Sunteți pe pagina 1din 12

CURS 7, Analiz

a matematic
a, semestrul I, 20142015

Diferentiabilitate pentru functii de mai multe variabile

1.1

Diferentiala unei functii

Definitia 1.1 Spunem c


a T : Rk Rp este o aplicatie liniar
a, sau un operator liniar, dac
a
satisface conditiile:
(AL1 ) T (x + y) = T (x) + T (y), x, y Rk ;
(AL2 ) T (x) = T (x), R, x Rk .
Vom nota cu L(Rk , Rp ) multimea aplicatiilor liniare definite ntre spatiile Rk si Rp .
In cele ce urmeaz
a, vom considera D Rk o multime deschisa.
Definitia 1.2 Functia f : D Rp se numeste diferentiabil
a n x D dac
a exist
a o aplicatie
liniar
a T L(Rk , Rp ) astfel nc
at
f (x + h) f (x) T h
f (y) f (x) T (y x)
= lim
= 0.
yx
h0
khk
ky xk
lim

(1)

Operatorul T se numeste diferentiala functiei f n punctul x.


Operatorul T din definitia de mai sus se noteaza cu df (x).
Observam acum c
a relatia (1) este echivalenta cu urmatoarea conditie:
: D Rp : lim (x + h) = (x) = 0,
h0

f (x + h) = f (x) + T h + khk (x + h) h D {x} .

(2)

Sa aratam acest lucru. Presupunem ca (1) are loc si definim : D R prin

f (x + h) f (x) T h
, daca h 6= 0
(x + h) :=
khk

0,
daca h = 0.
Atunci, folosind (1), avem c
a lim (x + h) = (x) = 0. De asemenea, pentru h D {x} ,
h0

h 6= 0, avem partea final


a a relatiei (2) satisfacuta potrivit definitiei functiei . Pentru h D {x} ,
h = 0, ultima egalitate din (2) este satisfacuta trivial. Invers, daca relatia (2) are loc, atunci avem
ca
f (x + h) f (x) T h
0 = lim (x + h) = lim
,
h0
h0
khk
de unde f este diferentiabil
a n x.
Relatia (2) arat
a de fapt c
a f poate fi bine aproximata n jurul lui x de catre functia afin
a
h 7 f (x) + T h, adic
a
f (x + h) f (x) + T h.
1

O exprimare echivalent
a se poate obtine daca folosim notatia lui Landau: vom numi o functie
n
definita pe R cu valori reale de tip o(h) daca
o(h)
= 0.
h0 khk
lim

Atunci, folosind (2), diferentiabilitatea Frechet a functiei f n x este echivalenta cu a spune c


a
f (x + h) f (x) T h = o(h), adic
a
f (x + h) = f (x) + T h + o(h).

(3)

Notatia o(h) va fi foarte util


a c
and vom avea de a face cu demonstratii n care intervin limite.
Din cele afirmate p
an
a acum, putem deduce urmatorul rezultat.
Teorema 1.3 Fie f : D Rp definit
a pe multimea deschis
a D Rk si x D.
(i) Dac
a f este diferentiabil
a n x, atunci diferentiala sa este unic
a.
(ii) Dac
a f este diferentiabil
a n x, atunci f este derivabil
a n orice directie v si
df (x)(v).
(iii) Dac
a f este diferentiabil
a n x, atunci f este continu
a n x.

df
(x) =
dv

Demonstratie. (i) rezult


a imediat din definitie, folosind unicitatea limitei unei functii ntr-un punct.
(ii) Alegem h := tv, cu t > 0, n definitia diferentiabilitatii, unde v Rk , kvk = 1 este o directie arbitrar
a,
si obtinem
f (x + tv) f (x) T (tv)
1
f (x + tv) f (x)
0 = lim
=
lim
T v,
tv0
t kvk
kvk t0
t
df
(x) exist
a si este egal
a cu T v. Rezulta concluzia.
dv
(iii) S
a observ
am c
a dac
a f este diferentiabila n x, atunci folosind (2) si facand h 0, obtinem
lim f (x + h) = f (x), de unde f este continua n x.


de unde

h0

Putem ar
ata c
a diferentiabilitatea este echivalenta, pentru o functie vectoriala, cu diferentiabilitatea
corespunzatoare a functiilor componente.
Teorema 1.4 Fie D Rk o multime deschis
a, f = (f1 , f2 , ..., fp ) : D Rp o functie si x D.
Atunci f este diferentiabil
a n x dac
a si numai dac
a toate functiile componente f1 , ., , , fp : D R

sunt diferentiabile n x. In acest caz


df (x) = (df1 (x), ..., dfp (x)).
Demonstratie. Rezult
a din teorema de echivalenta a limitei unei functii vectoriale cu limitele functiilor
coordonate.


Interpretarea geometric
a a diferentialei
Pentru o functie f : D R2 R care este diferentiabila ntr-un punct a = (a1 , a2 ), graficul
functiei va admite un plan tangent n punctul (a, f (a)), ce are ecuatia:
z f (a) = df (a)(x a1 , y a2 ).
Asadar, ca si n cazul functiilor reale de variabila reala, graficul diferentialei df (a) este translatia
acestui plan tangent la graficul functiei f n origine. Din nou, pentru puncte diferite din D n care
2

f este diferentiabil
a, planele tangente pot fi diferite. In concuzie, diferentiala defineste, pentru
fiecare punct n care exist
a, c
ate o aplicatie liniara, al carei grafic este translatia planului tangent
dus n punctul corespunz
ator la graficul funtiei n origine.
Teorema 1.5 (Reguli de calcul pentru diferentiale) Fie multimea
deschis
a D Rk , x D si functiile f, g : D Rp , h : D R.
(i) Dac
a f si g sunt diferentiabile n x, iar , R, atunci f + g este diferentiabil
a n x si
d(f + g)(x) = df (x) + dg(x).
(ii) Dac
a f si sunt diferentiabile n x, iar , R, atunci f este diferentiabil
a n x si
d( f )(x) = d(x) f (x) + (x) df (x).
Demonstratie. Exercitiu!

Are loc, de asemenea, urm


atorul rezultat, numit si regula lantului.
Teorema 1.6 (Diferentierea functiilor compuse) Fie multimile deschise D Rk , Rp , si
functiile f : D , g : Rm . Dac
a f este diferentiabil
a n x D, iar g este diferentiabil
a n
y = f (x) , atunci g f : D Rm este diferentiabil
a n x si
d(g f )(x) = dg(y) df (x).
Demonstratie. Exercitiu!

(4)


In cele ce urmeaz
a, vom pune n evidenta o formula de calcul pentru diferentialele unei functii
f : D R.
Teorema 1.7 Fie D Rk o multime deschis
a si f : D R o functie diferentiabil
a n x. Atunci
k
f este derivabil
a partial n x si, pentru orice v = (v1 , ..., vk ) R , are loc formula
df (x)(v) =

f
f
(x) v1 + ... +
(x) vk = hf (x), vi .
x1
xk

(5)

Mai mult, putem scrie


df (x) =

k
X
f
i=1

xi

(x) dxi =

f
f
(x) dx1 + ... +
(x) dxk ,
x1
xk

(6)

unde prin dxi s-a notat diferentiala aplicatiei de proiectie pri : Rk R dat
a prin pri (x) := xi
pentru orice x = (x1 , ..., xk ) Rk .
Demonstratie. Deoarece derivata directionala exista pentru orice directie, va exista si pentru directiile date
de vectorii bazei canonice din Rk , deci f va fi derivabila partial n x. Cum, pentru orice v Rk , aplicatia
v 7 df (x)(v) este liniar
a continu
a, iar v = v1 e1 + ... + vk ek , rezulta
df (x)(v) = df (x)(v1 e1 + ... + vk ek ) = v1 df (x)(e1 ) + ... + vk df (x)(ek )
f
f
=
(x) v1 + ... +
(x) vk .
x1
xk

Consider
and acum functia pri : Rk R, pri (x) = xi , aceasta este n mod
a si n
 evident diferentiabil
pri
0, daca i 6= j
plus, aplic
and formula de mai sus si lu
and n considerare ca
(x) = ij :=
, obtinem
1, daca i = j
xj
d pri (x)(v) = vi .

Rezult
a concluzia.

cazurile k = 2 si k = 3 vom avea, pentru orice (h1 , h2 ) R2 ,


Observatia 1.8 In
df (x, y) =

f
f
(x, y) dx +
(x, y) dy,
x
y

df (x, y)(h1 , h2 ) =

f
f
(x, y) h1 +
(x, y) h2 ,
x
y

si respectiv, pentru orice (h1 , h2 , h3 ) R3 ,


df (x, y, z) =

f
f
f
(x, y, z) dx +
(x, y, z) dy +
(x, y, z) dz,
x
y
z

df (x, y, z)(h1 , h2 , h3 ) =

f
f
f
(x, y, z) h1 +
(x, y, z) h2 +
(x, y, z) h3 .
x
y
z

Exercitiul 1.9 Calculati diferentiala functiei f : (0, ) R R,


f (x, y) = xy .
Vom avea
f
(x, y, z) = cos(x + 2y 2 3z 3 ),
x
f
(x, y, z) = 4y cos(x + 2y 2 3z 3 ),
y
f
(x, y, z) = 9z 2 cos(x + 2y 2 3z 3 ).
z
Conform teoremei anterioare, va rezulta c
a
f
f
(x, y) dx +
(x, y) dy
x
y
= yxy1 dx + xy ln x dy.

df (x, y) =

Asadar,
df (2, 1) = dx + 2 ln 2 dy,
adic
a
df (2, 1)(h1 , h2 ) = h1 + 2 ln 2 h2 ,

(h1 , h2 ) R2 .

Atunci
df (2, 1)(1, 3) = 1 + 2 ln 2 3 = 1 + 6 ln 2.

Am vazut n Teorema 1.4 c


a o functie f = (f1 , f2 , ..., fp ) : D Rk Rp este diferentiabil
a n
x D daca si numai dac
a functiile componente f1 , f2 , ..., fp : D R au aceasta proprietate si
df (x) = (df1 (x), ..., dfp (x)).
Luand n considerare si Teorema 1.7, aceste functii vor fi derivabile partial n x si fiecare dintre ele
va satisface o formul
a de tipul (5). Putem considera atunci matricea
f
1
(x) ...
x1

..

f
i

(x) ...
Jf (x) =
x1

..

fp
(x) ...
x1

f1
(x) ...
xj
..
.
fi
(x) ...
xj
..
.
fp
(x) ...
xj

f1
(x)
xk
..
.
fi
(x)
xk
..
.
fp
(x)
xk
fi

(x) ,
=

xj

(7)

numita matricea jacobian


a atasat
a functiei f n punctul x si avem urmatorul rezultat (a se vedea
cursul precedent).
Teorema 1.10 Fie D Rk o multime deschis
a si f : D Rp o functie diferentiabil
a n x. Atunci
functiile componente f1 , ..., fk sunt derivabile partial n x, iar matricea aplicatiei liniare df (x) n
bazele canonice din Rk si Rp este Jf (x). Cu alte cuvinte, pentru orice vector h = (h1 , ..., hk ) Rk ,
vom avea

h1
h2

[df (x)(h)]T = Jf (x) . .


(8)
..
hk
Avand n vedere cele prezentate anterior si formula (8), obtinem urmatoarea consecinta a regulii
lantului.
ipotezele Teoremei 1.6, are loc egalitatea
Corolarul 1.11 In
Jgf (x) = Jg (y) Jf (x).

(9)

Demonstratie. Vom avea, pentru h = (h1 , ..., hk ) Rk


T

Jgf (x) hT = [d(g f )(x)(h)]T = [dg(y) (df (x)(h))]T
T
= dg(y) h Jf (x)T
= Jg (y) h Jf (x)T
= Jg (y) Jf (x) hT .

Rezult
a egalitatea (9).Exercitiul 1.12 Fie multimea A := (x, y) R2 | x 0, y 2 si functiile
 p

p
f : A R3 , f (x, y) =
x, x2 + 3y 2 , y + 2 ,
5

g : R3 R2 ,


g(u, v, w) = u2 + v 2 + 2w2 , u2 v 2 ,
h = g f : A R2 R2 .

Not
am cu a := (1, 1) A si cu b := f (a) = (1, 2, 1).
S
a se verifice c
a dh(a) = dg(b) df (a).
Solutie. S
a observ
am c
a a int Asi b int f (A). Obtinem
1
2
0

1
3y

p
p
si Jf (1, 1) =
2
2
2
2
2
x + 3y
x + 3y

0
2 y+2
02u 2v 4w
2 4 4
si Jg (1, 2, 1) =
,
2u 2v 0
2 4 0

Jf (x, y) =


Jg (u, v, w) =

2 x
x

3
,

2

1
2

apoip
p
x2 + 3y 2 , y + 2

= x + x2 + 3y 2 + 2y + 4, x x2 3y 2 ,

h(x, y) = g (f (x, y)) = g

de unde


Jh (x, y) =

1 + 2x 6y + 2
1 2x 6y

x,


si Jh (1, 1) =

3 4
1 6


.

Pe de alt
a parte avem:
1
22 4 4
1
Jg (1, 2, 1) Jf (1, 1) =
2 4 0
23 4
3

=
1 6
2

1
2

continuare, avem:
In1
1
3
1
df (1, 1) =
dx, dx dy, dy ,
2
2
2
2
dg(1, 2, 1) = (2du + 4dv + 4dw, 2du 4dv) ,
dh(1, 1) = (3dx 4dy, dx + 6dy) ,
iar
dg(1, 2, 1) df (1, 1)

1
1
3
1
1
1
3
dx dy + 4 dy, 2 dx 4
dx dy
= 2 dx + 4
2
2
2
2
2
2
2
= (3dx 4dy, dx + 6dy) .
6

Exemplul 1.13 S
a studiem c
ateva cazuri particulare ale Corolarului 1.11.
2
(i) Pentru D R, R , f : D , f (t) = (u(t), v(t)), g : R, iar h = g f : D R,
obtinem
g 0
g 0
h0 (t) =
u (t) +
v (t), t D.
u
v
(ii) Pentru D, R2 , f : D , f (x, y) = (u, v) = (u(x, y), v(x, y)), g : R, iar
h = g f : D R, obtinem

h u h v
h

x
u x v x
, (x, y) D.

h
h u h v

y
u y
v y
In continuare, vom pune n evidenta un criteriu de diferentiabilitate, ce va avea n vedere
derivabilitatea partial
a a functiilor componente.
Teorema 1.14 (Criteriu de diferentiabilitate) Fie D Rk o multime deschis
a, f : D Rp
o functie si x D. Dac
a toate functiile componente f1 , f2 , ..., fp : D R sunt derivabile partial
pe o vecin
atate V D a lui x si derivatele partiale sunt continue n x, atunci f este Frechet
diferentiabil
a n x.
Demonstratie. S
a observ
am c
a este suficient sa aratam afirmatia doar pentru una dintre functiile componente, av
and n vedere Teorema 1.4. Fix
am asadar i 1, p si aratam ca fi este diferentiabila n x.
Fie r > 0 astfel nc
at B(x, r) D. Pentru orice h B(0, r), avem ca
fi (x + h) fi (x) = fi (x1 + h1 , ..., xk + hk ) fi (x1 , ..., xk )
= [fi (x1 + h1 , x2 + h2 , ..., xk + hk ) fi (x1 , x2 + h2 , ..., xk + hk )]
+ [fi (x1 , x2 + h2 , x3 + h3 , ..., xk + hk ) fi (x1 , x2 , x3 + h3 , ..., xk + hk )]
+ ... + [fi (x1 , ..., xk1 , xk + hk ) fi (x1 , ..., xk1 , xk )] .
Cum functia fi este derivabil
a partial pe B(x, r), ne va rezulta ca functia
t 7 fi (x1 + t, x2 + h2 , ..., xk + hk )
este derivabil
a partial pe intervalul (0, h1 ) (sau (h1 , 0)), deci putem aplica Teorema lui Lagrange pentru a
g
asi c1 (0, h1 ) (sau (h1 , 0)), astfel nc
at
fi (x1 + h1 , x2 + h2 , ..., xk + hk ) fi (x1 , x2 + h2 , ..., xk + hk )
fi
(x1 + c1 , x2 + h2 , ..., xk + hk ) h1 .
=
x1
Analog, pentru functia
t 7 fi (x1 , x2 + t, x3 + h3 , ..., xk + hk )
g
asim c2 (0, h2 ) (sau (h2 , 0)), astfel nc
at
fi (x1 , x2 + h2 , x3 + h3 , ..., xk + hk ) fi (x1 , x2 , x3 + h3 , ..., xk + hk )
fi
=
(x1 , x2 + c2 , x3 + h3 , ..., xk + hk ) h2 .
x2

Proced
and la fel pentru celelalte paranteze, ne va rezulta ca exista cj (0, hj ) (sau (hj , 0)), pentru j = 1, k,
astfel nc
at
fi
(x1 + c1 , x2 + h2 , ..., xk + hk ) h1
fi (x + h) fi (x) =
x1
fi
+
(x1 , x2 + c2 , x3 + h3 , ..., xk + hk ) h2
x2
fi
+ ... +
(x1 , ..., xk1 , x + ck ) hk .
xk
Fie acum T : Rk R dat prin
T (h) = T (h1 , ..., hk ) :=

k
X
fi
j=1

xj

(x) hj .

S
a observ
am c
a T L(Rk , R). Putem scrie atunci ca
fi (x + h) fi (x) T h
=
khk


h1
fi
fi
=

(x1 + c1 , x2 + h2 , ..., xk + hk )
(x1 , x2 , ..., xk )
khk x1
x1


fi
fi
h2

(x1 , x2 + c2 , x3 + h3 , ..., xk + hk )
(x1 , x2 , ..., xk )
+
khk x2
x2


hk
fi
fi
+ ... +

(x1 , ..., xk1 , x + ck )


(x1 , x2 , ..., xk ) .
khk xk
xk
Dac
a h 0 ne va rezulta hj 0, si implicit cj 0, pentru orice j 1, k. De asemenea,
orice j 1, k, iar

|hj |
1, pentru
khk

fi
fiind continue n x, vom avea ca
xj
fi
(x1 + c1 , x2 + h2 , ..., xk + hk )
x1
...
fi
(x1 , ..., xk1 , x + ck )
xk

fi
(x1 , x2 , ..., xk ),
x1
fi
(x1 , x2 , ..., xk )
x1

dac
a h 0.
Atunci, putem scrie c
a
lim

h0

fi (x + h) fi (x) T h
= 0,
khk

deci fi este diferentiabil


a n x. Teorema este complet demonstrata.

Exista functii diferentiabile pentru care nu este ndeplinit criteriul dat de Teorema 1.14 (conditiile
nu sunt necesare).
Exercitiul 1.15 S
a se arate c
a functia f : R2 R definit
a prin

1
xy sin
, (x, y) 6= (0, 0)
f (x, y) =
x2 + y 2
0, (x, y) = (0, 0)
8

este diferentiabil
a n (0, 0) (pe R2 ), dar derivatele partiale nu sunt continue n (0, 0).
f
f
Solutie. Obtinem, cu definitia, c
a
(0, 0) =
(0, 0) = 0, iar pentru (x, y) 6= (0, 0)
x
y
f
1
2x2 y
1
(x, y) = y sin 2

cos 2
2
2
2
2
x
x +y
(x + y )
x + y2
1
2xy 2
1
f
(x, y) = x sin 2

cos 2
.
2
2
2
2
y
x +y
(x + y )
x + y2
Consider
am

1
f (u, v) f (0, 0)
uv

sin 2
.
=
lim
k(u, v)k2
u + v2
(u,v)(0,0)
(u,v)(0,0)
u2 + v 2
lim

Cum

uv
1
1
sin
v
0
sin 2
<
|u|

|u| ,
u2 + v 2
u + v2
u2 + v 2
u2 + v 2
rezult
a c
a functia
a n (0, 0), cu df (0, 0) = 0.
 diferentiabil
 f este
1 1
,
(0, 0), obtinem
Lu
and sirul
n n


f 1 1
1
n2 n
n2
,
= sin
cos ,
x n n
n
2
2
2


f 1 1
f
f
deci nu exist
a lim
,
, asadar nu exist
a
lim
(x, y). Analog pentru
. Asadar,
n x
n n
y
(x,y)(0,0) x
nu putem aplica criteriul de diferentiabilitate dat de teorema anterioar
a.
f f
Desigur, n orice punct (x, y) 6= (0, 0) rezult
a c
a f este diferentiabil
a deoarece
,
sunt
x y
continue.

1.2

Diferentiale de ordin superior

Sa trecem acum la definirea diferentialelor de ordin superior.


Definitia 1.16 Fie n 2, D Rk o multime deschis
a si f : D R. Spunem c
a f este
diferentiabil
a de ordinul n n x D dac
a f este derivabil
a partial de ordinul (n 1) pe o
vecin
atate V D a lui x, iar derivatele partiale de ordinul (n 1) sunt diferentiabile n x.
Vom spune c
a f este diferentiabil
a de ordinul n pe D dac
a f este diferentiabil
a de ordinul
n n orice x D.
Reamintim c
a, pentru o functie diferentiabila ntr-un punct x, avem formula
df (x) =

f
f
(x) dx1 + ... +
(x) dxk .
x1
xk

Va fi atunci natural s
a consider
am urmatoarea definitie a diferentialelor de ordin superior.
Definitia 1.17 Fie n 2, D Rk o multime deschis
a si f : D R o functie diferentiabil
a de
ordin n n x D. Numim diferential
a de ordin n a functiei f n punctul x aplicatia dn f (x) :
Rk R dat
a prin

(n)
f
f
n
d f (x) =
(x) dx1 + ... +
(x) dxk
,
x1
xk
9

unde notatia din membrul drept semnific


a faptul c
a expresia din parantez
a se ridic
a, formal, la
puterea simbolic
a n dup
a o formul
a de tip binomial, n care puterea semnific
a ordinul de derivare.
Astfel,

(n)
f
nf
(x)
reprezint
a
(x)
x
xni
 i
(n1) 

f
f
nf
(x)
(x)
reprezint
a
(x)
xi
xj
xin1 xj
(n2) 
(2)

f
f
nf
(x)
(x)
reprezint
a
(x) etc. ...,
xi
xj
xin2 x2j
sau, n general,

(1 )
(2 )
(k )
f
f
f
nf
(x),
(x)
(x)
(x)
reprezint
a
1
x1
x2
xk
x1 x2 2 ...xk k
unde 1 + 2 + ... + k = n.
Observatia 1.18 S
a observ
am acum c
a, deoarece f este diferentiabil
a de ordinul n n x, toate
derivatele partiale de ordin n exist
a n baza Definitiei 1.16. De asemenea, dac
a o functie este
diferentiabil
a de ordinul n ntr-un punct, atunci derivatele partiale mixte de orice ordin mai mic
sau egal cu n exist
a si sunt egale.
baza formulei de mai sus rezult
In
a c
a, n cazul n = 2, diferentiala de ordinul II a functiei f va
avea formula
X
2f
d2 f (x) =
(x) dxi dxj
xi xj
1i,jk

k
X
2f

2
2 (x) (dxi ) + 2
x
i
i=1

X 2f
(x) dxi dxj
xi xj

(10)

i<j

sau, pentru orice h = (h1 , ..., hk ) Rk ,


d2 f (x)(h) =

X
1i,jk

2f
(x) hi hj ,
xi xj

adic
a diferentiala de ordinul II este o form
a p
atratic
a. Matricea atasat
a acestei forme p
atratice
este
 2 
f
H=
xi xj
si se numeste matricea hessian
a a lui f n x care, n baza egalit
atii derivatelor mixte, este o
matrice simetric
a.
Ca de obicei, vom particulariza n cazurile k = 2 si k = 3. Vom avea astfel, pentru k = 2
d2 f (x, y) =

2f
2f
2f
2
2
(x,
y)

(dx)
+
(x,
y)

(dy)
+
2

(x, y) dx dy
x2
y 2
xy

si, pentru k = 3,
2f
2f
2f
2
2
(x,
y,
z)

(dx)
+
(x,
y,
z)

(dy)
+
(x, y, z) (dz)2
x2
y 2
z 2
2f
2f
2f
(x, y, z) dx dy + 2
(x, y, z) dx dz + 2
(x, y, z) dy dz.
+2
xy
xz
yz

d2 f (x, y, z) =

10

Exercitiul 1.19 S
a se scrie diferentiala de ordinul II a functiei f : (0, ) R R,
f (x, y) = xy
n punctul (1, 2), aplicat
a n (3, 2).
Vom avea
0
2f
00
(x, y) = fxx
(x, y) = y xy1 x = y (y 1) xy2 ,
2
x
2f
00
(x, y) = fyy
(x, y) = (xy ln x)0y = ln x (xy )0y = ln x xy ln x = xy ln2 x,
y 2
2f
1
00
(x, y) = fyx
(x, y) = (xy ln x)0x = yxy1 ln x + xy = yxy1 ln x + xy1 ,
xy
x
0
2f
00
(x, y) = fxy
(x, y) = y xy1 y = xy1 + y xy1 ln x.
yx
Rezult
a

d2 f (x, y) = y (y 1) xy2 (dx)2 + xy ln2 x (dy)2 + 2 yxy1 ln x + xy1 dx dy,
de unde
d2 f (1, 2) = 2(dx)2 + 2 dx dy.
Asadar,
d2 f (1, 2)(h1 , h2 ) = 2h21 + 2h1 h2
si
d2 f (1, 2)(3, 2) = 18 12 = 6.
Definitia 1.20 Spunem c
a f este de clas
a C 1 pe multimea D dac
a f este diferentiabil
a pe D
si df este continu
a pe D. Inductiv, vom spune c
a f este de clas
a C n pe multimea D dac
a f este
diferentiabil
a de ordin n pe D si dn f este continu
a pe D. Vom nota
C n (D) = {f : D Rp | f este de clas
a C n pe D}, n N
si, prin conventie,
C 0 (D) = {f : D Rp | f continu
a pe D}.
Spunem c
a f este de clas
a C pe multimea D dac
a f este diferentiabil
a de orice ordin pe
D. Vom nota
C (D) = {f : D Rp , f este de clas
a C pe D}.

1.3

Formula lui Taylor

Pentru doua puncte a, b Rk , vom nota cu [a, b] segmentul nchis de extremitati a, b,


[a, b] = {a + t(b a) | 0 t 1} .
Sa formulam acum extinderea Teoremei lui Taylor la cazul functiilor de variabila vectoriala.
11

Teorema 1.21 (Formula lui Taylor cu restul lui Lagrange) Fie D Rk o multime deschis
a
si f : D R o functie diferentiabil
a de ordin n + 1 pe D si punctele distincte a, x D astfel nc
at
[a, x] D. Atunci exist
a c (a, x) astfel nc
at
1
1
df (a)(x a) + d2 f (a)(x a)
1!
2!
1 n
1
+ ... + d f (a)(x a) +
dn+1 f (c)(x a).
n!
(n + 1)!

f (x) = f (a) +

(11)

Demonstratie. Fie {a + tv | t R} dreapta care trece prin a si are directia v 6= 0 Rk . Definim functia
h(t) = f (g(t)) = f (a + tv) = (f g)(t), unde g(t) = a + tv. Avem din regula lantului ca
h0 (t) dt = dh(t) = df (g(t)) dg(t)


f
f
(a + tv) dx1 + ... +
(a + tv) dxk (v1 , ..., vk ) dt,
=
x1
xk
deci
h0 (t) =

f
f
(a + tv) v1 + ... +
(a + tv) vk = df (a + tv)(v),
x1
xk

pentru orice t suficient de mic astfel nc


at a + tv sa ramana n D.
Diferentiind h0 folosind din nou regula lantului, obtinem
 

f
00
h (t) =
(a + tv) v1 + ... +
(a + tv) vk v1 + ...
x1 x1
xk x1 

f

(a + tv) v1 + ... +
(a + tv) vk vk
+
x1 xk
xk xk
 2

2f
f
2
(a + tv)v1 + ... +
(a + tv)vk v1 + ...+
=
x21
xk x1


2f
2f
(a + tv)v1 vk + ... +
(a + tv)vk
x1 xk
xk x1
=

k X
k
X
2f
(a + tv)vi vj = d2 f (a + tv)(v).
x
x
i
j
j=1 i=1

Putem diferentia n continuare h00 pentru a obtine


(3)

(t) =

k X
k X
k
X
i=1 j=1 l=1

3f
(a + tv)vi vj vl = d3 f (a + tv)(v),
xi xj xl

si n general
h(l) (t) =

k
X
i1 =1

k
X

kf
(a + tv)di1 ... dil = dl f (a + tv)(v)
x
...x
i
i
1
l
i =1

...

pentru orice l 1, k + 1.
Aplic
am acum Formula lui MacLaurin cu restul lui Lagrange functiei h si obtinem ca exista (0, t)
(sau (t, 0)) astfel nc
at
h(t) = h(0) +

t 0
tn
tn+1 (n+1)
h (0) + ... + h(n) (0) +
h
().
1!
n!
(n + 1)!

Lu
and v := x a si t := 1, vom obtine existenta lui c := a + (x a) (a, x) (caci (0, 1)) astfel nc
at
are loc (11).


12