Sunteți pe pagina 1din 169

REGULAMENT

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Ediia 1

Pagina 1 din 169


Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Aprobat n edina de Senat din data de 31.03.2016

REGULAMENT DE ORGANIZARE I
DESFURARE A CONCURSULUI DE
ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII ALE
UNIVERSITII "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU,
pentru anul universitar 2016-2017

ELABORAT

Secretar Comisie
Admitere

TITLUL TIINIFICNUMELE I PRENUMELE


Prof.dr.ing. Adrian Marius
Pascu - Coordonator

VERIFICAT

Jurist

Jr. Daniela Bdil

FUNCIA

AVIZAT
APROBAT

Adm. Patrimoniu
Rector-Preedinte CA

.l.dr.ing.
Mihai Victor Zerbes
Prof.dr.ing.
Ioan Bondrea

COMPARTIMENT
/DEPARTAMENT

DATA

CCA-ULBS

03.2016

Oficiul Juridic

03.2016

BAC

03.2016

Rectorat-CA

03.2016

SEMNTURA

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Pagina 2 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

LISTA DE DIFUZARE

Numr
exemplar
1.
2.
3.
4.
5.

Denumire structur

Cabinet Prorector-Programe
academice
Cabinet Prorector-Strategie
organizaional si financiara
Cabinet Prorector-Cercetare
tiinific si studii doctorale
Cabinet Prorector - Activiti
studeneti
Facultatea de Teologie

7.

Facultatea de Drept

8.

Facultatea de Litere i Arte

9.

Facultatea de Inginerie

10.

Facultatea de tiine

11.

Facultatea de Medicin

12.

Facultatea de tiine agricole,


Industrie alimentar i Protecia
Mediului

13.

Facultatea de tiine Economice

15.

Numele i prenumele
Prof.dr.ing.
Ioan Bondrea
Prof.dr.
Ioan Marian iplic
Prof.dr.
Livia Ilie
Prof.dr.ing.
Claudiu Kifor
Prof.dr.
Mioara Boncu
Pr.Prof.dr.
Nicolae Chifr
Prof.dr.
Radu-Gheorghe Geamnu
Prof.dr.
Dan Andrei Terian
Prof.dr.ing.
Liviu Ion Roca
Conf.dr.
Angela Maria Bnduc
Conf.dr.
Maria Mihaela Cernuc-Miariu

Cabinet Rector

6.

14.

Data
primirii

Prof.dr.ing.
Camelia Sava
Conf.dr.
Silvia Cristina Mrginean
Prof.dr.
Sorin Radu
Dr.ec. Vasile Mooc

Facultatea de tiine SocioUmane


Director General Administrativ

Semntura

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 3 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

CUPRINS
1

Dispoziii generale ___________________________________________________ 5

Organizarea concursului de admitere ___________________________________ 7

Desfurarea concursului de admitere _________________________________ 12


3.1

nscrierea candidailor _________________________________________________ 12

3.2

Desfurarea probelor de concurs i stabilirea rezultatelor __________________ 17

3.3

Contestaiile, confirmarea ocuprii locurilor i rezultatele finale ______________ 21

Dispoziii finale _____________________________________________________ 23

ANEXE ____________________________________________________________ 25
5.1

Anexa 1 - Tabel sinoptic cu documentele necesare la nscrierea candidailor ___ 25

5.2

Anexa 2 - Echivalarea certificatelor lingvistice _____________________________ 26

5.3

Anexa 3-Criterii de admitere i condiii speciale-FACULTATEA DE TEOLOGIE __ 27

5.4

Anexa 4-Criterii de admitere i condiii speciale-FACULTATEA DE DREPT _____ 33

5.5

Anexa 5-Criterii de admitere i condiii speciale-FACULTATEA DE LITERE I ARTE


45

5.6
Anexa 6-Criterii de admitere i condiii speciale-FACULTATEA DE TIINE SOCIOUMANE ___________________________________________________________________ 57
5.7

Anexa 7-Criterii de admitere i condiii speciale-FACULTATEA DE INGINERIE __ 67

5.7.1 ANEXA 7.1 LIsta olimpiadelor naionale din aria curricular Tehnologii _________________ 78
5.7.2 ANEXA 7.2 Procedura tehnic de organizare, desfurare a concursului i corectare a lucrrilor
pentru candidaii care susin admitere de Tipul I __________________________________________ 79
5.7.3 ANEXA 7.3 Tematica probei de matematic - admitere 2016 __________________________ 84

5.8

Anexa 8-Criterii de admitere i condiii speciale-FACULTATEA DE TIINE _____ 86

5.8.1
5.8.2

5.9

Anexa 8.1 Condiii de admitere n anul universitar 2016-2017 __________________________ 93


Anexa 8.2 Condiii de admitere la programul de studiu Educaie Fizic i Sportiv _________ 99

Anexa 9-Criterii de admitere i condiii speciale-FACULTATEA DE MEDICIN __ 111

5.10 Anexa 10-Criterii de admitere i condiii speciale-Facultatea DE tiine Agrigole,


Inginerie Alimentar i Protecia Mediului (AIAPM)_____________________________ 120
5.11 Anexa 11-Criterii de admitere i condiii speciale-FACULTATEA DE TIINE
ECONOMICE _____________________________________________________________ 126
5.11.1
2017
5.11.2

5.12

Anexa 11.1 Oferta educaional a Facultii de tiine Economice n anul universitar 2016137
Anexa 11.2 - Date privind candidatul __________________________________________ 138

Anexa 12-Criterii de admitere i condiii speciale-COALA DOCTORAL______ 141

5.12.1
Anexa 12.1. Calendarul de desfurare a concursului de admitere la studii universitare de
doctorat 145
5.12.2
Anexa 12.2. Actele necesare pentru nscrierea la doctorat _________________________ 146
5.12.2.1 Anexa 12.2 A. Cerere de nscriere la studii universitare de doctorat ________________ 146
5.12.2.2 Anexa 12.2B ___________________________________________________________ 147
5.12.3
Anexa 12.3. Cerinele i tematica examenului de competen lingvistic ______________ 149
5.12.4
Anexa 12.4 . Structura proiectului de cercetare doctoral __________________________ 151
5.12.5
Anexa 12.5 . Propunere de procedur de examen de specialitate ___________________ 152
3

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 4 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.12.6
Anexa 12.6 - PROCES-VERBAL privind rezultatele concursului de admitere la studii
universitare de doctorat ____________________________________________________________ 153
5.12.7
Anexa 12.7 - OFERTA EDUCAIONAL A COLII DOCTORALE INTERDISCIPLINARE A
UNIVERSITII LUCIAN BLAGA DIN SIBIU ___________________________________________ 154

5.13 Anexa 13-Criterii de admitere i condiii speciale-Departamentul pentru Pregtirea


Personalului Didactic (DPPD) - Pentru programele de formare psihopedagogic, n
vederea certificrii competenelor pentru profesia didactic ______________________ 155
5.13.1
5.13.2
5.13.3

Anexa 13.1 - Interviu pentru admiterea la programul de formare psihopedagogic ______ 161
Anexa 13.2 - EXAMEN DE ABSOLVIRE a programului de studii psihopedagogice ______ 162
Anexei 13.3 - Structura unui proiect de cercetare pedagogic ______________________ 163

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 5 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Dispoziii generale

Art. 1. Prezentul regulament a fost elaborat n temeiul art. 142 al. 2 al Legii Educaiei Naionale
(Legea nr. 1/2011), i n conformitate cu articolele 138, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174,
176, 199, 200, 277 i 304 din aceiai Lege a Educaiei Naionale nr. 1/2011, cu modificrile
i completrile ulterioare, precum i cu toate prevederile legale aplicabile, aflate n vigoare la
data ntocmirii:
Ordinul MENCS nr. 3107 din 27 ianuarie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru
privind organizarea admiterii n ciclurile de studii universitare de licen, de master i de
doctorat pentru anul universitar 2016-2017;
Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 133/2000 privind nvmntul universitar i
postuniversitar de stat cu tax, peste locurile finanate de la bugetul de stat, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 441/2001, cu modificrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor i studenilor care au
primit distincii la olimpiadele colare internaionale organizate pentru nvmntul
preuniversitar i a doctoranzilor care au obinut rezultate deosebite n activitatea de
cercetare, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea i desfurarea studiilor
universitare de masterat;
Hotrrea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat;
Art. 2.
(1) La Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu admiterea se organizeaz pentru toate
ciclurile de studii universitare, prin concurs, astfel:
a) pentru ciclul I - studii universitare de licen i ciclul II - studii universitare de
master, admiterea se organizeaz la fiecare facultate a universitii, pe domeniile de
studii de licen, la programele de studii autorizate s funcioneze provizoriu sau care
sunt acreditate conform legii, respectiv la programele de studii universitare de masterat
acreditate n cadrul instituiei de nvmnt superior, n conformitate cu prevederile
legale n vigoare;
b) pentru ciclul III - studii universitare de doctorat, admiterea se realizeaz n cadrul
colii Doctorale, pe domeniile de studii universitare de doctorat aprobate legal n cadrul
acestuia.
(2) De asemenea, se organizeaz admitere prin concurs i pentru urmtoarele tipuri de studii
postuniversitare
a) studii postdoctorale - n cadrul scolii doctorale a universitii, la programele de studii
legal constituite;
b) programe de formare i dezvoltare profesional continu (specializare,
perfecionare etc.) - n cadrul Departamentului de Consultan, Perfecionare i
Formare Continu sau n cadrul facultilor (denumite n continuare coal
postuniversitar), conform ofertei educaionale a acestora, cu respectarea legislaiei n
vigoare;
Art. 3.
(1) Candidaii pot concura, conform ofertei educaionale a universitii, dup caz, pe urmtoarele
tipuri de locuri:
a) fr tax, locurile fiind subvenionate de la bugetul de stat;
b) cu tax, a crei valoare este aprobat anual de Senatul universitii pentru fiecare
program de studii.

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 6 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

(2) Pentru ciclurile de studii universitare (licen, masterat i doctorat) oferta educaional a
universitii poate conine locuri cu tax i locuri fr tax. Pentru celelalte tipuri de
studii (studiile postuniversitare precizate la art. 2 al. 2 din prezentul regulament) colarizarea
se face doar pe locuri cu tax sau finanate din alte surse.
(3) Locurile finanate de la bugetul de stat prin granturi de studii (fr tax) sunt stabilite
anual prin Ordin al ministrului educaiei naionale, pe baza cifrelor de colarizare
aprobate anual prin Hotrre de Guvern.
(4) Numrul total al candidailor declarai admii, att pe locuri subvenionate de la bugetul
de stat, ct i pe locurile cu tax, nu poate depi cifra de colarizare aprobat de ARACIS
pentru fiecare program de studii de licen, respectiv pentru fiecare domeniu de studii
universitare de masterat.
Art. 4. Conform ofertei educaionale a universitii, n funcie de ciclurile de studii universitare,
candidaii pot opta pentru urmtoarele forme de organizare a programelor de studii:
a) nvmnt cu frecven (IF) - pentru studiile de licen (ciclul I), master (ciclul II) i
doctorat (ciclul III);
b) nvmnt cu frecven redus (IFR) - pentru studiile de licen (ciclul I) i master
(ciclul II);
c) nvmnt la distan (ID) - doar pentru studiile de licen (ciclul I).
Art. 5.
(1) Admiterea la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu se realizeaz, pentru fiecare ciclu
de studii universitare (pentru toate tipurile de locuri i formele de organizare a programelor
de studii) i pentru toate tipurile de studii postuniversitare (postdoctorale sau de formare i
dezvoltare profesional continu), cu respectarea legislaiei n vigoare, n baza prezentului
regulament, completat cu prevederile criteriilor specifice / metodologiilor de admitere ale
facultilor componente, colii doctorale i scolii postuniversitare (dup caz).
(2) Consiliile facultilor vor elabora criterii specifice / metodologii proprii privind
organizarea i desfurarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licen i
master, pentru toate formele de organizare a programelor de studii, n funcie de specificul
fiecrei faculti, n conformitate cu prezentul regulament i cu legislaia n vigoare. Pentru
prevederile legate de admiterea la programele de nvmnt cu frecven redus i la
distan facultile se vor consulta i vor colabora cu Departamentul pentru nvmnt la
Distan i Frecven Redus din cadrul universitii.
(3) Pentru studiile universitare de doctorat i studiile postdoctorale, coala Doctoral va
elabora un regulament sau o metodologie de admitere pe baza prezentului regulament
i a legislaiei n vigoare.
(4) Departamentul de consultan, perfecionare i formare continu, respectiv facultile
organizatoare de studii postuniversitare, vor elabora regulamente sau metodologii
proprii de admitere la programele de formare i dezvoltare profesional continu,
particulariznd prevederile prezentului regulament la specificul programelor de studii oferite.
(5) Toate criteriile specifice / metodologiile de admitere menionate anterior (n art. 5) fac
parte integrant din prezentul regulament de admitere i nu pot conine prevederi
contradictorii acestuia. Acestea vor fi fcute publice prin afiare la sediile i pe site-urile
web ale facultilor, colii doctorale i colii postuniversitare.
(6) Criteriile specifice / metodologiile de admitere proprii, anterior menionate (n art. 5), se
vor face publice i vor conine, n mod obligatoriu, informaii referitoare la:
a) oferta educaional, respectiv programele de studii i locurile disponibile pentru toate
formele de organizare a acestora, conform cifrelor de colarizare propuse i/sau
aprobate;
b) calendarul concursului de admitere, pentru fiecare sesiune de concurs, dup caz;
c) proba sau probele concursului de admitere, coninutul i modul/modurile de desfurare
a acesteia/acestora (n scris, oral sau practic - dup caz);
d) tematica i bibliografia aferente fiecrei probe de concurs;
6

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 7 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

e) criteriul/criteriile de selecie a candidailor i criteriile pentru departajarea candidailor


plasai pe ultimul loc, cu aceeai medie (a se vedea art. 6 al. 7 din prezentul regulament);
f) facilitile sau condiiile speciale referitoare la admiterea candidailor la concursul de
admitere (pentru candidaii cu performane deosebite, candidaii de diverse etnii,
candidaii strini etc.);
g) documentele necesare pentru nscrierea candidailor la concursul de admitere (coninutul
dosarului de concurs);
h) taxele de nscriere la concursul de admitere;
i) procedura/procedurile de stabilire a subiectelor pentru probele de concurs, a baremelor
sau grilelor de corectare i modalitile de evaluare/reevaluare a probelor de concurs;
j) comunicarea rezultatelor concursului de admitere (pe probe, provizorii, finale);
k) condiiile n care se depun contestaii i modul de rezolvare a acestora;
l) modalitile de confirmare a locurilor ocupate prin concurs, de renunare la acestea sau
de retragere a dosarelor de concurs;
m) nmatricularea candidailor declarai admii, la studiile pentru care au concurat.

Organizarea concursului de admitere

Art. 6.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

Concursul de admitere poate consta n:


a) susinerea unei/unor probe de concurs, pe baza creia/crora sunt evaluai i
clasificai candidaii;
b) concurs pe baz de dosare, la care aprecierea candidailor se face pe baza notelor
nregistrate n documentele depuse n dosarele de concurs ale acestora;
c) evaluarea mixt a candidailor, lund n considerare att notele obinute la susinerea
probei/probelor de concurs ct i cele nregistrate n documentele depuse la dosarul de
concurs.
n cazurile a) i c), pentru testarea cunotinelor i a capacitilor cognitive ale
candidailor, probele de concurs pot fi scrise sau/i orale. n unele situaii se admit i
probe practice notate. La aceste probe evaluarea candidailor se face cu note de la 1 la
10, putndu-se acorda note ntregi sau note cu maximum 2 (dou) zecimale. Dac se
realizeaz evaluarea pe baz de punctaje, punctajele obinute de candidai se vor
transforma obligatoriu n note, pe baza unui sistem de transformare clar, anunat
candidailor n prealabil.
Dac este cazul, pentru testarea capacitilor artistice sau sportive ale candidailor,
concursul de admitere va conine n mod obligatoriu i o prob practic eliminatorie
(eventual mai multe). Probele eliminatorii se susin anterior celorlalte probe de
concurs i aprecierea candidailor se face doar cu calificativele admis sau respins.
Unele probe practice, cu excepia celor considerate eliminatorii, pot fi notate i luate n
considerare la clasificarea candidailor.
n cazurile b) i c), anterior prezentate, aprecierea candidailor se poate face, dup caz,
doar pe baza mediei generale i/sau a notelor obinute de acetia la examenele de
bacalaureat, licen, respectiv disertaie. n cazul calificativelor obinute de ctre candidai
la studiile efectuate n alte ri, dac documentele de absolvire au fost recunoscute i
echivalate conform legii (a se vedea art. 21 al. 2 din prezentul regulament), notele sau
punctele vor fi transformate n note ale sistemului de notare din Romnia, conform
reglementrilor legale n vigoare.
Nu pot fi luate n calcul mediile sau notele obinute de candidai n anii de studii.
Media minim de admitere n nvmntul superior este 5 (cinci) sau un numr minim
de puncte echivalent. Facultile pot impune, n elaborarea criteriilor specifice de selecie,
plafoane mai mari de medii sub care candidaii s nu poat fi declarai admii.

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 8 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

(7)

(8)
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Admiterea candidailor n nvmntul superior se face n ordinea descresctoare a


mediilor generale obinute la concursul de admitere, n limita locurilor disponibile.
Pentru departajarea candidailor plasai pe ultimul loc, cu aceeai medie, se vor aplica
criteriile special prevzute n acest scop n criteriile specifice / metodologiile de admitere
ale facultilor (vor fi prevzute minimum dou criterii de departajare, astfel nct s nu se
depeasc numrul locurilor alocate).
Durata probelor de concurs scrise este de maximum trei ore.
Conform legii, condiiile de admitere, inclusiv cifrele de colarizare (numrul de locuri)
pentru fiecare program de studii la care se organizeaz concurs de admitere, se fac
publice n fiecare an de ctre universitate, cu cel puin 6 luni nainte de susinerea
concursului de admitere.
Concursul pentru admitere la toate formele de nvmnt ale studiilor universitare se
poate organiza n una sau dou sesiuni, nainte de nceperea anului universitar 20162017. A doua sesiune a concursului nu se mai desfoar dac la prima sesiune se ocup
toate locurile scoase la concurs. Dac a doua sesiune are loc, candidaii vor candida doar
pe locurile rmase libere dup ncheierea primei sesiuni a concursului de admitere.
Perioadele sesiunilor de admitere, formele i probele de concurs se stabilesc prin
criteriile specifice / metodologiile de admitere proprii ale facultilor i se fac publice,
conform prevederilor legale n vigoare, prin afiare la sediile facultilor i prin publicare pe
paginile web proprii.
La concursul de admitere pot participa cetenii romni i strini, care ndeplinesc
condiiile prevzute de lege i de metodologiile specifice elaborate de Ministerul Educaiei
Naionale i Cercetrii tiinifice, precum i de prevederile prezentului regulament i ale
criteriilor specifice / metodologiilor de admitere ale facultilor universitii. Astfel, pot
participa ceteni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparinnd Spaiului
Economic European i ai Confederaiei Elveiene cu diplome de bacalaureat obinute n
statele menionate, recunoscute de instituiile de nvmnt superior, conform unei liste i
metodologii aprobate prin ordin al Ministrului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice.
Absolvenii studiilor efectuate n strintate care nu se regsesc n categoriile prevzute la
alin. (12) pot participa la admiterea n ciclul de studii universitare de licen, n baza diplomei
de bacalaureat recunoscute n conformitate cu metodologiile elaborate de ctre direciile de
specialitate din cadrul Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice. Fiecare
candidat va avea obligaia de a prezenta la nscrierea la concurs atestatul de
recunoatere a studiilor.
n aceeai sesiune, candidaii se pot nscrie i pot concura pentru admiterea la mai
multe programe de studii, la aceeai facultate sau la faculti diferite (inclusiv la
universiti diferite). Dac vor fi admii la mai multe programe de studii, candidaii vor
putea alege s studieze simultan la cel mult dou programe de studii (indiferent de
instituia de nvmnt superior care le ofer), dintre care numai pentru un program de
studii pot beneficia de gratuitate (loc fr tax), conform legii.
O persoan poate beneficia de finanare de la buget (loc fr tax) pentru un singur
program de licen, un singur program de master i un singur program de doctorat.
Costurile aferente depirii duratelor nvmntului gratuit, prevzute de lege pentru
fiecare program de studii universitare, se suport de ctre studeni.
Admiterea la studii universitare de licen poate fi susinut n limba romn sau n
limbile minoritilor naionale, la programele de studii care funcioneaz n limba
minoritii naionale, dac disciplinele de concurs au fost studiate n liceu n limbile
respective. Pentru programele universitare colarizate n limba romn, la solicitarea scris
a candidatului, concursul de admitere se poate susine i n limba matern a acestuia, cu
respectarea autonomiei universitare.
Pentru studiile universitare organizate ntr-o limb strin, admiterea va fi susinut n
limba strin de predare a programului respectiv de studii.
8

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 9 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

(18) Pentru studiile universitare organizate ntr-o limb strin, alta dect cea a minoritilor
naionale, la admitere se va organiza obligatoriu o prob de competen lingvistic,
eliminatorie, evaluat cu calificativele admis sau respins. La aceast prob, Comisiile de
admitere pe faculti, pot recunoate certificatele/atestatele lingvistice prezentate n Anex
2 a prezentului Regulament.
(19) Dobndesc statutul de student (student-doctorand sau cursant, dup caz) numai acele
persoane care au fost declarate admise pe listele cu rezultatele finale ale concursului de
admitere i care au urmat procedura de nmatriculare.
(20) Candidailor declarai respini, celor eliminai sau celor care renun la concurs sau
la locul obinut prin concurs li se restituie necondiionat dosarele de concurs,
conform legii, fr perceperea vreunei taxe, n cel mult dou zile lucrtoare de la
depunerea cererii de restituire.
Art. 7.
(1) Pentru coordonarea activitilor privind pregtirea, organizarea i desfurarea concursului
de admitere, cu cel puin 90 de zile nainte de nceperea acestuia se constituie Comisia
Central de Admitere la universitate.
(2) Rectorul numete secretarul Comisiei Centrale de Admitere (CCA) din rndul cadrelor
didactice cu experien i l propune spre validare Senatului universitii.
(3) n componena Comisiei Centrale de Admitere intr membri ai Consiliului de administraie
al universitii, secretarul Comisiei Centrale de Admitere, alte cadre didactice i personal
didactic auxiliar i nedidactic direct implicat n concursul de admitere. Componena Comisiei
Centrale de Admitere i atribuiile acesteia se stabilesc prin decizia rectorului i se valideaz
de ctre Senatul universitii. Rectorul este preedintele Comisiei Centrale de Admitere.
Art. 8.
(1) Cu cel puin 60 de zile naintea de nceperea concursului de admitere se constituie Comisiile
de admitere ale facultilor, n componena crora vor intra decanii, prodecanii, secretarii
Comisiilor de admitere ale facultilor, cadrele didactice i personalul didactic auxiliar i
nedidactic direct implicat n concursul de admitere. Decanii (sau prodecanii desemnai) sunt
preedinii Comisiilor de admitere ale facultilor. Acetia propun secretarii, componenii
Comisiilor de admitere ale facultilor i atribuiile acestora, care se supun aprobrii
Consiliilor facultilor i validrii Comisiei Centrale de Admitere.
(2) Comisiile de admitere ale facultilor sunt subordonate Comisiei Centrale de Admitere.
(3) Comisiile de admitere ale facultilor poart ntreaga rspundere pentru organizarea
i desfurarea concursului de admitere (Ia toate programele de studii oferite de
facultate), respectarea legalitii i asigurarea securitii subiectelor i lucrrilor, n toate
etapele desfurrii concursului.
Art. 9. n mod analog celor prevzute la art. 8, se constituie Comisii de admitere n cadrul colii
doctorale, Departamentului de Consultan, Perfecionare i Formare Continu,
respectiv facultilor n care se organizeaz programe de studii postuniversitare, cu
minimum 30 de zile nainte de nceperea concursului de admitere. Aceste comisii au
structuri asemntoare i au acelai statut cu cel al Comisiilor de admitere ale facultilor.
Din punct de vedere al concursului de admitere, acestea sunt asimilabile Comisiilor de
admitere ale facultilor i prevederile referitoare la Comisiile de admitere ale facultilor se
extind i asupra acestora, cu adaptrile de rigoare.
Art. 10.
(1) Comisia Central de Admitere poate adopta hotrri/decizii privind buna desfurare
a organizrii i desfurrii concursului de admitere. Hotrrile/deciziile pot completa, n
caz de necesitate, prevederile prezentului regulament sau pot aduce completri sau
modificri n funcie de eventualele prevederi legale care survin. De asemenea, hotrrile
pot viza rezolvarea unor situaii deosebite sau neprevzute (de exemplu nscrierea unui
numr foarte mic de candidai la un program de studii sau redistribuirea unor locuri neocupate
sau cu destinaie special).
9

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 10 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

(2) Pentru operativitate, hotrrile Comisiei Centrale de Admitere vor fi aprobate, n regim
de urgent, de Consiliul de administraie al universitii i vor fi ulterior validate de
Senatul universitii.
(3) Hotrrile Comisiei Centrale de Admitere se fac publice. Prevederile acestora vor fi puse n
practic de Comisiile de admitere ale facultilor i vor fi urmate de toi candidaii la admitere.
Art. 11. Din momentul constituirii lor, Comisia Central de Admitere i Comisiile de admitere ale
facultilor vor prelua toate sarcinile privind pregtirea, organizarea, ndrumarea i
controlul concursului de admitere, asigurnd coordonarea activitii persoanelor
implicate n desfurarea acestor aciuni.
Art. 12. Art. 12
(1) Cu 45 de zile naintea concursului, Comisiile de admitere ale facultilor vor nainta Comisiei
Centrale de Admitere propunerile pentru personalul didactic i nedidactic implicat n
concursul de admitere i lista consumabilelor i a celorlalte elemente de logistic necesare.
(2) Persoanele implicate n concursul de admitere urmeaz s participe la: elaborarea
subiectelor probelor orale i scrise (eventual practice); evaluarea/reevaluarea lucrrilor
scrise, a probelor orale i a celor practice, dup caz; nscrierea candidailor; procesarea
datelor; supravegherea slilor sau desfurarea altor activiti conexe concursului de
admitere; preluarea i rezolvarea contestaiilor; ntocmirea listelor cu rezultatele concursului
de admitere i comunicarea acestora.
Art. 13. Art. 13
(1) Pe parcursul desfurrii concursului de admitere, Comisiilor de admitere ale facultilor li se
vor asigura sedii cu dotri adecvate. De asemenea, acestea vor beneficia de spaii potrivite
pentru realizarea nscrierii candidailor la examen i desfurrii probelor de concurs.
(2) Sediile comisiilor trebuie s fie propice ntocmirii, multiplicrii, prelurii, pstrrii i difuzrii
subiectelor stabilite, pstrrii i evalurii lucrrilor scrise ale candidailor, n condiii de deplin
securitate. Acestea trebuie s fie suficient de spaioase deoarece persoanele antrenate n
unele aciuni nu vor putea prsi sediile comisiilor n timpul desfurrii acestora.
(3) n sediul Comisiilor de admitere (precum i n celelalte spaii n care se desfoar
activiti legate de concursul de admitere) este INTERZIS accesul persoanelor care nu
au atribuii n desfurarea concursului de admitere i nu posed legitimaii speciale
emise de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice, preedintele Comisiei
Centrale de Admitere sau preedinii Comisiilor de admitere ale facultilor.
(4) Se interzice cu desvrire folosirea telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicaie
n slile n care se elaboreaz subiectele, n slile de concurs i n slile de
evaluare/reevaluare a lucrrilor candidailor.
Art. 14.
(1) Membrii Comisiei Centrale de Admitere i membrii Comisiilor de admitere ale
facultilor pot fi nlocuii de preedinii comisiilor respective, n urmtoarele situaii:
a) cnd au printre candidaii la concursul de admitere soi, soii, afini sau rude pn la gradul
al III-lea, inclusiv;
b) cnd devin indisponibili din motive de sntate sau din alte motive obiective.
(2) nlocuirile vor fi consemnate n hotrri ale Comisiei Centrale de Admitere, adoptate,
aprobate i validate n conformitate cu prevederile art.10.
Art. 15.
(1) Preedintele Comisiei Centrale de Admitere, secondat de secretarul Comisiei Centrale de
Admitere, va realiza instruirea membrilor Comisiei Centrale precum i a preedinilor i
secretarilor Comisiilor de admitere ale facultilor cu privire la atribuiile lor n organizarea
i desfurarea concursului de admitere.
(2) nainte de nceperea concursului, preedinii i secretarii Comisiilor de admitere ale
facultilor vor realiza instruirea persoanelor care vor fi implicate n organizarea i
desfurarea concursului de admitere, precizndu-le n mod clar i concis atribuiile care
le revin. La finalul instruirii se vor ntocmi procese verbale semnate de participani.
10

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 11 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Art. 16.
(1) Dup ncheierea nscrierii candidailor la concursul de admitere, n funcie de numrul
acestora, de numrul i diversitatea disciplinelor aferente probelor de concurs, Comisia
Central de Admitere stabilete, pe baza propunerilor naintate de faculti (conform art.
12), prin tragere la sori, urmtoarele:
a) lista nominal a personalului didactic care urmeaz a participa la elaborarea
subiectelor;
b) lista nominal a personalului didactic care va fi antrenat n aciuni de examinare
oral a candidailor, de evaluare a lucrrilor scrise (cu excepia testelor de tip gril),
de evaluare a probelor practice sau de competen lingvistic (dup caz) i de
rezolvare a contestaiilor depuse de candidai.
(2) Listele anterior menionate sunt organizate pe faculti, pentru toate probele de concurs
aferente. Fiecare list va conine i persoane de rezerv, care vor fi utilizate n caz de
necesitate.
(3) Pentru probele de concurs care constau n teste tip gril, Comisiile de admitere ale
facultilor numesc cadrele didactice care vor corecta lucrrile candidailor.
Art. 17.
(1) Repartizarea cadrelor didactice i a celorlalte persoane, pentru alte activiti dect cele
menionate n art. 16, se face de ctre preedinii sau secretarii Comisiilor de admitere
ale facultilor.
(2) Pe toat durata desfurrii activitilor concursului de admitere, ntregul personal didactic i
auxiliar desemnat pentru aceasta se va afla la dispoziia Comisiilor de admitere ale
facultilor, pentru a putea fi convocat i mobilizat n mod operativ.
(3) Cei care nu rspund convocrii Comisiilor de admitere ale facultilor vor fi considerai
abseni nemotivai i vor fi sancionai corespunztor legii i regulamentelor interne ale
universitii.
Art. 18.
(1) Cadrele didactice i alte persoane care se abat de la respectarea prevederilor
criteriilor/metodologiilor de admitere, a prevederilor legale i a atribuiilor primite sau care
prin activitatea lor prejudiciaz buna organizare i desfurare a concursului, securitatea
deplin a subiectelor i lucrrilor, aprecierea obiectiv a candidailor ori evaluarea i
nregistrarea corect a rezultatelor concursului, vor fi sancionate disciplinar, conform legii,
regulamentelor i Cartei universitii.
(2) n cazul constatrii unor abateri, preedintele Comisiei Centrale de Admitere sau preedinii
Comisiilor de admitere ale facultilor dispun ncetarea imediat a atribuiilor persoanelor
vinovate i nlocuirea lor.
Art. 19.
(1) La Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, concursul de admitere pentru studiile
universitare de licen i master, pentru toate formele de nvmnt (cu frecven,
frecven redus i nvmnt la distan) i tipurile de finanare (fr tax i cu tax), se
organizeaz n perioada iulie - septembrie 2016, conform ofertei educaionale.
(2) Pentru studiile de doctorat admiterea se organizeaz n septembrie 2016.
(3) n cazul studiilor postuniversitare (postdoctorale i de formare i dezvoltare profesional
continu) admiterea se realizeaz n sesiune deschis. n acest caz oferta educaional
i calendarul admiterii se vor face publice (prin afiare la sediul universitii i pagina web a
acesteia) cu cel puin o lun nainte de susinerea concursului de admitere.

11

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 12 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

3
3.1

Desfurarea concursului de admitere


nscrierea candidailor

Art. 20.
(1) nscrierea candidailor la concursul de admitere pentru ciclurile de studii universitare de
licen i de master, la toate formele de nvmnt, se face (pentru fiecare sesiune a
concursului, dac este cazul) ntr-o perioad de minimum 6 zile, la sediile Comisiilor de
admitere ale fiecrei faculti. nscrierea candidailor se poate face i online, n condiiile
prevzute la art. 26 din prezentul regulament. Dac este cazul, facultile pot organiza
Subcomisii de admitere n alte localiti n care desfoar diferite programe de studii, de
orice fel.
(2) n cazul celorlalte tipuri de studii perioada minim de nscriere este tot de 6 zile, ns
nscrierea candidailor se va face la sediul Biroului doctorate al universitii - pentru studiile
doctorale i postdoctorale, respectiv la sediul Departamentului de Consultan,
Perfecionare i Formare Continu sau la sediile facultilor organizatoare - pentru
studiile postuniversitare de perfecionare, specializare, formare i dezvoltare
profesional continu.
(3) n regulamentele sau metodologiile de admitere proprii, facultile stabilesc cu
exactitate perioadele de nscriere, pentru fiecare sesiune a concursului de admitere.
La fel procedeaz i coala doctoral, respectiv Departamentul de Consultan,
Perfecionare i Formare Continu sau facultile organizatoare de studii postuniversitare.
(4) Comisiile de admitere ale facultilor vor stabili programe orare zilnice pentru fiecare
perioad de nscriere stabilit.
(5) Perioadele i programele orare stabilite pentru nscrierea la concursul de admitere pot fi
modificate doar n condiiile prevzute de art. 10 al prezentului regulament.
Art. 21.
(1) Pentru nscrierea la concursul de admitere, candidaii trebuie s fie:
a) absolveni de liceu cu diplom de bacalaureat sau diplom echivalent cu aceasta
- pentru studiile universitare de licen;
b) absolveni ai ciclului de studii universitare de licen (ai studiilor universitare de lung
durat organizate conform Legii nvmntului nr. 84/1995, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare, ai ciclului de studii universitare de licen organizate conform
Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificrile i completrile
ulterioare), cu diplom de licen (respectiv de inginer sau urbanist) sau diplom
echivalent - pentru studiile universitare de master;
c) absolveni cu diplom de licen sau echivalent ai studiilor universitare de lung durat
organizate conform Legii nr. 84/1995, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, respectiv absolveni ai ciclului de studii universitare de master, cu diplom
de master sau echivalent - pentru studiile universitare de doctorat;
d) absolveni cu diplom de doctor n tiine sau diplom echivalent, obinut cu cel
mult 5 ani nainte de nceperea programului de studii - pentru studii postdoctorale;
e) absolveni care au cel puin studii universitare cu diplom de licen (respectiv de
inginer sau urbanist) sau echivalent - pentru admiterea la studii postuniversitare de
formare i dezvoltare profesional continu.
(2) n toate cazurile i pentru toate tipurile de studii, diplomele echivalente obinute n
strintate trebuie s fie recunoscute, ca atare (bacalaureat, licen, master sau doctorat),
de ctre Centrul Naional de Recunoatere i Echivalare a Diplomelor (CNRED) din
cadrul Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice (http://www.cnred.edu.ro/).
(3) Absolvenii anului n curs pot prezenta la nscriere, n loc de diplome, adeverine
eliberate de instituiile absolvite (licee sau faculti, dup caz), n care sunt precizate
probele de examen, notele obinute la probele de examen i mediile generale obinute
12

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 13 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

la examenul de finalizare a studiilor absolvite (bacalaureat, licen, master sau doctorat,


dup caz).
Art. 22.
(1) n cazul absolvenilor din promoiile anterioare, conform art. 153 alin. (2) din Legea nr.
1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, diploma de licen a absolvenilor
nvmntului superior de lung durat, din perioada anterioar aplicrii celor 3 cicluri
de studii Bologna (colarizai pe baza fostei legi a nvmntului - Legea nr. 84/1995), este
echivalent cu diploma de studii de master n specialitate, obinut de absolvenii
colarizai n sistemul Bologna (conform Legii nr. 288/2004, referitoare la organizarea
studiilor universitare pe cele 3 cicluri de studii universitare: licen, master i doctorat).
(2) Candidaii care au urmat studiile n regim subvenionat de la bugetul de stat pe ntreaga
durat de colarizare, la programe de studii din perioada anterioar aplicrii celor 3 cicluri de
studii Bologna i care dein diplome n conformitate cu aliniatul anterior, se pot nscrie, pe
baza acestora, fie la concursul de admitere pentru studii de master - numai pe locuri cu
tax, fie direct la admiterea pentru studii de doctorat - pentru locuri fr sau cu tax.
(3) Candidaii la programele de studii universitare de licen care au urmat parial studiile n
regim subvenionat de la bugetul de stat, (respectiv un numr de ani mai mic dect durata
normal de studii aferent specializrii absolvite), la programe de studii din perioada
anterioar aplicrii celor 3 cicluri de studii Bologna i care dein diplome n conformitate cu
aliniatul 1, vor putea fi nscrii pe locuri fr tax, pe baza acestor diplome i a unei
adeverine din care s rezulte numrul de ani n care au beneficiat de subvenie. Numrul
anilor de studii n care mai pot beneficia de subvenie se calculeaz ca diferen ntre durata
normal de studii aferent specializrii din sistemul Bologna i numrul anilor efectuai n
regim fr tax pn n momentul nscrierii la examenul/concursul de admitere din anul 2016.
(4) Absolvenii nvmntului universitar de scurt durat (absolvenii de colegii
universitare, dup Legea nr. 84/1995) pot continua studiile n nvmntul universitar de
lung durat actual (sistem Bologna), n cadrul domeniului studiat iniial sau apropiat
acestuia, n regim de completare de studii. Acetia vor fi admii prin concurs, n aceleai
condiii cu ceilali candidai, pe liste separate, pe locuri subvenionate sau cu tax, n funcie
de regimul de studii urmat anterior, fr a se depi capacitatea de colarizare. Pentru
acetia facultile vor echivala examenele promovate anterior i vor stabili eventualele
examene de diferen (conform Regulamentului privind activitatea didactic). La fel se admit,
n an superior, candidaii care au ntrerupt / abandonat, din diverse motive, studiile de
licena sau master n sistem Bologna.
Art. 23.
(1) La admitere pot candida cetenii romni i, n aceleai condiii prevzute de lege pentru
acetia, inclusiv n ceea ce privete taxele de colarizare, cetenii statelor membre ale
Uniunii Europene, ai statelor aparinnd Spaiului Economic European i ai
Confederaiei Elveiene.
(2) Admiterea pentru candidaii de origine etnic romn din Republica Moldova, Republica
Albania, Republica Bulgaria, Fosta Republic lugoslav a Macedoniei, Republica Serbia,
Republica Croaia, Republica Ucraina, Republica Ungar sau diaspora se efectueaz n
conformitate cu Metodologia de colarizare a romnilor de pretutindeni n nvmntul din
Romnia, elaborat de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice i valabil pentru
anul colar/universitar 2016-2017.
(3) n cazul candidailor din Republica Moldova, indiferent de ciclul de studii la care dau
admitere (licen sau master), acetia trebuie s fac dovada ceteniei moldoveneti, n
cazul n care candideaz, n condiiile legii, pe locurile special alocate pentru acetia de
ministerul de resort. n cazul dublei cetenii, romn i moldoveneasc, candidaii vor
opta pentru una dintre ceteniile cu care vor s participe la concurs i aceast opiune nu
poate fi schimbat pe parcursul admiterii pentru anul universitar 2016-2017. Participarea la

13

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 14 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

concursul de admitere se va face n condiiile specifice opiunii exprimate. La fel vor proceda
i ceilali candidai aflai n situaii similare.
(4) Candidaii de etnie rrom pot candida pentru ocuparea locurilor bugetate rezervate
acestora, conform dispoziiilor ministerului de resort. Candidaii care opteaz pentru locurile
rezervate etniei rrome, vor aduce la nscriere o recomandare eliberat de ctre o organizaie
legal a rromilor (semnat i tampilat) sau alte documente legale (de la evidena populaiei,
de exemplu), care atest apartenena lor la aceast etnie.
(5) n condiiile legii, locurile rezervate de minister pentru romnii de pretutindeni,
candidaii din Republica Moldova sau cetenii de etnie rrom se vor aloca facultilor
de ctre rectorat, prin Consiliul de administraie i/sau Comisia Central de Admitere, putnd
fi redistribuite conform solicitrii candidailor, n perioada/perioadele de nscriere.
(6) La admitere pot participa i cetenii strini din state tere Uniunii Europene (UE), care
se pot nscrie pentru a studia pe cont propriu valutar (cu tax n valut), n conformitate
cu prevederile Metodologiei pentru primirea la studii i colarizarea cetenilor strini
din state tere UE n nvmntul de stat i particular acreditat din Romnia, elaborat
de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice i valabil pentru anul
colar/universitar 2016 - 2017.
(7) Pot participa la admitere i candidaii din rile cu care Romnia a ncheiat acorduri
bilaterale privind nvmntul, n condiiile prevzute de respectivele acorduri.
(8) Recunoaterea studiilor efectuate de ctre candidai n afara Romniei se va realiza n
conformitate cu prevederile art. 6 al.12 i al. 13 din prezentul regulament.
(9) La admiterea n toate ciclurile de studii universitare cu predare n limba romn, cetenii
strini au obligaia s prezinte un certificat de competen lingvistic pentru limba
romn eliberat de ctre instituii abilitate de Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii
tiinifice.
Art. 24.
(1) Pentru nscrierea la concursul de admitere, solicitanii vor ntocmi dosare de concurs
coninnd acele documente personale specificate n criteriile specifice / metodologiile
de admitere ale facultilor pentru care opteaz sau care sunt prevzute de lege sau de
metodologiile elaborate de minister pentru situaii speciale (cele precizate n art. 23 al. 2 i
al. 6).
(2) Dosarul de concurs este un dosar plic n care se pun, dup caz, urmtoarele documente:
a) pentru studiile universitare de licen: fia de nscriere (pe care candidatul o preia
de la Comisia de admitere a facultii, o completeaz cu opiunea/opiunile de concurs i
informaiile personale necesare i o semneaz); fotocopie a certificatului de natere;
fotocopie dup actul de identitate; adeverin medical (de la cabinetele medicale
sau de medicii de familie) n care se va preciza c solicitanii sunt api medical pentru
programele de studii la care aspir; 3 fotografii de dimensiuni 3 cm x 4 cm (lime x
nlime); diplom de bacalaureat sau diplom echivalent cu aceasta (eventual
adeverin echivalent - conform art. 21 al. 3, din prezentul regulament), n original
sau copie legalizat (Ia notar); chitan care dovedete achitarea taxei de nscriere
la concursul de admitere (cu excepia persoanelor scutite de aceast tax, conform art.
25 al. 2 i al. 3); alte documente solicitate, dup caz, conform legii, criteriilor /
metodologiilor de admitere aplicabile: adeverine care justific scutirea de la plata taxei
de admitere, care arat calitatea de student i situaia colar a unor solicitani etc.;
declaraii pe proprie rspundere cu privire la studiile urmate i la regimul de finanare a
acestora, legitimaii de concurs de la admiterea la alte faculti, fotocopii ale unor
documente necesare (de exemplu certificate de cstorie sau hotrri judectoreti
privind schimbarea numelui); documente justificative pentru solicitanii aflai n cazuri
speciale etc.;
b) n cazul studiilor universitare de master: aceleai documente ca pentru studiile
universitare de licen (inclusiv alte documente, n funcie de situaie) la care se
14

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 15 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

adaug diplom de licen (respectiv de inginer sau urbanist) sau echivalent


(eventual adeverin echivalent - conform art. 21 al. 3, din prezentul regulament);
c) pentru studiile universitare de doctorat: aceleai documente ca pentru studiile
universitare de master (inclusiv alte documente, n funcie de situaie i de prevederile
metodologiei de admitere la coala doctoral a universitii), la care se adaug diploma
de master sau diploma echivalent (eventual adeverin echivalent - conform art.
21 al. 3, din prezentul regulament); fotocopii pentru foile matricole ale studiilor
universitare efectuate, curriculum vitae, lista cu titlurile lucrrilor tiinifice
elaborate i publicate, certificat de competen lingvistic i alte documente (n
funcie de situaie);
d) n cazul studiilor postdoctorale: aceleai documente ca pentru studiile universitare
de doctorat (inclusiv alte documente, n funcie de situaie i de prevederile
metodologiei de admitere la coala doctoral a universitii), la care se adaug diploma
de doctor sau diploma echivalent (eventual adeverin echivalent, conform art. 21
al. 3, din prezentul regulament);
e) pentru studiile postuniversitare de formare i dezvoltare profesional continu:
aceleai documente ca pentru studiile universitare de licen (inclusiv alte documente,
n funcie de situaie i de tipul programului de studii), la care se adaug fotocopii
legalizate dup diploma de master i/sau de doctor (sau adeverine echivalente, n
original), dac este cazul.
(3) Pentru a facilita ntocmirea dosarelor de concurs ale candidailor, n Anexa 1 este prezentat
tabelul sinoptic cu documentele necesare la nscriere, n funcie de tipul de studii pentru
care opteaz candidatul.
(4) Documentele din dosarele de concurs ale candidailor i cele utilizate la nmatricularea
candidailor declarai admii trebuie s cuprind, pentru fiecare candidat, informaiile
necesare gestionrii corespunztoare a concursului de admitere i nmatriculrii
studenilor n Registrul matricol unic (a se vedea anexele OMECTS nr. 3313/2012).
(5) La nscriere, dosarele de concurs ntocmite de candidai vor fi verificate de persoanele
desemnate n acest scop de ctre Comisiile de admitere ale facultilor, care
efectueaz nscrierea candidailor i elibereaz legitimaiile de concurs doar dac
dosarele analizate conin toate documentele necesare. Candidaii verific legitimaiile de
concurs i le preiau numai dac sunt corect ntocmite.
(6) Candidaii vor fi rugai s completeze chestionarele elaborate de Biroul de marketing
i relaii publice (din cadrul Direciei de Comunicaii i Marketing a Universitii). Comisiile
de admitere vor colecta chestionarele pe tipuri de studii i le vor preda (Ia sfritul admiterii,
cu procese-verbale adecvate) Biroului de marketing i relaii publice, n vederea realizrii
studiului privind caracteristicile candidailor la admiterea n anul universitar 20162017.
(7) Pentru fiecare domeniu de studii sau program de studii, candidaii care nu ndeplinesc
criteriile de stabilire a mediei de admitere nu pot fi nscrii la concursul de admitere.
(8) Dosarele de concurs rmn la comisia de admitere la care s-a fcut nscrierea, care le
va pstra n condiii de securitate (n dulapuri metalice, de exemplu) pe toat perioada
desfurrii concursului de admitere. Candidaii primesc i pstreaz (pe lng legitimaiile
de concurs - conform art. 24 al. 5) doar duplicatul/copia fiei de nscriere.
(9) Dup terminarea perioadei de nscriere opiunile candidailor, ordinea acestora sau
alte informaii coninute de fiele de nscriere nu mai pot fi modificate.
Art. 25.
(1) Taxele de nscriere la concursul de admitere, precum i taxele de nmatriculare i taxele
de studii, se stabilesc anual prin hotrrea Senatului universitii, pe baza propunerilor
Consiliilor facultilor i se fac publice. Valorile taxelor stabilite nu pot fi modificate pe
parcursul anului universitar.

15

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 16 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

(2) Conform legii, copiii personalului didactic aflat n activitate sunt scutii de plata taxelor
de nscriere la concursurile de admitere n nvmntul superior.
(3) De asemenea, la concursurile de admitere organizate la Universitatea "Lucian Blaga" din
Sibiu se scutesc de la taxa de nscriere, pentru o singur dat ntr-o sesiune de
admitere, urmtoarele categorii de candidai:
a) angajaii Universitii "Lucian Blaga" din Sibiu i copiii angajailor care nu se ncadreaz
n prevederea art. 25 al. 2;
b) copiii pensionarilor care au fost angajai ai Universitii "Lucian Blaga" din Sibiu;
c) copiii personalului didactic pensionat sau decedat;
d) orfanii de ambii prini;
e) tinerii provenii din centrele de plasament sau din plasament familial;
f) candidaii cu dizabiliti dovedite prin documente eliberate de organele abilitate de lege.
(4) Scutirea de la plata taxei de nscriere nu presupune i scutirea de la plata taxelor de
studii n cazul ocuprii unui loc cu tax.
(5) Dup efectuarea nscrierii, taxele de nscriere la concursul de admitere nu se restituie
chiar dac candidaii i retrag dosarul de concurs nainte de ncheierea perioadei de
nscriere
Art. 26.
(1) nscrierea candidailor la concursul de admitere se poate face i online la adresa:
http://admitere.ulbsibiu.ro.
(2) n acest caz, solicitanii i vor pregti toate documentele personale necesare ntocmirii
dosarelor de concurs, cu excepia fielor de nscriere.
(3) Accesnd pagina web special destinat admiterii, candidaii vor completa pe proprie
rspundere (n baza documentelor personale), fiele de nscriere online, cu toate
informaiile solicitate, inclusiv cele referitoare la dovezile achitrii taxelor de nscriere
la concursul
de admitere,
pe numele
candidailor (cu menionarea
programelor/domeniilor de studii i facultilor la care acetia candideaz). De asemenea,
vor completa i chestionarul online necesar pentru realizarea studiului privind
caracteristicile candidailor la admiterea n anul universitar 2016-2017.
(4) Dup completarea integral a fielor de nscriere online acestea devin disponibile
candidailor i comisiilor de admitere, sub form de document imprimabil.
(5) Candidaii care s-au nscris online la concursul de admitere trebuie s participe la
toate probele de concurs prevzute, de la caz la caz, pentru programele de studii la
care concureaz. Participarea la concurs se face pe baza actului de identitate i a fiei
de nscriere online (care ine locul legitimaiei de concurs).
(6) Candidaii nscrii online vor prezenta dosarele de concurs Comisiilor de admitere ale
facultilor la care candideaz doar n cazul n care sunt declarai admii sau dac sunt
pe listele de ateptare, n perioadele de confirmare a ocuprii locurilor (conform
calendarelor concursurilor de admitere la care au candidat). Dosarele vor conine toate
documentele necesare, fr excepie. Dac candidaii vor s confirme locuri finanate de
la buget (fr tax) dosarele vor conine originalele diplomelor de absolvire specificate de
regulamentele/metodologiile de admitere, n funcie de situaie.
(7) Dosarele de concurs ntocmite de candidaii nscrii online vor fi verificate (Ia
confirmarea ocuprii locurilor) de persoanele desemnate n acest scop de Comisiile de
admitere ale facultilor. Dac informaiile din acestea coincid cu cele declarate n fiele
de nscriere online atunci candidaii pot confirma ocuparea locurilor pentru care au
concurat (sau pot rmne n ateptare). n caz contrar, se consider c s-a comis fraud
i candidaii n cauz vor fi eliminai din concurs.
Art. 27.
(1) Pentru respectarea prevederilor legale n vigoare privind regimul de studii n Romnia, pentru
candidatele i candidaii care i-au schimbat numele (prin cstorie, nfiere sau hotrri
judectoreti), nscrierea la concurs se va face cu numele din certificatele de natere.
16

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 17 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

(2) n scopul evitrii unor nenelegeri, atunci cnd se efectueaz operaii de legitimare pe baza
actului de identitate, se impune ca dup numele din certificatul de natere s fie nscris
n parantez i numele din certificatul de cstorie, de nfiere sau cel stabilit prin
hotrri judectoreti de schimbare a numelui (sau prenumelui, dac este cazul).
(3) Pentru deosebirea candidailor, ntre numele i prenumele acestora se vor nscrie iniialele
prenumelor prinilor, ale tailor sau - dup caz - ale mamelor.
Art. 28.
(1) Candidaii la studiile universitare de licen care au obinut, n perioada studiilor liceale,
distincii (premiile I, II, III, meniune) la olimpiadele colare internaionale recunoscute de
Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice beneficiaz de dreptul de a se nscrie,
fr susinerea concursului de admitere, pe locuri finanate de la buget (fr tax).
Aceti candidai, pot urma, la cerere, fr taxe de colarizare cursurile a dou faculti
n instituii de nvmnt superior de stat, conform H.G. nr. 1004/2002
(2) Candidaii care au obinut n perioada studiilor liceale distincii (premiile I, II, III sau
meniune) la olimpiadele colare i/sau la alte concursuri naionale desfurate sub egida
ministerului de resort i recunoscute de ctre acesta, pot s beneficieze de dreptul de a
ocupa un loc subvenionat de la bugetul de stat (fr tax), fr concurs.
(3) n criteriile de admitere specifice fiecrei faculti, se vor meniona n mod explicit
olimpiade colare i concursurile naionale recunocute, n general sau pentru fiecare
domeniu de studii.
(4) Pentru programele de studii de licen din domeniile artistice i sportive, facultile pot
acorda (prin criteriile specifice / metodologiile de admitere proprii) faciliti pentru
nscrierea i admiterea candidailor care au obinut rezultate/performane deosebite la
concursuri sau festivaluri artistice internaionale de prestigiu, respectiv la concursuri sportive
continentale, mondiale sau olimpice.
(5) Candidaii aflai n situaiile anterior descrise se nscriu la concurs ca i ceilali candidai,
pltesc taxa de nscriere la concurs, depun la dosarul de concurs dovada distinciilor
primite i precizeaz n fia de nscriere opiunea/opiunile de concurs.
(6) Comisiile de concurs ale facultilor verific autenticitatea dovezilor prezentate i,
dup ce fac toate verificrile necesare, comunic candidailor dac beneficiaz de
facilitatea de a fi admii fr concurs, sau nu, dup caz.
Art. 29. Art. 29 - Comisiile de admitere ale facultilor afieaz zilnic situaia numeric a
nscrierilor, att la sediile facultilor i pe paginile web proprii ct i pe pagina web a
universitii (Ia seciunea destinat admiterii). Situaiile numerice prezentate pot specifica i
numrul candidailor nscrii la dou sau mai multe faculti.
Art. 30. Art. 30 - La ncheierea perioadei de nscriere concursul de admitere continu astfel:
a) pentru concursul pe baz de dosare se trece la clasificarea candidailor pe baza
criteriilor prevzute pentru departajarea acestora, n criteriile specifice / metodologiile de
admitere ale facultilor i se pregtesc listele iniiale cu rezultatele concursului;
b) pentru concursurile care presupun susinerea unei/unor probe de concurs se trece
la planificarea i pregtirea adecvat a desfurrii acesteia/acestora n funcie de
numrul de candidai nscrii i de resursele facultilor i universitii.
3.2

Desfurarea probelor de concurs i stabilirea rezultatelor

Art. 31.
(1) Probele de concurs, indiferent de tipul lor, se desfoar pe baza prevederilor detaliat
prezentate n criteriile specifice / metodologiile de admitere elaborate de faculti
(respectiv de coala doctoral sau cea postuniversitar), cu respectarea tuturor celorlalte
acte normative n vigoare.
(2) Privitor la modul de desfurare a probelor de concurs, n criteriile / metodologiile de admitere
proprii, facultile pot adapta n mod corespunztor prevederile metodologiei de
organizare a examenului de bacalaureat (anexa 2 la OMECTS nr. 4799/2010), cu care
17

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 18 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

candidaii sunt obinuii. Pentru candidaii cu dizabiliti evidente i/sau dovedite,


permanente sau temporare, vor fi prevzute condiii speciale referitoare la desfurarea
concursului de admitere, n funcie de tipul probelor de concurs.
(3) Prezentul regulament conine doar principalele aspecte referitoare la desfurarea
probelor de concurs i evaluarea candidailor.
Art. 32. Probele de concurs se desfoar n urmtoarea ordine:
a) proba de competen lingvistic (doar pentru studiile universitare organizate ntro limb strin), proba practic eliminatorie (eventual probele practice eliminatorii),
dup caz - n aceast situaie candidaii se evalueaz cu calificativele admis sau
respins, fiind eliminai din concurs candidaii care sunt respini (chiar i doar la o
singur prob eliminatorie din mai multe);
b) probele scrise, orale sau practice (cu excepia celor eliminatorii), n ordinea stabilit
de faculti - la care candidaii vor primi note pe baza crora se va face clasificarea
lor, conform regulamentelor sau metodologiilor de admitere ale facultilor.
Art. 33. Pentru fiecare prob de concurs Comisiile de admitere ale facultilor:
a) ntocmesc listele nominale ale candidailor nscrii, n ordine alfabetic, organizate
pe domenii de studii/programe de studii pentru fiecare form de organizare a acestora
(lF, IFR sau ID - a se vedea art. 4), pe discipline de concurs (dup caz) i dup limba de
susinere a probei (dac este alta dect limba romn);
b) stabilesc data/datele, ora/orele i locul/locurile de desfurare, n funcie de numrul
de candidai nscrii;
c) afieaz listele nominale mpreun cu celelalte informaii necesare candidailor
(data/datele, ora/orele i locul/locurile de desfurare; schie explicative pentru
ndrumarea candidailor spre locurile/slile de examen; alte informaii utile, dac se
impun);
d) instruiesc toate persoanele care vor fi implicate n desfurarea probei, cu privire
la atribuiile care le revin;
e) pregtesc n mod adecvat spaiile de concurs (sli de concurs, terenuri de sport,
ateliere de lucru etc.), inclusiv echipamentele necesare (dac este cazul) sau locurile
candidailor (prin lipirea pe mese a duplicatelor legitimaiilor de concurs sau a
duplicatelor fielor de nscriere online, n funcie de situaie);
f) stabilesc subiectele de concurs (pe baza tematicilor i bibliografiilor aduse la
cunotina candidailor, conform regulamentelor/metodologiilor proprii de admitere),
criteriile de evaluare, baremele sau grilele de corectur, dup caz, respectnd cele
prevzute de art. 16 din prezentul regulament;
g) multiplic subiectele, baremele sau grilele de corectur, dup caz, ntr-un numr
suficient de exemplare, n condiii de securitate deplin i pregtesc foile de concurs
i ciornele necesare;
h) asigur supravegherea spaiilor de concurs prin alocarea unui numr suficient de
persoane potrivite (pentru probele scrise, n fiecare sal de examen vor fi minimum doi
supraveghetori, desemnai cu maximum dou zile nainte de nceperea probei, dintre
care unul este numit responsabil de sal);
i) asigur evaluarea corect a candidailor, n funcie de tipul probei (n condiiile
prevzute de art. 16 din prezentul regulament).
Art. 34.
(1) n condiiile prevzute de art. 16 din prezentul regulament, conform prevederilor cuprinse n
criteriile specifice / metodologiile de admitere proprii, fiecare facultate va stabili:
a) subiectele i criteriile de evaluare - pentru probele orale de concurs;
b) criteriile de evaluare, baremele sau cerinele minimale - pentru probele practice de
concurs;
c) subiectele i baremele sau grilele de corectur - pentru probele scrise de concurs.

18

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 19 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

(2) La ntocmirea subiectelor i la stabilirea modalitilor de evaluare, pentru fiecare prob


de concurs vor participa minimum dou cadre didactice cu pregtire corespunztoare,
indiferent de tipul probelor.
(3) Subiectele probelor de concurs orale i scrise rmn secrete pn n momentul
susinerii probei de ctre candidai. Comisiile de admitere ale facultilor vor prevedea n
criteriile / metodologiile proprii, dup caz, condiii speciale de securitate i izolare pentru ca
persoanele implicate n ntocmirea, multiplicarea i distribuirea acestora s nu comit fraud
divulgndu-Ie candidailor sau altor persoane interesate.
(4) Baremele/grilele de corectur vor fi afiate dup ncheierea fiecrei probe de concurs
(n cel mult 24 de ore).
Art. 35. Dup afiarea listelor cu candidaii nscrii la proba/probele de concurs, candidaii le
vor verifica i vor semnala eventualele neconformiti Comisiilor de examen ale
facultilor, care vor face imediat corecturile necesare.
Art. 36.
(1) Candidaii se vor prezenta la toate probele de concurs, dup cum sunt ele programate.
Fiecare candidat va avea asupra lui documentul de identitate i legitimaia de concurs
(sau fia de nscriere online - a se vedea art. 26 al. 5). Candidaii care nu au asupra lor
documentele menionate pot fi eliminai din concurs sau pot fi supui unor operaiuni
suplimentare de identificare n urma crora Comisiile de admitere ale facultilor vor decide
eliminarea sau rmnerea n concurs a acestora.
(2) Dac un candidat absenteaz de la o prob de concurs este eliminat din concurs i
declarat respins.
(3) Candidaii se vor prezenta la susinerea probelor de concurs mai devreme dect orele
anunate (de obicei cu 30 de minute naintea orelor programate pentru probele practice i
orale, respectiv cu o or nainte de nceperea probelor scrise).
(4) Pentru susinerea probelor de concurs, candidaii vor avea asupra lor doar
instrumentele, materialele i echipamentele acceptate prin regulamentele sau
metodologiile proprii facultilor la care candideaz. Candidailor care susin probele de
concurs le este INTERZIS utilizarea telefoanelor mobile, a instrumentelor de calcul, a
mijloacelor de comunicaie (ntre candidai i/sau cu exteriorul) sau a altor materiale
ajuttoare, cu excepia celor admise explicit n regulamentele/metodologiile de concurs
proprii facultilor. Utilizarea lucrurilor interzise constituie fraud i conduce la eliminarea
candidailor de la concursul de admitere.
(5) n cazul probelor scrise, candidaii nu pot prsi sala dect dup trecerea unui interval
de timp stabilit prin criteriile / metodologiile de concurs proprii facultilor i numai dup ce
vor preda lucrarea scris i vor semna pentru aceasta. Candidaii care nu vor fi n sala de
examen n momentul anunri i distribuirii subiectelor nu vor mai fi primii i vor fi
eliminai din concurs. Probele scrise se desfoar simultan pentru toi candidaii care
susin aceeai prob, cu aceleai subiecte de concurs, la acelai domeniu/program de
studii.
(6) Orice fraude sau tentative de fraude dovedite ale candidailor se sancioneaz cu
excluderea acestora din concursul de admitere.
Art. 37.
(1) Pentru probele practice eliminatorii sau pentru probele de competen lingvistic,
fiecare candidat va fi evaluat de o comisie format din minimum dou cadre didactice cu
calificare corespunztoare probei. Fiecare evaluator acord calificativul admis sau respins.
(2) Cnd evaluatorii acord aceluiai candidat calificative diferite atunci rezultatul final
este corespunztor calificativului dominant, dac comisia este format din trei sau mai
muli evaluatori.
(3) Dac numrul de evaluatori este par i acetia acord aceluiai candidat calificative admis
i respins n numr egal, preedintele Comisiei de admitere a facultii completeaz comisia

19

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 20 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

de evaluare cu un cadru didactic de rezerv i se procedeaz ca la aliniatul anterior (al. 2,


art. 37).
Art. 38.
(1) Fiecare candidat care susine o prob oral sau o prob practic notat va fi evaluat de
minimum dou cadre didactice cu calificare corespunztoare probei, n prezena a cel
puin nc doi candidai. ntre notele acordate de cadrele didactice evaluatoare se admite o
diferen de cel mult un punct.
(2) Nota obinut de candidat la proba respectiv va fi media aritmetic a notelor acordate
de evaluatori (a se vedea i prevederile art. 6 al. 2).
Art. 39.
(1) n cazul probelor scrise, fiecare lucrare scris va fi corectat/evaluat (sau recorectat
ca urmare a eventualelor contestaii), n mod independent, de minimum dou cadre
didactice, nota acordat lucrrii fiind media aritmetic a notelor acordate de corectori
(a se vedea i prevederile art. 6 al. 2). Dac pentru aceeai lucrare scris se constat o
diferen mai mare de un punct ntre notele acordate de corectori/evaluatori,
preedintele Comisiei de admitere repartizeaz lucrarea spre reevaluare unui alt profesor
de specialitate, care, n prezena profesorilor evaluatori iniiali, stabilete nota final a
lucrrii, pentru care vor semna toi evaluatori implicai.
(2) Pentru probele scrise care constau n teste tip gril, evaluarea testelor se realizeaz n
mod independent, de minimum dou cadre didactice. Dac pentru acelai test nu rezult
aceeai not (sau acelai punctaj) preedintele Comisiei de admitere procedeaz ca n cazul
aliniatului anterior (art. 39 al. 1). Dac evaluarea se face la sfritul susinerii probei, n
faa candidailor (care revin n slile de concurs/examen dup terminarea probelor),
evaluatorii pot aplica o singur dat grila de control, acordnd mpreun aceeai not,
n prezena a cel puin doi martori (candidai sau supraveghetori) care vor semna pe
documente special destinate acestui scop.
Art. 40.
(1) Comisiile de admitere ale facultilor vor pstra lucrrile scrise ale candidailor
(inclusiv lucrrile practice din domeniul artistic) n condiii de securitate deplin (de
exemplu n dulapuri metalice ncuiate i sigilate n mod adecvat).
(2) n aceleai condiii de securitate se vor pstra toate cataloagele i borderourile de
notare sau corectur, respectiv celelalte documente ale comisiilor de admitere.
(3) De asemenea se va asigura securitatea sistemelor de calcul folosite n procesarea
datelor i informaiilor legate de concursul de admitere.
Art. 41.
(1) Media general de admitere se calculeaz pentru fiecare candidat ca medie aritmetic
sau ponderat a notelor obinute la probele de concurs, cu dou zecimale (fr rotunjire),
n funcie de prevederile cuprinse n criteriile specifice / metodologiile de admitere ale
facultilor.
(2) Mediile generale obinute de candidai sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare
numai la domeniile/programele de studii pentru care acetia au optat, prin opiunile
menionate n fia de nscriere la concursul de admitere.
(3) Pe baza mediilor generale de admitere se face clasificarea (ierarhizarea) candidailor
pentru fiecare domeniu/program de studii, n mod distinct pentru fiecare form de
organizare a acestora (nvmnt cu frecven, cu frecven redus sau la distan), dup
caz.
Art. 42.
(1) Pentru fiecare sesiune, n limita locurilor disponibile, innd cont i de prevederile art. 6
al. 6 i al. 7, facultile ntocmesc i afieaz listele cu rezultatele concursului de
admitere (Ia sediile facultilor, pe paginile web proprii i pe pagina web a universitii, la
seciunea destinat admiterii), dup ce acestea au fost validate de Comisia Central de
Admitere. Aceste liste au caracter provizoriu, ele putnd suferi modificri dup rezolvarea
20

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 21 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

(2)

(3)

a)
b)

(4)

(5)

(6)

3.3

contestaiilor (dac este cazul) sau la sfritul perioadei de confirmare a ocuprii locurilor,
cnd se vor afia listele cu rezultatele finale ale concursului.
Listele cu candidaii declarai admii se ntocmesc, dup caz, pe domenii/programe de
studii, separat pentru fiecare tip de locuri (finanate de la buget sau cu tax), n funcie de
formele de organizare (IF, IFR sau ID) aferente fiecrui domeniu/program de studii, n
ordinea descresctoare a mediilor generale de admitere.
Listele cu candidaii respini se ntocmesc n mod asemntor cu cele pentru candidaii
admii (eventual n ordinea alfabetic a candidailor). Se disting dou categorii de candidai
respini, pentru care se fac liste separate:
candidaii respini definitiv - care nu ntrunesc condiiile art. 6 al. 6, care s-au retras din
concurs sau au fost eliminai (Ia probele eliminatorii sau din motive de fraud);
candidai respini temporar (candidai n ateptare) - care pot fi admii dac unii
candidai declarai admii se retrag, nu confirm ocuparea locului obinut prin concurs
pn la sfritul perioadei de confirmare a ocuprii locurilor sau dac locurile rezervate
romnilor de pretutindeni, cetenilor din Republica Moldova (cu bacalaureat obinut n
Romnia) sau cetenilor de etnie rrom nu sunt ocupate de acetia (caz n care locurile
rezervate neocupate se transform n locuri cu tax, fr depirea capaciti lor de
colarizare pentru fiecare domeniu de licen sau program de studii, dup caz).
Listele cu rezultatele concursului vor fi fcute publice prin afiare la sediile facultilor,
pe site-urile web ale acestora i pe pagina web a universitii (Ia seciunea destinat
admiterii) i vor rmne afiate n funcie de perioadele prevzute n calendarele
concursurilor de admitere ale facultilor. Pe listele afiate (sau pe anunuri alturat afiate)
se vor meniona: data i ora afirii; termenul i locul n care se pot depune
contestaiile; perioada de confirmare a ocupri/neocuprii locurilor i condiiile de
confirmare.
Listele cu rezultatele concursului vor conine, pe lng mediile generale, notele
obinute de candidai la toate probele de concurs luate n considerare la alctuirea
mediei generale (probe scrise, orale sau probe practice notate; medii sau note obinute la
examenele de absolvire - dup caz).
Rezultatele obinute de candidai la probele eliminatorii (probele practice eliminatorii sau
probele de competen lingvistic) se pot comunica fiecrui candidat n parte, dup
susinerea probei, sau/i prin afiare la sediile facultilor i pe site-urile web ale acestora,
imediat dup terminarea probelor.

Contestaiile, confirmarea ocuprii locurilor i rezultatele finale

Art. 43.
(1) Dup afiarea listelor cu rezultatele concursului de admitere candidaii pot depune
contestaii cu privire la acestea, n conformitate cu prevederile din criteriile specifice /
metodologiile de admitere ale facultilor la care au concurat.
(2) Nu se admit contestaii pentru probele orale, pentru probele de competen lingvistic
i pentru probele practice de testare a aptitudinilor/capacitilor artistice sau sportive ale
candidailor, indiferent dac sunt eliminatorii sau notate. De asemenea, nu se admit
contestaii n cazul probelor scrise care constau n teste tip gril i la care evaluarea se
face la sfritul susinerii probei, n faa candidailor (conform art. 39 al. 3).
(3) n cazul concursului de admitere pe baz de dosare se pot contesta doar eventualele
erori referitoare la corectitudinea notelor/mediilor de la examenele de absolvire luate
n considerare sau cele privind calculul mediei generale de admitere.
(4) Pentru probele scrise, cu excepia celor care constau n teste tip gril evaluate n prezena
candidailor, se pot contesta notele acordate de evaluatori.

21

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 22 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Art. 44.
(1) Contestaiile se depun n termenele i locurile stabilite de fiecare facultate (n criteriile
specifice / metodologia de admitere), comunicate candidailor mpreun cu rezultatele
concursului de admitere (a se vedea art. 42 al. 4).
(2) Comisiile de admitere ale facultilor vor rezolva contestaiile n conformitate cu
procedurile prevzute (n acest sens) n criteriile specifice / metodologiile proprii de
admitere.
(3) Contestaiile referitoare la concursul de admitere pe baz de dosare (art. 43 al. 3) se rezolv
analiznd temeinicia eventualelor erori semnalate de contestatari.
(4) Lucrrile scrise, ale cror note sunt contestate conform art. 43 al. 4, vor fi reevaluate
(conform art. 39 al. 1 i al. 2) de cadrele didactice special desemnate pentru rezolvarea
contestaiilor, altele dect cele care au evaluat iniial lucrrile (art. 16 al. 1).
(5) Deciziile comisiilor de admitere cu privire la contestaii sunt definitive i vor fi fcute
publice prin afiare la sediile facultilor i pe site-urile web ale acestora.
(6) Ca urmare a rezolvrii contestaiilor, dac este cazul, Comisiile de admitere ale
facultilor reclasific candidaii conform noii situaii, refac doar acele liste afectate de
reclasificare (respectnd prevederile art. 42 al. 1) i le fac publice (prin afiare la sediile
facultilor, pe site-urile web ale acestora i pe pagina web a universitii, la seciunea
destinat admiterii).
Art. 45.
(1) Dup afiarea rezultatelor concursului de admitere, candidaii declarai admii, pe locuri
fr tax sau cu tax, trebuie s confirme ocuparea sau neocuparea locurilor ctigate
prin concurs, numai n perioadele stabilite de faculti n acest scop, conform prevederilor
cuprinse n regulamentele sau metodologiile de admitere ale acestora.
(2) Candidaii admii pe locuri fr tax, lund n considerare prevederile legale n vigoare
(sintetizate n art. 6 al. 14 i al. 15 din prezentul regulament), vor confirma ocuparea
locurilor (dobndite prin concurs) completnd i semnnd contracte de studii i
depunnd la dosarul de concurs diplomele de absolvire (sau ntregul dosar de concurs,
conform art. 26 al. 6 i al. 7, dac s-au nscris online), n original, dup caz (diplome de
bacalaureat, diplome de licen etc.).
(3) Pentru respectarea prevederilor legale n vigoare sau din proprie voin, candidaii admii
pe locuri fr tax pot renuna la locurile ctigate prin concurs, completnd i semnnd
declaraii (pe proprie rspundere) prin care atest neocuparea locurilor sau prin
retragerea dosarelor de concurs i semnnd pentru aceasta. n acelai mod pot renuna
la locurile ctigate prin concurs i candidaii admii pe locurile cu tax.
(4) Candidaii admii pe locuri cu tax vor confirma ocuparea locurilor prin completarea
i semnarea contractelor de studii i a celor de colarizare, prezentarea diplomelor de
studii n original (dac candidaii nu urmeaz sau nu vor urma i alte programe de studii)
sau a adeverinelor care indic facultile la care acestea sunt depuse (numai dac
candidaii urmeaz sau vor urma studiile pe locuri bugetate n alte pri) i a chitanelor care
confirm achitarea primelor rate ale taxelor de studii. Dac aceti candidai s-au nscris
online vor prezenta ntregul dosar de concurs (n conformitate cu prevederile art. 26 al. 6 i
al. 7).
(5) Candidaii n ateptare pot confirma rmnerea sau retragerea din concurs. Dac
rmn n concurs (n vederea reclasificrii candidailor ca urmare a retragerii unor candidai
i neconfirmrii ocuprii locurilor de ctre alii) acetia vor completa dosarele de concurs
cu diplomele de absolvire n original sau adeverinele care atest facultile la care
acestea sunt depuse, respectiv vor prezenta chitane pentru achitarea primelor rate de
studii (dup caz, n funcie de modul de finanare a locurilor vizate). Dac aceti candidai sau nscris online vor prezenta ntregul dosar de concurs (n conformitate cu prevederile art.
26 al. 6 i al. 7).

22

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 23 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

(6) Candidaii declarai admii, pe locuri fr tax sau cu tax, care nu au confirmat
ocuparea locurilor n perioadele stabilite de faculti vor fi eliminai din concurs. Vor
fi eliminai din concurs (i nu vor participa la reclasificarea candidailor n urma perioadei
de confirmare a locurilor) i candidaii n ateptare care nu au confirmat rmnerea n
concurs.
(7) Facultile pot prevedea n propriile criterii specifice / metodologii de admitere condiii
specifice pentru confirmarea ocuprii locurilor sau rmnerea candidailor n concurs.
Art. 46.
(1) La sfritul perioadei de confirmare a ocuprii locurilor pentru candidaii admii
(respectiva rmnerii n concurs pentru candidaii n ateptare), se va realiza reclasificarea
candidailor pe baza opiunilor acestora (procedur denumit i "glisare"). Reclasificarea
candidailor se realizeaz dup fiecare sesiune de admitere, cel trziu n ziua anterioar
nceperii sesiunii de admitere urmtoare sau a anului universitar, dup caz.
(2) n urma procesului de reclasificare se vor ntocmi listele cu rezultatele finale ale
concursului: listele finale cu candidaii declarai admii (n condiiile prevzute de art.
42 al. 2) i listele finale cu candidaii respini (n care vor fi inclui toi candidaii n
ateptare care nu au fost admii n urma reclasificrii acestora).
(3) Dup ce vor fi atent verificate de Comisiile de admitere ale facultilor i apoi validate de
Comisia Central de Admitere, listele cu rezultatele finale ale concursului se vor face
publice prin afiare la sediile facultilor (n locuri vizibile) i pe site-urile web ale acestora,
respectiv pe pagina web a universitii (Ia seciunea destinat admiterii).
(4) Rezultatele finale ale concursului nu mai pot fi contestate.
Art. 47. Candidaii care au achitat prima tran a taxelor de studii i care n urma reclasificrii
ajung s ocupe locuri fr tax vor beneficia de restituirea sumelor achitate, n cel
mult 7 zile lucrtoare de la solicitarea acestora.
Art. 48.
(1) Dosarele de concurs ale candidailor admii rmn la facultile n care vor studia,
pn la finalizarea studiilor. Celorlali candidai li se vor restitui dosarele de concurs
n condiiile prevzute de art. 6 al. 20.
(2) Comisiile de examen ale facultilor transmit secretariatelor facultilor dosarele de
concurs complete, ale tuturor candidailor admii, pn cel trziu n preziua nceperii
anului universitar.

Dispoziii finale

Art. 49.
(1) Facultile (respectiv coala doctoral i coala postuniversitar) vor depune la rectoratul
universitii cte un exemplar al tuturor listelor cu rezultatele finale ale concursului
(dup fiecare sesiune a concursului de admitere, dac este cazul), validate de Comisia
Central de Admitere, semnate i tampilate corespunztor. Aceste liste nu pot fi
modificate.
(2) Pe baza listelor cu rezultatele finale ale concursului, prin decizia rectorului universitii, se va
realiza nmatricularea candidailor, care vor dobndi astfel statutul de student (studentdoctorand sau cursant, dup caz) n anul universitar 2016-2017.
(3) Retragerile sau reclasificrile/glisrile ulterioare se rezolv dup mecanismele valabile n
cazul studenilor nmatriculai, pe baza regulamentelor i prevederilor legale n vigoare.
Art. 50.
(1) Facultile vor pstra lucrrile scrise ale candidailor admii (inclusiv lucrrile practice
din domeniul artistic) pe toat durata studiilor acestora. n cazul candidailor respini durata
de pstrare a lucrrilor se reduce la un an de la terminarea concursului de admitere.
(2) Cataloagele, borderourile de notare sau corectur i listele cu rezultatele concursului
de admitere se vor pstra minimum 5 ani n arhiva universitii.
23

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 24 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Art. 51. Consiliul de administraie al universitii va decide, n condiiile legii, destinaia


taxelor de admitere i modul de recompensare a persoanelor care desfoar
activiti pentru pregtirea i desfurarea concursului de admitere, n urma
propunerilor Comisiei centrale de admitere i a Comisiilor de admitere ale facultilor (colii
doctorale sau colii postuniversitare, dup caz).
Art. 52.
(1) Prezentul regulament intr n vigoare n urma aprobrii acestuia de ctre Senatul
universitii.
(2) Toate reglementrile i hotrrile anterioare privitoare la admitere sunt abrogate din
momentul intrrii n vigoare a prezentului regulament.
(3) n caz de necesitate, prezentul regulament poate fi modificat sau completat numai n
condiiile specificate n art. 10.
(4) Anexele 1-13 fac parte integrant din prezentul regulament.
(5) Prezentul regulament se va face public prin afiare la sediul universitii i pe site-ul web
al acesteia i devine obligatoriu pentru toate concursurile de admitere organizate la toate
programele de studii din cadrul universitii.

24

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Pagina 25 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

ANEXE

5.1
Nr.
crt
1.

Anexa 1 - Tabel sinoptic cu documentele necesare la nscrierea candidailor


Tipul documentului (din
dosarul de concurs)

Fi de nscriere
Fotocopie dup certificatul
2.
de natere
Fotocopie dup actul de
3.
identitate
4. Adeverin medical
3 fotografii de dimensiuni 3
5. cm x 4 cm (lime x
nlime)
Diplom de bacalaureat
6.
sau diplom echivalent *)
Chitan tax de nscriere
7.
la concursul de admitere
Diplom de licen
(respectiv de inginer sau
8.
urbanist) sau diplom
echivalent *)
Diplom de master sau
9.
diplom echivalent *)
Diplom de doctor n tiine
10.
sau diplom echivalent *)
Alte documente
11.

Tipul studiilor
Studii universitare
Studii postuniversitare
Formare i
Licen Master
Doctorat
Postdoctorat
dezvoltare
profesional
DA
DA
DA
DA
DA
DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NU

DA

DA

DA

DA, dac
exist

DA, dac
exist
DA, dac
NU
NU
NU
DA
exist
Conform criteriilor specifice/metodologiilor de admitere ale
facultilor, colii doctorale, colii postuniversitare sau
metodologiilor elaborate de minister, dup caz.
NU

NU

*)

DA

DA

-Iniial, absolvenii anului n curs pot prezenta la nscriere, n loc de diplome de absolvire, adeverine
eliberate de instituiile absolvite (licee sau faculti, dup caz), n care sunt precizate probele de
examen, notele obinute la probele de examen i mediile generale obinute la examenele de
finalizare a studiilor absolvite (bacalaureat, licen, master sau doctorat, dup caz)
-Ulterior, la confirmarea ocuprii locurilor, se vor depune la dosar originalele sau copiile legalizate
ale diplomelor de absolvire, dup caz (a se vedea art. 45 al. 2, al. 4 i al. 5).

25

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 26 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.2

Anexa 2 - Echivalarea certificatelor lingvistice

Echivalarea certificatelor lingvistice pentru admiterea la studiile universitare de licen i master


organizate ntr-o limb strin:
Limba englez:
Cambridge PET (Distinction) B2
Cambridge FCE (First Certificate in English-grades B,C) B2
Cambridge FCE for SCHOOLS (First Certificate in English-grades B,C) B2
Cambridge FCE/FCE for Schools (Grade A) C1
Cambridge CAE (Certificate in Avanced English Grades B, C) C1
Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English-Grades A, B, C) C2
Cambridge BEC (Business English Certificate):
o BEC Preliminary (Distinction) B2;
o BEC Vantage (Grades B, C) B2
o BEC Vantage (Grade A) C1
o BEC Higher (Grades B, C) C1
o BEC Higher (Grade A) C2
BULATS (60-75 B2; 75-90 C1; >90 C2)
ILEC B2/C1
Financial ICFE B2/C1
IELTS (International English Language Testing System) B2 (5.0-6.01), C1(6.5-7.0), C2(7.59.0)
TOEFL iBT(Test of English as a Foreign Language-Internet-based Tests) B2 (86-109), C1
(110-120)
TOEIC (Test of English for International Communication)-Listening: minimum 400, Reading:
minimum 385, Speaking: minimum 160, Writing: 150
Limba german:
Deutsches Sprachdiplom der Kultursministerkonferenz, zweite Stufe
SD Zertifikat B1 / B2 / C1 / C2
Goethe-Zertifikat B1, B2, C1
PWD Prfung Wirtschaftsdeutsch International C1
BULATS Deutsch-Test fr den Beruf
Goethe Zertifikat C2 - Groes Deutsches Sprachdiplom
TestDaF
Limba francez:
DALF (Diplme approfondi de langue franaise) C1,C2
DELF (Diplme dtudes en langue franaise) B2
TCF (Test de connaissance du franais) B2, C1, C2
TEF (Test dvaluation du franais) B2, C1,C2
Limba chinez:
HSK (eliberat de Institutul Confucius)
Not:
Se echivaleaz i studiile de minimum 6 luni, efectuate n strintate, ntr-o limb de larg circulaie
(englez, francez, german, italian, spaniola, rus), pe baza actului din care rezult explicit
perioada de studiu. De asemenea, se echivaleaz i certificatele lingvistice obinute de la ULBS, din
care reiese explicit minim nivelul B2.

26

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 27 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.3

Anexa 3-Criterii de admitere i condiii speciale-FACULTATEA DE TEOLOGIE


Aprobat n edina Consiliului Facultii din data de 14.02.2016

1. Consideraii generale
La Facultatea de Teologie din Sibiu admiterea se organizeaz pentru toate ciclurile de studii
universitare, prin concurs, astfel:
a) pentru ciclul I-studii universitare de licen i ciclul II - studii universitare de master,
pe domeniul de studiu TEOLOGIE care este acreditat conform legii, la programele de studii legal
nfiinate n cadrul facultii;
b) pentru ciclul III-studii universitare de doctorat, admiterea se realizeaz n cadrul colii
doctorale, pe domeniul de studii de TEOLOGIE aprobat legal n cadrul acestuia.
Admiterea n nvamntul superior la Facultatea de Teologie a Universitii Lucian Blaga
din Sibiu se face prin concurs de dosare i interviu.
Admiterea n nvmntul superior se face n ordinea descresctoare a mediilor generale
obinute de candidai astfel:
a) pe locuri subvenionate de la bugetul de stat la fiecare profil sau specializare;
b) pe locuri cu tax (n nvmntul de zi) la fiecare profil sau specializare;
Cifra maxim de colarizare aprobat prin acreditarea ARACIS este de: 200 locuri pentru
licen (specializrile: Teologie Ortodox Pastoral i Muzic Religioas) respectiv 500 locuri pentru
master (specializrile: Teologie practic; Teologie Istoric i Teologie Sistematic)
Pentru participarea la concursul de admitere la Facultatea de Teologie este necesar
binecuvntarea Ierarhului de care aparine candidatul.
Mediile generale obinute de candidai la concurs sunt valabile, pentru stabilirea ordinii de
clasificare, la profilul i specializarea la care acetia au candidat. n eventualitatea neocuprii
locurilor la una dintre specializri, pot opta pentru ocuparea acestora candidaii de la celelalte
specializari, n ordinea mediilor i a opiunilor, cu condiia s fi obinut o medie general peste 5
(cinci).
Pentru asigurarea compatibilittii rezultatului concursului de admitere cu alte prevederi
regulamentare, n toate cazurile n care ordinea de clasificare s-a fcut pe baz de puncte,
decodificarea acestora n note este obligatorie.
Admiterea la ciclul de Licen se face susinnd urmtoarele probe:
A. Test psihologic (eliminatoriu)
B. Examinare aptitudini muzicale - pentru Teologie Pastoral i Muzic religioas
(eliminatoriu)
C. Prob de cunotine religioase (Teologie Pastoral)/ Prob de cunotine i
aptitudini muzicale (Muzic religioas)
Media de admitere pentru ciclul de Licen este format din:
Media de la bacalaureat - 50%
Proba de cunotine religioase - 50%
n situaie de balotaj, departajarea se face astfel:
a) nota de la examenul scris la bacalaureat la Limba i literatura romn;
b) nota la examenul oral la bacalaureat la Limba i literatura romn;
c) n oricare dintre situaii, media minim de admitere este 5,00 (cinci).
Admiterea la ciclul de Master se face prin concurs de dosare, pe baza mediei examenului
de licen, n procent de 100%. n situaie de balotaj, departajarea se face astfel:
- nota examenului de Cunotine generale i de specialitate obinut la examenul de Licen.
Dosarele vor cuprinde:
a) Diplom de licen-original sau adeverin n original pentru absolvenii din promoia
2016;
b) Foaie matricol facultate (original) sau situaia colar pentru absolvenii din promoia
2016;
27

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 28 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Acte necesare pentru dosarul de nscrierea la concurs:


- a) cererea tip de nscriere, completat corect, conform modelului elaborat de facultate;
- b) diploma de bacalaureat-original i copie legalizat sau diploma echivalent cu aceasta,
n original i copie legalizat la notariat.
Absolvenii de liceu din promoia 2016 pot prezenta, n locul diplomei de bacalaureat,
adeverinta tip c au absolvit liceul si au promovat examenul de bacalaureat. Candidaii din aceast
categorie, declarai admii n urma concursului, au obligatia de a depune la facultate diploma de
bacalaureat n original pn cel trziu la 1 octombrie 2016.
- c) certificatul de natere, n copie legalizat - 2 exemplare;
- d) Certificat de botez (original) pentru Teologie Pastoral;
- e) Recomandarea preotului paroh pentru Teologie Pastoral;
- f) Binecuvntarea ierarhului locului (episcopul de care aparine, dup adresa de domiciliu)
pentru Teologie Pastoral;
- g) pentru cntreii bisericeti la actele menionate mai sus se adaug i adeverin de la
protopopiat din care s rezulte angajarea n funcia de cntre bisericesc;
- h) cartea de identitate - original i xerox nelegalizat;
- i) adeverin medical tip, eliberat de medicul de familie;
- j) ase fotografii tip buletin de identitate;
- k) pentru studenii care urmeaz n paralel dou faculti, adeverin din care s rezulte
calitatea de student integralist la prima facultate;
- l) pentru candidaii la a doua facultate diploma de licen i foaia matricol n copie
legalizat;
- m) un dosar plic i 10 coli format A4;
- n) chitana de plat a taxei de nscriere 150 lei - pentru organizarea i desfurarea
concursului de admitere, conform hotrrii Senatului Universitii Lucian Blaga din Sibiu.
Scutirea de plata a taxelor de nscriere la concurs se face numai pe baza actelor (dovezilor)
prezentate de candidai, din care s rezulte c fac parte din una din categoriile exceptate de la plata
taxei de nscriere la admitere, precizate n prezentul regulament. Plata taxelor se face pentru fiecare
concurs separat.
2. Organizarea concursului de admitere
Pentru coordonarea lucrrilor privind pregtirea, organizarea i desfurarea concursului de
admitere, cu 60 de zile naintea concursului de admitere se constituie, la propunerea consiliilor
profesorale, prin decizia Rectorului, Comisia de admitere pe facultate n componena creia vor intra
membri ai biroului consiliului profesoral al facultii, cadre didactice i personal nedidactic direct
implicat n concursul de admitere. Comisia de admitere pe facultate este subordonat Comisiei
centrale de admitere pe universitate.
Comisia de admitere pe facultate este condus de decan sau un nlocuitor al acestuia, n calitate
de preedinte i i desfoar ntreaga activitate sub ndrumarea direct i permanent a
preedintelui Comisiei centrale de admitere pe universitate.
Comisia de admitere pe facultate numete secretarul Comisiei de admitere din rndul
personalului didactic.
Comisia de admitere pe facultate poart rspunderea pentru organizarea i desfurarea
concursului, respectarea legalitilor i asigurarea securitii dosarelor candidailor cu documentele
aferente din care rezult situaiile colare pe baza crora se calculeaz media de admitere.
Prezentele criterii specifice vor fi afiate mpreun cu anexele cuprinznd numrul de locuri pe
profile i specializri.
Din momentul constituirii ei, Comisia de admitere pe facultate preia toate sarcinile privind
pregtirea, organizarea, ndrumarea i controlul concursului de admitere, coordonarea activitii
personalului didactic i de secretariat antrenat n desfurarea acestei aciuni.
Pe perioada desfurrii efective a concursului de admitere, ncepnd cu nscrierea candidailor
i terminnd cu rezolvarea contestaiilor, Comisiei de admitere pe facultate i se stabilete un sediu
28

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 29 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

care va fi nzestrat cu toate cele necesare bunei desfurri a activitii de admitere


n sediul Comisiei de admitere este interzis accesul persoanelor care nu au atribuii n
desfurarea concursului de admitere i nu poseda legitimaii speciale emise de preedintele
Comisiei centrale de admitere pe universitate.
Decanul facultii poate fi nlocuit n atribuiile ce i revin n cadrul Comisiei de admitere, cu
aprobarea Senatului, n urmtoarele condiii:
a) cnd are rude de gradul I printre candidaii la concursul de admitere;
b) cnd devine indisponibil din motive de sntate.
Instruirea membrilor Comisiei de admitere pe facultate va fi asigurat de Preedintele
Comisiei centrale de admitere pe universitate, pe care-i va convoca dup constituirea Comisiei pe
facultate. Secretarul Comisiei centrale de admitere l va seconda n toate demersurile.
Preedintele Comisiei de admitere pe facultate va asigura instruirea ntregului personal din
subordine antrenat n desfurarea concursului de admitere pe care l vor convoca, n acest scop,
naintea nceperii concursului. Instruirea este obligatorie pentru tot personalul implicat i va fi
certificat sub semntur.
Cadrele didactice i alte persoane care se abat de la respectarea acestor norme sau care,
prin activitatea lor, prejudiciaz buna organizare i desfasurare a concursului, securitatea
documentelor i nregistrarea corecta a rezultatelor concursului vor fi sancionai disciplinar, conform
legislaiei n vigoare.
n aceste cazuri, preedintele Comisiei centrale de admitere pe universitate dispune
ncetarea imediat a atribuiilor pe care aceste persoane le au n legtur cu concursul de admitere,
i n caz de nevoie, nlocuirea lor.
3.

Calendarul concursului de admitere 2016


3.1. nscrierea candidailor i perioada de concurs
Concursul de admitere n nvmntul superior la Facultatea de Teologie a Universitii
Lucian Blaga din Sibiu se organizeaz n dou etape:
Etapa I - var 2016
- nscrierea candidailor: 18-24 iulie 2016, ntre orele 9,00-15,00 la sediul Facultii de Teologie;
- Concursul de admitere: 25-26 iulie 2016;
- Afiarea rezultatelor: 27 iulie 2016;
- Confirmarea locurilor prin completarea contractului de colarizare i achitarea primei trane
din taxa de colarizare (pentru studenii admii pe locuri cu tax): 28-30 iulie 2016 ;
- Rezultate finale: 01.08.2016.
Etapa II- toamn 2016
- nscrierea candidailor: 5 9 septembrie 2016, ntre orele 9,00-15,00 la sediul Facultii de
Teologie;
- Concursul de admitere: 12 septembrie 2016;
- Afiarea rezultatelor: 13 septembrie 2016;
- Confirmarea locurilor prin completarea contractului de colarizare i achitarea primei trane
din taxa de colarizare (pentru studenii admii pe locuri cu tax: 14-17 septembrie 2016.
Datele la care ncepe nscrierea i desfurarea concursul de admitere, pentru cele dou
etape nu se pot modifica, ele fiind n conformitate cu cele comunicate la Comisia centrala de admitere
pe universitate.
Se pot nscrie la concursul de admitere n nvmntul superior cetenii Romniei, care
sunt absolveni de liceu cu diplom de bacalaureat sau echivalent.
Secretariatul Comisiei de admitere pe facultate primete dosarele personale ntocmite de
candidai conform prezentului regulamet. Acesta efectueaz nscrierea i elibereaz legiimaiile de
concurs numai dac, dup verificarea fiecrui dosar, acesta conine toate documentele solicitate.
Pentru fiecare candidat nscris la admitere, secretariatul facultii va solicita datele cuprinse
n Anexa 1 la Ordinului Ministrului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului nr. 3313/23.02.2012

29

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 30 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

3.2. Condiii speciale de nscriere la concurs


La nscriere candidatul va formula o opiune principal pentru una din cele dou specializri
i o adoua opiune n cazul n care dorete s ocupe un loc la a doua specializare.
Un candidat declarat admis poate urma o singur specializare pe loc finanat de la bugetul
de stat, pentru durata normal de studii. Candidatul admis pentru mai multe specializri pe locurile
fr tax este obligat s opteze pentru specializarea la care dorete s fie finanat de la bugetul de
stat, la o singur instituie de nvmnt superior.
Studenii instituiilor de nvmnt superior de stat nmatriculai n anii precedeni pe
locuri finanate de la bugetul de stat, care renun la continuarea studiilor sau decid s
urmeze o a doua specializare, beneficiaz de subvenia de la bugetul de stat numai pe durata
normal de studiu (scznd din durata de studiu a noii specializri anii de studiu cu finanare
de la buget la specializarea iniial).
Dac prima specializare este fcut prin achitarea taxei de studiu, cea de-a doua specializare
poate fi studiat cu finanare de la bugetul de stat, numai dac este declarat admis pe locuri fr
tax n urma concursului de admitere.
Comisia de admitere pe facultate verific dosarele candidailor nscrii i confirm, sub
semntur, legalitatea nscrierii. n caz c se constat nereguli candidaii respectivi sunt convocai
de urgen la sediul Comisiei pentru clarificarea situaiei i adoptarea unei hotrri definitive.
Hotrrile se comunic n scris candidailor i prin afiare la sediul facultii.
La ncheierea definitiv a nscrierii, Comisia de admitere pe facultate va nainta la Comisia
central de admitere situaia numeric a candidailor nscrii la admitere, defalcat pe specializri i
a opiunilor acestora pentru formele de nvmnt (dac este cazul). Termenul limita - 2 ore de la
ora oficial de ncheiere a nscrierilor. Comisia de admitere pe facultate va comunica, n acelai
termen, necesarul de sli de concurs i lista nominal a candidailor nscrii la 2 (doua) faculti (cei
ce au avut copie dup legitimaia de concurs).
Dup ncheierea nscrierii, Comisia de admitere pe facultate ntocmete listele nominale ale
candidailor nscrii, n ordine alfabetic, pe care le afieaz n loc vizibil profilul i forma de
nvmnt la care sunt nscrii i ordinea de preferin a specializrilor respectiv componentele
specializrii pentru care a optat; candidaii vor fi ordonai pe discipline de concurs opionale, dac
acestea exist.
Orice sesizare a candidailor privind inexactitatea datelor precizate pe aceste tabele se
verific imediat, corecturile necesare efectundu-se pe toate listele afiate n termen de 24 de ore
din momentul afirii.
Candidaii care au obinut n perioada studiilor liceale distincii (premiile I, II, III sau
meniune) la toate olimpiadele colare i/sau la alte concursuri naionale desfurate sub egida
ministerului de resort i recunoscute de acesta, pot s beneficieze dreptul de dreptul de a ocupa
un loc subvenionat de la bugetul de stat (fr tax), fr concurs.
3.3. Tematica i bibliografia examenului de admitere
Tematica

Sfnta Scriptur i Sfnta Tradiie. Raportul dintre ele;


Despre Sfnta Treime: temeiuri biblice i contribuii patristice la definirea acestei dogme;
Crearea lumii vzute. Crearea omului;
Starea primordial a omului. Chip i asemanare;
Opera de mntuire a lui Iisus Hristos;
Rscumpararea i aspectele ei;
Mntuirea subiectiv;
Biserica, ntemeierea, constituia i nsuirile ei;
Sfintele Taine, consideraii generale i particulare;
Sfnta Euharistie: caracterul de tain i cel de jertfa.
30

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 31 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Bibliografie:
1. Pr.prof.dr. Isidor TODORAN, Arhid.prof.dr. Ioan ZAGREAN, Teologie Dogmatica (manual
pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Romane, Bucuresti, 1991 (si editiile urmatoare, Cluj si Galai). A se vedea pag: 72-79, 114123,158-164, 179-183, 238-248, 244-247, 276-281, 299-309, 324-330, 337-346;
2. Camelia Muha, Religie-crestin ortodoxa, caiet pentru elevi (cl. a V-a p.3-16, a VI-a, a VII-a p.
12-16. , a VIII-a p. 6-9, p. 10-12 i p. 26-28), Editura Sf. Mina, Iasi;
3. Camelia Muha, Religie, auxiliar didactic pentru elevi (cl.a IX-a, p.24-26, a X-a, a XI-a, p.3-7,
p.8-17, p.36-38 i p.47) Editura Sf. Mina, Iasi
4. Stabilirea i comunicarea rezultatului concursului de admitere
Pentru concursul de admitere 2016, media examenului de admitere se calculeaz dup
formula de la capitolul 1.
Admiterea se face n ordine descresctoare a mediilor generale obtinute de candidati, n
limita numrului de locuri planificate pentru fiecare specializare i n funcie de opiunea principal a
candidatului. Opiunea secundar completeaz locurile bugetate, n msura n care nu au fost
ocupate, i permite nscrierea celor admii peste numrul bugetar n regim cu tax, n limita locurilor
aprobate.
n situaii de balotaj se procedeaz conform prevederilor de la de la Cap. 1.
Pentru asigurarea compatibilitii rezultatului de admitere cu alte prevederi regulamentare
(de pild, cu cele de acordare a bursei, etc.), n toate cazurile n care ordinea de clasificare s-a fcut
pe baz de puncte, decodificarea acestora n note este obligatorie pentru toi candidaii declarai
admii. n oricare din situaii, media minim general de admitere nu poate fi mai mic dect 5,00
(cinci) pentru oricare dintre specializri.
Candidaii care i retrag actele nainte de afiarea rezultatului final al concursului sunt
considerai eliminai din concurs.
Comunicarea rezultatelor concursului de admitere se face prin afiare imediat, n data de 27
iulie 2016, la sediul facultii, la loc vizibil, timp de 30 de zile, pe liste distincte pentru admii pe locuri
subvenionate i admii pe locuri cu tax, n ordinea mediilor (pentru candidaii admii) i n ordinea
alfabetic (pentru candidaii respini). Pe listele afisate se va indica data i ora afirii i termenul de
contestaie de 48 ore.
Pe listele afiate se vor indica, n dreptul fiecrui candidat, mediile generale din fiecare an de
liceu i media examenului de bacalaureat.
n cazul n care un candidat este declarat admis la mai multe specializri acesta poate opta
pentru pstrarea calitii de student la una sau doua (maxim) specializri. Opiunea o face n scris,
pn la data de 30 iulie 2016, la a doua specializare colarizarea fcndu-se n regim cu tax.
Confirmarea nscrierii se face n perioada 28-30 iulie 2016. Candidaii declarai admii pe
locuri subvenionate, care nu se nscriu pn la data de 30 iulie 2016 pierd locul subvenionat pe
care l-au obinut prin concurs. Comisia pe facultate va lua msuri de anunare a acestuia i de
restituire a dosarului. Locul rmas vacant va fi ocupat de candidatul cu media general cea mai mare
din rndul candidailor respini pe locurile subvenionate de la buget.
Acolo unde n cadrul aceluiai profil exist dou sau mai multe specializri, pe lista
cuprinznd rezultatele concursului n ordinea mediilor generale, se vor meniona, n dreptul fiecrui
candidat admis, i specializrile din cadrul profilului respectiv n ordinea opiunilor exprimate de ctre
candidat n momentul nscrierii la concurs.
Repartizarea candidailor pe specializri, n cadrul profilului la care au fost declarai admii,
se face n ordinea descresctoare a mediilor generale obinute de acetia i n ordinea opiunilor
exprimate de ctre candidat n momentul nscrierii la concurs.
Numarul de locuri n regim cu tax att pentru anul I, ct i pentru absolvenii cu licen la a
II-a facultate se stabilete n aa fel nct s nu se depeasc cifra de colarizare aprobat de
ARACIS la respectivele specializri.
31

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 32 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5. Depunerea i soluionarea contestaiilor


Eventualele contestaii cu privire la rezultatele probelor scrise se depun la secretariatul
faculti n termen de 48 ore de la afiarea rezultatelor finale ale concursului de admitere.
Pentru a prentmpina orice suspiciune, consecinele contestaiilor validate, cu modificare de
medie, vor fi afiate la loc vizibil.
Rezultatele la contestaii se comunic celor interesai, n termen de cel mult 3 zile de la
expirarea termenului de depunere a acestora, prin afiare, de ctre Comisia de admitere pe
facultate. Se va afia i componena comisiilor de analiz a contestaiilor. Listele cu rezultatele vor
fi vizate de Comisia Central de Admitere.
Dup expirarea termenului de rezolvare i raspuns la contestaii, rezultatul concursului de
admitere se considera definitiv i nu mai poate fi modificat. Termenele de depunere i de rezolvare
vor fi afiate la loc vizibil, lng listele cu rezultatele concursului de admitere.
n baza autonomiei universitare, Comisia Central de Admitere a ULBS este singura n
msur s decid asupra temeiniciei contestaiilor care se depun n maximum 48 ore, ncepnd cu
ora i data afirii rezultatelor sesiunii de admitere.
Este de competenta Comisiei de etic al Universitii s analizeze contestaiile sau
reclamaiile care se refer la activitatea cadrelor didactice implicate n procesul de admitere. Comisia
central de admitere se poate sesiza i din oficiu.
6. Dispoziii finale
Candidaii declarai admii sunt nmatriculai n anul I de studii, n baza rezultatelor
concursului, pentru anul universitar curent, prin decizia rectorului universittii. Universitatea nu are
nicio obligaie fa de candidaii admii, referitoare la cazare, mas, repartiii .a. Bursele de studiu
i ajutoarele materiale se atribuie potrivit prevederilor legale.
Dac un candidat este declarat admis i renun n scris la calitatea de student, locul rmas
liber se ocup cu urmtorul candidat din lista cu rezultatele descresctoare, dar nu sub nota 5,00 (cinci).
Actele candidailor nscrii i nereuii sunt restituite acestora, la cerere, dup afiarea
rezultatelor concursului, acetia trebuind s predea legitimaia de concurs.
Lucrrile scrise se pstreaz n dosarele candidailor admii pn la terminarea studiilor, iar
cele ale candidatilor respini se pstreaz timp de un an de la ncheierea concursului de admitere,
ciornele de la probele orale se pastreaz 30 de zile de la ncheierea concursului de admitere.
Pentru perfecionarea examenului de admitere, n timpul desfurrii acestuia, Comisia de
admitere pe facultate poate face propuneri care vor fi supuse dezbaterii i aprobarii Comisiei centrale
de admitere pe universitate.
Nu se recunosc concursurile de admitere susinute n alte centre universitare sau n alte
faculti din cadrul ULBS.

32

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 33 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.4

Anexa 4-Criterii de admitere i condiii speciale-FACULTATEA DE DREPT


Aprobat n edina Consiliului Facultii din data de 14.12.2015

I. Dispoziii specifice
Art.1. - Admiterea la Facultatea de Drept se face n ordinea descresctoare a mediilor generale
obinute de candidai astfel:
a) pe locuri subvenionate de la bugetul de stat ( n nvmntul cu frecven- IF);
b) pe locuri cu tax (n nvmntul cu frecven IF);
c) pe locuri cu tax (n nvmntul la distan i frecven redus-ID i IFR).
Art.2. - Admiterea se face n limita numrului de locuri repartizate pentru fiecare domeniu, respectiv
specializare, pentru care au optat candidaii.
Art.3.- (1) Media general obinut la concursul de admitere organizat de Facultatea de Drept se
calculeaz n funcie de programul de studii ales, dup cum urmeaz:
a) Programul de studii Drept- concurs mixt:
nota obinut la proba scris de verificare a competenelor lingvistice i a raionamentului
logic - cu o pondere de 50 %;
media examenului de bacalaureat- cu o pondere de 50 %;
b) Programul de studii Administraiei public -concurs pe baz de dosare;
media examenului de bacalaureat - ponedere de 100% din media genaral;
c) Programul de studii Pedagogia nvmntului primar i precolar n limba romnconcurs mixt:
probe eliminatorii: aptitudini muzicale, aptitudini plastice, coordonare motric, dicie;
media examenului de bacalaureat- cu o pondere de 100 % din media general;
d) Programul de studii Pedagogia nvmntului primar i precolar n limba germanconcurs mixt:
probe eliminatorii: aptitudini muzicale, aptitudini plastice, coordonare motric, competen
lingvistic;
proba scris de verificare a cunotinelor de limb german- cu o pondere de 25 % din media
general;
media obinut la examenul de bacalaureat- cu o pondere de 75 % din media general.
Art.4.-(1) Criteriile de departajare n situaia mediilor egale care se aplic n mod succesiv,
sunt urmtoarele:
nota de la proba scris de limba i literatura romn din cadrul examenului de
bacalaureat;
nota de la proba scris obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat specific
filierei/profilului/specializrii absolvite.
Art.5.- Media general minim de admitere nu poate fi mai mic dect 5 (cinci), n cazul
specializrilor/programelor de studii pentru care se organizeaz concurs de admitere sub forma unei
probe scrise.

33

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Ediia 1

Pagina 34 din 169


Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

II.Organizarea concursului de admitere, studii universitare de licen, forma de


colarizare -IF
II.1. nscrierea candidailor
Art. 6.- nscrierea se va face la urmtoarele domenii de studii universitare de licen:
Nr.
crt.

Domeniul de licen

Durata
studiilor

Programul de studii
universitare de licen

1.
2.

Drept
tiine administrative

4 ani
3 ani

Drept
Administraie public
Pedagogia
nvmntului primar i
precolar n limba
romn
Pedagogia
nvmntului primar i
precolar n limba
german

3.

tiine ale educaiei

3 ani

Cifra
maxim de
colarizare
350
100
75

35

II.2. Sesiuni de admitere


Art.7. - Concursul de admitere n nvmntul superior la Facultatea de Drept se organizeaz n
lunile iulie 2016, n perioada 18.07.2016-01.08.2016 - i septembrie 2016, n perioada 05.09.201619.09.2016, n cadrul domeniilor pentru studii universitare-Drept, tiine Administrative, tiine
ale Educaiei.
A. Programul de studii Drept- 4 ani/240 credite (acreditat)
II.2.1. Sesiunea de var (iulie 2016)
18-23 iulie 2016 - nscrierea candidailor (nscrierile se fac de luni pn vineri n intervalul
orar 9.00-15.00; smbta ntre orele 9.00-13.00);
25 iulie 2016-Proba scris de verificare a competenelor lingvistice i a
raionamentului logic-ora 12.00; afiarea baremului la proba scris, depunerea i
soluionarea contestaiilor la barem la proba scris;
26 iulie 2016- afiarea rezultatelor la proba scris; depunerea i soluionarea contestaiilor
la rezultatele probei scrise;
27 iulie 2016 - afiarea rezultatelor preliminare ale admiterii; depunerea i soluionarea
contestaiilor la rezultatele pariale ale admiterii;
28-30 iulie 2016 - confirmarea locurilor, (ntre orele 09.00-15.00);
01 august 2016 - afisarea rezultatelor finale ale admiterii, n urma confirmrii locurilor.
II.2.2. Sesiunea de toamn (septembrie 2016)
05-10 septembrie 2016 - nscrierea candidailor (de luni pn vineri, n intervalul orar
9.00-15.00; smbta ntre orele 9.00-13.00);
12 septembrie 2016 - Proba scris de verificare a competenelor lingvistice i a
raionamentului logic - ora 12.00; afiarea baremului la proba scris; depunerea i
soluionarea contestaiilor la barem la proba scris;
13 septembrie 2016 - afiarea rezultatelor la proba scris; depunerea i soluionarea
contestaiilor la rezultatele probei scrise;
14 septembrie 2016 - afiarea rezultatelor pariale ale admiterii; depunerea i
soluionarea contestaiilor la rezultatele pariale ale admiterii;
15 - 17 septembrie 2016 - confirmarea locurilor, (ntre orele 09.00-15.00);
19 septembrie 2016 - afiarea rezultatelor finale ale admiterii, n urma confirmrii
locurilor.
B. Programul de studii Administraie public- 3 ani/180 credite (acreditat)
II.2.1. Sesiunea de var (iulie 2016)
18-23 iulie 2016 - nscrierea candidailor (nscrierile se fac de luni pn vineri n intervalul
orar 9.00-15.00; smbta ntre orele 9.00-13.00);
34

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 35 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

25 iulie 2016 afiarea rezultatelor pariale;primirea i soluionarea contestaiilor;


26-30 iulie 2016 - confirmarea locurilor ( luni-joi, ntre orele 09.00-15.00);
01 august 2016 - afiarea rezultatelor finale ale admiterii, n urma confirmrii locurilor.
II.2.1. Sesiunea de toamn (septembrie 2016)
05-10 septembrie 2016 - nscrierea candidailor (nscrierile se fac de luni pn vineri n
intervalul orar 9.00-15.00; smbta ntre orele 9.00-13.00);
12 septembrie 2016- afiarea rezultatelor pariale ale admiterii; depunerea i soluionarea
contestaiilor la rezultatele pariale ale admiterii
13-17 septembrie 2016 - confirmare locuri (ntre orele 09.00-15.00)
19 septembrie 2016 - afiarea rezultatelor finale, n urma confirmrii locurilor.
C. Programul de studii Pedagogia nvmntului primar i precolar n limba romn-3 ani/180
credite (Acreditat)
II.2.1. Sesiunea de var (iulie 2016)
18-23 iulie 2016 - nscrierea candidailor ( nscrierile se fac n intervalul orar 9.00-15.00;
smbta ntre orele 9.00-13.00);
25 iulie 2016-proba de aptitudini muzicale/sediul DPPD, sala 002 (ntre orele 09.00-13.00);
25 iulie 2016- proba de aptitudini plastice/sediul DPPD, sala 002 (ntre orele 14.00-16.00);
26 iulie 2016-proba coordonare motric/sediul DPPD ( ntre orele 09.00-13.00);
26 iulie 2016 -interviu dicie/sediul DPPD, sala 002 (ntre orele 14.00-16.00);
27 iulie 2016 - afiarea rezultatelor pariale; primirea i soluionarea contestaiilor;
28-30 iulie 2016 - confirmarea locurilor, (n intervalul orar 09.00-15.00);
01 august 2016 - afiarea rezultatelor finale, n urma confirmrii locurilor
II.2.2 Sesiunea de toamn (septembrie 2016)
05-10 septembrie 2016 - nscrierea candidailor (nscrierile se fac zilnic, de luni pn vineri,
n intervalul orar 9.00-15.00 i smbta ntre orele 9.00-13.00);
12 septembrie 2016 proba de aptitudini muzicale/sediul DPPD, sala 002 (ntre orele 9.0013.00);
12 septembrie 2016- proba de aptitudini plastice/sediul DPPD, sala 002 (ntre orele 14.0016.00;
13 septembrie 2016-proba coordonare motric/sediul DPPD ( ntre orele 09.00-13.00);
13 septembrie 2016 - interviu dicie/sediul DPPD, sala 002 (ntre orele 14.00-16.00);
14 septembrie 2016 - afiarea rezultatelor pariale;primirea i soluionarea contestaiilor;
15-17 septembrie 2016; 19-22 septembrie 2016- confirmarea locurilor, (ntre orele 09.0015.00);
19 septembrie 2016- afiarea rezultatelor finale, n urma confirmrii locurilor.
D. Programul de studii Pedagogia nvmntului primar i precolar n limba german-3
ani/180 credite (autorizat s funcioneze provizoriu).
II.2.1. Sesiunea de var (iulie 2016)
18-23 iulie 2016 - nscrierea candidailor ( n intervalul orar 9.00-15.00; smbta ntre orele
9.00-13.00);
25 iulie 2016 proba de aptitudini muzicale/sediul DPPD, sala 002 (ntre orele 9.00-13.00);
25 iulie 2016- proba de aptitudini plastice/sediul DPPD sala 002 (ntre orele 14.00-16.00;
26 iulie 2016-proba coordonare motric/sediul DPPD ( ntre orele 09.00-13.00);
26 iulie 2016- proba eliminatorie de competen lingvistic/sediul DPPD sala 002, ntre
orele 14.00-16.00
27 iulie 2016- proba de concurs (limba german), sala 002, (n intervalul orar 09.00-11.00);
28 iulie 2016 - afiarea rezultatelor pariale;primirea i soluionarea contestaiilor;
29 iulie i 01 august 2016 - confirmarea locurilor, (n intervalul orar 09.00-15.00, smbta
ntre orele 9.00-13.00);
35

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 36 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

02 august 2016 - afiarea rezultatelor finale, n urma confirmrii locurilor.


II.2.2. Sesiunea de toamn (septembrie 2016)
05-10 septembrie 2016 - nscrierea candidailor (nscrierile se fac zilnic, de luni pn
vineri, n intervalul orar 9.00-15.00 i smbta ntre orele 9.00-13.00);
12 septembrie 2016 proba de aptitudini muzicale/sediul DPPD, sala 002 (ntre orele
9.00-13.00);
12 septembrie 2016- proba de aptitudini plastice/sediul DPPD sala 002 (ntre orele 14.0016.00;
13 septembrie 2016-proba coordonare motric/sediul DPPD ( ntre orele 09.00-13.00);
13 septembrie 2016- proba eliminatorie de competen lingvistic/sediul DPPD sala 002,
ntre orele 14.00-16.00;
14 septembrie 2016- proba de concurs -limba german, sala 002, ( n intervalul orar
09.00-11.00) ;
15 septembrie 2016 - afiarea rezultatelor pariale;primirea i soluionarea contestaiilor;
16-17 i 19 septembrie 2016 - confirmarea locurilor, (ntre orele 09.00-15.00, smbta
ntre orele 9.00-13.00);
20 septembrie 2016- afiarea rezultatelor finale, n urma confirmrii locurilor.
II.3. Procedura de nscriere
Art.8 (1)- Dosarele ntocmite de candidai vor conine urmtoarele documente:
a. pentru studii universitare de licen:
fia de nscriere (pe care candidatul o preia de la Comisia de admitere a facultii, o
completeaz cu opiunea/opiunile de concurs i informaiile necesare i o semneaz;
diploma de bacalaureat sau echivalent cu aceasta, n original sau n copie
legalizat la notariat; pentru absolvenii de liceu care au promovat examenul de
bacalaureat n sesiunea iunie - iulie 2016 sau n sesiunea august-septembrie 2016, pot
prezenta, n locul diplomei de bacalaureat, adeverina eliberat de liceu, n original
sau n copie legalizat la notariat, n care se menioneaz media general de
bacalaureat, i notele obinute la probele susinute;
fotocopie dup certificatul de natere;
fotocopie dup cartea de identitate;
adeverin medical tip (de la cabinetele medicale sau medicii de familie) n care se va
preciza c solicitanii sunt api pentru programele de studii la care aspir, n original sau
n copie legalizat la notariat;
trei fotografii tip buletin de identitate-3 cm x 4 cm (lime x nlime);
adeverin din care s rezulte calitatea de student integralist la prima specializare,
pentru studenii care candideaz pentru o a doua specializare;
diploma de licen sau diploma echivalent cu aceasta pentru absolvenii care doresc s
urmeze o a doua specializare, n original sau copie legalizat sau adeverin pentru
promoia 2016;
chitana de plat a taxei de nscriere pentru organizarea i desfurarea concursului
de admitere, n cuantumul de 150 lei, conform hotrrii Senatului Universitii "Lucian
Blaga" din Sibiu;
copia legitimaiei de nscriere la prima facultate, certificat de secretariatul facultii
la care a fcut prima nscriere, pentru candidaii nscrii la dou faculti din U.L.B.S.;
certificat de competen lingvistic pentru limba romn eliberat de instituiile abilitate de
MENCS (doar pentru candidaii strini);
dosar plic;
5 plicuri A4 timbrate i autoadresate, i alte condiii speciale impuse de domeniu, dup
caz, (doar pentru candidaii la nvmntul la distan i cu frecven redus).
alte documente solicitate, dup caz: adeverine care justific scutirea de la plata taxei
de admitere, care arat calitatea de student i situaia colar a unor solicitani etc.;
36

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 37 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

declaraii pe proprie rspundere cu privire la studiile urmate i la regimul de finanare a


acestora, fotocopii ale unor documente necesare (de exemplu certificate de cstorie
sau hotrri judectoreti privind schimbarea numelui); documente justificative pentru
solicitanii aflai n cazuri speciale etc.;
b. pentru studii universitare de masterat: aceleai documente ca pentru studiile
universitare de licen (inclusiv alte documente, n funcie de situaie) la care se adaug
diplom de licen sau echivalent (eventual adeverin echivalent).
Art.9. - Candidaii care au fost declarai admii pe locurile subvenionate de la bugetul statului, au
obligaia, ca la confirmarea locului s prezinte, dup caz, diploma de bacalaureat i/sau diploma
de licen, n form original.
Art.10. - Pentru respectarea prevederilor n vigoare privind regimul de studii n Romnia toi
candidaii, inclusiv candidatele cstorite, vor fi nscrii la concurs cu numele din certificatele de
natere. In scopul evitrii unor nenelegeri atunci cnd se efectueaz operaii de legitimare pe baza
buletinului/crii/actului de identitate, se impune ca dup numele din certificatul de natere s fie
nscris (n parantez) i numele din certificatul de cstorie, de nfiere sau cel hotrt prin hotrri
judectoreti de schimbare a numelui sau prenumelui, iniiala fiind cea a prenumelui tatlui (sau, dup
caz, a mamei).
Art.11. - Un candidat poate fi admis i nmatriculat ca student la cel mult dou programe de studii
concomitent, dintre care numai pentru un program de studiu pot beneficia de gratuitate (loc fr
tax).
Art.12.- Candidaii la studiile universitare de licen care au obinut n perioada studiilor liceale
distincii (premiile I, II i III, meniune) la olimpiadele colare i/sau la alte concursuri
naionale/internaionale recunoscute de ministerul de resort, la disciplinele Limba i literatura
romn, Istorie, Logic, n cazul programelor de studii Drept, Administraie public, Pedagogia
nvmntului primar i precolar n limba romn, forma de nvmnt cu frecven, repectiv la
disciplina Limba i literatura german n cazul programului de studii Pedagogia nvmntului
primar i precolar n limba german, beneficiaz de dreptul de a ocupa un loc subvenionat de la
buget, fr concurs, n cadrul Facultii de Drept.
Art.13- (1) Taxa de nscriere la concursul de admitere este unic, n cuantum de 150 lei, indiferent
de numrul domeniilor i/sau programelor de studii de licen pentru care se face nscrierea.
(2) Plata taxelor se face pentru fiecare concurs separat/sesiune de admitere.
(3) Scutirea de plata taxei de nscriere nu presupune scutirea de tax de colarizare.
(4) Dup efectuarea nscrierii, taxele de nscriere la concursul de admitere nu se restituie.
III. Condiii specifice de admitere pentru domeniul de studiu tiine ale educaiei
Programul de studii Pedagogia nvmntului primar i precolar
A. LIMBA ROMN
1. Proba de aptitudini muzicale, plastice i de coordonare motric
Art.14.- (1) Se certific auzul muzical, simul ritmic, memorie muzical i calitile vocale:
a) intonarea a 1-2 cntece, la alegerea comisiei, dintr-o list de 5 cntece prezentate de
candidat;
b) reproducerea de fragmente ritmico-melodice.
Art.15- (1) Se cere s se execute: un desen dup natur-culoare, cu dou obiecte stabilite de
comisie:
a) un test pentru verificarea cunotinelor de limbaj plastic;
b) scrierea de mn, cu cerneal, cu toc obinuit sau stilou, a alfabetului limbii romne, cu litere
mici i mari, precum i copierea unui text stabilit de comisie.
Art.16.- (1) Se urmrete verificarea condiiilor generale fizico-estetice i de micare ale
absolvenilor:
a) realizarea unor exerciii la comanda examinatorului.
Art.17.- Pentru proba de desen, candidaii vor avea un bloc de desen A4, creioane colorate i
creioane negre. Pentru proba de educaie fizic, candidaii vor purta o inut sportiv adecvat
pentru susinerea probei practice
37

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 38 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

2. Interviu care investigheaz capacitatea de a comunica i dicia


Art.18.-(1) Proba cu valene artistice n care candidaii s demonstreze minime disponibiliti
imaginative: dramatizarea unui fragment n proz, recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie.
(2) Participarea la o conversaie cu comisia pe o tem dat de aceasta: se verific, prin dialog,
capacitatea de a fi persuasiv, receptiv n relaia cu partenerul de discuie, de a aduce argumente.
B. LIMBA GERMAN
1. Proba de aptitudini muzicale, plastice i de coordonare motric
Art.19.-(1) Se certific auzul muzical, simul ritmic, memorie muzical i calitile vocale:
a) intonarea a 1-2 cntece n limba german, la alegerea comisiei, dintr-o list de 5 cntece
prezentate de candidat;
b) reproducerea de fragmente ritmico-melodice.
Art.20.-(1) Se cere s se execute: un desen dup natur-culoare, cu dou obiecte stabilite de
comisie:
a) scrierea de mn, cu cerneal, cu toc obinuit sau stilou, a alfabetului limbii germane, cu
litere mici i mari, precum i copierea unui text stabilit de comisie.
Art.21.-(1) Se urmrete verificarea condiiilor generale fizico-estetice i de micare ale
absolvenilor:
a) realizarea unor exerciii la comanda examinatorului.
Art.22.- Pentru proba de desen, candidaii vor avea un bloc de desen A4, creioane colorate i
creioane negre.
Art. 23- Pentru proba de educaie fizic, candidaii vor purta o inut sportiv adecvat pentru
susinerea probei practice .
Art.24.- Prob eliminatorie de competen lingvistic const n participarea la o conversaie cu
comisia pe o tem dat de aceasta: se verific, prin dialog, capacitatea de a fi persuasiv, receptiv n
relaia cu partenerul de discuie, de a aduce argumente.
Art.25.- Sunt exceptai de la proba eliminatorie de competen lingvistic posesorii unui
certificat de competen linvistic care atest nivelul C1 sau B2 din Cadrul European de
Referin pentru Limbi Strine. (Sprachdiplom, Goethe Institut, sterreichdiplom).
Art.26.- Proba de concurs (limba german) const n redactarea unui text pe o tem liber aleas.
Art.27.- Se evalueaz coerena textului i capacitatea de a realiza intenia de comunicare n scris.
Art.28.- Notarea se va face cu note de la 1 la 10. Nota obinut la proba de concurs intr n
componena mediei de admitere. Nota obinut are valoarea de 25% din media de admitere.
Art.29.- Probele de aptitudini sunt eliminatorii.
Art.30.- Fiecare prob se apreciaz cu Admis sau Respins.
Art.31.- Un candidat declarat Respins la una dintre probe, va fi eliminat din concursul de
admitere.
Art.32.- La probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu se admit contestaii, indiferent
de etapa de susinere.
Art.33.- Candidaii absolveni de liceu pedagogic-profil pedagogic (cu diplom de
nvtor/educatoare) sunt exceptai de la probele eliminatorii de aptitudini.
Art.34.- Absolvenii tuturor celorlalte tipuri de licee, inclusiv cei ai colilor postliceale cu profil
pedagogic, susin probele eliminatorii de aptitudini.
Art.35.- Media de admitere se calculeaz astfel: (Media examenului de Bacalaureat x 3 + Nota
probei de concurs): 4=Media de admitere.

38

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Ediia 1

Pagina 39 din 169


Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

IV. Organizarea i desfurarea concursului pentru nvmntul la distan i cu frecven


redus
Art.36.- nvmntul la forma ID/FR este organizat numai n regim cu tax, pentru urmtoarele
domenii de studiu si specializri:
A. Studii universitare de licen-ID
Programul de
Nr.
Durata
studii
Nr.locuri
Domeniul de licen
crt.
studiilor
universitare de
cu tax
licen
1.

Drept

4 ani

Drept

120

2.

tiine administrative

3 ani

Administraie
public

75

B. Studii universitare de masterat-IFR


Nr.
crt.

Domeniul de masterat

Durata
studiilor

Programul de
studii universitare
de masterat

Nr.locuri
cu tax

1.

Drept

2
semestre

Drept judiciar
privat

25

2.

tiine administrative

4
semestre

Administraie
public european

50

IV.1. Sesiuni de admitere


Art.37.- Pentru ambele forme de colarizare, licen ID i masterat IFR- concursul de admitere se
desfoar pe parcursul unei singure sesiuni dup cum urmeaz:
03 mai-16 septembrie 2016 - nscrierea candidailor (nscrierile se fac zilnic, de luni pn
vineri, n intervalul orar 9.00-15.00);
16 septembrie 2016-afiarea rezultatelor pariale; primirea i soluionarea contestaiilor;
19-29 septembrie 2016-confirmare locuri (luni-vineri, ntre orele 09.00-15.00);
30 septembrie 2016 - afiarea rezultatelor finale ale admiterii, n urma confirmrii locurilor.
IV.2. Procedura de nscriere
Art.38.- nscrierea candidailor se va face pe specializri la sediul facultii de Drept din Sibiu, Calea
Dumbrvii nr. 34,respectiv la secretariatele centrelor de nscriere.
Art.39.- Actele necesare nscrierii sunt cele indicate n art. 8 din prezentul regulament.
IV.3. Clasificarea candidailor
Art.40.- n cadrul Facultii de Drept, admiterea la forma de nvmnt la distan i cu frecven
redus se face pe baz de concurs de dosare.
Art.41.- Media general de admitere este egal cu media general a examenului de
bacalaureat, conform Regulamentului ULBS i a normelor aprobate de Consiliul Facultii.
Art.42.- (1) n cazul n care candidaii aflai pe ultimul loc obin aceeai medie de admitere,
diferenierea se va face n funcie de nota obinut la proba scris de Limba i literatur romn
din cadrul examenului de bacalaureat.
(2) n situaia n care egalitatea notelor de admitere se menine i dup aplicarea primului criteriu
de departajare, diferenierea se va face n funcie de nota obinut la proba scris obligatorie din
cadrul examenului de bacalaureat, specific filierei/profilului/specializrii absolvite.
V.Organizarea i desfurarea concursului de admitere la studiile universitare de
masterat
Art.43.- Pentru ciclul de studii universitare de masterat, sistem Bologna, conform Legii nr.
288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificrile i completrile ulterioare,
39

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 40 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

concursul de admitere la Facultatea de Drept se organizeaz pentru urmtoarele domenii i


programe de studiu de masterat:
Programul de
Cifra
Nr.
Domeniul de
Durata
studii universitare
maxim de
crt.
masterat
studiilor
de masterat
colarizare
Drept judiciar
50
privat
Instituii de drept
50
1.
Drept
2 semestre
privat romn
Drept european
50
tiine penale
50
Administraie
2.
tiine administrative 4 semestre
50
public european
V.1. Sesiuni de admitere
Art.44.- Pentru forma de colarizare masterat-IF, concursul de admitere se desfoar pe parcursul
a dou sesiuni dupa cum urmeaz:
V.1.1. Sesiunea de var (iulie 2016)
18 - 23 iulie 2016; - nscrierea candidailor (nscrierile se fac de luni pn vineri n intervalul
orar 9.00-15.00; smbta ntre orele 9.00-13.00);
25 iulie 2016 afiarea rezultatelor pariale; primirea i soluionarea contestaiilor);
26 - 30 iulie 2016 - confirmarea locurilor (ntre orele 09.00-15.00);
01 august 2016 - afiarea rezultatelor finale ale admiterii, n urma confirmrii locurilor
V.1.2. Sesiunea de toamn (septembrie 2016)
05-10 septembrie 2016 - nscrierea candidailor (nscrierile se fac de luni pn vineri n
intervalul orar 9.00-15.00; smbta ntre orele 9.00-13.00);
12 septembrie 2016- afiarea rezultatelor pariale ale admiterii; depunerea i soluionarea
contestaiilor la rezultatele pariale ale admiterii
13-17 septembrie 2016 confirmare locuri (ntre orele 09.00-15.00);
19 septembrie 2016- afiarea rezultatelor finale, n urma confirmrii locurilor.
V.2. PROCEDURA DE NSCRIERE
Art.45.- Actele necesare nscrierii sunt cele prevzute n art.8 din prezentul regulament.
Art.46.- Taxa de nscriere la concursul de admitere este unic, n cuantum de 150 lei, indiferent de
numrul domeniilor i/sau programelor de studii de materat pentru care se face nscrierea.
V.3. CLASIFICAREA CANDIDAILOR
Art.47.- Dup ncheierea concursului, Comisia de admitere procedeaz la clasificarea candidailor
n ordinea descresctoare a mediilor i a opiunilor exprimate n fia de nscriere, n raport cu
numrul de locuri ale specializrilor respective, pe locaii de colarizare, utilizndu-se sistemul de
glisare.
Art.48.- Concursul de admitere pentru studiile universitare de masterat, pentru ambele forme de
nvmnt (IF i IFR), se desfoar fr susinerea de probe scrise de concurs, iar media de
admitere este media general a examenului de licen.
Art.49.-(1) n cazul n care se obin medii egale, departajarea se face n funcie de media general
a examenului de bacalaureat.
(2) n situaia n care egalitatea notelor de admitere se menine i dup aplicarea primului criteriu de
departajare, diferenierea se va face n funcie de nota obinut la proba scris la Limba i
Literatur romn, din cadrul examenului de bacalaureat.
VI. Desfurarea probei scrise de verificare a raionamentului logico-lingvistic
Art.50.- (1) Comisia de admitere din facultate repartizeaz candidaii pe sli i dispune afiarea pe
uile slilor i pe pagina de internet a facultii (http://drept.ulbsibiu.ro/admitere), cu cel puin 24 de
ore naintea nceperii probei de concurs, listele cuprinznd denumirea probei de concurs, ora
40

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 41 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

nceperii i durata de desfurare, denumirea slii i cldirea n care se afl sal, lista nominal
alfabetic a candidailor din sala respectiv.
Art.51.- n vederea desfurrii probei scrise, preedintele Comisiei de admitere a facultii
desemneaz cu 24 ore nainte de nceperea ei, lista de cadre didactice pentru supravegherea
candidailor n timpul desfurrii probei, pe baza listelor stabilite anterior n acest scop.
Art.52.- Comisia de admitere a facultii va repartiza prin tragere la sori supraveghetorii i
responsabilii de sal pentru proba de concurs, n ziua desfurrii probei respective, astfel nct
pentru fiecare sal s se asigure un responsabil de sal i un numr suficient de supraveghetori, n
funcie de mrimea slii.
Art.53.- Fiecrui responsabil de sal i vor fi predate sub semntur: lista candidailor din sala
respectiv, colile de concurs, precum i alte materiale necesare
Art.54.- Accesul candidailor n sala de concurs este permis cu o jumtate de or nainte de
nceperea probei.
Art.55.- Candidaii se aeaz n ordine alfabetic, conform listelor afiate. Fiecare candidat primete
un chestionar de concurs tipizat, cu tampila facultii, pe care i scrie cu majuscule numele i
prenumele i completeaz celelalte date. Colul chestionarului de concurs va fi lipit i tampilat la
momentul predrii lucrrii, numai dup ce persoanele care supravegheaz n sal au verificat
identitatea candidailor i completarea corect a tuturor datelor prevzute i dup ce responsabilii
de sal au semnat n interiorul poriunii care urmeaz a fi sigilat.
Art.56.- Candidaii i ocup locurile n bnci numai dup ce au lsat la catedr orice materiale scrise
sau obiecte n care acestea ar putea fi depozitate (cri, caiete, hrtii, serviete, poete, telefoane
mobile, etc.)
Art.57.- (1) n vederea susinerii probei de concurs candidaii vor fi introdui n sala de concurs n
ordinea de pe list, fiind legitimai cu un act de identitate n original i legitimaia de concurs.
(2) Candidaii care nu au asupra lor documentele menionate pot fi eliminai din concurs sau pot fi
supui unor operaiuni suplimentare de identificare n urma crora Comisia de admitere a facultii
va decide eliminarea sau rmnerea n concurs a acestora.
Art.58.- Proba de concurs va ncepe la aceeai or n toate slile i se va desfura pe durata
aceluiai interval de timp.
Art.59.- Proba va cuprinde un test - gril de verificare a competenelor lingvistice i a
raionamentului logic.
Art.60.- Durata probei de concurs este de o or de la terminarea distribuirii chestionarelor.
Art.61.-(1) Din momentul deschiderii plicului n care se afl chestionarele de concurs, niciun
candidat nu mai poate intra n sal i niciun candidat nu poate prsi sala dect dac pred lucrarea
scris i semneaz de predarea acesteia. Candidaii care nu se afl n sal n momentul deschiderii
plicului pierd dreptul de a mai susine proba respectiv.
(2) n cazuri excepionale, dac un candidat solicit prsirea temporar a slii, el trebuie s fie
nsoit permanent de una dintre persoanele care supravegheaz, pn la napoierea n sala de
concurs.
Art.62.- Elaborarea subiectelor de concurs i a baremelor de evaluare i notare se realizeaz de
comisia de elaborare a subiectelor.
Art.63.- La ntocmirea subiectelor i a baremului de corectur, vor participa minimum dou cadre
didactice cu pregtire corespunztoare.
Art.64.-(1) Tragerea la sori a ntrebrilor pentru concurs se va face n ziua desfurrii probei,
asigurndu-se intervalul de timp strict necesar pentru multiplicarea colilor de concurs.
(2) ntrebrile dintre care vor fi trase la sori cele pentru concurs vor fi introduse n calculator n timp
util i vor fi pstrate n condiii de maxim confidenialitate.
Art.65.- Componena nominal a comisiei de elaborare a subiectelor se stabilete dup ncheierea
nscrierii candidailor la concursul de admitere, prin tragere la sori, de ctre Comisia central de
a admitere a Universitii Lucian Blaga din Sibiu, pe baza propunerii naintate de Comisia de
admitere a Facultii de Drept.

41

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 42 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Art.66.-(1) Candidaii vor folosi pentru completarea foilor de test instrumente de scris
corespunztoare, de culoare neagr.
(2) Marcarea rspunsurilor considerate corecte de candidat se va face prin negrirea complet a
casetelor corespunztoare din formularul tipizat, fr a depi conturul acestora.
Art.67.- Candidaii care n timpul desfurrii concursului apeleaz la fraud sau tentative de fraud
dovedit vor fi eliminai definitiv din concurs.
Art.68- Pe durata desfurrii probei de concurs se interzice candidailor s dein asupra lor
telefoane mobile, tablete sau alte dispozitive de comunicare la distan.
Art.69.-(1) n cazul n care unii candidai doresc s i transcrie lucrarea, fr s depeasc timpul
stabilit, primesc alte teste tipizate.
(2) Fiecare candidat primete attea teste tipizate cte i sunt necesare.
Art.70.- La expirarea timpului acordat candidaii predau lucrrile sub semntur n faza n care se
afl, fiind interzis depirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidai rmn n sal pn la predarea
ultimei lucrri.
Art.71.- Toi candidaii semneaz, la momentul predrii lucrrilor, n procesele-verbale de predareprimire a acestora.
Art.72.- Lucrrile de concurs sunt preluate de responsabilul de sal i secretizate n prezena
candidatului, care semneaz pentru predarea lucrrii.
Art.73.- Dup preluarea tuturor lucrrilor de concurs acestea sunt predate de responsabilul de sal
asistat de supraveghetori persoanei anume desemnate din cadrul Comisiei de admitere a Facultii
de Drept, care va semna de primire.
Art.74.- Baremul de evaluare i notare va fi afiat la avizier i publicat pe pagina de internet a
facultii (http://drept.ulbsibiu.ro/admitere), imediat dup ncheierea probei de concurs.
VII. Stabilirea i afiarea rezultatelor concursului
Art.75.- Media general de amitere a fiecrui candidat se calculeaz ca medie aritmetic, cu dou
zecimale, fr rotunjire, a notei de la proba scris de verificare a competenelor lingvistice i a
raionamentului logic i a mediei obinute la examenul de bacalaureat.
Art.76. n cazul concursului de dosare, clasificarea candidailor se va face lundu-se n
considerare media de la examenul de bacalaureat sau de licen, dup caz.
Art.77.- Un candidat poate fi admis doar dac a obinut minimum nota 5 (cinci) la testul de
verificare a raionamentului logico-lingvistic.
Art.78.- Nota disciplinei de concurs se calculeaz prin conversia punctelor, cu dou zecimale, fr
rotunjire.
Art.79.- Cadrele didactice care vor alctui comisia de corectare a lucrrilor de concurs, vor fi numite
de ctre Comisia de admitere a facultii, n ziua desfurrii probei scrise.
Art.80.- Evaluarea lucrrilor se realizeaz n mod independent, de minimum dou cadre didactice.
Dac pentru acelai test nu rezult acelai punctaj, preedintele Comisiei de admitere a facultii
repartizeaz lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, n prezena
profesorilor evaluatori iniiali, stabilete nota final a lucrrii, pentru care vor semna toi evaluatorii
implicai.
Art.81.- Comisia de admitere a facultii va asigura pstrarea n condiii de securitate deplin a
lucrrilor de concurs.
Art.82.- Candidaii pot contesta punctajul obinut la Proba scris de verificare a competenelor
lingvistice i a raionamentului logic. Contestaia se depune la sediul facultii, n termen de 24
de ore de la data afirii rezultatelor.
Art.83.- n vederea soluionrii contestaiilor, colul lucrrii se va sigila din nou.
Art.84.- (1) Soluionarea contestaiilor la baremul de evaluare i notare, punctaj i media general
de admitere, se face de ctre comisia de soluionare a contestaiilor format din trei cadre didactice,
stabilit prin tragere la sori de ctre Comisia central de admitere a Universitii Lucian Blaga
din Sibiu.
(2) Nota acordat de comisia de soluionare a contestaiilor este definitiv.
42

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 43 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Art.85.- Rezultatul rezolvrii contestaiilor se va comunica prin afiare la sediul facultii n termen
de 48 de ore de la ncheierea termenului de depunere a contestaiilor.
Art.86.- Dup expirarea termenului de rezolvare i rspuns la contestaii, rezultatul concursului de
admitere se consider definitiv i nu mai poate fi modificat, dect prin mecanismele retragerilor,
neconfirmrilor i glisrilor.
VIII. Confirmarea locurilor i rezultatele finale
Art.87.- Rezultatele concursului de admitere vor fi afiate la sediul facultii n ordinea
descresctoare a mediilor obinute.
Art.88.- Candidaii declarai admii pe locurile bugetare trebuie s confirme ocuparea, n
perioada 26 iulie 2016-28 iulie 2016, la secretariatul Facultii de Drept. La nscriere se depune,
dac nu exist la dosarul de admitere, diploma de bacalaureat n original.
Art.89.- Dac un candidat este declarat admis pe locurile fr tax i renun n scris la calitatea de
student, pn cel trziu la data 28 iulie 2016, pentru toate domeniile universitare de licena/masterat
(IF sau ID/IFR), locul rmas vacant se ocupa cu primul candidat declarat admis pe locurile cu tax
din cadrul aceleiai specializri.
Art.90.- Candidaii declarai admii n regim cu tax precum i cei aflai pe listele de ateptare,
trebuie s confirme ocuparea locului prin achitarea primei trane din taxa anual de colarizare
(40 % din cuantumul taxei anuale de colarizare) la Casieria U.L.B.S. din Bulevardul Victoriei
nr. 10, i ncheierea Contractului de colarizare cu universitatea, la secretariatul Facultii de Drept.
Art.91.- Programul pentru confirmare este n intervalul 26 iulie 2016-28 iulie 2016, ntre orele 9.0015.00. La nscriere se depune, dac nu exist la dosarul de admitere, diploma de bacalaureat
n original.
Art.92.- Candidaii aflai pe listele de ateptare care ndeplinesc condiiile prevzute de prezentul
Regulament vor intra n procedura de glisare care are loc n data de 29 iulie 2016.
Art.93.- n urma elaborrii listelor finale din data de 29 iulie 2016 candidailor aflai pe listele de
ateptare, nscrii conform condiiilor prevzute in prezentul capitol, care nu vor reui s ocupe un
loc cu tax, li se va restitui prima tran din taxa de colarizare achitat n perioada confirmrii
locurilor.
Art.94.- Candidaii care nu depun cererea de confirmare a locului i/sau nu achit taxa de
colarizare, pn la data de mai sus, se consider retrai i pierd locul cu tax ocupat prin concurs.
Art.95. - La confirmarea locului ocupat prin concurs, toi candidaii admii, att pe locurile bugetate
ct i pe locurile cu tax, vor achita taxa de nmatriculare n cuantum de 25 de lei.
Art.96.- (1) Candidaii care au achitat prima tran a taxelor de studii i care n urma reclasificrii
ajung s ocupe locuri fr tax vor beneficia de restituirea sumelor achitate.
(2) Candidailor declarai admii pe locurile cu tax, care au achitat prima tran a taxelor de studii
i care decid s renune la locurile ocupate pe listele cu rezultatele finale ale concursului dup data
de 01.10.2016, dei s-au angajat prin declaraii pe proprie rspundere sau precontracte de studii s
ocupe locurile nu li se vor restitui sumele achitate (deoarece prin fapta lor aduc prejudicii altor
candidai i facultii care le-a rezervat locurile).
Art.97.- Mediile pe care le obin candidaii, precum i locurile pe care ei se situeaz au, pn la
afiarea lor, caracter secret, fiind interzis cunoaterea lor nainte de afiare de alte persoane dect
cele numite n Comisia de admitere.
Art.98.- Comunicarea rezultatelor finale se face prin afiare, la sediul facultii, la un loc vizibil,
precum i prin postarea pe pagina de internet a Universitii Lucian Blaga din Sibiu, la seciunea
destinat admiterii (http://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/) si pagina web a Facultii de Drept
(http://drept.ulbsibiu.ro), timp de 30 de zile, pe liste distincte pentru candidaii admii pe locuri fr
tax i cei admii pe locuri cu tax), n ordinea descresctoare a mediilor, n limita locurilor
disponibile.
Art.99.- Se nmatriculeaz exclusiv pe locurile cu tax i studenii care solicit nmatricularea ntrun an de studii superior.

43

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 44 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Art.100.- La sfritul fiecrui an universitar se va face redistribuirea locurilor bugetate n funcie de


rezultatele obinute la nvtur n anul precedent, n ordinea descresctoare a mediilor pentru
fiecare specializare.
IX. Dispoziii finale
Art.101.- n urma centralizrii confirmrilor candidailor declarai admii se vor afia listele finale ale
admiterii care vor fi comunicate Rectoratului Universitii Lucian Blaga pentru ntocmirea deciziilor
de nmatriculare.
Art.102.- Candidailor declarai respini, celor eliminai sau celor care renun la concurs sau la locul
obinut prin concurs li se restituie necondiionat dosarele de concurs, conform legii, fr perceperea
vreunei taxe, n cel mult dou zile lucrtoare de la depunerea cererii de restituire.
Art.103.- Pentru admiterea la Facultatea de Drept nu se recunosc concursurile de admitere susinute
n alte centre universitare, la alte universiti sau la alte faculti din cadrul U.L.B.S.
Art.104.- Hotrrile Comisiei Centrale de admitere vor fi puse n practic de Comisia de admitere a
facultii i vor fi urmate de toi candidaii la admitere.
Art.105.- Prezentele criterii specifice au fost n edina Consiliului Facultii de Drept din data de
14.12.2015 i fac parte integrant din Regulamentul de organizare i desfurare a concursului de
admitere pentru anul universitar 2016-2017, al U.L.B.S.

44

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 45 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.5

Anexa 5-Criterii de admitere i condiii speciale-FACULTATEA DE LITERE I ARTE


Aprobat n edina Consiliului Facultii din data de 15.02.2016

1.

Consideraii generale

Admiterea n nvmntul superior, la studiile universitare de licen, pentru anul universitar


2016-2017 (nvmnt cu frecven) la Facultatea de Litere i Arte a Universitii Lucian Blaga din
Sibiu se face prin concurs pe baz de dosare, lundu-se n calcul media examenului de
bacalaureat. La specializrile din domeniul Teatru i artele spectacolului concursul se desfoar
astfel: pentru specializarea Artele spectacolului (Actorie), concursul cuprinde: vizita medical (prob
eliminatorie) i probe de aptitudini (prima etap este eliminatorie, iar a doua, cu not), iar pentru
specializarea Teatrologie - Management cultural: interviu cu not.
nscrierile i concursul de admitere pentru studii universitare de licen, pentru toate
domeniile i specializrile aprobate de Senatul Universitii Lucian Blaga din Sibiu, cu excepia
specializrilor din domeniul Teatru i artele spectacolului, se vor organiza n perioada 18 - 23 iulie
2016. Pentru specializrile Artele spectacolului (Actorie) i Teatrologie - Management cultural,
nscrierile vor avea loc n perioada 18-21 iulie 2016. Probele la specializarea Artele spectacolului
(Actorie) vor avea loc n zilele de 22 - 23 iulie 2016, iar interviul cu not la specializarea TeatrologieManagement n 22 iulie 2016.
n eventualitatea neocuprii tuturor locurilor se va organiza un nou concurs de admitere n
perioada 5-10 septembrie 2016.
nscrierile pentru programele de masterat din domeniul Teatru i artele spectacolului la
care se susine prob scris/ de aptitudini se vor desfura ntre 18 - 21 iulie 2016. Proba scris
va avea loc n ziua de 22 iulie 2016, iar proba de aptitudini n 24 iulie 2016.
Pentru programele de masterat la care nu se susine prob scris/de aptitudini, nscrierile
vor avea loc n perioada 18 - 23 iulie 2016, iar absolvenii altor specializri vor susine un interviu
de limb strin (cu calificativ: admis/respins).
Se iau n considerare certificatele internaionale recunoscute, pentru candidaii care pot face
dovada c sunt titularii unui asemenea certificat. n eventualitatea neocuprii tuturor locurilor, se va
organiza un nou concurs de admitere n septembrie 2016 (cu nscrieri n intervalul 5 - 10 septembrie
2016 i proba scris/de aptitudini n 12 septembrie 2016).
Concursul de admitere la specializrile de la Filologie (Limbi i literaturi, Limbi Moderne
Aplicate) i tiine ale informrii i documentrii va consta n media examenului de bacalaureat, cu
pondere de 100%.
La specializarea Artele spectacolului (Actorie) concursul va cuprinde vizita medical, prob
eliminatorie de actorie i prob de aptitudini (22 - 23 iulie 2016).
La specializareaTeatrologie-Management cultural concursul va cuprinde un interviu cu not
(22 iulie 2016).
Taxa de nscriere la concurs este de 150 lei pentru oricare dintre specializrile facultii.
Candidaii vor completa o singur fi de nscriere pe care i vor exprima opiunile n ordinea
preferinelor. n cazul programelor din domeniile Limb i literatur i Limbi Moderne Aplicate
opiunile au n vedere o singur combinaie de limbi.
2.

nscrierea candidailor

2.1. Acte Necesare


Pentru nscrierea la concursul de admitere, candidaii vor completa o cerere-tip, cu precizarea
opiunilor (nvmnt cu frecven, pe locuri subvenionate sau cu tax) la care se anexeaz
urmtoarele acte:
a) diploma de bacalaureat n original sau copie legalizat la notariat.
Absolvenii de liceu din promoia 2016 pot prezenta, n locul diplomei de bacalaureat, o
adeverin-tip care s ateste absolvirea liceului i promovarea examenului de bacalaureat i
45

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 46 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

care s conin rezultatele obinute la fiecare disciplin, precum i media general de la


bacalaureat. Candidaii din aceast categorie care vor fi declarai admii n urma concursului
din iulie 2016 au obligaia de a depune la facultate diploma de bacalaureat n original pn cel
trziu n 28 iulie 2016, iar cei admii n septembrie 2016, pn n 16 septembrie 2016. Studenii
admii la dou faculti au obligaia s prezinte diploma de bacalaureat n original la facultatea
urmat n regim fr tax i o copie legalizat la cealalt facultate.
b) certificat de competen lingvistic pentru limba german, nivel minim A2 sau adeverin
care s ateste studierea limbii germane timp de 2-4 ani, n cazul candidailor care opteaz pentru
specializrile care includ Limba i literatura german. n situaiile n care aceti candidai nu au
avut posibilitatea s studieze n coal limba german colectivul de specialitate va crea o
comisie care i va testa n vederea evalurii pentru nivelul minim A2, conform Cadrului de
Referin al Uniunii Europene privind limbile strine.
c) certificatul de natere n copie legalizat;
d) cartea de identitate n copie;
e) adeverin medical-tip eliberat de cabinetele colare sau teritoriale;
f) trei fotografii tip buletin de identitate;
g) adeverin din care s rezulte calitatea de student (pentru studenii care urmeaz o a doua
specializare, cu obligaia de a se meniona regimul regimul de studiu-pe loc subvenionat de la
buget sau cu tax-n care urmeaz prima specializare);
h) adeverin din care s rezulte regimul de studiu (pe loc subvenionat de la buget sau cu tax)
i perioada n care au beneficiat de loc subvenionat, pentru absolvenii care doresc s urmeze
o a doua facultate;
i) diploma de licen, diploma echivalent cu aceasta sau diploma de absolvire, n original sau
copie legalizat, pentru candidaii la studiile universitare de masterat, precum i pentru
absolvenii care doresc s urmeze o a doua specializare; aceast a doua categorie de candidai,
vor prezenta obligatoriu i o adeverin din care s rezulte regimul studiilor efectuate (pe loc
subvenionat de la buget sau cu tax i perioada n care au beneficiat de loc subvenionat);
j) chitana de achitare a taxei de nscriere la concursul de admitere, conform Hotrrii Senatului
Universitii Lucian Blaga din Sibiu.
Sunt scutii de taxa de nscriere, pentru o singur dat ntr-o sesiune de admitere,
candidaii ce se ncadreaz n categoriile prevzute de art. 25 alin. (3) din Regulamentul de
admitere al ULBS.
Scutirea de plat a taxelor de nscriere la concurs se face numai pe baza actelor doveditoare
prezentate de candidai, din care s rezulte c fac parte din una dintre categoriile enumerate.
k) candidaii nscrii la dou faculti vor prezenta i copia legitimaiei de nscriere la prima facultate
sau o adeverin eliberat de secretariatul facultii la care au fcut prima nscriere.
l) certificatul de competen lingvistic ntr-o limb de circulaie internaional, obinut la
examenul de bacalaureat sau certificatele internaionale recunoscute, n eventualitatea
necesitii departajrii.
Candidaii de la specializrile Englez, German, Francez i Chinez, care vor opta pentru
luarea n considerare a certificatelor internaionale recunoscute obinute n timpul anilor de liceu
n vederea departajrii, n locul notei de la examenul de bacalaureat la limba strin, vor prezenta
la dosar unul din certificatele internaionale: Toefl, Cambridge First Certificate, Cambridge Advanced
Certificate, Cambridge Proficiency Certificate-pentru englez, Sprachdiplom II, Zertifikat Deutsch,
Zertifikat Mittelstufe Deutsch, Test DaF, sterreichisches Sprachdiplom, Goethe-Zertifikat-pentru
german, DALF, DELF, DL-pentru francez i HSK-pentru chinez. Evaluarea acestora se va face
de ctre comisia de admitere, n funcie de nivelul de competen. n situaiile excepionale n care
candidaii nu au avut posibilitatea s studieze n liceu limba strin la care ar dori s se nscrie la
studiile de licen, colectivul de specialitate va crea o comisie care i va testa pe candidai (interviu
+ test scris), n vederea evalurii i notrii corespunztoare, conform Cadrului de Referin al Uniunii
Europene privind limbile strine. Nota comisiei va fi luat n considerare la calculul mediei la admitere
pentru departajare.
46

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 47 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

2.2. Condiii speciale de nscriere la concurs


Un candidat declarat admis poate beneficia de finanare de la buget o singur dat, pentru
fiecare din cele 3 cicluri de studii universitare (conform Legii educaiei naionale nr. 1/2011, art.142,
alin. 6).
Depirea duratei nvmntului gratuit prevzute de lege se suport de ctre studeni.
Studenii instituiilor de nvmnt superior de stat nmatriculai n anii precedeni pe locuri
finanate de la bugetul de stat care renun la continuarea studiilor sau decid s urmeze o a doua
specializare beneficiaz de subvenia de la bugetul de stat numai pe durata normal de studiu
(scznd din durata de studiu a noii specializri anii de studiu cu finanare de la buget la
specializarea iniial), dac au ocupat prin concurs un loc subvenionat. nscrierea i concursul de
admitere se vor desfura n aceleai condiii ca i pentru absolvenii de liceu promoia 2016.
Schimbarea statutului de student din regim cu tax n regim fr tax la alt facultate, pe
parcursul anilor de studii, va fi adus la cunotina conducerii Facultii de Litere i Arte, imediat i
obligatoriu, n scris. n caz contrar, rspunderea revine n totalitate studentului.
Absolvenii cu diplom de licen pot concura pentru a urma a doua facultate n regim cu tax
sau pe loc subvenionat de la bugetul de stat, n funcie de rezultatele concursului de admitere i de
regimul n care au urmat prima facultate. Conform Cartei universitare, ei au obligaia s declare n
momentul nscrierii la concurs dac au urmat o alt facultate (cu sau fr tax) i, n cazul n care
se ncadreaz n aceast situaie, s prezinte documentele doveditoare la confirmarea locului ocupat
prin concurs.
Candidaii care au obinut n perioada studiilor liceale distincii (premiile I, II, III sau meniune)
la olimpiadele colare internaionale recunoscute de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii
tiinifice beneficiaz de dreptul de a se nscrie, fr susinerea concursului de admitere, pe
locuri finanate de la buget (fr tax). Aceti candidai, pot urma, la cerere, fr taxe de
colarizare cursurile a dou faculti n instituii de nvmnt superior de stat, conform H.G.
nr. 1004/2002.
Candidaii care au obinut n perioada studiilor liceale distincii (premiile I, II, III sau meniune)
la olimpiadele colare naionale beneficiaz de dreptul de a ocupa un loc subvenionat de la
bugetul de stat (fr tax), fr concurs, fiind admii cu nota 10.
Candidaii care au obinut n perioada studiilor liceale distincii (premiile I, II, III) la concursurile
naionale desfurate sub egida ministerului de resort, beneficiaz de echivalarea acestora cu nota
9.
Excepie de la aceste prevederi vor face candidaii de la specializarea Artele spectacolului
(Actorie) care vor participa la toate probele de concurs, n vederea evalurii medicale respectiv
aptitudinale.
3.

Stabilirea rezultatelor concursului

Admiterea n nvmntul superior se face n ordinea descresctoare a mediilor generale


obinute de candidai, n limita numrului de locuri stabilite pentru fiecare facultate i profil, respectiv
specializare, din cadrul acesteia, pentru care au optat n scris, astfel:
pe locuri subvenionate de la bugetul de stat (nvmnt cu frecven);
pe locuri cu tax (nvmnt cu frecven);.
Media minim general de admitere este 5 (cinci).
Media general de admitere se calculeaz cu dou zecimale, fr rotunjire, conform criteriilor
de selecie aprobate prin prezentul Regulament pentru fiecare specializare.
Candidaii care i retrag actele nainte de afiarea rezultatului final al concursului sunt
considerai eliminai din concurs.
Candidaii de la studii universitare de licen care vor fi declarai admii pe locuri
subvenionate de la buget au obligaia s completeze fia de nscriere n anul I i s prezinte actele
de studii n original pn la data de 28 iulie 2016 inclusiv; n caz contrar, ei pierd locul ocupat prin
concurs. Pentru candidaii de la masterat, data limit de confirmare a locului este tot 28 iulie 2016.
47

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 48 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Candidaii de la studii universitare de licen care vor fi declarai admii pe locurile cu tax
au obligaia s completeze fia de nscriere n anul I, s achite prima rat a taxei de colarizare i
s ncheie contractul de studii pn la data de 28 iulie 2016 inclusiv; n caz contrar, ei pierd locul
ocupat prin concurs i dreptul de a ocupa ulterior un loc subvenionat devenit liber. Pentru candidaii
de la masterat declarai admii pe locurile cu tax, data limit de confirmare a locului este tot 28
iulie 2016.
Locurile subvenionate de la buget rmase vacante la 28 iulie 2016 vor fi ocupate de ctre
candidaii de pe locurile cu tax nscrii, cu contract ncheiat i cu prima rat achitat pn la 28
iulie 2016 inclusiv, n ordinea mediilor obinute la concursul de admitere din iulie 2016.
Studenii cu tax care ncheie contract de colarizare i achit prima rat pn la 28 iulie 2016
vor beneficia de restituirea sumei achitate, n situaia n care trec pe un loc subvenionat pn la 1
octombrie 2016.
Studenilor cu tax care au ncheiat contract de colarizare i apoi prsesc din proprie
iniiativ Facultatea de Litere i Arte nu li se vor returna taxele achitate la nscrierea i semnarea
contractului.
Studenii admii pe locuri cu tax n sesiunea din septembrie 2016 nu beneficiaz de
posibilitatea de a trece pe locurile subvenionate rmase libere dect dup absolvirea anului I de
studii, pe baza mediei de absolvire, n condiiile legii.
Candidaii admii n sesiunea din septembrie 2016 au obligaia s se nscrie n anul I de studiu,
s achite prima rat din taxa anual de colarizare i s ncheie contractul de colarizare pn la
data de 16 septembrie 2016.
La programul de studii universitare de masterat Teoria i practica managementului instituiilor
i evenimentelor culturale, la care este prevzut prob scris, contestaiile se depun n termen de
48 de ore i se soluioneaz prin recorectarea lucrrii de ctre comisia de contestaii n termen de
24 de ore.
La probele de aptitudini i la interviuri nu se admit contestaii.
4. Dispoziii finale
Actele candidailor nscrii i declarai respini li se restituie acestora, la cerere, dup afiarea
rezultatelor concursului. Actele originale de studii se elibereaz numai titularilor sau rudelor de gradul
I, ultimelor cu procur legalizat la notariat.
Admiterea se face strict n ordinea descresctoare a mediilor obinute de candidai, n funcie
de criteriile de selecie i de departajare aprobate i n limita numrului de locuri pentru care se
organizeaz concursul.
Numrul de locuri subvenionate de la buget nu poate fi depit.
Dac sunt mai muli candidai cu medii egale pe ultimul loc, se vor aplica criteriile de
departajare stabilite de Consiliul Facultii prin prezentul Regulament.
n cazul n care un candidat este declarat admis la mai multe specializri, acesta va opta n
scris, pn la 28 iulie 2016, pentru dobndirea calitii de student la una sau dou specializri A, dar
poate urma o singur specializare pe loc subvenionat de la bugetul de stat, avnd obligaia de a
declara situaia sa real, n scris, la confirmarea locului.
Candidaii pot beneficia, n perioada admiterii, de cazare contra cost n cminele studeneti
ale Universitii Lucian Blaga din Sibiu, dac vor exista locuri disponibile.
Toi candidaii au obligaia s cunoasc i s respecte ntocmai prevederile Metodologiei
aprobate de Senatul Universitii Lucian Blaga din Sibiu i ale prezentului Regulament; n caz
contrar, ntreaga rspundere revine candidailor.
n conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 133/2000 privind nvmntul universitar i
postuniversitar de stat, cu tax sau pe locurile finanate de la bugetul de stat, modificat prin Legea
224/11 iulie 2005 (art. 5), ale Legii 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, ale O.M.
3617/16 martie 2005, privind aplicarea generalizat a Sistemului European de Credite Transferabile,
a Regulamentului U.L.B.S. privind ocuparea locurilor pentru studii finanate de la bugetul de stat,
48

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 49 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

dup absolvirea fiecrui an de studiu, la nceputul anului universitar urmtor, locurile


subvenionate de la bugetul de stat se ocup n ordinea descresctoare a punctajului realizat
de studeni n anul anterior, indiferent dac acetia au fost pe locuri subvenionate sau cu
tax.
Studenii care au pierdut locurile finanate de la bugetul de stat pot continua studiile n
regim cu tax, cu excepiile prevzute de reglementrile n vigoare.
Eventualele modificri ale cuantumurilor taxelor de studii, aprobate de Senatul Universitii
Lucian Blaga din Sibiu n funcie de costurile colarizrii, se anun candidailor cu cel puin 30 de
zile nainte de nceperea nscrierilor la concursul de admitere.
Candidaii care opteaz pentru nvmntul cu tax nu vor beneficia de reducerea taxei de
colarizare pe parcursul anilor de studii dect n condiiile speciale prevzute de lege.
Taxa anual de colarizare va fi achitat astfel: la confirmarea locului, adic pn la data de
28 iulie 2016, se va achita prima rat (40% din tax), pn pe 15 ianuarie 2017 a doua rat (35%) i
pn pe 20 mai 2017 a treia rat (25%). ntre cele trei momente ale scandenei, studenii pot achita
sume mai mici din rata aferent.
Studenii care nu-i vor achita taxele colare la timp nu vor fi admii la examenele din sesiunile
programate i vor fi exmatriculai.
5. Structura facultii, domenii de studii, specializri, criterii de selecie i de departajare
5.1. Studii universitare de licen
A. DOMENIUL FILOLOGIE
a) LIMB I LITERATUR
Specializri:
1. Limba i literatura englez-O limb i literatur modern (german sau francez) sau Limba i
literatura romn-acreditat
Durata studiilor: 6 semestre (nvmnt cu frecven)
Criterii de selecie:
Media la examenul de bacalaureat: 100 %
2 . Limba i literatura francez O limb i literatur modern (englez, german) sau Limba i
literatura romn-acreditat
Durata studiilor: 6 semestre (nvmnt cu frecven)
Criterii de selecie:
Media la examenul de bacalaureat: 100 %
3. Limba i literatura german-O limb i literatur modern (englez sau francez) sau Limba i
literatura romn-acreditat
Durata studiilor: 6 semestre (nvmnt cu frecven)
Criterii de selecie:
Media la examenul de bacalaureat: 100 %
4. Limba i literatura romn-O limb i literatur modern (englez, francez sau german)acreditat
Durata studiilor: 6 semestre (nvmnt cu frecven)
Criterii de selecie:
Media la examenul de bacalaureat: 100 %
5. Limba i literatura chinez-Limba i literatura englez-autorizat
Durata studiilor: 6 semestre (nvmnt cu frecven)
Criterii de selecie:
49

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 50 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Media la examenul de bacalaureat: 100 %


Criterii de departajare:
1. Nota obinut la examenul de bacalaureat pentru proba scris de Limba i literatura
romn;
2. Nota obinut la examenul de bacalaureat pentru Limba i literatura modern/matern
sau certificat recunoscut internaional;
3. Nota obinut la examenul de bacalaureat pentru prima disciplin umanist;
Not: Candidaii care doresc s li se ia n considerare pentru departajare certificatele internaionale
obinute pentru englez, german sau francez, sunt obligai s menioneze acest lucru n fia
de nscriere la concursul de admitere. n caz contrar, li se va lua n considerare nota la limba
strin pentru care au optat la bacalaureat, fr a se lua n considerare contestaiile ulterioare.
b) LIMBI MODERNE APLICATE
Specializarea: Limbi Moderne Aplicate: Englez, Francez, German-acreditat
Durata studiilor: 6 semestre (nvmnt cu frecven)
Criterii de selecie:
Media la examenul de bacalaureat: 100 %
Criterii de departajare:
1. Nota obinut la examenul de bacalaureat pentru proba scris de Limba i literatura
romn;
2. Nota obinut la examenul de bacalaureat pentru Limba i literatura modern/matern sau
certificat recunoscut internaional;
3. Nota obinut la examenul de bacalaureat pentru prima disciplin umanist;
B. DOMENIUL TIINE ALE COMUNICRII
Specializarea: tiine ale informrii i documentrii-acreditat
Durata studiilor: 6 semestre (nvmnt cu frecven)
Criterii de selecie:
Media la examenul de bacalaureat: 100 %
Criterii de departajare:
1. Nota obinut la examenul de bacalaureat pentru proba scris de Limba i literatura
romn;
2. Nota obinut la examenul de bacalaureat pentru Limba i literatura modern/matern sau
certificat recunoscut internaional;
3. Nota obinut la examenul de bacalaureat pentru prima disciplin umanist;
C. DOMENIUL ARTELE SPECTACOLULUI
Specializri:
1. Artele spectacolului - Actorie-specializare acreditat
Durata studiilor: 6 semestre (nvmnt cu frecven)
Probe de concurs (22-23 iulie 2016):
Vizita medical
prob eliminatorie (22 iulie 2016);
Actorie-etapa I
prob eliminatorie* (22 iulie 2016);
* proba va consta n recitarea unei poezii (balade, fabule, poezii de dragoste, filosofice, etc.),
n prezentarea a 1-2 povestiri i a dou monologuri din repertoriul propriu, la alegerea
candidatului. Se acord calificativul Admis sau Respins.
Actorie-etapa a II-a-prob de aptitudini*, cu not (23 iulie 2016);
* proba const n prezentarea unor poezii, a unei povestiri i a unui monolog din repertoriul
50

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 51 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

candidatului, la alegerea Comisiei de concurs.


Not: Candidaii de la specializarea Artele spectacolului (Actorie) au obligaia de a depune la
Comisia de concurs un dosar care s cuprind mai multe poezii, povestiri i monologuri,
pentru probele de concurs.
Criterii de selecie:
Proba de aptitudini: 80 %
Media la bacalaureat: 20 %
Criterii de departajare:
1. Nota la proba de aptitudini (etapa a II-a);
2. Nota la probei scrise de Limba i literatura romn de la bacalaureat;
3. Nota obinut la examenul de bacalaureat pentru Limba i literatura
modern/matern/prima disciplin umanist sau certificat recunoscut internaional.
2. Teatrologie- Management cultural
Durata studiilor: 6 semestre, nvmnt cu frecven, specializare acreditat
Proba de concurs (22 iulie 2016):
Interviu cu not din tematic afiat pe site-ul Facultii de Litere i Arte:
http://litere.ulbsibiu.ro
Criterii de selecie:
Interviu cu not: 50 %
Media la examenul de bacalaureat: 50 %
Criterii de departajare:
1. Nota obinut la examenul de bacalaureat pentru proba scris de Limba i literatura
romn;
2. Nota obinut la examenul de bacalaureat pentru Limba i literatura modern/matern sau
certificat recunoscut internaional;
3. Nota obinut la examenul de bacalaureat pentru prima disciplin umanist;
5.2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT ACREDITATE DE ARACIS (organizate cf. Legii
288/2004)
Durata studiilor: 4 semestre, specializri acreditate
Programe de studii universitare de masterat la care nu se susine prob scris:
I. Limba i literatura englez
II. Limba i literatura romn
III. Limba i literatura german
IV. Teoria i practica traducerii i interpretrii. Limba englez
V. Teoria i practica traducerii i interpretrii. Limba francez
VI. Profesor documentarist
Criterii de selecie:
o Media examenului de licen (fr prob scris)
o Interviu (prob de competen lingvistic), cu calificativ (admis/respins), pentru
absolvenii altor specializri;
Criterii de departajare:
1. Nota obinut la proba de Cunotine fundamentale i de specialitate la examenul de
licen.
2. Media obinut la examenul de bacalaureat
51

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 52 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Programe de studii universitare de masterat la care se susine prob scris/de aptitudini:


1. Arta interpretrii caracterelor dramatice (prob de aptitudini)
2. Teoria i practica managementului instituiilor i evenimentelor culturale
Criterii de selecie:
Prob scris din tematica stabilit pentru fiecare specializare

Criterii de departajare:
1. Nota obinut la proba de Cunotine fundamentale i de specialitate la examenul de
licen.
2. Media obinut la examenul de bacalaureat
Not: Tematica i bibliografia sunt postate pe pagina web a Facultii de Litere i Arte:
http://litere.ulbsibiu.ro

52

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 53 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

6. Graficul desfurrii concursului de admitere 2016


6.1. Studii universitare de licen (6 semestre)
a)-nvmnt cu frecven
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Perioada de
nscriere la concurs

Specializarea
Limba i literatura romn-o limb i literatur modern (englez, german, francez)-acreditat
Limba i literatura englez-o limb i literatur modern (german, francez) sau Limba i literatura romn-acreditat
Limba i literatura german-o limb i literatur modern (englez, francez) sau Limba i literatura romn-acreditat
Limba i literatura francez-o limb i literatur modern (englez, german) sau Limba i literatura romn-acreditat
Limba i literatura chinez-Limba i literatura englez-autorizat ARACIS
Limbi Moderne Aplicate: Limba englez, Limba francez, Limba german-acreditat
tiine ale informrii i documentrii-acreditat

18-23 iulie 2016/


5-10 septembrie
2016
Concurs de dosare
18-21 iulie 2016/
5 -10 sept. 2016
Interviu cu not:
22 iulie 2016/
12 sept. 2016
18-21 iulie 2016/
5 -10 sept. 2016
Probe de aptitudini:
22-23 iulie 2016/
12-13 sept. 2016

Teatrologie (management cultural)-acreditat

Artele spectacolului (Actorie)-acreditat

53

Confirmarea
locului
26-28 iulie
2016/
14 -16 sept.
2016

26-28 iulie
2016/
14 -16 sept.
2016
26-28 iulie
2016/
14 -16 sept.
2016

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Ediia 1

Pagina 54 din 169


Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

6.2. Studii universitare de masterat (6 semestre) - Legea 288/2004


Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Perioada de nscriere la
concurs

Specializarea
Limba i literatura englez
Limba i literatura romn
Limba i literatura german
Teoria i practica traducerii i a interpretrii. Limba englez
Teoria i practica traducerii i a interpretrii. Limba francez
Profesor documentarist
Arta interpretrii caracterelor dramatice-prob de aptitudini

18-23 iulie 2016/


5-10 septembrie 2016
Concurs de dosare

Teoria i practica managementului instituiilor i evenimentelor culturale-prob scris

54

nscrieri: 18 -21 iulie 2016/


5-10 sept. 2016
Proba de aptitudini / Proba
scris:
24 iulie 2016/22 iulie 2016
12 sept. 2016

Confirmarea
locului
26-28 iulie
2016/
14 -16 sept.
2016

26-28 iulie
2016/
14 -16 sept.
2016

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Ediia 1

Pagina 55 din 169


Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

7. Cifrele de colarizare propuse pentru anul universitar 2016-2017


7.1. Studii universitare de licen (6 semestre)-nvmnt cu frecven
Domeniul de
licen

Domeniul:
Limb i
literatur

Domeniul:
Limbi
Moderne
Aplicate

Capacitate
instituional
(nr. maxim de
locuri)

Specializarea
Limba i literatura englez - O limb i literatur modern (francez/
german) sau Limba i literatura romn
Limba i literatura german - O limb i literatur modern (englez/
francez) sau Limba i literatura romn
Limba i literatura francez - O limb i literatur modern (englez/
german) sau Limba i literatura romn
Limba i literatura romn - O limb i literatur modern (englez/ francez/
german)
Limba i literatura chinez-Limba i literatura englez

Limbi Moderne Aplicate: Limba englez, Limba francez, Limba german

Domeniul:
tiine ale tiine ale informrii i documentrii
comunicrii
Domeniul: Teatrologie - Management cultural
Teatru i
artele
Artele spectacolului-Actorie
spectacolului

75
60
50
100
40

100

25
12
12
TOTAL

474

7.2. Studii universitare de Masterat, 4 semestre (Legea 288/2004)

Domeniul de
masterat
Filologie

tiine ale
comunicrii
Teatru i artele
spectacolului

Specializarea

Capacitate
instituional
(nr. maxim
de locuri)

Limba i literatura englez


Limba i literatura romn
Limba i literatura german
Teoria i practica traducerii i a interpretrii. Limba englez
Teoria i practica traducerii i a interpretrii. Limba francez
Profesor documentarist

40
20
40
25
25

Arta interpretrii caracterelor dramatice


Teoria i practica managementului instituiilor i evenimentelor
culturale
Total

15

30

15
210

Not: Locurile cu tax se pot suplimenta n perioada admiterii cu aprobarea Consiliului de


Administraie al U.L.B.S. n limita capacitii de colarizare aprobat de A.R.A.C.I.S.

55

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 56 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Pentru a funciona, programele de studii universitare de licen vor trebui s aib minimum
25 de candidai declarai admii, cu locul confirmat, iar cele de masterat 20 de candidai declarai
admii, cu locul confirmat (fac excepie de aceast regul specializrile din domeniul Teatru). n fia
de nscriere, candidaii vor putea meniona i a doua opiune, care va fi luat n considerare de
comisia de admitere, n cazul n care programul primei opiuni nu va putea funciona, astfel nct cei
admii vor putea fi redistribuii conform celei de-a doua opiuni.
Informaii suplimentare se pot obine de la Secretariatul Facultii de Litere i Arte: Sibiu, B-dul
Victoriei nr. 5-7,
telefon 0269 / 21.55.56 sau 0269 / 21.60.62,
fax 0269/21.27.07 sau e-mail: litere@ulbsibiu.ro sau pe site-ul Universitii Lucian Blaga:
www.ulbsibiu.ro

56

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Pagina 57 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.6

Anexa 6-Criterii de admitere i condiii speciale-FACULTATEA DE TIINE SOCIOUMANE


Aprobat n edina Consiliului Facultii din data de 09.03.2016

1. Consideraii generale
Prezentele criterii de admitere ale Facultii de tiine Socio-Umane la studiile universitare de licen
i la studiile universitare de masterat sunt ntocmite n baza Regulamentului de organizare i
desfurare a concursului de admitere la programele de studii ale Universitii Lucian Blaga din
Sibiu, pentru anul universitar 2016-2017.
Facultatea de tiine Socio-Umane organizeaz concurs de admitere att pe locuri subvenionate
de la bugetul de stat, ct i pe locuri cu tax.
nscrierea candidailor la concursul de admitere, pentru toate formele de nvmnt, se face astfel:
STUDII UNIVERSITARE DE LICEN
Calendarul concursului de admitere
Concurs de admitere pe baz de dosare
Sesiunea 1 (var)
Perioada de nscriere: 18-23 iulie 2016
Afiarea rezultatelor: 23 iulie 2016
Contestaii: 23-24 iulie 2016
Confirmare locuri: 25-30 iulie 2016
Rezultate finale: 1 august 2016

Concurs mixt
Sesiunea 1 (var)
Perioada de nscriere: 18-23 iulie 2016
Concurs: 23 iulie 2016
Afiarea rezultatelor: 23 iulie 2016
Contestaii: 23-24 iulie 2016
Confirmare locuri: 25-30 iulie 2016
Rezultate finale: 1 august 2016

Sesiunea 2 (toamn)
Perioada de nscriere: 05-10 sept. 2016
Afiarea rezultatelor: 12 sept. 2016
Contestaii: 12 - 13 sept. 2016
Confirmare locuri: 14-17 sept. 2016
Rezultate finale: 19 sept. 2016

Sesiunea 2 (toamn)
Perioada de nscriere: 05-10 sept. 2016
Perioada de concurs: 10 sept. 2016
Afiarea rezultatelor: 12 sept. 2016
Contestaii: 12 - 13 sept. 2016
Confirmare locuri:14-17 sept. 2016
Rezultate finale: 19 sept. 2016

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT


Calendarul concursului de admitere
Concurs de admitere pe baz de dosare
Concurs mixt
Sesiunea 1 (var)
Sesiunea 1 (var)
Perioada de nscriere: 18-23 iulie 2016
Perioada de nscriere: 18-23 iulie 2016
Afiarea rezultatelor: 25 iulie 2016
Concurs: 23 iulie 2016
Contestaii: 25-26 iulie 2016
Afiarea rezultatelor: 25 iulie 2016
Confirmare locuri: 27-30 iulie 2016
Contestaii: 25-26 iulie 2016
Rezultate finale: 1 august 2016
Confirmare locuri: 27- 30 iulie 2016
Rezultate finale: 1 august 2016
Sesiunea 2 (toamn)
Perioada de nscriere: 05-10 sept. 2016
Afiarea rezultatelor: 12 sept. 2016
Contestaii: 12-13 sept. 2016
Confirmare locuri: 14-17 sept. 2016
Rezultate finale: 19 sept. 2016

Sesiunea 2 (toamn)
Perioada de nscriere: 05-10 sept. 2016
Concurs: 10 sept. 2016
Afiarea rezultatelor: 12 sept. 2016
Contestaii: 12-13 sept. 2016
Confirmare locuri: 14-17 sept. 2016
Rezultate finale: 19 sept. 2016
57

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 58 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Candidaii la admiterea n nvmntul superior sunt absolveni de liceu cu diplom de


bacalaureat sau echivalent.
Pentru nvmntul la distan perioada de nscriere este de la 18.07.-23.07.2016, respectiv
05.09. - 10.09.2016 (cu excepia zilelor de duminic).
Candidaii la admiterea pentru programele de master i studii postuniversitare sunt absolveni
ai nvmntului superior cu diplom de licen sau echivalent.
Taxa de nscriere se achit o singur dat indiferent de numrul de fie de nscriere la
specializrile in cadrul Facultii de tiine Socio-Umane, i este n cuantum de 150 Lei i se achit
n momentul depunerii dosarului.
Secretariatul Comisiei de admitere primete, pe departament, dosarele ntocmite de
candidai, efectueaz nscrierea i elibereaz legitimaiile de concurs numai dac, dup verificarea
fiecrui dosar, acesta conine:
- 1 dosar plic;
- cerere tip de nscriere, completat corect;
- diploma de bacalaureat i foaie matricol sau diploma echivalent cu aceasta, n original
sau n copii legalizate de birourile notarilor publici pentru candidaii la programele de licen
sau masterat;
- diplom de licen i foaie matricol sau diploma echivalent cu aceasta, n original sau
n copii legalizate de birourile notarilor publici pentru candidaii la programele de master i
studii postuniversitare;
- trei fotografii tip buletin de identitate;
- certificatul de natere, n copie legalizat;
- o copie a actului de identitate sau a paaportului;
- adeverin medical tip, eliberat de cabinetele medicale colare sau teritoriale (medic de
familie) din care s rezulte starea sntii candidatului;
- adeverin din care s rezulte calitatea de student integralist (pentru studenii care urmeaz
o a doua specializare);
- candidaii nscrii la dou faculti vor prezenta i copia legitimaiei de nscriere la prima
facultate, autentificat de secretariatul facultii la care a fcut prima nscriere;
- dovada de plat a taxei de nscriere sau nscrisul doveditor al ncadrrii ntr-una din
categoriile exceptate de la plata taxei de nscriere.
Candidaii care au promovat examenul de bacalaureat sau examenul de licen n sesiunea
iunie-iulie 2016 pot prezenta, n locul diplomei de bacalaureat, adeverin eliberat de liceu sau
facultatea absolvit, n care se menioneaz att media general de bacalaureat, ct i notele
obinute la fiecare prob la examenul de bacalaureat. Candidaii declarai admii pe locuri de la
buget au obligaia de a depune la facultate diploma de bacalaureat n original pn cel trziu la
01.10.2016.
Candidaii care au absolvit un program de studii de licen trebuie s depun la dosar, pe
lng documentele solicitate mai sus, diploma de licen, n original sau n copie legalizat, sau
adeverin eliberat de facultate pentru absolvenii promoiei 2016.
2. Organizarea concursului de admitere
Concursul de admitere n nvmntul superior la Facultatea de tiine Socio-Umane se
organizeaz n lunile iulie i septembrie 2016 pentru formele de nvmnt: zi, nvmnt la
distan, studii universitare de masterat n cadrul domeniilor de studiu la toate programele de studiu
acreditate sau autorizate de ARACIS, n baza metodologiei specifice fiecrui domeniu dup cum
urmeaz:

58

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Pagina 59 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Numr
maxim de
locuri
(ARACIS)

Tipul de concurs
i
proba/probele de
concurs

Istorie

50

Concurs de admitere
pe baz de dosare

Studiul patrimoniului i
managementului
bunurilor culturale

50

Concurs de admitere
pe baz de dosare

Conservare i restaurare

20

Concurs mixt

Programul de studii

Teologie protestant
pastoral
Teologie asisten
social (n lb. german)
tiine politice
Studii de securitate
Relaii internaionale i
studii europene
Asisten social
Sociologie
Resurse umane
Psihologie

Criteriul/criteriile de
selecie
i/sau
Modul de calcul al
notei/mediei de
admitere
Media obinut la
examenul de
bacalaureat (100%)
Media obinut la
examenul de
bacalaureat (100%)
Prob eliminatorie:
Interviu (map
minimum 10
lucrri)-notat cu
admis/respins;
100% Media
general la
examenul de
Bacalaureat.

10
25
50
75
60

Concurs de admitere
pe baz de dosare

75
75
75
100
50 IF
50 ID

Media obinut la
examenul de
bacalaureat (100%)

50% media obinut la


examenul de
bacalaureat
Concurs de admitere
50% nota de la proba
60 IF
pe baz de dosare
E)a) de la examenul
Comunicare i relaii
de bacalaureat (limba
publice
i literatura romn,
50 ID
proba scris)
Legend: IF = nvmnt cu frecven; ID = nvmnt la distan; *) = pentru tematicile probelor de
concurs accesai site-ul facultii
Jurnalism

59

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Pagina 60 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Programul de studii

Istorie social n Romnia


modern i contemporan: elite
politice
Europa Central i de Sud-Est n
primul mileniu al erei cretine
Protejarea i valorificarea
patrimoniului istoric
Restaurare lemn policrom
Managementul integrrii
europene i administraiei
publice
Relaii internaionale. Sisteme de
securitate
Diplomaia aprrii
Securitate i relaii internaionale
Psihologie clinic, consiliere
psihologic i psihoterapie

Numr
maxim de
locuri
(ARACIS)

Tipul de
concurs
i/sau
proba/probele
de
concurs

Criteriul/criteriile de
selecie
i/sau
Modul de calcul al
notei/mediei de
admitere

Concurs mixt

60% Media general


a examenului de
licen
40 % Interviu *)

Concurs mixt

60% Media general


a examenului de
licen
40 % Interviu *)

Concurs pe baz
de dosare

Media general a
examenului de licen
(100%)

25
25
25

10

50
50
50
50

30% Media general


a examenului de
licen
Concurs mixt
70 % Susinerea
Psihologie medico-legal i
oral a unui proiect de
criminalistic. Evaluare i
25
cercetare/ prevenie/
intervenie.
intervenie *)
Leadership i management
75% Media general
30
organizaional
a examenului de
Concurs mixt
licen
Selecia i gestiunea resurselor
50
25 % Interviu *)
umane
Publicitate i brand
50
Prob eliminatorieInterviu *)
Concurs mixt
100 % Media
Managementul relaiilor publice
45
general a examenului
de licen
Legend: IF = nvmnt cu frecven; *) = pentru tematicile probelor de concurs accesai site-ul facultii
50

Situaia nscriilor se va centraliza la nivelul secretariatului Comisie de admitere a Facultii de tiine


Socio-Umane la sfritul fiecrei zile de nscriere. Secretariatul comisiei de admitere a Facultii de
tiine Socio-Umane va transmite zilnic Comisiei centrale de admitere a ULBS situaia numeric a
candidailor nscrii la admitere.
3. Organizarea si desfurarea concursului de admitere pentru invmntul de zi
nscrierea la concursul de admitere se va face prin depunerea dosarului pentru domeniul i
programul de studii universitare de licen, respectiv programul masterat ales de fiecare candidat.
Un candidat poate opta pentru mai multe specializri din cadrul facultii, pltind o singur tax de
admitere i cte o taxa de administrare dosar pentru fiecare domeniu din care fac parte specializrile
alese.

60

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Ediia 1

Pagina 61 din 169


Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

n cazul n care candidaii parcurg deja un alt program de licen dect cel pentru care se nscriu n
sesiunea prezent, iar acel program este urmat prin achitarea unei taxe de colarizare, cea de-a
doua specializare poate fi urmat cu finanare de la bugetul de stat i invers, n condiiile prezentrii
actelor doveditoare.
Concursul de admitere la specializrile Facultii de tiine Socio-Umane se desfoar n
conformitate cu prevederile de la capitolul 3.
Candidaii care au obinut performane recunoscute la concursuri naionale sau pe grupe de ri pot
fi nmatriculai fr admitere, n cadrul numrului de locuri alocate de ctre Ministerul Educaiei,
Cercetrii, Tineretului i Sportului n urmtoarele condiii:
La specializrile corespunztoare disciplinelor la care au fost distini, absolvenii de liceu cu diplom
de bacalaureat care au obinut: premiile I, II, III la concursurile colare la nivel naional sau pe grupe
de ri, recunoscute de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, n cel puin unul din
ultimii doi ani de colarizare.
Criteriile n baza crora candidaii care au obinut performane recunoscute n concursuri
internaionale au dreptul s fie nmatriculai fr admitere, n cadrul numrului de locuri alocate de
ctre Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, sunt urmtoarele:
La specializrile corespunztoare disciplinelor la care au fost distini, absolvenii de liceu cu diplom
de bacalaureat care au obinut:
distincii la olimpiadele colare internaionale de nivel continental, mondial sau olimpic, n cel
puin unul din ultimii doi ani de studiu;
premiul nti sau medalia de aur la olimpiadele colare internaionale n unul din ultimii 4 ani
de studii.
Candidaii la studiile universitare de licen care au obinut, n perioada studiilor liceale, distincii
(premiile I, II, III, meniune) la olimpiadele colare internaionale recunoscute de Ministerul
Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice beneficiaz de dreptul de a se nscrie, fr susinerea
concursului de admitere, pe locuri finanate de la buget (fr tax).
Candidaii care au obinut n perioada studiilor liceale distincii (premiile I, II, III sau meniune)
la olimpiadele colare i/sau la alte concursuri naionale desfurate sub egida Ministerului Educaiei
Naionale i Cercetrii tiinifice i recunoscute de acesta, pot s beneficieze de dreptul de a
ocupa un loc subvenionat de la bugetul de stat (fr tax), fr concurs, n conformitate cu
Regulamentul cadru.
Aceste concursuri i olimpiade colare naionale sunt cele organizate pe domeniile matematic,
limba romn, filosofie, psihologie, logic, economie, sociologie, istorie i pedagogie.
1. Stabilirea

i comunicarea
invmntul de zi

rezultatelor

concursului

de

admitere

pentru

1.1. Rezultatele concursului de admitere vor fi afiate n 1 august 2016, pe paginile web ale
universitii/facultii/departamentelor/programelor de studii, precum i la sediul facultii i al
fiecrui departament, pe liste distincte pentru candidaii admii pe locuri fr tax i cei admii
pe locuri cu tax (n cazul n care media lor este de minim 5 (cinci)), n ordinea descresctoare
a mediilor, n limita locurilor disponibile, n ordinea opiunilor i a ncheierii contractelor
de colarizare. Pe listele afiate se va indica data i ora afirii i termenul de contestaie de
48 de ore. Pentru sesiunea de admitere de toamn rezultatele finale la programele de licen i
pentru studiile universitare de masterat i studiile academice postuniversitare vor fi afiate prin
aceleai mijloace n data de 19 septembrie 2016.
1.2. Candidaii care i retrag actele, nainte de afiarea rezultatului final al concursului, sunt
considerai eliminai din concurs.

61

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 62 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

1.3. n cazul n care un candidat este declarat admis la ambele specializri, acesta poate opta pentru
pstrarea calitii de student la una sau dou specializri. n acest caz, n mod obligatoriu, cea
de-a doua specializare va fi cu tax.
1.4. Mediile pe care le obin candidaii, precum i locurile pe care ei se situeaz au, pn la afiarea
lor, caracter confidenial, fiind interzis cunoaterea lor nainte de afiare de alte persoane dect
cele numite n Comisia Central de admitere i Comisia de Admitere a Facultii.
Pn la data de 30 iulie 2016 candidaii declarai admii FR TAX sunt obligai s-i
confirme n scris locul obinut prin depunerea unei cereri nregistrate la sediul
departamentului i a diplomei de bacalaureat n original, s-i retrag dosarul sau s
confirme n scris acceptarea unuia din locurile cu tax din cadrul unei alte specializri la
care a fost declarat admis n limita locurilor disponibile prin ncheierea contractului de
colarizare.
Pn la data de 30 iulie 2016 candidai declarai admii pe locurile cu TAX sunt obligai
s ncheie contractul de colarizare, prezentnd dovada achitrii primei trane din taxa
de colarizare, plat care se va face la Casieria Universitii Lucian Blaga cu sediul n
Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 10 sau s-i retrag dosarul.
n cazul n care pn la data de 30 iulie 2016 candidaii declarai admii la programele
universitare de licen nu vor confirma locul obinut cu respectarea condiiilor mai sus
menionate i vor pierde locul ctigat prin concurs. Dac un candidat este declarat admis
pe locurile fr tax i renun n scris la calitatea de student, pn cel trziu la data de 29 iulie
2016, pentru domeniile universitare de licen, locul rmas vacant se ocupa cu primul candidat
eligibil s ocupe acea poziie conform opiunii acestuia.
1.5. La data 1 august 2016, n urma centralizrii confirmrilor candidailor declarai admii, se vor
afia listele finale ale admiterii, care vor fi comunicate Rectoratului Universitii Lucian Blaga
pentru ntocmirea deciziilor de nmatriculare.
La sfritul fiecrui an universitar se va face redistribuirea locurilor bugetate n funcie
de rezultatele obinute la nvtur n anul precedent, n ordinea descresctoare a
mediilor pentru fiecare specializare.
Redistribuirea se aplic tuturor studenilor, competena decizional aparinnd
Consiliului facultii.
2. Organizarea i desfurarea concursului pentru nvmntul la distan
nscrierea candidailor se va face pe specializri la sediul fiecrui departament care organizeaz
programe de studiu la forma de nvmnt la distan, respectiv la secretariatul centrului de
nscriere.
nvmntul la forma ID este organizat numai n regim cu tax.
Actele necesare nscrierii sunt cele indicate n prezentul regulament la capitolul 1 privind dispoziii
generale.
Concursul de admitere se desfoar n aceleai condiii ca la nvmntul cu frecven, conform
prevederilor de la Capitolul 2.
Candidaii care au parcurs sau, dup caz au absolvit unul sau mai muli ani de studii la o alt facultate
de profil sau la un profil complementar pot solicita nscrierea n anii superiori de studii, cu excepia
anului terminal. De asemenea pot solicita nscrierea ntr-un an superior candidaii care sunt
absolveni ai unor faculti dintr-un profil nrudit celui la cere se solicit nscrierea. Candidaii declarai
admii i nscrii intr-un an de studii superior vor fi obligai s susin toate examenele de diferen
pentru anii anteriori celui n care se face nscrierea cu plata taxelor de examen aferente.

62

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Pagina 63 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

3. Organizarea i desfurarea concursului pentru studii de masterat i studii academice

postuniversitare
nscrierea candidailor se face pe specializri, actele necesare nscrierii fiind cele indicate n
prezentul regulament la Capitolul 1 privind dispoziii generale.
Concursul de admitere pentru studiile universitare de masterat se desfoar conform prevederilor
de la Capitolul 2.
n cadrul domeniului, n cazul n care candidaii au fcut mai multe opiuni, clasificarea se realizeaz
pe baza opiunii i apoi a mediei.
n cadrul studiilor universitare de masterat pentru programele de studii din domeniul sociologie, n
cazul n care candidaii nu se pot prezenta la proba de interviu din motive obiective demonstrate prin
acte doveditoare, interviul poate fi susinut on-line iar susinerea on-line a interviului va fi nregistrat.
4. Tematic i bibliografie sudii universitare de masterat
Nr.
crt.
1

2.

4
5

Tematic i bibliografie

Program de studii
Istorie social n Romnia
modern i contemporan:
elite politice
Europa Central i de
Sud-Est n primul mileniu
al erei cretine

Protejarea i valorificarea
patrimoniului istoric

Restaurare lemn policrom


Psihologie clinic,
consiliere psihologic i
psihoterapie

Psihologie medico-legal
i criminalistic. Evaluare
i intervenie.

Interviu-dezvoltarea din perspectiv metodologic a unui proiect


de cercetare
Bibliografie
Gudea, Nicolae, Metodologia cercetrii tiinifice, Cluj-Napoca,
2002.
Beveridge, V.I., Arta cercetrii tiinifice, Editura tiinific,
Bucureti, 1968.
Eco, Umberto, Cum se face o tez de licen, Bucureti, 2001
Cmpeanu, Remus, Metodologia cercetrii tiinifice, Alba Iulia,
2004.
Andronescu, erban C. Tehnica scrierii academice, Bucureti,
Editura Fundaiei Romnia de Mine, 1997.
Rael, Patrick Reading, Writing, and Researching for History: A
Guide for College Students, Brunswick, Maine, resurs publicat
pe Internet la adresa: http://academic.bowdoin.edu/WritingGuides/
Holban, Horea Tehnica cercetrii tiinifice, Iai, 1994.
Veyne, Paul Cum se scrie istoria, Meridiane, Bucureti, 2000.
Furet, Francois Atelierul istoricului, Bucureti, 2002.
Topolski, Jerzy, Metodologia istoriei, Editura tiinific I
Enciclopedic, Bucureti, 1987.
Enchescu, Constantin, Tratat de teoria cercetrii tiinifice,
Polirom, Iai, 2005.
Prezentare map i activitate artistic
PRECIZARE: Proiectul va cuprinde un demers de cercetare
ipotetic, fr realizarea efectiv a acesteia. Este vorba despre
a realiza planul / designul cercetrii, nu de a-l aplica efectiv, n
practic.
Condiii de redactare:
Teza va fi redactat pe computer n format A4, la un rnd i
jumtate distan, n Times New Roman, mrimea literelor fiind de
12 puncte. Paginile vor fi numerotate cu litere arabe, n partea de
jos i central a fiecrei pagini. Fiecare capitol va fi nceput pe o
noua pagin, dar nu i subcapitolele / subpunctele. Capitolele vor fi
numerotate cu numere arabe (1, 2, 3, etc.), la fel i subcapitolele
(1.1, 1.2, 1.3, etc.) sau subpunctele (1.1.1, 1.1.2, sau 1.2.1, 1.2.2,
etc). Titlurile capitolelor, subcapitolelor i subpunctelor vor fi scrise
n bold.
63

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Pagina 64 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Nr.
crt.

Tematic i bibliografie

Program de studii

ntinderea proiectului: min. 10 pagini.


I. Tema / titlul proiectului
Proiectul va viza o problematic specific domeniului.
II. Formatul proiectului
Proiectul trebuie s cuprind urmtoarele pri:
1. Pagina de titlu;
2. Cuprins;
3. Coninut;
4. Bibliografie;
5. Anexe.
Pagina de titlu va conine urmtoarele informaii:
a. numele universitii, al facultii si al departamentului;
b. denumirea programului de master;
c. titlul proiectului;
d. numele candidatului;
e. anul realizrii.
Cuprinsul va conine numele capitolelor, subcapitolelor si
subpunctelor, respectiv bibliografia i anexele, cu indicarea
paginaiei corespunztoare din text.
Coninutul (vezi mai jos).
4. Bibliografia va fi redactat conform standardelor APA
(American Psychological Association).
Anexele pot conine scalele / probele care se dorete a fi utilizate,
ilustraii suplimentare, prelucrri preliminarii (dac este cazul), alte
materiale relevante pentru studiul proiectat.
III. Coninutul proiectului
Proiectul trebuie sa aib o organizare logic n capitole, care s
prezinte urmtoarele aspecte:
1. Introducere;
2. Cadrul teoretic al problemei studiate;
3. Obiectivele i ipoteza/ipotezele cercetrii;
4. Metodologia cercetrii (metode de cercetare care ar putea fi
utilizate);
5. Rezultatele anticipate ale cercetrii;
6. Posibile concluzii i implicaii ale cercetrii n practica
psihologic.
1. Introducerea va fi redactat n max. 1-2 pagini, astfel nct s
devin un argument puternic al cercetrii realizate. Se vor prezenta
sintetic situaia cercetrilor relaionate cu subiectul ales, motivaia
alegerii temei, indicnd domeniile care nu au fost explorate sau
care solicit investigaii suplimentare i reconsiderri.
2. Cadrul teoretic al problemei studiate va fi redactat max. 1-2
pagini
Aceast parte a proiectului realizeaz o evaluare critic a literaturii
de specialitate relevant pentru tema cercetat. Se vor prezenta
principalele teorii / modele explicative, indicnd dezvoltarea i
progresul adus de cercetrile recente, precum i posibilele lacune
sau limite. Trecerea n revist a literaturii va fi realizat dup un
criteriu explicit menionat, care poate fi cronologic, tematic sau de
alt natur. Prin coninutul ei, baza teoretica trebuie s se
centreze pe fundamentarea ulterioar a ipotezelor avansate.
Aceast parte a proiectului trebuie s demonstreze capacitatea
candidatului de a selecta cele mai relevante surse bibliografice, de
a le citi i analiza critic, de a-i formula propriul punct de vedere
asupra subiectului studiat.
64

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Pagina 65 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Nr.
crt.

Tematic i bibliografie

Program de studii

3. Obiectivele i ipotezele cercetrii proprii se refer la


urmtoarele aspecte:
Formularea coerenta a obiectivelor generale i specifice
ale cercetrii;
Formularea explicit a ipotezelor cercetrii (dac este
cazul).
4. Metodologia cercetrii va conine urmtoarele paragrafe:
Subiecii pe care s-ar putea realiza cercetarea proiectat;
Instrumentul / instrumentele de investigare care ar putea fi
utilizate descriere scurt;
Designul experimental (n cazul unor experimente de
laborator acesta va fi amplu tratat)
BIBLIOGRAFIE ORIENTATIV
1. Dafinoiu, I. (2002). Personalitatea. Metode de abordare
clinic: observaia i interviul, Editura Polirom. Iai.
2. David, D. (2006). Psihologie clinic i Psihoterapie, Editura
Polirom, Iai.
3. David, D. (2006). Metodologia cercetrii clinice. Fundamente,
Editura Polirom, Iai.
4. David, D. (2012). Tratat de psihoterapii cognitive i
comportamentale, Editura Polirom, Iai.
5. Enchescu, C. (2003). Tratat de Psihanaliz i Psihoterapie,
Editura Polirom, Iai.
6. Gheorghe, Florian (2006). Fenomenologie penitenciar, Oscar
Print, Bucureti.
7. Gheorghe, Florian (2001). Psihologie penitenciar, ediia a
doua, Editura Oscar Print, Bucureti.
8. Gheorghe, Florian (2005). Prevenirea criminalitii. Teorie i
practic, Editura Oscar Print, Bucureti.
9. Holdevici, I. (2003). Psihoterapia cazurilor dificile, Editura Dual
Tech, Bucureti.
10. Holdevici, I. (2004). Ameliorarea performanelor individuale
prin tehnici de psihoterapie, Editura Orizonturi, Bucureti.
11. Holdevici, I. (2004). Psihoterapia de scurt durat, Editura
Dual Tech, Bucureti.
12. Ionescu, G. (1995). Tratat de psihologie medical i
psihoterapie, Editura Asklepios, Bucureti.
13. Ionescu, . (2002). Mecanismele de aprare. Teorie i
aspecte clinice, Editura Polirom, Iai.
14. Lzrescu, M. (1994). Psihopatologie clinic, Editura Helicon,
Timioara.
15. Minulescu, M. (2005). Teorie i practic n psihodiagnoz,
Editura Fundaiei Romnia De Mine, Bucureti.
16. Montreuil, M., Doron,J (2009). Tratat de Psihologie Clinic i
Psihopatologie, Editura Trei, Bucureti.
17. Neculau, Adrian, Ferreol Gilles (2003). Violenta. Aspecte
psihosociale, Polirom, Iasi.
18. Ogien, Albert (2002). Sociologia deviantei, Polirom, Iasi.
19. Yalom, I. D., Leszcz, M. (2008). Tratat de Psihoterapie de
grup. Teorie i practic, Editura Trei, Bucureti.
20. Robinson, B. (2010). Psihologie Clinic, Editura Polirom, Iai.
21. Turliuc,
Maria
Nicoleta
(2007).
Psihosociologia
comportamentului deviant, Institutul European, Iai.
22. ** (2000). Manual de diagnostic i statistic a tulburrilor
mentale.DSM IV- R
65

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 66 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5. Contestaii
5.1. Contestaiile se depun n termen de 48 de ore de la afiarea rezultatelor.
5.2. Termenul de rezolvare a contestaiilor este de 48 de ore.
5.3. Rezultatul contestaiilor se comunic celor interesai, n termen de 48 de ore de la expirarea
termenului de depunere a contestaiilor, prin afiare, de ctre Comisia de admitere pe facultate.
5.4. Dup expirarea termenului de rezolvare i rspuns la contestaii, rezultatul admiterii se
consider definitiv i nu mai poate fi modificat.
5.5. La probele orale nu se admit contestaii.
6. Dispoziii finale
6.1. Actele candidailor nscrii care nu au confirmat locul obinut se restituie acestora, la cerere, pe
baza actelor de identitate, dup afiarea rezultatelor, prednd legitimaia primit la nscriere.
6.2. Nu se recunosc concursurile de admitere susinute n alte centre universitare.
6.3. Taxele de admitere nu se restituie.

66

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 67 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.7

Anexa 7-Criterii de admitere i condiii speciale-FACULTATEA DE INGINERIE


Aprobat n edina Consiliului Facultii din data de 15.02.2016

nscrierea candidailor
1.1. Consideraii generale
nscrierea candidailor la concursul de admitere se face n spaii dinainte stabilite, special
amenajate n acest scop i indicate corespunztor prin afie. Activitatea de nscriere a candidailor
la concursul de admitere la Facultatea de Inginerie pentru anul universitar 2016-2017 se desfoar
n conformitate cu articolele Art. 20 alin. 1, Art. 21 alin. 1 lit. a, alin. 1 lit. b i alin. 2, Art. 23 alin. 1 i
Art. 32a din Regulamentul de organizare i desfurare a concursului de admitere la programele de
studii ale Universitii Lucian Blaga din Sibiu pentru anul universitar 2016-2017.
nscrierile pentru continuare de studii i a doua facultate se fac n perioadele prevzute n
prezenta metodologie.
Concursul de admitere pentru studiile de licen se organizeaz n dou moduri distincte
dup cum urmeaz:
1.

Tipul I, care include o prob de examen scris de tip gril, pentru domeniile Calculatoare
i Tehnologia Informaiei, respectiv Ingineria Sistemelor
Desfurarea activitilor pentru concursul de admitere de tip I se va face conform
prevederilor anexei 7.2, precum i a prevederilor metodologiei de admitere pe universitate (punctul
IV i V).
Tipul II, concurs de dosare, la toate domeniile inginereti n afara celor de la tipul I.
Pentru candidaii la programele de licen cu predare n limba englez (Mechatronics,
Industrial Engineering, Knitwear and Clothing Technology (Tehnologia tricotajelor i
confeciilor - Englez)) proba de competen lingvistic eliminatorie se susine:
a) n data de 24 Iulie 2016 pentru sesiunea Iulie.
b) n data de 11 Septembrie 2016 pentru sesiunea Septembrie.
Pentru studiile universitare de master se pot nscrie att absolveni ai studiilor de licen
efectuate n baza Legii nr. 84/1995, precum i absolveni ai ciclului Bologna, att din ULBS ct i din
alte instituii de nvmnt superior recunoscute de MEN astfel:
- Absolvenii ciclului Bologna, liceniai dup Legea 288/2004 cu modificrile i completrile
ulterioare, pot candida att pentru locurile bugetare ct i pentru locurile cu tax.
1.2. Condiii speciale de nscriere la concurs
Condiiile speciale de nscriere la concurs se trateaz conform cu articolele Art. 27, Art. 6
alin. 13 i alin. 14, Art. 21 alin. 12, Art. 23 alin. 2 i 3 din Regulamentul de organizare i desfurare
a concursului de admitere la programele de studii ale Universitii Lucian Blaga din Sibiu pentru
anul universitar 2016-2017.
1.3. Perioada de nscriere
nscrierile candidailor se va desfura n dou etape:
Etapa 1:
a) 18 - 23 iulie 2016 pentru anul I de studii de licen i master;
Etapa 2:
a) 5-10 septembrie 2016, pentru anul I de studii de licen i master;
b) 5-10 septembrie 2016, pentru continuarea studiilor de licen.
1.4. Acte necesare pentru nscriere
nscrierea candidailor se face, pe baza dosarelor personale ntocmite de candidai, la
secretariatul Comisiei de admitere pe facultate care, dup verificarea fiecrui dosar, elibereaz
legitimaii de concurs i formularul tipizat cu datele personale ale candidatului. Candidaii au obligaia
de a verifica corectitudinea datelor personale i a opiunilor introduse n baza de date apoi s
confirme, prin semntur, corectitudinea acestora.
67

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 68 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Pe dosarul de concurs semneaz 4 persoane, n urmtoarea ordine:


1. Cadrul didactic de la comisia verificare dosar care atest c dosarul este complet.
Dosarele incomplete se refuz! Pentru orice problem este anunat secretarul de
admitere pe facultate.
2. Cadrul didactic de la comisia introducere date care introduce n aplicaia software de
gestionare a admiterii (UMS) opiunile candidailor, CNP, media Bacalaureat, etc .
3. Personalul din comisia de confirmare loc.
4. Personalul care introduce datele finale (complete) din dosar (serie i nr. diplom de
Bacalaureat, etc).
Dosarul de concurs cuprinde actele enumerate n articolul Art. 24 alin. 2 lit. a (pentru
admiterea n anul I studii de licen), respectiv n articolul Art. 24 alin. 2 lit. b (pentru admiterea n
anul I studii de master), precum i n Anexa 1 din Regulamentul de organizare i desfurare a
concursului de admitere la programele de studii ale Universitii Lucian Blaga din Sibiu pentru anul
universitar 2016-2017.
Dosarele de concurs trebuie s conin: (Art. 24 alin. 2 lit. a Regulament Admitere ULBS)
a) pentru admiterea n anul I studii de licen:
1. Fia de nscriere , completat cu opiunile candidatului pentru domeniile/specializrile pentru
care vrea s candideze, n ordinea preferinelor;
2. diploma de bacalaureat, sau diploma echivalent cu aceasta, n original i n copie legalizat
la notar;
3. certificatul de natere, n copie legalizat la notar;
4. adeverin medical tipizat, din care s rezulte c este apt pentru admitere,respectiv studii;
5. 3 (trei) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);
6. carte de identitate n fotocopie;
7. un dosar plic;
8. adeverin din care s rezulte calitatea de student integralist cu drept de nscriere la
concursul de admitere, (pentru cei care se nscriu s urmeze n paralel o a doua facultate)
respectiv diploma de absolvire a unei faculti n copie legalizat (la notar, pentru cei care au
absolvit o facultate), dac este cazul;
9. adeverin sau copie a legitimaiei de nscriere la prima facultate, autentificat de secretariatul
facultii la care s-a nscris prima dat;
10. chitan de plat a taxei de nscriere la concursul de admitere, conform hotrrii Senatului
Universitii Lucian Blaga din Sibiu.
Candidaii care au promovat examenul de bacalaureat n sesiunile anului 2016, pot
prezenta la nscriere, n locul diplomei de bacalaureat, adeverin eliberat de instituia de
nvmnt, n care se menioneaz att media general de bacalaureat, ct i notele obinute
la probele susinute.
Candidaii care au absolvit anterior o alt facultate cu diplom de licen, respectiv
diplom de absolvire, precum i studenii din universitile de stat au obligaia de a declara
la nscriere dac au urmat alte specializri i perioadele n care au fost susinui financiar de
la bugetul de stat.
Dreptul dreptul legal de a participa la concursul de admitere pentru mai multe programe de
studii este prevzut n Art. 6 alin. 13 din Regulamentul de organizare i desfurare a concursului
de admitere la programele de studii ale Universitii Lucian Blaga din Sibiu pentru anul universitar
2016-2017 i Art. 11 alin. 14 din Ordinul nr. 3107 din 27 ianuarie 2016.
Pentru admiterea la Facultatea de Inginerie, candidaii vor depune la nscriere un
singur dosar, cu care pot participa la unul sau la ambele tipuri de concurs de admitere (tipul
I i/sau tipul II).

68

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 69 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

b) pentru admiterea la master universitar i pentru continuarea studiilor: (Art. 24 alin. 2 lit. b
Regulament Admitere ULBS)
1. fia tip de nscriere;
2. diplom de bacalaureat;
3. diplom de licen/absolvire sau echivalent, n original;
4. certificat de natere, n copie i original, pentru autentificare la Comisia de admitere;
5. 3 (trei) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);
6. carte de identitate n fotocopie;
7. chitana de plat a taxei de nscriere la concursul de admitere.
Absolvenii cu diplom de master universitar, precum i studenii din universitile de
stat au obligaia de a declara la nscriere dac au urmat alte programe de master universitar,
precum i perioadele n care au fost susinui financiar de la bugetul de stat.
Candidaii pentru forma de master universitar, absolveni ai promoiei 2016, pot prezenta
n locul diplomei o adeverina emis de facultatea absolvit, din care s rezulte c au promovat
examenul de diplom (licen) i media de la examenul de diplom (licen). (Anexa 1 la
Regulament Admitere ULBS)
1.5. Alte precizri
Candidaii declarai admii n urma concursului, pe locurile subvenionate, la studiile
de licen, au obligaia de a depune la facultate diploma de bacalaureat sau diploma
echivalent cu aceasta, n original (dac nu au depus-o deja) i s confirme locul, pn cel
trziu la:
30 iulie 2016-pentru admiterea din iulie (Etapa 1);
16 septembrie 2016-pentru admiterea din septembrie (Etapa 2).
Candidaii declarai admii n urma concursului, pe locurile cu tax, au obligaia de a
ncheia contractul de colarizare cu achitarea primei rate din taxa de studiu, pn cel trziu
la:
30 iulie 2016-pentru admiterea din iulie (Etapa 1);
16 septembrie 2016-pentru admiterea din septembrie (Etapa 2).
CANDIDAII DECLARAI ADMII CARE NU SE NSCRIU I/SAU NU PLTESC PRIMA RAT
A TAXEI DE STUDIU, PN LA 30 IULIE 2016 PENTRU PRIMA SESIUNE, RESPECTIV 16
SEPTEMBRIE 2016 PENTRU A DOUA SESIUNE DE ADMITERE, PIERD LOCUL PE CARE L-AU
OBINUT PRIN CONCURS. (Art. 12, alin. 4 din Ordinul nr. 3107 din 27 ianuarie 2016)
Locul rmas vacant va fi ocupat de candidatul cu media general imediat urmtoare din
rndul candidailor admii pe locurile cu tax dup prima sesiune de examene.
Candidaii declarai admii pe locuri n regim cu tax, care nu au achitat prima rat
pn la 30 iulie 2016, respectiv 16 septembrie 2016, nu vor putea beneficia de glisarea pe
locuri subvenionate de la buget, indiferent de media cu care au fost admii.
Studenii instituiilor de nvmnt superior de stat, nmatriculai n anii precedeni, pe locuri
finanate de la bugetul de stat, care renun la continuarea studiilor sau decid s urmeze i o a doua
specializare n cadrul aceleiai universiti sau ntr-o alt universitate, beneficiaz de subvenia
de la bugetul de stat numai pe durata normal de studiu. (DIN DURATA DE STUDIU A NOULUI
DOMENIU SE SCAD ANII PENTRU CARE S-A BENEFICIAT DE LOC SUBVENIONAT).
Dreptul candidailor de a se nscrie n nvmntul universitar fr susinerea concursului de
admitere pentru ciclul de studii universitare de licen este n conformitate cu H.G. nr. 1004/2002 i
cu Art. 28 alin. 1 din Regulamentul de organizare i desfurare a concursului de admitere la
programele de studii ale Universitii Lucian Blaga din Sibiu pentru anul universitar 2016-2017 i
Art. 11, alin. 34 din Ordinul nr. 3107 din 27 ianuarie 2016).
Candidaii la studiile universitare de licen care au obinut, n perioada studiilor liceale,
distincii (premiile I, II, III, meniune) la olimpiadele colare internaionale recunoscute de

69

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 70 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice beneficiaz de dreptul de a se nscrie, fr


susinerea concursului de admitere, pe locuri finanate de la buget (fr tax).
La admiterea pentru ciclul de studii universitare de licen la Facultatea de Inginerie sunt
recunoscute urmtoarele olimpiade i concursuri colare naionale acreditate de MEN:
Olimpiadele naionale de:
- Matematic;
- Fizic;
- Chimie;
- tiinele pmntului (interdisciplinar);
- Informatic;
- Profil: Educaie tehnologic;
- Resurse naturale i protecia mediului;
- Tehnic;
- Servicii.
(Anexa 7.1-lista olimpiadelor naionale din aria curricular Tehnologii)
Concursurile naionale:
- Concursul interdisciplinar Vrnceanu Procopiu (Matematic i fizic);
- Concursul interdisciplinar Istorie i societate n dimensiune virtual (numai pentru
cei care susin proba de matematic/informatic la bacalaureat);
- Concursul naional Evrika;
- Concursul Infoeducaia;
- Concursul de Informatic Aplicat CIA.
Meniune: se iau n considerare olimpiadele i concursurile naionale n concordan cu
domeniul de licen la care se nscrie candidatul.
Absolvenii de liceu care au obinut n perioada studiilor liceale distincii (premiile I, II, III
sau meniune) la olimpiadele sau concursurile menionate anterior:
vor solicita ocuparea unui loc finanat de la bugetul de stat, la domeniul de studii dorit, prin
naintarea unei cereri ctre comisia de admitere pe facultate, care va decide asupra solicitrilor
n baza legislaiei n vigoare.
vor confirma locul solicitat pn la data de 30 iulie 2016, cu depunerea actelor necesare, n
original, pentru a ocupa un singur loc finanat de la bugetul de stat i se vor nscrie.
Comisia de admitere pe facultate verific dosarele candidailor nscrii i confirm, sub
semntur, legalitatea nscrierii. n caz c se constat nereguli, candidaii respectivi sunt convocai
de urgen la sediul comisiei pentru clarificarea situaiei i adoptarea unei hotrri definitive.
La nscriere, candidatul va verifica datele preluate din dosarul personal de concurs i
introducerea acestora n baza de date aferent concursului, ordinea de preferin a
domeniilor/specializrilor, media de bacalaureat i nota corespunztoare probei a doua, n
concordan cu opiunile sale (pentru tipul II de admitere).
Orice sesizare a candidailor privind inexactitatea datelor precizate pe fia de nscriere va fi
imediat verificat i corectat, dup caz.
PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:
Se va susine o prob de admitere prin care s fie posibil selectarea candidailor
pentru fiecare tip de program de master.
Candidaii declarai admii, n urma concursului pe locurile subvenionate la studiile
de master, au obligaia de a depune la facultate diploma de bacalaureat, diploma de
licen/absolvire (pentru promoia 2016, adeverin de absolvire), toate n original i de a
confirma locul pn cel trziu la:
16 septembrie 2016.

70

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 71 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Candidaii declarai admii, n urma concursului pe locurile cu tax la studiile de


master, au obligaia de a ncheia contractul de colarizare, cu achitarea primei rate din taxa
de studiu, pn cel trziu la:
16 septembrie 2016.
CANDIDAII DECLARAI ADMII, CARE NU SE NSCRIU I/SAU NU PLTESC PRIMA RAT
A TAXEI DE STUDIU PN LA 16 SEPTEMBRIE 2016, PIERD LOCUL PE CARE L-AU OBINUT
PRIN CONCURS. (Art. 12, alin. 4 din Ordinul nr. 3107 din 27 ianuarie 2016)
Locul rmas vacant va fi ocupat de candidatul cu media de admitere imediat urmtoare din
rndul candidailor admii pe locurile cu tax.
Candidaii declarai admii pe locuri n regim cu tax, care nu au achitat prima rat
pn la 16 septembrie 2016, nu vor putea beneficia de glisarea pe locuri subvenionate de la
buget indiferent de media cu care au fost admii.
2. Desfurarea concursului, stabilirea i afiarea rezultatelor
2.1. Calendarul concursului
Procedura tehnic de organizare, desfurare a concursului de tip I, precum i corectarea lucrrilor
este precizat n Anexa 7.2, care este parte integrant a acestei metodologii.
Concursurile de admitere pentru anul universitar 2016-2017 se desfoar la urmtoarele date:
Concurs de dosare (Tipul II):
Ingineri ZI/ID/FR,
Etapa I:
nscrieri:
18 - 23 iulie 2016
proba de competen
24 iulie 2016
lingvistic
rezultate:
25 iulie 2016 ora 1600
confirmarea locului:
26-30 iulie 2016
rezultate finale:
01 august 2016 ora 1600
Etapa II:
nscrieri:
5-10 septembrie 2016
proba de competen
11 septembrie 2016
lingvistic
rezultate:
13 septembrie 2016
confirmarea locului:
14-16 septembrie 2016
rezultate finale:
19 septembrie 2016
Concurs de admitere pe baz de test (Tipul I):
Ingineri ZI (pentru domeniile Calculatoare i tehnologia informaiei, Ingineria
sistemelor)
Etapa I:

Etapa II:

nscrieri:
pregtirea slilor pentru test
verificarea listelor i locului n sal
proba scris (pentru tipul I)
test tip gril
rezultate:
confirmarea locului:
rezultate finale:

18 - 23 iulie 2016
23 iulie 2016

nscrieri:
pregtirea slilor pentru test
verificarea listelor i locului n sal
proba scris (pentru tipul I)
test tip gril
rezultate:

5-10 septembrie 2016


10 septembrie 2016

71

24 iulie 2016
25 iulie 2016 ora 1600
26-30 iulie 2016
01 august 2016 ora 1600

11 septembrie 2016
13 septembrie 2016

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 72 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

confirmarea locului:
rezultate finale:
Ingineri continuare studii
nscrieri:
analiz dosar i rezultate:
Studii universitare de master:
nscrieri:
respectiv:
proba de competen
lingvistic
rezultate:
confirmarea locului:
rezultate finale:

14-16 septembrie 2016


19 septembrie 2016

5-10 septembrie 2016


13 septembrie 2016

18-23 iulie 2016


5-10 septembrie 2016
11 septembrie 2016
13 septembrie 2016
14-16 septembrie 2016
19 septembrie 2016

Pentru studiile de master candidaii vor opta pentru patru programe de studiu, fiecare n
varianta bugetat i cu tax. Locurile vor fi ocupate n ordinea descresctoare a mediilor.
2.2. Prelucrarea datelor pe calculator
Componena comisiei:
preedintele comisiei;
secretarul comisiei;
responsabilul i echipa de prelucrare a datelor.
Se lucreaz pe calculatoare independente, cu programul de admitere implementat pe harddisk. Calculatoarele i programul de admitere sunt asigurate prin cheia mecanic (preedinte), parola
bilateral (preedinte i secretar) i sigiliul de sal.
2.3. Stabilirea mediilor i afiarea rezultatelor
Mediile la concursul de admitere se stabilesc astfel:
pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licen media de concurs se calculeaz
conform tabelului 1.
Tabelul 1
DOMENIUL DE LICEN
MODUL DE CALCUL A MEDIEI DE CONCURS
Tipul I
CALCULATOARE I TEHNOLOGIA
80% Nota obinut la proba scris +
INFORMAIEI
20% Media obinut la bacalaureat
80% Nota obinut la proba scris +
INGINERIA SISTEMELOR
20% Media obinut la bacalaureat
Tipul II
Inginerie industrial
Media obinut la bacalaureat
Mine, petrol i gaze
Media obinut la bacalaureat
Inginerie i management
Media obinut la bacalaureat
Ingineria mediului
Media obinut la bacalaureat
Ingineria transporturilor
Media obinut la bacalaureat
tiine inginereti aplicate
Media obinut la bacalaureat
Mecatronic i robotic
Media obinut la bacalaureat
Inginerie electric
Media obinut la bacalaureat
Inginerie electronic i telecomunicaii
Media obinut la bacalaureat
Ordonarea candidailor se va face n ordinea opiunilor acestora, iar n cadrul fiecrei opiuni
dup medie, calculat corespunztor tipului de admitere. Departajarea candidailor cu medii egale,
n vederea admiterii, se va face conform tabelului 2, n conformitate cu Ordinul nr. 5080/ 31.08.2015
72

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 73 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

privind organizarea i desfurarea examenului de bacalaureat 2016 (Anexa nr. 1 din Ordinul
MECTS nr. 5080/ 31.08.2015, privind disciplinele i programele pentru examenul de bacalaureat2016).
Tabelul 2
DOMENIUL DE LICEN
CRITERIUL DE DEPARTAJARE
Calculatoare i tehnologia informaiei
1- Nota obinut la proba scris
2- Nota la proba E)c)
Ingineria sistemelor
3- Nota la proba E)a)
Inginerie industrial
Mine, petrol i gaze
Inginerie i management
Ingineria mediului
1- Nota la proba E)c)
Ingineria transporturilor
2- Nota la proba E)d)
3- Nota la proba E)a)
tiine inginereti aplicate
Mecatronic i robotic
Inginerie electric
Inginerie electronic i telecomunicaii
n cazul n care un candidat este declarat admis la mai multe domenii sau specializri, acesta
poate opta pentru calitatea de student la una din specializri, pe locuri fr tax i la a doua
n regim cu tax.
Anterior concursului de admitere, facultatea propune i Senatul aprob numrul de locuri n
regim cu tax, n limita numrului de locuri aprobate de ARACIS. De locurile n regim cu tax, n
limita locurilor aprobate, pot beneficia, dac doresc, toi candidaii aflai sub linia de admitere n
ordinea descresctoare a mediilor, dar care au media minim de admitere de cel puin 5,00 (cinci).
n cazul n care vor exista domenii/specializri care prin atractivitate, nu-i ocup numrul
minim de locuri pentru a funciona, prin fia de nscriere se va prevedea posibilitatea candidailor de
a trece cu locuri cu tot la alte programe de studiu, n limita numrului de locuri aprobate de ARACIS.
Pentru admiterea la studii de master media de concurs se obine pe baza mediei obinut
la examenul de diplom (licen) (100%). Pentru candidaii la programele de master cu predare
n limba englez (Management of the Integrated Organizational Systems, Embedded
Systems, Advanced Computing Systems) proba de competen lingvistic eliminatorie se
susine n data de 11 sept. 2016.
Ocuparea locurilor pe domenii se face n ordinea descresctoare a mediilor.
Pentru admiterea candidailor la master universitar, cu medii egale cu cea a candidatului
admis pe ultimul loc va funciona urmtorul criteriu de departajare: 1- nota la examenul de licen
proba 1, respectiv - nota la examenul de licen proba 2 i 3 - media de bacalaureat.
Afiarea rezultatelor concursului de admitere se face conform articolului Art. 42 alin. 16 din
Regulamentul de organizare i desfurare a concursului de admitere la programele de studii ale
Universitii Lucian Blaga din Sibiu pentru anul universitar 2016-2017. Rezultatele concursului de
admitere, verificate i aprobate de Comisia de admitere pe universitate, se aduc la cunotin celor
interesai prin afiare, pe domenii pentru cei admii pe locurile bugetate i cu tax i n ordine
alfabetic pentru cei admii fr loc, n ateptare pe perioada confirmrilor. Afiarea se face la
sediul i pe site-ul facultii, precizndu-se ziua i ora afirii.
Dac un candidat renun la calitatea de student dobndit prin concurs, locul rmas liber
se ocup, n ordine, dup cum urmeaz:
1. de ctre unul din candidaii reuii cu media general egal cu cea a ultimului declarat
admis, aplicnd criteriile de departajare precizate anterior;
2. de ctre un candidat aflat n ateptare n ordinea strict descresctoare a mediilor;
3. prin scoatere la concurs de admitere, dup caz, n cadrul celei de a doua sesiuni (pentru
locurile rmase libere din prima sesiune);
4. prin redistribuire n cadrul facultii.
73

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 74 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Precizarea de la punctul 4, se aplic i pentru locurile rmase libere dup concursul din
septembrie.
3. nvmntul cu frecvena redus i la distan
3.1. Concursul de admitere pentru formele de studiu cu frecven redus (FR) i
nvmnt la distan (ID) se va desfura n aceleai perioade cu nvmntul de zi.
Se va stabili, odat cu aprobarea prezentei metodologii, sincronizarea termenelor pentru
toate activitile aferente, ntre facultate i departamentul ID/FR.
Candidaii care opteaz pentru aceaste forme de nvmnt trebuie s dovedeasc,
pe baza unor adeverine emise de angajator, statutul de ncadrat n munc.
Pentru nvmntul cu frecven redus i la distan pot opta i candidaii care nu au ocupat
un loc pe listele de admitere la zi, care au obinut la admitere media general de minimum 5 (cinci)
i care sunt ncadrai n munc. Admiterea se face n ordinea descresctoare a mediilor solicitanilor,
n limitele locurilor disponibile.
3.2. nscrierea candidailor se face pe domenii de studiu, la sediul comisiei de admitere
pe facultate. Candidaii vor trece pe cererea de concurs un numr de telefon la care pot fi contactai.
Introducerea datelor n Sistemul de Management Universitar (UMS) se va realiza de ctre
personalul subcomisiei introducere date la sediul Facultii de Inginerie.
Actele necesare la nscriere:
- fia tip de nscriere proprie programului de studii FR/ID;
- diploma de bacalaureat sau diplom echivalent cu aceasta, n original sau n copie
legalizat la notar);
- certificat de natere, n copie legalizat;
- adeverin c este ncadrat n munc, diplom de absolvire (copie legalizat pentru
continuarea studiilor) sau diplom de licen (pentru a doua facultate);
- adeverin medical tip;
- 3 fotografii tip buletin de identitate sau carte identitate;
- carte de identitate n fotocopie;
- un dosar plic;
- 5 plicuri A4 timbrate i autoadresate;
- 5 plicuri A5 timbrate i autoadresate;
- chitan de plat a taxei de nscriere la concurs.
3.3. Clasificarea candidailor
Dup ncheierea nscrierilor se realizeaz clasificarea candidailor, pe domenii, n ordinea
descresctoare a mediilor de admitere.
Pentru fiecare domeniu i form de nvmnt (ID/FR) se ntocmesc urmtoarele liste:
- lista general cu rezultatele concursului;
- lista candidailor admii;
- lista candidailor n ateptare, n ordine alfabetic, n ateptare n perioada confirmrii
locurilor;
- lista candidailor respini (n ordine alfabetic).
Departajarea candidailor cu medii egale, n vederea admiterii, se va face conform tabelului 2.
3.4. Candidaii admii
Candidaii declarai admii vor fi nmatriculai dac pn la data de 16 septembrie 2016 achit
prima rat din taxa de colarizare, adic 40% din taxa anual de colarizare. n caz contrar candidaii
se consider retrai i pierd locul ocupat prin concurs.
La aceast dat comisia de admitere pe facultate realizeaz definitivarea listei candidailor
admii n anul I, ID/FR.
Pentru ntocmirea listei cu candidaii admii nu se recunosc concursurile de admitere
susinute n alte centre universitare sau alte universiti, dect cele din cadrul U.L.B.S.
4. Depunerea i rezolvarea contestaiilor
n vederea depunerii i rezolvrii contestaiilor trebuie respectate prevederile articolelor Art.
43 i Art. 44 din Regulamentul de organizare i desfurare a concursului de admitere la programele
74

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 75 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

de studii ale Universitii Lucian Blaga din Sibiu pentru anul universitar 2016-2017. Eventualele
contestaii cu privire la rezultatul admiterii se depun la comisia de admitere a facultii n
termen de 48 de ore de la afiarea rezultatelor concursului. Termenul limit i locul de depunere
a contestaiilor se vor afia odat cu afiarea rezultatelor concursului.
Rezultatul contestaiilor se va comunica n maximum 3 zile de la expirarea termenului
de depunere a acestora prin afiare de ctre comisia de admitere pe facultate.
Dup expirarea termenului de rezolvare i rspuns la contestaii, rezultatul concursului de
admitere se consider definitiv i nu mai poate fi modificat.
n conformitate cu criteriile generale privind organizarea i desfurarea concursului de
admitere n nvmntul superior de stat, nu se pot depune i nu se primesc contestaii la organele
ierarhice superioare dect referitor la organizarea concursului, n raport cu Criteriile generale
elaborate de MEN.
5. Dispoziii finale
Pstrarea documentelor aferente admiterii, inclusiv testele de examen, n dosarele
candidailor admii, respectiv restituirea la cerere a dosarelor candidailor nscrii i declarai
nereuii se face n conformitate cu articolele Art. 50 alin. 1 i Art. 6 alin. 18 din Regulamentul de
organizare i desfurare a concursului de admitere la programele de studii ale Universitii Lucian
Blaga din Sibiu pentru anul universitar 2016-2017.
nmatricularea candidailor declarai admii n baza concursului se face conform articolului
Art. 49 alin. 2 din Regulamentul de organizare i desfurare a concursului de admitere la
programele de studii ale Universitii Lucian Blaga din Sibiu pentru anul universitar 2016-2017.
Dup aprobarea nmatriculrii studenii sunt nscrii n Registru matricol sub un numr unic,
valabil pentru ntreaga perioad de colarizare la specializarea/specializrile, programul/programele
de studii la care au fost admii.

75

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Pagina 76 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Facultatea de Inginerie (http://inginerie.ulbsibiu.ro ) - OFERTA EDUCAIONAL


Programe de studii de licen - anul universitar 2016-2017

Programul de studii
Calculatoare
Tehnologia informaiei
Ingineria sistemelor multimedia
Electronic aplicat
Transportul, depozitarea i
distribuia hidrocarburilor
Ingineria transporturilor i a
traficului
Maini unelte i sisteme de
producie
Tehnologia construciilor de
maini
Inginerie industrial-Englez
Tehnologia tricotajelor i
confeciilor-Romn
Tehnologia tricotajelor i
confeciilor-Englez
Mecatronic-Romn
Mecatronic-Englez
Robotic
Ingineria i protecia mediului n
industrie
Inginerie economic n domeniul
mecanic
Inginerie economic industrial
Electromecanic

Numr maxim de
studeni care pot fi
colarizai
(Conform ARACIS)
100
50
50

Tipul de concurs
i/sau
proba/probele de
concurs

Criteriul/criteriile de selecie
i/sau
Modul de calcul al
notei/mediei de admitere

Concurs de
admitere pe baz
de test
(Tipul I)

80% Nota obinut la proba


scris (test) + 20% Media
obinut la examenul de
bacalaureat

50
50
60
Media obinut la
examenul de bacalaureat

60
140
50
Concurs de
admitere pe baz
de dosare
(Tipul II)

50
30
50
50
30
60

Pentru candidaii la
programele de licen cu
predare n limba englez
(Mechatronics,
Industrial
Engineering, Knitwear and
clothing Technology) se
susine proba de competen
lingvistic eliminatorie.

80
50
50

Total

Legend: IF = nvmnt cu frecven; FR = nvmnt cu frecven redus; ID = nvmnt la distan


Calendarul concursului de admitere
Concurs de admitere pe baz de test (Tipul I)
Concurs de admitere pe baz de dosare (Tipul II)
Sesiunea 1 (var)
Sesiunea 1 (var)
nscrieri: 18 - 23 iulie 2016
nscrieri: 18 - 23 iulie 2016
test tip gril: 24 iulie 2016
proba de competen 24 iulie 2016
rezultate: 25 iulie 2016 ora 1600
lingvistic
confirmarea locului: 26-30 iulie 2016
rezultate:
25 iulie 2016 ora 1600
rezultate finale: 01 august 2016 ora 1600
confirmarea locului: 26-30 iulie 2016
rezultate finale: 01 august 2016 ora 1600
Sesiunea 2 (toamn)
Sesiunea 2 (toamn)
nscrieri: 05 - 10 sept. 2016
nscrieri: 05 - 10 sept. 2016
test tip gril: 11 sept. 2016
proba de competen 11 sept. 2016
rezultate:
13 sept. 2016
lingvistic
confirmarea locului: 14-16 sept. 2016
rezultate:
13 sept. 2016
rezultate finale: 19 sept. 2016
confirmarea locului: 14-16 sept. 2016
rezultate finale: 19 sept. 2016

76

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Pagina 77 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Facultatea de Inginerie (http://inginerie.ulbsibiu.ro ) - OFERTA EDUCAIONAL


Programe de studii de master - anul universitar 2016-2017

Programul de studii

Numr maxim de
studeni care pot fi
colarizai
(Conform ARACIS)

Tipul de concurs
i/sau
proba/probele de
concurs

Criteriul/criteriile de
selecie
i/sau
Modul de calcul al
notei/mediei de admitere

Concurs pe baz
de dosare

Media obinut la examenul


de licen (diplom)

Managementul afacerilor industriale


Managementul proiectelor europene
Managementul calitii
Managementul securitii, sntii i
al relaiilor de munc
Ingineria i managementul gazelor
naturale
Ingineria i managementul mediului
i energiilor regenerabile
Sisteme CAD-CAE-CAM n
deformarea plastic
Logistic industrial
Sisteme i tehnologii inteligente de
fabricaie
Structura, programarea i
mentenana sistemelor CNC
Optimizarea tehnologiilor textile
Aplicaii avansate n inginerie
electric
Ingineria calculatoarelor n aplicaii
industriale
Embedded Systems*)

450

50
50

500

50

500

Advanced Computing Systems*)


TOTAL

1600

Legend: IF = nvmnt cu frecven; *) = nvmnt n limba englez


Calendarul concursului de admitere
nscrieri: 18 - 23 iulie 2016, respectiv: 05 - 10 sept. 2016
testul de limb strin: 11 sept. 2016
rezultate:
13 sept. 2016
confirmarea locului: 14-16 sept. 2016
rezultate finale: 19 sept. 2016
Pentru alte detalii accesai site-ul facultii la adresa: http://inginerie.ulbsibiu.ro .
Pentru candidaii la programele de master cu predare n limba englez (Embedded Systems, Advanced
Computing Systems) proba de competen lingvistic eliminatorie se susine n data de 11 sept. 2016.

77

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Ediia 1

Pagina 78 din 169


Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.7.1

ANEXA 7.1 LIsta olimpiadelor naionale din aria curricular Tehnologii

PROFIL
TEHNIC

SERVICII

RESURSE
NATURALE I
PROTECIA
MEDIULUI

CALIFICAREA PROFESIONAL/SPECIALIZAREA
Tehnician proiectant CAD
Tehnician mecatronist
Tehnician mecanic pentru ntreinere i reparaii
Tehnician transporturi
Tehnician desenator pentru construcii i instalaii
Tehnician n construcii i lucrri publice
Tehnician instalator pentru construcii
Tehnician n instalaii electrice
Tehnician n automatizri
Tehnician operator tehnic de calcul
Tehnician de telecomunicaii
Tehnician electromecanic
Tehnician electrotehnist
Tehnician electronist
Tehnician designer vestimentar
Tehnician n industria textil
Tehnician n activiti economice
Tehnician n administraie
Tehnician n turism
Tehnician n gastronomie
Tehnician n agricultur
Tehnician veterinar
Tehnician ecolog i protecia calitii mediului
Tehnician analize produse alimentare
Tehnician n industria alimentar
Tehnician n prelucrarea lemnului

78

CLASA
XI-XII
XI-XII
XII-XIII
XII-XIII
XI-XII
XII-XIII
XII-XIII
XI-XII
XI-XII
XI-XII
XI-XII
XII-XIII
XII-XIII
XII-XIII
XI-XII
XII-XIII
XI-XII
XI-XII
XI-XII
XII-XIII
XII-XIII
XI-XIII
XI-XII
XI-XII
XII-XIII
XII-XIII

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 79 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.7.2

ANEXA 7.2 Procedura tehnic de organizare, desfurare a concursului i corectare


a lucrrilor pentru candidaii care susin admitere de Tipul I

1. DISPOZIII GENERALE
1. Mediile generale obinute de candidai la concurs sunt valabile pentru stabilirea ordinii de
clasificare, numai la domeniile Calculatoare i Tehnologia Informaiei i respectiv Ingineria
Sistemelor. Pentru aceste domenii se va susine o prob scris, sub form de test gril, la
disciplina Algebr i Analiz matematic (Anexa 7.3).
2. Pentru asigurarea compatibilitii rezultatului concursului de admitere cu alte prevederi
regulamentare decodificarea punctelor n note este obligatorie.
3. Media minim de admitere nu poate fi mai mic dect 5,00 n conformitate cu articolul Art. 6 alin.
6 din din Regulamentul de organizare i desfurare a concursului de admitere la programele de
studii ale Universitii Lucian Blaga din Sibiu pentru anul universitar 2016-2017.
4. Durata probei scrise este de 3 (trei) ore.
2. ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Pregtirea i organizarea activitilor specifice probei test a concursului de admitere la Facultatea
de Inginerie pentru anul universitar 2016-2017 se desfoar n conformitate cu articolele Art. 14
alin. 1 i Art. 15 alin. 2 din Regulamentul de organizare i desfurare a concursului de admitere la
programele de studii ale Universitii Lucian Blaga din Sibiu pentru anul universitar 2016-2017. n
plus, instruirea este obligatorie pentru tot personalul implicat n comisia de admitere pe facultate i
va fi certificat sub semntur.
1. Comisia verific slile repartizate pentru desfurarea probelor de concurs n vederea stabilirii
numerelor reale de locuri n condiii de concurs i stabilete numrul necesar de chestionare de
concurs conform oglinzii fiecrei sli.
2. Dup ncheierea nscrierii, Comisia de admitere ntocmete lista nominal a candidailor nscrii,
n ordine alfabetic, pe care o afieaz n loc vizibil, cu cel puin 18 ore nainte de nceperea primei
probe, pe tabele tipizate, n care se vor preciza:
media examenului de Bacalaureat;
limba n care urmeaz s susin testul, la cererea expres din fia de nscriere
(numai pentru cazurile cnd aceasta este diferit de limba romn i dac disciplina
a fost studiat n liceu de ctre solicitant n limba respectiv);
repartizarea candidailor pe sli de concurs.
De asemenea, se va afia i o schi a amplasrii slilor de concurs.
3. Orice sesizare a candidailor privind inexactitatea datelor precizate pe tabelele afiate se verific
imediat, corecturile necesare efectundu-se pe toate listele afiate, cel mai trziu cu 3 ore nainte
de nceperea probei, cu aprobarea preedintelui Comisiei de admitere. Corecturile efectuate vor fi
operate n toate documentele concursului.
3. STABILIREA SUBIECTELOR PENTRU PROBELE DE CONCURS
1. elul propus este selectarea corect i obiectiv a viitorilor studeni, criteriul de baz fiind
determinarea aptitudinilor i cunotinelor candidatului pentru domeniul la care concureaz.
2. Subiectele pentru probele de concurs se stabilesc inndu-se seama de urmtoarele criterii:

s fie n deplin concordan cu programele colare i cu manualele dup care au studiat


absolvenii de liceu, corespunztoare disciplinelor de concurs;

s asigure o cuprindere echilibrat a materiei ca s poat fi rezolvate, de un candidat cu


pregtire bun, n limita timpului destinat probei scrise;

s fac posibil aprecierea obiectiv a pregtirii candidailor, a capacitii lor de gndire i


a aptitudinilor pentru specialitatea aleas.
3. Subiectele pentru proba scris i grilele de corectare se stabilesc de ctre Comisia de admitere
pe facultate. n ziua sau preziua concursului de admitere prin decizia preedintelui Comisiei de
admitere pe facultate se dispune ntrunirea la sediul comisiei a unor colective largi de cadre didactice
79

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 80 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

de specialitate. Aceast ntrunire precede proba de concurs cu un interval de timp apreciat ca


necesar, de la caz la caz, pentru elaborarea, redactarea, multiplicarea i sigilarea n bune condiii a
subiectelor, astfel nct probele s nceap la orele anunate. Cadrele didactice desemnate pentru
elaborarea subiectelor vor alctui subiectele de concurs folosind urmtoarea procedur:
se stabilete conform programei afiate lista capitolelor din care se vor elabora subiectele;
se trag la sori capitolele, respectiv subcapitolele, dup program, din care vor fi elaborate
subiectele;
se trag la sori problemele care vor constitui subiecte de concurs;
se definitiveaz formularea subiectelor de ctre cadrele didactice i se verific;
se face o rezolvare complet a subiectelor pentru verificarea rezultatelor i pentru ntocmirea
grilelor de corectur.
4. Dup elaborarea enunurilor subiectelor i a seturilor de rspunsuri pentru fiecare subiect,
stabilirea variantelor chestionarului de concurs se va face cu ajutorul calculatorului, printr-un
program de ordonare aleatoare.
5. Chestionarele de concurs se multiplic n conformitate cu numrul candidailor din sli, ntr-un
numr de variante coninnd aceleai subiecte de concurs stabilite, dispuse n ordine aleatoare.
Fiecare variant se noteaz printr-o liter, ncepnd cu A (codul variantei).
6. Dup multiplicare, chestionarele de concurs sunt verificate i apoi introduse n plicuri, care se
sigileaz de ctre membrii Comisiei de admitere. Fiecare plic este destinat cte unei sli de concurs.
7. Plicurile sigilate sunt predate responsabililor de sal, cu maximum 15 minute nainte de nceperea
probei de concurs respective.
8. Dup multiplicare, grilele de evaluare sunt introduse n plicuri, care se sigileaz. Fiecare plic este
destinat cte unei sli de concurs.
9. Plicurile cu grilele de evaluare vor fi predate responsabililor de sal, cu cel mult o jumtate de or
nainte de ncheierea probei de concurs.
10. Editarea, multiplicarea i nchiderea subiectelor n plicuri sigilate se face n sediul Comisiei de
admitere sub supravegherea i rspunderea preedintelui. Tot acum i aici se stabilesc i grilele de
corectur a testelor. n perioada desfurrii acestor operaii, personalul implicat va fi izolat pn la
ora deschiderii plicurilor n slile de concurs.
11. Pentru realizarea redactrii subiectelor n alte limbi cerute eventual de candidaii ndreptii, vor
fi convocai profesori traductori de specialitate sau specialiti nrudite, prin grija preedintelui
Comisiei de admitere. Traductorii, ca i alte cadre didactice din afara universitii, vor fi retribuii
pentru munca prestat la propunerea comisiei de admitere (cu adeverin de vechime i salariu).
Traductorii vor asigura o traducere scris a ntregii lucrri, aceasta atandu-se prin capsare lucrrii
candidatului.
4. DESFURAREA PROBEI DE CONCURS
1. Repartizarea pe sli a personalului de supraveghere se face prin tragere la sori, cu maxim 2 ore
nainte de desfurarea probei respective, astfel nct pentru fiecare sal s se asigure un
responsabil de sal i un numr suficient de supraveghetori, n funcie de mrimea slii.
2. Slile de concurs vor fi, n prealabil, adaptate acestei activiti prin:
eliminarea oricrui material didactic care ar putea influena lucrrile candidailor;
afiarea tabelului nominal cu candidaii repartizai n sala respectiv, la intrarea n
sal;
fixarea locului fiecrui candidat, n funcie de ordinea alfabetic afiat, loc pe care
se va lipi o legitimaie cu numele i fotografia acestuia.
3. nainte de a se deplasa spre slile unde au fost repartizai responsabilii de sli primesc, sub
semntur, de la membrii Comisiei de admitere tabelul nominal cu candidaii repartizai n sala
respectiv i un numr de coli de concurs tipizate, destinate probei scrise, precum i hrtie
tampilat pentru ciorne, n funcie de numrul candidailor din sala de care rspund.
4. Pentru susinerea probelor de concurs, candidaii trebuie s respecte prevederile articolului Art.
36 alin. 16 din Regulamentul de organizare i desfurare a concursului de admitere la programele
80

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 81 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

de studii ale Universitii Lucian Blaga din Sibiu pentru anul universitar 2016-2017. n plus, accesul
candidailor n sala de concurs este permis cu maximum o or nainte de nceperea probei. La
intrarea candidailor n sal personalul de supraveghere verific identitatea acestora pe baza
buletinului de identitate, a legitimaiei de concurs i a tabelului nominal cu candidaii repartizai n
sala respectiv. Actele rmn pe masa candidatului pe toat durata desfurrii probei respective,
pentru control. Candidaii care nu au asupra lor toate actele prevzute nu sunt primii n sala de
examen.
5. Candidaii i ocup locurile n bnci numai dup ce au lsat la catedr orice materiale scrise sau
obiecte n care acestea ar putea fi depozitate (cri, caiete, hrtii, serviete, poete etc.). De
asemenea, vor lsa la catedr telefoanele mobile i toate dispozitivele de comunicaie sau calcul.
6. Responsabilul de sal consemneaz prezena sau absena candidailor n tabelul nominal i
nmneaz fiecrui candidat cte o coal de concurs tipizat, indicndu-le s completeze cite
numrul legitimaiei, numele i prenumele candidatului, precum i prenumele tatlui, pe colul
prevzut pentru aceasta, precum i celelalte rubrici (domeniul, disciplina la care se d lucrarea).
7. Pentru rezolvarea subiectelor candidaii vor primi coli de hrtie distincte (ciorne), pe care se va
aplica n prealabil tampila facultii sau tampila special confecionat pentru concurs.
8. Responsabilul de sal i ceilali supraveghetori primesc plicul de la delegatul Comisiei de admitere
pe facultate, verific integritatea sigiliului aplicat pe el i semneaz pe plic, menionnd ora primirii
n sal. n cazul n care se constat nereguli, acesta va anuna Comisia de admitere. Ora stabilit
de Comisia de admitere pentru nceperea lucrrilor scrise, deci pentru deschiderea plicurilor cu
subiecte, va fi aceeai pentru toate slile unde se d aceeai prob.
9. La ora stabilit, responsabilul de sal deschide plicul cu subiecte n faa celorlali supraveghetori
i a candidailor.
10. Se vor lua toate msurile pentru ca operaiunile de organizare i pregtire a probelor scrise s
fie finalizate astfel nct s se respecte cu strictee ora fixat pentru nceperea acestora.
11. Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nici un candidat nu mai poate intra n sal
i nici un candidat nu poate prsi sala, dect dac pred lucrarea scris i semneaz de
predarea acesteia. Prsirea slii de concurs este permis numai dup scurgerea unui timp minim
de 50 de minute de la ora deschiderii plicului cu subiecte. Candidaii care nu se vor afla n sal n
momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susine proba respectiv.
12. Se va atrage atenia candidailor c pentru elaborarea lucrrii scrise pot folosi numai cerneala
de culoare albastr sau pix cu past de culoare albastr. Se interzice folosirea de ctre candidai, n
timpul probelor scrise a minicalculatoarelor, riglelor de calcul, telefoanelor mobile sau a altor mijloace
de calcul sau comunicaie. De asemenea, nu se va folosi alt hrtie n afara colilor de concurs
tipizate i a hrtiei tampilate pentru ciorne, distribuite de ctre supraveghetori candidailor.
13. n timpul desfurrii probei responsabilul de sal i ceilali supraveghetori nu vor da
candidailor nici o indicaie verbal sau scris n plus fa de cele care reies din formularea
subiectelor, nu au voie s discute, s citeasc cri, ziare, s mnnce, s fumeze, s rezolve
subiectele de concurs n timpul desfurrii probei i nici s prseasc sala.
14. Rezolvarea subiectelor cuprinse n chestionarul de concurs se face pe ciorne. Candidatul va
compara rezultatul obinut de el cu rspunsurile ce nsoesc subiectul respectiv n chestionarul de
concurs. Pe formularul probei de concurs va marca rspunsul considerat de el corect, printr-un X
plasat n una din csuele rspunsurilor subiectului (a - e). Celelalte csue vor fi marcate de candidat
printr-o linie orizontal .
15. Nu se admit dou sau mai multe semne X la acelai subiect. Dac totui la un subiect se
gsesc mai multe semne X, candidatul nu va obine nici un punct pentru subiectul respectiv. n
aceast situaie, la predarea formularului probei de concurs, responsabilul de sal va cere
candidatului s semneze n dreptul subiectului n cauz.
16. Pe formularul probei de concurs nu se admit tersturi, modificri sau adugiri. Dac un candidat
marcheaz greit un rspuns, el poate primi, la cerere, un nou formular al probei de concurs, care
va fi artat n prealabil ntregii sli, precedentul formular fiind anulat imediat de ctre responsabilul
de sal. Completarea noului formular al probei de concurs se va face respectnd regulile aplicate la
81

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 82 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

completarea primului, fr a depi timpul alocat probei de concurs. Iniiativa refacerii lucrrii
aparine exclusiv candidatului.
17. Candidaii care au terminat proba scris predau la catedr formularul probei de concurs
responsabilului de sal, iar acesta semneaz n colul din dreapta sus, alturi de numele
candidatului. Apoi candidatul semneaz pentru predarea lucrrii n tabelul nominal al slii, aflat la
catedr. Odat cu formularul probei de concurs se pred i chestionarul de concurs cu enunul
subiectelor, care va fi ataat la formular, precum i ciornele primite de candidat.
18. Pe tot parcursul desfurrii probelor scrise, n afara persoanelor antrenate direct n aceast
aciune, n slile de concurs au voie s intre numai persoane care posed delegaii eliberate de
preedintele Comisiei de admitere sau de ctre minister.
19. Colile tip anulate, precum i hrtia folosit pentru ciorne, se predau distinct membrilor Comisiei
de admitere i nu se iau n consideraie la verificarea i aprecierea lucrrilor scrise.
20. Orice ncercare de fraud dovedit n timpul desfurrii probei de concurs se sancioneaz cu
eliminarea candidatului respectiv din concurs.
21. Responsabilul de sal preia de la fiecare candidat formularul probei de concurs, completat,
mpreun cu chestionarul de concurs pe care l va ataa la formular; verific identitatea candidatului
i corectitudinea completrii datelor de identificare, verific respectarea regulilor de completare a
formularului probei de concurs, solicitnd candidatului s semneze n dreptul poziiilor n care sunt
marcate mai multe semne X;
22. Toate documentele legate de organizarea i desfurarea concursului de admitere (lucrri
scrise, borderouri nseriate i listele cuprinznd rezultatele concursului de admitere) se pstreaz la
sediul Comisiei de admitere n dulapuri metalice, sigilate, pn la ncheierea aciunii de verificare a
contestaiilor. Cheile dulapurilor folosite n acest scop se pstreaz de secretarul Comisiei de
admitere, iar sigiliul va fi pstrat de preedintele Comisiei de admitere pe facultate. Se va asigura
securitatea necesar i pentru sistemele de prelucrare a datelor.
23. Cataloagele utilizate pentru nregistrarea rezultatelor probelor de concurs se tampileaz i se
insereaz nainte de nceperea concursului i, dup terminarea aciunii de verificare a contestaiilor,
se pstreaz n arhiv n aceleai condiii ca i cataloagele i matricolele din timpul studiilor.
5. CORECTAREA LUCRRILOR DE CONCURS
1. Dup expirarea timpului afectat fiecrei probe de concurs i ncheierea predrii chestionarelor i
formularelor probei de concurs candidaii vor reintra n sala de concurs, la locurile pe care le-au
ocupat n timpul probei de concurs, pentru a asista la corectarea formularelor probei de concurs.
Pentru fiecare sal se constituie o subcomisie de corectur. Responsabilul de sal are sarcina de a
organiza, supraveghea i participa la corectare, rspunznd, mpreun cu corectorii, de modul de
desfurare a acesteia.
2. nainte de nceperea corectrii responsabilul de sal prezint candidailor integritatea sigiliilor
aplicate pe plicul cu grilele de evaluare, pe care l deschide n prezena ntregii sli, punnd la
dispoziia fiecrei echipe de corectare cte un set complet de grile de evaluare.
3. Sunt chemai la catedr, n ordinea strict din tabelul nominal al slii, candidatul a crui lucrare
urmeaz a fi corectat i nc cel puin un alt candidat martor.
4. Se analizeaz dac regulile de completare a formularului probei de concurs au fost respectate,
anulndu-se rspunsurile la care s-au marcat dou sau mai multe semne X i verificndu-se dac
n dreptul acestora se afl semntura candidatului.
5. Se aplic grila de concurs i se calculeaz de ctre cei doi corectori, n prezena candidatului i a
martorului, punctajul obinut.
6. Acest punctaj este nscris pe formularul probei de concurs i n tabelul nominal al slii (n cifre i
litere). Cei doi corectori, candidatul i martorul vor semna n poziiile destinate, de pe formularul
probei de concurs. n cazul n care candidatul refuz s semneze sau nu este prezent n sal la
corectarea lucrrii sale este chemat un al doilea martor, dintre candidai, care va semna n locul
candidatului n cauz.

82

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 83 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

7. Procedura continu n acelai mod pn la corectarea ultimului formular al probei de concurs,


avnd n vedere ca i aceasta s fie efectuat n prezena a doi candidai.
8. Dup ncheierea corectrii responsabilul de sal preia de la echipele de corectare formularele
probei de concurs, verificnd existena pe acestea a punctajului i a celor patru semnturi, precum
i existena, n tabelul nominal al slii, a punctajului fiecrui candidat prezent.
9. Responsabilul mpreun cu echipele de corectare vor preda Comisiei de admitere formularele
probei de concurs, avnd ataate chestionarele de concurs (ordonate alfabetic) i tabelul nominal al
slii.
10. Responsabilul de sal semneaz mpreun cu reprezentantul Comisiei de admitere procesul
verbal de predare-primire a lucrrilor de concurs.
6. VI. STABILIREA REZULTATELOR CONCURSULUI
1. Dup ncheierea tuturor probelor de concurs se calculeaz, pentru fiecare candidat, media
general de admitere ca medie ponderat, calculat cu dou zecimale, fr rotunjire, dintre
nota la lucrarea scris (pondere 80%) i nota de la bacalaureat (pondere 20%). Proba de la
care candidatul a absentat se noteaz cu zero i intr n calculul mediei generale. Pentru
transformarea punctajelor n note la proba scris se va folosi formula NOTA = 1 + 9 * (puncte
primite /punctaj maxim).

83

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 84 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.7.3

ANEXA 7.3 Tematica probei de matematic - admitere 2016

ALGEBR
Operaii cu numere reale: Modulul, partea ntreag i partea fracionar a unui numr real. Puteri
cu exponent ntreg i raional. Radicali de ordin n 2. Inegaliti.
Funcii: Egalitatea a dou funcii, graficul unei funcii, operaii cu funcii, imaginea unei funcii. Funcii
injective, surjective, bijective. Inversa unei funcii. Funciile de gradul nti i al doilea, funcia modul,
funcia putere, funcia radical. Funcia exponenial i funcia logaritmic. Logaritmi: definiie i
proprieti, calcule cu logaritmi.
Ecuaii i sisteme: Ecuaii de gradul nti, de gradul al doilea, iraionale i ecuaii reductibile la
acestea. Ecuaii exponeniale i logaritmice. Sisteme de ecuaii neliniare.
Inecuaii i sisteme de inecuaii: Inecuaii i sisteme de inecuaii de gradul nti, al doilea,
exponeniale i logaritmice.
Numere complexe: Forma algebric i forma trigonometrica a unui numr complex. Conjugatul i
modulul unui numr complex. Egalitatea a dou numere complexe, operaii cu numere complexe.
Rdcinile de ordinul n ale unui numr complex.
Progresii: Progresii aritmetice i geometrice.
Elemente de combinatoric: Permutri, aranjamente, combinri. Binomul lui Newton.
Polinoame: Forma algebric a unui polinom cu coeficieni compleci, operaii cu polinoame. Grad,
valoare numeric. Funcia polinomial. Teorema mpririi cu rest, mprirea polinoamelor,
mprirea cu (X-a), schema lui Horner. Divizibilitatea polinoamelor, teorema lui Bezout, divizibilitatea
cu (X a)n. Descompunerea n factori. Rdcini multiple. Relaii ntre rdcini i coeficieni (Vite).
Rezolvarea ecuaiilor algebrice cu coeficieni reali, raionali, ntregi. Ecuaii binome, reciproce i
biptrate.
Matrice i determinani: Matrice: definiie, exemple de matrice, operaii cu matrice, proprieti.
Determinani: definiie, proprieti, calcul. Inversa unei matrice: definiie, calcul. Ecuaii matriceale.
Sisteme de ecuaii liniare: Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute. Rangul unei matrice. Studiul
compatibilitii i rezolvarea sistemelor: teoremele lui Kronecker-Capelli i Rouch. Sisteme
omogene. Metode de rezolvare a sistemelor liniare: rezolvare matriceal, metoda Cramer, metoda
Gauss.
Legi de compoziie: Lege de compoziie intern, proprieti: parte stabil, asociativitate,
comutativitate, element neutru, element simetrizabil. Monoid.
Grup: Definiie, exemple. Subgrup. Morfisme i izomorfisme de grupuri.
Inele i corpuri: Definiii, exemple. Morfisme de inele i corpuri.

ELEMENTE DE ANALIZ MATEMATIC


Dreapta real: Intervale. Mulimi majorate, minorate, mrginite. Vecinti pe axa real.
iruri de numere reale: Definiie. iruri monotone i mrginite. Limita unui ir. iruri
convergente, operaii cu iruri convergente, exemple remarcabile.
Limite de funcii: Limita unei funcii ntr-un punct, limite laterale, limitele funciilor elementare.
Operaii cu limite de funcii. Limite remarcabile. Cazuri exceptate la operaii cu limite de funcii,
metode de eliminare a nedeterminrii. Limite de funcii cu parametrii.
Funcii continue: Continuitate punctual, continuitate pe o mulime. Puncte de discontinuitate de
prima spe i a doua spe. Continuitate lateral. Operaii cu funcii continue. Proprietatea lui
Darboux. Proprieti ale funciilor continue privind rezolvarea de ecuaii i inecuaii.
Funcii derivabile: Derivabilitatea ntr-un punct i pe un interval. Derivate laterale. Interpretarea
geometric a derivatei. Ecuaia tangentei ntr-un punct la graficul unei funcii. Puncte de ntoarcere
i puncte unghiulare. Funcia derivat. Reguli de derivare. Operaii cu funcii derivabile. Derivarea
funciilor compuse. Derivarea inversei unei funcii. Puncte de extrem ale unei funcii. Teoremele lui
Fermat, Rolle i Lagrange. irul lui Rolle. Inegaliti. Regulile lui lHspital.

84

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 85 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Reprezentarea grafic a funciilor: Intervale de monotonie, puncte de extrem. Convexitate,


concavitate, puncte de inflexiune. Asimptote verticale, orizontale, oblice. Studiul variaiei unei funcii,
reprezentare grafic.
Primitive: Integrala nedefinit a unei funcii continue. Primitive uzuale. Studiul existenei primitivelor.
Metode de calcul al primitivelor: integrarea prin pri, schimbarea de variabil, integrarea funciilor
raionale.
Integrala definit: Sume Riemann. Funcie integrabil. Proprieti. Formula lui Leibniz-Newton.
Integrarea funciilor continue. Teorema de medie. Metode de calcul: integrarea prin pri i integrarea
prin schimbarea de variabil.
Aplicaii ale integralei definite: Calculul ariilor cuprinse ntre dou curbe. Calculul volumului unui
corp de rotaie. Calculul unor limite de iruri folosind integrala definit.
Observaie: Se pot utiliza manualele elaborate n conformitate cu programele colare aprobate de
Ministerul educaiei (MECT, MECTS,MEC, MEN) ncepnd cu anul 2001.

85

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 86 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.8

Anexa 8-Criterii de admitere i condiii speciale-FACULTATEA DE TIINE


Aprobat n edina Consiliului Facultii din data de 15.02.2016

1. Consideraii generale
Facultatea de tiine organizeaz Concurs de admitere la urmtoarele forme de nvmnt:
- studii universitare de licen zi, pe locuri subvenionate de la bugetul de stat i pe locuri cu
tax de colarizare;
- studii universitare de masterat zi, pe locuri subvenionate de la bugetul de stat i pe locuri cu
tax de colarizare;
Domeniile de licen, specializrile i cifrele de colarizare sunt prezentate n Anexa 8.1 care
face parte integrant din acest Regulament.
Probele de concurs pe domenii de licen i modalitatea de calculare a mediei de admitere sunt
prezentate n Anexa 8.1, iar programa de concurs pentru domeniul Educaie fizic i sport este
prezentat n Anexa 8.2; anexele fac parte integrant din prezentul Regulament.
Concursul se poate desfura n dou sesiuni n perioada iulie-septembrie 2016. A doua
sesiune de admitere se defoar, cu acordul comisiei de admitere a Facultii de tiine, n funcie
de numrul de locuri (bugetare i cu tax) la studiile de licen i masterat rmase neocupate dup
prima sesiune de admitere. Calendarul admiterii este detaliat astfel:
a) Calendarul admiterii la studiile de licen pentru admiterea n anul I, toate domeniile:
a1) Calendarul primei sesiuni de admitere la studiile de licen, forma de nvmnt zi
(admiterea n anul I)
Pentru toate domeniile de licen (cu excepia domeniului Educaie Fizic i Sport) calendarul
activitilor de admitere este urmtorul:
18 - 23 iulie 2016 nscrieri
25 iulie 2016 afiarea listelor iniiale
25 iulie 2016 pn la ora 14,00 perioad de depunere a contestaiilor
26 iulie 2016 afiarea listelor iniiale dup rezolvarea contestaiilor
27 - 30 iulie 2016 perioada de confirmare - locuri bugetate i locuri cu tax
1 august 2016 afiarea listelor cu rezultatele finale dup confirmri - locuri bugetate i cu tax
Confirmarea const n completarea fiei de nscriere n anul I, semnarea contractului i achitarea
primei trane din taxa de colarizare pentru studenii cu tax (nscriere n anul I);
Atenie: neconfirmarea n perioada stabilit duce la eliminarea candidatului din listele candidailor
reuii (de pe listele cu locurile bugetate i locurile cu tax);
La domeniul EDUCAIE FIZIC I SPORT se aplic urmtorul calendar:
18 - 23 iulie 2016 nscrieri
24, 25 iulie 2016 probe practice
26 iulie 2016 afiarea listelor iniiale (nu se admit contestaii la probele practice)
27 - 30 iulie 2016 perioada de confirmare - locuri bugetate i locuri cu tax
1 august 2016 afiarea listelor cu rezultatele finale dup confirmri - locuri bugetate i cu tax
a2) Calendarul celei de a doua sesiuni de admitere (dac comisia de admitere a Facultii
de tiine a decis desfurarea acesteia) la studiile de licen, forma de nvmnt zi
(admiterea n anul I)
Pentru toate domeniile de licen (cu excepia domeniului Educaie Fizic i Sport) calendarul
activitilor de admitere este urmtorul:
6 - 10 septembrie 2016 nscrieri
12 septembrie 2016 afiarea listelor iniiale
12 septembrie 2016, ora 14,00 - perioad de depunere a contestaiilor
13 septembrie 2016 afiarea listelor iniiale dup contestaii
14 - 15 septembrie 2016 perioada de confirmare
86

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 87 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

16 septembrie 2016 afiarea listelor cu rezultatele finale dup confirmri


Confirmarea const n completarea fiei de nscriere n anul I, semnarea contractului i achitarea
primei trane din taxa de colarizare pentru studenii cu tax (nscriere n anul I);
Atenie: neconfirmarea n perioada stabilit duce la eliminarea candidatului din listele candidailor
reuii (de pe listele cu locurile bugetate i locurile cu tax);
La domeniul EDUCAIE FIZIC I SPORT, se aplic urmtorul calendar:
6 - 9 septembrie 2016 nscrieri
10 septembrie 2016 probe practice
12 septembrie 2016 afiarea listelor iniiale (nu se admit contestaii)
14 - 15 septembrie 2016 perioada de confirmare
16 septembrie 2016 afiarea listelor cu rezultatele finale dup confirmri
Confirmarea const n completarea fiei de nscriere n anul I, semnarea contractului i achitarea
primei trane din taxa de colarizare pentru studenii cu tax (nscriere n anul I);
Atenie: neconfirmarea n perioada stabilit duce la eliminarea candidatului din listele candidailor
reuii (de pe listele cu locurile bugetate i locurile cu tax);
b) Calendarul admiterii la studiile de masterat pentru admiterea n anul I, toate domeniile:
b1) Calendarul primei sesiuni de admitere la studiile de master
18 - 23 iulie 2016 nscrieri
24 iulie 2016 prob admitere (opional)
25 iulie 2016 afiarea listelor iniiale
25 iulie 2016 perioad de depunere a contestaiilor;
26 iulie 2016 afiarea listelor iniiale dup contestaii
27 - 30 iulie 2016 perioada de confirmare - locuri bugetate i locuri cu tax
1 august 2016 afiarea listelor cu rezultatele finale dup confirmri-locuri bugetate i cu
tax
Confirmarea const n completarea fiei de nscriere n anul I, semnarea contractului i achitarea
primei trane din taxa de colarizare pentru studenii cu tax (nscriere n anul I);
Atenie: neconfirmarea n perioada stabilit duce la eliminarea candidatului din listele candidailor
reuii (de pe listele cu locurile bugetate i locurile cu tax);
b2) Calendarul celei de a doua sesiuni de admitere la studiile de master
6 - 10 septembrie 2016 nscrieri
11 septembrie 2016 prob admitere (opional)
12 septembrie 2016 afiarea listelor iniiale
14 - 15 septembrie 2016 perioada de confirmare
16 septembrie 2016 afiarea listelor cu rezultatele finale dup confirmri
Confirmarea const n completarea fiei de nscriere n anul I, semnarea contractului i achitarea
primei trane din taxa de colarizare pentru studenii cu tax (nscriere n anul I);
Atenie: neconfirmarea n perioada stabilit duce la eliminarea candidatului din listele candidailor
reuii (de pe listele cu locurile bugetate i locurile cu tax);
Locurile rmase neocupate (buget/tax) se scot la concurs n sesiunea de toamn
Perioada de nscriere (i automat perioada de confirmare i data afirii listelor finale) se poate
prelungi, la cererea catedrelor/departamentelor coordonatoare, ca urmare a unei hotrri a comisiei
de admitere pe facultate.
Numrul de locuri aprobate, pe domenii de licen, se afieaz, cel mai trziu, la data nceperii
nscrierilor i sunt cuprinse n prezenta anex.

87

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 88 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

2. Procedura de nscriere
1. nscrierea candidailor se face pe domenii de licen la sediul facultii, n perioadele anunate.
2. Actele necesare la nscriere sunt:
- CERERE TIP DE NSCRIERE (se obine la nscriere de la comisia de nscriere)
- DIPLOMA DE BACALAUREAT sau diplom echivalent cu aceasta, n original sau n copie
legalizat la notariat (dac originalul diplomei de bacalaureat este depus la alt facultate).
Absolvenii promoiei 2016 pot prezenta n locul diplomei de bacalaureat, adeverina eliberat
de liceu, n care se menioneaz media general de bacalaureat, ct i notele obinute la
probele susinute, precum i foaia matricol (n original sau copie legalizat dac aceasta
este depus la alt facultate).
- CERTIFICATUL DE NATERE n copie legalizat;
- FOTOCOPIE dup actul de identitate;
- ADEVERIN MEDICAL TIP; pentru nscrierea la domeniul EDUCAIE FIZIC I SPORT,
candidaii vor prezenta ADEVERIN MEDICAL (inclusiv E.K.G.), vizat de Dispensarul
medico-sportiv.
- 3 FOTOGRAFII tip buletin de identitate;
- ADEVERIN din care s rezulte calitatea de student integralist n sesiunea de var, pentru
studenii la a doua specializare, chiar dac nscrierea se face pentru admiterea de toamn;
- DIPLOM DE LICEN SAU DE ABSOLVIRE sau ECHIVALENT, n original sau n copie
legalizat, pentru studii postuniversitare, master;
- 1 DOSAR PLIC;
- CHITAN DE PLAT A TAXEI DE NSCRIERE pentru organizarea i desfurarea
concursului de admitere, conform Hotrrii Senatului Universitii "LUCIAN BLAGA" din Sibiu.
Taxa de nscriere la concursul de admitere este de 150 RON i se pltete o singur dat,
indiferent de numrul de nscrieri la specializarile din facultate.
Observaie: Beneficiaz de scutire la plata taxei de nscriere candidaii care se ncadreaz n
una din situaiile reglementate la art. 25 lin. (3) din Regulamentul de admitere al ULBS.
Plata taxelor se face pentru fiecare concurs separat. Cuantumul taxelor de nscriere se aprob
de Senat.
3. La Facultatea de tiine (cu excepia domeniului Educaie Fizic i Sport) vor fi declarai admii
cu media de admitere 10, urmnd procedura standard de nscriere, candidaii care au obinut, n
perioada studiilor liceale, rezultate deosebite (locurile I, II i III, meniune) la olimpiadele
internaionale i naionale recunoscute de MENCS. Pentru ordonarea acestor candidai se
folosesc criteriile prezentate la punctul C.3 al prezentului regulament. La domeniul Educaie
Fizic i Sport vor fi declarai cu media de admitere 10 candidaii clasai pe locurile I-VI la
Campionatele Europene, Mondiale i Jocurile Olimpice (pe baza documentelor justificative n
original sau copie legalizat).
4. Condiiile care trebuie ndeplinite de candidaii aflai n aceste situaii sunt cuprinse n
METODOLOGIA ORGANIZRII I DESFURRII CONCURSULUI DE ADMITERE N ANUL
2016 la Universitatea LUCIAN BLAGA din Sibiu.
5. Studenii care doresc s urmeze a doua specializare se pot nscrie la concursul de admitere
numai dac sunt integraliti pn n sesiunea de var, inclusiv, a anului universitar
2016/2017.
6. nscrierea fiecrui candidat se face pe domenii de licen. Domeniile pentru care se organizeaz
concurs de admitere sunt prezentate n Anexa 8.1.
7. Toi candidaii vor meniona pe cererea de nscriere un numr de telefon i o adres de e-mail la
care s poat fi anunai asupra unor neclariti din dosarul lor sau n situaii n care sunt implicai,
pe timpul desfurrii lucrrilor concursului de admitere. La nscriere fiecare candidat va primi un
pliant cu instruciuni privind procedura de confirmare a locului ocupat prin concurs. Fiecare
candidat va consemna n fia de nscriere limba strin ce dorete s o studieze n facultate.
8. Un candidat poate fi admis i nmatriculat ca student la cel mult dou programe de studii
concomitent, indiferent de instituiile de nvmnt care le ofer. Un candidat declarat admis
88

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 89 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

poate beneficia de finanare de la bugetul de stat pentru un singur program de licen, pentru un
singur program de master i pentru un singur program de doctorat. Candidatul declarat admis la
mai multe faculti opteaz pentru programul de studii care va fi finanat de la bugetul de stat,
prin depunerea diplomei de bacalaureat sau a diplomei ciclului de studii universitare anterior
absolvit, dup caz, n original, la facultatea pe care dorete s o urmeze, respectnd termenul
de depunere stabilit de aceasta din urm.
9. Pot candida la admiterea n toate ciclurile de studii universitare, cetenii statelor membre ale
Uniunii Europene, ai statelor aparinnd Spaiului European i ai Confederaiei Elveiene n
aceleai condiii prevzute de lege pentru cetenii romni, inclusiv n ceea ce privete taxele de
colarizare. Recunoaterea studiilor efectuate de acetia n ara de domiciliu se va realiza n
conformitate cu prevederile art. 6 alin.12 din Regulamentul de admitere al ULBS, fiecare candidat
avnd obligaia de a prezenta, la nscrierea la concurs, atestatul de recunoatere a studiilor.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

3. Clasificarea candidailor
Media general de admitere se calculeaz ca medie ponderat cu dou zecimale, fr rotunjire.
Dup ncheierea nscrierilor i desfurarea probei practice la domeniul Educaie fizic i sport,
Comisia de admitere realizeaz clasificarea candidailor la fiecare domeniu de licen, n ordinea
descresctoare a mediilor generale de admitere obinute prin concurs.
Ordinea de clasificare rezultat n urma admiterii va fi utilizat i pentru repartizarea locurilor
finanate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasai candidai din fiecare
domeniu.
La proba practic pentru domeniul EDUCAIE FIZIC I SPORT, sunt clasificai ca RESPINI
candidaii care nu obin ca medie a celor dou probe de concurs (proba de capacitate motric i
proba de miestrie sportiv), nota minim 5.00.
Pentru domeniul EDUCAIE FIZIC I SPORT vor fi afiate la panourile admiterii nc de la
nceperea nscrierilor, prin grija Colectivului de specialitate i avnd aprobarea Comisiei de
admitere, grilele i algoritmii de conversie a rezultatelor tehnice de la probele practice n note.
La fiecare prob de concurs de la domeniul EDUCAIE FIZIC I SPORT vor fi afiate, la loc
vizibil, prin grija Comisiei numite pentru desfurarea probei i a Colectivului de specialitate,
rezultatele tehnice obinute de fiecare candidat care a desfurat respectiva prob.
Nu se admit contestaii pentru probele de aptitudini sportive.
Candidaii nscrii la programul de studii Ecological and Environmental Protection cu predare n
limba englez, trebuie s susin o prob de competen lingvistic n limba englez, care este
eliminatorie, notat cu admis/respins.
La domeniile Ecologie i Protecia Mediului i Biologie n cazul egalitii mediilor generale de
admitere, se aplic o procedur de departajare care ia n considerare, n ordine
a) Nota la Proba E.d de la bacalaureat.
b) Nota la Proba E.c de la bacalaureat.
La domeniile Informatic i Matematic n cazul egalitii mediilor generale de admitere, se
aplic o procedur de departajare care ia n considerare, n ordine
a) Nota la Proba E.c de la bacalaureat.
b) Nota la Proba E.d de la bacalaureat.

Pentru domeniul EDUCAIE FIZIC I SPORT procedura de departajare ia n considerare, n


ordine:
a) Suma notelor care concur la calculul mediei generale de admitere
b) Media probei practice
c) Nota la proba de miestrie sportiv (SPM)/ nota la traseul tehnico aplicativ (EFS)
d) Media probei de capacitate motric
4. Ocuparea locurilor subventionate de la buget pentru studiile de licen
a. Pentru fiecare domeniu de licen, se ntocmesc urmtoarele liste:
89

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 90 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

a) lista candidailor admii pe locurile cu subvenie de la bugetul de stat (AB), cu


precizarea candidailor admii conform punctului B.3 din prezentul regulament;
b) lista candidailor care sunt admii pe locurile cu tax (AT);
c) lista candidailor respini (medii de admitere sub 5.00), n ordine alfabetic (R).

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Dac, pe ultimul loc al listei AB (admis buget) sau AT (admis tax), sunt mai muli candidai cu
aceeai medie, atunci acetia se departajeaz i se declar admis numai primul candidat astfel
clasificat (cap. 3, art. 3).
n cazul n care un candidat este declarat admis la mai multe domenii de licen, acesta poate
opta pentru calitatea de student pe un loc fr tax numai la unul din domeniile de licen.
Candidaii declarai admii pe locurile bugetate trebuie s depun o cerere tip de nscriere n anul
I de studii n perioada 27 - 30 iulie 2016, pentru cei admii la prima sesiune de admitere, respectiv
16 - 17 septembrie 2016, pentru cei admii la a doua sesiune, pentru studiile de licen si master,
la sediul facultii. La nscriere se depune, dac nu exist la dosarul de admitere, diploma
de bacalaureat n original.
In conformitate cu Metodologia ULBS, la Facultatea de tiine pot fi nmatriculai n an superior,
n regim cu tax, candidaii declarai admii care provin de la alte universiti de stat sau private,
formele de nvmnt cu frecven sau I.D. Candidaii aflai ntr-o astfel de situaie depun, la
nscrierea la concursul de admitere, o cerere de trecere n an superior. Comisia de admitere
stabilete lista candidailor care se nmatriculeaz n an superior i anul n care se nmatriculeaz
fiecare solicitant.
Studenii la a doua facultate declarai admii pe locurile cu subvenie de la bugetul de stat,
la nscrierea n anul I de studii, trebuie s i prezinte n scris i opiunea privind facultatea,
domeniul de licen pe care dorete s l urmeze n regim bugetar. Dac aceast opiune
este pentru Facultatea de tiine, atunci acetia depun i diploma de bacalaureat n original.
Dac aceti candidai opteaz pentru regimul cu tax la Facultatea de tiine, locurile bugetate
eliberate rmn n concurs pentru procedura de glisare.
Candidaii admii n regim bugetar la studiile de licen i la alt domeniu de licen din U.L.B.S.
sau la alt universitate i care doresc s urmeze n paralel cele dou, trebuie s se nscrie dup
procedura prevzut la articolul anterior.
Candidaii care nu se nscriu n anul I, domenii de licen, pn la data de 30 iulie 2016,
pentru cei admii la prima sesiune de admitere, respectiv 15 septembrie 2016, pentru cei admii
la a doua sesiune de admitere, se consider retrai i pierd locul ocupat prin concurs.
La data 1 august 2016, respectiv 16 septembrie 2016, n cazul organizrii celei de a doua sesiuni
de admitere, Comisia de admitere realizeaz definitivarea listelor admiilor pe locurile cu
subvenie de la bugetul de stat (AB), printr-o procedur de glisare i va afia aceste liste.
De pe listele iniiale, sunt eliminai candidaii care nu au confirmat ocuparea locului pn la data
de 30 iulie 2016, pentru cei admii la prima sesiune de admitere, respectiv 15 septembrie 2016,
pentru cei admii la a doua sesiune de admitere i sunt inclui, pentru completarea locurilor, n
ordine descresctoare a mediilor de admitere, canditaii de pe lista AT, indiferent dac au depus
sau nu o cerere pentru ocuparea locurilor cu tax.
Toi candidaii inscrii pe locurile subvenionate de la buget, care au urmat o alt specializare pe
locuri subvenionate de la bugetul de stat, trebuie s declare acest fapt pe fia de nscriere la
facultate, menionnd facultatea/colegiul la care au beneficiat de o parte a subveniei i numrul
de ani subvenionai.
n situaia n care un candidat care a ocupat n sesiunea de var un loc subvenionat de la bugetul
de stat, se retrage naintea finalizrii sesiunii de toamn, locul subvenionat de la bugetul de stat
va fi ocupat de candidatul cu media de admitere maxim, indiferent dac acesta s-a nscris n
sesiunea de var sau sesiunea de toamn.

90

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 91 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

1.

2.

3.

4.

5. Ocuparea locurilor cu tax la studiile de licen


Ocuparea locurilor cu tax la studiile de licen cursuri de zi, la toate domeniile de licen, se face
de ctre candidaii care au obinut media de admitere de minimum 5 (cinci), sau un numr
de puncte echivalent, la concursul de admitere la studiile de licen, adic se gsesc pe listele
AT ale domeniului de licen la care au concurat. Pot ocupa locuri cu tax i candidaii liceniai
care doresc s urmeze studii la o nou specializare.
Candidaii liceniai la locurile cu tax se nscriu pentru concursul de admitere n perioada i
dup procedura de nscriere prevzute la capitolele 1 i 2 din prezentul Regulament. Acetia
candideaz pentru numrul de locuri stabilit de Comisia de admitere, din numrul total de locuri
cu tax aprobat pentru fiecare domeniu de licen i sunt cuprini pe o list separat, Lista
admiilor liceniai cu tax (ALT).
Candidaii din listele AT i ALT, declarai admii, trebuie s depun o cerere tip de nscriere n
anul I de studii n perioada 27 - 30 iulie 2016, pentru cei admii la prima sesiune de admitere,
respectiv 14 - 15 septembrie 2016, pentru cei admii la a doua sesiune, n programul stabilit, la
sediul facultii. La nscriere se depune, dac nu exist la dosarul de admitere, diploma de
bacalaureat n original, excepie fcnd candidaii admii n regim bugetar la studiile de licen i
la alt domeniu/specializare de licen.
Candidaii care nu se nscriu n anul I, pn la data de mai sus, se consider retrai i pierd
locul cu tax ocupat prin concurs. Locurile cu tax neocupate de candidaii liceniai intr
n concurs pentru candidaii de pe listele AT.
Candidaii cu opiune pentru regimul cu tax sunt clasificai descresctor dup aceeai procedur
ca i cea aplicat la locurile bugetate.
Potrivit Metodologiei ULBS, la Facultatea de tiine studenii nscrii la a doua facultate care au
obinut cel puin media 5 (cinci) la concursul de admitere au asigurat locul pe listele admiilor
pentru colarizare cu tax.
La nscrierea n anul I de studii, toi candidaii admii n regimul cu tax (prima i a doua facultate)
trebuie s semneze un Contract de colarizare cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu i s
achite prima tran din taxa anual de colarizare. La contractul de colarizare se poate folosi
i sistemul de sponsori ai plilor taxelor de colarizare pe anul universitar curent. La nceperea
cursurilor candidaii devenii studeni vor ncheia i un Contract de studii ce va conine disciplinele
i numrul de credite aferente anului I i un Contract de finanare prin care se reglementeaz
sistemul de ocupare a locurilor bugetare n anul universitar urmtor.
Candidaii care nu se nscriu n anul I precum i cei ce nu achit taxa de colarizare, pn la
datele menionate, se consider retrai i pierd locul cu tax ocupat prin concurs.
La data de 1 august 2016, n cazul primei sesiuni de admitere, respectiv 16 septembrie 2016,
n cazul organizrii celei de a doua sesiuni de admitere, Concursul de admitere la studiile de
licen, se consider ncheiat. Orice revendicri de drepturi, dup aceast dat, nu mai sunt
posibile.

6. Studii de masterat
1. Clasificarea candidailor se face n ordinea descresctoare a mediilor de admitere, calculat
conform Anexei 8.1. In cazul egalitii mediilor la clasificarea candidaiilor, procedura de
departajare pentru masterat este urmtoarea:
a) Nota obinut la proba scris a examenului de licen
b) Media de la bacalaureat
2. Pentru studiile universitare de masterat, candidaii trebuie s fie absolveni liceniai, din
nvmntul de stat sau particular.
7. Contestaii
1. Contestaiile se depun la secretariatul Facultaii de tiine, n data de 25 iulie 2016 pentru
sesiunea de var, respectiv 12 septembrie 2016 pentru sesiunea de toamn.
2. La probele practice aferente domeniului Educaie Fizic i Sport, nu se admit contestaii.
91

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 92 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Atenie: Perioada de nscriere (i automat perioada de confirmare i data afirii listelor finale) se
poate prelungi, la cererea departamentelor coordonatoare, ca urmare a unei hotrri a comisiei de
admitere pe facultate.

92

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Ediia 1

Pagina 93 din 169


Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.8.1

Anexa 8.1 Condiii de admitere n anul universitar 2016-2017

a) Programe de studii de licen

Programul
de studii

Matematic
informatic

Calendarul concursului de admitere

Tipul de
concurs
i proba/
probele de
concurs*)

Sesiunea 1 (var)
Perioada de nscriere: 18-23 iulie 2016
Afiarea rezultatelor: 25 iulie 2016
Confirmare locuri:
27-30 iulie 2016
Rezultate finale:
01 august 2016
dosar
Sesiunea 2 (toamn)
Perioada de nscriere: 06-10 sept. 2016
Afiarea rezultatelor: 12 sept. 2016
Confirmare locuri:
14-15 sept. 2016
Rezultate finale:
16 sept. 2016
Sesiunea 1 (var)
Perioada de nscriere: 18-23 iulie 2016
Afiarea rezultatelor: 25 iulie 2016
Confirmare locuri:
27-30 iulie 2016
Rezultate finale:
01 august 2016

Informatic

dosar
Sesiunea 2 (toamn)
Perioada de nscriere: 06-10 sept. 2016
Afiarea rezultatelor: 12 sept. 2016
Confirmare locuri: 14-15 sept. 2016
Rezultate finale: 16 sept. 2016

Criteriul/criteriile
de selecie
i/sau
Modul de calcul
al notei/mediei
de admitere

Media de
bacalaureat

Media de
bacalaureat

93

Comisia de admitere
(persoane de contact)

Numr de locuri
(propuse)

Preedinte comisie
BNDUC, Angela
e-mail:
angela.banaduc@ulbsibiu.ro
50
Secretar comisie
HUNYADI, Daniel
e-mail:
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro
Preedinte comisie
BNDUC, Angela
e-mail:
angela.banaduc@ulbsibiu.ro
80
Secretar comisie
HUNYADI, Daniel
e-mail:
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Ediia 1

Pagina 94 din 169


Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Programul
de studii

Calendarul concursului de admitere

Tipul de
concurs
i proba/
probele de
concurs*)

Sesiunea 1 (var)
Perioada de nscriere: 18-23 iulie 2016
Afiarea rezultatelor: 25 iulie 2016
Confirmare locuri:
27-30 iulie 2016
Rezultate finale:
01 august 2016
Biologie

Ecologie i
Protecia
Mediului

Comisia de admitere
(persoane de contact)

Numr de locuri
(propuse)

Preedinte comisie
BNDUC, Angela
e-mail:
angela.banaduc@ulbsibiu.ro
dosar

Sesiunea 2 (toamn)
Perioada de nscriere: 06-10 sept. 2016
Afiarea rezultatelor: 12 sept. 2016
Confirmare locuri:
14-15 sept. 2016
Rezultate finale: 16 sept. 2016
Sesiunea 1 (var)
Perioada de nscriere: 18-23 iulie 2016
Afiarea rezultatelor: 25 iulie 2016
Confirmare locuri:
27-30 iulie 2016
Rezultate finale:
01 august 2016

Media de
bacalaureat

Secretar comisie
HUNYADI, Daniel
e-mail:
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro

40

Preedinte comisie
BNDUC, Angela
e-mail:
angela.banaduc@ulbsibiu.ro
dosar

Sesiunea 2 (toamn)
Perioada de nscriere: 06-10 sept. 2016
Afiarea rezultatelor: 12 sept. 2016
Confirmare locuri:
14-15 sept. 2016
Rezultate finale:
16 sept. 2016

Criteriul/criteriile
de selecie
i/sau
Modul de calcul
al notei/mediei
de admitere

Media de
bacalaureat

94

Secretar comisie
HUNYADI, Daniel
e-mail:
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro

50

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Ediia 1

Pagina 95 din 169


Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Programul
de studii

Calendarul concursului de admitere

Tipul de
concurs
i proba/
probele de
concurs*)

Criteriul/criteriile
de selecie
i/sau
Modul de calcul
al notei/mediei
de admitere

Comisia de admitere
(persoane de contact)

Numr de locuri
(propuse)

Sesiunea 1 (var)
Preedinte comisie
Perioada de nscriere: 18-23 iulie 2016
Afiarea rezultatelor: 25 iulie 2016
BNDUC, Angela
Confirmare locuri:
27-30 iulie 2016
e-mail:
Ecological and Rezultate finale:
1 august 2016
angela.banaduc@ulbsibiu.ro
Media de
Environmental
dosar
25
bacalaureat
Sesiunea 2 (toamn)
Secretar comisie
Protection
Perioada de nscriere: 06-10 sept. 2016
HUNYADI, Daniel
Afiarea rezultatelor: 12 sept. 2016
e-mail:
Confirmare locuri:
14-15 sept. 2016
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro
Rezultate finale:
16 sept. 2016
Sesiunea 1 (var)
Prob eliminatorie-joc sportiv
Perioada de nscriere: 18-23 iulie 2016
(fotbal, baschet, volei, handbal)
Preedinte comisie
Perioada de concurs: 24-25 iulie 2016
Prob practic de capacitate
Afiarea rezultatelor: 26 iulie 2016
BNDUC, Angela
Educaie fizic
motric (alergare 50 m, sritur n
Confirmare locuri:
27-30 iulie 2016
e-mail:
i sportiv
lungime, aruncarea mingii de oin)
Rezultate finale:
01 august 2016
angela.banaduc@ulbsibiu.ro
/
dosar i prob i de miestrie sportiv (atletism,
25 / 40
Sport i
practic
gimnastic sportiv, not, karate,
Sesiunea 2 (toamn)
Secretar comisie
performan
judo, culturism, volei, handbal,
Perioada de nscriere: 06-09 sept. 2016
HUNYADI, Daniel
motric
fotbal, tenis de cmp sau de
Perioada de concurs: 10 sept. 2016
e-mail:
mas)-80%
Afiarea rezultatelor: 12 sept. 2016
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro
Media examenului de
Confirmare locuri:
14-15 sept. 2016
bacalaureat-20%
Rezultate finale:
16 sept. 2016
Legenda:*)-pentru probele de concurs, facultile vor prevedea (n metodologiile/regulamentele de admitere proprii) tematicile i bibliografiile aferente
R = locuri pentru candidaii de etnie rrom
M = locuri pentru candidaii din Republica Moldova, cu bacalaureat n Romania

95

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Ediia 1

Pagina 96 din 169


Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

b) Programe de studii de master

Programul de
studii

Matematicinformatic
aplicat

Sisteme i
tehnologii
informatice
avansate

Expertiza i
managementu
l sistemelor
ecologice

Calendarul concursului de admitere

Tipul de concurs
i
proba/probele
de
concurs *)

Sesiunea 1 (var)
Perioada de nscriere: 18-23 iulie 2016
Afiarea rezultatelor: 25 iulie 2016
Confirmare locuri:
27-30 iulie 2016
Rezultate finale:
1 august 2016

Media examenului de
licen.

dosar
Sesiunea 2 (toamn)
Perioada de nscriere: 06-10 sept. 2016
Afiarea rezultatelor: 12 sept. 2016
Confirmare locuri:
14-15 sept. 2016
Rezultate finale:
16 sept. 2016
Sesiunea 1 (var)
Perioada de nscriere: 18-23 iulie 2016
Perioada de concurs: 24 iulie 2016
Afiarea rezultatelor: 25 iulie 2016
Confirmare locuri:
27-30 iulie 2016
Rezultate finale:
1 august 2016
Sesiunea 2 (toamn)
Perioada de nscriere: 06-10 sept. 2016
Perioada de concurs: 11 sept. 2016
Afiarea rezultatelor: 12 sept. 2016
Confirmare locuri:
14-15 sept. 2016
Rezultate finale:
16 sept. 2016
Sesiunea 1 (var)
Perioada de nscriere: 18-23 iulie 2016
Afiarea rezultatelor: 25 iulie 2016
Confirmare locuri: 27-30 iulie 2016

Criteriul/criteriile de
selecie
i/sau
Modul de calcul al
notei/mediei de
admitere

Examenul de admitere
include o prob scris
opional.
Nota de admitere este
maximul dintre media
de la examenul de
licen i nota de la
proba scris.

dosar
(opional
examen)

dosar

Media examenului de
licen.

96

Comisia de admitere
(persoane de contact)

Numr de
locuri
(propuse)

Preedinte comisie
BNDUC, Angela
e-mail:
angela.banaduc@ulbsibiu.ro
30
Secretar comisie
HUNYADI, Daniel
e-mail:
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro

Preedinte comisie
BNDUC, Angela
e-mail:
angela.banaduc@ulbsibiu.ro
40
Secretar comisie
HUNYADI, Daniel
e-mail:
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro
Preedinte comisie
BNDUC, Angela
e-mail:
angela.banaduc@ulbsibiu.ro

30

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Ediia 1

Pagina 97 din 169


Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Rezultate finale: 1 august 2016

Biologie
aplicat

Antrenament
i performan

Educaie fizic
i sportiv
colar

Sesiunea 2 (toamn)
Perioada de nscriere: 06-10 sept. 2016
Afiarea rezultatelor: 12 sept. 2016
Confirmare locuri: 14-15 sept. 2016
Rezultate finale: 16 sept. 2016
Sesiunea 1 (var)
Perioada de nscriere: 18-23 iulie 2016
Afiarea rezultatelor: 25 iulie 2016
Confirmare locuri: 27-30 iulie 2016
Rezultate finale: 1 august 2016
Sesiunea 2 (toamn)
Perioada de nscriere: 06-10 sept. 2016
Afiarea rezultatelor: 12 sept. 2016
Confirmare locuri: 14-15 sept. 2016
Rezultate finale: 16 sept. 2016
Sesiunea 1 (var)
Perioada de nscriere: 18-23 iulie 2016
Afiarea rezultatelor: 25 iulie 2016
Confirmare locuri: 27-30 iulie 2016
Rezultate finale: 1 august 2016
Sesiunea 2 (toamn)
Perioada de nscriere: 06-10 sept. 2016
Afiarea rezultatelor: 12 sept. 2016
Confirmare locuri: 14-15 sept. 2016
Rezultate finale: 16 sept. 2016
Sesiunea 1 (var)
Perioada de nscriere: 18-23 iulie 2016
Afiarea rezultatelor: 25 iulie 2016
Confirmare locuri: 27-30 iulie 2016
Rezultate finale: 1 august 2016

Secretar comisie
HUNYADI, Daniel
e-mail:
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro

dosar

Media examenului de
licen.

P Preedinte comisie
BNDUC, Angela
e-mail:
angela.banaduc@ulbsibiu.ro
Secretar comisie
HUNYADI, Daniel
e-mail:
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro

dosar

Media examenului de
licen.

Preedinte comisie
BNDUC, Angela
e-mail:
angela.banaduc@ulbsibiu.ro
Secretar comisie
HUNYADI, Daniel
e-mail:
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro

dosar

Media examenului de
licen.

Preedinte comisie
BNDUC, Angela
e-mail:
angela.banaduc@ulbsibiu.ro
Secretar comisie
HUNYADI, Daniel

Sesiunea 2 (toamn)
97

25

25

25

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Ediia 1

Pagina 98 din 169


Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Perioada de nscriere: 06-10 sept. 2016


Afiarea rezultatelor: 12 sept. 2016
Confirmare locuri: 14-15 sept. 2016
Rezultate finale: 16 sept. 2016

e-mail:
daniel.hunyadi@ulbsibiu.ro

98

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Ediia 1

Pagina 99 din 169


Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.8.2

Anexa 8.2 Condiii de admitere la programul de studiu Educaie Fizic i Sportiv

Proba practic se compune din :


1. Joc sportiv opional : fotbal, volei, handbal, baschet-prob eliminatorie.
2.

Proba de capacitate motric :


Alergare de vitez 50 m cu start din picioare;
Aruncarea mingii de oin de pe loc ;
Sritura n lungime de pe loc,

3. Parcurgerea unui traseu tehnico-aplicativ.


NOTA FINAL:
80 % - NOTA LA PROBA PRACTIC(media notelor obinute la probele 2+3)
20 % - NOTA OBINUT LA EXAMENUL DE BACALAUREAT
CONINUTUL I ORGANIZAREA PROBELOR DE CONCURS
1. JOC SPORTIV OPIONAL(baschet, fotbal, handbal, volei)-prob eliminatorie
- Joc bilateral
2. PROBA DE CAPACITATE MOTRIC
a) alergare de vitez 50 m. Se executa cu start din picioare iar plecarea se va face la comand.Se
acorda o singura incercare, iar rezultatul va fi inregistrat in secunde si zecimi de
secunde.Transformarea rezultatului se va face in conformitate cu tabelul urmator:
Nota
Baieti
Fete

10
6,20
7,20

9
6,30
7,30

8
6,40
7,40

7
6,50
7,50

6
6.60
7,60

5
6.70
7,70

4
6,80
7,80

3
6.90
7,90

2
7,00
8,00

1
7,10
8,10

b) sritura n lungime de pe loc. Se acorda doua incercari si se inregistreaza rezultatul cel mai
bun, conform tabelului urmator:
Nota
Baieti
Fete

10
2,60
2,20

9
2,55
2,15

8
2,50
2,10

7
2,45
2,05

6
2,40
2,00

5
2,35
1,95

4
2,30
1,90

3
2,25
1.85

2
2,20
1,80

1
2,15
1,75

a) aruncarea mingii de oin de pe loc. Se acorda doua incercari si se ia in considerare rezultatul


cel mai bun, conform tabelului urmator:
Nota
Baieti
Fete

10
60
40

9
58
38

8
56
36

7
54
34

6
52
32

5
50
30

4
48
28

3
46
26

2
44
24

1
42
22

Prin insumarea celor trei note si efectuarea mediei aritmetice, va rezulta nota finala pentru probele
de motricitate.
3. PARCURGEREA UNUI TRASEU TEHNICO-APLICATIV
I. Scopul: selectarea candidailor prin aprecierea nivelului capacitii motrice generale (de baz).
II. Obiectivele:
1. Verificarea nivelului de nsuire a deprinderilor motrice de baz i aplicativ-utilitare.
2. Verificarea gradului de manifestare a calitilor motrice de baz, cu prioritate pentru
urmtoarele caliti:
99

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 100 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

- ndemnarea i componentele eseniale ale acesteia (coordonare, echilibru i


orientare spaial);
- fora principalelor grupe musculare.
3. Verificarea gradului de manifestare a calitilor motrice combinate, cu accent pe:
- ndemnare n regim de vitez;
- for n regim de vitez;
- vitez n regim de coordonare.
4. Verificarea gradului de manifestare a calitilor moral-volitive (voina, perseverena,
ncrederea n forele proprii, etc.) precum i a capacitii de decizie i aciune independent.
5. Verificarea nivelului memoriei motrice i al ateniei.
III. Precondiiile necesare executrii corecte a deprinderilor aplicativ-utilitare sunt:
- mecanismul de baz al deprinderii s fie respectat, nsuit;
- calitile motrice de baz (preponderent ndemnare i for) dezvoltate la nivel
acceptabil.
IV. Condiiile de lucru, aparatele i materialele necesare
Locul de desfurare al probei: sal de sport cu dimensiunile 11 m / 22 m.
Aparate i materiale necesare:
- cronometru
- 2 bnci de gimnastic (dintre care una trebuie s fie lcuit i uor alunecoas)
- lad de gimnastic
- 4-5 saltele
- 4 jaloane
- 3 tachete din plastic
- 1 cerc
- 2 mingi elastice
nainte de nceperea activitii se vor lua msuri de igienizare a suprafeelor i de evitare a
accidentelor.
n acest sens se vor asigura zonele de aterizare cu saltele, se vor nltura obiectele inutile
din jurul traseului aplicativ i se va verifica starea fizic a fiecrui aparat. De exemplu: suprafeele
bncilor s fie netede, bara pentru traciuni s fie bine fixat n perete, banca i lada de gimnastic
s fie stabile.
V. Coninutul probei de admitere
Proba nu este identic pentru fete i biei i const dintr-un traseu (parcurs) tehnico-aplicativ
format dintr-o nlnuire de acte i aciuni motrice grupate n 8 staii (secvene/sarcini motrice)
care se succed fr pauze ntre ele.
Traseul tehnico-aplicativ se desfoar contracronometru.
A) Traseu tehnico-aplicativ pentru FETE
Descrierea terminologic
Tur (la dus) pe distana de 20 metri
- Staia nr. 1. Stnd cu clciele la linia de start, cu spatele spre direcia de deplasare.
ntoarcere 180 i urcare pe banca de gimnastic (aezat la 0,5 m de linia de plecare); mers pe
vrfuri cu braele lateral pn la jumtatea bncii, ntoarcere 360 i mers pe vrfuri (braele lateral)
pn la captul bncii, sritur n adncime de pe dou picioare, cu aterizare pe dou picioare, pe
saltea.
- Staia nr. 2. Rostogolire nainte din sprijin ghemuit n sprijin ghemuit (pe o saltea).

100

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 101 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

- Staia nr. 3. Alergare cu slalom printre 4 jaloane aezate n zig-zag; alergare pn la o


banc de gimnastic.
Detalii:
- distana ntre jaloane este aproximativ 2 m;
- distana ntre ultimul jalon i banc este aproximativ 8 m.
- Staia nr. 4. Din sprijin culcat facial, longitudinal fa de banc, cu minile pe aceasta, se
execut 5 flotri; revenire n stnd; ntoarcere 90 spre lada de gimnastic.
Observaie: se iau n considerare doar flotrile executate cu pieptul la banc.
Retur (la ntors) pe distana de 20 metri
- Staia nr. 5. Elan cu 3-4 pai alergtori pn la lada de gimnastic aezat transversal
fa de linia elanului i escaladarea acesteia. Procedeul de escaladare trebuie s fie prin urcare n
sprijin pe mini, apoi trecere n sprijin ghemuit pe aparat; sritur n adncime i aterizare cu
amortizare pe saltea.
- Staia nr. 6. Elan cu pai alergtori pn la prima tachet; trecere peste prima tachet
prin sritur de pe un picior pe cellalt; 1-2 pai alergtori pn la a doua tachet i trecere peste
aceasta tot prin sritur de pe un picior pe cellalt; idem peste a treia tachet. Unu-doi pai
alergtori pn la un cerc n care se afl o minge elastic.
Detalii:
- distana de la lada de gimnastic pn la primul obstacol este aproximativ 8 m.
- nlimea celor trei tachete este diferit, aceasta crescnd progresiv de la prima la ultima astfel:
30 cm - 40 cm - 50 cm; distana ntre tachete este 3 m.
- cercul n care se afl mingea este situat la aproximativ 3 m fa de ultima tachet.
- Staia nr. 7 (Mnuirea mingii). Executanta apuc mingea i efectueaz urmtoarea
structur motric: din poziia iniial stnd deprtat cu mingea inut cu ambele mini nainte-jos;
ridicarea braelor prin nainte, sus; ducerea braului stng/drept cu palma n sus, mingea inut cu
mna stng/dreapt; revenire cu braele sus; aceeai aciune cu braul opus; revenire cu braele
sus; trecerea mingii pe sub piciorul stng/drept; aceeai aciune pe sub piciorul opus; revenire cu
braele sus, mingea inut cu ambele mini.
Precizare: structura motric descris mai sus se efectueaz la distana de 4,5 m fa de perete.
- Staia nr. 8. Din stnd deprtat, mingea inut cu ambele mini sus: aruncarea mingii la o
int desenat pe perete; alergare cu recuperarea mingii i oprire lng perete, cu tlpile pe linia de
sosire, braele sus, mingea (inut cu ambele mini) atinge inta.
Precizare: inta este un cerc cu diametrul de 1 m, situat la nlimea de 2 m de la sol.
B) Traseu tehnico-aplicativ pentru BIEI
Descrierea terminologic
Tur (la dus) pe distana de 22 metri
- Staia nr. 1. Stnd cu clciele la linia de start, cu spatele spre direcia de deplasare. ntoarcere
180 i urcare pe banca de gimnastic (aezat la 0,5 m de linia de plecare); mers pe vrfuri cu
braele lateral pn la jumtatea bncii, ntoarcere 180 i mers pe vrfuri cu spatele pn la captul
bncii; sritur n adncime de pe dou picioare, cu aterizare pe dou picioare, pe saltea.
- Staia nr. 2. Rostogolire napoi din sprijin ghemuit n sprijin ghemuit; ridicare n stnd i ntoarcere
180.
- Staia nr. 3. Alergare cu slalom printre 4 jaloane aezate n zig-zag; alergare pn la o banc de
gimnastic; urcare pe banc i sritur n atrnat la o bar fixat n perete.
101

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 102 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Detalii:
- distana ntre jaloane este aproximativ 2 m;
- distana ntre ultimul jalon i banc este aproximativ 8 m.
- Staia nr. 4. Se execut 5 traciuni n brae cu priza la alegere; revenire pe sol sau pe banc;
ntoarcere spre lada de gimnastic.
Observaie: se iau n considerare doar traciunile executate cu brbia deasupra barei.
Retur (la ntors) pe distana de 22 metri
- Staia nr. 5. Elan de 3-4 pai alergtori pn la lada de gimnastic aezat transversal
fa de linia elanului i escaladarea acesteia. Procedeul de escaladare trebuie s fie prin urcare n
sprijin pe mini, apoi trecere n sprijin ghemuit pe aparat; sritur n adncime i aterizare cu
amortizare pe saltea.
- Staia nr. 6. Trei-patru pai alergtori pn la primul obstacol; trecere peste prima tachet
prin sritur de pe dou picioare, cu aterizare pe dou picioare; idem peste alte dou tachete; un
pas pn la o banc de gimnastic.
Precizare: nlimea celor trei tachete este diferit, aceasta crescnd progresiv de la prima la ultima
astfel: 30 cm - 40 cm - 50 cm.
- Staia nr. 7. Stnd cu faa la captul bncii, transversal: se execut trecere n culcat facial
pe banc, trre cu traciune simultan n brae (fr ajutorul picioarelor) pn cnd bazinul ajunge
la marginea bncii; la capt, din sprijin culcat facial (picioarele pe banc i palmele pe saltea) se
execut rostogolire nainte cu finalizare n sprijin ghemuit; ridicare n stnd; un pas nainte-lateral
stnga/dreapta pn la un cerc n care se afl o minge elastic.
- Staia nr. 8. Executantul apuc mingea i efectueaz din stnd deprtat, aruncarea mingii
cu dou mini de sus, la o int desenat pe perete; alergare cu recuperarea mingii i oprire lng
perete, cu tlpile pe linia de sosire, braele sus, mingea (inut cu ambele mini) atinge inta.
Precizri:
- aruncarea la int se efectueaz de la distana de 6 m fa de perete (de la o linie marcat
pe sol).
- inta este un cerc cu diametrul de 1 m, situat la nlimea de 2 m de la sol.
VI. Evaluarea
Generaliti:
Candidaii se vor prezenta la prob n echipament adecvat.
Accesul candidailor n sala de examen se va face n ordinea tabelelor afiate de comisia
de admitere, pe serii, fete/biei, n mod separat.
nclzirea general se fa efectua n afara slii de examen; nclzirea special din sala de
examen va avea durata de 5 minute pentru ntreaga serie.
Comisia de examen va fi format din: preedinte, doi cronometrori i trei arbitri de traseu.
Cronometrul va porni la prima micare a candidatului i se va opri n momentul n care
executantul/executanta ajunge cu tlpile pe linia de sosire.
Traseul tehnico-aplicativ va fi executat o singur dat.
La eventualele cderi de pe banc, din atrnat la bara de traciuni sau n caz de alunecare
de pe lada de gimnastic, candidatul poate relua aciunea motric, de la locul de cdere.
Ajutorul direct primit de executant pe parcurs, va fi justificat doar de evitarea accidentelor,
situaie n care candidatul va fi notat cu 1 (unu).
Timpul realizat de candidat dup parcurgerea traseului (la care se adaug eventualele
zecimi de secund de penalizare) va fi transformat n note de la
1 la 10, conform tabelului de evaluare urmtor:

102

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 103 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

TRASEU TEHNICO-APLICATIV - TABEL DE ECHIVALARE A TIMPULUI, N NOTE


Nr.
TIMPUL REALIZAT N SECUNDE
NOTE
crt.
FEMININ I MASCULIN
1
Sub 37.0
10
2
37.1-37.5
9,50
3
37.6-38.5
9,00
4
38.6-39.5
8,50
5
39.6-41.0
8,00
6
41.1-42.5
7,50
7
42.6-44.5
7,00
8
44.6-46.5
6,50
9
46.6-49.0
6,00
10
49.1-51.5
5,50
11
51.6-54.5
5,00
12
54.6-57.5
4,50
13
57.6-60.5
4,00
14
60.6-63.5
3,50
15
63.6-66.5
3,00
16
66.6-69.5
2,50
17
69.6-72.5
2,00
18
72.6-75.5
1,50
19
De la 75.6 n sus
1,00
A) Penalizri la traseul tehnico-aplicativ al candidatelor
Toate penalizrile constau n fraciuni de secund, respectiv cte o zecime de secund
(pentru fiecare greeal) adugat la timpul obinut de candidat dup parcurgerea traseului, astfel:
omiterea oricrei secvene (staii) din cadrul traseului tehnico-aplicativ sau
nerespectarea modului de efectuare a sarcinilor motrice prevzute n traseu, inclusiv aciunile
motrice impuse la plecare i sosire: + 0.1 s (de fiecare dat).
Staia 2:
nerespectarea mecanismului tehnic de baz al rostogolirii nainte din sprijin ghemuit n sprijin
ghemuit: + 0.1 s (fiecare greeal);
Precizri: nerespectarea mecanismul tehnic de baz nseamn apariia urmtoarelor greeli:
aezarea palmelor prea aproape de membrele inferioare;
contactul cu salteaua nu se realizeaz la nivelul cefei i umerilor;
lipsa impulsului n picioare;
poziia incorect a corpului n timpul rostogolirii;
poziie final atipic procedeului tehnic;
nu se pstreaz direcia de execuie
Staia 3:
doborrea unui jalon: + 0.1 s (de fiecare dat)
neocolirea jaloanelor prin exterior: + 0.1 s (de fiecare dat)
Staia 4:
flotare efectuat incorect/incomplet: + 0.1 s (de fiecare dat)
Staia 5:
aterizare cu sprijin pe una sau dou mini sau pe orice alt parte a corpului, dup escaladare:
+ 0.1 s
Staia 6:
doborrea tachetei: + 0.1 s (de fiecare dat)
103

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 104 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Staia 7:
cderea mingii: + 0.1 s (de fiecare dat)
Staia 8:
mingea nu atinge inta: + 0.1 s
B) Penalizri la traseul tehnico-aplicativ al candidailor
Toate penalizrile constau n fraciuni de secund, respectiv cte o zecime de secund
(pentru fiecare greeal) adugat la timpul obinut de candidat dup parcurgerea traseului, astfel:
omiterea oricrei secvene (staii) din cadrul traseului tehnico-aplicativ sau
nerespectarea sarcinilor motrice prevzute n traseu, inclusiv aciunile motrice impuse la plecare i
sosire: + 0.1 s.
Staia 2: nerespectarea mecanismului tehnic de baz al rostogolirii napoi din sprijin ghemuit n
sprijin ghemuit: + 0.1 s (fiecare greeal);
Precizri: nerespectarea mecanismul tehnic de baz nseamn apariia urmtoarelor greeli:
poziie iniial atipic procedeului tehnic;
poziia incorect a corpului n timpul rostogolirii;
palmele nu se pun pe sol, la limea umerilor;
rostogolire executat cu capul ntr-o parte, peste umr;
poziie final incorect, nedefinit;
nu se pstreaz direcia de execuie;
Staia 3:
doborrea unui jalon: + 0.1 s (de fiecare dat);
neocolirea jaloanelor prin exterior: + 0.1 s (de fiecare dat).
Staia 4:
traciune efectuat incorect/incomplet: + 0.1 s (de fiecare dat);
Staia 5:
aterizare cu sprijin pe una sau dou mini sau pe orice alt parte a corpului, dup escaladare:
+ 0.1 s
Staia 6:
doborrea tachetei: + 0.1 s (de fiecare dat)
Staia 7:
nerespectarea mecanismului tehnic de baz al rostogolirii nainte n sprijin ghemuit: + 0.1 s
(fiecare greeal)
Precizri: nerespectarea mecanismul tehnic de baz nseamn apariia urmtoarelor greeli:
aezarea palmelor prea aproape de captul bncii;
contactul cu salteaua nu se realizeaz la nivelul cefei i umerilor;
poziia incorect a corpului n timpul rostogolirii;
lipsa revenirii n poziia final prevzut de traseu;
nu se pstreaz direcia de execuie.
Staia 8:
- mingea nu atinge inta: + 0.1 s
Programul de studiu Sport i Performan Motric
Proba practic se compune din:
1. Joc sportiv opional : fotbal, volei, handbal, baschet-prob eliminatorie.
2. Proba de capacitate motric :
Alergare de vitez 50 m cu start din picioare;
Aruncarea mingii de oin de pe loc ;
Sritura n lungime de pe loc ;
3.Proba de miestrie sportiv
104

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Ediia 1

Pagina 105 din 169


Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Cuprinde teste sau probe specifice de verificare a nivelului de maiestrie sportiva a candidatului la
una din ramurile de sport la alegere:
Atletism:
fete : 60m,400m,800m,1500m,3000m, lungime,greutate, sulita;
baieti: 60m,400m,800m,1500m,5000m, lungime,greutate,sulita.
1) gimnastica artistica
- Sol-exercitiu liber ales cu elemente obligatorii: rasturnare inainte si inapoi,salt
inainte si inapoi, elemente de gimnastica ritmica sportive;
- Sarituri-liber alese: rasturnare prin stand pe maini, sau mai greu.
2) inot-la alegere una din probele urmatoare: liber (100m, 200m, 400m, 1500m)
bras, spate, fluture (100m, 200m), sarituri in apa.
3) judo-randori 3 minute + structura tehnica.
4) jocuri sportive - baschet, fotbal,handbal si volei-joc bilateral(echipa contra
echipa) + structura tehnica;
- tenis de camp, tenis de masa-joc bilateral (partida de simplu)
+ structura tehnica.
6) culturism-exercitii impuse si liber alese.
NOTA FINAL :
80 % - NOTA LA PROBA PRACTIC(media notelor obinute la probele 2+3)
20 % - NOTA OBINUT LA EXAMENUL DE BACALAUREAT
CONINUTUL I ORGANIZAREA PROBELOR DE CONCURS
1. JOC SPORTIV OPIONAL(baschet, fotbal, handbal, volei)-prob eliminatorie
- Joc bilateral;
2. PROBA DE CAPACITATE MOTRIC
a) alergare de vitez 50 m. Se executa cu start din picioare iar plecarea se va face la comand.Se
acorda o singura incercare, iar rezultatul va fi inregistrat in secunde si zecimi de
secunde.Transformarea rezultatului se va face in conformitate cu tabelul urmator:
Nota
Baieti
Fete

10
6,20
7,20

9
6,30
7,30

8
6,40
7,40

7
6,50
7,50

6
6.60
7,60

5
6.70
7,70

4
6,80
7,80

3
6.90
7,90

2
7,00
8,00

1
7,10
8,10

b) sritura n lungime de pe loc. Se acorda doua incercari si se inregistreaza rezultatul cel mai
bun, conform tabelului urmator:
Nota
Baieti
Fete

10
2,60
2,20

9
2,55
2,15

8
2,50
2,10

7
2,45
2,05

6
2,40
2,00

5
2,35
1,95

4
2,30
1,90

3
2,25
1.85

2
2,20
1,80

1
2,15
1,75

c) aruncarea mingii de oin de pe loc. Se acorda doua incercari si se ia in considerare rezultatul


cel mai bun, conform tabelului urmator:
Nota
Baieti
Fete

10
60
40

9
58
38

8
56
36

7
54
34

6
52
32

5
50
30

4
48
28

3
46
26

2
44
24

1
42
22

Prin insumarea celor trei note si efectuarea mediei aritmetice, va rezulta nota finala pentru probele
de motricitate.

105

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Ediia 1

Pagina 106 din 169


Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

3. PROBA DE MIESTRIE SPORTIV


ATLETISM
FETE
Proba/Nota
60 m
400 m
800 m
1500 m
3000m
Lungime
Greutate
Suli

10
7,5
63,0
2:28
5:20
10:30
5,20
11,00
38,00

9
8,0
64,0
2:33
5:40
10:45
5,00
10,40
35,00

8
8,4
64,5
2:38
5:50
11:00
4,90
10,30
32,00

7
8,6
65,0
2:41
6:00
11:10
4,80
10,15
30,00

6
8,8
65,5
2:44
6:05
11:20
4,70
10,00
29,00

5
9,0
66,0
2:46
6:10
11:30
4,65
9,80
27,00

4
9,2
66,5
2:48
6:20
11:40
4,60
9,70
26,00

3
9,4
67,0
2:49
6:30
11:50
4,55
9,60
25,00

2
9,5
67,5
2:50
6:42
11:55
4,50
9,50
24,00

1
9,6
68,0
2:51
6:58
12:00
4,45
9,40
23,00

BIEI
Proba/Nota
60 m
400 m
800 m
1500 m
5000m
Lungime
Greutate
Suli

10
6,5
55,0
2:05
4:20
16:00
6,10
11,50
45,00

9
7,0
56,0
2:08
4:25
16:30
5,90
11,00
40,00

8
7,3
56,5
2:10
4:30
16:50
5,80
10,70
39,00

7
7,6
57,0
2:12
4:35
17:10
5,70
10,40
38,00

6
8,0
57,5
2:14
4:40
17:30
5,60
10,20
36,00

5
8,3
58,0
2:16
4:45
17:40
5,50
10,00
34,00

4
8,6
58,5
2:18
4:50
17:50
5,45
9,80
33,00

3
8,9
59,0
2:20
4:55
17:55
5,40
9,70
32,00

2
9,1
60,0
2:21
5:00
18:00
5,35
9,60
31,00

1
9,3
61,0
2:22
5:05
18:05
5,30
9,50
30,00

BASCHET
PROBA I
Structura tehnica
- dribling printre jaloane executat pe lungimea terenului de baschet si aruncare la cos din dribling.
Proba se executa contracronometru, cronometrarea incepand din momentul executiei primului
dribling. Cronometrul se va opri in momentul trecerii mingii prin inel (inscrierea cosului este
obligatorie). Candidatii vor avea dreptul la o singura incercare iar nota se va acorda conform
normelor din tabelul anexat.
Nota
Timp
baieti
Timp
Fete

10

8 sec

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

9,2

9,4

9,6

9,8

10 sec

10,3

10,6

10,9

11,2

11,5

11,8

12,1

12,4

12,7

PROBA II
Joc bilateral
-Candidatii vor sustine un joc bilateral (5x5) pe durata a doua reprize de cate 15 min.cu cinci
minute pauza intre ele.Proba se va desfasura demixtat.
Nota: se va acorda in functie de urmatoarele:
- nivelul de insusire si aplicare in joc a procedeelor tehnice de baza;
- cunoasterea si aplicarea in conditiile jocului bilateral a actiunilor tactice individuale de atac si
aparare precum si a combinatiilor tactice de baza de atac;
- nivelul de cunoastere al regulamentului de joc.
NOTA
- Ambele probe sunt obligatorii;
- Nota finala este rezultatul mediei aritmetice a notelor obtinute la cele doua probe.

106

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 107 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

CULTURISM
Aprecierea cadidatilor se face prin doua teste :
a) Demonstrarea pozitiilor obligatorii (baieti, fete);
b) Programul liber ales, pe un fond muzical preferat.
Testul nr.1
Nr.
Pozitii obligatorii
Punctaj
poz.
1
Dublu biceps din fata
1,5
2
Amfora din fata
1,5
3
Dublu biceps din spate
1,5
4
Triceps din lateral
1,5
5
Abdomen si coapse din fata
1,5
Evidentierea calitatii fibrelor musculare(masa, definire, vascularizare) in timpul
2,5
6
prezentarii pozitiilor, precum si a proportiilor dintre segmentele corpului.
TOTAL 10 puncte
Testul nr.2
Prezentarea programului liber ales: Pe fondul muzical preferential, pe durata unui
minut, candidatul va trece succesiv prin minimum 10 pozitii de prezentare;
Se va urmari: gratia miscarilor, inlantuirea pozitiilor preferentiale, sincronizarea
miscarilor cu muzica, amplitudinea miscarilor si coregrafia programului ales.
Precizari:Notarea va fi de la 1-10. Nota finala se calculeaza ca medie aritmetica a
notelor obtinute de candidat la cele doua teste.
FOTBAL
PROBA I
Structura tehnica - BAIETI
- de la o linie trasata pe teren, din alergare, se conduce mingea pana la primul jalon(aezat la 5 metri
de linia de plecare), dribling printre cinci jaloane asezate la 2,50 m unul fata de celalalt, se efectueaza
o autopasa spre arcul de cerc din fata careului de 16 m. de unde se trage la poarta.
Cerinte: 1. Se trage la poarta numai cu siretul plin;
2. Mingea va intra obligatoriu in spatiu portii.
- se efectueaza doua incercari si se noteaza cea mai buna;
- mingile utate n bar se repet;
- timp de executie:
Nota 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Timp 6:3 6:4 6:5 6:6 6:7 6:8 6:9 7:0 7:1 7:2
Observatii: in dribling un jalon sau mai multe depasite (neocolite) se depuncteaza cu cate
un punct.
Structura tehnica - FETE
- de la o linie trasata pe teren, din alergare, se conduce mingea pana la primul jalon(aezat la 5 metri
de linia de plecare), dribling printre cinci jaloane asezate la 2,50 m unul fata de celalalt, se efectueaza
o autopasa spre arcul de cerc din fata careului de 16 m. de unde se trage la poarta.
Cerinte: 1. Se trage la poarta numai cu siretul plin;
2. Mingea va intra obligatoriu in spatiu portii.
- se efectueaza doua incercari si se noteaza cea mai buna;
- mingile utate n bar se repet;
- timp de executie:
107

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 108 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Nota 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Timp 7:0 7:1 7:2 7:3 7:4 7:5 7:6 7:7 7:8 7:9
Observatii : in dribling un jalon sau mai multe depasite (neocolite) se depuncteaza cu cate
un punct.
PROBA II
- joc bilateral-11/11, (2x25) cu 5 pauza, cu rotarea pe posturi astfel: portar-fundas dr.-fundas
central-fundas central-fundas stanga-mijlocas dreapta-mijlocas central-mijlocas central-mijlocas
stanga-atacant central dreapta-atacant central stanga in sistemul de joc 1-4-4-2
- postul de portar si actiunile sale nu se noteaza separat.
- Cerinte pentru portari:
- iesiri si blocaje la minge;
- priza (prinderea) la minge;
- blocarea mingii,
- devierea mingii;
- plonjonul;
- repunerea mingii in joc cu mana si cu piciorul.
- Cerinte tehnico-tactice pentru candidatii (jucatorii) de camp
- jocul fara minge;
- actiuni de marcaj;
- procedee de deposedarea de minge;
- procedee de preluare a mingii;
- procedee de transmitere a mingii (de pasare, de lansari, de
centrari, de tras la poarta);
- miscari inselatoare (fentele) si depasirea adversarului direct cu
minge prin dribling;
- jocul cu mingea.
NOTA
- Ambele probe sunt obligatorii;
- Nota finala este rezultatul mediei aritmetice a notelor obtinute la cele doua probe.
HANDBAL
PROBA I
Structura tehnica
1. Deplasare in pozitie fundamentala de-a lungul semicercului de 6 m (iesire si retragere intre
semicercurile de 6 respectiv 9 m);
2. Deplasare in alergare de viteza si culegerea mingii de pe sol (mingea situata la 8 m de poarta);
3. Dribling printre jaloane (3 jaloane la distanta de 3 m unul de altul);
4. Pasa la un partener (situat in lateral);
5. Fenta de patrundere in partea opusa pasarii mingii, urmata de reprimirea mingii;
6. Depasirea unui aparator pasiv (orice procedeu);
7. Aruncare la poarta din saritura.
Nota
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Timp
16,8 17,1 17,4 17,7 18,0 18,3 18,6 18,9 19,2 19,5
Baieti
Timp
17,8 18,1 18,4 18,7 19,0 19,3 19,6 19,9 20,2 20,5
Fete
Precizari - proba I
- finalizarea executiei, obligatoriu pe spatiul portii in caz contrar se penalizeaza cu un punct.

108

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Ediia 1

Pagina 109 din 169


Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

PROBA II
Joc bilateral
1. Doua reprize a cate 20 minute (pauza 5 minute).
Precizari-proba II
- Candidatii vor fi notati si apreciati pe fiecare post.
NOTA
- Ambele probe sunt obligatorii;
- Nota finala este rezultatul mediei aritmetice a notelor obtinute la cele doua probe.
NOT
BIEI
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
FETE
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

100M
1.01.00
1.04.25
1.06.97
1.12.49
1.17.07
1.23.07
1.31.54
1.45.02
2.13.23
8.04.20

100M
1.10.00
1.12.62
1.15.69
1.21.94
1.27.11
1.33.90
1.43.47
1.58.71
2.30.60
9.07.30

LIBER
200M
400M
2.17.17 4.50.26
2.22.31 5.01.15
2.28.33 5.13.88
2.40.57 5.39.77
2.50.71 6.01.23
3.04.01 6.29.38
3.22.76 7.09.05
3.52.62 8.12.25
4.55.11 10.24.41
17.25.5 37.49.50
LIBER
200M
400M
2.20.34 5.18.87
2.35.98 5.23.57
2.42.58 5.37.26
2.55.99 6.05.02
3.07.10 6.28.13
3.21.68 6.58.38
3.42.23 7.41.00
4.14.97 8.48.91
5.23.45 11.10.98
19.35.5 40.38.50

1500M
19.04.36
19.47.29
20.37.49
22.19.51
23.44.15
25.35.15
28.11.55
32.20.73
41.02.03
2.29.07.6

1500M
10.35.80
10.59.65
11.27.54
12.24.26
13.11.24
14.12.92
15.39.81
17.58.25
22.47.88
1.22.51.2

BRAS
100M
200M
1.18.85 2.50.54
1.21.81 2.56.93
1.25.26 2.04.42
1.32.30 3.19.63
1.38.13 3.32.23
1.45.77 3.48.77
1.56.55 4.12.08
2.31.72 4.49.21
2.49.64 6.06.90
10.16.5 22.13.4
BRAS
100M
200M
1.26.85 3.07.64
1.30.11 3.14.68
1.33.92 3.22.91
1.41.67 3.39.64
1.48.09 3.53.51
1.56.51 4.11.71
2.08.38 4.37.36
2.27.30 5.18.21
3.06.86 6.43.69
11.19.1 24.27.1

SPATE
100M
200M
1.09.72 2.31.10
1.12.33 2.36.70
1.15.39 2.43.39
1.21.61 2.55.17
1.26.76 3.01.04
1.33.52 3.22.59
1.43.05 3.43.35
1.58.23 4.16.24
2.29.99 5.25.07
9.05.10 19.41.4
SPATE
100M
200M
1.17.49 2.44.47
1.20.40 2.50.64
1.23.80 2.57.86
1.30.71 3.12.53
1.36.44 3.24.69
1.43.96 3.40.64
1.54.55 4.03.12
2.11.42 4.38.93
2.46.72 5.53.86
10.05.9 21.29.0

FLUTURE
100M
200M
1.07.58 2.21.57
1.10.10 2.31.52
1.13.01 2.40.47
1.19.11 2.54.33
1.24.40 3.05.26
1.30.55 3.24.43
1.39.15 3.39.75
1.54.61 4.12.12
2.25.39 5.19.85
8.48.40 19.22.4
FLUTURE
100M
200M
1.14.09
2.41.10
1.16.87
2.47.14
1.20.12
2.54.21
1.26.73
3.08.58
1.32.20
3.20.49
1.39.39
3.36.11
1.49.52
3.58.13
2.05.65
4.33.21
2.39.40
5.46.59
10.36.30 20.56.4

JUDO
La aceasta disciplina examinarea candidatilor se face in cadrul a trei teste, dupa cum urmeaza:
Testul nr.1
PENALIZARI
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6

NAGE-WAZA
TAI-OTOSHI
O-UCHI-GARI
HARAI-GOSHI
SOTO-MAKI-KOMI
ASHI-GURUMA
MOROTE-SEOI-NAGE
NOTA MAXIMA

Nota
maxima
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
4,50

Pozitie
initiala.
Prize
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

109

Dezechilibrare intrare
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

Aruncare
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

Necunoastere
Confuzie
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Ediia 1

Pagina 110 din 169


Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Testul nr.2
Nr.
Crt.

NE-WAZA

Nota
maxima

PENALIZARI
Control

YOKO-SHIHO-GATAME

0,50

Pozitie initiala.
Prize
0,25

0,25

Necunoastere
Confuzie
0,50

ERI-JIME

0,50

0,25

0,25

0,50

0,50

0,25

0,25

0,50

UDE-HISHIGI-JUJIGATAME
GIAKU-KESA-GATAME

0,50

0,25

0,25

0,50

KESA-GATAME

0,50

0,25

0,25

0,50

Testul nr.3
Nr.
Crt.
1

SHIAI
SHIAI-3 minute

Nota
maxima
3,00

Capacitate de
lupta
1,00

Precizari: Fiecare procedeu se executa o singura data


insumarea notelor obtinute la cele trei teste.

PENALIZARI
Gandire tactica
1,00
Nota

Acuratete
Tehnica
1,00

finala-se

obtine

prin

VOLEI
I. STRUCTURA TEHNICA:
Structura tehnico-tactica:serviciu de sus din fata in terenul advers, alergare spre fileu,
preluarea mingii aruncata de un partener situat in propriul teren catre acesta, lovitura de
atac prin procedeu la alegere, din mingea ridicata de partener;
Se acorda o singura incercare pentru intreaga structura tehnica.
I.
ACTIUNI INDIVIDUALE DE JOC
1.Actiuni individuale in atac
- serviciul de sus din fata
- ridicarea pentru atac
- lovitura de atac
2.Actiuni individuale in aparare
- preluarea din serviciu
- preluarea din atac
- preluarea din fileu
- preluarea de sus
- blocajul
- preluarea in cadrul autodublajului
3.Actiuni individuale comune atacului in aparare
- pozitiile in teren
- deplasarile in teren
- plonjonul
- preluarea din blocaj
II.
JOC BILATERAL
1.Cu jucatorul zonei 6 avansat
2.Cu jucatorul zonei 6 retras
3.Combinatii cu ridicare scurta ca distanta inainte si peste cap (inapoi)
4.Combinatii cu ridicare lunga ca distanta
5.Combinatii cu atac simultan
NOTA
- Ambele probe sunt obligatorii;
- Nota finala este rezultatul mediei aritmetice a notelor obtinute la cele doua probe.
110

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 111 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.9

Anexa 9-Criterii de admitere i condiii speciale-FACULTATEA DE MEDICIN


Aprobat n edina Consiliului Facultii din data de 22.02.2016

1. Consideraii generale
Oferta educaional a Facultii de Medicin, an universitar 2016-2017 este urmtoarea:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Domeniul
de licen
Sntate
Sntate
Sntate
Sntate
Sntate

Specializarea
Medicin
Asisten Medical General
Medicin Dentar
Farmacie
Tehnic Dentar

Capacitatea maxim
aprobat de ARACIS
120
75
30
60
25

Pentru asigurarea compatibilitii rezultatului concursului de admitere cu alte prevederi


regulamentare, n toate cazurile n care ordinea de clasificare se face pe baz de puncte,
decodificarea acestora n note este obligatorie.
Nota minim de admitere nu poate fi mai mic dect 5,00 (cinci).
Durata probei scrise la specializrile Medicin i Medicin Dentar (Biologie i Chimie
organic) este de 3 (trei) ore, iar pentru specializarea Farmacie (Chimie) este de 3 (trei) ore.
Probele se vor susine numai n limba romn.
Pentru specializrile Asisten Medical General i Tehnic Dentar, n sesiunile iulie i
septembrie 2016, admiterea se va face n baza concursului de dosare.
2. Organizarea concursului de admitere
2.1. Comisia de admitere pe facultate poart rspunderea pentru organizarea i
desfurarea concursului, respectarea legalitilor i asigurarea securitii subiectelor
i lucrrilor, n toate etapele desfurrii acestuia.
2.2. n cazul concursului de dosare clasificarea candidailor se va face dup media de la
examenul de bacalaureat sau, n cazul celor care se nscriu la a doua specializare, media
de licen, dup caz.
3. nscrierea candidailor
3.1. Concursul de admitere se organizeaz n luna iulie 2016 (sesiunea I) i luna septembrie
2016 (sesiunea II), dac rmn locuri neocupate.
3.2. nscrierea candidailor se face pe opiuni, dup cum urmeaz:
a) Medicin (M) locuri bugetate i locuri cu tax, Medicin Dentar (MD), locuri
bugetate i locuri cu tax, deoarece au probe de concurs (examen tip gril).
b) Farmacie (F) locuri bugetate i locuri cu tax, deoarece are prob de concurs
(examen tip gril).
c) La Asisten Medical General (AMG), locuri bugetate i locuri cu tax i la
Tehnic Dentar (TD) locuri cu tax, ordonarea candidailor se va face pe baza
mediei de bacalaureat, iar nscrierea se face numai pentru aceste opiuni.

111

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 112 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

CALENDARUL CELOR DOU SESIUNI DE ADMITERE


Sesiunea iulie 2016
Perioada de nscriere:
17 - 22.07.2016
Data concursului:
24.07.2016
Depunere contestaii subiecte: 24.07.2016
Afiarea rezultatelor:
26.07.2016
Depunere contestaii rezultate: 26 - 28.07.2016
Confirmare locuri:
29.07-02.08.2016
Rezultate finale:
04.08.2016
Sesiunea septembrie 2016
Perioada de nscriere:
05 - 10.09.2016
Data concursului:
12.09.2016
Depunere contestaii subiecte: 12.09.2016
Afiarea rezultatelor:
13.09.2016
Depunere contestaii rezultate: 14 - 15.09.2016
Confirmare locuri:
16-17-09.2016
Rezultate finale:
18.09.2016
3.3. Facultatea nu poate modifica datele la care ncep nscrierile i concursul de admitere,
respectnd datele comunicate la Comisia central de admitere pe universitate.
3.4. Candidaii la admitere n ciclul de studii universitare de licen trebuie s fie absolveni de liceu
cu diploma de bacalaureat sau diplom echivalent cu aceasta.
3.5. Candidaii care au obinut n perioada studiilor liceale distincii (premiile I, II, III, meniune la
olimpiadele colare naionale recunoscute de MECTS/MEN numai la una din disciplinele
Biologie sau Chimie, prevzute n tematica examenului de admitere (Biologie cl. XI-a, sau
Chimie Cl. IX-a, a-X-a, a-XI-a i a XII-a) pot s ocupe un loc subvenionat de la buget, fr
examen de admitere la specializarea pentru care au optat pe fia de nscriere (Medicin,
Medicin Dentar sau Farmacie).
4. Stabilirea subiectelor pentru probele de concurs
4.1. Scopul propus este selectarea corect i obiectiv a viitorilor studeni, criteriul de baz fiind
aprecierea aptitudinilor i cunotinelor candidatului pentru domeniul de studiu la care
concureaz. Comisia de admitere pe facultate stabilete programele analitice ale probelor de
concurs n conformitate i concordan cu cele de bacalaureat emise de MENCS pentru anul
n curs. Tematica i bibliografia probelor de concurs vor fi fcute publice prin afiare pe
site-ul propriu al facultii, cu 6 luni nainte de data susinerii concursului.
4.2. Subiectele pentru probele de concurs se stabilesc inndu-se seama de urmtoarele criterii:
a) s fie n concordan cu toate manualele alternative valabile pentru disciplinele i clasele
de liceu anunate pe site-ul facultii;
b) s asigure o cuprindere echilibrat a materiei ca s poat fi rezolvate, de un candidat cu
pregtire bun, n limita timpului destinat fiecrei probe;
c) s fac posibil aprecierea obiectiv a pregtirii candidailor, a capacitii lor de gndire i
a aptitudinilor pentru specialitatea aleas.
4.3. Subiectele de concurs se stabilesc de ctre Comisia de admitere a facultii sub conducerea
Comisiei centrale de admitere pe universitate.
Comisia de ntocmire a subiectelor este responsabil de ntocmirea corect a subiectelor, a
baremurilor i a grilelor de corectare.
4.4. Pentru proba scris, n ziua sau preziua concursului de admitere, prin decizia preedintelui
Comisiei centrale de admitere pe universitate se dispune constituirea la sediul Comisiei
facultii a unor colective de cadre didactice de specialitate nominalizate de ctre acesta.
Aceast constituire precede proba de concurs cu un interval de timp apreciat ca
necesar, de la caz la caz, pentru elaborarea, redactarea, multiplicarea i sigilarea n bune
condiii a subiectelor, astfel nct probele s nceap la orele anunate.
112

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 113 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

4.5. Prin tragere la sori se stabilesc patru cadre didactice, din colectivele de specialiti ntrunite,
care, pe rspunderea i sub supravegherea preedintelui Comisiei de admitere a facultii
respective, vor alctui subiectele de concurs pentru proba respectiv.
4.6. Procedura de stabilire a subiectelor pentru proba scris (tip gril) este urmtoarea:
d) se stabilete numrul de ntrebri pentru fiecare disciplin,
e) se stabilete structura subiectului (teorie, probleme, etc.),
f) se stabilete n conformitate cu programele analitice ale probelor de concurs stabilite n
concordan cu cele studiate n liceu pentru absolvenii de liceu promoia 2016 i
aprobate de MENCS,
g) se trag la sori capitolele, respectiv subcapitolele, din manualele, din care vor fi elaborate
subiectele,
h) se elaboreaz subiectele de ctre cadrele didactice,
i) se verific formularea lor, astfel ca termenii de redactare a subiectelor s respecte
formulrile din manualele n vigoare,
j) se face o rezolvare complet a subiectelor pentru verificarea rezultatelor i pentru
ntocmirea baremurilor sau a grilelor de corectur,
k) subiectele sunt ntocmite de ctre cadrele didactice din comisia de elaborare a
subiectelor i sunt acelea care corespund strict tematicii anunate i manualelor n
vigoare,
l) subiectele pentru examen pot s fie i ntrebri la prima vedere, obligatoriu din tematica
i bibliografia anunat. Numrul acestor ntrebri este stabilit de comisia de ntocmire a
subiectelor. Manualul de teste este orientativ.
4.7. Editarea, multiplicarea i nchiderea subiectelor n plicurile sigilate se face n sediul
Comisiei de admitere a facultii, sub supravegherea i rspunderea preedintelui sau a
secretarului comisiei de admitere. Tot acum i aici se stabilesc i baremurile de corectare
pentru probe i grilele de corectur a testelor.
4.8. n perioada desfurrii acestor operaii, personalul implicat va fi izolat pn la ora deschiderii
plicurilor n slile de concurs. De securitatea deplin a acestei operaii i de asigurarea
material rspunde preedintele Comisiei de admitere a facultii.
5. Desfurarea, verificarea i notarea probelor de concurs
5.1. n vederea desfurrii probei scrise, preedintele Comisiei de admitere a facultii
desemneaz cu 24 ore nainte de nceperea ei, lista de cadre didactice pentru supravegherea
candidailor n timpul desfurrii probei, pe baza listelor stabilite anterior n acest scop.
Repartizarea pe sli a personalului de supraveghere se face prin tragere la sori, cu
maxim 2 ore nainte de desfurarea probei respective, astfel nct pentru fiecare sal s
se asigure un responsabil de sal i un numr suficient de supraveghetori, n funcie de
numrul de candidai din respectiva sal.
5.2. Slile de concurs vor fi n prealabil, adaptate acestei activiti prin:
a) eliminarea oricrui material didactic care ar putea influena lucrrile candidailor;
b) afiarea tabelului nominal cu candidaii repartizai n sala respectiv, la intrarea n sal;
c) fixarea locului fiecrui candidat n banc, n funcie de ordinea alfabetic afiat, pe care
se va lipi o legitimaie cu numele i fotografia acestuia.
5.3. nainte de a se deplasa spre slile unde au fost repartizai, responsabilii de sli primesc, sub
semntur, de la membrii Comisiei de admitere a facultii, desemnai n acest scop de
preedinte, tabelul nominal cu candidaii repartizai n sala respectiv i un numr de coli tip,
destinate probei scrise, precum i hrtie tampilat pentru ciorne, corespunztor numrului
candidailor din sala de concurs de care rspund.
5.4. Accesul candidailor n sala de concurs este permis cu o or nainte de nceperea
probei. La intrarea candidailor n sal personalul de supraveghere verific identitatea acestora
pe baza crii de identitate, a legitimaiei de concurs i a tabelului nominal cu candidaii
repartizai n sala respectiv. Actele rmn pe masa candidatului pe toat durata desfurrii
113

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 114 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

5.10.
5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

probei respective, pentru control. Candidaii care nu au asupra lor toate actele prevzute nu
sunt primii n sala de examen. Desigilarea slilor de concurs se va face n prezena a minim
4 candidai repartizai n sala respectiv.
Candidaii i ocup locurile n bnci numai dup ce au lsat la catedr orice materiale scrise
sau obiecte n care acestea ar putea fi depozitate (cri, caiete, hrtii, serviete, poete,
telefoane mobile, etc.)
Responsabilii de sal consemneaz prezena sau absena candidailor n tabelul nominal i
nmneaz fiecrui candidat cte o coal tip, indicndu-le s completeze cite numrul
legitimaiei, numele i prenumele candidatului, precum i prenumele tatlui, pe colul ce
urmeaz s fie lipit, precum i celelalte rubrici (profilul, specializarea). Colul se va lipi numai
n momentul predrii lucrrii respectndu-se prevederile cuprinse n art.5.19 al prezentului
capitol.
Pentru folosirea drept ciorne, candidaii vor primi coli de hrtie distincte, pe care se va aplica
n prealabil, tampila facultii sau tampila special confecionat pentru concurs.
Responsabilul de sal i ceilali supraveghetori primesc plicurile de la delegatul Comisiei de
admitere a facultii, verific integritatea sigiliului aplicat pe el i semneaz pe plic, menionnd
ora primirii n sal. n cazul n care se constat nereguli, responsabilul de sal va anuna
Comisia de admitere. Ora stabilit de Comisia central de admitere pentru nceperea
examenului, deci pentru deschiderea plicurilor cu subiecte, va fi aceeai pentru toate slile
unde se d aceeai prob.
La ora stabilit, responsabilul de sal deschide plicul cu subiecte n faa celorlali
supraveghetori i a candidailor. Subiectele sunt comunicate simultan n toate slile n care se
dau lucrri la aceeai disciplin. Fiecare candidat va primi o gril cu ntrebrile pentru proba de
concurs.
Se vor lua toate msurile pentru ca operaiunile de organizare i de pregtire a probelor scrise
s fie finalizate astfel nct s se respecte cu strictee ora fixat pentru nceperea acestora.
Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra n sal
i nici un candidat nu mai poate prsi sala, dect dac pred lucrarea scris i
semneaz de predarea acesteia. Prsirea slii de concurs este permis numai dup
scurgerea unui timp minim de 50 de minute de la ora deschiderii plicului cu subiecte. Candidaii
care nu se vor afla n sal n momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai
susine proba respectiv.
Timpul destinat pentru elaborarea lucrrii scrise este de 3 ore la specializrile Medicin
i Medicin Dentar (Biologie i Chimie organic), respectiv 2 ore pentru specializarea
Farmacie (Chimie), socotite din momentul n care subiectele au fost comunicate, n funcie
de specificul specializrii.
Se va atrage atenia candidailor c pentru elaborarea lucrrii scrise pot folosi numai cerneala
de culoare albastr sau pix cu past de culoare albastr, iar pentru executarea schemelor
i desenelor numai creion negru. Se interzice folosirea de ctre candidai, n timpul probelor
scrise, a minicalculatoarelor, a riglelor de calcul i a altor mijloace de calcul. De asemenea nu
se va folosi alt hrtie n afara colilor tip, a grilei de concurs i a hrtiei tampilate pentru ciorne,
distribuit de ctre supraveghetori candidailor.
Dup comunicarea subiectelor preedintele Comisiei de admitere prin cadrele didactice de
specialitate verific corectitudinea subiectelor n toate slile de concurs i dac lucrrile se
desfoar n condiii normale. Decanul facultii (preedintele Comisiei de admitere) nsoit de
cadre didactice de specialitate, verific dac sunt probleme n slile de concurs i dac
examenul se desfoar n condiii normale.
n timpul desfurrii probei, responsabilul de sal i ceilali supraveghetori nu vor da
candidailor nici o indicaie verbal sau scris n plus fa de cele care reies din formularea
subiectelor, nu au voie s discute ntre ei sau la telefon, s citeasc cri, ziare, s mnnce,
s fumeze, s rezolve subiectele de concurs i nici s prseasc sala. n sala de concurs
trebuie pstrat linitea pe toat durata desfurrii examenului!
114

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 115 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.16. n cazul n care, n timpul desfurrii probei scrise, unii candidai, din diferite motive, au
corecturi numeroase pe coli (greeli care ar putea fi interpretate drept semne de recunoatere)
doresc s i transcrie lucrarea, pot s fac acest lucru dar fr s depeasc timpul destinat
probei; colile folosite vor fi anulate pe loc, sub semntur, de responsabilul de sal. Iniiativa
refacerii lucrrii aparine exclusiv candidatului!
5.17. nscrierea numelui candidailor pe colile tip destinate lucrrilor scrise n afara rubricii care se
nchide i se sigileaz, depirea intervalului stabilit pentru proba de examen, precum i orice
alte semne distinctive, atrag dup sine anularea lucrrii scrise respective.
5.18. Pe tot parcursul desfurrii probelor scrise, n afara persoanelor implicate direct n aceast
aciune, n slile de concurs au voie s intre numai persoane care posed legitimaii
eliberate de preedintele Comisiei centrale de admitere sau de ctre Ministrul Educaiei
Naionale i Cercetrii tiinifice.
5.19. Pe msur ce i ncheie lucrrile, candidaii le predau la catedr responsabilului de sal;
acesta semneaz alturi de numele candidatului, n toate colurile ce vor fi lipite i
acoperite; nu se semneaz peste colul lipit!; se lipesc colurile n faa candidatului, care
semneaz pentru predarea lucrrii n tabelul nominal. Candidaii predau separat unuia din
supraveghetori colile tip anulate, hrtiile folosite ca ciorne. La expirarea timpului destinat
probei, candidaii care nu au terminat lucrarea o predau n faza n care se afl, fiind interzis
depirea timpului stabilit pentru elaborarea lucrrilor. Nu vor rmne n sal mai puin de 3
candidai.
5.20. Responsabilul de sal, mpreun cu membrii colectivului de supraveghere, vor lua toate
msurile pentru ca nici un candidat s nu prseasc sala de concurs fr a preda
lucrarea i ciornele i a semna de predarea ei. Prin semntura sa candidatul certific
lipirea colurilor n faa sa. Responsabilul de sal va semna pe legitimaia fiecrui
candidat certificnd prezena acestuia la examen.
5.21. Responsabilul de sal nsoit de membrii colectivului de supraveghere vor duce lucrrile la
sediul Comisiei de admitere a facultii, i le vor preda, cu numr i sub semntur, membrilor
Comisiei de admitere a facultii. Dac este posibil se vor organiza centre de predare i primire
dosare pe cldiri, n care se desfoar concursul.
5.22. Colile tip anulate precum i hrtia folosit pentru ciorne se predau distinct membrilor Comisiei
de admitere a facultii i nu se iau n consideraie la verificarea i aprecierea lucrrilor scrise.
5.23. Membrii Comisiei de admitere a facultii vor verifica dac numrul lucrrilor predate
corespunde cu numrul semnturilor de pe tabel i vor proceda la aplicarea tampilei facultii
sau a tampilei confecionate special pentru fiecare lucrare scris. Dup terminarea acestei
operaii, timbrul sec sau tampila folosit n acest scop se va pstra n exclusivitate de ctre
secretarul ef al facultii.
5.24. Lucrrile preluate de la responsabilii de sli, vor fi amestecate n prezena preedintelui sau a
secretarului comisiei de admitere pe facultate, apoi grupate n seturi codificate de 25 de lucrri
fiecare. Cu un aparat de nseriat se vor numerota toate lucrrile de la respectiva disciplin, n
ordinea setului i lucrrilor din set. Ciornele ntocmite de candidai cu ocazia lucrrilor scrise,
precum i eventualele coli tip anulate n timpul desfurrii probei, se mpacheteaz i pstreaz
separat, sub cheie, pn la ncheierea concursului cnd se distrug sub supravegherea
preedintelui Comisiei pe facultate. Ciornele ntocmite de candidai n timpul examenului
precum i eventualele coli tip anulate n timpul desfurrii probei, se mpacheteaz i se
pstreaz separat, sub cheie 30 de zile dup ncheierea concursului, dup care se distrug sub
supravegherea preedintelui sau a secretarului Comisiei de admitere a facultii. Lucrrile de
concurs se pstreaz n dosarele candidailor devenii studeni.
5.25. n timpul desfurrii aciunii de notare i verificare, lucrrile vor fi pstrate la sediul Comisiei
de admitere a facultii, n dulapuri de fier sigilate. Cheile dulapurilor n care se depun lucrrile
scrise se pstreaz de secretarul Comisiei de admitere, iar sigiliul va fi pstrat permanent de
ctre preedintele Comisiei de admitere a facultii. Predarea lucrrilor spre verificare i

115

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 116 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.26.

5.27.

5.28.

5.29.

5.30.

5.31.

5.32.

5.33.

notare, precum i preluarea acestora de la cadrele didactice care le corecteaz, se va face n


prezena preedintelui sau a secretarului Comisiei de admitere a facultii.
Verificarea i notarea lucrrilor scrise se desfoar n sli dinainte stabilite dup un program
fixat de Comisia central de admitere; este interzis ca n slile respective s rmn mai puin
de 3 persoane n timpul aciunii de verificare. Accesul n aceste sli a altor persoane, n afara
membrilor Comisiei este cu desvrire interzis. Zilnic, dup terminarea programului pentru
verificare, seturile de lucrri se predau preedintelui sau secretarului Comisiei de admitere a
facultii, pentru a fi nchise i pstrate n dulapuri de fier care se sigileaz.
Cadrele didactice desemnate pentru verificarea i notarea lucrrilor scrise vor fi numite de
secretarul Comisiei de admitere a facultii, n ziua nceperii acestei aciuni pentru fiecare
prob i nu vor fi acceptate colective prestabilite de lucru. Prin tragere la sori, se stabilete
topul de lucrri care revine corectorului n ziua respectiv. Se consemneaz primirea i
predarea topurilor n procese verbale. Se evit astfel posibilitatea dublei corecturi de aceeai
mn, sau n aceeai sal. La ncheierea zilei de corectur se predau topul i procesele
verbale de notare (borderouri) care se nchid n seiful comisiei de admitere respective. Nu se
vor folosi alte documente (ciorne) dect cele tip stabilite de Comisia de admitere. Eventualele
greeli vor fi corectate i apoi semnate de cel n cauz. Nu se vor face nsemnri de nici un
fel de ctre corectori pe lucrri.
Fiecare lucrare va fi verificat independent de 2 - 4 cadre didactice i apreciat separat cu
puncte conform grilei de punctaj stabilit de comisia de redactare a subiectelor. Un set de
lucrri predate mpreun cu borderou nu mai poate fi reluat de acelai corector nici pentru
consultare. Se interzice corectarea n colectiv, comentarea, efectuarea de informaii privind
notarea de ctre ceilali corectori. Baremurile de corectare vor fi afiate de ctre fiecare comisie
de facultate n ziua n care s-a susinut proba, dup desfurarea ei. Aceste borderouri se
depun odat cu lucrrile verificate, la Comisia de admitere pe facultate i se pstreaz n
dulapuri de fier sigilate. Borderourile vor fi verificate de membrii ai comisiei de control
desemnai special pentru aceast activitate. Nota disciplinei de concurs se calculeaz prin
conversia punctelor, cu dou zecimale, fr rotunjire.
Dup ncheierea verificrii i notrii lucrrilor n condiiile precizate mai sus, Comisia de
admitere pe facultate transcrie punctajele acordate de examinatori fiecrei lucrri, n borderouri
centralizatoare sub controlul i rspunderea preedintelui Comisiei de admitere pe
facultate. n cazul c ntre punctajele acordate de examinatori, la aceeai lucrare scris, exist
diferene, lucrarea va fi ncredinat unui alt cadru didactic, numit de preedintele sau secretarul
Comisiei de admitere pe facultate, dintre cadrele didactice aflate pe lista comisiei de corectur
a facultii. Acest cadru didactic va proceda la reverificarea lucrrii i va trece punctajul su pe
un borderou individual, sub semntur. n borderourile centralizatoare vor fi trecute toate
punctajele obinute de pe borderourile de corectur i se va trece media final a fiecrei lucrri.
Nota final a probei de concurs obinut prin conversia punctajului se trece pe fiecare
lucrare n parte, cu cerneal roie nainte de deschiderea acestora, sub semntura
preedintelui Comisiei de admitere a facultii.
Lucrrile scrise ale candidailor se deschid numai dup ncheierea aciunii de verificare
a tuturor lucrrilor, definitivarea i trecerea mediei finale pe fiecare lucrare. Deschiderea
lucrrilor scrise se va face de ctre comisia de admitere a facultii cu participarea unui
membru al Comisiei centrale de admitere pe universitate.
Procedurile de verificare i notare a lucrrilor de concurs tip gril i procedurile de prelucrare
a datelor n vederea ntocmirii listelor cu rezultatele examenului de admitere sunt prevzute n
regulamentul de admitere a facultii.
Pentru efectuarea operativ a aciunilor privind calcularea mediilor i trecerea lor pe lucrri,
calcularea mediilor finale i trecerea lor n cataloage, alctuirea tabelelor cu candidaii n
ordinea descrescnd a mediilor, Comisia de admitere se poate completa, pe baza dispoziiei
scrise de preedintele Comisiei centrale de admitere pe universitate, cu personal de

116

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 117 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.34.
5.35.
5.36.

5.37.

secretariat care va lucra sub controlul i rspunderea preedintelui Comisiei de admitere a


facultii.
Media final a probei de concurs, stabilit n conformitate cu precizrile de mai sus, nu poate
fi modificat.
Orice ncercare de fraud dovedit n timpul desfurrii probei de concurs se sancioneaz
cu eliminarea candidatului respectiv din concurs.
Toate documentele legate de organizarea i desfurarea concursului de admitere (lucrri
scrise, borderouri nseriate i listele cuprinznd rezultatele concursului de admitere) se
pstrez la sediul Comisiei de admitere n dulapuri de fier, sigilate, pn la ncheierea aciunii
de verificare a contestaiilor. Cheile dulapurilor folosite n acest scop se pstreaz de
secretarul Comisiei de admitere, iar sigiliul va fi pstrat de preedintele Comisiei de admitere
a facultii. Se va asigura securitatea necesar i pentru instalaiile de prelucrare automat a
datelor.
Cataloagele utilizate pentru nregistrarea rezultatelor probelor de concurs se tampileaz i se
insereaz nainte de nceperea concursului i, dup terminarea aciunii de verificare a
contestaiilor, se pstreaz n arhiv n aceleai condiii, ca i cataloagele i matricolele din
timpul studiilor.

6. Stabilirea i comunicarea rezultatelor concursului


6.1. Rezultatele concursului sunt definitive numai dup soluionararea contestaiilor.
6.2. Admiterea se face n ordinea descresctoare a notelor obinute de candidai, n limita numrului
de locuri repartizate pentru fiecare facultate i domeniu, respectiv specializarea din cadrul
acesteia.
6.3. Pentru concursul de admitere 2016 nota obinut la proba de concurs reprezint nota final.
Pentru declararea unui candidat admis nota minim necesar este 5 (cinci).
6.4. Dup ncheierea probei de concurs, nota se calculeaz cu dou zecimale, fr rotunjire.
6.5. Admiterea se face n ordinea descrescnd a notelor obinute de candidai, n limita
numrului de locuri planificate pentru fiecare specializare, n conformitate cu opiunile
alese de candidat n momentul nscrierii. Repartizarea candidailor pe specializri (domenii)
se face n ordinea descrescnd a notelor obinute de acetia i n ordinea opiunilor.
6.6. Dup stabilirea rezultatelor finale ale concursului, Comisia central de admitere pe universitate
va verifica atent modul n care au fost efectuate toate operaiile, pentru a se elimina orice
posibilitate de greeal n calcularea mediilor i trecerea lor pe listele de admitere, stabilirea
ordinii de clasificare a candidailor, aplicarea procedurii de admitere a candidailor. Rezultatele
finale ale concursului de admitere vor fi aprobate de Comisia central de admitere pe
universitate i vor fi afiate numai dup semnarea listelor de admitere de preedintele i
secretarul Comisiei centrale de admitere.
6.7. Candidaii care au obinut note (punctaje) egale cu cea a ultimului admis pe ultimul loc
planificat vor fi departajai conform criteriilor:
a) media bacalaureat;
b) nota la proba scris la limba i literatura romn obinut la bacalaureat.
Pentru asigurarea compatibilitii rezultatului de admitere cu alte prevederi regulamentare
(de pild, cu cele de acordare a bursei, etc.), decodificarea punctelor n note este obligatorie
pentru toi candidaii declarai admii. Media minim general de admitere nu poate fi mai
mic dect 5,00, pentru toate specializrile.
6.8. Rezultatele obinute de candidai la probele de concurs, precum i rezultatele pariale i finale
ale concursului de admitere au, pn la afiarea lor, n condiiile stabilite prin prezenta
metodologie, caracter secret, fiind interzis cunoaterea lor, nainte de afiare, de alte
persoane dect cele numite n Comisiile de admitere.
6.9. Candidaii care i retrag actele nainte de afiarea rezultatului final al concursului sunt
considerai eliminai din concurs.

117

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 118 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

6.10. Comunicarea rezultatelor concursului de admitere se face prin afiarea imediat, la sediul
facultii, la loc vizibil, timp de 30 de zile, pe liste distincte pentru admii i respini, n ordinea
mediilor pentru candidaii declarai admii i n ordinea alfabetic pentru cei declarai respini.
Pe listele afiate se va indica data i ora afirii i termenul de contestaie de 48 de ore.
6.11. Pe listele afiate se vor indica, n dreptul fiecrui candidat, nota final obinut la proba de
concurs i specializarea la care a fost admis (pentru candidaii declarai admii).
6.12. n cazul n care un candidat este declarat admis la mai multe specializri acesta trebuie s
opteze pentru una dintre aceste specializri. Opiunea se face n scris, n termenul stabilit de
regulament.
6.13. Candidaii declarai admii care nu confirm locul ocupat prin concurs n termenul stabilit pierd
locul ocupat prin concurs. Comisiile pe faculti vor face public, prin afiare, rezultatul
concursului de admitere i vor lua msuri de restituire a dosarelor celor ce nu se nscriu pn
la termenele prevzute. Dup confirmarea locurilor, dac rmn locuri vacante la buget
acestea vor fi ocupate (n ordine descresctoare) de candidaii cu nota cea mai mare din
rndul candidailor admii pe locurile cu tax, n funcie de opiuni i dac a achitat prima rata
a taxei. Locul rmas vacant pe lista candidailor admii cu taxa va fi ocupat de candidatul cu
nota cea mai mare din rndul candidailor admii fr loc (n ateptare), n ordinea opiunilor,
dac a achitat prima rat a taxei de colarizare.
6.14. La facultile la care n cadrul aceluiai domeniu exist dou sau mai multe specializri, pe lista
cuprinznd rezultatele concursului n ordinea mediilor generale, se vor meniona, n dreptul
fiecrui candidat admis specializarea din cadrul domeniului respectiv n ordinea de preferin
pentru care a optat, dup caz, conform regulamentelor proprii ale facultii respective.
6.15. Repartizarea candidailor pe specializri, n cadrul domeniului la care au fost declarai admii,
se face n ordinea descrescnd a mediilor generale obinute de acetia i n ordinea de
preferin a specializrilor pentru care au optat. Candidaii declarai admii pe locurile fr tax
trebuie s-i confirme locul, la secretariatul facultii n perioada comunicat la afiarea
rezultatelor.
Candidaii declarai admii pe locurile cu tax inclusiv cei care se afl pe listele n ateptare
trebuie s achite prima rat a taxei de colarizare (40% din taxa de colarizare a anului I, la
casieria universitii). Cu chitana se vor prezenta la secretariatul facultii pentru confirmarea
locului, n perioada comunicat la afiarea rezultatelor
Candidai respini temporar (candidai aflai pe listele n ateptare) pot fi admii dac unii
candidai declarai admii se retrag sau nu confirm ocuparea locului obinut prin concurs pn
la sfritul perioadei de confirmare.
n nicio situaie nu se va depi capacitatea de colarizare pentru fiecare specializare.
Candidaii care nu respect condiiile de mai sus pierd locul pe care l-au obinut prin concurs
(atenie la condiiile de confirmare).
Candidaii declarai admii pe locuri n regim cu tax care nu au achitat prima rat a taxei de
colarizare, pn la datele sus stabilite, nu vor beneficia de glisarea pe locuri subvenionate
de la buget indiferent de media cu care au fost admii, i vor pierde locul ocupat prin concurs.
7. Depunerea i rezolvarea contestaiilor
7.1. Eventualele contestaii cu privire la rezultatele probelor scrise se depun la secretariatele
facultilor n termen de 48 de ore de la afiarea rezultatelor concursului.
7.2. Lucrrile ale cror notri au fost contestate vor fi recorectate de ctre comisii de cadre
didactice, altele dect cele care le-au corectat n timpul concursului. Notarea se face sub
semntura tuturor membrilor comisiei de analiz a contestaiilor la respectiva prob.
a) Dac diferena fa de nota acordat iniial pe lucrare este mai mic sau egal cu 0,5
puncte not, atunci rmne valabil nota iniial.
b) Dac diferena ntre nota iniial i nota obinut n urma corectrii este mai mare
dect 0,5 puncte, se propune spre validare Comisiei de contestaie pe facultate nota
corectat.
118

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 119 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

c) Dac nota iniial este mai mare sau mai mic dect cea rezultat iar n urma
recorectrii apar diferene, nota definitiv este nota corectat.
Comisia care a corectat lucrarea n faza de contestaie propune spre validare Comisiei centrale
de admitere pe universitate noua not a tezei respective. Validarea modificrii notei iniiale a
unei lucrri, de ctre Comisia de contestaii, atrage dup sine recalcularea notei generale a
candidatului respectiv, precum i aducerea acestuia pe poziia corespunztoare din lista
general de clasificare a candidailor, n ordinea notelor. Dup expirarea termenului de
contestare i soluionare definitiv a eventualelor contestaii se procedeaz la calculul notei
generale de admitere i la generarea ordinii de clasificare a candidailor.
Pentru a prentmpina orice suspiciune, consecinele contestaiilor validate, cu modificare de
medie, vor fi afiate la loc vizibil.
Rezultatele la contestaii se comunic celor interesai, n termen de cel mult 3 (trei) zile de
la expirarea termenului de depunere a acestora, prin afiare, de ctre Comisia de admitere
a facultii; se va afia i componena comisiilor de analiz a contestaiilor. Listele cu
rezultatele vor fi vizate de Comisia central de admitere. Deciziile comisiei de contestaii sunt
definitive.
Dup expirarea termenului de rezolvare i rspuns la contestaii rezultatul concursului de
admitere se consider definitiv i nu mai poate fi modificat. Termenele de depunere i de
rezolvare vor fi afiate la loc vizibil, lng liste.
n baza autonomiei universitare, Comisia Central de Admitere a ULBS este singura n msur
s decid asupra temeiniciei rezultatelor contestaiilor, care se depun n maximum 48 ore,
ncepnd cu ora i data afirii rezultatelor contestaiei Contestaiile se rezolv conform
regulamentului afiat.
Este de competena Colegiului de etic i deontologie profesional al Universitii s analizeze
contestaiile sau reclamaiile care se refer la activitatea cadrelor didactice. Comisia central
de admitere se poate sesiza i din oficiu.

8. Dispoziii finale
8.1. Locurile rmase neocupate dup admitere se gestioneaz la nivelul universitii potrivit
prevederilor legale n vigoare.
8.2. Candidaii declarai admii sunt nmatriculai n anul I de studii, n baza rezultatelor concursului,
pentru anul universitar curent, prin decizia rectorului universitii. Dup aprobarea nmatriculrii
studenii sunt nscrii n Registru matricol sub un numr unic, valabil pentru ntreaga perioad
de colarizare la specializarea / specializrile, programul / programele de studii la care au fost admii.
8.3. Lucrrile scrise se pstreaz n dosarele candidailor admii pn la terminarea studiilor, iar cele
ale candidailor respini se pstreaz timp de un an de la ncheierea concursului, ciornele de
la probele orale se pstreaz 30 de zile de la ncheierea concursului.
8.4. Pentru perfecionarea examenului de admitere, n timpul desfurrii acestuia, Comisiile de
admitere pe facultate, pot face propuneri care vor fi supuse dezbaterii i aprobrii Comisiei
centrale de admitere pe universitate. Locurile pentru "absolvenii cu licen la a doua facultate"
sunt locuri n regim cu tax. Taxele sunt stabilite de ctre Senatul universitar. Actele
candidailor nscrii i respini sunt restituite acestora necondiionat, la cerere, dup afiarea
rezultatelor concursului, prednd legitimaia de concurs, fr perceperea unor taxe
suplimentare.
8.5. Pentru fiecare candidat admis n urma concursului de admitere, secretariatul va solicita datele
ce trebuie completate n Fia de nscriere aprobat n cadrul U.L.B.S., n conformitate cu
prevederile legale.
8.6. Preedintele i secretarul Comisiei de admitere a facultii, vor deine evidena numrului de
ore prestate de fiecare cadru didactic sau personal didactic-auxiliar, personal tehnicoadministrativ care a participat la organizarea i desfurarea concursului de admitere.
8.7. Nu se recunosc concursurile de admitere susinute n alte centre universitare sau n alte
faculti din cadrul ULBS.
119

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Ediia 1

Pagina 120 din 169


Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.10 Anexa 10-Criterii de admitere i condiii speciale-FACULTATEA DE TIINE AGRIGOLE,


INGINERIE ALIMENTAR I PROTECIA MEDIULUI (AIAPM)
Aprobat n edina Consiliului Facultii din data de 15.02.2016

1. Consideraii generale
1.1. Concursul de admitere la Facultatea de tiine Agricole, Industrie Alimentar i Protecia
Mediului (AIAPM) din cadrul Universitii Lucian Blaga din Sibiu se desfoar potrivit
dispoziiilor Legii Educaiei Naionale nr.1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, a Legii
nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificrile i completrile ulterioare
i a actelor normative emise n aplicarea acestora, Regulamentului de organizare i desfurare
a concursului de admitere pentru anul universitar 2016-2017 n ULBS, cu elementele specifice
definite prin prezentele norme, aprobate de Consiliul Facultii.
1.2. Admiterea pentru ciclul I - studii universitare de licen i ciclul II - studii universitare de
master se organizeaz pe domenii, la programele de studii acreditate sau care sunt autorizate
s funcioneze provizoriu conform legii, respectiv la programele de studii universitare de
masterat acreditate n cadrul instituiei de nvmnt superior, n conformitate cu prevederile
legale n vigoare.
1.3. Concursul de admitere const n concurs pe baz de dosare.
1.4. Taxa de admitere este 150 de RON, pentru fiecare ciclu de studii (licen sau master), se
ntocmete un singur dosar n care se ordoneaz n ordinea preferinelor specializrile
pentru care opteaz candidatul.
1.5. Oferta educaional a Facultii de tiine Agricole, Industrie Alimentar i Protecia
Mediului (AIAPM) pentru anul universitar 2016-2017:
Programe de studii de licen - anul universitar 2016-2017

Programul de studii

Biotehnologii pentru industria alimentar


Controlul i expertiza produselor
alimentare
Inginerie i management n alimentaie
public i agroturism
Ingineria produselor alimentare

Numr de locuri
PROPUSE

Tipul de concurs
i/sau
proba/probele
de concurs

Criteriul/criteriile
de selecie
i/sau
Modul de calcul
al notei/mediei
de admitere

Concurs de
admitere pe
baz de dosare

Media obinut
la examenul de
bacalaureat

30 IF
40 IF
45 IF
1 MBR
50 IF
1 MBR
50 ID

Ingineria i protecia mediului n


agricultur

50 IF

Montanologie

50 IF
50 ID

Legend: IF = nvmnt cu frecven; ID = nvmnt la distan; MBR = moldoveni cu bacalaureat in Romnia;


MBRB = moldoveni cu bacalaureat in Romnia i bursa; RD = romni din diaspora; RDB = romni din diaspora cu burs;

120

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Ediia 1

Pagina 121 din 169


Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Programe de studii de master - anul universitar 2016-2017

Programul de studii

Asigurarea calitii i siguranei


alimentelor
Managementul procesrii moderne a
alimentelor
Managementul proteciei mediului
agricol
Managementul dezvoltrii durabile a
zonei rurale

Numr de locuri
PROPUSE

Tipul de concurs
i/sau
proba/probele de
concurs

Criteriul/criteriile
de selecie
i/sau
Modul de calcul
al notei/mediei
de admitere

35 IF
1 RDB
35 IF
1RD
35 IF
1 RDB
35 IF
1 RD

Concurs pe baz
de dosare

Media obinut
la examenul
de licen
(diplom)

Legend: IF = nvmnt cu frecven; ID = nvmnt la distan; MBR = moldoveni cu bacalaureat in Romnia;


MBRB = moldoveni cu bacalaureat in Romnia i bursa; RD = romni din diaspora; RDB = romni din diaspora cu burs

Numrul locurilor cu tax pot fi suplimentate n limita capacitii de colarizare aprobate de


ARACIS

2. Admiterea la studii universitare de licen, nvmnt cu frecven-concurs de


dosare
2.1. Admiterea se organizeaz n dou sesiuni nscrierile pentru prima sesiune n perioada 18 - 23
iulie 2016 i pentru a doua sesiune n perioada septembrie 2016, pentru profilele la care au
rmas locuri disponibile sau au fost alocate locuri suplimentare.
2.2. Pentru sesiunea iulie 2016
- nscrierile: 18 - 23 iulie 2016
- comunicare rezultate: 25 iulie 2016
- depunere contestaii 26 iulie 2016
- confirmare / nscrieri n anul I de studii: 26-29 iulie 2016 (termen limit 29 iulie 2016 ora 1200)
- comunicare rezultate finale: 30 iulie 2016
2.3. Pentru sesiunea septembrie 2016
- nscrierile: 5 - 9 septembrie 2016
- comunicare rezultate: 12 septembrie 2016
- depunere contestaii 16 septembrie 2016
- confirmare / nscrieri n anul I de studii: 13 - 16 septembrie 2016 (termen limit 16 septembrie
2016 ora 1200)
- comunicare rezultate finale: 19 septembrie 2016
- Eventualele contestaii vor fi soluionate n termen de 24 de ore de la depunerea acestora.
Examenele de admitere se vor organiza pe domenii de licen.
2.4. Studenii care au optat pentru o specializare care nu poate fi susinut economic vor fi
redistribuii la specializrile pentru care se organizeaz cursuri pentru anul universitar
2016-2017. Redistribuirea se va face la finalul examenului de admitere, sesiunea de
toamn, i se va anuna n scris la sediul facultii i pe site-ul acesteia.
2.5. Media concursului de admitere, calculat cu dou zecimale, fr rotunjire este constituit din
media examenului de bacalaureat.
2.6. Criteriul de departajare n caz de egalitate reprezint nota probei de bacalaureat difereniate n
funcie de filier, profil, specializare - proba E.c. n caz de egalitate i dup aceast departajare
se va lua n calcul nota de la proba difereniata n funcie de filier, profil, specializare (Proba
la alegere a profilului-proba E.d.).

121

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 122 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

2.7. Admiterea se face n ordinea descresctoare a mediilor generale obinute de candidai pn la


completarea locurilor subvenionate de la bugetul de stat i n continuare pn la completarea
locurilor n regim cu tax conform opiunilor fcute de candidat la nscriere.
2.8. Candidaii care au obinut n perioada studiilor liceale distincii (premiile I, II, III sau meniune) la
olimpiadele colare naionale din tabelul de mai jos beneficiaz de dreptul de a ocupa un loc
subvenionat de la bugetul de stat (fr tax), fr concurs. Olimpiadele naionale ai cror
premiai beneficiaz de dreptul de a ocupa un loc subvenionat de la bugetul de stat (fr tax),
fr concurs pentru fiecare specializare sunt prezentate n tabelul de mai jos.
Nr.
crt.
1.

Specializarea la
care se inscrie
Biotehnologii
pentru industria
alimentar

2.

Controlul i expertiza
produselor alimentare

3.

Inginerie i
management n
alimentaie public i
agroturism

4.

Ingineria produselor
alimentare

5.

Ingineria i protecia
mediului n agricultur

6.

Montanologie

Olimpiada colara recunoscuta


Matematica ; Astronomie i astrofizica; Fizic; Chimie; Biologie;
Informatic; Tehnologia Informaiei; Olimpiada Naional Interdisciplinar
tiinele Pmntului; Industrie Alimentara; Analiza Produselor Alimentare
Matematic; Astronomie i Astrofizic; Fizic; Chimie; Biologie; Informatic;
Tehnologia Informaiei; Olimpiada Naional Interdisciplinar tiinele
Pmntului; Industrie Alimentara; Analiza Produselor Alimentare
Matematic; Astronomie i Astrofizic; Fizic; Chimie; Biologie; Geografie;
Informatic; Tehnologia Informaiei; Olimpiada Naional Interdisciplinar
tiinele Pmntului; Economic; Administrativ; Comer; Turism si
Alimentatie; Industrie Alimentara; Analiza Produselor Alimentare
Matematic; Astronomie i Astrofizic; Fizic; Chimie; Biologie; Informatic;
Tehnologia Informaiei; Olimpiada Naional Interdisciplinar tiinele
Pmntului; Industrie Alimentara; Analiza Produselor Alimentare
Matematic; Astronomie i Astrofizic; Fizic; Chimie; Biologie; Informatic;
Tehnologia Informaiei; Olimpiada Naional Interdisciplinar tiinele
Pmntului; Agricultura-Cresterea Animalelor;
Agricultura-Cultura
Plantelor; Protectia Mediului
Matematic; Astronomie I Astrofizic; Fizic; Chimie; Biologie;
Informatic; Tehnologia Informaiei; Olimpiada Naional Interdisciplinar
tiinele Pmntului; Agricultura-Cresterea Animalelor; AgriculturaCultura Plantelor; Protectia Mediului

2.9. Candidaii admii n sesiunea de var pe locurile subvenionate de la bugetul de stat se vor
nscrie n anul I n perioada 26-29 iulie 2016 i vor depune actele n original, altfel vor pierde
locul ctigat prin concurs; candidaii admii pe locurile cu tax se vor nscrie n anul I, vor
semna contractul de studii i vor plti prima tran a taxei colare n perioada 26-29 iulie 2016
(40% din taxa colar anual). nscrierea se realizeaz la secretariat i const n depunerea
actelor n original i completarea fiei tip de nscriere la facultate. Candidaii care urmeaz
cursurile a dou faculti i nu depun actele n original vor prezenta adeverin de la a doua
facultate.
ATENIE !!
- Candidaii care nu se nscriu pn la data mai sus menionat pierd dreptul obinut prin
concurs i sunt considerai retrai
- Locurile de la buget eliberate prin nenscrierea candidailor declarai admii se vor ocupa n
ordinea mediilor, printr-o procedur de glisare, de ctre candidaii care au ncheiat contract
i au achitat prima rat de 40% din taxa de colarizare, conform opiunilor exprimate la
nscriere.
2.10. La data de 30 iulie 2016 ora 12, admiterea din sesiunea de var se consider ncheiat. Orice
revendicri de drepturi, dup aceast dat, nu mai sunt posibile.
2.11. Candidaii admii n sesiunea de toamn pe locurile subvenionate de la bugetul de stat se vor
nscrie n anul I n perioada 13 - 16 septembrie 2016. Candidaii admii n sesiunea de toamn
pe locurile cu tax se vor nscrie n anul I, vor semna contractul de studii i vor plti prima
tran a taxei colare (40%) n perioada 13 - 16 septembrie 2016. nscrierea se realizeaz la
secretariat i const n depunerea actelor n original, i completarea fiei tip de nscriere la
122

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 123 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

2.12.
2.13.

2.14.

2.15.

facultate. Candidaii care urmeaz cursurile a dou faculti i nu depun actele n original vor
prezenta adeverin de la a doua facultate.
n data de 19 septembrie 2016 ora 12, admiterea din sesiunea de toamn se consider
ncheiat. Orice revendicri de drepturi, dup aceast dat, nu mai sunt posibile.
La specializrile la care nu se ocup toate locurile dup cele dou sesiuni de admitere se va
organiza, cu aprobarea conducerii ULBS, o procedur de redistribuire pentru candidaii care
au susinut admitere n sesiunea iulie 2016 la alte specializri.
Actele necesare pentru nscriere:
dosar plic;
cererea tip de nscriere (se completeaz la nscriere);
diploma de bacalaureat n original sau copie legalizat iar pentru absolvenii din 2016
adeverin tip, pe care s se specifice media obinut la bacalaureat i notele la probele
examenului de bacalaureat;
certificatul de natere, fotocopie;
adeverin medical tip, eliberat de cabinetele colare sau teritoriale;
trei fotografii tip buletin de identitate (3 x 4 cm);
copie dup cartea de identitate (fotocopie)
copia legitimaiei de nscriere la prima facultate (unde a depus actele originale),
autentificat de secretariatul facultii, pentru candidaii nscrii la examenul de admitere
la mai multe faculti;
chitana de plat a taxei de admitere sau acte doveditoare pentru cei scutii de la plata
taxei de admitere;
diploma de licen sau diploma echivalent cu aceasta precum i diploma de licen
pentru absolvenii care doresc s urmeze o a doua specializare, n original sau copie
legalizat sau adeverin pentru promoia 2016;
Fia de nscriere ine locul de legitimaie de concurs. Pe baza fiei de nscriere se va face
nscrierea n anul I de studii sau retragerea dosarului de nscriere.

3. Admiterea la studiile universitare de master-concurs de dosare


3.1. Pentru nvmnt universitar de master se organizeaz o sesiune de var i o sesiune de
toamn astfel:
Pentru sesiunea iulie 2016
- nscrierile: 18 - 23 iulie 2016
- comunicare rezultate: 25 iulie 2016
- depunere contestaii 26 iulie 2016
- confirmare / nscrieri n anul I de studii: 26-29 iulie 2016 (termen limit 29 iulie 2016 ora
1200)
- comunicare rezultate finale: 30 iulie 2016
3.2. Pentru sesiunea septembrie 2016
- nscrierile: 5 - 9 septembrie 2016
- comunicare rezultate: 12 septembrie 2016
- depunere contestaii 13 septembrie 2016
- confirmare / nscrieri n anul I de studii: 13 - 16 septembrie 2016 (termen limit 16
septembrie 2016 ora 1200)
- comunicare rezultate finale: 19 septembrie 2016
3.3. Eventualele contestaii vor fi soluionate n termen de 24 de ore de la depunerea acestora.
3.4. Admiterea n nvmntul universitar-masterat se face pe baza unui concurs de dosare, n
ordinea descresctoare a mediilor examenul de licen (sau echivalentul acestuia).
3.5. Criteriul de departajare n caz de egalitate: nota probei de verificare a cunotinelor
fundamentale. n cazul n care n continuare se constat egalitate pentru departajare se va lua
n considerare media examenului de bacalaureat.

123

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 124 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

3.6. Candidaii admii n sesiunea de var pe locurile subvenionate de la bugetul de stat se vor
nscrie n anul I n perioada 26-29 iulie 2016 i vor depune actele n original, altfel vor
pierde locul ctigat prin concurs; candidaii admii pe locurile cu tax se vor nscrie n anul
I, vor semna contractul de studii i vor plti prima tran a taxei colare n perioada 26-29 iulie
2016 (40% din taxa colar anual). nscrierea se realizeaz la secretariat i const n
depunerea actelor n original i completarea fiei tip de nscriere la facultate. Candidaii care
urmeaz cursurile a dou faculti i nu depun actele n original vor prezenta adeverin de la
a doua facultate.
3.7. Candidaii admii n sesiunea de toamn pe locurile subvenionate de la bugetul de stat se vor
nscrie n anul I n perioada 13 - 16 septembrie 2016. Candidaii admii n sesiunea de toamn
pe locurile cu tax se vor nscrie n anul I, vor semna contractul de studii i vor plti prima
tran a taxei colare (40%) n perioada 13 - 16 septembrie 2016. nscrierea se realizeaz la
secretariat i const n depunerea actelor n original, i completarea fiei tip de nscriere la
facultate. Candidaii care urmeaz cursurile a dou faculti i nu depun actele n original vor
prezenta adeverin de la a doua facultate.
3.8. Actele necesare sunt cele pentru admiterea n anul I de studii de licen plus diploma de
absolvire i foaia matricol n original sau adeverin de absolvire din care s rezulte nota
examenului de licen i nota probei de verificare a cunotinelor fundamentale.
3.9. Studenii care au optat pentru o specializare care nu poate fi susinut economic vor fi
redistribuii la specializrile pentru care se organizeaz cursuri pentru anul universitar
2016-2017. Redistribuirea se va face la finalul examenului de admitere, sesiunea de
toamn, i se va anuna n scris la sediul facultii i pe site-ul acesteia

4. Admiterea la studii universitare de licen, nvmnt la distan (ID)-concurs de


dosare
4.1. nscrierile au loc n perioada 18.07.2016 pn n 27.09.2016 la sediul facultii AIAPM
precum i la centrele de nscriere.
4.2. nscrierea n anul I de studii se face n perioada 28-30 septembrie 2016. Candidaii admii vor
semna contractul de studii i vor plti prima tran a taxei colare (40%) n perioada 28 - 30
septembrie 2016. nscrierea se realizeaz la secretariat i const n depunerea actelor n
original, i completarea fiei tip de nscriere la facultate. Nenscrierea n anul I de studii pn
la data de 30 septembrie 2016 va conduce la pierderea locului.
4.3. Departajarea candidailor se va face n mod similar concursului de admitere n anul I de studii,
nvmnt cu frecven.
4.4. Actele necesare sunt cele necesare pentru admiterea n anul I de studii.
dosar plic;
cererea tip de nscriere (se completeaz la nscriere);
diploma de bacalaureat n original sau adeverin tip pentru absolvenii din 2016, pe
care s se specifice media obinut la bacalaureat i notele la probele examenului de
bacalaureat;
certificatul de natere, fotocopie;
adeverin medical tip, eliberat de cabinetele colare sau teritoriale;
trei fotografii tip buletin de identitate;
copie dup cartea de identitate (fotocopie)
copia legitimaiei de nscriere la prima facultate (unde a depus actele originale),
autentificat de secretariatul facultii, pentru candidaii nscrii la examenul de admitere
la mai multe faculti;
chitana de plat a taxei de nscriere sau acte doveditoare pentru cei scutii de la plata
taxei de admitere
adeverin din care s rezulte calitatea de student integralist, pentru studenii care
urmeaz o a doua specializare.
124

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 125 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

diploma de licen sau diploma echivalent cu aceasta precum i diploma de licen


pentru absolvenii care doresc s urmeze o a doua specializare, n original sau copie
legalizat sau adeverin pentru promoia 2016;
candidaii nscrii la doua faculti din ULBS vor prezenta i copia legitimaiei de nscriere
la prima facultate, certificate de secretariatul facultii la care a fcut prima nscriere.
4.5. Candidaii declarai admii sunt nmatriculai numai dac pn la data de 30.09.2016 au achitat
prima rata din taxa de colarizare, reprezentnd 40% din taxa de colarizare i au completat
fia de nscriere n anul I.

5. DISPOZIII FINALE
5.1. Candidaii declarai admii, care nu se nscriu n anul I de studii n termenul prevzut n
calendarul examenului de admitere pierd locul pe care l-au obinut prin concurs. Fia de
nscriere ine locul de legitimaie de concurs. Pe baza fiei de nscriere se va face nscrierea
n anul I de studii sau retragerea dosarului de nscriere
5.2. n urma centralizrii confirmrilor candidailor declarai admii se vor afia listele finale ale
admiterii care vor fi comunicate Rectoratului Universitii Lucian Blaga pentru ntocmirea
deciziilor de nmatriculare.
5.3. Candidailor declarai respini, celor eliminai sau celor care renun la concurs sau la locul
obinut prin concurs li se restituie necondiionat dosarele de concurs, conform legii, fr
perceperea vreunei taxe, n cel mult dou zile lucrtoare de la depunerea cererii de restituire.
5.4. Pentru admiterea la Facultatea de SAIAPM nu se recunosc concursurile de admitere susinute
n alte centre universitare, la alte universiti sau la alte faculti din cadrul ULBS.
5.5. Hotrrile Comisiei Centrale de admitere vor fi puse n practic de Comisia de admitere a
facultii i vor fi urmate de toi candidaii la admitere.

125

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 126 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.11 Anexa 11 Criterii de admitere i condiii speciale-FACULTATEA DE TIINE


ECONOMICE
Aprobat n edina Consiliului Facultii din data de 21.03.2016

1. CONSIDERAII GENERALE
1.1. Concursul de admitere la Facultatea de tiine Economice se desfoar potrivit
Regulamentului de organizare i desfurare a concursului de admitere la programele de studii
ale Universitii Lucian Blaga din Sibiu, pentru anul universitar 2016-2017 (numit n continuare
Regulament de admitere al ULBS), cu elementele specifice definite prin prezentele norme,
aprobate de Consiliul Facultii de tiine Economice.
1.2. Facultatea de tiine Economice organizeaz concurs de admitere pentru fiecare ciclu de
studii universitare, prin concurs, pentru formele de nvmnt licen i master -, n baza
regulamentului de admitere al ULBS i a reglementrilor legale n vigoare, potrivit anexei 11.1.
Pentru ciclul universitar de licen admiterea se organizeaz pe domenii, la programele de studii
autorizate s funcioneze provizoriu sau acreditate n cadrul ULBS, n conformitate cu legislaia
n vigoare. Pentru ciclul de studii universitare de masterat admiterea se realizeaz la programele
de studii legal nfiinate n cadrul ULBS, n conformitate cu legislaia n vigoare.
1.3. Admiterea la Facultatea de tiine Economice se face n ordinea descresctoare a
mediilor generale obinute de candidai astfel:
pe locuri subvenionate de la bugetul de stat (la IF - nvmntul cu Frecven);
pe locuri cu tax (la IF);
pe locuri cu tax (la nvmntul la distan i frecven redus IDIFR).
1.4. Admiterea la Facultatea de tiine Economice, pe locurile cu tax i pe cele subvenionate de
la bugetul de stat, se face pe baz de concurs de dosare, ordinea de admitere stabilindu-se
n funcie de specificul programelor de studii promovate de facultatea noastr la forma de
nvmnt de IF i ID/IFR. Suplimentar, candidaii care se nscriu pentru programele de
studii desfurate n limba englez (Administrarea afacerilor n limba englez program de
licen i Managementul afacerilor n limba englez program de master), vor susine
obligatoriu o prob de competen lingvistic eliminatorie (n limba englez), notat cu
admis/respins.1 Aceast prob de competen lingvistic va fi susinut n data de 23 iulie
2016 orele 14:00 (n sesiunea de admitere iulie 2016) i n data de 10 septembrie 2016 orele
14:00 (n sesiunea de admitere septembrie 2016, dac mai rmn locuri disponibile la aceste
programe de studiu). La aceast prob, se vor recunoate certificatele lingvistice de limb
prezentate n anexa 2 din prezentul regulament.
1.5. Dosarele ntocmite de candidai vor conine urmtoarele documente:
fi de nscriere i declaraie completat de candidat conform modelului Facultii de
tiine Economice (care va fi listat la punctul de nscriere);
diploma de bacalaureat sau echivalent cu aceasta, n original sau n copie legalizat la
notariat; Pentru absolvenii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat n
sesiunea iunie-iulie 2016 sau n sesiunea august septembrie 2016, pot prezenta, n
locul diplomei de bacalaureat, adeverina eliberat de liceu, n care se menioneaz
media general de bacalaureat, mediile obinute n anii de liceu i notele obinute la
probele susinute;
certificatul de natere, n copie legalizat;
carte de identitate, n copie;
adeverin medical tip;
trei fotografii tip buletin de identitate;

Conform Ordinului MENCS nr. 3107 din 27 ianuarie 2016 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii n ciclurile de studii
universitare de licen, de master i doctorat pentru anul universitar 2016-2017, aprut n M.O. nr. 69 din 1 februarie 2016.
1

126

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 127 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

adeverin din care s rezulte calitatea de student la prima specializare (student pe locuri
subvenionate de la bugetul de stat sau student pe locuri cu tax), pentru studenii care
candideaz pentru un al doilea program de studii de licen/master;
diploma de licen sau diploma echivalent cu aceasta precum i diploma de licen
pentru absolvenii care doresc s urmeze o a doua specializare, n original sau copie
legalizat sau adeverin pentru promoia 2016. Pentru absolvenii de programe de
studii oferite de universitile private din ar se solicit, n prealabil, avizul
departamentului juridic din cadrul ULBS, indiferent de forma de colarizare pentru
care candideaz;
chitana de plat a taxei de nscriere pentru organizarea i desfurarea concusului de
admitere, conform hotrrii Senatului Universitii Lucian Blaga din Sibiu (o singur tax
indiferent de numrul opiunilor la admiterea din cadrul facultii);
adeverina de nscriere la prima facultate, certificat de secretariatul facultii la care a
fcut prima nscriere, pentru candidaii nscrii la dou faculti din ULBS i alte
universiti din ar;
certificat de competen lingvistic pentru limba romn eliberat de instituiile abilitate de
MENCS (doar pentru candidaii strini);
dosar plic;
15 plicuri A5 timbrate i autoadresate i alte condiii speciale impuse de domeniu, dup
caz, (doar pentru candidaii la nvmntul la distan i cu frecven redus).
1.6. Candidaii care au fost declarai admii pe locurile subvenionate de la bugetul statului, au
obligaia, ca la confirmarea locului s prezinte, dup caz, diploma de bacalaureat i/sau
diploma de licen, n form original.
1.7. Taxele de nscriere la concursul de admitere, precum i taxele de nmatriculare i taxele de
studii, sunt conform celor aprobate de senatul universitii. De asemenea, Regulamentul de
admitere al ULBS prevede categoriile de candidai scutii de la taxa de nscriere. Totodat,
beneficiaz de reducere a taxei de admitere candidaii care prezint la nscriere, voucher-ul
primit ca urmare a participrii la activitile desfurate de facultate adresate elevilor (perioada
18-22 aprilie 2016, 14 16 mai 2016, etc).
1.8. Admiterea candidailor provenii din Republica Moldova sau pentru cei de etnie rrom se
efectueaz potrivit Regulamentului de admitere al ULBS, pe locurile special alocate de MENCS
instituiei n acest sens.
1.9. Candidaii care au obinut n perioada studiilor liceale distincii (premiile I, II i III,
meniune) la olimpiadele colare internaionale, naionale i concursurile naionale i
internaionale colare recunoscute de MENCS, beneficiaz de dreptul de a ocupa un loc
subvenionat de la buget, fr concurs.

127

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Ediia 1

Pagina 128 din 169


Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

2. PREVEDERI SPECIFICE
A. Admiterea la studii universitare de licen forma de colarizare IF nvmnt cu
Frecven
2.1. Sesiuni de admitere
Pentru forma de colarizare IF licen, concursul de admitere se desfoar n dou sesiuni:
Nr.
Perioada
crt.
sesiunea de var (luna iulie 2016)
18 22 iulie 2016
1.
23 iulie 2016

Program
9:00 15:00
9:00 13:00

2.

23 iulie 2016

14:00

3.

25 iulie 2016

4.

26 29 iulie 2016
30 iulie 2016

5.

1 august 2016

9:00 15:00
9:00 13:00

Activitatea
nscrierea candidailor
Proba de competen lingvistic eliminatorie
(n limba englez) pentru candidaii nscrii la
programele de studii desfurate n limba
englez2
Anunarea rezultatelor pariale (liste Admii Buget,
Admii cu tax, Admii n ateptare), rezolvarea
contestaiilor
Confirmare locuri, pentru candidaii admii pe
locuri bugetare (lista AB), pe locuri cu tax (lista
AT) i candidai admii n ateptare (listele AAB i
AA)
Redistribuirea locurilor rmase neocupate sau
disponibilizate ca urmare a neconfirmrii (glisare)
i afiarea listelor finale AB, AT

sesiunea de toamn (luna septembrie 2016)


pentru eventualele locuri cu tax rmase neocupate n sesiunea iulie 2016
5 - 9 septembrie 2016
9:00 15:00
nscrierea candidailor
1.
10 septembrie 2016
9:00 13:00
14:00
Proba de competen lingvistic eliminatorie
2.
10 septembrie 2016
(n limba englez) pentru candidaii nscrii la
programele de studii desfurate n limba englez
Anunarea rezultatelor pariale (Admii cu tax,
3.
12 septembrie 2016
Admii n ateptare), rezolvarea contestaiilor
13 - 16 septembrie 2016
9:00-15:00
Confirmare locuri, pe locuri cu tax (lista AT) i
4.
17 septembrie 2016
9:00-13:00
candidai admii n ateptare (AA)
5.
19 septembrie 2016
Afiarea listelor finale AB, AT

2.2. Numr de locuri propuse la concurs (bugetate i cu tax)


Nr.
crt.

Domeniul
de licen

Finane
Contabilitate
Management
Administrarea
afacerilor
5. Marketing
1.
2.
3.
4.

Programul de studii universitare de licen


Finane i bnci
Contabilitate i informatic de gestiune
Management
Economia comerului, turismului i serviciilor
Administrarea afacerilor-n limba englez (Business Administration)
Marketing
TOTAL:

Capacitatea de
colarizare
125
75
75
120
50
50
495

Administrarea afacerilor in limba englez program de studii de licen, 3 ani; Managementul afacerilor n limba englez program de studii n limba
englez, 2 ani.
2

128

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 129 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

2.3. Procedura de nscriere

2.3.1. nscrierea candidailor se face la sediul Facultii de tiine Economice, n perioadele


precizate la capitolul 2 punctul 2.1.
2.3.2. Candidaii vor ntocmi un dosar cu documentele specificate la Capitolul 1 punctul 1.5.
2.3.3. Pentru toate domeniile de licen ale profilului economic, pe cererea de nscriere candidaii
vor indica un anumit domeniu de licen (dup caz, o anumit specializare), care
reprezint prima opiune. n continuare, ntr-o ordine dorit de candidat pot fi precizate
opiuni pentru celelalte domenii de licen (dup caz, specializri).
2.3.4. Pentru fiecare opiune se va face precizarea: fr tax, cu tax sau ambele
posibiliti.
2.3.5. Au dreptul de a se nscrie n nvmntul universitar fr susinerea concursului de
admitere pentru ciclul de studii universitare de licen, n cadrul numrului de locuri
alocate, candidaii care ndeplinesc condiiile precizate la capitolul 1 punctul 1.9 (cu exceptia
candidailor care doresc s se nscrie la programele de studiu desfurate n limba englez
acetia trebuie s susin proba de competen lingvistic n limba englez, cu caracter
eliminatoriu). Absolvenii de liceu care se ncadreaz n prevederile paragrafului anterior:
se vor nscrie n perioada stabilit (18 iulie 2016 23 iulie 2016) la sediul facultii
i vor nainta cereri scrise conducerii facultii, care va decide asupra solicitrilor n
baza reglementrilor legale n vigoare;
vor confirma, pn la data de 30 iulie 2016, cu depunerea actelor n original, pentru
a ocupa un loc finanat de la bugetul de stat.
2.4. Clasificarea candidailor
2.4.1. Dup ncheierea nscrierilor, Comisia de admitere procedeaz la clasificarea candidailor
n ordinea descresctoare a mediilor i a opiunilor exprimate n fia de nscriere, n raport
cu numrul de locuri ale specializrilor respective, utilizndu-se sistemul de glisare.
2.4.2. Media general de admitere este egal cu media general a examenului de bacalaureat,
conform Regulamentului de admitere al ULBS i a normelor aprobate de Consiliul Facultii.
2.4.3. n cazul unor medii generale de admitere egale se aplic o procedur de departajare
conform normelor aprobate de Consiliul Facultii, dup urmtorul sistem de departajare:
a. Nota obinut la prima proba scris de la examenul de bacalaureat impus, n funcie de
profilul liceului absolvit.
b. Nota obinut la a doua proba scris de la examenul de bacalaureat impus, n funcie
de profilul liceului absolvit.
Notele de la proba de departajare sunt prezentate n ordinea descresctoare a importanei
n procesul de departajare.
2.4.4. n baza mediilor de admitere i a opiunilor candidailor se ntocmesc urmtoarele liste:
a. lista candidailor admii pe locurile cu subvenie de la bugetul de stat (AB), pe
domenii de licen i specializri, ordonat descresctor dup media general de
admitere;
b. lista candidailor admii pe locuri cu tax (AT), pe domenii de licen i specializri,
ordonat descresctor dup media general de admitere;
c. lista candidailor care sunt n ateptare exclusiv pentru locuri bugetare, care pot
ocupa un loc bugetar n limita locurilor disponibilizate n urma glisrii (AAB),
ordonat descresctor dup media general de admitere pe care se regsesc doar
candidaii care au opiune fr tax.
d. lista candidailor care sunt n ateptare, care pot ocupa un loc bugetar sau cu tax
n limita locurilor disponibilizate (AA), ordonat descresctor dup media general de
admitere pe care se regsesc candidaii care au opiune fr tax i cu tax.
Dac pe ultimul loc al listei AB sau AT, sunt mai muli candidai cu aceeai medie,
acetia se departajeaz fiind declarat admis numai primul candidat astfel clasificat.

129

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 130 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

2.5. Ocuparea locurilor subvenionate de la buget


2.5.1. Candidaii declarai admii pe locurile bugetare (lista AB) trebuie s confirme ocuparea
locului prin depunerea cererii tip de confirmare, n perioada 26 iulie 2016 30 iulie
2016, la secretariatul Facultii de tiine Economice. La confirmare se depune, dac nu
exist la dosarul de admitere, diploma de bacalaureat n original.
2.5.2. Candidaii declarai admii pe locurile cu subvenie de la bugetul de stat, care sunt
deja studeni la alt facultate/specializare, la confirmarea locului, trebuie s prezinte n
scris i opiunea privind specializarea pe care o urmeaz n regim bugetar. Dac
aceast opiune este pentru Facultatea de tiine Economice, atunci acetia depun i
diploma de bacalaureat n original. Dac aceti candidai opteaz pentru regimul cu tax la
Facultatea de tiine Economice, locurile bugetare eliberate rmn n concurs intrnd n
procedura de glisare conform precizrilor din capitolul 2.5. art.6.
2.5.3. Candidaii admii n regim bugetar n sesiunea de var la Facultatea de tiine Economice i
la alt specializare din Universitatea Lucian Blaga din Sibiu sau la alt universitate care
doresc s urmeze n paralel cele dou specializri, trebuie s urmeze procedura prevzut
n paragraful anterior (cap. 2.5., art. 2), referitoare la studenii la a doua facultate.
2.5.4. Candidaii care nu confirm ocuparea locului prin depunerea cererii tip de confirmare
i a diplomei de bacalaureat n original, n perioada 26 30 iulie 2016, cu ultimul termen
30 iulie 2016, orele 13:00, se consider retrai i pierd locul ocupat prin concurs.
2.5.5. Pentru a putea participa la procesul de glisare candidaii menionai n lista candidailor n
ateptare exclusiv pentru locuri bugetare (AAB), trebuie s depun n acelai interval
perioada 26 30 iulie 2016, cu ultimul termen 30 iulie 2016, orele 13:00, cererea tip de
confirmare i s depun la dosar i diploma de bacalaureat n original.
2.5.6. La data de 1 august 2016 Comisia de admitere realizeaz definitivarea listelor
candidailor admii pe locurile cu subvenie de la bugetul de stat (lista AB), printr-o
procedur de glisare. De pe listele iniiale sunt eliminai candidaii care au pierdut sau au
eliberat locul, fiind inclui, pentru completarea locurilor, n ordine descresctoare candidaii
de pe listele AT i AA, care au depus o cerere pentru ocuparea unui loc bugetar sau cu
tax. Dup efectuarea acestor operaiuni, la data de 1 august 2016, se va afia o list
final AB - candidai admii cu subvenie de la buget.
2.5.7. Candidaii declarai admii pe locurile cu subvenie de la bugetul de stat dup
procedura de glisare trebuie s depun o cerere tip pn la o dat care se va preciza
pe listele AB obinute dup realizarea operaiei de glisare. La nscriere se depune, dac
nu exist la dosarul de admitere, diploma de bacalaureat n original.
2.5.8. Toi candidaii admii pe locurile subvenionate de la buget care au dreptul limitat la
subvenie trebuie s declare acest fapt pe fia de nscriere la facultate, menionnd
facultatea la care au beneficiat de o parte a subveniei i numrul de ani.
2.6. Ocuparea locurilor cu tax
2.6.1. Ocuparea locurilor cu tax la cursurile de IF, la toate specializrile, se face n ordinea
descresctoare a mediilor generale de admitere.
2.6.2. Candidaii declarai admii n regim cu tax trebuie:
s achite prima tran (40%) din taxa anual de colarizare, la Casieria
Universitii Lucian Blaga din Sibiu, n perioada 26 30 iulie 2016, cu ultimul
termen 30 iulie 2016, orele 13:00;
s depun o cerere tip de confirmare nsoit de o copie dup chitana care atest
achitarea primei trane din taxa anual de colarizare perioada 26 30 iulie 2016,
cu ultimul termen 30 iulie 2016, orele 13:00, la secretariatul Facultii de tiine
Economice i, dac nu exist la dosarul de admitere, s depun diploma de bacalaureat
n original;
s semneze un Contract de colarizare cu universitatea la secretariatul Facultii
de tiine Economice.
130

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 131 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

2.6.3. Candidaii care nu respect condiiile prevzute la art. 1.6, aliniatul 2 pn la data de
mai sus, se consider retrai din concurs.
2.6.4. Dup efectuarea procedurii de glisare, la data de 1 august 2016 se va afia o list final
AT (candidai admii n regim cu tax).
2.7. Candidaii aflai pe lista de ateptare (AA)
2.7.1. Candidaii aflai pe lista de ateptare exclusiv pentru locuri bugetare (AAB) sau pe lista
celor care pot ocupa un loc bugetar sau cu tax (AA), i care doresc s participe la glisare
(n msura locurilor disponibilizate) trebuie s depun n perioada 26 30 iulie 2016, cu
ultimul termen 30 iulie 2016, orele 13:00, la secretariatul Facultii de tiine Economice
cererea de confirmare. Cu aceast ocazie se depune, dac nu exist la dosarul de
admitere, diploma de bacalaureat n original.
2.7.2. Concomitent cu depunerea cererii de confirmare pentru locurile cu tax, candidaii vor
achita prima tran din taxa de colarizare (perioada 26 30 iulie 2016, cu ultimul
termen 30 iulie 2016, orele 13:00), la Casieria Universitii Lucian Blaga din Sibiu, i
vor semna un Contract de colarizare cu universitatea la secretariatul Facultii de
tiine Economice.
2.7.3. Candidaii aflai pe listele de ateptare (AA) care nu confirm locul, nu depun diploma
de bacalaureat n original i/sau nu achit taxa de colarizare pn la data de 30 iulie
2016 orele 13:00 se consider retrai. Candidaii aflai pe lista de ateptare (AAB) care
nu confirm i nu depun diploma de bacalaureat n original pn la data de 30 iulie
2016 orele 13:00 se consider retrai.
2.7.4. Candidaii aflai pe listele de ateptare (AAB i AA) care ndeplinesc condiiile
prevzute la art. 2.7 aliniatele 1 i 2 vor intra n procedura de glisare care are loc n
data de 1 august 2016.
2.7.5. n urma elaborrii listelor finale din data de 1 august 2016 (AB i AT) candidailor aflai
pe listele de ateptare AA, nscrii conform condiiilor prevzute la art. 1 i art. 2 din
prezentul capitol, care nu vor reui s ocupe un loc cu tax, li se va restitui prima
tran din taxa de colarizare achitat n perioada 26 30 iulie 2016.
B. Admiterea la masterat i studii postuniversitare forma de nvmnt IF
2.8. Sesiunea de admitere
Pentru forma de colarizare IF master, concursul de admitere se desfoar n dou sesiuni:
Nr.
crt.

Perioada

1.

18 22 iulie 2016
23 iulie 2016

2.

23 iulie 2016

3.

25 iulie 2016

4.

26 29 iulie 2016
30 iulie 2016

5.

1 august 2016

Program

Activitatea

sesiunea de var (luna iulie 2016)


9:00 15:00
nscrierea candidailor
9:00 13:00
Proba de competen lingvistic eliminatorie (n
14:00
limba englez) pentru candidaii nscrii la
programele de studii desfurate n limba englez
Anunarea rezultatelor pariale (liste Admii Buget,
Admii cu tax, Admii n ateptare), rezolvarea
contestaiilor
9:00 15:00
Confirmare locuri, pentru candidaii admii pe locuri
9:00 13:00
bugetare (lista AB), pe locuri cu tax (lista AT) i
candidai admii n ateptare (listele AAB i AA)
Redistribuirea locurilor rmase neocupate sau
disponibilizate ca urmare a neconfirmrii (glisare) i
afiarea listelor finale AB, AT

131

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 132 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Perioada

Program

Activitatea

sesiunea de toamn (luna septembrie 2016)


pentru eventualele locuri cu tax rmase neocupate n sesiunea iulie 2016
5-9 septembrie 2016
9:00 15:00
nscrierea candidailor
10 septembrie 2016
9:00 13:00
Proba de competen lingvistic eliminatorie (n
10 septembrie 2016
14:00
limba englez) pentru candidaii nscrii la
programele de studii desfurate n limba englez
Anunarea rezultatelor pariale (Admii cu tax,
12 septembrie 2016
Admii n ateptare), rezolvarea contestaiilor
13-16 septembrie 2016
9:00-15:00
Confirmare locuri, pe locuri cu tax (lista AT) i
17 septembrie 2016
9:00-13:00
candidai admii n ateptare (AA)
19 septembrie 2016
Afiarea listelor finale AB, AT

2.9. Numr de locuri propuse la concurs (bugetare i cu tax)


Nr.
crt.

Domeniul
de master
Administrarea
1.
afacerilor
2. Finane
3. Contabilitate
4. Management

Capacitatea de
colarizare
Administrarea afacerilor n turism i servicii
60
Strategii i politici de management i marketing ale firmei
60
Management financiar i bancar internaional
60
Expertiz contabil i audit
50
Managementul afacerilor-n limba englez (Business Management)
50
Management educaional
50
Total
330
Programul de studii universitare de master

2.10. Procedura de nscriere


2.10.1. Pentru studiile de masterat, candidaii trebuie s dein diplom de licen/adeverin de
absolvire pentru promoia 2016 eliberat de instituii de nvmnt superior (de stat sau
particulare) acreditate de MENCS, pentru programe de studii autorizate sau acreditate de
ARACIS. Pentru absolvenii de programe de studii oferite de universitile private din
ar se solicit, n prealabil, avizul departamentului juridic din cadrul ULBS, indiferent
de forma de colarizare pentru care candideaz;
2.10.2. Candidaii vor ntocmi un dosar cu documentele specificate la Capitolul 1 punctul 5.
2.10.3. Pentru toate specializrile aferente studiilor universitare de masterat, pe cererea de
nscriere candidaii vor indica o prim opiune/specializare. n continuare, ntr-o
ordine dorit de candidat pot fi precizate opiuni pentru celelalte specializri.
2.10.4. Pentru fiecare opiune se va face precizarea: fr tax, cu tax sau ambele
posibiliti.
2.11. Clasificarea candidailor
2.11.1. Clasificarea candidailor se face n ordinea descresctoare a mediilor de admitere i
opiunilor candidailor n limita locurilor subvenionate de la bugetul statului i/sau cu tax.
2.11.2. Media general de admitere este egal cu media general a examenului de licen,
conform Regulamentului de admitere al ULBS i a normelor aprobate de Consiliul Facultii.
2.11.3. n cazul n care vor fi dou sau mai multe medii de admitere de aceeai valoare se va trece
la departajare n funcie urmtoarele criterii:
a) Nota obinut de candidat la susinerea public a lucrrii de licen;
b) Media obinut de candidat la exemenul de bacalaureat;
2.11.4. Criteriile de departajare sunt prezentate n ordinea descresctoare a importanei n procesul
de selecie.
2.11.5. n baza mediilor de admitere i a opiunilor candidailor se ntocmesc urmtoarele liste:
a) lista candidailor admii pe locurile cu subvenie de la bugetul de stat (AB), pe
domenii i specializri, ordonat descresctor dup media general de admitere;
132

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 133 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

b) lista candidailor admii pe locuri cu tax (AT), pe domenii i specializri,


ordonat descresctor dup media general de admitere;
c) lista candidailor care sunt n ateptare exclusiv pentru locuri bugetare, care
pot ocupa un loc bugetar n limita locurilor disponibilizate n urma glisrii
(AAB), ordonat descresctor dup media general de admitere pe care se
regsesc doar candidaii care au opiune fr tax.
d) lista candidailor care sunt n ateptare, care pot ocupa un loc bugetar sau cu
tax n limita locurilor disponibilizate (AA), ordonat descresctor dup media
general de admitere pe care se regsesc candidaii care au opiune fr tax i
cu tax.
2.11.6. Candidaii declarai admii pe locurile bugetare (lista AB) trebuie s confirme
ocuparea locului prin depunerea cererii tip de confirmare, n perioada 26 - 30 iulie
2016, la secretariatul Facultii de tiine Economice. La confirmare se depune, dac nu
exist la dosarul de admitere, diploma de bacalaureat n original.
2.11.7. Candidaii care nu confirm locul pn la data de mai sus, se consider retrai i
pierd locul ocupat prin concurs.
2.11.8. Candidaii declarai admii n regim cu tax (lista AT) trebuie s confirme ocuparea
locului prin depunerea cererii tip de confirmare, n perioada 26 30 iulie 2016, la
secretariatul Facultii de tiine Economice. La confirmare se depune, dac nu exist
la dosarul de admitere, diploma de bacalaureat n original.
2.11.9. n aceeai perioad toi candidaii admii n regimul cu tax trebuie s semneze un Contract
de colarizare cu universitatea i s achite prima tran din taxa anual de colarizare.
2.11.10. Candidaii care nu depun cererea de confirmare a locului i/sau nu achit taxa de
colarizare, pn la data de mai sus, se consider retrai i pierd locul cu tax ocupat
prin concurs.
2.11.11. Candidaii aflai pe listele de ateptare (AAB i AA), trebuie s confirme ocuparea
locului prin depunerea cererii tip de confirmare, n perioada 26 - 30 iulie 2016, la
secretariatul Facultii de tiine Economice. La confirmare se depune, dac nu exist
la dosarul de admitere, diploma de bacalaureat n original.
2.11.12. Concomitent cu depunerea cererii de confirmare, pentru locurile cu tax, se va ncheia
Contractul de colarizare i se va achita prima tran din taxa de colarizare.
2.11.13. Candidaii aflai pe lista de ateptare (AAB) care nu confirm i nu depun diploma de
bacalaureat n original pn la data de 30 iulie 2016 orele 13:00 se consider retrai.
2.11.14. Candidaii aflai pe listele de ateptare (AAB i AA) care ndeplinesc condiiile
prevzute de prezentul Regulament vor intra n procedura de glisare care are loc n
data de 1 August 2016.
2.11.15. n urma elaborrii listelor finale din data de 1 august 2016 (AB i AT) candidailor
aflai pe listele de ateptare AA, nscrii conform condiiilor prevzute n prezentul
capitol, care nu vor reui s ocupe un loc cu tax, li se va restitui prima tran din
taxa de colarizare achitat n perioada 26 30 iulie 2016.

133

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Ediia 1

Pagina 134 din 169


Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

C. Admiterea la studii de licen forma de nvmnt la distan (ID)


2.12. Sesiuni de admitere
Pentru forma de colarizare ID licen, sesiunea se desfoar n perioada:
Nr.
crt.
1.

Perioada

Program

02 mai 16 septembrie 2016

9.00-15.00

2.

19 septembrie 2016

9.00-15.00

3.
4.

20 29 septembrie 2016
30 septembrie 2016

9.00-15.00
-

Activitatea
nscrierea candidailor
Anunarea rezultatelor pariale;
Primirea i rezolvarea contestaiilor;
Confirmare locuri
Afiarea listelor finale

2.13. Numr de locuri scoase la concurs (cu tax)


Nr.
crt.

Domeniul
de licen

2.

Administrarea
afacerilor
Finane

3.

Contabilitate

4.
5.

Management
Marketing

1.

Programul de studii universitare de licen

Capacitatea de
colarizare

Economia comerului turismului i serviciilor

120

Finane i bnci
Contabilitate
i informatic de gestiune
Management
Marketing
Total

120
100
100
100
540

2.14. Procedura de nscriere


2.14.1. nscrierea candidailor se face la sediul Facultii de tiine Economice, Calea Dumbrvii
nr. 17, 550324, Sibiu, Romnia, n perioadele precizate la capitolul 2 punctul 2.12.
2.14.2. Candidaii vor ntocmi un dosar cu documentele specificate la Capitolul 1 punctul 1.5.
2.14.3. Pentru toate domeniile de licen ale profilului economic, pe cererea de nscriere
candidaii vor indica un anumit domeniu de licen (dup caz, o anumit
specializare), care reprezint prima opiune. n continuare, ntr-o ordine dorit de
candidat pot fi precizate opiuni pentru celelalte domenii de licen (dup caz,
specializri).
2.15. Clasificarea candidailor
2.15.1. Dup ncheierea concursului, Comisia de admitere procedeaz la clasificarea
candidailor n ordinea descresctoare a mediilor i a opiunilor exprimate n fia de
nscriere, n raport cu numrul de locuri ale specializrilor respective, pe locaii de
colarizare, utilizndu-se sistemul de glisare.
2.15.2. Media general de admitere este egal cu media general a examenului de
bacalaureat, conform Regulamentului de admitere al ULBS i a normelor aprobate de
Consiliul Facultii.
2.15.3. n cazul unor medii generale de admitere egale se aplic o procedur de departajare
conform normelor aprobate de Consiliul Facultii, dup urmtorul sistem de departajare:
a. Nota obinut la prima proba scris de la examenul de bacalaureat impus, n funcie de
profilul liceului absolvit.
b. Nota obinut la a doua proba scris de la examenul de bacalaureat impus, n funcie
de profilul liceului absolvit.
2.15.4. Notele de la proba de departajare sunt prezentate n ordinea descresctoare a importanei
n procesul de departajare.

134

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Ediia 1

Pagina 135 din 169


Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

D. Admiterea la masterat i studii postuniversitare forma de nvmnt IFR


2.16. Sesiuni de admitere
Pentru forma de colarizare IFR master, sesiunea se desfoar n perioada:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Perioada

Program

Activitatea

02 mai 16 septembrie 2016


19 septembrie 2016

9.00-15.00
9.00-15.00

20 29 septembrie 2016
30 septembrie 2016

9.00-15.00
-

nscrierea candidailor
Anunarea rezultatelor pariale; Primirea
i rezolvarea contestaiilor;
Confirmare locuri
Afiarea listelor finale

2.17. Numr de locuri scoase la concurs (cu tax)


Nr.
crt.

Domeniul
de master

1.

Administrarea
afacerilor

2.
3.

Contabilitate
Management

Programul de studii universitare de master

Administrarea afacerilor n turism i servicii


Strategii i politici de management i marketing ale
firmei
Expertiz contabil i audit
Managementul afacerilor
Total

Capacitatea de
colarizare

40
40
50
50
180

2.18. Procedura de nscriere


2.18.1. Pentru studiile de masterat, candidaii trebuie s dein diplom de licen/adeverin de
absolvire pentru promoia 2016 eliberat de instituii de nvmnt superior (de stat sau
particulare) acreditate de MENCS, pentru programe de studii autorizate sau acreditate de
ARACIS.
2.18.2. Candidaii vor ntocmi un dosar cu documentele specificate la Capitolul 1 punctul 5.
2.19. Clasificarea candidailor
2.19.1. Dup ncheierea concursului, Comisia de admitere procedeaz la clasificarea
candidailor n ordinea descresctoare a mediilor i a opiunilor exprimate n fia de
nscriere, n raport cu numrul de locuri ale specializrilor respective, pe locaii de
colarizare, utilizndu-se sistemul de glisare.
2.19.2. Media general de admitere este egal cu media general a examenului de licen,
conform Regulamentului de admitere al ULBS i a normelor aprobate de Consiliul Facultii.
2.19.3. n cazul n care vor fi dou sau mai multe medii de admitere de aceeai valoare se va
trece la departajare n funcie de urmtoarele criterii:
a) Nota obinut de candidat la susinerea public a lucrrii de licen;
b) Media obinut de candidat la exemenul de bacalaureat;
2.19.4. Criteriile de departajare sunt prezentate n ordinea descresctoare a importanei n procesul
de selecie.
3. DISPOZIII FINALE
3.1. Pentru admiterea la Facultatea de tiine Economice nu se recunosc concursurile de admitere
susinute n alte centre universitare, la alte universiti sau la alte faculti din cadrul ULBS.
3.2. Efectivul minim pentru o formaie de studiu pe fiecare specializare pentru studiile universitare
de licen este de 30 de studeni, iar pentru studiile universitare de master este de 20 de
studeni. n situaia n care la finalizarea sesiunii de toamn la anumite specializri nu vor exista
efectivele minime, Comisia de admitere va proceda la redistribuirea candidailor declarai
admii, n funcie de opiunile exprimate de acetia, la alte specializri la care s-au constituit
135

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 136 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

formaiile minime. Pentru redistribuire media de admitere trebuie s se ncadreze ntre minimul
i maximul mediei la respectiva specializare.
3.3. Eventualele suplimentri de locuri bugetare pentru studii de licen i master sau eliberri de
locuri bugetare prin retragerea candidailor la nvmntul cu frecven primite de Facultatea
de tiine Economice dup datele de afiare a listelor finale pe cele dou sesiuni (iulie respectiv
septembrie) vor fi distribuite pe specializri de ctre comisia de admitere a Facultii de tiine
Economice. Ulterior, pe baza acestor distribuiri, Comisia de admitere va proceda la glisarea
candidailor declarai admii cu tax i care au confirmat locul de pe locuri cu tax pe locuri
bugetare n cadrul specializrii.
3.4. Comisia de Admitere a Facultii de tiine Economice cu aprobarea Comisiei Centrale de
Admitere poate modifica graficul de desfurare a admiterii (ex. prelungirea perioadei de
nscriere), anunnd public modificrile efectuate.

136

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 137 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.11.1 Anexa 11.1 Oferta educaional a Facultii de tiine Economice n anul universitar
2016-2017
Nr. crt.

Domeniul

1.

Administrarea afacerilor

2.
3.
4.
5.

Contabilitate
Finane
Management
Marketing

1.

Administrarea afacerilor

2.
3.

Contabilitate
Finane

4.

Management

1.
2.
3.
4.
5.

Administrarea afacerilor
Contabilitate
Finane
Management
Marketing

1.

Administrarea afacerilor

2.
3.

Contabilitate
Management

Specializarea
IF
Studii de licen
Economia comerului turismului i serviciilor
Administrarea afacerilor n limba englez (Business Administration)
Contabilitate i informatic de gestiune
Finane i bnci
Management
Marketing
Studii de master
Administrarea afacerilor n turism i servicii
Strategii i politici de management i marketing ale firmei
Expertiz contabil i audit
Management financiar i bancar internaional
Managementul afacerilor - n limba englez (Business Management)
Management educaional
IDIFR
Studii de licen
Economia comerului turismului i serviciilor
Contabilitate i informatic de gestiune
Finane i bnci
Management
Marketing
Studii de master
Administrarea afacerilor n turism i servicii
Strategii i politici de management i marketing ale firmei
Expertiz contabil i audit
Managementul afacerilor

137

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 138 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.11.2 Anexa 11.2 - Date privind candidatul


Datele solicitate de ctre secretariatul de admitere pentru fiecare candidat nscris la
concursul de admitere la Facultatea de tiine Economice (Extras din Ordinul Ministrului Educaiei,
Cercetrii, Tineretului i Sportului nr. 3313/23.02.2012 (ANEXA Nr. 11.1. Datele care se solicit
tuturor candidailor la admitere de ctre instituiile de nvmnt superior (pentru toate ciclurile de
studii universitare) Date privind candidatul).
Nr.
Cmpuri
Subcmpuri
Observaii
crt.
Seciunea I.1 - Date personale ale candidatului1 cu cetenie romn/strin
Numele de familie la natere (din
1.
certificatul de natere)
Numele de familie actual (dup
cstorie, nfiere, modificare la cerere,
2.
dac este cazul, conform actului
doveditor)
3. Prenumele
4. Iniialele tatlui/mamei2
5. CNP3
Anul
6. Data naterii
Luna
Ziua
ara de origine
7. Locul naterii
Judeul/(ara4)
Localitatea
8. Sexul
F/M
Cstorit ()
9. Starea civil5
Necstorit ()
Divorat ()/Vduv ()
Orfan (de un printe sau de ambii prini)/Provenit
10. Starea social6 special
din case de copii/Provenit din familie
monoparental
Romna, cu domiciliul n Romnia/n strintate
11. Cetenia
Alte cetenii
Cetenie anterioar, dac este cazul
12. Etnia7
ara
Judeul8/(ara9)
13. Domiciliul stabil
Oraul/Comuna/Satul
Adresa (strad, numr, bloc, scar, etaj,
apartament, sector) 10
Seria
Numrul
Actul de identitate/Documentul de
14.
Eliberat
cltorie11
Data eliberrii
Perioada de valabilitate
15. Alte date personale ale candidatului
Telefon, adresa de e-mail
Candidat care se ncadreaz n categoria Se bifeaz numai de persoanele aflate n aceast
16.
persoanelor cu dizabiliti
situaie, pe baz de documente.
Seciunea I.3.a - Date privind pregtirea anterioar a candidatului12 (absolvent de liceu)
Instituia unde a absolvit
Studiile preuniversitare absolvite, nivel
1.
ara
liceu
Localitatea
138

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 139 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Nr.
crt.

Cmpuri

Subcmpuri

Observaii

Judeul
Profilul/Domeniul
Durata studiilor
Anul absolvirii
Forma de nvmnt (zi/seral/FR/ID)
Tipul (diplom de bacalaureat sau echivalent,
pentru candidatul care a absolvit studii anterioare
n strintate)
Seria
Numrul
2 Datele de identificare ale diplomei
Emis de
Anul emiterii
Numrul foii matricole care nsoete actul de
studii
Recunoaterea diplomei prezentate (Direcia
general relaii internaionale i europene acorduri bilaterale/Direcia general nvmnt
superior i Centrul Naional de Recunoatere i
Alte observaii (pentru cazurile n care
Echivalare a Diplomelor din Ministerul Educaiei
3. candidatul a absolvit studii anterioare n
Naionale i Cercetrii tiinifice) Nr./Seria actului
strintate)
de recunoatere/echivalare (eliberat de Direcia
general relaii internaionale i europene/Direcia
general nvmnt superior i Centrul Naional
de Recunoatere i Echivalare a Diplomelor)13
Seciunea I.3.b - Date privind pregtirea anterioar a candidatului14 (absolvent de ciclu de nvmnt
universitar)
ara
Localitatea
Judeul
Denumirea instituiei de nvmnt superior
1. Studiile universitare absolvite
Facultatea
Domeniul/Profilul
Programul de studii/Specializarea
Titlul obinut
Forma de nvmnt (zi/FR/ID/seral)
Forma de finanare a studiilor (buget/tax)
Durata studiilor (numr de ani sau numr de
semestre, dup caz)
Anul absolvirii
Tipul - denumirea (diplom/diplom de
licen/echivalent/diplom de master)
Seria
Numrul
2. Datele de identificare ale actului de studii
Emitentul
Anul emiterii
Supliment diplom/Foaia matricol care nsoete
actul de studii
Vizarea/Recunoaterea diplomei prezentate
(Direcia general relaii internaionale i
3. Alte observaii
europene - acorduri bilaterale/Direcia general
nvmnt superior i Centrul Naional de
139

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 140 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Nr.
crt.

Cmpuri

Subcmpuri

Observaii

Recunoatere i Echivalare a Diplomelor)


Nr./Seria actului de recunoatere/echivalare
(eliberat de Direcia general relaii internaionale
i europene/Direcia general nvmnt superior
i Centrul Naional de Recunoatere i Echivalare
a Diplomelor)15
La nscriere sau la modificarea datelor personale (dup caz).
Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparental).
3 Sau alt cod de identificare personal, pentru candidaii strini.
4 Numai pentru candidaii strini.
5 Poate s nu fie declarat.
6 Se aplic doar candidailor cu o situaie social special.
7 Numai pentru candidaii romni (poate s nu fie declarat).
8 Numai pentru candidaii romni.
9 Numai pentru candidaii strini.
10 Se solicit i pentru studenii strini.
11 Documentul de cltorie - numai pentru candidaii strini (act de identitate pentru cetenii UE/SEE sau paaport pentru
studenii strini cu alt cetenie dect UE/SEE).
12 Pentru candidatul strin care vrea sa studieze n Romnia se va considera numai documentul care atest
recunoaterea/echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de direcia de specialitate din cadrul Ministerului
Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice, care permit nscrierea n nvmntul superior.
13 Aplicabil pentru candidaii romni care au finalizat studiile anterioare n strintate sau pentru candidaii strini.
14 Se aplic i pentru candidaii strini.
15 Idem 13. NOT: Numerotarea seciunilor I.1 i I.3 corespunde celei care va fi utilizat n Registrul matricol unic.
Seciunea I.3.b se aplic i pentru nscrierea la studiile universitare de master i/sau doctorat.
1
2

140

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 141 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.12 Anexa 12-Criterii de admitere i condiii speciale-COALA DOCTORAL


Aprobat n edina Consiliului de Administraie al ULBS din data de 15.02.2016

1. Consideraii generale
Art. 1.
Prezentele criterii de organizare i desfurare a concursului de admitere pentru anul
universitar 2016-2017 la studii universitare de doctorat la Instituia Organizatoare de Studii
Universitare de Doctorat (IOSUD) - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu au fost elaborate
n conformitate cu urmtoarele acte normative i reglementri:
a). Legea Educaiei Naionale nr. 1 din 2011 publicat n Monitorul Oficial nr. 18 din 10
ianuarie 2011 i intrat n vigoare la 09.02.2011, cu completrile i modificrile n
vigoare;
b). Codul Studiilor Universitare de Doctorat (denumit n continuare Codul), aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 681 / 29 iunie 2011;
c). Carta Universitii Lucian Blaga din Sibiu;
d). Regulamentul de organizare i desfurare a studiilor universitare de doctorat n
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu;
e). Regulament de organizare i desfurare a concursului de admitere la programele de
studii ale Universitii Lucian Blaga din Sibiu, pentru anul universitar 2016-2017.
Terminologie i definiii (n conformitate cu Codul Studiilor Universitare de Doctorat):
a). Studiile universitare de doctorat (denumite n continuare doctorat) reprezint cel de-al
treilea ciclu al studiilor universitare oferite n Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, a
crui finalitate const n dezvoltarea resursei umane competente n realizarea cercetrii
tiinifice, capabile de inserie pe piaa muncii nalt calificate. Ele constau n formarea,
prin cercetare, pentru cercetare-dezvoltare i inovare i constituie o experien
profesional de cercetare, finalizat, dup susinerea tezei de doctorat, prin acordarea
titlului de doctor. Studiile universitare de doctorat permit dobndirea unei calificri de
nivelul 8 din Cadrul european al calificrilor pentru nvare pe tot parcursul vieii (EQF)
i din Cadrul Naional al Calificrilor din nvmntul Superior (CNCIS).
b). Student doctorand (denumit n continuare doctorand)-studentul nmatriculat n programul
de studii universitare de doctorand;
c). Conductor de doctorat-cadrul didactic sau cercettorul, cu experien n domeniul
cercetrii tiinifice, care coordoneaz activitatea doctorandului n urma dobndirii
acestui drept n conformitate cu prevederile art. 166 din Legea educaiei naionale nr.
1/2011;
d). Program de studii universitare de doctorat, denumit n continuare programul de doctorattotalitatea activitilor n care este implicat doctorandul, relevante din punctul de vedere
al studiilor universitare de doctorat;
e). Institutul de Studii Universitare de Doctorat al Universitii Lucian Blaga din Sibiu,
denumit n continuare ISUD-o structur organizatoric i administrativ constituit n
cadrul Universitii Lucian Blaga din Sibiu, responsabil cu organizarea programelor
universitare de doctorat;
f). coala doctoral-o structur organizatoric i administrativ constituit n cadrul ISUD
i care ofer sprijinul necesar pentru desfurarea studiilor de doctorat ntr-o anumit
disciplin sau tematic disciplinar ori interdisciplinar.
2. Cerine privind admiterea la studiile universitare de doctorat
Art. 3. Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizeaz pe baz de
competiie, n domeniile de studii universitare de doctorat aprobate n cadrul acestora, n
conformitate cu prevederile Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr. 681/2011, i a Regulamentul de organizare i desfurare a studiilor universitare de
doctorat n Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.
141

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 142 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Art. 4. La admiterea n ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolveni cu


diplom de licen sau echivalent ai studiilor universitare de lung durat organizate conform Legii
nr. 84/1995, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i absolveni cu diplom de master
ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare, precum i absolvenii studiilor efectuate n strintate i recunoscute de ctre
direcia de specialitate din cadrul MENCS ca fiind cel puin studii universitare de master. Programele
de studii universitare absolvite de ctre candidat trebuie s fie acreditate sau autorizate s
funcioneze provizoriu, conform legii.
Art. 5. Studiile universitare de doctorat, la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, se
desfoar la forma de nvmnt cu frecven i la forma de nvmnt cu frecven redus.
Art. 6. Studiile universitare de doctorat, la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, sunt
finanate de la bugetul de stat i n regim cu tax din sursele proprii ale doctorandului, respectiv din
burse acordate de persoane fizice sau juridice. Un candidat declarat admis poate beneficia de
finanare prin granturi de studii pentru un singur program de doctorat.
Art. 7. Cetenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparinnd Spaiului
Economic European i ai Confederaiei Elveiene au acces la studiile universitare de doctorat n
aceleai condiii cu cele prevzute de actele normative pentru cetenii romni, inclusiv n ceea ce
privete taxele (taxa pentru concursul de admitere, taxa de studiu, taxa de susinere a tezei de
doctorat).
Art. 8. La concursul de admitere pot participa, n condiiile prevzute de lege pentru cetenii
romni, exclusiv taxa de colarizare, i ceteni ai altor state dect cele precizate la art. 7.
Art. 9. Medicii rezideni au dreptul de a se nscrie n perioada rezideniatului ntr-un program
de doctorat i de a avea, astfel, simultan, statutul de asistent de cercetare sau asistent universitar
pe perioad determinat, fiind retribuii pentru ambele activiti, conform legii.
Art. 10. Recunoaterea actelor de studii efectuate n alte state dect Romnia, inclusiv ale
cetenilor din statele aparinnd Uniunii Europene, Spaiului Economic European, ai Confederaiei
Elveiene este de competena direciei de specialitate din cadrul Ministerul Educaiei Naionale i
Cercetrii tiinifice, nainte de nscrierea candidailor la concursul de admitere, fiecare candidat
avnd obligaia de a prezenta, la nscrierea la concurs, atestatul de recunoatere a studiilor.
Art. 11. La admiterea la studii universitare de doctorat n limba romn, cetenii strini au
obligaia s prezinte un certificat de competen pentru limba romn eliberat de ctre instituii
abilitate de ctre Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice.
Art. 12. Candidaii care au diplom de doctor, pot urma un al doilea program de studii
universitare de doctorat din alte surse sau fr tax, dac sunt satisfcute cerinele admiterii, astfel:
a. dac primul program a fost urmat cu finanare de la bugetul de stat, cel de-al doilea
program va fi din alte surse;
b. dac primul program a fost urmat din alte surse, cel de-al doilea program poate fi urmat
cu finanare de la bugetul de stat sau din alte surse.
Art. 13. Candidaii care au beneficiat total sau parial de finanare de la bugetul de stat pentru
studiile universitare de doctorat au obligaia s declare acest lucru la nscriere. Un candidat admis
poate beneficia de o singur finanare de la bugetul de stat pentru o durat normal de studii a
studiilor universitare de doctorat.
3. Concursul de admitere
Art. 14. Organizarea i desfurarea concursului de admitere sunt de competena Comisiei
Centrale de admitere a ULBS i a CSUD care rspund pentru buna desfurare a concursului de
admitere, n condiiile respectrii normelor de calitate, de etic universitar i a legislaiei n vigoare.
Art. 15. Pentru anul universitar 2016-2017, numrul granturilor doctorale se stabilete prin
hotrre a Guvernului i se repartizeaz IOSUD prin ordin al ministrului Educaiei Naionale i
Cercetrii tiinifice. IOSUD - ULBS repartizeaz granturile doctorale prin competiie, pe domeniile
de doctorat acreditate din universitate, pe baza urmtoarelor criterii:
- numrul de conductori de doctorat activi din fiecare domeniu;

142

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 143 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

numrul de doctoranzi aflai n diverse stadii ale studiilor de doctorat pentru fiecare
conductor de doctorat al domeniului, cu respectarea art. 27, al (3) din HG 681/2011;
- activitile derulate n cadrul domeniului de doctorat, performana doctoranzilor, din punct
de vedere tiinific i al inseriei pe piaa muncii nalt calificate;
- fezabilitatea propunerii conductorului de doctorat privind derularea activitii doctorale,
integrarea n proiecte de cercetare i vizibilitatea rezultatelor cercetrii.
Art. 16. (1). Cu ocazia nscrierii concursul de admitere, candidatul la studiile universitare de
doctorat i alege un conductor de doctorat, dintre acei conductori de doctorat ai Universitii
Lucian Blaga din Sibiu care ofer locuri de student-doctorand pentru acel concurs de admitere, i
concureaz pentru ocuparea unui loc al conductorului respectiv. n cazul reuitei, acel conductor
de doctorat va coordona studiile universitare de doctorat ale candidatului respectiv n cadrul colii
doctorale n care conductorul de doctorat este titular.
(2) nscrierea pentru conducerea de doctorat simultan la doi conductori de doctorat din
ULBS nu este posibil.
Art. 17. Ierarhizarea candidailor pe conductori de doctorat i pe granturi doctorale se face
n funcie de media de la examenul de specialitate.
Art. 18. Admiterea la studii universitare de doctorat se va desfura n anul universitar 20162017 dup calendarul din Anexa 12.1.
Art. 19. Pentru nscrierea la concursul de admitere candidaii vor depune la Biroul de Studii
Doctorale actele precizate n Anexa 12.2.
Art. 20. Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se organizeaz ntr-o
manier unitar i cuprinde:
a. un examen de competen lingvistic, la una dintre limbile de circulaie internaional
(englez, francez, german), evaluat cu calificativul Admis/Respins. Tematica de concurs
i bibliografia pentru proba de competen lingvistic sunt prezentate n Anexa 12.3. Pentru
candidaii care au obinut n ultimii doi ani calendaristici un certificat de competen lingvistic
cu recunoatere internaional (Anexa 12.3), examenul de competen lingvistic se
echivaleaz. Pentru echivalare, copiile legalizate ale certificatelor vor fi avizate de ctre
departamentele de specialitate i vor fi prezentate la nscriere. Se recunosc, de asemenea,
programele complete de licen i de masterat studiate integral n limbile englez, francez
sau german la programe acreditate. Dovada parcurgerii acestora trebuie s fie nscris pe
diploma de licen i pe cea de master i n suplimentul la diplom.
b. un examen de specialitate ce const ntr-un interviu al comisiei de admitere cu candidatul
pe baza proiectului de cercetare doctoral elaborat n conformitate cu cerinele din Anexa
12.4; proiectul de cercetare va fi evaluat pe baza criteriilor din Anexa 12.5.
c. pentru domeniul Teologie, n cazul candidailor la un conductor de teologie ortodox se
verific la examinare i cunotinele de Teologie Dogmatic Ortodox, conform programei
de admitere. Pentru nscrierea la concursul de admitere la doctorat, domeniul Teologie,
media minim este de 8,51 i se calculeaz n felul urmtor: 70% din media ciclului de licen
[(1+2+3+4+media de licen) : 5] + 30% din media ciclului de master [(1+2+media disertaiei)
: 3].
Art. 21. a) Examenul de specialitate se va desfura prin competiie pe domenii, comisia fiind
reprezentat de conductorii de doctorat din domeniul respectiv;
b). Pentru ca examenul s se poat desfura este necesar s fie ndeplinit condiia de
majoritate simpl a membrilor comisiei, dar nu mai puin de trei membri. n cazul n care aceast
condiie nu poate fi ndeplinit, Consiliul de administraie poate propune ali membri, chiar dac nu
sunt conductori de doctorat;
c) Data de desfurare a examenului de specialitate este cea stabilit n calendarul admiterii
(Anexa 12.1). Dac din motive bine ntemeiate Comisia nu se poate reuni la aceast dat,
preedintele Comisiei va comunica Biroului Doctorate data de desfurare agreat de ctre toi
membrii Comisiei.
-

143

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 144 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

d) Preedinii de comisii vor comunica Biroului de Doctorate locul i ora de desfurare a


examenului de specialitate.
Art. 22. a) Dup evaluarea probelor (fcut pe baza criteriilor de evaluare stabilite), comisia
de admitere nominalizeaz, pe baza criteriilor de selecie stabilite, candidatul care urmeaz s ocupe
locul de student-doctorand scos la concurs, prin completarea Anexei 12.6.
b) Locurile cu burs (pentru doctoranzii la forma de nvmnt cu frecven) i respectiv cele
bugetate fr burs (pentru doctoranzii la forma de nvmnt cu frecven redus) vor fi repartizate
candidailor care au obinut notele cele mai bune. La repartizarea locurilor cu burs se va avea n
vedere i integrarea viitorului doctorand n activitile didactice i tiinifice ale departamentului de
care aparine, conductorul de doctorat fiind direct rspunztor pentru aceast activitate.
4. NMATRICULAREA DOCTORANZILOR
Art. 23. Candidaii confirm ocuparea locurilor prin plata taxei de nmatriculare i prin
completarea unei fie de nmatriculare pn la o dat limit comunicat de Biroul de Studii Doctorale.
(2) Candidaii admii pe locuri cu tax, listai ca nmatriculabili, vor confirma ocuparea locului
prin prezentarea la Biroul de Studii Doctorale, n perioada anunat pentru desfurarea
confirmrilor, a chitanei prin care se dovedete achitarea taxei de colarizare pentru cel puin prima
tran. Taxa de studii se pltete la casieria universitii.
(3) Candidaii care nu confirm ocuparea locurilor n cursul perioadei anunate pentru
desfurarea confirmrilor pierd dreptul de nmatriculare, iar locurile bugetate rmase neocupate
vor fi ocupate prin glisarea candidailor care au confirmat ocuparea locurilor cu tax, n ordinea
descresctoare a mediilor notelor obinute la probele de concurs.
Art. 24. (1) Pentru nmatriculare n anul I la studiile universitare de doctorat, candidaii care
au confirmat ocuparea locului:
a) Vor completa contractul de studii n 3 exemplare i l vor depune Biroul de Studii Doctorale
semnat olograf de dnii, de conductorul de doctorat i de directorul colii doctorale de care vor
aparine. Textul contractului se poate gsi pe pagina http://doctorate.ulbsibiu.ro, seciunea
Documente.
b) Vor ntocmi, mpreun cu conductorul, planul studiilor universitare de doctorat n 3
exemplare semnate olograf. Planul studiilor universitare de doctorat se aprob de ctre Consiliul
colii doctorale. Planul individual de studii universitare de doctorat aprobat se depune la Biroul de
Studii Doctorale n termen de 30 de zile de la data stabilit de Senatul ULBS ca fiind data de
nmatriculare a studenilor-doctoranzi admii n urma concursului de admitere. Formularul planului
studiilor universitare de doctorat este publicat la adresa http://doctorate.ulbsibiu.ro, seciunea
Documente.
(2) n termen de cel mult 30 de zile de la data nmatriculrii studentului-doctorand,
conductorul su de doctorat comunic Biroului de Studii Doctorale n scris componena comisiei de
ndrumare, pe care a stabilit-o n urma consultrii cu studentul-doctorand.
(3) Studenii-doctoranzi interesai solicit cazare la Direcia General Administrativ.
5. DISPOZIII FINALE
Art. 25. Pentru toate activitile legate de admitere (nscriere, retragere, renunare etc.)
prezena fizic a candidatului este obligatorie.
Art. 26. Biroul de studii doctorale va publica pe internet informaiile referitoare la
desfurarea concursului de admitere la adresa www.ulbsibiu.ro.

144

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Pagina 145 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.12.1 Anexa 12.1. Calendarul de desfurare a concursului de admitere la studii


universitare de doctorat
PERIOADA

ACTIVITATEA

11 - 12 Iulie 2016
5-6 Septembrie 2016

Susinerea examenului de competen


lingvistic

11-15 Iulie 2016


05-09 Septembrie 2016

nscriere

14 septembrie 2016
19 - 21 septembrie 2016

Susinerea examenului de specialitate


Afiarea rezultatelor admiterii
Depunerea contestaiilor
Afiarea rezultatului contestaiilor
Plata taxei de colarizare aferent
primei trane
Afiarea final a candidailor admii
care i-au confirmat admiterea prin
plata taxei de colarizare
nmatricularea candidailor admii

22-27 septembrie 2016


30 septembrie 2016

01 octombrie 2016

145

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 146 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.12.2 Anexa 12.2. Actele necesare pentru nscrierea la doctorat


5.12.2.1 Anexa 12.2 A. Cerere de nscriere la studii universitare de doctorat
Domnule Rector,
Subsemnatul(a)____________________________________________ v rog s binevoii
a-mi aproba nscrierea la colocviul de admitere la doctorat, n sesiunea _________________n
domeniul de doctorat:______________________________________la conductorul tiinific de
doctorat: _______________________________________
La cerere anexez urmtoarele acte:

- fia de nscriere;
- certificatul de natere ( copie legalizat);
- certificatul de cstorie (copie legalizat);
- copie dup cartea de identitate;
- diploma de bacalaureat (copie legalizat);
- diploma de licen cu anexa cu rezultatele la licen (copie legalizat);
- foaie matricol (copie legalizat);
- copie legalizat dup diploma de master;
- copie legalizat dup foaia matricol de master
- curriculum vitae;
- lista cu titlurile lucrrilor tiinifice elaborate i publicate.
- certificat de competen lingvistic ;
- achitat taxa cu chitana nr.

Data :______________________
Semntura,

146

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 147 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.12.2.2 Anexa 12.2B


Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Biroul De Studii Doctorale
FI PERSONAL
pentru nscrierea la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat
sesiunea Septembrie 2016
I. DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI
CNP:
_________________________________________
Numele de familie la natere (cum figureaz n certificatul de natere):
__________________________________________
Numele de familie actual (cum figureaz n actul de identitate):
__________________________________________
Prenumele:
___________________________________________
Prenumele tatlui:
____________________________________________
Data i locul naterii:
Anul ___________, Luna ____________, Ziua _______________
Localitatea ____________________________________________
Judeul _______________________________________________
Buletin / CI: seria ________, numrul _____________, eliberat de
____________________________
Domiciliul stabil (din actul de identitate): localitatea ___________________________________,
judeul _________________________________, strada ________________________________,
nr. _______, bloc/apt. __________.
Domiciliul actual: localitatea _______________________, judeul ________________________,
strada ______________________________, nr. _______, bloc/apt. _____________
Telefon i adres de e-mail:__________________________________________________
Semntura candidatului,
Locul de munc_________________________________________
Funcia ________________________________________________
Cetenia actual _______________________________________
Alte cetenii actuale ____________________________________
II. STUDII
Studii universitare de licen:
Licena obinut la Instituia/Universitatea i anul promovrii examenului de finalizare:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
Studii universitare de masterat / studii aprofundate:
Studii universitare de masterat / aprofundate la Instituia / Universitatea i anul promovrii
examenului de disertaie:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
Am mai beneficiat sau beneficiez n prezent de finanare de la bugetul de stat pentru un
program de studii de doctorat:
DA
Specificai Instituia / Universitatea i domeniul de doctorat:
__________________________________________________________
147

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 148 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

NU

III. LIMBI STRINE CUNOSCUTE:


_______________________________________________________________________
IV STARE SOCIAL SPECIAL:

Vrsta sub 26 de ani i orfan de un printe


Vrsta sub 26 de ani i orfan de ambii prini
Provenit din case de copii
Provenit din familie monoparental
Candidat care se ncadreaz n categoria persoanelor cu dizabiliti, n baza unor
documente.
ETNIA: _______________________________
Semntura candidatului,
V. DECLARAIE
1. Subsemnatul/a___________________________, posesor al B.I./C.I. seria _______, nr.
________________, CNP ___________________________, declar pe proprie rspundere
urmtoarele:
Nu am mai fost nmatriculat() la studii universitare de doctorat pn n prezent;

Am fost nmatriculat() la studii universitare de doctorat n perioada __________________,


Universitatea
___________________________,
Facultatea
_________________________, domeniul de doctorat ___________________________,
forma de nvmnt:

cu tax

fr tax

burs

2. Subsemnatul/a declar c am neles semnificaia tuturor datelor solicitate i certific exactitatea


celor declarate de mine. M oblig s comunic Biroului de Studii Doctorale orice modificare n ceea
ce privete datele declarate.
Semntura candidatului,

Data,

Verificat n cadrul Biroului de Studii Doctorale:


Semntura,

Data,

148

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 149 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.12.3 Anexa 12.3. Cerinele i tematica examenului de competen lingvistic


1. Candidaii trebuie s dovedeasc un nivel avansat de cunoatere a limbii strine.
Acest nivel avansat va fi evaluat raportat la urmtoarele criterii:
APTITUDINEA DE EXPRIMARE ORAL:
- s se exprime cu suficient fluen i spontaneitate.
- s comunice cu uurin cu vorbitorii nativi.
APTITUDINEA DE A NELEGE LIMBA VORBIT:
- s neleag esena unor conferine, expozeuri i rapoarte ce utilizeaz o limba i idei complexe.
- s neleag esena unui discurs complex, pe teme concrete i abstracte, familiare sau nefamiliare,
din viaa personal, profesional sau universitar, inclusiv discuii tehnice de specialitate.
APTITUDINEA DE A NELEGE UN TEXT SCRIS:
- s neleag ideile principale ale unor texte cu subiect concret i abstract, inclusiv a unor texte cu
caracter tehnic din domeniul de specializare.
- s identifice rapid coninutul i importana informaiilor, articolelor i rapoartelor referitoare la
numeroase subiecte profesionale, a poziiilor sau punctelor de vedere personale pentru a putea
decide dac un studiu mai aprofundat este valabil
APTITUDINEA DE EXPRIMARE N SCRIS:
- s aprecieze idei diferite sau soluii legate de o problem;
- s sintetizeze informaiile i argumentele, s construiasc o judecat logic argumentat, cu puine
greeli sau utiliznd uneori structuri din limba matern.
2. Pentru candidaii care au obinut n ultimii doi Certificatul recunoscut
ani calendaristici un certificat de competen
lingvistic cu recunoatere internaional,
examenul de competen lingvistic nu mai este
necesar. Limba strin
CAMBRIDGE FC, CAE, CPE, BEC
Englez
Higher, I IELTS, band 5 or above
Sprachdiplom II, Goethe-Zertifikat B2,
German
Goethe-Zertifikat C1, Goethe-Zertifikat
C2, DaF
Certificat de competen lingvistica cu
Francez
recunoatere internaional pentru limba
francez: DALF C1, C2, DELF B2
3.Bibliografie
Bibliografie (limba englez)
Chilarescu, M. and Paidos, C-tin (2008) New Proficiency in English, Polirom.
Kenny, N. and Luque-Mortimer, L. (2008) First Certificate Practice Tests Plus, Longman, Pearson.
Thomson, A.J. and Martinet A. V. (2003) A Practical English Grammar, 4th edn., Oxford: OUP.
Vince, M. (2009) First Certificate Language Practice: English Grammar and Vocabulary with Key,
Macmillan
Zdrenghea, M. and Greere, A (1999) A Practical English Grammar, Clusium.
Bibliografie (limba francez):
Bercea, Raluca, Chermeleu, Adia-Mihaela, Franais juridique. Recueil de textes et exercices,
Luminalex, Bucureti, 2005.

149

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 150 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Bloomfield, Anatole, Daill, Emmanuelle, Le nouvel entrnez-vous DELF B2 200 activits, CLE
International, Sejer, Paris, 2007.
Cadre europen commun de rfrence pour les langues: apprendre, enseigner, valuer,Division des
Politiques Linguistiques, Strasbourg, 2000.
Ghidu, George, Pisoschi, Valeriu, Gramatica limbii franceze cu exerciii, Ed. Teora, Bucureti, 1994.
Gorunescu, Elena, Le verbe, le nom, le pronom, ladverbe dans des exercices, Ed. tiinific i
Enciclopedic, Bucureti, 1976.
Lescure, Richard (responsable), DALF C1/C2, 200 activits, CLE International, Sejer, Paris, 2007.
Bibliografie (limba german):
Moment Mal: Lehrwerk fr Deutsch als Fremdsprache. Bd. 2-3. Langescheidt, 2003
Optimal: Lehrwerk fr Deutsch als Fremdsprache. Bd. 2-3. Langescheidt, 2009
Berliner Platz. Deutsch im Alltag. Langescheidt Bd.2. 2011
Aspekte. Lehrbuch. 1-2. Langescheidt. 2011
Dudenreihe: Dudenverlag. Mannheim-lepizig-Wien-Zrich, 2008 u.a.

150

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 151 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.12.4 Anexa 12.4 . Structura proiectului de cercetare doctoral


Proiectul de cercetare doctoral ntocmit de candidat va respecta urmtoarea structur:
1. Tema propus pentru programul de cercetare tiinific;
2. Prezentarea succint a stadiului actual al cercetrii tiinifice i bibliografia reprezentativ;
3. Analiz critic a stadiului actual i identificarea niei de cercetare, n care candidatul i propune
s aduc contribuii;
4. Obiectivele de cercetare propuse;
5. Metodologia de cercetare propus;
6. Contribuii i preocupri ale candidatului pentru tema propus, msura n care estimeaz c va
reui realizarea cercetrilor i a obiectivelor propuse, managementul riscului;
7. Rezultatele tiinifice estimate ale cercetrii, relevana lor n raport cu cercetrile anterioare i
adecvana cu cerinele mediului socio-economic i al creaiei artistice;
8. Valorificarea rezultatelor cercetrii de doctorat prin studii, articole, comunicri, publicaii, brevete
etc.
Proiectul va respecta urmtoarele standarde:
- Aproximativ 10 pagini cu caractere Times New Roman, 12, spaiere rnduri 1,5;
- Bibliografia i referinele ntocmite conform unui standard consacrat (de preferin APA sau
Harvard);
- Se va preda tiprit i n format electronic.

151

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 152 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.12.5 Anexa 12.5 . Propunere de procedur de examen de specialitate


Evaluarea se realizeaz n raport cu criteriile prezentate mai jos, fiecare membru al comisiei
de ndrumare acord o not ntre 1 i 10. Nota final va fi media aritmetic a notelor individuale.
Sunt promovai candidaii care acumuleaz o medie de minim 8.
Pentru candidaii la Teologie, media minim pentru nscrierea dosarului la studiile de doctorat
este de minim 8.51.
Vor fi eliminate din competiie proiectele de cercetare care nu se ncadreaz n temele de
cercetare ale domeniului i respectiv ale conductorului de doctorat
A. Criterii specifice domeniului de doctorat
A1. Relevana domeniului abordat (0-2 puncte):
adecvarea temei propuse la temele de cercetare tiinific ale domeniului i ale
conductorului de doctorat;
modul n care tema propus va contribui la dezvoltarea domeniului de doctorat / colii
doctorale.
B. Criterii generale, specifice pentru toate domeniile de doctorat (0-5 puncte)
B1. Nivelul tiinific al propunerii de cercetare (0-4 puncte):
nivelul de informare i calitatea descrierii stadiului actual al cunoaterii n domeniu, la nivel
naional i internaional;
identificarea niei de cercetare i a contribuiilor poteniale raportate la realizrile recente
din fluxul principal de publicaii;
obiectivele de cercetare i metodologia de cercetare propuse;
rezultatele preconizate a fi atinse i impactul n mediul socio-economic i respectiv artistic
B2. Valorificarea rezultatelor (0-1 puncte):
publicaiile pe care candidatul le vizeaz, de tipul articole n jurnale, volume de conferine,
cri pentru diseminarea pe scar larg a rezultatelor cercetrii;
alte contribuii la dezvoltarea cunoaterii i creaiei artistice: brevete de invenie, expoziii etc.
C. Performana individual a aplicantului (0-2 pct.)
-

lucrri tiinifice prezentate la conferine naionale i internaionale


lucrri publicate n reviste de specialitate i volume ale conferinelor naionale i
internaionale;
premii obinute la manifestri tiinifice din ar i din strintate;
contracte de cercetare n calitate de director / membru
alte rezultate relevante.

152

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 153 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.12.6 Anexa 12.6 - PROCES-VERBAL privind rezultatele concursului de admitere la studii


universitare de doctorat
ncheiat astzi _______________________, n urma desfurrii concursului de admitere la
doctorat, n domeniul de doctorat:_______________________________
Conductor tiinific ______________________________________________
n baza Deciziei Rectorului nr. _________din ______________, comisia de admitere format
din :
1. ________________________________________________
- PREEDINTE
2. ________________________________________________
- MEMBRU
3. ________________________________________________
- MEMBRU
4. ________________________________________________
- MEMBRU
5. ________________________________________________
- MEMBRU
a examinat dosarele candidailor, care i-au prezentat activitatea i temele pe care doresc s le
dezvolte n cadrul tezelor de doctorat i a evaluat rezultatele probelor concursului :
Ca urmare a aprecierii activitii candidailor i a evalurii probelor de concurs, comisia a
declarat :
ADMII :
1._____________________________________ cu media __________ cu/fr tax
2. _____________________________________cu media __________ cu/fr tax
3. _____________________________________cu media __________ cu/fr tax
4. _____________________________________cu media _________ _cu/fr tax
5. _____________________________________cu media ___ _______cu/fr tax
RESPINI:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
PREEDINTE,
MEMBRI,
_______________
_____________________
___________________
___________________

153

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 154 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.12.7 Anexa 12.7 - OFERTA EDUCAIONAL A COLII DOCTORALE INTERDISCIPLINARE


A UNIVERSITII LUCIAN BLAGA DIN SIBIU
2016 - 2017
Nr.crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Domeniul de doctorat
Calculatoare i Tehnologia Informaiei
Cibernetic i Statistic
Drept
Economie
Filologie
Finane
Ingineria Materialelor
Inginerie Industrial
Inginerie Mecanic
Inginerie i Management
Istorie
Management
Medicin
Teatru i Artele Spectacolului
Teologie

Informaiile suplimentare legate de conductorii de doctorat sunt disponibile la adresa


http://doctorate.ulbsibiu.ro/domenii.php

154

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 155 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.13 Anexa 13-Criterii de admitere i condiii speciale-Departamentul pentru Pregtirea


Personalului Didactic (DPPD) - Pentru programele de formare psihopedagogic, n
vederea certificrii competenelor pentru profesia didactic
Aprobat n edina Consiliului Facultii din data de 15.02.2016

1.

Consideraii generale

Art. 1. Prezenta Metodologie reglementeaz organizarea programelor de formare psihopedagogic


n vederea certificrii competenelor pentru profesia didactic n Universitatea Lucian Blaga din
Sibiu i este elaborat n baza:
-

Legii educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.


Ordinului 5745 din 13.09.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a
programelor de formare psihopedagogic n vederea certificrii competenelor pentru profesia
didactic publicat n Monitorul Oficial 657 din 17.09.2012.
OMEdC 3617/2005 privind Aplicarea generalizat a Sistemului European de Credite
Transferabile.
2.

Organizarea programelor de formare psihopedagogic

Art. 2. Organizarea programelor de formare psihopedagogic urmrete certificarea competenelor


specifice pentru profesia didactic.
Art. 3. Certificarea competenelor pentru profesia didactic se realizeaz la dou niveluri:
a. Nivelul I (iniial) care acord absolvenilor de studii universitare dreptul s ocupe posturi didactice
n nvmntul precolar, primar i gimnazial, cu condiia acumulrii unui minimum de 30 de credite
transferabile din programul de formare psihopedagogic;
b. Nivelul II (aprofundare) care acord absolvenilor de studii universitare dreptul s ocupe posturi
didactice n nvmntul liceal, postliceal i superior, cu satisfacerea a dou condiii:

acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare


psihopedagogic;
absolvirea unui program de master n domeniul diplomei de studii universitare de licen.

Art. 4. n Universitatea Lucian Blaga din Sibiu acest program se organizeaz la forma de
nvmnt cu frecven, n sistemul creditelor profesionale transferabile. Obinerea creditelor
necesare celor dou niveluri de certificare pentru profesia didactic se conformeaz principiilor de
transfer, recunoatere i acumulare a creditelor de studiu.
Art. 5. n Universitatea Lucian Blaga din Sibiu programele de formare psihopedagogic se pot
organiza att pe parcursul studiilor universitare, ct i n regim postuniversitar, pentru ambele niveluri
de certificare.
Art. 6. (1) Colectivul de tiine ale Educaiei din cadrul Departamentului de Drept Privat i tiine ale
Educaiei, din cadrul Facultii de Drept a Universitii Lucian Blaga din Sibiu, ca structur
organizatoare a programelor de formare psihopedagogic, i asum rspunderea privind coninutul,
organizarea i desfurarea activitilor didactice i de cercetare tiinific destinate studenilor care
au optat pentru formarea n cariera didactic.

155

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 156 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

3. Concursul de admitere la programele de formare psihopedagogic


Art. 7. (1) Se pot nscrie pentru admiterea la programe de formare psihopedagogic studenii i
absolvenii studiilor universitare.
(2) Admiterea la programele de formare psihopedagogic se face pe baza susinerii unui interviu,
care se va desfura n luna octombrie a anului universitar n curs i se va finaliza prin liste de
admitere modul psihopedagogic, Nivel I (Anexa 13.1).
(3) Pentru programul de formare psihopedagogica - Nivel 1 este obligatorie parcurgerea consecutiv
a disciplinelor conform planului de nvmnt (Tabelele 1-3). Excepie fac studenii cu mobiliti
Erasmus / ntreruperea studiilor din motive temeinice.
(3.1.) Pentru studenii de la programele de licen cu 180 de credite, nscrierea la modulul
psihopedagogic Nivel I se poate face cel mai trziu n anul II, sem. I.
(3.2) Pentru studenii de la programele de licen de peste 180 de credite, nscrierea la modulul
psihopedagogic Nivel I se poate face cel trziu cu doi ani naintea finalizrii studiilor.
Art. 8.(1) n cazul absolvenilor, nscrierea la programul de studii psihopedagogice se face pe baza
diplomei de licen.
(2) Absolvenii studiilor universitare de licen care nu au urmat programul de formare
psihopedagogic pe parcursul studiilor universitare pot s se nscrie pentru a parcurge programul
de formare psihopedagogic n regimul cursurilor postuniversitare.
Art. 9. (1) Programele de formare psihopedagogic pot fi organizate n regim de finanare de la
bugetul de stat sau n regim cu tax.
(2) Absolvenii studiilor universitare de licen pot urma programul de formare psihopedagogic
numai n regim cu tax.
(3) Cuantumul taxelor de studii aferente programului de formare psihopedagogic se stabilete anual
de Senatul Universitaii Lucian Blaga din Sibiu.
(4) Drepturile i obligaiile studentului (cursantului) nscris la programul de studii psihopedagogice,
precum i raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii ncheiat cu
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.
(5) Studentii care finalizeaza modul n doi ani (Art. 7, aliniatul. 3.2) vor achita taxa de studii aferent
anului I recuperat, conform taxei stabilit de senatul Universitii Lucian Blaga din Sibiu.
4. Curriculumul programelor de formare psihopedagogic
Art. 10. (1) Curriculumul programelor de formare psihopedagogic este structurat pe 3 componente:
curriculum nucleu, curriculum extins i curriculum opional, conform Planului de nvmnt pentru
programul de formare psihopedagogic.
(2) Curriculumul nucleu este alctuit din disciplinele i activitile didactice obligatorii pentru nivelele
I i II de certificare pentru profesia didactic. Curriculumul nucleu cuprinde urmtoarele pachete de
discipline:
a) discipline de pregtire psihopedagogic fundamental - 18 credite;
b) discipline de pregtire didactic i practic de specialitate - 12 credite.
(3) Curriculumul extins este alctuit din disciplinele i activitile didactice obligatorii pentru obinerea
Nivelului II de certificare pentru profesia didactic. Curriculumul extins cuprinde urmtoarele pachete
de discipline:
a) discipline de extensie a pregtirii psihopedagogice - 10 credite;
b) discipline de extensie a pregtirii didactice i practice de specialitate - 10 credite.
156

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 157 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

(4) Curriculumul opional pentru obinerea nivelului II de certificare pentru profesia didactic este
alctuit din dou discipline - 10 credite. Se alege cte o disciplin din fiecare dintre cele dou pachete
de discipline opionale oferite de planul de nvmnt pentru Nivelul II de certificare pentru profesia
didactic.
5. Planul de nvmnt al programelor de formare psihopedagogic
ART. 11. (1) Programul de formare psihopedagogic de 30 de credite corespunztor Nivelului I,
oferit studenilor, n mod ealonat, pe parcursul studiilor de licen, se desfoar conform planului
de nvmnt corespunztor pentru monospecializare sau conform planului de nvmnt
corespunztor pentru dubl specializare/
(2) Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite transferabile de extensie, necesare
acumulrii pachetului de 60 de credite corespunztor nivelelor I i II, se desfoar conform planului
de nvmnt. Acest program poate fi urmat doar de absolvenii nvmntului universitar care au
obinut certificarea pentru nivelul I, pe parcursul sau dup finalizarea studiilor universitare de licen.
6. Finalizarea programelor de formare psihopedagogic
Art. 12. (1) Programul de formare psihopedagogic se finalizeaz cu examen de absolvire pentru
fiecare nivel de certificare.
(2) Examenul const n elaborarea i susinerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de
documente care reflect sintetic nivelul i calitatea competenelor dobndite de absolveni prin
parcurgerea programului de formare psihopedagogic.
(3) Structura i coninutul portofoliului didactic sunt prezentate n Anexele 13.2 i 13.3.
Art. 13. (1) Pentru examenul de absolvire a fiecrui nivel de certificare n profesia didactic se aloc
cte 5 credite, distinct de cele 30 credite aferente disciplinelor i activitilor didactice din
curriculumul programului de formare psihopedagogic.
(2) n cazul n care programul de formare psihopedagogic de 60 de credite este parcurs ca un
program compact dup absolvirea studiilor universitare, se susine examen de absolvire pentru
fiecare nivel de certificare, cotat cu cte 5 credite fiecare.
7. Certificarea competenelor pentru profesia didactic
Art. 14. (1) Absolvirea programelor de formare psihopedagogic se finalizeaz cu obinerea
certificatului de absolvire, corespunztor nivelului programului de formare psihopedagogic absolvit,
respectiv:
a) absolvenii studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogic de 30
de credite i au promovat examenul de absolvire, corespunztor Nivelului I de certificare pentru
profesia didactic, obin Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogic Nivelul I, care le acord dreptul de a ocupa posturi didactice n nvmntul precolar, primar i
gimnazial;
b) absolvenii studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogic de 60
de credite i au promovat examenul de absolvire, corespunztor Nivelului II de certificare pentru
profesia didactic, obin Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogic Nivelul II, care le acord dreptul de a ocupa posturi didactice n nvmntul liceal, postliceal i
superior, dac au absolvit i un program de master n domeniul diplomei de licen.
Art. 15. (1) Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogic sunt eliberate
conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anex foaia matricol n limba
romn i n limba englez, cu situaia colar a absolventului.
157

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 158 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

(2) Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogic - Nivelul I se elibereaz


numai absolvenilor programului de formare psihopedagogic care au obinut diploma de licen.
(3) Absolvenii care nu au promovat examenele de absolvire a programelor de pregtire
psihopedagogic pot s primeasc, la cerere, o adeverin, eliberat de Universitatea Lucian Blaga
din Sibiu, prin Departamentul de Drept Privat i tiine ale Educaiei, care va specifica disciplinele
promovate.
Art. 16. (1) Certificarea Nivelului I de formare psihopedagogic se acord n urma obinerii unui
numr minim de 30 de credite transferabile, conform planului de nvmnt prevzut n Tabelul nr.
2a, dup cum urmeaz:
a) 18 credite corespunztoare pachetului disciplinelor de pregtire psihopedagogic fundamental;
b) 12 credite corespunztoare pachetului disciplinelor de pregtire didactic i practic pedagogic
de specialitate.
(2) n cazul studiilor universitare de licen cu dubl specializare, numrul minim de credite necesar
obinerii Nivelului I de certificare pentru profesia didactic este de 35 de credite, conform planului de
nvmnt corespunztor acestei specializari. Acestea rezult din nsumarea a 5 credite
corespunztoare didacticii celei de-a doua specializri. Aceste 5 credite nu se acumuleaz n
pachetul de 60 de credite corespunztoare Nivelului II de certificare.
Art. 17. Certificarea Nivelului II de formare psihopedagogic se acord n urma obinerii unui numr
minim de 60 de credite transferabile, prin cumularea celor 30 de credite de la Nivelul I cu cele 30 de
credite de la Nivelul II, dup cum urmeaz:
a) 18 credite corespunztoare pachetului disciplinelor de pregtire psihopedagogic fundamental;
b) 12 credite corespunztoare pachetului disciplinelor de pregtire didactic i practic de
specialitate (n cazul unei specializri) sau 17 credite (n cazul dublei specializri);
c) 10 credite corespunztoare pachetului disciplinelor de extensie a pregtirii psihopedagogice;
d) 10 credite corespunztoare pachetului disciplinelor de extensie a pregtirii didactice i practice
de specialitate;
e) 10 credite corespunztoare celor dou discipline opionale.
8. Dispoziii finale
Art. 18. (1) Corespondena dintre domeniile studiilor universitare absolvite i disciplinele care pot fi
predate n nvmntul preuniversitar se stabilete potrivit Centralizatorului privind disciplinele de
nvmnt, domeniile i specializrile, precum i probele de concurs, pentru ncadrarea
personalului didactic din nvmntul preuniversitar, aprobat anual prin ordin al Ministrului
Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului.
(2) Corespondena dintre domeniile studiilor universitare de licen, masterat sau doctorat absolvite
i disciplinele care pot fi predate n nvmntul superior se stabilete de ctre Senatul Universitii
Lucian Blaga din Sibiu, prin regulamente interne privind ocuparea posturilor didactice.
Art. 19. (1) Absolvenii studiilor universitare n domeniul de licen tiinele educaiei, cu
specializarea Pedagogia nvmntului primar i precolar, se consider certificai, prin diploma de
licen obinut, pentru ocuparea posturilor didactice din nvmntul primar i precolar.
Art. 20. Posesorii certificatelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogic care
urmeaz sau au absolvit studii universitare i n alte domenii dect cele pentru care dein certificarea
didactic pot s obin certificarea didactic n noile domenii i specializri, beneficiind de sistemul
de transfer i recunoatere a creditelor de studiu.
Art. 21. (1) Pentru obinerea Certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogic Nivelul I, pentru o alt specializare dect cea iniial se recunosc 22 de credite obinute anterior i
distribuite astfel: la disciplinele de pregtire psihopedagogic fundamental (18 credite), la Instruire
asistat de calculator (2 credite) i la practica pedagogica (2 credite).
158

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 159 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

(2) Obinerea Certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogic - Nivelul I pentru


o alt specializare dect cea iniial este condiionat de acumularea a 8 credite, corespunztoare
disciplinelor Didactica specialitii (5 credite) i Practica pedagogic (3 credite).
(2.1) Pentru studenii ncadrai la art. 21, alin.2, plata se refera doar la cele 8 credite
refcute.
Art. 22. (1) Pentru obinerea Certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogic Nivelul II, ntr-un alt domeniu de licen absolvit se recunosc cele 20 de credite obinute anterior la
disciplinele de extensie a pregtirii psihopedagogice i la disciplinele opionale.
(2) Obinerea Certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogic - Nivelul II,
pentru o alt specializare dect cea iniial este condiionat de acumularea a 10 credite,
corespunztoare pachetului disciplinelor de extensie a pregtirii didactice i practice de specialitate.
(2.1) Pentru studenii ncadrai la art. 22, alin. 2, plata se refera doar la cele 10 credite
refcute.
Art. 23. (1) Studenii au dreptul de a urma programul de formare psihopedagogic al
Departamentului de Drept Privat i tiine ale Educaiei al Universitaii Lucian Blaga din Sibiu, n
mod ealonat pe parcursul studiilor de licen, n regim de subvenie de la bugetul de stat sau n
regim cu tax. Regimul studiilor la Nivelul I din cadrul programului de formare psihopedagogic este
acelai cu cel pe care studentul l are n cadrul studiilor de licen la care este nmatriculat. La Nivelul
II studiile la programul de formare psihopedagogic au regim de tax, indiferent de statutul
studentului masterand.
(2) Studenii pot beneficia de subvenia de la bugetul de stat numai pentru un parcurs de studiu.
(3) Evidena studenilor nscrii la modulul psihopedagogic, privind statutul de student bugetat sau
cu tax se realizeaz prin Serviciul UMS (University Management System).
(4) Studenii se oblig ca, pentru a susine examenele i colocviile din anul universitar n care au
statut de student cu tax, s achite sumele aferente conform cerinelor stipulate n contractul de
studii ncheiat cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.
(5) Studenii au obligaia de a respecta normele de conduit moral impuse de deontologia
profesiunii didactice, precum i normele de conduit profesional specifice.
(6) Studenii au dreptul de a renuna la programul de formare psihopedagogic pe baza aprobrii
cererii adresate ctre conducerea Departamentului de Drept Privat i tiine ale Educaiei.
Art. 24. (1) Studenii care s-au nscris n anul I la Modulul psihopedagogic Nivel I i nu au promovat
niciun examen vor fi exmatriculai.
(2) Promovarea n anul de studiu superior la Modulul psihopedagogic Nivelul I este condiionat de
acumularea a 50% din credite din anul precedent, conform planului naional de nvmnt.
Art. 25. (1) Absolvenii studiilor universitare de licen pot urma programul de formare
psihopedagogic postuniversitar oferit de Departamentul de Drept Privat i tiine ale Educaiei
numai n regim cu tax.
(2) Absolvenii nscrii la programul de formare psihopedagogic au obligaia de a achita sumele
aferente conform cerinelor stipulate n contractul de studii ncheiat cu Universitatea Lucian
Blagadin Sibiu.
(3) Absolvenii au dreptul de a li se recunoate notele obinute anterior la disciplinele din programul
de formare psihopedagogic, la un departament acreditat, cu acordul titularilor de disciplin, care
vor trece notele recunoscute n catalog.

159

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 160 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Art. 26. (1) Departamentul de Drept Privat i tiine ale Educaiei are obligaia de a nscrie i
nmatricula studenii la programul de formare psihopedagogic.
(2) Departamentul de Drept Privat i tiine ale Educaiei are obligaia de a realiza gestionarea
studenilor nscrii la programul de formare psihopedagogic i monitorizarea acestora din punctul
de vedere al formrii didactice, pe tot parcursul studiilor universitare.
(3) Departamentul de Drept Privat i tiine ale Educaiei are obligaia de a declara cu maxim
acuratee numrul studenilor nscrii la programul de formare psihopedagogic, pe faculti, pe ani
de studiu i pe categorii de studeni bugetai i cu tax.
(4) Departamentul de Drept Privat i tiine ale Educaiei are obligaia de a asigura tranparena toal
a datelor referitoare la studenii care urmeaz programul de formare psihopedagogic i de a pune
la dispoziia conducerii universitii, a Direciei general-administrative a universitii i a facultilor
informaiile de interes.
(5) Departamentul de Drept Privat i tiine ale Educaiei are obligaia de a emite i de a elibera
absolvenilor programului de formare psihopedagogic care au obinut diploma de licen,
Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogic Nivelul I. Absolvenii Nivelului
II vor fi certificai pentru profesia didactic la ncheierea stagiului de formare dac promoveaz toate
disciplinele din planul de nvmnt i achit integral contravaloarea acestora.
Art. 27. (1) Facultile de profil vor sprijini Departamentul de Drept Privat i tiine ale Educaiei prin
a-i oferi situaii referitoare la studenii proprii nscrii n programul de formare psihopedagogic i la
statutul acestora.
(2) Facultile de profil vor sprijini Departamentul de Drept Privat i tiine ale Educaiei asigurnd
spaiile i infrastructura necesare pentru desfurarea activitilor didactice circumscrise
programului de formare psihopedagogic la specializrile proprii, n baza unui protocol de colaborare
ncheiat cu Departamentul de Drept Privat i tiine ale Educaiei.
c) Facultile de profil i vor da concursul n diseminarea informaiilor referitoare la programul de
formare psihopedagogic al Departamentului de Drept Privat i tiine ale Educaiei.

160

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 161 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.13.1 Anexa 13.1 - Interviu pentru admiterea la programul de formare psihopedagogic

Facultatea
Specializarea
Student
V rugm s rspundei cu sinceritate la urmtoarele ntrebri:
1. Ce caliti asociai cu personalitatea unui profesor de succes?
2. Ce caliti personale considerai c v recomand pentru cariera didactic?
3. Ce motive v determin s alegei programul de studii psihopedagogice?
4. Ce ai dori s nvai frecventnd programul de studii psihopedagogice?
5. Unde credei c v vei afla n urmtorii 5-10 ani n ceea ce privete cariera?

161

REGULAMENT

Cod: REG-ULBS-REC-001

Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Pagina 162 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.13.2 Anexa 13.2 - EXAMEN DE ABSOLVIRE a programului de studii psihopedagogice


1. Absolvenii programului de studii psihopedagogice vor finaliza acest program cu elaborarea unui
portofoliu didactic, pentru fiecare nivel, a cror structur va cuprinde:
Nivel I:
1. Fia de caracterizare psihopedagogic a elevului
2. Proiectul unei uniti de nvare (gimnaziu/liceu)
3. Dou proiecte de lecie (tipuri diferite de lecii) din unitatea de nvare proiectat (cf. 2), susinute
n cursul practicii pedagogice
4. O prob de evaluare asociat unitii de nvare proiectat (cf. 2)
Nivel II
1. Raport de activitate realizat pe durata practicii pedagogice, urmrind o tem3 propus (maxim 5
pagini)
2. Proiect de cercetare pedagogic4 (25-30 de pagini). Structura orientativ a proiectului de
cercetare Anexa 3.1.
Criterii de evaluare
raport practic
Prezentare general/motivaie
Coeren
Prezentare situaii reale
Limbaj
Concluzii
Autenticitate

5p
15p
35p
10p
15p
20p

Total

100p

Criterii de evaluare
proiect cercetare
20p
Validitate
5p
Motivaia cercetrii
20p
Coeren
30p
Autenticitate
5p
Limbaj
10p
Concluzii
10p
Prezentare
Total
100p

2. Se pot prezenta la examenul de absolvire studenii sau absolvenii nvmntului superior care
au acumulat cele 30 de credite pentru nivelul I, respectiv 60 de credite pentru nivelul II,
corespunztoare planului de nvmnt al programului de studii psihopedgogice.
Se pot prezenta la examenul de absolvire a nivelului 2 numai candidaii care au promovat examenul
de absolvire a nivelului I.
3. Examenul de absolvire const n:
a) verificarea i evaluarea portofoliului de ctre comisia de examen;
b) susinerea portofoliului n faa comisiei de examen.
Nota final de absolvire a examenului se calculeaz ca medie aritmetic a notelor obinute la fiecare
dintre activitile menionate mai sus. Media minim de promovare a examenului este 5, cu condiia
obinerii notei minime de 5 la fiecare dintre cele dou activiti.
Pentru promovarea examenului de absolvire se acord 5 credite.
Candidaii care au parcurs ambele niveluri ale programului de studii psihopedagogice de 60 de
credite susin ambele examene de absolvire, fiecare cotat cu cte 5 credite.
4. Comisia de examen este format din dou cadre didactice, respectiv:
a) un cadru didactic de pedagogie sau psihologie, cu funcia minim de lector, care a susinut
activiti didactice la disciplinele din planul de nvmnt al programului de studii psihopedagogice;
b) cadrul didactic care a predat cursul de didactica specialitii.
5. Planificarea probei de susinere a portofoliului didactic se aduce la cunotina studenilor prin
afiare la avizierul Departamentului de Drept Privat i tiinele Educaiei, precum i pe site-ul
Facultii de Drept.
Temele pentru raportul de activitate, cuprinznd direciile de investigare i observare, propuse de cadrele didactice cu atribuii de
coordonare practica pedagogic conform normei didactice, se vor afia la avizierul Departamentului n termen de 30 zile de la data
nceperii cursurilor.
4
Temele pentru proiectul de cercetare psiho-pedagogic sunt propuse de ctre toate cadrele didactice titulare ale Colectivului tiinele
Educaiei, i vor fi afia la avizierul Departamentului, in termen de 30 zile de la data nceperii cursurilor.
3

162

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 163 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

5.13.3 Anexei 13.3 - Structura unui proiect de cercetare pedagogic


Clarificri conceptuale
Cercetarea tiinific este activitatea cognitiv organizat a societii prin care se urmrete
descoperirea unor reprezentri mai adecvate ale realitii. Cercetarea tiinific se disemineaz prin
publicare. tiina, ca activitate uman sistematic, formal i obiectiv, aspir la simplitate i ordine,
condensate n rezultatele cercetrii tiinifice. Pentru c msoar i cuantific observaiile empirice,
tiina este precis i procur astfel cunoatere cumulativ. Prin publicarea rezultatelor cercetrilor
tiinifice se construiete o fundaie preexistent, oferind ocazia apariiei a noi ipoteze i idei.
Cunoaterea tiinific este reproductibil, deoarece urmnd aceleai metode sau procedee,
cercettori diferii trebuie s ajung la aceleai rezultate. Replicarea (repetiia unei cercetri) este o
modalitate de a-i verifica rezultatele, ceea ce i d o mare acuratee i sens.
Cercetarea pedagogic este parte a cercetrii tiinifice, ntrunind att calitile generale ale
oricrei cercetri, dar i particulariti specifice domeniului didactic. Cercetarea pedagogic este
important sub aspect teoretic, ntruct asigur cunoaterea, nelegerea i interpretarea
fenomenului educaional, i sub aspect practic, contribuind la optimizarea, inovarea sau reformarea
practicilor educative. Progresul n educaie este posibil prin cercetarea pedagogic, prin care se
valideaz experiene valoroase, se ofer soluii nnoitoare, se asigur un plus de cunoatere.
Cercetarea pedagogic este o cercetare aplicat, care caut rspunsuri la situaii concrete, cu
care se confrunt cotidian profesorul la clas. Scopul ei este de a dezvolta, organiza i difuza
cunotine, abiliti i atitudini n domeniul sensibil al educaiei. Cercetarea pedagogic are rolul de
a sprijini nelegerea sistemelor educative, necesitatea schimbrilor i favorizarea ameliorrii
situaiilor educative pe ci pertinente i utile.
Orice lucrare tiinific este o interaciune ntre teorie i practic.
Teoria este un set organizat de concepte i de propoziii prin care fenomenele pot fi descrise,
nelese i explicate. Teoria delimiteaz un cmp de fapte supus observaiei, ntr-un cadru logic,
produce ipoteze care anticipeaz noi situaii i este testabil ipotezele propuse pot fi demonstrate,
confirmate sau infirmate.
Validarea unei teorii se realizeaz prin cercetare, ca proces investigativ, pentru o mai bun
nelegere a fenomenului i mbrac o mare varietate de forme, n funcie de scopul urmrit. O
cercetare presupune: colectarea de informaii de la un set de subieci; analiza/prelucrarea
informaiilor; obinerea unui set de concluzii; reluarea cercetrii pentru a verifica dac, n final, se
ajunge la aceleai concluzii.
Cercetarea tiinific poate fi:
fundamental, atunci cnd abordeaz probleme de ordin foarte general, fr aplicabilitate
practic imediat, avnd o finalitate teoretic (descriere, explicare, analiz);
aplicat, atunci cnd caut soluionarea unor probleme cu o arie mai restrns i cu
finalitate practic imediat.
Modele de structurare a unui proiect de cercetare
Un proiect de cercetare poate fi structurat n modalitai diferite, n funcie de tipul i durata
cercetrii, de problema studiat, de mrimea eantionului de subieci sau de probele administrate,
de tipul rezultatelor ateptate etc.
n acest ndrumar oferim dou modaliti de realizare a proiectului de cercetare, cu meniunea
c pot fi adaptate la specificul domeniilor curriculare.
Etapele proiectului de cercetare varianta 1
I. Titlul proiectului, care rezum adecvat, expresiv i convingtor coninutul i relevana cercetrii
tiinifice. Se recomanda ca un titlu sa nu depeasca 10 cuvinte.
II. Introducerea descrie cadrul tiinific general al proiectului, provocrile i importana lor n
cercetare, ipoteza/ele tiinifice ale lucrrii i metodologia de principiu care va fi selectat i utilizat
n redactarea coninutului. Introducerea se redacteaz la sfritul cercetrii, deoarece abia atunci
autorul lucrrii are o imagine de ansamblu asupra muncii sale i l poate introduce pe cititor n
problematica proiectului.
163

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 164 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

III. Coninutul, structurat pe capitole i subcapitole, este alcatuit din urmtoarele componente: (1)
fundamentarea teoretic/stadiul actual al problemei supus cercetrii, (2) metodologia cercetrii, (3)
rezultate cantitative i/sau calitative.

Fundamentarea teoretic reprezint componenta iniiala a unei cercetri, prin care sunt
lecturate surse bibliografice, generale i specifice, din arealul tematic propus. n aceast etap
sunt descrise n mod critic lucrrile considerate relevante din literatura de specialitate, sursele
de documentare consultate care conin provocri tiinifice identice, similare i chiar conexe
celor abordate n proiectul de cercetare tiinific. n aceast parte este important s se descrie
cu acuratee i n mod onest, deontologic, genul proxim i diferenele specifice ntre abordrile
proiectului i altele prezentate n literatur. De reinut c un cercettor autentic recunoate
explicit i n mod clar rezultatele tiinifice ale altui cercettor i respect creaia acestuia ca
pe bunuri personale ce i aparin (Resnik, D., 2005, Etica n cercetarea tiinific).

Metodologia cercetrii prezint metodele, tehnicile, instrumentele, algoritmii, cadrul


experimental i cadrul de evaluare a rezultatelor cercetrii tiinifice. n metodologia cercetrii
un loc aparte l ocup design-ul proiectului, un plan detaliat al cercetrii tiinifice, pe baza
cruia se descriu clar obiectivele, ipoteza/le de lucru, eantionul de subieci, durata i tipul
experimentului. Tot acum se stabilesc prile principale ale investigaiei tiinifice, se identific
exigenele tehnice, rezultatele previzionate, limitele i excepiile. Design-ul proiectului permite
detalierea planului de cercetare n etape, etapele n activiti i activitile n sarcini.
Metodologia cercetrii difer de la cercetarea fundamental la cea aplicativ, precum i de la
un domeniu tiinific la altul. Important este ca acest cadru al cercetrii s fie unul acceptabil
din punct de vedere tiinific, astfel nct s ofere o imagine clara asupra inteniilor autorului i
s reprezinte garania atingerii rezultatelor eseniale.

Rezultatele cantitative i/sau calitative trebuie supuse unor interpretri riguroase. Se expun
rezultatele care se anticipeaz, se compar cu cele cunoscute prin intermediul altor cercetri
(le contrazice? le confirm? exist excepii n cadrul rezultatelor anticipate? dac da, de ce?
etc.) i se interpreteaz importana i utilitatea acestora (posibile aplicaii).
IV. Concluzii i dezvoltri ulterioare se redacteaz prin raportare la coninut i sunt subliniate
schimbrile propuse.
V. Bibliografie. Pentru redactarea proiectului de cercetare tiinific este nevoie s folosim cel puin
10 referine bibliografice. Acestea trebuie s fie relevante, recente i de recomandat, s aparin
fluxului principal de publicai. De precizat faptul c fiecare referin bibliografic trebuie citat n textul
lucrrii, cu motivarea clar a contribuiei tiinifice la care se face referire (n caz contrar, citarea este
nejustificat, putnd sugera multiple conotaii negative precum obediena, dorina de epatare etc.).
Exist mai multe sisteme consacrate de scriere a bibliografiei.
VI. Anexele ncheie propriu-zis lucrarea, vin ca un adaos la sfaritul acesteia. Nu sunt obligatorii,
includ modele, fie, imagini, tabele care completeaz i susin aplicaiile. Din acest motiv se
poziioneaz dup bibliografie, care este obligatorie.
Etapele proiectului de cercetare varianta 2
CE se cerceteaz?
CUM se va realiza cercetarea?
DE CE este important/relevant cercetarea propus?
I.
Introducere/Enunarea temei/ a problemei/ntrebrii de cercetare.

Ce se cunoate si ce nu se cunoate n legatur cu tema pe care o propunei?

De ce este important tema pe care o propunei? Ce aduce nou sau ce clarific?

Care este obiectivul cercetrii pe care o propunei: exploratoriu? descriptiv? explicativ?


II.
Prezentarea cadrului teoretic.

Identificarea bibliografiei relevante (n biblioteci, pe Internet, n baza de date electronice)


i consultarea ei constituie o parte important a elaborrii unui proiect.

Trecerea n revist i rezumarea teoriilor relevante pentru tema aleas i cercetrile


realizate de ali cercetarori pe aceeai tem sau pe teme similare.
164

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 165 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Dintre teoriile rezumate, alegei pe aceea care va constitui baza teoretic de la care pleac
cercetarea propus i justificai de ce ai ales-o.
III. Enunarea ipotezei/ ipotezelor cercetrii
Enunai ipoteza/ ipotezele cercetrii n forma: dac atunci sau cu ct cu att.
Identidicai variabilele dependente i variabilele independente ale ipotezei.
IV. Definirea i operaionalizarea conceptelor
Definii nominal conceptele din ntrebarea de cercetare/din ipotez (ex.: dac folosii
conceptul relaii sociale explicai ce se nelege prin acest concept i la ce tip de relaii
sociale v referii n proiectul vostru).
Operaionalizai conceptele utilizate. Stabilii: care sunt indicatorii conceptelor definite?/
indicatorii alei reflect conceptul?/ sunt ei n acord cu definiia nominal a conceptului?
V. Stabilirea metodologiei de cercetare

Timpul/durata cercetrii. Cercetarea pe care o proiectai este longitudinal (ex.:


cercetare panel) sau transversal (ex.: ancheta pe baza de interviu n perioada mai iunie
2013)?

Metoda/instrumentul de cercetare.
- Ce metoda/e, instrument/e i tehnica/tehnici vei utiliza n aceast cercetare? De ce?
- Care credei c sunt avantajele/dezavantajele utilizrii acestora n cercetarea pe care
o proiectai? (identificai/anticipai avantaje/dezavantaje care pot fi strns legate de
studiul temei alese - nu v referii la avantajele/dezavantajele generale ale metodelor/
instrumentelor/ tehnicilor alese).
Eantion de subieci. Stabilii dac cercetarea se va face pe un eantion sau pe ntreaga
populaie de elemente vizate (elementele pot fi persoane, articole de presa, spoturi
audiovideo etc.). Dac ai ales un eantion: ce metod de eantionare ai folosit? este
eantionul reprezentativ pentru populaia din care a fost extras? rezultatele pe care le vei
obine pe eantionul ales pot fi valabile i pentru alte populaii?
Eantion de coninut. Precizai coninutul tematic la care v raportai (capitole din
programele scolare, lecii, proiecte sau programe educaionale etc.)
Analiza i interpretarea datelor.
- Ce fel de date vei colecta n urma cercetrii? Cum se pot analiza ele? (cu ce
instrumente? folosind ce metode? cu ce resurse?)
- Cum credei c ar putea fi interpretate? (cantitativ i/sau calitativ)
- Cum vei comunica/prezenta rezultatele obinute (grafice, tabele, matrici, histograme
etc.)
VI. Concluzii
ncercai s anticipai rezultatele cercetrii voastre: Ce v ateptai s descoperii ? Cum/ n ce scop
credei c vor putea fi utilizate rezultatele acestei cercetri? Ce perspective/deschideri ofer? etc.
VII. Bibliografie. Aceast seciune trebuie s conin bibliografia general i bibliografia de
specialitate, focalizat pe tem (cri, articole pe care le-ati identificat ca fiind legate de tema aleas,
dar pe care nu le-ai consultat pn la data redactrii proiectului).
VIII. Anexe. Instrumentele de cercetare (ex: modelul unei fie de observaie, schema experimental,
modelul de chestionar aplicat etc.), eventuale grafice, tabele sau alte ilustraii, care completeaz
analiza i interpretarea rezultatelor, existent n corpul lucrrii, vor fi incluse n seciunea Anexe.
Not: Reuita redactrii proiectului de cercetare tiinific este dependent de calitatea comunicrii
student-conductor tiinific. Studentii trebuie s parcurg patru pai: formularea titlului, alctuirea
bibliografiei, elaborarea planului i, periodic, prezentarea stadiului proiectului de cercetare tiinific.
ndrumtorii au obligaia de a raspunde la solicitrile studenilor, de a-i ajuta s redacteze produse
tiinifice i/sau metodice de calitate.
Cteva metode de cercetare utilizate n tiinele educaiei

165

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 166 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Metoda observaiei const n urmrirea intenionat i sistematic a fenomenelor specifice


educaiei, fr nici o intervenie din partea cercettorului, n scopul explicrii, nelegerii i ameliorrii
lor. Dup natura ei, distingem ntre observaia empiric, spontan, care nu este orientat spre un
anumit scop i observaia sistematic, organizat, care este orientat spre un scop precis. Situaia
de observare poate fi cea natural sau creat n mod deliberat. Observaia nu se reduce la
contemplarea sau la simpla nregistrare a unor date, ci ea se prelungete ntr-o activitate de analiz,
comparaie sau clasificare a fenomenelor observate, prin realizarea de reflecii personale, de
interpretri asupra celor observate.
Pentru a fi eficient, metoda observaiei trebuie s ndeplineasc cteva cerine: s se
desfoare prin prisma unor scopuri precise; s se nregistreze i s se descrie ct mai detaliat,
obiectiv i fidel datele (se pot folosi i mijloace tehnice: reportofoane, casetofoane, camere video);
s se consemneze prompt faptele derulate (prin grile de observaie, tabele etc.); s se urmreasc
acelai fenomen n ipostaze, condiii i mprejurri diferite; s se finalizeze cu explicarea
fenomenelor educaionale investigate, cu elaborarea unor concluzii (Boco, M., 2003).
n practica educaional pot fi supuse observaiei o multitudine de aspecte, cum ar fi: activitatea
de predare a profesorului, activitatea de nvare a elevului, realizarea momentelor de evaluare,
comunicarea verbal i nonverbal n clas, comportamentul profesorului sau al elevilor etc.
Adeseori se folosesc grilele de observare, care permit cercettorului s nregistreze i s clasifice
datele observate n rubrici precise. Ceea ce rezult se numete protocol de observaie. Grilele de
observare se bazeaz pe delimitarea unor indicatori, care reprezint aspecte urmrite, identificabile
ale fenomenului investigat.
Metoda observaiei prezint avantajul c se poate efectua n orice moment al activitii
profesorului cu elevii, fr a solicita condiii speciale de cercetare. Spre deosebire de cercettorul
venit din afara colii, profesorul care realizeaz o cercetare pedagogic, apelnd la metoda
observaiei are avantajul c este integrat colectivului de elevi i nu perturb prin prezena sa
desfurarea obinuit a activitii didactice. Metoda observaiei prezint i limite legate de faptul c
prin aceasta sunt surprinse efectele, consecinele i nu att cauzele care genereaz anumite
fenomene sau faptul c se limiteaz cmpul de observare prin folosirea grilelor de observare.
Metoda observaiei intr n combinaie cu alte metode de cercetare.
Chestionarul, ca instrument de cercetare n anchet, cuprinde dou pri: o parte introductiv
(n care se motiveaz necesitatea aplicrii chestionarului, se fac recomandri referitoare la modul
de completare al chestionarului etc.) i ntrebrile propriu-zise (de la 2-3 ntrebri la 200-300 n
funcie de finalitatea propus, de timpul avut la dispoziie etc.). Reuita unei anchete este n mare
msur determinat de calitatea chestionarului. n construcia acestuia trebuie s se respecte cteva
cerine, cum ar fi: delimitarea clar a problemei de cercetat, operaionalizarea conceptelor cu care
se lucreaz, adecvarea ntrebrilor la tema i ipoteza cercetrii, formularea lor n mod clar i accesibil
subiecilor. Tipurile de ntrebri utilizate n chestionar sunt diverse.
Dup coninut, ntrebrile pot fi:
factuale - privesc nsuirile, caracteristicile subiecilor: vrst, studii, situaie colar, date
legate de familie etc.;
de opinie - vizeaz aspecte ce in de lumea interioar a celor chestionai, cum ar fi:
atitudini, credine, aspiraii, valori, motivaii;
de cunotine - au drept scop evaluarea nivelului de cunotine a celor investigai, a
preocuprilor lor intelectuale etc.
Dup forma de nregistrare a rspunsurilor, ntrebrile pot fi:
deschise - solicit subiecilor s construiasc rspunsul n maniera dorit; prezint
avantajul c se obin informaii diverse despre problema studiat, ns prelucrarea datelor
este mai dificil dect n cazul ntrebrilor nchise;
nchise - nu permit dect alegerea unei variante de rspuns, din mai multe variante
posibile, oferite n chestionar; se folosesc variante de rspuns ca: Da, Nu, Nu tiu,
sau Foarte mult, Mult, Moderat, Puin, Deloc; aceste ntrebri prezint avantajul

166

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 167 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

c prelucrarea datelor se realizeaz foarte rapid, ns informaiile obinute sunt mai srace
dect n cazul ntrebrilor deschise;
mixte - conin pe lng setul de variante de rspuns, nc una de tipul Alte situaii, Alt
prere, subiectului explicnd, dac este cazul, n maniera dorit varianta aceasta.
Rotariu, T. i Ilu, P. (1997) recomand ca n debutul chestionarului s se foloseasc ntrebri
uoare, la care oamenii rspund cu plcere, cu scopul de antrena subiectul la dialog. i n cazul
anchetei prin chestionar, pot s apar o seam de erori, datorate modului de formulare a ntrebrilor,
numrului i ordinii acestora, formei de rspuns sau chiar construciei grafice a chestionarului. De
aceea, este nevoie s acordm o atenie deosebit construciei instrumentului de cercetare i s nu
cdem n capcana de a considera chestionarul o simpl niruire de ntrebri.
Interviul este o metod oral de cercetare prin care se urmrete obinerea de informaii de
la subiecii investigai (elevi, profesori, prini etc.) prin adresarea unor ntrebri i primirea
rspunsurilor. Reuita interviului este condiionat de o serie de cerine, cum ar fi: asigurarea unei
atmosfere de ncredere, care s invite la declaraii sincere din partea celor intervievai; asigurarea
discreiei i anonimatului n legtur cu rspunsurile date; utilizarea unui limbaj accesibil; evitarea
atitudinii autoritare, ironice a cercettorului; flexibilitate n comportament pentru a angaja
intervievatul ntr-o discuie liber i sincer.
Exist mai multe tipuri de interviuri (Chelcea, S, 1996). Astfel, dup genul convorbirii, distingem
ntre: interviuri fa n fa i interviuri prin telefon. Dup numrul de subieci intervievai, interviurile
pot fi individuale (presupun dialogul dintre cercettor i un singur subiect) sau de grup (mijlocesc
discuii colective). Dup gradul de libertate n formularea ntrebrilor, interviurile sunt structurate
(presupun aplicarea unui chestionar standardizat n condiiile unei anchete fa n fa),
semistructurate (se realizeaz pe baza unui ghid de interviu, care puncteaz temele n jurul crora
se va purta discuia) sau nestructurate (se bazeaz pe discuii libere cu subiecii pe o singur
problem).
Interviul de grup este o discuie colectiv pe marginea unor probleme desemnate de
cercettor. Succesul acestuia este condiionat de mai multe cerine: stabilirea unor contacte
prealabile ntre intervievator i participanii la interviu, cu scopul de a comunica tema interviului, data,
ora i durata acestuia; reducerea interveniilor conductorului de interviu la aproximativ 20% din
totalul schimburilor verbale; delimitarea duratei interviului (ntre 1-2 ore) i a numrului de participani
(5-12); cunoaterea de ctre intervievator a profilului grupului, a relaiilor interpersonale, a
particularitilor individuale etc.; asigurarea unui climat favorabil discuiilor; ncurajarea de ctre
intervievator a unor discuii sincere, deschise, depirea momentelor mai dificile, a tensiunilor care
pot s apar pe parcursul interviului.
O variant a interviului de grup este focus-group sau interviul de grup focalizat i structurat
pe marginea unor ntrebri formulate n prealabil. Participanilor (ntre 7-10 persoane) li se aloc pe
rnd un interval de timp (2-3 minute) pentru a rspunde la fiecare ntrebare. Se recomand ca
participanii s nu se cunoasc ntre ei i s fie ct mai diferii ca status i rol. Cnd interviul de grup
standardizat se realizeaz cu experi, ne aflm n faa metodei Delphi, a crei finalitate este de a
ajunge la o soluie a problemei discutate.
Interviul de grup prezint o serie de avantaje, cum ar fi: este o metod calitativ care permite
explorarea opiniilor participanilor; abordeaz n profunzime teme delicate; nu presupune costuri
mari. Ca dezavantaje, menionm: se realizeaz cu un numr limitat de persoane (comparativ cu
ancheta prin chestionar care permite investigarea unui numr mult mai mare de subieci); pot s
apar fenomene ca: dominarea discuiei de ctre 1-2 participani, consensul n emiterea unei idei
sau soluii; reclam complexe abiliti de comunicare i coordonare a discuiilor din partea
conductorului interviului.
Metoda comparativ este o cale de a studia teorii sau practici pedagogice din diferite ri. Se
pot supune comparaiei: organizarea sistemelor de nvmnt din dou sau mai multe ri, planuri
i programe de nvmnt, metode i mijloace de nvmnt, sisteme de evaluare, modaliti de
organizare a examenelor. Pe baza comparaiilor realizate se elaboreaz anumite concluzii.

167

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 168 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Metoda istoric reprezint o modalitate de a studia evoluia de-a lungul timpului a teoriei i
practicii educaionale. Se nregistreaz caracteristicile fenomenului studiat n epoci, perioade sau
momente semnificative ale istoriei, urmrindu-se evoluia acestuia (scrierea unei monografi). n
acest scop se pot studia documente pedagogice, cum ar fi: legi ale nvmntului, documente de
arhiv, edificii colare, obiecte didactice, scrisori, inscripii sau chiar scrieri literare n care se reflect
practica educativ a unei epoci.
Metoda cercetrii produselor activitii presupune analiza materialelor realizate de elevi
(caiete de notie, caiete de teme, teze, lucrri scrise, referate, compuneri, poezii, desene, albume,
soft-uri, compoziii muzicale, dispozitive, aparate) n cadrul activitii din coal sau n afara ei.
Aceste produse sunt obiectivri ale activitilor i rezultatelor elevilor i reflect calitatea procesului
instructiv, nivelul de pregtire al elevilor, dar i aspecte legate de personalitatea acestora (interese,
motivaii, preocupri, aptitudini etc.). Datele obinute sunt de regul corelate cu informaiile culese n
urma aplicrii altor metode de cercetare.
Metoda cercetrii documentelor colare permite colectarea de date referitoare la activitatea
cadrelor didactice i a elevilor. Se pot studia: materiale care reflect activitatea cadrelor didactice
(planificri calendaristice, proiecte ale unitilor de nvare, proiecte de activitate didactic, fie de
caracterizare psihopedagogic ale elevilor, teste de cunotine, referate), documente colare oficiale
(planuri de nvmnt, regulamente, cataloage, rapoarte, orare, procese-verbale) sau documente
de arhiv (monografii, rapoarte de cercetare etc.).
Studiul de caz constituie att o metod didactic, ct i o metod de cercetare. n aceast
ultim ipostaz, studiul de caz const n analiza i discutarea unui caz, de pild situaia particular
a unui elev sau a unui grup de elevi, a unei coli sau a unui cadru didactic (Radu, I., Ionescu, M.,
1987). Metoda permite confruntarea cu o situaie real, autentic, particular.
Realizarea unui studiu de caz n cadrul unei cercetri pedagogice presupune parcurgerea
ctorva etape:

alegerea cazului, spre exemplu, situaia unui elev cu probleme de comportament;

documentarea asupra cazului presupune inventarierea datelor biografice (data i locul


naterii, date referitoare la prini etc.), a datelor medicale semnificative (boli, stare de
sntate, intervenii medicale etc.), a informaiilor psihologice (procese i funcii psihice,
imaginea de sine, interese, aspiraii, comportamente etc.) i a datelor pedagogice
relevante (situaia colar, nevoi educaionale etc.);

analiza i interpretarea datelor;

identificarea modalitilor de intervenie asupra cazului n vederea soluionrii acestuia


presupune elaborarea unui program de intervenie;

aplicarea modalitii de intervenie se refer la transpunerea n practic a programului


de intervenie, urmrirea evoluiei subiectului, reglarea interveniei, formularea de
predicii cu privire la evoluia subiectului.
Metoda testelor se folosete n cercetarea pedagogic cu scopul de a obine informaii despre
personalitatea subiecilor investigai, despre nivelul lor de pregtire etc. Testele reprezint probe
standardizate, obiective care se administreaz subiecilor i prin care se urmrete msurarea ct
mai obiectiv a unor fenomene psihice, a unor comportamente sau competene. Standardizarea
const n reglementarea normelor de aplicare i a modalitii de msurare a celor constatate.
Msurarea presupune raportarea rezultatelor concrete obinute la un etalon, elaborat n prealabil
prin aplicarea testului la o populaie mai numeroas. Testele sunt alctuite dintr-un ansamblu de
itemi. Itemul reprezint o ntrebare, o problem sau o unitate de coninut a testului. Elaborarea
testelor reclam demersuri complexe i riguroase.
Dup coninutul lor, testele pot fi: psihologice, destinate studierii configuraiei psihice a
persoanelor (teste de memorie, de inteligen, teste de personalitate etc.), a cror administrare i
interpretare se poate face numai de ctre psihologul/consilierului scolar pedagogice, destinate
studierii nivelului de instruire i educaie al elevilor i sociometrice, destinate analizei structurii
grupurilor sociale i a relaiilor interindividuale din cadru acestora.

168

REGULAMENT
Regulament de organizare i
desfurare a concursului de
admitere la programele de studii ale
Universitii "Lucian Blaga" din
Sibiu, pentru anul universitar 20162017

Cod: REG-ULBS-REC-001
Pagina 169 din 169

Ediia 1

Evoluie revizii

1/
03.2016

2/
05.2016

Emitent: Cabinet Rector

Tehnicile sociometrice reprezint instrumente folosite pentru a investiga configuraia i


intensitatea relaiilor dintre membrii unui grup. n categoria tehnicilor sociometrice includem: testul
sociometric (reprezint o suit de ntrebri care i solicit pe cei chestionai s-i exprime
preferinele/respingerile fa de membrii grupului din care fac parte, de exemplu, din grupul-clas de
elevi); matricea sociometric (este un tabel cu dubl intrare care reflect datele testului sociometric);
sociograma (const n prezentarea grafic a rezultatelor obinute n urma aplicrii testului
sociometric; sociograma poate fi individual sau de grup).
Datele colectate cu ajutorul acestor metode de cercetare sunt apoi prelucrate i interpretate
cantitativ (statistic) sau calitativ, pentru elaborarea concluziilor cercetrii pedagogice.

169