Sunteți pe pagina 1din 68

Achizitor

SC GEO DATA SRL VASLUI

Aprobat,
Administrator,
Francisc-Cristinel Chiper

DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE
a contractului de lucrri
Achiziie lucrri de construcie n cadrul proiectului Central
electric eolian (C.E.E.) Emil Racovi

CUPRINS
Sectiunea I Fisa de date a achizitiei
Sectiunea II - Caiet de sarcini
Sectiunea III - Formulare
Sectiunea IV - Clauze contractuale

2013

SECTIUNEA I
Fia de date a achiziiei

FIA DE DATE A ACHIZIIEI


I.1. Date de contact privind Achizitorul
Denumire oficial: SC GEO DATA SRL
Adresa societii: mun. Vaslui, str. Ing. Badea Romeo nr. 55, camera 14, et.1, ap.14, judeul
Vaslui
Localitate: Municipiul Vaslui
Cod potal: 730157
ara: Romnia
Punct(e) de contact:
Telefon: 0335.881.505
n atenia: Francisc-Cristinel Chiper
E-mail: chipercristi@hotmail.com
Fax: 0335.881.505
I.2. Domeniul de activitate al Achizitorului
ministere ori alte autoriti publice
centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional
sau local
agenii nationale
autoriti locale
alte instituii guvernate de legea public
instituie european/organizaie
internaional
altele (specificai)
Persoan juridic romn de drept privat

servicii publice centrale


aprare
ordine public/siguran naional
mediu
economico-financiare
sntate
construcii i amenajarea teritoriului
protecie social
cultur, religie i activ. recreative
educaie
activiti relevante
energie
ap
pot
transport
[x] altele (specificai): Activiti de
inginerie i consultan tehnic legate de
acestea
Achizitorul achiziioneaz n numele altei autoriti contractante:
DA
NU [x]

I.3. Informaii si/sau clarificari


Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute:
la adresa mai sus menionat
[x] altele: (specificai / adresa/fax/interval orar)
mun.Vaslui, strada Traian, numarul 111, judetul Vaslui,
ROMNIA
Telefon: 0335.881.505
Fax: 0335.881.505
E-mail: chipercristi@hotmail.com
Date limit de primire a solicitrilor de clarificri:
Data: 17.12.2013
Ora limit : 1600
Adresa : SC GEO DATA SRL, mun.Vaslui, strada Traian, numarul 111, judetul Vaslui, ROMNIA

Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri: 20.12.2013


Proiectul tehnic pe baza cruia se vor executa lucrrile, respectiv:
Piese scrise fundatii;
Piese desenate fundatii;
Piese scrise drumuri de acces si platforme de montaj;
Piese desenate - drumuri de acces si platforme de montaj;
Documentatia economica listele cu cantitatile de lucrari.
poate fi obinut prin:
- solicitare scris transmis Achizitorului sau
- de la adresa web https://drive.google.com/folderview?
id=0BxLoNxl86ptNbWdhYUlsd2Q2T3M&usp=sharing
I.4.Sursa de finanare :
Se specific sursele de finanare ale
contractului ce urmeaz a fi atribuit:
Programul Operaional Sectorial Creterea
Competitivitii Economice:
- FEDR (Fondul European de
Dezvoltare Regional)
- Bugetul de stat;
- Surse proprii

Dup caz, proiect/program finanat din fonduri


comunitare: DA [x]
NU
Dac DA, facei referire la proiect/program:
Programul Operaional Sectorial Creterea
Competitivitii Economice
AXA PRIORITAR 4 - Creterea eficienei
energetice i a securitii furnizrii, n contextul
combaterii schimbrilor climatice
Domeniul Major de Intervenie (DMI) 2
Valorificarea resurselor regenerabile de energie
pentru producerea energiei verzi
Titlul proiectului:
Central electric eolian (C.E.E.) Emil Racovi

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1. Descriere
II.1.1) Denumirea contractului
Achiziie lucrri de construcie n cadrul proiectului Central electric eolian
(C.E.E.) Emil Racovi
II.1.2) Tipul contractului i locul de executare a lucrrilor, de livrare a produselor sau de
prestare a serviciilor
a) Lucrri
X B) Produse
c) Servicii

Executare
X Cumprare
Categoria serviciilor:
Proiectare i executare
Leasing
nr.
Executarea, prin orice
nchiriere

mijloace, a unei lucrri,


nchiriere cu opiune de
conform cerinelor
cumprare

specificate de autoritatea
O combinaie ntre acestea
contractant
Locul principal de executare
Locul principal de livrare:
Locul principal de

Comuna Tcuta i comuna


....................
Dneti, pe amplasamentul
indicat de catre S.C. GEO DATA Cod NUTS
S.R.L.

prestare ....................
Cod NUTS

Cod NUTS: RO 216 Vaslui


II.1.3) Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor
Prin proiect se propune dezvoltarea unei Centrale Electrice Eoliene conectata la reteaua de
transformare din localitatea Emil Racovita.
Pentru aceasta sunt necesare realizarea urmatoarelor lucrari de constructie:
- Modernizare drum de exploatare poziie kilometric 0+000 1+620, cu urmatoarele
caracteristici: Lungime sector: L= 1.620 m; Lime carosabil: 4,50 m; Lime acostamente:
2x0,50 m; Categoria de importan a lucrrilor: C; Viteza de proiectare: 25 km/h.
Soluia propus: 10 cm macadam mpnat; 15 cm piatr spart; 30 cm balast; 5 cm strat
anticapilar din nisip; strat de material geotextil.
- Modernizare drum de acces DA ER1, poziie kilometric 0+000 0+134, cu urmatoarele
caracteristici: Lungime sector: L= 134 m; Lime carosabil: 4,50 m; Lime acostamente:
2x0,50 m; Categoria de importan a lucrrilor: C; Viteza de proiectare: 25 km/h.
Solutia propusa: 10 cm macadam mpnat; 15 cm piatr spart; 30 cm balast; 5 cm strat
anticapilar din nisip; strat de material geotextil.
- Amenajarea a doua platforme de montaj in apropierea pozitiei finale a generatoarelor
eoliene, avand suprafetele de 770 mp si 1015 mp.
Structura rutier ce se va aplica la amenajarea platformelor de montaj este urmtoarea: 10 cm
macadam mpnat; 15 cm piatr spart; 30 cm balast; 5 cm strat anticapilar din nisip; strat de
material geotextil.
- Fundaie cu piloi din beton armat pentru turbin de 1,8 MW 2 buci.
Sistemul de fundare va fi indirect, alctuit din piloi din beton armat de diametru mare, forai
si solidarizai la partea superioara cu un radier din beton armat avnd forma circulara cu
diametrul de 18,3 m.
Valoarea estimata fara TVA: 4.964.066 Lei
II.1.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziiile)
Vocabular principal
Obiect principal

45220000-5

Vocabular suplimentar
(dup caz)
- -

Obiect(e) suplimentar(e)
...-
- -
II.1.5) mprire n loturi (pentru precizri privind loturile utilizai
da nu X
II.1.6) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- Modernizare drum de exploatare poziie kilometric 0+000 1+620;
- Modernizare drum de acces DA ER1, poziie kilometric 0+000 0+134;
- Amenajare platforma de montaj cu suprafata de 770 mp;
- Amenajare platforma de montaj cu suprafata de 1015 mp;

da

nu X

- Constructie fundaie cu piloi din beton armat pentru turbin de 1,8 MW 2 bucati.
Valoarea estimata fara TVA: 4.964.066 Lei
II.2.2) Opiuni (dup caz)

da

nu X

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


Durata n luni: 6 luni
II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Ajustarea preului contractului

da

nu X

SECIUNEA III: INFORMAII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE I TEHNICE


III.1) CONDIII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice i garanii solicitate (dup caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
da
nu X
III.1.1.b) Garanie de bun execuie
da X
nu
Cuantumul garaniei de bun execuie:
Garania de bun execuie se constituie n cuantum de 10% din valoarea fr TVA a
contractului.
Modul de constituire a garaniei de buna execuie:
- de regul, garania de bun execuie se constituie printr-un instrument de garantare emis n
condiiile legii de o societate bancar sau de o societate de asigurri, care devine anex la
contract.
Garania trebuie s fie irevocabil.
Instrumentul de garantare trebuie s prevad dac plata garaniei se va executa:
a) condiionat, respectiv dup constatarea culpei persoanei garantate, n conformitate cu
contractul garantat; sau
b) necondiionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate.
- dac prile convin, garania de bun execuie se poate constitui i prin reineri succesive din
sumele datorate pentru facturi pariale.. n acest caz contractantul are obligaia de a deschide
un cont la dispoziia autoritii contractante, la o banc agreat de ambele pri. Suma iniial
care se depune de ctre contractant n contul astfel deschis nu trebuie s fie mai mic de
0,5% din preul contractului.
Modalitatea de constituire a garaniei de bun execuie va fi comunicat de ctre Prestator
nainte de semnarea contractului.
Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, oricnd pe
parcursul ndeplinirii contractului, n limita prejudiciului creat, n cazul n care contractantul
nu i ndeplinete obligaiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra
garaniei de bun execuie achizitorul are obligaia de a notifica preteniile sale contractantului,
preciznd obligaiile care nu au fost respectate i de a solicita ndeplinirea acestora.

Atentie ! Ofertantul castigator (contractantul) care va opta pentru constituirea garantiei de


buna executie prin instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar sau de
o societate de asigurri, are urmatoarele obligatii:
- de a prezenta un instrument de garantare valabil pe toata durata contractului ;
- de a prelungi perioada de valabilitate a instrumentului de garantare in situatiile in care
se prelungeste durata contractului;
- de a majora in mod corespunzator valoarea garantiei de buna executie, in cazul in care
se va majora valoarea contractului;
Toate cheltuielile privind instrumentul de garantare legate de obtinerea, prelungirea si
majorarea valorii garantiei de buna executie, sunt in sarcina contractantului (ofertantului
castigator).
III.1.2) Principalele modaliti de finanare i plat i/sau trimitere la dispoziiile
relevante
Se specific sursele de finantare ale contractului ce urmeaz a fi atribuit (buget de stat, buget
local sau alte surse):
- Fondul European de Dezvoltare Regionala;
- Bugetul de stat;
- Surse proprii
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice
AXA PRIORITAR 4 - Creterea eficienei energetice i a securitii furnizrii, n contextul
combaterii schimbrilor climatice
Domeniul Major de Intervenie (DMI) 2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie
pentru producerea energiei verzi
III.1.3) Forma juridic pe care o va lua grupul de operatori economici cruia i se atribuie
contractul (dup caz)
Asociere
Nota: Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune
candidatura sau oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal
asocierea.
III.1.4) Legislaia aplicat
- Ordinul nr. 1120 din 15.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de
beneficiarii privai n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale, obiectivul
Convergen, precum i n cadrul proiectelor finanate prin mecanismele financiare SEE i
norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrri.
- Orice alte acte normative relative la obiectul caietului de sarcini.
Prin legislaia menionat se nelege legislaia cu modificrile i completrile la zi. Prezenta
enumerare nu este limitativ.
III.2 CONDIII DE PARTICIPARE
III.2.1 Situaia personal a ofertantului
Cerinta nr.1

Ofertantul nu are dreptul, ca n cadrul acestei proceduri:


a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte
individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din
competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor n cauza;
b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie
nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte,
sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa
caz, a celei n care este ofertant asociat.
c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie
nominalizat ca tert sustinator n cadrul unei alte oferte,

sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa


caz, a celei n care este ofertant asociat.

Cerina nr.2
Declaratie privind conflictul de
interes
Solicitat

Nesolicitat

Modalitatea de ndeplinire si aplicabilitatea n cadrul


procedurii
Operatorul economic trebuie sa completeze si sa
prezinte Declaratie privind calitatea de participant la
procedura Formularul 4.
n cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa
prezinte acest formular.
Cerinta minim obligatorie:
Operatorul economic trebuie sa completeze

Formularul 2 -Declaratie privind conflictul


de interese, conform OUG nr. 66/2011 n
situaia n care din documentele solicitate
reiese c ofertantul se afl n una din situaiile
prevzute de art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011,
acesta va fi exclus de la procedura pentru
atribuirea contractului de achiziie. Acest
document se va prezenta inclusiv de
eventualii subcontractanti.

Documentul se va prezenta n original semnat i


tampilat.
n cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare
asociat este obligat s prezinte acest formular.

Cerinta nr. 3:

Persoanele cu funcie de decizie din partea


achizitorului n ceea ce privete organizarea, derularea
i finalizarea procedurii de atribuire, precum si
membrii comisie de evaluare sunt: Francisc Cristinel
Chiper, Constantin Dulue, Ofelia Lu.
- Respectarea regulilor de concurenta.
Modalitatea de ndeplinire si aplicabilitatea n cadrul
procedurii:
Ofertantul va prezenta Certificat de participare la
licitatie cu oferta independenta Formularul 7, prin
care se certifica faptul ca participarea la respectiva
procedura este facuta n concordanta cu regulile de
concurenta.
n cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa
prezinte aceasta declaratie.

III.2.2 Capacitatea de exercitare a activitii profesionale


Cerinta nr. 1
Cerine minime obligatorii:
- ofertantul trebuie sa aiba obiect de
a) Persoane juridice/fizice romne
activitate corespunzator exercitarii
- Operatorul economic (lider, asociat) trebuie s
activitatii profesionale pentru
prezinte Certificat constatator eliberat de Ministerul
indeplinirea contractului respectiv.
Justiiei Oficiul Registrului Comerului sau
echivalent din care s rezulte obiectul de activitate,
nume
complet,
sediul,
persoanele

autorizate/administratori,
in
original,
copie
legalizata/autentificata sau copie lizibila cu
mentiunea conform cu originalul ;
b) Persoane juridice /fizice strine
Operatorul economic (lider, asociat) trebuie s
prezinte documente care dovedesc o form de
nregistrare / atestare ori apartenen din punct de
vedere profesional, n conformitate cu prevederile
legale din ara n care ofertantul este rezident, in copie
legalizata/autentificata sau copie lizibila cu
mentiunea conform cu originalul .
Documentele depuse de ofertani vor fi valabile la
data deschiderii ofertelor i trebuie s ateste faptul c :
domeniul de activitate al ofertantului corespunde
obiectului procedurii.
n cazul unei asocieri, cerina privind obiectul de
activitate trebuie ndeplinit de fiecare asociat pentru
partea de contract pe care o realizeaza.
Nota: Ofertantul clasat pe primul loc, are obligatia
de a prezenta pentru conformitate, la cererea
comisiei de evaluare a ofertelor, inainte de
transmiterea comunicarilor privind rezultatul
procedurii, Certificatul constatator emis de ORC
in original sau copie legalizata, daca nu a fost
depus in aceasta forma initial in oferta.
III.2.3) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e)
Modalitatea de indeplinire
necesare pentru evaluarea respectarii
cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III
Informatii privind asocierea (daca este
Formulare a documentatiei de atribuire
cazul). n cazul n care oferta este
depusa de un grup de operatori, aceasta
va cuprinde si acordul de asociere n care
va fi nominalizat liderul asocierii,
confirmat prin scrisori de mputernicire
din partea tuturor asociatilor, proportia
din contract care revine fiecarui asociat n
parte precum si faptul ca liderul asociatiei
este resposabil cu executia contractului
inclusiv platile.
Informatii necesare pentru pentru
evaluarea respectarii cerintelor
mentionate: - Acordul de asociere,
Formularul 5. n cazul ofertei declarate
cstigatoare, la ncheierea contractului,
achizitorul va solicita viitorului
contractant legalizarea acordului de

asociere.
Cerinta nr. 2:
- Ofertantul (operator economic sau
membrii asocierii mpreuna) a executat n
ultimii 5 ani mpliniti la data termenului
limita pentru depunerea ofertei, n cadrul
unuia sau maxim 4 contracte similare,
lucrari de constructie cu o valoare
cumulata de cel putin 4.500.000,00 lei
fara TVA.

Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III


Formulare a documentatiei de atribuire.

Informaii necesare:
- Declaratie privind lista principalelor
lucrari executate in ultimii 5 ani
Formularul 8.
- Fisa de informatii privind experienta in
executia de lucrari - Formularul 9.
- Certificari de buna executie pentru cele
mai importante lucrari. Respectivele
certificari indica beneficiarii, indiferent
daca acestia sunt autoritati contractante
sau clienti privati, valoarea, perioada si
locul executiei lucrarilor si precizeaza
daca au fost efectuate n conformitate cu
normele profesionale din domeniu si daca
au fost duse la bun sfrsit (Certificarile
pot fi copii lizibile cu mentiunea
conform cu originalul dupa contracte
sau dupa informatiile relevante din
contractele prezentate ca similare,
procese verbale de receptie, recomandari
din partea beneficiarilor sau documente
constatatoare privind ndeplinirea
obligatiilor contractuale etc., din care sa
rezulte indeplinirea cerintei).
Pentru echivalen se va tine cont de
cursul mediu anual lei/valuta comunicat
de BNR, pentru anul in care au fost
executate lucrarile sau anul finalizrii
contractului de lucrri.
Cerinta nr. 3:
Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III
- Ofertantul trebuie sa dispuna de utilaje, Formulare a documentatiei de atribuire
instalatii, echipamente tehnice necesare
pentru indeplinirea corespunzatoare a
contractului de lucrari.
Informatii necesare:
- Declaratie privind utilajele, instalatiile,
echipamentele tehnice de care dispune
operatorul economic pentru indeplinirea
corespunzatoare a contractului de lucrari
Formularul 10.
- Documente (contract/conventie/
precontract/ angajament sustinere tert

etc.) privind utilajele, mijloacele de


transport etc. asigurate de la terti (daca
este cazul).
Cerinta nr. 3:

Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III


Formulare a documentatiei de atribuire

- Ofertantul trebuie sa dispuna de


personal tehnic responsabil cu
ndeplinirea contractului.
Informatii necesare:
- Declaratie privind efectivul mediu anual
al personalului angajat si al cadrelor de
conducere, precum si personalul tehnic
responsabil cu ndeplinirea contractului Formularul 11.
Personalul tehnic responsabil cu
ndeplinirea contractului poate fi att
angajati cu contract de munca ai
operatorului economic care i-a propus ct
si persoane fizice angajate de acesta prin
contract/ precontract de munca sau de
colaborare sau de prestari servicii pentru
acest contract de lucrari.
Atentie! Nu se solicita prezentarea in
oferta a contractelor/ precontractelor
de munca sau de prestari servicii pentru
acest contract de lucrari. Doar daca este
declarat cstigator, operatorul economic
va ncheia contract/ precontract de munca
sau de prestari servicii pentru acest
contract de lucrari cu personalul tehnic
responsabil cu ndeplinirea contractului,
inainte de semnarea contractului de
lucrari.
III.2.4) Standarde de asigurare a calitii
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e)
Modalitatea de indeplinire
necesare pentru evaluarea respectarii
cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Asigurarea unui nivel corespunzator
Se vor prezenta Certificate emise de organisme
al calitatii Certificarea sistemului de independente care atesta respectarea standardelor de
management al calitatii - ISO 9001
asigurare a calitatii - ISO 9001 sau echivalent, alte
sau echivalent n domeniul de
dovezi, n copii lizibile cu mentiunea conform cu
activitate corespunzator obiectului
originalul.
contractului
Atentie ! In cazul in care oferta este depusa de o
asociere, cerintele privind asigurarea unui nivel
corespunzator al calitatii trebuie sa fie indeplinite de
fiecare asociat pentru partea de contract pe care o
realizeaza.

Cerinta nr. 2:
Asigurarea unui nivel corespunzator
al protectiei mediului - Certificarea
sistemului de management in
domeniul protectiei mediului,
respectiv ISO 14001 sau echivalent
pentru firmele ofertante.

Nu se accepta operatorii economici in curs de certificare


cu exceptia ofertantului/ofertantilor care
dovedeste/dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat
si din el reiese ca ofertantul/ofertantii va/vor primi
certificarea.
Atentie ! n cazul ofertantilor (persoane fizice sau
juridice) de alta nationalitate dect cea romna,
documentele mentionate vor fi transmise n limba de
origine, nsotite de traducerea autorizata n limba
romna.
Modalitatea de ndeplinire
- Certificate emise de organisme independente care
atesta respectarea standardelor de protectie a mediului ISO 14001 sau echivalent, pentru activitatea de
constructii, in copie legalizata/autentificata sau copie
lizibila cu mentiunea conform cu originalul .
Atentie ! In cazul in care oferta este depusa de o
asociere, cerintele privind asigurarea unui nivel
corespunzator al protectiei mediului trebuie sa fie
indeplinite de fiecare asociat.
Atentie ! Ofertantii nerezidenti vor prezenta
documentele, dupa caz, in traducere autorizata a
acestora in limba romana.

SECIUNEA IV: PROCEDUR


IV.1) TIPUL PROCEDURII
Procedura de atribuire aplicabil beneficiarilor privai conform Ordinului 1120/2013

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


Preul cel mai sczut
IV.3) INFORMAII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de
participare
Romana
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON
IV.3.2) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul
limita de primire a ofertelor)
120 zile
IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice


Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii tehnice cu cerintele prevazute in Caietul
de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor /
obligatiilor prevazute in Caietul de sarcini.
Propunerea tehnica va contine:
a) Programul calitatii care concretizeaza sistemul propriu de conducere si asigurare a calitatii la
particularitatile lucrarii ce face obiectul ofertei.
Programul calitatii trebuie sa cuprinda:
- descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente
sistemului calitatii;
- listele cuprinzand procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari privind realizarea
obiectivului;
- planul de control al calitatii, verificarii si incercarii;
- laboratoarele utilizate si autorizate, cu grad corespunzator lucrarilor.
b) Graficul de ndeplinire a contractului Formularul 12.
c) Listele cu cantitati de lucrari Formularul 13. Acestea trebuie completate n asa fel nct informatiile
incluse sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de
sarcini.
d) Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari Formularul 14
f) Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale - Formularul 15.
n cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata n numele asocierii de catre asociatul desemnat
lider.
g) Declaratie referitoare la conditiile de munca si protectia muncii - Formularul 16, prin care se
precizeaza faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si
protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul ndeplinirii
contractului. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt n vigoare la nivel national si se refera la
conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii n munca, se pot obtine de la Inspectia
Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html
n cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata n numele asocierii de catre asociatul desemnat
lider.
h) Declaratie privind garantarea nediscriminarii Formularul 17.
Tehnologiile de executie vor fi adaptate cerintelor de protectie si conservare a mediului.
Atentie ! Listele cu cantitati de lucrari, listele consumurile principalelor resurse materiale, listele
cuprinzand consumurile cu mana de lucru, listele cuprinzand consumurile de ore de functionare a
utilajelor de constructii, listele cuprinzand consumurile privind transporturile se vor prezenta si in format
electronic (pe CD), in fisiere EXCEL.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul trebuie sa prezinte :
Formularul de oferta Formularul 18
Anexa la Formularul de oferta Formularul 19
Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv Formularul 20
Centralizatoarele cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte Formularul 21
completate corespunzator, cu toate informatiile solicitate.
Valoarea cheltuielilor pentru executia lucrarilor se va determina folosind preturile proprii ale
ofertantului si volumele de lucrari stabilite in caietul de sarcini. Preturile vor fi cu doua zecimale.

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel nct aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate
cu privire la pret, tinand cont de indicatiile din preambulul la Listele de cantitati.
Nu se poate oferi un discount de catre ofertant.
Valoarea estimata ( fara TVA) este de 4.964.066 Lei.
Valoarea ofertei, care se va inscrie in Formularul de oferta, va cuprinde valoarea tuturor lucrarilor ce
urmeaza a fi executate n conformitate cu prevederile proiectului tehnic care face parte integranta din
caietul de sarcini.
Atentie ! Oferta care nu contine Formularul de oferta, va fi respinsa.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Documentaia trebuie depusa pn la termenul limit specificat n Anuntul publicat pe site-ul
www.fonduri-ue.ro :
prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire (serviciu potal) ctre: SC GEO DATA SRL,
mun.Vaslui, strada Traian, numarul 111, judetul Vaslui, ROMNIA;
livrate personal la sediul Achizitorului nsoit de o scrisoare de naintare, completat conform
Formularului nr. 1 - Scrisoare de naintare, datat, semnat, tampilat i nregistrat la sediul
Achizitorului
Documentaiile se vor nregistra cu numr de intrare, dat, i ora depunerii.
Documentaiile depuse prin alte mijloace dect cele menionate anterior nu vor fi luate n considerare.
Documentaiile primite de ctre Achizitor dup expirarea datei limit pentru depunere se returneaz
nedeschis.

Nu vor fi considerate acceptabile ofertele care nu sunt depuse pn la data i oralimit anunate n invitaia de participare i n anunul publicat.
Documentaia de participare va fi nsoit de urmtoarele:
a. Scrisoare de naintare, n conformitate cu Formularul 1
b. mputernicire de participare la edina de deschidere, mpreun cu o copie dup un document de
identitate (Buletin de identitate/Cartea de Identitate/Paaport) al persoanei care reprezint ofertantul conform instruciunilor Formularului 3
Ofertantul trebuie s prezinte documentaia ntr-un ORIGINAL i 1 COPIE.
NB: n eventualitatea unei neconcordane ntre original i copie, va prevala originalul.
Fiecare exemplar al ofertei va trebui s conin, n plicuri separate, marcate corespunztor cu
ORIGINAL i, respectiv, COPIE:
Plicul A: Documente de Calificare
Plicul B: Propunerea Tehnic
Plicul C: Propunerea Financiar
Toate exemplarele vor fi introduse ntr-un plic sau colet exterior, netransparent, nchis corespunztor.
Acesta trebuie s fie marcat cu:
adresa Achizitorului
numele persoanei de contact menionat la punctul I.1. din prezenta Fia de Date a Achiziiei
denumirea contractului de achiziie

inscripia A NU SE DESCHIDE NAINTE DE 23.12.2013, ora 13:00 - se precizeaz data limit


pentru depunerea ofertei, respectiv ziua /luna/anul ora limit
Plicurile coninnd fiecare exemplar trebuie s fie marcate cu denumirea i adresa ofertantului, pentru a
permite returnarea documentaiei nedeschise, n cazul n care aceasta a ajuns cu ntrziere sau a fost
respins pentru neprezentarea unei garanii bancare n conformitate cu cerinele Fiei de Date a Achiziiei.
Documentele ofertei vor fi tiprite cu cerneala neradiabil i vor fi semnate i tampilate de ctre
reprezentanii legali ai ofertantului. Ofertanii au obligaia de a numerota, semna i stampila fiecare
pagin a documentaiei precum i de a anexa un opis al documentelor prezentate.
n cazul documentelor emise de instituii/organisme oficiale abilitate n acest sens, documentele
respective trebuie s fie semnate i parafate conform prevederilor legale.
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al coninutului, pe toat perioada de valabilitate
stabilit de ctre achizitor.
Nu se accept oferte alternative.
IV.4. Data limit de depunere a ofertelor
1. Data limit de depunere este 23.12.2013, ora 12:00 , ora Romniei.
2. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al coninutului, pe toata perioada de
valabilitate stabilit de ctre Beneficiar.
IV.5. Posibilitatea retragerii sau modificrii ofertei
Orice ofertant are dreptul de a-i modifica sau de a-i retrage oferta numai nainte de data limit stabilit
pentru depunerea ofertei i numai printr-o solicitare scris n acest sens.
n cazul n care ofertantul dorete s opereze modificri n oferta deja depus, acesta are obligaia de a
asigura primirea i nregistrarea modificrilor respective de ctre achizitor pn la data limit pentru
depunerea ofertelor.
Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificrile trebuie prezentate n conformitate cu prevederile de
mai sus, cu amendamentul c pe plicul exterior se va marca n mod obligatoriu i inscripia
MODIFICRI.
Ofertantul nu are dreptul de a-i retrage sau de a-i modifica oferta dup expirarea datei limit stabilite
pentru depunerea ofertelor, sub sanciunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziie i a pierderii garaniei pentru participare.
IV.6. Deschiderea ofertelor
edina de deschidere va avea loc la data 2 3 . 1 2 . 2 0 1 3 , ora 1 3 : 0 0 , ora Romniei la sediul SC
GEO DATA SRL.
Condiii pentru participanii la edina de deschidere
Fiecare ofertant poate fi reprezentat oficial n faa comisiei de evaluare de o singur persoan,
care va putea avea un singur nsoitor.
Comisia are dreptul, s dispun evacuarea din sal a participanilor, a nsoitorilor acestora sau a
spectatorilor, care prin comportamentul lor mpiedic buna desfurare a procedurii.
n cadrul edinei de deschidere nu se va respinge niciuna dintre oferte, cu excepia celor care au fost
depuse dup data i ora limit de depunere.
edinta de deschidere se finalizeaz printr-un proces verbal semnat de membrii comisiei de
evaluare, n care se consemneaz modul de desfurare a edinei respective, aspectele formale
constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecarei oferte.
Orice decizie cu privire la calificarea/selecia ofertanilor sau, dup caz, cu privire la evaluarea
ofertelor, se adopt de ctre comisia de evaluare n cadrul unor edinte ulterioare edinei
de deschidere a ofertelor.

IV.7. Clarificri la ofert


n cazul n care exista incertitudini sau neclariti n ceea ce privete anumite documente prezentate,
Achizitorul are dreptul de a solicita detalii, precizri sau confirmari suplimentare att de la ofertantul n
cauza, ct i de la autoritile competente care pot furniza informaii n acest sens.
IV.8. Corectarea erorilor
Singura modificare a coninutului propunerii financiare care este permis n oferta este
corectarea eventualelor erori aritmetice. Erorile aritmetice se corecteaz dup cum urmeaz:
a) dac exist o discrepan ntre preul unitar i preul total, trebuie luat n considerare preul
unitar, iar preul total va fi corectat corespunztor;
b) dac exist o discrepan ntre litere i cifre, trebuie luat n considerare valoarea exprimat
n litere, iar valoarea exprimat n cifre va fi corectat corespunzator.
Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. n
cazul n care ofertantul nu accepta corecia acestor erori, atunci oferta sa va fi considerat
neconform.
SECIUNEA V: INFORMAII SUPLIMENTARE
V.1) CI DE ATAC
Ofertantul care se considera vatamat intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un
act al achizitorului, are dreptul de a depune contestatie la sediul achizitorului.
Contestatia se formuleaza in scris impotriva documentatiei de atribuire / deciziei
achizitorului de atribuire a contractului de achiziie in termen de 3 zile de la data primirii
comunicarii ofertantului castigator sau de la data la care a luat la cunostiinta de continutul
prezentei documentatii.
In vederea solutionarii contestatiilor formulate in cadrul procedurii, Achizitorul va infiinta o
comisie competenta, formata dintr-un numar impar de persoane.
Deciziile comisiei privind soluionarea contestaiilor vor fi emise n termen de maxim 2 zile
lucrtoare de la data primirii acestora la sediul achizitorului.

VI.1. INSTITUTIILE COMPETENTE DE LA CARE OPERATORII ECONOMICI POT OBTINE


INFORMATII PRIVIND REGLEMENTARILE REFERITOARE LA:
-

IMPOZITARE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE www. mfinante.ro

PROTECTIA MEDIULUI: MINISTERUL


CLIMATICE www.mmediu.ro

CONDITIILE DE MUNCA SI PROTECTIA MUNCII: MINISTERUL MUNCII,


FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE I PERSOANELOR VRSTNICE
www.mmssf.ro

VI.2. MIJLOACE SI MODALITATI DE COMUNICARE:

MEDIULUI

SI

SCHIMBRILOR

1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, trebuie sa fie transmise in
scris.
2. Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii, respectiv in momentul primirii.
3. Pe parcursul aplicarii procedurii documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre
urmatoarele modalitati:
a) prin posta;
b) prin fax;
c) prin mijloace electronice ;
d) prin orice combinatie a celor prevazute la lit. a)-c).
ATENIE!
Confirmarea de primire din partea operatorilor economici este obligatorie i se va face, fr a mai
fi necesar precizarea expres a autoritii contractante, prin transmiterea n maxim 24 de ore a actului
primit de la achizitor la fax nr. 0335.881.505, cu numrul de nregistrare de intrare la operatorul
economic.
NOTA:
- Ofertantul va prezenta toate formularele solicitate si va raspunde la toate problemele continute de
formulare. La nevoie se pot atasa pagini suplimentare.
- Daca o intrebare nu se aplica ofertantului atunci se va scrie in dreptul ei Nu este cazul.
- Dupa caz, documentele/certificatele intotdeauna trebuie insotite de o traducere autorizata si
legalizata in limba romana.
- Semnatarul formularelor garanteaza veridicitatea si acuratetea tuturor declaratiilor facute.
- Exactitatea completarii chestionarelor, integritatea lor si documentatia atasata se va lua in calcul
la evaluarea ofertelor. Atentie din partea ofertantilor trebuie acordata faptului ca absenta unor date poate
cauza neconformitatea ofertelor in procesul de evaluare.
- Achizitorul are dreptul de a solicita n mod direct informaii de la autoritile competente care
emit documente relevante n scopul verificrii datelor din Declaraiile furnizate de ofertani.
- In Documentatia de atribuire orice referiri la origine, sursa, productie, un procedeu special, o
marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, norme, standarde, certificare
etc., vor fi considerate ca fiind insotite de mentiunea sau echivalent.
APROB,
Administrator,
Francisc-Cristinel Chiper

SECIUNEA II
CAIET DE SARCINI

Achiziie lucrri de construcie n cadrul proiectului Central electric eolian


(C.E.E.) Emil Racovi
Cod CPV
45220000-5 Lucrri de inginerie i de construcii
1. INFORMAII GENERALE
1.1 Denumirea proiectului: Central electric eolian (C.E.E.) Emil Racovi.
1.2 Sursa de finantare: Proiectul este finantat de Uniunea Europeana, in cadrul Programului
Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice; AXA PRIORITAR 4 - Creterea
eficienei energetice i a securitii furnizrii, n contextul combaterii schimbrilor climatice; Domeniul
Major de Intervenie (DMI) 2 Valorificarea esurselor regenerabile de energie pentru producerea
energiei verzi
1.3 Achizitor: SC GEO DATA SRL, reprezentata prin Francisc-Cristinel Chiper administrator.
Adresa : Romania, judeul Vaslui, municipiul Vaslui, str. strada Traian, numarul 111, cod potal 730204.
Numrul de telefon : 0335.881.505
Numr de fax : 0335.881.505
E-mail: chipercristi@hotmail.com
1.5 Obiectul contractului de lucrri: Achiziie lucrri de construcie n cadrul proiectului Central
electric eolian (C.E.E.) Emil Racovi
Prin proiect se propune dezvoltarea unei Centrale Electrice Eoliene format din dou turbine eoliene de
1,8 MW, conectata la reteaua de transformare din localitatea Emil Racovita.
Pentru aceasta sunt necesare realizarea urmatoarelor lucrari de constructie:
- Modernizare drum de exploatare poziie kilometric 0+000 1+620, cu urmatoarele caracteristici:
Lungime sector: L= 1.620 m; Lime carosabil: 4,50 m; Lime acostamente: 2x0,50 m; Categoria de
importan a lucrrilor: C; Viteza de proiectare: 25 km/h.
Soluia propus: 10 cm macadam mpnat; 15 cm piatr spart; 30 cm balast; 5 cm strat anticapilar din
nisip; strat de material geotextil.
- Modernizare drum de acces DA ER1, poziie kilometric 0+000 0+134, cu urmatoarele caracteristici:
Lungime sector: L= 134 m; Lime carosabil: 4,50 m; Lime acostamente: 2x0,50 m; Categoria de
importan a lucrrilor: C; Viteza de proiectare: 25 km/h.
Solutia propusa: 10 cm macadam mpnat; 15 cm piatr spart; 30 cm balast; 5 cm strat anticapilar din
nisip; strat de material geotextil.
- Amenajarea a doua platforme de montaj in apropierea pozitiei finale a generatoarelor eoliene, avand
suprafetele de 770 mp si 1015 mp.
Structura rutier ce se va aplica la amenajarea platformelor de montaj este urmtoarea: 10 cm macadam
mpnat; 15 cm piatr spart; 30 cm balast; 5 cm strat anticapilar din nisip; strat de material geotextil.
- Fundaie cu piloi din beton armat pentru turbin de 1,8 MW 2 buci.
Sistemul de fundare va fi indirect, alctuit din piloi din beton armat de diametru mare, forai si solidarizai
la partea superioara cu un radier din beton armat avnd forma circulara cu diametrul de 18,3m.

1.6 Amplasamentul: Regiunea Nord-Est Romnia, Judetul Vaslui, Comuna Tcuta i comuna Dneti,
pe amplasamentul indicat de catre S.C. GEO DATA S.R.L.
2. DURATA DE EXECUTIE
2.1 Durata de execuie a lucrrilor: 6 luni
Atentie! Perioada de executie include si pauzele din perioadele de timp friguros, dac este cazul.
2.2 Data de ncepere
Executarea contractului ncepe dup emiterea ordinului de ncepere a lucrrilor.
3. CERINTE GENERALE
Dac din tehnologia de executie proprie ofertantului rezult necesitatea unor avize, autorizri,
agremente necesare pentru realizarea lucrrilor care fac obiectul achizitiei, acestea vor fi in sarcina
ofertantului de a le obtine de la autorittile abilitate si de a le respecta.
Pentru executia lucrarilor care necesita autorizari, agrementari etc., ofertantii au posibilitatea de a
prezenta oferte comune cu operatori economici autorizati in domeniile respective sau de a prezenta in
oferte subcontractanti de specialitate autorizati in domeniile respective.
Amenajarea si organizarea santierului, delimitarea si amenajarea zonei de depozitare a
diverselor materiale, amplasarea echipamentelor de munc prevzute de executant si de subcontractanti
pentru realizarea lucrrilor proprii sunt in responsabilitatea executantului.
Executantul va asigura pentru personalul executant din santier, echipamentul de protectie de
baz (casca, ochelari de protectie, etc.).
Executantul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, productorilor, serviciilor, conditiilor de
santier, calitatea lucrrilor etc. pentru a asigura respectarea :
- regulamentului privind certicarea de conformitate a calittii produselor folosite in constructii;
- regulamentului privind agrementele tehnice pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii,
aprobate prin HGR nr. 766/1997.
Se vor respecta instructiunile producrtorilor, inclusiv ordinea operatiilor de montaj. In cazul in
care instructiunile productorilor sunt in contradictie cu legislatia in vigoare sau cu documentele
contractuale se vor cere beneficiarului clarificri inainte de inceperea lucrrilor.
Se vor respecta standarddele specificate, iar lucrrile vor fi executate de echipe calificate.
Se vor respecta tolerantele prevzute in proiect. Se va verifica permanent prin msurtori
respectarea tolerantelor prevzute si se va anunta beneficiarul in cazul depsirii lor. Nu este permis
cumularea de tolerante.
In cazul in care instructiunile productorului intr in contradictie cu datele din proiect se vor cere
beneficiarului clarificri inainte de inceperea lucrrilor.
In vederea asigurrii calittii lucrrilor se vor respecta cu strictete standardele si normativele in
vigoare.
Cerinte privind forta de munc si egalitatea de sanse
Ofertantul trebuie s garanteze nediscriminarea in procesul de angajare a personalului pe criterii
de ras, sex, religie, dizabilitti, varst, apartenenta la alte etnii, etc.
Ofertantul are obligatia de a respecta si incuraja accesul persoanelor dezavantajate la locurile de
munc temporare create prin proiect, in acest sens executantul va avea obligatia de a angaja cu
prioritate personal provenit din randul somerilor.
Personal responsabil cu indeplinirea contractului
In vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului, in conformitate cu legislatia
ramaneasca in vigoare privind calitatea in constructii, precum si a incadrarii in termenele stabilite, este
absolute necesar ca ofertantul sa aiba experienta in executia acestui gen de lucrari. In acest sens
ofertantul va trebui sa dispuna de personal cu suficienta experienta si calificare care sa poata asigura
executia lucrarilor in conformitate cu prevederile contractuale.
Ofertantul va furniza o echipa formata din personalul responsabil cu indeplinirea contractului,
care poseda competentele si experienta necesara, pentru derularea in conditii optime a contractului.

Personal auxiliar
Ofertantul va asigura tot personalul auxiliar (personal administrativ, secretare, interpreti, soferi
etc.) necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor ce ii revin prin acest contract.
Costurile personalului auxiliar sunt considerate incluse in pretul contractului. Costurile legate de
sprijinul logistic si managerial asigurat echipei sunt, de asemenea, considerate ca incluse in pretul
contractului.
Pretul
Valoarea cheltuielilor pentru execuia lucrrilor se va determina folosind preurile proprii ale
ofertantului i volumele de lucrri (listele de cantitati de lucrari) stabilite in caietul de sarcini.
Preturile unitare din listele de cantitati de lucrari trebuie sa cuprinda toate costurile pe care
ofertantul le considera a fi necesare pentru realizarea acestora. Astfel, pretul materialelor trebuie sa
cuprinda si costurile pentru transport si manipulare, daca in liste nu sunt prevazute pozitii separate
pentru transport si manipulare.
Preturile unitare se vor fundamenta pe baza preturilor de piata ( preturile furnizorilor de materiale
declarati in oferta si a tarifelor orare pentru forta de munca conforme cu prevederile legale in vigoare la
data depunerii ofertei), luandu-se in calcul si previziunile privind inflatia pe perioada derularii lucrarilor.
Nu vor fi permise modificari ale preturilor din oferta decat in stricta concordanta cu prevederile
contractuale.
ATENTIE !
In listele de cantitati preturile se vor exprima in LEI.
Recapituaiile aferente listelor de cantiti de lucrri, trebuie s cuprind doar cotele de cheltuieli
care sunt obligatorii conform prevederilor legale n vigoare la data depunerii ofertelor i n cuntumul
specific fiecrui operator economic n parte (CAS, omaj, sntate, asigurri obligatorii, etc.)
Toate celelalte cote de cheltuieli, care nu sunt obligatorii conform prevederilor legale, dar totui
operatorii economici le pltesc opional, vor fi incluse n cota de cheltuieli indirecte.
Condiii de plat
Achizitorul poate acorda executantului un avans din valoarea contractului, n conditiile legii.
n cazul n care Ofertantului i se va acorda n avans o sum de bani din valoarea Contractului, acesta
este obligat s constituie o scrisoare de Garanie Bancar n scopul Garantrii acestei sume primite n
avans. Scrisoarea de Garantie Bancar constituit n acest scop, va fi prezentat de ctre Ofertant,
Achizitorului odat cu transmiterea facturii aferente acestui avans. Prezentarea acestei garantii este o
conditie obligatorie pentru Ofertant n vederea efecturii pltii avansului de ctre Achizitor.
Managementul calitii
Sistemul calitii n construcii este reglementat prin Legea nr. 10/1995 cu modificrile ulterioare.
n acest sens n conformitate cu prevederile legii, conducerea i asigurarea calitii n construcii
constituie obligaia tuturor factorilor care particip la conceperea, realizarea i exploatarea construciilor
i implic o startegie adecvat i msuri specifice pentru garantarea calitii acestora. Agenii economici
care execut lucrri de construcii asigur nivelul de calitate corespunztor cerinelor eseniale, prin
personal propriu i responsabili tehnici cu execuia atestai, precum i printr-un sistem propriu conceput
i realizat.
Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale:
a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea
solutionarii;
b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in
conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;
c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si
realizat
prin
personal
propriu,
cu
responsabili
tehnici
cu
executia
atestati;
d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare
a lucrarilor;
e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai
pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau
pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea
probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc
conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;
g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor;
h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si
amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;
i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;
l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;
m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu
prevederile legale in vigoare.
Materialele, utilajele i echipamentele puse n oper
Materialele, utilajele i echipamentele ce se vor folosi la executarea lucrrilor trebuie s respecte
n totalitate standardele de calitate, reglementrile, normele i normativele n vigoare care guverneaz
execuia acestor lucrri, precum i cerinele formulate prin caietele de sarcini si fisele tehnice, acolo
unde exista, ntocmite de proiectantul lucrrii.
n vederea asigurrii calitii lucrrilor se vor respecta cu strictee standardele i normativele n
vigoare.
Ofertantul va avea n vedere la executarea lucrrilor, respectarea legislaiei i a normativelor n
vigoare pentru execuia unor astfel de lucrri.
Legile aplicabile cu o relevan special pentru acest contract includ, dar nu sunt limitate la:
1. Ordinul nr. 1120 din 15.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privai
n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale, obiectivul Convergen, precum i n cadrul
proiectelor finanate prin mecanismele financiare SEE i norvegian pentru atribuirea contractelor de
furnizare, servicii sau lucrri privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de
proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta.;
2.Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului, aprobat cu completri i
modificri prin Legea nr. 265/2006;
3.Legea nr. 319/2006 a securitii i sntii n munc, cu modificrile i completrile ulterioare;
4.Hotrrea nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul
de munc;
5.Hotrrea nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006;
6.Hotrrea nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau
de sntate la locul de munc;
7.Hotrrea nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecia la locul de munc ;
8.Hotrrea nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor reglemente privind calitatea n
construcii;
9.Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii;
10.Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind aprarea mpotriva incendiilor;
11.Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aprare mpotriva
incendiilor;
12. Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile i completrile ulterioare.
Norme de protectia muncii

Avand in vedere natura si complexitatea lucrarilor ce urmeaza a fi executate, precum si riscurile


privind accidentele de munca ce pot apare pe parcursul executiei lucrarilor trebuie asigurata respectarea
stricta a legislatiei referitoare la securitatea muncii.
Normele de protectia muncii cuprind prevederi obligatorii pentru desfasurarea activitatii din
economia nationala.
Pentru toate lucrarile proiectate se vor respecta masurile de protectia muncii prevazute in
normele legale, precum si cele pentru paza si stingerea incendiilor. Se vor respecta instructiunile de
folosire si intretinere prevazute in normativele tehnice ale utilajelor si mijloacelor de transport.
La executie se vor respecta Legea protectiei muncii nr. 319/2006 si Normele generale de
protectie a muncii.
Semnalizarea punctelor de lucru se va executa conform normelor in vigoare. Operatiile de
semnalizare si costul acestora cad in sarcina antrepenorului.
Antreprenorul va respecta in organizarea procesului de lucru, normele de protectie a muncii in
vigoare in Romania.
4. SPECIFICATII TEHNICE
Specificaiile tehnice vizeaz conformitatea cu prevederile cuprinse n Proiectul tehnic pe baza cruia
se vor executa lucrrile, respectiv:

Piese scrise fundatii;


Piese desenate fundatii;
Piese scrise drumuri de acces si platforme de montaj;
Piese desenate - drumuri de acces si platforme de montaj;
Documentatia economica listele cu cantitatile de lucrari.

i prezentul Caiet de sarcini.


Executantul lucrarii va respecta atat prevederile specifice din Legea nr. 10/1995, Capitolul III,
Sectiunea 3 - obligatii si raspunderi ale executantilor, cat si prevederile din Manualul propriu de
asigurare a calitatii in constructii elaborat si aprobat in conformitate cu legislatia in vigoare.
La executia lucrarilor se vor pune in opera materiale agrementate tehnic conform reglementarilor
nationale in vigoare, si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia UE. Aceste materiale
vor fi in concordanta cu prevederile H.G nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea in constructii si prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii .
Executantul lucrarii trebuie sa respecte legislatia, normativele si standardele in vigoare pentru
executia unor astfel de lucrari.
5. PERIADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR
Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia
finala. Perioada de garantie acordata lucrarilor este de cel putin 24 luni de la receptia la terminarea
lucrarilor.

NOT!
In Documentatia de atribuire orice referiri la origine, sursa, productie, un procedeu
special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie,
norme, standarde, certificare etc., vor fi considerate ca fiind insotite de mentiunea sau
echivalent.
INTOCMIT,

SECIUNEA III
FORMULARE

OPERATOR
ECONOMIC
.........................
(denumirea/numele)

nregistrat la sediul achizitorului


nr. .... /........

Formularul 1
SCRISOARE DE NAINTARE
Ctre ................................................................................
(denumirea achizitorului i adresa complet)
Ca urmare a invitaiei de participare / anunului pe site-ul www.fonduri-ue.ro, privind
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului..(denumirea contractului de
achiziie),
noi ........................................(denumirea/numele ofertantului) v transmitem
alturat urmtoarele:
1. Documentul ....................................... (tipul, seria/numrul, emitentul) privind garania
pentru participare, n cuantumul i n forma stabilite de dumneavoastr prin documentaia
pentru elaborarea i prezentarea ofertei;
2. Documentul ....................................................................................................................
privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (daca este cazul);
3. Imputernicire pentru persoana desemnata sa participe la deschiderea ofertelor;
4. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si o copie:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
5. Informatii in legatura cu procedura:
- adresa completa pentru corespondenta, valabila pentru comunicari la prezenta
procedura:........................................................................................... (denumire ofertant,
localitate, strada, numar, cod postal etc.)
- numar telefon ........................................
- numar fax valabil pentru comunicari la prezenta procedura...............................................
- adresa e-mail valabila pentru comunicari la prezenta procedura ......................................
6. Asociatii in aceasta oferta sunt: .................. (denumire).
Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i v satisface cerinele.
Data completrii:
Cu stim,
Operator economic,
.............................................
(semntura autorizat)

FORMULAR 2
OFERTANT
...........................
DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE
Subsemnatul......................................,

in

calitate

de

reprezentant

legal

al..............................................................., declar pe propria raspundere sub sanctiunea


excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte
publice, ca, atat subsemnatul, cat si societatea pe care o reprezint, respectiv S.C.
. nu suntem in conflict de interese, conform prevederilor art.14 si 15 din
ORDONANEI DE URGEN nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea
i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a
fondurilor publice naionale aferente acestora, potrivit Extrasului*, in cadrul procedurii
de achizitie ..............................................., cod CPV........................................, avand ca
Achizitor ...................................................
*Extras O.U.G. 66/2011
ART. 14
(1) Pe parcursul aplicrii procedurii de achiziie, beneficiarii persoane fizice/juridice de
drept privat au obligaia de a lua toate msurile necesare pentru a evita situaiile de natur s
determine apariia unui conflict de interese, i anume a situaiei n care exist legturi ntre
structurile acionariatului beneficiarului i ofertanii acestuia, ntre membrii comisiei de
evaluare i ofertani sau n care ofertantul ctigtor deine pachetul majoritar de aciuni n
dou firme participante pentru acelai tip de achiziie.
(2) nclcarea prevederilor alin. (1) se sancioneaz cu deduceri/excluderi din cheltuielile
solicitate la plat/rambursare, n funcie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat
fondurilor europene i/sau fondurilor publice naionale aferente acestora.
ART. 15
(1) La depunerea ofertei n cadrul unei proceduri de achiziii, ofertantul este obligat s
depun o declaraie conform creia nu se afl n conflict de interese, aa cum este acesta
definit la art. 14.
(2) Dac apare o situaie de conflict de interese pe perioada derulrii procedurii de achiziie,
ofertantul are obligaia s notifice n scris, de ndat, entitatea care a organizat aceast
procedur i s ia msuri pentru nlturarea situaiei respective.
ART. 16
Dispoziiile prezentei seciuni se completeaz corespunztor cu prevederile legislaiei
naionale referitoare la conflictul de interese.
Data completrii
.........................................
OFERTANT,
..........................................

Formularul 3
OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)
MPUTERNICIRE
Subsemnatul (numele complet al reprezentantului legal al ofertantului), n calitate de
reprezentant legal al (denumirea / numele ofertantului), mputernicesc prin prezenta pe dl/d-na
(numele complet al persoanei desemnate, astfel cum apare n documentul de identitate),
posesor/posesoare al/a cartii/buletinului de identitate / pasaportului nr.__________, seria
___________________, emis la data de __________________ de catre
______________________________, sa participe din partea (denumirea / numele
ofertantului) la sedinta de deschidere a ofertelor pentru procedura de atribuire aferenta
contractului Achiziie lucrri de construcie n cadrul proiectului Central electric eolian
(C.E.E.) Emil Racovi.
...........................................................
..........................................................................
.............................................................
_________________
(numele imputernicitului, n clar)
_____________________
(semnatura)
_________________
(numele reprezentantului legal, n clar)
_____________________
(semnatura)
(stampila)

Nota:
Oferta trebuie s fie nsoit de o mputernicire scris pentru persoana care participa la sedin
de deschidere din partea reprezentantului legal al operatorului economic sau din partea
oricrei persoane mputernicite de reprezentantul legal pentru a angaja rspunderea
operatorului economic n procedura de atribuire a contractului de achiziie. mputernicirea va
preciza si ntinderea exacta a mandatului respectivei persoane.
mputernicirea trebuie s poarte att semntura celui care mputerniceste ct si semntura
celui mputernicit.
O traducere autorizat n limba romn va nsoi orice mputernicire ntr-o alta limb.
mputernicirea va fi nsoit de o copie dup actul de identitate al persoanei mputernicite
(buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).

Formularul 4
OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)
DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .................................. (denumirea operatorului
economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals n acte publice,
ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie ............................... (se
mentioneaza procedura), avnd ca obiect ...........................................................................
(denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data
de ....................................... (zi/luna/an), organizata de ...........................................................
(denumirea achizitorului), particip si depun oferta:
[ ] n nume propriu;
[ ] ca asociat n cadrul asociatiei ..............................;
[ ] ca subcontractant al .........................................;
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
[ ] sunt membru n grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint n anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat achizitorul daca vor interveni modificari n
prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului
de achizitie publica sau, n cazul n care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii
contractului de achizitie publica.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte n fiecare detaliu si
nteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, n scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care nsotesc oferta, orice informatii suplimentare n scopul
verificarii datelor din prezenta declaratie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................ (denumirea si
adresa achizitorului) cu privire la orice aspect n legatura cu activitatea noastra.
Data completarii .............
Numele si prenumele: [...................................]
Functia: [................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[...................................................................]
Semnatura .........................................
Stampila

Formularul 5
ACORD DE ASOCIERE
n vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie
1. Partile acordului :
_______________________, reprezentata prin................................, n calitate de....................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare, CUI, telefon, fax)
________________________ reprezentata prin..............................., n calitate
de........................ (denumirea/numele, adresa, numar inregistrare, CUI, telefon, fax)
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociatii au convenit sa desfasoare n comun urmatoarele activitati:
a) participarea la procedura de achizitie organizata de .......................................................
................................(denumire achizitor) pentru atribuirea
contractului ..............................................................................(obiectul contractului)
b) derularea n comun a contractului de achizitie n cazul desemnarii ofertei comune ca
fiind cstigatoare.
2.2 Alte activitati ce se vor realiza n comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
2.3 Contributia financiara/tehnica/profesionala a fiecarei parti la ndeplinirea contractului de
achizitie publica este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfasurate de
asociati se va efectua proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite n baza prezentului acord este egala cu perioada derularii
procedurii de atribuire si se prelungeste corespunzator cu perioada de ndeplinire a
contractului (n cazul desemnarii asocierii ca fiind cstigatoare a procedurii de achizitie).
4. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:
4.1 Se mputerniceste SC..............................., avnd calitatea de lider al asociatiei pentru
ntocmirea ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia n numele si pentru asocierea
constituita prin prezentul acord.
4.2 Se mputerniceste SC..............................., avnd calitatea de lider al asociatiei pentru
semnarea contractului de achizitie publica n numele si pentru asocierea constituita prin
prezentul acord, n cazul desemnarii asocierii ca fiind cstigatoare a procedurii de achizitie).
4.3 Liderul asociatiei SC............................... este resposabil cu executia contractului inclusiv
platile.
5. ncetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea si nceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a ncheiat acordul;
b) nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunzatoare a activitatilor prevazute la art. 2 din
acord;
c) alte cauze prevazute de lege.

6 Comunicari
6.1 Orice comunicare ntre parti este valabil ndeplinita daca se va face n scris si va fi
transmisa la adresa/adresele ......................................................., prevazute la art. .........
6.2 De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite ntre parti se vor solutiona pe cale amiabila, iar n caz de nerezolvare
vor fi solutionate de catre instanta de judecata competenta.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost ncheiat ntr-un numar de.....exemplare, cte unul pentru fiecare parte,
astazi............................(data semnarii lui)
Liderul asociatiei:
______________________
(denumire autoritate contractanta)
ASOCIAT 1,__________________
ASOCIAT 2,___________________

Nota!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ si se va completa n functie


de cerintele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

Formularul 6
OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)
DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE
Obiectul contractului: Achiziie lucrri de construcie n cadrul proiectului Central
electric eolian (C.E.E.) Emil Racovi.

Subsemnatul .. (nume si prenume), reprezentant mputernicit


al ...................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar in nume propriu sau in
numele asocierii (daca este cazul) ca:
- ne insusim Clauzele contractuale obligatorii stabilite de achizitor;
- suntem de acord cu prevederile Clauzelor contractuale speciale cu urmatoarele
amendamente*):
a) .........................
b) .........................
.................................

Data completarii ...........


Numele si prenumele: [...................................]
Functia: [................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[...................................................................]
Semnatura .........................................
Stampila

*) Ofertantii au dreptul sa propuna amendamente odata cu oferta, privind modificarea


Clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit achizitorul. Propunerile de modificare a
clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit achizitorul n cadrul documentaiei de
atribuire, trebuie sa nu fie n mod evident dezavantajoase pentru aceasta.

Formularul 7
OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)
CERTIFICAT
de participare la licitatie cu oferta independenta
I. Subsemnatul/Subsemnatii, ..................................................................................................,
reprezentant/reprezentanti legali al/ai ........................................................................................,
intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie organizata
de ...................................................., in calitate de achizitor, cu nr. ............................ din data
de..................................., certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt
adevarate si complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/certificam prin prezenta, in numele .................................., urmatoarele:
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;
2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in
conditiile in care cele declarate se dovedesc neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa
inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau
juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in
cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de
participare;
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare
concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in
ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta
sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care,
prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in
ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor
oferite;
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui
concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.
III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele
consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant,
..........................................
Reprezentant/Reprezentanti legali
(semnaturi)

Data

Formularul 8
OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI
Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .................................................. ( denumirea/numele si
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei
de fals n acte publice, ca datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte n fiecare detaliu si nteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, n scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care nsotesc oferta, orice informatii suplimentare n scopul verificarii
datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ........................................ (denumirea si
adresa achizitorului) cu privire la orice aspect tehnic si financiar n legatura cu activitatea noastra.
Numele si prenumele: [...................................]
Functia: [................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[...................................................................]
Semnatura .........................................
Stampila
LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI
Nr.
crt.

Obiectul
contractului

Codul
CPV

Denumirea/
numele
beneficiarului/
clientului
Adresa

Calitatea n
care a
participat la
ndeplinirea
contractului
*)

Pretul total
al
contractului

Procent
indeplinit
din
contract
la data
declaratiei
(%)

Cota de
participare
a
ofertantului
(Partea din
contract
indeplinita
de ofertant)
(%)**

Valoarea
aferenta
cotei de
participare
a
ofertantului

Perioada de
derulare a
contractului***)

1
2
3
...
Numele si prenumele: [...................................]
Functia: [................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[...................................................................]
Semnatura .........................................
Stampila
_____________
*) Se precizeaza calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau
contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza procentul indeplinit din contract in calitatea in care a participat : contractant unic contractant
asociat; subcontractant.
****) Se va preciza data de ncepere si de finalizare a contractului.

Formularul 9

OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

FISA DE INFORMATII PRIVIND EXPERIENTA IN EXECUTIA DE LUCRARI *)


1. Denumirea si obiectul contractului:..............................................................................................
Numarul si data contractului:.........................................................................................................
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:.................................................................................
Adresa beneficiarului/clientului:.....................................................................................................
Tara:........................................
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

[ ] contractant unic
[ ] contractant conducator (lider de asociatie)
[ ] contractant asociat
[ ] subcontractant
4. Valoarea contractului
exprimata in moneda
in care s-a incheiat
contractul
a) initiala (la data semnarii
contractului):
............
b) finala (la data finalizarii
contractului daca este finalizat):
..................
c) valoarea lucrarilor executate in ultimii
5 ani impliniti la data limita
de depunere a ofertelor:
..................

exprimata
in echivalent
euro**)
....................
....................
.................

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:...........................................................................................................................................
6. Durata de executie a lucrarii (luni):
a) contractata - termen PIF:.............................................................................................................
b) efectiv realizata PIF:.................................................................................................................
c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale
incheiate
cu
beneficiarul:.............................................................................................................. .................................
........................................................................................................................................
7.
Numarul
si
data
procesului-verbal
de
receptie
la
terminarea
lucrarilor:.................................................
8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de
receptie:............................... .......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.........................................................
9. Descrierea lucrarilor executate n cadrul contractului respectiv, precum si alte aspecte relevante
prin
care
candidatul/ofertantul
isi
sustine
experienta
similara: ..............................................................................
....................................................................................................................................................................
......
Numele si prenumele: [...................................]
Functia: [................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[...................................................................]
Semnatura .........................................
Stampila

*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract prezentat ca experienta in executia de lucrari.
**) Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, pentru anul
in care au fost executate lucrarile sau anul finalizarii contractului de lucrari.

Formularul 10

OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

DECLARATIE
privind utilajele, echipamentele tehnice, instalatiile de care dispune operatorul economic pentru
ndeplinirea contractului
Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ............................................. (denumirea/numele si
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei
de fals n acte publice, ca datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte n fiecare detaliu si nteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, n scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care nsotesc oferta, orice informatii suplimentare n scopul verificarii
datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ....................................... (denumirea si
adresa achizitorului) cu privire la orice aspect tehnic si financiar n legatura cu activitatea noastra.
Numele si prenumele: [...................................]
Functia: [................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[...................................................................]
Semnatura .........................................
Stampila
LISTA
cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii , echipamente tehnice
Nr. Denumire utilaj/echipament/inslatie/
crt, mijloc de transport

U.M Cantitate
necesara

Cantitate asigurata din:


Dotare
nchiriate Asigurate
proprie
de terti /
etc.
4

Numele si prenumele: [...................................]


Functia: [................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[...................................................................]
Semnatura .........................................

Stampila

Formularul 11

OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

DECLARATIE
privind efectivul mediu anual al personalului angajat si
al cadrelor de conducere, precum si personalul tehnic
responsabil cu ndeplinirea contractului
Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ................................................ (denumirea/numele si
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei
de fals n acte publice, ca datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte n fiecare detaliu si nteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, n scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care nsotesc oferta, orice informatii suplimentare n scopul verificarii
datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ......................................... (denumirea si
adresa achizitorului) cu privire la orice aspect tehnic si financiar n legatura cu activitatea noastra.
Prezenta declaratie este valabila pna la data de ..........................
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere


Anul 1
Anul 2

Anul 3

Numarul mediu de
salariati
din care:
Personal de conducere

Personalul tehnic responsabil cu ndeplinirea contractului


Personal responsabil pentru
ndeplinirea contractului

Pozitia/Postul

Autorizari/

Angajat/

Atestari

Colaborator

Experienta persoanelor cheie


propuse (personal tehnic de
specialitate)*

specifice

*Anexez la declaratie: CV-urile, Atestatele, Autorizatiile etc., dupa caz, ale personalului responsabil
pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Data completarii ......................


Numele si prenumele: [...................................]
Functia: [................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[...................................................................]
Semnatura .........................................

Stampila
FORMULARUL 12
Operator economic

.........................................................
(denumirea/numele)
GRAFICUL

de ndeplinire a contractului
Contract de lucrari: ........................................................................................................................
Nr.
crt.
1
2

DERULAREA LUCRARILOR DE
EXECUTIE

Luna*
1

Luna
2

Luna
3

Luna
...

Obiectul 1
Obiectul 2
......

*Luni calendaristice
Numele si prenumele: [...................................]
Functia: [................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[...................................................................]
Semnatura .........................................

Stampila

Formularul 13

Operator economic
.........................................................
(denumirea/numele)

LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul:.
Categoria de lucrari:
P.U.

Total

a) materiale
Nr.
crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

( col. 3 x

b) manopera

Material

Manopera

Utilaj

Transport

col. 4 sau

c) utilaj

[ col. 3 x

[ col. 3 x

[ col. 3 x

[ col. 3 x

col. 5 +

d) transport

col. 4a)]

col. 4b)]

col. 4c)]

col. 4d)]

col. 6 +

Total a)+b)+c)
+d)

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul
de
lucrare
(denumirea)
1.1.Subcapitol (descriere)
1.2.Subcapitol(descriere)
....................................
Capitolul
de
lucrare
(denumirea)
2.1.Subcapitol (descriere)
2.2.Subcapitol(descriere)
....................................
.............................

...

col. 7 +
col. 8 )

SECTIUNEA FINANCIARA

Cheltuieli directe

M0

m0

U0

t0

T0

Alte cheltuieli directe:


-

CAS
somaj
sanatate
fond de risc
alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:
Cheltuieli indirecte = TO x %

I0

Profit = ( T0 + IO ) x %

P0

TOTAL GENERAL

OPERATOR ECONOMIC
.........................................
Semnatura .........................................

Stampila

PRECIZARI :

V0=
T0+I0+P0

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 3; in cazul in care contractul de


lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea
completarii coloanelor 0 3 revine ofertantului.
1. Cheltuielile directe sunt constituite din urmatoarele:
M cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, in care se cuprinde valoarea meterialelor
calculata cu preturile de la furnizori, fara TVA; in cazul materialelor din import, valoarea acestora trebuie sa
includa si orice taxe si comisioane platibile la frontiera (taxe vamale, comisioane vamale etc.);
m cheltuieli aferente consumurilor cu mana de lucru, in care se cuprinde valoarea manoperei
muncitorilor direct productivi;
U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de constructii, in care se cuprinde valoarea rezultata din
totalul orelor de functionare ale utilajelor respective si din tariful mediu orar corespunzator functionarii.
t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, in care se cuprind:
a) valoarea transporturilor auto, CF, navale, ale materialelor, prefabricatelor, confectiilor etc,
de la producator sau furnizor la depozitul intermediar, precum si de la depozitul intermediar
la locul de punere in opera in raza de actiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente
acestor transporturi;
b) valoarea transporturilor cu utilajele de constructii de la baza de utilaje la punctul de lucru
si retur;
c) valoarea transporturilor tehnologice, in masura in care acestea nu sunt cuprinse in articole
distincte (transport pamant, beton, mortar, moloz rezultat din demolari).
2. Beneficiarul are obligatia de a include in lista cuprinzand cantitatile de lucrari, atat in sectiunea
tehnica, cat si in cea financiara, materialele si furniturile pe care intentioneaza sa le puna la dispozitie, in scopul
preluarii si includerii acestora in preturile lor unitare, precizand si conditiile de livrare.
Utilajele si echipamentele tehnologice, puse la dispozitie de catre beneficiar, nu vor fi cuprinse in
valoarea aferenta listelor de procurare a utilajelor si echipamentelor.
3. Cheltuielile indirecte reprezinta, in principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru
executarea lucrarilor de investitii/interventii. Cheltuielile indirecte vor cuprinde si contravaloarea primelor de
asigurare solicitate in conditiile de contractare.
4. Formularul F3 poate fi utilizat si pentru stabilirea cantitatilor de lucrari pentru constructii provizorii
OS (organizare de santier).

Formularul 14

Operator economic
.........................................................
(denumirea/numele)

Lista
cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile
Nr.
crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

Pret
unitar
- lei/U.M.
-

Valoare
(exclusiv TVA)
- lei (3 x 4)

Furnizorul
(denumire, adresa,
telefon, fax)

1.

Obiect 01
a. ................
b. ...............
...................

2.

Obiect 02
a. ...............
b. ..............
..................

...

...

TOTAL P

lei
euro

OPERATOR ECONOMIC
.........................................
Semnatura .........................................
Stampila

Formularul 15

OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE

Obiectul contractului: Achiziie lucrri de construcie n cadrul proiectului Central


electric eolian (C.E.E.) Emil Racovi
Subsemnatul .. (nume si prenume), reprezentant mputernicit
al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar in nume
propriu sau in numele asocierii (daca este cazul) ca:
- ne insusim Clauzele contractuale obligatorii stabilite de autoritatea contractanta;
- suntem de acord cu prevederile Clauzelor contractuale speciale cu urmatoarele
amendamente*):
a) .........................
b) .........................
.................................
Data completarii ...........
Numele si prenumele: [...................................]
Functia: [................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[...................................................................]
Semnatura .........................................
Stampila

*)

Ofertantii au dreptul sa propuna amendamente odata cu oferta, privind modificarea


Clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit achizitorul. Propunerile de modificare a
clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit achizitorul n cadrul documentaiei de
atribuire, trebuie sa nu fie n mod evident dezavantajoase pentru aceasta.

Formularul 16
OPERATOR ECONOMIC

.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

DECLARATIE
referitoare la conditiile de munca si protectia muncii

1.
Subsemnatul,
reprezentant
imputernicit
al ................................................................................... .............................................................................
............................................................ /(denumirea /numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului),
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca la elaborarea
ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
2. Subsemnatul declar pe propria raspundere ca ma angajez ca, pe parcursul ndeplinirii

contractului, sa respect regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a


muncii, care sunt n vigoare n Romnia.
3. Subsemnatul declar pe propria raspundere ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in
fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice documente si informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice
sa
furnizeze
informatii
reprezentantilor
autorizati
ai
achizitorului .......................... ................................................................................................................. /
(denumirea si adresa achizitorului) cu privire la orice aspect in legatura cu activitatea noastra.
5. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ................................................... /(se precizeaza
data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei).
Data completarii ...........

Numele si prenumele: [...................................]


Functia: [................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[...................................................................]
Semnatura .........................................

tampila

Formularul 17

OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

DECLARATIE
privind garantarea nediscriminarii

Subsemnatul(a), reprezentant mputernicit al ................................................................................


(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), n calitate de ofertant/candidat/concurent
la procedura de .................................................................... (se mentioneaza procedura) pentru
atribuirea
contractului
de
achizitie
avnd
ca
obiect .................................................................................... ....................................................................
................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data
de ............................ (zi/luna/an), organizata de .............................................................................
(denumirea achizitorului), declar pe propria raspundere ca:
a) vom respecta si incuraja accesul persoanelor dezavantajate la locurile de munca nou create prin
proiect;
b) garantam nediscriminarea in procesul de angajare a personalului pe locurile de munca nou create
prin proiect, pe criterii de rasa, sex, religie, dizabilitati, varsta, apartenenta la alte etnii.
Data completarii ...........

Numele si prenumele: [...................................]


Functia: [................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[...................................................................]
Semnatura .........................................
Stampila

Formularul 18
OPERATOR ECONOMIC
.........................................

(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,


CUI, telefon, fax)

FORMULAR DE OFERTA
Catre,
.....................................................................................
(denumirea achizitorului si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinnd documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai
ofertantului
....................................................................................................... (denumirea/numele
ofertantului), ne oferim ca, n conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse n documentatia mai
sus mentionata, sa executam .................................................................................. (denumirea lucrarii),
pentru suma de ......................................................................................... (suma n litere si n cifre,
precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia lucrarilor, la care se adauga taxa pe valoarea
adaugata n valoare de ..................................................................... (suma n litere si n cifre).
2. Ne angajam ca, n cazul n care oferta noastra este stabilita cstigatoare, sa ncepem lucrarile cat
mai curnd posibil dupa primirea ordinului de ncepere si sa terminam lucrarile n conformitate cu
graficul de executie anexat, n ............... (perioada n litere si n cifre).
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile (durata n litere si
cifre), incepand cu data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, si ea va ramne obligatorie pentru
noi si poate fi acceptata oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la ncheierea si semnarea contractului de achizitie aceasta oferta, mpreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita cstigatoare, vor constitui un
contract angajant ntre noi.
5. Precizam ca:
[ ] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de oferta separat,
marcat n mod clar "alternativa";
[ ] nu depunem oferta alternativa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)
6. Am nteles si consimtim ca, n cazul n care oferta noastra este stabilita ca fiind cstigatoare, sa
constituim garantia de buna executie n conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.
Data ....../....../..................
....................................................., (numele si prenumele), n calitate de ...................................... legal
autorizat sa semnez oferta pentru si n numele .......................................... (denumirea/numele
operatorului economic)
(semnatura)
LS

Formularul 19
OPERATOR ECONOMIC

.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

Contract de lucrari: ........................................................................................................................

1. Valoarea maxima a lucrarilor executate de subcontractanti ..........(% din pretul total ofertat)
2. Garantia de buna executie va fi constituita sub
forma:........................................................... .................................................................... in cuantum
de: ............. (% din pretul total ofertat)
3. Perioada de garantie de buna executie .........................................luni calendaristice
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului
de incepere a lucrarilor pana la data inceperii executiei) ............... zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor (de la data semnarii contractului).................................... zile calendaristice
6. Perioada medie de remediere a defectelor.................................... zile calendaristice

Data completarii ...........


Numele si prenumele: [...................................]
Functia: [................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[...................................................................]
Semnatura .........................................
Stampila

Formularul 20
Operator economic
.........................................................
(denumirea/numele)
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
Contract de lucrari: ........................................................................................................................
Nr.
crt.

Nr. cap./
subcap.
deviz general

Denumirea capitolelor de chletuieli

1.2

1.3

3.1

3.3

4.

5.1

2
Amenajarea terenului
1.1. ............................................
Amenajari pentru protectia mediului
si aducerea la starea initiala
2.1. ...........................................
Realizarea utilitatilor necesare
obiectivului
3.1. ...........................................
Studii de teren
4.1. .........................................
Proiectare (numai in cazul in care
obiectul contractului cuprinde atat
proiectarea cat si executia lucrarii)
5.1..........................................
Investitia de baza
6.1. Obiect 01 .......................
Organizare de santier
7.1. ........................................

Valoarea cheltuielilor /obiect, exclusiv TVA


lei
euro*)

TOTAL cheltuieli pe obiectiv (exclusiv TVA):

... lei

Pretul ofertei:
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

... lei

Taxa pe valoarea adaugata

... lei

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

... lei

*) Cursul de referinta = ................. lei/euro, din data de ................................

OPERATOR ECONOMIC
.........................................
Semnatura .........................................
Stampila

... euro*)

Formularul 21
Operator economic
.........................................................
(denumirea/numele)

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
Devizul-oferta al obiectului ......................................
Contract de lucrari: ........................................................................................................................
Nr.
crt.

Nr. cap./
subcap.
deviz
pe obiect

Chletuieli pe categoria de lucrari

Valoarea, exclusiv TVA


lei
euro*)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...

1
I
1
2
3
4
5
6
7
8
...

...
...

II
...

...
...
...
...

III
...
...
...

2
Lucrari de constructii
Terasamente
Constructii
Izolatii
Instalatii electrice
Instalatii sanitare
Instalatii de incalzire, ........................
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
Instalatii de comunicatii
......................................
Total I
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
......................................................
Total II
Procurare
Utilaje si achipamente tehnologice
Utilaje si echipamente de transport
Dotari
Total III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

... lei

Taxa pe valoarea adaugata

... lei

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

... lei

*) Cursul de referinta = ................. lei/euro, din data de ................................

OPERATOR ECONOMIC
.........................................
Semnatura .........................................
Stampila

... euro*)

SECTIUNEA IV
Clauze contractuale

CONTRACT DE LUCRARI
nr. ________ data _________________

1. Prile contractante
S-a ncheiat prezentul contract de lucrri,
ntre
SC GEO DATA SRL, cu sediul in municipiul Vaslui, str. Ing. Badea Romeo nr. 55,
camera 14, et.1, ap.14, cod postal 730157, judetul Vaslui, Romania, telefon 0335.881.505,
fax
0335.881.505,
cod
de
nregistrare
fiscal
RO
24679147,
cont ............................................................................., deschis la Trezoreria Vaslui,
reprezentat prin domnul Francisc-Cristinel Chiper admininistrator, n calitate de achizitor,
pe de o parte,
si

,
adresa
sediului:...........,
telefon.., fax ., numar de inmatriculare
..........., cod fiscal
., cont
trezorerie....................,
deschis
la.,
reprezentat
prin
, n calitate de executant, pe de alta parte.
2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite n prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, n baza contractului,
pentru ndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contract;
d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;
e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul ncheierii contractului si
care face imposibila executarea si, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de
mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti;
f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de
singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de
context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu
se specifica n mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze si s remedieze orice defecte ale
lucrrii
...........
., n conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se oblig s plteasc executantului preul convenit n prezentul contract
pentru lucrrile prevzute la 4.1.
5. Pretul contractului
5.1. - Pretul convenit pentru ndeplinirea contractului, platibil executantului de catre
achizitor, este de lei, fara TVA, la care se adauga TVA
................lei,
6. Durata contractului
6.1 - Durata de executie este de ...... luni de la primirea ordinului de incepere.
6.2 - Contractul de lucrri intr n vigoare la data semnrii de ctre pri i i produce
efectele pn la ncheierea procesului verbal de recepie final a lucrrilor contractate i
eliberarea garaniei bancare de bun execuie.
7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie,
emiterea ordinului de ncepere a execuiei de ctre achizitor si predarea amplasamentului.
Predarea amplasamentului se face in termen de ...... zile de la emiterea ordinului de
incepere.
8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:
- acte aditionale, daca exista;
- propunerea tehnic;
- propunere financiar;
- caietul de sarcini;
- graficul de ndeplinire a contractului;
- graficul de pli;
...
(se enumer documentele pe care prile le neleg ca fiind ale contractului. dup caz
pot fi adugate i documente cum ar fi:
- lista subcontractanilor,
- contractele de subcontractare,
- contractele de asociere;
- instrumentul de garantare pentru constituirea garaniei de bun execuie;
- angajamentul ferm de susinere din partea unui tert)
...
8.2. n cazul n care, pe parcursul ndeplinirii contractului, se constat faptul c anumite
elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinelor prevzute n caietul
de sarcini, prevaleaz prevederile caietului de sarcini.
9. Protectia patrimoniului cultural national
9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, n relatiile dintre
parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.
9.2. - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai
sau oricare alte persoane sa nu ndeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la
clauza 9.1, iar imediat dupa descoperirea si nainte de ndepartarea lor, de a nstiinta

achizitorul despre aceasta descoperire si de a ndeplini dispozitiile primite de la achizitor


privind ndepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera
ntrzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
9.3. - Achizitorul are obligatia, de ndata ce a luat la cunostinta despre descoperirea
obiectelor prevazute la clauza 9.1, de a nstiinta n acest sens organele de politie si comisia
monumentelor istorice.
10. Obligatiile principale ale executantului
10.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a
remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, n concordanta cu obligatiile
asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, n limitele prevazute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie
definitive, cerute de si pentru contract, n masura n care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract.
(3) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in
caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
10.2. - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, nainte de nceperea executiei
lucrarii, spre aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrarilor, n ordinea tehnologica de
executie.
10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea n
constructii, cu modificarile ulterioare.
(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de
acesta n vederea consultarii de catre Inspectia de Stat n Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la
cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost
ntocmite de el. Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa
fie proiectata de catre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a
lucrarilor.
(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate n
anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, n situatiile
convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care
executantul trebuie sa le ntocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.
10.4. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului n
orice problema, mentionata sau nu n contract, referitoare la lucrare. In cazul n care
executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta
are dreptul de a ridica obiectii, n scris, fara ca obiectiile respective sa l absolve de obligatia
de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului n care acestea contravin prevederilor
legale.
(2) In cazul n care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina
dificultati n executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi
acoperite pe cheltuiala achizitorului.
10.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele
date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare ndeplinirii responsabilitatii respective.
(2) In cazul n care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare n pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei n care eroarea respectiva este
rezultatul datelor incorecte furnizate, n scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii
de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele,
bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

10.6. - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are


obligatia:
i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier
este autorizata si de a mentine santierul (att timp cat acesta este sub controlul sau) si
lucrarile (att timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) n starea de
ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a procura si de a ntretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cnd si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor
sau de catre alte autoritati competente, n scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii
confortului riveranilor;
iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si n afara
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor
publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de
lucru.
10.7. - Executantul este responsabil pentru mentinerea n buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse n opera, de la data primirii
ordinului de ncepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.
10.8. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia, n masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil
sau n mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate n posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor n justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultnd din sau
n legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine
executantului.
10.9. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza n mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va
selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, n asa fel
nct traficul suplimentar ce va rezulta n mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, n masura
n care este posibil, astfel nct sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si
podurilor respective.
(2) In cazul n care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe
apa, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate n maniera n care prin "drum" se
ntelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin
"vehicul" se ntelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica n
consecinta.
10.10. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:
i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna si ndeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfrsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care i sunt necesare n
scopul ndeplinirii obligatiilor sale n perioada de garantie.
10.11. - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite ntr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa mplinirea acestui
termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca
urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.
10.12. - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni n justitie, ce rezulta din ncalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau n legatura cu executia lucrarilor sau ncorporate n
acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei
n care o astfel de ncalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
ntocmit de catre achizitor.
10.13. (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de
munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau
produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc) si de munca, procedeelor
tehnologice utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara
activitati impreuna cu executantul (asociati, subcontactori etc), in conformitate cu prevederile
Legii nr. 319/2006 a securitii i sntii n munc si Hotrrii nr. 1425/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n
munc nr. 319/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii
contractelor.
10.14. Conflictul de interese
(1) Executantul va lua toate msurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaie care
ar putea compromite executarea obiectiv i imparial a prezentului contract. Conflictele de
interese pot aprea n mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitilor politice ori
de naionalitate, al legturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricror alte legturi ori interese
comune. Orice conflict de interese aprut n timpul executrii prezentului contract trebuie
notificat n scris achizitorului, n termen de 5 zile de la apariia acestuia.
(2) Achizitorul are dreptul de a verifica dac msurile luate sunt corespunztoare i dac
este necesar poate solicita msuri suplimentare. Executantul se va asigura c personalul
su, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea i salariaii din teritoriu, nu se afl ntro situaie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va nlocui, n 10 zile i
fr vreo compensaie din partea Achizitorului, orice membru al personalului su salariat ori
contractat, inclusiv conducerea ori salariaii din teritoriu, care se regsete ntr-o astfel de
situaie.
(3) Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromit independena ori
pe cea a personalului su, salariat sau contractat, inclusiv conducerea i salariaii din
teritoriu. n cazul n care executantul nu-i menine independena, achizitorul, fr afectarea
dreptului acestuia de a obine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaiei
de conflict de interese, va putea decide ncetarea de plin drept i cu efect imediat a
prezentului contract, n condiiile prevzute la art. 12.3.
11. Obligatiile achizitorului
11.1. - La nceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si
avizele necesare executiei lucrarilor.
11.2. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu
s-a convenit altfel, urmatoarele:
a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina.
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suporta de catre executant.
11.3. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie
necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, ntr-un exemplar, la termenele
stabilite prin graficul de executie a lucrarii.
11.4. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta,
cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru
materializarea cotelor de nivel n imediata apropiere a terenului.
11.5. - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse n cel
mult 5 zile de la notificarea executantului.
11.6. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.
12. Sanctiuni pentru nendeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1. - In cazul n care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si ndeplineasca
obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este ndreptatit de a deduce din pretul
contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din valoarea care
trebuia realizata.

Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor


este de 0,04%.
12.2. - In cazul n care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevazut la art. 18.1.,
atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala
din plata neefectuata.
Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor
este de 0,04%.
12.3 - Nerespectarea de ctre pri a obligaiilor prevzute n prezentul contract d dreptul
prii lezate s considere contractul reziliat de plin drept fr nicio alt formalitate i fr nicio
alt procedur judiciar sau extrajudiciar, precum si dreptul de a pretinde plata de daune
interese. Prezentul pact comisoriu de grad IV i produce efectele de la data scadenei
obligaiilor neefectuate.
12.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare
scris adresat executantului, fr nicio compensaie, de la deschiderea falimentului
mpotriva acestuia n condiiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenei, cu modificrile
i completrile ulterioare, cu condiia c aceast renunare s nu prejudicieze sau s
afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru executant. n acest caz, executantul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract executat pna
la data denunrii unilaterale a contractului.
12.5 Partile declara in mod expres ca accepta clauzele indicate la 12.3 si 12.4.
Clauze specifice
13. Garantia de buna executie a contractului
13.1 - (1) Executantul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n
cuantum de 10% din pretul contractului, fara TVA, n termen de cel mult 15 zile de la
semnarea contractului de ctre ambele pri i anterior emiterii de ctre Achizitor a ordinului
administrativ de ncepere, pentru perioada de ...............
(Se precizeaza modul de constituire, cuantumul si perioada de constituire a garantiei de
buna executie. Modalitatea de constituire va fi comunicat de ofertantul ctigtor nainte
de semnarea contractului. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie trebuie sa
acopere perioada de timp pna la data incheierii procesului-verbal de recepie finala).
13.2. (1) n situaia n care prile convin prelungirea termenului de execuie a lucrrii
contractate, pentru orice motiv (inclusiv fora major), executantul are obligaia de a prelungi
valabilitatea garaniei de bun execuie, n maxim . zile (se va completa nr. de zile agreat)
de la data intrrii n vigoare a actului adiional.
(2) Garanie de bun execuie ce se va prelungi va fi valabil de la data expirrii celei
iniiale pe perioada de prelungire a termenului de executie pn la semnarea procesuluiverbal de recepie la terminarea lucrarilor.
13.3. - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de
ncepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de
buna executie.
13.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, n
limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu ntrziere sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
executantului, preciznd totodata obligatiile care nu au fost respectate.
13.5. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:
a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal
de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar
riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.
13.6. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n
limita prejudiciului creat, dac executantul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut
necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii

asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru
executantului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate.
13.7. - Garania tehnic este distinct de garania de bun execuie a contractului
14. Inceperea si executia lucrarilor
14.1. - (1) Executantul are obligatia de a ncepe lucrarile n timpul cel mai scurt posibil de
la primirea ordinului n acest sens din partea achizitorului.
Ordinului de incepere a executiei se va emite in termen de ....... zile de la semnarea
contractului de catre ambele parti.
(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat n Constructii, Lucrari
Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, dupa caz, data nceperii efective a lucrarilor.
14.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie
terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute n graficele de executie, se
considera date contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul
de executie de detaliu, alcatuit n ordinea tehnologica de executie. In cazul n care, dupa
opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de
executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, n
vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta n contract. Graficul revizuit nu l va scuti pe
executant de niciuna dintre ndatoririle asumate prin contract.
(3) In cazul n care executantul ntrzie nceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau
daca nu isi ndeplineste ndatoririle prevazute la clauza 10.1 alin. (2), achizitorul este
ndreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa ntre n normal si sa
l avertizeze ca, n cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit i va rezilia contractul.
14.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de
a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, n scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea
executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica
atestata potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, n ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de ndeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
14.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta n documentatia de executie;
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere
a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise n anexa/anexele la
contract.
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si ncercarilor, inclusiv
manopera aferenta acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse n opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu
sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este n conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cte ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.
(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.
(4) In cazul n care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si
refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar n caz contrar, de catre executant.
14.6. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in
caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

15. Intrzierea si sistarea lucrarilor


15.1. - In cazul n care:
i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de ntrziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin
ncalcarea contractului de catre acesta
Indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a
oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
15.2. - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut n clauza 12.2, acesta are dreptul
de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste n termen de
28 de zile de la expirarea termenului prevazut la clauza 18.2; n acest caz, va notifica, n
scris, acest fapt achizitorului.
16. Finalizarea lucrarilor
16.1. - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat
ntr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat n termenul convenit, termen
care se calculeaza de la data nceperii lucrarilor.
16.2. - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, n scris,
achizitorului ca sunt ndeplinite conditiile de receptie, solicitnd acestuia convocarea comisiei
de receptie.
(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daca sunt ntrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In
cazul n care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia
de receptie.
16.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul ndeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile n vigoare.
In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge
receptia.
16.4. - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic
si functional.
17. Perioada de garantie acordata lucrarilor
17.1. - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la
receptia finala. Perioada de garantie acordata lucrarilor este de ........ luni de la receptia la
terminarea lucrarilor.
17.2. - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, n urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a
altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe
cheltuiala proprie, n cazul n care ele sunt necesare datorita:
i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
parti a lucrarilor; sau
iii) neglijentei sau nendeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care i revin n baza contractului.
(3) In cazul n care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de
catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca
lucrari suplimentare.
17.3. - In cazul n care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 17.2 alin. (1),
achizitorul este ndreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalitati de plata


18.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile de
la primirea facturii.
18.2. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile n termen de 14 zile de la expirarea
perioadei prevazute la clauza 18.1., atunci executantul are dreptul de a sista executarea
lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta,
executantul va relua executarea lucrarilor n cel mai scurt timp posibil.
18.3. (1) Achizitorul v-a acorda avans executantului, in cuantum de .....% din valoarea
contractului.
(2) n cazul n care Ofertantului i se va acorda n avans o sum de bani din
valoarea Contractului, acesta este obligat s constituie o scrisoare de Garanie Bancar n
scopul Garantrii acestei sume primite n avans. Scrisoarea de Garantie Bancar constituit
n acest scop, va fi prezentat de ctre Ofertant, Achizitorului odat cu transmiterea facturii
aferente acestui avans. Prezentarea acestei garantii este o conditie obligatorie pentru
Ofertant n vederea efecturii pltii avansului de ctre Achizitor.
18.4. - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la
valoarea lucrarilor executate conform contractului si n cel mai scurt timp posibil. Lucrarile
executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, ntocmita astfel
nct sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul
va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte
scazaminte nu se pot face dect n cazurile n care ele sunt prevazute n contract sau ca
urmare a unor prevederi legale.
(2) Situatiile de plata provizorii se confirma n termen de ..... zile lucratoare de la
prezentare.
(3) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza
responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre
achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.
18.5. - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de
plata definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, n
special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt n litigiu va fi
platita imediat.
18.6. - Contractul nu va fi considerat terminat pana cnd procesul-verbal de receptie finala
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea
perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate
nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.
19. Ajustarea pretului contractului
19.1. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele
declarate n propunerea financiara, anexa la contract.
19.2. - Pretul contractului de achizitie publica este ferm, exprimat in lei. Pretul contractului
nu se ajusteaza.
20. Asigurari
20.1. - (1) Executantul are obligatia de a ncheia, nainte de nceperea lucrarilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si
reprezentantii mputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si
daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va ncheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".
(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cte ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au ncheiat asigurari
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte

achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente


(actualizate).
20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, n privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultnd din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.
21. Amendamente
21.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai n cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi
prevazute la data ncheierii contractului.
22. Subcontractanti
22.1. - Executantul are obligatia de a ncheia contracte cu subcontractantii desemnati, n
aceleasi conditii n care el a semnat contractul cu achizitorul.
22.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la ncheierea contractului toate
contractele ncheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista sub contractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele
ncheiate cu acestia se constituie n anexe la contract.
22.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul n care
ndeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul n care isi
ndeplineste partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia
nu isi ndeplinesc partea lor din contract.
22.4. - Pe parcursul derulrii contractului, contractantul nu are dreptul de a nlocui
subcontractantii nominalizai n oferta fr acceptul autoritii contractante, iar eventuala
nlocuire a acestora nu trebuie sa conduc la modificarea propunerii tehnice sau financiare
iniiale.
22.5. - Prestatorul poate schimba oricare sub contractant numai daca acesta nu si-a
ndeplinit partea sa din contract.
23. Cesiunea
23.1 - Executantul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale asumate
prin prezentul contract.
23.2. Executantul poate cesiona dreptul su de a ncasa contravaloarea lucrarilor
executate, n condiiile prevzute de dispoziiile Codului Civil.
23.3 Cesiunea este valabila numai cu acceptul prealabil exprimat in scris al achizitorului.
23.4 - Solicitrile de plat ctre teri pot fi onorate numai dup operarea unei cesiuni n
condiiile prevazute la 23.2 si 23.3.
24. ncetarea i rezilierea contractului
24.1 - Prezentul contract va nceta automat dac n termen 30 de la data emiterii ordinului
administrativ de ncepere, executantul nu a demarat execuia contractului n cauz.
24.2 - Prezentul contract va nceta automat dac nu a generat nicio plat ntr-o perioad
90 de zile de la semnarea sa de ctre pri. ncetarea va opera de plin drept, fr
necesitatea vreunei formaliti sau intervenia autoritilor sau a instanei de judecat .
24.3 - ncetarea prezentului contract de lucrari n condiiile art. 24.1 i 24.2. nu va produce
niciun fel de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului i executantului dobndite n baza
prezentului contract.
24.4 - Suplimentar fa de cauzele de ncetare definite la art. 24.1 i 24.2, Achizitorul
poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dup acordarea unui preaviz de ... zile
executantului, fr necesitatea unei alte formaliti i fr intervenia vreunei autoriti sau
instane de judecat, n oricare dintre situaiile urmtoare, dar nelimitndu-se la acestea:
a)
executantul nu execut contractul n conformitate cu obligaiile asumate;

b)
d)
e)

f)
g)
h)
j)
k)
l)

executantul refuz sau omite s aduc la ndeplinire dispoziiile emise de ctre


achizitor sau de ctre reprezentantul su autorizat;
executantul cesioneaz contractul sau subcontracteaz fr a avea acordul scris al
achizitorului;
executantul face obiectul unei proceduri de insolven, dizolvare, administrare
judiciar sau sub controlul altei autoriti, a ncheiat o nelegere cu creditorii privind
plata datoriilor, i-a suspendat activitatea, sau se afl ntr-o situaie asemntoare
rezultnd dintr-o procedur similar reglementat de legislaia sau reglementrile la
nivel naional;
executantul a fost condamnat pentru o infraciune n legtur cu exercitarea profesiei
printr-o hotrre judectoreasc definitiv;
executantul se afl n culp profesional grav ce poate fi dovedit prin orice mijloc de
prob pe care Achizitorul l poate justifica;
mpotriva executantului a fost pronunat o hotrre avnd autoritate de lucru judecat
cu privire la fraud, corupie, implicarea ntr-o organizaie criminal sau orice alt
activitate ilegal n dauna intereselor financiare ale CE;
are loc orice modificare organizaional care implic o schimbare cu privire la
personalitatea juridic, natura sau controlul executantului, cu excepia situaiei n care
asemenea modificri sunt nregistrate ntr-un act adiional la prezentul contract;
apariia oricrei alte incapaciti legale care s mpiedice executarea Contractului ;
executantul nu furnizeaz garaniile sau asigurrile solicitate, sau persoana care
furnizeaz garania sau asigurarea nu este n msur s i ndeplineasc
angajamentele.

24.5 - Dac Achizitorul reziliaz Contractul, va fi ndreptit s recupereze de la executant


fr a renuna la celelalte remedii la care este ndreptit n baza acestuia, orice pierdere sau
prejudiciu suferit pn la un nivel egal cu valoarea contractului.
24.6 - n cazul rezilierii contractului, achizitorul va ntocmi situaia lucrrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor i lucrrilor provizorii, dup care se vor stabili
sumele care urmeaz s le plteasc n conformitate cu prevederile contractului, precum i
daunele pe care trebuie s le suporte executantul din vina cruia s-a reziliat contractul.
24.7 - n cazul prevzut la art. 29.6, achizitorul va convoca n max. ... zile de la data
rezilierii contractului, comisia de recepie, care va efectua recepia cantitativ i calitativ a
lucrrilor executate.
24.8 - Oricare dintre pri ncalc prevederile Contractului prin nendeplinirea unei/unor
obligaii care i revin potrivit acestuia, partea prejudiciat prin nclcare (dup caz, Achizitorul
sau executantul) va fi ndreptit la urmtoarele remedii:
a)
despgubiri; i/sau
b)
rezilierea Contractului
24.9 - Despgubirile pot fi:
a)
Despgubiri Generale; sau
b)
Penaliti contractuale.
24.10 - n orice situaie n care Achizitorul este ndreptit la despgubiri, poate reine
aceste despgubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garania de
bun execuie, n conformitate cu prevederile art. ....
24.11 - Dup rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execuiei
lucrrilor cu respectarea prevederilor legale privind achiziiile publice.
24.12 Partile declara in mod expres ca accepta clauzele indicate la 24.1, 24.2, 24.4.
27. Suspendarea Contractului
1. n cazul n care executarea Contractului este viciat de erori substaniale, nereguli
sau de fraud, Achizitorul va suspenda executarea acestuia.
2. n cazul n care erorile substaniale, neregulile sau frauda, sunt imputabile
executantului, Achizitorul poate suplimentar suspendrii, s refuze efectuarea plilor
sau poate proceda la recuperarea sumelor deja pltite, proporional cu gravitatea
erorilor, neregulilor sau fraudei.

28. ncetarea Contractului din iniiativa executantului


1. n urma unui preaviz de ... zile acordat Achizitorului, executantul poate rezilia
prezentul contract dac Achizitorul:
a)
nu i ndeplinete obligaia de plat a sumelor datorate acestuia n baza oricrei
certificri din partea achizitorului, dup expirarea termenului limit prevzut la art. ...
din prezentul contract.
b)
nu i ndeplinete una sau mai multe din obligaiile sale, cu privire la care a fost
notificat n mod repetat;
c)
suspend executarea contractului sau a oricrei pri a acestuia pentru mai mult de ...
de zile pentru motive nespecificate n Contract sau independente de culpa
executantului;
2. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al executantului dobndit
n temeiul prezentului Contract.
n eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despgubi executantul pentru
orice pierdere sau prejudiciu suferit. Aceast plat nu va putea avea un cuantum care s
conduc la depirea de ctre plile totale efectuate n baza Contractului a valorii precizate
la articolul ...
29. Forta majora
29.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
29.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de ndeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada n care aceasta actioneaza.
29.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata n perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
29.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si n mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care i stau la
dispozitie n vederea limitarii consecintelor.
29.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti ncetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
29.6 - Nu va reprezenta o nclcare a obligaiilor din prezentul contract de ctre oricare din
pri situaia n care executarea obligaiilor este mpiedicat de mprejurri de for major
care apar dup data semnrii Contractului de ctre pri.
30. Solutionarea litigiilor
30.1. - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice nentelegere sau disputa care se poate ivi ntre ei n
cadrul sau n legatura cu ndeplinirea contractului.
30.2. - Daca, dupa 15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu
reusesc sa rezolve n mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa
sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romnia.
31. Limba care guverneaza contractul
31.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
32. Comunicari
32.1 - (1) Ori ce comunicare ntre parti, referitoare la ndeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, cat si n
momentul primirii.
32.2 - Comunicarile ntre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail,
cu conditia confirmarii n scris a primirii comunicarii.
33. Legea aplicabila contractului
33.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.

33.2 - Executantul va respecta i se va supune tuturor legilor i reglementrilor din


Romnia, precum i reglementrilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenei Curii Europene
de Justiie i a Tribunalului de Prim Instan i se va asigura c personalul su, salariat sau
contractat de acesta, conducerea sa, subordonaii acestuia, i salariaii din teritoriu vor
respecta i se vor supune de asemenea acelorai legi i reglementri. Executantul va
despgubi achizitorul n cazul oricror pretenii i aciuni n justiie rezultate din orice nclcri
ale prevederilor n vigoare de ctre acesta, personalul su, salariat sau contractat de acesta,
inclusiv conducerea sa, subordonaii acestuia, precum i salariaii din teritoriu.
34. Garantarea nediscriminarii
34.1 - Executantul garanteaza nediscriminarea in procesul de angajare a personalului pe
locurile de munca nou create prin proiect, pe criterii de rasa, sex, religie, dizabilitati, varsta,
apartenenta la etnii.
35. Dispozitii finale
35.1 - Contractul s-a ncheiat n baza Procesului-verbal de adjudecare nr. ............./..........
Partile au inteles sa incheie azi ....................................... prezentul contract in patru
exemplare, trei exemplare pentru achizitor si un exemplar pentru contractant.

Achizitor,
..........................

Executant,
......................

RASPUNSURI LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI

Intrebare 1:
- Va rugam sa ne precizati exact care sunt pilotii (pozitia pilotilor conform
numerotarii din plansa R07) care se incearca la fiecare fundatie si ce tip de
incercari se fac asupra pilotilor indicati.
- Va rugam sa ne precizati care este valoarea fortelor la care se face fiecare tip
de incercare pentru pilotii indicati conform solicitarii de mai sus.
Raspuns Intrebare 1:
Ofertantul va intocmi un proiect separat de ncercare a pilo ilor conform NP045-2000
Normativ privind ncercarea in teren a piloilor de proba si a pilo ilor din funda ii.
Ofertantul va stabili nivelul de calitate al ncercrilor (care define te modul de
ncercare si tipul de piloi ncercai, respectiv din funda ie sau executa i in apropierea
amplasamentului. In cazul de fata nivelul poate fi N3 (ncercri de control pe pilo i din
fundaie, pentru confirmarea capacitaii portante preliminate in proiect).
Conform NP123/2010 Normativ privind proiectarea geotehnica a funda iilor pe pilo i
numrul minim de piloi testai este 1. Testele efectuate vor fi la solicitri de
compresiune, smulgere si transversale. Forta maxima aplicata pilotului n timpul
ncercrii trebuie sa ating valoarea solicitrii maxime provenite din gruparea cea
mai defavorabila.
ncercarea piloilor de proba trebuie sa se fac nainte de nceperea execu iei pilo ilor
definitivi din lucrare. n cazuri justificate tehnico-economic, se pot efectua ncercri
chiar n timpul execuiei pilotilor din lucrare, dar nceperea execu iei celorlalte
elemente ale infrastructurilor (radiere, eleva ii etc.) nu se face dect dupa efectuarea
ncercrilor si interpretarea rezultatelor.
Pe langa ncercrile statice se vor efectua si teste nedistructive de determinare a
integritii (continuitii) piloilor pe fiecare pilot in parte. Metoda consta in msurarea
vitezei de propagare a unui impuls, aplicat pe capul pilotului cu un ciocan de mana,
prin intermediul unui accelerometru.
Intrebare 2:
In fisa de date, la punctul III.2.2 Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
se solicita: Cerinta nr.2: Ofertantul (sau membrii ai asocierii impreuna) a executat in
ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, in cadrul
unuia sau maxim 4 contracte similare, lucrari de constructie cu o valoare cumulata
de cel putin 4.500.000 lei fara TVA.
Referitor la experienta similara din ultimii 5 ani, dorim sa stim daca acest termen se
considera de la data semnarii contractelor sau de la data finalizarii lor, respectiv la
receptia lucrarilor si emiterea Proceselor Verbale de Receptie.
Raspuns Intrebare 2
Precizam faptul ca Cerinta nr.2 la care faceti referire, face parte din punctul III.2.3)
Capacitatea tehnica si/sau profesionala si nu din III.2.2 Capacitatea de exercitare a
activitatii profesionale. In cadrul acestei Cerinte vor fi luate in considerare lucrarile
de constructie executate in perioada prevazuta, respectiv 5 ani impliniti la termenul
limita pentru depunerea ofertei, si pentru care trebuie depuse certificari de buna
executie asa cum sunt decrise in cadrul Cerintei. Nu conteaza data la care au fost
semnate/inregistrate Contractele care cuprind aceste lucrari executate.

Intrebare 3:
In raspunsul la o intrebare anterioara ne comunicati urmatoarele: Testele efectuate
vor fi la solicitri de compresiune, smulgere si transversale. Forta maxima aplicata
pilotului n timpul ncercrii trebuie sa ating valoarea solicitrii maxime provenite
din gruparea cea mai defavorabila.
Va rugam sa ne comunicati care sunt valorile acestor solicitari maxime provenite din
gruparea cea mai defavorabila pentru fiecare dintre solicitarile la care se vor efectua
testele (compresiune, smulgere si transversale) pentru a putea evalua corect
costurile legate de aceste teste.
Raspuns Intrebare 3:
Testele pe piloii din fundaie vor fi efectuate la ncrcrile din tabelul urmtor,
corespunztoare nivelului N3 de testare:
ncrcri piloi de
teste
VALOARE

COMPRESIUNE
3455 kN

SOLICITARE
SMULGERE
1948.5 kN

ORIZONTALE
668.3 kN

Intrebare 4:
In listele de cantitati la obiectul 1Fundatii si platforme, in devizele Fundatie ER1
si Fundatie ER2 la articolul 8 beton turnat in piloti clasa acestuia este C20/25. In
memoriul tehnic si in planse clasa betonului utilizat la piloti este C30/37. Va rugam
sa ne comunicati care este clasa corecta de beton care va trebui ofertata pentru
executia pilotilor.
Raspuns Intrebare 4:
Clasele de beton si tipurile de ciment aferente sunt dup cum urmeaz si
trebuie respectate:
- Piloi - NE012-1:2007, C30/37, (XC2, XS1, XF1, XA2), Dmax16mm, S4,
CEM II B-M (S-V) 42,5N;
- Radier - primii 50 cm: NE012-1:2007/SREN 206-1, C35/45, (XC2, XS1, XF1,
XA2), Dmax16, S4, CEM III A 42,5 N-LH;
- Radier - de la 50 cm in sus: NE012-1:2007/SREN 206-1, C35/45, (XC2,
XS1, XF1, XA2) , Dmax32, S4, CEM III A 42,5 N-LH;
- Radier - 30 cm la partea superioara a radierului (inclusiv par i inclinate):
NE012-1:2007/SREN 206-1, C35/45, (XC2, XS1, XF1, XA2) , Dmax16, S3, CEM III A
42,5 N-LH;
- Soclu: NE012-1:2007/SREN 206-1, C45/55, (XC2, XS1, XF1, XA2),
Dmax16, S4, CEM III A 42,5 N-LH;
- Beton egalizare C20/25 Dmax 16, S4, CEM II B-M (S-V) 42,5N.
In
documentatia
tehnica
pe
care
https://drive.google.com/folderview?
id=0BxLoNxl86ptNbWdhYUlsd2Q2T3M&usp=sharing
clarificari PT veti gasi urmatoarele documente:

gasiti

in

directorul

la

adresa
Corecturi

Formularul F3 Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari


pentru Fundatii turbine ER1 si ER2, reactualizate;
Plansa R07 - ER1, ER 2- PLAN FUNDATII. PLAN COFRAJ
RADIER, corectata;
Extrasul de armare si fasonare bare, corectat.

Intrebare 5
Categorie de lucrari Fundatie ER1 si Categorie de lucrari 2 Fundatie ER2:
Art7 CP47H1 Executie piloti cu unstalatie Benotto EDF 880, exclusiv spargere cap
pilot, in teren categ 2: cantitate 540,0 m.
Conform caietelor de sarcini, Memoriul tehnic si Pieselor desenate, fiecare
radier va rezema pe 16 piloti D=1080 mm, H=30,0 m.
Va rugam sa sesizati ca prin Listele de cantitati s-a cotat realizarea pilotilor cu
instalatie avand diametrul 880 mm si nu 1080 mm. Intrucat norma de consum pentru
utilaj fdifera, va rugam sa clarificati. Totodata nu s-a prin spargerea capului pilotului.
Pentru turnare beton in coloane avand H=30,0 m, se impune utilizarea pompei de
beton, care nu rezulta din cadrul articolului indicat (CA01D1). Articolul de betonare
coloane nu contine in reteta ore de consum utilaj pentru instalatie Benotto.
Precizam ca executia coloanelor diametrul 1080 mm se regaseste in
indicatorul de norme P(Poduri), respectiv articolele PA22F1 Forare coloane, si
PB16A1-Betonare coloane (include spargerea betonului degradat din capul
coloanei).
Raspuns Intrebare 5
Apreciem ingrijorarea dumneavoastra pentru incadrarea corecta a categoriilor de
lucrari si sugerarea unui alt articol de deviz, dar nu putem aplica propunerea
dumneavoastra intrucat articolul respectiv, PA22F1, prevede instalatii de forat pana la
adancimi de max. 25 m. Prin urmare nefiind un alt articol care sa satisfaca toate
conditiile din proiect, proiectantul a considerat ca fiind cel mai apropiat articol cel
stipulat in listele de cantitati. De altfel in caietele de sarcini sunt prezentate doua
ipoteze de lucru pentru executarea pilotilor urmand ca executantul desemnat sa
prezinte procedura proprie de realizare a pilotilor asa cum este mentionat in Caietele
de Sarcini. Prin urmare incadrarile in articole sunt asimilate cu norme de deviz in
vigoare intrucat instalatiile mentionate in norme sunt depasite tehnologic de
instalatiile tip BENOTTO existente pe piata. In acelasi timp mentionam faptul ca
articolul pentru spargerea capului pilotului este articolul nr. 6.CP48B1.
Intrebarea 6
Pentru confectionare armaturi, fie ca aceasta se realizeaza in coloane sau radier, se
indica in Listele de cantitati articolul:
16 Cz030L1 Confectionare armaturi fasonate in bare pt fundatii izolate, continui si
radiere: cantitate 92.218,0 kg.
In conformitate cu incadrarile pe articole de deviz din cadrul Listelor de
cantitati indicate de dumneavoastra (liste pe care ofertantii trebuie obligatoriu sa le
respecte la intocmirea ofertei financiare), nu rezulta articole de sudare a armaturilor,
in conditiile in care, potrivit reglementarilor tehnice in vigoare cat si a precizarilor
formulate in cadrul caietului de sarcini pus la dispozitie, pentru diametre mari ale
armaturii (in cazul de fata avand armaturi cu diametre de 25 mm, 28mm, 32mm
conform Piese desenate), continuizarea acestora nu se realizeaza prin suprapunere
ci prin sudura. Va rog clarificati acest aspect, tinand cont ca fasonarea armaturilor pe
sorto-tipo-dimensiunile indicate in cadrul pieselor desenate (marci de otel avand
lungimi diferite), fara posibilitatea utilizarii materialului debitat prin sudare, ar conduce

la pierderi semnificative de otel. Articole de sudura si taiere cu flacara a barelor de


otel se regasesc deasemeni in indicatorul de norme P, capitolul PD Montare armaturi.
Pentru armatura cu diametru mare, cum este cazul de fata, fasonarea se face
prin indoire la cald. Aceasta activitate nu se regaseste in cadrul Listelor de cantitati
indicate. Articolul de montare armaturi piloti (CP35A1) nu contine ore utilizare
macara, necesara realizarii sudarii tronsoanelor de armatura pentru confectionarea
carcasei si lansarii acesteia in foraj. Va rugam clarificati.
Raspuns Intrebare 6
Va rugam sa studiati continutul normelor de deviz, respectiv capitolul CZ 03 din
normele de deviz, indicator C, si veti constata ca in cadrul acestei norme sunt incluse
confectionarea armaturilor atat in santier cat si in ateliere specializate inclusiv
executarea sudurilor pentru carcase.
Intrebarea 7
Potrivit incadrarilor pe articole de deviz din cadrul Listelor de cantitati, precum si a
extrasului de materiale prezentat, rezulta otel beton profil periodic PC52 D=18mm. In
conformitate cu prevederile din cadrul Caietelor de sarcini si a Pieselor desenate, se
indica otel beton PC52 dar si BST500S. Va rugam sa clarificati.
Raspuns intrebare 7
Intrucat incadrarea in normele de deviz este doar pentru PC52, consumul este
asimilat si pentru BST500S. Vor fi respectate Memoriile, Caietele de sarcini si Piesele
desenate.
Intrebarea 8
Potrivit precizarilor formulate in cadrul Pieselor desenate, pentru betonarea
coloanelor se indica tipul de beton C30/37 XC2, XS1, XF1, XA2, D=16mm, S4, CEM
I 32,5 R.
Potrivit Caiet de sarcini piloti forati, tipul de beton pentru coloane este C30/37 XC2,
XS1, XF1, XA2, D=16mm, S4, CEM II B-M (S-V) 42,5 N. Va rugam sa clarificati care
este tipul de ciment utilizat la fabricarea betoanelor de ciment utilizate la betonarea
coloanelor.
Pentru beton se indica realizarea transportului de la distanta de 25 km. Va rugam sa
acceptati ca fiecare ofertant sa prevada propriile distante de transport, functie de
proprii furnizori avuti in vedere pentru achizitia betoanelor. Aceeasi prevedere rugam
sa o acceptati a se aplica si pentru balast si piatra sparta.
Raspuns Intrebarea 8
S-a precizat in clarificarile anterioare prin atasarea unui centralizator (tabel) a
retetelor de beton utilizate in cadrul proiectului. Acceptam ca fiecare ofertant sa
prevada propriile distante de transport, functie de proprii furnizori.
Intrebarea 9
In cadrul Listelor de cantitati puse la dispozitie, va rugam sa sesizati ca nu s-au
cuprins esafodaje necesare montarii cofrajelor, armaturii, turnarii si vibrarii betonului.
Va rugam sa clarificati acest aspect.
Raspuns Intrebare 9
Pentru tipurile de lucrari prevazute in proiect nu sunt necesare esafodaje. Va
recomandam sa studiati proiectul si Caietele de Sarcini.

Intrebarea 10
Pentru verificarea turnarii betonului in coloane, in Caietul de sarcini se precizeaza
sistemul de control sonic, echipat cu trei tevi metalice. In Listele de cantitati nu se
regasesc aceste tevi. Va rugam clarificati.
Raspuns la Intrebarea 10
Pentru orice lucrare cheltuielile privind controlul calitatii lucrarilor sunt prevazute ca si
cheltuieli indirecte aferente fiecarui executant.
Intrebarea 11
Pentru verificarea pilotilor, in Listele de cantitati (categoria Fundatii) se prevede:
Art 25 YC01 Efectuarea incercarilor de proba pe piloti: cantitate 36.3802,0 lei.
Va rugam sa precizati daca ofertantii pot cuprinde in cadrul ofertei, asociat
acestui articol, propriile cheltuieli privind realizarea incercarilor pe piloti, in locul
sumei fixe de 36.380,0 lei, avand in vedere ca se vor executa atat incercari statice la
compresiune si smulgere precum si incercari prin impedanta mecanica sau control
sonic.
Raspuns Intrebarea 11
Acest articol va fi cotat dupa cum ati precizat.
Intrebarea 12
Va rugam sa prevedeti in cadrul listelor de cantitati, cheltuieli privind relocarea
instalatiei Benotto pentru realizarea coloanelor pe cele doua amplasamente (aferente
celor doua turbine).
Raspuns Intrebarea 12
Conform descrierii articolelor de deviz din normele de deviz consumul utilajului
include respectiv deplasarea acestuia.
Intrebarea 13
La obiectul 2 Cai de acces categorie Podet tubular D=800mm, se prevede
realizarea unui podet din tuburi avand diametrul D=800mm si lungimea L=5,0m. In
Piese scrise (pag 12) se precizeaza podet tubular D=1000mm si lungimea L=6,0m.
Va rugam clarificati.
Raspuns intrebarea 13
Pentru podetul tubular vor fi utilizate tuburi cu diametrul interior de 800 mm si
diametrul exterior de 1000 mm tip PREMO si lungimea de 5,00 m.
Intrebarea 14
Obiectul 2 Cai de acces, categorie 1 Pietruire cai de acces, se descrie realizarea
structurii conform descrierii prezentate in capitolul Piese scrise:
- geotextil (art 8 DD28B)
- 5 cm strat anticapilar din nisip (art 9 DA06B2)
- 30 cm balast (art 11 DA06B1)
- 15 cm piatra sparta (art 13 DA12C1)
- 10 cm macadam impanat (art 13 DA13B1)
In aceste conditii, va rugam sa ne precizati la ce se refera articolul DA06A1 Strat
balast cu asternere manuala (cantitate 877,0 mc), si sa ne confirmati ca asternerea
s-a prevazut corect (asternere manuala).
Raspuns Intrebarea 14

Cantitatea prevazuta la articolul DA06A1 Strat de balast cu asternere manuala sunt


destinate realizarii acostamentelor din balast.
Intrebarea 15
Obiect 1 Fundatii si platforme, categorie 1 Fundatie ER1, respectiv categorie 2
Fundatie ER2, va rugam sa ne transmiteti reteta articolului asimilat CZ0101A1.
Realizare platforma de lucru pentru forarea pilotilor, in conformitate cu prevederile din
cadrul Caietului de sarcini (pag 8 material granular in grosime medie de 0,30m).
Raspuns Intrebarea 15
In
documentatia
tehnica
pe
care
o
https://drive.google.com/folderview?
id=0BxLoNxl86ptNbWdhYUlsd2Q2T3M&usp=sharing
in
clarificari PT am postat reteta articolului CZ0101A1.

gasiti

la

directorul

adresa
Corecturi

Intrebarea 16
Va rugam sa ne confirmati ca, carcasa de ancorare, distantierii metalici pentru
pozitionare si inelul metalic vor fi livrate de furnizorul turbinei eoliene.
Raspuns Intrebarea 16
Va confirmam faptul ca cele solicitate vor fi asigurate de catre furnizorul turbinelor
eoliene.
Intrebarea 17
Va rugam sa ne confirmati ca, urmare a studiilor geotehnice efectuate la realizarea
proiectului tehnic, stabilitatea locala si generala a amplasamentului sunt asigurate,
si potrivit calculelor de stabilitate ale masivului de pamant, realizarea celor doua
turbine nu duce la declansarea de alunecari.
Raspuns Intrebarea 17
Va asiguram ca acest proiect nu putea fi finantat fara a fi realizate toate studiile
necesare montarii turbinelor eoliene (geotehnice, stabilitate versanti).
Intrebarea 18
Avand in vedere necesitatea clarificarii unor aspecte tehnice va rugam sa acceptati
decalarea termenului de depunere a ofertelor dupa data de 15 ianuarie 2014.
Raspuns Intrebarea 18
Prin clarificarile date nu se modifica nimic din documentatia de atribuire, prin urmare
nu putem accepta decalarea termenului de depunere a ofertelor.
Intrebarea 19
In listele de cantitati la obiectul 1 Fundatii si platforme, in devizele Fundatie ER1 si
Fundatie ER2 la articolul 7 exista urmatoarea lista anexa: PREPARARE BETON
B400 AGREG. GRELE<31 MM CIMENT P45 IN STRUCTURI, IN INST.
CENTRALIZATE. Va rugam sa ne precizati unde se foloseste acest beton sau daca
a fost trecut dintr-o eroare la articolul 7 din moment ce la articolul 7 CP47H1
consumul de beton pe metro liniar de pilot, conform indicatorului de norme de deviz,
este de 0,67 mc. Astfel rezulta o cantitate de 361,80 mc (540 m x 0,67 mc) de beton
pentru fiecare dintre cele doua fundatii.

Rapuns la Intrebarea 19
Articolul 7. CP47H1 din cadrul devizelor Fundatie ER1, respectiv fundatie ER2 va
cuprinde lucrarile de executare a forajelor aferente pilotilor, iar articolul 8. CA01D1
din cadrul devizelor Fundatie ER1, respectiv fundatie ER2 cuprinde lucrarile de
turnare beton in piloti. Conform Indicatorului de norme de deviz articolul CP47H1 nu
cuprinde prepararea betonului si transportul pana in zona de lucru.
Intrebarea 20
Va rugam sa ne precizati daca este posibila inlocuirea solutiei de forare a pilotilor cu
tubaj recuperabil (solutie care este descrisa in memoriul tehnic si in caietul de sarcini
pentru executia pilotilor) cu o alta solutie de forare mai ieftina si la fel de eficienta.
Propunerea noastra de solutii de forare este cea cu noroi bentonitic sau cea cu
polimeri.
Raspuns la Intrebarea 20
Conform Caietelor de sarcini aferente proiectului, si anume in Caietul de sarcini Piloti
forati sunt specificate urmatoarele:
Executarea piloilor forai se va putea face i prin procedura de foraj n uscat, fr
tubaj recuperabil sau prin foraj cu suspensie de polimeri, dup caz. Schimbarea
soluiei de foraj va impune i micorarea timpului ntre terminarea excava iei i
nceperea betonrii, la unul ct mai scurt posibil.
nainte de nceperea lucrrilor de forare, executantul va prezenta i
fundamenta proiectantului i beneficiarului procedura tehnologic proprie de
forare.