Sunteți pe pagina 1din 4

Liceul Pedagogic Gheorghe Sincai,

Zalau , Salaj
Aria curriculara:

Limba si comunicare

Profil :

Franceza-bilingv/filologie

Nr. Ore/Saptamana : 2/saptamana


Durata :

2 ani

Propunator :

prof. Natalia Aida Pop


PROGRAMA PENTRU OPTIONAL

ELEMENTE DE CULTURA SI CIVILIZATIE FRANCEZA. MENTALITATI


I. NOTA DE PREZENTARE
Datorita faptului ca trunchiul comun pentru disciplina Limba franceza, clasa a XIa si a XII-a sectia franceza-bilingv are prevazut un numar de 3 ore/saptamanal,
insuficiente pentru a dezvolta competentele necesare intocmiririi si sustinerii lucrarii
pentru atestare lingvistica, am considerat de cuviinta sa propunem in prezenta
programa
dezvoltarea pe parcursul a 2 ore pe saptamana, timp de 2 ani a
cunostintelor teoretice si a abilitatilor practice de a opera cu concepte , notiuni si
tehnici de compozitie adecvate specificului si exigentelor sectiei bilingve si de
filologie.
Un alt scop urmarit este evidentierea importantei elementelor de cultura si
civilizatie in evolutia unei societati, in speta a societatii franceze, si integrarea
acestora intr-o maniera supla in ansamlul procesului de invatare a limbii franceze.
Structura acestei programe are in vedere competente, continuturi, forme de
evaluare precum si o bibliografie de baza.
Titlul reflecta atat prioritatile cat si latura educativa a cursului, respectiv
cunoasterea si respectarea mentalitatilor specifice poporului francez, precum si a
modului de viata al acestuia.
II. COMPETENTE GENERALE
1.
2.
3.
4.

Documentatrea din resurse diferite


Degajarea unei problematici
Producerea unui text scris
Interactiunea in comunicarea orala si scrisa

II.COMPETENTE SPECIFICE
1. Documentatrea din resurse diferite
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5

Identificarea diferitelor resurse informative (carti, reviste, internet,


pliante, casete audio-video, CD-rom).
Analiza documentelor, selectarea informatiei in functie de
tematica si subiect.
Retinerea esentialul din documente
Extragerea de detalii din documente, tipuri de texte diferite
Sintetizarea informatiilor din mai multe documente (articole
de presa, carti, internet, emisiuni radio-tv, lucrari de specialitate).

2. Degajarea unei problematici


2.1.
Alegerea temei, a subtemei, a subiectului.
2.2. Stabilirea unei structuri de dezvoltare a problematicii (introducere,
capitole si subcapitole, concluzie, bibliografie si anexe).
2.3. Desprinderea ideilor esentiale si ordonarea acestora dupa un plan.
3 . Producerea unui text scris
3.1.Redactare unei compozitii, a unui eseu structurat.
3.2 Argumentarea afirmatiilor si sustinetrea acestora cu exemple pertinente
din societatea franceza contemporana.
3.3 Formularea unor ipoteze si concluzii adecvate subiectului, alegerea
unui titlu sugestiv si incitant
4. Interactiunea in comunicarea orala si scrisa
4.1. Formularea, exprimarea si sustinerea unui punct de vedere personal.
4.2. Expunerea subiectului si dezvoltarea acestuia intr-un discurs coerent
(scris si oral).
4.3. Dezvoltarea unui vocabular tematic specific.
4.4. Transmiterea unui mesaj informativ intr-un limbaj stiintific adecvat.
III.

CONTINUTURI
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Definirea termenilor cultura si civilizatie


Date importante despre Franta
Perioada contemporana-caracteristici
Franta si Europa
Francofonia
Viata politica

g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

Societatea
Familia
Viata cotidiana
Gastronomia
Traditii si sarbatori
Religia
Ivatamantul
Loisirul
Mijloacele media
Sanatatea
Economia
Patrimoniul,valorile culturale

IV.FORME DE EVALUARE
1.
2.
3.
4.

Teste cu alegere multipla


Lucrari de portofoliu
Dosar tematic
Verificari orale si scrise

V.BIBLIOGRAFIE DE BAZA
Lucrari
Dragomir, Mariana, Clin d`il sur la civilisation franaise, Casa Corpului Didactic,
Cluj- Napoca, 1995
Mauchamp,N., La France d`aujourd`hui, CLE International, Paris,1993
Mermet, G, Francoscopie, Larousse, Paris, 2001-2005
Annie, Monerie, La France aux cent visages, Hatie/Didier, Paris, 1996
Stelle, Ross, Civilisation progressive du franais avec 300 activits, CLE International,
Paris, 2002
Reviste
X X X, Bip (collection)
Le franais dans le monde(collection)
Internet
www.diplomatie.fr
Dossiers classe, expediate de Anne-Laure Stamminger, CCF Cluj-Napoca