Sunteți pe pagina 1din 10

Str. Aurel Vlaicu nr.

46
Tel. 0230/533531, 533467
Fax 0230/ 525032

PROCEDUR TEHNICA DE EXECUTIE


RIDICARE LA COT GURI DE
SCURGERE
LA LUCRAREA REPARATII STRAZI IN
MUN.SUCEAVA

Cod: P.T.E. Ediia 1


Revizia: 0 1 2 3 4 5
Exemplar nr. 1
Pag. 1 din
Valabil din 05.09.2012

PROCEDUR TEHNICA DE EXECUTIE


RIDICARE LA COT GURI DE SCURGERE
Cod: P.T.E. Exemplar nr. 1

Controlat

Necontrolat

Editia: 1
Revizia: 0 1 2 3 4 5

Nota: Prezentul document este propietatea S.C. S.U.C.T. S.A. Suceava i este protejat prin
drepturile de copyright. Orice copiere sau reproducerea parial a acestuia este permis numai cu
acordul scris al S.C. S.U.C.T. S.A. Suceava

Nume si Prenume
Funcia
Data
Semntura

F COD SMI

ELABORAT
LEBD TEODOR
INGINER CONSTRUCTOR
05.09.2012

VERIFICAT
CIOATA ELENA
RTE
05.09.2012

APROBAT
CIOATA ION
Director Th.
05.09.2012

Str. Aurel Vlaicu nr. 46


Tel. 0230/533531, 533467
Fax 0230/ 525032

PROCEDUR TEHNICA DE EXECUTIE


RIDICARE LA COT GURI DE
SCURGERE
LA LUCRAREA REPARATII STRAZI IN
MUN.SUCEAVA

Cod: P.T.E. Ediia 1


Revizia: 0 1 2 3 4 5
Exemplar nr. 1
Pag. 2 din
Valabil din 05.09.2012

CUPRINS

Lista de difuzare
Lista de evidenta a modificarilor paginilor procedurii
Lista de control i difuzare/retragere a paginilor modificate ale procedurii
1. SCOP
2. DOMENIU DE APLICARE
3. DEFINIII I PRESCURTRI
4. DOCUMENTE DE REFERIN
5. RESPONSABILITATI
6. PROCEDURA
7. NREGISTRRI
8. ANEXE

F COD SMI

Str. Aurel Vlaicu nr. 46


Tel. 0230/533531, 533467
Fax 0230/ 525032

PROCEDUR TEHNICA DE EXECUTIE


RIDICARE LA COT GURI DE
SCURGERE
LA LUCRAREA REPARATII STRAZI IN
MUN.SUCEAVA

Cod: P.T.E. Ediia 1


Revizia: 0 1 2 3 4 5
Exemplar nr. 1
Pag. 3 din
Valabil din 05.09.2012

Lista de difuzare
Nr.
crt.

Compartiment / Destinatar

Nr.
ex. din

Nume / Prenume

Semntura

Data

RMCMSSO

1/4

Papuc Tiberiu

05.09.2012

RTE

2/4

Cioata Elena

05.09.2012

SEF STATIE MIXTURI

3/4

Rotaru Cezar

05.09.2012

SEF LABORATOR

4/4

Gherman Oltea

05.09.2012

F COD SMI

Str. Aurel Vlaicu nr. 46


Tel. 0230/533531, 533467
Fax 0230/ 525032

PROCEDUR TEHNICA DE EXECUTIE


RIDICARE LA COT GURI DE
SCURGERE
LA LUCRAREA REPARATII STRAZI IN
MUN.SUCEAVA

Cod: P.T.E. Ediia 1


Revizia: 0 1 2 3 4 5
Exemplar nr. 1
Pag. 4 din
Valabil din 05.09.2012

Lista de evidenta a modificarilor paginilor procedurii

Capitolul

Pagina / rnd

F COD SMI

Motivul
modificarii

Nume /
Prenume (autor)

Semntura

Data
efect. modific.

Str. Aurel Vlaicu nr. 46


Tel. 0230/533531, 533467
Fax 0230/ 525032

PROCEDUR TEHNICA DE EXECUTIE


RIDICARE LA COT GURI DE
SCURGERE
LA LUCRAREA REPARATII STRAZI IN
MUN.SUCEAVA

Cod: P.T.E. Ediia 1


Revizia: 0 1 2 3 4 5
Exemplar nr. 1
Pag. 5 din
Valabil din 05.09.2012

Lista de control i difuzare / retragere a paginilor modificate ale procedurii

Nr.
crt.

Editie / revizie

1. SCOP

F COD SMI

Motivul
actualizarii

Modificari
Cap./pag./rand

Data

Primitor

Nume & Pren. Semnatura

Str. Aurel Vlaicu nr. 46


Tel. 0230/533531, 533467
Fax 0230/ 525032

PROCEDUR TEHNICA DE EXECUTIE


RIDICARE LA COT GURI DE
SCURGERE
LA LUCRAREA REPARATII STRAZI IN
MUN.SUCEAVA

Cod: P.T.E. Ediia 1


Revizia: 0 1 2 3 4 5
Exemplar nr. 1
Pag. 6 din
Valabil din 05.09.2012

Procedura are ca scop precizarea aciunilor, fazelor tehnologice, utilajelor si materialelor


necesare pentru RIDICARE LA COTA GURI DE SCURGERE din cadrul lucrarii Reparatii
Strazi in Mun.Suceava, si stabileste responsabilitatile privind realizarea acestor actiuni..
2. DOMENIUL DE APLICARE
?
3. DEFINIII SI PRESCURTARI
- RMCMSSO - Reprezentantul managementului calitatii, de mediu, sanatatii si securitatii ocupationale
- MCPMA - 01 - 2009 - Manualul controlului productiei de mixturi asfaltice
- SMI
- Sistemul de management integrat al calitatii, de mediu, sanatatii si securitatii
ocupationale
- CQ
- Controlul calitatii
- RNC
- Raport de neconformitate
- RACP
- Raport de actiuni corective / preventive
4. DOCUMENTE DE REFERIN
STAS 1338/1-84
STAS 1338/3-84
STAS 4606-80
SR 61:1997
SR 174-1:2009
SR 174-2:2002
SR 7970:2001
SR EN 58:2005
SR EN 932-1:1998
SR EN 932-2:2003
SR EN 933-1:2002

SR EN 933-2:1998

F COD SMI

Lucrri de drumuri. Mixturi asfaltate i mbrcmini bituminoase


executate la cald. Prepararea mixturilor pregtirea probelor i
confecionarea epruvetelor
Lucrri de drumuri. Mixturi asfaltice i mbrcmini bituminoase
executate la cald. Tipare i accesorii metalice pentru confecionarea i
decofrarea epruvetelor
Agregate naturale grele pentru betoane i mortare cu liani minerali.
Metode de ncercare
Bitum. Determinarea ductilitii
Lucrri de drumuri. mbrcmini bituminoase cilindrate executate la
cald. Partea 1: Condiii tehnice pentru mixturi asfaltice
Lucrri de drumuri. mbrcmini bituminoase cilindrate executate la
cald. Condiii tehnice pentru prepararea i punerea n oper a mixturilor
asfaltice i recepia mbrcminilor executate
Lucrri de drumuri. Straturi de baz din mixturi asfaltice cilindrate
executate la cald. Condiii tehnice de calitate i prescripii generale de
execuie
Bitumuri i liani bituminoi. Eantionarea lianilor bituminoi
ncercri pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor.
Partea 1: Metode de eantionare
ncercri pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor.
Partea 2: Metode de reducere a unui eantion de laborator
ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 1: Determinarea granulozitii. Analiza granulometric prin
cernere
ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 2: Analiza granulometric. Site de control, dimensiuni nominale
ale ochiurilor

Str. Aurel Vlaicu nr. 46


Tel. 0230/533531, 533467
Fax 0230/ 525032

PROCEDUR TEHNICA DE EXECUTIE


RIDICARE LA COT GURI DE
SCURGERE
LA LUCRAREA REPARATII STRAZI IN
MUN.SUCEAVA

Cod: P.T.E. Ediia 1


Revizia: 0 1 2 3 4 5
Exemplar nr. 1
Pag. 7 din
Valabil din 05.09.2012

SR EN 933-4:2008

ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.


Partea 4: Determinarea formei particulelor. Coeficient de form
SR EN 933-5:2001
ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 5: Determinarea procentului de suprafee concasate i sfrmate
din agregate grosiere
SR EN 933-5:2001/A1:2005 ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.

SR EN 933-8:2001
SR EN 1097-5:2008
SR EN 1426:2007
SR EN 1427:2007
SR EN 12591:2001
SR EN 12594:2007
SR EN 12697-13:2002
SR EN 12697-27:2002
SR EN 12697-28:2002
SR EN 13043:2003
SR EN 13108-1:2007
CD 16 - 2000

Partea 5: Determinarea procentului de suprafee sparte n agregate


ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 8: Evaluarea prilor fine. Determinarea echivalentului de nisip
ncercri pentru determinarea caracteristicilor mecanice i fizice ale
agregatelor. Partea 5: Determinarea coninutului de ap prin uscare n
etuv ventilat
Bitum i liani bituminoi. Determinarea penetrabilitii cu ac.
Bitum i liani bituminoi. Determinarea punctului de nmuiere. Metoda
cu inel i bil
Bitum i liani bituminoi. Specificaii pentru bitumuri rutiere.
Bitum i liani bituminoi. Prepararea probelor de ncercare
Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate
la cald. Partea 13: Msurarea temperaturii
Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate
la cald. Partea 27: Prelevarea probelor
Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate
la cald. Partea 28: Pregtirea probelor pentru determinarea coninutului
de bitum, a coninutului de ap i a compoziiei granulometrice
Agregate pentru amestecuri bituminoase i pentru finisarea suprafeelor,
utilizate la construcia oselelor, a aeroporturilor i a altor zone cu trafic
Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice
Normativ privind conditiile de proiectare si tehnologia de executie a
lucrarilor de imbracaminti asfaltice
Sisteme de management al calitii. Cerinte.

SR EN ISO 9001: 2008


SR EN ISO 14001:2005
Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare
Pentru poduri , podee i pasaje se vor respecta cerinele impuse de :
AND 546 2002 , CD 99 2001 , CD 118 2003.
Proiectele de executie cu detaliile de executie aferente.
Caietul de sarcini ale lucrarii
5. RESPONSABLITATI
5.1 Directorul tehnic

- asigura conditiile organizatorice si tehnico materiale necesare executarii lucrarilor contractate in


conformitate cu prevederile contractului, a reglementarilkor tehnice aplicabile si cu prevederile
prezentei proceduri;
- coordoneaza si controleaza activitatea subunitatilor executante ( loturi,/formatii ) de realizare a
lucrarilor care fac obiectul acestei proceduri.

F COD SMI

Str. Aurel Vlaicu nr. 46


Tel. 0230/533531, 533467
Fax 0230/ 525032

PROCEDUR TEHNICA DE EXECUTIE


RIDICARE LA COT GURI DE
SCURGERE
LA LUCRAREA REPARATII STRAZI IN
MUN.SUCEAVA

Cod: P.T.E. Ediia 1


Revizia: 0 1 2 3 4 5
Exemplar nr. 1
Pag. 8 din
Valabil din 05.09.2012

5.2 ef santier / sefi loturi


- asigura si raspund de instruirea, cunoasterea si respectarea de catre personalul executant din
subordine a prevederilor reglementarilor tehnice in domeniu si ale prezentei proceduri;
- asigura si controleaza aplicarea masurilor de tehnica securitatii muncii si a normelor de prevenire si
stingere a incendiilor de catre toti factorii implicate in procesul de productie cu responsabilitati in
domeniu;
- raspund de intocmirea la timp si conforma a inregistrarilor privind calitatea aferente lucrarilor
executate.
5.3 Sefii punctelor de lucru / formatiilor de asternere
- raspund de organizarea si asigurarea corespunzatoare a punctului de lucru, de pregatirea stratului suport, de
respectarea frecventei de recoltare a probelor, de efectuarea asternerii si compactarii mixturilor asfaltice la
temperaturile prescrise, de asigurarea gradului de compactare corespunzator si de intomirea la timp si corecta a
inregistrarilor de calitate;
- raspund potrivit sarcinilor, atributiilor si competentelor fiecaruia de realizarea lucrarilor la nivelul calitativ
prescris, de buna functionare si exploatare a utilajelor pe care le deservesc, precum si de respectarea si
aplicarea normelor de protectie a muncii si PSI aplicabile;
- aplica corect si intocmai prevederile prezentei proceduri, ale celorlalte documente si reglementari aplicabile,
exercita autocontrolul asupra propriilor activitati si semnaleaza conducatorilor lor orice neconformitate produsa
sau constatata.
5.4 ef compartiment CQ
- urmareste cunoasterea si aplicarea de catre personalul executant, de supraveghere si de conducere a
lucrarilor, a prevederilor prezentei proceduri, a documentatiei tehnice de executie precum si a
prescriptiilor tehnice aplicabile;
- verifica modul de intocmire a inregistrarilor privind calitatea si de tinere a evidentei acestora,
intervenind dupa caz prin aplicarea/propunerea de actiuni corective si preventive;
- exercita prin controlul CQ, controlul tehnic de conformitate potrivit PCCVI aplicabile, programului
lunar de control si procedurilor specifice de control ale compartimentului CQ.
5.5 ef laborator
- rspunde de prelevarea probelor pentru incercari si verificari
- raspunde de efectuarea tuturor incercarilor de laborator impuse de caietul de sarcini, atat inainte cat si
pe parcursul executiei lucrarilor si de prezentarea acestora in timp util si operativ celor interesati.
- raspunde de intocmirea rapoartelor de incercari
5.6 ef compartiment mecanizare transport
- asigur necesarul de utilaje corespunzator lucrarii efectuate
- rspunde de ntreaga activitate de reparaii si ntreinere in vederea bunei funcionari a utilajelor
necesare ( autoraspanditor pentru emulsie, repartitor vibrofinisor, compactor, buldozer, excavator,
autogreder, etc.).
- controleaz calitatea reparaiilor efectuate
- urmrete programarea la timp, a reparaiilor capitale
- urmrete efectuarea la timp a reparaiilor accidentale

F COD SMI

Str. Aurel Vlaicu nr. 46


Tel. 0230/533531, 533467
Fax 0230/ 525032

PROCEDUR TEHNICA DE EXECUTIE


RIDICARE LA COT GURI DE
SCURGERE
LA LUCRAREA REPARATII STRAZI IN
MUN.SUCEAVA

Cod: P.T.E. Ediia 1


Revizia: 0 1 2 3 4 5
Exemplar nr. 1
Pag. 9 din
Valabil din 05.09.2012

6. PROCEDURA

Prezenta procedur se refera la lucrarile de aducere la cota a gurilor de scurgere.


Prevederi generale
Executantul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru
respectarea stricta a prevederilor prezentei proceduri.
EXECUTIA LUCRARILOR
- marcarea prealabila a pozitiei capacului
- spargerea covorului de asfalt, cu protejarea partii metalice a ramei;
- scoaterea capacului si ramei;
- curatirea marginii gurii de scurgere;
- masurarea corecta a grosimii ramei si a denivelarii dintre cota caii si marginea buna, rezistenta a gurii
de scurgere;
- pentru a acoperi diferenta intre cota caii si cota viitorului suport pentru rama gratarului se pot folosi
inele/saibe/colaci din beton armat, prefabricate; acestea se aseaza peste marginea rezistenta a gurii de
scurgere pe un strat de mortar de ciment M 100 (si intre inele se pune mortar);
-peste inel se aseaza un strat subtire de mortar si apoi rama si gratarul;
- se verifica paralelismul dintre planul fetei ramei si planul suprafetei caii; eroare maxima 0,5 cm;
Aceste lucrari vor fi facute de constructorul caii sub supravegherea operatorului.
Controlul lucrarilor pe parcursul executiei
La executare se verifica: materialele (calitatea inelelor de beton, saibelor, colacilor), planeitatea si
compactarea de langa gura de scurgere.
Verificarea lucrarilor
Se face de catre responsabilul tehnic cu executia a executantului si cu dirigintele de santier nominalizat
de beneficiar
.
RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia la terminarea lucrarilor
Receptia la terminarea lucrarilor se face la cel mult o luna de la terminarea lucrarilor, impreuna cu
receptia celorlalte lucrari executate in carosabil.
Receptia finala
Receptia finala va avea loc dupa expirarea tennenului de garantie. In perioada de garantie dirigintele de
santier sau reprezentantul beneficiarlui are obligatia de a comunica in scris executantului si
investitorului o bservatiile in legatura cu comportarea in exploatare si in legatura cu calitatea
remedierilor executate in acest interval.
Eventualele degradari ce apar in termenul de garantie a lucrarilor executate, precum si propunerile
facute de comisia de receptie la terminarea lucrarilor vor fi remediate, respectiv realizate deconstructor
pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite.
In cadrul receptiei finale se va examina dosarul lucrarii, constatandu-se remedierea neconformitatilor
constatate la receptiade terminare a lucrarilor cat si degradarile aparute in perioada de garantie.

F COD SMI

Str. Aurel Vlaicu nr. 46


Tel. 0230/533531, 533467
Fax 0230/ 525032

PROCEDUR TEHNICA DE EXECUTIE


RIDICARE LA COT GURI DE
SCURGERE
LA LUCRAREA REPARATII STRAZI IN
MUN.SUCEAVA

Cod: P.T.E. Ediia 1


Revizia: 0 1 2 3 4 5
Exemplar nr. 1
Pag. 10 din
Valabil din 05.09.2012

7. NREGISTRRI
- procese verbale de prelevare a probelor;
- rapoarte de incercare materiale;
- rezultatele masuratorilor, verificarilor si sondajelor efectuate la lucrare;
- procese verbale de receptie calitativa;
- procese verbale de control, rapoarte de neconformitate, de actiuni corective si de masuri preventive
referitoare la lucrarile de remediere a defectiunilor / degradarilor.
8. ANEXE

F COD SMI