Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

INFORMAII PERSONALE

Vadim Cantemir
str.Studenilor 5, MD-2045 Chiinu (Republica Moldova)
+37369698995
vadimcantemir.vc@gmail.com
Sexul Masculin | Data naterii 13/09/1995 | Naionalitatea moldovean

EXPERIENA PROFESIONAL
01/07/2015

Ajutor de Manager
SC "Uncom-grup" SRL, Ungheni (Republica Moldova)
- Munca activa cu software de tip: Microsoft World, Microsoft Excel, Taxi Consoul;
- Participarea la planificarea lunara si anuala a activitatii intreprinderii;
- Monitorizarea si verificarea bunei functionabilitati a mijloacelor de transport;
- Intocmirea foilor de cursa;
-Participarea la intretinerea tehnica si verificarea automobilelor;
- Activitate in calitate de operator in departamentul transportului de pasageri;
Tipul sau sectorul de activitate Gestionarea transportului de pasageri si exploatarea tehnica a
mijloacelor de transport

EDUCAIE I FORMARE
01/09/2014Prezent
Universitatea Tehnic a Moldovei, Facultatea de Inginerie Mecanica, Industriala si Transport
Bd. Stefan cel mare,168, MD-2004 Chiinu (Republica Moldova)
www.utm.md
* Etica profesionala si bazele comunicarii
* Microeconomie
* Macroeconomie
* Dezvoltarea Industriala Mondiala
* Teoria si practica integrarii europene
* Desen tehnic si infografica
* Complex de transport
* Drept economic
* Managementul resurselor umane
* Metode economico-matematice
Competentele dobandite:
* Abilitati avansate de comunicare si relationare sociala
* Cunostinte in domeniul economic
* Gandire strategica in domeniul industrializarii si amplasarii economico-geografica
* Principiul activitatii U.E
* Cunostinte de grafica inginereasca
* Cunostinte generale referitoare la toate mijloacele de transport si a cailor pe care se deplaseaza
* Cunostinte juridice cu privire la activitatea economica si antreprenoriat
* Capacitati si cunostinte in organizarea si gestionarea resurselor umane
* Abilitati de calcul economico-matematic si munca cu softul specific

10/11/15

Uniunea European, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

Curriculum vitae

Vadim Cantemir

COMPETENE PERSONALE
Limba(i) matern(e)

romn

Alte limbi strine cunoscute

rus

NELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaie

Discurs oral

C2

C1

C1

C1

C1

A2

A2

C1

B2

A1

A1

Diploma de studii Gimnaziale

englez

A2

B1

A2
Un an de studiu universitar

francez

B2

C1

germana

A1

A1

C1
Diploma de Bacalaureat

A1
Doi ani de studiu universitar

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referin pentru limbi strine

Competene de comunicare

Abilitati avansate de comunicare dobindite datorita studierii obiectelor de studiu universitar:


- Managementul resurselor umane
- Etica profesionala si bazele comunicarii
- Participarea la stagiul de formare "Ghidarea tinerilor in cariera", desfasurat in incinta L.T. "Gh.
Asachi" din or. Ungheni, in intervalul 1-3 mai, 2014

Competene
organizaionale/manageriale

Competente organizationale/manageriale obtinute ca rezultat al studierii aprofundate a specialitatii


Inginerie si Management in Transport, in cadrul FIMIT,UTM.
Obiectele de studiu ce tin de domeniul dat: "Managementul resurselor umane", "Dreptul economic",
"Microeconomie si Macroeconomie".

Competene dobndite la locul de


munc

Echitabilitate, Sociabilitate, Capacitate de adaptare rapida, Abilitati de munca in echipa, Rezistenta la


situatii de stres si oboseala, Flexibilitate.

Competen digital

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaiei

Comunicare

Creare de
coninut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Competenele digitale - Gril de auto-evaluare

10/11/15

Uniunea European, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 2