Sunteți pe pagina 1din 3

Activitats sobre El hundimiento

Professor:Ferran Gonzlez
Curs: 4t.B

EL HUNDIMIENTO
El hundimiento (Der Untergang).
Ao 2005
Actors: Bruno Ganz (Adolf Hitler), Alexandra Maria Lara (Traudl Junge), Corinna Harfouch (Magda Goebbels), Ulrich
Matthes (Joseph Goebbels), Juliane Khler (Eva Braun), Heino Ferch (Albert Speer), Christian Berkel (Schenck),
Matthias Habich (Werner Haase), Thomas Kretschmann (Hermann Fegelein), Ulrich Noethen (Heinrich Himmler).
Director: Oliver Hirschbiegel.
Gnere: Bl-lica.

Un breu comentari sobre la pel-lcula


Der untergang ( El Hundimiento) s famosa por dues coses.
La primera, perqu de totes les pellcules dedicades als moments finals del nazisme, s la ms fidel als fets histrics.
El director Oliver Hirschbiegel i el productor Bernd Eichinger es basaren en diferents treballs per elaborar el gui, per
sobretot en el llibre homnim de Joachim Fest - un dels historiadors ms versats en Hitler i el rgim nazi - i en las
memries de Traudl Jungle, una de les secretaries de Hitler.
La segona ra, per la interpretaci de lactor Bruno Ganz que va realitzar un traball previ de quatre mesos per ficar-se
en la pell de Hitler. Segons Ganz, Hitler tenia un caracterstic accent austrac i una veu suau i atractiva, dun to tranquil.
Vaig intentar captar aix.
All que ms va fascinar Ganz no era que Hitler fos recolzat pel poble alemany, s que era estimat per aquest poble.
Malgrat els seus esforos al final va acabar reconeixent que como a actor no podia arribar al cor de Hitler, perqu no
en tenia.

ACTIVITATS
1. Busca informaci sobre tres personatges reals de lentorn de Hitler que apareguin a la pel-lcula.
2. Cita lany i la fase de guerra en la que es desenvolupa.
3. Comenta els aspectes principals de la ideologia nazi tractats a classe que apareixen a la pel-lcula. Argumenta-ho
amb exemples concrets que apareguin.

Activitats sobre El hundimiento

Professor:Ferran Gonzlez
Curs: 4t.B

4. Si has observat b, a Hitler li tremolava una m. Per qu? Explica-ho.


5. Descriu com s la vida a linterior del bnker?
6. Explica com reaccionen els diferents personatges davant la caiguda del rgim nazi.
7. Qu intenta fer Himler a les esquenes de Hitler? Busca informaci sobre aquest personatge i qu va fer. Desprs
argumenta si creus que aquesta proposta era acceptable vinguent dell.
8. Busca informaci del perqu les dones berlineses tenien por del soldats russos.
9. Com s la organitzaci de la famlia en els rgims feixistes?
10. Explica la intervenci dels nens i la seva educaci en aquests rgims.
11. Fixat en la frase del cartell de la pellcula pronunciada per Hitler: Si la guerra est perduda,no mimporta que el
poble alemany pateixi. No vessar una llgrima per ell. No mereix res millor
12. Comenta les dues escenes que ms thagin impactat i digues perqu.
13. Busca informaci rellevant sobre la batalla de Berlin: quan va durar, qui hi va intervenir, quin va ser el resultat tant
a nivell poltic, fsic com hum...
14. Quines conseqncies pel futur immediat dAlemanya portar el fet que bona part Berln fos ocupat i controlat per
lexrcit roig de lURSS?
15. Desprs de veure la pellcula, com descriuries Adolf Hitler com a persona i com a lder.
16. Dna la teva opini sobre el que has vist. Mnim 200 paraules.
17. Per ltim, busca algun testimoni dalg real que shagus viscut sota el rgim nazi: un oponent, un partidari,un
perseguit... i explica com va viure aquesta situaci.

No oblidis citar don has tret tota la informaci utilitzada en el treball

Guia per presentar el treball

1- El treball s OBLIGATORI

2- Sha de fer en ordinador:


2

Activitats sobre El hundimiento

Professor:Ferran Gonzlez
Curs: 4t.B

Cal copiar les preguntes i destacar-les en negreta


Les respostes en color normal
El cos de lletra ha de ser de 12
El format de lletra ha de ser Arial
Les pgines han destar numerades
Linterliniat ha de ser de 15
Ha de constar dun ndex

3- Sha de presentat grapat. No sacceptar cap treball sense grapar

4- A la portada hi ha de constar el segent:


- Ttol: Activitat sobre El hundimiento
- Nom alumne
- Curs i any
- Assignatura
- Nom i cognom professor

5- Data dentrega: dijous 5 de maig 2016. Podeu entregar-lo abans en el .Cas que ja lhagueu fet.

6- El treball es valorar amb una rbrica.