Sunteți pe pagina 1din 8

1.Aplicatia 1 de la unitatea 3 din suport (Cash-flow-uri).

CFgestiune=PN+Amortizri+Dobnzi
Calculm PN

Cifra de afaceri
-Amortizri

1.600
38

-Cheltuieli monetare pltibile 1.300


=EBIT
-Dobnzi

262
30

=Profit impozabil

232

-Impozitul pe profit

37,12

=PN

194,88

1)CFgestiune=194,88+38+30
CFgestiune=262,88

2)CFexploatare=EBIT-Impozitul pe profit+Amortizri
CFexploatare=262-37,12+38
CFexploatare=262,88
3)CFDt dup origine
CFDt= CFgestiune-(IMOB+NFR)
IMOB=IMOB1-IMOB0+Amortizri=600-640+38
IMOB=-2
NFR=NFR1-NFR0

NFR1=AC1-DAT. EXPL1=480-95=385
NFR0=AC0-DAT.EXPL0=460-90=370
NFR=385-370=15
CFDt=262,88-(-2+15)=262,88-13=249,88
CFDt=249,88

CFDt dup destinaie


CFDt=CFacionari+CFcreditori
CFacionari=PN-CP
CP=CP1-CP0=665-685=-20
CFacionari=194,88+20=214,88
CFcreditori=Dobnzi-DAT.FIN=30+5=35
CFDt=214,88+35=249,88
CFDt=249,88

2. Cunoasteti urmatoarele informatii (mii lei) aferente exercitiului financiar N:


Active imobilizate:
- sold initial: 300
- sold final: 250
Active circulante:
- sold initial: 400
- sold final: 560
Datorii curente:
- sold initial: 420
- sold final: 580
Datorii financiare (termen lung):
- sold initial: 180
- sold final: 110
Rata rentabilitatii financiare: 35%
Rata dobanzii: 25%

Cheltuieli cu amortizarea = 30
Sa se determine si sa se interpreteze:
a) CFD dupa origine
b) CFD creditori
c) CFD actionari
Tabloul nevoi -resurse
NEVOI
Imobilizri
NFR
TOTAL NEVOI

N-1
300
-20
280

a)CFD dup origine


CFD=CFgest (IMOB+NFR)

CFgest=PN+Amortizri+Dobnzi

Rd= =25%

0,25=
Dobnzi=45

AI+(ACR-DCR)=AE
300+(400-420)=AE
AE=300-20=280
AE=CP+DTML
280=CP+180
CP=280-180
CP0=100

N
250
-20
230

RESURSE
Capital propriu
Datorii financiare
TOTAL RESUSE

N-1
100
180
280

N
120
110
230

Rfin=35%=
0,35=
PN=35

CFgest=PN+Amortizri+Dobnzi
CFgest=35+30+45=110
CFgest=110

IMOB=IMOB1 IMOB0 +Amortizri=250-300+30=-20


IMOB=-20

NFR1=AC1 DAT. CURENTE1 =560-580= -20


NFR0=AC0 DAT.CURENTE0 = 400-420= -20
NFR= NFR1 NFR0 =-20+20= 0
NFR=0

CFD=CFgest (IMOB+NFR)
CFD=110-(-20+0)=110+20=130
CFD=130

b) CFcreditorilor=Dobnzi-DAT.FIN
DAT.FIN=DAT.FIN1-DAT.FIN0 =110-180=-70
CFcreditorilor=45+70=115
CFcreditorilor=115

c)CFacionari = PN-CP

Din punctul a) CP0=100 i PN=35


Din ecuaia fundamental ACTIV-DATORII=CAPITALURII PROPRII aflm CP1
(250+560)-(580+110)=CP1
810-690=CP1
CP1=120
CP= CP1 CP0 =120-100=20
CP=20

CFacionari =35-20=15
CFacionari =15

Deoarece CFD>0, firma are un surplus de resurse monetare egal cu 130 u.m. pe
care l va repartiza astfel: 15 pentru plata de dividende ctre acionari, deoarece
CFacionari =15, reprezentnd ncasrile acionarilor de la ntreprindere, iar restul de
115 au fost utilizai pentru rambursarea de datorii financiare creditorilor,
ncasrile acestora de la ntreprindere fiind reprezentate de CFcreditorilor=115.

3. Aplicatia 1 de la unitatea 4 din suport (Rentabilitate).


Conversia bilanului contabil n bilan funcional

NEVOI
Imobilizri
NFR
TOTAL NEVOI(AE)

N-1
860
500
1.360

N
820
590
1.410

NFRN-1=ACRN-1-DEXN-1=600-100=500
NFRN=ACRN-DEXN=840-250=590

RESURSE
Capitaluri proprii
Datorii financiare
TOTAL RESURSE

N-1
665
695
1.360

N
700
710
1.410

a)Rentabilitate economic ca raport

Rec=

Calculm EBIT:
Cifra de afaceri

2.200

-Cheltuieli de exploatare pltibile 1.540


-Cheltuieli cu amortizarea

150

=EBIT

510

-Cheltuieli cu dobnzile

280

=Profitul impozabil(EBT)

230

-Impozitul pe profit

36,8

=Profitul net(PN)

193,2

AE=1460

Rec=== 0,3479=34,79%

Rec=34,79%

Rentabilitatea economic ca medie aritmetic ponderat a capitalurilor


ntreprinderii

Rec=Rfin + Rd

Rfin===0,2905

Rd===0,402

Rec=0,290+ 0,402= 0,2900,488+0,4020,511=0,3479=34,79%


Rec=34,79%

b) Rentabilitatea financiar ca raport

Rfin===29,05%
Rfin=29,05%
4. Aplicatia 2 de la unitatea 4 din suport (Rentabilitate).

Aplicaia 2
Rfin= Rec+(Rec-Rd)

Datoriile financiare = 40%1400=560


Capitaluri proprii=60%1400=840

Rd===0,15

Rec===0,1704

EBIT
-Dobnzi

268
84

=Profit impozitabil 184


-Impozit pe profit 29,44
PN

154,56

Efectul de levier=(Rec-Rd)

Efectul de levier=(0,1704-0,15) =0,0204=0,0136= 1,36%

Efectul de levier=1,36%

Rfin=0,1704+0,0136=0,1840=18,40%
Rfin=18,40%