Sunteți pe pagina 1din 9

Planificare calendaristic pe semestrul I

An colar 2016-2017
Unitatea colar: Scoala Gimnaziala TRAIAN SAVULESCU Homoraciu
Cadru didactic: Manache Ilona
Aria curricular: Limba si Comunicare
Disciplina: Limba Engleza
NR
CR
T

Unitatea
invatare

de Continuturi
Tema
Elemente
de
constructie
a
comunicarii
Functii comunicative
Vocabular
Starter unit: Back
Cultura si civilizatie: cantece si poezii/
together
copilul despre sine

Prezentul verbelor BE,CAN, HAVE,


prezentul simple (a), prezentul continuu
(a), prepozitiile de loc
A relata activitati la present, a localiza
obiecte, actiuni,a salute si a raspunde la
salut, a se prezenta si a prezenta pe
cineva, a identifica elemente din
universul familiar
Nume, varsta, sex, adresa, culori
UNIT 1: ONE BIG
Copilul despre sine/ Cultura si civilizatie
HAPPY FAMILY
Numeralul cardinal (13-20), *have got/
song:
One
big
prepozitiile de loc
happy family
A se prezenta si a prezenta pe cineva/ a
descrie animale, locuri/ a localiza
persoane, obiecte, actiuni/ a cere si a da
informatii de ordin personal/ despre
mediul inconjurator
Insusiri fizice si morale, partile corpului,

Clasa a IV-a
Curriculum: nucleu
Nr. ore/spt.: 2
Manual: Set Sail 4
Nr. ore/semestru: 36
COMP Nr
.
de
ore

1.1
1.3
2.1
2.3
3.1
4.3

1.2
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.3

Saptama
na

12.09-30.09

Observatii

TEST
PREDICTIV

3-14.10

5.10Celebrating
the
International
Day
of
Education

imbracaminte, culori
3

UNIT
2:
WERE
HAVING A PARTY
song: Its raining at
the party

Activitati/ Cultura si civilizatie


Prezentul continuu/ *can
A angaja si a incheia un schimb verbal, a
identifica elemente din universul familiar,
a face o urare, a felicita, a relata
activitati la prezent
Activitati pentru timpulliber

1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
4.3

Copilul despre sine/ Activitati


prepozitiile de loc,numeralul cardinal (1320),prezentul continuu
a relata activitati la prezent, a localiza
persoane, obiecte, actiuni/ a cere si a da
informatii de ordin personal/ despre
mediul inconjurator
vasrta, nume, sex,adresa, insusiri fizice si
morale, culori si imbracaminte, activitati
pentru timpul liber

1.2
2.2
2.3
3.1
4.3

1.1
2.1
2.2
2.3
3.2
4.1

Familia/ cultura si civilizatie/ Copilul si


lumea inconjuratoare
Prezentul simplu, prepozitiile de loc
A identifica elemente din universal
familiar/ a descrie persoane, animale,
locuri/
a
localiza
persoane,
obiecte,actiuni/ a relata activitati la
prezent
Ocupatii, cladiri

Activitati/ cultura si civilizatie


Prezentul simple

2.1
2.2

ROUND UP 1

UNIT
3:
AN
INTERESTING JOB
song: My favouirte
kind of person

UNIT 4: THIS IS MY
LIFE

17-28.10
si
7-12.11

14 - 18.11
2

21.11-2.12
4

5-16.12

29.10-6.11
Autumn Holiday
Halloween
Trick or treat
in
sapt.2428.oct

song:
night

Morning

or

ROUND UP 2

UNIT
5:
WHATS
COOKING?
song: All over the
world

Final Revision

A exprima ceea ce iti place sau un iti


place, a relata activitati la prezent, a
identifica elemente din universul familiar
Activitati curente, momentele zilei, zilele
saptamanii, nume si prenume specifice

2.3
3.2
4.1
4.3

Familia/ copilul si lumea inconjuratoare,


activitati
Prezentul simplu
A exprima ceea ce iti place sau un iti
place, a relata activitati la prezent, a
identifica elemente din universul familiar
Ocupatii,
cladiri,
activitati
curente,
monetele zilei, zilele saptamanii
Activitati/ cultura si civilizatie/ copilul si
lumea inconjuratoare
Substantivul (pl), prezentul simplu
A angajza si a incheia un schimb verbal,
a identifica elemente din universal
inconjurator, a relata activitati la prezent,
a cere si a da informatii (de ordin
personal, despre mediul inocnjurator)
Activitati curente, cumparaturi
Notiunile studiate in timpul semestrului

2.1
2.2
2.3
3.2
4.1

2.1
2.2
2.3
3.1
4.1
4.3

19-23.12
2

Winter
Holiday
24.12-8.01

09 27.01
6

30.0103.02

SEMESTRUL al-II-lea- vacanta intersemestriala 4-12 februarie


N
R
CR
T

Unitatea de invatare

UNIT 6: ZOO FOOD

Continuturi
Tema
Elemente
de
constructie
comunicarii
Functii comunicative
Vocabular
Animale/ cultura si civilizatie

COM
P.

Nr
de
ore

1.2

Saptama
na

Observatii

song:
A
Crocodile

10

Happy

ROUND UP 3

11

12

13

UNIT
7:
WHERE
WERE YOU?
*cf. Programei, se
vor
studia
doar
termenii
de
vocabular si se vor
utiliza Present S&C
UNIT 8: ONCE UPON
A TIME
*cf. Programei, se
vor
studia
doar
termenii
de
vocabular si se vor
utiliza Present S&C
ROUND UP 4

Must
A descrie persoane, animale, locuri/ a cere
si a da informatii despre mediul
inconjurator/a angaja si a incheia un
schimb verbal
Animale salbatice, animale domestice
Activitati/ animale
Prezentul simple/ must
A angajza si a incheia un schimb verbal, a
identifica
elemente
din
universal
inconjurator, a relata activitati la prezent,
a cere si a da informatii (de ordin
personal, despre mediul inocnjurator)
Activitati curente/ animale salbatice si
animale domestice
Cultura si civilizatie
Adjectivul demonstrativ (sg si pl)
A se angaja intr-un schimb verbal, a
identifica
elemente
din
universul
inconjurator, a se scuza si a raspunde la
scuze, a propune si a cere cuiva sa faca
ceva
Cantece si poezii
Cultura si civilizatie
Adjectivul posesiv (sg si pl)
A descrie persoane, locuri/ a identifica
elemente din universul inconjurator
Cantece si poezii, nume si prenume tipice
Cultura si civilizatie
Adjectivul
posesiv
si
adjectivul
demonstrativ (sg si pl)
A angaja si a incheia intr-un schimb
verbal, a identifica elemente din universul

2.2
2.3
3.2
4.1
4.3

13-24.02

2.2
2.3
4.1
4.3

1.1
2.2
2.3
3.1
4.1
4.2

1.1
1.3
2.2
2.3
3.2
4.1
4.3
1.1
2.2
2.3
4.1
4.3

27.02-3.03

6.03-24.03

3.04-7.04

8
martieMothers Day

27 31 martie
Scoala Altfel

2
10-14.04

Spring holiday:
19.04-30.04

14

UNIT 9: THE BEST


OF TIMES

15

UNIT
10:
GOOD
TIMES AHEAD

16

ROUND UP 5

17

FINAL REVIEW

inconjurator,
Cantece si poezii
Copilul despre sine / cultura si civilizatie
May
A angaja si a incheia un schimb verbal, a
identifica elemente din universal familiar,
a cere si a da informatii (de ordin
personal)
Jocuri si jucarii

1.1
1.2
2.2
2.3
3.1
4.1
4.3

Copilul despre sine/ vremea


Must, may
a identifica elemente din universal
familiar, a cere si a da informatii (de ordin
personal)
imbracaminte,
culori,
anotimpuri,
caracteristici climatice

1.1
1.2
2.2
2.3
3.1
3.2
4.3

Copilul despre sine/ vremea


Must, may
A angaja si a incheia un schimb verbal, a
identifica elemente din universal familiar,
a cere si a da informatii (de ordin
personal)
Jocuri si jucarii, imbracaminte, culori,
anotimpuri, caracteristici climatice
Copilul despre sine/ Familia/ Scoala/
activitati
Prezentul simple si continuu, may, must,
prepozitiile d eloc, adjectivul demonstrativ
si posesisv (sg/pl), substantivul, numeralul
cardinal (13-20)
A relata activitati la prezent, a angaja si a
incheia un schimb verbal, a identifica
elemente din universal familiar, a exprima

1.1
2.2
2.3
4.3

1.1
1.3
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.3

2-12.05

15-2.06

Celebrating
Europes Day

Educators Day
5.06 - 9.06

12-16.06

evaluare
sumativa

ceea ce iti place si un iti place


Varsta, sex, insusiri fizice si morale,
ocupatii, sarbatori in familia, obiecte
scolare , activitati curente, momentele
zilei, zilele saptamanii

Planificare anual
An colar 2016-2017
Unitatea colar: Scoala Gimnaziala TRAIAN SAVULESCU Homoraciu
Cadru didactic: Manache Ilona
Aria curricular: Limba si Comunicare
Disciplina: Limba Engleza
NR
CR
T
1

Unitatea de invatare

COMP.

Starter unit: Back together

1.1
1.3
2.1
2.3
3.1
4.3

Clasa a IV-a
Curriculum: nucleu
Nr. ore/spt.: 2
Manual: Set Sail 4
Nr de
ore

Saptaman
a

Observatii
TEST PREDICTIV

12.09-30.09

UNIT 1: ONE BIG HAPPY FAMILY


song: One big happy family

UNIT 2: WERE HAVING A PARTY


song: Its raining at the party

ROUND UP 1

UNIT 3: AN INTERESTING JOB


song: My favorite kind of person

UNIT 4: THIS IS MY LIFE


song: Morning or night

ROUND UP 2

1.2
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.3
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
4.3
1.2
2.2
2.3
3.1
4.3
1.1
2.1
2.2
2.3
3.2
4.1
2.1
2.2
2.3
3.2
4.1
4.3
2.1
2.2
2.3

3-14.10

17-28.10
si
7-11.11

5.10- Celebrating the


International Day of
Education

29.10-6.11
Autumn Holiday
Halloween
Trick
or
treat
sapt.24-28.oct

14 - 18.11

21.11-2.12
4

5-16.12
4
19 23.12
2

Winter Holiday
24.12-8.01

in

UNIT 5: WHATS COOKING?


song: All over the world

3.2
4.1
2.1
2.2
2.3
3.1
4.1
4.3

Revisin
9

10

11

12

13

UNIT 6: ZOO FOOD


song: A Happy Crocodile

ROUND UP 3

UNIT 7: WHERE WERE YOU?


*cf. Programei, se vor studia doar
termenii de vocabular si se vor utiliza
Present S&C
UNIT 8: ONCE UPON A TIME
*cf. Programei, se vor studia doar
termenii de vocabular si se vor utiliza
Present S&C

ROUND UP 4

9 27.01
6
2

1.2
2.2
2.3
3.2
4.1
4.3
2.2
2.3
4.1
4.3

1.1
2.2
2.3
3.1
4.1
4.2
1.1
1.3
2.2
2.3
3.2
4.1
4.3
1.1
2.2

30.01
03.02

13-24.02

2
27.02-3.03

6.03-24.03

2
3.04-7.04

2
10-14.04

8 martie- Mothers
Day

27 31 martie
Scoala Altfel

2.3
4.1
4.3

Spring
holiday:
19.04-30.04

14

UNIT 9: THE BEST OF TIMES

1.1
1.2
2.2
2.3
3.1
4.1
4.3

15

UNIT 10: GOOD TIMES AHEAD

1.1
1.2
2.2
2.3
3.1
3.2
4.3

1.1
2.2
2.3
4.3

1.1
1.3
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.3

16

17

ROUND UP 5

FINAL REVIEW

2-12.05

15-2.06

5.06 - 9.06

12-16.06

Celebrating
Europes Day

Educators Day

evaluare sumativa