Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA

ANEXA NR. 3
la Metodologie
Se certific exactitatea datelor
Director
(numele i prenumele)
DOMNULE DIRECTOR,
Subsemnatul(a)

(iniiala

tatlui)

la data de

nscut()

COD NUMERIC PERSONAL:


cu

domiciliul

localitatea
,

TELEFON:

, la data de
postul didactic/catedra

, judeul (sectorul)
strada
nr.
,
bloc
,
sc.
,
ap.
,
, posesor al B.I./carte de identitate seria
, nr.
, eliberat() de Poliia
, v rog s-mi aprobai ncadrarea ca TITULAR ncepnd cu anul colar 2013-2014, pe
de

nvmnt)

la

(unitatea/unitile

de

, localitatea
i a rezultatului admis" la proba practic/oral de
_
_

n baza notei
(*)

, obinute la
concursul de titularizare din anul 2009 sau la concursul de titularizare din anul 2010 sau la concursul de titularizare din anul
2011 i/sau n baza notei la proba practic/oral/inspecia special la clas
i a notei la
proba scris
(media
) obinute la concursul de titularizare din anul 2012.
Prezint urmtoarea situaie:
1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licen/bacalaureat:
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped.
etc.
,

Facultatea

,
nivelul
studiilor
(medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul
II
de
studii
universitare
de
masterat)

cu durata studiilor de
principal

ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.),

,
cu specializarea

promoia

,
media

la

b) Univ.,
etc.

examenul
Institutul,

de
stat
(licen)/absolvire
;
Academia, I.P. 3 ani, Colegiul,

,
c.

postliceal,

c.

media
de

de

maitri,

secundar
,
cu
departajare
Lic.

Ped.

Facultatea

nivelul studiilor (medii,


postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul II de
studii universitare de masterat)

principal

ani

(zi

sau

i.f.,

seral,

f.f.,

f.r.,

, secundar
examenul de stat (Ncen)/absolvire
c) Univ.,
etc.

Institutul,

i.d.),

, cu durata studiilor de
cu
specializarea

promoia

, media de departajare

Academia,

I.P.

ani,

Colegiul,

c.

postliceal,

c.

de

cu

maitri,

media
;
Lic.

la

Ped.
,

Facultatea

nivelul studiilor (medii,


postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul II de
studii
universitare
de
masterat)
de
principal

ani

(zi

sau

i.f.,

seral,

f.f.,

f.r.,

i.d.),

promoia

, cu durata studiilor
cu specializarea

secundar
/ cu media la examenul de stat (licen)/absolvire
;
/

/ media de departajare

2) Dup absolvirea cu diplom a studiilor universitare de lung durat/licen/masterat am absolvit cursuri postuniversitare
(studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de
masterat, studii universitare de masterat), dup cum urmeaz:
a) Instituia (Univ., Institutul, Academia)
,

specializarea
studiilor de

ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoiaI

, media de absolvire

cu durata
, media de departajare

b)

Instituia

(Univ.,

Institutul,

Academia)
,

specializarea
studiilor de
c)

Instituia

ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoia

;
(Univ.,

Institutul,

, media de absolvire

Academia)
,

specializarea
studiilor de

, cu durata
, media de departajare

ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoia

;
3) Am obinut definitivatul n anul
I n anul
, cu media
specialitatea

, cu media
, doctoratul

, media de absolvire
, gradul II n anul
n anul

, cu durata
, media de departajare
, cu media

, gradul
, la

echivalat cu gradul didactic I n anul


.
4) Sunt
nscris
la
examenul
naional
de
definitivare
n
nvmnt,
sesiunea
2013,
n
judeul
/municipiul Bucureti.
5) n anul colar 2012-2013 sunt ncadrat() cu contract pe perioad determinat pe postul/catedra
de
, de la
6) La 1 septembrie 2012 am avut

ani ntregi

vechime n nvmnt.

7) Avize i atestate:
Tipul avizului de culte:
Tipul avizului de alternativ:
Tipul avizului unitii de nvmnt militar:
Atestat educaie special: Q
Aviz IGP / A R R : Q
8) CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2010/2011
i n anul colar 2011/2012
;

Avizul liceului pedagogic:

[~\

NOT:
a) Pentru atssolvenW promoia 2012 i (debutanii aflai n primul an ide actflvttate se a n consdderare caiffkatvvul paaraal dn anul scooaar
2012-2013.
b) Pentru absofleenii prromoeei 2011 i debutani aflai n al doleea an de attMate se au n considerare caiffcaatvvui pentru anul coar
2011-2012i caifflcativul parral dn anul colar2012-2013.
c) n cazul nTtrerupperii actflvttii a catedr, nperioada uttmlor doi ani coafl se au n consdderare caiffccatvvek pentru uttmidoi ani coari
n care cadrui dddactic -a desfurat actvitatea.

9) Am ntrerupt activitatea n nvmnt pentru motivul


, cu (fr) acordul
Inspectorului colar
, prin decizia nr.
,
conform art.
din Legea nr. 53/2003, republicat, Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare.
10) Sunt/nu sunt unic ntreintor de familie. Am
copii n ntreinere. Soul/soia este/nu este angajat() n munc.
11) Prezint
avizul
medical
nr.
,
din
data
,
emis
de
, din care rezult
c sunt apt() pentru a preda n nvmnt i c ndeplinesc condiiile prevzute la art. 234 din Legea educaiei naionale
nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, pentru a fi ncadrat() n nvmnt.
(*) Se completeaz numai de cadrele didactice care au susinut probe practice/orale n cadrul concursului.

RSPUND de exactitatea datelor nscrise n aceast cerere i declar c voi suporta consecinele
dac am comunicat date eronate.
Data

Semntura

ANEXEZ, IN URMTOAREA ORDINE, actele n copie CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de ctre
directorul unitii unde funcionez n anul colar 2012-2013:
1) Copie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea/unitile de nvmnt la care
funcionez ca angajat cu contract individual de perioad determinat n anul colar 2012-2013
2) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care s reias domiciliu
3) Acte doveditoare n situaia schimbrii numelui (dac este cazul)
4) Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol)
5) Copii de pe certificatele de grade didactice dobndite, respectiv avize i atestate
6) Adeverine privind calificativele acordate pentru anii colari 2010/2011 i 2011/2012, respectiv calificativul
parial pentru anul colar 2012-2013 (conform fiei de evaluare)
7) Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional, nsoit de
documentele justificative
8) Copii ale programelor colare elaborate i aprobate, ale coperilor manualelor colare, ghidurilor i crilor,
ale studiilor i articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice
9) Copii ale adeverinelor/diplomelor din care reiese participarea la activiti desfurate n cadrul programelor
de reform coordonate de Ministerul Educaiei Naionale i/sau participarea la activiti desfurate n cadrul
programelor de formare continu
10) Adeverina de vechime n nvmnt
11) Documentele care s ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare
12) Acordul Ministerul Educaiei Naionale, inspectoratului colar, ntreprinderii de ntrerupere a activitii (dac
este cazul)
13) Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a
salariailor
14) Avizul medical din care s rezulte c sunt apt() pentru a preda n nvmnt.