Sunteți pe pagina 1din 107

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE I TIINE ALE EDUCAIEI


DEPARTAMENTUL DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIAL

RELAIA DINTRE DISLEXO-DISGRAFIE I TULBURRILE


DE PSIHOMOTRICITATE I TULBURRILE LIMBAJULUI
ORAL LA COLARUL MIC CU DEFICIEN DE INTELECT

LUCRARE DE LICEN

COORDONATOR,
Conf. univ. dr. MARILENA BRATU

STUDENT,
IONI FLORI-ADRIANA

Bucureti
2015

REZUMAT

n prezenta lucrare, am analizat relaia dintre dislexo-disgrafie i tulburrile de


psihomotricitate i tulburrile limbajului oral la colarul mic cu deficien de intelect .
Obiectivele realizate n cadrul acestei cercetri au vizat analizarea tulburrilor din sfera
psihomotricitii, cea a tulburrilor de limbaj oral i scris i analizarea specificitii deficienei de
intelect din perspectiva tulburrilor psihomotrice, a limbajului oral i a celui scris.
Scopul cercetrii a fost acela de a se prezenta ntr-o maniera teoretic-aplicativ, specificul
deficienei intelectuale privind tulburrile la nivelul psihomotricitii, al limbajului oral i al
dislexo- disgrafiei.
Ipotezele formulate n cadrul acestei lucrri sunt:
1. Se prezum c la deficienii de intelect, manifestarea tulburrilor dislexo- disgrafice este
influenat de prezena i gravitatea tulburrilor n sfera psihomotricitii.
2. Se prezum c la deficienii de intelect, existena tulburrilor n sfera limbajului oral
(tulburri de pronunie i tulburri de ritm i fluen) au un impact negativ asupra nsu irii
scris-cititului.
3. Se prezum c tulburrile de la nivelul psihomotricitii i cele de la nivelul limbajului
oral asupra nsuirii citit-scrisului sunt influenate de specificul dezvoltrii, deficienei
intelectuale.
La aceast cercetare a participat un numr de 32 de copii cu deficien de intelect, cu
vrste cuprinse ntre 7 i 11 ani. Subiecii sunt integrai n coala Special- Constantin Punescu,
numarul 11, Bucureti, n perioada octombrie-mai 2015.
Instrumentele folosite n cercetare au fost: pentru variabila, dislexie- disgrafie am utilizat
un test de copiere, dictare i citire, fiecare dintre teste avnd cte 8 itemi; pentru a verifica
nivelul n sfera psihomotricitii, s-au construit dou teste: unul de verificare a lateralit ii
(Testul Harris) i unul de verificare a motricitii fine, testul de decupaj; pentru a verifica
nivelul limbajului oral s-a aplicat proba vorbirii reflectate i s-a notat fiecare sunet care era
defectuos la subieci.
Pentru verificarea ipotezelor s-a folosit analiza de date, utiliznd SPSS i frecven a
itemilor.

Aceste teste au fost verificate pe un numr de 32 copii cu deficien de intelect,


obinndu-se astfel un coeficient Alfa Cronbach dup cum urmeaz:
Alfa Cronbach este un coeficient de consisten intern, a crui valoare trebuie s fie mai
mare de 0.7. Prin Alfa Cronbach putem verifica corelaia dintre itemi i scorul total, ne ofer o
indicaie privind relevana itemului construit pentru relevana global a testului. Atunci cnd
fiecare item este relevant putem afirma c testul are consisten intern.
1. La testul de copiere-dictare-citire, pentru verificarea nivelului de dislexie-disgrafie,
consistena intern este de 0.7 ceea ce reprezint relevana tuturor celor 22 itemi ai
testului.
2. La testul privind nivelul de dezvoltare psihomotric, consistena intern obinut este de
0.87, astfel putem afirma c toi itemii formulai sunt construii relevant pentru testare.
3. La proba vorbirii reflectate, testarea utilizat pentru verificarea tulburrilor de pronuie,
consistena intern obinut este de 0.79, astfel putem afirma c toi cei 27 itemi
formulai sunt construii relevant pentru testare.
Astfel, tulburrile de la nivelul psihomotricitii i cele de la nivelul limbajului oral
asupra nsuirii citit-scrisului sunt influenate de specificul dezvoltrii deficienei intelectuale.
Deoarece, deficiena intelectual poate determina o serie de tulburri ale limbajului, la
rndul lor, acestea influeneaz producia inteligenei, iar acest aspect influeneaz partea de
operare n plan mintal.

Summary

In the present writing, I analyzed the relation between dyslexo-dysgraphy and the
psychomotor disorders and the oral speech disorders at the pupil with intellect deficiency. The
goals made inside of this research were focused on the review of the psychomotricity disorders,
the oral speech and written disorders and the review of the specificity of the intellect deficiency
in perspective of the psyhomotrics disorders, the oral and written speech.
The scope of investigation was to present in a theoretical and practical manner the
specific of the intellectual deficiency about the psychomotricity disorders, the oral language and
the diyslexo-dysgraphia.
The assumptions formulated in this writing are :
1. Its presumed that at the intellect deficients, the manifestation of the diyslexo-dysgraphy
disorders is influenced by the present and gravity of the disorders in the psyhomotrocity
sphere.
2. Its presumed that at the intellect deficients, the existence of the disorders in the sphere of
oral speech (spelling disorders and rhythm and fluence disorders) have an negative
impact on the attribute of writing and reading.
3. Its presumed that the disorders at psihomotrocity level and the the ones from the oral
speech level on the acquiring of writing and reading is influenced by the specific
development and the intellectual deficiency.
At this investigation attended 32 kids with intellect deficiency, between the ages of 7-11
years old. The subjects are integrated in the Special School Constantin Paunescu, number 11,
Bucharest, from october - may 2015.
The instruments used in this investigation were: for variable, diyslexo-dysgraphy I used a
copy dictation and reading test, every test has 8 items; to check the level in the psihomotrocity
sphere, i were built two tests: one for the verification of laterality ( Harris Test ) and one for the
verification of the delicate motrocity, decoupage test; for checking the oral speech level was
applied the reflectance speech demonstration and was noted every sound that was faulty at
subjects.
For the verification of the assumptions was used the data review, using SPSS and
frequency of the items.
These tests were verified on 32 kids with deficiency of intellect, obtaining an Alfa
Cronbach coefficient as follows:

Alfa Cronbach is a internal consistency coefficient, whose value must be bigger than 0.7.
Through Alfa Cronbach we can verify the correlation between the items and total score, it offers
an indication on the items relevance built for the global relevance of the test.
When every item is relevant we can affirm the test has intern consistency.
1. At the copy-reading-dictation, for the check of dyslexio-dysgraphia level, the intern
consistency is 0.7, which represents the relevance of the tests 22 items.
2. At the psychomotor-development test, the earned intern consistency is 0.87, so we can
affirm that all the formulated items are relevant built for test.
3. The reflected speech sample, the test utilised for the pronunciation disorders check, the
earned intern consistency is 0.79, so we can affirm that all 27 items formulated are
relevant built for the test.
So, the psihomotrocity disorders and the oral speech disorders about assumption of
writing and reading is influenced by the development specific of intellectual deficiency.
Because the intellectual deficiency may cause a series of speech disorders, at their turn,
these influence the production of intelligence, and this aspect influences the operating part in a
mentally plan.

Cuprins
MOTIVAREA ALEGERII TEMEI...................................................................................... 3
CAPITOLUL 1- DATE INTRODUCTIVE PRIVIND
DISLEXO- DISGRAFIA.................................................................................................. 5
1.1 Caracteristici i definiii ale dislexiei i disgrafiei..............................................5
1.2. Formele dislexo-disgrafiei i simptomatologia specific
pentru acestea........................................................................................................ 6
1.3.Dislexo-disgrafia pe fondul debilitii mintale...................................................7
1.4.Corectarea dislexo-disgrafiei............................................................................. 9
CAPITOLUL 2- TULBURRILE DE PSIHOMOTRICITATE
I DE PRONUNIE..................................................................................................... 12
2.1. Aspecte privind conceptul de psihomotricitate..............................................12
2.2. Clasificarea conduitelor i structurilor perceptiv-motrice...............................13
2.3. Cauzele dezvoltrii psihomotorii i tulburrile
psihomotorii la deficienii de intelect....................................................................15
2.4. Dislalia. Specificul tulburrilor dislalice pe fondul intelectului normal...........16
2.5. Specificul tulburrilor dislalice la deficienii de intelect................................18
2.6. Caracteristici i forme ale rinolaliei...............................................................19
2.7. Caracteristici i forme ale disartriei...............................................................20
2.8. Corectarea tulburrilor de pronunie..............................................................21
CAPITOLUL 3- TULBURRILE DE RITM I FLUEN...................................................23
3.1. Clasificarea tulburrilor de ritm i fluen......................................................23
3.2. Caracteristici i forme ale blbielii..............................................................24
3.3. Simptomatologia blbielii...........................................................................25
3.4. Diagnoza i terapia blbielii.........................................................................26
CAPITOLUL 4- PROBLEMATICA DEFICIENEI DE INTELECT...................................29
4.1. Caracteristici ale deficienei de intelect........................................................29
4.2. Etiologia deficienei de intelect.....................................................................30
4.3. Clasificarea deficienei de intelect................................................................31
Deficiena mintal de gradul I...........................................................................32
Deficiena mintal de gradul II..........................................................................33
Deficiena mintal de gradul III..........................................................................34
4.4. Trsturi de specificitate...............................................................................35
4.5. Sindroamele deficienei de intelect..............................................................37
1

CAPITOLUL 5- COLARUL MIC..................................................................................39


5.1. Caracterizarea vrstei colare mici...............................................................39
5.2. Dezvoltarea bio-fizic................................................................................... 40
5.3. Dezvoltarea psihic....................................................................................... 41
5.4. Evoluia structurilor de personalitate............................................................44
CAPITOLUL 6 - METODOLOGIA CERCETRII..............................................................46
6.1. Scopul............................................................................................................ 46
6.2. Obiectivele cercetrii..................................................................................... 46
6.3. Ipoteze........................................................................................................... 46
6.4. Metoda........................................................................................................... 46
6.4.1. Eantionul................................................................................................ 46
6.4.2. Instrumentele.......................................................................................... 46
6.5. Variabilele si planul cercetrii........................................................................48
6.5.1. Variabilele independente.........................................................................48
6.5.2. Variabila dependent...............................................................................49
6.6. Principalele rezultate..................................................................................... 49
Tulburrile din sfera limbajului oral - tulburri de pronunie i tulburri de ritm i
fluen............................................................................................................... 49
Tulburarile de psihomotricitate..........................................................................77
Tulburrile de dislexie-disgrafie.........................................................................87
Corelaii................................................................................................................ 93
6.7. Concluzii............................................................................................................ 96
BIBLIOGRAFIE........................................................................................................... 98
Anexe...........................................................................................................................
............................100

MOTIVAREA ALEGERII TEMEI

Cercetarea realizat n cadrul lucrrii cu titlul Relaia dintre dislexo-disgrafie i


tulburrile de psihomotricitate i tulburrile limbajului oral la colarul mic cu deficien de
intelect a fost una exploratorie-constatativ, motiv pentru care utilizarea instrumentelor
psihologice s-a realizat n scop pur tiinific, nu ntr-un scop comercial i fr a avea beneficii n
acest sens, supunndu-se legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, precum i legii nr. 285/2004 pentru
modificarea i completarea legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor i drepturile conexe.
Am ales aceast tem deoarece, consider c este foarte important s se tie c fiecare
dintre aspectele specific ale sistemului

nervos influeneaz partea de psihimotricitate, iar

aceasta, la rndul ei, influenez aspectele care in de limbaj.


Deficiena mintal este considerat o insuficien intelectual global, de natur ereditar
sau dobndit n urma unor leziuni organice sau funcionale ale sistemului nervos central,
manifestat n diferite grade de ntrziere n dezvoltarea mintal i cu consecine negative n
procesul adaptrii i integrrii colare i socio-profesionale.
Deficiena mintal constituie o organizare special a structurilor i funciilor
personalitii, care implic o tipologie specific a dezvoltrii, organizrii i intregrrii, iar acest
aspect, la rndul su, are implicaii n toate sferele, fiind implicate aici psihomotricitatea,
limbajul oral i cel scris.
Termenul de deficien mintal nu se refer la o entitate, la un anumit sindrom, la un
tablou clinic unitar, deci nu i corespunde vreo unitate structural func ional de ordin biologic
sau psihologic i de aceea, este dificil de oferit un profil psihologic al deficientului mintal.
Deficiena mintal nu const doar n tulburarea inteligenei, ci a ntregii personaliti. Nivelul
sczut al inteligenei este doar un simptom al dezvoltrii psihice generale care este asociat cu
aspecte careniale n planul psihomotricitii generale, n planul limbajului expresiv, grafic.
Am ales s realizez acest studiu pentru a surprinde maniera n care deficien a de
intelect, influeneaz sau nu, aspectele care in de psihomotricitate i totodat de limbaj.
Am ales probe n care s pot surprinde concret lateralitatea subiec ilor n raport cu
diferite sarcini, am ales s identific care sunt aspectele problematice n planul scris-cititului, am
ales s identific i care sunt principalele aspecte deficitare n planul limbajului expresiv i cum
se concretizeaz acestea.
3

Este foarte important de tiut nivelul la care pot s ajung ace ti copii, modul n care se
poate interveni pe aspectele problematice, generate de nsui retardul uor pe care l au i care
sunt aspectele specifice n fiecare sfer. Este foarte important s fie studiate aceste aspecte,
tocmai pentru a fi realizate planuri de intervenie ct mai eficiente i mai optime n vederea
aplicrii pentru a eficientiza partea de intervenie terapeutic.

CAPITOLUL 1- DATE INTRODUCTIVE PRIVIND


DISLEXO- DISGRAFIA
1.1 Caracteristici i definiii ale dislexiei i disgrafiei

Conform lui Verza, o caracteristic general a dislexo-digrafiei, este c manifestarea


fenomenelor respective are un caracter constant, de obicei, dificultile se repet identic, iar
tendina de a se agrava n timp devine tot mai evident, prin consolidarea deprinderilor greite
i prin trirea dramatic pe plan intern a eecurilor. (Verza E., 2003, p. 227)
Dislexia este o tulburare de nvare care se caracterizeaz prin dificulti n nvarea
cititului. Aceast tulburare este cea mai frecvent, fapt pentru care majoritatea copiilor cu cerine
educative speciale ntmpin dificulti n citire.
Pentru ca un copil s neleag un text citit, este necesar capacitatea lui de decodificare i de
recunoatere rapid a cuvintelor, altfel ncercrile lui sunt n zadar.
Atunci cnd un copil depune un efort prea mare n ncercarea de a recunoate fiecare
cuvnt n parte este alocat un numr foarte mic de resurse cognitive n nelegerea celor citite.
Referitor la geneza dislexei, sunt prezente dou curente. n primul curent este acceptat un
singur factor cauzal primar privind nivelul procesrii mintale (auz fonematic sau procesare
temporal rapid) iar in cel de-al doilea curent sunt acceptai mai muli factori (auzul fonematic,
capacitatea de denumire rapid, memoria verbal de scurt durat).
Chiar dac codificarea i decodificarea sunt complementare, nu este obligatoriu ca ele s
fie afectate n acelai mod.
Pentru deprinderile de codificare i de, decodificare a fost introdus un program pentru
elevii din clasa I. Acesta poart numele de reading recovery i ofer elevilor activiti pentru
aceste deprinderi timp de 20 de sptmni, 30 de minute pe zi.
Disgrafia este o tulburare de nvare care se caracterizeaz prin dificulti de scriere.
Aceste doua tulburri (dislexia i disgrafia) nu pot fi separate, de aceea se folosete termenul de
dislexo-disgrafie.
Disgrafia presupune mai multe forme de manifestare, cum ar fi: dificulti ntmpinate n
realizarea scrisului de mn, dificulti n disortografie, dificulti n compunerea unui text scris.
Spre deosebire de dislexie, unde majoritatea elevilor au aceast tulburare, n disgrafie
este total opus. Sunt foarte puini copii de vrst colar care au o astfel de tulburare.
Terapia disgrafiei se face prin activiti specifice cu ajutorul terapeutului sau
nvtorului/nvtoarei (se pornete de la scrierea de ctre profesor a literei pe tabl, copierea
literei si pronunarea acesteia de ctre elev i se ncheie prin memorarea literei de ctre elev) dar
i prin activitile specifice terapiei dislexiei (programul reading recovery).
Dactilografia computerizat poate fi perceput ca o soluie compensatorie pentru elevii
care prezint disgrafie sever dar fr ca aceast dactilografie s fie considerat o form de
terapie.
5

1.2. Formele dislexo-disgrafiei i simptomatologia specific


pentru acestea
Principalele i cele mai importante forme ale dislexo-disgrafiei descrise de Emil Verza
sunt urmtoarele (Verza E., 2003, p. 225-226) :
1. dislexo-disgrafia specific sau propriu-zis- n aceast form apar dificulti n
scriere i citire, de obicei, persoana citete pe silabe, nu poate face diferena dintre ceea ce ei aud
i ceea ce vd, de aceea se produc confuzii atunci cnd trebuie s scrie un cuvnt. Deseori, ei
scriu altceva dect ceea ce aud sau vd.
2.dislexo-disgrafia de evoluie- aceast form este considerat de unii autori ca fiind
cea mai important i dureaz toat viaa. Persoanele respective nu fac progrese n realizarea
dislexo-disgrafiei. Astfel, apar omisiuni de litere, cuvinte, nlocuiri de litere, cuvine.
3. dislexo-disgrafia spaial sau spaio-temporal-se manifest printr-o scriere i o citire
n diagonal, odat cu prezena unor fenomene de separare a cuvintelor n silabe i de scriere
ondulat, ceea ce d un aspect i mai mare de imprecizie n conduitele grafo-lexice.
4.dislexo-disgrafia pur, numit i consecutiv- muli autori o consider ca fiind o
manifestare, n cadrul unei categorii bine delimitat, a unor dereglaje cu un caracter mai general
i mai grav. Asemenea forme se ntlnesc pe fondul afaziei, alaliei, hipoacuziei.
5.dislexo-diagrafia motric- persoanele n cauz au citit-scrisul dezordonat, neregulat,
confuz, dispun de o proast organizare.
6.dislexo-disgrafia linear- aceast form este mai des ntlnit n scris dect n citit iar
subiecii sar peste rnduri fr s-i dea seama.
Diferit de aceste forme au mai aprut i altele, alor diveri autori dar care au aceeai
simptomatologie ca aceste 6 forme principale.
J. De Ajuriaguerra i colaboratorii si (1980, p. 238) (Verza E., 2003, p. 226-227) au
fcut un studiu legat de copiii cu dislexo-disgrafie i au constatat c acetia se mpart n mai
multe grupe. Acestea sunt urmtoarele:
1) Grupa subiecilor rigizi- caracteristica principal este scrisul nclinat spre dreapta.
2) Grupa subiecilor slabi, lipsii de interes- se caracterizeaz prin mrimi diverse ale literelor
lsnd impresia c este un scris neglijent.
3) Grupa subiecilor violeni, impetuoi- acetia scriu repede, fr organizare iar ntreg scrisul
este haotic.
6

4) Grupa subiecilor nepricepui, stngaci- grafismul acestora este plin de greeli i tersturi.
5) Grupa subiecilor care scriu lent- grafismul acestora este ngrijit, apare alineatul dar abilitile
nu sunt suficient dezvoltate.
Tulburrile citit-scrisului au o influen negativ asupra personalitii, atunci cnd ele se
contientizeaz sau atunci cnd determin eecuri colare repetate. (Verza E., 2003, p. 229)

1.3.Dislexo-disgrafia pe fondul debilitii mintale


La debilul mintal, nvarea citit-scrisului, dezvoltarea funciei semiotice i nsuirea
mijloacelor de operare cu simboluri comport cele mai mari dificulti, din cauza ineriei
patologice. (Verza E., 2003, p. 298)
Deficiena de intelect poate fi o cauz n nvarea vorbirii.
n unele cazuri grave, cum sunt cele ale pierderii semnelor limbajului, se creeaz un vid
mintal ce poate fi comparat cu starea n care se gsete copilul nainte de dobndirea limbajului.
Fenomenul, ca atare, este probat i n condiiile disfaziei, numai c posibilitile recuperatorii
depind foarte mult de vrsta i nivelul de cultur ale subiectului (i desigur i de metodologia
loogopedic aplicat). (Verza E., 2003, p. 282)
Atunci cnd debililor mintali li se dau dictri sau compuneri, cele mai omise vocale sunt
a, e, i iar cele mai omise consoane sunt n, l, r, t.
Tot specific debililor mintal sunt omisiunile de silabe la nceputul sau n interiorul cuvintelor dar
i omisiunile cuvintelor de legatur.
La debilul mintal, Emil Verza a considerat c cele mai frecvente greeli sunt urmtoarele
(Verza E., 2003, p. 300-301) :
1) nlocuiri sau substituiri de litere i grafeme- elevii fac confuzii ntre literele care au o
pronunie asemntoare. Cele mai importante sunt s-z; b-p; a-v.
2) omisiuni specifice de litere, grafeme i silabe- se fac confuzii ntre diftongi, triftongi.
3) adugiri de litere i grafeme- cele mai ntlnite sunt i, e, n.
4) deformri de cuvinte- sunt foarte extinse, de aceea sensul, cuvntului poate fi schimbat.
5) contopiri sau fuziuni de cuvinte n scris-citit.
6) disortografiile- acestea sunt mai extinse aici dect n Braille.
7) neregulariti dimensionale i de ordonare n spaiul paginii.
8) confuziile dintre litere i grafeme.
7

Majoritatea subiecilor reuesc, de cele mai multe ori, s indice grafemul simulat pe
sticl (cuvinte mono sau bisilabice), dar dificultatea cea mai mare intervine la sinteza cuvntului
pentru a fi redat n form verbal. (Verza E., 2003, p. 294)
Atunci cnd debililor mintal le sunt prezentate de ctre profesor, anumite desene, ei
ntmpin dificulti deoarece le confund cu alte reprezentri, ceea ce nseamn c la ei,
schemele abstracte se formeaz mai tarziu.
Tulburrile citit-scrisului

sunt un efect al dificultilor n achiziia i dezvoltarea

abilitilor, fapt care determin, n principal, omisiuni, inversiuni, substituiri etc.


La deficientul de intelect, fa de normal, scrisul este manifestat frecvent iar cititul este
mai rar.
Citirea n oglind se face de la dreapta la stnga. Pentru aceste persoane, este dificil s-i
citeasc propria scriere.
La dislexicii i disgraficii care citesc i scriu ca n oglind se menin aceste caracteristici
un timp dar i dup perioada necesar nsuirii citit-scrisului. Fenomenul de scriere i de citire ca
n oglind este mai accentuat la debilii mintal care au suferit o meningo-encefalit sau sunt
stngaci i au fost deprini s foloseasc mna dreapt pentru scriere. (Verza E., 2003, p. 297)
La debilul mintal, ineria patologic presupune consecine negative n nvare.

1.4.Corectarea dislexo-disgrafiei

Dislexo-disgrafia poate fi corectat prin diferite metode i procedee terapeutice. Aceast


tulburare are un impact negativ n activitatea colar i intelectual.
Pentru corectarea dislexo-disgrafiei trebuie s se in cont de anumite obiective, dintre
care amintim: dac subiectul mai are i alte tulburri, ce vrst are logopatul, ct de dezvoltat
este limbajul subiectului, motivaia pentru activitate.
Exist dou mari categorii de metode i procedee, acestea fiind: metode i procedee
generale i metode i procedee specifice.
8

I. Metodele i procedeele generale- acestea corecteaz disgrafia i dislexia i se pot face


i sub form de joc. Dupa Emil Verza, aceste metode i procedee cuprind (Verza E., 2003, p.
314-320) :
A. Exerciii pentru dezvoltarea musculaturii degetelor i a minii- Acestea ajut subiectul
s poat ine pixul sau creionul n mn i s scrie din ce n ce mai rapid. Att minile i
degetele ct i ntreg corpul trebuie s-i nsueasc poziia de scris dar i de relaxare. Exersarea
dezvoltrii musculaturii degetelor i a minii poate ncepe de timpuriu, nc din gradinit pentru
a obinui copilul cu scrisul. Exersarea poate dobndi diverse forme: strngerea i ntinderea
braelor. Jocul, ca un exemplu de exerciiu, poate fi introdus n funcie de vrsta copilului.
Exerciiile specializate pe direcia dezvoltrii musculaturii mici a degetelor i minii,
sunt: nchiderea i deschiderea alternativ i ritmic a degetelor; apropierea i ndeprtarea
alternativ i ritmic a degetelor; micarea degetelor prin imitarea cntatului la fluier sau la pian;
trasarea cu degetul, n aer, a literelor; decuparea i colorarea literelor; strngerea ritmic a
dinamometrului sau a unei mingi de cauciuc; scrierea grafemelor dup conturul model;
desenarea diferitelor figuri geometrice ori trasarea contururilor lor. (Verza E., 2003, p. 316)
B. Educarea i dezvoltarea auzului fonematic- Auzul fonematic face referire la distingerea
dintre sunet si liter. Dezvoltarea auzului fonematic la copiii precolari i la cei cu debilitate
mintala se poate face sub form de joc prin recitarea cu intonaie a unor poezii scurte sau prin
ghicirea vocii unor copii pe care nu-i vede.
Exerciiile se fac prin diferenierea cuvintelor paronimice: diferenierea t-d, p-b, f-v, l-r,
g-c, s-z. Exerciiile sunt utilizate pentru ca, copilul s poat observa asemnrile si deosebirile
dintre literele de tipar i reprezentarea lor de mn.
C. Educarea i dezvoltarea capacitii de orientare i structurare spaial - Pot aprea
urmtoarele fenomene: copilul inverseaz literele i grafemele, sunt folosite i exerciiile pentru
fixarea schemei corporale i pentru delimitarea raporturilor: stnga-dreapta; sus-jos, naintenapoi. Cele mai ntlnite dificultai referitoare la orientarea i structurarea spaial se gsesc la
deficientul de intelect. De cele mai multe ori, pot aprea i rezultatele negative.
Aceast dezvoltare se poate face i prin joc.
Pentru scrisul n Braille dar i pentru cel alb-negru, elevii trebuie s tie c atunci cnd ei
apas cu instrumentul de scris pe foaia de hrtie, grafemele par dezordonate i ilizibile i se
instaleaz i o stare de oboseal datorit forei cu care ei apas.

D. nlturarea atitudinii negative fat de citit-scris i educarea personalitii - Ca i n alte


situaii, i aici pot aprea stri de nelinite i de insucces colar. Daca insuccesul colar este
prezent n viaa unui elev, acesta i d elevului o atitudine negativ fa de nvare.
Pentru a corecta aceste comportamente este necesar ca subiecii s mearg la
psihoterapeut. Specialistul trebuie sa i cunoasc bine pe subiecii cu care lucreaz. Subiectul
trebuie s fie optimist pentru ca dislexo-disgrafia s fie nlturat.
n psihoterapie, jocul poate fi privit ca un instrument de lucru la vrstele mici; n
pubertate i n adolescen, instrumentul de lucru este considerat a fi discuia liber a
psihoterapeutului cu subiecii.
Principala preocupare a specialistului este aceea de a gsi soluia necesar pentru
ncurajarea permanent a logopatului, pentru ca acesta s dobndeasc ncredere n forele
proprii i s depun un efort contient n corectarea handicapului respectiv. Prin aceasta, se
ctig i se dezvolt colaborarea logopatului i ataamentul fa de activitatea desfaurat.
(Verza E., 2003, p. 322)

II. Metodele i procedeele specifice - acestea pot fi aplicate n acelai timp cu cele
generale i este necesar ca activitatea terapeutic s nceap ct mai de timpuriu. Dup Emil
Verza, metodele cele mai importante sunt (Verza E., 2003, p. 324-336):
1) Obinuirea logopatului s-i concentreze activitatea psihic, i n primul rnd, gndirea i
atenia, asupra procesului de analiz i de sintez a elementelor componente ale grafo-lexiei. La
deficienii de intelect, dislexo-disgrafia se corecteaz mai greu, de aceea se fac mai multe
exerciii.
2) Formarea la logopat a capacitii de contientizare a erorilor tipice dislexo-disgrafice.
Rezultatele negative apar la persoanele cu deficien de intelect. Atunci cnd i se spune
subiectului c a greit, trebuie s i se arate care era forma corect.
3) Dezvoltarea capacitii de sesizare a relaiei dintre fonem-grafem, liter-grafem i fonemliter. Aceasta se face tot prin exerciii. Specialistul i citete subiectului un text iar cnd el i d
seama de litera sau cuvntul la care ntmpin dificulti, i spune specialistului, apoi, subiectul
citete singur textul i subliniaz ceea ce i produce dificulti.
4) Dezvoltarea capacitii de discriminare auditiv, vizual i kinestezic-motric. Rezultatele
sunt mai bune dac se folosesc, iniial, cuvinte mono i bisilabice ca n final s ajung la cele
polisilabice. Pentru a fixa mai bine imaginea vizual a despririi cuvintelor n silabe, se poate
folosi scrierea colora, cu una sau mai multe culori.

10

5) Dezvoltarea i perfecionarea abilitilor de citit-scris. Acestea cuprind: citirea imaginilor


izolate i n suit, citit-scrisul selectiv, citirea simultan i scrisul sub control, citirea i scrierea
n pereche, citirea i scrierea n tafet, citirea i scrierea pe roluri, citirea i scrierea pe sintagme,
exerciii de copiere, dictare i compunere.
6) Corectarea tulburrilor de vorbire se face nainte sau concomitent cu terapia dislexodisgrafiei. Logopatul si d seama de tipul tulburrilor de limbaj ale subiectului.
7) Terapia dislexo-disgrafiei trebuie s vizeze, n egal msur, dezvoltarea limbajului i
stimularea activitii psihice. n aceast etap se poate realiza, dezvoltarea limbajului. Aceast
dezvoltare se realizeaz cu sau fr voia logopedului.
8) Corectarea confuziilor de grafeme i de litere este o condiie de baz n terapia tulburrilor
grafo-lexice.
Aceste confuzii de grafeme i litere sunt ntlnite la cele mai multe dintre formele
dislexo-disgrafiei.
Pentru

ca exerciile efectuate cu subiectul s dea rezultate trebuie s se respecte

principiul de la simplu la complex.

CAPITOLUL 2- TULBURRILE DE PSIHOMOTRICITATE


I DE PRONUNIE
2.1. Aspecte privind conceptul de psihomotricitate
Psihomotricitatea este o funcie complex, o aptitudine, o conduit specific, ce
integreaz i conjug aspecte motrice i psihice legate de funciile perceptive, senzoriale,
intelectuale i motrice, de recepia informaiilor i execuia adecvat a actului de rspuns.
(Radu I.D., 2000, p. 10)
11

Psihomotricitatea reprezint legtura dintre dezvoltarea motorie i dezvoltarea


intelectual. Termenul de psihomotricitate poate fi nlocuit cu urmtorii termeni: motricitate,
micare, activitate motorie. Psihomotricitatea prezint o funcie complex n care sunt nglobate
i conjugate anumite ipostaze ale dezvoltrii fizice, motrice i pshice.
Fiecrei persoane i sunt specifice aceste dezvoltri (fizic, motric i psihic), de unde
rezult c acestea determin o conduit psihomotorie individual. Structura psihomotricitaii
este alcatuit din trei organizri iar acestea, la rndul lor, prezint mai multe caracteristici.
Acestea sunt:
1) Organizarea i conducerea motorie general- micri fundamentale (gesturile de diferite
tipuri); capaciti fizice (efortul, viteza micrii, fora, dibcia, coordonarea micrii); micri
ale membrelor superioare i inferioare; activitatea motric de manipulare (manipulare pe baz
de imitaie spontan, pe baz de comenzi verbale, manipulare n scop de asamblare); activitatea
motorie i limbajul (asocierile sunet-cuvnt, coordonarea sunet-gest).
2) Organizarea conduitelor i structurilor perceptiv motrice- organizarea schemei corporale i
lateralitatea (coordonarea mintal a aciunilor, relaia corp-mediu, relaia corp-obiecte,
cunoaterea digital); conduita i structura perceptiv-motric de culoare (identificare,
discriminare, efectuare); orientarea spaio-tempora (raportarea timpului la propria persoan,
transpunerea, n timp, a spaiului i invers).
3) Organizarea aciunilor: organizarea micrilor n aciuni i eficiena lor-deprinderi de lucru
(deprinderi de mnuire, operaionale).
Dezvoltarea i organizarea motorie general este deficitar la majoritatea deficienilor
mintal. Att micarea excesiv, ct i lentoarea n micri, balansarea trunchiului, fluturarea
minilor n faa ochilor, sriturile ritmice sau ticurile i ritualurile, frecvent ntlnite la deficienii
mintal, sau ncetineala i pasivitatea, le formeaz un tablou mai puin echilibrat n micarea
propriului corp. (Radu I.D., 2000, p. 57)
La deficienii mintal se remarc o slab dezvoltare a micrilor minilor i nu pot s
execute micri pe baza indicaiilor verbale.
Deficienele fizice i cele psihomotorii sunt prezente mai mult la deficienii mintal dect
la persoanele normale.

12

2.2. Clasificarea conduitelor i structurilor perceptiv-motrice


Conduitele i structurile perceptiv-motrice sunt urmtoarele: schema corporal,
lateralitatea, percepia culorii, percepia formei, percepia spaiului i percepia timpului.
Schema corporal- deficienii mintal ntmpin dificulti n orientare i n cunoaterea
propriului corp. Din cauza acestor dificulti, procesul lor de nvare este afectat la fel i
nvarea scrisului. Aceste dificulti le creeaz deficienilor mintal, o stare de nelinite, de
nesiguran, ceea ce duce la apariia tulburrilor afective.
Chiar dac la deficienii mintal sunt prezente sau nu deficiene motorii, acetia prezint
tulburri de schem corporal i de contiin de sine.
Formarea contiinei de sine la deficienii mintal este mult ntrziat i se realizeaz
greu i incomplet, deoarece capacitatea de autocunoatere i autoapreciere depind de anumite
particulariti ale personalitii, mult influenate de gradul deficienei, ceea ce diminueaz
posibilitatea unui contact suficient de obiectiv cu mediul. (Radu I.D., 2000., p. 59)
nafar de faptul c deficienii mintal au dificulti de identificare a propriului corp, dup
vrsta de patru ani, acetia prezint dificulti n nvarea scrisului, a calculului i n orientarea
dreapta-stnga a obiectelor fat de propriul lor corp.
Toate aceste dificulti de schem corporal influeneaz negativ capacitatea de nvare,
ngreunndu-le instrucia i educaia. (Radu I.D., 2000, p. 59)
Lateralitatea- aceast tulburare nu este prezent doar n deficiena mintal, dar, n
aceast deficien se constat c lateralitatea manual stng este mai mare, ceea ce duce la
prezena greutaii n coordonarea micrilor, n nvarea limbajului scris i vorbit.
Tulburrile lateralitii sunt remarcate prin stngcie, ambidextrie i lateralitate
ncruciat.
Terapia lateralitii este complex i variat i ajut la nvarea scrisului iar mai trziu,
ajut la nvarea subiecilor n practicarea anumitor meserii.
Percepia culorii- s-a constatat c la deficienii mintal, percepia culorii este mai bun,
comparativ cu percepia formei, greutii, a spaiului, a timpului.
Persoanele cu deficit mintal prezint unele dificulti n cunoaterea culorilor i exist
confuzii n aprecierea culorilor.
O dirijare sistematic a percepiei vizuale, n general, nu numai n direcia percepiei
culorii, duce la un salt calitativ foarte mare n perceperea i nelegerea mediului, n localizarea
13

propriului corp n raport cu mediul i, n final, la mbuntirea contiinei de sine. (Radu I.D.,
2000, p. 61)
Percepia formei- aceasta are un rol important de pregtire pentru structurile perceptivmotrice complexe. Procesul de formare al structurii de form se realizeaz n timp, prin
intervenia simultan a mai multor analizatori, mai ales a celor vizual, motric i chinestezic.
(Radu.I.D. ,2000, p. 61)
Atunci cnd poziia unui obiect se schimb, deficientul mintal ntmpin dificulti
deoarece el tia c obiectul respectiv este pus n alt loc dect n cel n care se afl iniial, ceea ce
determin ca, constana percepiei de form s se realizeze ntr-un mod foarte lent.
De cele mai multe ori, deficienii mintal prezint dificulti n nvarea formei literelor i
de aceea, atunci cnd, ei sunt pui s scrie, nu pot s lege corect literele ntre ele.
Percepia spaiului- aceasta se realizeaz atunci cnd subiecii i dau seama de poziiile
obiectelor, direciilor, distanelor, deplasrilor.
Organizarea i structurarea spaiului este un proces complex, iar la deficientul mintal,
factorul organizrii spaiale se caracterizeaz printr-un coeficient inferior propriului coeficient
intelectual. (Radu I.D., 2000, p. 62)
Percepia spaiului la deficienii mintal se identific n scris i citit. n scris este prezent,
mai ales la aezarea n pagin ct i la mrimea literelor. La citire, percepia spaiului apare
atunci cnd subiecii sunt nevoii s urmreasc rndurile.
Percepia timpului- timpul are o direcie liniar ce poate fi parcurs ntr-un singur
sens, iar relaiile temporale pot fi doar memorate (pentru trecut) sau imaginate (pentru viitor).
(Radu I.D., 2000, p. 63)
Deficienii mintal prezint dificulti n perceperea timpului. Cu ct gravitatea deficienei
este mai mare, cu att perceperea timpului i formarea noiunilor de timp se efectueaz mai
greu.
Cele mai vizibile dificulti sunt observate la deficientul mintal sever, deoarece pentru
acesta nu exist prezent i viitor i nu reuete s neleag i s reproduc ordinea zilelor
sptmnii. Dificulti mai apar i la deficientul mintal uor, n general la istorie, deoarece sunt
multe evenimente iar subiectul nu le poate ine minte n ordine cronologic.

14

2.3. Cauzele dezvoltrii psihomotorii i tulburrile


psihomotorii la deficienii de intelect

Cauzele care influeneaz nefavorabil dezvoltarea psihomotorie a deficienlor mintal,


dup Radu I.D. sunt urmtoarele (Radu I.D., 2000, p. 65-66):
1) leziunile cerebrale care afecteaz att motricitatea, ct i inteligena;
2) funcionarea anormal a muchilor striai, care perturb influxul nervos pe cile motorii (n
micrile voluntare);
3) traumatismele cranio-cerebrale;
4) diferite boli (afeciuni somatice, paralizii), encefalopatia infantil;
5) deficiene senzoriale care afecteaz perceperea corect a lumii nconjurtoare (spaiul, timpul,
gustul, mirosul, vzul, auzul, pipitul);
6) tensiunea psihic, strile emoionale, oboseala, intoxicaiile, alcoolismul, indispoziiile.
Tulburrile psihomotorii specifice deficientului mintal, dup Radu I.D.sunt (Radu I.D.,
2000, p. 66-67) :
1) imaturitate sau debilitate psihomotric (n ceea ce privete orientarea spaial, micrile de
finee ale minii);
2) insuficiena respiratorie (capacitate respiratorie sczut, imposibilitatea respiraiei nazale);
3) perturbri ale echilibrului static i dinamic;
4) sim muscular deficitar, posibiliti sczute de control muscular;
5) simul ritmului este deficitar;
6) lentoare n execuia sarcinilor motrice.

2.4. Dislalia. Specificul tulburrilor dislalice pe fondul intelectului normal


Tulburrile de pronunie sau de articulaie constau n deformarea, substituirea, omiterea
i inversarea anumitor sunete n vorbirea spontan i n cea reprodus. Aceste manifestri sunt
cuprinse sub denumirea de dislalie. (Verza E., 2003, p. 109)
Dislalia poate fi clasificat dup mai multe criterii:
1) criteriul simptomatologic: - dislalie simpl
-dislalie polimorf
-dislalie total
15

2) criteriul etiologic: - dislalie mecanic


-dislalie funcional
3) criteriul apariiei: - dislalie congenital
-dislalie dobndit
4) criteriul dislaliei n raport cu alte tulburri: -dislalie primar
-dislalie secundar
Sigmatismul i parasigmatismul ocup locul central n dislalie. Acestea apar de cele mai
multe ori n perioada precolar dar sunt ntlnite i dup aceast perioad. Sunetele siflante i
uiertoare si fac prezena mai trziu n vorbirea copilului.
Exist numeroase forme de sigmatism. Cele mai importante, decrise de Emil Verza sunt
urmtoarele (Verza E., 2003, p. 115-116) :
1) sigmatism interdental- e cea mai frecvent form i la copiii mici apare din cauza lipsei
dinilor din fa;
2) sigmatismul peridental- jetul de aer trece peste bolta palatin i se lovete de dini;
3) sigmatismul labial- aici aerul se lovete de buze;
4) sigmatismul uiertor- jetul de aer este foarte puternic iar deschiztura gurii e prea mic;
5) sigmatismul strident- se aseamn cu cel uiertor cu diferena c acesta este mult mai
puternic;
6) sigmatismul addental- limba fiind proiectat pe dini, mpiedic aerul s ias;
7) stigmatismul palatal- aerul se pierde n cavitatea bucal iar vrful limbii e retras spre cerul
gurii;
8) sigmatismul nazal- n aceast form, jetul de aer se modific iar valva nu poate face
nchiderea complet;
9) sigmatismul lateral e de trei forme: de dreapta; de stnga; bilateral- este forma de sigmatism
cea mai complicat.
De cele mai multe ori, la vrstele anteprecolar i precolar apar dificulti n
pronunarea literei r (omisiuni, nlocuiri, deformri) . Aici nu este vorba de rotacism sau
pararotacism ci aceast dificultate se va rezolva de la sine prin dezvoltarea aparatului
fonoarticulator. ns, dac problema persist i dup vrsta de trei ani, atunci sunt recomandate
exerciiile logopedice pentru corectarea rotacismului sau pararotacismului.
Ca i sigmatismul, i rotacismul prezint mai multe forme, dintre care cele mai
importante, descrise de Emil Verza sunt urmatoarele (Verza E., 2003, p. 116-118) :
1) rotacismul interdental- este forma cea mai usoar;
2) rotacismul peridental- buzele sunt foarte apropiate de aceea se produce vibrarea acestora;
16

3) rotacismul palatal- vrful limbii e dus spre incisivii superiori;


4) rotacismul apical- limba e lipit de alveole ceea ce determin o rezonan alveonal;
5) rotacismul velar- limba e ridicat spre vlul palatin i intr usor n vibraie;
6) rotacismul labiar- buzele sunt prea lsate i se produce vibraia;
7) rotacismul labio-dental- n aceast form, buza inferioar este cea care vibreaz iar cea
superioar devine rigid deoarece limba atinge incisivii superiori;
8) rotacismul bucal- aerul se scurge printre marginea limbii i obraji;
9) rotacismul nazal- vibreaz cerul gurii i peretele posterior al faringelui;
10) rotacismul uvular- vibreaz uvula din cauza rigiditaii limbii spre direcia ei.

2.5. Specificul tulburrilor dislalice la deficienii de intelect


n comparaie cu nvarea limbajului la normali, la deficienii mintal, nvarea este mult
mai complicat i prezint mai multe dificulti.
Adeseori, debilii mintal au posibilitatea s nvee formule stereotipe, n scopul unor
conversaii simple, dar nu sunt capabili s utilizeze lanuri complexe, coerente i logice pe
versantul formulrilor verbale de tip naraie nchegat. Situaia este tot mai dificil, pe msura
accenturii deficitului de intelect (cum este cazul la deficienii sever si profund) .
(Verza E., 2003, p. 120)
Dintre formele limbajului, provocate de debilitatea mintal, cele mai frecvente se refer
la modul defectuos n folosirea regulilor gramaticale, att in limbajul scris, ct i n cel oral, la
coninutul celor exprimate, cnd se vehiculeaza, mai mult, cu noiuni concrete i cnd nu au la
baz, asociaii de idei, la un vocabular srac, att din punct de vedere calitativ, ct si cantitativ, la
pronunia confuz i defectuoas, din cauza deprimrilor determinate de insuccesele repetate .
(Verza E., 2003, p. 121)
Debilii mintal sunt caracterizai n vorbire de: imaturitate, slaba dezvoltare a vorbirii,
prezena unor tulburri de tip dislalice care au un caracter persistent.
Tulburrile de limbaj ale debilului mintal dispar atunci cnd se execut activiti
logopedice n scopul corectrii acestor tulburri. Marea majoritate a deficienelor de limbaj se
17

datoreaz insuficienei intelectuale, analizei i sintezei deficitare, incapacitii de a efectua


generalizri, abstractizri i comparaii ntre fenomenele realitii nconjurtoare. (Verza E.,
2003, p. 122)
La debilii mintal,exist o proporie ridicat i variat a tulburrilor de limbaj, fapt ce
influeneaz nu numai comunicarea i recepionarea limbajului, dar i operarea n planul mintal.
(Verza E., 2003, p. 122)
Dislalia debilului mintal se prezint sub forma unei game foarte largi, deoarece
omisiunile, nlocuirile, confuziile i deformrile se produc fr nicio regul, ci ntmpltor. Dei
la deficienii de intelect gsim, n general, aceleai forme ale dislaliei descrise la normali,
complexitatea i labilitatea lor este mai accentuat. (Verza E., 2003, p. 123)
La debilii mintal, la care sunt prezente i o serie de tulburri psihice, deficienele de
limbaj sunt mai accentuate i, n general, apar deficiene att pe linia limbajului expresiv, ct i a
celui impresiv. Dup manifestarea unor crize, vorbirea acestora devine i mai confuz, ca urmare
a repetrilor de sunete (n special cele de la nceputul cuvintelor), dnd impresia auditorului c
sunt prezente tulburri de ritm. n fond, nu este vorba, ns, de blbiala, ci de o dislalie
caracterizat prin perseverare in emisia sunetelor i chiar a cuvintelor . (Verza E., 2003, p. 124)

2.6. Caracteristici i forme ale rinolaliei


Rinolalia este o tulburare de pronunie care se caracterizeaz prin vorbirea pe nas.
Unii autori includ rinolalia i disartria n dislalie datorit simptomatologiei comune iar
alii consider c exist trei tulburri de pronunie: dislalie, rinolalie i disartrie.
Dislalia i rinolalia prezint elemente specifice cu aspecte comune.
Metodele i procedeele care se folosesc pentru corectarea dislaliei, pot fi utilizate i n
cazul rinolaliei.
Rinolalia prezint mai multe forme. Acestea sunt:
1) rinolalia aperta sau deschis: - organic
-funcional
n aceast prim form de rinolalie, sunetele se pronun prin proiectarea jetului de aer pe
cale nazal. Sunt afectate vocalele.
2) rinolalia clausa sau nchis: - anterioar (nazofaringele e blocat)
-posterioar (nazofaringele e retras mult napoi)
n acest tip de rinolalie sunt afectate sunetele nazale (m i n) care n cea deschis erau
mai puin tulburate.
18

3) rinolalia mixt- n acest tip de rinolalie sunt prezente i forme de tip aperta i de tip clausa.
Perturbarea sunetelor nu se produce constant numai pe o anumit direcie.
n rinolalie, tulburrile de pronunie se extind asupra consoanelor i vocalelor, de aceea,
apar omisiuni, substituiri, deformri. Sunetele afectate sunt cele din grupa siflantelor.
n rinolalie, deformrile, omisiunile, substituirile se produc dup anumite reguli:
substituirea unui sunet cu un alt sunet apropiat, ca emisie, care presupune micri ale
elementelor ale aparatului fonoarticulator relativ asemntoare; omiterea sunetelor dificile i
care apar mai trziu n dezvoltarea ontogenetic a copilului; omiterea, deformarea i substituirea
sunetelor care se afl n grupuri consonantice i trisilabice. (Verza E., Verza F.E., 2011, p. 558)
n deficienele anatomice, fenomenele principale care determin tulburrile dislalice sunt:
zgomotul anormal produs de glot, suflul nazal n timpul pronuniei, suflul rguit i nazonarea
sunetelor. Zgomotul glotic apare, mai ales, la rinolalicii cu despictur de vl palatin i duce la
afectarea consoanelor p, b, d, t, c, g, s, f, v, z, j. Nazonarea sunetelor determin o voce cu un
aspect dezagreabil, caracterizat prin ragueal, ngroare i prin nfundare. (Verza E., Verza
F.E., 2011, p. 560)

2.7. Caracteristici i forme ale disartriei


Ca i n rinolalie, i n disartrie sunt prezente manifestri asemntoare dislaliei, numai c
aici, ele sunt mai grave, mai accentuate.
Ca o prim not specific disartriei, se poate remarca decalajul dintre vorbirea expresiv,
ce este profund afectat, i vorbirea impresiv, care se conserv mai bine i care permite
nelegerea, relativ bun, a comunicrii verbale. (Verza E., Verza F.E., 2011, p. 560)
Dereglrile care nsoesc disartria sunt urmtoarele: retardul mintal (acesta este grav i
mbrac forma unei deficiene de intelect); tulburrile senzoriale (nsuirea i manifestarea
limbajului se realizeaz cu dificultate); tulburrile de motricitate i de psihomotricitate (este
afectat mersul i micrile generale de executare a unor aciuni); tulburrile afective (prezint
lipsa de echilibru ntre excitaie si inhibiie); tulburrile psihosociale (sunt caracterizate prin
dificultile disartricilor de a se adapta la mediul nconjurtor).
La baza disartriei stau urmtoarele cauze: prenatale (boli ale gravidei, diabetul, iradierea
radiologic); perinatale (nateri grele i prelungite); postnatale (stari convulsive, intoxicaii cu
substane chimice).
Disartria prezint mai multe forme, dintre care, cele mai importante sunt urmtoarele:
19

1) disartria cortical (aici sunt prezente deficiene ale scoarei cerebrale);


2) disartria subcortical (sunt prezente tulburri ale sistemului piramidal i extrapiramidal);
3) disartria cerebeloas (este determinat de leziunile cerebelului iar vorbirea este greu de neles
de auditor);
4) disartria bulbar (este caracterizat de tulburrile nervilor din bulb i prezint dificulti n
respiraie, n micarea limbii);
5) disartria pseudobulbar (sunt prezente tulburri ale cilor cortico-bulbare).
n concluzie, sub aspectul vorbirii, n toate formele de disartrie, pot fi ntlnite
incapaciti totale sau pariale care evolueaz de la o fenomenologie de tip dislalic pn la cea de
tipul anartriei cnd este afectat att limbajul expresiv ct i cel impresiv. (Verza E., Verza F.E.,
2011, p. 564)

2.8. Corectarea tulburrilor de pronunie


Ca i n cazul dislexiei i disgrafiei, i tulburrile de pronunie prezint anumite metode i
procedee pentru corectarea lor.
Orice form de terapie a limbajului trebuie s in cont de specificul limbii subiectului,
specificul personalitii, vrsta cronologic i vrsta mental, activitatea trebuie s se desfoare
singular sau pe grupe cnd tulburarea este dificil. Grupele nu trebuie s cuprind mai mult de 35 subieci. Tulburrile copiilor din grupe trebuie s fie identice.
Cnd se lucreaz cu tulburri asociate de limbaj, corectarea se face n paralel sau se poate
adopta principiul de la simplu la complex.
Tulburrile de pronunie se consider corectate atunci cnd subiecii emit sunetele corect
att n cuvnt ct i n propoziie.
Exist dou categorii de metode i procedee: cu caracter general i cu caracter logopedic.
I.

Metode i procedee cu caracter general- pot fi aplicate n orice tulburare de


limbaj.

n cadrul acestor metode i procedee sunt utilizate de Emil Verza, patru etape de aplicare
a acestora (Verza E., 2003, p. 166-171) :
1) gimnastica i miogimnastica corpului i a organelor care particip la realizarea
pronuniei-majoritatea copiilor cu tulburri de limbaj prezint dificulti n acest plan.
Exerciiile pentru dezvoltarea motricitii sunt asemntoare cu cele de gimnastic
20

medical. Pentru motricitatea fin sunt metode i procedee eficiente n care se exerseaz
fiecare component a aparatului fonoarticulator.
n aceast etap sunt prezente dou categorii pentru antrenarea motricittii aparatului
fonoarticulator: exerciii de gimnastic facial (nchiderea i deschiderea gurii, umflarea i
sugerea obrajilor, vibrarea buzelor) i exerciii de gimnastic lingual (ridicarea i coborrea
limbii n gura).
2) educarea respiraiei i a echilibrului dintre inspir i expir- cele mai frecvent ntlnite sunt
jucriile sufltoare. Exist dou tipuri de respiraie, n funcie de sex: la brbai, respiraia
poart denumirea de respiraie costo-abdominal iar la femei se numete respiraie de tip
toracic. Exerciiile au loc n funcie de vrsta copiilor, de exemplu, la cei mici, exerciiile
se fac prin joc iar la cei mari, exerciiile se fac i prin joc dar i prin folosirea unor
materiale didactice. n aceast etap, vorbirea se produce n timpul expirului.
3) educarea auzului fonematic- aceast etap se refer la capacitatea de discriminare ntre
sunete i zgomote.
4) educarea personalitii, nlturarea negativismului fa de vorbire i a tulburrilor
comportamentale- aceast etap este specific copiilor colari dar i a celor aflai n
perioada pubertaii i adolescenei. Rezultatele cele mai bune se nregistreaz n cadrul
psihoterapiei. Aceasta poate fi aplicat individual i n grup, dar pentru nceput, cea mai
indicat este psihoterapia individual.
II.

Metode i procedee cu caracter logopedic- aceste metode i procedee sunt


proprii fiecrei tulburri de limbaj n parte.

Sunetele tulburate se corecteaz la vrstele mici izolat i dup obinerea pronuniei


corecte, sunetul se introduce n cuvnt n urmtoarea ordine: initial, la mijloc, la final.
Pronunarea sunetelor se face cu ajutorul oglinzilor logopedice, sondei, spatulei, trusei
logopedice (aceasta se folosete numai n caz de excepie). Oglinzile logopedice se folosesc
pentru a face diferena ntre jetul de aer n emiterea unor sunete. De asemenea, pentru
pronunarea sunetelor se mai pot folosi diverse aparate sub form de jucrii. Ordinea corectrii
sunetelor este de la simplu la complex.
Cnd sunt subieci cu o dezvoltare a intelectului mai deosebit se poate ncepe cu r i l,
urmnd consoanele cu voce b, d, p apoi f ,n, m, c, t i n final, grupurile de sunet.
21

Dintre metodele specifice, cele mai importante ar fi urmtoarele: imitarea modelului


corect; folosirea oglinzilor logopedice; folosirea imitrii unor obiecte, aciuni, animale, psri;
imitarea titului de lemne cu fierstrul; adoptarea poziiei ezute sau n picioare pentru
emiterea sunetului r cu mna pe piept; imitarea strii de frig.
Cea mai eficient metod este cea a derivrii, de exemplu, derivez un sunet din alt sunet
care e pronunat corect dar i apropiat ca poziie.

CAPITOLUL 3- TULBURRILE DE RITM I FLUEN


3.1. Clasificarea tulburrilor de ritm i fluen
La unii autori, tulburrile de ritm i fluen ale vorbirii sunt reduse la o singur form, la
blbial, iar toate celelalte sunt subsumate i interpretate prin prisma acesteia. n realitate,
blbiala este forma dominant i mai cuprinztoare n cadrul acestor tulburri. Ea este i cea
mai studiat i cunoscut, dei este departe de a fi pe deplin elucidat, mai cu seam sub raportul
mecanismelor psihofiziologice de producere i al metodologiei cu caracter terapeutic . (Verza
Emil n Verza E., Verza F.E., 2011, p. 564).
Dei blbiala este forma fundamental n cadrul tulburrilor de ritm i fluen , se
constat existena i a altor categorii de dificulti ce afecteaz ritmul i fluena vorbirii i care au
multe elemente comune cu blbiala aa cum altele sunt specifice fiecrei forme. De aici nevoia
de a stabili graniele dintre blbial i alte tulburri de ritm i fluen ale vorbirii ce pot fi
cuprinse prin sintagma de tulburri asemntoare blbielii. (Verza Emil n Verza E., Verza
F.E., 2011, p. 564)
Tulburrile asemntoare blbielii sunt urmtoarele:
1) tahilalia- se caracterizeaz prin vorbirea rapid, cu un debit mare de cuvinte. Din cauza
rapiditii, pot aprea omisiuni i substituiri de sunete i cuvinte numite tahifazie i omisiuni i
substituiri de propoziii i fraze numite tahifrazie.

22

2) bradilalia- aceast tulburare este opus tahilaliei i se caracterizeaz printr-o vorbire foarte
lent. Aceasta ceeaz dificulti att pentru vorbitor ct i pentru asculttor. Bradilalia este
asociat cu deficiena mintal.
3) tumultus sermonis sau bolboroseal- se caracterizeaz prin perturbarea fluenei vorbirii.
Vorbirea prezint un efect de ecou. Persoanele care sunt afectate de aceast tulburare, nu sunt
contiente de dficienele lor.
4) aftongia- se caracterizeaz prin dificulti la nivelul articulrii sunetelor.
5) tulburrile coreice- sunt caracterizate printr-o ncrctur negativ manifestat prin gesturi. n
aceast tulburare se instaleaz ticurile nervoase.
Aadar, n toate tulburrile asemntoare blbielii se remarc, ca factor comun,
dificultatea de a vorbi n mod fluent i de a realiza o comunicare verbal normal, care s ating
n ntregime, valenele ei complexe. (Verza Emil n Verza E., Verza F.E., 2011, p. 566)

3.2. Caracteristici i forme ale blbielii


Blbiala face parte din tulburrile de ritm i fluen ale vorbirii, iar prin complexitatea
i varietatea simptomelor, ea ocup locul central. Astfel, blbiala este o tulburare a ritmului i
fluenei vorbirii nsoit de blocaje i spasme, de opriri i fragmentri n timpul rostirii silabelor,
cuvintelor i propoziilor, de repetiii i prelungiri ale acestora, ce duc la afectarea produciei
verbale. (Verza E., 2009, p .41)
Blbiala poate aprea la orice vrst. La vrstele mici, aceasta prezint o inciden mai
mare iar n adolescen prezint o dezvoltare mai grav.
Blbiala se poate transforma n logonevroz. Logonevroza este tot o blbial dar care se
manifest ntr-o form mai accentuat, fiind mai grav. Logonevroza este considerat o blbiala
contientizat i este rar ntlnit la persoanele cu deficien de intelect.
O alt tulburare asemntoare blbielii i logonevrozei este disfemia.
Disfemia reprezint o disfuncie spasmodic, involuntar ce poate compromite
fluiditatea vorbirii i articularea cuvintelor din cauza unor disfuncionaliti de realizare i
coordonare pneumofonoarticulatorie.Disfemia prezint mai multe forme, descrise de Emil Verza
(Verza Emil n Verza E., Verza F.E., 2011, p. 567) :
1) disfemie deschis sau tonic ;
2) disfemie nchis sau clonic- e afectat emiterea sunetelor i a cuvintelor;

23

3) disfemie clono-tonic- sau mixt- este mai grav i cuprinde manifestrile primelor dou
tipuri de disfemii;
4) disfemie criptogenetic, ocult sau evolutiv- subiectul ascunde dificultile pe care le are;
5) disfemie fanerogenic- se gsesc reprezentate cele mai deosebite simptome cu o frecven
constant n toate formele de blbiala.
n producerea blbielii sunt implicate o serie de condiii: condiiile ereditare (se creeaz
mediul de producere al blbielii); condiiile neuro-endocrine (constatarea unor disfluene
verbale n regiunile zonei frontale ale scoarei cerebrale); dominana cerebral (aici este afectat
limbajul dar i aciunile manuale); ntrzierea n dezvoltarea psihofizic general (dezvolt o
sensibilitate i fragilitate n toate palierele psihice i fizice); retardul n dezvoltarea vorbirii (este
asociat cu producerea i fixarea blbielii); condiiile psihosociale nefavorabile (sunt nelese de
oameni, ca situaii de stres).
Ca i celelalte tulburri de pronunie, i blbiala prezint mai multe forme:
1) blbiala clonic sau primar se remarc prin faptul c apar contracii musculare de scurt
durat;
2) blbiala tonic sau secundar se produce pe baza apariiei unor spasme de lung durat ce
mpiedic emiterea sunetelor, silabelor. Spasmele pot s apar la nivel respirator, foneator,
articulator;
3) blbiala mixt

mbrac forma clonotonic (predomin blbiala primar) i forma

tonoclonic (predomin blbiala secundar).

3.3. Simptomatologia blbielii


Din punct de vedere simptomatologic, blbiala prezint dou forme de manifestari:
1) biologico- fiziologice- n aceast categorie sunt prezente spasme, tulburri de la nivelul
sistemului nervos central, sntate fizic;
2) psihosociale- apar ntreruperi, blocaje, atitudinea negativa faa de vorbire, tulburri
emoionale.
Simptomatologia blbielii clonice- n aceasta, sunt prezentate urmtoarele dificulti:
1) Dificulti la nivelul fonoarticulator- predominante sunt repetiiile de sunete, silabe i cuvinte.
De remarcat, este faptul c i la copiii mici apar astfel de fenomene din cauza nedezvoltrii
aparatului fonoarticulator. Perseverarea verbal are tendina s se extind de la nivelul vorbirii
24

pn la nivelul comportamentelor i cu ct sunt mai accentuate, cu att, comportamentele sunt


influenate negativ. Dificultile cele mai frecvente apar la cuvintele de legtur i la pronume.
2) Dificulti la nivelul respirator- caracteristice sunt tendina de a vorbi n timpul inspirului,
lipsa de ritmicitate dintre expir i inspir, are loc inversarea tipului de respiraie caracteristic
sexului, dificulti respiratorii. Aceste fenomene devin mai grave atunci cnd apar unele boli
somatice sau epuizri bazate pe oboseal.
3) Dificulti la nivelul extralingvistic- pauzele care sunt fie prea lungi fie prea scurte. Toate
acestea se perturb n proportie de 100% atunci cnd blbiala e grav. Perturbarea este mai
mare n strile emoionale, la acei subieci care sunt mai sensibili.
4) Dificulti la nivelul comportamentului i personalitii- crete anxietatea, agresivitatea,
izolarea care se amplific atunci cnd atitudinea celor din jur creeaz atitudini jenante pentru
subieci.
Simptomatologia blbielii tonice- ca i n cea clonic, i aici este prezentat aceeai
simptomatologie cu diferena c manifestrile devin mai evidente i mai exagerate. Dificultile
specifice acestui tip de simptomatologie sunt:
1) Dificulti la nivelul aparatului fonoarticulator- se produc cuvinte i propoziii ce se amplific
n raport de teama de vorbire. Dificultile ntmpinate sunt legate i de temperamentul
subiectului iar extremele temperamentale cum ar fi colericii, flegmaticii, se amplific.
2) Dificulti la nivelul respirator- sunt prezente aceleai caracteristici ca i n simptomatologia
blbielii clonice.
3) Dificulti la nivelul extralingvistic- se deregleaz ritmul, intonaia, pauza, accentul.
Tensiunea emoional crete i simptomatologia caracteristic blbielii tonice se accentueaz,
ceea ce contribuie la agravarea tulburrilor prozodice.
4) Dificulti la nivelul comportamentului i personalitii- se determin o bulversare a ntregii
activiti psihice cu efecte negative pentru planul cognitiv. (Verza Emil n Verza E., Verza F.E.,
2011, p. 577)

3.4. Diagnoza i terapia blbielii


n diagnoz sunt evaluate toate manifestrile vorbirii. Chiar dac terapia blbielii este
dificil i complex, diagnoza se realizeaz uor de orice terapeut.

25

La o prim evaluare, pentru diagnoza blbielii se are n vedere urmtoarele


caracteristici: prezena sau absena ritmicitii n desfaurarea vorbirii; frecvena intreruperilor i
a pauzelor exagerate n vorbire; nivelul repetiiilor de cuvinte i de propoziii; prezena
monotoniei, sau dimpotriv, a precipitrii vorbirii; diminuarea sau lipsa coereei logico-verbale;
frecvena i nivelul disfunciilor verbale; repetiii de sunete i de silabe la nceputul sau n
interiorul cuvintelor. (Verza E., 2009, p. 61)
Mai multe informaii despre subiect pot fi aflate de la familia acestuia, de la nvtoare,
de la prieteni. Pe baza datelor obinute se realizeaz o diagnoz difereniala, iar aceasta se
realizeaz prin anamnez.
Anamneza constituie primul demers cu care trebuie nceput activitatea de cunoatere i
de evaluare, att din punctul de vedere al caracteristicilor limbajului i al etiologiei distorsiunilor
comunicaionale, ct i a impactului pe care acestea le au asupra structurilor de personalitate i a
celor relaional-comportamentale ale subiectului. Cu toate c exist riscul de a obine informaii
mai puin precise despre familia logopatului, este necesar s le acordm atenie i s insistm
asupra acelora pentru care parinii nu-i fac n mod direct o culp fa de starea n care se afl
subiectul. (Verza E., 2009, p. 62)
n diagnoz, importante sunt observaia, testele sau probele aplicate (chestionare,
povestirile libere, citirea, testul Shuterring Severity, scala IOWA).
Terapia blbielii propriu-zis- blbiala este cunoscut ca una dintre tulburrile de
limbaj foarte rezistente la corectare.
n literatura de specialitate sunt prezente cteva forme de terapie:
1) terapia cauzal- se refer la evitarea cauzelor care provoac tulburarea;
2) terapia simptomatic- face referire la simptomele subiectului;
3) terapia complex- prezint mai multe dimensiuni: terapia centrat pe o funcie afectat;
terapia prin nvare n recuperarea funciilor intelectuale, motrice, psihomotrice, cognitive,
emoionale, comunicaionale; terapia ocupaional; terapia de tip psihoterapeutic.
Psihoterapia blbielii trebuie centrat pe familie i pe subieci. Aceasta este necesar n
logonevroz i poate fi realizat n grup sau individual. n logonevroz pot fi folosite
medicamentele dar este necesar o mai mare atentie deoarece acestea nu rezolv situaia ci doar
inhib unele excese motrice pe perioade scurte.
Terapia comportamental cognitiv- este legat de cunoaterea i nelegerea informaiilor
care se vehiculeaz. Acest tip de terapie nu exclude metodele tradiionale. Terapia
comportamental cognitiv vizeaz nelegerea informaiilor legate de comportament prin
26

adoptarea unor rspunsuri motrice verbale i fiziologice, pe formarea imaginii mentale asupra
comportamentului i pe centrarea ateniei asupra unor aciuni i formarea de opinii.
Pentru activitatea logopedic cu blbiii, Hvaev recomand parcurgerea urmtoarelor
etape: examinarea subiectului pentru toate tulburrile de limbaj i de comportament; solicitarea
subiectului de a pronuna vocale pe un ton cntat;

corectarea pronuniei prin gimnastic

articulatorie, dac este cazul; adoptarea vorbirii ritmice; adoptarea vorbirii concomitente cu
logopedul; adoptarea vorbirii n ritm natural. (Verza E., 2009, p. 69)
Exist dou aspecte n terapia blbielii:
1) unii autori i ntemeiaz terapia fie pe vorbirea prelungit fie pe o anumit melodicitate
introdus n timpul vorbirii;
2) alti autori fac programe care se aplic o perioad de timp numai pe unul dintre aspecte.
Exist concepii diferite ale terapiei blbielii ntlnite la diveri autori. Acetia sunt:
Gutzmann este de prere c terapia blbielii trebuie s nceap cu exersarea grupelor de
muchi care sunt necesare n fonaie. Persoana n cauz trebuie s tie c este necesar
contientizarea controlului laringelui pe parcursul vorbirii. Sunt necesare i exerciii de
respiraie.
Van Riper afirm i el, importana psihoterapiei, alturi de terapiile logopedice, pentru
c poate contribui la eliminarea blocajelor din vorbire, odata cu reducerea temerii de vorbire. n
acest scop, se poate folosi procedeul practicii negative, ca form de agresare a tulburrii, pentru
a o putea stpni, iar pentru a evita agravarea blbielii, important este s se diminueze teama de
vorbire, pentru a-l face pe subiect s devin ct mai relaxat. (Verza E., 2009, p. 71)
S.Borel-Maissony este convins c prin desensibilizarea subiectului fa de sunetele i
cuvintele critice i prin dezvoltarea potenialului su de exprimare, vom crea un teren favorabil
pentru reducerea inhibiiilor. n realizarea acestui scop, antrenamentul perceptiv i motor,
concomitent cu folosirea adecvat a gesturilor i cu stimularea nelegerii mesajului verbal,
contribuie la introducerea ritmului, cadenei i a intonaiei n vorbire. (Verza E., 2009, p. 71)
Mastrangeli este de prere c orice disfemie apare ca efect al tulburrilor psihice i
fonetice, i de aici rezult c i terapia va cuprinde cele dou aspecte, dar se va avea n vedere,
vrsta subiecilor respectivi. Pentru copii se va insista pe prevenirea tulburrii i pe dezvoltarea
lingvistic,

prin

impostarea

fonetic,

contribuind,

comportamentului verbal. (Verza E., 2009, p. 71)

27

pe

tot

parcursul,

la

exersarea

CAPITOLUL 4- PROBLEMATICA DEFICIENEI DE INTELECT


4.1. Caracteristici ale deficienei de intelect
Debilitatea mintal este prima zon a insuficienei mintale-insuficien relativ la
exigenele societii, exigene variabile de la o societate la alta, de la o vrst la alta-insuficien,
a crei factori determinani sunt biologici (normali sau patologici) i cu efect ireversibil n
stadiul actual al cunotinelor. (Zazzo R., 1979, p.33 din Verza F.E., 2002, p. 43)
Prin deficiena mintal, nelegem reducerea semnificativ a capacitilor psihice, care
determin o serie de dereglri ale reaciilor i mecanismelor de adaptare ale individului la
condiiile n permanent schimbare ale mediului nconjurtor i la standardele de convieuire
social dintr-un anumit areal cultural, ceea ce plaseaz individul ntr-o situaie de incapacitate i
inferioritate, exprimat printr-o stare de handicap n raport cu ceilalti membri ai comunitii din
care fac parte. Deficiena mintal este neleas ca o deficien global, care influeneaz
semnificativ adaptarea socio-profesional, gradul de competen i autonomie personal i
social, afectnd ntreaga personalitate: structur, organizare, dezvoltare intelectual, afectiv,
psihomotorie, adaptativ comportamental. (Alois Ghergut, 2005, p.108 din Verza E., Verza F.E.,
2011, p. 153-154)

28

Termenii care definesc deficiena de intelect sunt urmtorii: handicap de intelect;


ntrziere mintal; napoiere mintal; oligofrenie; encefalopatie infantil; debilitate mintal.
Pentru persoanele cu deficien de intelect sunt necesare iniierea unor programe
educaional-recuperative.
Pentru a putea face analiza deficienilor cu care lucrm, Florin Emil Verza spune c este
necesar s ne raportm la (Verza F.E., 2002, p. 43-44) :
a) copii normali mai mici ca vrst cronologic i de aceeai vrst mintal;
b) la indivizi normali de aceeai vrst cronologic;
c) la copiii normali de aceeai vrst mintal i la indivizii de aceeai vrst
cronologic;
d) la indivizii normali de aceeai vrst mintal, indiferent de vrsta cronologic;
e) la ali deficieni din aceeai categorie;
f) la ali deficieni cu forme diferite dect cea de intelect.

4.2. Etiologia deficienei de intelect


Exist un numr foarte mare de factori care pot influen a evolu ia normal a individului,
dar acetia depind de rezistena organismului, de zestrea sa ereditar, de perioada n care
acioneaz, de fora i durata aciunii lor.Muli dintre aceti factori nocivi pot fi evita i n
perioada de gestaie a ftului i mai ales n ontogeneza timpurie. ( Verza F.E., 2002, p. 44)
n agravarea dezvoltrii normale a individului intervin o serie de factori, cum ar fi:
factorii endogeni i factorii exogeni.
Specific factorilor endogeni este anomalia cromozomial. Aceast anomalie
cromozomial cuprinde encefalopatiile i malformaiile somatice. Specific anomaliei este
sindromul Down.
Factorii exogeni apar n perioada intrauterin i n primii trei ani de via ai copilului.
Aceti factori cuprind trei perioade: prenatal, perinatal i postnatal. Perioada prenatal face
29

referire la lunile din timpul sarcinii. Cea perinatal se refer la momentul travaliului i la primele
zile de la naterea ftului iar perioada postnatal face referire la primii trei ani de via ai
copilului.
Pornind de la aceste etape,exista i trei categorii de factori. Acetia sunt: prenatali, care
cuprind radiaiile, copiii cu membre inferioare strmbe, diabet zaharat, boli de genul rubeolei,
tuberculoza pulmonar, accidente ale gravidei, intoxicaii cu alcool, traumatisme fizice;
perinatali - se refer la accidentele provocate la natere; postnatali care cuprind tuberculoza,
varicela, intoxicaii cu alcool, traumatisme cranio-cerebrale.
Desigur, sunt i ali factori cu caracter de risc ce apar in att mediului de via al
subiectului, ct mai ales cei de ordin genetic la care nu ne-am referit n mod direct, pentru c unii
din ei se regsesc n categoriile prezentate, iar alii au o frecven mai redus sau acioneaz ntrun complex factorial (alturi de cei evideniai). Trebuie subliniat c unii din aceti factori pot
determina i alte handicapuri, asa cum sunt factorii nocivi, specifici n diferite alte tulburri, ce
pot duce, n proporie mai mic sau mai mare, la handicapul de intelect. (Verza F.E., 2002, p.
47)

4.3. Clasificarea deficienei de intelect


Clasificarea cea mai frecven a acestei forme de deficien se realizeaz pe baza
masurrii coeficientului de inteligen cu ajutorul testelor, a coeficientului de dezvoltare psihic,
a evalurii posibilitilor de adaptare i integrare, de formare a autonomiei personale, de
elaborare a comportamentelor comunicaionale i de relaionare cu cei din jur. Intelectul de
limit are un QI ntre 80-85-90. (Verza F.E., 2002, p. 47)
Unii autori consider c intelectul liminar poate fi descoperit nc din coal prin
urmtoarele situaii: apar tulburri de citit i de scris numite dislexie i disgrafie, muli dintre
copii sunt timizi, la majoritatea copiilor predomin gndirea nceat, copiii cu intelect de limit
rezolv problemele pn la un anumit punct i nu pn la sfarit cum este normal, motricitatea
este slab dezvoltat, nu au ncredere n sine i nu este dezvoltat conduita social-afectiv.
Ca i la normali, i la deficienii mintal sunt prezente procesele cognitive, cu diferena c
la acetia din urm, ele nu sunt att de dezvoltate ca la cei normali. Aceste procese sunt grupate
dup anumite criterii, i avem: procesele cognitive primare (senzaia, percepia, reprezentarea);
procesele cognitive superioare (gndirea, imaginaia), procesele mnezice (memoria) i atenia.

30

Aceti copiii care prezint intelect de limit, pot fi recuperai apoi pot fi introdui n
coala normal (de mas) i pot urma mai trziu, studii superioare. Pentru ca acetia s poat
nva ntr-o coal obinuit, trebuie s se lucreze cu ei individual pn cnd acetia i depesc
deficienele.
Exist mai multe clasificri ale deficienei mintale. n aceste clasificri, deficiena mintal
este regsit sub o alt denumire.
A.F.Tredgold a folosit termenul de amentia n sens de debilitate mintal. Acesta a
menionat patru tipuri de amentie:
1) amentia primar- se datoreaz ereditii;
2) amentia secundar- se datoreaz condiiilor de mediu;
3) amentia mixt- datorat unor cauze primare i secundare;
4) amentia nediferenial- fr o cauz evident. (Radu Gh., Bratu M. n Verza E., Verza F.E.,
2011, p. 163)
E.O.Lewis a distins dou tipuri fundamentale ale deficienei de intelect. Acestea sunt:
1) tipul subcultural- delimitat prin raportare la capacitatea intelectual;
2) tipul patologic- care, fr a putea fi asimilat unor mecanisme genetice normale, se datoreaz
unei leziuni organice determinate sau unei anormaliti. (Radu Gh., Bratu M., n Verza E.,
Verza F.E., 2011, p. 163)
Exist trei tipuri de deficien mintal: deficiena mintal de gradul I, de gradul II i de
gradul III.
Deficiena mintal de gradul I - aceasta mai poart denumirea i de handicap uor
sau lejer i are Q.I. ntre 50-85 i corespunde vrstei cronologice ntre 7-12 ani.
Debilitatea mintal reprezint o insuficien, mai mult sau mai puin marcata, a dezvoltrii
inteligenei, lsnd individului posibilitatea de a ajunge la autonomie social, fr, ns, s-i
permit s-i asume total responsabilitatea conduitelor sale. (Verza F.E., 2002, p. 50)
Debilul mintal percepe puine detalii dintr-o imagine din cauza c percepiile sale sunt slab
dezvoltate. Gndirea acestuia este reproductiv. El observ mai bine deosebirile dect
asemnrile.
31

Limbajul debililor mintal este slab dezvoltat; primul cuvnt la acetia apare la vrsta de doi
ani n comparaie cu un copil normal la care primul cuvnt apare la un an.
Vocabularul lor este limitat fa de cel al copiilor normali iar atunci cnd ei scriu o
propoziie sau o fraz, numrul cuvintelor n acestea este mult mai redus.
Pentru aceti copii care nu au o comunicare verbal dezvoltat exist terapiile
ocupaionale. Acestea tind s rezolve dificultile ntmpinate.
Memoria este slab dezvoltat, astfel, debilul mintal nu reuete s in minte unele lucruri
pentru mai mult timp. Aceasta este caracterizat de rigiditatea fixrii i a reproducerii
cunotinelor, ce duce la dificulti n realizarea transferului de cunotine. (Verza F.E., 2002,
p. 52)
i motricitatea acestora este slab dezvoltat, dar dac se lucreaz asupra ei, aceasta se
poate apropia de nivelul normalului. La aceti copii predomin stngcia, de aceea se descurc
mai greu. Atunci cnd ei sunt implicai ntr-o activitate iar aceasta le creeaz dificulti, ei
renun la ce e greu pentru ceva mai uor.
Afectivitatea debililor nu este dezvoltat, de aceea, la ei predomin crizele de furie, reacii
agresive fa de cei din jurul lor ct i fa de ei nii.
Prinii acestor copii accept cu greu diagnosticul copilului. Acetia trebuie sa trateze
lucrurile cu calmitate i s formeze un mediu bun pentru dezvoltarea copilului. Important este ca
debilul mintal s simt c se integreaz n propria familie.
n timp, acesta i poate face un viitor prin alegerea unei meserii, cum ar fi cea de cofetar,
tmplar, zidar.
Din punct de vedere clinic, debilii mintal sunt mprii n dou categorii: debilul armonic
i debilul dizarmonic. Cel armonic prezint o insuficien mintal primordial. Retardul
intelectual al acestuia se manifest prin ntrziere n plan colar. El este muncitor, capabil de a
nva o meserie i de a o exercita.
Debilul dizarmonic se caracterizeaz prin preponderena tulburrilor afective i de
comportament. Debilul dizarmonic se mparte n: debil dizarmonic instabil (nu se concentreaz),
debil dizarmonic excitat, debil dizarmonic emotiv, prostul i leneul. (Verza F.E., 2002, p. 5556)
32

Deficiena mintal de gradul II mai poate fi numit i imbecilitate sau handicap


de intelect sever , Q.I. este cuprins ntre 20-50 i corespunde vrstei cronologice de la 3 la 7
ani.
Aceste persoane sunt caracterizate prin gur de lup, urechi malformate.
Vocabularul acestora ct i limbajul sunt limitate. Ei nu reuesc s scrie i s citeasc .
Motricitatea este slab dezvoltat. Persoana cu aceast deficien nu poate face micri izolate.
Gndirea acestor subieci este mecanic. Numai aa, ei reuesc s nvee unele noiuni
De asemenea, ei nu reuesc s neleag relaiile spaiale i nu pot s achiziioneze noiunea de
numr. (Verza F.E., 2002, p. 57)
Afectivitatea este ntotdeauna imatur i caracterizat de puerilism iar aceste persoane au o
foarte mare nevoie de securitate. Ei trebuie s se simt protejai tot timpul. Comportamentul, n
unele situaii, este unul agresiv.
Atenia este caracterizat prin instabilitate, ns atunci cnd e interesat, pentru scurt vreme,
subiectul se poate concentra, memoria este de obicei diminuat, ns poate fi, n unele cazuri,
excepional, ceea ce a dus la denumirea de idioi savani. (Verza F.E., 2002, p. 58)
Mai exist i alte categorii de imbecili, cum ar fi: cei care se ocup de calcule, cei crora le
place s deseneze, cei crora le place muzica i le place s cnte i cei care au simul olfactiv
extrem de dezvoltat.
Persoanele cu handicap mintal sever nu pot avea grij de ei, nu pot mnca singuri i nu se
pot autoconduce. Ei trebuie supravegheai ntotdeauna. De cele mai multe ori, acetia pot comite
crim, furturi din cauza lipsei judecii.
Deficiena mintal de gradul III mai poate fi numit i idioie sau handicap de
intelect profund, Q.I. este sub 20 i este corespunztor vrstei normale pn la 3 ani.
Aceste persoane se caracterizeaz prin malformaii craniene, microcefalii, hidrocefalii. Ele
nu se pot ngriji singure, nu pot mnca singure, nu se apar singure de pericole, de aceea au
nevoie de tutel i de supraveghere continu .
Idioii nu sunt rezisteni la boli i la infecii, de aceea exist un raport foarte mare de
mortalitate.

33

Structura psihomotric este rudimentar, nedifereniat i nu const dect n balansri


uniforme, contorsiuni, grimase i impulsuri motrice subite. ntreaga via afectiv rmne legat
de instincte primitive brutale, de aderena narcisica la corp i la zonele sale erogene. (Verza
F.E., 2002, p. 59)
Integrarea social prevede dou tipuri de idioie: complet i parial. Idiotul complet nu
prezint limbaj. Deseori, el este violent i este caracterizat de impulsuri violente.
A doua form de idioie, cea parial nu poate depsi monosilabele iar afectivitatea este
slab dezvoltat. Familiile care au astfel de copii trebuie s aib un comportament puternic i s
depeasc orice situaie. Copiii ai cror familii sunt lipsite de posibiliti, cel mai indicat este
scoaterea lor din mediul familial i plasarea ntr-o instituie de asisten social.
Fiecare form de ntrziere mintal prezint un corespondent la una dintre scalele Standard
i Wechler. Acestea sunt urmtoarele:

Desemnarea

gradului

ntrziere mintal
Caz limit
Form uoar
Form moderat
Form sever
Form profund

Corespondentul la scal
Standard
Wechsler

de
68-83
52-67
36-51
20-35
Sub 20

70-84
55-69
40-54
25-39
Sub 25

(Paunescu C., 1976, p.11)

4.4. Trsturi de specificitate


Trsturile de specificitate, cele mai des ntlnite sunt urmtoarele: rigiditatea, vscozitatea
genetic, heterocronia, fragilitatea construciei personalitii, fragilitatea i labilitatea conduitei
verbale.
34

Rigiditatea- este trstur predominant n activitile pe care deficientul de intelect le


desfoar.
Se tie c adultul are un numr mai mare de regiuni psihologice fa de copil; ns,
graniele dintre aceste regiuni devin tot mai rigide pe msura naintrii n vrst. Rigiditatea
acestor regiuni i a granielor dintre ele limiteaz transferul funcional i schimbul dintre
teritoriile nvecinate, ceea ce determin o inerie la nivelul ntregii activiti psihice. (Verza
F.E., 2002, p. 60)
n cazul rigiditii, a fost introdus un nou termen, acela de inerie patologic. Aceast
inerie indic, c activitatea fiziologic este deficitar.
Vscozitatea genetic- este a doua trstur de specificitate i a fost introdus de
B.Inhelder.
Debilul mintal nu avanseaz n gndire ci ramne doar la stadiul operaiilor concrete. El nu
poate s ating unele performane i s ajung n urmtoarele stadii deoarece dezvoltarea sa nu
este terminat, aceasta fiind foarte lent.
L.S.Vagotski este de prere c, datorit vscozitii genetice, subiectul cu deficien de
intelect este obligat s se ncadreze n zona proximei dezvoltrii, ceea ce nseamn c
dezvoltarea subiectului este limitat n raport de gravitatea deficienei, iar achiziiile devin
fragile,

iar comportamentele sunt mai degrab specifice perioadelor de vrsta anterioar.

(Verza F.E., 2002, p. 61)


Heterocronia - este trstura cea mai extins n toate palierele dezvoltrii psihice a
deficienei de intelect. (Verza F.E., 2002, p. 61)
Termenul de heterocronie a fost introdus n literatura de specialitate de R. Zazzo iar debilul
mintal se dezvolt diferit de la un sector la altul.
n cazul deficienei de intelect, heterocronia cea mai evident apare ntre dezvoltarea fizic
i cea mintal, ntre dezvoltarea somatic i cea cerebral. (Verza F.E., 2002, p.61)
Ca i n cazul omului normal, i la debilul mintal, funciile psihice nu se dezvolt n acelai
mod.
La persoanele normale, atunci cnd , de ex., memoria auditiv este mai slab, cea vizual
este mai bun. Practic, ele se compenseaz. La debilul mintal nu au aceeai metod de
funcionare ca la normal.

35

Fragilitatea construciei personalitii- aceast trstur de specificitate apare atunci


cnd aciunile pe care trebuie s le rezolve debilul mintal nu pot fi rezolvate deoarece sunt mult
prea depite pentru el.
Aceast fragilitate poate fi de dou feluri: fragilitate disociat (atunci cnd subiectul i
pierde controlul) i fragilitate mascat (este prezent la subiecii care locuiesc ntr-un spaiu
nchis i acetia manifest trsturi negative).
Fragilitatea i labilitatea conduitei verbale- este a cincea trstur de specificitate i a
fost descris de ctre Emil Verza.
Aceasta const n faptul c debilii mintal nu pot s exprime n cuvinte unele ntmplri,
situaii. Subiecii au unele momente n care vorbesc coerent dar doar pentru puin timp, apoi
revin la dereglajele obinuite.
Atunci cnd ei ncearc s povesteasc ceva, i pierd ideile iar ceea ce spun nu coincid cu
realitatea.

4.5. Sindroamele deficienei de intelect


Sindroamele deficienei de intelect sunt urmtoarele: sindromul Down, oligofreniile
fenilpiruvice, idioia amaurotic, hipertelorismul, sindromul Turner, sindromul Pseudo-Turner,
cretinismul endemic.
Sindromul Down a fost descris n anul 1866, de Langdon Down i se caracterizeaz prin
triada: dismorfie particular, ntrziere mintal i aberaie cromozomial. (Verza F.E., 2002, p.
63)
Persoanele care au acest sindrom sunt caracterizate prin: cap mic, facis rotund, pomeii
sunt abseni, gura este mic, dinii sunt cariai, limba este fisurat, urechile sunt mici, gtul este
scurt, minile sunt mici i scurte iar picioarele sunt scurte cu degete mici.
Limbajul la aceste persoane apare trziu i atunci cnd ei vorbesc sunt remarcate tulburri
de articulaie iar memoria este mecanic i de scurt durat. Gndirea acestora este la stadiul
concret. Persoanele cu sindrom Down nu pot sa nvee s scrie. Ei comunic prin gesticulaie.
Ei sunt afectuoi cu persoanele din jur i doresc ca i ei s aib parte de afeciunea
acestora.
36

Acest sindrom mai poart denumirea de trisomia 21, din cauza apariiei unui cromozom n
plus, n perechea 21, astfel nct se ajunge la 47 n loc de 46 cromozomi. (Verza F.E., 2002, p.
64)
Oligofrenia fenilpiruvic- aceasta este o tulburare ereditar. n primele sptmni i chiar
n primele luni de via, copilul pare normal. n timp, sunt vizibile crize manifestate prin
convulsii. Se observ ntrziere n dezvoltarea motorie, n dezvoltarea vorbirii iar aceste
persoane nu depesc Q.I. de 50. Subiectul tinde s mite minile ncontinuu. Din cauz c
pielea acestor persoane este foarte sensibil, apar spargeri ale vaselor sangvine.
Diagnosticarea se poate face de timpuriu, prin analiza urinei ce conine acid fenilpiruvic.
(Verza F.E., 2002, p. 65)
Idioia amaurotic- la fel ca la oligrofenia fenilpiruvic, copilul este normal la natere iar
la 3-6 luni, se observ c motricitatea nu se dezvolt. Semnele pentru aceast idioie ncep prin
nesuportarea luminii i zgomotelor de copil, iar vzul se deterioreaz pn se ajunge la orbire.
Aceast boal este ereditar iar dezvoltarea este redus.
Gargoilismul- se regsete la categoriile de handicapai, de la formele cele mai uoare
pn la cele mai grave. (Verza F.E., 2002, p. 65) Copilul este minion, are gtul i minile scurte,
nasul este n form de a iar craniul este deformat i prezint o nfiare de btrn.
Hipertelorismul- aceste persoane au ochii n lateral, foarte distanai ntre ei i seamn cu
un animal. Dezvoltarea psihic este minim.
Sindromul Turner- acestor persoane le lipsesc semnele sexuale, au ochii n lateral ca i la
hipertelorism. Acest sindrom este ntlnit numai la femei.
Sindromul Pseudo-Turner- predomin aceleai caracteristici ca i la sindromul Turner, cu
deosebirea c deficiena mintal este mai frecvent aici i c acest sindrom este ntlnit numai la
biei.
Cretinismul endemic- apariia acestuia se datoreaz existenei n proporie insuficient a
iodului n sol sau n ap, ceea ce mpiedic producerea hormonului tiroidian cu efecte n
dezvoltarea psihic i cea fizic. (Verza F.E., 2002, p. 66)
37

Aceste persoane sunt mici de statur, au o greutate mare, au picioarele strmbe iar
pleoapele, buzele i limba sunt umflate.
De-a lungul timpului s-au observat simptome comune pentru toate tipurile de handicap.
Cele mai importante sunt: slbiciunea i retardul profund n desfurarea proceselor psihice
superioare; slbiciunea n evaluarea forei intelectului; dificulti majore n constituirea
activitilor instrumentale; tulburri n evaluarea forei intelectului; existena unor dificulti
fundamentale n elaborarea comportamentelor adaptative; apariia unor perioade, relativ lungi de
timp, n care se manifest stagnri i chiar regrese la nivelul activitii psihice; prezena unor
tulburri de dezvoltare fizic n relaie cu cele ale dezvoltrii psihice. (Verza F.E., 2002, p. 67)

CAPITOLUL 5- COLARUL MIC


5.1. Caracterizarea vrstei colare mici

Perioada colar mic mai este numit i a treia copilrie i este cuprins ntre vrsta de
6/7 - 10/11 ani. Aceasta, ncepe de la primul contact al copilului cu coala, n clasa I pn la
terminarea ciclului primar, clasa a IV-a. Unii autori consider c dup aceast perioad se
termin copilria fiecruia.
Specific este c pentru toat aceast etap sunt evideniate descrieri centrate pe
problemele adaptrii colare i ale nvrii, fr a neglija c unele structuri psihice se dezvolt
ca urmare a faptului c, n prima copilrie timpurie i n perioada precolar are loc cea mai
important achiziie de experien adaptativ i atitudinal. (Verza E., Verza F.E., 2000, p. 129)
n aceast perioad, principala activitate de zi cu zi a colarului este nvarea. Prin
nvare, copilul reuete s aib un vocabular mai dezvoltat, reuete s citeasc mai bine, i
dezvolt procesul psihic.

38

coala sprijin elevul n formarea sa i l integreaz social i cultural. Tot coala i ofer
elevului dreptul la cultur i la cunotinele pe care el nu le-ar putea acumula de unul singur.
n aceast perioad se dezvolt relaii de prietenie i colegialitate .
Intrarea n coal i schimb total viaa copilului. Se face trecerea de la mediul grdiniei
la mediul colar. Aici, copilul, asimileaz mereu cunotine noi, apare responsabilitatea fa de
nvare iar nvtorul/nvtoarea ocup un rol important n viaa copilului. Elevul vede n
persoana de la clas, un model pentru viitorul su.
Acest adult (nvtorul sau nvtoarea) ncepe s joace un rol de prim ordin n viaa
copilului. Pentru copil, el este reprezentantul marii societi, al rii cu idealurile i aspira iile
sale. El este, n acelai timp, cel ce vegheaz la exercitarea regulilor societii i colii,dar i cel
care antreneaz energia psihic, modeleaz activitatea intelectual a copilului i organizeaz
viaa colar, impune modele de a gndi i a aciona. ( Verza E., Verza F. E., 2000, p. 131)
Totodat, n aceast perioad, copilului ncep s i se destrame visele i ncepe s ia
contact cu realitatea. Cu naintarea n vrst dispare mitul lui Mo Crciun, Mo Nicolae,
Iepuraului.
Pregtirea copilului n familie i grdini pentru coal i exigenele ei este foarte
important pentru c l ajut s depeasc mai uor ceea ce unii psihologi numesc ocul
colarizrii. (Verza E., Verza F.E., 2000, p. 131-132)
Aflat la coal, copilul realizeaz ce nseamn aceea o competiie i trebuie s se
adapteze la condiiile impuse. Trebuie s tie faptul c fiecare nva pentru el iar pentru a obine
o not bun trebuie s se strduiasc i s aib o motivaie. La aceast vrst, apar diferene ntre
elevi deoarece unii obin rezultate mai bune la nvtur iar alii obin rezultate mai slabe, de
aceea trebuie s se adaptaze la mediu.

5.2. Dezvoltarea bio-fizic

La vrsta de 6-7 ani ncep primele schimbri n viaa copilului. Acestea se refer la
greutate, talie, schimbarea dinilor. Aceste schimbri pot fi observate n tabelul de mai jos:

39

Tabelul nr.13
CRETEREA PONDERAL I STATUR (Verza E., Verza F.E., 2000, p. 133)

Vrst(ani)
6
7
8
9

Greutate(kg)
20,2
22,0
25,7
29,4

Biei
Talie(cm)
113
118
128
132

Fete
Greutate(kg)
19,1
20,9
24,6
28,9

Talie(cm)
111
116
126
131

Pe la 7-8 ani ncepe s se dezvolte musculatura copilului iar articulaiile devin tari,
rigide.
Examinnd tabelul, constatm c ntre 6-7 ani, ritmul creterii este ceva mai ncetinit,
mai ales n ceea ce privete greutatea. n mare msur, acest aspect poate fi explicat prin efortul
de adaptare al copilului la noul mediu. Cel mai mare ritm de cretere este ntre 7 i 8 ani cu cte
10 cm n nlime i 4 kg n greutate. La sfritul stadiului, nlimea medie este la bie i de 132
cm, iar la fete de 131 cm i greutatea de 29 kg la biei si 28,9 kg la fete, cu o tendin ca fetele
s aib un uor avans al dezvoltrii fizice care se va exprima mai bine n urmtorul stadiu. Sunt,
de asemenea, i cteva caracteristici ale acestui stadiu, privind sistemul osos, muscular,
neurohormonal i cel nervos. ( Creu T., 2009, p. 201-202)
n sistemul muscular sunt prezente cteva schimbri, cum ar fi: creterea general a
masei musculare, consistena fibrelor, capacitatea de reglare a muchilor.
Pregtirea pentru scris se realizeaz nc din perioada precolar, numai c acea
maturizare funcional care satisface exigenele are loc la vrsta de 6-7 ani.
Perioada colar mic poate fi considerat de tranziie ntre copilria mic i pubertate.
Aceast tranziie creeaz o serie de inabiliti i instabiliti motorii cu dificultile ce le
genereaz n nsuirea unor deprinderi (cum sunt i cele ale scrisului) i n desfurarea unor acte
practice. (Verza E., Verza F.E., 2000, p. 134)
Se dezvolt organele de sim i modalitile senzoriale. Gustul i olfacia, dar mai cu
seam vzul, auzul i tactul fac posibil o mai bun orientare i adaptare la mediu i dezvoltarea
unor noi abiliti. (Verza E., Verza F.E., 2000, p. 134)

40

5.3. Dezvoltarea psihic

Dup vrsta de 8-9 ani,apare interesul copilului pentru filme, pentru crile cu poveti dar
mai ales, el este fascinat de colecionarea abibildurilor pentru completarea unui album, sau
colecionarea de fotbaliti (n cazul bieilor), colecionarea de ppui (n cazul fetelor).
Jocul este nelipsit din viaa copilului. Chiar dac principala activitate este nvarea, jocul
are i el un rol important. Apare jocul colectiv care i oblig pe copii s respecte anumite reguli
(de ex. s-i atepte rndul).
Atunci cnd nvtoarea pune un accent deosebit pe anumite materii, adic atunci cnd
insist foarte mult cu acestea, adaptarea copiilor devine mai dificil iar ei devin mai obosii i
mai nervoi.
Dup vrsta de 8 ani, copilul poate face diferena ntre o problem i un lucru minor care
nu constituie o problem i i d interesul n rezolvarea problemelor aprute, fie n cadrul colii
fie n cadrul grupului de joac.
Dup 9 ani, copiii fac diferena ntre sexul masculin i cel feminin datorit gndirii lor i
de aceea, ei se separ n mod involuntar.
Copiii colari mici se dezvolt intelectual spre sfritul acestei perioade datorit spiritului
critic care realizeaz un progres continuu.
Sub influena colii, sunt antrenate i exercitate capacitile senzoriale perceptive ca
instrumente ale cogniiei. Acuitatea vizual i auditiv atinge performane spre 9-10 ani. La
dezvoltarea lor contribuie toate formele nvrii i mai cu seam cele legate de scris, desen,
compunere, care solicit perceperea fin i interpretarea rapid. (Verza E., Verza F.E., 2000, p.
136)
Scrisul i cititul au creat ntotdeauna probleme n viaa copiilor. Aceste percepii se
realizeaz n timp cu foarte mullt rbdare. n evoluia lor, s-au identificat trei etape pentru a
putea fi difereniate. Acestea sunt:
- prima etap poart denumirea de preabecedar: n aceast etap se identific sunetele, se
nva desprirea n silabe, a silabelor n sunete. Se exerseaz aceast desprire n silabe i a
silabelor n sunete pn cnd devine ceva obinuit pentru copil.

41

- a doua etap poart denumirea de abecedar: aceasta const n diferenierea literelor mari
de tipar i de mn de cele mici. La nceput, copilului i este greu s citeasc propria scriere de
aceea se ncepe cu citirea textelor tiprite.
- a treia etap se numete postabecedar: aceast etap este cea mai lung i tot aici se nva
scrierea i citirea literelor din alfabet.
Tot n aceast perioad ncep s se dezvolte senzaiile, percepiile, reprezentrile.
Reprezentrile l ajut pe copil s opereze mai uor cu informaiile.
Aceste reprezentri sunt concepute nc din timpul jocului.
Gndirea copilului colar este strns legat de scheme, imagini, simboluri pentru ca el s
poat nelege mai uor operaiile gndirii, de aceea are nevoie pentru nceput de aceste asocieri.
Limbajul acestora devine mai complex n urma achiziiilor.
ncepand cu vrsta de 9-10 ani, cunotinele copilului se mbogesc. Ei pot s fac
diferena ntre lumea real i cea fictiv, pot face diferena ntre bine i ru ntr-o oarecare
msur.
Caracteristic pentru colarul mic este faptul c disonana cognitiv este ncrcat mai
mult afectiv i mai puin cognitiv. (Verza E., Verza F.E., 2000, p. 142)
n clasa I, este foarte solicitat memoria deoarece ei nva mai mult mecanic. Pentru a
nva ceva, copilul trebuie s fac mai multe repetiii pn cnd consider c tie acel lucru.
n unele studii, s-a constatat c se nva mai mult i mai bine atunci cnd activitatea de
nvare este recompensat, dar acest fapt nu trebuie s devin un obicei. Elevii obinuiesc s fie
motivai pentru a nva. Tuturor elevilor trebuie s li se dea sansa de a se exprima chiar dac
dau raspunsuri greite.
Succesul face parte din viaa oricrei persoane. La colarul mic, succesul l determin pe
copil s aib o mai mare ncredere n sine, s fie mulumit de ceea ce a realizat,s fie optimist.
Se pare c limbajul constituie unul dintre cele mai accentuate fenomene care i
difereniaz pe copii la intrarea n coal. Mediul din care provine copilul i capacitile sale
intelective imprim un anumit nivel al dezvoltrii limbajului. Diferenele apar mai evident pe
latura exprimrii, a foneticii, a structurii lexicale, a nivelului exprimrii. (Verza E., Verza F.E.,
2000, p. 152)
42

Vocabularul copilului se mbogete cu trecerea anilor, ceea ce nseamn c n primul an


de coal (6-7 ani), el deine un vocabular mai restrns de 2500 de cuvinte iar la terminarea
ciclului primar ajunge la 4000-4500 de cuvinte. (Verza E., Verza F.E., 2000, p. 153). n
perioada colar mic, copilului i se dezvolt toate formele de limbaj. De cele mai multe ori,
limbajul este mai amplu la un sex fa de cellalt sex.
O alt trstur a dezvoltrii psihice o constituie imaginaia. Atunci cnd copilul este pus
n situaia de a povesti unele ntmplri la care el nu a fost prezent i nu a mai auzit despre ele,
acesta trebuie s recurg la imaginaie prin care s reprezinte anumite evenimente, aciuni,
scheme.
La nceputul intrrii n coal, copilul este dornic de a cpta noi cunotine, de a-i face
noi prieteni. Pe parcursul ciclului primar, colarul trebuie s tie c este necesar s renune la
ceea ce i place s fac i s ia n serios noua lui activitate, aceea de nvare. Copilul trebuie s
aib voin pentru a obine rezultate bune la nvtur. Acesta trebuie s aib o atenie
distributiv deoarece el trebuie s tie ce povestete nvtoarea, ce spun colegii si.
Unii colari se axeaz pe una sau mai multe materii preferate pentru viitor. Ei merg la
diverse concursuri, olimpiade pentru a dobndi mai multe cunotine legate de ceea ce i
intereseaz i de cele mai multe ori obin i rezultate foarte bune.

5.4. Evoluia structurilor de personalitate

Att coala, familia ct i societatea au un rol important n dezvoltarea personalitii


copilului. Relaiile copiilor cu prinii difer de la caz la caz. n unele relaii exist un grad mai
mare de afeciune, de atenie din partea prinilor de unde rezult c acei copii triesc ntr-un
mediu familial faborabil evoluiei lor. Sunt i cazuri n care prinii nu dispun de timpul necesar
pentru a comunica cu copilul lor, nu au timp s-i asculte copilul, s-l ndrume i nu exist o
relaie apropiat ntre copil-printe ceea ce duce la genul de copil neglijent, dezordonat i cu un
comportament agresiv.
Aceste reacii pot fi provocate i atunci copilul este crescut doar de unul dintre prini.
Absena tatlui poate fi marcant att pentru fete ct i pentru biei.
Copiii pot considera nvtorul/nvtoarea ca fiind un al doilea printe n funcie de
relaiile pe care copiii le au cu acetia.
43

Viaa colar i social l dezvolt pe copil pentru adaptarea i integrarea eficient n


mediul ambiant. (Verza E., Verza F.E., 2000, p. 158)
Intensa dezvoltare a personalitii i a sociabilitii ii pune amprenta nu numai asupra
activitilor de nvare, dar i a celor legate de joc. Dei se constituie o serie de asemnri ntre
jocul

copilului

precolar

jocul

colarului

mic,

asemnri

ce

dau

continuitate

comportamentelor, totui se manifest, din aceast perspectiv, nuanri i adaptri de conduite


complexe n astfel de activiti. Astfel, jocurile cu subiect i roluri, cele cu reguli, de construc ie,
de creaie, se constituie la colarul mic ca activiti ludice, de distrac e in care i valorific
activitile psiho-motorii i n care investete energia psihic. (Verza E., Verza F. E., 2000, p.
159)
Spre sfritul acestei perioade, copilul nu mai este dependent de prinii lui i el vrea s
desfoare activiti n folosul prinilor fapt pentru care el este pregtit s ia contact cu viaa de
zi cu zi.
Cu ct se nainteaz n vrst cu att jocurile devin mai complexe i organizate, de
exemplu jocul cu reguli n care acestea trebuiesc respectate de toii membrii. Exist jocuri
specifice bieilor i jocuri specifice fetelor, ceea ce duce din nou la separarea sexelor. La biei
predomin jocurile agresive, cele care presupun mult micare, pe cnd la fete predomin
jocurile mai lente, mai elegante.
La vrsta micii colariti, un loc aparte l ocup jocurile cu un pronunat caracter
didactic. n aceste jocuri, copilul asteapt participarea adultului ce poate da un sens specific
acumulrii de informaii. Chiar i spiritul de colecionare al colarilor mici poate fi valorificat
prin aceste forme de joc n care este orientat interesul pentru activitatea colar, spre alctuirea
de ierbare, insectare. (Verza E., Verza F.E., 2000, p. 160)
Atunci cnd copilul intr n contact cu mai multe persoane necunoscute, cu mai multe
grupuri de prieteni, el i contureaz n minte, fiecare tip de comportament care reiese din
atitudinile persoanelor ntlnite. De aici, pot aprea trsturi att pozitive ct i negative.
Copilul ader la grup din nevoia de contact social, este mndru de realizrile acestuia i
se strduiete s contribuie ct mai mult la buna lui funcionalitate. (Verza E., Verza F.E., 2000,
p. 162)

44

CAPITOLUL 6 - METODOLOGIA CERCETRII


6.1. Scopul cercetrii a fost acela de a se prezenta ntr-o manier teoretic-aplicativ,
specificul deficienei intelectuale privind tulburrile la nivelul psihomotricitii, al limbajului
oral i al dislexo-disgrafiei.

6.2. Obiectivele cercetrii


1. Analizarea tulburrilor din sfera psihomotricitii, cea a tulburrilor de limbaj oral i
scris.
2. Analizarea specificitii deficienei de intelect din perspectiva tulburrilor psihomotrice,
a limbajului oral i a celui scris.

6.3. Ipoteze
1. Se prezum c la deficienii de intelect, manifestarea tulburrilor dislexo-disgrafice este
influenat de prezena i gravitatea tulburrilor n sfera psihomotricitii.
2. Se prezum c la deficienii de intelect, existena tulburrilor n sfera limbajului oral
(tulburri de pronunie i tulburri de ritm i fluen) au un impact negativ asupra
nsuirii scris-cititului.
3. Se prezum c tulburrile de la nivelul psihomotricitii i cele de la nivelul limbajului
oral asupra nsuirii citit-scrisului sunt influenate de specificul dezvoltrii deficienei
intelectuale.

45

6.4. Metoda
6.4.1. Eantionul
La aceast cercetare au participat un numr de 32 de copii cu deficien de intelect, cu
vrste cuprinse ntre 7 i 11 ani. Subiecii sunt integrai n coala Special- Constantin Punescu,
numarul 11, Bucureti, n perioada octombrie-mai 2015.
6.4.2. Instrumentele
Pentru variabila, dislexie- disgrafie am utilizat un test de copiere, dictare i citire, fiecare
dintre teste avnd cte 8 itemi. Altfel spus, pentru verificarea nivelului de apariie a dislexieidisgrafiei, s-a construit un test de copiere, unul de dictare i unul de citire; fiecare test avand
itemi ce au fost cotai pe o scal de 2 trepte: 1- prezint; 2- nu prezint.
Pentru a verifica nivelul n sfera psihomotricitii, s-au construit dou teste: unul de
verificare a lateralittii i unul de verificare a motricitii fine, test de decupaj. Pentru lateralitate
s-a aplicat Testul Harris, acesta avnd 14 itemi i fiind cotai pe o scal de 2 trepte: 1- dreapta;
2 stnga. La testul de decupaj, itemii au fost cota i pe o scal de 5 trepte: 1- 5 puncte; 2- 6
puncte; 3-7 puncte; 4- 8 puncte; 5- 9 puncte.
Pentru a verifica nivelul limbajului oral s-a aplicat proba vorbirii reflectate i s-a notat
fiecare sunet care era defectuos la subieci. Aceast prob are 26 de itemi ce indic sunetele
pronunate defectuos, sunetele fiind n poziie iniial, median sau final a cuvntului. Itemii au
fost cotai pe o scal de 2 trepte: 1- indic; 2- nu indic.
Aceste teste au fost verificate pe un numr de 32 copii cu deficien de intelect,
obinndu-se astfel un coeficient Alfa Cronbach dup cum urmeaz:
Alfa Cronbach este un coeficient de consisten intern, a crui valoare trebuie s fie mai
mare de 0.7. Prin Alfa Cronbach putem verifica corelaia dintre itemi i scorul total, ne ofer o
indicaie privind relevana itemului construit pentru relevana global a testului. Atunci cnd
fiecare item este relevant putem afirma c testul are consisten intern.
1. La testul de copiere-dictare-citire, pentru verificarea nivelului de dislexie-disgrafie,
consistena intern este de 0.7 ceea ce reprezint relevana tuturor celor 22 itemi ai
testului.

46

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha
,703

Cronbach's
Alpha Based
on
Standardized
Items
,701

N of Items
22

2. La testul privind nivelul de dezvoltare psihomotric, consistena intern obinut este de


0.87, astfel putem afirma c toi itemii formulai sunt construii relevant pentru testare.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha
,870

Cronbach's
Alpha Based
on
Standardized
Items
,974

N of Items
16

3. La proba vorbirii reflectate, testarea utilizat pentru verificarea tulburrilor de pronuie,


consistena intern obinut este de 0.79, astfel putem afirma c toi cei 27 itemi
formulai sunt construii relevant pentru testare.
Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha
,794

Cronbach's
Alpha Based
on
Standardized
Items
,796

N of Items
27

6.5. Variabilele i planul cercetrii


6.5.1. Variabilele independente
Variabilele independente
VI 1: dislexia- disgrafia
Prezint
Nu prezint
VI 2: nivelulul de apariie a tulburrilor de psihomotricitate
47

Ridicat
Sczut
VI 3: nivelul de apariie a tulburrilor de pronunie i articulaie
Corect
Incorect

6.5.2. Variabila dependent


VD: importana dezvoltrii armonioase (din punct de vedere al psihomotricitii,
limbajului oral i a celui scris) a copilului cu deficien de intelect.

6.6. Principalele rezultate

Tulburrile din sfera limbajului oral - tulburri de pronunie i tulburri de ritm i


fluen
Conform datelor care reies din aspectele de frecven vizavi de tulburrile din sfera
limbajului oral concretizate n tulburri de pronunie i tulburri de ritm i fluen , scorurile nu
sunt direct proporionale cu procentele din frecvenele procesului scris-cititului, ns exist
carene i n sfera scris-cititului, ceea ce ne conduce ctre ideea de transfer din plan oral n plan
scris a unor carene, care vor contribui la o disgrafie.
Chiar dac nu vorbim de direct proporionalitate ntre scoruri, respectiv procente,
aspectele precare prezente n cazul limbajului oral, influeneaz sfera scris-cititului.
Este important de surprins faptul c n cazul deficienilor mintal, nc de la nceputul
nvrii vorbirii intervin o serie de greuti care dezvolt defeciuni n observarea exact a
modului cum se produce pronunia pentru a o putea imita corect. Dac n emiterea unor cuvinte
se manifest o neclaritate mai puin evident, ns sesizabil n maniera individual, n propoziii
i fraze, confuzia o sa fie mai mare, mai pronunat.
Este important de avut n vedere faptul c unul dintre simptomele deficien ei mintale este
asociat ca fiind slaba dezvoltare a vorbirii corecte caracterizat prin tulburri dislalice care n
mare msur au un caracter persistent.
48

Majoritatea deficienelor de limbaj se datoreaz insuficienei intelectuale, analizei i


sinetezei deficitare, incapacitii de a efectua generalizri, abstractizri

i comparaii ntre

fenomenele realitii nconjurtoare. Exist o interdependen ntre cele dou sfere, respectiv
inteligena i limbajul.
Dac deficiena intelectual poate determina o serie de tulburri ale limbajului, la rndul
lor, acestea influeneaz producia inteligenei, acest aspect influeneaz partea de operare n plan
mintal.
Din punct de vedere organic, la copilul normal, exist o mai mare posibilitate
compensatorie n procesul educrii logopedice a vorbirii dislalice, n cazul deficienei mintale
existnd limite ale acestui aspect.
Tulburrile de pronunie se transpun cu regularitate n scris-citit, de unde apar i dislexodisgrafiile, tulburrile de ritm i fluen influennd mai ales partea de omisiuni de litere i silabe
n sfera scrisului.
Tot raportat la acest criteriu fonetic i fonologic, n cazul copiilor cu deficien mintal,
apare i un nivel limitat al produciei verbale care se menine sau se poate accentua la vrstele
ulterioare.
Sunetele care au fost vizate n studiul de fa sunt: S, R, F, L, B, P, V, G, C. Scopul a fost
de a surprinde dac n poziie iniial, median i final exist carene n ceea ce prive te
pronunia acestora. Dintre aspectele deficitare n plan oral care ar fi putut s apar n momentul
pronuniei reflectate ar putea fi enumerate: nlocuirea cu alte sunete, deterioararea pronun iei
acestora, omiterea acestora n cadrul cuvntului. Cele dou variante avute n vedere pentru a
putea fi sesizate aceste aspecte n plan statistic au fost desemnate ca indic i nu indic.
Cuvintele care au fost folosite pentru a surprinde aceste aspecte au fost bisilabice i
polisilabice, n mic msur, cuvinte care nu au prezentat un grad de dificultate sporit.
In cazul sunetului S n poziie iniial, procentul indicat de frecven arat c n 71,9%
dintre cazuri apar carene n ceea ce privete partea de pronunie, iar n 28% nu, procentajul care
indic frecvena fiind unul semnificativ.

49

s
p
o
z
i
t
e
n
i
t
a
l
s
o
a
r
e
2
5
2
0
s pozitie initiala soare

indica
nu indica
Total

Percent
71,9
28,1
100,0

Valid Percent
71,9
28,1
100,0

Cumulative
Percent
71,9
100,0

F
re
q
u
n
c
y

Valid

Frequency
23
9
32

1
5
1
0
5
0 in
d
c
as
n
u
i
d
c
a
p
o
z
ite
n
ita
ls
o
a
re
Tot n cazul sunetului S n poziie median, procentajul este similar 68,8% i 31,3%,

ceea ce nseamn c poate fi vorba de o omisiune a acestui sunet datorat imposibilit ii


perceptive, fie nlocuirea acestuia cu un altul.

s pozitie mediana masca

Valid

indica
nu indica
Total

Frequency
22
10
32

Percent
68,8
31,3
100,0

Valid Percent
68,8
31,3
100,0

50

Cumulative
Percent
68,8
100,0

s
p
o
z
i
t
e
m
d
i
a
n
m
a
s
c
2
5
2
0

F
r
e
q
u
n
c
y

1
5
1
0
5
0 in
d
cas
n
u
i
d
c
a
p
o
z
ite
m
d
ia
n
m
a
s
c

n ultimul caz, respectiv atunci cnd sunetul se afl la finalul cuvntului, procentajul care
indic o pronunie defectuoas este de 68,8%, iar cel care indic lipsa problemelor este de
31,8%.

s pozitie finala ananas

Valid

indica
nu indica
Total

Frequency
22
10
32

Percent
68,8
31,3
100,0

Valid Percent
68,8
31,3
100,0

51

Cumulative
Percent
68,8
100,0

F
re
q
u
n
c
y

s
p
o
z
i
t
e
fi
n
a
l
n
a
s
2
5
2
0

1
5
1
0
5
0 in
d
c
as
n
u
i
d
c
a
p
o
z
ite
fi
n
a
ln
a
s
n cazul n care este vorba de o omitere a sunetului se poate vorbi de sigmatism, iar

atunci cnd acesta este nlocuit cu un altul putem vorbi de parasigmatism.

n cazul consoanei R, n poziie iniial, procentul care indic prezena unei pronunii
defectuoase este de 62,5%, iar procentul de 37,5% nu indic acest lucru, dei acest sunet face
parte din categoria celor constructive.
r pozitie initiala rata

Valid

indica
nu indica
Total

Frequency
20
12
32

Percent
62,5
37,5
100,0

Valid Percent
62,5
37,5
100,0

52

Cumulative
Percent
62,5
100,0

F
re
q
u
n
c
y

r
p
o
z
i
t
e
n
i
t
a
l
r
a
t
2
0
1
5

1
0
5
0 in
d
c
ar
p
o
z
ite
n
ita
lra
tnuidca

n cazul consoanei R n poziie median, procentele sunt similar situaiei anterioare ca


de altfel i n cazul n care consoana R se afl la finalul cuvntului, aspect care vizeaz
dificultatea emiterii i totodat a sesizrii acestui sunet, de ctre aceti copii.

r pozitie mediana carte

Valid

indica
nu indica
Total

Frequency
20
12
32

Percent
62,5
37,5
100,0

Valid Percent
62,5
37,5
100,0

53

Cumulative
Percent
62,5
100,0

F
re
q
u
n
c
y

r
p
o
z
i
t
e
m
d
i
a
n
c
a
r
t
e
2
0
1
5
1
0
5
0 in
d
c
ar
n
u
i
d
c
a
p
o
z
ite
m
d
ia
n
c
a
rte
r pozitie finala inger

Valid

indica
nu indica
Total

Frequency
20
12
32

Percent
62,5
37,5
100,0

Valid Percent
62,5
37,5
100,0

54

Cumulative
Percent
62,5
100,0

F
re
q
u
n
c
y

r
p
o
z
i
t
e
fi
n
a
l
i
n
g
e
r
2
0
1
5

1
0
5
0 in
d
c
ar
p
o
z
ite
fi
n
a
lin
g
e
rnuidca
Poate s apar imposibilitatea pronuniei i articulrii sunetelor, pronunarea defectuoas

sau imprecis a acestora, omisiune n vorbire, nlocuirea sunetului cu perechea sa sau cu un alt
sunet, considerat de ctre copil ca apropiat sau identic cu cel nlocuit, blocarea sau
imposibilitatea pronunrii acestui sunet, apariia unor sunete parazite menite s suplineasc
pronunia corect a sunetelor corecte.
n cazul consoanei F, n poziie iniial, procentele au fost de 75% pentru faptul c
indic aspecte deficitare n ceea ce privete partea de pronunie i 25% c nu exist aceste
aspecte, primul procent fiind unul semnificativ.

f pozitie initiala foarfeca

Valid

indica
nu indica
Total

Frequency
24
8
32

Percent
75,0
25,0
100,0

Valid Percent
75,0
25,0
100,0

55

Cumulative
Percent
75,0
100,0

F
re
q
u
n
c
y

f
p
o
z
i
t
e
n
i
t
a
l
f
o
a
r
e
c
a
2
5
2
0
1
5
1
0
5
0 in
d
c
af
n
u
id
c
a
p
o
z
ite
n
ita
lfo
a
rfe
c
a

n cea de a doua situaie, cnd sunetul F este n mijlocul cuvntului, procentele au fost
similare ca i n cazul primei situaii, respectiv procentaj semnificativ pentru prezena aspectelor
deficitare n ceea ce privete pronunia sunetului F.

f pozitie mediana pufarine

Valid

indica
nu indica
Total

Frequency
24
8
32

Percent
75,0
25,0
100,0

Valid Percent
75,0
25,0
100,0

56

Cumulative
Percent
75,0
100,0

F
re
q
u
n
c
y

f
p
o
z
i
t
e
m
d
i
a
n
p
u
f
a
r
i
n
e
2
5
2
0
1
5
1
0
5
0 in
d
c
a
n
u
i
d
c
a
fp
o
z
ite
m
d
ia
n
p
u
fa
rin
e

i n cazul al treilea, n care consoana F se afl n poziie final, procentele sunt


similare primelor doua situaii, respectiv 75% pentru prezena carenelor i 25% indic lipsa
aspectelor deficitare n sfera pronuniei.

f pozitie finala puf

Valid

indica
nu indica
Total

Frequency
24
8
32

Percent
75,0
25,0
100,0

Valid Percent
75,0
25,0
100,0

57

Cumulative
Percent
75,0
100,0

F
re
q
u
n
c
y

f
p
o
z
i
t
e
fi
n
a
l
p
u
f
2
5
2
0

1
5
1
0
5
0 in
d
c
af
p
o
z
ite
fi
n
a
lp
u
fnuidca
Pot s apar n cazul de fa, nlocuiri cu perechea sunetului, respectiv cu sunetul V,

acest lucru fiind datorat unui auz fonematic precar. n acest caz, este foarte important s se
intervin pe formarea percepiei fonematice corecte, formarea capacit ii de difereniere
fonematic prin distingerea i discriminarea fonematic a sunetelor i cuvintelor, educarea
pronuniei acustice, educarea pronuniei ritmice, educarea pronuniei melodice, mai ales n cazul
nostru, unde tulburrile de limbaj sunt asociate cu deficiena mintal.
n cazul consoanei L n poziie iniial, procentele arat c exist aspecte deficitare n
81% dintre cazuri i c n 18,8% nu exist aspecte careniale, ceea ce implic faptul c acest
sunet este asociat unui grad sporit de dificultate n ceea ce privete emisia lui.

l pozitie intiala lacat

Valid

indica
nu indica
Total

Frequency
26
6
32

Percent
81,3
18,8
100,0

Valid Percent
81,3
18,8
100,0

58

Cumulative
Percent
81,3
100,0

l
p
o
z
i
t
e
n
t
i
a
l
c
a
t
3
0
2
5

F
re
q
u
n
c
y

2
0
1
5
1
0
5
0 in
d
c
alp
o
z
ite
n
tia
lc
a
tnuidca
n cazul aceluiai sunet, ns n poziie median, procentele sunt de 78,1% pentru

prezena unor aspecte deficitare i 21,9% pentru lipsa prezenei acesor carene, fiind un procentaj
semnificativ i aici n cazul primei variante.

l pozitie mediana paleta

Valid

indica
nu indica
Total

Frequency
25
7
32

Percent
78,1
21,9
100,0

Valid Percent
78,1
21,9
100,0

59

Cumulative
Percent
78,1
100,0

F
re
q
u
n
c
y

l
p
o
z
i
t
e
m
d
i
a
n
p
a
l
e
t
2
5
2
0
1
5
1
0
5
0 in
d
c
a
lp
o
z
ite
m
d
ia
n
p
a
le
tnuidca

i pentru ultima variant, respectiv n care sunetul se afl n poziie final, procentul
pentru prezena unei pronunii defectuoase este semnificativ, respectiv 78,1% i 21,9% pentru
lipsa aspectelor deficitare.

l pozitie finala gol

Valid

indica
nu indica
Total

Frequency
25
7
32

Percent
78,1
21,9
100,0

Valid Percent
78,1
21,9
100,0

60

Cumulative
Percent
78,1
100,0

F
re
q
u
n
c
y

l
p
o
z
i
t
e
fi
n
a
l
g
o
l
2
5
2
0

1
5
1
0
5
0 in
d
c
alp
o
z
ite
fi
n
a
lg
o
lnuidca
Avnd n vedere c scorurile sunt omogene i semnificative pentru prezena de carene,

n ceea ce privete partea de pronunie a acestui sunet, putem s afirmm faptul c poate i n
acest caz s fie vorba de omisiuni, deoarece n cele mai multe cazuri, sunetul este omis mai ales,
dac este precedat de ctre o vocal sau poate s fie vorba de apari ia unui sunet parazit menit s
ntrein rutina defectuoas de pronunie.
n cazul consoanei B, consoan bilabial, alturi de P i M n poziie ini ial apar
scoruri semnificative pentru varianta indic, aspecte defectuoase n pronunie, procentul fiind
de 78.1% , iar 21,9% pentru lipsa aspectelor deficitare.

b pozitie initiala balta

Valid

indica
nu indica
Total

Frequency
25
7
32

Percent
78,1
21,9
100,0

Valid Percent
78,1
21,9
100,0

61

Cumulative
Percent
78,1
100,0

F
re
q
u
n
c
y

b
p
o
z
i
t
e
n
i
t
a
l
b
a
l
t
2
5
2
0

1
5
1
0
5
0 in
d
c
ab
p
o
z
ite
n
ita
lb
a
ltnuidca

Pentru cea de a doua situaie, n care sunetul este prezent n cadrul cuvntului, scorurile
sunt mai mici pentru varianta indic n raport cu prima situa ie, respectiv 71,9% pentru
indic i 28,1% pentru cea de a doua variant nu indic.

b pozitie mediana zebra

Valid

indica
nu indica
Total

Frequency
23
9
32

Percent
71,9
28,1
100,0

Valid Percent
71,9
28,1
100,0

62

Cumulative
Percent
71,9
100,0

F
re
q
u
n
c
y

b
p
o
z
i
t
e
m
d
i
a
n
z
e
b
r
a
2
5
2
0
1
5
1
0
5
0 in
d
c
ab
n
u
id
c
a
p
o
z
ite
m
d
ia
n
z
e
b
ra

n cazul poziionrii sunetului la finalul cuvntului, procentul este unul median primei i
ultimei situaii, respectiv de 75% pentru indic i 25% pentru nu indic. Aceast
omogenitate ntre scoruri prezum faptul c aceste sunete nu sunt nsuite corespunztor de ctre
copii. n cazul de fa, respectiv al sunetului B, acesta poate fi nlocuit cu celelalte sunete care
au acelai mod de formare precum P i M, ceea ce implic o diferen iere fonematic mai
precis.

b pozitie finala alb

Valid

indica
nu indica
Total

Frequency
24
8
32

Percent
75,0
25,0
100,0

Valid Percent
75,0
25,0
100,0

63

Cumulative
Percent
75,0
100,0

F
re
q
u
n
cy

b
p
o
z
i
t
e
fi
n
a
l
b
2
5
2
0

1
5
1
0
5
0 in
d
c
ab
n
u
id
c
a
p
o
z
it
e
fi
n
a
lb
n ceea ce privete consoana P n poziie iniial, procentul pentru varianta indic

este unul de 65,6% respectiv 21 de respondeni indic aspecte careniale n planul pronun iei i
34,4%, respectiv 11 nu indic, procentele fiind uor mai apropiate n compara ie cu alte sunete,
acest lucru fiind datorat i faptului c poziia iniial favorizeaz emiterea corect a acestui
sunet, fiind unul destul de uor de emis.

p pozitie initiala paine

Valid

indica
nu indica
Total

Frequency
21
11
32

Percent
65,6
34,4
100,0

Valid Percent
65,6
34,4
100,0

64

Cumulative
Percent
65,6
100,0

F
re
q
u
n
c
y

p
o
z
i
t
e
n
i
t
a
l
p
a
i
n
e
2
5
2
0

1
5
1
0
5
0 in
d
c
ap
n
u
id
c
a
o
z
ite
n
ita
lp
a
in
e

n cazul n care sunetul P este n poziie median, procentul pentru prezen a unei
pronunii defectuoase este de 71,9% i pentru nu indic de 28,1%, acest lucru poate fi datorat
i omisiunilor care sunt prezente n cazul n care aceast consoan este nconjurat de altele
deficitar de emis, crendu-se astfel combinaii consonantice.

p pozitie mediana capacitate

Valid

indica
nu indica
Total

Frequency
23
9
32

Percent
71,9
28,1
100,0

Valid Percent
71,9
28,1
100,0

65

Cumulative
Percent
71,9
100,0

F
re
q
u
n
c
y

p
o
z
i
t
e
m
d
i
a
n
c
a
p
c
i
t
a
e
2
5
2
0
1
5
1
0
5
0 in
d
c
a
n
u
id
c
a
p
o
z
ite
m
d
ia
n
c
a
p
c
ita
e

n cazul consoanei P la finalul cuvntului, procentele sunt asemntoare situa iilor


anterioare, respectiv 71,9% pentru varianta indic , 23 de subieci fiind cei care indic aspecte
deficitare n pronunie i 9 respondeni care realizeaz un procent de 28,1% pentru varianta nu
indic aspecte de pronunie defectuoas.

p pozitie finala potop

Valid

indica
nu indica
Total

Frequency
23
9
32

Percent
71,9
28,1
100,0

Valid Percent
71,9
28,1
100,0

66

Cumulative
Percent
71,9
100,0

F
re
q
u
n
cy

p
o
z
i
t
e
fi
n
a
l
p
o
t
p
2
5
2
0
1
5
1
0
5
0 in
d
c
ap
n
u
id
c
a
o
z
it
e
fi
n
a
lp
o
t
p

De cele mai multe ori, n cazul unei consoane ca P, B i M precedat de o alta sunt
realizate foarte multe omisiuni sau nlocuiri, ceea ce conduce la emitere de cuvinte care nu sunt
ntregi, aspect care implic i un neles mai greoi din partea interlocutorului.
Tulburrile auzului fonematic constituie adesea una dintre cauzele sau componenetele
cauzale principale n nedezvoltarea limbajului copilului i n fixarea i evoluia unor tulburri ale
limbajului sonor, aceste aspecte fiind prezente, mai ales, n cazul persoanelor cu deficien e
mintale.
n ceea ce privete corectarea acestui limbaj i pentru diferenierea fonematic se au n
vedere, exerciii precum imitarea unor sunete din natur i pronunia de onomatopee, alternativ,
n oapt i cu voce tare, pronunarea unor serii de silabe opuse, diferenierea consoanelor
sonore de cele surde n perechi, emiterea de cuvinte paronime, emiterea de cuvinte diferite dar
cu sunete ce se pronun n zone apropiate, diferenierea sunetelor cu locuri de articulare
apropiate, exerciii pentru dezvoltarea ateniei auditive vizavi de diferite sunete ce au aspect
intercorelat cu dezvoltarea simului acustico-motor.
n ceea ce privete consoana V n poziie iniial, procentajul indic faptul c 25 de
subieci afereni a 78,1% indic probleme n ceea ce privete pronunarea deficitar a acestui
sunet n poziie iniial. Scorurile sunt similare i pentru situaia n care sunetul este n mijlocul
i la finalul cuvntului. Dei cuvintele au fost monosilabice i bisilabice i cu un grad de
67

dificultate sczut, au existat destul de muli subieci care au emis aceast consoan deficitar sau
poate au nlocuit-o sau au afiliat acesteia un alt sunet pereche asemntor.

v pozitie initiala vas

Valid

indica
nu indica
Total

Frequency
25
7
32

Percent
78,1
21,9
100,0

Valid Percent
78,1
21,9
100,0

Cumulative
Percent
78,1
100,0

F
re
q
u
n
c
y

v
p
o
z
i
t
e
n
i
t
a
l
v
a
s
2
5
2
0

1
5
1
0
5
0 in
d
c
av
n
u
i
d
c
a
p
o
z
ite
n
ita
lv
a
s
68

v pozitie mediana nava


Frequency
25
7
32

Percent
78,1
21,9
100,0

Valid Percent
78,1
21,9
100,0

Cumulative
Percent
78,1
100,0

v
p
o
z
i
t
e
m
d
i
a
n
a
v
2
5
2
0
indica
nu indica
Total

F
re
q
u
n
c
y

Valid

1
5
1
0
5
0 in
d
c
av
n
u
id
c
a
p
o
z
ite
m
d
ia
n
a
v
69

v pozitie finala mov

Valid

indica
nu indica
Total

Frequency
25
7
32

Percent
78,1
21,9
100,0

Valid Percent
78,1
21,9
100,0

Cumulative
Percent
78,1
100,0

F
re
q
u
n
cy

v
p
o
z
i
t
e
fi
n
a
l
m
o
v
2
5
2
0
1
5
1
0
5
0 in
d
c
av
n
u
i
d
c
a
p
o
z
it
e
fi
n
a
lm
o
v

n ceea ce privete poziia sunetului G, n cazul n care acesta este pozi ionat la
nceputul cuvntului, procentajul este urmtorul, 75% dintre subieci prezint tulburri de
pronunie, acest procent fiind concretizat n 24 de subieci, iar 25% nu prezint aceste tulburri,
ceea ce nseamn c 8 subieci nu au tulburri de pronunie. n cazul acestui sunet, unul dintre
sunetele pereche cu care poate fi nlocuit este C, din punct de vedere al percep iei fonematice,
acest aspect conducnd la nlocuire sau la omisiuni din partea subiecilor.

70

g
p
o
z
i
t
e
n
i
t
a
l
g
a
n
d
c
2
5
2
0
g pozitie initiala gandac

indica
nu indica
Total

Percent
75,0
25,0
100,0

Valid Percent
75,0
25,0
100,0

Cumulative
Percent
75,0
100,0

F
re
q
u
n
c
y

Valid

Frequency
24
8
32

1
5
1
0
5
0 in
d
c
a
n
u
id
c
a
g
p
o
z
ite
n
ita
lg
a
n
d
c

i n cazul n care acest sunet este pozi ionat median, procentajele sunt similare primei
situaii, ceea ce nseamn c pot exista carene n ceea ce privete percep ia acestuia sau
deformri n plan expresiv. Este foarte important s se intervin n ceea ce prive te corec ia
sunetelor deficitare de timpuriu, tocmai pentru a mpiedica encriptarea eronat si expunerea n
plan grafic n manier similar.

71

g pozitie mediana unguent

Valid

indica
nu indica
Total

Frequency
24
8
32

Percent
75,0
25,0
100,0

Valid Percent
75,0
25,0
100,0

Cumulative
Percent
75,0
100,0

F
re
q
u
n
c
y

g
p
o
z
i
t
e
m
d
i
a
n
u
n
g
e
n
t
2
5
2
0
1
5
1
0
5
0 in
d
c
a
n
u
i
d
c
a
g
p
o
z
ite
m
d
ia
n
u
n
g
e
n
t

n situaia n care acest sunet este n pozi ie final, procentele sunt urmtoarele, 78,1%
pentru varianta indic, o pronunie defectuoas concretizata ntr-un numr semnificativ de
subieci, respectiv 25 i cel de-al doilea procent pentru varianta nu indic este de 21,9%, ceea
ce nseamn c 7 dintre subieci nu prezint carene n planul pronuniei. Numrul subiec ilor
care nu prezint carene n planul pronuniei este semnificativ sczut n raport cu cellalt. n
cazul n care acest sunet se afl la finalul cuvntului n cele mai multe situaii, acesta este omis i
din cauza imposibilitii perceptive.

72

g
p
o
z
i
t
e
fi
n
a
l
p
e
d
a
g
o
2
5
2
0
g pozitie finala pedagog

indica
nu indica
Total

Percent
78,1
21,9
100,0

Valid Percent
78,1
21,9
100,0

Cumulative
Percent
78,1
100,0

F
re
q
u
n
cy

Valid

Frequency
25
7
32

1
5
1
0
5
0 in
d
c
a
n
u
id
c
a
g
p
o
z
it
e
fi
n
a
lp
e
d
a
g
o

n ceea ce privete sunetul C, ultimul sunet avut n vedere n partea de cercetare,


procentele sunt asemntoare pentru fiecare poziie ca n cazul sunetului G, ceea ce nseamn
c exist o oarecare influen a celor dou sunete vizavi de modul n care formeaz pereche, ns
acest lucru poate s conduc la confuzii.
n situaia n care sunetul C se afl n poziie iniial, procentele sunt urmtoarele,
71,9%, ceea ce reprezint 23 de subieci care prezint tulburri de pronunie i 28,1% reprezentat
de 9 subieci care nu prezint aceste tulburri, n condiiile n care cuvntul care a fost folosit
pentru testare este unul simplu, bisilabic i consoana C este urmat de o vocal ceea ce
contribuie la o acustic mult mai clar a sunetului.

73

c pozitie initiala carte

Valid

indica
nu indica
Total

Frequency
23
9
32

Percent
71,9
28,1
100,0

Valid Percent
71,9
28,1
100,0

Cumulative
Percent
71,9
100,0

F
re
q
u
n
c
y

c
p
o
z
i
t
e
n
i
t
a
l
c
a
r
t
e
2
5
2
0

1
5
1
0
5
0 in
d
c
ac
n
u
i
d
c
a
p
o
z
ite
n
ita
lc
a
r
te
n cel de-al doilea caz, pozi ionarea sunetului C n pozi ie median, are procentele

similare primei situaii, respectiv 71,9 i 28,1%, poziia sunetului este tot ntre vocale, neexistnd
un grad de dificultate sporit n ceea ce privete perceperea acestuia i totodat nu exist
combinaii consonantice care sa i ngreuneze partea de pronunie, acest aspect conducnd la
ideea de imposibilitate perceptiv, de encriptare i expunere n plan expresiv, n maniera
corespunztoare.
74

c pozitie mediana acasa

Valid

indica
nu indica
Total

Frequency
23
9
32

Percent
71,9
28,1
100,0

Valid Percent
71,9
28,1
100,0

Cumulative
Percent
71,9
100,0

F
re
q
u
n
c
y

c
p
o
z
i
t
e
m
d
i
a
n
a
c
s
a
2
5
2
0
1
5
1
0
5
0 in
d
c
ac
n
u
id
c
a
p
o
z
ite
m
d
ia
n
a
c
s
a
c pozitie finala mac

Valid

indica
nu indica
Total

Frequency
23
9
32

Percent
71,9
28,1
100,0

Valid Percent
71,9
28,1
100,0

75

Cumulative
Percent
71,9
100,0

F
re
q
u
n
c
y

c
p
o
z
i
t
e
fi
n
a
l
m
a
c
2
5
2
0
1
5
1
0
5
0 in
d
c
ac
n
u
i
d
c
a
p
o
z
ite
fi
n
a
lm
a
c

Tulburrile de psihomotricitate
Psihomotricitatea este considerat n literatura de specialitate ca o funcie complex, o
aptitudine care integreaz att aspecte ale activitii motorii, ct i manifestri ale funciilor
perceptive.
Conduitele psihomotorii ale fiecrui individ evolueaz n funcie de nzestrarea sa
aptitudinal, de gradul de dezvoltare fizic i intelectual i de influenele educative crora a fost
supus pe tot parcursul copilriei. Ca funcie complex ce determin reglarea comportamentului
uman, psihomotricitatea include participarea diferitelor procese i functii psihice care asigur
att recepia informaiilor ct i execuia adecvat a actelor de rspuns. Prin componentele sale
de baz, psihomotricitatea face posibil adaptarea pragmatic (nvarea tehnicilor profesionale,
manuale, intelectuale), adaptarea social (modaliti de comunicare interpersonal), adaptarea
estetic (tehnici de expresie corporal), adaptarea educativ.
Astfel, studiul psihomotricitii este considerat primordial n organizarea procesului
instructiv-educativ-recuperator pentru toate vrstele i tipurile de deficieni, ca i pentru
persoanele obinute. Educarea psihomotricitii deine un loc important n terapeutica
educational, dac inem cont de faptul c deficiena mintal este asociat, n general, cu
76

deficiena motric. n general, deficiena de intelect presupune lipsa echipamentului psihologic


al primei copilrii, ceea ce impune ca printr-o educaie sistematic s se reia i s se completeze
achiziiile privitoare la mecanismele motorii i psihomotrice care constituie baza pentru toate
mecanismele mentale, pregtind formele de activitate intelectual superioar.
Psihomotricitatea denumete, generic, orice aciune motorie, atitudine sau model
comportamental care se afl sub influena proceselor psihice, cele dou laturi ale sale (motorie i
psihic) neputnd fi separate.
Deficienele psihomotorii sunt tulburri ale relaiilor normale ale persoanei cu mediul,
determinate de insuficiena de conjugare a forelor motrice cu cele psihice n realizarea aciunii,
ca rezultat al unor insuficiene perceptive, senzoriale, intelectuale i motrice care diminueaz
capacitatea de recepie a informaiilor, precum i execuia adecvat a actului de rspuns.
Insuficienele senzoriale, perceptive, cele motorii i intelectuale duc la tulburri ale
controlului i coordonrii micrii din care rezult o calitate necorespunztoare a micrii
corporale i dificulti de psihomotricitate, care perturb adaptarea i integrarea corespunztoare
la mediu. Combinarea diferit, de la caz la caz, a tulburrilor motrice, senzorio perceptive i
psihice determin o conduit specific, individual, care se caracterizeaz prin insuficiene,
incapaciti, dificulti, care dau un tablou complex deficienelor psihomotorii.

Statistics
testul decupaj
N
Valid
Missing

32
0

77

t
e
s
u
l
d
e
c
u
p
a
j
1
2
1
0
testul decupaj

Valid

5 puncte
6 puncte

Frequency
10
2

Percent
31,3
6,3

Valid Percent
31,3
6,3

Cumulative
Percent
31,3
37,5

7 puncte

12

37,5

37,5

75,0

8 puncte

15,6

15,6

90,6

9 puncte

9,4

9,4

100,0

Total

32

100,0

100,0

F
re
q
u
n
c
y

8
6
4
2
05
p
u
n
c
te6
p
u
n
c
tet
7
p
u
n
c
t
e
8
p
u
n
c
t
e
9
p
u
n
c
t
e
e
s
u
ld
e
c
u
p
a
j
Conform datelor prezente n interiorul tabelului, exist aspecte careniale ale

psihomotricitii, date fiind procentele. Astfel, majoritatea subiecilor s-au apropiat de valoarea
medie din cadrul tabelului, frecvenele cele mai crescute fiind cele pentru un punctaj redus, ceea
ce implic faptul c tulburrile din sfera psihicului se transpun n planul senzorio perceptiv i
determin o conduit motric precar a indivizilor. Doar 8 indivizi, asociai unui procent de 25%
au primit scoruri peste medie.
Psihomotricitatea reprezint o interdependen a mai multor arii, acest fapt implicnd
considerentul c dac n una dintre acestea exist carene, o s apar dificulti i n altele i vor
fi transpuse n plan executoriu, respectiv n imposibiliatatea de a desfaura anumite sarcini,
exerciii.
78

Frecvena n cazul lateralitii este cu dominan dreapta. Astfel, n cazul lateralit ii la


nivelul minii s-au folosit itemii: aruncarea cu mingea, ntoarcerea detepttorului, rsucirea
unei chei, perierea dinilor, pieptnatul prului, ntoarcerea butonului de nchidere a uii,
tergerea nasului, tierea cu foafeca, tierea cu un cuit i scrisul. Procentajul arat c majoritatea
subiecilor sunt dreptaci n realizarea activitilor prezentate anterior.

aruncarea cu mingea

Valid

dreapta
stanga
Total

Frequency
29
3
32

Percent
90,6
9,4
100,0

Valid Percent
90,6
9,4
100,0

Cumulative
Percent
90,6
100,0

a
r
u
n
c
a
r
e
c
u
m
i
n
g
e
a
3
0
2
5

F
re
q
u
n
c
y

2
0
1
5
1
0
5
0d
re
a
p
ta
s
ta
n
g
r
u
n
c
a
r
e
c
u
m
in
g
e
a
79

r
a
s
u
c
i
r
e
a
u
n
e
i
c
h
e
i
3
0
2
5
rasucirea unei chei

Valid

dreapta
stanga
Total

Frequency
29
3
32

Percent
90,6
9,4
100,0

Valid Percent
90,6
9,4
100,0

Cumulative
Percent
90,6
100,0

F
re
q
u
n
cy

2
0
1
5
1
0
5
0d
re
a
p
tr
n
g
a
a
s
u
c
ir
e
a
u
n
e
ic
h
e
ista
intoarcerea desteptatorului

i
n
t
o
a
r
c
e
r
a
d
e
s
t
p
t
a
o
r
u
l
i
3
0
2
5
dreapta
stanga
Total

Percent
90,6
9,4
100,0

Valid Percent
90,6
9,4
100,0

Frequncy

Valid

Frequency
29
3
32

Cumulative
Percent
90,6
100,0

2
0
1
5
1
0
5
0d
r
e
a
p
ti
n
g
a
n
t
o
a
r
c
e
r
a
d
e
s
t
p
t
a
o
r
u
lista
80

perierea dintilor
Cumulative
Percent
90,6
100,0

p
e
r
i
e
a
d
i
n
t
l
o
r
3
0
2
5

Valid

dreapta
stanga
Total

Frequency
29
3
32

Percent
90,6
9,4
100,0

Valid Percent
90,6
9,4
100,0

F
re
q
u
n
c
y

2
0
1
5
1
0
5
0d
re
a
p
tp
e
rie
a
d
in
tlo
rstang
scrisul

Valid

dreapta
stanga
Total

Frequency
29
3
32

Percent
90,6
9,4
100,0

Valid Percent
90,6
9,4
100,0

81

Cumulative
Percent
90,6
100,0

s
c
r
is
u
l

Freq
un
cy

3
0
2
5
2
0
1
5
1
0
5
0d
r
e
a
p
ts
n
g
a
c
r
is
u
lsta
n cazul stabilirii lateralitii, la nivelul ochiului s-au folosit drept itemi de testare: cartea,

telescopul i puca-jucrie. Subiecii, preponderent au folosit ochiul drept n favoarea realizrii


sarcinilor avute n vedere.

cartea

Valid

drept
stang
Total

Frequency
24
8
32

Percent
75,0
25,0
100,0

Valid Percent
75,0
25,0
100,0

82

Cumulative
Percent
75,0
100,0

c
a
r
t
e
a

Freq
un
cy

2
5
2
0
1
5
1
0
5
0d
r
e
p
tc
n
g
a
r
t
e
asta

t
e
ls
c
o
p

telescop

Valid

drept
stang
Total

Frequency
24
8
32

Percent
75,0
25,0
100,0

Valid Percent
75,0
25,0
100,0

Cumulative
Percent
75,0
100,0

F
re
q
u
n
cy

2
5
2
0
1
5
1
0
5
0d
re
p
tt
e
ls
c
o
pstang
83

pusca-jucarie

Valid

drept
stang
Total

Frequency
25
7
32

Percent
78,1
21,9
100,0

Valid Percent
78,1
21,9
100,0

Cumulative
Percent
78,1
100,0

p
u
s
c
a
ju
c
a
r
ie

Freq
un
cy

2
5
2
0
1
5
1
0
5
0d
r
e
p
tp
s
ta
n
g
u
s
c
a
ju
c
a
r
ie
n cazul stabilirii lateralitii la nivelul piciorului s-au folosit ca itemi: otronul i

aruncarea mingii. n urma acestor activiti s-a constat c 29 de subiec i dintr-un total de 32 de
subieci au folosit piciorul stng.

sotron

Valid

dreaptul
stangul
Total

Frequency
29
3
32

Percent
90,6
9,4
100,0

Valid Percent
90,6
9,4
100,0

84

Cumulative
Percent
90,6
100,0

s
o
t
r
n

Freq
un
cy

3
0
2
5
2
0
1
5
1
0
5
0d
r
e
a
p
t
u
ls
s
t
a
n
g
u
l
o
t
r
n
aruncarea mingii
Frequency
29
3
32

Percent
90,6
9,4
100,0

Valid Percent
90,6
9,4
100,0

Cumulative
Percent
90,6
100,0

a
r
u
n
c
a
r
e
m
i
n
g
i
3
0
2
5

Valid

dreptul
stangul
Total

F
re
q
u
n
cy

2
0
1
5
1
0
5
0d
r
e
p
tu
la
n
g
u
l
r
u
n
c
a
r
e
m
in
g
ista
85

Tulburrile de dislexie-disgrafie
Sfera limbajului este strns legat de partea de motricitate, astfel c n momentul n care
o sa fie identificate aspecte motrice deficitare, o s apar i carene n sfera limbajului
concretizate n tulburri de pronunie asimilate dislaliilor, o s apar tulburri n sfera scrisului,
respectiv disgrafia i a cititului, aici fiind menionat dislexia. Apar caren e n ceea ce privete
decriptarea corespunztoare a sunetelor i totodat a formei grafemelor. Conform acestor
aspecte, psihomotricitatea este n strns legatur cu toate aspectele care vizeaz latura
limbajului i mai ales, n cazul studiului realizat este mult mai pregnant acest aspect, n cazul
deficienilor mintal.

Statistics

Valid
Missi
ng

inlocuire
sau
substituire
de litere si
grafeme
32

omisiuni
specific
e
de
litere,
grafeme
si silabe
32

adaugiri
de litere
si
grafeme
32

deforma
ri
de
cuvinte
32

contopiri
de
cuvinte
in scris
citit
32

prezenta
dizortografi
ilor
32

neregularit
ati
dimension
ale si de
ordonare
32

confuzii
dintre
litere si
grafeme
32

inlocuire sau substituire de litere si grafeme

Valid

inlocuieste
nu inlocuieste

Frequency
16
16

Percent
50,0
50,0

Valid Percent
50,0
50,0

Total

32

100,0

100,0

86

Cumulative
Percent
50,0
100,0

F
re
q
u
n
cy

i
n
l
o
c
u
i
r
e
s
a
u
s
b
s
t
i
u
r
e
d
l
i
t
e
r
s
i
g
r
a
f
e
m
2
0
1
5
1
0
5
0i
in
o
c
u
ie
s
te
u
ia
lf
o
c
u
ie
s
t
n
llo
c
u
ir
s
a
u
s
b
s
t
iu
r
e
d
lit
e
r
s
in
g
r
e
m

deformari de cuvinte

Valid

deformeaza
nu deformeaza

Frequency
17
15

Percent
53,1
46,9

Valid Percent
53,1
46,9

Total

32

100,0

100,0

87

Cumulative
Percent
53,1
100,0

F
re
q
u
n
cy

d
e
f
o
r
m
a
r
i
d
e
c
u
v
i
n
t
e
2
0
1
5

1
0
5
0d
e
fo
rm
e
a
zd
n
u
d
e
fo
rm
e
a
z
e
fo
r
m
a
r
id
e
c
u
v
in
t
e

contopiri de cuvinte in scris citit

Valid

contopeste
nu contopeste

Frequency
15
17

Percent
46,9
53,1

Valid Percent
46,9
53,1

Total

32

100,0

100,0

88

Cumulative
Percent
46,9
100,0

F
re
q
u
n
cy

c
o
n
t
p
i
r
d
e
c
u
v
i
n
t
e
i
n
s
c
r
i
s
c
t
i
2
0
1
5

1
0
5
0c
o
n
tp
e
s
to
n
c
o
n
tp
e
s
t
c
n
t
p
ir
d
e
c
u
v
in
t
e
in
s
c
r
is
c
iu
t

neregularitati dimensionale si de ordonare

Valid

prezinta
nu prezinta

Frequency
24
8

Percent
75,0
25,0

Valid Percent
75,0
25,0

Total

32

100,0

100,0

89

Cumulative
Percent
75,0
100,0

Freq
uncy

n
e
r
g
u
l
a
r
i
t
a
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
s
i
d
e
o
r
d
o
n
a
r
e
2
5
2
0
1
5
1
0
5
0n
p
r
e
z
in
t
a
n
u
p
r
e
z
ir
n
t
a
e
r
g
u
la
r
it
a
id
m
e
n
s
io
n
a
le
s
id
e
o
r
d
o
n
a
e

confuzii dintre litere si grafeme

c
o
n
f
u
z
i
d
n
t
r
e
l
i
t
e
r
s
i
g
r
a
f
e
m
2
0
1
5
prezinta
nu prezinta

Percent
56,3
43,8

Valid Percent
56,3
43,8

Total

32

100,0

100,0

Cumulative
Percent
56,3
100,0

F
re
q
u
n
cy

Valid

Frequency
18
14

1
0
5
0p
re
z
in
ta
n
u
p
re
z
in
ta
c
o
n
f
u
z
id
n
t
r
e
lit
e
r
s
ig
r
a
f
e
m

n ceea ce privete aspectele care vizeaz dislexo-disgrafia, procentajele pentru indicele


care vizeaz nlocuirea sau substituirea de litere i grafeme sunt egale, acest lucru avnd o
semnificaie semnificativ, deoarece implic carene n ceea ce privete internalizarea
90

corespunztoare a sunetelor aferente grafemelor, ceea ce o s conduc ctre greeli pregnante


att n sfera expresiv ct i n partea de scriere i o dobndire defectuoas a patternurilor care
definesc diferite lucruri. Limbajul activ poate fi afectat, ceea ce nseamn c o s fie perpetuate
greeli n sfera pronuniei.
Este foarte important de menionat faptul c este necesar o atenie asupra dezvoltrii
limbajului expresiv i receptiv pentru a nu interveni foarte mult pe partea de educare, acest lucru
necesitnd mai multe resurse i eforturi. Substituirea se realizez cu un sunet parazit tocmai
pentru a-i facilita persoanei, procesul comunicaional ns, acest aspect intr ntr-o oarecare
rutin defectuoas i greu de corectat ulterior.
n ceea ce privete partea de deformri, procentele sunt mai mari pentru partea
afirmativ, n comparaie cu cea negativ, respectiv 53,1% dintre subieci deformeaz cuvintele,
iar 46,9% nu fac acest lucru. Procentajul care indic numrul persoanelor care deformeaz
cuvintele este unul semnificativ crescut i reiese din acest aspect c i n cazul anterior, o
incapacitate de asimilare corespunztoare a modelului grafic i totodat a modelului acustic,
existnd aspecte de confuzii ntre sunete pereche.
i n ceea ce privete contopirea literelor, a cuvintelor n scris, exist procentaje foarte
crescute pentru ideea pozitiv de contopire, astfel c aproape jumtate dintre subieci realizeaz
contopiri i deformri n scris i citit. Acest aspect ine foarte mult de partea de psihomotricitate,
aa cum am reamintit exist o interdependen ntre sfera motric i cea psihic, respectiv de
intelect.
Actul grafic este un act complex, care presupune organizarea limbajului verbal,
codificarea mesajului pe baza codului lingvistic, sonor i apoi transferul acestui proces ntr-un alt
cod, cel al semnelor lingvistice. Scrierea este o sintez a limbajului oral, interior i a modalit ii
grafice a acestora. Concretiznd aceste aspecte, carenele n planul capacitii de scriere sunt
determinate oarecum i de condiiile psihice i motrice, acest lucru conducnd la validarea
ipotezei conform creia psihomotricitatea are implicaii n planul grafic.
n acest caz, exist imposibilitatea din partea subiecilor de a identifica corespunztor
forma, mrimea i ncadrarea n spaiu delimitat a cuvintelor, nu

este sesizat din partea

acestora, necesitatea delimitrii n sfera scrisului.


Aceste erori pot fi cauzate i de prezena unui ritm si a unei fluen e n planul expresiv
defectuoase, practic exist o interrelaionare ntre planul motric , psihic i al limbajului, astfel
91

aspectele de psihomotricitate se concretizeaz i n planul grafic i influeneaz astfel, partea de


grafie n manier direct.
Aceste aspecte care vizeaz dislexia i disgrafia apar ca urmare a existenei unor factori
psihopedagogici necorespunztori sau neadecvai la structura psihic a subiectului, a
insuficienelor n dezvoltarea psihic a personalitii, a modificrilor morfofuncionale de la
nivelul sistemului nervos central i a deteriorrii unor funcii din cadrul sistemului psihic uman,
a deficienelor spaio-temporale i a psihomotricitii, a unor condiii cu caracter genetic, a
nedezvoltrii vorbirii sau a deteriorrii ei i care se manifest prin apariia de confuzii frecvente
ntre grafemele i literele asemntoare, inversiuni, adugiri, omisiuni, contopiri, substituiri de
cuvinte i chiar sintagme, deformri de litere i de grafeme, plasarea defectuoas n spa iul
paginii a grafemelor, nenelegerea complet a celor citite sau scrise, lipsa de coeren logic a
ideilor n scris i n final, neputina de a dobndi abilitile corespunztoare vrstei, dezvoltrii
psihice i instruciei.
n ceea ce privete aspectul care vizeaz neregularitile dimensionale i de ordonare n
planul grafic, procentajele sunt urmtoarele: n 75% dintre cazuri, respectiv n cazul a 24 de
subieci apar aspecte deficitare n planul ordonrii i al dimensionrii literelor i al cuvintelor,
acest lucru fiind concretizat n imposibilitatea de a pstra constana, mrimea literelor, rndurile.
n cazul vrstei subiecilor asupra crora s-a realizat testarea este important de surprins
faptul c aspectele caracteristice deficienei mintale au un impact semnificativ asupra capacitii
grafice.
Aspectele de confuzie ntre grafeme, litere, sunt cauzate tot de o imposibilitate de
decriptare corespunztoare a acestora, ceea ce o s conduc la confuzii, la nlocuiri cu sunete i
grafeme pereche, la nlocuiri cu litere i sunete parazite care apar ca i substitut pentru sunetele
i grafemele optime. Aceste aspecte de confuzie ntre grafeme sunt determinate totodata i de
carene n ceea ce privete dezvoltarea unui sim acustic optim, concretizat ntr-un auz fonematic
defectuos. Procentul aferent frecvenei acestei situaii este destul de mare, ceea ce implic faptul
c un numr destul de ridicat de deficieni mintal au ca i caracteristici, aspectele amintite
anterior din sfera disgrafiei.

Corelaii
92

Ipoteza 1: Se prezum c la deficienii de intelect, manifestarea tulburrilor dislexodisgrafice este influenat de prezena i gravitatea tulburrilor n sfera psihomotricitii.
Correlations

psihomotricitate Pearson Correlation

psihomot
ricitate
1

tullb_
disgrafice
,650**

Sig. (2-tailed)
N
tullb_disgrafice

,009
32

32

Pearson Correlation

,650**

Sig. (2-tailed)

,009

32

32

**.
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

n scopul verificrii dac manifestarea tulburrilor dislexo-disgrafice este influen at de


prezena i gravitatea tulburrilor n sfera psihomotricitii la deficien ii de intelect am aplicat
Corelaia Pearson. Conform rezultatelor obinute, apariia tulburrilor dislexo-disgrafice este
influenat de prezena i gravitatea tulburrilor n sfera psihomotricitii.
Conform tabelului de mai sus, observm c tulburrile din sfera psihomotricit ii
influeneaz apariia tulburrilor disgrafice, n sensul c, corelaia Pearson indic un coeficient
de corelaie ,650 avnd o asociere semnificant.
Deasemenea, observm c gradul de libertate p este mai mic dect 0.05, iar n acest
test p= 0,009, atunci considerm c ipoteza este confirmat i valid.
Ipoteza 2: Se prezum c la deficienii de intelect, existena tulburrilor n sfera
limbajului oral (tulburri de pronunie i tulburri de ritm i fluen) au un impact negativ asupra
nsuirii scris-cititului.
n scopul verificrii dac existena tulburrilor n sfera limbajului oral are un impact
negativ asupra scris-cititului am aplicat corelaia Pearson. Conform rezultatelor ob inute,
existena tulburrilor de pronunie i a celor de ritm i fluen influeneaz nsuirea scriscititului.
Conform tabelului de mai jos, observm c, coeficientul de corelaie, Pearson este egal cu
,701 ceea ce nseamn c tulburrile dislalice influeneaz tulburrile disgrafice n mare msur.

93

Correlations

tullb_disgrafice Pearson Correlation

tullb_
disgrafice
1

tulb_dislalice
,701**

Sig. (2-tailed)
N
tulb_dislalice

,010
32

32

Pearson Correlation

,701**

Sig. (2-tailed)

,010

32

32

**.
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Deasemenea, observm c gradul de libertate p=0,01 este mai mic decat 0,05 ceea ce
nseamn c, corelaia este valid i semnificant, deci ipoteza este confirmat.

6.7. Concluzii

94

Este important de surprins faptul c n cazul deficienilor mintal, nc de la nceputul


nvrii vorbirii, intervin o serie de greuti care dezvolt defec iuni n observarea exact a
modului cum se produce pronunia pentru a o putea imita corect. Dac n emiterea unor cuvinte
se manifest o neclaritate mai puin evident, ns sesizabil, n maniera individual, n
propoziii i fraze, confuzia o s fie mai mare, mai pronunat.
Majoritatea deficienelor de limbaj se datoreaz insuficienei intelectuale, analizei i
sintezei deficitare, incapacitii de a efectua generalizri, abstractizri

i comparaii ntre

fenomenele realitii nconjurtoare. Exist o interdependent ntre cele dou sfere, respectiv
inteligena i limbajul.
Dac deficiena intelectual poate determina o serie de tulburri ale limbajului, la rndul
lor, acestea influeneaz producia inteligenei, iar acest aspect influeneaz partea de operare n
plan mintal.
Studiul psihomotricitii este considerat primordial n organizarea procesului instructiveducativ-recuperator pentru toate vrstele i tipurile de deficieni, ca i pentru persoanele
obinute. Educarea psihomotricitii deine un loc important n terapeutica educational, dac
inem cont de faptul c deficiena mintal este asociat, n general, cu deficien a motric. n
general, deficiena de intelect presupune lipsa echipamentului psihologic al primei copilrii, ceea
ce impune ca printr-o educaie sistematic s se reia i s se completeze achizi iile privitoare la
mecanismele motorii i psihomotrice care constituie baza pentru toate mecanismele mentale,
pregtind formele de activitate intelectual superioar.
Psihomotricitatea denumete, generic, orice aciune motorie, atitudine sau model
comportamental care se afl sub influena proceselor psihice, cele dou laturi ale sale (motorie i
psihic) neputnd fi separate.
Insuficienele senzoriale, perceptive, cele motorii i intelectuale duc la tulburri ale
controlului i coordonrii micrii din care rezult o calitate necorespunztoare a micrii
corporale i dificulti de psihomotricitate, care perturb adaptarea i integrarea corespunztoare
la mediu. Combinarea diferit, de la caz la caz, a tulburrilor motrice, senzorio perceptive i
psihice determin o conduit specific, individual, care se caracterizeaz prin insuficiene,
incapaciti, dificulti, care dau un tablou complex deficienelor psihomotorii.
Sfera limbajului este strns legat de partea de motricitate, astfel c n momentul n care
o s fie identificate aspecte motrice deficitare, o s apar i carene n sfera limbajului
concretizate n tulburri de pronunie asimilate dislaliilor, o s apar tulburri n sfera scrisului,
95

respectiv disgrafia i a cititului, aici fiind menionat dislexia. Apar caren e n ceea ce privete
decriptarea corespunztoare a sunetelor i totodat a formei grafemelor. Conform acestor
aspecte, psihomotricitatea este n strns legtur cu toate aspectele care vizeaz latura
limbajului i mai ales, n cazul studiului realizat este mult mai pregnant acest aspect n cazul
deficienilor mintal.

BIBLIOGRAFIE
96

1.

Bonchi, E., (2004), Psihologia copilului, Editura Universitii, Oradea

2.

Bonchi, E., Secui, M. (2004), Psihologia vrstelor, Editura Universitii, Oradea

3.

Calavrezo, C., 1967, Metode i procedee pentru corectarea disgrafiei i dislexiei,


n Tulburrile limbajului scris , Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti

4.

Creu, T., (1994), Psihologia vrstelor, TUB, Bucureti

5.

Creu, T., (2001), Pihologia vrstelor, Editura Credis, Bucureti

6.

Creu, T., (2009), Psihologia vrstelor, Editura Polirom, Iai

7.

Punescu, C., (1976), Deficiena mintal i procesul nvrii, Editura Didactic i


pedagogic, Bucureti

8.

Piaget, J., Inhelder, B., (1976), Psihologia copilului, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti

9.

Radu, Gh., (1999), Introducere n psihopedagogia colarilor cu handicap, Editura ProHumanitate, Bucureti

10. Radu, Gheorghe, (2000), Psihopedagogia colarilor cu handicap mintal, Editura Pro
Humanitate, Bucureti
11. Radu, Gheorghe, Bratu, M., (2011), Deficiena de intelect, n Verza, E., Verza, F., E.,
Tratat de psihopedagogie special, Editura Universitii din Bucureti
12. Radu, I., D., (2000), Educaia psihomotorie a deficienilor mintal, Editura Pro
Humanitate, Bucureti
13. Roca, M., (1967), Psihologia deficienilor mintali, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti
14. chiopu, U., Verza, E., (1997), Psihologia vrstelor, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti
15. Verza, E., (1970), Caracteristile dislexiei i disgrafiei la colari, n Analele Universitii
Bucureti, Psihologie
97

16. Verza, E., (1977), Dislalia i terapia ei, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti
17. Verza, E., (1983), Disgrafia i terapia ei, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti,
18. Verza, E., (2003), Tratat de logopedie, vol.I, Editura Fundaiei Humanitas, Bucureti
19. Verza, E., (2009), Tratat de logopedie, vol.II, Editura Semne, Bucureti
20. Verza, E., Verza, F., E., (2000), Psihologia vrstelor, Editura Pro Humanitas, Bucureti
21. Verza, E., Verza, F., E., (2011), Tratat de psihopedagogie special, Editura
Universitar, Bucureti
22. Verza, F., E., (2002), Introducere n psihopedagogia special i n asistena social,
Editura Fundaiei HUMANITAS, Bucureti

23. Vrjmas, E., Stnic, C., (1997), Terapia tulburrilor de limbaj, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti
24. Zazzo, R., (1979), Debilitile mintale, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti

ANEXE

Anexa 1

Testul pentru copiere-dictare-citire

Text copiere:

Ghiocelul vestete primvara

Ghi este bolnav. Gheorghi i Ghiocel vin la el.


-Ce bine c ai venit! spune Ghi.
98

Mtua Gherghina i servete cu dulcea.


-Poftim, Gheorghi! Poftim i tu, Ghiocel!
Ce tii despre floarea care are numele tu?
-Vestete primvara, spune Ghiocel.

Text dictare:

Pacea

Mai limpede-i cerul de var,


Mai vesel pornesc s se joace
i gza i mierla pe afar
Cnd lumea triete n pace.
Text citire:

ara mea

ara n care locuiesc se numete Republica Socialist Romnia.


Avem o ar mare frumoas i bogat. Locuitorii ei sunt harnici i pricepui.
Capitala rii noastre este oraul Bucureti.
Eti att de frumoas,
ara mea!
Pentru tine am s muncesc,
An de an, s nfloreti,
ara mea!
99

Anexa 2

Testul decupaj

Acesta este un test cu aplicaie individual i msoar ndemnarea manual n folosirea


unui instrument. Ca material se utilizeaz o foaie de hrtie de 50 cm lungime i 24 cm l ime,
care are imprimate 3 linii, dintre care una ondulat i dou frnte (groase), cu limea de 6,5 mm
i lungimea de 46 cm i o foarfec mic de 10-12 cm lungime, avnd vrfurile rotunjite. Pentru
aplicare, se procedeaz n felul urmtor:
Se arat subiectului foaia de hrtie i foarfeca i i se spune: Iat, ave i aici o foaie de
hrtie pe care sunt imprimate trei linii groase, care ns, nu sunt drepte: prima linie este ondulat
iar celelalte dou sunt frnte i au multe coluri. Iat i o foarfec cu care va trebui s tiai hrtia
prin miklocul fiecrei linii negre. Vei ncepe nti cu prima linie (cea ondulat) si ve i tia pn
v voi spune eu Stop ! Apoi vei trece la celelalte i v vei opri cnd v voi spune Stop!.
100

S avei grij ca atunci cnd tiai linia cu foarfeca s nu ieii din partea neagr. ncepe i s
tiai numai atunci cnd v spun eu i v oprii imediat ce auzii comanda Stop! Ai neles
despre ce este vorba?
Mod de cotare: se numr fragmentele tiate de subiect n fiecare linie i se face totalul
pentru cele trei linii. Fragmentele sunt numerotate, astfel nct totalul lor este uor de determinat.
Fiecare greeal, adic fiecare tietur care a depit partea neagr a fragmentului i a intrat n
partea alba, se scade din suma fragmentelor tiate.

101

102