Sunteți pe pagina 1din 21

Formularul standard al oferter Furnizorului

24 iulie 2014
data

Pentru: Fondul de Investitii Sociale din Moldova


Numele Cumpiirdtorului

Adresa: mun. Chisiniu, bd. Stefan eel Mare 124, et. 3, bir. 353.
CompletaJI adresa

Dupa examinarea documentelor pentru concurs. prin prezenta dorim sa confinnam


disponibilitatea noastra pentru fumizarea bunurilor: prevazute de Formularul Cantitatilor,
preturilor ~i specificatiilor tehnice, conform Contractului IFB-G-8572-RO "Furnizarea si
instalarea echipamentului pentru terenul de joaca" pentru suma contractului de
.
253537 00 MDL

(doua sute cincizeci si trei mii cinci sute treizeci si sapte lei 00 bani)

---------------------------..:..-----~
e1.
suma in cifre $i cuvinte
In caz daca Oferta noastra va fi acceptaHi, noi ne luam obligatiunea de a livra bunurile solicitate
in confonnitate cu documentele pentru concurs.
Suma platita in avans este de

2o (douazecil

procente din Pretul Ofertei.

Aceast!i Ofert!i ~i acct';ptarea ei in scris va constitui Contractu! obligatoriu dintre paqi. Suntem
co~tienti de faptul, ca nu sunteli obligati sa acceptati Oferta cu eel mai mic pret sau orice Oferta
pe care o primiti.

Semnlitura persoanei autorizate:


Numele ~i functia semnatarului:

Numele Ofertantului:
Adresa:

Telefon:
$tampila

mun. Cbisinau str. Mincu 11 ap.14


tel/fax: (022) 275-076

FormuJarul Cantititilor, Pretului i Spe~ificatiilor Tehnice


Contract: IFB-G-8572-RO

Numele Ofertantului

"Power Team" SRL

1. Cerinte generale:

Teren de joaca pentru copii de virsta 3-7 ani.


Culorile utilizate Ia fabricarea echipamentului pentru terenul dejoaca trebuie sa fie aprinse ~i
atractive (utilizarea culorilor de baza).
Echipamentul trebuie sa fie aprobat de Ministerul Sanatatii (sau de o autoritate similara
competeneUi) din tara de.otigine.a echipamentului dat.
2. Cerinte tehnice privind materialele, joncpunile fi suprafetele:
2. 1. 1. lemn imbibat cu antiseptic;
2.1.2. metal acoperit cu strat anticoroziv;
2.1.3 .. inox tarajonctiuni de Ia sudura pe panta toboganului;
2. \.4. placaj rezistent Ia apa, acoperit cu un strat de material derapant;
2.1 .5. plastic rezistent Ia soare (nu se decoloreaza}, precum ~i Ia fluctuatii de temperaturi (nuda

micro-fisuri);
2.2. accesorii zincate;
2.3. dopuri de plastic (la cuplaj) Ia toate jonctiunile;
2.4. inveli~ special antiderapant pe scaunele balansoarului, scrinciobului/leaganului.
3.

Cerinte de securitate:
3.1 .

colturile ~i marginile tuturor partuilor accesibile ale echipamentului trebuie sa fie


rotunjite;
3.2. echipamentul trebuie sa fei prevazut cu rampe i corlate pentru protejarea copiilor
contra ciiderii;
3.3. protectii de atenuare a loviturilor pentru prevenirea traumelor cauzate Ia cadere;
3.4. echipamentul nu trebuie sa permit blocarea capului,gitului sau altor parti ale
corpului sau hainelor copilului;
3.5. toboganele trebuie sa fie prevazute cu rampepe portiunea de start;
3.6. toboganele trebuie sa fie prevAzute cu 0 traversli protectoare;
3.7. portiunea de panta a toboganului trebuie sa fie prevazuta cu margini de o inaltime
de 100-500 mm.
3.8. portiunea tenninus a toboganului trebuie st\ aibia o raz! de rotunjire de minimum 50
nun i o inliltime de 200-350 mm deasupra solului.
3.9. partea interioara a toboganului-tunel va avea un diametru de eel putin 750 mm.
3.1 0. inaltimea toboganului nu trebuie sa depa~easca 1.5 m;
3.11. scrinciobul nu trebuie sa aiM o suspensie absoluta rigid a. ina ~
scrinciobului de asupra solului trebuie sii fie de '400-600 mm;
<l.'.;j~v.~~-
3.12. planificarea terenuluii din punc de vedere a amplasarii ec
~" entu
efectuata cu Iuarea in consideratie a :zonei de securitate.
;o !. Po
~4

~~ "' 'f<

.C"ll..l. ... "'..,..

... - - y -

(hue.)
Balansoar
1

Balansoarul cu 2 locuri compus din:


suport metallic din teava cu diametrul nu mai putin de 0 42mm si
grosimea nu mai putin de 3.2mm;
bara transversala executata din teava dreptunghiulara cu dimensiunea nu
mai putin de 60x40 mm, grosimea nu mai putin de 3 mm;
- sezuturile confectionate din placaj rezistent Ia apa cu grosimea nu mai
putin de 15 mm;
- amortizare din banda armata cauciucara;
Dimensiunile de gabarit vor fi:
2146 mm - lungimea, 510 mm - latimea, 850 mm- inaltimea.
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport metalic pentru fixare in
beton, cu dimensiuni nu mai utin de Lxlxh=400x400x500 mm
Balansoar cu arc

4407

8704

Dimensiuni produs 2.7 x3 .5


Spatial de securitate 11 mp
Este confectionat din metal cu scaunele din fibra de sticla, si sunt
prevazute cu mustati metal ice de fixare in fundatie de beton.
La acest produs , balansoarul propriu-zis este confectionat din teava cu
diametrul de 48 mm, indoita in forma curbata concava si intarita Ia
jumatate cu guseu din teava rectangulara indoita in forma convexa astfel
incat sa creasca rezistenta Ia rupere. Balansoarul are o lungime de
2m,va fi prevazut cu 2 sezuturi din PAFS in forma de sa si este sustinut
de un suport format din doua arcade indoite continu, fara sudura,
constituite din teava rotunda cu diametrul de 60mm, curbata sub forma
de semicerc cu raza interioara de 230 mm, si cu extremitatile drepte
perpendiculare pe sol.
Astfel fi xarea obiectului de joaca se face in 4 puncte.
Pe fetel e interioare ale arcadelor sunt fixate prin sudura, carcase
rulmenti care sustin axul de rotatie si respectiv balansoarul propriu-zis.
Inaltimea produsului este de 488 mm, inaltimea Ia care poate ridica
copilul prin balansare este de 774mm.
Pentru o balansare mai sigura si mai placuta , balansoarul va fi prevazut
cu doua arcuri elicoidale prinse in pozitie oblica capatul superior prins de
traversa oscilanta (balansoarul propriuzis) , iarcapatul inferior va fi prins
de de partea inferioara a suportului in forma de arcade .
Imbinarile sunt executate cu sudura in argon bine slefuite , metalul
este vopsit in camp electrostatic in doua straturi cu grund anticoroziv, si
respectiv vopsea electrostatica. scaunelele sunt din fibra de sticla si sunt
vopsite in culori vii .
Fundatiile ansamblului de joaca vor fi corespunzatoare cu cerintele
normelor ISCIR CERT si vor fi evidentiate in schitele prezentate in
descrierea tehnica
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport metalic pentru fixare in
beton, cu dimensiuni nu mai putin de Lxlxh=400x400x500 mm.

Balansare pe arc

3
Elementele din pastic trebuie sa fie cu grosimea nu mai putin de 20 mm.
Suporturile pentru miini si picioare trebuie sa fie din pastic cu diametrul
nu mai putin de 21 mm . Diametrul tijei arcului trebuie sa fie nu mai putin
de 20 mm .
Dimensiunile de gabarit vor fi de:
770 mm x 800 mm.
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport metalic pentru fixare in
beton, cu dimensiuni nu mai putin de Lxlxh=400x400x500 mm.

unitate (lei)

Figurina pe arc
Dimensiuni produs I mx0.75Spatiul de securitate 4 mpVa fi confectionat
din ca:dru metalic constituit bara verticala din teava patrata 50x50, care
Ia partea superioara va fi prevazuta cu suport metalic pentru scaunel din
P AFS iar Ia partea inferioara cu sistem de balansare pe bara de torsiune
In lateralele scaunelului vor fi atasate figurine din PAFS prinse intre ele
cu bare rotunde din teava cu diametrul de 20mm in 3 puncte :fata sus:

5426

. . - - - - - --

J-

-------

r------ ---..--

picioare utilizator , spate sus : pentru a imbina mai bine cele doua laterale
figurine (delfin , gargarita elefant ) , care au rol de design si in acelasi
timp protectie pentru utilizatori.Cadrul metallic a! ansamblului de joaca
va fi tratat anticoroziv in dublu strat cu grund si vopsea aplicate in camp
electrostatic (in culori vii ) Fundatiile ansamblului de joaca vor fi
corespunzatoare cu cerintele normelor ISCIR CERT sivor fi evidentiate
in schitele prezentate in descrierea tehnica
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport metalic pentru fixare in
beton, cu dimensiuni nu mai putin de Lxlxh=400x400x500 mm.
Echipament pe arc elicoidal cu flgurina

5984

4050

8160

Dimensiuni produs lmx0.75Spatiul de securitate 4 mpVa fi confectionat


din cadru metalic constituit bara verticala din teava patrata 50x50, care
Ia partea superioara va fi prevazuta cu suport metalic pentru scaunel din
PAFS iar Ia partea inferioara cu sistem de balansare pe bara de torsiune
In lateralele scaunelului vor fi atasate figurine din PAFS prinse intre ele
cu bare rotunde din teava cu diametrul de 20mm in 3 puncte :fata sus:
pentru sustinerea mainilor utilizatorului , fata jos :pentru sustinere
picioare utilizator , spate sus : pentru a imbina mai bine cele doua laterale
figurine (delfln , gargarita elefant ) , care au rol de design si in acelasi
timp protectie pentru utilizatori.Cadrul metallic a! ansamblului de joaca
va fi tratat anticoroziv in dublu strat cu grund si vopsea aplicate in camp
electrostatic (in culori vii ) Fundatiile ansamblului de joaca vor fi
corespunzatoare cu cerintele normelor JSCIR CERT sivor fi evidentiate
in schitele prezentate in descrierea tehnica
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport metalic pentru fixare in
beton, cu dimensiuni nu mai putin de Lxlxh=400x400x500 mm.
Leagan pe suporturi metalice
6
Leaganul trebuie sa fie din metal. Stilpii - din teava cu diametrul de eel
putin 0 48mm, grosimea de eel putin 3.2 mm. bara - din teava cu
diametrul de eel putin 0 57mm si grosimea de eel putin 3 mm.
Dispozitivul trebui~ sa fie prevazut cu suporturi metalice pentru fixare in
beton cu dimensiuni nu mai putin de: Lxlxh=400x400x500 mm.
Scaun din palacaj cu grosimea de eel putin 15 mm rezistent Ia apa cu
suspensie flexibila de lant galvanizat.
Dimensiunile de gabarit vor fide 3870mm x 1170mm, H = 2100mm.
Leagan dublu
7

Dimensiuniprodus2.5x1.5
Spatiul de securitate24mp
Se varealiza in varianta demontabila astfel :
Picioarele hintei vor fi confectionate din teava cu diametrul de 60mm si
vor avea forma de arcada cu deschidere1.4m si inaltime de 0.95m
continuate cu o bara dreapta din teava cu acelasi diametru intarita cu
gusee curbate din teava cu diametru de 25mm
Baza arcade! or va fi prevazuta cu talpite pentru prindere mustati in beton
sudate in clinat astfel incat picioarele hintei sa poata fi montate in unghi
de 12 grade
Partea de sus a piciorului hintei va fi prevazuta cu suporti de prindere
bride , pentru a se putea monta cele 2 picioare cu arcade petrosonul de
teava care tine in partea de sus modulele oscilante cu lanturi si scaunele
de fibra de sticla ale hintei .
Imbinarile sunt executate cu sudura in argon bine slefuite , metalul
este vopsit in camp electrostatic in doua straturi cu grund anticoroziv, si
respectiv vopsea electrostatica. Scaunelele sunt din fibra de sticla sunt
vopsite in culori vii.
Tobogan simplu

8
Dimensiunile de gabarit vor fi minimum de: 31 OOmm - lungimea;
710mm -latimea, lOOOmm- inaltimea.

Partile laterale trebuie sa fie realizate din placaj antivanoal rezistent Ia


apa cu grosimea nu mai putin de 15 mm.Scara trebuie sa fie realizata din
teava dreptungiulara cu dimensiunea nu mai putin de 50x30mm cu
grosimea nu mai putin de 2mm

------ , ~~

-----~~

Balustrada de scari trebuie sa fie cofectionata din teava cu diametrul nu


mai putin de 0 27mm, grosimea nu mai putin de 2.8mm.
Scarile trebuie sa fie realizate din carcass metalic acoperit cu placaj
rezistent Ia apa, cu grosimea nu mai putin de de 9 mm, laminat cu antialunecare.
Panta toboganului trebuie sa fie realizata dintr-o singura foaie din otel
inoxidabil cu grosimea nu mai putin de 1.5 mm.
Marginile toboganului trebuie sa fie realizate din placaj rezistent Ia apa
cu grosimea nu mai putin de 15 mm si inaltimea nu mai putin 120 mm.
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport metalic pentru fixare
in beton, cu dimensiuni nu mai putin de: Lxlxh=400x400x500 mm.
4875

Nisipiera
9

Dimensiuni de gabarit: H = 330; 1500x2200mm


Nisipiera trebuie sa fie confectionata din scsnduri de lemn cu grosime nu
mai putin de 40 mm. Scindurile trebuie sa fie conectate Ia colturi de
coltare din metal grunduite si vopsite in cimp electrostatic cu vopsea
acrilica. Capacul trebuie sa fie complet demontabil, acoperirea nisipului
trebuie sa se efectueaze cu capac din doua parti dreptunghiulare,
confectionate din placaj rezistent Ia apa cu grosimea nu mai putin de 9
mm . Piesele din lemn trebuie sa fie bine slefuite, grunduite si vopsite Ia
fabrica cu vopsea bicomponenta profesionista.
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport metalic pentru fixare in
beton, cu dimensiuni nu mai putin de Lxlxh=400x400x500 mm.
Complex de joaca cu uo tobogan si doua Ieagane

17618

10
Complexul de joaca trebuie sa includa un tum cu o platforma
dreptunghiulara cu acoperis, tobogan, nisipiera, coborire pe teava ca Ia
pompieri si doua leagane.
Suporturile trebuie ?a fie realizate din lemn, cu deminsiunea nu mai putin
de 90x90mm. Podeaua turnului trebuie sa fie confectionata din placaj
laminat cu strat anti-alunecare, rezisten Ia apa cu grosime nu mai putin de
15 mm. Balustrada tebuie sa fie confectionata din bare metalice cu
diametrul nu mai putin de 33 mm. inaltimea balustradei trebuie sa fie nu
mai putin de 400 mm. Topoganul trebuuie sa fie de grosimea nu mai
putin de 4 mm, cu laturi nu mai putin de IOOmm. Scarile trebuie sa fie
din scinduri de lemn cu grosimea nu mai putin de 40 mm cu strat antialunecare de 9 mm grosime.
"Teava-stslp ca Ia pompieri" trebuie sa fie din teava cu diametrul nu mai
putin de 48 mm.
Scaunul leaganului tebuie sa fie din palacaj rezistent Ia apa, cu
suspensie flexibila de lant galvanizat.
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport metalic pentru fixare
in beton, cu dimensiuni nu mai putin de Lxlxh=400x400x500 mm.

11

Complex de joaca cu trei tobogane: unul deschis, unul tubular,


unul in forma de spirala
Dimensiuniprodus6.5mx3.5m
Spatial de securitate46mp
CONTINE:

iv

89760

p<art-'-e'-a'-'----'-------AGU~----------'

Un tum metallic de dimensiuni 1mx lmx3.00_m


_ c_u_.pLlr_e_vaz
_ u_t_la_t.J.:. C. C

superioara cu ornamente din HDPE in forma de coroana si acoperis in


forma conica cu diametrul de I .3m
Un turn metalic de dimensiuni lmxlmx4.00 m prevazut Ia partea
superioara cu ornamente din HDPE in forma de coroana si acoperis in
forma de semisfera cu diametrul de 1.3m
I buc scara de trecere intre turn uri cu trepte din PAFS
Cataratoare cu pietre de dimensiunilm x 1.25m ,confectionata integral
din PAFS ,cu forme de diverse pietre pentru catarare iesite in relief .
Labirint de trecere cu diametrul de celputin750mmpozitionat in capatul
cataratoarei cu pietre
Scara de urcare metalica cu 5 trepte din PAFS Tobogan drept 2.5m
Tobogan 3.5 m prevazut cu bucla de relansare lajumatatea acestuia
Tobogan elicoidal 3m
Turnurile vor avea podete din PAFS cu inarituri metalice incastrate si
garduturi de protectie metalice cu zabrele destul de dese pentru a preveni
patrunderea micilor utilizatori printre acestea.
Cadrul metallic al comlexului de joacava fi tratat anticoroziv in dublu
strat cu grund si vopsea aplicate in camp electrostatic (in culorivii )
Toboganelevor fi confectionate din PAFS cu suprafete alunecoase fara
zgarieturi vopsite in in culori vii cu rezistenta sporita Ia razele uv si Ia
abraziune
Fundatiile complexului de joaca vor fi corespunzatoare cucerintele
normelor ISCIR CERT si vor fi evidentiate in schitele prezentate in
descrierea tehnica
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport metalic pentru fixare in
beton, cu dimensiuni nu mai putin de Lxlxh=400x400x500 mm.

12

Complex de joaca cu doua tobogane: unul deschis si unul tubular


unite intre ele prin trecere tubulara.
Ansamblul complex de joaca cu turn uri si tobogane este un echipament
cu structura modulara, varietatea modulelor permit o diversitate de
variante constructive si adaptarea modelului in functie de amplasament.
In ansambluacest complex estealcatuit di douaturnuri, un tobogan simplu
2,5m un tobogan dublu 2,5m , un pasaj tubular de trecere, platforma si
scara de urcare. Complexul de joaca cod 101 este alcatuit din doua
turn uri cu inaltimea de 271 Omm, picioarele acestuia fiind realizata din
teava cu diametrul de 060 . Intreaga structura metalica a complexului
este grunduita si vopsita in camp electrostatic Ia culoareadorita de
beneficiar. In partea de sus turnul prezinta doua bare patrate avand in
sectiune 20x20 mm pentru fixarea unorrigle de lemn cu rolestetic. Rampa
de acces are rolul de a permite urcarea pe platforma turnului si este
compusa dintr-un cadru metalic curbatpodit cu traverse din lemnavand o
grosime de 25mm.Legatura dintre cele doua turnuri se realizeaza prin
intermediul unui tub de trecere cu diametrul de 0600 confectionat din
poliesteri armati cu fibra de sticla care are rolul de a rigidiza cele doua
turn uri si totodata permit accesul de Ia un turn catre celalalt. Toboganele
sunt module ale echipamentului pe care utilizatorii se lasa sa alunece
descendent de-a lungul unei piste liniare inclinate prevazuta cu protectie
laterala, parcurgand denivelarea existenta de Ia nivelul platformei pana Ia
nivelul solului. Acestea sunt confectionate din poliesteri armati cu fibra
de sticla si vopsite in culori vii. Scara de acces are rolul de a permite
accesulla platforma turnului si este prevazuta cu trepte si mana curent
ape ambele laturi.Lemnul folosit Ia intreg asamblul este slefuit, vopsit in
dublu strat cu bait si lacuit pentru a conferi un aspect placutsi o protectie
marit a impotriva intemperiilor.
Dimensil!ni de gabarit
Inaltimetotala271 Omm
Latimetotala3920mm
Lungimetotala5289mm

39984

Dlspozftfvul trebuie sa tle prevazut cu suport metalic pentru fixare in


beton, cu dimensiuni nu mai putin de Lxlxh=400x400x500 mm.

Complex de joaca doua turn uri, trei tobogane


13

Dimensiuni produs 4.5mx4


Spatiul de securitate39mp
CONTINE :
2 tumuri metalice de dimensiunilmx lm x 4m prevazute Ia partea
superioara cu omamente din lemn si acoperis din lemn in forma de
arcade .
0 platforma de trecere intre tumuri de dimensiuni 2.7m x lm
confectionata din cadru metallic cu podet din lemn , prevazuta pe partea
din fata cu suporti de prindere pentru tobogan iar pe parte din spate cu
suporti de prindere pentru scara complexului de joaca.
Platforma va avea gardut de protectie din cadru metallic imbracat cu
lemn si mana curenta cu inaltime de 750mm
Un tobogandrept de 2.5m
Tobogan 3.5 m prevazut cu bucla de relansare lajumatatea acestuia,
montat pe unul dintre cele 2 turnuri
Tobogan elicoidal 3 m montat pe eel de-al doilea tum.
0 scara de urcaremetalica cu trepte din lemn
Platform a de trecere intre turn uri se va monta mai jos cu 30cm fata de
nivelulpodetelorturnurilorastfelinacat se va putea monta pe aceasta
toboganul dJ;: 2.5m care va avea o inaltime de cadere de lm
Toboganele de 3.5 m si respectiv 3 m elicoidal vor fi montate pe cele 2
turnuri cu inaltimi egale de cadere adica 1.65m
Diferenta de nivel intre turnuri si platforma de trecereva fi completata cu
trepte de coborare.
Tumurile vor fi prevazute cu podete din lemn prevazute cu intarituri
metal ice
Deasemenifiecare turn vaaveagarduturi de protectie cu manacurenta cu
inaltime de 750mm
Scara se compune din doua bare laterale din teava rectangulara 60x30x3
mm, inclinate Ia 45' , ce indeplinesc rolul de sustinere a treptelor. Intre
ele se sudeaza echidistant barele din teava rectangulara 40x20x2 mm, ce
constituie treptele scarii.
Treptele au lungimea de 600 mm si se dispun Ia o distanta de 141 mm
masurat atat in plan vertical, cat si orizontal. Sub fiecare treapta metalica
se sudeaza cate o placuta metalica cu cate doua gauri necesare pentru
fixarea treptelor de lemn care confera aderenta necesara prevenirii
riscului de alunecare
Cadrul metallic al comlexului de joaca va fi tratat anticoroziv in dublu
strat cu grund si vopsea aplicate in camp electrostatic
Elementele din lemnvor fi farte bine finisate si tratate cu grunduri baituri
si lacuri foarte rezistente Ia intemperii
Toboganele vor fi confectionate din P AFS cu suprafeta lunecoase fara
zgarieturi vopsite in in culori vii cu rezistentasporita Ia razeleuvsi Ia
abraziune
Fundatiile complexului de joacavor fi corespunzatoare cu cerintele
normelor ISCIR CERT sivor fi evidentiate in schitele prezentate in
descrierea tehnica

50999
1

Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport metalic pentru fixare in


beton, cu dimensiuni nu mai putin de Lxlxh=400x400x500 mm.

14

Acoperire amortizoare de socuri (covor elastic din cauciuc)


Acoperire amortizoare de socuri ( covor elastic din cauciuc) cu suprafata
contact Ia intrarea in complexul dejoaca si Ia iesirile din tobogane. Pentru
fiecare intrare sau iesire trebuie sa fie 50x50cm.
Covorul elastic din cauciuc va fi din granule de cauciuc, cu o grosime de
minim 25 mm.

TOTAL:

1m2

461

Preturile vor fi indicate in lei moldovenesti, fara TV A. Pretul propus de Ofertant va include cheltuielile de
transportare si instalare a bunurilor in comunitatile beneficiare, conform listei anexate.
Ofertantul va prezenta costul mediu al unei unitati sau a unui complex de joaca pentru fiecare pozitie,
reiesind din Iista comunitatilor.
Cumparatorul va selecta oferta cu eel mai mic pret total pentru toate 14 pozitii, care va corespunde
specificatiilor si cerintelor tehnice solicitate si va satisface criteriile mentionate in IPO 13.1. Partea 3 Datele
despre oferta.
Cumparatorul isi rezerv a dreptul de a contracta doar o parte din cele 14 pozitii, reiesind din bugetul
disponibil si cantitatile necesare, drept baza serv ind pretul pe unitate oferit.
Oferta va fi insotita de imagini si schite pentru fiecare pozitie.

Ducumentele de conformitate a bunurilor oferite cu documentele pentru concurs, piesele de schimb ~i preturi.

Articol

Comentarii

Lista pieselor
de schimb

Balansoarul cu 2 locuri compus din:


suport metallic din teava cu diametrul nu mai
putin de 0 42mm si grosimea nu mai putin de
3.2mm;
bara transversala executata din teava
dreptunghiulara cu dimensiunea nu mai putin
de 60x40 mm, grosimea nu mai putin de 3
mm;
- sezuturile confectionate din placaj rezistent
la apa cu grosimea nu mai putin de 15 mm;
- an1ortizare din banda armata cauciucara;
Dimensiunile de gabarit vor fi:
2146 mm- lungimea., 510 mm- latimea., 850
mm- inaltimea
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport
metalic pentru fixare in beton, cu dimensiuni
nu mai putin de Lxlxh=400x400x500 mm
orespunde
Balansoar cu arc
erintelor
Dimensiuni produs 2. 7 x3. 5
unctionale
Spatial de securitate 11 mp
Este confeqionat din metal cu scaunele
din fibra de sticUi, si sunt prevazute cu mustati
metalice de fixare 'in fundatie de beton.
La acest produs , balansoarul propriu-zis
este confectionat din teava cu diametrul de
48 mm, indoita in forma curbata concava si
intarita Ia jumatate cu guseu din teava
rectangulara indoita in forma convexa astfel
incat sa
creasca rezistenta Ia rupere.
Balansoarul
are o lungime de 2m,va fi
prevazut cu 2 sezuturi din P AFS in fom1a de
sa si este sustinut de un suport format din
doua arcade indoite continu, fara sudura.,
constituite din teava rotunda cu diametrul de
60mm, curbata sub forma de semicerc cu raza
interioara de 230 mm, si cu extremitatile
drepte perpendiculare pe sol.
Astfel fixarea obiectului de joaca se face in
4 puncte.
Pe fetele interioare ale arcadelor sunt fixate
prin sudura., carcase rulmenti care sustin axul
de rotatie si respectiv balansoarul propriu-zis.
Inaltimea produsului este de 488 mm,
inaltimea Ia care poate ridica copilul prin
balansare este de 774mm.
Pentru o balansare mai sigura si mai placuta ,
balansoarul va fi prevazut cu doua arcuri
elicoidale prinse in pozitie oblica capatul
superior prins de
traversa oscilanta
(balansoarul propriuzis) , iarcapatul inferior va
fi prins de de partea inferioara a suportului in
forma de arcade .
Imbinarile sunt executate cu sudura in
argon bine slefuite , metalul este vopsit in
camp electrostatic in doua straturi cu grund
anticoroziv, si respectiv vopsea electrostatica.
scaunelele sunt din fibra de sticla si sunt
vopsite in culori vii.
Fundatiile ansamblului de joaca vor fi
corespunzatoare cu cerintele normelor ISCIR
CERT si vor fi evidentiate in schitele
prezentate in descrierea tehnica
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport

Pretul pe
unitate (lei)
4407

Balansoar
1

Cantitate
a (buc.)

de plastic- 5

c elicoidal- 6900
L
de plastic-S

8704

-r-

nu mai putinae I:x1Xh=400x400x500 mm.


BaJansrue pe arc

Corespunde
o.;erintelor
Elementele din pastic trebuie sa fie cu unctionale
grosimea nu mai putin de 20 mm. Suporturile
pentru miini si picioare trebuie sa fie din pastic
cu diarnetrul nu mai putin de 21 mm.
Diarnetrul tijei arcului trebuie sa fie nu mai
putin de 20 mm.

!Arc elicoidal- 2100


popuri de plastic-5

5426

!MDL

Scaun pentru
balansor- 550 MDL

Dimensiunile de gabarit vor fi de:


770 mm x 800 mm.
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport
metalic pentru fixare in beton, cu dimensiuni
nu mai putin de Lxlxh=400x400x500 mm.
~orespunde

Figurina pe arc

~erintelor

ifunctionale
Dimensiuni produs
1mx0.75Spatiul de
sec uritate 4 mpV a fi confectionat din cadru
metalic constituit bara verticala din teava
patrata 50x50, care Ia partea superioara va fi
prevazuta cu suport metalic pentru scaunel din
P AFS iar Ia partea inferioara cu sistem de
balansare pe bara de torsiune In lateralele
scaunelului vor fi atasate figurine din P AFS
prinse intre ele cu bare rotunde din teava cu
diarnetrul de 20mm in 3 puncte :fata sus:
pentru sustinerea mainilor utilizatorului , fata
jos :pentru sustinere picioare utilizator , spate
sus pentru a imbina mai bine cele doua
laterale figurine (delfin , gargarita elefant ) ,
care au rol de design s1 m acelasi timp
protectie pentru utilizatori.Cadrul metallic al
ansamblului de joaca va fi tratat anticoroziv in
dublu strat cu grund si vopsea aplicate in camp
electrostatic (in culori v11 ) Fundatiile
ansan1blului de joaca vor fi corespunzatoare
cu cerintele normelor ISCIR CERT sivor fi
evidentiate in schitele prezentate in descrierea
tehnica

V\rc elicoidal- 6900


~L
popuri de plastic-5
~L

5984

Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport


metalic pentru fixare in beton, cu dimensiuni
nu mai putin de Lxlxh=400x400x500 mm.
Echipament pe arc elicoidal cu figurina

5
Dimensiuni produs
lmx0.75Spatiul de
securitate 4 mp Va fi confectionat din cadru
metalic constituit bara verticala din teava
patrata 50x50, care la partea superioara va fi
prevazuta cu suport metalic pentru scaunel din
P AFS iar Ia partea inferioara cu sistem de
balansare pe bara de torsiune In lateralele
scaunelului vor fi atasate figurine din PAFS
prinse intre ele cu bare rotunde din teava cu
diarnetrul de 20mm in 3 puncte :fata sus:
pentru sustinerea mainilor utilizatorului , fata
jos :pentru sustinere picioare utilizator , spate
sus pentru a imbina mai bine cele doua
laterale fi urine delfin
aro-arita elefant

Corespunde
functional

Arc elicoidal- 6900

MDL
Dopuri de plastic-5

MDL

5984

care au rol de design SI m acelasi timp


protectie pentru utilizatori. Cadrul metallic a!
ansamblului de joaca va fi tratat anticoroziv in
dublu strat cu grund si vopsea aplicate in camp
electrostatic (in culori vii ) Fundatiile
ansamblului de joaca vor fi corespunzatoare
cu cerintele normelor ISC1R CERT sivor fi
evidentiate in schitele prezentate in descrierea
tehnica
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport
metalic pentru fixare in beton, cu dimensiuni
nu mai putin de Lxlxh=400x400x500 mm.
Leagan pe suporturi metal ice
6

Leaganul trebuie sa fie din metal. Stilpii - din


teava cu diametrul de eel putin 0 48mm,
grosimea de eel putin 3.2 mm. bara- din teava
cu diametrul de eel putin 0 57mm si grosimea
de eel putin 3 mm.
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu
suporturi metalice pentru fixare in beton cu
dimensiuni
nu
mm
putin
de:
Lxlxh=400x400x500 mm.
Scaun din palacaj cu grosimea de eel putin 15
mm rezistent la apa cu suspensie flexibila de
!ant gal vanizat.
Dimensiunile de gabarit vor fi de 3 870mm x
1170mm, H = 21 OOmm
Leagan dublu
Dimensiuniprodus2.5x1.5
Spatiul de securitate24mp
Se varealiza in varianta demontabila astfel :
Picioarele hintei vor fi confectionate din teava
cu diametrul de 60mm si vor avea forma de
arcada cu deschiderel.4m si inaltime de 0.95m
continuate cu o bara dreapta din teava cu
acelasi diametru intarita cu gusee curbate din
teava cu diametru de 25mm
Baza arcadelor va fi prevazuta cu talpite
pentru prindere mustati in beton sudate in
eli nat astfel incat picioarele hintei sa poata fi
montate in unghi de 12 grade
Partea de sus a piciorului hintei va fi prevazuta
cu suporti de prindere bride , pentru a se putea
monta cele 2 picioare cu arcade petrosonul de
teava care tine in partea de sus modulele
oscilante cu lanturi si scaunele de fibra de
sticla ale hintei .
Imbinarile sunt executate cu sudura in argon
bine slefuite , metalul este vopsit in camp
electrostatic m doua straturi cu grund
anticoroziv, si respectiv vopsea electrostatica.
Scaunelele sunt din fibra de sticla sunt vopsite
in culori vii.
Tobogan simplu

Dimensiunile de gabarit vor fi minimum de:


31 OOmm - Iungimea; 71 Omm - latimea,
lOOOmm- inaltimea
Partile Iaterale trebuie sa fie realizate din
placaj antivandal rezistent Ia apa cu grosimea
nu mai putin de 15 mm.Scara trebuie sa fie
realizata din teava dreptungiulara cu
dimensiunea nu mai putin de 50x30mm cu
grosimea nu mai putin de 2mm
Balustrada de scari trebuie sa fie cofectionata
din teava cu diametrul nu mai putin de 0
27mm, grosimea nu mai putin de 2.8mm.

orespunde
erintelor

4050

orespude
nctional dar

8160

7125

orespunde
erintelor

ui pentru tobgan din


1etal inoxidabil-3 500
L

10

metalic acopent cu pJacaJ rez1stent Ia apa, cu


grosimea nu mai putin de de 9 mm, laminat cu
anti-alunecare.
Panta toboganului trebuie sa fie realizata dintro singura foaie din otel inoxidabil cu grosimea
nu mai putin de 1. 5 mm.
Marginile toboganului trebuie sa fie realizate
din placaj rezistent Ia apa cu grosimea nu mai
putin de 15 mm si inaltimea nu mai putin 120
mm.
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport
metalic pentru fixare in beton, cu dimensiuni
nu mai putm de: Lxlxh=400x400x500 mm.
Corespunde
Nisipie.-a
erintelor
Dimensiuni de gabarit: H = 330;
l500x2200mm
Nisipiera trebuie sa fie confectionata din
scsnduri de lemn cu grosime nu mai putin de
40 mm. Scindurile trebuie sa fie conectate Ia
colturi de col tare din metal grundwte si
vopsite in cimp electrostatic cu vopsea
acrilica. Capacul trebuie sa fie complet
demontabil, acoperirea nisipului trebuie sa se
efectueaze cu capac din doua parti
dreptunghiulare, confectionate din placaj
rezistent Ia apa cu grosimea nu mai putin de 9
mm. Piesele din lemn trebwe sa fie bine
slefuite, grunduite si vopsite Ia fabrica cu
vopsea bicomponenta profesionista.
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport
metalic pentru fixare in beton, cu dimensiuni
nu mai putin de Lxlxh=400x400x500 mm.
Corespunde
Complex de joaca cu un tobogan si doua
leagane

~.;erintelor

Complexul de joaca trebuie sa includa un tum


cu o platforma dreptunghiulara cu acoperis,
tobogan, nisipiera, coborire pe teava ca la
pompieri si doua leagane.
Suporturile trebwe sa fie realizate din lemn, cu
deminsiunea nu mai putin de 90x90mm.
Podeaua turnului trebuie sa fie confectionata
din placaj laminat cu strat anti-alunecare,
rezisten Ia apa cu grosime nu mai putin de 15
mm. Balustrada tebuie sa fie confectionata din
bare metalice cu diametrul nu mai putin de 33
mm. inaltimea balustradei trebwe sa fie nu mai
putin de 400 mm. Topoganul trebuuie sa fie de
grosimea nu mai putin de 4 mm, cu laturi nu
mai putin de !OOmm. Scarile trebuie sa fie din
scinduri de lemn cu grosimea nu mai putin de
40 mm cu strat anti-alunecare de 9 mm
gros1me.
"Teava-stslp ca Ia pompieri" trebuie sa fie din
teava cu diametrul nu mai putin de 48 mm.

-~------------------------~-----------,-~-----

Scinduri pentru
nisipiera- 200 MDL
Capac pentru
nisipiera- 800 MDL
Dopuri de plastic-S
MDL

Sui pentru tobogan


din plastic-1950 MDL
Scaune pentru leagan600MDL
Dopuri de plastic - 5
MDL

Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu


suport metalic pentru fixare in beton, cu
dimensiuni
nu
mai
putin
de
Lxlxh=400x400x500 mm.
Complex de joaca cu t.-ei tobogane: unul
deschis, unul tubula.-, unul in fo.-ma de
spi.-ala

Dimensiuniprodus6.5mx3.5m

17618

Scaunul leaganului tebuie sa fie din


palacaj rezistent Ia apa, cu suspens1e
flexibila de !ant galvanizat.

11

4875

torespunde
;functional,
doar in loc de
obogan
tubular este

ifobogan spirala14500MDL
:robogan drept:runel -7800 MDL
Cataratoare- 800

12

CONTINE:
ar cu
hci oin emn pentru
Un turn metallic de dimensiuni lmxlmx3.00m ataratoare si
cari- 200 MDL
daugator a1
cu prevazut Ia partea superioara cu ornamente
op de plastic - 5
din HDPE in forma de coroana si acoperis in
reelea
L
forma conica cu diametrul de 1.3m
obogan
Un turn metalic de dimensiuni lmxlmx4.00
m prevazut Ia partea superioara cu ornamente
din HDPE in fom1a de coroana si acoperis in
forma de semisfera cu diametrul de 1.3 m
1 buc scara de trecere intre tumuri cu trepte
dinPAFS
Cataratoare cu pietre de dimensiunilm x
1.25m ,confectionata integral din P AFS ,cu
forme de diverse pietre pentru catarare iesite in
relief .
Labirint de trecere cu diametrul de
celputin750mmpozitionat in capatul
cataratoarei cu pietre
Scara de urcare metalica cu 5 trepte din
PAFS Tobogan drept 2.5m
Tobogan 3.5 m prevazut cu bucla de relansare
Ia jun1atatea acestuia
Tobogan elicoidal3m
Turnurile vor avea podete din PAFS cu
inarituri meialice incastrate si garduturi de
protectie metalice cu zabrele destul de dese
pentru a preveni patrunderea micilor utilizatori
printre acestea .
Cadrul metallic al comlexului de joacava fi
tratat anticoroziv in dublu strat cu grund si
vopsea aplicate in camp electrostatic (in
culorivii)
Toboganelevor fi confectionate din PAFS cu
suprafete alunecoase fara zgarieturi vopsite in
in culori vii cu rezistenta sporita Ia razele uv si
Ia abraziune
Fundatiile complexului de joaca vor fi
corespunzatoare cucerintele normelor ISCIR
CERT si vor fi evidentiate in schitele
prezentate in descrierea tehnica
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport
metalic pentru fixare in beton, cu dimensiuni
nu mai putin de Lxlxh=400x400x500 mm.
Complex de joaca cu doua tobogane: unul
orespunde
deschis si unul tubular unite intre ele p.-in unctional dar
omplexul
trecere tubulara.
espune de un
Ansamblul complex de joaca cu turnuri si ogan dublu si
tobogane este un echipament cu structura odet in forma
modulara, varietatea modulelor permit o e semicerc in
diversitate de variante constructive s1 oc de topogan
adaptarea
modelului
m
functie
de ubular
amplasament. In ansambluacest complex
estealcatuit di douatumuri, un tobogan simplu
2,5m un tobogan dublu 2,5m , un pasaj tubular
de trecere, platforma si scara de urcare.
Complexul de joaca cod l 0 I este alcatuit din
doua tumuri cu inaltimea de 2710mm,
picioarele acestuia fiind realizata din teava cu
diametrul de 060 . Intreaga structura metalica
a complexului este grunduita si vopsita in
camp electrostatic Ia culoa.readorita de
beneficiar. In partea de sus turnul prezinta
doua bare patrate avand in sectiune 20x20 mm
pentru fixarea unonigle de lemn cu rolestetic.
Rampa de acces are rolul de a pennite urcarea
pe platforma turnului si este compusa dintr-un
cadru metalic curbatpodit cu traverse din
lemnavand o grosime de 25mm.Legatura
dintre cele doua turnuri se realizeaza prin
intermediul unui tub de trecere cu diametrul de
0600 confectionat din poliesteri armati cu

39984

13

aoua tumuri si totodata permit accesul de Ia un


tum catre celalalt. Toboganele sunt module ale
echipamentului pe care utilizatorii se lasa sa
alunece descendent de-a lungul unei piste
liniare inclinate prevazuta cu protectie laterala,
parcurgand denivelarea existenta de Ia nivelul
platformei pana Ia nivelul solului. Acestea sunt
confectionate din poliesteri armati cu fibra de
sticla si vopsite in culori vii. Scara de acces
are rolul de a permite accesul Ia platforma
turnului si este prevazuta cu trepte si mana
curent ape ambele laturi.Lernnul folosit Ia
intreg asamblul este slefuit, vopsit in dublu
strat cu bait si lacuit pentru a conferi un aspect
placutsi o protectie marit a impotriva
intemperiilor.
Dimensiuni de gabarit
Inaltimetotala2 71 Omm
Latimetotala3920mm
Lungimetotala5289mm
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport
metalic pentru fixare in beton, cu dimensiuni
nu mai utin de Lxlxh=400x400x500 mm.
orespunde
Complex ~e joaca doua turnmi, trei
erintelor
tobogane

drpt -2500
drept- 1950

Dimensiuni produs 4.5mx4


Spatiul de securitate39mp
CONTINE:
2 turnuri metal ice de dimensiunilmx 1m x 4m
prevazute Ia partea superioara cu ornamente
din lemn si acoperis din lemn in forma de
arcade.
0 platforma de trecere intre turnmi de
dimensiuni 2. 7m x 1m confectionata din cadru
metallic cu podet din lemn , prevazuta pe
partea din fata cu suporti de prindere pentru
tobogan iar pe parte din spate cu suporti de
prindere pentru scara complexului de joaca.
Platforma va avea gardut de protectie din
cadru metallic imbracat cu lemn si mana
curenta cu ina! time de 750mm
Un tobogandrept de 2.5m
Tobogan 3.5 m prevazut cu bucla de
relansare Ia jumatatea acestuia, montat pe
unul dintre cele 2 tumuri
Tobogan elicoidal 3 m montat pe eel de-al
doilea tum.
0 scara de urcaremetalica cu trepte din lemn
Platforma de trecere intre turnuri se va monta
mai jos cu 30cm fata de
nivelulpodetelortumurilorastfelinacat se va
putea monta pe aceasta toboganul de 2.5m
care va avea o ina! time de cadere de 1m
Toboganele de 3.5 m si respectiv 3m elicoidal
vor fi montate pe cele 2 turnmi cu inaltimi
egale de cadere adica l.65m
Diferenta de nivel intre tumuri si platforma de
trecereva fi completata cu trepte de coborare.
Tumurile vor fi prevazute cu podete din lemn
prevazute cu intarituri metalice
Deasemenifiecare turn vaaveagarduturi de
protectie cu manacurenta cu inaltime de
750mm
Scara se compune din doua bare laterale din
teava rectangulara 60x30x3 mm, inclinate Ia
45', ce indeplinesc rolul de sustinere a
treptelor. Intre ele se sudeaza echidistant
barele din teava rectangulara 40x20x2 mm, ce
constituie treptele scarii.
Treptele au lungimea de 600 mm si se
dispun Ia o distanta de 141 mm masurat atat in

50999
1

Caracteristece tehnice cu imagini.

Articol

Cantitatea
(buc.)
Balansoar

BalansoaruJ cu 2 locuri
compus din:
suport metallic din teava
cu diametrul nu mai
putin de 0 42mm si
grosimea nu mai putin
de3 .2mm;
bara
transversala
executata
din
teava
dreptunghiulara
cu
dimensiunea nu mai putin de 60x40 mm, grosimea nu mai putin de 3
mm;
- sezuturileconfectionate din placaj rezistent la apa cu grosimea nu mai
putin de 15 mm;
- amortizare din banda armata cauciucara;
Dirnensiunile de gabarit vor fi:
2146 mm- lungirnea, 51 0 mm - latimea, 850 mm- inaltimea
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport metalic pentru fixare in
beton, cu dimensiuni nu mai putin de Lxlxh=400x400x500 mm
Balansoar cu arc
Dimensiuni produs 2. 7
x3 .5
Spatial de securitate 11
mp
Este confectionat din
metal cu scaunele din
fibrii de sticlii, si sunt
prevazute cu mustati
metalice de ftxare in
fundatie de beton.
La acest produs , balansoarul propriu-zis este confectionat din teava cu
diametrul de 48 mm, indoita in forma curbata concava si intarita la
jumatate cu guseu din teava rectangulara indoita in forma convexa astfel
incat sa creasca rezistenta Ia rupere. Balansoarul are o lungime de
2m,va fi prevazut cu 2 sezuturi din PAFS in forma de sa si este sustinut
de un suport format din doua arcade indoite continu, fara sudura,
constituite din teava rotunda cu diametrul de 60mm, curbata sub forma
de semicerc cu raza interioara de 230 mm, si cu extremitatile drepte
perpendiculare pe sol.
Astfel fixarea obiectului de joaca se face in 4 puncte.
Pe fetele inte1ioare ale arcadelor sunt fixate prin sudura, carcase
rulmenti care sustin axul de rotatie si respectiv balansoarul propriu-zis.
Inaltimea produsului este de 488 mm, inaltirnea Ia care poate ridica
copilul prin balansare este de 774mm.
Pentru o balansare mai sigura si mai placuta , balansoarul va fi prevazut
cu doua arcuri elicoidale prinse in pozitie oblica capatul superior prins de
traversa oscilanta (balansoarul propriuzis) , iarcapatul inferior va fi prins
de de partea inferioara a suportului in forma de arcade .
Imbinarile sunt executate cu sudura in argon bine slefuite , metalul
este vopsit in camp electrostatic in doua straturi cu grund anticoroziv, si
respectiv vopsea electrostatica. scaunelele sunt din fibra de sticla si sunt
vopsite in culori vii .
Fundatiile ansamblului de joaca vor fi corespunzatoare cu cerintele
normelor ISCIR CERT si vor fi evidentiate in schitele prezentate in
descrierea tehnica
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport metalic pentru fixare in
beton, cu dimensiuni nu mai putin de Lxlxh=400x400x500 mm.

--

Pretul pe
unitate (lei)
4407

8704

5426

Balansare pe arc
3

Elementele din pastic trebuie sa fie cu


grosimea nu mai putin de 20 mm.
Suporturile pentru miini si picioare
trebuie sa fie din pastic cu diametrul
nu mai putin de 21 mm. Diametrul
tijei arcului trebuie sa fie nu mai putin
de20mm.
Dimensiunile de gabarit vor fi de:
770 mm x 800 mm.
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport metalic pentru fixare in
beton, cu dimensiuni nu mai putin de Lxlxh=400x400x500 mm

5984
4

Figurina pe ac

Dimensiuni
produs
lmx0.75Spatiul de securitate 4
mpVa fi confectionat din cadru
metalic constituit bara verticala
din teava patrata 50x50, care Ia
partea superioara va fi prevazuta
cu suport metalic pentru scaunel
din P AFS iar Ia partea inferioara
cu sistem de balansare pe bara de
torsiune In lateralele scaunelului
vor fi atasate figurine din PAFS
prinse intre ele cu bare rotunde
din teava cu diametrul de 20mm in 3 puncte :fata sus: pentru sustinerea
mainilor utilizatorului , fata jos :pentru sustinere picioare utilizator ,
spate sus : pentru a imbina mai bine cele doua laterale figurine (delfin ,
gargarita elefant ) , care au rol de design si in acelasi timp protectie
pentm utilizatori.Cadrul metallic al ansamblului de joaca va fi tratat
anticoroziv in dublu strat cu grund si vopsea aplicate in camp
electrostatic (in culori vii ) Fundatiile ansamblului de joaca vor fi
corespunzatoare cu cerintele normelor ISCIR CERT sivor fi evidentiate
in schitele prezentate in descrierea tehnica
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport metalic pentru fixare in
beton, cu dimensiuni nu mai putin de Lxlxh=400x400x500 mm.
5

Echipament pe arc elicoidal cu


figurina

Dimensiuni produs lmxO. 75Spatiul


de
securitate
4
mpVa
fi
confectionat din cadru metalic
constituit bara verticala din teava
patrata 50x50, care Ia partea
superioara va fi prevazuta cu suport
metalic pentru scaunel din P AFS
iar Ia partea inferioara cu sistem de
balansare pe bara de torsiune In
lateralele scaunelului vor fi atasate figurine din P AFS prinse intre ele cu
bare rotunde din teava cu diametrul de 20mm in 3 puncte :fata sus:
pentru sustinerea mainilor utilizatorului , fata jos :pentru sustinere
picioare utilizator , spate sus : pentru a imbina mai bine cele doua laterale
figurine (delfin , gargarita elefant ) , care au rol de design si in acelasi
timp protectie pentru utilizatori.Cadml metallic al ansamblului de joaca
va fi tratat anticoroziv in dublu strat cu grund si vopsea aplicate in camp

5984

eorespunzatoare eu eerintele normelor ISCIR CERT sivor fi evidentiate


in sehitele prezentate in deserierea tehniea
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut eu suport metalie pentru fixare in
eu dimensiuni nu mai
de Lxlxh=400x400x500 mm
Leagan pe suporturi metalice
6

Leaganul trebuie sa fie din metal. Stilpii


- din teava eu diametrul de eel putin 0
48mm, grosimea de eel putin 3.2 mm
bara - din teava eu diametrul de eel
putin 0 57mm si grosimea de eel putin 3
mm.

--..-.......

4050

8160

7125

......

Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu


suporturi metalice pentru fixare in beton cu dimensiuni nu mai putin de:
Lxlxh=400x400x500 mm.
Scaun din palacaj cu grosimea de eel putin 15 mm rezistent Ia apa cu
suspensie flexibila de !ant galvanizat.
Dimensiunile de
Leagan du~lu

vor fide 3870mm x 11

H=2100mm.

Dimensiuniprodus2. 5x 1.5
Spatiul de securitate24mp
Se varealiza in varianta demontabila astfel :
Picioarele hintei vor fi confectionate din teava cu diametrul de 60mm si
vor avea forma de arcada cu deschidere 1.4m si inaltime de 0.95m
continuate cu o bara dreapta din teava cu acelasi diametru intarita cu
gusee curbate din teava cu diametru de 25mm
Baza arcadelor va fi prevazuta cu talpite pentru prindere mustati in beton
sudate in clinat astfel incat picioarele hintei sa poata fi montate in unghi
de 12 grade
Partea de sus a piciorului hintei va fi prevazuta cu suporti de prindere
bride, pentru a se putea monta cele 2 picioare cu arcade petrosonul de
teava care tine in partea de sus modulele oscilante cu lanturi si scaunele
de fibra de sticla ale hintei .
Imbinarile sunt executate cu sudura in argon bine slefuite , metalul
este vopsit in camp electrostatic in doua straturi cu grund anticoroziv, si
respectiv vopsea electrostatica. Scaunelele sunt din fibra de sticla sunt
vopsite in culori vii.
Tobogan simplu
8

Dimensiunile
de
gabarit vor fi minimum
de:
3100mm
Iungimea; 71 Omm
latimea,
IOOOmminaltimea.
Partile laterale trebuie
sa fie realizate din placaj antivandal rezistent Ia apa cu grosimea nu mai
putin de IS mmScara trebuie sa fie realizata din teava dreptungiulara cu
dimensiunea nu mai putin de 50x30mm eu grosimea nu mai putin de
2mm

111(11 pUl111 UVV L:i I .llUil' 51Vi:)J.lJ1VQ. J.IU .J.IJQ.J }'';.U.lll '-"""" -"""l&&.o.a&.

Scruile trebuie sa fie realizate din carcass metalic acoperit cu placaj


rezistent Ia apa, cu grosimea nu mai putin de de 9 mm, laminat cu antialunecare.
Panta toboganului trebuie sa fie realizata dintr-o singura foaie din otel
inoxidabil cu grosimea nu mai putin de 1.5 mm.
Marginile toboganului trebuie sa fie realizate din placaj rezistent Ia apa
cu grosimea nu mai putin de 15 mm si inaltirnea nu mai putin 120 mm.
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport metalic pentru fixare
in beton, cu dimensiuni nu mai putin de: Lxlxh=400x400x500 mm.

4875

Nisipiera
9

Dimensiuni de gabarit: H =
330; 1500x2200mm
Nisipiera
trebuie
sa
fie
confectionata din scsnduri de
lemn cu grosime nu mai putin
de 40 mm. Scindurile trebuie sa
fie conectate Ia colturi de coltare
din metal grunduite si vopsite in
cimp electrostatic cu vopsea acrilica. Capacul trebuie sa fie complet
demontabil, acoperirea nisipului trebuie sa se efectueaze cu capac din
doua parti dreptunghiulare, confectionate din placaj rezistent Ia apa cu
grosimea nu mai putin de 9 mm. Piesele din lernn trebuie sa fie bine
slefuite, grunduite si vopsite Ia fabrica cu vopsea bicomponenta
profesionista.

10

Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport metalic pentru fixare in


beton, cu dimensiuni nu mai putin de Lxlxh=400x400x500 mm.
Complex de joaca cu un
tobogan si doua leagane
I
Complexul de joaca trebuie sa
includa un tum cu o platforma
dreptunghiulara cu acopens,
tobogan, nisipiera, coborire pe
teava ca Ia pompieri si doua
!eagane.

__.

- -

Suporturile trebuie sa fie realizate din lernn, cu deminsiunea nu mai putin


de 90x90mm. Podeaua tumului trebuie sa fie confectionata din placaj
laminat cu strat anti-alunecare, rezisten Ia apa cu grosime nu mai putin de
15 mm. Balustrada tebuie sa fie confectionata din bare metalice cu
dirunetrul nu mai putin de 33 mm. inaltimea balustradei trebuie sa fie nu
mai putin de 400 mm. Topoganul trebuuie sa fie de grosimea nu mai
putin de 4 mm, cu laturi nu mai putin de IOOmm. Scarile trebuie sa fie
din scinduri de lernn cu grosimea nu mai putin de 40 mm cu strat antialunecare de 9 mm grosime.
"Teava-stslp ca Ia pompieri" trebuie sa fie din teava cu dirunetrul nu mai
putin de 48 mm.
Scaunul leaganului tebuie sa fie din palacaj rezistent Ia apa, cu
suspensie flexibila de !ant galvanizat.
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport metalic pentru fixare
in beton, cu dimensiuni nu mai putin de Lxlxh=400x400x500 rnn1.

11

Complex de joaca cu trei tobogane: unul deschis, unul tubular,


unul in forma de spi1ala

17618

Dimensiuniprodus6.5mx3.5m
Spatial de securitate46mp
CONTINE:

Un tum metallic de dimensiuni lmxlmx3.00m cu prevazut la partea


superioara cu ornamente din HDPE in forma de coroana si acoperis in
forma conica cu diametrul de 1.3m
Un turn metalic de dimensiuni lmxl mx4.00 m prevazut Ia partea
superioara cu ornamente din HDPE in forma de coroana si acoperis in
fonna de s~misfera cu diametrul de l.Jm
I buc scara de trecere intre turnuri cu trepte din PAFS
Cataratoare cu pietre de dimensiunil m x l.25m ,confectionata integral
din PAFS ,cu forme de diverse pietre pentru catarare iesite in relief .
Labirint de trecere cu diametrul de celputin750mmpozitionat in capatul
cataratoarei cu pietre
Scara de urcare metalica cu 5 trepte din P AFS Tobogan drept 2. 5m
Tobogan 3. 5 m prevazut cu bucla de relansare Ia jumatatea acestuia
Tobogan elicoidal3m
Turnurile vor avea podete din P AFS cu inarituri metalice incastrate si
garduturi de protectie metal ice cu zabrele destul de dese pentru a preveni
patrunderea micilor utilizatori printre acestea .
Cadrul metallic al comlexului de joacava fi tratat anticoroziv in dublu
strat cu grund si vopsea aplicate in camp electrostatic (in culorivii)
Toboganelevor fi confectionate din PAFS cu suprafete alunecoase fara
zgarieturi vopsite in in culori vii cu rezistenta sporita Ia razele uv si Ia
abraziune
Fundatiile complexului de joaca vor fi corespunzatoare cucerintele
normelor ISCIR CERT si vor fi evidentiate in schitele prezentate in
descrierea tehnica
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport metalic pentru fix are in
beton, cu dimensiuni nu mai putin de Lxlxh=400x400x500 mm.

12

Complex de joaca cu
doua tobogane: unul
deschis si unul tubular
unite intre ele pt;n
trecere tubulam.
Ansamblul complex de
joaca cu tumuri si tobogane
este un echipament cu
structura modulara,
varietatea modulelor permit
o diversitate de variante
constructive si adaptarea modelului in functie de amplasament. In
ansambluacest complex estealcatuit di douaturnuri, un tobogan simplu
2,5m un tobogan dublu 2,5m , un pasaj tubular de trecere, platforma si
scara de urcare. Complexul de joaca cod 101 este alcatuit din doua

39984

este grunduita si vopsita in camp electrostatic Ia culoareadorita de


beneficiar. In partea de sus tumuJ prezinta doua bare patrate avand in
sectiune 20x20 mm pentru fixarea unorrigle de lemn cu rolestetic. Rampa
de acces are rolul de a perrnite urcarea pe platforrna tumului si este
compusa dintr-un cadru metalic curbatpodit cu traverse din lemnavand o
grosime de 25mm.Legatura dintre cele doua turnuri se realizeaza prin
interrnediul unui tub de trecere cu diametrul de 0600 confectionat din
poliesteri armati cu fibra de sticla care are rolul de a rigidiza cele doua
turnuri si totodata permit accesul de Ia un tum catre celalalt. Toboganele
sunt module ale echipamentului pe care utilizatorii se lasa sa alunece
descendent de-a lungul unei piste liniare inclinate prevazuta cu protectie
laterala, parcurgand denivelarea existenta de Ia nivelul platformei pana Ia
nivelu1 solului. Acestea sunt confectionate din poliesteri armati cu fibra
de sticla si vopsite in culori vii. Scara de acces are rolul d.e a perrnite
accesuJ Ia platforma tumului si este prevazuta cu trepte si mana curent
ape ambele laturi.Lemnul folosit Ia intreg asamblul este slefuit, vopsit in
dublu strat cu bait si lacuit pentru a conferi un aspect placutsi o protectie
marit a impotriva intemperiilor.
Dimensiuni de gabarit
Inaltimetotala2 71 Omm
Latimetotala3920mm
Lungimetotala5289mm
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport metalic pentru fixare in
beton, cu dimensiuni nu mai putin de Lxlxh=400x400x500 mm.

13

Complex de joaca doua


tumuri, trei tobogane
Dimensiuni produs 4.5mx4
Spatiul de securitate39mp
CONTINE:
2 tumuri metalice de
dimensiunilmx lmx4m
prevazute Ia partea
superioara cu ornamente din
lemn si acoperis din lemn in
forma de arcade .
0 platforma de trecere intre turnuri de dimensiuni 2.7m x lm
confectionata din cadru metallic cu podet din lemn, prevazuta pe partea
din fata cu suporti de prindere pentru tobogan iar pe parte din spate cu
suporti de prindere pentru scara complexului de joaca.
Platforma va avea gardut de protectie din cadru metallic imbracat cu
lemn si mana curenta cu inaltime de 750mm
Un tobogandrept de 2.5m
Tobogan 3.5 m prevazut cu bucla de relansare lajumatatea acestuia,
montat pe unul dintre cele 2 turnuri
Tobogan elicoidal 3 m montat pe eel de-al doilea turn.
0 scara de urcaremetalica cu trepte din lemn
Platforma de trecere intre tum uri se va monta mai jos cu 30cm fata de
nivelulpodetelorturnurilorastfelinacat se va putea monta pe aceasta
toboganul de 2. 5m care va avea o inaltime de cadere de I m
Toboganele de 3.5 m si respectiv 3m elicoidal vor fi montate pe cele 2
turnuri cu inaltirni egale de cadere adica 1.65m
Diferenta de nivel intre turnuri si platforma de trecereva fi completata cu
trepte de coborare.
Tumurile vor fi prevazute cu podete din lemn prevazute cu intarituri
metal ice
Deasemenifiecare turn vaaveagarduturi de protectie cu manacurenta cu
inaltime de 750mm
Scara se compune din doua bare laterale din teava rectangulara 60x30x3
mm, inclinate Ia 45 ', ce indeplinesc rolul de sustinere a treptelor. Intre
ele se sudeaza echidistant barele din teava rectangulara 40x20x2 mm, ce
constituie treptele scarii.
Treptele au lungimea de 600 mm si se dispun Ia o distanta de 141 .mm
masurat atat in plan vertical, cat si orizontal. Sub fiecare treapta metalica
se sudeaza cate o placuta metalica cu cate doua gauri necesare pentru
fixarea treptelor de lemn care confera aderenta necesara prevenirii
riscului de alunecare

50999

strat cu grund si vopsea aplicate in camp electrostatic


Elementele din lemnvor fi farte bine frnisate si tratate cu grunduri baituri
si lacuri foarte rezistente Ia intemperii
Toboganele vor fi confectionate din PAFS cu suprafeta lunecoase fara
zgarieturi vopsite in in culori vii cu rezistentasporita Ia razeleuvsi Ia
abraziune
Fundatiile complexului de joacavor fi corespunzatoare cu cerintele
normelor ISCIR CERT sivor fi evidentiate in schitele prezentate in
descrierea tehnica
Dispozitivul trebuie sa fie prevazut cu suport metalic pentru fixare in
beton, cu dirnensiuni nu mai putin de Lxlxh=400x400x500 mm

14

Acoperire amortizoare de
socuri (covor elastic din
cauciuc)

1m2

461

Acoperire amortizoare
de
socun ( covor elastic din
cauciuc) cu suprafata contact
Ia intrarea m complexul
dejoaca s1 Ia iesirile din
Pentru
fiecare
tobogane.
intrare sau iesire trebuie sa fie 50x50cm.
Covorul elastic din cauciuc va fi din granule de cauciuc, cu o grosime de

minim 25 mrn.
TOTAL:

253537