Sunteți pe pagina 1din 2

CU TEORIE PENTRU CLASA a VI-a

FIS
A

INALT
IMEA

. prof. Marius Damian, Braila


Definitia 1. Segmentul care uneste un varf al unui triunghi cu piciorul perpendicularei
coborate din acel varf pe dreapta-suport a laturii opuse se numeste naltime n triunghi.
In figura 1, este desenata naltimea [AD] corespunzatoare laturii [BC].

Figura 1
Observatie. Orice triunghi are trei naltimi.
Teorema 1. (Concurenta n
altimilor.) Dreptele-suport ale naltimilor unui triunghi
sunt concurente.
Demonstratie. Fie 4ABC si H punctul de intersectie a naltimilor corespunzatoare laturilor [AB] si [AC]. Construim paralela prin A la dreapta BC, paralela prin B la dreapta AC
si paralela prin C la dreapta AB. Fie M, N, P punctele n care acestea se intersecteaza doua
cate doua, ca n figura 2.

Figura 2
Din P A k BC deducem ca ^P AB ^ABC, iar din P B k AC obtinem ^P BA ^BAC.

Deducem astfel ca 4P AB 4CBA (U.L.U.), deci


[P A] [BC] si [P B] [AC].

(1)

Asemanator, avem 4N AC 4BCA, ceea ce conduce la


[N A] [BC] si [N C] [AB]

(2)

si 4M BC 4ACB, de unde
[M B] [AC] si [M C] [AB].

(3)

Relatiile (1), (2) si (3) ne spun ca punctele A, B, C sunt mijloacele laturilor [P N ], [P M ]


si respectiv [M N ].
In continuare, din BH AC si AC k P M, deducem ca BH P M, deci BH este mediatoarea laturii [P M ]. Analog, CH este mediatoarea laturii [M N ]. Prin urmare, H este centrul cercului circumscris triunghiului M N P. Atunci AH este mediatoarea laturii [P N ], deci
AH P N si cum P N k BC, rezulta ca AH este naltime n 4ABC. Am demonstrat astfel ca
naltimile triunghiului ABC sunt concurente. 
Observatie. Punctul de intersectie a naltimilor triunghiului se numeste ortocentru si se
noteaza, de obicei, cu H.
In figurile 3, 4 si 5 sunt prezentate pozitiile posibile ale ortocentrului:
daca triunghiul este ascutitunghic, atunci H se afla n interiorul triunghiului (figura 3);
daca triunghiul este dreptunghic, atunci H se afla n varful unghiului drept (figura 4);
daca triunghiul este obtuzunghic, atunci H se afla n exteriorul triunghiului (figura 5).

Figura 3

Figura 4

Figura 5