

Universitatea
Politehnic
Bucureti

Ioan Plotog
Tel. 0040-745186950
E-mail:
ioan.plotog@elinclus.ro

Textile mbrcminte

Calea Moilor
270
Bucureti

Sara Wechsler
Tel 0040-722281625;
0788285737
E-mail: sara@impextrading.ro
www.tanex.ro

IND AGRO Pole


Bucharest

Industria
alimentara

Bdul Ion Ionescu de


la Brad 6
Bucureti

Romnian Aerospace
Cluster Bucharest

Industria
aerospaiala

Erou Iancu de
Hunedoara 126A
CTT Bneasa
Bucureti

ALL ELECTRIC Pole

Inginerie
electrica

Splaiul Unirii 313


Bucureti

Florin Tudorache
Tel 0040-740114104
E-mail: tudorache@citicpe.ro

MECATREC
Regional Cluster

Mecatronic

Sos.
Pantelimon 6-8
Bucureti

Gheorghe I.Gheorghe
Tel: 021-2523068/69
E-mail: cefin@cefin.ro
E-mail: incdmtm@incdmtm.ro

SIS-AUTOM- nT-POL
Bucureti

Sisteme de
Automatizare
Integrate

Calea Floreasca 169


Bucureti

Florian Udrescu
Tel: 021-3161616
Fax 021-3161620
E-mail: udrescu@ipa.ro

ELINCLUS Inovative
Cluster

Romanian Textile
Concept Cluster
Bucharest

Electronic

Cornelia Muraru Ionel


Tel: 0040-742226193
E-mail:
cornelia.muraru@gmail.com
www.inma.ro
Simion Dascalu
Tel: 0040-723014664
Tel 0040-21-2600093
E-mail:
simion_dascalu@yahoo.com

*Sursa: Ministerului Economiei Comerului i Mediului de Afaceri Direcia Politici Industriale

273

Anexa 25. Decizie 161659/2013 MMSC privind nencadrarea PDR-BI 2014-2020 sub
prevederile HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de evaluare de mediu pentru
planuri i programe.

274