Sunteți pe pagina 1din 4

JUDETUL ARGES

LOCALITATEA : ...................
PIETROSANI
Denumirea unitatii scolare :..................
GPN BADESTI NR.2
Nr total de elevi declarati : 30
Data intocmirii : 01.06. 2016
Nr . de telefon/fax scoala : .
0 248267175

Vizat
Director
Nume si prenume:
Semnatura:

PROCES VERBAL CENTRALIZATOR


privind receptia si consumul produselor lactate si de panificatie
in perioada 04-31 MAI 2016

Data primirii produselor si


a distributiei pentru fiecare
zi de scoala

04.05.2016
05.05.2016
06.05.2016
09.05.2016
10.05.2016
11.05.2016
12.05.2016
13.05.2016
16.05.2016
17.05.2016
18.05.2016

Documentul cu care s-au


primit produsele, felul si
numarul

Produse receptionate
Produse lactate (tip,
gramaj/pahar,
cantitatea/aviz)

Produse de panificatie (tip,


gramaj/pahar,
cantitatea/aviz)

180LUHT

60CORN

AG XBD 4899858/AVIZ44013987

AVIZ44014748
AVIZ44015076

30CORN
60CORN
60CORN

AVIZ44015963

150LUHT

AGXBD4900994

AVIZ44016960

30CORN
60CORN

AVIZ44017853

60CORN

AVIZ44016694

Produse lactate (tipul,


cantitatea)

Produse de panificatie (ti


cantitatea)

30LUHT
30LUHT
30LUHT
30LUHT
30LUHT
30LUHT
30LUHT
30LUHT
30LUHT
30LUHT
30LUHT

30CORN
30CORN
30CORN
30CORN
30CORN
30CORN
30CORN
30CORN
30CORN
30CORN
30CORN

30LUHT

30CORN

19.05.2016

AGXBD4902117

20.05.2016

AVIZ44018561

30CORN

30LUHT

30CORN

23.05.2016
24.05.2016

AVIZ44018853

60CORN

30LUHT
30LUHT

30CORN
30CORN

25.05.2016
26.05.2016

AVIZ44019724

30CORN

30LUHT

30CORN

30CORN
60CORN

30LUHT
30LUHT

30CORN
30CORN

27.05.2016
30.05.2016

AVIZ44020
156
AVIZ44020545

240LUHT

Cantitati distribuite elevilor

31.05.2016

Report din luna precedenta


lapte - cutii
Iaurt -cutii
Corn - bucati
Biscuiti - pachete

30LUHT

Total produse receptionate


lapte - cutii
Iaurt -cutii
Corn - bucati
Biscuiti - pachete

Total produse distribuite

570 lapte - cutii


Iaurt -cutii
570 Corn - bucati
Biscuiti - pachete

30CORN

Stoc la data de : 04.05.2016


570 lapte - cutii
Iaurt -cutii
570 Corn - bucati
Biscuiti - pachete

0
0
0
0

Cantitate distruisa confo


Din da
lapte - cutii
Iaurt -cutii
Corn - bucati
Biscuiti - pachete

Nota:
* Borderoul completat conform modelului prezentat mai sus se va intocmi in ultima zi de scoala a lunii respective, astfel ca pana la data de 04 a lunii urmatoare sa ajunga un exemplar, prin delegat, prin posta sau
camera 190 (tel/fax: 0248214078, responsabil d-na Dragoescu Ioana Natalia).
* Stocul la sfarsitul lunii este reprezentat de (report + produsele receptionate) - produsele distribuite
* Stocul de la finele lunii curente devine report pentru luna urmatoare
*In cazul in care exista distrugeri, un exemplar din procesul verbal va insoti prezentul borderou.

Atentie:

* Va rugam sa evidentiati distinct fiecare tip de produs receptionat si distribuit: spre exemplu lapte UHT, lapte dulce, lapte batut, iaurt, centralizarea si transmiterea informatiilor catre APIA trebuind sa se faca f
* Cantitatea de produse lactate sau de panificatie distribuite nu trebuie sa depaseasca numarul de elevi prezenti la ore, fiecare elev trebuind sa primeasca un produs lactat si unul de panificatie /zi.
* Avem rugamintea sa evitati distrugerile, nereceptionand produse deteriorate, comunicand la fiecare furnizare cantitatea necesara exacta luand in considerare stocul si nereceptionand o cantitate care depaseste n
vor fi achitate de CJ Arges.
* Toate informatiile solicitate in prezentul formular sunt obligatorii

* Un exemplar al borderoului va fi pastrat la scoala impreuna cudocumentele de insotire pentru produsele receptionate si distribuite.

RASPUND PENTRU EXACTITATEA SI REALITATEA DATELOR DIN PREZENTUL BORDEROU:

Nume si prenume :
Semnatura:

Crceag

Intocmit,
Gheorghita

prenume:

mnatura:

or

Nr. elevi
anificatie (tipul, prezenti/zi
itatea)

CORN
CORN
CORN
CORN
CORN
CORN
CORN
CORN
CORN
CORN
CORN

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

CORN

30

CORN

30

CORN
CORN

30
30

CORN

CORN
CORN

30
CERC
30
30

Semnatura
responsabil

CORN

30

struisa conform procesului verbal nr........


Din data de:.........

te

, prin posta sau fax la Consiliul Judetean Arges, etaj 5,

uind sa se faca foarte exact.

are depaseste necesarul, intrucat produsele distruse nu