Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI PRAHOVA


LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU
VALENII DE MUNTE PRAHOVA
Str. Brazilor nr. 13 106400, Tel/Fax: 0244.281.555; 0244.282.555; 0244.283.551
E-mail: ltavaleni.secretariat@gmail.com, ltavaleni.director@gmail.com
Profesor: CRISTINA MIHAELA TRONARU
Aria curricular: Limb i comunicare
Disciplina: Limba englez, L1
An colar 2016 2017
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaiei i cercetrii nr. 4598 / 31.08.2004
Manual aprobat conform ordinului 3787/2005
Viza director,

Clasa: a X-a A
Manual: UPSTREAM UPPER INTERMEDIATE
Editura:Express Publishing
Nr. ore / sptmn: 2
Viza ef arie curricular,

Prof. Ing. Popescu Emilia Raluca

prof. Visoschi Mariana

PLANIFICARE CALENDARISTIC
Nr
crt

Uniti de nvare

1.
Revision
1.

2.
2.

UNIT 1 CROSSING
BARRIERS

Coninuturi
Tema
Funcii comunicative
Elemente de construcie a comunicrii
(ECC)
Teme: Domeniul personal
Vocabular referitor la: activitati cotidiene,
obiceiuri
Functii comunicative: exprimarea unei opinii, ai exprima acordul/ dezacordul, a exprima
satisfacia/ insatisfacia fa de un punct de
vedere; a compara aciunile prezente cu
celetrecute; a descrie evenimente; a cere
permisiunea de a ntrerupe o conversaieE.C.C.
timpuri recapitulare
Topic: communication; language; gestures
Vocabulary: means/ways of communication;
types of languages; gestures & feelings;
say/tell/speak/talk; fixed phrases & phrasal verbs
related to communication
Structure: articles; determiners; too/enough;
partitives; countable/ uncountable nouns
Function: expressing preferences; comparing
/contrasting; making suggestions; responding

Competene specifice

Nr.
ore

Sptmna

Valori i atitudini

2.1 Descrierea (oral / n scris) a unor activiti cotidiene,


obiceiuri;
2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o tem de interes
3.1 Formularea de idei/ preri pe teme de interes n
cadrul unei discuii / n mesaje de rspuns

1.1 Anticiparea elementelor de coninut ale unui text pe


baza titlului / unui stimul vizual
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj
1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise
(autentice)
2.1 Descrierea (oral / n scris) a unor activiti cotidiene,
obiceiuri;
2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o tem de interes

S1 12-16.09
S2 19 -23.09

S3 26-30.09
S4 03-07.10
S5 10-14.10

Observaii

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE


INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI PRAHOVA
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU
VALENII DE MUNTE PRAHOVA
Str. Brazilor nr. 13 106400, Tel/Fax: 0244.281.555; 0244.282.555; 0244.283.551
E-mail: ltavaleni.secretariat@gmail.com, ltavaleni.director@gmail.com
positively/negatively; making assumptions;
saying goodbye; writing informal, semi-formal
and formal letters

3.

4.

4 UNIT 2 MOODS
AND FEELINGS

3. UNIT 3 MAKING A
LIVING

Topic: feelings; emotion; happiness


Vocabulary: moods and emotions; physical
sensations; expressing feelings; extreme
adjectives; similes; phrasal verbs; prepositions
Structure: Present Simple & Present Continuous;
Stative Verbs; Used to Be/Get used to; word
formation: forming adjectives
Function: asking about and expressing feelings;
exclamations; indirect questions; writing
transactional letters (requesting information;
making complaints)
SELF-ASSESSMENT MODULE 1

Topic: work/jobs; earning a living; money matters


Vocabulary: job skills and qualities; forms of
money; confused words; idioms/phrasal verbs
related to money; prepositions

3.1 Formularea de idei/ preri pe teme de interes n


cadrul unei discuii / n mesaje de rspuns
Valori i atitudini
Manifestarea flexibilitii n cadrul schimbului de idei i n
cadrul lucrului n echip n diferite situaii de comunicare;
Disponibilitatea pentru acceptarea diferenelor i
pentru manifestarea toleranei prin abordarea critic a
diferenelor i a stereotipurilor culturale
1.1 Anticiparea elementelor de coninut ale unui text pe
baza titlului / unui stimul vizual
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj
1.3 Identificarea de informaii cheie din texte autentice
1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise
(autentice)
2.1 Descrierea (oral / n scris) a unor activiti cotidiene,
obiceiuri;
2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o tem de interes
3.1 Formularea de idei/ preri pe teme de interes n
cadrul unei discuii / n mesaje de rspuns
3.2 Adaptarea formei mesajului la situaia de
comunicare n funcie de stilul formal/ informal folosit
de interlocutor
4.3 Sintetizarea sub form de schem / notie a
coninutului unui text scris / mesaj oral
4.2 Utilizarea dicionarului bilingv pentru traducerea
unor texte funcionale scurte din limba engleza n limba
romn
Valori i atitudini
Disponibilitatea pentru acceptarea diferenelor i
pentru manifestarea toleranei prin abordarea critic a
diferenelor i a stereotipurilor culturale;
Manifestarea flexibilitii n cadrul schimbului de idei i n
cadrul lucrului n echip n diferite situaii de comunicare
1.1 Anticiparea elementelor de coninut ale unui text pe
baza titlului / unui stimul vizual
1.3 Identificarea de informaii cheie din texte autentice
1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise

S6 17-21.10
S7 24 29.10
S8 31.10-06.11
6

S9 07-11.11
S10 14-18.11
S11 21-25.11
S12 28-29.11,

30.11-01.12
Zile libere

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE


INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI PRAHOVA
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU
VALENII DE MUNTE PRAHOVA
Str. Brazilor nr. 13 106400, Tel/Fax: 0244.281.555; 0244.282.555; 0244.283.551
E-mail: ltavaleni.secretariat@gmail.com, ltavaleni.director@gmail.com
Structure: -ing form or infinitive; reported
speech; introductory verbs; word formation:
forming negative adjectives
Function: expressing and asking for opinions;
agreeing/disagreeing; encouraging/responding
positively/negatively; demanding and giving
explanations; asking for and giving advice;
writing reports and letters of application

4. UNIT 4 MAKE
YOURSELF AT
5.
HOME

Topic: dwellings; household items


Vocabulary: types of houses; rooms/areas of a
house; appliances and furniture; idioms and fixed
phrases with home; phrasal verbs; prepositions
Structure: Present Perfect; Present Perfect
Continuous;word formation: adjective endings
Function: expressing wishes; making a
complaint; avoiding giving a direct answer;
making suggestions/recommendations;
expressing the result of suggestions (letters,
articles)
SELF-ASSESSMENT MODULE 2

(autentice)
2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o tem de interes
3.1 Formularea de idei/ preri pe teme de interes n
cadrul unei discuii / n mesaje de rspuns
3.2 Adaptarea formei mesajului la situaia de
comunicare n funcie de stilul formal/ informal folosit
de interlocutor
3.3 Redactarea de scrisori de rspuns n care sunt
exprimate preri despre subiecte legate de preocuprile
tinerilor
4.3 Sintetizarea sub form de schem / notie a
coninutului unui text scris / mesaj oral
Valori i atitudini
Manifestarea flexibilitii n cadrul schimbului de idei i n
cadrul lucrului n echip n diferite situaii de comunicare
1.1 Anticiparea elementelor de coninut ale unui text pe
baza titlului / unui stimul vizual
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj
1.3 Identificarea de informaii cheie din texte autentice
1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise
(autentice)
1.5 Selectarea de informaii din mai multe texte n
scopul ndeplinirii unei sarcini structurate de lucru
2.1 Descrierea (oral / n scris) a unor activiti cotidiene,
obiceiuri;
2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o tem de interes
3.1 Formularea de idei/ preri pe teme de interes n
cadrul unei discuii / n mesaje de rspuns
3.2 Adaptarea formei mesajului la situaia de
comunicare n funcie de stilul formal/ informal folosit
de interlocutor
4. 1 Transformarea unor mesaje din vorbire direct n
vorbire indirect (relatarea la prezent a unor mesaje
audiate)
4. 2 Utilizarea dicionarului bilingv pentru traducerea
unor texte funcionale scurte din limba engleza n limba
romn

2.12

S13 05-09.12

Semestrial
test paper
5.12

S13 05-09.12
S14 12-16.12
S15 19- 23.12

Vacanta de
iarna
24.12-08.01

S16 09- 13.01


S17 16- 20.01

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE


INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI PRAHOVA
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU
VALENII DE MUNTE PRAHOVA
Str. Brazilor nr. 13 106400, Tel/Fax: 0244.281.555; 0244.282.555; 0244.283.551
E-mail: ltavaleni.secretariat@gmail.com, ltavaleni.director@gmail.com

6.

7.

UNIT 5 MODERN
LIVING

UNIT 6 GOING
PLACES

Topic: modern trends; lifestyles


Vocabulary: appearance and character; media;
fame; idioms and fixed phrases related to
lifestyles; phrasal verbs; prepositions
Structure: adjectives; adverbs; comparisons; word
formation: adjective suffixes
Function: asking for personal views; expressing
likes & dislikes and justifying; spreading news;
reacting to news; making suggestions/giving
alternatives; paying compliments;
discursive writing (articles, letters, compositions)

Topic: holidays; travelling


Vocabulary: getting around; holiday objects;
signs; travel; describing holiday experiences;
phrasal verbs and fixed phrases related to travel;
idioms; prepositions
Structure: modal verbs; word formation:
derivatives
Function: interrupting; encouraging;

4. 3 Sintetizarea sub form de schem / notie a


coninutului unui text scris / mesaj oral
Valori i atitudini
Contientizarea rolului limbii engleze ca mijloc de acces
la piaa internaional a muncii i la patrimoniul
culturii universale;
1.1 Anticiparea elementelor de coninut ale unui text pe
baza titlului/ unui stimul vizual
1.2 Identificareasensului global al unuimesaj
1.4 Identificarea de detaliidinmesaje orale/ scrise
1.5 Selectarea de informaii din mai multe texte n
scopul deplinirii unei sarcini structurate de lucru
2.1 Descrierea (oral/ n scris) a unor activiti cotidiene,
obiceiuri
2.2 Relatarea coninutului unui film pe baza unui plan
de idei
2.3 Redactarea de paragrafe/ texte pe o tem de interes
2.6 Relatarea sub form de raport a desfurrii unei
activiti de grup/ proiect individual/ activiti cotidiene
3.1 Formularea de idei/ preri pe teme de interes n
cadrul unei discuii/ n mesaje de rspuns
4.3 Sintetizarea sub form de schem/ notie a
coninutului unui text scris
Valori i atitudini
Manifestarea flexibilitii n cadrul schimbului de idei i n
cadrul lucrului n echip n diferite situaii de comunicare;
Disponibilitatea pentru acceptarea diferenelor i
pentru manifestarea toleranei prin abordarea critic a
diferenelor i a stereotipurilor culturale.
1.1 Anticiparea elementelor de coninut ale unui text pe
baza titlului/ unui stimul vizual
2.1 Descrierea (oral/ n scris) a unor activiti cotidiene,
obiceiuri
2.3 Redactarea de paragrafe/ texte pe o tem de interes
2.5 Redactarea de texte funcionale simple
3.1 Formularea de idei/ preri pe teme de interes n
cadrul unei discuii/ n mesaje de rspuns

S18 23-27 01
S19 30.01-03.02
6
S20 13-17.02

S21 20-24.02
S22 24.02-03.03
S23 06 - 10.03

Vacanta
intersemestriala
04.02-12.02

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE


INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI PRAHOVA
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU
VALENII DE MUNTE PRAHOVA
Str. Brazilor nr. 13 106400, Tel/Fax: 0244.281.555; 0244.282.555; 0244.283.551
E-mail: ltavaleni.secretariat@gmail.com, ltavaleni.director@gmail.com
persuading/agreeing/disagreeing; complaining;
criticising; apologizing; asking for opinion;
complimenting; thanking;
SELF-ASSESSMENT MODULE 3

UNIT 7 HISTORY
8.

UNIT 8 LEARNING
LESSONS

Topic: history; historical figures


Vocabulary: peace and conflict; taking control;
idioms/ fixed phrases related to history; phrasal
verbs; prepositions
Structure: past forms; past modals; word
formation: verb suffixes
Function: asking for confirmation/ responding
positively/ negatively; expressing uncertainty;
narrating personal experiences;

Topic: education
Vocabulary: education systems; places in a

3.2 Adaptarea formei mesajului la situaia de


comunicare n funcie de stilul formal/informal folosit
de interlocutor
4.2 Utilizarea dicionarului bilingv pentru traducerea
unor texte funcionale scurte din limba englez n limba
romn
Valori i atitudini
Contientizarea rolului limbii engleze ca mijloc de acces
la piaa internaional a muncii i la patrimoniul
culturii universale;
1.2 Identificareasensului global al unuimesaj
1.4 Identificarea de detaliidinmesaje orale/scrise
1.5 Selectareade informatiidin mai multe texte in
scopilindepliniriiuneisarcinistructurate de lucru
2.1 Descrierea (oral/ n scris) a unor activiti cotidiene,
obiceiuri
2.3 Redactarea de paragrafe/ texte pe o tem de interes
2.4 Completarea de formulare
3.1 Formularea de idei/ preri pe teme de interes n
cadrul unei discuii/ n mesaje de rspuns
3.2 Adaptarea formei mesajului la situaia de
comunicare n funcie de stilul formal/informal folosit
de interlocutor
4.3 Sintetizarea sub form de schem/ notie a
coninutului unui text scris
Valori i atitudini
Disponibilitatea pentru acceptarea diferenelor i
pentru manifestarea toleranei prin abordarea critic a
diferenelor i a stereotipurilor culturale;
Manifestarea flexibilitii n cadrul schimbului de idei i n
cadrul lucrului n echip n diferite situaii de comunicare.

1.3 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise


(autentice) 1.5 Selectarea de informaii din mai

S24
13-17.03
S25
20-24.03
S27
03-07.04

S28 10-14.04
17-18.04

S26
SCOALA
ALTFEL
27-31.03

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE


INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI PRAHOVA
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU
VALENII DE MUNTE PRAHOVA
Str. Brazilor nr. 13 106400, Tel/Fax: 0244.281.555; 0244.282.555; 0244.283.551
E-mail: ltavaleni.secretariat@gmail.com, ltavaleni.director@gmail.com
9.

school; types of school; exams and qualifications;


idioms/ fixed phrases related to education;
phrasal verbs; prepositions
Structure: the passive; the causative; word
formation: -ing/-ed endings
Function: congratulating; consoling; expressing
and justifying opinions/agreeing/disagreeing;
giving opposing views; reacting;
SELF-ASSESSMENT MODULE 4
UNIT 9 PLANET
ISSUES

10.

11.

UNIT 10 THE
CYCLE OF LIFE

FINAL REVISION
12.
SELF-ASSESSMENT
MODULE 5

Topic: environmental issues


Vocabulary: green issues; environmental
problems; phrasal verbs/ idioms & fixed phrases
related to the environment; prepositions
Structure: future forms; conditionals; mixed
conditionals; wishes; word formation: prefixes
Function: asking indirect questions; expressing
ignorance/uncertainty; expressing concern;
introducing a topic; asking about feelings;
expressing fear/anxiety/hope/negative feelings;
expressing frustration;writing reviews
Topic: health; eating habits; stages in life
Vocabulary: healthy lifestyle; healthy eating; food
& drinks; phrasal verbs; idioms related to health;
accidents & injuries; prepositions
Structure: relative clauses; clauses of
concession/purpose; question tags
Function: giving advice; rejecting/accepting
advice

multe texte n scopul ndeplinirii unei sarcini


structurate de lucru
2.1 Descrierea (oral / n scris) a unor activiti
cotidiene, obiceiuri; 2.3 Redactarea de paragrafe /
texte pe o tem de interes
3.1 Formularea de idei/ preri pe teme de interes n
cadrul unei discuii / n mesaje de rspuns 3.2
Adaptarea formei mesajului la situaia de
comunicare n funcie de stilul formal/ informal
folosit de interlocutor
2.1 Descrierea (oral / n scris) a unor activiti cotidiene,
obiceiuri; 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o tem
de interes3.1 Formularea de idei/ preri pe teme de
interes n cadrul unei discuii / n mesaje de rspuns 3.2
Adaptarea formei mesajului la situaia de comunicare n
funcie de stilul formal/ informal folosit de interlocutor
Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor
aspecte culturale specifice, prin receptarea unei
varieti de texte n limba modern i prin raportarea la
civilizaia spaiului cultural anglo-saxon.

S 29 02-05.05

Vacanta de
primvara
19-30.04
1.05 ZI
LIBERA

S30 08-12.05
S31 15 -19.05

2.1 Descrierea (oral / n scris) a unor activiti cotidiene,


obiceiuri;
2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o tem de
interes3.1 Formularea de idei/ preri pe teme de interes
n cadrul unei discuii / n mesaje de rspuns 3.2
Adaptarea formei mesajului la situaia de comunicare n
funcie de stilul formal/ informal folosit de interlocutor

Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor


aspecte culturale specifice, prin receptarea unei
varieti de texte n limba modern i prin raportarea la
civilizaia spaiului cultural anglo-saxon.

S32 22-26.05
S33 29.05-02.06

S34 06-09.06
S35 12 16.06

Final
Revision
5.06 ZI
LIBERA