Sunteți pe pagina 1din 4

UNITI de MSURAT

LUNGIMEA

MULTIPLII METRULUI

METRUL

SUBMULTIPLII METRULUI

Scara unitilor de msur pentru lungimi


x1

:1

:1

:1
0

:1
0

:1
0

:1

centimetru
milimetru

hm

dam

decimetru

kilometru

km

km

hectometru
decametru

metru

kilometru

MULTIPLI

>m

x1

x1

hectometru

hm

x1

decametru

dam

x1

metru

METRUL (m ) este unitatea principal de msurat lungimea.

dm

dm

cm

submultipli

x1

decimetru
centimetru

<m

cm

mm

mm

Care este unitatea principal de msurat lungimea ?

Unitatea principal de msurat lungimea este METRUL (m).


Care sunt instrumentele (obiectele) care ne ajut s msurm lungimea ?

Instrumentele folosite pentru msurarea lungimii sunt:


rigla , ruleta , metrul de croitorie , metrul de tmplrie .a.
EXEMPLE de INSTRUMENTE de

ruleta

milimetru

metrul de
croitorie

MSURAT LUNGIMI

metrul de
tmplrie
rigla

echer

Care sunt multiplii metrului (adic unitile de msur mai mari dect metrul )?
decametru (dam) <
hectometru (hm) <
kilometru (km)
Care sunt submultiplii metrului (adic unitile de msur mai mici dect metrul)?
decimetru (dm) >
centimetru (cm) >
milimetru (mm)

Multiplii metrului
1 km = 1 000 m
1 hm = 100 m
1 dam =
10 m

nv. Paula Oproiu - Colegiul Naional de Muzic George Enescu - Bucureti

Submultiplii metrului

1m =
10 dm
1m =
100 cm
1 m = 1 000 mm

UNITI de MSURAT

CAPACITATEA vaselor

MULTIPLII LITRULUI

LITRUL

SUBMULTIPLII LITRULUI

Scara unitilor de msur pentru capacitate


x1

:1

:1

:1

hectolitru

:1

decalitru

:1
0

:1

centilitru
mililitru

kilolitru

kl

kl

MULTIPLI

>l

x1

x1

hectolitru

hl

dal

litru
decilitru

hl

kilolitru

x1

decalitru

dal

x1

litru

LITRUL ( l ) este unitatea principal de msurat capacitatea vaselor.

dl

dl
submultipli < l

cl

x1

decilitru
centilitru

cl

ml

ml

Care este unitatea principal de msurat capacitatea vaselor ?

Unitatea principal de msurat capacitatea vaselor este LITRUL( l ).


Care sunt instrumentele (obiectele) care ne ajut s msurm capacitatea ?
Instrumentele folosite pentru msurarea capacitii sunt vasele gradate.
(pe majoritatea vaselor este reliefat doar capacitatea total)

Care sunt multiplii litrului (adic unitile de msur mai mari dect litrul ) ?
decalitru (dal) <
hectolitru (hl) <
kilolitru (kl)
Care sunt submultiplii litrului (adic unitile de msur mai mici dect litrul ) ?
decilitru (dl) >
centilitru (cl) >
mililitru (ml)

EXEMPLE de INSTRUMENTE de MASUR

Multiplii litrului
1 kl = 1 000 l
1 hl =
100 l
1 dal =
10 l

borcan
can
gradat

mililitru

pahar
gradat

sering
gradat
ibric

sticl

gleat

canistr

damigean

bidon

butoi

nv. Paula Oproiu - Colegiul Naional de Muzic George Enescu - Bucureti

cister

Submultiplii litrului
1l =
10 dl
1 l = 100 cl

1l

= 1 000 ml

UNITI de MSURAT

MASA corpurilor

MULTIPLII KILOGRAMULUI

KILOGRAMUL

SUBMULTIPLII KILOGRAMULUI

Scara unitilor utilizate pentru msurarea masei corpurilor

:1

00

:1

x1
0

CHINTAL

:1

:1

q
kilogram

TON

TON

MULTIPLI >kg

x1
00
CHINTAL

chintal = quintal = q
TON

x1
0

kilogram

x1
0
x

10
kg hectogram
decagram
hg
hg decagram
x1
submultipli < kg
0
gram
gram dag
dag
x1
0
decigram
decigram
g
g
Unitatea principal de msurat masa corpurilor este KILOGRAMUL( kg).
centigram
dg
dg centigram
Instrumentele folosite pentru msurarea masei corpurilor sunt : balana, cntarul.
miligram
cg
cg miligram
Multiplii kilogramului
1 t = 1 000 kg
mg
mg
1 q =
100 kg

kg

KILOGRAMUL (kg) este unitatea principal


de msurat masa corpurilor.

:1

:1

:1

hectogram

EXEMPLE de INSTRUMENTE de MASUR

Submultiplii kilogramului
1 kg =
10 hg
1 kg =
100 dag
1 kg =
1 000
g
1 kg =
10 000 dg
1 kg =
100 000 cg
1 kg = 1 000 000 mg

EXEMPLE de INSTRUMENTE de MASUR

cntar platform
nv. Paula Oproiu - Colegiul Naional de Muzic George Enescu - Bucureti

greuti etalon

nv. Paula Oproiu - Colegiul Naional de Muzic George Enescu - Bucureti