Sunteți pe pagina 1din 123

HOTRRE

Nr. 582 din 16 iulie 2014


privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii
i numrul maxim de studeni ce pot fi colarizai n anul universitar 2014 - 2015
EMITENT:
GUVERNUL ROMNIEI
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 538 din 21 iulie 2014
n baza prevederilor art. 138 alin. (5), ale art. 140 alin. (2), ale art. 148 alin. (4) i ale art. 155 alin.
(1) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
ART. 1
Se aprob domeniile i programele de studii universitare de master acreditate, locaiile geografice de
desfurare, numrul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, form de
nvmnt sau limb de predare, precum i numrul maxim de studeni care pot fi colarizai n anul universitar
2014 - 2015, n cadrul instituiilor de nvmnt superior de stat, prevzute n anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprob domeniile i programele de studii universitare de master acreditate, locaiile geografice de
desfurare, numrul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, form de
nvmnt sau limb de predare, precum i numrul maxim de studeni care pot fi colarizai n anul universitar
2014 - 2015, n cadrul instituiilor de nvmnt superior particular acreditate, prevzute n anexa nr. 2.
ART. 3
Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezenta hotrre.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaz:
Ministrul educaiei naionale,
Remus Pricopie
p. Ministrul delegat pentru nvmnt
superior, cercetare tiinific
i dezvoltare tehnologic,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, proteciei
sociale i persoanelor vrstnice,
Rovana Plumb
Bucureti, 16 iulie 2014.
Nr. 582.
ANEXA 1
Domeniile i programele de studii universitare de master, locaiile geografice de desfurare, numrul de
credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, form de nvmnt sau limb de
predare, precum i numrul maxim de studeni care pot fi colarizai n anul universitar 2014 - 2015, n cadrul
instituiilor de nvmnt superior de stat
1. UNIVERSITATEA POLITEHNIC DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Inginerie
| Chimie alimentar
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
450
|
|
|chimic
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Expertizarea alimentelor,
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| produselor chimice i
|
|
|
|
|
|
|
|
| materialelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria proceselor chimice|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Materiale compozite avansate|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| cu destinaii speciale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Micro- i nanomateriale
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Produse farmaceutice i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| cosmetice
|
|
|
|
|
|

|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Protecia consumatorului.
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Controlul calitii
|
|
|
|
|
|
|
|
| produselor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiina i ingineria
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| materialelor oxidice
|
|
|
|
|
|
|
|
| avansate i nanomateriale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiina i ingineria
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| polimerilor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Inginerie
| Analiza i modelarea
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|electric
| sistemelor electromagnetice |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Electronic de putere i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| acionri electrice
|
|
|
|
|
|
|
|
| inteligente
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria produselor i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| serviciilor n
|
|
|
|
|
|
|
|
| electrotehnic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie electric i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| informatic aplicat
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme electrice avansate |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme inteligente de
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| instrumentaie i msurare |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Inginerie
| Eficien energetic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
350
|
|
|energetic
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Hidraulic tehnic i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| hidroenergetic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Informatic aplicat n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| energetic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria sistemelor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| electroenergetice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie nuclear
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme termoenergetice
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Surse regenerabile de
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| energie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Inginerie
| Advanced microelectronics/ |Bucureti |englez |
IF
|
120 |
1100
|
|
|electronic i | Microelectronic avansat
|
|
|
|
|
|
|
|telecomunicaii|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Advanced wireless
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| communications/Comunicaii |
|
|
|
|
|
|
|
| fr fir avansate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Circuite i sisteme
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| integrate de comunicaii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicaii mobile
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicaii multimedia
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Electronic i informatic |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| aplicat
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Electronic i informatic |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| medical
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria calitii i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| siguranei n funcionare n|
|
|
|
|
|
|
|
| electronic i
|
|
|
|
|
|
|
|
| telecomunicaii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria informaiei i a |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sistemelor de calcul
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul serviciilor i |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| reelelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Microelectronic i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|

|
|
| nanoelectronic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Microsisteme
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Optoelectronic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Reele integrate de
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| telecomunicaii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme inteligente pentru |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| transporturi
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme telematice pentru
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| transporturi
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici avansate pentru
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| imagistica digital
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii integrate
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| avansate n electronica auto|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii multimedia n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| aplicaii de biometrie i
|
|
|
|
|
|
|
|
| securitatea informaiei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii multimedia pentru|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| aplicaii medicale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii multimedia pentru|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| producia de coninut n
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul audiovizualului i |
|
|
|
|
|
|
|
| comunicaiilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii software avansate|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| pentru comunicaii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Telecomunicaii
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Inginerie
| Avionic i navigaie
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|aerospaial
| aerospaial
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie i management
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| aerospaial
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management aeronautic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Propulsie aerospaial i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| protecia mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Structuri aeronautice i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| spaiale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Ingineria
| Cercetare i dezvoltare n |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|autovehiculelor| ingineria autovehiculelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sistem integrat
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| om-autovehicul-mediu
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme i tehnologii
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| avansate n domeniul
|
|
|
|
|
|
|
|
| autovehiculelor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Ingineria
| Logistica transporturilor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|transporturilor|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management n transporturi |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Transport i trafic urban
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Biotehnologii | Biocombustibili,
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| biorafinrii i tehnologii |
|
|
|
|
|
|
|
| conexe
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biotehnologii
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Ingineria
| Ingineria i managementul
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|produselor
| procesrii i pstrrii
|
|
|
|
|
|
|
|alimentare
| produselor agroalimentare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii avansate n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| industria alimentar
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 10 |Calculatoare i| Administrarea bazelor de


|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
750
|
|
|tehnologia
| date
|
|
|
|
|
|
|
|informaiei
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Arhitecturi avansate de
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| calculatoare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Artificial Intelligence/
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Inteligen artificial
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biomedical Informatics/
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Informatic biomedical
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| e-Guvernare
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Grafic, multimedia i
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| realitate virtual
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Imagistic, bioinformatic |Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| i sisteme complexe
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria sistemelor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| internet
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management n tehnologia
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| informaiei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management, innovation et
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| technologies des systemes
|
|
|
|
|
|
|
|
| collaboratifs/Management,
|
|
|
|
|
|
|
|
| inovare i tehnologii de
|
|
|
|
|
|
|
|
| sisteme colaborative
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Parallel and distributed
|Bucureti |francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| computer systems/Sisteme de |
|
|
|
|
|
|
|
| calcul paralele i
|
|
|
|
|
|
|
|
| distribuite
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Securitatea reelelor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| informatice complexe
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Servicii software avansate |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme inteligente i
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| vederea artificial
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Software Engineering/
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Ingineria sistemelor de
|
|
|
|
|
|
|
|
| programe
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Ingineria
| Arhitecturi orientate pe
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
500
|
|
|sistemelor
| servicii pentru
|
|
|
|
|
|
|
|
| ntreprinderi
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Automatic i informatic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| industrial
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Control avansat i sisteme |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| n timp real
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul i protecia
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| informaiei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Prelucrri complexe de
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| semnal n aplicaii
|
|
|
|
|
|
|
|
| multimedia
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Service engineering and
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| management/Ingineria i
|
|
|
|
|
|
|
|
| managementul serviciilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme informatice
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| integrate avansate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme informatice n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| medicin
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme inteligente de
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| conducere
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici avansate n domeniul|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sistemelor i semnalelor
|
|
|
|
|
|

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |Inginerie
| Cercetarea, proiectarea i |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
750
|
|
|mecanic
| testarea sistemelor
|
|
|
|
|
|
|
|
| biotehnice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Concepii integrate n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ingineria mecanic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Consultan n proiectarea |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sistemelor mecanice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Controlul zgomotelor i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| vibraiilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Evaluarea riscului,
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| siguranei i integritii |
|
|
|
|
|
|
|
| echipamentelor sub presiune |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Fenomene de interaciune
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| vehicul-cale de rulare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria calitii i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| mediului n industriile de |
|
|
|
|
|
|
|
| proces
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria i managementul
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sistemelor i echipamentelor|
|
|
|
|
|
|
|
| termice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie i proiectare
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| asistate de calculator
|
|
|
|
|
|
|
|
| pentru maini i structuri |
|
|
|
|
|
|
|
| mecanice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Mecanic de precizie
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modelarea i simularea
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sistemelor mecanice mobile |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Reabilitarea structurilor, |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| materialelor i mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sigurana i integritatea
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| structurilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme hidraulice i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| pneumatice avansate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Termomecanica echipamentelor|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| pentru procese industriale |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Vehicule feroviare de mare |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| vitez
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |Inginerie
| Conception integree des
|Bucureti |francez |
IF
|
120 |
750
|
|
|industrial
| systemes technologiques/
|
|
|
|
|
|
|
|
| Concepia integrat a
|
|
|
|
|
|
|
|
| sistemelor tehnologice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Concepie i management n |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| productic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Design industrial i produse|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| inovative
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Echipamente pentru terapii |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| de recuperare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Evaluarea calitii
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| materialelor i produselor |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Grafic inginereasc i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| design
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria calitii
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria nanostructurilor |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i proceselor
|
|
|
|
|
|
|
|
| neconvenionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria proiectrii i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|

|
|
| fabricrii produselor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria securitii i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sntii n munc
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingnierie des systemes
|Bucureti |francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| industrielles/Ingineria
|
|
|
|
|
|
|
|
| sistemelor industriale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria i managementul
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| proceselor de sudare i
|
|
|
|
|
|
|
|
| control
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie avansat asistat |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| de calculator
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Logistic industrial
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ntreprinderilor industriale|
|
|
|
|
|
|
|
| virtuale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Maini i sisteme de
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| producie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii i sisteme
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| poligrafice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 14 |tiine
| Biomateriale metalice
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
500
|
|
|inginereti
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|aplicate
| Fotonic i materiale
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| avansate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria i aplicaiile
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| laserilor i acceleratorilor|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingnierie des systemes
|Bucureti |francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| intgrs avancs/Ingineria |
|
|
|
|
|
|
|
| sistemelor integrate
|
|
|
|
|
|
|
|
| avansate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie medical
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Logic matematic i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| aplicaii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modele de decizie, risc i |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| prognoz
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Optometrie avansat
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme dinamice, optimale |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i modele
|
|
|
|
|
|
|
|
| economico-financiare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii optice
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teoria codrii i stocrii |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| informaiei
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 15 |Mecatronic i | Mecatronic avansat
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|robotic
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: Inginerie
|
|
|
|
|
|
|
|
| mecanic)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Robotic (interdisciplinar |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| cu domeniul: Inginerie
|
|
|
|
|
|
|
|
| mecanic)
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 16 |Ingineria
| Obinerea, procesarea i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|materialelor
| caracterizarea
|
|
|
|
|
|
|
|
| nanomaterialelor metalice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sinteza i procesarea
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| materialelor metalice
|
|
|
|
|
|
|
|
| speciale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Substane, materiale i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sisteme biocompatibile
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiina i expertizarea
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|

|
|
| materialelor metalice
|
|
|
|
|
|
|
|
| avansate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiina i managementul
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| testrii materialelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici avansate pentru
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| procesarea materialelor
|
|
|
|
|
|
|
|
| metalice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 17 |Ingineria
| Controlul analitic al
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
400
|
|
|mediului
| calitii mediului i
|
|
|
|
|
|
|
|
| tehnici de depoluare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria mediului
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria mediului n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| energetic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria mediului i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| managementul calitii n
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul feroviar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria i managementul
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sistemelor biotehnice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie i management n |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| protecia mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul mediului i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| dezvoltare durabil
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Protecia mediului n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| industria materialelor
|
|
|
|
|
|
|
|
| metalice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 18 |Inginerie i
| Business Administration and |Bucureti |englez |
IF
|
120 |
750
|
|
|management
| Engineering/Administrarea i|
|
|
|
|
|
|
|
| ingineria afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Geschfts- und
|Bucureti |german |
IF
|
120 |
|
|
|
| Industrieverwaltung/
|
|
|
|
|
|
|
|
| Administrarea i ingineria |
|
|
|
|
|
|
|
| afacerilor n industrie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Antreprenoriat, managementul|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i ingineria afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Calitate n inginerie i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| managementul afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Calitatea produselor i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| serviciilor industriale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Entwicklung und Organisation|Bucureti |german |
IF
|
120 |
|
|
|
| mechatronischer Systeme/
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dezvoltarea i organizarea |
|
|
|
|
|
|
|
| sistemelor mecatronice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria resurselor umane |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| n organizaiile industriale|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria i managementul
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| producerii materialelor
|
|
|
|
|
|
|
|
| metalice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria i managementul
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| proiectelor complexe
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria i managementul
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sistemelor de afaceri
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie economic n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| activiti industriale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie economic i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| managementul afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Innovation and integrative |Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| technology/Tehnologii
|
|
|
|
|
|
|
|
| integrate operative
|
|
|
|
|
|

|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul sistemelor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| energetice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Marketing industrial
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management of the digital
|digitale
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| entreprise/Managementul
|Bucureti |
|
|
|
|
|
|
| ntreprinderilor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 19 |tiine ale
| Comunicare managerial
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|comunicrii
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Technologies de la
|Bucureti |francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| traduction automatique/
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tehnologia traducerii
|
|
|
|
|
|
|
|
| automate
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 20 |Relaii
| Studii culturale europene
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|internaionale |
|
|
|
|
|
|
|
|i studii
|
|
|
|
|
|
|
|
|europene
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 21 |Economie
| Politici economice europene |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 22 |tiine ale
| Consilierea i managementul |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|educaiei
| carierei n domeniul
|
|
|
|
|
|
|
|
| profesional i tehnic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul organizaiilor |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| educaionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine chimice n educaie |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| continu
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiinele vieii i ecologie|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
2. UNIVERSITATEA TEHNIC DE CONSTRUCII DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Inginerie
| Dezvoltare durabil
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
800
|
|
|civil i
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|instalaii
| Dezvoltarea urban i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| regional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Eficiena energetic a
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| instalaiilor din cldiri
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Energie, confort i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| dezvoltare durabil
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria cldirilor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria infrastructurii
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| transporturilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie geotehnic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie hidraulic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie structural
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie structural/
|Bucureti |francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| Ingnierie des structures
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie structural/
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| Structural engineering
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Interaciuni n mediul
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| construit/Interactions in
|
|
|
|
|
|
|
|
| the built environment
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|

|
|
| Poduri i tuneluri
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Proiectarea construciilor |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| civile i industriale n
|
|
|
|
|
|
|
|
| zone seismice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologia i managementul |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| lucrrilor de construcii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii performante
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| pentru protecia mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
| urban
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Inginerie
| Geomatic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|geodezic
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Prelucrarea i analiza
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| datelor geospaiale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme informaionale n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| cadastru i publicitate
|
|
|
|
|
|
|
|
| imobiliar
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Inginerie
| Echipamente tehnologice
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|mecanic
| pentru dezafectarea/
|
|
|
|
|
|
|
|
| demolarea construciilor i |
|
|
|
|
|
|
|
| reciclarea materialelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul i gestionarea |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| situaiilor de urgen
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme mecanice avansate
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Inginerie i
| Managementul proiectelor n |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|management
| construcii
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |tiine ale
| Management educaional
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|educaiei
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii didactice
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| asistate de calculator
|
|
|
|
|
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: Inginerie civil |
|
|
|
|
|
|
|
| i instalaii)
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Filologie
| Traducere i interpretare
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| specializat
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTUR I URBANISM "ION MINCU" DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Urbanism
| Amenajarea teritoriului i |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|
| dezvoltare regional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management urban pentru
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| orae competitive
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Mobilitate urban
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Peisaj i teritoriu
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Proiectare urban
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Urbanism i politici publice|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
4. UNIVERSITATEA DE TIINE AGRONOMICE I MEDICIN VETERINAR DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|

|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Agronomie
| Agricultur durabil
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ameliorarea plantelor i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| producerea de smn
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Consultan agricol
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Exploatarea sistemelor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| tehnice pentru agricultur |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul i expertiza
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| fondului funciar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Protecia agroecosistemelor |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i expertiz fitosanitar
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Horticultur
| Managementul conservrii
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|
| biodiversitii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modelarea i conservarea
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| peisajului vegetal urban
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine horticole ecologice |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii integrate de
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| obinere i valorificare a |
|
|
|
|
|
|
|
| produselor horticole
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii performante,
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| management i marketing
|
|
|
|
|
|
|
|
| vitivinicol
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Inginerie i
| Agribusiness
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
400
|
|
|management n |_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|agricultur i | Agribusiness
|Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|dezvoltare
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|rural
| Management n agroturism i |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| alimentaie public
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management n agroturism i |Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| alimentaie public
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management i audit intern |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management i dezvoltare
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| rural
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management i dezvoltare
|Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| rural
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul calitii i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| inovaiei n domeniul
|
|
|
|
|
|
|
|
| agroalimentar
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Biotehnologii | Aplicaii moderne ale
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| biotehnologiilor n
|
|
|
|
|
|
|
|
| agricultur
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biotehnologie i siguran |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| alimentar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biotehnologii n industria |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| farmaceutic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biotehnologii n protecia |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| mediului
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Ingineria
| Biosecuritatea produselor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|produselor
| alimentare
|
|
|
|
|
|
|
|alimentare
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Controlul i expertiza
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| alimentelor ecologice, Halal|
|
|
|
|
|
|
|
| i Kosher
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Expertiza produselor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| agroalimentare
|
|
|
|
|
|

|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii speciale n
|Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| industria alimentar
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Zootehnie
| Proiectarea i dezvoltarea |Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
55
|
|
|
| fermelor zootehnice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Ingineria
| Geomatic pentru ingineria |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
175
|
|
|mediului
| mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria i protecia
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| mediului n spaiul rural
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria i protecia
|Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| mediului n spaiul rural
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Inginerie i
| Managementul investiiilor |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|management
| n ecosisteme
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |tiine ale
| Managementul formrii
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|educaiei
| continue n nvmntul
|
|
|
|
|
|
|
|
| agronomic (interdisciplinar |
|
|
|
|
|
|
|
| cu domeniul: Inginerie i
|
|
|
|
|
|
|
|
| management n agricultur i|
|
|
|
|
|
|
|
| dezvoltare rural)
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
5. UNIVERSITATEA DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Matematic
| Algebr
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
350
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Analiz matematic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biostatistic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniile: Informatic,
|
|
|
|
|
|
|
|
| Farmacie)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Criptografie i teoria
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| codurilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Geometrie
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Matematici aplicate n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| finane, asigurri i
|
|
|
|
|
|
|
|
| biostatistic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modelare matematic n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| tiinele naturii i tiina|
|
|
|
|
|
|
|
| materialelor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Informatic
| Algoritmi i bioinformatic |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
400
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Baze de date i tehnologii |Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| WEB
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Baze de date i tehnologii |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| WEB
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie software
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inteligen artificial
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Programare declarativ
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme distribuite
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Fizic
| Fizica atomului, nucleului, |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
500
|
|
|
| particulelor elementare,
|
|
|
|
|
|
|
|
| astrofizic i aplicaii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|

|
|
| Fizica materialelor avansate|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i nanostructuri
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Fizica mediului i a
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| polimerilor ecologici
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Fizic medical
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Fizic teoretic i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| computaional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Interaciunea radiaiei cu |Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| materia
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Materiale avansate cu
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| aplicaie n medicina
|
|
|
|
|
|
|
|
| dentar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Optic, laseri i aplicaii |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Surse de energie
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| regenerabile i alternative |
|
|
|
|
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: Chimie)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiina conservrii/
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| restaurrii operelor de
|
|
|
|
|
|
|
|
| patrimoniu prin metode
|
|
|
|
|
|
|
|
| fizice i chimice avansate |
|
|
|
|
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: Chimie)
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Chimie
| Abordarea integrat a
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|
| tiinelor naturii
|
|
|
|
|
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniile: Biologie, Fizic)|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biomolecule
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Chimia materialelor avansate|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Chimia materialelor avansate|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Chimia medicamentelor i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| produselor cosmetice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Chimie didactic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Geografie
| Climatologie i resurse de |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
350
|
|
|
| ap
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Geografie aplicat i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| dezvoltare regional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Geomorfologie i cartografie|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| cu elemente de cadastru
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Gestiunea spaiului turistic|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i servicii de ospitalitate |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul resurselor i |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| activitilor turistice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Planificare teritorial i |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| managementul localitilor |
|
|
|
|
|
|
|
| urbane i rurale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme informaionale
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| geografice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |tiina
| Evaluarea integrat a strii|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|mediului
| mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul integrat al
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| capitalului natural
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Poluarea chimic a mediului |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Riscurile mediului aerian n|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| sntate/Air-environment
|
|
|
|
|
|
|
|
| risks and health response
|
|
|
|
|
|

|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sustenabilitatea sistemelor |Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| socioecologice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Inginerie
| Evaluarea bazinelor de
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|geologic
| sedimentare i a resurselor |
|
|
|
|
|
|
|
| minerale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Geobiologie aplicat n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| conservarea patrimoniului
|
|
|
|
|
|
|
|
| natural i cultural
|
|
|
|
|
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: tiina mediului) |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Geofizic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Geofizic aplicat/Applied |Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| geophysics
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie geologic i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| geotehnic ambiental
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |tiine
| Fizic aplicat avansat
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|inginereti
|
|
|
|
|
|
|
|
|aplicate
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Biologie
| Antropologie evoluionist |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
550
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biochimie aplicat i
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| biologie molecular
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biochimie i biologie
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| molecular
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biologie medical
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biologie sistemic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biotehnologie microbian i |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| genetic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Fiziologie celular i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| biofizica membranelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Genetic aplicat i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| biotehnologie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Microbiologie aplicat i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| imunologie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Neurobiologie
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Taxonomie i biodiversitate |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Drept
| Achiziii publice,
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
550
|
|
|
| concesiuni, parteneriat
|
|
|
|
|
|
|
|
| public-privat
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Arbitrajul internaional
|Bucureti |englez |
IF
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Carier judiciar
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drept fiscal
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drept internaional public |Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drept privat
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dreptul afacerilor
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dreptul muncii, relaii de |Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| munc i industriale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dreptul Uniunii Europene
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Master profesional de drept |Bucureti |francez |
IF
|
60 |
|
|
|
| european i internaional al|
|
|
|
|
|
|
|
| afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine penale
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 11 |tiine
| Administrarea relaiilor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
400
|
|
|administrative | publice i asisten
|
|
|
|
|
|
|
|
| managerial
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea resurselor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| instituiilor culturale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea i dezvoltarea|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| resurselor umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administraie public i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| eficiena sistemului
|
|
|
|
|
|
|
|
| administrativ
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administraie i politici
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| publice n Uniunea European|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul crizelor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul informaiei i |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| al documentelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul restaurrii i |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| valorificrii patrimoniului |
|
|
|
|
|
|
|
| cultural
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |tiine ale
| Campanii de comunicare n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
850
|
|
|comunicrii
| publicitate i relaii
|
|
|
|
|
|
|
|
| publice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare corporativ
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare corporativ
|Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Consultan i expertiz n |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| publicitate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Gestionarea informaiei n |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| societatea contemporan
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Jurnalism politic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Jurnalism tematic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Jurnalism tematic
|Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul instituiilor |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| mass-media
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Mass-media, dezvoltare,
|Bucureti |francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| societate/Mdias,
|
|
|
|
|
|
|
|
| dveloppement, socit
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Media, comunicare public i|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| globalizare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modele de comunicare i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| relaii publice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Producie multimedia i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| audiovideo
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teorii i metode de
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| cercetare n tiinele
|
|
|
|
|
|
|
|
| comunicrii
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |Sociologie
| Antropologie, dezvoltare
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
1275
|
|
|
| comunitar i regional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Cercetare n sociologie/
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| Research in sociology
|
|
|
|
|
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: Sociologie)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Cercetare sociologic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| avansat
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare intercultural
|Bucureti |francez/|
IF
|
120 |
|
|
|
|
|
|englez |
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare, mass-media i
|Bucureti |francez |
IF
|
120 |
|

|
|
| societate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Consiliere n asistena
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| social
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Devian social i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| criminalitate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Grupuri de risc i servicii |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sociale de suport
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management intercultural
|Bucureti |francez/|
IF
|
120 |
|
|
|
|
|
|englez |
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul resurselor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul serviciilor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sociale i de sntate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politici publice i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| management n administraia |
|
|
|
|
|
|
|
| public (interdisciplinar cu|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: tiine
|
|
|
|
|
|
|
|
| administrative)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Prevenirea i combaterea
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| consumului ilicit de droguri|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Probaiune
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sociologia consumului i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| marketing
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sondaje de opinie, marketing|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i publicitate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii de securitate
|Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii de securitate
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 14 |Relaii
| Relaii internaionale
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|internaionale |_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|i studii
| Studii europene
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|europene
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici diplomatice
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 15 |tiine
| Politica n Europa. State, |Bucureti |francez |
IF
|
120 |
225
|
|
|politice
| frontiere i societi
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politic comparat
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politic european i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| romneasc
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politicile egalitii de
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| anse n context romnesc i|
|
|
|
|
|
|
|
| european
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 16 |Administrarea | Administrarea afacerilor
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
300
|
|
|afacerilor
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: Sociologie)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea afacerilor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| mici i mijlocii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea afacerilor/
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| Executive master in business|
|
|
|
|
|
|
|
| administration
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Consultan n afaceri
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Consultan n afaceri/
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| Business consulting
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Economie comportamental/
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| Behavioural economics
|
|
|
|
|
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: Psihologie)
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 17 |Psihologie
| Evaluare i intervenie
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
550
|

|
|
| psihologic n domeniul
|
|
|
|
|
|
|
|
| educaional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Evaluarea, consilierea i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| psihoterapia copilului,
|
|
|
|
|
|
|
|
| cuplului i a familiei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul formrii
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| psihologilor n psihologia |
|
|
|
|
|
|
|
| muncii, transporturilor i |
|
|
|
|
|
|
|
| serviciilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihodiagnoz, psihoterapie |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| experienial unificatoare |
|
|
|
|
|
|
|
| (PEU) i dezvoltare
|
|
|
|
|
|
|
|
| personal
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologia sntii |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| cercetare clinic i
|
|
|
|
|
|
|
|
| optimizarea comportamental |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologie aplicat n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| domeniul securitii
|
|
|
|
|
|
|
|
| naionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologie clinic |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| evaluare i intervenie
|
|
|
|
|
|
|
|
| terapeutic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologie organizaional |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i managementul resurselor |
|
|
|
|
|
|
|
| umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihotraumatologie i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| asistare psihologic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sntate ocupaional i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| performana resursei umane |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sntate ocupaional i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| performan n organizaii |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 18 |tiine ale
| Consiliere colar
|Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
800
|
|
|educaiei
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Consiliere colar i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| dezvoltarea carierei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Educaie presecundar.
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Politici i strategii de
|
|
|
|
|
|
|
|
| dezvoltare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Educaie timpurie
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: Psihologie)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Formarea formatorilor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management educaional
|Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management educaional
|Focani
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management educaional
|Buzu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul i evaluarea
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| organizaiilor i
|
|
|
|
|
|
|
|
| programelor educaionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Mentoratul n educaie
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Pedagogii alternative i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| arta teatral n educaie
|
|
|
|
|
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: Teatru i artele |
|
|
|
|
|
|
|
| spectacolului)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihopedagogia colii
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| incluzive
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Strategii inovative de
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| nvare. Masterat didactic |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|

|
|
| Tehnologia informaiei i a |Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| comunicaiilor n educaie |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii informatice i de|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| comunicaii n educaie
|
|
|
|
|
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: Calculatoare i
|
|
|
|
|
|
|
|
| tehnologia informaiei)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Terapia logopedic n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| procesele de comunicare
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 19 |Filologie
| Cultura i limbajul
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
1000
|
|
|
| organizaiilor europene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Cultur i civilizaie
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ebraic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Didactici ale disciplinelor |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| filologice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Etnologie, antropologie
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| cultural i folclor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Formarea interpreilor de
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| conferin
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Lingvistica limbii engleze. |Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| Metode i aplicaii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Spaiul islamic: societi, |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| culturi, mentaliti
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Strategii comunicaionale
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| interculturale - literare i|
|
|
|
|
|
|
|
| lingvistice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii americane
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii avansate n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| lingvistic - Structura i |
|
|
|
|
|
|
|
| funcionarea limbii romne |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii culturale balcanice |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii culturale britanice |Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii est-asiatice
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii franceze i
|Bucureti |francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| francofone
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii literare romneti
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teoria literaturii i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| literatur comparat
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teoria i practica editrii |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Traducere specializat i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| studii terminologice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Traducerea textului literar |Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| contemporan
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Traductologie
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| latino-romanic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 20 |Filosofie
| Estetici aplicate n arta
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
450
|
|
|
| teatral
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Etic aplicat n societate,|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afaceri i organizaii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Filosofie analitic
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Globalizare i diplomaie
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| cultural
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Istoria i circulaia
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ideilor filosofice
|
|
|
|
|
|

|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Istoria i filosofia
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| tiinei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Program masteral n tiine |Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| cognitive - Open mind
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii de dezvoltare
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| internaional i etica
|
|
|
|
|
|
|
|
| relaiilor internaionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii europene i etica
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| relaiilor internaionale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 21 |Istorie
| Diplomaie i politic sec. |Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
450
|
|
|
| XIX - XXI
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Interfee culturale n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| preistorie i antichitate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Istoria artei i filosofia |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| culturii (interdisciplinar |
|
|
|
|
|
|
|
| cu domeniul: Filosofie)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Istoria i practica
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| relaiilor internaionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Istorie i civilizaie
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Istorie i politic militar|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| n Romnia secolelor XIX - |
|
|
|
|
|
|
|
| XXI
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul bunurilor
|Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| culturale i turism cultural|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politic i societate n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| secolul al XX-lea
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii medievale
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: Filologie)
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 22 |Teologie
| Art sacr n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
550
|
|
|
| contemporaneitate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Asistena social a
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| bisericii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare biblic i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| eclesial
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare i comuniune
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| eclezial n spaiul ortodox|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Doctrin i cultur cretin|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Exegez i ermineutic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| biblic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Istorie i tradiie cretin|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Pastoraie i via
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| liturgic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii religioase i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| educaie cretin
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teologia i misiunea social|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| a bisericii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teologie baptist
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 23 |Studii
| Cultur i politic n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|culturale
| context european i
|
|
|
|
|
|
|
|
| internaional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Societate, multimedia,
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| spectacol (SMS)
|
|
|
|
|
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniile: Arhitectur,
|
|
|
|
|
|

|
|
| Filologie)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii culturale slave;
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Rusia i rile slave din
|
|
|
|
|
|
|
|
| Europa Central i de Est
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii religioase - Texte i|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| tradiii (interdisciplinar |
|
|
|
|
|
|
|
| cu domeniul: Filologie)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teoria i practica imaginii |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| (TPI) (interdisciplinar cu |
|
|
|
|
|
|
|
| domeniile: Arhitectur,
|
|
|
|
|
|
|
|
| Filologie)
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
6. UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Medicin
| Biofizic medical i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|
| biotehnologie celular
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Cercetri i intervenii
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| operaionale n managementul|
|
|
|
|
|
|
|
| serviciilor medico-sociale |
|
|
|
|
|
|
|
| i al sntii publice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| ngrijiri specifice ale
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| luzei i nou-nscutului la |
|
|
|
|
|
|
|
| domiciliu
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Nutriie i siguran
|Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| alimentar
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |tiine
| Administraie public
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
225
|
|
|administrative | european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administraie public i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| integrare european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administraie i management |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| public
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul instituiilor |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| publice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Administrarea | Administrarea afacerilor
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
965
|
|
|afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea afacerilor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea afacerilor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| comerciale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea afacerilor n |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| turism
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Antreprenoriat i
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| administrarea afacerilor
|
|
|
|
|
|

|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Antreprenoriat i
|Bucureti |francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| administrarea afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Antreprenoriat i
|Bucureti |german |
IF
|
120 |
|
|
|
| administrarea afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Antreprenoriat i
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| administrarea afacerilor n |
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul energiei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Business
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Cercetare n afaceri
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Geopolitic i afaceri
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management i marketing n |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| turism
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul calitii
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul calitii,
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| expertize i protecia
|
|
|
|
|
|
|
|
| consumatorului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| MBA Romno-Canadian
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| MBA Romno-German
|Bucureti |german |
IF
|
120 |
|
|
|
| "Management antreprenorial" |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Cibernetic i | Analiza afacerilor i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
175
|
|
|statistic
| controlul performanei
|
|
|
|
|
|
|
|
| ntreprinderii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Cibernetic i economie
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| cantitativ
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Statistic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Informatic
| Baze de date-suport pentru |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
400
|
|
|economic
| afaceri
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| E-Business
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Informatic economic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul informatizat al|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| proiectelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Securitatea informatic
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme informatice pentru |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| managementul resurselor i |
|
|
|
|
|
|
|
| proceselor economice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Contabilitate | Analiz financiar i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
1030
|
|
|
| evaluare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Audit financiar i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| consiliere
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Cercetare n contabilitate |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i informatic de gestiune |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Concepte i practici de
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| audit, la nivel naional i |
|
|
|
|
|
|
|
| internaional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Contabilitate internaional|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Contabilitate i audit n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| instituii bancare i
|
|
|
|
|
|
|
|
| financiare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Contabilitate, audit i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| informatic de gestiune
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Contabilitate, audit i
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| informatic de gestiune
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|

|
|
| Contabilitate, control i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| expertiz
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Contabilitatea afacerilor
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Contabilitatea i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| fiscalitatea entitilor
|
|
|
|
|
|
|
|
| economice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Economia proprietilor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| imobiliare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul informaiei
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| contabile
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme informaionale n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| contabilitate i audit
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici contabile i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| financiare de gestiunea
|
|
|
|
|
|
|
|
| afacerilor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Economie
| Analize i strategii
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
460
|
|
|
| economice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare n afaceri
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Economia i administrarea
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afacerilor agroalimentare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Economia i conducerea
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| organizaiilor educaionale |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Economie ecologic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Economie european
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul proiectelor de |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| dezvoltare rural i
|
|
|
|
|
|
|
|
| regional
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Finane
| Bnci i asigurri
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
675
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Bnci i politici monetare |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Cercetri avansate n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| finane
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Finane corporative
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Finane i bnci - DOFIN
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Finane i opiuni publice |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Fiscalitate
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management financiar i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| investiii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul riscului i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| asigurri
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul sistemelor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| bancare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| MBA n management financiar |Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| ASE-Unic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici actuariale
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Management
| Consultan n management i|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
765
|
|
|
| dezvoltarea afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dezvoltarea economic a
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ntreprinderii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management i marketing
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| internaional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|

|
|
| Managementul afacerilor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul afacerilor
|Piatra|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|
|Neam
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul afacerilor mici|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i mijlocii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul afacerilor prin|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| proiecte
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul proiectelor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul resurselor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul serviciilor de |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sntate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul i evaluarea
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| investiiilor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Marketing
| Cercetare fundamental de
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
810
|
|
|
| marketing
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Cercetri de marketing
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul marketingului |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul relaiilor cu |Bucureti |englez/ |
IF
|
120 |
|
|
|
| clienii - EUCOREM
|
|francez/|
|
|
|
|
|
|
|
|romn
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Marketing internaional
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Marketing online
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Marketing strategic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Marketing i comunicare n |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afaceri
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Marketing i dezvoltare
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| durabil
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Marketing i management n |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| servicii publice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Marketingul relaiilor cu
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| clienii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Relaii publice n marketing|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Economie i
| Afaceri internaionale
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
995
|
|
|afaceri
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|internaionale | Comunicare de afaceri n
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| limba englez
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare de afaceri n
|Bucureti |francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| limba francez n context
|
|
|
|
|
|
|
|
| multicultural
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare n limba englez |Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| pentru predare i cercetare |
|
|
|
|
|
|
|
| economic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Diplomaie n economia
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| internaional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Economie internaional i |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afaceri europene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Economie i afaceri
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| internaionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Logistic internaional
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul afacerilor
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| internaionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul afacerilor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|

|
|
| internaionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul fondurilor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| structurale ale Uniunii
|
|
|
|
|
|
|
|
| Europene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul proiectelor
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| internaionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul riscului
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| financiar internaional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul riscului n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afaceri internaionale |
|
|
|
|
|
|
|
| Tranzacii comerciale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul riscului n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afaceri internaionale |
|
|
|
|
|
|
|
| Tranzacii financiare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politici de dezvoltare
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| internaional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Traductologie i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| interpretariat n domeniul |
|
|
|
|
|
|
|
| economic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
8. UNIVERSITATEA NAIONAL DE MUZIC DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Muzic
| Educaie muzical
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|
| contemporan i culturi
|
|
|
|
|
|
|
|
| muzicale religioase
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Jazz i culturi muzicale pop|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sintez muzicologic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Stil i limbaj compoziional|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Stilistic dirijoral
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Stilistic interpretativ
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| instrumental i vocal
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
9. UNIVERSITATEA NAIONAL DE ARTE DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Arte vizuale
| Art mural
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
330
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Arte grafice
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Arte textile ambientale
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ceramic - sticl - metal
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Design de interior i pentru|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| spaiul public
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Design de obiect i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| comunicaii vizuale
|
|
|
|
|
|

|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Educaie prin arte vizuale |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Fotografie i imagine
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| dinamic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Istorie i metodologie n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| cercetarea imaginii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Metodologii de conservare i|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| restaurare a patrimoniului |
|
|
|
|
|
|
|
| artistic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Spaiul scenografic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Strategii de creaie n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| pictur
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Strategii de mod i costum |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici i strategii de
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| creaie n sculptur
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
10. UNIVERSITATEA NAIONAL DE ART TEATRAL I CINEMATOGRAFIC "I. L. CARAGIALE" DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Teatru i
| Arta actorului
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|artele
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|spectacolului | Arta regizorului de teatru |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Arta scenografului
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Art coregrafic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Design, lumin i sunet n |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| artele spectacolului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Pedagogie teatral
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Scriere dramatic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teatrologie - Management i |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| marketing cultural
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teatru de animaie
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii digitale n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| spectacolul contemporan
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Cinematografie | Arta imaginii de film
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|i media
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Arta montajului de film
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Arta montajului i a
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sunetului de film
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Arta regiei de film
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Arta sunetului de film
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Film de animaie
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Filmologie
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Producie de film
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Scenaristic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
11. UNIVERSITATEA NAIONAL DE EDUCAIE FIZIC I SPORT DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________

|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |tiina
| Activiti fizice adaptate |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
400
|
|
|sportului i
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|educaiei
| Activiti motrice de timp |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|fizice
| liber
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Educaie fizic i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| activiti motrice de timp |
|
|
|
|
|
|
|
| liber
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management i marketing n |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| structurile, activitile i|
|
|
|
|
|
|
|
| evenimentele sportive
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Nutriie i remodelare
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| corporal
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Performan n sport
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Recuperare-reeducare motric|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i somato-funcional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiina i tehnologiile
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| educrii motricitii umane |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
12. COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Drept
| Drept i guvernare european|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
75
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |tiine
| Managementul sectorului
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
450
|
|
|administrative | public
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul sectorului
|Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| public
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul sectorului
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| public
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Puterea executiv i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| administraia public
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Puterea executiv i
|Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| administraia public
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Spaiul public european
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Spaiul public european
|Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii administrative
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| europene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii administrative
|Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| europene
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |tiine ale
| Brand management i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
1275
|
|
|comunicrii
| comunicare corporatist
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare audiovideo
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare intercultural i|Bucureti |francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| practici ale organizaiilor |
|
|
|
|
|

|
|
| neguvernamentale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare intercultural i|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| practici ale organizaiilor |
|
|
|
|
|
|
|
| neguvernamentale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare managerial i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| resurse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare managerial i
|Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| resurse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare politic.
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Marketing politic i
|
|
|
|
|
|
|
|
| electoral
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare i comportament |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| organizaional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare i guvernan
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare i publicitate
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare i relaii
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| publice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare i relaii
|Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| publice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management educaional i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| comunicare instituional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management educaional i
|Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| comunicare instituional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management i comunicare n |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afaceri
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management i comunicare n |Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| afaceri
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management, dezvoltarea
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| afacerilor i comunicare/
|
|
|
|
|
|
|
|
| Management, business
|
|
|
|
|
|
|
|
| development and
|
|
|
|
|
|
|
|
| communication
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul proiectelor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul proiectelor
|Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul proiectelor
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Marketing, publicitate i
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| relaii publice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Publicitate
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Sociologie
| Antropologie
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii fundamentale n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sociologie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii vizuale i societate |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |tiine
| Analiza i soluionarea
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
1180
|
|
|politice
| conflictelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dezvoltare regional i
|Bucureti |romn/ |
IF
|
120 |
|
|
|
| cooperare internaional
|
|francez |
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dezvoltare, cooperare
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| internaional i ajutor
|
|
|
|
|
|
|
|
| umanitar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Diplomaie i negocieri
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| internaionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Evaluarea politicilor i a |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| programelor publice europene|
|
|
|
|
|

|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Guvernare i societate
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management i guvernare
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modelul european: economia |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| social european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politic i economie
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politic i economie
|Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politici de dezvoltare
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| local i regional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politici publice i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| integrare european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politici publice i
|Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| integrare european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politici publice i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| societate civil
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politici, gen i minoriti |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Relaii internaionale i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| integrare european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Relaii internaionale i
|Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| integrare european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Securitate i diplomaie/
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| Security and diplomacy
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii aprofundate de
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| relaii internaionale i
|
|
|
|
|
|
|
|
| integrare european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii de munc
|Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine politice
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teorie i analiz politic |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Informatic
| Programare avansat i baze |Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| de date
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Inginerie
| Sisteme informaionale
|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|geodezic
| cadastrale i management
|
|
|
|
|
|
|
|
| imobiliar
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Drept
| Instituii de drept privat |Alba Iulia |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Instituii de drept privat |Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine penale i
|Alba Iulia |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| criminalistic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |tiine
| Asisten managerial n
|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|administrative | sectoarele public i privat |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Sociologie
| Dezvoltarea i managementul |Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| resurselor umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Opera social n
|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
|

|
|
| instituiile ecleziale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Administrarea | Administrarea afacerilor n |Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|afacerilor
| comer, turism i servicii |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea dezvoltrii
|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| regionale durabile
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Contabilitate | Auditul i controlul
|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| agenilor economici
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Contabilitatea i auditul n|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| instituiile publice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sistemul informaional
|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| contabil n asistarea
|
|
|
|
|
|
|
|
| deciziilor manageriale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Finane
| Bnci, asigurri i piee
|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| financiare
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Marketing
| Marketing i promovarea
|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| vnzrilor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |tiine ale
| Management educaional
|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|educaiei
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihopedagogia educaiei
|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| timpurii i a colaritii |
|
|
|
|
|
|
|
| mici
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Filologie
| Confluene literare i
|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
350
|
|
|
| culturale romno-franceze
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dimensiuni culturale n
|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| studierea limbii i
|
|
|
|
|
|
|
|
| literaturii romne
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Interferene culturale i
|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| literare romno-britanice i|
|
|
|
|
|
|
|
| romno-americane
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Limb i comunicare n
|Alba Iulia |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| administrarea afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Limb, literatur i cultur|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| englez n context european |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Limb, literatur i cultur|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| francez n spaiul
|
|
|
|
|
|
|
|
| francofon
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Literatur i cultur
|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| romneasc n context
|
|
|
|
|
|
|
|
| european
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |Istorie
| Cercetarea arheologic
|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|
| interdisciplinar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Identiti regionale n
|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Europa central-rsritean |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Muzeologie. Cercetarea i
|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| protejarea patrimoniului
|
|
|
|
|
|
|
|
| cultural
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Preistoria spaiului
|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| carpato-dunrean n
|
|
|
|
|
|
|
|
| contextul arheologiei
|
|
|
|
|
|
|
|
| sistemice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii muzeale i turism
|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| cultural
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Transilvania n istoria
|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| cultural a Europei Centrale|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |Teologie
| Consiliere pastoral
|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Mediere intercultural i
|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| interreligioas
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|

|
|
| Teologie comparat
|Alba Iulia |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Matematic
| Modelare matematic n
|Arad
|englez |
IF
|
120 |
50
|
|
|
| cercetare i didactic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Informatic
| Informatic aplicat n
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| tiine, tehnologie i
|
|
|
|
|
|
|
|
| economie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Ingineria
| Managementul calitii
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
110
|
|
|produselor
| produselor alimentare
|
|
|
|
|
|
|
|alimentare
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Ingineria
| Automatizri i sisteme
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|sistemelor
| inteligente
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Inginerie
| Productica sistemelor
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
110
|
|
|industrial
| industriale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Ingineria
| Evaluarea i controlul
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|mediului
| calitii mediului
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |tiine
| Administraie public n
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|administrative | context european
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Sociologie
| Servicii de asisten
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| social
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Administrarea | Administrarea afacerilor n |Arad
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|afacerilor
| comer i turism
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Contabilitate | Analiz economic, evaluare |Arad
|romn/ |
IF
|
120 |
150
|
|
|
| de active i afaceri
|
|englez |
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Finane
| Finane corporative
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |Management
| Management i finanare n |Arad
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| administraia public
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Strategii i politici de
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| management
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |tiine ale
| Pedagogie interactiv
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|educaiei
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politici i strategii ale
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| formrii competenelor
|
|
|
|
|
|
|
|
| pentru cariera didactic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihopedagogia educaiei
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| timpurii i a colaritii |
|
|
|
|
|
|
|
| mici
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 14 |Filologie
| Limb i literatur.
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| Tendine actuale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii de limb i
|Arad
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| literatur n spaiul
|
|
|
|
|
|
|
|
| anglo-saxon
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 15 |Teologie
| Doctrin i cultur cretin|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Pastoraie i via
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| liturgic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 16 |Arte vizuale
| Design i dezvoltare de
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| produs
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 17 |tiina
| Activiti motrice
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
50
|

|
|sportului i
| curriculare i
|
|
|
|
|
|
|
|educaiei
| extracurriculare
|
|
|
|
|
|
|
|fizice
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| Domenii de studii universitare de masterat acreditate, n care nu se organizeaz admitere n anul I n |
| anul universitar 2014 - 2015, la decizia instituiei de nvmnt superior
|
|________________________________________________________________________________________________________|
| 18 |Inginerie
| |||
|
- |
50
|
|
|chimic
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 19 |Inginerie
| |||
|
- |
50
|
|
|mecanic
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACU
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Matematic
| Matematic didactic
|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modele matematice i sisteme|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| informatice n domeniul
|
|
|
|
|
|
|
|
| financiar-bancar
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Informatic
| Informatic aplicat n
|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| tiine i tehnologie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Inginerie
| Chimia moleculelor bioactive|Bacu
|romn/ |
IF
|
120 |
100
|
|
|chimic
| - obinere, valorificare,
|
|francez |
|
|
|
|
|
| controlul i asigurarea
|
|
|
|
|
|
|
|
| calitii/Chimie de
|
|
|
|
|
|
|
|
| molecules bioactives |
|
|
|
|
|
|
|
| optention, valorisation,
|
|
|
|
|
|
|
|
| controle et assurance de
|
|
|
|
|
|
|
|
| qualite
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Materiale neconvenionale n|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| biotehnologii moderne
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Inginerie
| Conducerea i informatizarea|Bacu
|romn
|
IF
|
90 |
100
|
|
|energetic
| proceselor termo i
|
|
|
|
|
|
|
|
| electroenergetice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Echipamente i tehnologii
|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| moderne n energetic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Ingineria
| Chimia i ingineria
|Bacu
|romn
|
IF
|
90 |
100
|
|
|produselor
| valorificrii bioresurselor |
|
|
|
|
|
|
|alimentare
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: Inginerie chimic)|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiina i ingineria
|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| produselor alimentare
|
|
|
|
|
|
|
|
| ecologice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Inginerie
| Analiza structurilor
|Bacu
|romn
|
IF
|
90 |
100
|
|
|mecanic
| mecanice (interdisciplinar |
|
|
|
|
|
|
|
| cu domeniile: Inginerie
|
|
|
|
|
|
|
|
| industrial, Inginerie i
|
|
|
|
|
|
|
|
| management)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul i optimizarea |Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| echipamentelor de proces
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Inginerie
| Managementul ciclului de
|Bacu
|romn
|
IF
|
90 |
200
|
|
|industrial
| via al produsului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul fabricaiei
|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| produselor industriale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul produciei
|Bacu
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| industriale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|

|
|
| Strategii n asigurarea
|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| calitii n industrie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Mecatronic i | Mecatronic avansat
|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|robotic
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Ingineria
| Controlul i monitorizarea |Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|mediului
| calitii mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Echipamente pentru
|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| reabilitare i tehnologii
|
|
|
|
|
|
|
|
| asistive (interdisciplinar |
|
|
|
|
|
|
|
| cu domeniile: Inginerie
|
|
|
|
|
|
|
|
| mecanic, Inginerie
|
|
|
|
|
|
|
|
| industrial, Mecatronic i |
|
|
|
|
|
|
|
| robotic)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul proteciei
|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| mediului n industrie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Inginerie i
| Managementul sistemelor
|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|management
| industriale de producie i |
|
|
|
|
|
|
|
| servicii
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Biologie
| Valorificarea resurselor
|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| biologice i protecia
|
|
|
|
|
|
|
|
| mediului
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |tiine ale
| Comunicare n spaiul public|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|comunicrii
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |Contabilitate | Contabilitate, audit i
|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| informatic de gestiune
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 14 |Marketing
| Marketing i comunicare n |Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| afaceri
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 15 |Filologie
| Cultur i literatur romn|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Culturi i literaturi
|Bacu
|romn/ |
IF
|
120 |
|
|
|
| anglofone - Practici
|
|englez |
|
|
|
|
|
| discursive
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Discurs i comunicare
|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Limba englez. Practici de |Bacu
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| comunicare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Limba francez. Practici de |Bacu
|francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| comunicare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii lingvistice n limba |Bacu
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| englez
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 16 |tiina
| Activiti motrice
|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|sportului i
| curriculare i de timp liber|
|
|
|
|
|
|
|educaiei
|
|
|
|
|
|
|
|
|fizice
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Kinetoterapia n educarea i|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| reeducarea funcional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Performan sportiv
|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAOV
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Matematic
| Structuri matematice
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| fundamentale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Informatic
| Aplicaii pentru telefonul |Braov
|german |
IF
|
120 |
200
|

|
|
| mobil i tehnologii internet|
|
|
|
|
|
|
|
| n E-business
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii informatice
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: Matematic)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii internet/Internet|Braov
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| technologies
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii moderne n
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ingineria sistemelor soft
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Inginerie
| Modernizare energetic n
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|civil i
| mediul construit
|
|
|
|
|
|
|
|instalaii
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Inginerie
| Sisteme electrice avansate/ |Braov
|englez |
IF
|
120 |
50
|
|
|electric
| Advanced Electrical Systems |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Inginerie
| Sisteme electronice i de
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
70
|
|
|electronic i | comunicaii integrate
|
|
|
|
|
|
|
|telecomunicaii|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Ingineria
| Autovehiculul i mediul
|Braov
|romn
|
IFR
|
120 |
200
|
|
|autovehiculelor|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Autovehiculul i
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| tehnologiile viitorului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie virtual n
|Braov
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| proiectarea autovehiculelor |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Securitate rutier,
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| transport i interaciunea |
|
|
|
|
|
|
|
| cu mediul
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Inginerie
| Ecodesign de mobilier i
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|forestier
| restaurare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Structuri avansate din lemn |Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i tehnologii inovative
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Silvicultur
| Management i sisteme
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
160
|
|
|
| tehnice n exploatri
|
|
|
|
|
|
|
|
| forestiere
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul ecosistemelor |Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| forestiere
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Ingineria
| Sisteme avansate n
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|sistemelor
| automatic i tehnologii
|
|
|
|
|
|
|
|
| Informatice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Inginerie
| Dezvoltarea i optimizarea |Braov
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|mecanic
| sistemelor tehnice i
|
|
|
|
|
|
|
|
| tehnologice agroalimentare |
|
|
|
|
|
|
|
| i turistice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ecobiotehnologii agricole i|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| alimentare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Simulare i testare n
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| inginerie mecanic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Inginerie
| Design de produs pentru
|Braov
|romn/ |
IF
|
120 |
265
|
|
|industrial
| dezvoltare durabil i
|
|englez |
|
|
|
|
|
| protecia mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria fabricaiei
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| inovative
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria sudrii
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| materialelor avansate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul calitii
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |Mecatronic i | Informatica mediilor
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|robotic
| virtuale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme mecatronice pentru |Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| industrie i medicin
|
|
|
|
|
|

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |Ingineria
| Ingineria i managementul
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|materialelor
| materialelor avansate |
|
|
|
|
|
|
|
| metalice, ceramice i
|
|
|
|
|
|
|
|
| compozite
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 14 |Inginerie i
| Managementul afacerilor n |Braov
|romn
|
IF
|
120 |
60
|
|
|management
| industrie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 15 |Medicin
| Managementul infeciilor
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| nosocomiale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul strategiilor
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| preventive i politici de
|
|
|
|
|
|
|
|
| sntate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul i strategiile |Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ngrijirilor paliative
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 16 |Drept
| Drept privat aprofundat
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Legislaie european i
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| carier judiciar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme i instituii de
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| drept internaional i
|
|
|
|
|
|
|
|
| european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine penale aprofundate |Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 17 |Sociologie
| Asisten i dezvoltare
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| comunitar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Gestiunea campaniilor de
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| imagine
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Gestiunea i dezvoltarea
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| resursei umane
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 18 |Administrarea | Administrarea afacerilor n |Braov
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|afacerilor
| turism
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 19 |Informatic
| Sisteme informatice
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|economic
| integrate pentru afaceri
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 20 |Contabilitate | Audit intern
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politici contabile, audit i|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| control de gestiune
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 21 |Finane
| Management financiar-bancar |Braov
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 22 |Management
| Management i strategii de |Braov
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| afaceri
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul afacerilor
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 23 |Marketing
| Politici i strategii de
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| marketing
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Strategii de marketing
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 24 |Economie i
| Relaii economice
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|afaceri
| internaionale
|
|
|
|
|
|
|
|internaionale |
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 25 |Psihologie
| Psihologia muncii,
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| organizaional i resurse |
|
|
|
|
|
|
|
| umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologia personalitii
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologie educaional,
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| consiliere colar i
|
|
|
|
|
|
|
|
| vocaional
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 26 |tiine ale
| Psihopedagogia educaiei
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|educaiei
| timpurii i a colaritii |
|
|
|
|
|
|
|
| mici
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Resurse umane n educaie. |Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|

|
|
| Formare i management
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 27 |Filologie
| Cultur i discurs n
|Braov
|romn
|
IFR
|
120 |
450
|
|
|
| spaiul angloamerican
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Editarea i promovarea
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| produselor culturale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inovare cultural
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Limba i literatura romn -|Braov
|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| Identitate n
|
|
|
|
|
|
|
|
| multiculturalism
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Scriere creatoare i
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| traducere literar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii de limba i
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| literatura romn
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii interculturale n
|Braov
|german |
IF
|
120 |
|
|
|
| limba i literatura german |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii lingvistice pentru
|Braov
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| comunicare intercultural
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Traducere i interpretariat |Braov
|francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| din limba francez n limba |
|
|
|
|
|
|
|
| romn
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 28 |Muzic
| Meloterapie
|Braov
|romn
|
IFR
|
120 |
130
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Stil i performan n
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| interpretarea instrumental |
|
|
|
|
|
|
|
| i vocal
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnica i arta muzical din|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sec. al XX-lea
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 29 |tiina
| Activiti sportiv-turistice|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|sportului i
| i de timp liber
|
|
|
|
|
|
|
|educaiei
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|fizice
| Diagnoz i prognoz
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| psihomotric
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Educaie fizic |Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Managementul activitilor |
|
|
|
|
|
|
|
| formale, non-formale i de |
|
|
|
|
|
|
|
| recuperare a strii de
|
|
|
|
|
|
|
|
| sntate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Educaie fizic i
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| activiti sportive de timp |
|
|
|
|
|
|
|
| liber
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Performan sportiv i
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| management n sport
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
17. UNIVERSITATEA TEHNIC DIN CLUJ-NAPOCA
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Matematic
| Matematic didactic
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Matematici computaionale i|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| tehnologii informatice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Informatic
| Informatic i inginerie
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| software
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Chimie
| Chimie didactic
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|

|
|
| Metode de analiz utilizate |Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| n controlul calitii
|
|
|
|
|
|
|
|
| mediului i produselor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Inginerie
| "ECO" Infrastructuri pentru |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
450
|
|
|civil i
| transporturi i lucrri de |
|
|
|
|
|
|
|instalaii
| art
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Construcii durabile din
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| beton
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria infrastructurii
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| transporturilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria instalaiilor
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria tehnologiilor
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| speciale n construcii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie geotehnic
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie structural
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Patologia i reabilitarea
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| construciilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Proiectarea avansat a
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| structurilor din lemn i
|
|
|
|
|
|
|
|
| metal
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Inginerie
| Inginerie i management n |Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|electric
| domeniul electric
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme de monitorizare i |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| control n inginerie
|
|
|
|
|
|
|
|
| electric
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme moderne n acionri|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| electromecanice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme i structuri
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| electrice avansate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici moderne de
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| proiectare asistat de
|
|
|
|
|
|
|
|
| calculator n ingineria
|
|
|
|
|
|
|
|
| electric
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Inginerie
| Inginerie i management n |Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|energetic
| domeniul energetic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul sistemelor
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| electroenergetice moderne
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Monitorizarea i analiza
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| funcionrii sistemelor
|
|
|
|
|
|
|
|
| electroenergetice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Inginerie
| Circuite i sisteme
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|electronic i | integrate
|
|
|
|
|
|
|
|telecomunicaii|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie electronic
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Prelucrarea semnalelor i
|Cluj-Napoca|francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| imaginilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme integrate de
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| comunicaii cu aplicaii
|
|
|
|
|
|
|
|
| speciale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii multimedia
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Telecomunicaii
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Mine, petrol i| Securitatea i reabilitarea |Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|gaze
| perimetrelor miniere
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Ingineria
| Automobilul i mediul
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|autovehiculelor|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Logistica transporturilor
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| rutiere
|
|
|
|
|
|

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Calculatoare i| Complemente de tiina
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|tehnologia
| calculatoarelor
|
|
|
|
|
|
|
|informaiei
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria calculatoarelor
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie software
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inteligen i viziune
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| artificial
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Reele de comunicaii i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sisteme distribuite
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologia informaiei n
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| economie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Ingineria
| Controlul avansat al
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|sistemelor
| proceselor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Informatic aplicat
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Informatic aplicat n
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ingineria sistemelor
|
|
|
|
|
|
|
|
| complexe
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria conducerii
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| avansate a fabricaiei
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |Inginerie
| Energii regenerabile
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|mecanic
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria biosistemelor n |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| agricultur i industrie
|
|
|
|
|
|
|
|
| alimentar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie de precizie i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| managementul calitii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul energiei
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| termice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul mentenanei
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sistemelor mecanice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Proiectarea mainilor i
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| echipamentelor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |Inginerie
| Design industrial
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
550
|
|
|industrial
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria calitii
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sistemelor tehnologice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria sistemelor
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| flexibile de fabricaie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria i managementul
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| resurselor tehnologice n
|
|
|
|
|
|
|
|
| industrie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie virtual i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| fabricaie competitiv
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie virtual i
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| fabricaie competitiv/
|
|
|
|
|
|
|
|
| Virtual engineering for
|
|
|
|
|
|
|
|
| competitive manufacturing
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul i ingineria
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| calitii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Procese de producie
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| inovative i management
|
|
|
|
|
|
|
|
| tehnologic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Procese de producie
|Cluj-Napoca|german |
IF
|
120 |
|
|
|
| inovative i management
|
|
|
|
|
|
|
|
| tehnologic/Innovative
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produktionsprozesse und
|
|
|
|
|
|
|
|
| Technologie-Management
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Proiectare asistat de
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|

|
|
| calculator a sistemelor de |
|
|
|
|
|
|
|
| fabricaie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii avansate de
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| fabricaie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 14 |tiine
| tiine inginereti aplicate|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|inginereti
| n medicin
|
|
|
|
|
|
|
|aplicate
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 15 |Mecatronic i | Ingineria sistemelor
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|robotic
| mecatronice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Robotic
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Robotic
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 16 |Ingineria
| Ingineria procesrii
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|materialelor
| materialelor prin procedee |
|
|
|
|
|
|
|
| speciale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria i managementul
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| procesrii avansate a
|
|
|
|
|
|
|
|
| materialelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Materiale, micro- i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| nanotehnologii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Metalurgia pulberilor i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| materiale avansate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sudarea i asigurarea
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| calitii materialelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sudarea i asigurarea
|Bistria
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| calitii materialelor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 17 |Ingineria
| Antreprenoriatul dezvoltrii|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
350
|
|
|mediului
| durabile
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Cultura tehnologic i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| comunicarea n domeniul
|
|
|
|
|
|
|
|
| dezvoltrii durabile
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dezvoltarea durabil i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| protecia mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Evaluarea impactului i
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| riscului pentru mediu
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria, dreptul i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| economia dezvoltrii
|
|
|
|
|
|
|
|
| durabile
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul integrat al
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| resurselor naturale i al
|
|
|
|
|
|
|
|
| deeurilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Procedee avansate n
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| protecia mediului
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 18 |Inginerie i
| Antreprenoriat
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
350
|
|
|management
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Evaluarea proprietii
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria i managementul
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ntreprinderii sustenabile |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management i inginerie n |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afaceri
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul inovrii i
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| dezvoltrii tehnologiei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul proiectelor i |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| evaluarea proprietii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul sistemelor
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| logistice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 19 |Biologie
| Biochimie aplicat
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
50
|

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 20 |Sociologie
| Asisten i incluziune
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| social a vrstnicilor i
|
|
|
|
|
|
|
|
| persoanelor cu dizabiliti |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 21 |Administrarea | Managementul afacerilor
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 22 |Management
| Managementul proiectelor
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| europene
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 23 |Filologie
| Dinamica limbii romne
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|
| contemporane
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Limba francez n traduceri |Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| specializate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Limba romn n context
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| european (spaiu, cultur, |
|
|
|
|
|
|
|
| comunicare)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Literatura englez pentru
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| copii i tineret
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Literatura romn i
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| modernismul european
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 24 |Filosofie
| Drepturile omului
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 25 |Teologie
| Teologie cretin i
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| spiritualitate european
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 26 |Studii
| Etnologie i antropologie
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|culturale
| social
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Etnoturism/Etnologia i
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| turismul cultural
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii canadiene
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 27 |Arte vizuale
| Valorile plastice i
|Baia Mare |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| reflexive ale imaginii n
|
|
|
|
|
|
|
|
| pictura contemporan
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
18. UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR DIN CLUJ-NAPOCA
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Agronomie
| Agricultura, schimbri
|Cluj-Napoca|francez |
IF
|
120 |
300
|
|
|
| climatice i siguran
|
|
|
|
|
|
|
|
| alimentar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Agricultur organic
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dezvoltare rural
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul resurselor
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| naturale i agroturistice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Protecia plantelor
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Protecia plantelor
|Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Horticultur
| Biodiversitate i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
350
|
|
|
| bioconservare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie genetic n
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ameliorarea plantelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul produciei
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| horticole n climat
|
|
|
|
|
|
|
|
| controlat
|
|
|
|
|
|

|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul produciei
|Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| horticole n climat
|
|
|
|
|
|
|
|
| controlat
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Proiectarea, amenajarea i |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ntreinerea spaiilor verzi|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine horticole
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologia producerii i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| valorificrii vinurilor
|
|
|
|
|
|
|
|
| speciale i a produselor
|
|
|
|
|
|
|
|
| derivate
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Silvicultur
| Managementul ecosistemelor |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| forestiere
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Inginerie i
| Agribusiness
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
100
|
|
|management n |_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
|
|agricultur i | Economie agroalimentar
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|dezvoltare
|
|
|
|
|
|
|
|
|rural
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Biotehnologii | Biotehnologii aplicate
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Ingineria
| Gastronomie, nutriie i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|produselor
| dietetic alimentar
|
|
|
|
|
|
|
|alimentare
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul calitii
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| alimentelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sigurana alimentar i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| protecia consumatorului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme de procesare i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| controlul calitii
|
|
|
|
|
|
|
|
| produselor alimentare
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Zootehnie
| Managementul calitii
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
120
|
|
|
| produselor de origine
|
|
|
|
|
|
|
|
| animalier
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul creterii
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| animalelor i acvacultur
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Ingineria
| Protecia sistemelor
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|mediului
| naturale i antropice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Biologie
| Biologia agroecosistemelor |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
19. UNIVERSITATEA "BABE-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Matematic
| Matematic
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
400
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Matematic
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Matematic aplicat
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Matematic aplicat
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Matematic computaional
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Matematic didactic
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Matematic didactic
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modelare interdisciplinar |Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Informatic
| Analiza datelor i modelare |Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
500
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Baze de date
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Calcul de nalt performan|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| i analiza volumelor mari de|
|
|
|
|
|
|
|
| date
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie software
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inteligen computaional |Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| aplicat
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Metode formale n programare|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modelare i simulare
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Optimizarea modelelor
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| informatice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Programare bazat pe
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| componente
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Proiectarea i dezvoltarea |Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| aplicaiilor enterprise
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme distribuite n
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| internet
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme inteligente
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Fizic
| Biofizic i fizic medical|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
350
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biomateriale
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Fizica corpului solid
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Fizic computaional
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiina i tehnologia
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| materialelor avansate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine - masterat didactic |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniile: Chimie, Biologie)|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine - masterat didactic |Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniile: Chimie, Biologie)|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Chimie
| Chimie avansat
|Cluj-Napoca|romn/ |
IF
|
120 |
350
|
|
|
|
|
|englez |
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Chimie clinic
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Chimie criminalistic
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Controlul chimic al
|Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| calitii mediului i
|
|
|
|
|
|
|
|
| tehnici de depoluare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Controlul chimic al
|Cluj-Napoca|romn/ |
IF
|
120 |
|
|
|
| calitii mediului i
|
|maghiar |
|
|
|
|
|
| tehnici de depoluare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modelare molecular n
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| chimie i biochimie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici moderne de sintez |Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| n chimie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Inginerie
| Ingineria materialelor i
|Cluj-Napoca|romn/ |
IF
|
90 |
500
|
|
|chimic
| protecia mediului
|
|englez |
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria materialelor i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| protecia mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria proceselor
|Cluj-Napoca|romn/ |
IF
|
90 |
|
|
|
| organice i biochimice
|
|englez |
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|

|
|
| Ingineria proceselor
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| organice i biochimice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria proceselor
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| organice i biochimice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie chimic avansat |Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| de proces
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie chimic avansat |Cluj-Napoca|romn/ |
IF
|
90 |
|
|
|
| de proces
|
|englez |
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie chimic avansat |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| de proces
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Procesarea i controlul
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| alimentelor
|
|
|
|
|
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: Chimie)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Procesarea i controlul
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| alimentelor
|
|
|
|
|
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: Chimie)
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Geografie
| Amenajare i dezvoltare
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
660
|
|
|
| turistic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Amenajare i dezvoltare
|Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| turistic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Analiza i amenajarea
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| teritoriului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ecoturism i dezvoltare
|Gheorgheni |maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| durabil
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Evaluarea resurselor i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| dezvoltarea teritorial
|
|
|
|
|
|
|
|
| durabil
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Geografie fizic aplicat
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Geomatic
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Planificare i dezvoltare
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| regional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Resurse i riscuri n mediul|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| hidroatmosferic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Turism i amenajarea
|Sighetu|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| teritoriului
|Marmaiei |
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Turism i dezvoltare
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| teritorial
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Turismul sportiv i
|Bistria
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| agrementul din perspectiva |
|
|
|
|
|
|
|
| ecodezvoltrii
|
|
|
|
|
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: tiina sportului |
|
|
|
|
|
|
|
| i educaiei fizice)
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Geologie
| Geologia bazinelor
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| sedimentare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Mineralogie aplicat i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| petrologie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |tiina
| Calitatea mediului i surse |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
350
|
|
|mediului
| energetice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Evaluarea riscului i
|Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| securitatea mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Evaluarea riscului i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| securitatea mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Evaluarea i managementul
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| mediului
|
|
|
|
|
|

|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Gestiunea i protecia
|Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Gestiunea i protecia
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Schimbri climatice i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| fenomene extreme de risc
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Ingineria
| Dezvoltare sustenabil i
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
60
|
|
|mediului
| managementul mediului
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Biologie
| Biologie didactic
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
550
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biologie medical
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biologie medical
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biotehnologie molecular
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biotransformri celulare
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ecologie cultural
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ecologie sistemic i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| conservare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ecologie terestr i
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| acvatic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiinele nutriiei
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiinele nutriiei
|Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Utilizarea i protecia
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| resurselor biologice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Drept
| Drept privat al Uniunii
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
60 |
300
|
|
|
| Europene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drept privat comparat/Droit |Cluj-Napoca|francez |
IF
|
60 |
|
|
|
| prive compare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dreptul european i dreptul |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| naional al afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dreptul internaional i
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
60 |
|
|
|
| comparat al afacerilor/
|
|
|
|
|
|
|
|
| International and
|
|
|
|
|
|
|
|
| comparative business law
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Instituii de drept privat |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Statul de drept i societate|Cluj-Napoca|francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| civil/Etat de droit et
|
|
|
|
|
|
|
|
| societe-civile
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine penale i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| criminalistic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |tiine
| Administraie public
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
400
|
|
|administrative |_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administraie public
|Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administraie public
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul crizelor i
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| conflictelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul instituiilor |Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| publice i nonprofit
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul proiectelor i |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| evaluarea programelor n
|
|
|
|
|
|
|
|
| sfera administraiei publice|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politici de sntate i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| management sanitar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiin, tehnologie i
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|

|
|
| inovaie n administraia
|
|
|
|
|
|
|
|
| public/Science, technology |
|
|
|
|
|
|
|
| and innovation in public
|
|
|
|
|
|
|
|
| governance
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |tiine ale
| Comunicare mediatic
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
650
|
|
|comunicrii
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare mediatic - Media|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| communication
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare sociocultural
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management media
|Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management media
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Producie media
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Publicitate
|Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Publicitate
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Publicitate i relaii
|Cluj-Napoca|german/ |
IF
|
120 |
|
|
|
| publice
|
|englez |
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Relaii publice
|Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Relaii publice
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Relaii publice i
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| publicitate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiinele informrii i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| documentrii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici avansate de
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| comunicare
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 14 |Sociologie
| Antropologie aplicat
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
750
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Asistena social n spaiul|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| justiiei. Probaiune i
|
|
|
|
|
|
|
|
| mediere
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Asistena social pentru
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| sntate mental
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Asistena social i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| economie social
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Asisten social bazat pe |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| dovezi
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Cercetare sociologic
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| avansat
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare, societate i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| mass-media
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Consiliere i asisten n |Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| serviciile sociale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Gerontologie social
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul serviciilor
|Cluj-Napoca|romn/ |
IF
|
120 |
|
|
|
| sociale
|
|englez |
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul strategic al
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| resurselor umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Masterat european n
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| drepturile copiilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politici i servicii sociale|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sociologie aplicat n
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| conducerea instituiilor
|
|
|
|
|
|
|
|
| publice i a ONG-urilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sociologie aplicat n
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| dezvoltarea local
|
|
|
|
|
|

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 15 |Relaii
| Afaceri europene i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
750
|
|
|internaionale | management de programe
|
|
|
|
|
|
|
|i studii
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|europene
| Comunicare internaional
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Diplomaie cultural i
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| economii globale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Diplomaie cultural i
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| relaii internaionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Evaluarea dezvoltrii
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| regionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Evaluarea politicilor i a |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| programelor publice europene|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Guvernan european
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Istorie contemporan i
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| relaii internaionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul relaiilor
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| internaionale i
|
|
|
|
|
|
|
|
| politicilor europene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politici de incluziune a
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| romilor/Policies for roma
|
|
|
|
|
|
|
|
| inclusion
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Societate mediatic
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii politice europene
|Cluj-Napoca|francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| comparate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii politice europene
|Cluj-Napoca|german |
IF
|
120 |
|
|
|
| comparate: Germania i
|
|
|
|
|
|
|
|
| Europa de Est
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii transatlantice
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 16 |tiine
| Comunicare politic
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
450
|
|
|politice
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dezvoltare internaional
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Gen i oportuniti egale
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul organizaiilor |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| politice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul securitii n |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| societatea contemporan
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul securitii n |Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| societatea contemporan
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Marketing politic i
|Cluj-Napoca|romn/ |
IF
|
120 |
|
|
|
| comunicare
|
|maghiar |
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Proiectarea cercetrii i
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| analiza datelor n tiine |
|
|
|
|
|
|
|
| sociale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii globale
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 17 |Administrarea | Administrarea afacerilor
|Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
400
|
|
|afacerilor
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea afacerilor
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea afacerilor
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| internaionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea afacerilor n |Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| turism, comer i servicii |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea afacerilor n |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| turism, comer i servicii |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management hotelier
|Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|

|
|
| Management hotelier
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 18 |Cibernetic i | Econometrie i statistic
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|statistic
| aplicat
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme de asistare a
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| deciziilor economice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 19 |Informatic
| E-Business
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|economic
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 20 |Contabilitate | Auditul i managementul
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
370
|
|
|
| financiar al fondurilor
|
|
|
|
|
|
|
|
| europene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Auditul i managementul
|Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| financiar al fondurilor
|
|
|
|
|
|
|
|
| europene (60 studeni/an pe |
|
|
|
|
|
|
|
| perioada finanrii europene|
|
|
|
|
|
|
|
| i 50 studeni/an dup
|
|
|
|
|
|
|
|
| finalizarea proiectului)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Diagnostic i evaluare
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Expertiz contabil i audit|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Expertiz contabil i audit|Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management contabil, audit |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i control
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management contabil, audit |Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| i control
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 21 |Economie
| Agrobusiness
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dezvoltare regional
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| durabil
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Economia mediului
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Economia resurselor naturale|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Gestiunea i evaluarea
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| proiectelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Strategia european a
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| dezvoltrii durabile
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 22 |Finane
| Bnci i piee de capital
|Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
300
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Bnci i piee de capital
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Finane
|Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| corporative-asigurri
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Finane
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| corporative-asigurri
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Fiscalitate
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Gestiune financiar
|Cluj-Napoca|maghiar/|
IF
|
120 |
|
|
|
| corporativ
|
|englez |
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 23 |Management
| Administrare i comunicare |Cluj-Napoca|romn/ |
IF
|
120 |
500
|
|
|
| internaional n afaceri
|
|englez/ |
|
|
|
|
|
|
|
|francez |
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Antreprenoriat social
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| International business
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| management
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management performant
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul afacerilor
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul dezvoltrii
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul dezvoltrii
|Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
|

|
|
| afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul dezvoltrii
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul dezvoltrii
|Sfntu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afacerilor
|Gheorghe
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul resurselor
|Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul resurselor
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| umane
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 24 |Marketing
| Marketing i gestiunea
|Cluj-Napoca|francez |
IF
|
120 |
200
|
|
|
| organizaiei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Strategii i politici de
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| marketing
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Strategii i politici de
|Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| marketing
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Strategii i politici de
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| marketing
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 25 |Economie i
| Afaceri internaionale
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|afaceri
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|internaionale | Afaceri internaionale
|Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management internaional
|Cluj-Napoca|german |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul riscului n
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afaceri internaionale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 26 |Psihologie
| Consiliere genetic
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
350
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Consiliere i intervenii
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| psihologice n dezvoltarea |
|
|
|
|
|
|
|
| uman
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Consultan i intervenie |Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| psihologic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologia resurselor umane |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i sntate organizaional |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologia sntii publice|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i clinice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologie aplicat n
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| organizaii complexe
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologie clinic,
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| consiliere psihologic i
|
|
|
|
|
|
|
|
| psihoterapie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologie judiciar
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici psihologice pentru |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| controlul comportamentului |
|
|
|
|
|
|
|
| i dezvoltarea potenialului|
|
|
|
|
|
|
|
| uman
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 27 |tiine ale
| Consiliere colar i
|Cluj-Napoca|romn
|
IFR
|
120 |
510
|
|
|educaiei
| asisten psihopedagogic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Consiliere colar i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| asisten psihopedagogic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Consiliere i intervenie n|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| educaie incluziv
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Didactica limbii i
|Cluj-Napoca|german |
IF
|
120 |
|
|
|
| literaturii germane, cultura|
|
|
|
|
|
|
|
| i civilizaia german a
|
|
|
|
|
|
|
|
| Europei Centrale i de
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sud-Est
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Educaie civic
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|

|
|
| Management curricular
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management educaional
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management, consiliere i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| asisten psihopedagogic n|
|
|
|
|
|
|
|
| instituiile incluzive
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Metode i practici
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| alternative n nvmntul |
|
|
|
|
|
|
|
| primar i precolar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Terapia limbajului i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| audiologie educaional
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 28 |Filologie
| Comunicare multilingv i
|Cluj-Napoca|italian/|
IF
|
120 |
700
|
|
|
| multicultural
|
|francez/|
|
|
|
|
|
|
|
|spaniol/|
|
|
|
|
|
|
|
|romn
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Direcii actuale n
|Cluj-Napoca|englez/ |
IF
|
120 |
|
|
|
| lingvistic
|
|francez |
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Germanistica n context
|Cluj-Napoca|german |
IF
|
120 |
|
|
|
| european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Istoria imaginilor - istoria|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ideilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Limba romn n context
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| romanic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Lingvistic i didactic.
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Analiza comunicrii
|
|
|
|
|
|
|
|
| didactice n limbile moderne|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Literatura german n Europa|Cluj-Napoca|german |
IF
|
120 |
|
|
|
| Central i de Sud-Est
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Literatur i civilizaie - |Cluj-Napoca|francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| dialog intercultural n
|
|
|
|
|
|
|
|
| spaiul francofon
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Masterat european de
|Cluj-Napoca|romn/ |
IF
|
120 |
|
|
|
| interpretare de conferin |
|englez/ |
|
|
|
|
|
|
|
|francez/|
|
|
|
|
|
|
|
|german/ |
|
|
|
|
|
|
|
|italian/|
|
|
|
|
|
|
|
|spaniol |
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Masterat european de
|Cluj-Napoca|romn/ |
IF
|
120 |
|
|
|
| traductologie - terminologie|
|englez/ |
|
|
|
|
|
|
|
|francez/|
|
|
|
|
|
|
|
|german/ |
|
|
|
|
|
|
|
|italian/|
|
|
|
|
|
|
|
|spaniol |
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii culturale britanice |Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii de lingvistic i
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| literatur maghiar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii irlandeze
|Cluj-Napoca|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii literare romneti
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 29 |Filosofie
| Etica profesional
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Filosofie antic i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| medieval
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Filosofie, cultur,
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| comunicare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Investigaii filosofice
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| aplicate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teorie critic i studii
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| multiculturale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 30 |Istorie
| Arheologie i studii clasice|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
300
|

|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Cercetarea i valorificarea |Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| patrimoniului cultural
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Istoria Europei de Sud-Est |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Istoria i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| socio-antropologia epocii
|
|
|
|
|
|
|
|
| moderne
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Istorie, memorie, oralitate |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| n secolul XX
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Societate, art, identiti |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| n Europa Central. De la
|
|
|
|
|
|
|
|
| medieval la modernitate
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 31 |Teologie
| Arheologie cretin
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
800
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Arta sacr - Conservarea,
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| restaurarea i crearea
|
|
|
|
|
|
|
|
| bunurilor culturale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Bioetic - moral, etic i |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| deontologie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Consiliere pastoral
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Consiliere pastoral i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| asisten psihosocial
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Consilierea socio-spiritual|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| a populaiilor vulnerabile |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Consultant etic
|Oradea
|francez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Doctrina i hermeneutica
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| cretin ortodox
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Fundamente cretine ale
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| identitii europene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ortodoxie romneasc i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| viaa liturgic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Pastoraie i duhovnicie
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teologie aplicat
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teologie biblic
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teologie pastoral n
|Blaj
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| comunitile ecleziale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teologie romano-catolic
|Alba Iulia |maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| pastoral aplicat
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teologie, cultur i
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| societate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teologie - muzic - educaie|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 32 |Studii
| Cultur i societate |Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
150
|
|
|culturale
| tradiie i modernitate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii iudaice
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiin i religie
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 33 |Teatru i
| Actorie i regie
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|artele
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|spectacolului | Teatru contemporan (actorie |Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| i teatrologie)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teatru, film i multimedia |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 34 |tiina
| Antrenament i performan |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|sportului i
| sportiv
|
|
|
|
|
|
|
|educaiei
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|fizice
| Educaie fizic, fitness i |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| agrement n turism
|
|
|
|
|
|

|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Kinetoterapie n afeciunile|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| aparatului locomotor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul organizaiilor |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i activitilor sportive
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
20. UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE "IULIU HAIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Medicin
| Asisten medical
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
60 |
660
|
|
|
| specializat n anestezie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Asisten medical
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| specializat n terapie
|
|
|
|
|
|
|
|
| intensiv
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biostatistic i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| bioinformatic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Cercetri avansate n
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| investigaia criminalistic |
|
|
|
|
|
|
|
| i n medicina legal
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ecografie i imagistic
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| medical comparat
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Farmacologie clinic i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| reguli de bun practic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul bolnavului
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| critic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Medicin psihosomatic
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Metodologia cercetrii
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| tiinifice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Optimizarea explorrilor
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| imagistice morfologice i
|
|
|
|
|
|
|
|
| funcionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sexologie
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici i metode de
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| reabilitare a pacienilor cu|
|
|
|
|
|
|
|
| boli reumatologice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Urmrirea nou-nscutului cu |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| risc
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Medicin
| Medicin dentar judiciar |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
40
|
|
|dentar
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Farmacie
| Cosmetologie
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
60 |
300
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Farmacovigilena:
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| Monitorizarea siguranei
|
|
|
|
|
|
|
|
| medicamentelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Forme farmaceutice moderne |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Nutriia i calitatea vieii|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine farmaceutice
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| aplicate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Toxicologia medicamentului |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| i a mediului
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

21. ACADEMIA DE MUZIC "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA


________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Muzic
| Artele spectacolului muzical|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
225
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Compoziie-Muzicologie|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Dirijat
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Interpretare muzical
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Pedagogie muzical
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
22. UNIVERSITATEA DE ART I DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Arte vizuale
| Ceramic - sticl
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Conservare i restaurare
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Design
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Design textil
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Design vestimentar
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Foto-video
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Grafic
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Pictur
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sculptur
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
23. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANA
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Matematic
| Informatic didactic
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Matematic didactic
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Matematici aplicate
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modelare matematic n
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| finane i analiza economic|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Structuri matematice
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| fundamentale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Informatic
| Medii virtuale multi-modale |Constana |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| distribuite
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modelare i tehnologii
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|

|
|
| informatice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Fizic
| Fizic i tehnologia
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| materiei condensate
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Chimie
| Chimia i managementul
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| calitii produselor de
|
|
|
|
|
|
|
|
| consum n relaie cu mediul |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Inginerie
| Tehnologii i management n |Constana |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|chimic
| prelucrarea petrolului
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |tiina
| Analiza i evaluarea
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|mediului
| impactului de mediu
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dezvoltarea durabil n zona|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| costier i valorificarea
|
|
|
|
|
|
|
|
| eco-turistic a spaiului
|
|
|
|
|
|
|
|
| litoral
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Inginerie
| Ingineria sistemelor cu
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|civil i
| surse energetice
|
|
|
|
|
|
|
|instalaii
| regenerabile
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria sistemelor
|Constana |romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| hidrotehnice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria structurilor de
|Constana |romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| construcii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria i managementul
|Constana |romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| resurselor de ap
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie costier
|Constana |romn
|
IF
|
90 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Agronomie
| Agricultur ecologic
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
135
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Controlul i monitorizarea |Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| calitii produselor
|
|
|
|
|
|
|
|
| agricole
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme de agricultur i
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| monitorizarea zonelor
|
|
|
|
|
|
|
|
| vulnerabile la secet
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Inginerie
| Optimizarea tehnologiilor
|Constana |romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|mecanic
| portuare i a funcionrii |
|
|
|
|
|
|
|
| utilajelor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Inginerie
| Calitate i certificare n |Constana |romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|industrial
| construciile sudate
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Inginerie
| Ingineria i managementul
|Constana |romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|naval i
| sistemelor i echipamentelor|
|
|
|
|
|
|
|navigaie
| navale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |Inginerie i
| Ingineria i managementul
|Constana |romn
|
IF
|
90 |
100
|
|
|management
| proiectelor de construcii |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria i managementul
|Constana |romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| sistemelor de producie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |Biologie
| Conservarea biodiversitii |Constana |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Valorificarea principiilor |Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| bioactive din plante
|
|
|
|
|
|
|
|
| indigene
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 14 |Medicin
| Managementul instituiilor |Constana |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| i al serviciilor medicale |
|
|
|
|
|
|
|
| i farmaceutice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 15 |Drept
| Drept maritim
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drept public
|Constana |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Legislaia privind sigurana|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| transporturilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine penale
|Constana |romn
|
IF
|
60 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 16 |tiine
| Administraie european.
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
210
|
|
|administrative | Instituii i politici
|
|
|
|
|
|
|
|
| publice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Asisten managerial i
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| comunicare n organizaiile |
|
|
|
|
|
|
|
| publice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Guvernare i administraie |Constana |romn/ |
IF
|
120 |
|
|
|
| public european
|
|francez |
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul instituiilor |Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| publice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 17 |tiine ale
| Jurnalism regional
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|comunicrii
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 18 |Administrarea | Administrarea afacerilor n |Constana |romn/ |
IF
|
120 |
200
|
|
|afacerilor
| ntreprinderile mici i
|
|francez |
|
|
|
|
|
| mijlocii (master profesional|
|
|
|
|
|
|
|
| bilingv - diplom dubl)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea afacerilor n |Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| turism, comer i servicii |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea i auditul
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| proiectelor de afaceri
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Asigurarea calitii n
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afaceri
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 19 |Contabilitate | Contabilitatea i auditul
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici contabile i
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| financiare pentru gestiunea |
|
|
|
|
|
|
|
| afacerilor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 20 |Finane
| Finane corporative i bnci|Constana |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Piee de capital
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 21 |Economie i
| Administrarea afacerilor
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|afaceri
| internaionale
|
|
|
|
|
|
|
|internaionale |_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul riscului n
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afaceri internaionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politici europene de
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| dezvoltare regional
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 22 |Psihologie
| Psihodiagnoza personalitii|Constana |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 23 |tiine ale
| Management educaional
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
400
|
|
|educaiei
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Strategii de comunicare i |Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| nvare eficient n
|
|
|
|
|
|
|
|
| nvmntul primar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Terapii i compensare a
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| tulburrilor de comunicare |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 24 |Filologie
| Comunicare i discurs
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|
| intercultural n spaiul
|
|
|
|
|
|
|
|
| european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Limba francez i
|Constana |francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| plurilingvism n spaiul
|
|
|
|
|
|
|
|
| european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii anglo-americane
|Constana |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii de romnistic
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Traductologie, terminologie,|Constana |englez/ |
IF
|
120 |
|
|
|
| comunicare
|
|francez/|
|
|
|
|
|
|
|
|italian/|
|
|
|
|
|
|
|
|german/ |
|
|
|
|
|
|
|
|turc
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 25 |Istorie
| Antropologie i istorie
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
200
|

|
|
| european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul instituiilor |Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| de cercetare istoric i
|
|
|
|
|
|
|
|
| socio-politic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politic mondial i
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Relaii internaionale n
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sec. XIX - XXI. Istorie i |
|
|
|
|
|
|
|
| diplomaie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 26 |Teologie
| Exegez biblic
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
400
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Istoria culturii i
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| civilizaiei cretine n
|
|
|
|
|
|
|
|
| sud-estul Europei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Literatura patristic, limbi|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| clasice i slava veche
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul turismului
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| religios
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Pastoraie i via
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| liturgic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teologie - Studii
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| juridico-canonice ale celor |
|
|
|
|
|
|
|
| trei religii monoteiste
|
|
|
|
|
|
|
|
| (mozaic, cretin i
|
|
|
|
|
|
|
|
| islamic)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teologie ortodox. Strategii|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| de comunicare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teologie sistematic
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 27 |Arte vizuale
| Educaia vizual prin
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| studiul peisajului i
|
|
|
|
|
|
|
|
| figurii
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 28 |Teatru i
| Arta actorului de music hall|Constana |romn
|
IF
|
120 |
20
|
|
|artele
|
|
|
|
|
|
|
|
|spectacolului |
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 29 |Muzic
| Arta educaiei muzicale
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
35
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Arta spectacolului liric
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 30 |tiina
| Educaie fizic i sport
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|sportului i
| colar
|
|
|
|
|
|
|
|educaiei
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|fizice
| Kinetoterapie, recuperare i|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| reeducare motric
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Performan n sport
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
24. UNIVERSITATEA MARITIM DIN CONSTANA
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Inginerie
| Sisteme electrice avansate |Constana |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|electric
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici avansate de
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| inginerie electromecanic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Inginerie
| Concepte moderne de
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
400
|
|
|naval i
| inginerie mecanic naval
|
|
|
|
|
|
|
|navigaie
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie avansat n
|Constana |englez |
IF
|
120 |
|

|
|
| industria offshore de petrol|
|
|
|
|
|
|
|
| i gaze/Advanced Engineering|
|
|
|
|
|
|
|
| in the Oil and Gas Offshore |
|
|
|
|
|
|
|
| Industry
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie i management n |Constana |romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| domeniul maritim i portuar |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie i management n |Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| operarea terminalelor i
|
|
|
|
|
|
|
|
| navelor maritime
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie i management n |Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| transport maritim i
|
|
|
|
|
|
|
|
| multimodal
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management i logistic n |Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| transporturi
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii i management n |Constana |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| industria offshore de petrol|
|
|
|
|
|
|
|
| i gaze/Offshore oil and gas|
|
|
|
|
|
|
|
| technology and management
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Transport maritim
|Constana |romn
|
IF
|
90 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Ingineria
| Ingineria i protecia
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|mediului
| mediului n industrie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Inginerie i
| Managementul sistemelor
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|management
| integrate de transport
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Matematic
| Matematici aplicate
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Informatic
| Metode i modele n
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| inteligena artificial
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Fizic
| Fizica materialelor
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Fizic teoretic
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Chimie
| Chimia compuilor biologic |Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| activi
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Chimie aplicat
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Geografie
| Valorificarea i protecia |Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| resurselor din mediul
|
|
|
|
|
|
|
|
| geografic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |tiina
| Calitatea mediului
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|mediului
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Inginerie
| Calitatea energiei i
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|electric
| compatibilitate
|
|
|
|
|
|
|
|
| electromagnetic n sisteme |
|
|
|
|
|
|
|
| electrice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie electric aplicat|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| n protecia i managementul|
|
|
|
|
|
|
|
| mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie electric avansat|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modelarea i optimizarea
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| echipamentelor electrice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme electromecanice
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|

|
|
| complexe
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Inginerie
| Gestiunea proceselor
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|energetic
| energetice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme energetice
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| informatizate
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Inginerie
| Sisteme electronice avansate|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|electronic i |
|
|
|
|
|
|
|
|telecomunicaii|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Inginerie
| Sisteme complexe pentru
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
60
|
|
|aerospaial
| inginerie aerospaial
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Ingineria
| Concepia i proiectarea
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|autovehiculelor| autovehiculelor moderne
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Optimizarea sistemelor de
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| transport rutier
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Proiectare, fabricare i
|Craiova
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| dezvoltare n ingineria
|
|
|
|
|
|
|
|
| automobilelor/Automotive
|
|
|
|
|
|
|
|
| Engineering - Design,
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacture and Development |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |Agronomie
| Consultan i management n|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| agricultur
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management n agroturism i |Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| calitatea produselor
|
|
|
|
|
|
|
|
| agroalimentare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Protecia mediului n
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| agricultur
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |Horticultur
| Management i consultan n|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| horticultur i dezvoltare |
|
|
|
|
|
|
|
| rural
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Viticultur - Oenologie
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 14 |Ingineria
| Controlul i expertiza
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|produselor
| produselor alimentare
|
|
|
|
|
|
|
|alimentare
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 15 |Calculatoare i| Ingineria calculatoarelor i|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|tehnologia
| comunicaiilor
|
|
|
|
|
|
|
|informaiei
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria calculatoarelor i|Craiova
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| comunicaiilor/Computer and |
|
|
|
|
|
|
|
| Communication Engineering
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie software
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme informatice pentru |Craiova
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| comer electronic/
|
|
|
|
|
|
|
|
| Information Systems for
|
|
|
|
|
|
|
|
| E-Business
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 16 |Ingineria
| Automatica sistemelor
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|sistemelor
| complexe
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii informatice n
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ingineria sistemelor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 17 |Inginerie
| Modelare i simulare n
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|mecanic
| ingineria mecanic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 18 |Inginerie
| Optimizarea proceselor i
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|industrial
| echipamentelor tehnologice |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 19 |Mecatronic i | Sisteme de conducere n
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|robotic
| robotic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 20 |Ingineria
| Materiale avansate
|Drobeta|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|materialelor
|
|Turnu
|
|
|
|
|
|
|
|
|Severin
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 21 |Ingineria
| Managementul mediului i
|Drobeta|romn
|
IF
|
120 |
100
|

|
|mediului
| energie durabil
|Turnu
|
|
|
|
|
|
|
|
|Severin
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul resurselor
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ecologice i naturale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 22 |Inginerie i
| Ingineria i managementul
|Drobeta|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|management
| calitii
|Turnu
|
|
|
|
|
|
|
|
|Severin
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul produciei i |Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| logisticii
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul sistemelor
|Drobeta|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| logistice
|Turnu
|
|
|
|
|
|
|
|
|Severin
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 23 |Biologie
| Biodiversitatea i
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| conservarea ecosistemelor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 24 |Drept
| Drept privat
|Craiova
|romn
|
IF
|
60 |
300
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drept public
|Craiova
|romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dreptul afacerilor
|Craiova
|romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drepturile omului
|Craiova
|romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Integrare european
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: Economie i
|
|
|
|
|
|
|
|
| afaceri internaionale)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine penale
|Craiova
|romn
|
IF
|
60 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 25 |tiine
| tiine administrative
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
75
|
|
|administrative |
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 26 |Sociologie
| Dezvoltare comunitar i
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
125
|
|
|
| integrare european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dezvoltare regional
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 27 |tiine
| Securitate naional i
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
75
|
|
|politice
| euroatlantic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 28 |Administrarea | Administrarea afacerilor n |Drobeta|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|afacerilor
| turism, comer i servicii |Turnu
|
|
|
|
|
|
|
|
|Severin
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea afacerilor i |Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| antreprenoriat
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 29 |Informatic
| Managementul afacerilor
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|economic
| electronice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 30 |Contabilitate | Audit i management
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| financiar-contabil
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Contabilitate i raportri |Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| financiare conforme cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| standardele internaionale |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management contabil,
|Drobeta|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| expertiz i audit
|Turnu
|
|
|
|
|
|
|
|
|Severin
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 31 |Finane
| Analiza i evaluarea
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
350
|
|
|
| financiar a organizaiilor |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Analiza i evaluarea
|Craiova
|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| financiar a organizaiilor |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Finane aplicate
|Craiova
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Finane i administrarea
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management financiar-bancar |Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management financiar-bancar |Craiova
|romn
|
IFR
|
120 |
|

|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Strategii financiare ale
|Drobeta|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| companiei i consultan
|Turnu
|
|
|
|
|
|
|
| fiscal
|Severin
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 32 |Management
| Management competitiv i
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|
| performan
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul afacerilor
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul afacerilor
|Craiova
|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul organizaiei
|Drobeta|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|
|Turnu
|
|
|
|
|
|
|
|
|Severin
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul organizaiilor |Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| publice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul resurselor
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| umane
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 33 |Marketing
| Marketing i comunicare n |Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
60
|
|
|
| afaceri
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 34 |Economie i
| Dezvoltare regional i
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|afaceri
| proiecte europene
|
|
|
|
|
|
|
|internaionale |_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Economie i administrarea
|Craiova
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| afacerilor internaionale/ |
|
|
|
|
|
|
|
| International Economics and |
|
|
|
|
|
|
|
| Business Administration
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Economie i afaceri europene|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 35 |Filologie
| Limba englez i limba
|Craiova
|englez/ |
IF
|
120 |
300
|
|
|
| francez - traducere i
|
|francez/|
|
|
|
|
|
| terminologie juridic
|
|romn
|
|
|
|
|
|
| european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Limba francez, didactic i|Craiova
|francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| literaturi n spaiul
|
|
|
|
|
|
|
|
| francofon
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Paradigme ale comunicrii
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| organizaionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Perspective n studiul
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| lingvistic al literaturii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii de limba i
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| literatura romn
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii de limb englez i |Craiova
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| literaturi anglo-americane |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 36 |Filosofie
| Filosofie contemporan
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 37 |Istorie
| Romni n istoria Europei
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 38 |Teologie
| Comunicarea social a
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| bisericii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management de caz n
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| asistena social
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Misiune i pastoraie
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 39 |Teatru i
| Arta actorului
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|artele
|
|
|
|
|
|
|
|
|spectacolului |
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 40 |tiina
| Activitate motric
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|sportului i
| extracurricular i
|
|
|
|
|
|
|
|educaiei
| curricular
|
|
|
|
|
|
|
|fizice
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Kinetoterapie n reeducarea |Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| neuromotorie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Performan n sport
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

26. UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE DIN CRAIOVA


________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Medicin
| Dezvoltarea serviciilor de |Craiova
|romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|
| nursing comunitar
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Medicin
| Restaurri protetice cu
|Craiova
|romn
|
IF
|
60 |
50
|
|
|dentar
| sprijin implantar
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Farmacie
| Farmacologie i toxicologie |Craiova
|romn
|
IF
|
60 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
27. UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" DIN GALAI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Matematic
| Matematic didactic
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Fizic
| Analize fizico-chimice n
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| tiina materialelor i
|
|
|
|
|
|
|
|
| mediu
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Chimie
| Chimia fizic a sistemelor |Galai
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| disperse
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |tiina
| Controlul i expertizarea
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|mediului
| calitii mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine - Abordarea
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| integrat a tiinelor
|
|
|
|
|
|
|
|
| naturii
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Inginerie
| Electronic de putere i
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|electric
| sisteme avansate de
|
|
|
|
|
|
|
|
| conversie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Utilizarea eficient a
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| energiei i surse
|
|
|
|
|
|
|
|
| regenerabile
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Inginerie
| Metode avansate de
|Galai
|englez |
IF
|
120 |
50
|
|
|electronic i | prelucrare a semnalelor
|
|
|
|
|
|
|
|telecomunicaii|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Ingineria
| Controlul, expertizarea i |Galai
|romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|produselor
| sigurana alimentelor
|
|
|
|
|
|
|
|alimentare
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Controlul, expertizarea i |Cahul
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sigurana alimentelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Nutriie
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiina i ingineria
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| alimentelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiina i ingineria
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| bioresurselor acvatice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Calculatoare i| Sisteme inteligente
|Galai
|romn
|
IF
|
90 |
100
|
|
|tehnologia
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|informaiei
| Tehnologii informatice
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| avansate
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 9 |Ingineria
| Sisteme informatice de
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|sistemelor
| conducere avansat
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Inginerie
| Analiz asistat de
|Brila
|romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|mecanic
| calculator a dinamicii
|
|
|
|
|
|
|
|
| mainilor i echipamentelor |
|
|
|
|
|
|
|
| tehnologice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Materiale i ingineria
|Galai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| fabricrii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modelare i simulare n
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| inginerie mecanic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme i echipamente
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| termice i protecia
|
|
|
|
|
|
|
|
| mediului
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Inginerie
| Grafic i modelare
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|industrial
| computerizat
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria sistemelor
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| integrate de fabricaie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul calitii n
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| inginerie industrial
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |tiine
| Biotehnologia resurselor
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|inginereti
| naturale
|
|
|
|
|
|
|
|aplicate
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |Arhitectur
| Arhitectur naval
|Galai
|englez |
IF
|
120 |
100
|
|
|naval
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii avansate n
|Galai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| construcii navale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 14 |Ingineria
| Ingineria materialelor
|Cahul
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|materialelor
| avansate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Materiale avansate i
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| tehnologii inovative
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Nanotehnologii i materiale |Galai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| multifuncionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Procese performante pentru |Galai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| calitatea materialelor i a |
|
|
|
|
|
|
|
| mediului n metalurgie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 15 |Ingineria
| Calitatea mediului i
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|mediului
| dezvoltare durabil
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dezvoltare durabil i
|Galai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| securitate n industrie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria i protecia
|Brila
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Monitorizarea i
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| managementul mediului
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 16 |Inginerie i
| Inginerie i management n |Galai
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|management
| alimentaie public i
|
|
|
|
|
|
|
|
| agroturism
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 17 |Drept
| Dreptul european al
|Galai
|romn
|
IF
|
90 |
100
|
|
|
| afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Relaii internaionale i
|Cahul
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| cooperare transfrontalier |
|
|
|
|
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: tiine
|
|
|
|
|
|
|
|
| administrative)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine penale i
|Galai
|romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| criminalistic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 18 |tiine
| Administraie public i
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|administrative | integrare european
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 19 |tiine ale
| Comunicare i tehnici de
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
50
|

|
|comunicrii
| producie massmedia
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare,
|Comrat
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| multiculturalitate i
|
|
|
|
|
|
|
|
| multilingvism
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 20 |Informatic
| Sisteme informatice pentru |Galai
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|economic
| managementul resurselor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 21 |Contabilitate | Contabilitate i audit
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 22 |Economie
| Dezvoltare regional i
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| rural
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Economie i administrarea
|Galai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| afacerilor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 23 |Finane
| Management financiar i
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| bancar
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 24 |Management
| Management educaional
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul resurselor
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Strategii i politici
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| manageriale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 25 |Marketing
| Marketing i comunicare n |Galai
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| afaceri
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 26 |Economie i
| Administrarea afacerilor
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|afaceri
| internaionale
|
|
|
|
|
|
|
|internaionale |_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea afacerilor
|Cahul
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| internaionale euroregionale|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 27 |Filologie
| Discurs specializat.
|Galai
|francez |
IF
|
120 |
300
|
|
|
| Terminologii. Traduceri
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Limba romn - Identitate i|Cahul
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| deschidere cultural
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Literatur, film i
|Galai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| reprezentri culturale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teoria i practica textului |Galai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Traducere i interpretariat |Galai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Traducere i interpretariat |Cahul
|englez |
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 28 |Filosofie
| Filosofie social. Teoria i|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| practica soluionrii
|
|
|
|
|
|
|
|
| conflictelor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 29 |Istorie
| Geopolitic i interferene |Cahul
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| social-culturale
|
|
|
|
|
|
|
|
| est-europene
|
|
|
|
|
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniile: Filologie,
|
|
|
|
|
|
|
|
| Teologie)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Spaiul romnesc ntre
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Orient i Occident
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 30 |Teologie
| Istorie i spiritualitate
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| filocalic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 31 |Teatru i
| Teatru muzical
|Galai
|romn
|
IF
|
120 |
20
|
|
|artele
|
|
|
|
|
|
|
|
|spectacolului |
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 32 |tiina
| Educaie fizic colar i |Galai
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|sportului i
| management sportiv
|
|
|
|
|
|
|
|educaiei
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|fizice
| Kinetoterapie la domiciliu |Galai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Loisir-Fitness
|Cahul
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

28. UNIVERSITATEA TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" DIN IAI


________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Inginerie
| Biomateriale polimerice i |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
550
|
|
|chimic
| bioresurse
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Cataliz i materiale
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| catalitice pentru mediu,
|
|
|
|
|
|
|
|
| energie i sntate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Controlul i procesarea
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| alimentelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ecodesign n finisarea
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| textilelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria procedeelor
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| nepoluante
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Materiale macromoleculare
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| nalt performante
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Procesarea avansat a
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| resurselor proteice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Produse farmaceutice i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| cosmetice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Produse naturale
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Protecie anticorosiv i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| electrochimie aplicat
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiina hrtiei i a
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| materialelor polimerice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Inginerie
| Evaluare i administrare
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
600
|
|
|civil i
| imobiliar
|
|
|
|
|
|
|
|instalaii
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Infrastructuri moderne
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| pentru transporturi
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria cldirilor
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie geotehnic
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie hidrotehnic
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie structural
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie structural/
|Iai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| Structural engineering
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Instalaii pentru
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| construcii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management i tehnologii
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| speciale n construcii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Materiale i produse
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| performante pentru
|
|
|
|
|
|
|
|
| construcii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modernizarea sistemelor
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| hidrotehnice,
|
|
|
|
|
|
|
|
| hidroameliorative i
|
|
|
|
|
|
|
|
| hidroedilitare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Reabilitarea i creterea
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| siguranei construciilor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Inginerie
| Conversia energiei i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
150
|

|
|electric
| controlul micrii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme electrice avansate |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme informatice de
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| monitorizare a mediului
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Inginerie
| Management, energie, mediu |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|energetic
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul sistemelor de |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| energie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Inginerie
| Proiectarea circuitelor VLSI|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|electronic i | avansate
|
|
|
|
|
|
|
|telecomunicaii|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Radiocomunicaii digitale
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Reele de comunicaii
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme avansate n
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| electronica aplicat
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme electronice
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| inteligente i informatic |
|
|
|
|
|
|
|
| industrial
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici moderne de
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| prelucrare a semnalelor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Inginerie
| Geomatic i cartografie
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|geodezic
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Ingineria
| Concepia i managementul
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|autovehiculelor| proiectrii automobilului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Exploatarea tehnic a
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| autovehiculelor rutiere
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sigurana i performanele |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| circulaiei rutiere
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sistemica transporturilor
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| autopropulsate
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Calculatoare i| Calculatoare ncorporate
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|tehnologia
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|informaiei
| Sisteme distribuite i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| tehnologii WEB
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme distribuite i
|Iai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| tehnologii WEB/Distributed |
|
|
|
|
|
|
|
| systems and WEB technologies|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Ingineria
| Sisteme de control
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|sistemelor
| ncorporate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme i control automat |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme i control automat/ |Iai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| Systems and control
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Inginerie
| Diagnoze i expertize
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|mecanic
| tehnice n ingineria
|
|
|
|
|
|
|
|
| mecanic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Maini termice, frigotehnie |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i climatizare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Mecanica fluidelor aplicat |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme de transport pe
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| calea ferat
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme industriale pentru |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| tehnologii moderne
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici nepoluante n
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| industria agroalimentar
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Inginerie
| Asigurarea calitii n
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
710
|
|
|industrial
| domeniul textile - pielrie |
|
|
|
|
|

|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Concepia i fabricaia
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| asistat de calculator
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Design industrial textil
|Iai
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Design vestimentar
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dezvoltri n proiectarea
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| produselor de nclminte |
|
|
|
|
|
|
|
| i marochinrie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria securitii i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sntii n munc
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie i management n |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| fabricaia mecanic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul i tehnologia |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| produciei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Proiectarea i modelarea
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| mbrcmintei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme inovative de
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| producie n confecii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme micromecanice
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii avansate de
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| fabricaie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii performante de
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| tricotare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Textile avansate
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |Mecatronic i | Mecatronic avansat
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|robotic
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme robotizate
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |Ingineria
| Materiale avansate i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|materialelor
| tehnici de analiz
|
|
|
|
|
|
|
|
| experimental
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici avansate n
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ingineria procesrii
|
|
|
|
|
|
|
|
| materialelor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 14 |Ingineria
| Controlul calitii mediului|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|mediului
| ambiant
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria i managementul
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| factorilor de mediu
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul mediului
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul mediului
|Iai
|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul mediului i
|Iai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| energie durabil/
|
|
|
|
|
|
|
|
| Environmental management and|
|
|
|
|
|
|
|
| sustainable energy
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul, tratarea i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| valorificarea deeurilor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 15 |Inginerie i
| Antreprenoriat industrial
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
350
|
|
|management
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie i management n |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| contextul globalizrii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie i management n |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| producia de bunuri i
|
|
|
|
|
|
|
|
| servicii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inovare i antreprenoriat
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management i administrarea |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|

|
|
| Managementul proiectelor
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| europene n domeniul
|
|
|
|
|
|
|
|
| ingineriei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Marketing industrial
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
29. UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Agronomie
| Analiz i diagnoz n
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|
| agricultur
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Expertiza i evaluarea
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| fondului funciar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Producerea de smn i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| material de plantat
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii agricole moderne |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii alternative n
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| agricultur
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Horticultur
| Amenajri peisagistice
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|
| urbane i teritoriale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Horticultur ecologic
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Producerea seminelor i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| materialului sditor
|
|
|
|
|
|
|
|
| horticol
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Protecia plantelor
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologia i controlul
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| calitii buturilor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Inginerie i
| Administrarea afacerilor
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|management n | agricole
|
|
|
|
|
|
|
|agricultur i |_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|dezvoltare
| Management n agricultur
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|rural
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management n alimentaie
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| public i agroturism
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Ingineria
| Expertiz pe filiera
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|produselor
| produselor alimentare
|
|
|
|
|
|
|
|alimentare
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Zootehnie
| Managementul calitii i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|
| siguranei alimentelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul exploataiilor |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| n acvacultur
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul produciilor
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| animale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Nutriia i alimentaia
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| animalelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Reproducie i ameliorare
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| genetic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Biologie
| Conservarea i utilizarea
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| resurselor genetice vegetale|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
30. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|

|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Matematic
| Calcul tiinific i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
350
|
|
|
| ingineria programrii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Master de cercetare n
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| matematic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Matematic didactic
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Matematic didactic i de |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| cercetare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Matematici aplicate
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Matematici aplicate
|Iai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Matematici financiare
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modele matematice i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| statistic aplicat
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Structuri matematice
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| fundamentale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teoria riscurilor i
|Iai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| aplicaii
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Informatic
| Ingineria sistemelor
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
550
|
|
|
| software
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria sistemelor
|Iai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| software
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Lingvistic computaional |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Lingvistic computaional |Iai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Optimizare computaional
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Optimizare computaional
|Iai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Securitatea informaiei
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Securitatea informaiei
|Iai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme distribuite
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme distribuite
|Iai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii avansate n
|Iai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| informatic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Fizic
| Biofizic i fizic medical|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
600
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biofizic i fizic medical|Iai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Fizica didactic
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Fizica plasmei,
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| spectroscopie i
|
|
|
|
|
|
|
|
| autoorganizare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Fizica plasmei,
|Iai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| spectroscopie i
|
|
|
|
|
|
|
|
| autoorganizare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Fizic i protecia mediului|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Materiale avansate.
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Nanotehnologii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Materiale avansate.
|Iai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| Nanotehnologii
|
|
|
|
|
|

|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Metode fizice aplicate n
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| kinetoterapie i recuperare |
|
|
|
|
|
|
|
| medical
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modelare i simulare
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modelare i simulare
|Iai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine (interdisciplinar cu|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| domeniile: Chimie, Biologie)|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Chimie
| Chimia n tiinele
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
400
|
|
|
| integrate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Chimia mediului i siguran|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| alimentar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Chimia produselor cosmetice |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i farmaceutice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Chimia i biochimia
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| heterociclurilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Chimie coordinativ aplicat|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Chimie pentru afaceri/
|Iai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| Business chemistry
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Didactica chimiei
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dinamica sistemelor chimice |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| cu aplicaii n chimia
|
|
|
|
|
|
|
|
| mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii avansate n chimie
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Geografie
| Geomatic
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
220
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Riscuri naturale i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| amenajarea teritoriului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Turism i dezvoltare
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| regional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Turism i dezvoltare
|Iai
|francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| regional/Tourisme et
|
|
|
|
|
|
|
|
| dveloppement rgional
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Geologie
| Geochimia mediului
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Geochimia mediului
|Iai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Geologie de sond i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ambiental
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |tiina
| Consiliere de mediu
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
160
|
|
|mediului
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Educaie ecologic pentru
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| dezvoltare durabil
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Mediul actual i dezvoltare |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| durabil
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Biologie
| Bioantropologie
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
450
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biodiversitatea i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| productivitatea
|
|
|
|
|
|
|
|
| ecosistemelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biologia dezvoltrii
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biologia dezvoltrii
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| (masterat de cercetare
|
|
|
|
|
|
|
|
| tiinific)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Bioprocedee n domeniul
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| agroalimentar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biotehnologii
|Iai
|francez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|

|
|
| Biotehnologii microbiene i |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| celulare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Conservarea biodiversitii |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Genetic molecular
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Genetic molecular
|Iai
|englez |
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Drept
| Criminalistic
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drept european
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dreptul afacerilor
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine penale
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |tiine
| Administraie public
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|administrative |_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administraie i finane
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| publice europene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Guvernare modern i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| dezvoltare local
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Guvernare modern i
|Iai
|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| dezvoltare local
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |tiine ale
| Relaii publice i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|comunicrii
| publicitate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici de producie
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| editorial n presa scris, |
|
|
|
|
|
|
|
| audiovizual i multimedia
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |Sociologie
| Familia i managementul
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
375
|
|
|
| resurselor familiale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Masterat european de
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| protecie a drepturilor
|
|
|
|
|
|
|
|
| copilului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Probaiune, mediere i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| asistena social a
|
|
|
|
|
|
|
|
| victimelor infraciunilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Securitate comunitar i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| controlul violenei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Supervizare i planificare |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| social
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |tiine
| Marketing politic i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
275
|
|
|politice
| comunicare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politici publice i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| management instituional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii de dezvoltare
|Iai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| internaional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii europene de integrare|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i securitate
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 14 |Administrarea | Administrarea afacerilor
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
550
|
|
|afacerilor
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea afacerilor
|Iai
|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Antreprenoriat
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management n comer
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management n comer
|Iai
|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management n turism
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management n turism
|Iai
|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management n turism
|Bli
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management turistic i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|

|
|
| hotelier
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul afacerilor
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| agroalimentare i de mediu |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul proiectelor
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul proiectelor
|Iai
|romn
|
IFR
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 15 |Cibernetic i | Metode cantitative n
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
190
|
|
|statistic
| economie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Statistic i actuariat n |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| asigurri i sntate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Statistic i econometrie
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 16 |Informatic
| Dezvoltare software i
|Iai
|englez |
IF
|
120 |
120
|
|
|economic
| sisteme informatice de
|
|
|
|
|
|
|
|
| afaceri/Software development|
|
|
|
|
|
|
|
| and business information
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme informaionale
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| pentru afaceri
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 17 |Contabilitate | Contabilitate, audit i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
405
|
|
|
| control de gestiune
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Contabilitate, Diagnostic, |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Evaluare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Contabilitate, expertiz i |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| audit
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Contabilitatea afacerilor
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Contabilitatea afacerilor
|Iai
|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme informaionale
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| contabile
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 18 |Economie
| Economia i dreptul
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|
| afacerilor (interdisciplinar|
|
|
|
|
|
|
|
| cu domeniul: Drept)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul mediului i al |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| resurselor naturale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Master de cercetare n
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| economie i afaceri
|
|
|
|
|
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: Administrarea
|
|
|
|
|
|
|
|
| afacerilor)
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 19 |Finane
| Asigurri i reasigurri
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
350
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Bnci i piee financiare
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Finane-Asigurri
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Finane i managementul
|Iai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| riscului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Gestiune financiar i audit|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| n instituiile publice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Gestiune financiar-bancar |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 20 |Management
| Achiziii, distribuie,
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
350
|
|
|
| logistic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management intercultural
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul calitii
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul organizaiilor |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul resurselor
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul resurselor
|Iai
|romn
|
IFR
|
120 |
|

|
|
| umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul i dezvoltarea |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| resurselor umane
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 21 |Marketing
| Analiz i strategie de
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
260
|
|
|
| marketing
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Marketing management
|Iai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Marketing i comunicare n |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afaceri
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Negocieri - relaii publice |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Negocieri - relaii publice |Iai
|romn
|
IFR
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 22 |Economie i
| Afaceri internaionale
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
400
|
|
|afaceri
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|internaionale | Afaceri internaionale i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| strategii interculturale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dezvoltare regional
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniile: Geografie,
|
|
|
|
|
|
|
|
| Finane, Administrarea
|
|
|
|
|
|
|
|
| afacerilor, tiine
|
|
|
|
|
|
|
|
| administrative)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Economie i afaceri
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| internaionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul riscului n
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afaceri internaionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii europene
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniile: tiine
|
|
|
|
|
|
|
|
| administrative, tiine
|
|
|
|
|
|
|
|
| politice, Drept)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii europene
|Iai
|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniile: tiine
|
|
|
|
|
|
|
|
| administrative, tiine
|
|
|
|
|
|
|
|
| politice, Drept)
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 23 |Psihologie
| Evaluarea, formarea i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|
| consilierea psihologic a
|
|
|
|
|
|
|
|
| personalului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Masterat interdisciplinar de|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| cercetare avansat n
|
|
|
|
|
|
|
|
| tiine sociale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologie clinic i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| psihoterapie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologie educaional i |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| consiliere
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Relaii umane i comunicare |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Terapii de cuplu i familie |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 24 |tiine ale
| Diagnoz i intervenie la |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|educaiei
| persoanele cu cerine
|
|
|
|
|
|
|
|
| speciale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Didactici aplicate pentru
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| nvmntul primar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Educaie timpurie
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Medierea conflictelor n
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| educaie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politici i management n
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| educaie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Relaii i strategii
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|

|
|
| interculturale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 25 |Filologie
| Cultur german n context |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
675
|
|
|
| european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Didactica limbii franceze ca|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| limb strin i educaie
|
|
|
|
|
|
|
|
| intercultural
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Limb, literatur i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| civilizaie romneasc
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Limbi, literaturi i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| civilizaii strine
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Lingvistic aplicat |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Didactica limbii engleze
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Lingvistic general i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| romneasc
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Literatura romn i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| hermeneutic literar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Literatur universal i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| comparat
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii americane
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii francofone
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Traducere i terminologie
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 26 |Filosofie
| Filosofie aplicat i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| management cultural
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Filosofie i tiine sociale|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniile: Sociologie,
|
|
|
|
|
|
|
|
| tiine politice)
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 27 |Istorie
| Arheologie, civilizaie i |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
450
|
|
|
| art antic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Instituii i ideologii ale |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| puterii n Europa
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Istoria comunismului n
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Romnia
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Istoria evreilor i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ebraistic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Muzeologie i restaurare
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Patrimoniu i turism
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| cultural
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Relaii, instituii i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| organizaii internaionale |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii de istorie: izvoare, |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| concepte, metodologii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii egeo-mediteraneene
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 28 |Teologie
| Hermeneutic i teologie
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
350
|
|
|
| biblic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Patrimoniu cultural
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Strategii ale caritii
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| cretine
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teologie practic i
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| pastoral-misionar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teologie sistematic n
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| context contemporan
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teoria i practica formarii |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|

|
|
| religioase
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Viaa bisericii - istorie i|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| actualitate
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 29 |tiina
| Activiti sportive de timp |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|sportului i
| liber i sporturi extreme
|
|
|
|
|
|
|
|educaiei
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|fizice
| Fitness i estetic
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| corporal
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Kinetoterapia n
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| traumatologia sportiv
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
31. UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |tiine
| Bioingineria protezrii
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|inginereti
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|aplicate
| Bioinginerie clinic
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biotehnologii medicale
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| avansate
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Medicin
| Bioingineria reabilitrii
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
350
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Cercetare n politici de
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sntate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management pentru sntate |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul serviciilor de |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sntate n domeniul
|
|
|
|
|
|
|
|
| medico-farmaceutic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Metode de substituie a
|Iai
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| funciei renale. ngrijirea |
|
|
|
|
|
|
|
| pacienilor dializai
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Nutriie i dietetic
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| profilactic i curativ
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Principii de cercetare n
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| medicina molecular cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| aplicabilitate n medicina |
|
|
|
|
|
|
|
| clinic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Medicin
| Managementul asistenei de |Iai
|romn
|
IF
|
60 |
250
|
|
|dentar
| profilaxie n medicina
|
|
|
|
|
|
|
|
| dentar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Reabilitarea
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| implanto-protetic a
|
|
|
|
|
|
|
|
| edentaiei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Reabilitarea
|Iai
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| implanto-protetic a
|
|
|
|
|
|
|
|
| edentaiei/
|
|
|
|
|
|
|
|
| Implanto-prosthetic
|
|
|
|
|
|
|
|
| rehabilitation of edentulous|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Reabilitarea
|Iai
|francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| implanto-protetic a
|
|
|
|
|
|
|
|
| edentaiei/Rehabilitation
|
|
|
|
|
|
|
|
| implanto-prothetique de
|
|
|
|
|
|
|
|
| l'edentation
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici moderne n estetica |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i reabilitarea tehnologic |
|
|
|
|
|
|
|
| n situaii particulare de |
|
|
|
|
|
|
|
| edentaie
|
|
|
|
|
|

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
32. UNIVERSITATEA DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Arte vizuale
| Arte decorative (se adaug, |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
275
|
|
|
| dup caz: art mural,
|
|
|
|
|
|
|
|
| mod-design vestimentar)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Arte plastice (se adaug,
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| dup caz: pictur,
|
|
|
|
|
|
|
|
| sculptur, grafic,
|
|
|
|
|
|
|
|
| foto-video)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Conservarea i restaurarea |Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| operei de art
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Design
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teorii i practici n artele|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| vizuale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Teatru i
| Artele spectacolului teatral|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|artele
|
|
|
|
|
|
|
|
|spectacolului |
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Muzic
| Educaie muzical
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
135
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Interpretare muzical
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Muzicologie, compoziie,
|Iai
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| dirijat
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
33. UNIVERSITATEA DIN ORADEA
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Matematic
| Matematic didactic
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Informatic
| Sisteme distribuite n
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| internet
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Fizic
| Fizica explorrilor i
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| terapiilor biomedicale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Chimie
| Chimie structural i
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| aplicativ
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Geografie
| Gestiune i amenajare
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|
| turistic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Gestiunea i planificarea
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| teritoriului asistat de GIS|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tourism management and
|Oradea
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| planning
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |tiina
| Gestiunea, evaluarea,
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|mediului
| conservarea i protecia
|
|
|
|
|
|
|
|
| mediului
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Inginerie
| Sisteme avansate n
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|electric
| inginerie electric
|
|
|
|
|
|

|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici informatice n
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ingineria electric
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Inginerie
| Energii regenerabile
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|energetic
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul sistemelor de |Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| energie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Inginerie
| Prelucrarea semnalelor n
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|electronic i | electronic i
|
|
|
|
|
|
|
|telecomunicaii| telecomunicaii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme electronice avansate|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii audio-video i
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| telecomunicaii
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Agronomie
| Tehnologii moderne n
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| exploataiile agricole i
|
|
|
|
|
|
|
|
| zootehnice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Horticultur
| Tehnologii horticole moderne|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |Silvicultur
| Valorificarea durabil a
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| resurselor pdurii
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |Ingineria
| Siguran i securitate
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|produselor
| agroalimentar
|
|
|
|
|
|
|
|alimentare
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 14 |Calculatoare i| Management n tehnologia
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|tehnologia
| informaiei
|
|
|
|
|
|
|
|informaiei
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Securitatea sistemelor de
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| calcul
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 15 |Ingineria
| Sisteme automate avansate
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|sistemelor
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme informatice complexe|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 16 |Inginerie
| Concepie, fabricaie i
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|industrial
| management asistate de
|
|
|
|
|
|
|
|
| calculator
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 17 |Mecatronic i | Mecatronic aplicat
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|robotic
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme mecatronice avansate|Oradea
|englez |
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 18 |Ingineria
| Dezvoltare durabil |Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|mediului
| regional i agroturistic |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Factori de mediu n
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sigurana alimentar i
|
|
|
|
|
|
|
|
| sntatea public
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria mediului i
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| securitate n munc
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul situaiilor de |Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| urgen, crizelor i
|
|
|
|
|
|
|
|
| dezastrelor n agricultur, |
|
|
|
|
|
|
|
| silvicultur i industrie
|
|
|
|
|
|
|
|
| alimentar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politici noi de mediu
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| privind integrarea european|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 19 |Inginerie i
| Inginerie economic i
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|management
| management pentru afaceri
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie i management n |Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| domeniul autovehiculelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie i management n |Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| domeniul construciilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management i comunicare n |Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| inginerie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul calitii i
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|

|
|
| protecia consumatorului n |
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul textile-pielrie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul unitilor de |Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| turism i alimentaie
|
|
|
|
|
|
|
|
| public
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 20 |Biologie
| Biodiversitatea i
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| monitorizarea ecosistemelor |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 21 |Medicin
| Managementul afeciunilor
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| aparatului locomotor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul serviciilor de |Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sntate
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 22 |Drept
| Drept civil i procedur
|Oradea
|romn
|
IF
|
60 |
100
|
|
|
| civil
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drept penal i procedur
|Oradea
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| penal
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 23 |tiine
| Administraie public
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|administrative |
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 24 |Sociologie
| Dezvoltare social i
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|
| instituional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Economie social
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Gestiunea resurselor umane |Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul serviciilor
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sociale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politici publice n
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| asistena social
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 25 |Relaii
| Dezvoltare regional i
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
275
|
|
|internaionale | comunicare instituional n|
|
|
|
|
|
|
|i studii
| UE
|
|
|
|
|
|
|
|europene
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Evaluarea politicilor i a |Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| programelor publice europene|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Relaii internaionale
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Securitate european
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii europene
|Oradea
|englez |
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 26 |tiine
| Politici publice europene
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|politice
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 27 |Administrarea | Administrarea afacerilor
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|afacerilor
| regionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Economia i administrarea
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afacerilor n turism i
|
|
|
|
|
|
|
|
| industria ospitalitii
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 28 |Contabilitate | Contabilitatea, auditul i |Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| gestiunea afacerilor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 29 |Finane
| Finane, bnci, asigurri
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 30 |Management
| Management n sistemul de
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| nvmnt
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul organizaiei
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 31 |Marketing
| Marketing i comunicare n |Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| afaceri
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 32 |Economie i
| Administrarea afacerilor
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|afaceri
| interne i internaionale a |
|
|
|
|
|
|
|internaionale | ntreprinderilor mici i
|
|
|
|
|
|
|
|
| mijlocii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Relaii economice europene |Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 33 |Psihologie
| Psihologie clinic,
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| consiliere psihologic i
|
|
|
|
|
|
|
|
| psihoterapie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologie educaional,
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| consiliere colar i
|
|
|
|
|
|
|
|
| vocaional
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 34 |tiine ale
| Educaie integrat n
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|educaiei
| nvmntul primar i
|
|
|
|
|
|
|
|
| precolar
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 35 |Filologie
| Cultur i civilizaie
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Literatura romn |Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Relevane europene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tipuri de modernitate n
|Oradea
|englez/ |
IF
|
120 |
|
|
|
| spaiul anglofon i
|
|francez |
|
|
|
|
|
| francofon
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 36 |Istorie
| Istoria vestului romnesc
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
200
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 37 |Teologie
| Istorie bisericeasc i
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| gndire cretin
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teologie pastoral aplicat |Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teologie sistematic pe
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| fundamente biblice i
|
|
|
|
|
|
|
|
| patristice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 38 |Arte vizuale
| Pictur i multimedia
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
80
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sculptur i ambient
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 39 |Muzic
| Pedagogia artei dirijorale |Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Vocal i instrumental n
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| arta muzical cameral
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 40 |tiina
| Educaie fizic i
|Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|sportului i
| antrenament sportiv
|
|
|
|
|
|
|
|educaiei
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|fizice
| Kinetoterapie n reeducarea |Oradea
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| funcional
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
34. UNIVERSITATEA DIN PETROANI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Matematic
| Matematic didactic
|Petroani |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Inginerie
| Ingineria proiectrii
|Petroani |romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|civil i
| construciilor minere
|
|
|
|
|
|
|
|instalaii
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Inginerie
| Exploatarea instalaiilor
|Petroani |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|electric
| electrice industriale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme electromecanice
|Petroani |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Mine, petrol i| Managementul securitii i |Petroani |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|gaze
| sntii n munc
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Topografie minier
|Petroani |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| informatizat si cadastru
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Calculatoare i| Tehnici i tehnologii
|Petroani |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|tehnologia
| informatice aplicate
|
|
|
|
|
|
|
|informaiei
|
|
|
|
|
|
|

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Ingineria
| Sisteme i tehnologii
|Petroani |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|sistemelor
| informatice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Inginerie
| Instalaii i echipamente de|Petroani |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|mecanic
| proces n minerit
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Instalaii i echipamente
|Petroani |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| pentru procese mecanice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Ingineria
| Controlul i monitorizarea |Petroani |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|mediului
| calitii mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Evaluarea impactului asupra |Petroani |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| mediului i reconstrucia
|
|
|
|
|
|
|
|
| ecologic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Inginerie i
| Ingineria i managementul
|Petroani |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|management
| proiectelor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Sociologie
| Politici sociale i
|Petroani |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| protecie social
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Contabilitate | Contabilitate i audit
|Petroani |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme informatice de
|Petroani |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| gestiune
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |Finane
| Management financiar bancar |Petroani |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |Management
| Managementul resurselor
|Petroani |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul strategic al
|Petroani |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afacerilor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
35. UNIVERSITATEA DIN PITETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Matematic
| Matematic aplicat
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Matematic didactic
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Informatic
| Metodologii avansate de
|Piteti
|englez |
IF
|
120 |
100
|
|
|
| prelucrare a informaiei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modelarea, proiectarea i
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| managementul sistemelor
|
|
|
|
|
|
|
|
| software
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici avansate pentru
|Piteti
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| prelucrarea informaiei
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Chimie
| Aplicaii interdisciplinare |Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| n tiinele naturii
|
|
|
|
|
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: Biologie, Fizic) |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |tiina
| Aplicaii ale
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|mediului
| biotehnologiilor n
|
|
|
|
|
|
|
|
| horticultura i protecia |
|
|
|
|
|
|
|
| mediului (interdisciplinar |
|
|
|
|
|
|
|
| cu domeniile: Biologie,
|
|
|
|
|
|
|
|
| Horticultur)
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Inginerie
| Modelarea, simularea i
|Piteti
|romn
|
IF
|
90 |
100
|
|
|electric
| proiectarea sistemelor
|
|
|
|
|
|
|
|
| electromecanice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme de conversie a
|Piteti
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| energiei
|
|
|
|
|
|

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Inginerie
| Electronica surselor
|Piteti
|romn
|
IF
|
90 |
250
|
|
|electronic i | autonome de energie
|
|
|
|
|
|
|
|telecomunicaii| electric
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie electronic i
|Piteti
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| sisteme inteligente
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme electronice de
|Piteti
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| procesare paralel i
|
|
|
|
|
|
|
|
| distribuit
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme electronice pentru |Piteti
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| conducerea proceselor
|
|
|
|
|
|
|
|
| industriale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme electronice pentru |Piteti
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| telemsurare i
|
|
|
|
|
|
|
|
| teleconducere
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Ingineria
| Concepia i managementul
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|autovehiculelor| proiectrii automobilului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria automobilelor
|Piteti
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| pentru o mobilitate durabil|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme mecanice avansate cu|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| aplicaii n industria de
|
|
|
|
|
|
|
|
| autovehicule
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Trafic rutier i evaluarea |Piteti
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| accidentelor de circulaie |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Horticultur
| Protecia plantelor
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniile: Biologie, tiina|
|
|
|
|
|
|
|
| mediului)
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Inginerie
| Echipamente pentru
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|industrial
| reabilitare i tehnologie
|
|
|
|
|
|
|
|
| asistiv
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria i managementul
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| fabricaiei produselor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiina i tehnologia
|Piteti
|francez |
IF
|
90 |
|
|
|
| materialelor
|
|
|
|
|
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniile: Ingineria
|
|
|
|
|
|
|
|
| autovehiculelor, Chimie)
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |tiine
| Materiale i tehnologii
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|inginereti
| nucleare
|
|
|
|
|
|
|
|aplicate
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Ingineria
| Tehnologii pentru
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|mediului
| dezvoltarea durabil
|
|
|
|
|
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: tiina mediului) |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |Inginerie i
| Managementul logisticii
|Piteti
|romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|management
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |Biologie
| Biologie medical
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Conservarea i protecia
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| naturii
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 14 |Drept
| Asistena juridic a
|Piteti
|romn
|
IF
|
90 |
150
|
|
|
| ntreprinderii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Instituii juridice europene|Piteti
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| i internaionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Jurislingvistic |Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Terminologie i traducere
|
|
|
|
|
|
|
|
| juridic (interdisciplinar |
|
|
|
|
|
|
|
| cu domeniul: Filologie)
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 15 |tiine
| Administraie public n
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|administrative | contextul integrrii
|
|
|
|
|
|

|
|
| europene
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 16 |tiine ale
| Comunicare organizaional |Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|comunicrii
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 17 |Sociologie
| Consiliere n asisten
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| social
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul serviciilor
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sociale i de sntate
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 18 |Administrarea | Administrarea afacerilor n |Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|afacerilor
| comer, turism i servicii |
|
|
|
|
|
|
|
| de ospitalitate
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 19 |Contabilitate | Contabilitate managerial i|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| audit contabil
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management contabil i
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| informatic de gestiune
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 20 |Finane
| Economie i finane europene|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme bancare europene
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 21 |Management
| Managementul dezvoltrii
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| afacerilor n contextul
|
|
|
|
|
|
|
|
| globalizrii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul strategic al
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| resurselor umane
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 22 |Psihologie
| Psihologie clinic |Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| evaluare i intervenie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 23 |tiine ale
| Didactica limbilor strine |Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|educaiei
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Educaie timpurie
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management educaional
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Mentorat pentru
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| profesionalizarea carierei |
|
|
|
|
|
|
|
| didactice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 24 |Filologie
| Limb, cultur i identitate|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
350
|
|
|
| n Europa
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Limbi moderne i comunicare |Piteti
|romn/ |
IF
|
120 |
|
|
|
| internaional
|
|francez/|
|
|
|
|
|
|
|
|englez |
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Literatura romn modern i|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| contemporan
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Structura limbii romne
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| actuale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tendine actuale ale limbii |Rmnicu/
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i literaturii romne
|Vlcea
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Traductologie - Limba
|Piteti
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| englez
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Traductologie - Limba
|Piteti
|francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| francez
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 25 |Filosofie
| Etica politicilor publice
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 26 |Istorie
| Istoria romnilor i a
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| Romniei n context european|
|
|
|
|
|
|
|
| (secolele XIV - XX)
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 27 |Teologie
| Apologetic i duhovnicie
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ecumenism n noul context
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Misiune i slujire prin
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| limbajul mimicogestual
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|

|
|
| Restaurarea icoanei, a
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| picturii murale i de
|
|
|
|
|
|
|
|
| evalet
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teologie sistematic i
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| practic. Tendine noi n
|
|
|
|
|
|
|
|
| teologia romneasc
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 28 |Muzic
| Educaie muzical
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| contemporan
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 29 |tiina
| Activiti motrice
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|sportului i
| curriculare i
|
|
|
|
|
|
|
|educaiei
| extracurriculare
|
|
|
|
|
|
|
|fizice
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare - Jurnalism
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sportiv
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Kinetoterapia la persoanele |Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| cu dizabiliti
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Organizare i conducere n |Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sport
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Performan n sport
|Piteti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sport, turism i activiti |Piteti
|francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| de timp liber
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
36. UNIVERSITATEA "PETROL-GAZE" DIN PLOIETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Informatic
| Tehnologii avansate pentru |Ploieti
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| prelucrarea informaiei
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Inginerie
| Inginerie chimic asistat |Ploieti
|romn
|
IF
|
90 |
100
|
|
|chimic
| de calculator pentru
|
|
|
|
|
|
|
|
| rafinrii i petrochimie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii avansate n
|Ploieti
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| prelucrarea petrolului
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Inginerie
| Geologia petrolului
|Ploieti
|romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|geologic
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Mine, petrol i| Extracia petrolului
|Ploieti
|romn
|
IF
|
90 |
250
|
|
|gaze
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Forajul sondelor
|Ploieti
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie de zcmnt
|Ploieti
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management n industria
|Ploieti
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| petrolier
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Petroleum Engineering/
|Ploieti
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| Inginerie de petrol
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologia transportului,
|Ploieti
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| depozitrii i distribuiei |
|
|
|
|
|
|
|
| hidrocarburilor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Ingineria
| Automatizri avansate
|Ploieti
|romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|sistemelor
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Inginerie
| Ingineria exploatrii
|Ploieti
|romn
|
IF
|
90 |
200
|
|
|mecanic
| optimale a utilajului
|
|
|
|
|
|
|
|
| petrolier
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria sistemelor de
|Ploieti
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| transport i depozitare a
|
|
|
|
|
|
|
|
| hidrocarburilor
|
|
|
|
|
|

|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul riscului i
|Ploieti
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| ingineria fiabilitii
|
|
|
|
|
|
|
|
| utilajului petrolier i
|
|
|
|
|
|
|
|
| petrochimic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Metode moderne de proiectare|Ploieti
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| i fabricare a utilajului
|
|
|
|
|
|
|
|
| petrolier i petrochimic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Ingineria
| Controlul calitii
|Ploieti
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|mediului
| produselor i a factorilor |
|
|
|
|
|
|
|
| de mediu
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii avansate n
|Ploieti
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| ingineria mediului
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Inginerie i
| Ingineria i managementul
|Ploieti
|romn
|
IF
|
90 |
100
|
|
|management
| produciei utilajului
|
|
|
|
|
|
|
|
| petrolier i petrochimic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria i managementul
|Ploieti
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| sistemelor industriale de
|
|
|
|
|
|
|
|
| combustie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |tiine
| Administraie public i
|Ploieti
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|administrative | integrare european
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Administrarea | Administrarea i finanarea |Ploieti
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|afacerilor
| proiectelor de dezvoltare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Strategii n afaceri
|Ploieti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| internaionale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Management
| Managementul sectorului
|Ploieti
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| public
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul sistemelor
|Ploieti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| microeconomice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul sistemului
|Ploieti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| bancar
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |tiine ale
| Consiliere colar i
|Ploieti
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|educaiei
| dezvoltarea carierei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management educaional i
|Ploieti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| integrare european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Performan pentru
|Ploieti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| pregtirea profesorilor n |
|
|
|
|
|
|
|
| societatea cunoaterii
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |Filologie
| Concepte i strategii de
|Ploieti
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| comunicare intercultural
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii culturale romneti |Ploieti
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| n context european
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
37. UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN REIA
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Inginerie
| Sisteme electromecanice
|Reia
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|electric
| avansate
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Inginerie
| Concepia, testarea i
|Reia
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|industrial
| diagnosticarea
|
|
|
|
|
|
|
|
| echipamentelor industriale |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Ingineria
| Procesarea avansat a
|Reia
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|materialelor
| materialelor metalice
|
|
|
|
|
|

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Inginerie i
| Managementul afacerilor n |Reia
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|management
| industrie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |tiine
| Administraie public
|Reia
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|administrative | european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul instituiilor |Reia
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| publice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Sociologie
| Managementul serviciilor de |Reia
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| asisten social
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Administrarea | Administrarea afacerilor n |Reia
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|afacerilor
| turism, comer i servicii |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Contabilitate | Expertiz contabil i
|Reia
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| evaluarea firmei
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Marketing
| Marketing i comunicare n |Reia
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| afaceri
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Teologie
| Studii de teologie pastoral|Caransebe |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| i misiune cretin
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
38. UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Matematic
| Matematic didactic
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Matematic informatic
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| aplicat
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Informatic
| Advanced information systems|Sibiu
|englez |
IF
|
120 |
100
|
|
|
| and technologies
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme i tehnologii
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| informatice avansate
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |tiina
| Ecologie aplicat
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|mediului
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Expertiza i managementul
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sistemelor ecologice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Inginerie
| Aplicaii avansate n
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|electric
| inginerie electric
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Mine, petrol i| Ingineria i managementul
|Media
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|gaze
| gazelor naturale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Agronomie
| Managementul dezvoltrii
|Sibiu
|romn
|
IF
|
90 |
100
|
|
|
| durabile a zonei rurale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul proteciei
|Sibiu
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| mediului agricol
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Ingineria
| Asigurarea calitii i
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|produselor
| siguranei alimentelor
|
|
|
|
|
|
|
|alimentare
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul procesrii
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| moderne a alimentelor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Calculatoare i| Advanced computing systems |Sibiu
|englez |
IF
|
120 |
150
|
|
|tehnologia
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|informaiei
| Embedded systems
|Sibiu
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria calculatoarelor n|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| aplicaii industriale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Inginerie
| CAD-CAE-CAM systems in
|Sibiu
|englez |
IF
|
120 |
500
|
|
|industrial
| plastic deformation
|
|
|
|
|
|

|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Digital factory
|Sibiu
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Fabrica digital
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Industrial logistics
|Sibiu
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Intelligent manufacturing
|Sibiu
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| systems and technologies
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Logistic industrial
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Optimizarea tehnologiilor
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| textile
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme CAD-CAE-CAM n
|Sibiu
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| deformarea plastic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme i tehnologii
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| inteligente de fabricaie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Structura, programarea i
|Sibiu
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| mentenana sistemelor CNC
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Ingineria
| Ingineria i managementul
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|mediului
| mediului i energiilor
|
|
|
|
|
|
|
|
| regenerabile
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Inginerie i
| European projects management|Sibiu
|englez |
IF
|
120 |
450
|
|
|management
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Industrial business
|Sibiu
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| management
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management of the integrated|Sibiu
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| organizational systems
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul afacerilor
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| industriale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul calitii
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul proiectelor
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| europene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul securitii,
|Sibiu
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| sntii i relaiilor de |
|
|
|
|
|
|
|
| munc
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul sistemelor
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| organizaionale integrate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Quality management
|Sibiu
|englez |
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |Biologie
| Applied biology
|Sibiu
|englez |
IF
|
120 |
100
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biologie aplicat
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |Medicin
| Management sanitar
|Sibiu
|romn
|
IF
|
60 |
200
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul medicinei
|Sibiu
|romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| muncii
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 14 |Drept
| Drept european
|Sibiu
|romn
|
IF
|
60 |
250
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drept judiciar privat
|Sibiu
|romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drept judiciar privat
|Sibiu
|romn
|
IFR
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Instituii de drept privat |Sibiu
|romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| romn
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine penale
|Sibiu
|romn
|
IF
|
60 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 15 |tiine
| Administraie public
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|administrative | european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administraie public
|Sibiu
|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul poliiei locale|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 16 |tiine ale
| Jurnalism tematic
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|comunicrii
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul relaiilor
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| publice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Profesor documentarist
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Publicitate i brand
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 17 |Sociologie
| Analiz i diagnoz social |Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Familia - Resurse i
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| asisten social
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Leadership i management
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| organizaional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Negociere i mediere n
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| organizaii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Selecia i gestiunea
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| resurselor umane
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 18 |tiine
| Diplomaia aprrii
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|politice
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul instituiilor |Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| europene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul integrrii
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| europene i administraiei |
|
|
|
|
|
|
|
| publice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Partide politice, analize
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| electorale i marketing
|
|
|
|
|
|
|
|
| politic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Relaii internaionale.
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Sisteme de securitate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Securitate i relaii
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| internaionale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 19 |Administrarea | Administrarea afacerilor
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
390
|
|
|afacerilor
| internaionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea afacerilor
|Sibiu
|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| internaionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea afacerilor n |Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| turism i servicii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea afacerilor n |Sibiu
|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| turism i servicii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare n afaceri i
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| relaii publice ale firmei |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Strategii i politici de
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| management i marketing ale |
|
|
|
|
|
|
|
| firmei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Strategii i politici de
|Sibiu
|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| management i marketing ale |
|
|
|
|
|
|
|
| firmei
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 20 |Informatic
| Informatic economic
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|economic
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Informatic managerial
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 21 |Contabilitate | Expertiz contabil i audit|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Expertiz contabil i audit|Sibiu
|romn
|
IFR
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 22 |Finane
| Bnci
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Burse i asigurri
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Finane
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Finane
|Sibiu
|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|

|
|
| Management financiar i
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| bancar internaional
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 23 |Management
| Management educaional
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: tiine ale
|
|
|
|
|
|
|
|
| educaiei)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul afacerilor
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul afacerilor
|Sibiu
|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul afacerilor
|Sibiu
|englez |
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 24 |Psihologie
| Cunoaterea i combaterea
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|
| criminalitii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologie clinic i
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| psihoterapie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologie clinic,
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| consiliere psihologic i
|
|
|
|
|
|
|
|
| psihoterapie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologie medico-legal i |Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| criminalistic. Evaluare i |
|
|
|
|
|
|
|
| intervenie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologie organizaional: |Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| diagnoz i intervenie n |
|
|
|
|
|
|
|
| organizaii
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 25 |Filologie
| Comunicare intercultural n|Sibiu
|german |
IF
|
120 |
750
|
|
|
| domeniul economic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Interaciuni lingvistice,
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| culturale i literare
|
|
|
|
|
|
|
|
| romno-franceze - master
|
|
|
|
|
|
|
|
| complementar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Limba englez n afaceri
|Sibiu
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Limba francez pentru
|Sibiu
|francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| obiective didactice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Limba i literatura englez |Sibiu
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Limba i literatura
|Sibiu
|francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| francez. Abordri
|
|
|
|
|
|
|
|
| contemporane
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Limba i literatura german |Sibiu
|german |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Limba i literatura romn |Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modernism i postmodernism |Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| n literatur - master
|
|
|
|
|
|
|
|
| complementar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Paradigme literare
|Sibiu
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| anglo-americane i
|
|
|
|
|
|
|
|
| receptarea lor n literatura|
|
|
|
|
|
|
|
| romn - master complementar|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Restituiri i revizuiri n |Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| literatura romn
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii germanistice i
|Sibiu
|german |
IF
|
120 |
|
|
|
| interculturale europene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teoria i practica
|Sibiu
|german |
IF
|
120 |
|
|
|
| traducerii i interpretrii |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teoria i practica
|Sibiu
|francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| traducerii i interpretrii |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teoria i practica
|Sibiu
|englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| traducerii i interpretrii |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 26 |Istorie
| Elite politice romneti
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|
| (secolele XVIII - XX)
|
|
|
|
|
|

|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Europa Central i de
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Sud-Est n primul mileniu al|
|
|
|
|
|
|
|
| erei cretine
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Istoria artei
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Istoria regional a Europei |Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Centrale i de Sud-Est
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Protejarea i valorificarea |Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| patrimoniului istoric
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Relaiile internaionale ale|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Romniei n sec. XX
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 27 |Teologie
| Educaie religioas cretin|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
500
|
|
|
| ortodox
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Istoria i filosofia
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| religiilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Mediere intercultural i
|Sibiu
|german |
IF
|
120 |
|
|
|
| interreligioas
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Religie i cultur
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teologie biblic
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teologie istoric
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teologie practic
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teologie sistematic
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teologie i proiect social |Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Via cretin n contextul |Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| integrrii europene
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 28 |Arte vizuale
| Restaurare lemn policrom
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 29 |Teatru i
| Arta interpretrii
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|artele
| caracterelor dramatice
|
|
|
|
|
|
|
|spectacolului |_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teoria i practica
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| managementului instituiilor|
|
|
|
|
|
|
|
| i evenimentelor culturale |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 30 |tiina
| Antrenament i performan |Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|sportului i
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|educaiei
| Educaie fizic i sportiv |Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|fizice
| colar
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
39. UNIVERSITATEA "TEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Geografie
| GIS i planificare
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| teritorial
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Turism i dezvoltare
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| regional
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Inginerie
| Tehnici avansate n maini |Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|electric
| i acionri electrice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Inginerie
| Sisteme moderne pentru
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|energetic
| conducerea proceselor
|
|
|
|
|
|
|
|
| energetice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Inginerie
| Reele de comunicaii i
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
50
|

|
|electronic i | calculatoare
|
|
|
|
|
|
|
|telecomunicaii|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Silvicultur
| Conservarea biodiversitii |Suceava
|romn
|
IF
|
90 |
200
|
|
|
| i certificarea pdurilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Conservarea biodiversitii |Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i managementul
|
|
|
|
|
|
|
|
| ecosistemelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul activitilor |Suceava
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| de exploatare i prelucrare |
|
|
|
|
|
|
|
| a lemnului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul activitilor |Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| din domeniul forestier
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Ingineria
| Controlul i expertiza
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|produselor
| produselor alimentare
|
|
|
|
|
|
|
|alimentare
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management n industria
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| alimentar, alimentaie
|
|
|
|
|
|
|
|
| public i nutriie special|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul calitii
|Suceava
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| produselor alimentare i a |
|
|
|
|
|
|
|
| mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul igienei,
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| controlul calitii
|
|
|
|
|
|
|
|
| produselor alimentare i
|
|
|
|
|
|
|
|
| asigurarea sntii
|
|
|
|
|
|
|
|
| populaiei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul securitii
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| mediului i sigurana
|
|
|
|
|
|
|
|
| alimentar
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Calculatoare i| tiina i ingineria
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|tehnologia
| calculatoarelor
|
|
|
|
|
|
|
|informaiei
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Ingineria
| Ingineria calculatoarelor i|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|sistemelor
| controlul proceselor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Inginerie
| Inginerie mecanic asistat |Suceava
|romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|mecanic
| de calculator
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Inginerie
| Ingineria calitii i
|Suceava
|romn
|
IF
|
90 |
150
|
|
|industrial
| securitatea muncii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria i managementul
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| calitii, sntii i
|
|
|
|
|
|
|
|
| securitii n munc
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii i echipamente
|Suceava
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| moderne de prelucrare
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Mecatronic i | Mecatronic aplicat
|Suceava
|romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|robotic
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |Inginerie i
| Expertiz tehnic, evaluare |Suceava
|romn
|
IF
|
90 |
100
|
|
|management
| economic i management
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management informatic n
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| industrie i administraie |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |Drept
| Drept european
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 14 |tiine
| Management i administraie |Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|administrative | european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management i audit n
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| administraie i afaceri
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 15 |Relaii
| Managementul relaiilor
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|internaionale | internaionale i cooperrii|
|
|
|
|
|
|
|i studii
| transfrontaliere
|
|
|
|
|
|
|
|europene
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 16 |Administrarea | Administrarea afacerilor
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
250
|

|
|afacerilor
| europene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea proiectelor
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| europene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea i formarea
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| resurselor umane n
|
|
|
|
|
|
|
|
| organizaii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management i administrarea |Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul firmelor de
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| comer, turism i servicii |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 17 |Contabilitate | Audit i guvernan
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| corporativ
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Contabilitate, audit
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| financiar i expertiz
|
|
|
|
|
|
|
|
| contabil
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Diagnostic i evaluare
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| economicofinanciar
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 18 |Economie i
| Economie i afaceri
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|afaceri
| internaionale
|
|
|
|
|
|
|
|internaionale |
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 19 |tiine ale
| Comunicare didactic
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|educaiei
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul instituiilor |Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| educaionale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 20 |Filologie
| Cultur i civilizaie
|Suceava
|englez |
IF
|
120 |
400
|
|
|
| britanic n contextul
|
|
|
|
|
|
|
|
| globalizrii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Limb i comunicare
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Literatur romn n context|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teoria i practica
|Suceava
|francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| traducerii
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 21 |Filosofie
| Consiliere i administrare |Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| n resurse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Etic organizaional i
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| audit etic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii globale. Cultur i |Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| comunicare
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 22 |Istorie
| Protejarea, valorificarea i|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| managementul patrimoniului |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii europene
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tradiie i inovaie n
|Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| turismul cultural i
|
|
|
|
|
|
|
|
| religios
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 23 |tiina
| Educaie fizic colar i |Suceava
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|sportului i
| activiti extracurriculare |
|
|
|
|
|
|
|educaiei
|
|
|
|
|
|
|
|
|fizice
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
40. UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TRGOVITE
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Matematic
| Matematic didactic
|Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Fizic
| Fizic aplicat
|Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Chimie
| Metode fizico-chimice de
|Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| analiz pentru controlul
|
|
|
|
|
|
|
|
| calitii vieii i mediului|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Geografie
| Fenomene geografice de risc |Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| i calitatea mediului
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Inginerie
| Sisteme i echipamente
|Trgovite |romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|electric
| moderne n producerea i
|
|
|
|
|
|
|
|
| utilizarea energiei
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Inginerie
| Auditul sistemelor
|Trgovite |romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|energetic
| energetice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Inginerie
| Sisteme avansate de
|Trgovite |romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|electronic i | telecomunicaii, prelucrarea|
|
|
|
|
|
|
|telecomunicaii| i transmisia informaiei
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Ingineria
| Controlul i expertiza
|Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|produselor
| alimentelor
|
|
|
|
|
|
|
|alimentare
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Ingineria
| Automatic avansat,
|Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|sistemelor
| productic i informatic
|
|
|
|
|
|
|
|
| industrial
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comand avansat a
|Trgovite |francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| sistemelor complexe
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Inginerie
| Echipamente i instalaii
|Trgovite |romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|mecanic
| pentru industria
|
|
|
|
|
|
|
|
| materialelor de construcii |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Ingineria
| Materiale avansate
|Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|materialelor
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |Ingineria
| Sisteme de control i
|Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|mediului
| evaluare a calitii
|
|
|
|
|
|
|
|
| mediului
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |Drept
| Dreptul afacerilor
|Trgovite |romn
|
IF
|
60 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 14 |tiine
| Administraie public
|Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|administrative | european
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 15 |tiine ale
| Jurnalism i studii
|Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|comunicrii
| culturale europene
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 16 |Contabilitate | Auditul entitilor publice |Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i private
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Contabilitate
|Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Gestiunea ntreprinderii
|Trgovite |francez |
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 17 |Finane
| Management financiar-bancar |Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 18 |Management
| Managementul biodiversitii|Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul informaiilor |Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul organizaiei
|Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul organizaiilor |Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| de turism i servicii
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 19 |Marketing
| Marketing
|Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 20 |tiine ale
| Strategii didactice de
|Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|educaiei
| comunicare i nvare
|
|
|
|
|
|
|
|
| eficient
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 21 |Filologie
| Multilingvism i
|Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| interculturalitate n
|
|
|
|
|
|
|
|
| context european
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 22 |Istorie
| Muzeologia i conservarea
|Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| patrimoniului n societatea |
|
|
|
|
|
|
|
| contemporan
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii cu privire la
|Trgovite |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| regiunea Europei
|
|
|
|
|
|
|
|
| Central-Rsritene/East
|
|
|
|
|
|
|
|
| Central Europe Region
|
|
|
|
|
|
|
|
| Studies
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Unitatea istoriei europene |Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 23 |Teologie
| Doctrina social i
|Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| ecumenic a bisericii n
|
|
|
|
|
|
|
|
| contemporaneitate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Doctrin, tiin, misiune |Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 24 |Muzic
| Educaie muzical
|Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 25 |tiina
| Educaie fizic, turism i |Trgovite |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|sportului i
| timp liber
|
|
|
|
|
|
|
|educaiei
|
|
|
|
|
|
|
|
|fizice
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
41. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRNCUI" DIN TRGU JIU
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Inginerie
| Tehnologii avansate de
|Trgu Jiu |romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|energetic
| producere a energiei
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Ingineria
| Conducerea avansat a
|Trgu Jiu |romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|sistemelor
| proceselor industriale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Inginerie
| Managementul asigurrii
|Trgu Jiu |romn
|
IF
|
90 |
100
|
|
|industrial
| calitii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii moderne de
|Trgu Jiu |romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| fabricaie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Ingineria
| Managementul proteciei
|Trgu Jiu |romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|mediului
| mediului n industrie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Inginerie i
| Ingineria i managementul
|Trgu Jiu |romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|management
| sistemelor de fabricaie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Drept
| Carier judiciar
|Trgu Jiu |romn
|
IF
|
90 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |tiine
| Administrarea i conducerea |Trgu Jiu |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|administrative | unitilor de nvmnt
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administraie public
|Trgu Jiu |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme administrative i
|Trgu Jiu |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| relaii internaionale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Administrarea | Administrarea afacerilor n |Trgu Jiu |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|afacerilor
| comer
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea afacerilor n |Trgu Jiu |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| turism i servicii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Turism cultural i
|Trgu Jiu |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| agroturism
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Contabilitate | Analiza diagnostic i
|Trgu Jiu |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| evaluarea afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Control, audit i expertiz |Trgu Jiu |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| financiar contabil
|
|
|
|
|
|

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Finane
| Bnci i asigurri
|Trgu Jiu |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Finane i guvernan
|Trgu Jiu |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| public european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Finane i politici
|Trgu Jiu |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| financiare
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Management
| Managementul afacerilor prin|Trgu Jiu |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| proiecte
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul dezvoltrii
|Trgu Jiu |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afacerilor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |tiina
| tiina motricitii n
|Trgu Jiu |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|sportului i
| activiti didactice i de |
|
|
|
|
|
|
|educaiei
| timp liber
|
|
|
|
|
|
|
|fizice
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
42. UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN TRGU MURE
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Informatic
| Tehnologia informaiei
|Trgu Mure|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Inginerie
| Managementul sistemelor de |Trgu Mure|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|energetic
| energie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Ingineria
| Sisteme automate de
|Trgu Mure|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|sistemelor
| conducere a proceselor
|
|
|
|
|
|
|
|
| industriale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Inginerie
| Proiectare i fabricaie
|Trgu Mure|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|industrial
| asistate de calculator
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Inginerie i
| Managementul securitii i |Trgu Mure|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|management
| condiiilor de asigurare a |
|
|
|
|
|
|
|
| sntii n munc
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul sistemelor
|Trgu Mure|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| calitii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul sistemelor
|Trgu Mure|romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| calitii
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Drept
| Instituii judiciare i
|Trgu Mure|romn
|
IF
|
60 |
50
|
|
|
| profesii liberale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |tiine
| Masterat profesional
|Trgu Mure|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|administrative | european de administraie
|
|
|
|
|
|
|
|
| public
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Contabilitate | Consultan
|Trgu Mure|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| financiar-contabil
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Contabilitate i audit
|Trgu Mure|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Finane
| Gestiune financiar-bancar |Trgu Mure|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Management
| Managementul afacerilor
|Trgu Mure|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul resurselor
|Trgu Mure|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| umane
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Filologie
| Istoria literaturii i
|Trgu Mure|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| sistemul criticii literare |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii anglo-americane.
|Trgu Mure|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Perspective interculturale |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |Istorie
| Elitele, cultura i
|Trgu Mure|romn
|
IF
|
120 |
100
|

|
|
| construcia european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Istorie mondial, sisteme i|Trgu Mure|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| relaii internaionale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
43. UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE DIN TRGU MURE
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
|
|1 Medicin
| Cercetare tiinific
|Trgu Mure|romn
|
IF
|
60 |
250
|
|
|
| avansat medico-farmaceutic|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Laborator clinic
|Trgu Mure|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul serviciilor de |Trgu Mure|romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| sntate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Nutriie clinic i
|Trgu Mure|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| comunitar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Terapie fizic i
|Trgu-Mure|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| reabilitare funcional
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Medicin
| Tehnologii protetice pe
|Trgu Mure|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|dentar
| implanturi
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Farmacie
| Biotehnologie medical
|Trgu-Mure|maghiar |
IF
|
60 |
150
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Calitatea medicamentului,
|Trgu Mure|romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| alimentului i mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Cosmetologie i
|Trgu-Mure|romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| dermofarmacie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
44. UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TRGU MURE
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Teatru i
| Arta actorului
|Trgu-Mure|romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|artele
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|spectacolului | Arta actorului
|Trgu-Mure|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Arta actorului de teatru de |Trgu-Mure|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| animaie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Arta actorului de teatru de |Trgu-Mure|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| animaie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Arta regizorului
|Trgu-Mure|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Arta regizorului
|Trgu-Mure|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Scriere dramatic
|Trgu-Mure|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Scriere dramatic
|Trgu-Mure|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teatrologie. Impresariat
|Trgu-Mure|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| artistic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teatrologie. Impresariat
|Trgu-Mure|maghiar |
IF
|
120 |
|
|
|
| artistic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Muzic
| Concepii muzicale
|Trgu-Mure|maghiar |
IF
|
120 |
50
|

|
|
| contemporane
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
45. UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIOARA
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Informatic
| Tehnologii informatice
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Inginerie
| Chimia i ingineria
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
550
|
|
|chimic
| produselor organice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Chimie alimentar aplicat ||Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Controlul i avizarea
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| produselor alimentare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria compuilor
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| anorganici i protecia
|
|
|
|
|
|
|
|
| mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria compuilor
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| macromoleculari
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria materialelor
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| oxidice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria proceselor chimice|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i biochimice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Micro i nanomateriale
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modelare i simulare n
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| chimie i inginerie chimic |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Produse de sintez organic |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| fin, semisintez i
|
|
|
|
|
|
|
|
| naturale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologia cauciucului
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Inginerie
| Dezvoltare durabil: auditul|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
800
|
|
|civil i
| energetic i securitate la |
|
|
|
|
|
|
|instalaii
| incendiu a cldirilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Evaluarea i dezvoltarea
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| proprietilor imobiliare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Infrastructuri pentru
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| transporturi
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria proteciei
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie i reabilitare
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| rural durabil
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Optimizarea exploatrii
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sistemelor de inginerie
|
|
|
|
|
|
|
|
| sanitar i protecia
|
|
|
|
|
|
|
|
| mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Optimizarea sistemelor
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| hidrotehnice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Optimizarea i modernizarea |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sistemelor de instalaii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Proiectarea avansat a
|Timioara |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| structurilor metalice
|
|
|
|
|
|
|
|
| compozite (Advanced Design |
|
|
|
|
|
|
|
| of Steel and Compozite
|
|
|
|
|
|
|
|
| Structures)
|
|
|
|
|
|

|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Proiectarea avansat a
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| structurilor metalice i
|
|
|
|
|
|
|
|
| compozite
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Reabilitarea construciilor |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme de fundare pentru
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| construcii speciale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Structuri
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sustainable contructions
|Timioara |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| under natural hazard and
|
|
|
|
|
|
|
|
| catastrophic events
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii avansate pentru |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| tratarea apei
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Inginerie
| Electrotehnic i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|electric
| electronic de putere
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme avansate de
|Hunedoara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| utilizare industrial a
|
|
|
|
|
|
|
|
| energiei electrice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici informatice n
|Hunedoara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ingineria electric
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Inginerie
| Conducerea sistemelor
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|energetic
| electroenergetice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Energii regenerabile |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Energia solar
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Inginerie
| Electronica sistemelor
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
450
|
|
|electronic i | inteligente
|
|
|
|
|
|
|
|telecomunicaii|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Electronica sistemelor
|Timioara |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| inteligente
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Electronic biomedical
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria reelelor de
|Timioara |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| comunicaii/Communications |
|
|
|
|
|
|
|
| networks engineering
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria reelelor de
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| telecomunicaii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Instrumentaie electronic |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Prelucrarea semnalelor/
|Timioara |francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| Traitement du signal
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici avansate n
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| electronic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii multimedia
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Inginerie
| Cadastru i evaluarea
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|geodezic
| bunurilor imobile
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Ingineria
| Construcia i exploatarea |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|autovehiculelor| autovehiculelor rutiere
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria sistemelor de
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| propulsie pentru
|
|
|
|
|
|
|
|
| autovehicule
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Ingineria
| Tehnici avansate n
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|transporturilor| transportul rutier
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Calculatoare i| Ingineria calculatoarelor/ |Timioara |englez |
IF
|
120 |
|
|
|tehnologia
| Computer Engineering
|
|
|
|
|
|
|
|informaiei
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie software/Software |Timioara |englez |
IF
|
120 |
150
|
|
|
| Engineering
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|

|
|
| Tehnologia informaiei/
|Timioara |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| Information Technology
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Ingineria
| Ingineria sistemelor
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|sistemelor
| automate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modele matematice n
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| inginerie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme informatice aplicate|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| n producie i servicii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme informatice n
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ngrijirea sntii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme ncorporate pentru |Timioara |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| domeniul auto/Automotive
|
|
|
|
|
|
|
|
| Embeded Software
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |Inginerie
| Dinamica i vibraiile
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
550
|
|
|mecanic
| mainilor i utilajelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Energoecologie n domeniul |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| termic i al vehiculelor de |
|
|
|
|
|
|
|
| transport
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Expertize i diagnoze
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| tehnice n inginerie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Hidrodinamica mainilor i |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sistemelor hidromecanice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria relaiilor de
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| munc, sntate i
|
|
|
|
|
|
|
|
| securitate n munc
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria resurselor
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| regenerabile de energie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie mecanic avansat |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul calitii
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| proceselor tehnologice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Optimizarea fabricaiei
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| echipamentelor de proces
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme feroviare moderne
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme integrate pentru
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| fabricaia agroalimentar
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |Inginerie
| Design industrial i sisteme|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|industrial
| de producie CNC
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria produselor din
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| materiale polimerice i
|
|
|
|
|
|
|
|
| compozite
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie integrat
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul n ingineria
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sudrii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Procedee productive de
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sudare n mediu de gaze
|
|
|
|
|
|
|
|
| protectoare
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 14 |tiine
| Implanturi, proteze i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|inginereti
| evaluare biomecanic
|
|
|
|
|
|
|
|aplicate
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mecatronic i robotic)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Metode i tehnici statistice|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| n sntate i n cercetarea|
|
|
|
|
|
|
|
| clinic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 15 |Mecatronic i | Computer aided design of the|Timioara |englez |
IF
|
120 |
360
|
|
|robotic
| advanced mechanical system |
|
|
|
|
|
|
|
| (C.A.D. pentru sisteme
|
|
|
|
|
|
|
|
| mecanice avansate)
|
|
|
|
|
|

|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare organizaional |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| n mecatronic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Echipamente i tehnici
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| miniaturale avansate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ergoinginerie n mecatronic|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria calitii n
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| mecatronic i robotic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie mecatronic n
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| optometrie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme robotice cu
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| inteligen artificial
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 16 |Ingineria
| Controlul calitii i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|materialelor
| procesrii materialelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Materiale i tehnologii
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| avansate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Materiale i tehnologii
|Hunedoara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| avansate pentru industria
|
|
|
|
|
|
|
|
| autovehiculelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Materiale i tehnologii
|Timioara |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| avansate/Advanced materials |
|
|
|
|
|
|
|
| and technologies
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Procedee avansate de
|Hunedoara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| obinere a materialelor
|
|
|
|
|
|
|
|
| metalice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Procedee avansate de
|Hunedoara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| procesare a materialelor
|
|
|
|
|
|
|
|
| metalice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 17 |Ingineria
| Ingineria i managementul
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|mediului
| mediului n industrie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii de proces
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| nepoluante
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 18 |Inginerie i
| Ingineria i managementul
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|management
| competitivitii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria i managementul
|Hunedoara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| dezvoltrii durabile n
|
|
|
|
|
|
|
|
| industria de materiale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria i managementul
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sistemelor logistice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria i managementul
|Hunedoara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sistemelor mecanice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management antreprenorial n|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| administrarea afacerilor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 19 |tiine ale
| Comunicare, relaii publice |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|comunicrii
| i media digital
|
|
|
|
|
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inginerie electronic i
|
|
|
|
|
|
|
|
| telecomunicaii)
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 20 |Arhitectur
| Tendine, materiale i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| tehnologii noi n
|
|
|
|
|
|
|
|
| arhitectura de interior
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Urbanism i amenajarea
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| teritoriului
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
46. UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR "REGELE MIHAI I AL ROMNIEI" A BANATULUI DIN
TIMIOARA
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|

|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Agronomie
| Agricultur ecologic
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Protecie i expertizare
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| fitosanitar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme de producere a
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| furajelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii sustenabile
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| pentru culturi de cmp
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Utilizarea durabil a
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| terenurilor agricole
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Horticultur
| Calitatea produselor i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|
| subproduselor vitivinicole |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Monitorizarea contaminrii |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| produselor de origine
|
|
|
|
|
|
|
|
| vegetal
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Securitatea i calitatea
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| produselor horticole primare|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici n proiectarea i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| amenajarea peisajului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii n sistemele
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ecobiologice horticole
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Silvicultur
| Diversitatea ecosistemelor |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| forestiere
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Inginerie i
| Administrarea afacerilor
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|management n | agricole
|
|
|
|
|
|
|
|agricultur i |_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|dezvoltare
| Agribusiness
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|rural
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management n alimentaie
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| public i agroturism
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul dezvoltrii
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| rurale durabile
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Biotehnologii | Ameliorare i producere de |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| smn la plantele
|
|
|
|
|
|
|
|
| cultivate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Manipularea genetic la
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| plante
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Reproducere asistat la
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| animale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Ingineria
| Aliment - Nutriie uman
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
350
|
|
|produselor
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|alimentare
| Aliment - nutriie uman/
|Timioara |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| Food - Human nutrition
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sigurana i biosecuritatea |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| produselor agroalimentare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme de procesare
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ecologic multifuncional |
|
|
|
|
|
|
|
| integrat a principiilor
|
|
|
|
|
|
|
|
| bioactive naturale - SPE
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnologii avansate de
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| procesare a materiilor prime|
|
|
|
|
|
|
|
| agricole - TAP
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Zootehnie
| Managementul produciilor
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| din acvacultur
|
|
|
|
|
|

|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Nutriie i baz furajer
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Proiectare i evaluare
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| tehnico-economic a
|
|
|
|
|
|
|
|
| produciilor animaliere
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Ingineria
| Gestiunea mediului i a
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|mediului
| resurselor naturale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Biologie
| Biologie aplicat n
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| agricultur
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
47. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Matematic
| Matematic didactic
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Matematici financiare
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modelri analitice i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| geometrice ale sistemelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Statistic aplicat i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| informatic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Informatic
| Artificial Intelligence and |Timioara |englez |
IF
|
120 |
200
|
|
|
| Distributed Computing
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Informatic aplicat n
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| tiine, tehnologie i
|
|
|
|
|
|
|
|
| economie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inginerie software
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Inteligen artificial i |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| calcul distribuit
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Fizic
| Astrofizic i fizic
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|
| computaional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Astrofizic i particule
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| elementare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Fizic aplicat n medicin |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Metode optice i spectrale |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| de investigare a sistemelor |
|
|
|
|
|
|
|
| fizice complexe
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Physics of crystalline
|Timioara |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| materials
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Smart nano-microsystems for |Timioara |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| environmental and
|
|
|
|
|
|
|
|
| nanomicrotechnologies
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Chimie
| Chimia compuilor biologic |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|
| activi
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Chimia compuilor
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| farmaceutici i materiale
|
|
|
|
|
|
|
|
| biocompatibile
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Chimie criminalistic
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Chimie didactic
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studiul transdisciplinar al |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| proteciei mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|

|
|
| Tehnici de analiz chimic |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| cu aplicaii n industria
|
|
|
|
|
|
|
|
| alimentar, cosmetic i
|
|
|
|
|
|
|
|
| farmaceutic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Geografie
| Dezvoltare i amenajare
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| turistic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Planificarea i dezvoltarea |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| durabil a teritoriului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme informatice
|Timioara |romn/ |
IF
|
120 |
|
|
|
| geografice
|
|englez |
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Biologie
| Biologia dezvoltrii
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| (embriologie) i teratologie|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Biologia dezvoltrii i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| influena factorilor exogeni|
|
|
|
|
|
|
|
| asupra organismelor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Drept
| Carier judiciar
|Timioara |romn
|
IF
|
60 |
450
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Carier judiciar
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drept administrativ
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drept comunitar
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drept penal i tiine
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| penale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dreptul afacerilor
|Timioara |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dreptul afacerilor
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dreptul Uniunii Europene
|Timioara |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine penale
|Timioara |romn
|
IF
|
60 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |tiine ale
| Comunicare i mediere n
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|comunicrii
| conflictele sociale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Jurnalism european i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| comunicare n regiuni
|
|
|
|
|
|
|
|
| multietnice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Jurnalism sportiv
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Jurnalism tematic
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Mass-media i relaii
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| publice. Tehnici de
|
|
|
|
|
|
|
|
| redactare i de comunicare |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sistemul infodocumentar n |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| context european
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Sociologie
| Antropologie social
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
700
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Antropologie social i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| management cultural
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Asistena social a
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| vrstnicilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Asistena social privind
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| reintegrarea social n
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul justiiei penale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Economie social
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management n asisten
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| social
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management i supervizare n|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| bunstarea copilului i a
|
|
|
|
|
|
|
|
| familiei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul resurselor
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| umane n administrarea
|
|
|
|
|
|

|
|
| organizaiilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Practica asistenei sociale |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| centrate pe valori
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Prevenirea violenei
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| mpotriva copilului n
|
|
|
|
|
|
|
|
| familie i societate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sociologia dezvoltrii i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| securitii europene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sociologia instituiilor
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| administrative,
|
|
|
|
|
|
|
|
| instituiilor de socializare|
|
|
|
|
|
|
|
| i resocializare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sociologia muncii i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| comportament organizaional |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Supervizri n servicii
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sociale de sntate mintal |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Relaii
| Studii de dezvoltare
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|internaionale | internaional
|
|
|
|
|
|
|
|i studii
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|europene
| Studii europene comparate
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |tiine
| Politici publice i advocacy|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|politice
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |Administrarea | Administrarea afacerilor n |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
210
|
|
|afacerilor
| turism i industria
|
|
|
|
|
|
|
|
| ospitalitii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea i dezvoltarea|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ntreprinderii de turism i |
|
|
|
|
|
|
|
| servicii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Economie i administrarea
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management i marketing n |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| turism
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |Informatic
| Sisteme informatice
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|economic
| financiar-bancare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme informaionale
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| pentru afaceri
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 14 |Contabilitate | Audit financiar-contabil
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
360
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Auditul i managementul
|Timioara |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| financiar al fondurilor
|
|
|
|
|
|
|
|
| europene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Auditul i managementul
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| financiar al fondurilor
|
|
|
|
|
|
|
|
| europene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Contabilitate i audit n
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| instituiile publice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Contabilitate i sisteme
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| informatice integrate n
|
|
|
|
|
|
|
|
| corporaii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Contabilitate, control i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| guvernan
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Expertiz contabil i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| evaluarea afacerilor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 15 |Economie
| Economie european i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| politici aplicate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii europene i economia |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
160
|
|
|
| integrrii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii europene i relaii |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|

|
|
| internaionale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 16 |Finane
| Administrare fiscal
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
350
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Finane i strategii
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| financiare ale companiilor |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Fiscalitate i consultan |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| fiscal
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| International Corporate
|Timioara |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| Finance
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Moned i bnci
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Piee financiare
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Piee financiare, bnci i |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| asigurri
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 17 |Management
| Administrarea financiar a |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
510
|
|
|
| afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea organizaiilor|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| de afaceri
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea i evaluarea |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| proprietilor imobiliare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Diagnostic, evaluare i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| consultan n afaceri
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Le management des affaires |Timioara |francez |
IF
|
120 |
|
|
|
| en contexte europeen
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management antreprenorial
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management n retail
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul dezvoltrii
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| regionale durabile
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul resurselor
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul strategic al
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| organizaiilor. Dezvoltarea |
|
|
|
|
|
|
|
| spaiului de afaceri
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 18 |Marketing
| Marketing strategic i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
160
|
|
|
| cercetri de marketing
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Marketing i managementul
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| vnzrilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Publicitate i promovarea
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| vnzrilor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 19 |Economie i
| Management i integrare
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|afaceri
| european
|
|
|
|
|
|
|
|internaionale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul riscurilor n |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afaceri internaionale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 20 |Psihologie
| Organizational and
|Timioara |englez |
IF
|
120 |
150
|
|
|
| Occupational Health
|
|
|
|
|
|
|
|
| Psychology
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologia muncii,
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| psihologie organizaional |
|
|
|
|
|
|
|
| i a transporturilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologie clinic i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| consiliere psihologic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 21 |tiine ale
| Consiliere psihopedagogic |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|educaiei
| i integrare educaional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management de proces i de |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sistem n organizaiile
|
|
|
|
|
|

|
|
| educaionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management educaional i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| dezvoltare curricular
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Master european n educaia |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| adulilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologie educaional i |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| consiliere psihopedagogic |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 22 |Filologie
| Creative writing
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
350
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Germana n context european |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| - Studii interdisciplinare |
|
|
|
|
|
|
|
| i multiculturale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Literatur i cultur |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| contexte romneti, contexte|
|
|
|
|
|
|
|
| europene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii americane
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii romanice: culturale |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i lingvistice (latin,
|
|
|
|
|
|
|
|
| francez, italian,
|
|
|
|
|
|
|
|
| spaniol)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tendine actuale n studiul |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| limbii romne
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teoria i practica
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| traducerii (englez i
|
|
|
|
|
|
|
|
| francez)
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 23 |Filosofie
| Fenomenologia i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| hermeneutica filosofic a
|
|
|
|
|
|
|
|
| religiozitii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Filosofie i tiine
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| socioumane
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 24 |Istorie
| Arheologie i mediu n
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| contextul dezvoltrii
|
|
|
|
|
|
|
|
| durabile
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunismul n Romnia din
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| perspectiva interferenelor |
|
|
|
|
|
|
|
| central i sud-est europene |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Istorie conceptual
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| romneasc n context
|
|
|
|
|
|
|
|
| european
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 25 |Teologie
| Istorie i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| interconfesionalism
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Religie, cultur, societate |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 26 |Arte vizuale
| Arte textile - interferene |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
550
|
|
|
| stilistice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Conservare Restaurare |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| Icoana, pictur i
|
|
|
|
|
|
|
|
| restaurare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Design ceramic
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Design de produs
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Design grafic - Comunicare |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| vizual
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Design vestimentar - Design |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| textil
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Fotovideo
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Grafic - Materie i concept|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Grafic publicitar i de
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|

|
|
| carte
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Pedagogia artei:
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| creativitate, informaie i |
|
|
|
|
|
|
|
| imaginar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Pictur - Surse i resurse |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ale imaginii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sculptur - Materie i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| concept
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 27 |Muzic
| Stilistica interpretrii
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| muzicale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 28 |tiina
| Educaie fizic i sportiv |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|sportului i
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|educaiei
| Fitness i performan
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|fizice
| motric
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Kinetoprofilaxie i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| recuperare fizic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Kinetoterapia n patologia |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ortopedicotraumatic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul activitilor |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i organizaiilor de
|
|
|
|
|
|
|
|
| educaie fizic i sportive |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
48. UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE "VICTOR BABE" DIN TIMIOARA
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Medicin
| Biologie molecular i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|
| biotehnologii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul asistenei
|Timioara |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| medicale perinatale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul serviciilor
|Timioara |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| sociale i de sntate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Nutriie clinic i
|Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| comunitar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Prevenia i recuperarea n |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afeciunile cardiopulmonare |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Medicin
| Laseri n medicina dentar |Timioara |englez |
IF
|
120 |
50
|
|
|dentar
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Farmacie
| Formularea i evaluarea
|Timioara |romn
|
IF
|
60 |
100
|
|
|
| produsului dermatocosmetic |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul farmacoterapiei|Timioara |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| la persoanele vrstnice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
49. ACADEMIA TEHNIC MILITAR DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Inginerie
| Electronic aplicat n
|Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
100
|

|
|electronic i | robotic pentru securitate |
|
|
|
|
|
|
|telecomunicaii| i aprare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria sistemelor de
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| comunicaii i securitate
|
|
|
|
|
|
|
|
| electronic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Inginerie
| Ingineria sistemelor
|Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|aerospaial
| aeronautice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Ingineria
| Echipamente i tehnologii n|Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|autovehiculelor| ingineria autovehiculelor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Calculatoare i| Securitatea tehnologiei
|Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|tehnologia
| informaiei
|
|
|
|
|
|
|
|informaiei
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Inginerie
| Inginerie pentru sisteme
|Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|genistic,
| mecanice speciale de aprare|
|
|
|
|
|
|
|inginerie de
| i securitate
|
|
|
|
|
|
|
|armament,
|
|
|
|
|
|
|
|
|rachete i
|
|
|
|
|
|
|
|
|muniii
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
50. UNIVERSITATEA NAIONAL DE APRARE "CAROL I" DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Informaii i | Comunicare public n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
450
|
|
|securitate
| domeniul securitii i
|
|
|
|
|
|
|
|naional
| aprrii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul crizelor i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| operaii multinaionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul crizelor i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| prevenirea conflictelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul programelor i |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| proiectelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul resurselor
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| organizaiei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| NATO senior executiv master |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| course
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Securitate i aprare
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |tiine
| Conducere interarme - fore |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
550
|
|
|militare
| aeriene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Conducere interarme - fore |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| navale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Conducere interarme - fore |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| terestre
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| economico-financiar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management logistic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Protecia infrastructurilor |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| critice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
51. ACADEMIA NAIONAL DE INFORMAII "MIHAI VITEAZUL" DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|

|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Informaii i | Analiz de intelligence
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
425
|
|
|securitate
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|naional
| Analiz integrat de
|Bucureti |Romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| intelligence
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare i relaii
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| publice - Informaii
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Intelligence competitiv
|Bucureti |Romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Intelligence competitiv i |Bucureti |Romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| administraie public
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Intelligence pentru decizia |Bucureti |Romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| de securitate naional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Intelligence i securitate |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| naional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul educaional n |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| cultura de securitate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul informaiilor |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| de securitate naional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul informaiilor |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| n combaterea terorismului |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologie - Informaii
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
52. ACADEMIA DE POLIIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Inginerie
| Managementul situaiilor de |Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
100
|
|
|civil i
| urgen
|
|
|
|
|
|
|
|instalaii
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modelarea termohidraulic n|Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| procese de ardere i
|
|
|
|
|
|
|
|
| stingere a incendiilor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Drept
| Cercetri criminalistice
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
850
|
|
|
| aplicate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Combaterea criminalitii
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| organizate
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Combaterea traficului ilicit|Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| de droguri
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Comunicare social proactiv|Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| a poliiei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drept administrativ
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dreptul afacerilor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Investigarea criminalistic |Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| a infraciunilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul activitilor |Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| de ordine public i
|
|
|
|
|
|
|
|
| siguran naional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul activitilor |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|

|
|
| informative
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul cooperrii
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| poliieneti internaionale |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul investigrii
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| fraudelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul operaional la |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| frontiera extern Schengen |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul pregtirii
|Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| operaionale de jandarmi
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul resurselor
|Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| umane n sistemul
|
|
|
|
|
|
|
|
| autoritilor de ordine
|
|
|
|
|
|
|
|
| public
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Poliie judiciar
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine penale
|Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnic criminalistic
|Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Ordine public | Cercetri fundamentale n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|i siguran
| domeniul ordinii publice i |
|
|
|
|
|
|
|naional
| siguranei naionale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Istorie
| Arhivistic contemporan
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Limbi vechi i paleografii |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
53. ACADEMIA FORELOR AERIENE "HENRI COAND" DIN BRAOV
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |tiine
| Managementul sistemelor de |Braov
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|militare
| lupt din forele aeriene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Securitatea spaiului aerian|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
54. ACADEMIA NAVAL "MIRCEA CEL BTRN" DIN CONSTANA
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Inginerie
| Sisteme electromecanice
|Constana |romn
|
IF
|
90 |
100
|
|
|naval i
| navale
|
|
|
|
|
|
|
|navigaie
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine nautice
|Constana |romn
|
IF
|
90 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Inginerie i
| Inginerie i management
|Constana |romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|management
| naval i portuar
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
55. ACADEMIA FORELOR TERESTRE "NICOLAE BLCESCU" DIN SIBIU
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|

|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |tiine
| Intelligence n organizaii |Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|militare
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Leadership organizaional
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management i tehnologie
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul capabilitilor|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| organizaionale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
ANEXA 2

Domeniile i programele de studii universitare de master, locaiile geografice de desfurare, numrul de


credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, form de nvmnt sau limb de
predare, precum i numrul maxim de studeni care pot fi colarizai n anul universitar 2014 - 2015, n cadrul
instituiilor de nvmnt superior particular acreditate
1. UNIVERSITATEA CRETIN "DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Geografie
| Turism rural i calitatea
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| mediului nconjurtor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Turism i dezvoltare
|Sibiu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| regional
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Drept
| Carier judiciar
|Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
400
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drept european i
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| internaional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dreptul afacerilor
|Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dreptul afacerilor
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Instituii de drept
|Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| administrativ
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Medierea conflictelor
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine penale
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine penale i
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| criminalistic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |tiine
| Economie social
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|politice
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Relaii internaionale i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
175
|
|
|
| comunicare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Studii de securitate i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| aprare
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Administrarea | Administrarea afacerilor n |Constana |romn
|
IF
|
120 |
550
|
|
|afacerilor
| comer, turism i servicii |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea afacerilor n |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| turism
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea i negocierea |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea i negocierea |Timioara |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| n afaceri
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul afacerilor n |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| comer
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|

|
|
| Managementul afacerilor n |Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| comer
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul afacerilor n |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| comer i turism
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul afacerilor n |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| turism
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Contabilitate | Contabilitatea i auditul
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| afacerilor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Finane
| Finane i gestiunea
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
400
|
|
|
| afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Gestiune i audit financiar |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management financiar-bancar |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management financiar-bancar |Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management financiar-bancar |Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management financiar-bancar |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Marketing
| Marketing i comunicare n |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
75
|
|
|
| afaceri
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Economie i
| Administrarea afacerilor
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|afaceri
| internaionale
|
|
|
|
|
|
|
|internaionale |_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Integrare i afaceri
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| europene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul accesrii i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| gestionrii fondurilor
|
|
|
|
|
|
|
|
| europene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul afacerilor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| internaionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul afacerilor
|Bucureti |romn
|
IFR
|
120 |
|
|
|
| internaionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Negocierea conflictelor i |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| diplomaie economic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |tiine ale
| Management educaional
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|educaiei
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Filologie
| Studii interculturale
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| anglo-americane
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Istorie
| Instituii i politici de
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| prevenirea conflictelor i |
|
|
|
|
|
|
|
| gestionarea crizelor
|
|
|
|
|
|
|
|
| (sfritul secolului XX |
|
|
|
|
|
|
|
| nceputul secolului XXI)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sud-estul european i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| centrele de putere
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
2. UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Informatic
| Informatic aplicat n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| imagistic medical
|
|
|
|
|
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: Medicin)
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Securitatea sistemelor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|

|
|
| informatice i a reelelor |
|
|
|
|
|
|
|
| informaionale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Medicin
| Reabilitri orale cu
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|dentar
| agregare implantar
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Drept
| Criminalistic i psihologia|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
400
|
|
|
| judiciar n investigaia
|
|
|
|
|
|
|
|
| penal
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drept civil i drept
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| procesual civil aprofundat |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drept internaional i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dreptul afacerilor
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dreptul Uniunii Europene.
|Bucureti |romn/ |
IF
|
60 |
|
|
|
| Instituii de drept material|
|francez |
|
|
|
|
|
| i procesual european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Medierea conflictelor n
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| drept
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine penale
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine penale i
|Trgu
|Jiu
|
romn| IF 60 |
|
|
|
| criminalistic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Administrarea | Tehnici financiare i
|Trgu Jiu |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|afacerilor
| contabile pentru gestiunea |
|
|
|
|
|
|
|
| afacerilor (interdisciplinar|
|
|
|
|
|
|
|
| cu domeniile: Finane,
|
|
|
|
|
|
|
|
| Contabilitate)
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Finane
| Bnci i piee financiare
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Fiscalitate i politici
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| financiare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul finanrii
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| proiectelor europene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politici financiare de
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ntreprindere
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Psihologie
| Metodologie i psihometrie |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
450
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihanaliz
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologia resurselor umane |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologia sportului
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologie clinic, hipnoz |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i intervenii terapeutice |
|
|
|
|
|
|
|
| de scurt durat
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologie judiciar
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologie colar i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| consiliere educaional
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihoterapii cognitiv
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| comportamentale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Tehnici de comunicare i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| influen social
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
3. UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Drept
| Carier judiciar
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
250
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drept financiar, bancar i |Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| al asigurrilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drept internaional i
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| comunitar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dreptul afacerilor
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine penale
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |tiine
| Administraie public i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|administrative | dezvoltare comunitar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul organizaiilor |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i serviciilor publice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Contabilitate | Audit financiar, control i |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| audit intern
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Contabilitatea i auditul
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| entitilor economice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management contabil, audit |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i expertiz contabil
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Finane
| Finanarea proiectelor de
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|
| mediu
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Finane publice i politici |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| fiscale, comunitare i
|
|
|
|
|
|
|
|
| naionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Finane i asigurri
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management financiar bancar |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i bursier
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
4. UNIVERSITATEA ROMNO-AMERICAN DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Drept
| Dreptul afacerilor
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
100
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine penale
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Administrarea | Administrarea afacerilor n |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
125
|
|
|afacerilor
| turism
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Economie i afaceri n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| industria ospitalitii
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Informatic
| Informatic aplicat n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|economic
| management
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Informatic economic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
175
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Sisteme informatice
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| manageriale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Finane
| Finane, bnci, asigurri
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Politici i practici fiscale|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Management
| Managementul informaiilor |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul strategic al
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| firmei
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|

|
|
| Managementul i marketingul |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| organizaiei
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Marketing
| Marketing n afaceri
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Economie i
| Administrarea, finanarea i|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
300
|
|
|afaceri
| controlul afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|internaionale |_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Afaceri internaionale
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Gestiunea afacerilor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| financiar-bancare interne i|
|
|
|
|
|
|
|
| internaionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Gestiunea i auditul
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Relaii economice europene |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
5. UNIVERSITATEA "HYPERION" DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Fizic
| Fizica materialelor i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| aplicaii
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Geografie
| Managementul mediului i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| dezvoltarea durabil
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Ingineria
| Managementul proiectelor
|Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|sistemelor
| tehnice i tehnologice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Drept
| Dreptul penal al afacerilor |Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |tiine ale
| Comunicare mediatic i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|comunicrii
| publicitate
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Sociologie
| Politici comunitare i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| intervenii sociale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Contabilitate | Audit financiar-contabil i |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| consiliere
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Management
| Leadership i managementul |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| resurselor umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul investiiilor |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Psihologie
| Psihologie clinic i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| consiliere psihologic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Filologie
| Comunicare intercultural i|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| traducere profesional
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Istorie
| Geopolitic, istorie i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| relaii internaionale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |Teatru i
| Arta actorului. Metode de
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|artele
| nnoire a mijloacelor de
|
|
|
|
|
|
|
|spectacolului | expresie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |Cinematografie | Dramaturgie cinematografic.|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|i media
| Scenaristic film i TV
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
6. UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|

|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Matematic
| Matematici aplicate n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| economie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Informatic
| Tehnologii moderne in
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| ingineria sistemelor
|
|
|
|
|
|
|
|
| informatice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Geografie
| Analiza i expertiza
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| riscurilor de mediu
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Drept
| Cooperare internaional n |Braov
|romn
|
IF
|
60 |
200
|
|
|
| justiie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dialogul social i
|Constana |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| comunicarea n relaiile de |
|
|
|
|
|
|
|
| munc
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine penale
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine penale
|Constana |romn
|
IF
|
60 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |tiine
| Managementul administraiei |Braov
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|administrative | publice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |tiine ale
| Mass-Media i comunicarea
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|comunicrii
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Sociologie
| Familia n societatea
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| contemporan
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management organizaional i|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| al resurselor umane
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Contabilitate | Audit financiar contabil
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
350
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Auditul intern n sistemul |Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| public i privat
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Contabilitate expertiz i |Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| audit
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Contabilitate i
|Cmpulung |Muscel
|
romn|IF 120 |
|
|
|
| managementul afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Contabilitatea agenilor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| economici i a instituiilor|
|
|
|
|
|
|
|
| publice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Contabilitatea i gestiunea |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| fiscal a firmei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| financiar-contabil i
|
|
|
|
|
|
|
|
| auditul afacerilor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Finane
| Bnci i piee financiare
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
250
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Finane i administraie
|Craiova
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| public european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Finane, bnci i asigurri |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul activitilor |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| financiarbancare
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul i finanarea |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| proiectelor publice i
|
|
|
|
|
|
|
|
| private
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Management
| Dimensiunea european a
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| managementului organizaiei |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management organizaional i|Constana |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| antreprenoriat
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul strategic al
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
|

|
|
| organizaiei
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Marketing
| Marketing i management
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|
| turistic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Marketing i relaii publice|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| n afaceri
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Marketingul i managementul |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| operaiunilor logistice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Marketingul i managementul |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| serviciilor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |Psihologie
| Educaia timpurie i
|educaiei) |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| nvmnt primar
|Braov
|
|
|
|
|
|
|
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: tiine ale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologie clinic i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| intervenie psihologic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologie judiciar i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| victimologie
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |tiine ale
| Consiliere educaional
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|educaiei
| (interdisciplinar cu
|
|
|
|
|
|
|
|
| domeniul: Psihologie)
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 14 |Filologie
| Limb i literatur romn -|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
| modernizare i modernitate |
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Modernitatea n literatur |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Traducere n domenii de
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| specialitate
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 15 |Istorie
| Romnia n istoria
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| relaiilor internaionale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 16 |Teatru i
| Art teatral
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|artele
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|spectacolului | Pedagogie teatral
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Teatru muzical
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 17 |Muzic
| Art muzical
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 18 |tiina
| Educaie fizic i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|sportului i
| antrenament sportiv
|
|
|
|
|
|
|
|educaiei
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|fizice
| Kinetoterapia n afeciunile|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| locomotorii
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| Domenii de studii universitare de masterat acreditate, n care nu se organizeaz admitere n anul I n |
| anul universitar 2014 - 2015, la decizia instituiei de nvmnt superior
|
|________________________________________________________________________________________________________|
| 19 |Filosofie
| |||
|
- |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
7. UNIVERSITATEA "BIOTERRA" DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Ingineria
| Inspecie, expertiz i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|produselor
| legislaie n sigurana
|
|
|
|
|
|
|
|alimentare
| alimentelor, protecia
|
|
|
|
|
|
|
|
| mediului i protecia
|
|
|
|
|
|
|
|
| consumatorului
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Inginerie i
| Management performant n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|management
| alimentaie public,
|
|
|
|
|
|

|
|
| agroturism i protecia
|
|
|
|
|
|
|
|
| consumatorului
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Drept
| Investigarea actelor de
|Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|
| terorism i securitate
|
|
|
|
|
|
|
|
| public
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
8. UNIVERSITATEA ECOLOGIC DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |tiina
| Evaluarea impactului asupra |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
150
|
|
|mediului
| mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Gestionarea efectelor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| schimbrilor climatice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul resurselor
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| naturale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Inginerie i
| Ingineria i managementul
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|management
| afacerilor n industrie
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ingineria i managementului |Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| integrat al mediului n
|
|
|
|
|
|
|
|
| activiti industriale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Drept
| Conducere i organizare
|Bucureti |romn
|
IF
|
90 |
375
|
|
|
| judiciar
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drept intern i
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| internaional al mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drept internaional i
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| dreptul Uniunii Europene
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drept internaional i
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| european al afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drept social romn i
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Dreptul informaiilor i al |Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| securitii private
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine penale i
|Bucureti |romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| criminalistic
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |tiine ale
| Comunicare i relaii
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|comunicrii
| publice
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Mediere, negociere i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| comunicare n rezolvarea
|
|
|
|
|
|
|
|
| conflictelor
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Finane
| Finanarea proteciei
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|
| sociale
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management financiar
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul financiar al
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Piee financiare
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Psihologie
| Psihodiagnoz cognitiv i |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| consiliere psihologic
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Psihologie aplicat n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| domeniul securitii
|
|
|
|
|
|
|
|
| naionale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|

| 7 |tiina
| Educaie fizic i sportiv |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|sportului i
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|educaiei
| Managementul activitilor |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|fizice
| de educaiefizic i sport |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
9. UNIVERSITATEA ROMN DE TIINE I ARTE "GHEORGHE CRISTEA" DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Drept
| Criminalistic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Economie i
| Integrare economic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|afaceri
| european
|
|
|
|
|
|
|
|internaionale |
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Teatru i
| Spectacolul coregrafic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|artele
| contemporan
|
|
|
|
|
|
|
|spectacolului |
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
10. UNIVERSITATEA "ATHENAEUM" DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |tiine
| Administraie european.
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|administrative | Instituii i politici
|
|
|
|
|
|
|
|
| publice
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Administrarea | Administrarea i eficiena |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|afacerilor
| n afaceri
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Contabilitate | Contabilitate, audit i
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| consultan
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Finane
| Eficien i riscuri n
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| activitatea bancar,
|
|
|
|
|
|
|
|
| asigurri i piee de
|
|
|
|
|
|
|
|
| capital
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
11. UNIVERSITATEA "ARTIFEX" DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Administrarea | Administrarea afacerilor n |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|afacerilor
| comer, turism i servicii |
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Contabilitate | Managementul sistemului
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| informaional
|
|
|
|
|
|
|
|
| financiar-contabil
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Finane
| Finane-bnci i piee de
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| capital
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management financiar-bancar |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i de asigurri
|
|
|
|
|
|

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Management
| Management organizaional
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| ntreprinderilor mici i
|
|
|
|
|
|
|
|
| mijlocii
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Marketing
| Marketing strategic
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Marketing i comunicare n |Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| afaceri
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
12. INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Teologie
| Biblie i societate
|Bucureti |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
13. INSTITUTUL DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DIN BUCURETI
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Administrarea | Administrarea afacerilor - |Bucureti |englez |
IF
|
120 |
125
|
|
|afacerilor
| Executive MBA
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Administrarea afacerilor - |Bucureti |englez |
IF
|
120 |
|
|
|
| Master of Business
|
|
|
|
|
|
|
|
| Administration
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
14. UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDI" DIN ARAD
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Informatic
| Tehnologii de dezvoltare ale|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| aplicaiilor web
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Silvicultur
| Management i marketing
|Arad
|romn
|
IF
|
90 |
50
|
|
|
| forestier
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Biotehnologii | Biologie molecular i
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| biotehnologii
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
|
|
| Biologie i biotehnologii
|Arad
|francez |
IF
|
90 |
|
|
|
| moleculare cu aplicaii
|
|
|
|
|
|
|
|
| farmaco-medicale
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Biologie
| Analize de laborator
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| utilizate n domeniul
|
|
|
|
|
|
|
|
| biomedical
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Medicin
| Medicin comunitar i
|Arad
|romn
|
IF
|
90 |
100
|
|
|
| sntatea familiei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Medicin social i
|Arad
|romn
|
IF
|
90 |
|

|
|
| management sanitar
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |Drept
| Instituii de drept civil i|Arad
|romn
|
IF
|
90 |
|
|
|
| procesual civil
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Instituii de drept penal i|Arad
|romn
|
IF
|
90 |
150
|
|
|
| procesual penal
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Ocrotirea familiei i
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| asisten social
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |tiine
| Politici administrative
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|administrative | europene
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |tiine ale
| Comunicare managerial i
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|comunicrii
| resurse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Mass-media i comunicare
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| public
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Relaii
| Evaluarea politicilor i
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|internaionale | programelor publice europene|
|
|
|
|
|
|
|i studii
|
|
|
|
|
|
|
|
|europene
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 10 |Administrarea | Administrarea afacerilor n |Arad
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|afacerilor
| turism i servicii
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 11 |Contabilitate | Audit i expertiz contabil|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 12 |Marketing
| Marketingul i managementul |Arad
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| firmei
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 13 |Psihologie
| Psihologie clinic i
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| psihoterapii
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 14 |tiine ale
| Management educaional
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|educaiei
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 15 |Filologie
| Limbi moderne aplicate n
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
| afaceri
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Transdisciplinaritate n
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| predarea limbilor moderne
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 16 |Istorie
| Istorie i civilizaie
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| european
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 17 |tiina
| Kinetoprofilaxie i
|Arad
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|sportului i
| recuperare fizic
|
|
|
|
|
|
|
|educaiei
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|fizice
| Managementul organizaiilor |Arad
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| i activitilor de educaie|
|
|
|
|
|
|
|
| fizic i sport
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
15. UNIVERSITATEA "GEORGE BACOVIA" DIN BACU
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Contabilitate | Diagnostic financiar i
|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
125
|
|
|
| auditul firmei
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Management financiar
|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| contabil
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Management
| Managementul afacerilor
|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul instituiilor |Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| din administraia public
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Marketing
| Management-marketing
|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
100
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|

|
|
| Marketing n afaceri
|Bacu
|romn
|
IF
|
120 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
16. UNIVERSITATEA "GEORGE BARIIU" DIN BRAOV
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Drept
| Drept civil aprofundat
|Braov
|romn
|
IF
|
60 |
150
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Drept comunitar i politici |Braov
|romn
|
IF
|
60 |
|
|
|
| de integrare european
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| tiine penale
|Braov
|romn
|
IF
|
60 |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Administrarea | Administrarea afacerilor din|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|afacerilor
| turism
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Contabilitate | Contabilitate, audit i
|Braov
|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| consultan contabil
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
17. UNIVERSITATEA "BOGDAN VOD" DIN CLUJ-NAPOCA
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Finane
| Bnci, asigurri i piee
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|
| financiare
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Management
| Managementul afacerilor
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
200
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul organizaiilor |Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| sportive
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul resurselor
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________________________|___________|_________|__________|________|
|
|
|
| Managementul societilor
|Cluj-Napoca|romn
|
IF
|
120 |
|
|
|
| comerciale i de credit
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
18. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Teologie
| Teologie protestant
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
50
|
|
|
| pastoral aplicat
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
19. UNIVERSITATEA "SAPIENTIA" DIN CLUJ-NAPOCA
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|

|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Informatic
| Dezvoltarea aplicaiilor
|Trgu-Mure|maghiar |
IF
|
120 |
50
|
|
|
| software
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |Horticultur
| Protecia plantelor
|Trgu-Mure|maghiar |
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Ingineria
| Biotehnologii sustenabile
|Miercurea- |maghiar |
IF
|
120 |
50
|
|
|produselor
|
|Ciuc
|
|
|
|
|
|
|alimentare
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 4 |Ingineria
| Sisteme de control
|Trgu-Mure|maghiar |
IF
|
120 |
50
|
|
|sistemelor
| inteligente
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 5 |Mecatronic i | Sisteme mecatronice avansate|Trgu-Mure|maghiar |
IF
|
120 |
50
|
|
|robotic
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 6 |tiine ale
| Comunicare i relaii
|Miercurea- |maghiar |
IF
|
120 |
50
|
|
|comunicrii
| publice
|Ciuc
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 7 |Relaii
| Diplomaie i studii
|Cluj-Napoca|maghiar |
IF
|
120 |
60
|
|
|internaionale | interculturale
|
|
|
|
|
|
|
|i studii
|
|
|
|
|
|
|
|
|europene
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 8 |Economie
| Leadership i management n |Miercurea- |maghiar |
IF
|
120 |
50
|
|
|
| economia agrar
|Ciuc
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 9 |Filologie
| Traducere i interpretare
|Miercurea- |englez/ |
IF
|
120 |
50
|
|
|
|
|Ciuc
|maghiar |
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
20. UNIVERSITATEA "ANDREI AGUNA" DIN CONSTANA
________________________________________________________________________________________________________
|Nr. | Domeniul de
| Denumire program de studii | Locaia
| Limba de|Forma de |Numrul |Numrul
|
|crt.| studii
| universitare de master
| geografic| predare |nvmnt|de
|maxim de
|
|
| universitare |
|
|
|
|credite |studeni ce|
|
| de master
|
|
|
|
|de
|pot fi
|
|
|
|
|
|
|
|studiu |colarizai|
|
|
|
|
|
|
|transfe-|
|
|
|
|
|
|
|
|rabile |
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 1 |Drept
| Devian i delincven
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 2 |tiine ale
| Comunicarea mediatic,
|Constana |romn
|
IF
|
120 |
50
|
|
|comunicrii
| opinie public i management|
|
|
|
|
|
|
|
| informaional
|
|
|
|
|
|
|____|_______________|_____________________________|___________|_________|__________|________|___________|
| 3 |Finane
| Finanarea i administrarea |C