Sunteți pe pagina 1din 28

ORDIN Nr.

2264/2016 din 26 iulie 2016


pentru modificarea Ordinului preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr.
3.769/2015 privind declararea livrrilor/prestrilor i achiziiilor efectuate pe teritoriul naional
de persoanele nregistrate n scopuri de TVA i pentru aprobarea modelului i coninutului
declaraiei informative privind livrrile/prestrile i achiziiile efectuate pe teritoriul naional de
persoanele nregistrate n scopuri de TVA
EMITENT: MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
AGENIA NAIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 29 iulie 2016

n temeiul art. 11 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea i
funcionarea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare,
i al art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare,
preedintele Ageniei Naionale de Administrare Fiscal emite urmtorul ordin:
ART. I
Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 3.769/2015 privind
declararea livrrilor/prestrilor i achiziiilor efectuate pe teritoriul naional de persoanele
nregistrate n scopuri de TVA i pentru aprobarea modelului i coninutului declaraiei informative
privind livrrile/prestrile i achiziiile efectuate pe teritoriul naional de persoanele nregistrate n
scopuri de TVA, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 11 din 7 ianuarie 2016, cu
modificrile ulterioare, se modific dup cum urmeaz:
1. Articolul 10 va avea urmtorul cuprins:
"ART. 10
Prevederile prezentului ordin se aplic pentru operaiunile efectuate pe teritoriul naional, dup
cum urmeaz:
a) pentru perioada 1 iulie 2016 - 30 septembrie 2016, numai pentru operaiunile desfurate cu
persoane impozabile nregistrate n scopuri de TVA n Romnia i se completeaz informaiile din
cartuele A - C din anexa nr. 1;
b) ncepnd cu data de 1 octombrie 2016, declaraia se va completa integral, pentru toate
operaiunile efectuate pe teritoriul naional."
2. Anexele nr. 1 i 2 se modific i se nlocuiesc cu anexele nr. 1 i 2, care fac parte integrant
din prezentul ordin.

ART. II
Direciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal, Direcia general de administrare a marilor contribuabili, direciile generale regionale ale
finanelor publice i unitile fiscale subordonate acestora vor lua msuri pentru ducerea la
ndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Preedintele Ageniei Naionale de Administrare Fiscal,


Eugen-Drago Doro

Bucureti, 26 iulie 2016.


Nr. 2.264.
ANEXA 1*)
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.769/2015)
*) Anexa nr. 1 este reprodus n facsimil.
______________________________________________________________________________
| Agenia Naional de | DECLARAIE INFORMATIV PRIVIND LIVRRILE/ |
|
| Administrare Fiscal | PRESTRILE I ACHIZIIILE EFECTUATE PE
|
394
|
|
| TERITORIUL NAIONAL DE PERSOANELE
|
|
|
| NREGISTRATE N SCOPURI DE TVA
|
|
|______________________|___________________________________________|___________|
| Tip
| L - lunar
| |
_ _ _ _
___________ | |
| pltitor | T - trimestrial | | Perioada: Anul |_|_|_|_| Luna |___________| | |
|
| S - semestrial | |_____________________________________________| |
|
| A - anual
|
|
|
|_________________|
|
|
__
|
| sistemul normal de TVA
|__|
|
|
__
|
| sistemul de TVA la ncasare
|__|
|
|
_
_
|
| Au fost efectuate operaiuni n perioada de raportare?
DA |_| NU |_|
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| A. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI NREGISTRATE N SCOPURI DE TVA
|
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
| COD DE NREGISTRARE N SCOPURI DE TVA
RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|
|
|
| Cod CAEN al activitii preponderente efectiv desfurate n perioada de
|
| raportare
|
| ___________________________________________________________________________ |
| |
||
| |___________________________________________________________________________||
|
|
| DENUMIRE/NUME I PRENUME
|
| ___________________________________________________________________________ |
| |
||
| |___________________________________________________________________________||
|
|

| DOMICILIUL FISCAL (jude/sector, localitate, strad, nr., bloc, scar, etaj, |


| apartament, cod potal)
|
| ___________________________________________________________________________ |
| |
||
| |
||
| |___________________________________________________________________________||
|
______________________
___________________________________ |
| TELEFON |
|
FAX |
||
|
|______________________|
|___________________________________||
|
___________________________________________________________________ |
| E-MAIL |
||
|
|___________________________________________________________________||
|______________________________________________________________________________|
| B. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL/LEGAL/MPUTERNICIT
|
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
| COD DE IDENTIFICARE FISCAL/CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|
|
|
| DENUMIRE/NUME I PRENUME
|
| ___________________________________________________________________________ |
| |
||
| |___________________________________________________________________________||
|
|
| DOMICILIUL FISCAL (jude/sector, localitate, strad, nr., bloc, scar, etaj, |
| apartament, cod potal)
|
| ___________________________________________________________________________ |
| |
||
| |
||
| |___________________________________________________________________________||
|
______________________
___________________________________ |
| TELEFON |
|
FAX |
||
|
|______________________|
|___________________________________||
|
___________________________________________________________________ |
| E-MAIL |
||
|
|___________________________________________________________________||
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| C. REZUMAT DECLARAIE
|
|
___________________ |
| NUMRUL TOTAL AL PERSOANELOR IMPOZABILE NREGISTRATE
|
||
| N SCOPURI DE TVA N ROMNIA INCLUSE N DECLARAIE
|___________________||
|
|
|
NUMR DE BAZ
TVA*)
|
|
FACTURI
IMPOZABIL
|
|
________
_________
_________ |
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII (L) |
| |
| |
||
| defalcate pe fiecare cot de TVA efectuate |________| |_________| |_________||
| de ctre persoana impozabil care aplic
|
| sistemul normal de TVA, cu excepia celor
|
| pentru care au fost emise facturi
|
| simplificate
|
|
________
_________
_________ |
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII (L) |
| |
| |
||
| defalcate pe fiecare cot de TVA efectuate |________| |_________| |_________||
| de ctre persoana impozabil care aplic
|
| sistemul de TVA la ncasare, cu excepia
|
| celor pentru care au fost emise facturi
|
| simplificate
|
|
________
_________
_________ |
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII (LS)|
| |
| |#
||
| efectuate de ctre persoana impozabil
|________| |_________| |_________||
| care aplic sistemul normal de TVA pentru
|
| operaiunile derulate n regim special
|
| pentru ageniile de turism, pentru bunurile
|
| second-hand, opere de art, obiecte de
|
| colecie i antichiti
|
|
|
|
NUMR DE BAZ
TVA*)
|
|
FACTURI
IMPOZABIL
|
|
________
_________
_________ |
| ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII (A)
|
| |
| |
||

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

defalcate pe fiecare cot de TVA de la


persoane impozabile care aplic sistemul
normal de TVA, cu excepia celor pentru
care s-au primit facturi simplificate

|________| |_________| |_________||


|
|
|
________
_________
_________ |
ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII (A)
|
| |
| |
||
defalcate pe fiecare cot de TVA de la
|________| |_________| |_________||
persoane impozabile care aplic sistemul
|
de TVA la ncasare, cu excepia celor
|
pentru care s-au primit facturi
|
simplificate
|
________
_________
_________ |
ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII (AS)
|
| |
| |#
||
efectuate de la persoane impozabile
|________| |_________| |_________||
care aplic regimul special pentru
|
ageniile de turism, pentru bunurile
|
second-hand, opere de art, obiecte de
|
colecie i antichiti i care aplic
|
sistemul normal de TVA
|
|
NUMR DE BAZ
TVA*)
|
FACTURI
IMPOZABIL
|
________
_________
_________ |
LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII
|
| |
| |#
||
EFECTUATE PENTRU CARE SE APLIC TAXAREA
|________| |_________| |_________||
INVERS (V), din care:
|
________
_________
_________ |
- cereale i plante tehnice
|
| |
| |#
||
|________| |_________| |_________||
________
_________
_________ |
- deeuri feroase i neferoase
|
| |
| |#
||
|________| |_________| |_________||
________
_________
_________ |
- mas lemnoas
|
| |
| |#
||
|________| |_________| |_________||
________
_________
_________ |
- certificate de emisii de gaze cu efect
|
| |
| |#
||
de ser
|________| |_________| |_________||
________
_________
_________ |
- energie electric
|
| |
| |#
||
|________| |_________| |_________||
________
_________
_________ |
- certificate verzi
|
| |
| |#
||
|________| |_________| |_________||
________
_________
_________ |
- construcii/terenuri
|
| |
| |#
||
|________| |_________| |_________||
________
_________
_________ |
- aur de investiii
|
| |
| |#
||
|________| |_________| |_________||
________
_________
_________ |
- telefoane mobile
|
| |
| |#
||
|________| |_________| |_________||
________
_________
_________ |
- microprocesoare
|
| |
| |#
||
|________| |_________| |_________||
________
_________
_________ |
- console de jocuri, tablete PC i
|
| |
| |#
||
laptopuri
|________| |_________| |_________||
|
________
_________
_________ |
ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII EFECTUATE |
| |
| |
||
PENTRU CARE SE APLIC TAXAREA INVERS (C), |________| |_________| |_________||
din care:
|
________
_________
_________ |
- cereale i plante tehnice
|
| |
| |
||
|________| |_________| |_________||
________
_________
_________ |
- deeuri feroase i neferoase
|
| |
| |
||
|________| |_________| |_________||

|
________
_________
_________ |
| - mas lemnoas
|
| |
| |
||
|
|________| |_________| |_________||
|
________
_________
_________ |
| - certificate de emisii de gaze cu efect
|
| |
| |
||
| de ser
|________| |_________| |_________||
|
________
_________
_________ |
| - energie electric
|
| |
| |
||
|
|________| |_________| |_________||
|
________
_________
_________ |
| - certificate verzi
|
| |
| |
||
|
|________| |_________| |_________||
|
________
_________
_________ |
| - construcii/terenuri
|
| |
| |
||
|
|________| |_________| |_________||
|
________
_________
_________ |
| - aur de investiii
|
| |
| |
||
|
|________| |_________| |_________||
|
________
_________
_________ |
| - telefoane mobile
|
| |
| |
||
|
|________| |_________| |_________||
|
________
_________
_________ |
| - microprocesoare
|
| |
| |
||
|
|________| |_________| |_________||
|
________
_________
_________ |
| - console de jocuri, tablete PC i
|
| |
| |
||
| laptopuri
|________| |_________| |_________||
|
|
| *) TVA defalcat pe cote: 24%, 20%, 19%, 9%, 5%
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| D. REZUMAT DECLARAIE
|
|
___________________ |
| NUMRUL TOTAL AL PERSOANELOR NENREGISTRATE N SCOPURI |
||
| DE TVA INCLUSE N DECLARAIE
|___________________||
|
|
|
NUMR DE BAZ
TVA*)
|
|
FACTURI
IMPOZABIL
|
|
________
_________
_________ |
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII (L) |
| |
| |
||
| defalcate pe fiecare cot de TVA efectuate |________| |_________| |_________||
| de ctre persoana impozabil care aplic
|
| sistemul normal de TVA, cu excepia celor
|
| pentru care au fost emise facturi
|
| simplificate
|
|
________
_________
_________ |
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII (L) |
| |
| |
||
| defalcate pe fiecare cot de TVA efectuate |________| |_________| |_________||
| de ctre persoana impozabil care aplic
|
| sistemul de TVA la ncasare, cu excepia
|
| celor pentru care au fost emise facturi
|
| simplificate
|
|
________
_________
_________ |
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII (LS)|
| |
| |#
||
| efectuate de ctre persoana impozabil
|________| |_________| |_________||
| care aplic sistemul normal de TVA pentru
|
| operaiunile derulate n regim special
|
| pentru ageniile de turism, pentru bunurile
|
| second-hand, opere de art, obiecte de
|
| colecie i antichiti
|
|
|
|
NUMR DE FACTURI/ VALOARE ACHIZIII |
|
Bunuri**)
BORDEROURI
|
|
Servicii
ACHIZIIE/FILE
|
|
CARNET DE
|
|
COMERCIALIZARE A
|
|
PRODUSELOR DIN
|
|
SECTORUL AGRICOL/
|
|
NUMR CONTRACTE/
|
|
NUMR ALTE
|

|
DOCUMENTE
|
|
_________
________________
_________________ |
| ACHIZIII DE BUNURI I
|
| |
| |
||
| SERVICII (N)
|_________| |________________| |_________________||
|
|
| *) TVA defalcat pe cote: 24%, 20%, 19%, 9%, 5%
|
| **) pentru achiziiile de la persoane fizice va fi nscris natura bunurilor |
| achiziionate: cereale i plante tehnice, deeuri feroase i neferoase, mas |
| lemnoas, terenuri, construcii, alte bunuri i servicii
|
|______________________________________________________________________________|
| E. REZUMAT DECLARAIE
|
|
___________________ |
| NUMRUL TOTAL AL PERSOANELOR IMPOZABILE NESTABILITE N |
||
| ROMNIA CARE SUNT STABILITE N ALT STAT MEMBRU,
|___________________||
| NENREGISTRATE I CARE NU SUNT OBLIGATE S SE
|
| NREGISTREZE N SCOPURI DE TVA N ROMNIA INCLUSE N
|
| DECLARAIE
|
|
|
|
NUMR DE BAZ
TVA*)
|
|
FACTURI
IMPOZABIL
|
|
________
_________
_________ |
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII (L) |
| |
| |
||
| defalcate pe fiecare cot de TVA efectuate |________| |_________| |_________||
| de ctre persoana impozabil care aplic
|
| sistemul normal de TVA, cu excepia celor
|
| pentru care au fost emise facturi
|
| simplificate
|
|
________
_________
_________ |
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII (L) |
| |
| |#
||
| defalcate pe fiecare cot de TVA efectuate |________| |_________| |_________||
| de ctre persoana impozabil care aplic
|
| sistemul de TVA la ncasare, cu excepia
|
| celor pentru care au fost emise facturi
|
| simplificate
|
|
________
_________
_________ |
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII (LS)|
| |
| |
||
| efectuate de ctre persoana impozabil
|________| |_________| |_________||
| care aplic sistemul normal de TVA pentru
|
| operaiunile derulate n regim special
|
| pentru ageniile de turism, pentru bunurile
|
| second-hand, opere de art, obiecte de
|
| colecie i antichiti
|
|
________
_________
_________ |
| ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII EFECTUATE |
| |
| |
||
| PENTRU CARE SE APLIC TAXAREA INVERS (C) |________| |_________| |_________||
|
|
| *) TVA defalcat pe cote: 24%, 20%, 19%, 9%, 5%
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| F. REZUMAT DECLARAIE
|
|
___________________ |
| NUMRUL TOTAL AL PERSOANELOR IMPOZABILE NENREGISTRATE |
||
| I CARE NU SUNT OBLIGATE S SE NREGISTREZE N SCOPURI |___________________||
| DE TVA N ROMNIA, NESTABILITE PE TERITORIUL UNIUNII
|
| EUROPENE, INCLUSE N DECLARAIE
|
|
|
|
NUMR DE BAZ
TVA*)
|
|
FACTURI
IMPOZABIL
|
|
________
_________
_________ |
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII (L) |
| |
| |
||
| defalcate pe fiecare cot de TVA efectuate |________| |_________| |_________||
| de ctre persoana impozabil care aplic
|
| sistemul normal de TVA, cu excepia celor
|
| pentru care au fost emise facturi
|
| simplificate
|
|
________
_________
_________ |
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII (L) |
| |
| |
||
| defalcate pe fiecare cot de TVA efectuate |________| |_________| |_________||
| de ctre persoana impozabil care aplic
|
| sistemul de TVA la ncasare, cu excepia
|

| celor pentru care au fost emise facturi


|
| simplificate
|
|
________
_________
_________ |
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII (LS)|
| |
| |#
||
| efectuate de ctre persoana impozabil
|________| |_________| |_________||
| care aplic sistemul normal de TVA pentru
|
| operaiunile derulate n regim special
|
| pentru ageniile de turism, pentru bunurile
|
| second-hand, opere de art, obiecte de
|
| colecie i antichiti
|
|
________
_________
_________ |
| ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII EFECTUATE |
| |
| |
||
| PENTRU CARE SE APLIC TAXAREA INVERS (C) |________| |_________| |_________||
|
|
| *) TVA defalcat pe cote: 24%, 20%, 19%, 9%, 5%
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| G. REZUMAT DECLARAIE
|
|
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
|
|
NR. BONURI NCASRI
BAZ
TVA*)
|
|
FISCALE
IMPOZABIL
|
|
_________
_________
_________
_________ |
| NCASRI N PERIOADA DE
|
| |
| |
| |
||
| RAPORTARE PRIN INTERMEDIUL
|_________| |_________| |_________| |_________||
| AMEF***) INCLUSIV NCASRILE
|
| PRIN INTERMEDIUL BONURILOR
|
| FISCALE CARE NDEPLINESC
|
| CONDIIILE UNEI FACTURI
|
| SIMPLIFICATE INDIFERENT DAC
|
| AU/NU AU NSCRIS CODUL DE
|
| NREGISTRARE N SCOPURI DE
|
| TVA AL BENEFICIARULUI (1)
|
|
________
_________
_________ |
| NCASRI N PERIOADA DE RAPORTARE
|
| |
| |
||
| EFECTUATE DIN ACTIVITI EXCEPTATE DE LA
|________| |_________| |_________||
| OBLIGAIA UTILIZRII AMEF***) (2) CONFORM
|
| PREVEDERILOR LEGALE N VIGOARE**)
|
|
|
| *) TVA defalcat pe cote: 20%, 19%, 9%, 5%
|
| **) OUG NR. 28/1999 privind obligaia operatorilor economici de a utiliza
|
| aparate de marcat electronice fiscale, republicat, cu modificrile i
|
| completrile ulterioare
|
| ***) AMEF - aparate de marcat electronice fiscale
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
|
_______________ |
| H. REZUMAT DECLARAIE
(sum de control) |
||
|
|_______________||
|
|
|
NUMR DE BAZ
TVA
|
|
FACTURI
IMPOZABIL
24%
|
|
________
_________
_________ |
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII
|
| |
| |
||
| (L)
|________| |_________| |_________||
|
________
_________
_________ |
| ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII (A + C)
|
| |
| |
||
|
|________| |_________| |_________||
|
________
_________
_________ |
| ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII (A)
|
| |
| |
||
|
|________| |_________| |_________||
|
|
|
NUMR DE BAZ
TVA
|
|
FACTURI
IMPOZABIL
20%
|
|
________
_________
_________ |
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII
|
| |
| |
||
| (L)
|________| |_________| |_________||
|
________
_________
_________ |
| ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII (A + C)
|
| |
| |
||
|
|________| |_________| |_________||
|
________
_________
_________ |

| ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII (A)


|
| |
| |
||
|
|________| |_________| |_________||
|
|
|
NUMR DE BAZ
TVA
|
|
FACTURI
IMPOZABIL
19%
|
|
________
_________
_________ |
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII
|
| |
| |
||
| (L)
|________| |_________| |_________||
|
________
_________
_________ |
| ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII (A + C)
|
| |
| |
||
|
|________| |_________| |_________||
|
________
_________
_________ |
| ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII (A)
|
| |
| |
||
|
|________| |_________| |_________||
|
|
|
NUMR DE BAZ
TVA
|
|
FACTURI
IMPOZABIL
9%
|
|
________
_________
_________ |
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII
|
| |
| |
||
| (L)
|________| |_________| |_________||
|
________
_________
_________ |
| ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII (A + C)
|
| |
| |
||
|
|________| |_________| |_________||
|
________
_________
_________ |
| ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII (A)
|
| |
| |
||
|
|________| |_________| |_________||
|
|
|
NUMR DE BAZ
TVA
|
|
FACTURI
IMPOZABIL
5%
|
|
________
_________
_________ |
| LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII
|
| |
| |
||
| (L)
|________| |_________| |_________||
|
________
_________
_________ |
| ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII EFECTUATE |
| |
| |
||
| (A + C)
|________| |_________| |_________||
|
________
_________
_________ |
| ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII (A)
|
| |
| |
||
|
|________| |_________| |_________||
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| I. ALTE INFORMAII:
|
|
Baz
TVA*)
|
|
impozabil
|
| 1.
_________
_________ |
| 1.1 Livrri de bunuri/prestri de servicii defalcate |
| |
||
| pe fiecare cot de TVA pentru care s-au emis facturi |_________| |_________||
| simplificate care au nscris codul de nregistrare n
|
| scopuri de TVA al beneficiarului
|
|
Baz
TVA*)
|
|
impozabil
|
|
_________
_________ |
| 1.2 Livrri de bunuri/prestri de servicii defalcate |
| |
||
| pe fiecare cot de TVA pentru care s-au emis facturi |_________| |_________||
| simplificate fr a avea nscris codul de
|
| nregistrare n scopuri de TVA al beneficiarului i
|
| pentru care nu s-au emis bonuri fiscale
|
|
Baz
TVA*)
|
|
impozabil
|
|
_________
_________ |
| 1.3 Achiziii de bunuri i servicii defalcate pe
|
| |
||
| fiecare cot de TVA pentru care s-au primit facturi
|_________| |_________||
| simplificate de la persoane impozabile care aplic
|
| sistemul normal de TVA i care au nscris codul de
|
| nregistrare n scopuri de TVA al beneficiarului
|
|
Baz
TVA*)
|
|
impozabil
|
|
_________
_________ |
| 1.4 Achiziii de bunuri i servicii defalcate pe
|
| |
||
| fiecare cot de TVA pentru care s-au primit facturi
|_________| |_________||
| simplificate de la persoane impozabile care aplic
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

sistemul de TVA la ncasare i care au nscris codul


de nregistrare n scopuri de TVA al beneficiarului

|
|
Baz
TVA*)
|
impozabil
|
_________
_________ |
1.5 Achiziii de bunuri i servicii defalcate pe
|
| |
||
fiecare cot de TVA pentru care s-au primit bonuri
|_________| |_________||
fiscale care ndeplinesc condiiile unei facturi
|
simplificate i care au nscris codul de nregistrare
|
n scopuri de TVA al beneficiarului
|
|
2.
|
2.1 Plaja de facturi alocate
|
_______
_______
_______
________ |
de la seria |_______| numrul |_______| la seria |_______| numrul |________||
din care:
|
|
2.2 Numr total de facturi emise, n perioada de raportare, din plaja de
|
___________
|
facturi alocate: |___________|
|
_______
_______
_______
________ |
de la seria |_______| numrul |_______| la seria |_______| numrul |________||
din care:
|
_______
_______
|
- facturi stornate seria |_______| numrul |_______|
|
_______
_______
|
- facturi anulate
seria |_______| numrul |_______|
|
Baz
TVA*)
|
impozabil
|
_______
_______
_________
_________ |
- autofacturare
seria |_______| numrul |_______| |_________| |_________||
|
- emise de persoana impozabil n calitate de beneficiar, n numele
|
_______
_______
|
furnizorilor
seria |_______| numrul |_______|
|
|
2.3 Numr total de facturi emise, n perioada de raportare, de beneficiari n|
___________
|
numele persoanei impozabile:
|___________|
|
|
_______
_______
_______
________ |
de la seria |_______| numrul |_______| la seria |_______| numrul |________||
___________
_______
|
Denumire i CUI beneficiar:
|___________|
|_______|
|
|
2.4 Numr total de facturi emise, n perioada de raportare, de teri n
|
___________
|
numele persoanei impozabile:
|___________|
|
_______
_______
_______
_______ |
de la seria |_______| numrul |_______| la seria |_______| numrul |_______| |
___________
_______
|
Denumire i CUI ter:
|___________|
|_______|
|
|
3. n cazul n care soldul sumei negative nregistrate n decontul de TVA
|
aferent perioadei de raportare este solicitat la rambursare, se vor selecta |
datele cu privire la natura operaiunilor din care provine acesta:
|
____________________________________
__________________________________ |
| Achiziii de bunuri i
|#
|
| Livrri de bunuri imobile |
||
| servicii legate direct de
|
|
|____________________________|_____||
| bunurile imobile din
|
|
| Livrri de bunuri, cu
|#
||
| urmtoarele categorii:
|
|
| excepia bunurilor imobile:|
||
|______________________________|_____|
|____________________________|_____||
| a) parcuri eoliene
|
|
| a) cu cota de TVA 24%
|
||
|______________________________|_____|
|____________________________|_____||
| b) construcii rezideniale |
|
| b) cu cota standard de TVA |
||
|______________________________|_____|
| 20%
|
||
| c) cldiri de birouri
|
|
|____________________________|_____||
|______________________________|_____|
| c) cu cota de TVA 19%
|
||
| d) construcii industriale
|
|
|____________________________|_____||
|______________________________|_____|
| d) cu cota redus de TVA 9%|
||

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| e) altele
|
|
|______________________________|_____|
| Achiziii de bunuri, cu
|#
|
| excepia celor legate direct |
|
| de bunuri imobile:
|
|
|______________________________|_____|
| a) cu cota de TVA 24%
|
|
|______________________________|_____|
| b) cu cota standard de TVA
|
|
| 20%
|
|
|______________________________|_____|
| c) cu cota de TVA 19%
|
|
|______________________________|_____|
| d) cu cota redus de TVA 9% |
|
|______________________________|_____|
| e) cu cota redus de TVA 5% |
|
|______________________________|_____|
| Achiziii de servicii, cu
|#
|
| excepia celor legate direct |
|
| de bunuri imobile:
|
|
|______________________________|_____|
| a) cu cota de TVA 24%
|
|
|______________________________|_____|
| b) cu cota standard de TVA
|
|
| 20%
|
|
|______________________________|_____|
| c) cu cota de TVA 19%
|
|
|______________________________|_____|
| d) cu cota redus de TVA 9% |
|
|______________________________|_____|
| e) cu cota redus de TVA 5% |
|
|______________________________|_____|
| Importuri de bunuri
|
|
|______________________________|_____|
| Achiziii imobilizri
|
|
| necorporale
|
|
|______________________________|_____|

|____________________________|_____||
| e) cu cota redus de TVA 5%|
||
|____________________________|_____||
| Livrri de bunuri scutite |
||
| de TVA
|
||
|____________________________|_____||
| Livrri de bunuri/prestri |
||
| de servicii pentru care se |
||
| aplic taxarea invers
|
||
|____________________________|_____||
| Prestri de servicii:
|#
||
|____________________________|_____||
| a) cu cota de TVA 24%
|
||
|____________________________|_____||
| b) cu cota standard de TVA |
||
| 20%
|
||
|____________________________|_____||
| c) cu cota de TVA 19%
|
||
|____________________________|_____||
| d) cu cota redus de TVA 9%|
||
|____________________________|_____||
| e) cu cota redus de TVA 5%|
||
|____________________________|_____||
| Prestri de servicii
|
||
| scutite de TVA
|
||
|____________________________|_____||
| Livrri intracomunitare de |
||
| bunuri
|
||
|____________________________|_____||
| Prestri intracomunitare de|
||
| servicii
|
||
|____________________________|_____||
| Exporturi de bunuri
|
||
|____________________________|_____||
| Livrri imobilizri
|
||
| necorporale
|
||
|____________________________|_____||
| Persoana impozabil nu a
|
||
| efectuat livrri de bunuri/|
||
| prestri servicii n
|
||
| perioada de raportare
|
||
|____________________________|_____||
|
4. Date aferente operaiunilor desfurate de ctre persoana impozabil care |
aplic sistemul normal de TVA
|
Valoare TVA*) |
______________ |
4.1 TVA deductibil aferent facturilor achitate n perioada |______________||
de raportare indiferent de data n care acestea au fost
|
primite de la persoane impozabile care aplic sistemul de
|
TVA la ncasare, defalcat pe fiecare cot de TVA
|
|
5. Date aferente operaiunilor desfurate de ctre persoana impozabil care |
aplic sistemul de TVA la ncasare
|
Valoare TVA*) |
______________ |
5.1 TVA colectat aferent facturilor ncasate n perioada
|______________||
de raportare, indiferent de data la care acestea au fost
|
emise de ctre persoana impozabil care aplic sistemul TVA
|
la ncasare, defalcat pe fiecare cot de TVA
|
Valoare TVA*) |
______________ |
5.2 TVA deductibil aferent facturilor achitate n perioada |______________||
de raportare, indiferent de data n care acestea au fost
|
primite de la persoane impozabile care aplic sistemul
|
normal de TVA, defalcat pe fiecare cot de TVA
|
Valoare TVA*) |
______________ |
5.3 TVA deductibil aferent facturilor achitate n perioada |______________||
de raportare, indiferent de data n care acestea au fost
|

| primite de la persoane impozabile care aplic sistemul


|
| de TVA la ncasare, defalcat pe fiecare cot de TVA
|
|
|
| 6. TVA colectat aferent marjei de profit din perioada de raportare
|
| indiferent de data la care au fost efectuate operaiunile de ctre persoanele|
| impozabile care aplic regimul special pentru ageniile de turism, pentru
|
| bunurile second-hand, opere de art, obiecte de colecie i antichiti
|
|
|
| 6.1 Persoanele impozabile care aplic regimul special pentru ageniile de
|
| turism, vor completa:
|
|
|
|
Suma total
Costurile
Marja de
TVA
|
|
pltit de
ageniei de
profit
|
|
cltor
turism
|
|
___________
_______________
__________
___________
|
|
|
| |
| |
| |
|
|
|
|___________| |_______________| |__________| |___________|
|
|
|
| 6.2 Persoanele impozabile care aplic regimul special pentru bunurile
|
| second-hand, opere de art, obiecte de colecie i antichiti vor completa: |
|
|
|
Pre de
Pre de
Marja de
TVA
|
|
vnzare
cumprare
profit
|
|
___________
_______________
__________
___________
|
|
|
| |
| |
| |
|
|
|
|___________| |_______________| |__________| |___________|
|
|
|
| 7. n situaia n care ai desfurat, n perioada de raportare, activiti |
| dintre cele nscrise n list vei selecta activitatea corespunztoare i
|
| vei nscrie valoarea livrrilor/prestrilor, precum i TVA aferent
|
|
|
|
List
Valoarea livrrilor/
Valoare TVA*)
|
|
activiti
prestrilor
|
|
__________
___________
______________ |
|
|__________|
|___________|
|______________| |
|
|
| *) TVA defalcat pe cote: 24%, 20%, 19%, 9%, 5%
|
|______________________________________________________________________________|
____________
Subsemnatul, ___________, n calitate de reprezentant legal |____________|,
declar, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele din
aceast declaraie sunt corecte i complete, iar persoana care a ntocmit
prezenta declaraie este:
denumire
CUI
calitate
_
_________
_______
________
- persoan juridic |_| |_________| |_______| |________|
funcia n
cadrul
persoanei
alt
nume i prenume
CNP/NIF
impozabile
calitate
_
_______________
_______
____________
_________
- persoan fizic |_| |_______________| |_______| |____________| |_________|
De asemenea, subsemnatul ___________________, n calitate de reprezentant
____________
legal |____________|, declar:
_______
1. sunt de acord ca, pentru anul fiscal |_______|, n sensul prevederilor
art. 11 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur
fiscal, datele nscrise n prezenta declaraie referitoare la tranzaciile
derulate cu fiecare persoan impozabil (client/furnizor) nregistrat n
scopuri de TVA s fie consultate de ctre aceasta prin intermediul aplicaiei
informatice puse la dispoziie de ANAF.
_
_
DA |_|*)
NU |_|
2. sunt de acord cu schimbarea opiunii, astfel ca pentru anul fiscal

_______
|_______| n sensul prevederilor art. 11 alin. (3) lit. d) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedur fiscal, datele nscrise n prezenta
declaraie referitoare la tranzaciile derulate cu fiecare persoan impozabil
(client/furnizor) nregistrat n scopuri de TVA s fie consultate de ctre
aceasta prin intermediul aplicaiei informatice puse la dispoziie de ANAF
_
DA |_|*)
____________________________
|
|
|____________________________|
Semntur
-----------Informaiile rezultate din prezenta declaraie pot face obiectul analizei de
risc conform prevederilor din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur
fiscal.
-----------*) Acordul persoanei impozabile exprimat prin DA va fi valabil pentru toate
declaraiile informative 394 pentru care exist obligativitatea depunerii n
anul fiscal menionat, fr a avea posibilitatea schimbrii opiunii.
______________________________________________________________________________
| Se completeaz de personalul organului fiscal
|
|
|
| Organ fiscal _______________________________________________________________ |
|
|
| Numr nregistrare _______________________ Data nregistrrii ______________ |
|
|
| Numele persoanei care a verificat __________________________________________ |
|
|
| Cod M.F.P. 14.13.01.02/f
Numr operator de date cu caracter personal
|
|______________________________________________________________________________|
Cod MFP 14.13.01.02/f
______________________________________________________________________________
|
LISTA OPERAIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAIONAL (lit. C)
|
| (cu detaliere pe fiecare operaiune cu TVA i pe fiecare operaiune cu
|
| taxarea invers pentru cereale i plante tehnice, deeuri feroase i
|
| neferoase, certificate de emisii de gaze cu efect de ser, energie electric,|
| certificate verzi, construcii, aur de investiii, microprocesoare, console |
| de jocuri, tablete PC i laptopuri, efectuate cu persoane nregistrate n
|
| scopuri de TVA)
|
|
(lei) |
|______________________________________________________________________________|
| Nr. *) Tip
Cod de nregistrare
Denumire/Nume i prenume
|
| crt.
n scopuri de TVA
beneficiar/furnizor
|
|
L/A
|
|
A
Nr. de
Baza
TVA**)
|
|
V/C
facturi
impozabil
|
|
LS/AS
|
|______________________________________________________________________________|
| ____
____
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________________ |
| | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
||
| |____| |____| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_______________________________________||
|
_________
_________
___________ |
|
|
| |
| |
||
|
|_________| |_________| |___________||
|
_________
_________
___________ |
| n cazul selectrii tip LS/AS, se vor
|
| |
| |#
||
| completa numrul de facturi i baza
|_________| |_________| |___________||
| impozabil.
|
| _____________________________________________________________________________|
| n cazul selectrii tip V/C, se vor completa pentru fiecare furnizor/
|
| beneficiar i urmtoarele:
|
|
|
| Nr. crt.
Bunuri/
Cod i denumire NC produs
|

|
Servicii
|
|______________________________________________________________________________|
| ____
______
______________________________
|
| | 1 |
|
|
|
|
|
| |____|
|______|
|______________________________|
|
|______________________________________________________________________________|
| *) Tip operaiune: L - livrri, A - achiziii, LS - livrri regim special,
|
| AS - achiziii regim special, A - achiziii de la persoane impozabile care |
| aplic sistemul de TVA la ncasare, V - livrri cu taxare invers,
|
| C - achiziii cu taxare invers
|
| **) TVA defalcat pe cote 24%, 20%, 19%, 9%, 5%
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
|
LISTA OPERAIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAIONAL (lit. D)
|
| (cu detaliere pe operaiuni efectuate cu persoane nenregistrate n scopuri |
| de TVA)
|
|
(lei) |
|______________________________________________________________________________|
| Nr. *) Tip CIF/
Bunuri/
Denumire/Nume i prenume
Tip document
|
| crt.
L
CUI/
Servicii***) beneficiar/furnizor
|
|
N
CNP/
|
|
LS
NIF/
Nr. de facturi/
Baza impozabil/TVA**) |
|
Adresa
Nr. borderouri achiziie/
|
|
Nr. file carnete
Valoare total
|
|
de comercializare
|
|
a produselor din
|
|
sectorul agricol/
|
|
Nr. contracte
|
|
Nr. alte documente
|
|______________________________________________________________________________|
| ____
____
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________________ |
| | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
|
||
| |____| |____| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|___________________________________||
|
|
| ara
Localitate
Jude/Sector
Strada
Nr.
Bloc
Apart.|
| _______
__________
___________
_________
______
_____
_____ |
||
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
||
||_______|
|__________| |___________| |_________| |______| |_____| |_____||
|
|
|
Alte detalii adres
|
|
__________________
|
|
|
|
|
|
|__________________|
|
|
_______
_______
________
_________
_________ |
|
|
|
|
|
|
| |
| |
||
|
|_______|
|_______|
|________| |_________| |_________||
|
|
|
________
_________
_________ |
| n cazul selectrii tip LS se vor completa |
| |
| |#
||
| numrul de facturi i baza impozabil.
|________| |_________| |_________||
|
|
| Excepii:
|
|
|
| pentru perioada 01.10.2016 - 31.12.2016,
Nr. total
Baza
TVA*)
|
| n cazul selectrii tip L pentru
de facturi impozabil
|
| facturi emise ctre persoane fizice,
________
_________
_________ |
| cu valoare individual/persoan mai mic
|
| |
| |
||
| sau egal cu 10.000 lei
|________| |_________| |_________||
| (valoare = baza impozabil + TVA)
|
|
|
| pentru perioada 01.10.2016 - 31.12.2016,
Nr. total
Baza
TVA**) |
| n cazul selectrii tip LS pentru
de facturi impozabil
|
| facturi emise ctre persoane fizice,
________
_________
_________ |
| cu valoare individual/persoan
|
| |
| |#
||
| mai mic sau egal cu 10.000 lei
|________| |_________| |_________||
| (valoare cu TVA inclus)
|
|______________________________________________________________________________|
| *) Tip operaiune: L - livrri, N - achiziii de bunuri/servicii pentru care |
| au fost primite facturi/borderouri de achiziii/file din carnetele de
|
| comercializare a produselor din sectorul agricol de la persoane
|

| nenregistrate, LS - livrri regim special


|
| **) TVA defalcat pe cote 24%, 20%, 19%, 9%, 5%
|
| ***) pentru achiziiile de la persoane nenregistrate va fi nscris natura |
| bunurilor achiziionate: cereale i plante tehnice, deeuri feroase i
|
| neferoase, mas lemnoas, terenuri, construcii, alte bunuri i servicii.
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
|
LISTA OPERAIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAIONAL (lit. E)
|
| (cu detaliere pe operaiuni efectuate cu persoane impozabile nestabilite n |
| Romnia care sunt stabilite n alt stat membru, nenregistrate i care nu
|
| sunt obligate s se nregistreze n scopuri de TVA n Romnia)
|
|
(lei) |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| Nr. *) Tip Cod valabil de
Denumire/Nume i prenume beneficiar/furnizor |
| crt.
L
TVA n statul
|
|
C
membru
Nr. de
Baza
TVA**)
|
|
LS
facturi
impozabil
|
|______________________________________________________________________________|
| ____
____
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________________ |
| | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
|
||
| |____| |____| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|___________________________________||
|
_________
_________
___________ |
|
|
| |
| |
||
|
|_________| |_________| |___________||
|
_________
_________
___________ |
| n cazul selectrii tip LS/AS se vor
|
| |
| |#
||
| completa numrul de facturi i baza
|_________| |_________| |___________||
| impozabil.
|
|______________________________________________________________________________|
| *) Tip operaiune: L - livrri, LS - livrri regim special C - achiziii cu |
| taxare invers
|
| **) TVA defalcat pe cote 24%, 20%, 19%, 9%, 5%
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
|
LISTA OPERAIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAIONAL (lit. F)
|
| (cu detaliere pe operaiuni efectuate cu persoane impozabile nenregistrate |
| i care nu sunt obligate s se nregistreze n scopuri de TVA n Romnia,
|
| nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene)
|
|
|
|
(lei) |
|______________________________________________________________________________|
| Nr. *) Tip Cod de
Denumire/Nume i prenume beneficiar/furnizor |
| crt.
L
nregistrare
|
|
C
Nr. de
Baza
TVA**)
|
|
LS
facturi
impozabil
|
|______________________________________________________________________________|
| ____
____
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________________ |
| | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
|
||
| |____| |____| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|___________________________________||
|
_________
_________
___________ |
|
|
| |
| |
||
|
|_________| |_________| |___________||
|
_________
_________
___________ |
| n cazul selectrii tip LS se vor
|
| |
| |#
||
| completa numrul de facturi i baza
|_________| |_________| |___________||
| impozabil.
|
|______________________________________________________________________________|
| *) Tip operaiune: L - livrri, LS - livrri regim special, C - achiziii cu |
| taxare invers
|
| **) TVA defalcat pe cote 24%, 20%, 19%, 9%, 5%
|
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
|
LISTA OPERAIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAIONAL (lit. G)
|
| (cu detaliere pe operaiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat |
| electronice fiscale (AMEF) precum i pentru operaiuni pentru care nu exist |
| obligaia utilizrii AMEF)
|

|
|
|
(lei) |
|______________________________________________________________________________|
| *) Tip operaiune
|
|
1
|
|
2 Luna Nr. de
Nr. bonuri
Total
din
Baza
TVA**) |
|
AMEF***) fiscale***)
ncasri care impozabil
|
|______________________________________________________________________________|
| ___
____
______
__________
_________
_________
___________ |
| |
| |
| |
| |
|
|
| |
| |
||
| |___| |____| |______| |__________|
|_________| |_________| |___________||
|______________________________________________________________________________|
| *) Tip operaiune:
|
| 1 - ncasri lunare prin intermediul aparatelor de marcat electronice
|
| fiscale, cu excepia celor pentru care s-au emis facturi. Se vor declara
|
| inclusiv ncasrile prin intermediul bonurilor fiscale care ndeplinesc
|
| condiiile unei facturi simplificate, indiferent dac au/nu au nscris codul |
| de nregistrare n scopuri de TVA al beneficiarului (se va defalca numrul
|
| AMEF pentru fiecare lun n parte).
|
| 2 - ncasri lunare efectuate din activiti exceptate de la obligaia
|
| utilizrii aparatelor de marcat electronice fiscale
|
| **) TVA defalcat pe cote 20%, 19%, 9%, 5%
|
| ***) se va completa numai pentru 1.
|
|______________________________________________________________________________|

Casetele gri au fost marcate cu #.

ANEXA 2
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.769/2015)
INSTRUCIUNI
de depunere i completare a formularului (394) "Declaraie informativ privind
livrrile/prestrile i achiziiile efectuate pe teritoriul naional de persoanele nregistrate n
scopuri de TVA", cod MFP 14.13.01.02/f
1. Declaraia se completeaz i se depune de ctre:
a) persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA n Romnia conform art. 316 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, denumit n continuare
Codul fiscal, pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii taxabile n Romnia pentru care
persoana obligat la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din
Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal. Declaraia se depune pentru orice
operaiune taxabil n Romnia pentru care, conform titlului VII din Codul fiscal, este emis o
factur, inclusiv pentru avansuri, precum i pentru operaiunile la care se aplic sistemul TVA la
ncasare.
Declaraia trebuie s conin facturile care au fost emise n perioada de raportare, inclusiv cele
care au nscris meniunea "taxare invers" sau "TVA la ncasare", indiferent de data la care
intervine exigibilitatea TVA.
De asemenea, n declaraie se nscriu, pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii taxabile n
Romnia, urmtoarele informaii:
- baza impozabil i TVA aferente facturilor emise prin autofacturare conform lit. I pct. 2 din
anexa nr. 1 la ordin;

- valoarea total a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate i bonurile fiscale care
ndeplinesc condiiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) i (21)
din Codul fiscal, indiferent dac au/nu au nscris codul de nregistrare n scopuri de TVA al
beneficiarului;
- valoarea total a documentelor emise pentru livrri de bunuri/prestri de servicii pentru care
nu exist obligaia emiterii unei facturi i nici a bonului fiscal;
b) persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA n Romnia conform art. 316 din Codul
fiscal, care realizeaz achiziii de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrrii/prestrii este
n Romnia conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv achiziiile pentru care
beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) i (6) i art. 331 din Codul
fiscal, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei.
Nu se nscriu achiziiile intracomunitare de bunuri i servicii pentru care exist obligativitatea
nscrierii n declaraia 390.
Declaraia trebuie s conin facturile care au fost primite n perioada de raportare, indiferent de
data la care intervine exigibilitatea TVA, inclusiv cele care au nscris meniunea "taxare invers"
sau "TVA la ncasare", precum i borderourile de achiziii de bunuri, filele din carnetele de
comercializare a produselor din sectorul agricol n cazul achiziiilor efectuate de la persoane fizice,
contracte ncheiate cu persoane fizice i/sau alte documente.
De asemenea, n declaraie se nscrie valoarea total a facturilor simplificate i a bonurilor fiscale
care ndeplinesc condiiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) i
(21) din Codul fiscal, dac au nscris codul de nregistrare n scopuri de TVA al beneficiarului.
2. Declaraia se depune la organul fiscal competent pn n data de 30 inclusiv a lunii urmtoare
ncheierii perioadei de raportare, declarate pentru depunerea decontului (luna, trimestrul etc.),
inclusiv dac n aceast perioad nu au fost realizate operaiuni de natura celor care fac obiectul
declaraiei. n cazul n care perioada de raportare este luna calendaristic, termenul de depunere a
declaraiei pentru luna ianuarie este pn la data de 28, respectiv 29 februarie.
3. n cazul n care, dup depunerea declaraiei, persoana impozabil constat existena unor
omisiuni/erori n datele declarate, aceasta trebuie s depun o nou declaraie corect completat
cu operaiunile care necesit modificarea i/sau operaiunile care nu au fost declarate, declaraie
care nlocuiete declaraia informativ depus iniial. Nu vor face obiectul redepunerii declaraiei
facturile primite de persoana impozabil n alt perioad de raportare fa de data emiterii
acestora de ctre furnizori.
4. Declaraia se depune n format electronic sub forma unui fiier PDF, care are ataat un fiier
XML, a crui structur este disponibil pe portalul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal
(ANAF).
4.1. Declaraia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distan, pe portalul eRomnia. Pentru depunerea declaraiei, pltitorul trebuie s dein un certificat calificat, eliberat
n condiiile Legii nr. 455/2001 privind semntura electronic, republicat.
4.2. Declaraia se poate depune i n format electronic, nsoit de anexa nr. 1 la ordin, n format
hrtie (doar prima pagin), semnat i tampilat, conform legii. Declaraia n format electronic,
nsoit de formularul listat, semnat i tampilat, se depune direct la registratura organului fiscal
competent ori se comunic prin pot cu confirmare de primire.
5. Declaraia se completeaz/valideaz cu ajutorul programelor de asisten. Programele de
asisten sunt puse la dispoziia contribuabililor gratuit de unitile fiscale subordonate sau pot fi
descrcate de pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro

Completarea declaraiei
SECIUNEA 1
Cartuul referitor la tipul pltitorului i perioada de raportare se completeaz cu:
a) la tip pltitor se nscrie perioada fiscal declarat pentru depunerea decontului de tax pe
valoarea adugat (formularul 300), prevzut la art. 322 din Codul fiscal, respectiv L - luna, T trimestrul, S - semestrul, A - anul;
b) anul la care se refer declaraia; se nscrie anul calendaristic cu 4 caractere (de exemplu,
2015);
c) luna - se nscrie cu cifre arabe numrul aferent perioadei de raportare (de exemplu, 01 pentru
ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an);
d) sistem normal de TVA - se completeaz n cazul n care persoana impozabil care depune
declaraia a optat pentru aplicarea sistemului normal de TVA;
e) sistem de TVA la ncasare - se completeaz n cazul n care persoana impozabil care depune
declaraia a optat pentru aplicarea sistemului de TVA la ncasare;
f) n situaia n care persoana impozabil nu a desfurat operaiuni n perioada de raportare, se
va bifa csua corespunztoare.
A. Date de identificare ale persoanei nregistrate n scopuri de TVA
1. Cod de nregistrare n scopuri de TVA - se nscrie codul de nregistrare n scopuri de TVA (codul
de identificare fiscal precedat de prefixul RO).
2. Codul CAEN - se nscrie codul CAEN al activitii preponderente efectiv desfurate n perioada
de raportare.
3. Denumire/Nume i prenume - se nscriu, dup caz, denumirea sau numele i prenumele
persoanei nregistrate n scopuri de TVA.
4. Domiciliul fiscal - se nscrie adresa domiciliului fiscal al persoanei nregistrate n scopuri de
TVA.
B. Date de identificare ale reprezentantului fiscal/legal/mputernicitului
1. Cod de identificare fiscal/CNP - se nscrie codul de identificare fiscal sau codul numeric
personal al reprezentantului fiscal/legal ori al mputernicitului.
2. Denumire/Nume i prenume - se nscriu, dup caz, denumirea sau numele i prenumele
persoanei impozabile care a fost desemnat ca reprezentant fiscal/legal sau mputernicit de ctre
persoana impozabil strin.
3. Domiciliul fiscal - se nscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.
C. Rezumatul declaraiei privind operaiunile desfurate cu persoane impozabile nregistrate
n scopuri de TVA n Romnia
Acest cartu conine:
1. numrul total al persoanelor impozabile nregistrate n scopuri de TVA incluse n declaraie,
indiferent de numrul operaiunilor;
2. numrul total al facturilor emise pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii defalcate pe
fiecare cot de TVA efectuate de ctre persoana impozabil care aplic sistemul normal de TVA, cu

excepia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;


3. valoarea total a bazei impozabile aferent livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii taxabile i
valoarea total a TVA aferent acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de ctre persoana
impozabil care aplic sistemul normal de TVA, cu excepia celor pentru care au fost emise facturi
simplificate;
4. numrul total al facturilor emise pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii defalcate pe
fiecare cot de TVA efectuate de ctre persoana impozabil care aplic sistemul de TVA la ncasare,
cu excepia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
5. valoarea total a bazei impozabile aferent livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii taxabile
pentru care se aplic sistemul de TVA la ncasare i valoarea total a TVA aferent acestora,
defalcate pe cote de TVA, efectuate de ctre persoana impozabil care aplic sistemul de TVA la
ncasare, cu excepia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
6. numrul total al facturilor emise pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii efectuate de
ctre persoana impozabil care aplic sistemul normal de TVA, pentru operaiunile derulate n
regim special pentru ageniile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de art, obiecte de
colecie i antichiti;
7. valoarea total a bazei impozabile aferent livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii efectuate
de ctre persoana impozabil care aplic sistemul normal de TVA, pentru operaiunile derulate n
regim special pentru ageniile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de art, obiecte de
colecie i antichiti;
8. numrul total al facturilor primite pentru achiziiile de bunuri i servicii defalcate pe fiecare
cot de TVA de la persoane impozabile care aplic sistemul normal de TVA, cu excepia celor
pentru care au fost primite facturi simplificate;
9. valoarea total a bazei impozabile aferent achiziiilor de bunuri i servicii taxabile i valoarea
total a TVA aferent acestora, defalcate pe cote de TVA, de la persoane impozabile care aplic
sistemul normal de TVA, cu excepia celor pentru care s-au primit facturi simplificate;
10. numrul total al facturilor primite pentru achiziiile de bunuri i servicii defalcate pe fiecare
cot de TVA de la persoane impozabile care aplic sistemul de TVA la ncasare, cu excepia celor
pentru care au fost primite facturi simplificate;
11. valoarea total a bazei impozabile aferent achiziiilor de bunuri i servicii taxabile pentru
care se aplic sistemul de TVA la ncasare i valoarea total a TVA aferent acestora, defalcate pe
cote de TVA, de la persoane impozabile care aplic sistemul de TVA la ncasare, cu excepia celor
pentru care s-au primit facturi simplificate;
12. numrul total al facturilor primite pentru achiziiile de bunuri i servicii efectuate de ctre
persoana impozabil de la persoane impozabile care aplic regimul special pentru ageniile de
turism, pentru bunurile second-hand, opere de art, obiecte de colecie i antichiti i aplic
sistemul normal de TVA;
13. valoarea total a bazei impozabile aferent achiziiilor de bunuri i servicii efectuate de la
persoane impozabile care aplic regimul special pentru ageniile de turism, pentru bunurile
second-hand, opere de art, obiecte de colecie i antichiti i care aplic sistemul normal de TVA;
14. numrul total al facturilor emise de ctre persoana impozabil pentru livrrile de
bunuri/prestrile de servicii efectuate, pentru care se aplic taxarea invers, conform art. 331 din
Codul fiscal;
15. valoarea total a bazei impozabile aferent livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii
efectuate pentru care se aplic taxarea invers, defalcat pe categorii de bunuri/prestri de servicii
pentru care se aplic taxarea invers, conform art. 331 din Codul fiscal;
16. numrul total al facturilor primite de ctre persoana impozabil, aferente achiziiilor de
bunuri i servicii pentru care se aplic taxarea invers, conform art. 331 din Codul fiscal;

17. valoarea total a bazei impozabile aferent achiziiilor de bunuri i serviciilor efectuate
pentru care se aplic taxarea invers i valoarea total a TVA aferent acestora, defalcate pe cote
de TVA i pe categorii de bunuri i servicii pentru care se aplic taxarea invers, conform art. 331
din Codul fiscal.
D. Rezumatul declaraiei privind operaiuni desfurate cu persoane nenregistrate n scopuri
de TVA
Acest cartu conine:
1. numrul total al persoanelor nenregistrate n scopuri de TVA incluse n declaraie, indiferent
de numrul operaiunilor;
2. numrul total al facturilor emise pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii defalcate pe
fiecare cot de TVA efectuate de ctre persoana impozabil care aplic sistemul normal de TVA, cu
excepia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
3. valoarea total a bazei impozabile aferent livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii taxabile i
valoarea total a TVA aferent acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de ctre persoana
impozabil care aplic sistemul normal de TVA, cu excepia celor pentru care au fost emise facturi
simplificate;
4. numrul total al facturilor emise pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii efectuate de
ctre persoana impozabil care aplic sistemul de TVA la ncasare, cu excepia celor pentru care au
fost emise facturi simplificate;
5. valoarea total a bazei impozabile aferent livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii taxabile
pentru care se aplic sistemul de TVA la ncasare i valoarea total a TVA aferent acestora,
defalcate pe cote de TVA, efectuate de ctre persoana impozabil care aplic sistemul de TVA la
ncasare, cu excepia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
6. numrul total al facturilor emise pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii efectuate de
ctre persoana impozabil care aplic sistemul normal de TVA, pentru operaiunile derulate n
regim special pentru ageniile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de art, obiecte de
colecie i antichiti;
7. valoarea total a bazei impozabile aferent livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii efectuate
de ctre persoana impozabil care aplic sistemul normal de TVA, pentru operaiunile derulate n
regim special pentru ageniile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de art, obiecte de
colecie i antichiti;
8. natura bunurilor/serviciilor care au fost achiziionate de la persoane fizice, respectiv: cereale i
plante tehnice, deeuri feroase i neferoase, mas lemnoas, terenuri, cldiri, alte bunuri i
servicii;
9. numrul total al facturilor/borderourilor de achiziii/filelor din carnetele de comercializare a
produselor din sectorul agricol/contractelor/altor documente aferente achiziiilor de bunuri i
servicii de la persoanele nenregistrate n scopuri de TVA;
10. valoarea total a achiziiilor de bunuri i servicii efectuate de la persoane nenregistrate n
scopuri de TVA.
E. Rezumatul declaraiei privind operaiunile desfurate cu persoane impozabile nestabilite n
Romnia care sunt stabilite n alt stat membru, nenregistrate i care nu sunt obligate s se
nregistreze n scopuri de TVA n Romnia
Acest cartu conine:
1. numrul total al persoanelor impozabile nestabilite n Romnia, care sunt stabilite n alte state
membre, nenregistrate i care nu sunt obligate s se nregistreze n scopuri de TVA n Romnia,

indiferent de numrul operaiunilor;


2. numrul total al facturilor emise pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii defalcate pe
fiecare cot de TVA efectuate de ctre persoana impozabil care aplic sistemul normal de TVA, cu
excepia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
3. valoarea total a bazei impozabile aferent livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii taxabile i
valoarea total a TVA aferent acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de ctre persoana
impozabil care aplic sistemul normal de TVA, cu excepia celor pentru care au fost emise facturi
simplificate;
4. numrul total al facturilor emise pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii efectuate de
ctre persoana impozabil care aplic sistemul de TVA la ncasare, cu excepia celor pentru care au
fost emise facturi simplificate;
5. valoarea total a bazei impozabile aferent livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii taxabile
pentru care se aplic sistemul de TVA la ncasare i valoarea total a TVA aferent acestora,
defalcate pe cote de TVA, efectuate de ctre persoana impozabil care aplic sistemul de TVA la
ncasare, cu excepia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
6. numrul total al facturilor emise pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii efectuate de
ctre persoana impozabil care aplic sistemul normal de TVA, pentru operaiunile derulate n
regim special, respectiv ageniile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de art, obiecte
de colecie i antichiti;
7. valoarea total a bazei impozabile aferent livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii efectuate
de ctre persoana impozabil care aplic sistemul normal de TVA, pentru operaiunile derulate n
regim special pentru ageniile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de art, obiecte de
colecie i antichiti;
8. numrul total al facturilor primite pentru achiziiile de bunuri i servicii pentru care
beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) i (6) din Codul fiscal;
9. valoarea total a bazei impozabile aferent achiziiilor de bunuri i servicii pentru care
beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) i (6) din Codul fiscal i
valoarea total a TVA aferent acestora, defalcate pe cote de TVA;
10. se vor declara numai operaiunile taxabile pentru care locul livrrii/prestrii este n Romnia
conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal i, n cazul achiziiilor de bunuri/servicii,
beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) i (6) din Codul fiscal, care
nu se nscriu n declaraia recapitulativ privind livrrile/achiziiile/prestrile intracomunitare
(formular 390).
F. Rezumatul declaraiei privind operaiunile desfurate cu persoane impozabile
nenregistrate i care nu sunt obligate s se nregistreze n scopuri de TVA n Romnia, nestabilite
pe teritoriul Uniunii Europene
Acest cartu conine:
1. numrul total al persoanelor impozabile nenregistrate i care nu sunt obligate s se
nregistreze n scopuri de TVA n Romnia, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, indiferent de
numrul operaiunilor;
2. numrul total al facturilor emise pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii defalcate pe
fiecare cot de TVA efectuate de ctre persoana impozabil care aplic sistemul normal de TVA, cu
excepia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
3. valoarea total a bazei impozabile aferent livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii taxabile i
valoarea total a TVA aferent acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de ctre persoana
impozabil care aplic sistemul normal de TVA, cu excepia celor pentru care au fost emise facturi
simplificate;

4. numrul total al facturilor emise pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii efectuate de


ctre persoana impozabil care aplic sistemul de TVA la ncasare, cu excepia celor pentru care au
fost emise facturi simplificate;
5. valoarea total a bazei impozabile aferent livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii taxabile
pentru care se aplic sistemul de TVA la ncasare i valoarea total a TVA aferent acestora,
defalcate pe cote de TVA, efectuate de ctre persoana impozabil care aplic sistemul de TVA la
ncasare, cu excepia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
6. numrul total al facturilor emise pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii efectuate de
ctre persoana impozabil care aplic sistemul normal de TVA, pentru operaiunile derulate n
regim special pentru ageniile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de art, obiecte de
colecie i antichiti;
7. valoarea total a bazei impozabile aferent livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii efectuate
de ctre persoana impozabil care aplic sistemul normal de TVA, pentru operaiunile derulate n
regim special, respectiv ageniile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de art, obiecte
de colecie i antichiti;
8. numrul total al facturilor primite pentru achiziiile de bunuri i servicii pentru care
beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) i (6) din Codul fiscal;
9. valoarea total a bazei impozabile aferent achiziiilor de bunuri i servicii pentru care
beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) i (6) din Codul fiscal i
valoarea total a TVA aferent acestora, defalcate pe cote de TVA;
10. se vor declara numai operaiunile taxabile pentru care locul livrrii/prestrii este n Romnia
conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal i, n cazul achiziiilor de bunuri/servicii,
beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) i (6) din Codul fiscal. Nu vor
fi declarate operaiunile de export i import de bunuri (inclusiv n cazul persoanei impozabile
pentru care s-a acordat certificat de amnare de la plata n vam a TVA) i nici operaiunile care se
nscriu n declaraia recapitulativ privind livrrile/achiziiile intracomunitare (formular 390).
G. Rezumatul declaraiei privind ncasrile realizate din operaiuni efectuate prin intermediul
aparatelor de marcat electronice fiscale, precum i din activiti exceptate, conform prevederilor
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia operatorilor economici de a
utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare
Acest cartu conine:
1. numrul total al bonurilor fiscale i valoarea total a ncasrilor efectuate prin intermediul
aparatelor de marcat electronice fiscale, emise n perioada de raportare, inclusiv a ncasrilor prin
intermediul bonurilor fiscale care ndeplinesc condiiile unei facturi simplificate, indiferent dac
au/nu au nscris codul de TVA al beneficiarului. Nu vor fi incluse n acest cartu bonurile fiscale
pentru care au fost emise facturi conform art. 319 din Codul fiscal;
2. valoarea total a bazei impozabile aferent livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii taxabile
efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale i valoarea total a TVA
aferent acestora, defalcate pe cote de TVA;
3. valoarea total a ncasrilor din activiti exceptate de la obligaia utilizrii aparatelor de
marcat electronice fiscale conform prevederilor legale n vigoare (Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 28/1999, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare). n situaia n care
pentru aceste activiti au fost emise i facturi, acestea se vor declara n cartuul corespunztor
operaiunii;
4. valoarea total a bazei impozabile aferent activitilor economice exceptate de la obligaia
utilizrii aparatelor de marcat electronice fiscale conform prevederilor legale n vigoare la data
aplicrii i valoarea total a TVA aferent acestora, defalcate pe cote de TVA.

H. Rezumatul declaraiei
Acest cartu se completeaz automat pe baza informaiilor cuprinse n listele de detaliu din
seciunea a 2-a i conine:
1. numrul total al facturilor emise/primite n perioada de raportare, defalcate pe cote de TVA,
cu excepia celor pentru care au fost emise/primite facturi simplificate;
2. valoarea total a bazei impozabile aferent livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii taxabile
efectuate, defalcat pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);
3. valoarea total a TVA aferent livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii taxabile efectuate,
defalcat pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);
4. valoarea total a bazei impozabile aferent achiziiilor de bunuri i servicii taxabile efectuate,
inclusiv cele pentru care se aplic taxarea invers, precum i cele pentru care se aplic sistemul de
TVA la ncasare defalcat pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);
5. valoarea total a TVA aferent achiziiilor de bunuri i servicii taxabile efectuate, inclusiv cele
pentru care se aplic taxarea invers, precum i cele pentru care se aplic sistemul de TVA la
ncasare, defalcat pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%).
I. Alte informaii
Acest cartu conine:
1.1. valoarea total a bazei impozabile aferent livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii pentru
care s-au emis facturi simplificate care au nscris codul de nregistrare n scopuri de TVA al
beneficiarului i valoarea total a TVA aferent acestora defalcat pe cote de TVA (24%, 20%, 19%,
9%, 5%);
1.2. valoarea total a bazei impozabile aferent livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii pentru
care s-au emis facturi simplificate fr a avea nscris codul de nregistrare n scopuri de TVA al
beneficiarului i pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, defalcat pe cote de TVA (24%, 20%,
19%, 9%, 5%);
1.3. valoarea total a bazei impozabile aferent achiziiilor de bunuri i servicii pentru care s-au
primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplic sistemul normal de TVA i care au
nscris codul de nregistrare n scopuri de TVA al beneficiarului, defalcat pe cote de TVA (24%,
20%, 19%, 9%, 5%);
1.4. valoarea total a bazei impozabile aferent achiziiilor de bunuri i servicii pentru care s-au
primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplic sistemul de TVA la ncasare i care
au nscris codul de nregistrare n scopuri de TVA al beneficiarului, defalcat pe cote de TVA (24%,
20%, 19%, 9%, 5%);
1.5. valoarea total a bazei impozabile aferent achiziiilor de bunuri i servicii pentru care s-au
primit bonuri fiscale care ndeplinesc condiiile unei facturi simplificate i care au nscris codul de
nregistrare n scopuri de TVA al beneficiarului, defalcat pe cote de TVA (20%, 19%, 9%, 5%);
2.1. contribuabilii vor completa plaja de facturi alocate prin decizie intern scris conform
prevederilor legale n vigoare privind documentele financiar-contabile; se exclud facturile alocate
pentru operaiunile intracomunitare cu bunuri i servicii, import/export de bunuri i operaiuni
neimpozabile n Romnia;
2.2. numr total de facturi emise n perioada de raportare prevzut la art. 322 din Codul fiscal,
de la seria nr. .../la seria nr. ..., din care:
2.2.1. seria i numrul facturilor stornate; factura stornat reprezint factura emis de persoana
impozabil, a crei valoare total este negativ;

2.2.2. seria i numrul facturilor anulate; factura anulat reprezint factura emis de persoana
impozabil, netransmis beneficiarului, operaiunile nscrise n aceasta nefiind nregistrate n
contabilitatea persoanei impozabile;
2.2.3. seria i numrul facturilor emise prin autofacturare, inclusiv baza impozabil i TVA
aferente, defalcate pe fiecare cot (24%, 20%, 19%, 9%, 5%), cu excepia celor emise de beneficiar
n numele furnizorilor nscrise la pct. 2.2.4. Informaiile privind autofacturarea nu vor fi declarate la
alte rubrici din declaraie;
2.2.4 seria i numrul facturilor emise de persoana impozabil n calitate de beneficiar, n
numele furnizorilor, conform art. 319 alin. (18) din Codul fiscal.
Exemple:
1. Persoana impozabil A a alocat la nceputul anului o plaj de facturi de la seria A nr. 1 pn la
seria A nr. 100, ce va fi nscris la pct. 2.1. n prima perioad de raportare a emis facturi de la seria
A nr. 1 la seria A nr. 25, pe care le va nscrie la pct. 2.2.
n urmtoarele perioade de raportare se va nscrie la pct. 2.1 plaja de facturi alocate de la seria A
nr. 1 pn la seria A nr. 100, pn la utilizarea complet a acesteia.
2. Excepie: pentru anul 2016, contribuabilii vor declara la pct. 2.1 numai plaja de facturi rmas
neutilizat din plaja de facturi alocat la nceputul anului prin decizie intern.
De exemplu, la data de 1 octombrie 2016, persoana impozabil B are dou plaje de facturi
rmase neutilizate din plajele de facturi alocate, pe care le va declara la pct. 2.1, respectiv: de la
seria A nr. 80 la seria A nr. 100 i de la seria X nr. 78 la seria X nr. 100. Pentru luna octombrie, la pct.
2.2 vor fi nscrise facturile emise din plajele de facturi neutilizate, astfel: de la seria A nr. 80 la seria
A nr. 85 i de la seria X nr. 78 la seria X nr. 90;
2.3. numrul total de facturi emise n perioada de raportare de ctre beneficiari, n numele
persoanei impozabile, conform art. 319 alin. (18) din Codul fiscal, seria i numrul de ordine al
acestora, precum i denumire i CUI beneficiari;
2.4. numrul total de facturi emise n perioada de raportare de ctre teri, n numele persoanei
impozabile, conform art. 319 alin. (19) din Codul fiscal, seria i numrul de ordine al acestora,
precum i denumire i CUI teri.
Plajele de facturi/facturile nscrise n declaraie la pct. 2.1 - 2.4 se vor completa cu seria i
numrul de ordine, iar n situaia n care acestea nu conin dect numr de ordine, se vor completa
numai numerele respective (nu este exclus utilizarea unor serii alfanumerice);
3. descrierea operaiunilor din care provine soldul sumei negative nregistrat n decontul de TVA
de ctre persoana impozabil care depune declaraia i care este solicitat la rambursare n
perioada de raportare - se va/vor bifa csua/csuele corespunztoare fiecrei operaiuni n parte;
4. date aferente operaiunilor desfurate de ctre persoana impozabil care aplic sistemul
normal de TVA:
4.1. valoarea total a TVA deductibil aferent facturilor achitate n perioada de raportare,
indiferent de data n care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplic sistemul de
TVA la ncasare, defalcat pe fiecare cot de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);
5. date aferente operaiunilor desfurate de ctre persoana impozabil care aplic sistemul de
TVA la ncasare:
5.1. valoarea total a TVA colectat aferent facturilor ncasate n perioada de raportare,
indiferent de data la care acestea au fost emise de ctre persoana impozabil care aplic sistemul
de TVA la ncasare, defalcat pe fiecare cot de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);
5.2. valoarea total a TVA deductibil aferent facturilor achitate n perioada de raportare,
indiferent de data n care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplic sistemul
normal de TVA, defalcat pe fiecare cot de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);

5.3. valoarea total a TVA deductibil aferent facturilor achitate n perioada de raportare,
indiferent de data la care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplic sistemul de
TVA la ncasare, defalcat pe fiecare cot de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);
6. valoarea total a TVA colectat aferent marjei de profit din perioada de raportare, indiferent
de data la care au fost efectuate operaiunile de ctre persoanele impozabile care aplic regimul
special pentru ageniile de turism/regimul special pentru bunurile second-hand, opere de art,
obiecte de colecie i antichiti:
6.1. persoana impozabil care aplic regimul special pentru ageniile de turism va completa baza
de impozitare a serviciului unic constituit din marja de profit, exclusiv taxa, care se determin ca
diferen ntre suma total care va fi pltit de cltor, fr tax, i costurile ageniei de turism,
inclusiv taxa, aferente livrrilor de bunuri i prestrilor de servicii n beneficiul direct al cltorului,
n cazul n care aceste livrri i prestri sunt realizate de alte persoane impozabile, i TVA aferent;
6.2. persoana impozabil care aplic regimul special pentru bunurile second-hand, opere de art,
obiecte de colecie i antichiti va completa marja profitului ca diferen dintre preul de vnzare
aplicat de persoana impozabil revnztoare i preul de cumprare i TVA aferent;
7. n situaia n care persoana impozabil a desfurat n perioada de raportare
activitate/activiti definit/definite conform listei disponibile pe portalul ANAF (list ce poate fi
actualizat), indiferent de activitatea preponderent efectiv desfurat n perioada de raportare,
declarat la seciunea 1 lit. A, se vor completa valoarea livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii
fr TVA, precum i TVA aferent, defalcate pe cote (24%, 20%, 19%, 9%, 5%).
La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, aceast list cuprinde urmtoarele activiti:
1071 Cofetrie i produse de patiserie
4520 Spltorie auto
4730 Comer cu amnuntul al carburanilor pentru autovehicule n magazine specializate
4776 Comer cu amnuntul al florilor, plantelor i seminelor
4776 Comer cu amnuntul al animalelor de companie i al hranei pentru acestea, n magazine
specializate
4932 Transporturi cu taxiuri
5510 Hoteluri
5510 Pensiuni turistice
5610 Restaurante
5630 Baruri i activiti de servire a buturilor
812 Activiti de curenie
9313 Activiti ale centrelor de fitness
9602 Activiti de coafur i de nfrumuseare
9603 Servicii de pompe funebre
Lista de mai sus va fi actualizat prin formularul electronic 394 pus la dispoziia contribuabililor
n mod gratuit.
n cazul n care declaraia este ntocmit de:
- persoana juridic, se vor completa denumirea, CUI i calitatea acesteia;
- persoana fizic, se vor completa numele i prenumele, CNP/NIF, funcia n cadrul persoanei
impozabile, alt calitate n afara persoanei impozabile.
Datele nscrise n declaraie referitoare la tranzaciile derulate cu fiecare persoan impozabil
(client/furnizor) nregistrat n scop de TVA pot fi consultate de ctre aceasta prin intermediul

aplicaiei informatice puse la dispoziie de ANAF i cu acordul persoanei impozabile care depune
declaraia. Acordul va fi dat n prima declaraie depus de persoana impozabil i va fi valabil
pentru toate declaraiile informative 394 pentru care exist obligativitatea depunerii n anul fiscal
menionat, fr a avea posibilitatea schimbrii opiunii.
n cazul n care persoana impozabil nu i-a exprimat acordul, aceasta are posibilitatea
schimbrii opiunii n cursul anului. Astfel, persoana impozabil va bifa n mod corespunztor
csua corespunztoare schimbrii opiunii.
n situaia n care persoana impozabil nu i-a exprimat acordul prin nicio declaraie informativ
depus pe parcursul anului, aceasta nu va putea consulta datele nscrise de parteneri n declaraiile
informative 394, referitoare la tranzaciile bilaterale, indiferent de opiunea acestora.
Informaiile rezultate din declaraie pot face obiectul analizei de risc conform prevederilor din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal.
SECIUNEA a 2-a
Prezenta seciune, pentru fiecare rezumat al declaraiei, va avea urmtorul cuprins:
- valorile totale nscrise n facturile emise/primite, n borderourile de achiziii, n filele carnetelor
de comercializare a produselor din sectorul agricol i n contracte (ncheiate cu persoane
fizice)/alte documente, pentru fiecare partener de tranzacie pentru perioada de raportare,
inclusiv raportul lunar al memoriei fiscale de la aparatele de marcat electronice fiscale, defalcate
pe fiecare cot de TVA;
- valorile totale nscrise n facturile emise/primite aferente tranzaciilor efectuate de ctre
persoanele impozabile care aplic regimul special pentru ageniile de turism, pentru bunurile
second-hand, opere de art, obiecte de colecie i antichiti, inclusiv valoarea marjei de profit i a
TVA aferent;
- valorile totale nscrise n facturile emise/primite aferente tranzaciilor pentru care se aplic
taxarea invers pentru operaiunile prevzute la art. 331 din Codul fiscal, respectiv cereale i plante
tehnice, deeuri feroase i neferoase, mas lemnoas, certificate de emisii de gaze cu efect de ser,
energie electric, certificate verzi, construcii/terenuri, aur de investiii, telefoane mobile,
microprocesoare, console de jocuri, tablete PC, laptopuri, se completeaz separat fa de celelalte
operaiuni, pentru fiecare cod de nregistrare n scopuri de TVA, categorie de bunuri/servicii supuse
taxrii inverse i pentru fiecare cot defalcat de TVA.
Listele operaiunilor taxabile efectuate pe teritoriul naional cuprind urmtoarele tipuri de
operaiuni:
- operaiuni efectuate cu persoane impozabile nregistrate n scopuri de TVA conform art. 316 din
Codul fiscal (cu detaliere pe fiecare operaiune cu TVA i pe fiecare operaiune cu taxare invers
prevzut la art. 331 din Codul fiscal, respectiv cereale i plante tehnice, deeuri feroase i
neferoase, mas lemnoas, certificate de emisii de gaze cu efect de ser, energie electric,
certificate verzi, construcii/terenuri, aur de investiii, telefoane mobile, microprocesoare, console
de jocuri, tablete PC, laptopuri);
- operaiuni efectuate cu persoane nenregistrate n scopuri de TVA (cu detaliere pe fiecare
operaiune); pentru perioada 1 octombrie 2016 - 31 decembrie 2016, vor fi cuprinse n lista de
detaliu numai facturile emise cu valoare individual mai mare de 10.000 lei ctre persoane fizice
pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii, precum i pentru livrrile efectuate de ctre
persoanele impozabile care aplic regimul special pentru ageniile de turism, pentru bunurile
second-hand, opere de art, obiecte de colecie i antichiti.
Excepii:
a) pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii efectuate ctre persoane fizice pentru care au

fost emise facturi cu valoare individual mai mic sau egal cu 10.000 lei, se vor completa numrul
total al facturilor emise, valoarea total a bazei impozabile i TVA aferent acestora, defalcate pe
cote de TVA;
b) pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii efectuate de persoanele impozabile care aplic
regimul special pentru ageniile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de art, obiecte de
colecie i antichiti, ctre persoane fizice, pentru care au fost emise facturi cu valoare individual
mai mic sau egal cu 10.000 lei, se vor completa numrul total al facturilor emise i valoarea
acestora cu TVA inclus.
ncepnd cu data de 1 ianuarie 2017, vor fi cuprinse n lista de detaliu toate facturile emise ctre
persoanele fizice, indiferent de valoarea acestora;
- operaiuni efectuate cu persoanele impozabile nestabilite n Romnia, care sunt stabilite n alte
state membre, nenregistrate i care nu sunt obligate s se nregistreze n scopuri de TVA n
Romnia (cu detaliere pe fiecare operaiune);
- operaiuni efectuate cu persoanele impozabile nenregistrate i care nu sunt obligate s se
nregistreze n scopuri de TVA n Romnia, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene (cu detaliere
pe fiecare operaiune);
- operaiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepia celor
pentru care s-au emis facturi, inclusiv ncasrile prin intermediul bonurilor fiscale care ndeplinesc
condiiile unei facturi simplificate, indiferent dac au/nu au nscris codul de nregistrare n scopuri
de TVA al beneficiarului;
- operaiuni efectuate din activitile economice exceptate de la obligaia utilizrii aparatelor de
marcat electronice fiscale.
1. Coloana "Nr. curent" de la lit. C, D, E, F - se nscrie o singur dat numrul curent pentru
fiecare furnizor/beneficiar.
2. Coloana "Tip L/A/A/V/C/N/1/2" de la lit. C, D, E, F, G - se nscrie tipul operaiunii efectuate, i
anume:
- L - livrri de bunuri/prestri de servicii pentru care au fost emise facturi, cu excepia facturilor
simplificate;
- A - achiziii de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi, cu excepia facturilor
simplificate;
- LS - livrri de bunuri/prestri de servicii pentru care au fost emise facturi de ctre persoanele
impozabile care aplic regimul special pentru ageniile de turism, bunurile second-hand, opere de
art, obiecte de colecie i antichiti;
- AS - achiziii de bunuri i servicii pentru care au fost primite facturi de la persoanele impozabile
care aplic regimul special pentru ageniile de turism, bunurile second-hand, opere de art,
obiecte de colecie i antichiti;
- A - achiziii de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi cu TVA la ncasare;
- V - livrri de bunuri/prestri de servicii pentru care se aplic taxarea invers prevzut la art.
331 din Codul fiscal;
- C - achiziii de bunuri/servicii pentru care se aplic taxarea invers;
- N - achiziii de bunuri/servicii de la persoane nenregistrate n scopuri de TVA, pentru care au
fost primite facturi/borderouri de achiziii/file din carnetele de comercializare a produselor din
sectorul agricol/contracte;
- 1 - ncasri efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale;
- 2 - ncasri efectuate din activiti exceptate de la obligaia utilizrii aparatelor de marcat
electronice fiscale, conform prevederilor legale n vigoare (Ordonana de urgen a Guvernului nr.
28/1999, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare);

- nr. de AMEF - se va completa numrul aparatelor de marcat electronice fiscale ce sunt utilizate
n fiecare lun din perioada de raportare.
3. Coloana "CIF/CUI/CNP/NIF/Cod de nregistrare n scopuri de TVA al
furnizorului/beneficiarului/Cod valabil de TVA n statul membru/Cod de nregistrare" de la lit. C, D,
E, F - se nscriu, dup caz:
- CIF - codul de identificare fiscal al furnizorului/beneficiarului;
- CUI furnizor/beneficiar;
- CNP/NIF/Adresa furnizor/beneficiar, persoan fizic; completarea CNP/NIF este obligatorie n
situaia n care persoana impozabil l colecteaz de la persoana fizic din facturi, contracte (de
prestri servicii, de furnizare utiliti, vnzri de bunuri mobile i imobile etc.); n lipsa acestuia, se
vor declara numele, prenumele i adresa persoanei fizice. La adres se vor completa informaiile,
n urmtoarea ordine: datele din actul de identitate al persoanei fizice colectate de persoana
impozabil sau, n lipsa acestuia, o alt adres comunicat de beneficiar. Informaiile vor cuprinde
n mod obligatoriu urmtoarele: ar, localitate, jude/sector, strada, nr., bloc, apartament, alte
detalii adres. Rubrica "alte detalii adres" se va completa n situaia n care se vor nscrie alte
elemente dect cele existente n formularul pretiprit sau nu se deine o adres din Romnia.
Pentru achiziiile efectuate pe baz de borderouri de achiziie/file de carnet de comercializare a
produselor din sectorul agricol, se vor declara numele, prenumele i adresa persoanei fizice;
- codul de nregistrare n scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului;
- codul de nregistrare n scopuri de TVA al reprezentantului fiscal desemnat, n cazul n care
furnizorul/beneficiarul nu este stabilit n Romnia i este persoan obligat la plata taxei;
- cod valabil de TVA n statul membru al persoanei impozabile nestabilite n Romnia, care este
stabilit n alt stat membru, nenregistrat i care nu este obligat s se nregistreze n scopuri de
TVA n Romnia;
- cod de nregistrare din registrul companiilor din ara de reziden pentru persoana impozabil
nenregistrat i care nu este obligat s se nregistreze n scopuri de TVA n Romnia, nestabilit
pe teritoriul Uniunii Europene.
4. Coloana "Denumire/Nume i prenume furnizor/beneficiar" de la lit. C, D, E, F - se nscriu, dup
caz:
- denumirea/numele i prenumele persoanei impozabile nregistrate/nenregistrate n scopuri de
TVA;
- numele i prenumele persoanei fizice;
- denumirea persoanei impozabile nestabilite n Romnia care este stabilit n alt stat membru,
nenregistrat i care nu este obligat s se nregistreze n scopuri de TVA n Romnia;
- denumirea persoanei impozabile nenregistrate i care nu este obligat s se nregistreze n
scopuri de TVA n Romnia, nestabilit pe teritoriul Uniunii Europene.
5. Coloana "Numr de facturi/borderouri de achiziii/file carnet de comercializare a produselor
din sectorul agricol/contracte/alte documente" de la lit. C, D, E, F - se nscrie numrul total al
facturilor emise/primite/numrul total al borderourilor de achiziii/numrul total al filelor din
carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol primite/numrul total al contractelor
ncheiate cu persoanele fizice/numrul total al altor documente.
Prin excepie, n situaia n care n cuprinsul unei facturi emise/primite exist operaiuni cu cote
de TVA diferite, la rubrica "numr de facturi" se vor nscrie: valoarea 1 n dreptul operaiunii cu
valoarea cea mai mare a TVA i valoarea 0 pentru restul operaiunilor; dac valoarea TVA este
aceeai pentru operaiunile respective, factura se va numerota o singur dat n dreptul cotei de
TVA celei mai mari. n situaia n care n cuprinsul unei facturi emise/primite pentru operaiuni
pentru care se aplic taxarea invers sunt cuprinse mai multe bunuri/servicii prevzute la lit. C, la
rubrica "numr de facturi" se vor nscrie: valoarea 1 n dreptul operaiunii cu valoarea cea mai

mare a TVA i valoarea 0 pentru restul operaiunilor.


6. Coloana "Baza impozabil" de la lit. C, D, E, F - se nscriu valoarea bazei impozabile, n lei,
aferent livrrilor/prestrilor/achiziiilor, inclusiv cele pentru care se aplic taxarea invers, precum
i valoarea bazei impozabile aferent facturilor de stornare, defalcate pe cote de TVA (24%, 20%,
19%, 9%, 5%). n cazul n care baza impozabil este negativ, valoarea total a acesteia se nscrie cu
semnul (-).
7. Coloana "Tax pe valoarea adugat" de la lit. C, D, E, F - se nscrie valoarea TVA, n lei,
aferent livrrilor/prestrilor/achiziiilor, inclusiv cele pentru care se aplic taxarea invers, precum
i TVA aferent facturilor de stornare, defalcate pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%). Dac taxa
pe valoarea adugat este negativ, valoarea total a acesteia se nscrie cu semnul (-).
8. Coloana "Bunuri/Servicii" de la lit. C - se selecteaz categoria de bunuri sau servicii pentru
care se aplic taxarea invers.
9. Coloana "Cod i denumire NC produs" de la lit. C - pentru bunurile din categoria cereale i
plante tehnice, se nscriu codurile care figureaz n nomenclatura combinat stabilit prin
Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifar i
statistic i Tariful vamal comun, modificat conform Regulamentului de punere n aplicare (UE) nr.
927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012, ce se regsete pe portalul ANAF.
10. Coloana "Bunuri/Servicii" de la lit. D - se nscrie natura bunurilor/serviciilor achiziionate de
la persoane fizice.
11. Coloana "Tip document" de la lit. D - se selecteaz tipul documentului: factur/borderou de
achiziii/fil din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/contract/alt
document.
12. Coloana "Valoare total" de la lit. D - se nscrie valoarea total a achiziiilor de bunuri/servicii
pentru care au fost primite facturi/borderouri de achiziii/file din carnetele de comercializare a
produselor din sectorul agricol/contracte/alte documente de la persoane nenregistrate n scopuri
de TVA.
13. Coloana "Tip operaiune" de la lit. G - se selecteaz tipul ncasrilor:
- ncasri prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, inclusiv ncasrile prin
intermediul bonurilor fiscale care ndeplinesc condiiile unei facturi simplificate, indiferent dac
au/nu au nscris codul de nregistrare n scopuri de TVA al beneficiarului;
- ncasri efectuate din activiti exceptate de la obligaia utilizrii aparatelor de marcat
electronice fiscale, conform prevederilor legale n vigoare.
14. Coloana "Nr. bonuri fiscale" - se nscrie numrul total al bonurilor fiscale emise n fiecare lun
din perioada de raportare.
15. Coloana "Total ncasri" de la lit. G - se nscrie totalul ncasrilor, n lei, lunare, din perioada
de raportare prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, respectiv ncasri lunare
obinute din activiti exceptate de la obligaia utilizrii aparatelor de marcat electronice fiscale,
conform prevederilor legale n vigoare.
16. Coloana "Total baz impozabil" de la lit. G - se nscrie valoarea bazei impozabile, n lei, din
fiecare lun din perioada de raportare aferent ncasrilor, inclusiv valoarea bazei impozabile
aferent stornrilor, defalcat pe cote de TVA (20%, 19%, 9%, 5%).
17. Coloana "Taxa pe valoarea adugat" de la lit. G - se nscrie valoarea TVA, n lei, din fiecare
lun din perioada de raportare aferent ncasrilor, inclusiv valoarea TVA aferent stornrilor,
defalcat pe cote de TVA (20%, 19%, 9%, 5%).
18. Lista bunurilor/serviciilor achiziionate de la persoanele fizice, inclusiv actualizrile acesteia,
va fi disponibil prin formularul electronic 394 pus la dispoziia contribuabililor n mod gratuit.

S-ar putea să vă placă și