Sunteți pe pagina 1din 3

Actul juridic civil

In literatura de specialitate, actele juridice civile sunt clasificate dupa mai multe criterii,
dintre care amintim, ca fiind mai importante:
-numarul partilor participante;
-forma in care sunt incheiate;
-scopul urmarit de parti;
-efectele produse;
-modul de executare;
-corelatia dintre ele;
-momentul producerii efectelor;
-natura continutului;
-gradul de complexitate:
-modul de incheiere;
-legatura cu modalitatile;
a) Dupa numarul partilor participante: avem acte juridice civile unilaterale si bi sau
multilaterale:
Actul juridic unilateral- este acela care consta in manifestarea de vointa a unei
singure persoane (promisiunea publica de recompensa, oferta de a contracta,
acceptarea unei succesiuni, renuntarea la un drept, testamentul).El genereaza efecte in
sarcina unei singure persoane;
Actul juridic bi sau multilateral- consta in manifestarea de vointa concordanta a doua
sau mai multor persoane care genereaza efecte reciproce si interdependente (donatia,
mandatul, contractul de stare civila).Ele mai poarta denumirea de conventii, in cadrul
lor locul principal ocupandu-l contractul;
b) Dupa forma in care trebue incheiate, actele juridice civile sunt: consensuale,
solemne (formale) si reale:
Consensuale- sunt actele care devin valabile prin simpla manifestare de vointa a
partilor, fara a fi necesara indeplinirea unor anumite formalitati (vanzarea-cumpararea,
schimbul, depozitul);
Solemne- sunt acele acte juridice care se pot incheia valabil numai prin indeplinirea
unei anumite formalitati, cum ar fi intocmirea unui inscris autentic notarial (cazul
donatiei) sau inscris sub semnatura privata (cum este cazul antecontractului de
vanzare-cumparare sau a testamentului);
Reale- sunt cele pentru formarea carora este necesara remiterea lucrului (pe langa
acordul de vointa a partilor).

c) Dupa scopul urmarit de parti: actele juridice pot fi cu titlu gratuit si cu titlu oneros
Actele juridice cu titlu gratuit- sunt actele prin care o persoana procura alteia un folos
patrimonial, fara a se urmari obtinerea altui folos in schimb.
Aceste acte pot fi de doua feluri:
1. liberalitati- o persoana sporeste patrimoniul altei persoane prin micsorarea
patrimoniului propriu (donatia);
2.dezinteresate- o persoana face alteia un serviciu sau executa gratuit o lucrare,
fara ca prin aceasta sa-si diminueze patrimoniul propriu (imprumutul gratuit, depozitul
gratuit, mandatul gratuit).
Actele cu titlu oneros- sunt cele in care fiecare parte procura celeilalte un folos
patrimonial in schimbul unei anumite contraprestatii (contractul de inchiriere, de
vanzare, de schimb, furnizare de energie electrica, termica).
Aceste acte se subdivid in acte comutative si aleatorii:
Acte comutative- existenta si intinderea efectelor este cunoscuta chiar in momentul
incheierii lor;
Acte aleatorii- existenta si intinderea prestatiilor partilor sau numai ale uneia dintre
ele , depinde de un eveniment incert (contractul de asigurare, loterie, intretinere pe
viata).
Unele acte juridice civile sunt oneroase sau gratuite prin natura lor, iar altele pot fi
gratuite sau oneroase prin vointa partilor. Donatia nu poate fi decat gratuita, iar
vanzarea-cumpararea nu poate fi decat oneroasa. Dar depozitul, imprumutul sau
mandatul pot fi oneroase sau gratuite, prin vointa partilor.
d) Dupa efectele produse actele juridice pot fi:
constitutive, translative si declarative de drepturi.
Actele constitutive sunt cele prin care se creaza raporturi juridice in al caror
continut intra drepturi noi, inexistente anterior incheierii actului (actul de creare a unei
ipoteci sau a unui uzufruct).
Actele translative- sunt cele prin care se stramuta un drept dintr-un patrimoniu in
altul (schimbul, donatia, vanzarea-cumpararea).
Actele declarative- sunt cele prin care se definitiveaza drepturi preexistente (partajul
bunurilor in cazul iesirii din indiviziune in timpul casatoriei sau in caz de divort).
e) Dupa modul de executare: actele juridice se pot diviza in acte cu executare
imediata si acte cu executare succesiva.
Actele cu executare imediata-se executa dintr-o data;
Actele cu executare succesiva-leaga partile pe o anumita perioada de timp.
Ele se executa in timp, fie sub forma unei prestatii unice care continua (asigurarea
folosintei lucrului in contractul de inchiriere) sau sub forma mai multor prestatii

succesive (livrarea unor produse la diferite termene, plata lunara a unei pensii de
intretinere).
f) Dupa corelatia dintre ele: exista acte juridice civile principale si accesorii
Actele juridice principale-au o existenta de sine statatoare, putand fi incheiate fara o
legatura cu alte acte juridice (vanzarea).
Acte juridice accesorii-presupun in mod necesar un alt act juridic a carui executare
o asigura (contractul de gaj sau ipoteca)
g) Dupa momentul cand isi produc efectele, distingem acte juridice intre vii (inter
vivos) si acte juridice cu cauza de moarte (mortis causa).
Acte juridice intre vii- sunt cele care in intentia autorului sau a partilor, trebuie sa-si
produca efectele in timpul vietii lor.
Actele juridice cu cauza de moarte- isi produc efecte dupa incetarea din viata a
autorilor (testamentul).
h) Dupa natura continutului lor distingem, acte juridice patrimoniale si acte juridice
nepatrimoniale:
Actele juridice patrimoniale-au un continut economic evaluabil sau exprimabil in
bani.
Actele juridice nepatrimoniale- dau nastere la drepturi si obligatii fara caracter
patrimonial (cum sunt cele care contureaza personalitatea juridica a omului).
i) Dupa gradul de complexitate distingem acte juridice civile simple (vanzare, schimb,
testament) si acte juridice complexe care presupun doua sau mai multe operatiuni
economice sau juridice diferite (contractul de turism).
In afara acestor clasificari, in literatura de specialitate se utilizeaza si alte grupari si
distinctii intre: acte juridice numite (care au o reglementare si o denumire speciala) si
acte juridice nenumite (care nu sunt nominalizate in legislatie si practica). Exista,
deasemenea, acte oficiale (actul de legiferare al Parlamentului, o hotarare
judecatoreasca, un inscris autentic notarial) si neoficiale (un contract prin care se
creaza drepturi si obligatii specifice).