Sunteți pe pagina 1din 47

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR I PDURILOR

ORDIN nr.

pentru aprobarea Ghidului de finanare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze


cu efect de ser n transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: puncte de rencrcare pentru
vehicule electrice i electrice hibrid
innd cont de prevederile art. 13 alin. (4) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 13 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea
i funcionarea Ministerului Mediului, Apelor i Pdurilor,
ministrul mediului, apelor i pdurilor emite prezentul
ORDIN:
ART. I. Se aprob Ghidul de finanare a Programului privind reducerea emisiilor
de gaze cu efect de ser n transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: puncte de rencrcare pentru
vehicule electrice i electrice hibrid, prevzut n anexa care face parte integrant din
prezentul ordin.
Art. II.
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Ministrul Mediului, Apelor i Pdurilor,


Cristina PACA PALMER

GHID de finanare a Programului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser n


transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: puncte de rencrcare pentru vehicule electrice
i electrice hibrid

CAPITOLUL I
Dispoziii Generale

Art.1
Ghidul de finanare
(1) Ghidul de finanare a Programului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser n
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din
punct de vedere energetic: puncte de rencrcare pentru vehicule electrice i electrice hibrid , ,
denumit n continuare ghid, constituie un suport informativ, avnd rolul de a furniza informaii
eseniale privind derularea Programului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser n
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din
punct de vedere energetic: puncte de rencrcare pentru vehicule electrice i electrice hibrid
denumit n continuare program.
(2) Ghidul conine dispoziii privind:
a) Scopul, obiectivele i indicatorii de performan ai Programului;
b) Eligibilitatea solicitantului finanrii, a proiectului propus i a cheltuielilor acestuia;
c) Condiiile i termenele de analiz, evaluare, selectare, aprobare, implementare i decontare a
proiectului propus.
Art.2
Obiectul, scopul, obiectivele, indicatorii de performan ai Programului
(1) Obiectul Programului l reprezint dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor
cu energie electric.
(2) Scopul Programului l reprezint ,stimularea utilizrii autovehiculelor electrice i electrice
hibrid i atingerea intei, cu titlu indicativ de pn la 6.000 puncte de rencrcare accesibile
publicului, pn n 2020.
(3) Programul vizeaz dezvoltarea transportului ecologic.
(4) Indicatorii de performan ai programului sunt:
a) numrul de puncte de rencrcare accesibile publicului, instalate prin Program, raportat la
numrul de autovehicule electrice i electrice hibrid nmatriculate pe teritoriul Romniei;
b) numrul ,de autovehicule electrice i electrice hibrid nmatriculate ncepnd cu deschiderea
sesiunii de finanare .
Art.3
Sursa de finanare pentru derularea Programului
(1) Finanarea programului se realizeaz din veniturile Fondului pentru mediu.
(2) Programul se deruleaz multianual n limita creditelor de angajament i creditelor bugetare
prevzute cu aceast destinaie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
(3) Suma alocat sesiunii se aprob prin dispoziie a preedintelui Administraiei Fondului pentru
Mediu i se public odat cu anunarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de finanare.

Art.4
Definiii
n sensul prezentului ghid, termenii i expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) autoritatea - Administraia Fondului pentru Mediu;
b) beneficiar - persoana juridic eligibil, care a ncheiat contract cu autoritatea;
c) cerere de finanare - formular completat conform modelului prevzut n anexa nr. 1 i depus n
cadrul sesiunii de depunere de ctre solicitant, n vederea obinerii finanrii;
d) cererea de tragere - solicitare a beneficiarului adresat n scris Autoritii, n baza creia se face
decontarea cheltuielilor eligibile efectuate i prevzute prin contractul de finanare
nerambursabil; cererea de tragere constitue anexa nr.2, la contractul de finanare;
e) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de ctre beneficiar cu achiziia de servicii, produse sau
lucrri necesare implementrii proiectului sub condiia ndeplinirii n mod cumulativ a criteriilor
de eligibilitate, suportate din fondul pentru mediu;
f) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de ctre beneficiar cu achiziia de servicii, produse
sau lucrri necesare implementrii proiectului i care nu sunt suportate din bugetul programului,
nendeplinind condiia prevzut la lit.e);
g) contribuie proprie valoarea integral a cheltuielilor neeligibile i partea cheltuielilor eligibile
necesare implementrii proiectului, susinut de ctre beneficiar din surse financiare proprii;
h) criterii de eligibilitate - normele sau principiile care trebuie ndeplinite cumulativ de ctre
solicitant pentru obinerea finanrii;
i) criterii de selecie - normele sau principiile pe baza crora proiectul este analizat i selectat n
vederea avizrii i aprobrii finanrii;
j) dosar de finanare - cererea de finanare definit la lit. c), nsoit de ntreaga documentaie care
trebuie depus de ctre solicitant n vederea analizrii, selectrii, avizrii i aprobrii de ctre
Autoritate;
k) operator economic - orice entitate implicat ntr-o activitate economic, nfiinat n baza Legii
societilor nr. 31/1990 republicat cu modificrile i completrile ulterioare;
l) persoan eligibil solicitantul care ndeplinete criteriile de eligibilitate;
m) punct de rencrcare - nseamn o interfa care este capabil s ncarce, pe rnd, cte un
vehicul electric;
n) sesiune de depunere - perioad de timp determinat, etap a sesiunii de finanare, pe parcursul
creia se poate depune la registratura Autoritii;
o) sesiune de finanare - perioad de timp determinat i organizat etapizat de ctre Autoritate;
data deschiderii sesiunii de finanare coincide cu prima zi a sesiunii de depunere, iar data
nchiderii sesiunii de finanare coincide cu data aprobrii finanrii proiectului;
p) solicitant - persoana juridic prevzut la art. 9, care a depus dosar de finanare la sediul
Autoritii;
q) punct de rencrcare sau de realimentare accesibil publicului punct de rencrcare sau de
realimentare care furnizeaz energie electric i care ofer utilizatorilor un acces
nediscriminatoriu, accesul nediscriminatoriu poate include diverse forme de autentificare, utilizare
i plat;
r) punct de rencrcare cu putere normal - punct de rencrcare care permite un transfer de
energie electric ctre un vehicul electric sau electric hibrid, la o putere egal cu 22 kW curent
alternativ, excluznd dispozitivele cu o putere mai mic sau egal cu 3,7 kW care sunt instalate n
gospodrii private sau al cror scop principal nu este rencrcarea vehiculelor electrice i electrice
hibrid i care nu sunt accesibile publicului;
s) punct de rencrcare cu putere nalt - punct de rencrcare care permite un transfer de energie
electric ctre un vehicul electric sau electric hibrid, la o putere mai mare de 22 kW curent
continuu.

Art.5
Organizarea sesiunii de finanare
(1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanare, n limita sumei alocate n
condiiile prevzute la art. 3.
(2) Pentru organizarea sesiunii de finanare, prin dispoziia preedintelui Autoritii, se stabilesc:
a) sesiunea de depunere a dosarelor de finanare;
b) suma alocat sesiunii de finanare.
(3) Dispoziia preedintelui prevzut la alin. 2) se public pe pagina de internet a Autoritii, cu
cel puin 10 zile nainte de data deschiderii sesiunii de finanare.
Art.6
Etapele sesiunii de finanare
Etapele sesiunii de finanare sunt urmtoarele:
a) publicarea pe pagina de internet a Autoritii, a ghidului i a anunului de deschidere a sesiunii
de finanare;
b) depunerea dosarelor de finanare;
c) analiza conformitii modului de depunere a cererii de finanare i a documentelor aferente
conform anexei nr.2;
d) aprobarea respingerii dosarelor urmare a analizei conformitii modului de depunere a cererii
de finanare i a documentelor aferente;
e) postarea pe site-ul Autoritii a listei dosarelor respinse urmare a analizei conformitii
modului de depunere a cererii de finanare i a documentelor aferente;
f) soluionarea contestaiilor urmare a analizei conformitii modului de depunere a cererii de
finanare i a documentelor aferente;
g) analiza conformitii administrative i a eligibilitii solicitantului din punct de vedere juridic,
conform anexelor nr. 3.1-3.3 i analiza din punct de vedere economic si tehnic a conformitii
documentelor i eligibilitii solicitantului, conform anexei nr.4;
h) avizarea dosarelor de finanare propuse spre selectare;
i) postarea pe site-ul Autoritii a listei dosarelor de finanare avizate i respinse;
j ) soluionarea contestaiilor i avizarea contestaiilor acceptate ;
k) aprobarea finanrii proiectelor avizate;
l) postarea pe site-ul Autoritii a listei dosarelor de finanare aprobate;
m) ncheierea contractelor de finanare;
n) implementarea proiectului.

CAPITOLUL II
Eligibilitatea solicitantului i a proiectului, depunerea
dosarului de finanare

Art.7
Cuantumul finanrii
(1) Finanarea se acord pn la 900.000 lei per solicitant, reprezentnd pn la 80% din
cheltuielile eligibile.
(2) Suma maxim finanat de Autoritate va fi:
(a) 11.250 lei pentru un punct de rencrcare cu putere normal , ,;
(b) 157.500 lei pentru un punct de rencrcare cu putere nalt ,..

Art.8
Tipuri de proiecte finanate prin program
Prin program se finaneaz punctele de rencrcare a autovehiculelor electrice i electrice hibrid:
cu putere normal ,, echipate cel puin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule,
conform descrierii din standardul EN62196-2;
cu putere nalt ,, echipate cel puin cu conectori ai sistemului de rencrcare combinat
Combo 2, conform descrierii din standardul EN62196-2.
Art.9
Categorii de solicitani eligibili
(1) Sub rezerva ndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a participa
n cadrul programului urmtoarele categorii de persoane juridice romne:
a) unitile administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorial a
municipiului, care are un numr mai mare de 50.000 locuitori;
b) instituiile publice care au sediul ,sau structuri funcionale pe raza unitilor administrativ
teritoriale prevzute la lit. a);
c) operatorii economici care au sediul social sau puncte de lucru pe raza unitilor administrativ
teritoriale prevzute la lit. a), precum i operatorii economici care au sediul social sau puncte de
lucru cu acces direct la autostrzi, drumuri europene i drumuri naionale.
(2) Sunt eligibili solicitanii prevzui la alin. (1) care ndeplinesc criteriile de eligibilitate
prevzute la art. 10.
Art.10
Criterii de eligibilitate
(1) Pot fi finanate prin Program proiectele depuse de ctre persoanele juridice prevzute la art. 9
care:
a) acioneaz n nume propriu;
b) sunt proprietarii/administratorii imobilului pe care se realizeaz proiectul; imobilul este liber
de sarcini, nu face obiectul unui litigiu n curs de soluionare la instanele judectoreti, nu face
obiectul vreunei revendicri potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul
procedurii de expropriere pentru cauz de utilitate public;
c) nu se afl n stare de insolven sau faliment, nu se afl n procedur de executare silit, nu se
afl ntr-o alt situaie similar legal reglementat;
d) nu sunt nregistrate cu fapte sancionate de legislaia financiar i fiscal;
e) nu au desfurat i nu desfoar activiti care ncalc dispoziiile legale privind protecia
mediului i nu sponsorizeaz activiti cu efect negativ asupra mediului;
f) au ndeplinite obligaiile de plat a taxelor, impozitelor i amenzilor ctre bugetul de stat,
bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale n vigoare;
g) nu au obinut i nu sunt pe cale s obin finanare prin proiecte ori programe finanate din alte
fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiiei care urmeaz a fi
realizat prin program, potrivit declaraiei din cererea de finanare;
h) ajutorul de minimis solicitat nu urmeaz a fi utilizat pentru desfurarea de activiti n unul
dintre sectoarele prevzute n cuprinsul Anexei 1 din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr.1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru solicitanii care desfoar i declar activiti economice n anexa nr. 8;
i) valoarea total a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioad de 3 ani
consecutivi (2 ani fiscali precedeni i anul fiscal n cursul cruia depune dosar de finanare),
cumulat cu valoarea alocrii financiare acordate n baza schemei de minimis, nu depete
plafonul stabilit prin Regulamentului (UE) nr.1.407/2013 precum i plafonul stabilit prin

Regulamentul (UE) nr. 360/2012 - inclusiv pentru solicitanii care dein calitatea de ntreprindere
unic conform declaraiei pe propria rspundere din anexa nr. 5.
(2) n cazul n care imobilul, respectiv ,terenul, este n administrarea unei alte persoane juridice
dect proprietarul acestuia, solicitant eligibil n cadrul programului este administratorul
imobilului.
(3) n situaia, n care solicitantul are calitatea de ntreprindere unic, aa cum este definit la art.
2, alin. 2 din Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea
total a ajutoarelor de minimis se va calcula prin nsumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o
perioad de 3 ani consecutivi, ntreprinderilor care fac parte din ntreprinderea unic respectiv.
(4) Cheltuielile eligibile ale proiectului nu pot depi sumele maxime prevzute la art. 7 dect n
condiiile n care diferena este susinut de solicitant.
(5) Un solicitant poate depune o singur cerere de finanare n cadrul aceleiai sesiuni.
Art.11
Criterii de eligibilitate a proiectului
(1) Este eligibil proiectul care ndeplinete cumulativ urmtoarele criterii:
a) punctele de rencrcare respect:
standard EN62196-2 pentru punctele cu putere normal
standard EN62196-2 i EN62196-3 pentru punctele cu putere nalt;
b) asigur un minim de locuri de parcare, cel puin egal cu numrul punctelor de rencrcare
solicitate, destinate exclusiv ncrcrii autovehiculelor electrice i electrice hibrid, marcate
corespunztor.
c) prevede instalarea fiecrui punct de rencrcare pe unul din amplasamentele eligibile astfel:
1. parcri publice ,;
2. parcri destinate sau care deservesc: baze sportive ,, sli, de spectacole,, uniti hoteliere ,,
centre comerciale ,, staii de alimentare cu combustibili , aeroporturi, gri;
3. parcri (spaii) cu acces direct la autostrzi, drumuri europene i drumuri naionale puncte
de rencrcare cu putere nalt mai mare de 22 kw.
d) asigur accesul permanent i nediscriminatoriu publicului la puntele de rencrcare instalate
prin proiect;
e) prevede semnalizarea corespunztoare a spaiilor n care sunt instalate punctele de rencrcare
cu urmatorul panou de informare:

Art.12
Categorii de cheltuieli eligibile
(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
a) achiziia de puncte de rencrcare a autovehiculelor electrice i electrice hibrid;
b) cheltuieli cu montajul punctelor de rencrcare;
c) cheltuielile efectuate pentru realizarea i instalarea panoului de informare;
d) taxa pe valoare adaugat aferent proiectului pentru autoriti publice locale i instituii publice
n condiiile n care aceasta a fost solicitat i nu este recuperabil, rambursabil sau compensat
prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.
(2) Cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugat (TVA) nu sunt eligibile pentru finanarea din Fondul
pentru mediu n cazul solicitanilor operatori economici.
(3) Cheltuielile aferente branamentului la reeaua de energie electric nu sunt eligibile pentru
finanarea din Fondul pentru mediu.
(4) Profitul firmei executante i TVA-ul aferent acestuia, nu sunt eligibile.
(5) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate dup semnarea contractului de finanare
nerambursabil.
Art.13
Eligibilitatea dosarului de finanare
Este eligibil dosarul care respect cumulativ urmtoarele condiii:
a) cererea de finanare este completat prin tehnoredactare computerizat; nu se accept cereri de
finanare cu tersturi sau completri fcute manual;
b) documentele depuse de solicitant sunt legate/ndosariate, numerotate i opisate;
c) sunt depuse toate documentele aferente cererii de finanare, sub forma solicitat de ghid i n
perioada de valabilitate;
Art.14
Coninutul dosarului de finanare
(1) Dosarul de finanare depus de ctre solicitani - uniti administrativ teritoriale trebuie
s cuprind:
a) formularul cererii de finanare, prevzut n anexa nr. 1, n original semnat i tampilat de
ctre reprezentantul legal sau de ctre mputernicitul acestuia;
b) mputernicirea notarial sau orice document administrativ de reprezentare emis de ctre
reprezentantul legal n condiiile legii, n original, pentru cazul n care cererea de finanare este
semnat de ctre o persoan mputernicit;
c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoan juridic, de ctre organul
teritorial de specialitate al Ministerului Finanelor Publice, n termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de acceptare, n original sau n copie legalizat;
d) certificatul de atestare fiscal privind obligaiile de plat ctre bugetul de stat, emis pe numele
solicitantului de ctre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanelor Publice, n termen
de valabilitate la data depunerii dosarului, n original sau n copie legalizat;
e) certificatul de atestare fiscal privind impozitele i taxele locale i alte venituri ale bugetului
local, emis pe numele solicitantului de ctre autoritatea public local n a crei raz teritorial i
are sediul solicitantul, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n original sau n copie
legalizat;
f) certificatul de atestare privind obligaiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele
solicitantului de ctre Autoritate, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n original

sau n copie legalizat;


g) declaraie pe propria rspundere din care s rezulte dac TVA-ul aferent proiectului este sau nu
este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace conform prevederilor legale;
h) declaraia pe propria rspundere privind ajutoarele de minimis obinute n ultimii 3 ani,
respectiv 2 ani fiscali precedeni i anul fiscal n cursul cruia solicitantul depune dosar de
finanare, semnat i tampilat de ctre reprezentantul legal, n original, conform formularului
prevzut n anexa nr.5;
i) declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal conform formularului prevzut n
anexa nr. 8 din Ghid, n original, care trebuie s conin activitile principale i sectoarele n care
solicitantul i desfoar efectiv activitatea (se vor meniona codurile CAEN nsoite de denumirea
acestora n cazul solicitanilor care desfoar i declar activiti economice);
j) hotrrea consiliului local privind aplicarea la Program, n copie certificat "conform cu
originalul" de ctre secretarul unitii administrativ-teritoriale; hotrrea trebuie s conin:
1. acordul cu privire la contractarea finanrii i persoana desemnat s reprezinte solicitantul n
relaia cu Autoritatea;
2. acordul privind punerea la dispoziie pentru realizarea proiectului a terenului (suprafa,
identificare, vecinti), cu indicarea documentului care atest regimul juridic al terenului;
3. aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul respectiv;
4. angajamentul privind ntocmirea documentaiei de achiziie public, organizarea i derularea
procedurii de achiziie public i realizarea lucrrilor n conformitate cu prevederile legale n vigoare
privind achiziiile publice;
5. acordul privind asigurarea i susinerea unei contribuii financiare proprii la realizarea
proiectului;
k) extras de carte funciar pentru informare, ,inclusiv planul de amplasament i delimitare a
imobilului,, nu mai vechi de 30 zile la data depunerii dosarului de finanare, n original,;
l) n cazul n care imobilul este dat n administrare, solicitantul, respectivadministratorul
imobilului, va depune hotrrea consiliului local/ hotrrea consiliului general sau hotrre de
guvern, dup caz, privind darea n administrare a imobilului, n copie certificat "conform cu
originalul".
(2) Dosarul de finanare depus de ctre solicitani - instituii publice trebuie s cuprind:
a) formularul cererii de finanare, prevzut n anexa nr. 1, n original semnat i tampilat de
ctre reprezentantul legal sau de ctre mputernicitul acestuia;
b)
mputernicirea notarial sau orice document administrativ de reprezentare emis de ctre
reprezentantul legal n condiiile legii, n original, pentru cazul n care cererea de finanare este
semnat de ctre o persoan mputernicit;
c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoan juridic, de ctre organul
teritorial de specialitate al Ministerului Finanelor Publice, n termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de acceptare, n original sau n copie legalizat;
d) certificatul de atestare fiscal privind obligaiile de plat ctre bugetul de stat, emis pe numele
solicitantului de ctre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanelor Publice, n termen
de valabilitate la data depunerii dosarului, n original sau n copie legalizat;
e) certificatul de atestare fiscal privind impozitele i taxele locale i alte venituri ale bugetului
local, emis pe numele solicitantului de ctre autoritatea public local n a crei raz teritorial i
are sediul solicitantul, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n original sau n copie
legalizat;
f) certificatul de atestare fiscal privind impozitele i taxele locale i alte venituri ale bugetului
local, emis pe numele solicitantului de ctre autoritatea public local n a crei raz teritorial va

fi implementat proiectul, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n original sau n


copie legalizat;
g) certificatul de atestare privind obligaiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele
solicitantului, de ctre Autoritate, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n original
sau n copie legalizat;
h) declaraie pe propria rspundere din care s rezulte dac TVA-ul aferent proiectului este sau nu
este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace conform prevederilor legale;
i) declaraia pe propria rspundere privind ajutoarele de minimis obinute n ultimii 3 ani,
respectiv 2 ani fiscali precedeni i anul fiscal n cursul cruia solicitantul depune dosar de
finanare, semnat i tampilat de ctre reprezentantul legal, n original, conform formularului
prevzut n anexa nr. 5;
j) declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal conform formularului prevzut n
anexa nr. 8 din Ghid, n original, care trebuie s conin activitile principale i sectoarele n care
solicitantul i desfoar efectiv activitatea (se vor meniona codurile CAEN nsoite de denumirea
acestora n cazul solicitanilor care desfoar i declar activiti economice);
k) hotrrea/ decizia/ ordinul organelor de decizie privind participarea la program, n original;
documentul trebuie s conin:
1. acordul cu privire la contractarea finanrii i persoana desemnat s reprezinte solicitantul n
relaia cu Autoritatea;
2. acordul privind punerea la dispoziie pentru realizarea proiectului a terenului (suprafa,
identificare, vecinti), cu indicarea documentului care atest regimul juridic al terenului;
3. aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul respectiv;
4. angajamentul privind ntocmirea documentaiei de achiziie public, organizarea i derularea
procedurii de achiziie public i realizarea lucrrilor n conformitate cu prevederile legale n
vigoare privind achiziiile publice;
5. acordul privind asigurarea i susinerea unei contribuii financiare proprii la realizarea
proiectului;
l) documentul care atest acordul scris al ministerului finanelor publice sau al autoritii
administraiei publice locale, dup caz, cu privire la contractarea finanrii, dac imobilul pe care
urmeaz a fi implementat proiectul face parte din domeniul public al statului/domeniul public al
autoritii administraiei publice locale, n copii certificate "conform cu originalul", pe fiecare
pagin;
m) extras de carte funciar pentru informare, inclusiv planul de amplasament i delimitare a
imobilului, nu mai vechi de 30 zile la data depunerii dosarului de finanare, n original;
n) n cazul n care imobilul este dat n administrare, solicitantul, respectiv administratorul
imobilului va depune hotrrea de guvern privind darea n administrare a imobilului, n copie;
o) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziia, dup caz) prin care a fost numit/validat
conductorul instituiei publice, n copie certificat "conform cu originalul".
(3) Dosarul de finanare depus de ctre solicitani - operatori economici trebuie s cuprind:
a) formularul cererii de finanare, prevzut n anexa nr. 1, n original semnat i tampilat de
ctre reprezentantul legal sau de ctre mputernicitul acestuia;
b) mputernicirea notarial, n original, pentru cazul n care cererea de finanare este semnat de
ctre o persoan mputernicit;
c) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului de ctre organul teritorial de
specialitate al Ministerului Finanelor Publice, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului,
n original sau n copie legalizat;

d) certificatul de atestare fiscal privind obligaiile de plat ctre bugetul de stat, emis pe numele
solicitantului de ctre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanelor Publice, n termen
de valabilitate la data depunerii dosarului, n original sau n copie legalizat;
e) certificatul de atestare fiscal privind impozitele i taxele locale i alte venituri ale bugetului
local, emis pe numele solicitantului de ctre autoritatea public local n a crei raz teritorial i
are sediul solicitantul, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n original sau n copie
legalizat;
f) certificatul de atestare fiscal privind impozitele i taxele locale i alte venituri ale bugetului
local, emis pe numele solicitantului de ctre autoritatea public local n a crei raz teritorial va
fi implementat proiectul, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n original sau n
copie legalizat;
g) certificatul de atestare privind obligaiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele
solicitantului de ctre Autoritate, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului, n original
sau n copie legalizat;
h) documentul care atest prestarea unui serviciu de interes economic general(SIEG), dac
solicitantul ntr sub incidena Regulamentului 360/2012.
i) extras de carte funciar pentru informare (inclusiv planul de amplasament i delimitare a
imobilului), nu mai vechi de 30 zile la data depunerii dosarului de finanare, n original;
j) contract de administrare asupra imobilului din care s reias dreptul de administrare al
solicitantului asupra terenului, pentru o perioad de cel puin 3 ani de la data depunerii cererii de
finanare la Autoritate, n copie certificat ,,conform cu originalul;
k) acordul scris al proprietarului imobilului pe care se va implementa proiectul, referitor la
amplasarea punctelor de rencrcare, n original;
l) certificatul constatator emis de ctre oficiul registrului comerului de pe lng tribunalul n a
crui raz teritorial i are sediul social solicitantul, n original sau n copie legalizat, nu mai
vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare; nu se accept formatul electronic a
certificatului constatator, emis de Serviciul INFOCERT;
m) certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de ctre organul teritorial de
specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, n termen de valabilitate la data depunerii dosarului
de acceptare, n original sau n copie legalizat;
n) declaraia pe propria rspundere privind ajutoarele de minimis obinute n ultimii 3 ani,
respectiv 2 ani fiscali precedeni i anul fiscal n cursul cruia solicitantul depune dosar de
finanare, semnat i tampilat de ctre reprezentantul legal, n original, conform formularului
prevzut n anexa nr. 5;
o) declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal conform formularului prevzut n
anexa nr.8, n original, care trebuie s conin activitile principale i sectoarele n care solicitantul
i desfoar efectiv activitatea (se vor meniona codurile CAEN nsoite de denumirea acestora).
Art.15
Depunerea dosarului de finanare
(1) Dosarul de finanare, coninnd toate documentele obligatorii menionate n prezentul ghid,
va fi depus la registratura Autoritii, n dou exemplare (copie i original), n plic sigilat, iar
solicitantul va nscrie pe plic urmtoarele informaii:
a) denumirea complet i adresa sa complet;
b) titlul programului: "Programului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser n
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din
punct de vedere energetic: puncte de rencrcare pentru vehicule electrice i electrice hibrid ";
c) sesiunea de depunere.

(2) Dosarul de finanare poate fi transmis prin orice modalitate care asigur confirmarea
recepionrii acestuia de ctre Autoritate n interiorul perioadei sesiunii de depunere.
Art. 16
Respingerea dosarului de finaare
Atrag respingerea dosarului de finaare:
a) formularul cererii de finanare, anexele i documentele care sunt ilizibile sau care conin
tersturi ori modificri, precum i cele incomplete sau care conin date i informaii care se
dovedesc neconforme cu realitatea;
b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o alt form dect cea solicitat sau
neprezentarea la termenul stabilit ori ieirea sa din perioada de valabilitate, precum i constatarea
de neconcordane n cuprinsul documentelor prezentate;
c) nendeplinirea unui criteriu de eligibilitate;
d) nendeplinirea oricrei condiii din cele prevzute la art. 13.

CAPITOLUL III
Verificarea conformitii, analiza, selectarea cererilor de finanare i acordarea finanrii
Art.17
Verificarea conformitii, analiza, selectarea cererilor de finanare
(1) Dup primirea cererilor de finanare, Comisia de analiz i selectare procedeaz la:
a) deschiderea plicurilor coninnd dosarul de finanare al solicitantului;
b) analiza conformitii modului de depunere a cererii de finanare i a documentelor aferente,
prevzut n anexa nr. 2 la prezentul ghid;
c) proiectele care nu ndeplinesc criteriile de conformitate a modului de depunere a cererii de
finanare i a documentelor aferente, prevzut n anexa nr. 2 la prezentul ghid i de conformitate
nu trec n etapa urmtoare de analiz;
d) analiza conformitii juridice, economice i tehnice i a eligibilitii solicitantului/proiectului,
pe baza grilelor pentru analiza conformitii juridice, economice i tehnice i a eligibilitii
solicitantului/proiectului, prevzute n anexele nr.3-4 la prezentul ghid.
(2) Fiecare cerere de finanare i documentele aferente sunt analizate de ctre trei evaluatori; se
va considera rezultat final cel care ntrunete ponderea minim de 2/3;
(3) Finanarea proiectelor se realizeaz n limita fondurilor disponibile alocate programului i n
ordinea nregistrrii cererilor de finanare la Autoritate.
(4) n baza grilelor ntocmite de evaluatori Preedintele comisiei nainteaz Comitetului Director
spre avizare/respingere cererile depuse n cadrul sesiunii.
(5) Proiectele care ndeplinesc criteriile de eligibilitate n urma analizei i evalurii tehnice se
includ ntr-un centralizator, n ordinea depunerii la sediul Autoritii, pn la convergena sumei
alocate sesiunii i vor fi propuse Comitetului Director spre avizare.
(6) n centralizatorul cu proiectele propuse spre avizare se vor preciza urmtoarele: valoarea
eligibil a proiectului, suma propus spre finanare i procentul pe care l reprezint din valoarea
eligibil.
(7) Proiectele respinse n urma analizei conformitii administrative i a eligibilitii, precum i
cele propuse spre neselectare ca urmare a depirii sumei alocate sesiunii se includ ntr-un alt
centralizator.

Art.18
Aprobarea dosarelor de finanare
(1) Dup avizare, Comitetul Director al Autoritii propune spre aprobare Comitetului de Avizare
al Autoritii centralizatorul cuprinznd proiectele avizate.
(2) Comitetul Director al Autoritii aprob centralizatorul privind proiectele respinse.
Art.19
Comunicarea rezultatelor
Comunicarea hotrrii Comitetului de Avizare al Autoritii privind proiectele aprobate, respectiv
centralizatorul cuprinznd proiectele respinse se realizeaz prin postarea pe site-ul Autoritii.
Art.20
Contestaii
(1) Solicitanii care nu sunt de acord cu soluia Comitetului Director/Comitetului de Avizare pot
depune contestaie privind decizia.
(2) Contestaia, formulat n scris, se nregistreaz la Autoritate n termen de 5 zile lucrtoare de
la data comunicrii rezultatelor, respectiv de la data publicrii pe pagina de internet a Autoritii a
listei solicitanilor respini.
(3) Contestaia poate fi transmis prin orice mijloc care asigur confirmarea recepionrii acesteia
de ctre Autoritate n interiorul termenului prevzut la alin. (2).
(4) La data recepionrii contestaiei, aceasta primete de la registratura Autoritii un numr unic
de nregistrare.
(5) Contestaia trebuie s cuprind:
a) atributele de identificare a contestatarului;
b) numrul unic de nregistrare atribuit de ctre registratura Autoritii dosarului de finanare;
c) obiectul contestaiei;
d) motivele de fapt i de drept pe care se ntemeiaz;
e) numele i prenumele reprezentantului legal ori ale mputernicitului acestuia, semntura i
tampila.
(6) Comisia de soluionare a contestaiilor, numit prin dispoziie a preedintelui Autoritii,
analizeaz motivele respingerii i nainteaz Comitetului Director propunerea de admitere sau
respingere a contestaiei.
(7) Soluionarea contestaiilor formulate se face n termen de maxim 10 zile lucrtoare de la
expirarea termenului prevzut la alin. (2).
Art.21
Perfectarea i acordarea finanrii
(1) n vederea ncheierii contractului, Autoritatea transmite scrisoare prin care informeaz
solicitantul cu privire la perioada n care trebuie s se prezinte pentru ncheierea contractului,
precum i documentele ce trebuie prezentate de ctre acesta.
(2) Neprezentarea n termen de 60 de zile de la ultima zi a perioadei stabilite n scrisoarea
menionat la alin. (1) constituie renunare la finanare, solicitantul nemaiavnd dreptul de a
ncheia contractul de finanare.
(3) Modelul contractului pentru finanare este prevzut n anexa nr. 7 la prezentul ghid. Modelul
contractului poate fi modificat de Autoritate, n condiiile n care modificarea este esenial pentru
ndeplinirea contractului i atingerea scopului i obiectivelor Programului.
(4) Contractul pentru finanare se ntocmete n dou exemplare originale, cte unul pentru
fiecare parte.

(5) Contractul pentru finanare intr n vigoare la data semnrii acestuia de ctre prile
contractante sau la data prevzut n acesta, iar durata de realizare va fi cea solicitat prin cererea
de finanare, dar nu mai mare de 12 luni.
(6) Durata maxim de realizare a proiectului, stabilit n cadrul contractului pentru finanare, este
de 12 de luni. Prin excepie, n baza unei motivri, durata de realizare a proiectului poate fi
prelungit cu acordul Comitetului Director al Autoritii.
(7) Valoarea aprobat spre finanare nu va putea fi suplimentat fa de cea aprobat iniial,
beneficiarul trebuind s asigure din surse proprii finalizarea investiiei.
Art.22
Decontarea cheltuielilor eligibile
(1) Personalul Autoritii cu atribuii n implementarea proiectelor verific modul de
implementare a proiectului de ctre beneficiarul finanrii, n conformitate cu prevederile
contractuale.
(2) Decontarea se va face ntr-o singur tran, iar cererea de tragere va fi depus n interiorul
duratei de realizare a proiectului.
(3) Autoritatea nu acord pli n avans i finaneaz cheltuieli eligibile angajate, efectuat i ale
cror documente aferente sunt emise dup semnarea contractului pentru finanare.
(4) Beneficiarul este obligat s fac dovada achitrii tranei din finanare, n termen de 30 de zile
de la efectuarea plii de ctre Autoritate, odat cu depunerea raportului de finalizare; modelul de
raport este prevzut n anexa nr.6.

Art.23
Documente obligatorii necesare decontrii
Beneficiarul finanrii depune la sediul Autoritii cereri de tragere, nsoite de urmtoarele
documente obligatorii:
a) contracte de achiziii produse i acte adiionale care intervin pe parcursul derulrii acestora - n
copii certificate conform cu originalul, ncheiate n conformitate cu reglementrile n vigoare.
Dac acestea sunt redactate intr-o limb strin, aceastea vor fi nsoite de traducerea semnat de
traductor autorizat;
b) declaraia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale n
vigoare privind achiziiile publice i ale actelor normative aplicabile n materie de investiii
publice in original;
c) factura fiscal - n copie conform cu originalul, certificat din punctul de vedere al realitii,
regularitii i legalitii pentru efectuarea cheltuielilor i avizat cu "Bun de plat", conform
prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor publice,
iar pe aceasta se va meniona i numrul i data contractului de achizitie n baza cruia se va
emite. Daca factura este redactata intr-o limba straina, aceasta va fi insotita de traducerea semnat
de traductor autorizat;
d) documentele bancare privind achitarea contribuiei propii i a cheltuielilor neeligibile aferente
facturilor fiscale care nsoesc cererea de tragere (extrase de cont cu viza instituiei
financiare/bancare nsoite de ordine de plat, bilete la ordin, dispoziii de plat externe) pentru
facturile finanate, - copii certificate conform cu originalul;
e) certificat de atestare fiscal privind plata taxelor i impozitelor locale, n original sau copie
legalizat;
f) certificat de atestare fiscal privind plata taxelor i impozitelor la bugetul de stat, n original
sau copie legalizat;
g) certificat de atestare fiscal privind obligaiile la Fondul pentru mediu, n original sau copie
legalizat;

h) certificat de calitate i garanie emis de productor, pentru bunurile livrate n copie conform
cu originalul;
i) declaraie de conformitate pentru bunurile livrate n copie conform cu originalul;
j) documente de transport, dac este cazul;
k) certificat de racordare emis de operatorul de reea de distribuie a energiei electrice;
l) fi tehnic/document n care s fie precizate caracteristicile tehnice ale punctului/punctelor
solicitate prin cererea de tragere.
m) alte documente relevante solicitate de Autoritate.
Art.24
Condiii generale cu privire la decontarea cheltuielilor eligibile
(1) La cererea de tragere, Autoritatea finaneaz suma cheltuielilor eligibile n limita procentului
aprobat (n urma verificrii documentelor justificative).
(2) Beneficiarul este obligat s prezinte, n original sau copie,orice document solicitat i care are
legtur cu proiectul finanat din Fondul pentru mediu.
Art.25
Achiziiile publice
(1) ntreaga responsabilitate pentru ntocmirea documentaiei de achiziie public, organizarea i
derularea procedurii de achiziie public i realizarea lucrrilor n conformitate cu prevederile
legale n vigoare privind achiziiile publice i ale actelor normative aplicabile n materie de
investiii publice revine beneficiarului.
(2) La stabilirea condiiilor contractelor de achiziie, beneficiarul finanrii trebuie s aib n
vedere faptul c Autoritatea va proceda la decontarea cererilor de tragere doar pentru cheltuieli
eligibile stabilite.
Art.26
Reguli de publicitate
Beneficiarul finanrii este obligat s instaleze panoul de informare prevzut n modelul din Ghid
la locul de implementare al proiectului i s l menin i ntrein n bun stare pe toat durata de
implementare i monitorizare a proiectului.
Art.27
Publicarea informaiilor relevante privind Programul
(1) Toate datele, informaiile, instruciunile, comunicatele i alte documente relevante n legtur
cu Programul se public pe site-ul Autoritii, www.afm.ro, la seciunea "Informaii privind
Programul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser n transporturi, prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: puncte
de rencrcare pentru vehicule electrice i electrice hibrid.
(2) Singurele informaii i instruciuni valabile prezentate n mass-media referitoare la Program
sunt cele transmise sub form de comunicate de pres din partea Ministerului Mediului, Apelor i
Pdurilor i Administraia Fondului pentru Mediu.
Art.28
Pstrarea documentelor de ctre Autoritate
(1) Autoritatea pstreaz documentele gestionate n cadrul programului, n conformitate cu
legislaia n vigoare i cu normele sale interne.
(2) Documentaia depus de ctre solicitant, care a fost aprobat, nu se restituie. Pe baz de
solicitare scris, Autoritatea poate elibera solicitantului copii ale documentelor depuse.

(3) Pe baz de solicitare scris, Autoritatea poate restitui dosarul de finanare n condiiile n care
acesta a fost respins; cererea de finanare precum i declaraiile pe propria rspundere nu pot face
obiectul restituirii.
Art.29
Monitorizare
(1) n termen de cel mult 5 zile lucrtoare de la data aprobrii de ctre Comitetul de Avizare a
finanrii solicitanilor acceptai, prevzui la art. 9 alin. (1), comisia de acceptare elaboreaz i
transmite structurii responsabile cu monitorizarea implementrii proiectelor din cadrul Autoritii
lista solicitanilor acceptai,care se supun reglementrilor privind ajutoarele de minimis, cu
atributele de identificare ale acestora, numele i prenumele reprezentanilor legali, codurile CAEN
ale activitilor principale i codurile CAEN ale activitilor pentru care au fost solicitate
finanrile, precum i cuantumul sumelor aprobate spre finanare.
(2) Structura de specialitate responsabil cu monitorizarea implementrii proiectelor din cadrul
Autoritii poate solicita comisiei de acceptare orice alte date, informaii i/sau documente
relevante n legtur cu finanarea solicitanilor operatori economici n baza schemei de minimis.
(3) Beneficiarul este obligat s menin investiia realizat n cadrul Programului pentru o
perioad de cel puin un an dup finalizarea sa.
(4) n perioada de monitorizare, stabilit prin contractul de finanare nerambursabil, beneficiarul
va ntocmi i va transmite, din 6 n 6 luni de la finalizarea proiectului, un raport referitor la
funcionalitatea i derularea activitilor.
(5) Finanarea nerambursabil acordat va fi recuperat n cazul n care obiectivele finanate nu
sunt folosite conform scopului stabilit, precum i n cazul n care acestea au fost nstrinate, gajate
sau ipotecate, n timpul derulrii proiectului i dup finalizarea proiectului, pe o perioad de un an.
(6) n situaia n care, n urma procesului de analiz, solicitantul prevzut la art. (9), alin. (1), lit.
c) este declarat eligibil i este acceptat spre finanare, Autoritatea, prin structura de specialitate
responsabil cu monitorizarea implementrii proiectelor, comunic n scris acestuia cuantumul
ajutorului care poate fi acordat i caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expres la
Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

ANEXA nr. 1
CERERE DE FINANARE NERAMBURSABIL
A. Date generale
Titlul proiectului ..........................................................................................
Denumire solicitant .....................................................................................
Forma juridica de organizare ........................................................................
Codul de nregistrare fiscal .........................................................................
Adresa sediului social ..................................................................................
Adresa punctelor de lucru ............................................................................
Adresa la care se implementeaz proiectul .....................................................
Reprezentant legal (numele i prenumele), act de identitate B.I/C.I. .., seria ........., nr.
............................ CNP ............................. Tel:
Responsabil de proiect (numele i prenumele), act de identitate B.I/C.I. .., seria ........., nr.
............................ CNP ............................. Tel:
B.Finanare solicitat
Solicitantul .................................., prin reprezentantul legal ....................... solicit o finanare
nerambursabil n suma de .......................... lei (n litere ............................) reprezentnd
...................... % din valoarea total eligibil a proiectului, pe un termen de ........... luni.
Valoarea total a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de .................. lei (n
litere ..................)
Contribuia proprie reprezint ....% din valoarea total a cheltuielilor eligibile ale proiectului i va
fi susinut financiar, din surse proprii, n cuantum de ................................... lei (n litere
...........................).
Cheltuielile neeligibile necesare realizrii n cuantum de...................................... lei vor fi susinute
financiar din surse proprii.

Tipului
punctului de
rencrcare

Puterea
punctului de
rencrcare

Total investiie
Valoarea finanrii solicitate

Curent
alternativ/curen
t continuu

Standard
respectat de
punctul
de
rencrcare

Nr.
Buc.

Amplasamentul
punctului
identificat prin ...
(se va preciza
documentul
de
identificare
a
amplasamentului
i adresa acestuia)

Numr
locuri
de
parcare
propuse

Cheltuieli
achiziiia

(fr
tva)

cu

(cu
tva)

Cheltuieli cu
manopera

Cheltuieli
pentru
realizarea
panoului de
informare/am
plasament

(fr
tva)

(fr
tva)

(cu
tva)

(cu
tva)

C. Declaraie pe propria rspundere


Subsemnatul, ............................................................., avnd datele de identificare menionate la lit.
A. "Date generale", reprezentant legal al solicitantului ....................................................,
declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n declaraii, urmtoarele:
a) am depus dosarul de finanare n nume propriu;
b) avem ndeplinite obligaiile exigibile de ctre bugetul de stat, bugetul local i bugetul fondului
pentru mediu;
c) nu suntem nregistrai cu fapte sancionate de legislaia financiar i fiscal;
d) nu am desfurat i nu vom desfura activiti care ncalc dispoziiile legale privind protecia
mediului i nu sponsorizeaz activiti cu efect negativ asupra mediului;
e) nu ne aflm n stare de insolven, conform prevederilor legale i nu face obiectul unei
proceduri legale pentru declararea sa n stare de insolven;
f) activitile pentru care solicit finanarea prin Proiectul .......................................................... nu
fac obiectul unui alt program de finanare;
g) am depus ntreaga documentaie, conform cerinelor Programului de reducere a emisiilor de
gaze cu efect de ser n transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport
rutier nepoluant din punct de vedere energetic: puncte de rencrcare pentru vehicule electrice i
electrice hibridaprobat prin ........................;
h) finanarea nerambursabil solicitat, n situaia aprobrii i acordrii, va fi utilizat n mod
exclusiv pentru scopurile declarate n prezenta cerere de finanare i n celelalte documente
cuprinse n dosarul de finanare;
i) am luat cunotin de faptul c prezentarea eronat sau fals a datelor i informaiilor coninute
n prezenta cerere de finanare i n celelalte documente cuprinse n dosarul de finanare va duce
automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integral
a sumei primite ca finanare n cadrul Proiectului .............................................................................
j) terenul pus la dispoziie pentru realizarea proiectului se afl n:- administrarea
- proprietatea
solicitantului*;
k) terenul pus la dispoziie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui
litigiu n curs de soluionare la instanele judectoreti, nu face obiectul vreunei revendicri
potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru
cauz de utilitate public;
k) punctele de rencrcare instalate prin Program vor permite accesul permanent i
nediscriminatoriu publicului;
l) punctele de rencrcare instalate prin Program vor fi semnalizate corespunztore cu urmatorul
panou de informare care va fi meninut i ntreinut n bun stare pe toat durata de implementare
i monitorizare a proiectului:

m) punctele de rencrcare vor fi instalate pe amplasamente eligibile, aa cum acestea sunt definite
la art. 11 alin. (1) punctul c);
n) punctele de rencrcare instalate vor respecta standardele EN62196-2 i EN62196-3 pentru
punctele cu putere normal i nalt;
o) implementarea proiectului va asigura un minim de locuri de parcare, cel puin egal cu numrului
punctelor de rencrcare solicitate, destinate exclusiv ncrcrii autovehiculelor electrice i electrice
hibrid i marcate corespunztor.
Subsemnatul,........................................................, nelegnd c orice omisiune sau incorectitudine
n prezentarea informaiilor n scopul de a obine avantaje patrimoniale sau de orice alt natur
este pedepsit conform legii, declar c nu am furnizat informaii false n documentele prezentate i
mi asum responsabilitatea datelor coninute n prezenta cerere de finanare i n toate celelalte
documente cuprinse n dosarul de finanare depus, inclusiv documentele financiare, garantnd, de
asemenea, c datele furnizate sunt actuale, reale, corecte i complete.
Prin semnarea prezentei cereri de finanare i aplicarea tampilei confirmm c am neles i ne-am
nsuit n integralitate coninutul acesteia.
Numele, prenumele i funcia reprezentantului legal
...................................................................................
Semntura reprezentantului legal i tampila solicitantului
............................................................................................
Numele, prenumele i funcia responsabilului de proiect
..........................................................................................
Semntura responsabilului de proiect
*Not: Necompletarea lit. j) atrage respingerea cererii de finaare.

ANEXA nr. 2 la ghidul de finanare


GRIL pentru analiza conformitii modului de depunere a cererii de finanare i a
documentelor aferente
Solicitant: ....................................................................
Localitatea/Judeul: .....................................................
Nr. de nregistrare la Administraia Fondului pentru
finanare:....................................................................................
Suma solicitat: ....................................... (lei)

Nr.
crt

Conformitate

Dosarul a fost depus n cadrul sesiunii de


depunere

Dosarul conine dou exemplare: original i


copie
Exemplarul depus n copie este conform cu
exemplarul depus n original

3
4

Mediu

ndeplinire
criterii
Da
Nu

dosarului

de

Observaii

Documentele depuse de solicitani sunt legate,


numerotate i opisate.

PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT
Not: Nendeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanare.
..............................................
(numele i prenumele)
Semntura: ...................................
Data: ........................................
Persoana care completeaz prezenta anex poate fi oricare dintre membrii comisiei, inclusiv
Preedintele i secretarul.

ANEXA nr. 3.1 la ghidul de finanare


GRIL de evaluare din punct de vedere juridic a conformitii documentelor i eligibilitii
solicitantului - unitate administrativ teritorial
Solicitant: ....................................................................
Localitatea/Judeul: .....................................................
Nr. de nregistrare la Administraia Fondului pentru
finanare:....................................................................................

Mediu

dosarului

de

ndeplinirea criteriului de eligibilitate


Conformitate administrativ i Criterii de
eligibilitate

Evaluator 1

Da

Nu

Comentarii

I. CONFORMITATE
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

Dosarul de finanare al solicitantului cuprinde:


Cererea de finanare, conform formularului
prevzut n anexa nr. 1 la ghid, n original,
semnat i tampilat de ctre reprezentantul
legal sau de ctre mputernicitul acestuia;
mputernicirea notarial sau orice document
administrativ de reprezentare emis de ctre
reprezentantul legal n condiiile legii, n
original, pentru cazul n care cererea de
finanare este semnat de ctre o persoan
mputernicit;
Hotrrea consiliului local privind aplicarea
la Program, n copie certificat "conform cu
originalul" de ctre secretarul unitii
administrativ-teritoriale; hotrrea trebuie s
conin:
- acordul cu privire la contractarea finanrii i
persoana desemnat s reprezinte solicitantul n
relaia cu Autoritate;
- acordul privind punerea la dispoziie pentru
realizarea proiectului a terenului (suprafa,
identificare,
vecinti),
cu
indicarea
documentului care atest regimul juridic al
terenului;
- angajamentul privind ntocmirea documentaiei
de achiziie public, organizarea i derularea
procedurii de achiziie public i realizarea
lucrrilor n conformitate cu prevederile legale n
vigoare privind achiziiile publice;
Extras de carte funciar pentru informare
(inclusiv planul de amplasament i delimitare a
imobilului), nu mai vechi de 30 zile la data
depunerii dosarului de finanare, n original,

Evaluator 2

Da

Nu

Comentarii

Evaluator 3

Da

Nu

Comentarii

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

n cazul n care imobilul este dat n administrare,


solicitantul
(administratorul
imobilului)
hotrrea consiliului local/ hotrrea consiliului
general sau hotrre de guvern, dup caz, privind
darea n administrare a imobilului, n copie
certificat "conform cu originalul"

II. ELIGIBILITATE
Terenul pus la dispoziie pentru realizarea proiectului
este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu n
curs de soluionare la instanele judectoreti, nu face
obiectul vreunei revendicri potrivit unei legi speciale
sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de
expropriere pentru cauz de utilitate public, conform
declaraiei pe propria rspundere din cererea de
finanare pct. C;
Nu a obinut i nu este pe cale s obin finanare prin
proiecte ori programe finanate din alte fonduri
publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea
investiiei care urmeaz a fi realizate prin
program,conform declaraiei pe propria rspundere din
cererea de finanare pct. C;
Nu se afl n stare de insolven, conform prevederilor
legale i nu face obiectul unei proceduri legale pentru
declararea sa n stare de insolven conform declaraiei
pe propria rspundere din cererea de finanare pct. C;
Nu a desfurat i nu va desfura activiti care
ncalc dispoziiile legale privind protecia mediului i
nu sponsorizeaz activiti cu efect negativ asupra
mediului conform declaraiei pe propria rspundere din
cererea de finanare pct. C;

Concluzii:
Consilier juridic 1
Rezultatul analizei

Consilier juridic 2
Rezultatul analizei

Consilier juridic 3
Rezultatul analizei

Nume i Prenume
Data i Semntura

Grila este completat integral i nsuit de consilierii juridici iar rezultatul final al analizei va fi
completat de ctre Preedintele Comisie conform art. 16, alin. (2) din ghidul de finanare;

PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT
Preedintele Comisiei de analiz i selectare,
..............................................
(numele i prenumele)
Semntura: ...................................

Data: ........................................

NOTE:
1. n cadrul rubricii "ndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeaz, dup caz, cu "Da" sau
"Nu" ndeplinirea/nendeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv i se nscriu comentariile de
rigoare.
2. Nendeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanare.
3. n cazul n care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va considera rezultat final cel care
ntrunete ponderea minim de 2/3;
ANEXA nr. 3.2 la ghidul de finanare
GRIL de evaluare din punct de vedere juridic a conformitii documentelor i eligibilitii
solicitantului instituie public
Solicitant: ....................................................................
Localitatea/Judeul: .....................................................
Nr. de nregistrare la Administraia Fondului pentru
finanare:....................................................................................

Mediu

dosarului

de

ndeplinirea criteriului de eligibilitate


Conformitate administrativ i Criterii de eligibilitate
Evaluator 1

Da

Nu
II.

1.

1.1

1.2

Dosarul de finanare al solicitantului cuprinde:


Cererea de finanare, conform formularului
prevzut n anexa nr. 1 la ghid, n original,
semnat i tampilat de ctre reprezentantul
legal sau de ctre mputernicitul acestuia;
mputernicirea notarial sau orice document
administrativ de reprezentare emis de ctre
reprezentantul legal n condiiile legii, n
original, pentru cazul n care cererea de
finanare este semnat de ctre o persoan
mputernicit;
Hotrrea/decizia/ordinul organelor de decizie
privind participarea la program, n original;
documentul trebuie s conin:

1.3

- acordul cu privire la contractarea finanrii i


persoana desemnat s reprezinte solicitantul n
relaia cu Autoritatea;
- acordul privind punerea la dispoziie pentru
realizarea proiectului a terenului (suprafa,
identificare,
vecinti),
cu
indicarea
documentului care atest regimul juridic al
terenului;

Comentarii

Evaluator 2

Da

CONFORMITATE

Nu

Comentarii

Evaluator 3

Da

Nu

Comentarii

- angajamentul privind ntocmirea documentaiei


de achiziie public, organizarea i derularea
procedurii de achiziie public i realizarea
lucrrilor n conformitate cu prevederile legale
n vigoare privind achiziiile publice;

1.4

Documentul care atest acordul scris al


Ministerului Finanelor Publice sau al
autoritii administraiei publice locale, dup
caz, cu privire la contractarea finanrii, dac
imobilul pe care urmeaz a fi implementat
proiectul face parte din domeniul public al
statului/domeniul
public
al
autoritii
administraiei publice locale, n copii
certificate "conform cu originalul", pe fiecare
pagin;
extras de carte funciar pentru informare
(inclusiv planul de amplasament i delimitare a
imobilului), nu mai vechi de 30 zile la data
depunerii dosarului de finanare, n original

1.5
1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

n cazul n care imobilul este dat n


administrare, hotrrea de guvern privind
darea n administrare a imobilului, n copie
Documentul
care
atest
dreptul
de
administrare al imobilului pe care se
implementeaz proiectul (n cazul prezentrii
inventarului bunurilor aparinnd domeniului
public al unitii administrativ-teritoriale, sau
n situaia n care din extrasul de carte
funciar nu rezult acest drept), n copie
certificat "conform cu originalul", pe fiecare
pagin.
Actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziia,
dup caz) prin care a fost numit/validat
conductorul instituiei publice, n copie
certificat "conform cu originalul".

II. ELIGIBILITATE
Terenul pus la dispoziie pentru realizarea proiectului
este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu n curs
de soluionare la instanele judectoreti, nu face obiectul
vreunei revendicri potrivit unei legi speciale sau
dreptului comun, nu face obiectul procedurii de
expropriere pentru cauz de utilitate public, conform
declaraiei pe propria rspundere din cererea de finanare
pct. C;
Nu a obinut i nu este pe cale s obin finanare prin
proiecte ori programe finanate din alte fonduri publice,
inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiiei
care urmeaz a fi realizate prin program,conform
declaraiei pe propria rspundere din cererea de finanare
pct. C;
Nu se afl n stare de insolven, conform prevederilor
legale i nu face obiectul unei proceduri legale pentru
declararea sa n stare de insolven conform declaraiei
pe propria rspundere din cererea de finanare pct. C;

2.4

Nu a desfurat i nu va desfura activiti care ncalc


dispoziiile legale privind protecia mediului i nu
sponsorizeaz activiti cu efect negativ asupra mediului
conform declaraiei pe propria rspundere din cererea de
finanare pct. C;

Concluzii:
Consilier juridic 1
Rezultatul analizei

Consilier juridic 2
Rezultatul analizei

Consilier juridic 3
Rezultatul analizei

Nume i Prenume
Data i Semntura

Grila este completat integral i nsuit de consilierii juridici iar rezultatul final al analizei va fi
completat de ctre Preedintele Comisie conform art. 16, alin. (2) din ghidul de finanare;
PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT
Preedintele Comisiei de analiz i selectare,
..............................................
(numele i prenumele)
Semntura: ...................................
Data: ........................................
NOTE:
1. n cadrul rubricii "ndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeaz, dup caz, cu "Da" sau
"Nu" ndeplinirea/nendeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv i se nscriu comentariile de
rigoare.
2. Nendeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanare.
3. n cazul n care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va considera rezultat final cel care
ntrunete ponderea minim de 2/3
ANEXA nr. 3.3 la ghidul de finanare
GRIL de evaluare din punct de vedere juridic a conformitii documentelor i eligibilitii
solicitantului operator economic
Solicitant: ....................................................................
Localitatea/Judeul: .....................................................
Nr. de nregistrare la Administraia Fondului pentru
finanare:....................................................................................

Mediu

dosarului

de

ndeplinirea criteriului de eligibilitate


Conformitate administrativ i Criterii de eligibilitate
Evaluator 1

Da

Nu

Comentarii

Evaluator 2

Da

Nu

Comentarii

Evaluator 3

Da

Nu

Comentarii

I. CONFORMITATE
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

Dosarul de finanare al solicitantului cuprinde:


Cererea de finanare, conform formularului
prevzut n anexa nr. 1 la ghid, n original,
semnat i tampilat de ctre reprezentantul
legal sau de ctre mputernicitul acestuia
mputernicirea notarial, n original, pentru
cazul n care cererea de finanare este
semnat de ctre o persoan mputernicit;
Extras de carte funciar pentru informare
(inclusiv planul de amplasament i delimitare
a imobilului), nu mai vechi de 30 zile la data
depunerii dosarului de finanare, n original,;
Contract de administrare asupra imobilului
din care s reias dreptul de administrare al
solicitantului asupra terenului, pentru o
perioad de cel puin 3 ani de la data
depunerii cererii de finanare la Autoritate, n
copie certificat ,,conform cu originalul;
Acordul scris al proprietarului imobilului pe
care se va implementa proiectul, referitor la
amplasarea punctelor de rencrcare, n
original;
Certificatul constatator emis de ctre oficiul
registrului comerului de pe lng tribunalul
n a crui raz teritorial i are sediul social
solicitantul, n original sau n copie legalizat,
nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii
dosarului de acceptare; nu se accept
formatul
electronic
a
certificatului
constatator, emis de Serviciul INFOCERT.
Certificatul
de
cazier
judiciar
al
reprezentantului legal, eliberat de ctre
organul teritorial de specialitate al
Ministerului Afacerilor Interne, n termen de
valabilitate la data depunerii dosarului de
acceptare, n original sau n copie legalizat;

II. ELIGIBILITATE
Terenul pus la dispoziie pentru realizarea proiectului
este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu n curs
de soluionare la instanele judectoreti, nu face
obiectul vreunei revendicri potrivit unei legi speciale
sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de
expropriere pentru cauz de utilitate public, conform
declaraiei pe propria rspundere din cererea de
finanare pct. C;
Nu a obinut i nu este pe cale s obin finanare prin
proiecte ori programe finanate din alte fonduri
publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea
investiiei care urmeaz a fi realizate prin
program,conform declaraiei pe propria rspundere din
cererea de finanare pct. C;

2.3

2.4

2.5

Nu se afl n stare de insolven, conform prevederilor


legale i nu face obiectul unei proceduri legale pentru
declararea sa n stare de insolven conform declaraiei
pe propria rspundere din cererea de finanare pct. C;
Nu a desfurat i nu va desfura activiti care ncalc
dispoziiile legale privind protecia mediului i nu
sponsorizeaz activiti cu efect negativ asupra
mediului conform declaraiei pe propria rspundere din
cererea de finanare pct. C;
Reprezentantul legal nu figureaz cu fapte nscrise n
cazierul judiciar

Concluzii:
Consilier juridic 1
Rezultatul analizei

Consilier juridic 2
Rezultatul analizei

Consilier juridic 3
Rezultatul analizei

Nume i Prenume
Data i Semntura

Grila este completat integral i nsuit de consilierii juridici iar rezultatul final al analizei va fi
completat de ctre Preedintele Comisie conform art. 16, alin. (2) din ghidul de finanare;
PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT
Preedintele Comisiei de analiz i selectare,
..............................................
(numele i prenumele)
Semntura: ...................................
Data: ........................................
NOTE:
1. n cadrul rubricii "ndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeaz, dup caz, cu "Da" sau
"Nu" ndeplinirea/nendeplinirea criteriului
de eligibilitate respectiv i se nscriu comentariile de rigoare.
2. Nendeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanare.
3. n cazul n care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va considera rezultat final cel care
ntrunete ponderea minim de 2/3;
ANEXA nr.4 la ghidul de finanare
GRILA de evaluare din punct de vedere economic si tehnic a conformitii documentelor i
eligibilitii solicitantului unitate administrativ teritorial, instituie public i operator
economic
Solicitant: ..............................................................
Localitatea/Judeul: .....................................................
Nr. de nregistrare la Administraia Fondului pentru Mediu a dosarului de
finanare:...................................................

Suma solicitat: ....................................... (lei)

ndeplinirea criteriului de eligibilitate


Conformitate administrativ i Criterii de eligibilitate
Evaluator 1

Da

II.
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Dosarul de finanare al solicitantului cuprinde:


Certificatul de cazier fiscal emis pe numele
solicitantului persoan juridic, de ctre
organul
teritorial
de
specialitate
al
Ministerului Finanelor Publice, n termen de
valabilitate la data depunerii dosarului de
acceptare, n original sau n copie legalizat
Certificatul de atestare fiscal privind
obligaiile de plat ctre bugetul de stat, emis
pe numele solicitantului, de ctre organul
teritorial de specialitate al Ministerului
Finanelor Publice, n termen de valabilitate la
data depunerii dosarului, n original sau n
copie legalizat
Certificatul de atestare fiscal privind
impozitele i taxele locale i alte venituri ale
bugetului local, emis pe numele solicitantului,
de ctre autoritatea public local n a crei
raz teritorial i are sediul solicitantul, n
termen de valabilitate la data depunerii
dosarului, n original sau n copie legalizat;
Certificatul de atestare fiscal privind
impozitele i taxele locale i alte venituri ale
bugetului local, emis de ctre autoritatea
public local n a crei raz teritorial va fi
implementat proiectul, n termen de
valabilitate la data depunerii dosarului, n
original sau n copie legalizat
Certificatul de atestare privind obligaiile la
Fondul pentru mediu, emis pe numele
solicitantului, de ctre Autoritate, n termen
de valabilitate la data depunerii dosarului, n
original sau n copie legalizat;
Declaraie pe propria raspundere din care s
rezulte dac TVA-ul aferent proiectului este
recuperabil, rambursabil sau compensat prin
orice mijloace conform prevederilor legale ;
declaraia pe propria rspundere privind
ajutoarele de minimis obinute n ultimii 3
ani, respectiv 2 ani fiscali precedeni i anul
fiscal n cursul cruia solicitantul depune
dosar de finanare, semnat i tampilat de
ctre reprezentantul legal, n original,
conform formularului prevzut n anexa nr.
5;

Nu

Evaluator 2

Comentarii

Da

CONFORMITATE

Nu

Evaluator 3

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

1.8

1.9

declaraia pe propria rspundere a


reprezentantului legal conform formularului
prevzut n anexa nr.8, n original, care
trebuie s conin activitile principale i
sectoarele n care solicitantul i desfoar
efectiv activitatea (se vor meniona codurile
CAEN nsoite de denumirea acestora)
Documentul care atest prestarea unui
serviciu de interes economic general(SIEG),
dac solicitantul ntr sub incidena
Regulamentului 360/2012

II. ELIGIBILITATE

2.2

Are ndeplinite obligaiile de plat a taxelor,


impozitelor, amenzilor i contribuiilor ctre bugetul
de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru
mediu, conform prevederilor legale n vigoare.
Nu este nregistrat cu fapte sancionate de legislaia
financiar i fiscal;

2.3

Conform declaraiei pe propria rspundere de la


punctul 1.6, TVA-ul este eligibil

2.1

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8
2.9

2.10

Ajutorul de minimis solicitat nu urmeaz a fi utilizat


pentru desfurarea de activiti n unul dintre
sectoarele prevzute n cuprinsul Anexei 1 din
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, cu
respectarea Regulamentului (UE) nr.1.407/2013 al
Comisiei din 18 decembrie 2013 - pentru solicitanii
care desfoar i declar activiti economice n
anexa nr. 8;;
Valoarea total a ajutoarelor de minimis de care
solicitantul a beneficiat pe o perioad de 3 ani
consecutivi (2 ani fiscali precedeni i anul fiscal n
cursul cruia depune dosar de finanare), cumulat cu
valoarea alocrii financiare acordate n baza schemei
de minimis, nu depete plafonul stabilit prin
Regulamentului (UE) nr.1.407/2013 precum i
plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr.
360/2012 - inclusiv pentru solicitanii care dein
calitatea de ntreprindere unic conform declaraiei pe
propria rspundere din anexa nr. 5;
Proiectul presupune instalarea de puncta de
rencrcare eligibile prevzute la art. 8
Proiectul presupune instalarea de puncta de
rencrcare pe amplasamente eligibile prevzute la
art. 11, alin.(1), lit. c).
Proiectul asigur numrul de locuri de parcare
prevzute la art. 11, alin. (1), lit. b)
Hotrrea consiliului local/organelor de decizie
privind aplicarea la Program conine aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de
investiii din cadrul proiectului respectiv.
Hotrrea consiliului local/organelor de decizie
privind aplicarea la Program conine acordul privind
asigurarea i susinerea unei contribuii financiare
proprii la realizarea proiectului.

III.CHELTUIELI ELIGIBILE ALE PROIECTULUI


3
3.1
3.2
3.3

Cheltuieli eligibile
Valoarea total a cheltuielilor eligibile
Valoarea total a cheltuielilor neeligibile
Valoarea propus spre finanare

Lei

Lei

Lei

Concluzii:
Evaluatorii economiti vor analiza urmtoarele puncte din gril:
1.1,-1.9 i 2.1-2.5;
Evaluator economist 1
Rezultatul analizei

Evaluator economist 2
Rezultatul analizei

Evaluator economist 3
Rezultatul analizei

Nume i Prenume
evaluator
Data i Semntura

Evaluatorii tehnici vor analiza urmtoarele puncte din gril:


2.6-2.10 i 3;
Evaluator tehnic 1
Rezultatul analizei

Evaluator tehnic 2
Rezultatul analizei

Evaluator tehnic 3
Rezultatul analizei

Nume i Prenume
evaluator
Data i Semntura

Grila este completat integral i nsuit de evaluatori iar rezultatul final al analizei va fi
completat de ctre Preedintele Comisie conform art. 16, alin. (2) din ghidul de finanare;
PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT
Preedintele Comisiei de analiz i selectare,
..............................................
(numele i prenumele)
Semntura: ...................................
Data: ........................................

NOTE:
1. n cadrul rubricii "ndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeaz, dup caz, cu "Da" sau
"Nu" ndeplinirea/nendeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv i se nscriu comentariile de
rigoare.
2. Nendeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanare.

3. n cazul n care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va considera rezultat final cel care
ntrunete ponderea minim de 2/3;
4. Punctul 1.4 este valabil n cazul solicitanilor instituii publice i operatori economici, dac este
cazul;
5. Punctul 1.6, 2.3, 2.9 i 2.10 se aplic n cazul solicitanilor uniti administrativ teritoriale i
instituii publice
6. Punctul 1.9 se aplic n cazul solicitanilor care presteaz SIEG.

ANEXA nr. 5:

Declaraie pe propria rspundere a reprezentantului legal


privind ajutoarele de minimis
Subsemnatul, ........................., cod numeric personal ......................, posesor al actului de
identitate tip ............. seria .............. nr. ..............., eliberat de ctre ....................... la data de
................., avnd domiciliul/reedina la adresa ..........................., n calitate de
reprezentant legal al ............................, operator economic nregistrat/nregistrat n
registrul comerului cu nr. de ordine ......./.../..., cod de identificare fiscal ...............,
cunoscnd prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile
naionale n domeniul ajutorului de stat, precum i pentru modificarea i completarea Legii
concurenei nr. 21/1996, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 20/2015, cu
modificrile ulterioare, i ale actelor normative subsecvente, precum i dispoziiile Legii nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificrile i completrile ulterioare, privind falsul n
declaraii, declar pe propria rspundere urmtoarele:
I. Am beneficiat de ajutor de minimis n ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedeni i anul
fiscal n cursul cruia am depus dosarul de finanare) de la Administraia Fondului pentru
Mediu i/sau de la alt furnizor de ajutor de stat:
NU

DA

dup cum urmeaz:

I.1. anul ............................................,


trana 1 .................. lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
trana 2 ................... lei (
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
trana "n" ............... lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
I.2. anul ............................................,
trana 1 ................. lei

data acordrii ....................................,


sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
trana 2 ................. lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
trana "n" .............. lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
I.3. anul .......................................
trana 1 ................ lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
trana 2 ................ lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
trana "n" ............. lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
II. Declarm c deinem
DA /
NU calitatea de ntreprindere unic aa cum este
definit n art. 2, alin. 2 din Regulamentului (UE) nr.1.407/2013 al Comisiei din 18
decembrie 2013, regsindu-ne n cel puin una dintre urmtoarele relaii:
a) ntreprinderea deine majoritatea drepturilor de vot ale acionarilor sau ale asociailor
unei alte ntreprinderi;
b) ntreprinderea are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte ntreprinderi;
c) ntreprinderea are dreptul de a exercita o influen dominant asupra altei
ntreprinderi n temeiul unui contract ncheiat cu ntreprindrea n cauz sau n
temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
d) ntreprinderea care este acionar sau asociat al unei alte ntreprinderi i care
controleaz singur, n baza unui acord cu ali acionari sau asociai ai acelei
ntreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acionarilor sau ale asociailor
ntreprinderii respective.
De asemenea, declarm c ntreprinderile cu care ntreinem cel puin una dintre
relaiile de mai sus, au beneficiat de ajutoare de minimis astfel:
I.1. anul ............................................,
trana 1 .................. lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
trana 2 ................... lei (
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
trana "n" ............... lei

data acordrii ....................................,


sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
I.2. anul ............................................,
trana 1 ................. lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
trana 2 ................. lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
trana "n" .............. lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
I.3. anul .......................................
trana 1 ................ lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
trana 2 ................ lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
trana "n" ............. lei
data acordrii ....................................,
sursa de finanare/instituia finanatoare ..............................;
Not: Ajutoarele de minimis acordate prin prezenta declaraie pot fi cumulate cu ajutoarele
de minimis acordate n conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, n
limita plafonului stabilit n regulamentul respective.
Data .........................
Reprezentant legal
Numele i prenumele
.....................................
Semntura i tampila

ANEXA nr. 6
Nr. de nregistrare Autoritate..
RAPORT DE FINALIZARE
Denumire beneficiar:
Denumirea complet: ..............................................................................................
Forma de organizare: ..............................................................................................
Adresa: .................................................................................................................
Tel/Fax/E- mail: .....................................................................................................
A. DATE GENERALE ALE PROIECTULUI
Titlul proiectului:.........................................................................................................
Durata proiectului (nr. luni):.....................................................................................
Data semnrii contractului pentru finanare:...............................................................
Valoarea contractului pentru finanare:
Data nceperii proiectului:.....................................................

Data finalizrii proiectului:..................................................................................


Nr.
crt.

Cereri de tragere

Factur
fiscal nr.

Decont
Autoritate

Contribuie
proprie
beneficiar

Ordin de
plat nr.

Valoare
neeligibil

1
2
3
B. DEVIZ (DECONT) GENERAL POSTCALCUL PENTRU PERIOADA ANALIZAT
C. REZULTATELE PROIECTULUI
mbuntirea calitii mediului ambiant n urma implementrii proiectului (nr. de autovehicule
incarcate sau care se anticipeaza ca se va incarca etc.)
............................................................................................................
D. ANALIZA POST-IMPLEMENTARE
D1. FACTORI MAJORI CARE AU AFECTAT DERULAREA I REZULTATELE
IMPLEMENTRII PROIECTULUI (dac au existat, comentai modul n care aceti factori au
influenat derularea i rezultatele implementrii proiectului)
Factori care au determinat ntrzieri n derularea activitilor proiectului..........................
Factori care au afectat ndeplinirea obiectivelor proiectului........................................

Factori care au determinat modificri n structura aprobat a bugetului proiectului..........


Factori care au influenat pozitiv proiectul...................................................
D2. ACIUNI DE PROMOVARE A REZULTATELOR PROIECTULUI (activiti de
promovare, materiale promoionale, prezentri n pagini web, etc.)
.........................................................................................................................
Reprezentant legal autorizat:
Numele i prenumele reprezentantului legal al societii/organizaiei ...
Funcia: .................................................................
Semntura i tampila: ...........................................
Coordonatorul proiectului:
Numele i prenumele: ...........................................
Funcia: ................................................................
Semntura: ..........................................................

ANEXA nr. 7
CONTRACT DE FINANARE NERAMBURSABIL

Nr. ........ din .........................................

ntre:
Prile contractante
Administraia Fondului pentru Mediu, cu sediul n municipiul Bucureti, Splaiul Independenei nr.
294, corp A, sector 6, cod de identificare fiscal 14715650, cont nr.
............................................................ deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureti, reprezentat
legal prin .................................. - preedinte, n calitate de finanator, denumit n continuare
Autoritate,
i

.................................................................,
cu
sediul/sediul
social
n
.............................................................................. , cod de identificare fiscal .................,

nregistrat la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul ................................... sub


nr. ......././., cont nr. .......................................................... deschis la Trezoreria
.................................., reprezentat legal prin ................................................, care
mputernicete pe ........................................, n calitate de beneficiar, denumit n continuare
beneficiar, a intervenit urmtorul contract de finanare nerambursabil, denumit n continuare
contract:

Art. 1: Obiectul contractului


1. Autoritatea acord beneficiarului o finanare nerambursabil, denumit n continuare finanare,
n sum de pn la ..................... lei reprezentnd .............% din valoarea cheltuielilor eligibile,
pentru realizarea proiectului viznd achiziia i montajul unui numr de ...................... puncte de
rencrcare a acumulatorilor pentru autovehicule electrice i electrice hibrid, denumite n
continuare puncte de rencrcare, la adresa/adresele (locul/locurile de implementare):
a) ..;
b) ..;
c)
().
2. Finanarea se acord numai pentru cheltuielile eligibile prevzute n anexa nr.1 la prezentul
contract i numai n limita sumei prevzute la art. 1. pct. 1.
3. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dac sunt ndeplinite urmtoarele criterii
generale:
a) sunt necesare pentru realizarea proiectului, sunt n conformitate cu principiile unui management
financiar corespunztor, respectiv utilizarea eficient a banilor i realizarea unui raport optim
cost beneficiu;
b) sunt realizate dup semnarea contractului de finanare i pe perioada de execuie a proiectului;
c) sunt efectiv realizate, sunt identificabile, verificabile i pot fi dovedite prin documente originale.
4. Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenele de curs valutar etc., nu
constituie cheltuieli eligibile.
5. Beneficiarul accept finanarea i se angajeaz s desfoare proiectul pe propria rspundere.
Art. 2: Destinaia finanrii
Finanarea este acordat pentru realizarea proiectului, beneficiarul obligndu-se s o utilizeze
integral i numai n acest scop, conform cererii de finanare.
Art. 3: Durata contractului i perioada de utilizare a finanrii
1. Contractul intr n vigoare la data semnrii lui de ctre ambele pri i i nceteaz valabilitatea
la mplinirea unui termen de un an de la data depunerii la autoritate a raportului de finalizare.
2. Termenul de un an prevzut la pct. 1 constituie perioad de monitorizare.
3. Durata de realizare a proiectului, conform cererii de finanare, este de .......... luni de la data
intrrii n vigoare a prezentului contract.
4. n caz justificat, pe baza solicitrii motivate a beneficiarului, durata de realizare a proiectului
poate fi prelungit, dar numai cu acordul Comitetului director al Autoritii.
Art. 4: Modalitatea de plat
1. Utilizarea finanrii de ctre beneficiar se poate face numai dup ndeplinirea de ctre acesta a
tuturor condiiilor prevzute n prezentul contract.

2. Plata se efectueaz ntr-o singur tran, prin debitarea contului de trezorerie al Autoritii, pe
msura tragerii sumei i prin creditarea contului nr. .......................................... deschis de ctre
beneficiar la Trezoreria ......................................, numai pe baz de cerere de tragere, conform
modelului prevzut n anexa nr. 1, nsoit de documentele justificative prevzute n anexa nr.
2, n condiiile n care cererea de tragere i documentaia aferent sunt complete i corect
ntocmite.
3. Cererea de tragere se depune i se nregistreaz la Autoritate la data de .................... .
4. Orice plat excedentar efectuat de ctre autoritate constituie plat necuvenit, iar beneficiarul
are obligaia de a restitui sumele necuvenite n termen de 5 zile de la data confirmrii de
primire a notificrii din partea Autoritii.
5. Suma neutilizat la finalul execuiei proiectului se consider anulat i finanarea se diminueaz
n mod corespunztor.
Art. 5: Obligaiile beneficiarului
Beneficiarul are urmtoarele obligaii:
1. s foloseasc finanarea numai n scopul i n condiiile n care a fost acordat;
2. s asigure contribuia proprie pentru realizarea proiectului;
3. s asigure executarea proiectului cu diligenta necesar i eficien, n conformitate cu prezentul
contract, precum i cu legislaia n vigoare i standardele de mediu aplicabile;
4. s respecte prevederile legislaiei n vigoare privind achiziiile publice, pentru achiziionarea de
bunuri, servicii sau lucrri din finanarea acordat;
5. s fie singurul rspunztor n faa Autoritii pentru implementarea proiectului;
6. s furnizeze i s transmit Autoritii orice informaie sau documente relevante pentru
prezentul contract, solicitate n mod rezonabil de ctre aceasta, n termen de maximum 7 zile de
la cerere;
7. s plteasc toate taxele, impozitele, contribuiile i amenzile pe care le datoreaz potrivit
reglementrilor legale;
8. s utilizeze i s conserve punctele de rencrcare achiziionate n baza prezentului contract cu
diligenele unui bun proprietar i s le menin n funciune pe o perioad de minimum 3 ani de
la data finalizrii proiectului; s nu nstrineze, gajeze sau ipotecheze i s nu constituie vreo
alt sarcin asupra punctelor de rencrcare finanate n baza prezentului contract, n timpul
derulrii proiectului i n perioada de monitorizare
9. s permit reprezentanilor Autoritii i ai instituiilor cu atribuii de verificare i control,
accesul la imobilul n/pe care se realizeaz proiectul i la amplasamentul proiectului pentru
inspectarea activitilor ce se realizeaz din finanarea acordat; s permit personalului
Autoritii s controleze modul n care beneficiarul ndeplinete obiectivele proiectului, pe
ntreaga perioad de monitorizare;
10. s ntocmeasc i s transmit Autoritii, n termen de 30 zile de la efectuarea plii cererii de
tragere un raport de finalizare privind realizarea proiectului; n acelai termen, beneficiarul se
oblig s fac dovada achitrii tranei de finanare, inclusiv, dac este cazul, a contribuiei
proprii;
11. s ntocmeasc i s remit Autoritii, din 6 n 6 luni, n perioada de monitorizare, un raport
referitor la rezultatele obinute prin funcionarea punctelor de rencrcare;
12. s introduc n gestiunea proprie puncte de rencrcare achiziionate n baza prezentului
contract i s le inscripioneze cu sintagma Finanat din Fondul pentru mediu;
13. s nu sponsorizeze/finaneze activiti cu impact negativ asupra mediului, pe perioada de
valabilitate a contractului;

14. s notifice Autoritatea i s prezinte documentele corespunztoare, n termen de 7 zile de la


apariia urmtoarelor situaii:
a) modificri ale formei de organizare i/sau proprietate, modificri ale atributelor de identificare,
modificri cu privire la actele constitutive i/sau la informaiile furnizate Autoritii n cererea
de finanare sau pe parcursul derulrii prezentului contract;
b) deschiderea procedurii de insolven, faliment, reorganizare judiciar, executare silit, sau orice
alt procedur similar;
c) orice intenie de reorganizare prin fuziune, divizare etc;
15. s suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale i orice alte cheltuieli
ocazionate de pregtirea, ncheierea, executarea, punerea n aplicarea i terminarea prezentului
contract i a tuturor documentelor i activitilor aferente;
16) s permit accesul permanent i nediscriminatoriu publicului pentru punctele de rencrcare
instalate prin Program;
17) s semnalizeze corespunztor cu urmatorul panou de informare care va fi meninut i ntreinut
n bun stare pe toat durata de implementare i monitorizare a proiectului punctele de rencrcare
instalate prin Program:

18) s instaleze punctele de rencrcare pe amplasamente eligibile, aa cum acestea sunt definite la
art. 11 alin. 1 punctul c din Ghidul de finanare;
19) s respecte standardele EN62196-2 i EN62196-3 pentru punctele cu putere normal i nalt
instalate prin Program;
20) s asigure un minim de locuri de parcare, cel puin egal cu numrul punctelor de rencrcare
instalate, destinate exclusiv ncrcrii autovehiculelor electrice i electrice hibrid, marcate
corespunztor.
Art. 6: Obligaiile Autoritii
Autoritatea are urmtoarele obligaii:
1. s asigure finanarea proiectului n condiiile menionate n prezentul contract, n limita
fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse n bugetul
anual al acesteia;
2. s pun la dispoziia beneficiarului informaiile legate de finanare.
Art. 7: Cazuri de culp
1. Nerespectarea de ctre beneficiar a oricreia din obligaiile sale asumate prin prezentul contract
constituie caz de culp.
2. Constituie caz de culp i urmtoarele fapte ale beneficiarului:

a) face declaraii false sau incomplete pentru a obine finanarea prevzut n contract;
b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupie n legtur cu proiectul, stabilite printr-o
hotrre judectoreasc definitiv;
c) mpotriva beneficiarului a fost demarat procedura de executare silit sau a fost instituit o
msur asiguratorie potrivit legii civile sau penale;
d) situaia economico-financiar a beneficiarului nu mai asigur condiii de realizarea a
proiectului;
e) nedepunerea cererii de tragere la data prevzut la art. 4. pct. 3.
3. Autoritatea va notifica beneficiarul n maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culp i n
cazul n care deficienele menionate n notificare nu sunt nlturate n maximum 30 de zile de
la data notificrii, Autoritatea are dreptul s ia urmtoarele msuri, fr punerea n ntrziere i
fr nicio alt formalitate prealabil:
a) sistarea temporar a utilizrii finanrii, pn la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
b) sistarea definitiv i rezilierea unilateral, fr nicio alt formalitate prealabil, a contractului cu
recuperarea sumelor virate ctre beneficiar, n condiiile Codului de procedur fiscal.
Art. 8: ncetarea contractului
1. De drept:
a) la data prevzut sau n termenul stipulat n contract;
b) n cazul imposibilitii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunare, cu un
preaviz scris de maximum 30 de zile;
c) la data interveniei unui act de autoritate;
d) la apariia unor circumstane care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului i care
pot conduce la modificarea clauzelor contractuale n aa msur nct ndeplinirea contractului
respectiv ar fi contrar instituiei i interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului n
termen de 10 zile de la momentul apariiei unor astfel de circumstane sau de la momentul n
care Autoritatea a avut cunotin de apariia unor astfel de circumstane.
2. Prin reziliere, la iniiativa Autoritii, n urmtoarele condiii:
a) beneficiarul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin contract, inclusiv n cazul nedepunerii
cererii de decontare la data stabilit conform art. 4. pct. 3;
b) n situaia intervenirii unuia dintre cazurile de culp prevzute la art. 7.2.
3. Rezilierea contractului din culpa beneficiarului are drept consecin restituirea de ctre acesta a
finanrii primite, n termenul precizat n notificare/ntiinarea de plat, sub form de plat de
daune interese n cuantum egal cu suma tras din finanarea nerambursabil acordat, la care se
adaug dobnda legal pentru suma acordat, la nivelul dobnzii de referin a Bncii Naionale
a Romniei, calculat de la data plii.
4. Beneficiarul rmne direct rspunztor pentru toate consecinele financiare directe sau indirecte
antrenate de ncetarea contractului nainte de termen din culpa sau la iniiativa sa (inclusiv
majorri de ntrziere, conform legii fiscale aplicabile creanelor bugetare).
5. n cazul n care ncetarea contractului intervine nainte de decontare, beneficiarul nu este obligat
la plata de daune interese.
6. n cazul nedepunerii cererii de decontare la data stabilit conform art. 4 pct. 3, acesta se
reziliaz fr alte notificri prealabile.
7. Finanarea nerambursabil acordat va fi recuperat i n cazul n care obiectivele finanate nu
sunt folosite conform scopului stabilit sau nu sunt meninute n funciune o perioad de
minimnum un an de la data finalizrii proiectului.

Art. 9: Fora major i cazul fortuit


1. Prin for major se nelege un eveniment independent de voina prilor, imprevizibil i
insurmontabil, intervenit dup ncheierea contractului i care mpiedic prile s i execute,
total sau parial, obligaiile contractuale.
2. Partea care invoc fora major are urmtoarele obligaii:
a) s notifice fora major celeilalte pri n termen de 5 zile de la data apariiei;
b) s transmit n termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi
caz de for major certificatul de for major emis de autoritatea competent;
c) s comunice data ncetrii n termen de 5 zile de la ncetare;
d) s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
3. Dac nu se procedeaz la anunare, n condiiile i termenele prevzute, partea care o invoc va
suporta toate daunele provocate celeilalte pri prin lipsa notificrii.
4. ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
5. Fora major, comunicat i dovedit n condiiile art. 9.2, exonereaz de rspundere partea care
o invoc.
6. Dac fora major i/sau consecinele acesteia dureaz sau se estimeaz c va/vor dura mai mult
de 3 luni, prile se oblig s negocieze cu bun-credin n vederea identificrii soluiei celei
mai bune:
a) ncetarea contractului, fr ca vreuna dintre pri s poat pretinde celeilalte daune-interese;
b) modificarea contractului.
7. Prevederile de mai sus se aplic i n caz fortuit.
Art. 10: Alte clauze
1. Beneficiarul i asum integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa sa pe
parcursul derulrii proiectului, Autoritatea fiind degrevat integral de orice responsabilitate.
2. n nicio circumstan i din niciun motiv Autoritatea nu poate fi tras la rspundere i obligat la
plata de daune-interese pe durata desfurrii proiectului i ca urmare Autoritatea nu va accepta
nicio cerere de despgubire sau pli suplimentare.
3. n cazul n care realizarea proiectului genereaz costuri suplimentare, acestea vor fi acoperite pe
cheltuiala beneficiarului.
4. Contractul n integralitatea sa, precum i toate drepturile i obligaiile decurgnd din acesta nu
pot face obiectul cesiunii.
5. Beneficiarul va adopta o conduit adecvat prin care va evita conflictul de interese i va informa
imediat Autoritatea despre orice situaie care d natere sau este posibil s dea natere unui
astfel de conflict.
6. AFM i beneficiarul se angajeaz s pstreze confidenialitatea documentelor i informaiilor
legate de derularea prezentului contract, informaiile putnd fi furnizate numai autoritilor
competente, n condiiile legii, sau unor tere pri numai cu acordul prilor prezentului
contract.
7. Drepturile de proprietate intelectual rezultate n urma implementrii proiectului, precum i alte
documente legate de proiect vor rmne n patrimoniul beneficiarului care, la solicitarea
Autoritii, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit i dup cum consider necesar
informaia cuprins n rapoartele proiectului, precum i rezultatele obinute, oricare ar fi forma
acestora.
8. Beneficiarul are obligaia de a despgubi din surse proprii Autoritatea pentru toate cheltuielile
efectuate mpotriva oricror reclamaii i aciuni n justiie ce rezult din nclcarea unor
drepturi de proprietate intelectual (brevete de invenie, mrci nregistrate, desene sau modele

industriale, drepturi de autor) legate de activitile necesare implementrii proiectului i dauneinterese, costuri, taxe i alte cheltuieli de orice natur, aferente violrii dreptului de proprietate
intelectual.
9. Beneficiarul este de acord ca Autoritatea s publice date privind rezultatele implementrii
proiectului.
10. Neexercitarea de ctre Autoritate a oricrui drept prevzut n prezentul contract nu constituie o
renunare la acesta, iar Autoritatea va putea uza de acel drept oricnd, pn la stingerea tuturor
obligaiilor beneficiarului fa de aceasta.
11. n cazul n care, referitor la prezentul contract, apar modificri ale legislaiei aplicabile, prile
au obligaia s depun toate diligenele, conform noilor reglementri, astfel nct s nu se abat
de la obligaiile stabilite n cuprinsul acestuia.
Art. 11: Jurisdicie
1. Orice nenelegere rezultnd din interpretarea i/sau executarea prezentului contract se va
rezolva, pe ct posibil, pe cale amiabil.
2. n cazul n care o soluie amiabil nu este posibil, litigiul se supune spre soluionare instanei
judectoreti de drept comun n a crei raz teritorial i are sediul Autoritatea.
Art. 12: Notificri
1. Orice notificare sau solicitare n baza prezentului contract se va face n scris, la urmtoarele
adrese:
a) pentru Autoritate: municipiul Bucureti, Splaiul Independenei nr. 294, corp A, sector 6;
b) pentru beneficiar: ..................................................... .
2. n cazul n care beneficiarul dorete s fie notificat la o alt adres sau i-a schimbat adresa,
aceasta va fi comunicat n scris la Autoritate.
3. Notificrile fcute beneficiarului la adresele menionate la pct. 1 sau 2 se consider a fi aduse la
cunotina acestuia.
4. Notificrile se pot transmite i pe fax, la numerele ......................................... pentru Autoritate i
la numrul .................................. pentru beneficiar, sub condiia ca acestea s fie confirmate
ulterior.
Art. 13: Amendamente
1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, pot fi modificate i/sau completate numai cu
acordul prilor, consemnat ntr-un act adiional.
2. Prin excepie de la prevederile alin. (1), nu este necesar ntocmirea unui act adiional pentru
modificrile aduse la data depunerii cererii de tragere prevzute la art. 4, alin. (3).
3. Cererea de modificare a contractului va fi adresat Autoritii cu minimum 10 zile naintea datei
la care se dorete s se opereze modificarea, cu excepia cazurilor bine ntemeiate i justificate de
ctre beneficiar.
Art. 14: Dispoziii finale
1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, fiind ntocmit, interpretat i
executat conform legislaiei romne i guvernat de aceasta.
2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv n caz de semnare prin procur, noi, reprezentanii
legali ai beneficiarului, am luat cunotin de prevederile Codului penal privind falsul n
declaraii.

3. Anexele nr. 1 - 3, pe care beneficiarul declar c le cunoate i le accept, fac parte integrant
din prezentul contract.
4. Prezentul contract a fost redactat n dou exemplare originale, ambele avnd valoare juridic
egal, cte unul pentru fiecare parte contractant.
5. Prezentul contract a fost semnat la data de ...., n dou exemplare, ambele
avnd valoare juridic egal, cte unul pentru fiecare parte contractant.
Administraia Fondului pentru Mediu
Preedinte,
..............................
Direcia General de Administrare Fiscal i Gestiune Financiar
Director General,
.............................
Direcia Economic
Director,
............................
Direcia Juridic i Resurse Umane
Director,
..
Direcia General Proiecte
Director General,
..............................

Direcia Implementare Proiecte


Director,
..
Avizat

Beneficiar,

............................

Consilier juridic,

Referent de specialitate
..
Anexa nr. 1 la Contractul de finanare nerambursabil nr........../

CAPITOLE I SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

Administraia Fondului pentru Mediu


Preedinte,
..............................
Direcia General de Administrare Fiscal i Gestiune Financiar
Director General,
.............................
Direcia Economic
Director,
............................
Direcia Juridic i Resurse Umane
Director,
..
Direcia General Proiecte
Director General,

Beneficiar,

............................

..............................

Direcia Implementare Proiecte


Director,
..
Avizat
Consilier juridic,

Referent de specialitate
..
Anexa nr. 2 la Contractul de finanare nerambursabil nr........../

Nr. de nregistrare la Autoritate ....../........../..........

CERERE DE TRAGERE
Denumirea complet a beneficiarului .......................
Forma de organizare .......................
Forma de proprietate ....................... (public/privat)
nregistrat/nregistrat la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul ............ cu nr. de
ordine ....../...../.........., cod de identificare fiscal .........., cont nr. .........., deschis la Trezoreria
.......... .
Adresa sediului social: localitatea ................, str. ............... nr. .........., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap.
....., judeul/sectorul ............, cod potal ........., telefon (fix i mobil) ........, fax ........, e-mail
.........., website .............
Reprezentat/Reprezentat legal de .........., n calitate de .........., prin ..........
Reprezentant legal/mputernicit al reprezentantului legal .........., cod numeric personal ..........,
posesor al actului de identitate tip ...., seria ...... nr. .........., eliberat de ctre .......... la data de
.........., domiciliat/cu reedina n localitatea ................, str. ............... nr. .........., bl. ....., sc. .....,
et. ...., ap. ....., judeul/sectorul ............, cod potal ........., telefon (fix i mobil) ........, fax ........,
e-mail ..........

n baza Contractului de finanare nerambursabil nr. ....../........../.........., v rugm s aprobai


prezenta cerere de tragere pentru suma de .......... lei (n cifre i litere).
Prezenta cerere este nsoit de:
1) Contracte de achiziii produse i acte adiionale care intervin pe parcursul derulrii acestora n copii certificate conform cu originalul, ncheiate n conformitate cu reglementrile n vigoare.
Dac acestea sunt redactate intr-o limb strin, aceastea vor fi nsoite de traducerea semnat de
traductor autorizat;
2) Declaraia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale n
vigoare privind achiziiile publice i ale actelor normative aplicabile n materie de investiii
publice in original;
3) Factura fiscal - n copie conform cu originalul, certificat din punctul de vedere al realitii,
regularitii i legalitii pentru efectuarea cheltuielilor i avizat cu "Bun de plat", conform
prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor publice,
iar pe aceasta se va meniona i numrul i data contractului de achizitie n baza cruia se va
emite. Daca factura este redactata intr-o limba straina, aceasta va fi insotita de traducerea semnat
de traductor autorizat;
4) Documentele bancare privind achitarea contribuiei propii i a cheltuielilor neeligibile aferente
facturilor fiscale care nsoesc cererea de tragere (extrase de cont cu viza instituiei
financiare/bancare nsoite de ordine de plat, bilete la ordin, dispoziii de plat externe) pentru
facturile finanate, - copii certificate conform cu originalul;
5) Certificat de atestare fiscal privind plata taxelor i impozitelor locale, n original sau copie
legalizat;
6) Certificat de atestare fiscal privind plata taxelor i impozitelor la bugetul de stat, n original
sau copie legalizat;
7) Certificat de atestare fiscal privind obligaiile la Fondul pentru mediu, n original sau copie
legalizat;
8) Certificat de calitate i garanie emis de productor, pentru bunurile livrate n copie conform
cu originalul;
9) Declaraie de conformitate pentru bunurile livrate n copie conform cu originalul;
10) Documente de transport, dac este cazul;
11) Certificat de racordare emis de operatorul de reea de distribuie a energiei electrice;
12) Fi tehnic/document n care s fie precizate caracteristicile tehnice ale punctului/punctelor
solicitate prin cererea de tragere.
Subsemnatul ........................ declar c am luat cunotin de prevederile Legii nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificrile i completrile ulterioare, privind falsul n declaraii i
garantez c documentele depuse n vederea decontrii respect cerinele Ghidului de finanare a
Programului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser n transporturi, prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: puncte
de rencrcare pentru vehicule electrice i electrice hibrid.
Reprezentant legal:
Numele i prenumele .............
Funcia .............
Semntura .............
Data ..........
L.S.

Aprobat de Administraia Fondului pentru Mediu:


Preedinte
Numele i prenumele .............
Semntura .............
L.S.
Direcia General de Administrare Fiscal i Gestiune Financiar
Director general
Numele i prenumele .............
Semntura .............
Direcia economic
Director
Numele i prenumele .............
Semntura .............
Direcia general proiecte
Director general
Numele i prenumele .............
Semntura .............
Direcia implementare proiecte
Director
Numele i prenumele .............
Semntura .............
Serviciul implementare .............
ef serviciu
Numele i prenumele .............
Semntura .............
Referent de specialitate
Numele i prenumele .............
Semntura .............

Anexa nr. 3 la Contractul de finanare nerambursabil nr. ............./

LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE


pentru efectuarea decontrii de ctre Autoritate i care nsoesc cererea de tragere
1) Contracte de achiziii produse i acte adiionale care intervin pe parcursul derulrii acestora n copii certificate conform cu originalul, ncheiate n conformitate cu reglementrile n vigoare.
Dac acestea sunt redactate intr-o limb strin, aceastea vor fi nsoite de traducerea semnat de
traductor autorizat;

2) Declaraia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale n


vigoare privind achiziiile publice i ale actelor normative aplicabile n materie de investiii
publice in original;
3) Factura fiscal - n copie conform cu originalul, certificat din punctul de vedere al realitii,
regularitii i legalitii pentru efectuarea cheltuielilor i avizat cu "Bun de plat", conform
prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor publice,
iar pe aceasta se va meniona i numrul i data contractului de achizitie n baza cruia se va
emite. Daca factura este redactata intr-o limba straina, aceasta va fi insotita de traducerea semnat
de traductor autorizat;
4) Documentele bancare privind achitarea contribuiei propii i a cheltuielilor neeligibile aferente
facturilor fiscale care nsoesc cererea de tragere (extrase de cont cu viza instituiei
financiare/bancare nsoite de ordine de plat, bilete la ordin, dispoziii de plat externe) pentru
facturile finanate, - copii certificate conform cu originalul;
5) Certificat de atestare fiscal privind plata taxelor i impozitelor locale, n original sau copie
legalizat;
6) Certificat de atestare fiscal privind plata taxelor i impozitelor la bugetul de stat, n original
sau copie legalizat;
7) Certificat de atestare fiscal privind obligaiile la Fondul pentru mediu, n original sau copie
legalizat;
8) Certificat de calitate i garanie emis de productor, pentru bunurile livrate n copie conform
cu originalul;
9) Declaraie de conformitate pentru bunurile livrate n copie conform cu originalul;
10) Documente de transport, dac este cazul;
11) Certificat de racordare emis de operatorul de reea de distribuie a energiei electrice;
12) Fi tehnic/document n care s fie precizate caracteristicile tehnice ale punctului/punctelor
solicitate prin cererea de tragere.
13) alte documente relevante solicitate de Autoritate.

ANEXA nr. 8
Declaraie pe propria rspundere a reprezentantului legal
privind domeniile de activitate ale solicitantului
Subsemnatul, ............................................., CNP................................., posesor al CI/BI seria ....... nr.
.............., eliberat de ctre ........................... la data de ......................., avnd domiciliul/reedina la adresa
............................., n calitate de reprezentant legal al ................................., nregistrat n registrul
comerului cu nr. de ordine ....../........../.........., CIF.............................., cunoscnd prevederile Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat, precum i
pentru modificarea i completarea Legii concurenei nr. 21/1996, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 20/2015, cu modificrile ulterioare, i ale actelor normative subsecvente, precum i dispoziiile
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificrile i completrile ulterioare, privind falsul n
declaraii, declar pe propria rspundere c desfurm activiti economice
DA /
NU astfel:
- domeniile de activitate principale sunt urmtoarele:
(se vor preciza codurile CAEN si denumirea acestora).
- sectoarele n care ne desfurm efectiv activitatea sunt urmtoarele:
(se vor preciza codurile CAEN si denumirea acestora).

Data ...................
Reprezentant legal/mputernicit
Numele i prenumele
....................................
Semntura i tampila

S-ar putea să vă placă și