Sunteți pe pagina 1din 10

1171.

7
Rezultat reportat
reprezentand profitul nerepartizat al anului
2007

%
457.A

%
457.A

Dividende de
plata asociatului A

457.B

Dividende de
plata asociatului B

457.C

Dividende de
plata asociatului C

457.D

Dividende de
plata asociatului D

456.DIV
Alte
impozite, taxe si varsaminte asimilateImp. Dividende

Dividende de plata
asociatului A

457.B

Dividende de
plata asociatului B

457.C

Dividende de
plata asociatului C

457.D

Dividende de
plata asociatului D
%

457.A

5121

Conturi
curente la banci

Dividende de plata
asociatului A

457.B

Dividende de
plata asociatului B

457.C

Dividende de
plata asociatului C

457.D

Dividende de
plata asociatului D

456.DIV
Alte
impozite, taxe si varsaminte asimilate-Imp.
Dividende

5121

Conturi
curente la banci

641

Cheltuieli
cu salariile personalului

421

Personal salarii datorate

421

Personal salarii datorate

%
4312
Contributia
personalului la asigurarile sociale
4314
Contributia
personalului pentru asigurarile sociale de
sanatate
4372
Contributia
personalului la fondul de somaj
444

301

Materii
prime

Impozitul
pe venituri de natura salariilor

%
401

Furnizori

446.TV
Alte
impozite, taxe si varsamite asimilate Taxa vamala
447.CV

%
446.TV
Alte
impozite, taxe si varsamite asimilate - Taxa
vamala
447.CV

Fonduri speciale
- Comision vamal

446.TVA
Alte
impozite, taxe si varsaminte asimilate - TVA
in vama

Fonduri speciale
- Comision vamal

5121
Conturi curente la banci

4426

TVA
deductibila

446.TVA
Alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate - TVA in vama

100,000
69,800

25,000

5,000

200

16,000
11,168
4000
800
32

84,000
58,632
21,000
4,200
168

16,000

1,429

396
150

79

160

36,925.79
33,417.00
3,341.70

167.09

12,370.98
3,341.70

167.09

8,862.19

8,862.19

Rezultat
reportat
reprezent
and
profitul
nerepartiz
at al
anului
2007

Salariul de incadrare
Venit brut realizat [(1.500/21)*20]
-Contributia angajatului la asigurarile sociale
10,5%
-Contributia angajatului la asigurarile sociale de
sanatate 5,5%
-Contributia angajatului la fondul de somaj
0,5%
=Venit net
-Deducere personala
=Baza de impozitare
Impozit pe venitul din salariu 16%
Salariu net

1,500.00
1,429.00
150.00
79.00
7.00
1,193.00
196.00
997.00
160.00
1,033.00