Sunteți pe pagina 1din 8

Data: 23.04.2015 Unitatea şcolară:

Proiect de lecţie

Clasa: a X-a A An şcolar: 2014-2015 Aria curriculară: Om şi societate Disciplina: Psihologie Titlul lecţiei: Personalitatea – mecanism psihic integrator Tipul lecţiei: Evaluare sumativă (verificare şi apreciere) Profesor psiholog:

Obiective:

sã defineascã termenii de personalitate, caracter, aptitudine, inteligenţă, creativitate;

sã caracterizeze cele patru tipuri temperamentale;

să compare diferenţele dintre caracter şi temperament şi rolul pe care acestea îl deţin în cadrul personalităţii;

să enumere etapele procesului de creaţie;

sã exprime propriul punct de vedere folosind conceptualizarea cunoştinţelor

Modalităţi de realizare: probă scrisă Mijloace utilizate: test de evaluare

Locul de desfăşurare: sala de clasă Organizarea clasei: individual Bibliografie:

 • 1. Mielu, Zlate – coordonator;manual „Psihologie” – cls. A X-a, Edit. Aramis 2005Tinca, Cretu; Nicolae , Mitrofan; Mihai, Anitei – colab.

 • 2. Introducere ín problematica generală a evaluării – Ghid de evaluare la disciplinele socio- umane, Coordonator prof. Florina Oţet, Bucureşti, 2000 publicat pe http://www.socio- umane.ro/

Scenariul activităţii

Nr.

Momentele

Elemente de conţinut

Durată

Metode şi

Evaluare

Crt.

lecţiei

mijloace de

realizare

1.

Organizarea

Se impart elevilor

3

min.

Conversaţia

 

clasei ín

testele de evaluare

 

vederea

desfăşurării

activităţii

2.

Anunţarea

Anunţarea desfăşurării

2

min.

Explicaţia

 

temei şi

activităţii de evaluare

“Personalitatea-

 

obiectivului

care are drept scop

activităţii

verificarea şi evaluarea

conţinuturilor capitolului

mecanism psihic integrator”.Evaluarea se realizează prin proba

scrisă.

3.

Desfăşurarea

Se explică sarcinile din

a testului de evaluare

40 min.

Test

Probă

activităţii

testul de evaluare

docimologic

scrisă

Se prezintă baremul de evaluare Se anunţă timpul de lucru Rezolvarea propriu zisă

4.

Concluzia

Se adună testele de

5 min

Explicaţia

Înărirea

finală

evaluare rezolvate. Concluziile şi observaţiile cu privire la nivelul atingerii obiectivelor se vor emite după corectarea testelor.

pozitivă

Nume Prenume:

Data:

Test evaluare personalitatea – mecanism psihic integrator

 • I. Găseşte pentru fiecare componentă a personalităţii din coloana întăi caracterizarea ce-i corespunde din coloana a doua.

A. Temperament

a) latura instrumental-operatională a personalitatii;

 • b) arată ce poate individul şi se demonstrează prin reuşita în

B.Aptitudini

activităţi; c) latura relaţional-valorică şi de autoreglaj a personalităţii;

 • d) capacitatea de a genera produse noi şi de valoare pentru

C.Caracter

societate; e) profilul psiho-moral al personalităţii;

 • f) expresia psihologică a tipului de sistem nervos, ceea ce

D.Creativitate

înseamnă că e predeterminat genetic; g) latura transformativ-constructivă a personalităţii;

 • h) latura dinamico-energetică a personalităţii.

II.

Completează enunţurile:

1. Componentele de bază ale caracterului sunt: a)

.............................................................................

;

b)

..................................

2. Tipologia lui Hippocrate stabileşte următoarele tipuri de temperament: a)

...................................

;

b)

......................................

;

c)

..........................................

;

d)

..................................

 • 3. Fazele procesului de creaţie stabilite de Graham Wallas sunt: a)

...................................................

;

............................................. b)

;

c)

................................................

;

d)

....................................................

III.

Marchează răspunsul corect:

1.În psihologie termenul “caracter” semnifică:

 • a) fizionomia unui om.

 • b) fizionomia spirituală a omului.

 • c) totalitatea trăsăturilor dinamico-energetice ale individului.

2.Dacă în sens larg termenul “caracter” desemnează întreaga personalitate, în sens restrâns el se referă la:

 • a) performanţele obţinute de individ în activitatea sa.

 • b) nivelul energetic de desfăşurare a diferitelor acţiuni.

 • c) felul de a fi al omului în relaţiile cu lumea şi valorile după care se conduce.

3.Teoria inteligenţelor multiple a fost elaborată de:

 • a) Jean Piaget;

 • b) Charles Spearman;

 • c) Howard Gardner;

 • d) L.L. Thurstone.

4.Modelul psihosocial al personalităţii îl are ca autor pe:

 • a) James Marcia;

 • b) Eric Erikson;

 • c) Jane Lovinger;

 • d) Carl Gustav Jung.

IV.

Incercuieşte enunţurile corecte:

 • 1. Caracterul este neutru din punctul de vedere al conţinutului socio-moral; nu este susceptibil de a fi apreciat din punct de vedere moral, estetic, intelectual.

 • 2. Aptitudinile sunt premise cât şi rezultate ale învăţării.

 • 3. Temperamentul se formează pe parcursul vietii, ca urmare a integrării omului intr-un sistem de relaţii sociale, prin interiorizarea valorilor promovate de familie, grup de prieteni, societate, prin însuşirea unor modalităţi de comportare.

 • 4. Caracterul este o instanţă de control şi valorificare a temperamentului.

 • 5. O aptitudine izolată nu poate să asigure singură succesul într-o activitate; este importantă combinarea aptitudinilor.

 • 6. Aptitudinile sunt susţinute de mai multe componente ale personalităţii: motivele, interesele, scopurile, efortul voluntar, perseverenţa.

 • 7. Testele de aptitudini masoară nivelul de cunoştinţe sau performanţele pe care cineva deja le posedă într-un domeniu.

 • 8. Unul dintre factorii implicaţi în procesul creaţiei, dupa J.P.Guilford este gândirea convergentă.

 • V. În cadrul unui scurt eseu de maxim 20 de rânduri alegeţi o profesie pe care v-ar plăcea să o

urmaţi şi analizaţi trăsăturile temperamentale şi aptitudinile proprii raportate la cerinţele acelei profesii pentru a vă da seama în ce masură vi s-ar potrivi profesia respectivă.

Barem de notare : I. 2p; II. 1p; III. 2p; IV.3p; V. 1p; şi 1p din oficiu

Barem de evaluare şi notare Test de evaluare – Personalitatea – mecanism psihic integrator

Se punctează oricare alte formulări /modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decăt cele precizate explicit prin barem.

Se acordă 1 punct din oficiu.

Nota finală se calculează prin adunarea punctajelor obţinute.

I. Căte 0.25 puncte pentru fiecare corespondenţă realizată corect

4x0.50p=2 p

A. Temperament

a) latura instrumental-operatională a personalitatii;

 • b) arată ce poate individul şi se demonstrează prin reuşita în

B.Aptitudini

activităţi;

c) latura relaţional-valorică şi de autoreglaj a personalităţii;

 • d) capacitatea de a genera produse noi şi de valoare pentru

C.Caracter

societate;

e) profilul psiho-moral al personalităţii;

 • f) expresia psihologică a tipului de sistem nervos, ceea ce

D.Creativitate

înseamnă că e predeterminat genetic;

g) latura transformativ-constructivă a personalităţii;

 • h) latura dinamico-energetică a personalităţii.

II. Căte 0.50 puncte pentru încercuirea răspunsului acceptat :

1.În psihologie termenul “caracter” semnifică:

 • a) fizionomia unui om.

 • b) fizionomia spirituală a omului.

4x0.25p=1 p

 • c) totalitatea trăsăturilor dinamico-energetice ale individului.

2.Dacă în sens larg termenul “caracter” desemnează întreaga personalitate, în sens restrâns el se referă la:

 • a) performanţele obţinute de individ în activitatea sa.

 • b) nivelul energetic de desfăşurare a diferitelor acţiuni.

 • c) felul de a fi al omului în relaţiile cu lumea şi valorile după care se conduce.

3.Teoria inteligenţelor multiple a fost elaborată de:

 • a) Jean Piaget;

 • b) Charles Spearman;

 • c) Howard Gardner;

 • d) L.L. Thurstone.

4.Modelul psihosocial al personalităţii îl are ca autor pe:

 • a) James Marcia;

 • b) Eric Erikson;

 • c) Jane Lovinger;

 • d) Carl Gustav Jung.

III. Căte 0.20 puncte pentru fiecare răspuns corect :

10x0.20p=2 p

 • 1. Componentele de bază ale caracterului sunt: a)trăsăturile de caracter; b) atitudinea

 • 2. Tipologia lui Hippocrate stabileşte următoarele tipuri de temperament: a) coleric; b) sangvinic; c)

melancolic; d) flegmatic

 • 3. Fazele procesului de creaţie stabilite de Graham Wallas sunt: a) prepararea; b) incubaţia;

c) iluminarea; d) verificarea

IV.Se acordă căte pentru fiecare dintre enunţurile corect încercuite:

6x0.50p=3p

 • 1. Caracterul este neutru din punctul de vedere al conţinutului socio-moral; nu este susceptibil de a fi apreciat din punct de vedere moral, estetic, intelectual.

 • 2. Aptitudinile sunt premise cât şi rezultate ale învăţării.

 • 3. Temperamentul se formează pe parcursul vietii, ca urmare a integrării omului intr-un sistem de relaţii sociale, prin interiorizarea valorilor promovate de familie, grup de prieteni, societate, prin însuşirea unor modalităţi de comportare.

 • 4. Caracterul este o instanţă de control şi valorificare a temperamentului.

 • 5. O aptitudine izolată nu poate să asigure singură succesul într-o activitate; este importantă combinarea aptitudinilor.

 • 6. Aptitudinile sunt susţinute de mai multe componente ale personalităţii: motivele, interesele, scopurile, efortul voluntar, perseverenţa.

 • 7. Testele de aptitudini masoară nivelul de cunoştinţe sau performanţele pe care cineva deja le posedă într-un domeniu.

 • 8. Unul dintre factorii implicaţi în procesul creaţiei, dupa J.P.Guilford este gândirea convergentă.

V. Se acordă 0.20 puncte pentru respectarea temei, coerenţa exemplului, originalitatea exemplului, formularea gramaticală şi reprezentativitatea situaţiei alese pentru identificarea trăsăturilor de

temperament şi aptitudinilor proprii.

5x0.20p=1p

Interpretarea rezultatelor

Data: 23.04.2015 Unitatea şcolară: Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol Clasa: a X-a A Disciplina: Psihologie Profesor psiholog: Matei Alexandra Obiective:

 • 1. sã defineascã termenii de personalitate, caracter, aptitudine, inteligenţă, creativitate;

 • 2. sã caracterizeze cele patru tipuri temperamentale;

 • 3. să cunoascã diferenţele dintre caracter şi temperament şi rolul pe care acestea îl deţin în cadrul personalităţii;

 • 4. să enumere etapele procesului de creaţie;

 • 5. sã exprime propriul punct de vedere folosind conceptualizarea cunoştinţelor

Note obţinute:

Note Nr. Elevi care au obţinut nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Note
Nr. Elevi care au obţinut nota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
2
2
3
5
4
3

Rezultatele testului de evaluare – Personalitatea – mecanism psihic integrator Clasa a X-a A Data: 23.04.2015

 

I

II

III

IV

V

Nr. Crt.

Nume şi Prenume

Item 1

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 6

Item 7

Item 8

Punctaj+

Nota

 

1p oficiu

finală

1.

A.M.

2

0.25

0.25

0.25

-

2

2

0.8

8.55p

9

2.

A. D.

2

0.25

0.25

0.25

-

1

1.5

0.4

6.65p

7

3

B.L.

2

0.25

0.25

0.25

-

1.6

1.5

0.8

7.65p

8

4.

C.G.

1.5

0.25

0.25

0.25

-

1.2

3

0.8

8.25p

8

5.

C.E.

1.5

0.25

0.25

0.25

0.25

1

2.5

0.6

7.60p

8

6.

D.F.

0.5

0.25

0.25

0.25

0.25

1.2

2

0.8

6.50p

7

7.

D.C

1

0.25

0.25

-

-

0.8

1.5

-

4.80p

5

8.

G.B

1.5

0.25

0.25

-

-

1

1.5

-

5.50p

6

9.

I.M.

2

0.25

0.25

0.25

0.25

1.8

3

0.8

9.60p

10

10.

K.D.

2

0.25

0.25

0.25

0.25

2

3

0.4

9.40p

9

11.

M.L.

2

0.25

0.25

0.25

0.25

2

3

1

10p

10

12.

M.R.

2

0.25

0.25

0.25

0.25

2

3

0.6

9.60p

10

13

N.G.

0.5

0.25

0.25

-

-

3

0.6

5.60p

6

14.

P.M.

1.5

0.25

0.25

0.25

-

1.6

2

0.4

7.25p

8

15.

S.N.

1.5

0.25

0.25

-

-

1.4

2

0.2

6.60p

7

16.

S.E.

2

0.25

0.25

-

-

1

3

0.6

8.10p

8

17.

S.M.

2

0.25

0.25

-

-

2

2.5

0.8

8.80p

9

18.

T.R

2

0.25

0.25

0.25

0.25

1.2

3

1

9.20p

9

19.

Z.A

1.5

0.25

0.25

-

-

0.6

1

-

4.60p

5

 

Total procente

79%

100%

100%

63%

37%

67%

70%

56%

Conform centralizării rezultatelor evaluării media clasei a fost de 7.84 ceea ce înseamnă că elevii şi-au însuşit la un nivel mediu şi satisfăcător informaţiile legate de personalitate, nota fiind un pic mai ridicată faţă de media obţinută la capitolul procese reglatorii. Elevii au reuşit să reţină cel mai bine informaţiile referitoare la termenii de personalitate, caracter, temperament, aptitudini şi creativitate, realizând sarcina în proporţie de 79%. Cel mai mic punctaj l-au obţinut la itemii cu privire la teoria psihosocială a personalităţii, doar 37% dintre elevi identificându-l pe Eric Erikson ca autor al acestei teorii, şi la ultima cerinţă unde au trebuit să-si identifice propriile trăsături temperamentale şi aptitudini necesare pentru reuşita în profesia dorită, doar 56% au rezolvat sarcina cu succes. Cele mai uşoare sau poate cel mai bine fundamentate au fost cunoştintele referitoare la caracter unde 100% dintre elevi au răspuns corect.La polul opus aflânduse informaţiile referitoare la creativitate, marea majoritate ne reuşind să identifice etapele procesului de creaţie, cu toate acestea itemul III-6 a obţinut un procentaj de 67% deoarece elevii au ştiut să identifice tipurile de temperament şi componentele de bază ale caracterului.