Sunteți pe pagina 1din 156

LAURA MARIE ALTOM

S`rut`-m`
din nou
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
ILEANA DINU

ALCRIS

Capitolul 1
Iat-o! se auzi vocea prezentatorului emisiunii de
diminea]` de la Cattoola. Maddy clipi des.
E[ti preg`tit` s`-mi ]ii companie, Maddy?
Fanii ei \ncepur` s` aplaude entuziasma]i cnd o v`zur`.
Este chiar ea! Buc`t`reasa noastr` preferat`,
Maddy Lowell!
Cu toat` c`ldura insuportabil` a acelei zile de
august, Maddy nu l`s` s` se vad` c` avea un zmbet
cam chinuit. Se \ndrept` spre Chip Townsend
traversnd scena, f`cnd semne celor care o aplaudau.
Se adunase un num`r mare de oameni. Dar de ce se
mira? Era evenimentul anului aici, la Cattolla, Missouri.
Maddy sim]i cum transpira]ia \ncepe s`-i acopere tot
trupul [i-[i dori s` nu fi trebuit s` se confrunte cu asta.
Chip Townsend sau Dippy Chip, cum \i spuneau
colegii, o prinse dup` umeri.
5

B`ie]i, se adres` el invita]ilor, nu [tiu ce sim]i]i


voi, dar eu m-am ambalat deja... dac` Maddy a noastr`
va reu[i s` fac` [i pr`jitura cu caise... aici se opri,
pentru c` auzi comentarii din partea publicului feminin,
va cuceri pentru a cincea oar` concursul culinar.
Mult succes, Maddy! \i strig` o doamn` \n vrst`
din rndul doi.
Maddy oft`. Cteodat` \i lipsea mult via]a pe care o
dusese pn` acum. N-ar fi trebuit s`-[i p`r`seasc`
vechea slujb`, s` se angajeze la aceast` emisiune de
diminea]`. C[tigase bani buni, care-i fuseser` de
mare folos, dar nu mai era o anonim` [i era
recunoscut` pretutindeni, lucru care o deranja de cele
mai multe ori, mai ales cnd nu avea chef s` vad` pe
nimeni.
Chip o trase mai aproape.
Spune-ne, Maddy, este o re]et` nou`, sau
pr`jitura preferat` a familiei voastre?
Zmbe[te. |ndrept`-]i umerii. |ncearc` s` ignori
faptul c` to]i ochii sunt a]inti]i asupra ta, \[i spuse ea.
A fost re]eta preferat` a bunicii, Chip. O f`cea
duminica dup`-amiaz`, dar se poate face \n orice alt`
or` a zilei.
A[a este? Prieteni, s-o ajut`m pe Maddy a noastr`,
dar pn` atunci vom merge \n alt studio la un alt concurs
[i vom reveni dup` o or`, cnd juriul va lua decizia.
6

Tehnicianul de camer` f`cu un semn, se stinser`


luminile, iar temperatura pe scen` sc`zu brusc. Maddy
r`sufl` u[urat`.
Mul]umesc, Maddy, zise Chip. Dar greu te-ai
mai hot`rt s` spui c` a fost re]eta bunicii! Dac` mai
faci figura asta [i s`pt`mna viitoare, cnd va fi invitat
Rock Rainer, jur c`-]i dau foc la carnetul cu re]ete!
glumi el.
F`r` a mai a[tepta reac]ia ei la aceast` amenin]are,
el se \ntoarse spre un grup de fani.
F`r` a fi surprins` de duritatea lui, ci doar ofensat`,
s` zicem, Maddy \[i \ndep`rt` o [uvi]` rebel` de pe
frunte, apoi ridic` privirea spre acea parte din studio
\n care domneau vasele ei de inox. Dumnezeule, cum
credea acest Chip c` emisiunea ei insignifiant` putea
s` pun` \n umbr` un interviu cu un scriitor renumit ca
Rock Rainer?
Tot nu-i venea s` cread` c` un autor de romane de
succes acceptase s` dea un interviu unui post local
de televiziune, ca al lor. Abia a[tepta s`-l vad`, s`-i
vorbeasc`, s` se afle \n preajma b`rbatului care
scrisese nuvele al c`ror subiect o urm`rise zile \ntregi
dup` ce le citise. Rainer reu[ea s` capteze cititorul
\ntr-o asemenea m`sur` \nct acesta tr`ia al`turi de el
fiecare emo]ie, fiecare tr`ire, de la fericirea
binecuvntat` la cea mai mare tragedie [i suferin]`.
7

Nuvelele sale erau originale, iar eroii lui erau


b`rba]i pe care ea [i-ar fi dorit \ntotdeauna s`-i
\ntlneasc` [i \n realitate.
Ei bine, poate c` [i pe Ethan ar fi vrut s`-l
re\ntlneasc`. Dar, de fapt, o singur` noapte petrecut`
cu un b`rbat nu trebuia s` fie ceva de care s`-[i
aminteasc` obsesiv.
Oricum, pentru c` directorul emisiunii, Chip,
disp`ruse din zon` se mai putea relaxa pu]in. Asta era
partea care-i pl`cea cel mai mult, g`titul. Amestecul
ingredientelor, mirosul de zah`r ars, de scor]i[oar`,
de piersici.
Aceste amintiri olfactive o duser` \n urm` cu c]iva
ani, pe cnd tr`ia \n casa familiei sale.
Dar acum bunicii erau mor]i, p`rin]ii tr`iau \n
Florida, fratele mai mic era \n armat`, iar sora mai
mare \[i lua masteratul la Michigan, a[a c` Maddy nu
mai avea pentru cine s` g`teasc` dect pentru sine sau
televiziune. Acum se mai gndea [i la fanii ei.
Majoritatea scrisorilor pe care le primea erau de la
femei ca ea, casnice, care renun]aser` la carier` spre
a-[i \ngrji so]ii [i copiii. Sau poate era mai bine s`
spun` c` erau femei ca ea, care aveau acele elemente
ce lipseau din via]a ei, adic` so]ul [i copiii.
A[a se face c` avea doar unul din cele trei elemente
necesare pentru a deveni o casnic` adev`rat`. Dar
8

lucrurile puteau fi [i mai rele. Mai ales la sfr[itul verii,


cnd sora ei, Peg, termina facultatea [i se putea
\ntoarce acas` cu so]ul [i copiii spre a locui \n casa
p`rinteasc`. Din acel moment, nu va mai putea face
altceva dect s` recunoasc`: e[uase \n \ntemeierea
propriei sale familii.
Dar nu avea chef s`-[i fac` probleme ast`zi, mai ales
\n fa]a mul]imii de femei zmbitoare, majoritatea
mame [i a so]ilor acestora, care umpluser` pn` la
refuz cortul \n care se desf`[ura concursul de g`tit. De
fiecare dat` cnd \[i amintea c` e[uase \n rela]ia cu
Ethan, devenea deprimat`.
Gndurile \i zburau spre el; se \ntreb` ce se
\ntmplase cu singurul b`rbat al`turi de care ar fi vrut
s` tr`iasc` toat` via]a.
Nu conta c` nu se cunoscuser` de prea mult timp
cnd ajunseser` s` petreac` \mpreun` acea noapte
magic`.
Ce conta acum era faptul c`-[i amintea privirea lui
cnd \i spusese c` a[teptase toat` via]a s` cunoasc` o
femeie ca ea. Mai contase felul \n care se sim]iser`
\mpreun`, cum rseser`.
Nici durerea de a nu-l mai fi v`zut de atunci nu
putea [terge amintirile acelea frumoase.
Maddy vedea [i acum acea noapte ca pe un soi de
dar, care-i fusese d`ruit devreme \n via]` pentru a-i
spune dac` rela]ia respectiv` merita cultivat`, sau nu.
9

Din nefericire, nu mai cunoscuse vreun b`rbat s`-l


pun` \n umbr` pe Ethan, care o p`r`sise f`r` nici o
explica]ie.
Zmbind unui gnd ascuns, \n timp ce sp`rgea un
ou de marginea bolului \n care trebuia s` preg`teasc`
o crem`, realiz` ce ridicol ar suna pentru prietenii ei
dac` ar afla c` ea crezuse \n acel Ethan, care-i l`sase pe
pern` o scrisoare \n care-i promitea c` se va \ntoarce
\ntr-o zi [i o va c`uta.
Dar nu mai conta acum dac` prietenii ar fi crezut-o
c` Ethan o ceruse de nevast`, pentru c` ea, Madeline
Lowell, virgin` chipurile la dou`zeci [i [apte de ani,
avusese o noapte de dragoste \nfl`c`rat`.
Acum, amintirea acelei nop]i era att de bine
ascuns` \n mintea ei \nct uneori se \ntreba [i ea dac`
existase cu adev`rat.
Lu` telul [i-[i concentr` frustrarea asupra ou`lor pe
care trebuia s` le bat`.
{i asta nu pentru c` n-ar mai fi primit alte invita]ii
de la b`rba]i, dar pentru c` nici nu se obosise s` le ia
\n serios.
Iar cel cu care ie[ea acum...
Kent, directorul postului de radio local de
televiziune era un b`rbat atr`g`tor, \ncnt`tor [i s`ruta
bine. |ncercase s` se lase sedus` de el, dar cum ea [tia
10

multe re]ete pe dinafar`, era con[tient` c` orice ar fi


adus \n rela]ia lor, tot n-ar fi ajuns la o re]et` perfect`.
Ct despre iubirea ei pierdut`, Ethan, ar fi vrut
desigur, s` [tie ce se \ntmplase cu el.
De fapt, care femeie n-ar fi vrut s` [tie asta? Dar
chiar dac` acesta ar fi ap`rut acum din senin, cerndu-i
s` se m`rite cu el, i-ar fi rs \n nas. Pentru c`, dup`
felul \n care disp`ruse dup` prima lor noapte de
dragoste, nu mai putea avea \ncredere \n el.
Ethan \i luase cu el [i inima, dar acest lucru nu avea
s` se mai repete.
Domni[oar` Lowell, [tim cu to]ii c` sunte]i foarte
priceput` la g`tit, dar pune]i mai mult de cinci ou`
\ntr-o pr`jitur` ca asta? o \ntrebase cineva din public.
Sim]ind cum ro[e[te, Maddy \ntinse mna spre
borcanul cu vanilie.
Bunica obi[nuia s` spun` c` reu[ita unei pr`jituri
depinde de ct de bine se bate albu[ul.
Acea persoan` din public \[i exprim` \ndoiala:
Iar a mea spunea c` dac` ba]i ou`le prea mult,
aluatul iese tare.
***
Ethan Stone duse mna la ochi. Ce-[i f`cuse Maddy?
Aflase din casetele trimise de un prieten, c` Maddy
\[i schimbase \nf`]i[area, [i crezuse c` aceast`
11

schimbare va fi \n bine, dar nu era a[a. Maddy


renun]ase la naturale]e [i se machiase, lucru care lui \i
displ`cuse \ntotdeauna la o femeie.
|[i aminti singura noapte petrecut` \mpreun` cu ea
cnd, dup` ce f`cuser` dragoste a doua oar`, el \i r`sfirase
p`rul lung pe pern`. Maddy era nemachiat`, a[a cum \i
pl`cea lui. De atunci, se gndise s` se \nsoare cu ea.
Nu putea crede c` dup` felul \n care o p`r`sise [i
dup` anii \n care fuseser` desp`r]i]i, Maddy ar mai
sim]i ceva pentru el, dar oricum, era liber s` viseze,
nu? Numai c` se s`turase de vise, voia ca totul s`
devin` realitate. O voia pe Maddy. O voia al`turi de el
pentru tot restul vie]ii.
Nu conta c` nu [tiau mare lucru unul despre
cel`lalt, dect faptul c` trupurile lor deveniser` unul,
la cea de a optsprezecea aniversare a ei. Acum vor avea
timp s` afle totul unul despre cel`lalt, sau mai precis
unul \n bra]ele celuilalt. Vor \nv`]a s` se iubeasc`.
Singurul lucru important acum era c` Ethan se
sim]ea demn de ea. Cu toate c` psihiatrul la care
mergea \i repetase de multe ori c` fusese
dintotdeauna demn de Maddy, nu numai acum, dup`
ce f`cuse un milion de dolari.
Maddy provenea din clasa de mijloc, \n care el
\ncercase mereu s` p`trund`, dar e[uase neavnd
mijloacele necesare.
12

Mama \l abandonase la cteva zile dup` na[tere, pe


treptele unei biserici din Mississippi. Avea paisprezece
ani cnd reu[ise s` scape din minile acelui preot
baptist, care dr`cuia \n fiecare duminic` diminea]a, iar
\n restul s`pt`mnii umbla beat sau cu prostituate.
Pe Ethan nu-l interesa prea mult c` preotul nu
ducea o via]` demn`, \l deranja doar ipocrizia acestuia.
De ce naiba se mai obosea acest om s` ascund` ce era?
Ce voia s` dovedeasc`?
Motoul lui Ethan fusese: crede doar \n ceea ce vezi,
iar pe mine ia-m` a[a cum sunt. Dar atunci o
cunoscuse pe Maddy. {i flac`ra iubirii se aprinsese
instinctiv \ntre ei, iar acea scnteie n-o mai reg`sise
al`turi de nici o femeie.
Nici nu mai [tia cum ajunsese la petrecerea celei de
a optsprezecea ei anivers`ri, apoi ea \i acordase toat`
aten]ia [i apoi disp`ruser` \mpreun`. Maddy \i
m`rturisise atunci c` nu se sim]ea bine \n mijlocul
acelor invita]i. Iar el, c`ruia nu-i pl`cea s` a[tepte prea
mult, acceptase imediat.
Fusese o noapte fierbinte.
Maddy, \mbr`cat` \ntr-o rochie lung`, vaporoas`,
de culoarea filde[ului,, \l prinsese de mn`, ducndu-l
spre o paji[te recent cosit`.
Vreau s` vezi ceva, \i spusese ea privindu-l peste um`r.
|n mijlocul uni plc de stejari, se afla o caban`
mic`, ridicat` din piatr` de ru. Locul ar`ta de parc`
13

n-ar fi fi pus nimeni piciorul pe acolo de mult timp,


dar Maddy \i m`rturisi c` trecea adesea pe acolo.
Fusese cabana bunicilor ei. Acum era a ei [i voia s-o
\mpart` cu el.
Uniunea lor mental` se transform` imediat \ntr-una
fizic`, \n sunetul f`cut de greierii din preajm`, sau de
acordurile \ndep`rtate ale muzicii, care str`b`tea de la
petrecere.
Ethan nu se mai sim]ise att de aproape de nici o
alt` femeie, \n via]a sa.
Maddy \ntrerupsese s`rutul lor pentru a aprinde o
lumnare, apoi alta. Se mngiaser`, g`siser` fiecare
pl`cere \n trupul celuilalt. Pe cnd Maddy sta \ntins`
pe o cuvertur`, el \[i trecuse degetele peste m`tasea
pielii ei, peste snii ei plini. Chiar [i acum, dac`
\nchidea ochii \[i amintea parfumul ei floral. Era o
combina]ie de liliac, de crin, un miros simplu, care-i
f`duse inima s`-i tresalte.
De[i nu avea cum s` [tie, Maddy \i schimbase via]a,
d`ruindu-i virginitatea sa. De[i el nu avea nimic s`-i
ofere \n schimb, jurase ca din acel moment s` fac`
totul pentru a ajunge o persoan` demn` s-o cear` de
nevast` pe Madeline Lowell.
Diminea]a, el disp`ruse, l`sndu-i un bilet; n-o
f`cuse f`r` a se sim]i cel mai mare la[. Dar trebuia s`
plece. Nu voia s-o vad` la lumina zilei. Atunci, ea ar fi
14

[tiut cine era cu adev`rat: un biet muncitor cu ziua


care trebuia s`-[i c[tige existen]a. Maddy merita totul
de la un b`rbat. {i el voia mai mult [i tocmai de aceea,
cu trupul [i zmbetul ei \n minte, porni \n lume.
C`l`toria lui durase mai mult dect s-ar fi a[teptat,
dar acum, dup` ce ajunsese \n cele din urm` la
destina]ie, nu mai putea a[tepta, o voia pe Maddy de
so]ie. Voia s`-[i \ntemeieze o familie.
De-a lungul anilor, un prieten o urm`rise
\ndeaproape pe Maddy. O urm`rise \n timpul liceului,
\i [tia toate rela]iile, cam f`r` semnifica]ie pentru ea.
Ethan \i mul]umise zilnic Domnului c` Maddy nu se
\ndr`gostise de alt b`rbat.
Iar faptul c` ajunsese [i ea la o vrst` f`r` a se fi
c`s`torit, era semnul clar c` \i era destinat`. Ethan
era din ce \n ce mai convins c` vor avea un destin
comun.
Trase aer \n piept; venise momentul s-o fac` pe
Madeline Lowell s` devin` so]ia sa.
***
Maddy era u[or disperat` pentru c`, din cauza
c`ldurii, machiajul i se deteriorase. Putea s` revin`
acum la re]eta sa pentru c` mai erau doar
cincisprezece minute pn` la \nceperea concursului.
15

Dup` ce combin` ou`le cu vanilia, \nglob` untul [i


zah`rul. Pe ecranul televizorului ap`ru banda albastr`
pentru fanii ei. Erau cu to]ii emo]iona]i, cu excep]ia
celor care intrau \n concurs direct cu ea. Dar era
convins` c` va c[tiga [i va intra \n gra]iile tuturor.
Amestec` untul cu zah`rul, ou`le [i vanilia, apoi
turn` unt topit [i zah`r candel, dup` care aranj`
jum`t`]ile de piersic` sub forma razelor de soare. Avu
chiar [i prezen]a de spirit de a se opri o secund`
pentru a le zmbi telespectatorilor.
Mult noroc, Maddy! \i ur` o brune]ic` ce-[i leg`na
copilul.
Mul]umesc, \i r`spunse ea. Urm`re[te emisiunea
de luni ca s` scrii re]eta!
S` fii sigur` c-a[a voi face, zise femeia.
Angajat` \n preg`tirea pr`jiturii pentru concurs,
Maddy nici nu-[i \nchipuia c` dac` ar ridica ochii ar
avea cel mai mare [oc din via]a sa. Acolo, \ntre o
bunicu]` cu p`rul alb [i un pu[ti care mesteca gum`,
se afla Ethan!
Ethan, cel din visul ei de mult spulberat. Ethan,
care-i l`sase o durere mocnit` \n suflet. Iar cnd \l
v`zu c`-[i face loc printre spectatori, constat` c` arat`
mult mai bine ca alt`dat`.
Era \mbr`cat \n blugi [i un tricou bine \ntins pe
pectoralii frumos contura]i, iar Maddy clipi repede de
16

cteva ori pentru a fi sigur` c` nu era un miraj din


cauza c`ldurii din acel cort \n care se desf`[ura
concursul.
|i ap`ruser` desigur ni[te riduri, dar era un b`rbat
foarte frumos, bronzat, puternic, cu tr`s`turi cioplite
parc`. P`rul care-i dep`[ea nivelul urechilor era u[or
ondulat, privirea la fel de intens`. Iar dup` umerii lui
largi Maddy ghici c`-[i c[tiga existen]a tot muncind \n
aer liber, ca \n vara \n care se cunoscuser`.
Pe atunci, Ethan era doar zilier angajat \n iulie [i
august la culesul piersicilor [i la \ngrijirea livezii. De ce
oare revenise \n ora[?
A trecut cam mult timp, Maddy, o anun]` el cu un
glas fierbinte, care ar fi putut s`-i topeasc` toate
ingredientele pr`jiturii. Maddy se z`p`ci [i-[i duse
degetele pline de zah`r ars \n p`r. Dumnezeule, ce-i
f`cuse acest b`rbat? De unde ap`ruse? Dar [i mai
important era cnd va disp`rea din nou?
Ethan \i zmbi, sim]ind c-o adusese exact \n
punctul \n care dorise. Maddy ro[ise [i mai tare.
Ce... am, voiam s` spun... cum ai ajuns aici?
Vrei s` [tii pentru ce am venit, nu?
Maddy l`s` privirea \n jos la ingredientele sale,
mai punnd cte pu]in din fiecare. Ethan urm`rise
tot spectacolul ei ceea ce nu era tocmai r`u, \[i
spuse ea, ro[ie pn` la r`d`cina p`rului.
17

Da, vreau s` [tiu ce te-a adus pe aici, \l \ntreb` ea.


Vrei s`-]i spun chiar acum? Am crezut c` este mai
bine s` a[tept, s` termini ce faci aici, apoi s` ie[im
undeva s` mnc`m [i s` discut`m. Poate s` facem o
plimbare la vechiul lac?
Nu, i-o retez` Maddy foarte hot`rt`,
\ndep`rtndu-[i o [uvi]` de pe frunte. Nu fac asta cu
nici un b`rbat.
Ce nu faci, Maddy? Nu ie[i la mas` sau pe lac?
Nici una.
Dar cu cine ai prefera s` ie[i, Maddy?
Eu... eu... |n]elegnd semnifica]ia vorbelor lui,
Maddy \[i duse minile la frunte [i desigur, se murd`ri
cu zah`r pudr`.
Ethan zmbi. Era teribil de frumoas` Madeleine
cnd era \mbujorat` [i nervoas` ca acum.
A[tept s`-mi r`spunzi, Maddy.
Nu este problema ta cu cine ies.
Starea de \ncordare o f`cu s` pun` prea mult` sare
\n bol. Ce ru[ine c` prezen]a acestui b`rbat o f`cea s`
se piard` cu firea [i mai ales s`-[i rateze [ansa de a
c[tiga concursul. Ethan \i spulberase orice speran]`
de a mai c[tiga ap`rnd la locul [i momentul
nepotrivit, [optindu-i mereu numele pentru a o
tulbura [i mai tare.
18

S` \n]eleg c` nu exist` nici un b`rbat care abia


a[teapt` s` termini naibii cu prostiile astea, ca s` ie[i]i
undeva?
Uite ce este, Ethan, eu...
Este un semn bun; cel pu]in \]i aminte[ti numele
meu.
N-ai vrea s`-]i vezi de drum? Nu \n]elegi c` sunt
\n concurs? Cu nou` ani \n urm`, ai ie[it din via]a mea
[i m-am rugat atunci la Dumnezeu s` nu mai apari
vreodat`. Iar acum apari chiar \n mijlocul concursului,
de parc` am mai fi \ndr`gosti]i, sau m` rog... m`car
prieteni. Ei bine, nu suntem nici m`car att [i nici nu
vom fi vreodat`.
El \[i mut` greutatea de pe un picior pe cel`lalt,
apoi \[i vr\ minile \n buzunarele blugilor.
Maddy, cred c` ai dreptate, dar a[ vrea s` urc pe
scen` lng` tine, pentru a te auzi mai bine.
|nainte ca Maddy s` apuce s` se \mpotriveasc` el \[i
f`cu loc printre spectatori, trecu de masa juriului [i de
ceilla]i concuren]i [i ajunse lng` cea care la sfr[itul
verii trebuia s`-i fie so]ie.
Ei, parc` a[a e mai bine, zise el.
Ethan, ai f`cut o nebunie! Dac` o s` chem paza?
De ce, Maddy, te sim]i amenin]at` \n vreun fel?
Maddy \[i continua treaba, dar se vedea c` minile
\i cam tremurau.
19

Ethan regret` o clip` c` f`cuse acest gest, dar f`r`


s` vrea privirea \i alunec` spre locul unde, sub [or]ul
cu flori mari ro[ii, se vedea cum pieptul Madelinei se
ridic` [i cobora foarte repede, iar inima probabil \i
b`tea nebune[te.
Ethan \n]elese c` de[i trecuse timp destul avea
efect asupra lui Maddy, ca \n acea noapte \n care i se
d`ruise. Cu singura deosebire c` \n noaptea aceea \i
sim]ise b`t`ile inimii prin c`ma[a transparent`. |[i
aminti cum f`cuse dragoste cu ea atunci.
A[ vrea s` m` scuzi, \ncepu ea, dar trebuie s` pun
pr`jitura \n cuptor.
Nici o problem`, \i r`spunse el f`cndu-i loc, dar
tocmai cnd s` treac` el f`cu un pas \mpiedicnd-o [i
o prinse \n bra]e ca s` nu cad`. |n aceast` mi[care,
trupurile lor se atinser`, iar el fu sigur c` Maddy
sim]ea pentru el ca [i cu nou` ani \n urm`.
Dumnezeule, ct mi-ai lipsit, Maddy, murmur` el.
Trebuie s` pleci, Ethan, nu ai ce c`uta aici.
A[a a fost \ntotdeauna, nu, Maddy? Poate tocmai
de asta am plecat.
Ea scutur` din cap.
Nu m` refer la acest ora[. Voiam s` spun c` nu ai
ce c`uta aici pe scen`.
Mai ales atingndu-te, gndindu-m` numai la
s`rut`rile tale...
20

Mda, zise Maddy. Iar acum dac` ai vrea, te rog,


coboar` de pe scen`.
Ce-ai zice dac` te-a[ s`ruta \nainte de a pleca?
Ea r`mase privindu-l cu ochii ei mari, cu dorin]` \n
priviri. Trecuser` at]ia ani de cnd nu se mai
s`rutaser`, nu se mai atinseser`, dar timpul parc` se
comprimase acum f`cnd ca amintirile s` fie foarte
recente.
Biata Maddy, nu numai c` nu mai avea nici o [ans`
\n concurs, dar nici nu mai putea sc`pa de el.
Ethan?
Da, iubito.
De ce te-ai \ntors la Cattoola?
Crezi c` po]i suporta r`spunsul?
Cred c` da...
Pentru a se asigura c` Maddy nu va le[ina, lucru
care ar fi \ntors lucrurile \mpotriva ei, Ethan \i lu` tava
din mn` [i o puse pe mas`.
Foarte bine, vei afla; am venit aici s` m` \nsor cu
tine, Madelleine Lowell. M` mai vrei?

21

Capitolul 2
Dac` inima lui Maddy ar fi b`tut mai repede, Ethan
ar fi trebuit s` sune la salvare. Dar ea abia mai putea
respira dup` ce auzise \ntrebarea lui.
Apoi, Maddy reac]ion` de parc` prezen]a lui acolo
ar fi fost mai enervant` dect a unei insecte, [i-l
\mpinse, revenind la masa ei s` cure]e bolurile [i
lingurile, telul [i mixerul. Din nefericire, totul nu-i lu`
dect cteva secunde; haosul pe care-l crease \n inima
[i gndurile ei prin plecarea lui nea[teptat` [i
nejustificat` durase mul]i ani pentru a se mai diminua.
Mai a[tept \nc`, Maddy; \mi dai r`spunsul? Sau va
trebui s`-l aflu singur... Cu aceste vorbe, el se apropie
foarte mult iar biata Maddy \i sim]i r`suflarea \n ceaf`,
\ntr-un mod \nnebunitor. |ncerc` s` se eschiveze, dar
nu f`cu dect s` i se ofere mai mult. F`cu ultima
\ncercare de sc`pare, dar Ethan o prinse de mjloc.
22

Nu scapi, Maddy, orice ai face, nu ai nici o [ans`.


Uite ce este, Ethan, se eschiv` ea, \ncercnd s`
reziste, s` nu se arate impresionat` de s`rut`rile lui pe
um`rul ei gol. Sunt flatat` c` ]i-ai amintit de mine
dup` at]ia ani, dar adev`rul este c` \n noaptea aceea
am f`cut un act necugetat care ar fi putut avea urm`ri.
Nici nu ne cuno[team... iar tu tr`ie[ti cu impresia
gre[it` c`... O, Dumnezeule!
Ethan o prinsese de umeri, o \ntorsese spre el,
f`cnd-o s` ard` sub atingerea lui.
Te mai \ndoie[ti c` te doresc? C` nu mi te-am
putut scoate din minte, a[a cum n-ai putut nici tu s`
m` dai uit`rii? C` puteam avea copii frumo[i pn`
acum?
O, Dumnezeule! Ce se \ntmpla cu acest b`rbat?
De]inea o linie direct` spre inima ei, spre tr`irile ei?
De unde [tia c`-i plac att de mult copiii, c` ar fi avut
o pl`cere deosebit` s` le g`teasc`...
Gnde[te-te, Maddy, dac`.... ad`ug` el, pe un ton
care o f`cu s` simt` c`-i tremur` picioarele. Dac` te
pot face s` sim]i toate astea cu atta lume prezent`
aici, cum a[ putea face s` te sim]i dac` am fi singuri...
El f`cu o pauz`, con[tient c` o pusese pe jar, c`-i
trezise emo]ii puternice, cu s`rut`rile lui care
\ncepuser` pe um`rul drept, continund pe cel stng...
Continu` s-o mngie, sim]ind cum trupul ei sub
materialul sub]ire al rochiei, \i r`spunde cu pasiune.
23

Intraser` \n pauza de o or` acordat` concuren]ilor


pentru a-[i aranja produsele, a[a c` spectatorii se
\mpr`[tiaser`, iar ea [i Ethan r`m`seser` practic
singuri, \n mijlocul ustensilelor de buc`t`rie.
De fapt, oricine ar fi dorit s` vad` ceva n-o putea
face [i asta era tocmai ce-i trebuia ei pentru a-l opri
pe Ethan din explor`rile lui lascive.
Reu[ind s` se elibereze din bra]ele lui, de sub tirul
s`rut`rilor lui, Maddy se dep`rt` de el. Dar pe cnd el
desf`cu bra]ele pentru a o prinde din nou, ea \ncepu
s` simt` cum fiorii produ[i de s`rut`rile lui \ncepuser`
s` p`leasc`. Se \nfior` din nou \n \ncercarea de a
reac]iona la acei fiori reci calzi, care o scoseser` din
min]i.
La naiba cu acest b`rbat!
Ai destul tupeu, reu[i s` \ngaime ea.
El o privi ridicnd din sprncene, de parc` nici n-ar
fi fost vorba despre el.
Cine, Maddy, eu?
{tii prea bine c` despre tine vorbeam, [uier` ea.
Cine naiba te crezi? Apari aici un fel de deus ex
machina, sau vreun erou din nuvelele lui Rock Rainer...
Poftim?
Gata, numai conteaz`, important este doar s`
dispari de aici!
El ridic` ar`t`torul acuzator spre ea.
24

Realizezi pentru ce am venit aici, Maddy? Am


venit s` reclam o parte din trecutul meu, care este
foarte special` [i pe care n-o pot descrie acum. Pn`
acum cteva clipe am crezut c` [i tu ai sim]it la fel, dar
acum sunt pu]in descump`nit.
Nici nu ne cuno[team prea bine! explod` ea.
Po]i s` admi]i cel pu]in c-am avut o noapte de
neuitat?
Mda, admise Maddy, poate c` a[a a fost.
Bine c` nu te min]i \n acest punct m`car.
{i asta este foarte bine pentru c`...
Pentru c` dac` ai fi uitat, zise el, apropiindu-se
\ndeajuns pentru ca Maddy s`-i simt` mirosul de after
shave, \n acst caz \]i aminte[ti ce bine ne-am sim]it...
|nainte ca ea s` aib` timp s`-i r`spund`, Ethan o
s`rut` cu pasiune; fu un s`rut care, pe Maddy, din
nefericire, o f`cu s`-l doreasc`, a[a cum o mai f`cuse
cu nou` ani \n urm`. Era pierdut`, pentru c` de fapt,
nu-l cuno[tea pe acest b`rbat.
Dar oare a[a era? \[i auzi con[tiin]a. }i-ai amintit de
el timp de nou` ani, zi de zi, clip` de clip`, l-ai dorit
ceas de ceas! Ce vrei s` [tii mai mult?
Maddy se dep`rt` de el pentru a nu-l mai sim]i att
de periculos de aproape.
Trebuie s` plec, zise ea; am o pr`jitur` \n cuptor
care cere aten]ie.
El \ncepu s` rd`, iar rsul lui \i produse fiori.
25

Nu [tii?
Ce s` [tiu?
Ce-ai f`cut cu pr`jitura aia?
Nu [tiu dect c` am repetat o re]et` grozav` a
bunicii ... altceva nu [tiu...
Ethan \ntinse mna spre cutia \n care se aflau
scobitorile, pe care Maddy le adusese s` verifice
aluatul, scoase una cu mi[c`ri lene[e, con[tient de
efectul pe care-l aveau mi[c`rile lui asupra
sim]urilor ei.
Ei? Ce [tii tu mai mult dect mine despre aceast`
pr`jitur`?
El \ncepu s` rd`.
Nu prea multe, dar am observat c-ai pus trei
linguri de sare [i nici un pic de f`in`.
***
A doua zi, pe cnd mai lenevea \nc` \n pat, Maddy
lovi nervoas` cu peria de cap \n oglinda de la masa de
toalet`. Nu numai c` fusese umilit` public, c` pierduse
concursul, dar fusese definitiv descalificat`, pentru c`
unul din membrii juriului care gustase din pr`jitura ei,
fusese luat cu targa [i dus la spitalul de campanie.
Chiar mai r`u, nu \nchisese un ochi toat` noaptea,
pentru c` imediat ce \nchidea ochii chipul lui Ethan \i
invada gndurile.
26

{i-l imagina s`rutnd-o. Ethan [i ochii lui att de


frumo[i. Ethan [i zmbetul lui [treng`resc.
Crezuse c` nou` ani de desp`r]ire de acest b`rbat
trebuia s`-i [tearg` amintirile, dar se pare c` trecerea
timpului nu f`cuse dect s`-i reaminteasc` obsesiv
noaptea petrecut` \mpreun`.
Dup` ce lovi cu furie ciucurii l`mpii de pe
noptier` Maddy se \ntreb` de ce naiba \[i alesese
acest b`rbat s` apar` chiar \n timpul concursului, s`-i
strice totul? Avusese peste trei mii de zile \n care s`
apar`, dar el o f`cuse \n cea mai important` zi pentru
ea, punnd-o \n imposibilitatea de a se concentra
asupra pr`jiturii.
Se privi \n oglind`, observnd c` are cearc`ne
destul de pronun]ate, iar p`rul \i st`tea mizerabil.
|[i scoase toate agrafele din p`r [i nu-l mai ridic` \n
vrful capului, ca de obicei.
Lui Kent nu-i va pl`cea asta, dar ce importan]` avea
pentru c` petreceau diminea]a la bibliotec` apoi luau
masa \mpreun`.
|[i dori s` poat` anula \ntlnirea cu el. Nu avea chef
s`-l vad`, era evident. Acesta era directorul postului
local de televiziune, dar adev`rata lui pasiune era
scrisul. De aceea, \n ultimele dou` s`pt`mni o dusese
la biliotec` pentru a se informa.
Poate c` acest Kent nu avea nimic de spus
cititorilor, ci era mai mult interesat de faima de scriitor.
27

C`ci acum cnd toat` echipa de la KCAT a[tepta cu


ner`bdare vizita scriitorului Rock Rainer, Kent p`rea
c` se teme de asta.
Nu considera c` proza lui Rainer, cu un stil simplu,
dar care reu[ea s` p`trund` \n inima cititorului merita
attea laude. Era p`cat c` sim]ea a[a pentru c` ar fi
avut de \nv`]at de la Rainer.
Nimic nu-i f`cea o pl`cere mai mare lui Maddy
dect s` r`mn` acas`, s` fac` o baie prelungit` citind
romanele lui Rainer.
Dup` ce termin` de scos agrafele, Maddy \[i perie
p`rul l`sndu-l s` cad` liber pe umeri. Apoi ad`ug` un
ruj de culoare deschis` [i se privi \n oglind` s` vad`
efectele \mbun`t`]irilor. Observ` spre disperarea ei c`
se cam \ngr`[ase, dar cum nu pentru c` f`cea zilnic
pr`jituri pe care le consuma singur`!
Cobornd sc`rile spre camera de zi, se \ntreb`
dac`, dup` apari]ia intempestiv` de ieri, Ethan va mai
face vreo \ncercare de a ap`rea \n via]a ei.
Se sim]i [i mai r`u cnd ajunse \n camera de zi. |n
mai pu]in de dou`zeci de zile, lini[tea casei ei att de
curate [i frumoase va fi \ntrerupt` de invazia familiei
surorii ei, Peg.
So]ul acesteia \ncepea munca la [coal`, iar Peg se
ocupa de contabilitate la o firm` local`.
De c]iva ani, Maddy era con[tient` c` va veni [i
ziua \n care va fi invitat` politicos s` p`r`seasc` acea
28

cas` p`rinteasc`; [i asta din cauza c` p`rin]ii ei


trecuser` casa pe numele surorii ei, Peg, dup` ce
aceasta d`duse na[tere primului ei copil.
Con[tient` c` sora sa avea nevoie de cas`, Maddy
nu putea s` nu simt` o strngere de inim`. Numai
pentru faptul c` se m`ritase prima [i f`cuse copii, Peg
c[tigase casa familiei, f`r` m`car s` realizeze c` o mai
dorea [i ea.
Se uit` cu jind la camera de zi, cea mai drag` ei,
plin` cu rafturi de c`r]i interesante, cu un amestec de
mobil` contemporan` [i veche. Pe m`su]e de mahon,
sticle de vin vechi englezesc se aflau a[ezate pe t`vi
decorative.
Ferigile uria[e de la ferestre aruncau umbre ciudate
pe [emineu. Pe lng` pisic`, pasiunea ei erau plantele.
Atta timp ct le uda con[tiincios, acestea nu-i puteau
oferi dect bucurie.
Priscilla, pisica lene[` a casei se \ntinse din nou pe
sofaua cu motive florale, pe care nu avea voie s` se
a[eze.
Maddy \ncerc` s` fredoneze ceva, mai rupse cte o
frunz` uscat` de la ferigile sale, apoi ud` crinii, dar se
opri pentru c` auzi soneria.
Privi spre cuptorul cu microunde care o anun]a c`
se epuizase timpul afectat micului dejun [i ea \l privi
dezam`git` gndindu-se c` amicul ei, Kent, venea mai
devreme. Nici nu apucase s`-[i bea cafeaua.
29

P`r`si buc`t`ria realizat` din panel g`lbui [i se


\ndrept` spre holul de la intrare, ne[tiind cum s`-i
spun` lui Kent c` nu voia s`-i vad` fa]a cel pu]in \nc`
o jum`tate de or`.
Sticla cu vitraliu \n culori de ro[u galben [i
albastru, n-o l`sa s` vad` clar cine se afla la u[`, dar
[tia c` trebuia s` fie Kent.
Dar cnd deschise u[a, ceea ce v`zu o f`cu s` nu
mai poat` respira.
Cine se afla \n fa]a u[ii \mbr`cat \n blugi, f`r`
tricou? Chiar Ethan! Jeepul s`u era parcat \n fa]a casei.
F`r` \ndoial`, era al lui. La picioarele lui se afla un co[
cu rufele de pe o s`pt`mn`.
Ei, Maddy, ai avut o zi pe care n-o s-o ui]i curnd!
rnji el, cu minile \n buzunarele blugilor, con[tient
c` privirea ei era concentrat` asupra bicep[ilor lui
puternici.
Nu cred c` te a[teptai s` m` vezi \n diminea]a asta!
Maddy continua s`-l priveasc`.
El lu` co[ul cu rufe [i mai f`cu un pas spre ea.
Locul pe care l-am \nchiriat nu are ma[in` de
sp`lat, te deranjeaz` dac` am adus aici rufele s` le
sp`l?
N-ai aflat c` exist` [i ma[ini publice de sp`lat?
Sigur c` am aflat, numai c` m-am gndit c` \ntre
timp vom discuta.
30

De ce?
De ce nu? Doar ne vom c`s`tori. Nu crezi c` ar
trebui s` ne cunoa[tem [i altfel dect fizic?
Uite ce este, Ethan. {tiu deja mai mult dect a[
vrea despre tine. {tiu c` am f`cut dragoste cu tine,
apoi n-ai vrut s` mai auzi de mine. Mai [tiu c` m-am
\ntrebat mult` vreme ce ]i s-a \ntmplat, dar am trecut
de perioada aceea. A[a c` te rog, du-]i \n alt` parte
rufele la sp`lat.
De parc` n-ar fi auzit nici un cuvnt din cele rostite
de ea, Ethan o privea zmbind.
Te-ai gndit mereu la mine, nu?
Maddy \l privi disperat`, realiznd c` nu avea cum
s` scape de el.
Ma[ina de sp`lat este pe holul de la baie, la
dreapta. Te rog s` te gr`be[ti.
Mul]umesc, Maddy, zise el [i intr`.
|nchiznd u[a \n urma lui, Maddy \ncerc` s` se uite
\n alt` parte, s` nu mai vad` masa aceea de mu[chi [i
spatele acela lat care intrase \n casa ei.
***
La naiba cu femeile astea care fac tot felul de figuri,
de[i [tiu prea bine c` vor sfr[i \n pat cu el, se gndi
Ethan, care nu g`sise un plan mai bun dect cel cu
rufele de sp`lat pentru a se strecura \n casa ei. Era
\n`untru acum [i doar asta conta.
31

Deschise hubloul ma[inii de sp`lat [i dup` ce


introduse rufele, realiz` c` n-ar fi trebuit s` r`mn`
pn` ce se termina ciclul de sp`lare.
Maddy \l privea.
Ce s-a \ntmplat? Sunt probleme cu ma[ina?
Ea v`zu c` nu alesese programul potrivit.
D`-te la o parte. Dac` \ncepe s` curg` apa pe
podea vei avea probleme cu mine!
El p`ru bucuros s` se dea la o parte, s-o lase pe ea
s` fixeze programul.
Nu te-a \nv`]at nimeni c` nu trebuie s` amesteci
rufele albe cu cele colorate?
Nu, dup` cum se vede, r`spunse Ethan care nu
avea ochi dect pentru mi[c`rile ei gra]ioase.
Ei bine, data viitoare va trebui s` [tii s` le separi,
mai \nti. Imediat ciclul de sp`lare \ncepu.
Ethan [tia prea bine cum se derulau programele de
sp`lare, dar nu voia s` se tr`deze.
Tu te pricepi mai bine, dup` cum se vede. Spuse
acestea apreciind din priviri felul \n care blugii \n care
era \mbr`cat` \i puneau \n valoare feminitatea. P`rul \i
era l`sat pe spate, exact a[a cum [i-ar fi dorit el. Poate
c` nu-l l`sase liber pentru el, dar cine [tie? |mi place
p`rul t`u, ad`ug` el privind-o admirativ.
Mul]umesc, zise Maddy privindu-l dispre]uitor,
dup` cum i se p`ru lui. Apoi, ea plec` spre buc`t`rie
32

l`snd \n urm` binecunoscutul ei parfum pe care-l


sim]ise \n n`ri \n to]i cei nou` ani petrecu]i departe
de ea.
Cnd ajunse \n buc`t`rie, Maddy \i strig`:
Nu mi-am b`ut cafeaua \nc`. Vrei o cea[c`?
Da, mul]umesc, Maddy.
Urm`rind cum preg`te[te cafeaua, \l l`s` s` se
simt` decep]ionat \n privin]a ma[inii de sp`lat. Dar nu
trebuia s`-l lase s` pun` piciorul \n casa ei f`r` un
motiv \ntemeiat. Iar faptul c` venise s-o cear` de
nevast`, nu era un motiv \ntemeiat \n opinia ei, pentru
c` el n-o iubise [i nici n-o iubea.
Ma[ina de sp`lat se opri, iar ibricul de cafea \ncepu
s` dea \n clocot.
Crezi c` te po]i descurca singur cu usc`torul? \l
\ntreb` Maddy.
Da, o s` \ncerc. Aroma cafelei umplu \nc`perea,
f`cndu-l pe Ethan s`-[i doreasc` s` fie tot mai
aproape de Maddy. Mul]i oameni recunosc de departe
ce li se potrive[te ca [i mirosurile cu care s-au
obi[nuit, iar chiar dac` acum el avea destui bani
pentru a-[i cump`ra toate aceste obiecte casnice care
fac via]a mai u[oar`, f`r` a o avea pe Maddy al`turi,
acestea nu aveau nici un sens pentru el.
Ce se \ntmpl` cu tine, Maddy, nu te sim]i \n
form` \n diminea]a asta? Nu te-ai odihnit bine?
33

Nu. {i nu pot spune de fapt c` nu m` simt bine,


ci c` a[tept doar s` te v`d o dat` plecat din casa mea.
{i din via]a mea, ad`ug` ea dup` o pauz`. Maddy trecu
pe lng` el \nnebunindu-l cu acel parfum
binecunoscut lui, care-i st`ruise \n n`ri timp de nou`
ani. Hainele devin mai moi [i mai pl`cute dac` adaugi
pu]in balsam de rufe, \l pov`]ui ea.
Ethan nu se putu ab]ine [i o prinse \n bra]e.
Ce faci? o \ntreb` ea \ncercnd s` se elibereze.
}ie ce ]i se pare c` fac? \i r`spunse Ethan foarte
calm, cu minile pe [oldurile ei. |ncerc s` constat ct
de moi ar deveni lucrurile mele dup` ce le-a[ pune [i
balsam.
Maddy \l \mpinse.
Of, r`sufl` ea u[urat`, dup` ce reu[i s`-l
\ndep`rteze. |nc` o secund` \n bra]ele lui [i ar fi
terminat printr-un s`rut f`r` sfr[it precum cel de ieri.
{i cu toate c` tnjea dup` aceste s`rut`ri [tia c` nu
trebuia s` [i le permit`. Ethan nu era pentru ea.
Disp`ruse din via]a ei dup` ce i se d`ruise [i ap`ruse
acum ex abrupto, iar ea nu voia s`-i ofere un loc \n
inima [i \n via]a ei.
Imediat ce i se uscau rufele, Ethan trebuia s`
dispar` din casa ei.
Oricum, acest lucru trebuia s` se \ntmple \nainte
de sosirea lui Kent.
Maddy turn` cafeaua \n ce[ti, dup` care ad`ug`
pu]in` fri[c` \n fiecare.
34

Ethan trase un scaun [i se a[ez`. Foarte bine. Ei


nu-i mai r`m`sese dect s` se a[eze \n fa]a lui, s`
schimbe cteva vorbe, apoi s`-[i vad` de drum.
Frumoas` rochie, \l auzi pe Ethan.
Mul]umesc.
Apoi \ntinser` amndoi \n acela[i timp minile
dup` zah`r. Maddy \[i trase mna, dar nu \ndeajuns de
repede pentru c` Ethan o atinse.
Se privir` lung, apoi \i spuse:
Serve[te-te tu mai \nti. De ce e[ti att de
\ncordat` \n prezen]a mea, Maddy? o \ntreb` el.
Pentru c` nu voia s`-i spun` c` nu putea fi dect
\ncordat`, Maddy arunc` o privire spre cupa cu fri[c`.
Patruzeci [i cinci de calorii la o lingur`. Asta o f`cu s`
n-o mai doreasc`.
Dup` ce acest Ethan \i pusese sim]urile pe jar,
realiz` c` turnase vreo patru linguri numai pn` \n
acest moment.
Nu trebuie s` fii \ncordat` \n prezen]a mea, [tii
prea bine. Nu am dect inten]ii bune \n ceea ce te
prive[te.
|n]eleg. De aceea ai ap`rut din senin [i ai \nceput
s` m` s`ru]i.
El sorbi din cafea.
Ethan, sunt foarte sincer` cnd afirm c` nu m`
mai a[teptam s` te v`d vreodat`.
35

Asta \nseamn` c` nu voiai s` m` mai vezi? o


\ntreb` el.
Ce putea r`spunde? Nu conta de fapt ce-i
r`spundea, el \i ghicea sentimentele.
S` \n]eleg din t`cerea ta c` nu [tii ce vrei? Poate- ]i
dore[ti s` fii cu mine, dar consideri c` n-ar fi normal
s` ar`]i asta. Sau crezi c` acea noapte petrecut` cu
nou` ani \n urm` a fost foarte frumoas` pentru c` de-a
lungul anilor te-ai gndit la ea?
Maddy ro[i.
Eu... nu [tiu ce vrei s` spui.
Ba cred c` [tii foarte bine, Maddy. El trase
scaunul mai aproape. |i sim]i b`t`ile intense ale inimii.
Poate c` nu vrei s` recuno[ti c` nu e[ti att de pur`
precum imaginea ta televizat`. De fapt, cred c` ]i-ai
dori din tot sufletul ca pn` la sfr[itul vie]ii s` nu mai
faci altceva dect s` afli pe ce culmi de iubire te-a[
putea duce din nou. Am dreptate sau nu, Maddy?

36

Capitolul 3
Lui Maddy \ncepur` s`-i tremure minile [i v`rs`
cafeaua.
Nu [tiu ce-ai vrea s`-]i spun.
Doar c`...
Se auzi soneria.
Dezam`git`, Maddy lu` aerul unei p`pu[i de
crp`, cu umerii c`zu]i. Se topea sub privirile lui
Ethan.
Ar fi mai bine s` r`spund, zise ea dup` o ezitare,
ridicndu-se.
Ethan zmbi.
La u[` sunase Kent, c`ci se f`cuse timpul s` se
apuce de lucru la bibliotec`. Maddy sim]i c` tot ce
alt`dat` o exaspera la acest b`rbat se transforma \n
calitate pe moment. Deschise larg u[a [i aproape se
arunc` \n bra]ele lui.
37

Kent, te-am a[teptat....


Nu ne-am v`zut de dou` zile, zise acesta, dar dac`
mi-ai sim]it lipsa...
Kent profit` de faptul c` Maddy se aruncase de
gtul lui pentru a o prinde \n bra]e.
Da, Kent, mi s-a p`rut mult.
Grozav, murmur` Kent cu fa]a \ngropat` \n p`rul
ei, \mi voi aminti asta data viitoare, cnd vei pretexta
c` nu po]i s` ie[i pentru c` trebuie s` pui ro[ii la
borcan...
Maddy reu[i s` se elibereze din strnsoarea lui
pentru c` mirosul prea puternic al after-shaveului lui
o ame]ise. Nu-l prea suporta pentru c` era prea sigur
de sine, genul de b`rbat pe care nu-l voia \n preajma
ei. Sem`na \ntr-un fel cu cel`lalt, care revenise recent
\n via]a ei.
E[ti gata de plecare? o \ntreb` el.
Vin imediat; m` po]i a[tepta stnd \n balansoar
pn` atunci.
Nu, vin cu tine pentru c` a[ avea nevoie de cartea
pe care am l`sat-o data trecut` pe [emineu... vorbele \i
\nghe]ar` pe buze pentru c` \n clipa aceea ap`ru
Ethan, gol pn` la bru.
Maddy, iubito, cine...
Maddy f`cu gre[eala de a face un pas \napoi, ceea
ce o duse exact \n bra]ele lui Ethan. Mare gre[eal`!
38

Ethan o prinse de mijloc, iar ea se pierdu,


con[tient` de efectul pe care-l avea mirosul trupului
lui. Trebui s` lupte cu sine pentru a nu ceda dorin]ei
de a nu mai p`r`si vreodat` aceste bra]e. Ethan
mirosea a coaj` de portocal` [i a mosc. Acestea dou`
amestecate cu parfumul trupului s`u \ncins, din cauza
efortului depus cu ma[ina de sp`lat.
Salut, i se adres` el lui Kent. Eu sunt Ethan Stone.
Kent Townsend, director de imagine la KCAT. |i
\ntinse mna lui Ethan. Ne-am mai cunoscut?
Nu.
Maddy ro[i auzind r`spunsul prea scurt al lui
Ethan.
Sunte]i...
Se auzi soneria telefonului, care curm` tensiunea
ap`rut` \ntre ei.
Slav` Domnului, se gndi Maddy. |n timp ce Kent
duse telefonul la ureche.
Privindu-l pe Ethan, Maddy \ndr`zni:
Te deranjeaz`? profit` ea de faptul c` amicul ei
Kent n-o auzea.
Ce s` m` deranjeze? o \ntreb` Ethan cu
obi[nuitul lui zmbet \n col]ul gurii.
Kent este prietenul meu [i nu cred c` s-a bucurat
s` te vad` aici la prima or` f`r` c`ma[`.
Cu minile \n buzunare, el ridic` din umeri.
39

{i? Nici mie nu-mi convine ca viitarea mea so]ie


s` se afi[eze cu indivizi ca `sta.
Kent argumenta cu cel care sunase \n privin]a
programului s`pt`mnii urm`toare.
Cu toate c`-i displ`cea s` admit` c` Ethan putea avea
dreptate, trebuia s`-i ofere cteva detalii privind personalitatea lui Kent. Cu toate acestea, \i spuse lui Ethan:
Pentru numele lui Dumnezeu, nu suntem
c`s`tori]i!
Dac` spui tu, Maddy, zise el f`cndu-i cu ochiul.
Kent se \ntorcea cu telefonul \n mn`,
\ndep`rtndu-[i nervos p`rul de pe frunte, \mbr`cat
\ntr-un costum impecabil. Era un b`rbat care se
preg`tea de o b`t`lie care pe ea n-o interesa.
Maddy vru s` se \ntoarc` spre u[`, dar ca un f`cut
se lovi acolo de pieptul lui Ethan, care, bine\n]eles o
prinse \n bra]e.
Vrei s` fii singur` cu prietenul t`u, s`-i dai vestea?
o \ntreb` el.
Maddy abia auzi \ntrebarea pentru c` era prea
aproape de el [i nu mai putea ra]iona.
Ce veste?
C` ne vom c`s`tori.
Kent \[i drese glasul.
Maddy zbur` din \mbr`]i[area mult prea pl`cut` a
lui Ethan [i-[i aranj` p`rul. Kent obi[nuia s` spun` c`
o coafur` aranjat` este semnul unei min]i organizate.
40

A[adar, Ethan, \ncepu Kent, nu mi-ai spus ce te


aduce la Catoola.
Nu, nu ]i-am spus.
Poftim? zise Kent, un pic intrigat.
B`ie]i, \i opri Maddy. Apoi, \ntorcndu-se spre
Kent \i spuse: dragul meu, dac` \mi dai o secund` s`
scap de Ethan, putem pleca.
Vrei s` spui c` m` la[i singur? zise el cu zmbetu-i
binecunoscut. Abia ai \nceput s`-mi speli rufele!
I-ai sp`lat rufele, Maddy? i se adres` Kent
disperat. Madeline, ce se \ntmpl`? Am crezut c` avem
o rela]ie. Iar dac` este a[a, cum po]i sp`la lenjeria altui
b`rbat? Poate nici nu-l cuno[ti prea bine. Madeline,
spune-mi c` a[a este!
Maddy, care nu gusta momentul pentru c` i se
p`rea prea straniu, lu` un aer ciudat [i intr` \n cas`,
\nchiznd u[a.
Kent, strig` ea, spernd c` vocea \i era auzit` prin
fereastra deschis`. Cnd vei putea aborda situa]ia ca
un matur vom merge la bibliotec`.
{i hainele mele? s`ri Ethan. Le opre[ti aici?
Dumnezeule! exclam` Maddy. Poate data
viitoare, cnd mai dai buzna peste mine la nou`
diminea]a, o s` te gnde[ti de dou` ori.
Privind u[a \nchis`, Ethan trebui s`-[i argumenteze
comportamentul, chiar dac` sim]ea c`-l ardeau
t`lpile.
41

A[a deci, zise a[a numitul prieten al lui Maddy,


s` \n]eleg c` n-ai fost aici toat` noaptea? El \[i sume]i
[i-[i \ndrept` capul. Eram convins c` Madeline a mea
nu poate s` se \ncurce cu unul ca tine!
Ethan f`cu un pas spre cel care \ndr`znise s`
vorbeasc` despre Maddy ca Madeline a lui.
Ascult`, b`iete. Eu [i Maddy ne vom c`s`tori
foarte curnd. Iar faptul c` nu mi-am petrecut noaptea
aici nu \nseamn` c` n-am f`cut-o alt` dat`.
Costumul cel elegant nu p`ru s` primeasc`
informa]ia prea bine. Ba chiar de fapt, figura lui
dezam`git` \l f`cu pe Ethan s` simt` c-ar fi fost mai
bine s` nu fi rostit aceste vorbe.
Dar Kent era mai hot`rt ca niciodat` s-o aib` pe
Maddy.
Glume[ti. O cunosc pe Madeline. {tiu ce-[i
dore[te [i numai eu pot s`-i ofer asta. Via]a mea este
ca un roman fluviu, iar ea [tie asta. N-ar da cu piciorul
la siguran]a pe care i-o ofer eu numai pentru o noapte
petrecut` cu...
Haide, continu`, zise Ethan, jigne[te-m`.
Scuturnd din cap, cel`lalt b`rbat zise:
Insist pe ideea c` te compor]i ca un erou de doi
bani, din romanele lui Rock Rainer.
Serios? Ethan \l privi printre gene. Ce [tii tu
despre Rainer?
42

Destule, r`spunse Kent. |n ultimele dou` luni,


n-am f`cut altceva dect s` organizez un interviu cu el.
Sunt mul]i ca Rock Rainer. Trop`ie toat` ziua prin postul
meu de televiziune \n speran]a c` vor ajunge s`-[i fac`
un nume, sau s` capteze aten]ia unei femei ca Madeline,
dar \n cele din urm`, tot eu sunt cel care c[tig`.
Z`u? {i cum realizezi asta?
Foarte simplu. Doar existnd. Ca [i Rainer,
probabil o s` dispari la sfr[itul s`pt`mnii, l`sndu-i
acestei tinere impresia c`-i vei oferi ce vrea [i o vei l`sa
cu ochii \n soare. Oricum, cred c` trebuie s`-]i
mul]umesc. Cnd \i vei frnge inima eu voi pe aproape
s` o consolez.
Cu capul sus, Kent cobor\ treptele \ndreptndu-se
spre Cadillacul s`u negru.
***
Maddy nu putea s` cread` ce vedea.
Ethan, cel care avea \ntotdeauna o replic` potrivit`,
fusese f`cut knock out de Kent [i l`sat f`r` replic`. Ei
[tiau prea bine ce aproape de adev`r fusese Kent.
Ethan f`cuse acest lucru: o f`cuse s` viseze, apoi o
p`r`sise. Desigur, \i l`sase un bilet cu promisiunea c`
se va \ntoarce. |l avea [i acum \ntr-un sertar, \nvelit \n
c`ma[a de noapte pe care o purtase atunci.
Dar totu[i, Ethan a revenit la tine, nu-i a[a?
43

Este adev`rat c` revenise pentru ea dar auzind


r`spunsul lui Kent la care el nu avusese replic` se
\ndreptase cu capul plecat spre Jeepul cu care venise,
d`duse drumul la motor [i plecase f`r` o vorb`, l`snd-o
pe Maddy s`-l priveasc` din spatele draperiilor.
Maddy \ncepu s` plng`, iar Priscilla, pisica,
traversase \nc`perea, apoi din dou` s`rituri \ncepuse
s` se [tearg` de picioarele ei.
Maddy \mbr`]i[` pisica, dar aceasta nu era totu[i,
adorata ei. Nimeni altcineva nu-i d`duse dragostea de
care avea nevoie, iar Ethan [i mai pu]in.
Iar \nainte ca Kent s` reapar` \n aceast` diminea]`,
ea-[i permisese s`-[i aminteasc` ce \mp`r]ise cu Ethan
cu ani \n urm`. Iar acum, el reg`sise cea mai u[oar`
solu]ie, plecase.
Acum cel pu]in, avea hainele care s`-i aminteasc`
de el. Iar dac` voia s` le destrame \n mici buc`]ele
i-ar ajunge nou` ani!
***
Madeline! Deschide u[a! {tiu c` e[ti \n`untru.
Era Kent. De ce tocmai el? Ar fi dat totul ca \n locul
lui s` fi fost Ethan. Nu trecuse nici o or` de cnd
plecase [i se sim]ea mizerabil.
{tergndu-[i lacrimile care-i \mp`ienjeniser` ochii
se \ndrept` cu picioarele goale spre u[`. Se sim]i mai
44

bine c`lcnd cu t`lpile goale pe podeaua rece. Cu


toate acestea, avu tendin]a s` cad` pe podea, s` dea
drumul lacrimilor.
Din nefericire, nimic n-o putea face s` se simt` mai
bine; poate doar dac` s-ar fi \ntors Ethan.
Maddy deschise u[a cu inima strns`.
Am ceva care o s` te intereseze, zise Kent, intrnd
\n cas`, cu o carte \n mn`. Era o carte cu coper]i
purpurii.
Maddy [tia numele scriitorului f`r` s` se uite. Era
desigur, Rock Rainer Cntec de noapte. O citise de
cinci ori. De fapt citise pasajele care o interesaser` de
prea multe ori pentru ca s` mai ro[easc` acum.
Kent se a[ez` neinvitat pe canapea.
Priscilla ridic` intrigat` capul, pentru c`-i deranjase
pernele pe care era a[ezat`.
Maddy se a[ez` pe bra]ul fotoliului:
Ei bine?
Spera ca el s` spun` repede tot ce avea de spus [i
s` plece, pentru c` ultimul lucru pe care [i-l dorea era
s` izbucneasc` \n plns \n fa]a lui.
El \ncepu s` r`sfoiasc` paginile c`r]ii, g`si \ntre ele
o fotografie alb negru, pe care \n cele din urm` se
ridic` [i i-o \ntinse.
Spune-mi ce vezi.
Minile lui Maddy tremurau att de tare \nct abia
reu[i s` apuce fotografia.
45

B`nuiesc c` este Rock Rainer.


A[a este, r`spunse Kent. {i [tii de ce este a[a?
Ea ridic` nedumerit` din umeri.
Poate pentru c`-i place s` tr`iasc` mai retras?
Dup` ultimele zile \ncepuse s` \n]eleag` acest lucru.
Nu. Pentru c` are ceva de ascuns.
Maddy \l privi uimit`.
Kent, ce \ncerci s`-mi spui? Este chiar att de
important? Am multe de f`cut ast`zi. Primul lucru pe
care-l voi face este s` urc \n dormitor, s` ard biletul
l`sat de Ethan cu nou` ani \n urm`, se gndi ea.
Uit`-te mai bine, Madeline, ]i se pare ceva
cunoscut?
Madeline duse fotografia mai aproape de ochi,
pentru a-i satisface cererea, ca s` scape mai repede de
el, dar nu v`zu nimic.
Chiar c` nu v`d nimic ie[it din comun, Kent. |mi
pare r`u, dar nu \n]eleg unde vrei s` ajungi.
El ridic` disperat bra]ele \n aer.
Madeline, nu [tiu ce se \ntmpl` cu tine. Tot
drumul venind spre tine am realizat c` este ceva
straniu legat de acest Ethan dar nu [tiam ce. Apoi,
deodat`, am realizat. Este ma[ina lui. Cred c-am mai
v`zut-o undeva.
Nu cred c` vorbe[ti serios, zise Maddy pe jum`tate
rznd. Ethan [i Rock Rainer chiar nu au nici o leg`tur`.
Las`-m` \n pace! exclam` ea, pufnind \n rs la ideea
46

sugerat` de Kent. Apoi, \i p`ru bine c` b`rbatul din fa]a


ei \i d`duse prilejul s` rd`. Se temuse c` restul zilei, ca
[i restul vie]ii ei, va fi un dezastru total.
Kent lu` anun]ul publicitar din mna ei.
Uit`-te aici, spuse el, este acela[i model cu care a
venit acel Ethan. Uit`-te cu aten]ie [i spune-mi c` gre[esc.
Maddy aprinse lampa de birou.
Las`-m` s` m` uit cu aten]ie la lumin`, zise ea.
Apoi, \[i acoperi fa]a cu minile.
Ai v`zut, nu?
Maddy nu \ndr`zni s` rosteasc` nici o vorb`, ci
\nclin` doar din cap. Observase cu disperare c`
b`rbatul din fotografie sem`na cu Ethan, iar pe ma[ina
lui sta scris cu litere mari numele ei: Maddy.
De unde ai luat-o?
De la agenta lui Rock. Mi-a trimis-o s`pt`mna
trecut`.
Este o femeie?
Da.Tocmai asta \ncercam s`-]i spun. Dac` acest
Ethan [i Rock sunt una [i aceea[i persoan`, este la fel
de ciudat ca [i persoanele din jurul lui. Vino [i stai aici
lng` mine.
Ea scutur` din cap. Imaginea ar`tat` de Kent nu
dovedea nimic.
Gr`be[te-te, Madeline, ezitarea ta \nseamn`
pierdere de timp. De cte ori ]i-am spus c` scriitorii ca
el sunt \nceputul sfr[itului literaturii? Nu spune nimic
47

concret, vorbe[te doar de natura uman` [i de pasiune.


Chiar ai vrea s` ai de a face cu un astfel de b`rbat? Te
va juca pe degete. Nu \n]elegi?
U[a de la intrare se auzi scr]ind, iar Maddy [i
Kent \[i ridicar` privirile tocmai la timp pentru a
observa intrarea lui Ethan. Nu purta c`ma[`, nici
pantofi, nici obi[nuitul zmbet pe buze.
Numai la vederea lui inima lui Maddy \ncepu s`
bat` mai repede. Nu conta cine era acest Ethan, era
b`rbatul de care se \ndr`gostise cndva, pe care-l
iubea acum mai mult ca atunci. |l iubise dintotdeauna
[i acest lucru nu se va schimba.
Continu`, Maddy, zise el, r`spunde-i. Acum cnd
secretul meu a fost dezv`luit, mai vrei s` te implici cu un
b`rbat ca mine? Te sperie cumva? Nu ]i-e team` c` te-a[
putea duce \ntr-un loc \ndep`rtat, unde am putea face
toate lucrurile prezentate \n detaliu de romanele mele?
Maddy \[i duse mna la frunte \ntr-un gest de
disperare. Era el, Ethan, care-i vorbea cu cuvintele
scriitorului ei preferat.
Ethan era Rock Rainer, ale c`rui nuvele \i
p`trunseser` \n suflet, pe care le tr`ise [i le sim]ise, de
parc` ar fi fost direct implicat`.
Ethan, de ce nu mi-ai spus chiar tu?
De ce? ridic` el din umeri. Care ar fi fost
diferen]a?
Kent se n`pusti spre el.
48

Uite ce este, Rainer, dac` tu crezi c` po]i trata un


membru al stafului meu care este femeia pe care o admir
[i o respect mult, \ntr-o astfel de manier`, atunci...
Atunci ce? r`cni Ethan strngnd din pumni.
Acest individ \i stricase ploile. El nu voise ca Maddy s`
afle secretul lui pn` cnd el afla dac` \l iube[te pentru
ceea ce reprezint` el [i nu pentru situa]ia pe care ar
putea s` i-o ofere.
El [i Maddy, era adev`rat, petrecuser` o noapte
minunat` \mpreun`, dar acum realiz` c` nu [tia mai
nimic despre ea.
Maddy era doar o imagine pe care o p`strase \n
minte de-a lungul anilor. Imaginea perfec]iunii pe
care nu reu[ise s-o g`seasc` dect la ea.
Observnd fotografia, el le spuse:
Dac` v-a]i l`murit \n privin]a mea, pot s` plec.
S` nu crezi c` nu voi continua cercet`rile asupra
ta, Rainer, \l amenin]` Kent. Am putea s`-]i sun`m
agenta, s`-i spunem c` nu te vrem pentru programele
noastre.
Ethan se uit` la Maddy, dar ea nu ridic` ochii
de jos.
Maddy, zise el sim]ind nevoia s`-i pronun]e
numele. Stau la Philbrook. Dup` ce termini de
discutat lucrurile cu amicul t`u, te rog trimite pe
cineva cu rufele din ma[ina ta de sp`lat.
Ea f`cu gestul de a se ridica.
49

Dac` a[tep]i o secund`...


El ridic` o mn`.
Mai bine nu te mai deranja, pune-le pe foc. Prefer
s`-mi cump`r alte lucruri, dect s` mai stau aici s` v`d
cum pui ]ara la cale cu acest tic`los.
Ethan se \ndrept` spre ie[ire, con[tient c` Maddy \l
urma. Nu voia s` se \ntoarc`, s` vad` c` vine dup` el,
dar zgomotul f`cut de pa[ii ei pe parchet \l f`cu s` se
\ntoarc`.
Ethan, zise Maddy, te rog, nu pleca, vreau s`
discut`m. O s` preg`tesc ni[te cafea proasp`t`.
Chiar a[a, Maddy? zise Ethan, care ar fi vrut s-o
fac` s` sufere, a[a cum suferea [i el. Nu-i p`sa de
lacrimile ei. Crezi c` dup` ce m-ai discreditat ca om [i
scriitor cu acest individ po]i repara lucrurile oferindu-mi
o cafea? Nici m`car nu mi-ai luat ap`rarea, Maddy.
Ea \nclin` capul.
Ethan, \mi pare r`u. Dintr-o dat`, p`ru foarte mic`
[i pl`pnd`, \nct Ethan avu pornirea de a o prinde \n
bra]e. Dar nu se hot`r\ s` fac` mi[carea, iar Ethan
decise s` plece spre Jeepul s`u care a[tepta afar`.
Maddy, de[i ar fi strigat din tot sufletul c` vrea ca el
s` r`mn`, n-o f`cu.
Toat` lumea din zon` \l cuno[tea pe acest miliardar
ciudat, care tr`ia retras [i publicase multe romane de
succes, dar Maddy nu-[i aminti s`-i fi v`zut vreodat`
fotografia pe vreunul din ele.
50

Putea ajunge cumva la inima lui? Oare el sim]ise ce-i


scrisese \n acel bilet?
Te iubesc. |ntr-o bun` zi voi reveni la tine, Maddy.
Nu [tiu cnd va fi aceasta, dar te rog s` nu consideri
noaptea asta drept sfr[itul, ci \nceputul iubirii
noastre. Va urma [i restul.
Ethan
Iar dac` dragostea lui fusese sincer`, a[a cum
spusese atunci, \[i respectase promisiunea f`cndu-[i
o carier` solid` apoi revenind pentru ea. El se
\ntorsese, iar ea \l respinsese.
Inima ei b`tea tot mai tare. {tia c` nu era \nc` totul
pierdut, iar dac` alt`dat` \l iertase c-o p`r`sise atunci
[i el va trebui s-o ierte c`-l respinsese.
Maddy se n`pusti \n \nc`pere [i-[i lu` po[eta de pe
mas`.
Unde pleci? o \ntreb` Kent.
S` rezolv o problem` veche de nou` ani. M` duc
s`-l aflu pe b`rbatul care m` iube[te.

51

Capitolul 4
Kent nu se ar`t` prea \ncntat s` afle c` rela]ia lor,
care se afla abia la \nceput, se [i terminase, dar Maddy
nu avu cum s` evite acest moment. |nchise u[a \n
urma lui Kent [i oft` u[urat`.
|n camera de zi g`si copia romanului Cntec de
Noapte aflat pe bra]ul unui fotoliu. Ca \ntr-un vis se
sim]i att de atras` de el \nct \ncepu s`-l r`sfoiasc`.
Era romanul \n care Beth se temea s` nu-[i piard`
dragostea, iar Ridge nu putea trece peste tragedia de a
fi ucis f`r` voie tocmai feti]a lor.
Imediat ce \ncepuse s` citeasc` romanul, Maddy
sim]ise personajele ca f`cnd parte din familia sa.
Povestea lui Beth [i Ridge era una tragic`, dar la
sfr[itul romanului se reg`siser`, \[i p`straser`
dragostea. Acea dragoste pe care ea se str`duise toat`
via]a s-o afle.
52

Trebuia s` se duc` la Ethan, s`-l fac` s` \n]eleag` de


ce-i spusese acele lucruri dure. S`-i probeze c` nu este
numai demn` de dragostea lui, ci c` o [i merita pentru
c` o p`strase ne[tirbit` timp de nou` ani.
Nu mai conta de cte ori \ncercase s` [i-l alunge din
minte, cte \ntlniri inutile avusese cu al]i b`rba]i,
inima ei b`tea doar cnd era cu Ethan.
|n aceast` diminea]`, b`nui c` Ethan fusese foarte
aproape de a-i m`rturisi c` [i el sim]ea acela[i lucru,
dar apari]ia lui Kent stricase totul.
Aplecndu-se asupra c`r]ii lui Ethan, Maddy \[i
mu[c` buzele.
Oare ce-ar trebui pentru ca dragostea lor s` se
aprind` din nou? O scuz`? Desigur, putea s` i-o cear`,
dar Ethan nu era un b`rbat obi[nuit, cu el trebuia s`
se poarte altfel. Poate g`sea solu]ia \n romanul lui, \n
care Ridge [tiuse cum s` procedeze cu Beth.
Ridge \[i dusese iubita \ntr-un tur al Greciei, pentru
a reu[i s-o rec[tige, dar ea, Maddy, nu avea nici
timpul nici banii pentru a face asta. Nu avea dect...
lasagna.
Lasagna putea deveni o arm` secret` \n minile ei. Cu
aceste lasagna \ncntase mult` lume, chiar [i pe primar.
Se \ndrept` \ncrez`toare spre buc`t`rie cu un
zmbet \n col]ul gurii. Ethan nu mai avea nici o [ans`
s` r`mn` sup`rat pe ea.
53

***
Pe la ora [apte, Maddy se \ndrepta spre cea mai
elegant` cas` din Catoola, \n ma[ina ei albastr`.
Aceast` cas` superb` cu trei etaje, r`m`sese nevndut`
zece ani de la moartea Juliei Philbrook.
Dac` aceast` \ntlnire cu Ethan nu decurgea cum
voia ea, nu mai avea ce face, trebuia s` renun]e.
Ferestrele casei erau murdare [i pline de praf,
lipseau buc`]i de geam pe alocuri, vopseaua se cojise.
Oricum, casa nu mai valora acum suma imens` pe care
o solicitase nepoata Juliei.
Maddy parc` ma[ina, lu` co[ul cu bun`t`]i pe care
\l adusese, con[tient` c` mirosul de carne [i
mirodenii invadase interiorul ma[inii. F`cea parte din
categoria femeilor care [tiau c` drumul spre inima
unui b`rbat trecea prin stomac. Iar dac` asta nu
mergea va trebui s` \ncerce s`-i apreteze [i calce
hainele.
Se gndi c` vara fusese dintotdeauna anotimpul ei
preferat, dar i-ar fi pl`cut s` fie mai pu]in cald.
Cu minile ocupate de saco[e, ea deschise cu greu
poarta de la intrare urcnd scara care avea \n l`]ime de
vreo dou` ori dimensiunile casei ei. Pe fiecare parte a
sc`rii se mai aflau ghivece mari de flori abandonate ca
[i restul casei, pline de buruieni, iar cteva trepte
lipseau cu totul. Dup` ce le s`ri ajunse \ntr-un loc cu
54

un miros nepl`cut, de umezeal`. Era ca o verand`


acolo unde se aflau mai multe [ezlonguri care st`tuser`
\n ploaie atta timp [i apa se infiltrase \n ]es`tur`.
Ce pl`cere ar fi fost s` redea acestui loc grandoarea
de alt` dat`! Exista oare cea mai mic` [ans` s` devin`
ea st`pna acestei case?
O]elindu-se \n vederea sarcinii pe care trebuia s-o
duc` la bun sfr[it, ap`s` pe sonerie cu mna stng`
dup` ce reu[i s` duc` toate pachetele cu dreapta.
Dup` ce sun` \ndelung, Ethan catadicsi s` apar`.
Cnd \l v`zu, \i zmbi din toat` inima. |mbr`cat
doar \n blugi, el nu ar`tase nicicnd mai bine. Probabil
abia se trezise din somn.
Maddy, zise el destul de rece.
Dumnezeule, nu-i va fi a[a de u[or precum sperase!
M-am gndit c` s-ar putea s`-]i fie foame.
El ridic` din umeri.
Nu-mi este, abia am mncat un hamburger.
O, Doamne, zise ea, sim]ind c`-i piere tot
entuziasmul. Ce mai putea s` spun`? Cum s`-i mai
c[tige stomacul deja plin? L`s` pe podea co[ul plin.
|n acest caz, zise ea, \l las aici, poate ]i se va face foame
mai trziu.
El o privi intrigat.
Maddy, de ce ai venit?
Dup` cum spuneam, mi-am \nchipuit c` vei fi
fl`mnd. }i-am adus [i hainele, le am \n ma[in`. M`
duc s` le aduc, zise ea, repezindu-se pe sc`ri.
55

A[adar, pn` \n acest moment, strategia ei nu


func]ionase. Dac` nu putea s` se foloseasc` de lasagna
ca s` rec[tige afec]iunea lui Ethan, nici nu mai [tia
cum s` procedeze. Mai ales c` nu prea avea experien]`
cu b`rba]ii, \n special cu cei capricio[i. Oftnd,
deschise portbagajul pentru a scoate rufele lui Ethan.
Ai nevoie de ajutor?
Vocea lui auzit` brusc o f`cu s` tresar` [i f`cu un
pas \napoi. La naiba! Se lovi cu capul de montura de
plastic din mijlocul ma[inii.
Acum, sigur c` am, zise ea frecnd locul \n care
se lovise.
Privind-o pe Maddy, Ethan rev`zu cu ochii min]ii o
serie de metode interesante de a profita de situa]ia \n
care se afla. Dar amintindu-[i c` rezultatul ultimei lor
\ntlniri nu fusese ceea ce a[teptase el, spuse doar:
Las`-m` s` le iau eu.
Foarte bine, zise Maddy f`cnd un pas \n lateral.
Incredibil. Tot ea era sup`rat`? El fusese cel
desconsiderat [i dispre]uit. Ce tupeu avea s`-l
priveasc` astfel! Dar ea de ce era sup`rat`? Ethan \[i
scoase din ma[in` hainele aflate pe bancheta din spate.
Miroase a restaurant italienesc aici.
Maddy avea r`spunsul preg`tit.
Asta pentru c` mi-am petrecut toat` dup`-amiaza
s` preg`tesc ceva special pentru tine,
nerecunosc`torule.
56

Ce-ai spus, Maddy? De ce ai g`tit mncare


italieneasc` pentru mine? Nu-mi place. Ador mncarea
noastr` tradi]ional`, simpl`.
Grozav!
Maddy \[i ridic` disperat` minile \n sus.
Abia acum \mi spui? De unde era s` [tiu?
Ai fi putut suna s`-]i ceri scuze, apoi s` m` \ntrebi
care este felul meu preferat. Sau... pentru asta ai venit,
s`-]i ceri scuze?
Maddy l`s` ochii \n jos, iar el \i urm`ri privirea.
Maddy purta sandale de culoarea santalului, avea o
pedichiur` perfect`, era \mbr`cat` \ntr-o rochie
\nflorat`. De obicei, lui Ethan nu-i pl`cea culoarea roz
la pedichiur`, dar \n cazul ei se potrivea perfect cu
pielea bronzat`.
La naiba cu cina preg`tit` de ea! Dac` n-ar fi fost
att de sup`rat pe ea ar fi petrecut noaptea
\mpreun`...
Din nefericire, n-ar fi avut de discutat dect s` reia
problema pus` de Kent. {i nici nu \n]elegea
schimbarea ei subit` de atitudine.
Diminea]a, \l tratase cu r`ceal` [i dispre]. Iar acum,
dup` ce aflase cine era acum, \i preg`tise cina.
Iar ea, \n timp ce o preg`tea, \[i imaginase cum va
aprecia el mncarea. Dar nu-[i imaginase ce surpriz` o
a[tepta! Cu toate astea, ei nu-i pl`cea s` m`nnce \n
ora[. Capcana \ntins` de ea se dovedise ineficient`
pentru c` lui Ethan \i pl`cea s` ias`.
57

S`-mi cer scuze? Maddy \l privi dispre]uitor.


Ethan \[i dori ca gestul acesta s-o fac` mai pu]in
atr`g`toare, dar i se \ntmpl` contrariul.
De ce naiba s`-mi cer scuze? Nu numai c` mi-ai
ascuns adev`rata ta identitate, dar ]i-ai pierdut [i
bunul sim] \n fa]a celui care nu-mi este doar prieten,
ci [i [ef.
Ethan r`mase descump`nit o clip`. Pe naiba,
femeia asta avea dreptate.
{tii ce, Maddy, n-am putea continua discu]ia asta
\n interior? Tocmai desf`cusem o sticl` cu bere [i nu
vreau s` se \nc`lzeasc`. F`r` a mai a[tepta r`spunsul
ei, porni \nainte.
Ai de gnd s` m` la[i aici? strig` Maddy furioas`.
Am crezut c` m` urmezi.
Mai bine m-a[ duce acas` s`-mi hr`nesc pisica.
El o privi lung observnd c` ro[ise spunnd aceste
cuvinte.
Ai spus c` nu-]i este foame.
{i nici nu-mi este!
{i atunci, pentru ce s` intru?
Vrei adev`rul?
Ar fi bine s` mi-l spui.
La naiba, Maddy \l prinsese din nou \n mrejele ei.
Se uit` la hainele pe care ea le ]inea \n bra]e [i avu
sentimentul c` ar fi preferat s` fie \n locul lor. Cu toate
c` voia s` fie sincer cu ea, se sim]ea pierdut \n fa]a ei.
58

Ce \nseamn` cinstea [i onestitatea pentru tine,


Maddy?
|nainte de a-i r`spunde, ea \[i \ndep`rt` o [uvi]` de
pe frunte.
Dup` tonul t`u condescendent \n]eleg c` este un
lucru r`u \n cartea ta.
Nu \ntotdeauna. |]i aminte[ti cartea \n care Matt
Hill i-a spus adev`rul lui Claire?
Maddy ro[i. Sigur c` [tia cartea, era Flac`ra
pasiunii. Fusese pe lista best-seller-urilor aproape un
an.
Fusese cea mai sexy carte citit` de ea, \n care eroul
o f`cea pe eroin` s`-[i dezv`luie sentimentele chiar [i
atunci cnd felul lui de a face dragoste cu ea o f`cea
s`-[i piard` capul.
Se pare c` ai citit multe din c`r]ile mele, ad`ug`
autorul lui Matt [i Claire. Acum, intri sau nu?
Nu mi-ai spus de ce ai vrea s` r`mn.
Chiar vrei s` afli? Cu un zmbet care ei deja \i
f`cea inima s` bat` mai tare, el puse co[ul cu mncare
\ntre ei, apoi \i prinse obrajii \n palme. Dintr-un motiv
foarte simplu.... pentru c` vreau s` r`mi. Vocea lui
deveni o [oapt`, iar Ethan o s`rut`. Maddy sim]i c` nu
mai are aer. Vorbele lui me[te[ugite \i topiser`
rezisten]a.
El o eliber`, iar Maddy se sprijini de balustrada
sc`rii pentru a nu c`dea.
59

De ce nu spui a[a? Puteam renun]a la restul, s`


trecem direct la s`rut.
Ethan \ncepu s` rd`.
Este att de distractiv, Ethan?
Nemaiputnd s` reziste, el o prinse \n bra]e.
E[ti o femeie original`, Maddy Lowell.
{i ce este att de distractiv? Ce am f`cut
altceva dect c` am g`tit un prnz care nu ]i-a fost
pe plac?
A[adar, recuno[ti c`-mi datorezi scuze?
Nu recunosc dect c` nu trebuia s` iau atitudine
\n fa]a lui Kent, dar de unde era s` [tiu c` tu [i Rock
sunte]i una [i aceea[i persoan`? Nu cred c` este o vin`.
{i de parc` ar fi fost st`pna locului, Maddy \ncepu s`
urce scara. Dac` mi-ai fi spus de la \nceput cine e[ti,
poate acum am fi fost c`s`tori]i. |mi plac mult
romanele lui Rock Rainer. Eu...
Nu conteaz`, Maddy. A[adar, Maddy gndea
exact a[a cum nu voia el. De bietul Ethan nu-i p`sa
prea mult, dar o dat` ce aflase c` devenise un b`rbat
de succes, lucrurile se schimbaser`. |i c`zur` umerii.
Era prima oar` cnd \[i dorea s` fie iubit
necondi]ionat de cineva, pentru ceea ce era. Lu`
co[ul lui Maddy.
S` mergem, poate aceste produse trebuie puse la
frigider.
Ea \l privi lung.
60

Ethan, eu...
Nu mai spune nimic, Maddy, las` lucrurile a[a
cum sunt. Nu mai po]i schimba nimic.
Ba pot, Ethan. Pot spune c` to]i eroii t`i au ceva
din tine, \]i seam`n`, cu toate c` sunt imaginari, dar
tu e[ti att de real \nct m` faci s`-mi fie team`. Iar \n
aceast` diminea]` cnd beam cafeaua [i a sosit Kent
m-am sim]it ca acum nou` ani. Eram att de atras` de
tine, Ethan...n-am mai sim]it asta pentru nici un alt
b`rbat. Maddy \l privi stnjenit`. |mi pare r`u, nu m`
mai asculta...bat cmpii.
Stai o clip`, Maddy. Onestitatea [i pasiunea sunt
dou` din calit`]ile tale. Eu te-am iubit de cum te-am
v`zut. |mi pl`cea mult franche]ea ta.
El v`zu c` Maddy era pu]in confuz`.
Da, mai erau multe lucruri de l`murit \ntre ei, [i
f`cuser` un pas \nainte.
Cu co[ul \ntr-o mn`, el \ntinse cealalt` mn`
liber` spre ea.
Maddy, \mi faci onoarea de a lua masa cu mine?
Parc` nu-]i pl`cea mncarea italieneasc`.
Am senza]ia c` n-am mncat niciodat` astfel de
mncare preg`tit` de buc`tarul potrivit.
***
61

Dup` cteva ore, \n care se bucuraser` de


mncarea bun`, de vinul potrivit [i mai ales de
amintirile lor comune, Maddy l`s` capul pe spate
oftnd, privind stelele aflate deasupra capului lor.
Este un loc extrem de frumos, spuse ea.
Dup` ce reumplu paharele cu vin, Ethan o l`muri.
Cnd am \nchiriat locul acesta, am pus dou`
condi]ii: s` se cure]e piscina [i terenurile de golf. Nici
nu-]i imaginezi cum ar`tau cnd am venit aici, s` v`d
casa.
Maddy nu-[i amintea s` se fi mai sim]it vreodat`
att de bine. Era ca [i cum abia acum [i-ar fi \nceput
via]a cu adev`rat. Iar al`turi de Ethan se sim]ea ...
acas`.
Nici unul nu mai spuse nimic, ci r`maser` s`
asculte lini[tea nop]ii \ntrerupt` doar de cte un
ciripit sau de ]ritul greierilor.
Maddy continua s`-l priveasc` pe b`rbatul care \n
mai pu]in de dou`zeci [i patru de ore adusese o
asemenea schimbare \n via]a ei. Era foarte relaxat. |i
studie profilul; p`rea cioplit \n piatr`, dar gura frumos
modelat` avea buze pline, b`rbia \i era a unui b`rbat
cam \nc`p`]nat, dar asta se putea rezolva...
|ncepur` s` depene amintiri. Maddy \i povesti
despre anii petrecu]i departe de cas`, cnd fusese la
colegiu, Ethan \i \mp`rt`[i emo]iile public`rii primului
62

s`u roman. |[i dorise atunci ca ea s` fi fost cu el.


Sim]ise doar ostilitate [i se \ntrebase pe unde oare era
iubita lui Maddy, ce f`cea.
Aceast` confesiune aduse lacrimi \n ochii ei,
amintindu-[i de cte ori nu z`cuse ore \ntregi
gndindu-se la el.
Deodat`, ea trase aer \n piept [i-[i lu` inima \n
din]i.
Ethan?
Poftim?
De ce n-ai mai \ncercat s` iei leg`tura cu mine?
Mai are vreo importan]` acum?
Da, [i \nc` foarte mare.
El oft`.
Ar fi multe spus, Maddy. Nu [tiu cum s` le spun
f`r` s`-mi fie ru[ine.
Spune-le oricum, vreau s` le [tiu.
Foarte bine. Nu m` sim]eam demn de tine,
Maddy.
Demn! exclam` ea. Este cel mai smintit lucru pe
care-l aud! Eu sunt o femeie obi[nuit`, Ethan.
Pentru mine nu e[ti. E[ti Maddy a mea, femeia
care m-a f`cut s` ajung ceea ce sunt ast`zi. E[ti mai
mult dect o femeie pentru mine, e[ti o eroin`,
Maddy. Te iubesc, te-am iubit \ntotdeauna. Numai c`
n-am avut \ncredere \n mine s` r`mn al`turi de tine
de la \nceput. Am crezut c` m` vei refuza. Dar acum
63

nu ne mai desparte nimic. Am tot ce-mi doresc; iar


ceea ce-mi doresc e[ti doar tu, iubito... El se ridic`,
\mpinse scaunul [i \ntinse minile spre ea. A[ vrea s`
dans`m, Maddy.
F`r` muzic`?
Nu auzi muzica, Maddy? |nchide ochii, ascult`...
Confuz`, ea se l`s` ridicat` [i \nchise ochii.
Pe moment, nu auzi nimic altceva dect pulsul lui
[i o voce interioar` care-i spunea c` se afl` \n bra]ele
b`rbatului dup` care tnjise nou` ani.
Iar cnd Ethan o strnse la piept, \ncepu s` aud` o
muzic` divin`. Era muzica naturii; greieri, p`s`rele,
briza adiind, fo[netul frunzelor....
Deschide ochii, Maddy, \i [opti el.
Ethan o s`rut`.
Vreau s` fac dragoste cu tine, Maddy, s` te
cunosc, s` te ating a[a cum numai un b`rbat [i o
femeie care se iubesc o pot face.

64

Capitolul 5
Am a[teptat att de mult clipa asta, zise Ethan,
netezindu-i p`rul cu minile.
{i eu, recunoscu Maddy, s`rutndu-l, lipindu-se
de trupul lui dup` care tnjise nou` ani.
Ethan se bucur` de parfumul ei floral, de cina pe
care ea i-o preg`tise cu dragoste [i d`ruire. Trase aer
\n piept, \ncercnd s` p`streze pentru eternitate
parfumul ei. Voia s` p`streze magia momentului
nefiind sigur c` acesta se va repeta. Numai Dumnezeu
[tia c` abia mai putea s` a[tepte. Abia a[teptase
aproape un deceniu s` recreeze aceast` noapte
perfect`. Cu toate sim]urile \[i dorea s` fac` dragoste
ct mai repede cu aceast` femeie. S-o prind` \n bra]e,
s` n-o mai lase vreodat` s` plece.
Ai un avantaj asupra mea, zise ea.
Poftim?
65

V`d c` nu mai ai deja c`ma[a. Vreau s` te simt


f`r` a fi ceva \ntre noi.
{i eu, Maddy, [opti el.
Dintr-o singur` mi[care, Maddy \[i arunc` p`rul pe
spate, apoi desf`cu rochia [i r`mase goal`.
Ethan sim]i c` nu poate respira. Era uluitor de
frumoas`. Avea un trup gra]ios, cu picioare lungi, iar
sutienul \i punea \n valoare snii frumo[i. Iar p`rul \i
unduia pe umeri \n valuri. Cum era s-o simt` mai
aproape?
Aruncndu-[i sandalele, ea se aplec`, le puse lng`
rochie, apoi \l chem`.
Vino aici, Ethan.
Imediat, iubito, zise el, prinznd-o \n bra]e.
Ethan, ce faci acum?
Vei afla curnd, iubito. Dup` ce o s`rut`, el \i spuse;
r`bdarea este una din virtu]ile mele. Vei afla imediat.
L`sndu-se sub influen]a momentului, Maddy se
relax`, lipindu-se de trupul lui. Ethan o prinse \n bra]e
[i o duse spre acel minunat loc din gr`din` \n care
cre[teau doar trandafiri.
Ea cuno[tea bine locul [i amndoi se sim]ir`
\nv`lui]i de mirosul florilor pe m`sur` ce \naintau tot
mai mult. Era ca [i cum trandafirii le-ar fi urat bun
venit, oferind parfumul lor acestui cuplu de
\ndr`gosti]i care se reg`sise dup` atta vreme.
66

Ea zmbi [i \nchise ochii. Nu era nevoie s` vad`


\ncotro o purta Ethan, c`ci [tia prea bine. Dup`
cteva secunde se auzi susurul discret al unei
fntni, dar cnd \i deschise ceea ce v`zu \ntrecu
orice a[teptare.
E fantastic, exclam` Maddy, vr`jit` de lumini]ele
a mii de becule]e aprinse la nivelul fiec`rei tufe de
trandafir.
M` bucur c`-]i place, murmur` Ethan. Este darul
meu pentru tine. Pentru a-l putea realiza am \nchiriat
aceast` cas`. |mi amintea de casa bunicilor t`i.
Dar a trecut atta vreme de cnd n-ai mai fost
acolo!
Gndul c` dup` nou` ani Ethan \[i mai amintea
acel loc \n care f`cuser` dragoste prima oar`, o
\nduio[`.
El deschise u[a cu piciorul.
Am planificat aceast` c`su]` ca locul \n care ne
vom petrece luna de miere, dar \ntruct ai r`mas
insensibil` la cererea mea...
Trebuie s` recunosc c` ai muncit ceva...
Mul]umesc, Maddy. Este totu[i, un compliment.
|naintar` \n c`scioara umbrit` \n care peste tot el
pusese lumn`ri [i vase cu petale de trandafiri care \[i
r`spndeau miresmele. |n mijlocul camerei se afla un
pat masiv cu cuvertur` de m`tase.
67

Ia loc, Maddy, zise el.


|ntinznd mna spre el, Maddy \l s`rut`, dar Ethan
o respinse.
Nu att de repede, nu-mi strica surpriza pe care
am preg`tit-o \ndelung.
Maddy \l l`s` s`-[i rezolve problemele misterioase.
|n Pe aripile [oimului eroul american este absorbit
de iubirea lui pentru o rusoaic` al c`rei trup \l
exploreaz` cu atta perseveren]` \nct spre diminea]`
o face pe aceasta s`-i dezv`luie secretele spionajului
rusesc.
Maddy nu c` n-ar fi vrut s` simt` acest asalt al
sim]urilor, se gndi ea anticipnd emo]iile, de parc`
n-ar fi fost con[tient` c` era preg`tit` s` fac` dragoste
cu el [i-[i dorea asta cu toat` inima. Totul era foarte
nou pentru ea.
|n semi\ntunericul \nc`perii, \l auzi pe Ethan
deschiznd un sertar [i aprinznd un chibrit. Iubitul ei
aprinse una din multele lumn`ri, apoi aprinse cu ea
toate celelalte lumn`ri de diferite dimensiuni [i
culori. Aromele umplur` \nc`perea cu un miros
senzual.
Ce u[or i-ar fi s`-[i petreac` restul vie]ii al`turi de
acest b`rbat att de sensibil, care nu numai c` o dorea
dar \[i amintise [i pasiunea ei pentru lumn`ri.
Dup` toate acestea, Ethan se apropie de locul \n
care se afla ea, iar Maddy se \nfior` v`zndu-i pieptul lat.
68

Vrei pu]in vin? o \ntreb` el.


Ea scutur` din cap sim]indu-se deja ame]it` de
aroma lumn`rilor.
Ni[te muzic`? Nici m`car nu [tiu ce gen de
muzic` s-ar potrivi unei nop]i perfecte de dragoste!
Pian? Ceva clasic?
|mi place muzica mai lini[tit`, se confes` ea, prea
ru[inat` c` nu avea atta experien]` \nct s`-i poat`
r`spunde. Nu te vreau dect pe tine.
Ethan \ncuviin]`.
Bine. Ethan era teribil de nervos, de parc` era
prima oar` c` f`cea dragoste cu o femeie.
Numai cnd vedea trupul ei perfect inima \ncepea
s`-i bat` necontrolat. Timp de nou` ani derulase
aceasta imagine \n minte de mii de ori \n cele mai mici
detalii, cu ce spusese ea, ce r`spunsese el, dar acum
cnd erau singuri, \mpreun`
desigur, putea s` \nceap` s` fac` dragoste cu ea f`r`
probleme. Dar el voia s` fac` ceva foarte special din
acest moment [i pe m`sur` ce se apropia, nu [tia ce s`
mai fac`.
Trebuia s-o fac` s` simt` c` niciodat` nu va mai
putea face dragoste cu alt b`rbat.
Ethan? \i rosti ea numele. Este ceva, vreo
problem`?
69

Mda, rosti el.


Doar auzul vocii ei \l f`cu s` \n]eleag` c` ea a[tepta
\nfiorat` s` fac` dragoste. Oricum, Maddy nu era genul
de femeie care s` aprecieze un b`rbat dup`
performan]ele lui sexuale, dar el voia s`-i ofere o
noapte de neuitat.
Nu am nici o problem`, Maddy.
Atunci, de ce nu vii mai aproape de mine, m`
simt singur`, se confes` ea.
El se duse la picioarele patului zmbindu-i.
Abia te a[tept, Ethan, zise ea rznd.
Ct e[ti de frumoas`! murmur` Ethan.
{i tu e[ti frumos, Ethan, r`spunse ea,
sorbindu-l din priviri. {i era chiar adev`rat; nu mai
v`zuse un b`rbat att de frumos. Ethan \[i \ndep`rt`
cu un gest p`rul c`zut pe fa]` [i ea putu s`-i admire
tr`s`turile senzuale, buzele pline, sprncenele
groase, ochii de culoarea cafelei. |l adora. Anii care
trecuser` peste el \l f`cuser` s` arate [i mai bine. El
o s`rut` din nou, iar ea sim]i c` voia s` fie al`turi de
el toat` via]a.
S`rutul lui se prelungi. O s`rut` pn` o f`cu s`
simt` c` se pierde.
|[i trecu degetele prin p`rul ei, s`rutndu-i ochii,
b`rbia, obrajii. Ea \nchise ochii extaziat`. Ethan era
plin de dorin]`.
70

***
Dorin]a lui Ethan era foarte puternic`, dar nu voia
s` se lase \nc` \n voia sim]urilor, pentru a nu o speria.
Din p`cate nu realizase c` [i ea sim]ea la fel. Cei nou`
ani pe care-i petrecuser` desp`r]i]i nu f`cuser` dect
s` le amplifice dorin]a.
Maddy deveni curnd con[tient` c` nu visa, c` nu
se va trezi curnd cu ochii plini de lacrimi, sim]indu-se
frustrat`.
Ethan, te doresc, \i [opti ea.
Ethan \[i continu` ploaia de s`rut`ri, iar ea
\nchiznd ochii plin` de \ncntare \l trase tot mai
aproape temndu-se totu[i s` nu \ntrerup` acea
teribil` pl`cere erotic`. Deodat`, sim]indu-se mult
prea ame]it` cu mii de senza]ii explodnd, ea \[i dori
s` r`mn` \ns`rcinat` chiar \n clipa aceea.
Ethan se opri ca prin farmec privind-o, apoi se
gndir` amndoi c` numai cu o zi \nainte nici nu se
puteau gndi c` vor face dragoste. Trupurile lor
c`p`tar` acela[i ritm, delectndu-se de aceea[i
pl`cere, pasiune. Ct a[teptaser` acest moment? Ani?
O via]`?
Nu mai conta acum, \[i spuse Maddy, nu mai conta
nimic \n afara celui de al doilea val de pasiune [i de
acest moment \n care devenir` o singur` fiin]`.
71

E[ti fericit`, Maddy? o \ntreb` el.


Foarte, r`spunse ea con[tient` c` a[a era.
Asta voiam s` aud, iubita mea.
Ethan se ridic`.
Nu te mi[ca, vin imedat, \i spuse el.
Cu bra]ele ridicate deasupra capului, Maddy r`mase
a[teptndu-l, \ntinzndu-se fericit`, ca o pisic` la soare.
|n acest timp gndul \i zbura la el, \ntrebndu-se dac`
acum dup` ce f`cuser` dragoste, Ethan o iertase.
U[a se deschise [i o dr` de lumin` \i \ntrerupse
gndurile cnd Ethan reveni.
Maddy reveni la vechile \ntreb`ri. Oare era bine ce
f`cuse? Cu cteva clipe \n urm`, totul p`ruse foarte
natural, vital pentru ea precum apa [i aerul, dar acum
nu mai era la fel de sigur`.
Ce faci, Maddy? o \ntreb` Ethan, v`znd c`
\ntinde mna dup` cearceaful aflat la capul patului.
Nu te acoperi, ai un trup perfect.
De parc` n-ar fi fost deja destul de jenat` vorbele
lui \i accentuar` senza]ia de stnjeneal`.
Nu-mi spune c` dup` tot ce am tr`it \mpreun` te
mai jenezi de mine, Maddy...
Ea ro[i.
Numai c`.... de atunci... eu...
Maddy l`s` privirea \n jos nevrnd ca el s` afle c` \n
tot acest timp ea se p`strase doar pentru el. Desigur
nu se a[teptase ca el s` fac` acela[i lucru.
72

Continu` ideea, Maddy...


El \i ridic` \ncet b`rbia, for]nd-o s`-l priveasc` \n
ochi. Dar ea nu l`s` dect un zmbet timid s` r`zbat`
la suprafa]`. |i va spune totul la timpul potrivit.
Deocamdat` nu voia dect s`rut`rile [i mngierile lui.
Vreau s` facem o \n]elegere, Ethan, \i spuse ea.
M` duci la o plimbare sau chiar la o partid` de \not \n
lumina lunii, iar eu \]i voi dest`inui secretele mele.
Toate? o \ntreb` el. Toate astea merit` o partid`
de \not poate chiar [i o pizza. Mai este cineva treaz \n
acest or`[el la aceast` or`? De fapt nu este dect
miezul nop]ii....
Smb`ta, Luigi lucreaz` toat` noaptea. O s` sun eu.
Nici vorb`! Hrana este treaba b`rbatului.
De cnd? Eu de cnd m` [tiu mi-am c[tigat
singur` hrana.
|nainte de a-i r`spunde Ethan \i ridic` o [uvi]`
rebel` [i o s`rut`. |n clipa urm`toare Maddy nu mai
sim]i dect c` trupul ei \i apar]ine [i \i va apar]ine
\ntotdeauna. Nu [tiuse c` o femeie se poate \ndr`gosti
odat` pentru toat` via]a.
***
Dup` o or`, erau amndoi \mbr`ca]i [i st`teau pe
marginea piscinei, devornd berea [i pizza, iar Ethan
73

\ncerca s`-[i aminteasc` dac` mai avusese vreo noapte


perfect`, precum cea petrecut` al`turi de Madeline. |n
anii de desp`r]ire ea devenise mult mai pasionat` \n
tot ce f`cea. |i pl`cea c` Maddy avea o p`rere bine
definit` \n orice privin]` [i spre deosebire de femeile
pe care le cunoscuse, nu-i displ`cea s`-[i sus]in`
convingerile.
|n afar` de mine, Luigi face cea mai bun` pizza,
zise ea, apoi se opri deodat`. Stai pu]in, parc` spuneai
c` nu supor]i mncarea italieneasc` [i de asta n-ai prea
mncat din lasagna mea.
La naiba! Cum putea Ethan s` scape de aceast`
minciun`? Dac` recuno[tea c` lasagna era mncarea
lui preferat` [i c` ea o preg`tea extraordinar de bine,
era pierdut.
Pe de alt` parte, dac` sus]inea \n continuare c`
nu-i place mncarea italieneasc`, poate cu excep]ia
pizzei [i r`mnea cu aceast` femeie toat` via]a nu va
mai avea pl`cerea de a gusta din crea]iile ei italiene[ti.
Ce era bine s` fac`?
Vrei adev`rul, Maddy?
Nu asta vrei [i tu mereu de la mine?
Dac` a[ admite c`-mi place mncarea italieneasc`
[i mai ales mncarea ta, nu m-ar pune \ntr-o pozi]ie
prea interesant` nu?
74

Din contr`, m-ar face s` cap`t \ncredere \n tine.


|n lumina lunii, Ethan observ` cum se modificau
tr`s`turile ei. Parc` tocmai se risipiser` norii de
furtun`... Dar \n timpul unui zbor spre Los Angeles,
citise un articol \n care se spunea c` adev`rul nu este
\ntotdeauna cea mai bun` solu]ie.
|ntinse mna spre ea.
|mi pare r`u c-am spus c` nu-mi place lasagna,
Maddy.
Nu-mi pas` dac` ai mncat cu pl`cere sau nu, a[
vrea s` fii mereu sincer cu mine, att.
Nu conta ce spunea Maddy, trebuia s` fie de acord
cu ea.

75

Capitolul 6
Diminea]a urm`toare, Ethan clipi de cteva ori
cnd soarele se ivi prin ferestrele cabanei. Ce noapte
avusese al`turi de femeia iubit`!
Privi p`rul ei castaniu risipit pe pern` [i pe pieptul
s`u, amintindu-[i c` f`cuser` dragoste noaptea trecut`
de attea ori [i c` timp de nou` ani visase numai la
acest moment.
Desigur, partea fizic` se rezolvase minunat, dar nu
[tia prea multe despre aceast` femeie iubit` [i ar fi vrut
ca [i ea s`-l cunoasc`. Da, se \ntorsese \n ora[ cu
inten]ia romantic` s-o cear` \n c`s`torie, dar abia
acum realiza c` se \nsura practic cu o femeie despre
care nu [tia nimic, a[a c` momentele lor de intimitate
i se p`rur` cumva stranii. |[i promise c` nu va mai face
dragoste cu ea dect dup` ce va deveni so]ia lui, dar
privind-o \[i alung` imediat acest gnd din minte.
76

Primise tot ce avusese de oferit femeia aceasta,


capitulase necondi]ionat \n fa]a ei f`r` a [ti m`car de
ce era cu el. Dar acum cnd fa]a ei era \ngropat` \n
pern` doar p`rul ei risipit generos pe pern` \l
\nnebunea. Fiecare mi[care a ei era lasciv` [i-l f`cea
s-o doreasc` mereu. |i pl`cea rsul ei, felul \n care-[i
unduia [oldurile, sau \i rostea numele cnd f`ceau
dragoste.
F`r` \ndoial`, Maddy era o femeie de milioane, dar
asta nu \nsemna c` se putea socoti deja so]ul ei. Voia
mai \nti s`-i risipeasc`, dac` era posibil, b`nuiala c`
nu-l voia pentru banii lui.
|[i trecu absent degetul peste um`rul ei, \ncercnd
s-o trezeasc` \ntr-un mod pl`cut.
Maddy, care dormea pe pieptul lui, deschise ochii
\ncet zmbindu-i.
Bun` diminea]a, spuse ea ca o pisic`
somnoroas`.
Ethan \i r`spunse la fel, dorindu-[i \n secret s` nu
mai fie att de atras de femeia asta. Cu toate acestea
[tia c` tenul ei de floare, c` ochii ei de culoarea
mu[chiului de brad, \i vor anihila orice dorin]` de a
descoperi dac`-l iubea sau nu [i va lua lucrurile a[a
cum erau.
Acum dac` te-ai trezit, a[ vrea s` m` la[i s` m`
ridic, zise el.
77

Sigur, eu.. chiar dac` sesiz` c` i se r`spunsese pe


un ton rece, chiar indiferent, Maddy \ncerc` s`
glumeasc`, aruncnd spre el un pui de pern`.
Scuz`-m`, zise Ethan indiferent, pornind spre
baie.
Maddy nu mai zise nimic, dezam`git` de reac]ia lui
[i se acoperi cu cear[aful pn` sub b`rbie. Apoi
sprijinindu-se de propriul s`u bra] se hot`r\ s` mai
leneveasc`. Ce rost avea s` se \mbrace cnd \[i putea
consuma \n alt fel energia necesar`?
Se auzi clopotul bisericii baptiste din Mockingbird
Lane, care-i aminti c`, exceptnd situa]iile \n care
fusese bolnav` sau plecat` \n vacan]`, nu pierduse nici
o slujb` \n dou`zeci de ani. Ce-ar zice oamenii dac` ar
afla c` st`tea \n pat \n loc s` vin` la biseric`?
Majoritatea ar fi fost [oca]i.
Dar Maddy realizase c` peste noapte Ethan o f`cuse
de cteva ori s` se simt` mai aproape de ceruri dect
o f`cuse parohul Brown cu slujbele sale.
Prin atingerile sale, prin c`ldura vorbelor, Ethan o
f`cuse s` se simt` printre \ngeri.
Se auzi zgomotul apei curgnd \n baie; Ethan se
sp`la pe din]i. Maddy se \ntreb` dac` avea vreo periu]`
de rezerv`.
Hei, strig` ea, nu po]i ie[i mai repede?
|ntr-un minut, Ethan deschise u[a.
78

M-am gr`bit ct am putut.


El o privi ciudat, a[a cum se uit` participan]ii la o
petrecere la cineva care vine \n pielea goal`.
Poate ar trebui s` te \mbraci, Maddy, zise el.
De ce? \l \ntreb` ea amintindu-[i de pl`cerile nop]ii
trecute d`ruite de Ethan. Se ridic` pe vrfuri [i-l s`rut`.
Am crezut c` petrecerea noastr` abia acum
\ncepe.
Maddy sim]i c` era ceva \n neregul` din privirea lui
[i din faptul c` Ethan nu-i \ntoarse s`rutul. Un pic
dezam`git` dar mai mult confuz`, ea \l \ntreb`:
Ethan, vrei s`-mi spui ce se \ntmpl`?
Ethan se dep`rt` de ea \ndreptndu-se spre
[emineul din \nc`pere pe care se sprijni cu coatele
prinzndu-[i capul \n mini.
Ac]iunile lui indiferente o f`cur` s` simt` c` era
cazul s` se \mbrace, a[a c` lu` cear[aful din care-[i
alc`tui o tog` [i se apropie de el \n \ncercarea de a
\n]elege schimbarea de atitudine. Dac` m` rog, avea
logic`.
Tocmai avuseser` o noapte plin` de iubire, de
senzualitate [i ca urmare ar fi trebuit s` se afle [i acum
\mbr`]i[a]i [optindu-[i vorbe de dragoste, pl`nuind cum
s`-[i petreac` ziua. Maddy ar fi vrut s`-i vorbeasc` despre
munca ei s`-i pun` un milion de \ntreb`ri despre via]a
lui, despre felul \n care va evolua rela]ia lor, dar...
Se duse spre el [i se lipi de pieptul lui:
79

Te rog s` nu te por]i a[a, Ethan. Dac` am spus


ceva sau am f`cut ceva care te-a deranjat, te rog s`-mi
spui. Nu p`stra sup`rarea pentru tine. Dac` avem un
viitor \mpreun`, tr`ind din mul]ii t`i bani nu-mi po]i
interzice totu[i s` spun dac` m` deranjeaz` ceva.
Ethan clipi des de cteva ori de parc` ceva din
vorbele ei i-ar fi atins o coard` sensibil`.
De ce naiba Maddy adusese \n discu]ie banii lui
cnd el fusese att de aproape de a o lua \n bra]e? De
ce se mai \ntreba ce se \ntmpl` cu el cnd adusese \n
discu]ie dou` subiecte f`r` leg`tur`?
Acum, nu mai conta c` petrecuser` o noapte
minunat`, avea s` fie [i ultima.
Orict o iubea pe Maddy \[i promisese s` nu se
\nsoare dect din dragoste cu o femeie care s`-l
iubeasc` [i ea cu adev`rat.
Fusese de prea multe ori r`nit de pretin[i prieteni
sau iubite care pretindeau c`-l ador`, apoi \i ceruser`
bani. Voia s`-[i cheltuiasc` to]i banii cu Maddy, dar
numai dac` sim]ea c` este iubit.
Cu spatele la ea \i spuse:
Maddy, nu vreau s` fiu nepoliticos dar am mult`
treab` ast`zi.
Urm`ri \n oglinda de deasupra [emineului cum ea
\[i [terse o lacrim`.
Ethan nu mai [tia cum ea bine s` procedeze. Nu [tia
cum s` afle dac` Maddy \l voia pe el sau doar banii lui.
80

M` \mbrac [i plec imediat, r`spunse ea f`r` a-l privi.


Dup` ce ea se \ndrept` spre baie, Ethan lovi cu
pumnul \n [emineu, dar nu rezolv` nimic cu asta,
dect c`-[i r`ni mna.
Maddy, aflat` \n baie \ncerca s` nu se lase prad`
durerii, dezam`girii, s` nu dea fru liber lacrimilor. Ce
spusese de-l ofensase pe Ethan? Trecuse \n revist`
evenimentele zilei \ncepnd cu trezirea ei \ncercnd s`
\n]eleag` unde gre[ise dar hot`r\ c` era mai bine s`-l
\ntrebe pe el.
Ethan ridicase un zid misterios \ntre ei, din motive
ne\n]elese pentru ea.
Dup` ce se \mbr`c` [i-[i aranj` p`rul se sim]i
preg`tit` s` dea ochii cu Ethan.
Din fericire, cnd ie[i din baie nu-l mai g`si.
***
A doua zi, \nc` \n pat, Maddy \ncerc` s` ignore faptul
c` trebuia s` fie la munc` \n mai pu]in de o or`.
Se privi \n oglind` pentru a constata urmele
dezastrului produs pe figura ei de ultimele nop]i de
nesomn. Cearc`nele negre o f`ceau s` arate a orice,
nicidecum a gazda emisiunii culinare de luni diminea]a.
Din fericire, interviul lui Ethan era abia miercuri [i
Kent \[i luase cele dou` zile libere pentru a lucra la
interviu.
81

Intr` sub du[ [i l`s` apa s`-i biciuiasc` umerii


pentru a mai sc`pa de tensiunea acumulat` \n ei. |[i
sp`l` p`rul pentru a c`p`ta volum [i \mbr`c` un
costum de culoare \nchis` care se potrivea cu starea ei
de spirit, \[i aplic` fardul [i-[i strnse p`rul la spate.
Se mai privi o dat` cu un ochi critic \n oglind` [i
nu-i pl`cu ce v`zu acolo. Nu era deloc atr`g`toare ci
doar \ngrijit`.
Dup` dou`zeci de minute, \nc`l]at` cu pantofii
negri cu tocuri foarte \nalte se gr`bea pe coridorul
KCAT, spernd c` Chip sau Crissy n-o vor nec`ji
pentru felul \n care ar`ta.
A[tept` \n fa]a studioului pn` cnd se stinse
lumina ro[ie care semnifica faptul c` acolo se
desf`[ura o transmisie [i intr` dorindu-[i ca ceasul ei
s` mearg` \nainte.
Se duse direct spre \nc`perea \n care era a[teptat`
de cei doi.
Unde ai fost, Maddy? s`rir` imediat. Ce naiba ]i
s-a \ntmplat? Ai v`zut cum ar`]i? Parc` ai fi murit de
dou` s`pt`mni.
Chrissy, mai \n]eleg`toare, \l opri pe Chip care ar fi
continuat.
Mul]umesc Crissy, zise Maddy, \ndreptndu-se spre
ustensilele de buc`t`rie, unde avea s` evolueze. Se mai
privi o dat` \n oglind` dar nu i se p`ru c` ar`ta att de r`u.
Leon \i f`cu semn c` intra \n emisie:
82

Fii gata, Maddy, trei.. doi..


Ea \nghe]`, apoi vru s` se a[eze pe cel mai apropiat
scaun, care nu era de fapt scaun, ci m`su]a pentru
cafea.
Vasul cu garoafe c`zu la podea, apa \mpro[c`
rochia lui Chrissy, iar una din flori plonj` \n cafeaua
lui Chip.
|n timp ce Maddy asista neputincioas` la scena
declan[at` de ea, Chip reu[i s` salveze situa]ia
spunnd:
Bun` diminea]a, Catoola! Prieteni, vom avea o
diminea]` minunat` oricum [i ca s-o facem [i mai
grozav`, vom \ncepe cu Maddy [i re]etele ei. Spune-ne,
Maddy, ce vei preg`ti pentru prietenii no[tri ast`zi?
Privind \n monitor, Maddy \ncerc` s` spun` ceva
inteligent, trase aer \n piept, dar din nefericire nu g`si
nimic de duh. Nu-i mai func]iona creierul, iar luminile
o orbeau.
Chip, o auzi pe Chrissy, de ce o \ntrebi pe Maddy
ce va preg`ti? N-ai auzit ce s-a \ntmplat la concurs?
V`znd zmbetul triumf`tor al blondei, Maddy ghici ce
va urma. Dac` ar fi putut i-ar fi astupa gura aceea mare
a lui Chrissy cu o garoaf`, s` n-o mai aud`!
Nu, Chrissy, n-am aflat. De ce nu ne spui tu ce s-a
\ntmplat, interveni Maddy. De cum venise la acest
post, cei doi fuseser` \mpotriva emisiunii ei [i-i
f`cuser` via]a un calvar, umilind-o public.
83

Foarte bine, Chip, zise blonda privind-o pe


Maddy. Dac` insi[ti, afl` c` biata noastr` Maddy nu
numai c-a pierdut concursul, dar a fost [i eliminat` din
competi]ie. Dup` ce sc`zu vocea ajungnd la un ton
aproape conspirativ, ea ad`ug`: prieteni, v` spun doar
vou`, am auzit c` doi dintre arbitri au ajuns la spital
pentru c` au gustat din pr`jitura lui Maddy.
Nu este adev`rat! ripost` ea.
Poftim? se r`]oi Chrissy. Atunci, spune-ne tu cum
s-a \ntmplat!
P`i...Maddy trase aer \n piept, cu toate c` asta nu
rezolva problema. Unul dintre arbitri s-a \mboln`vit
este adev`rat dar i s-a dat un Alka Seltzer, att. Nu i-a
fost amenin]at` via]a.
Cu ochii mari, Chip se aplec` spre ea:
Vrei s` spui c` au fost ocazii cnd hrana preg`tit`
de tine a amenin]at via]a cuiva?
***
Dup` ce petrecu o noapte alb`, [tiindu-se cu
con[tiin]a \nc`rcat` de felul \n care o tratase pe
Maddy, Ethan \n]elese c` nu mai putea l`sa s` treac`
nici un minut f`r` s` repare r`ul f`cut fragilei lor
rela]ii. La naiba, el era cauza ne\n]elegerilor, dar cum
putea s` le repare?
84

Soarele se strecura prin ferestrele casei umplnd


\nc`perea cu veselia lor care contrasta cu starea lui.
Culesese mul]i trandafiri pentru Maddy, dar din
nefericire ea nu se afla acum cu el pentru a se bucura
de ei.
Trebuia s` discute cu ea, s`-i explice c` pornise \n
via]` ca un copil al nim`nui g`sit pe treptele bisericii
[i tr`ise toat` via]a cam retras, iar acum imensul succes
literar de care se bucura \l f`cea s` se simt` [i mai
stingher.
Femei cu mul]i bani, frumoase, care nu s-ar fi uitat
la el dac` n-ar fi fost un scriitor de succes \l oboseau
cu insisten]ele de a le oferi autografe, sau cu invita]ii
la petrecerile lor.
Dup` noaptea petrecut` cu Maddy, realiz` c` era
sigura femeie care-i oferise exact ce dorea, o dragoste
simpl`. F`cuse dragoste cu ea [i ar fi putut s` jure c`
\n via]a ei nu mai existase alt b`rbat \n afar` de el.
Scutur` din cap, spunndu-[i c` nu se purtase
corect cu ea. Dac` voia s` se c`s`toreasc`, trebuia s-o
\nve]e s` comunice cu el.
Iar acum era imperios necesar s` se duc` la ea, s`-i
cear` iertare.
De cnd revenise la Catoola, se comportase ca un
prost \n ceea ce o privea pe Maddy. Revenise la vechiul
lui fel de a fi suspectnd pe toat` lumea de inten]ii
ascunse. Dar de ce? Parc` nu mai era el. Nu mai fusese
85

a[a de cnd Maddy \i oferise [ansa s` se schimbe, s`


devin` alt` persoan`. Iar acum dup` ce o f`cuse, se
impunea s` se bucure de roadele muncii lui \mpreun`
cu aceast` femeie.
Dac` norocul era de partea lui, \[i spuse Ethan
zmbind, un telefon o putea aduce \napoi, \n locul
unde apar]inea, al`turi de el!
***
La cteva minute dup` ce termin` emisiunea,
Maddy r`mase a[ezat` pe scaunul din studio pentru
a-[i reveni. Emisiunea se desf`[urase bine, cu toate c`
\ncepuse sub auspicii \ntunecate. Spectatorii ei \[i
exprimaser` regretul c` i se \ntmplase tocmai ei a[a
ceva, dar din fericire nici unul nu realiz` c` un b`rbat
fusese cauza dezastrului.
Nu [tia cum reu[ise acesta s`-i dea via]a peste cap
mai mult dect reu[ise prin cei nou` ani \n care
lipsise. Oricum ar fi fost, Ethan trebuia s` se opreasc`.
De ce nu puteau fi mereu cum fuseser` smb`t`
noaptea? Vorbiser`, se distraser` f`cuser` dragoste.
Nu se ivise nici un fel de problem` \ntre ei.
Prinzndu-[i capul \n palme, \[i dori s` poat`
accepta ideea c` Ethan, pe care-l iubise timp de nou`
ani era doar o fantezie. Iar acum, talentul ei era s` fac`
fantezia s` devin` via]`.
86

Trebuia s` fac` eforturi s`-l cunoasc` a[a cum era


cu adev`rat, dar se temea c` va fi respins`.
Cum se f`cea c` ap`ruse brusc \n Catoola pentru a
se c`s`tori cu ea, iar acum....
Desigur, \nainte de \ntoarcerea lui Ethan la
Catoola, via]a ei fusese monoton`, mai existase cte o
plimbare cu Kent... Dar nu dusese o via]` plin`.
Comparat cu ceea ce sim]ise cnd se aflase \n
bra]ele lui, nu tr`ise niciodat` cu adev`rat.
Se trezi c` \ncepe s` bat` cu degetele \n biroul la
care se afla. La naiba cu b`rbatul `sta! Prea o f`cuse s`
simt` c` tr`ie[te! Nu-l putea compara cu nimeni [i
nimic.
Se ridic` [i vru s` strng` toate ustensilele folosite
\n timpul emisiunii, apoi s` se duc` la Ethan s`-i spun`
ce gndea despre el.
Cnd ridic` ochii, \n fa]a ei se afla chiar obiectul
gndurilor ei, \mbr`cat \ntr-un elegant costum
bleumarin:
Mi-am \nchipuit c` te voi g`si aici, Maddy, zise el.

87

Capitolul 7
Mda, a fost doar o coinciden]`, nu? Este acesta un
mod de a-]i trata invitatul \n cadrul unui program?
Este, dac` vorbim despre aceea[i persoan`
care...
Rock? Tu e[ti? Chrissy intr`, mai precis d`du
buzna \n studio. Femeia asta a avut totu[i timp s` se
aranjeze ca s` arate civilizat. Avea un machiaj perfect,
p`rul la fel, [i chiar [i a[a arat` de patru ori mai bine
ca mine.
Te rog s`-mi spui Ethan.
B`rbatul care era pe cale s` devin` so]ul lui Maddy
o privi crunt pe tic`loasa blond`. Cu toate c` era
\mbr`cat impecabil, nu avusese timp s` se
b`rbiereasc`. Ct mai avem pn` la interviu?
Vreo trei minute. Acum se deruleaz` segmentul
dedicat vremii din Catoola, iar dup` asta urmezi tu.
88

Aruncndu-[i p`rul pe spate, Chrissy \l prinse posesiv


de bra] pe Ethan, conducndu-l prin studio de parc`
Maddy n-ar fi fost acolo.
Chiar dac` sim]ea nevoia s` se duc` direct acas`, s`
se ascund` sub p`tur`, Maddy \[i \nfrnse pornirea [i
urm` perechea prin studio. Chiar dac` aceast` Chrissy
era o blond` consumat`, [tia cum s` atrag` un b`rbat
de succes, care s`-i transforme emisiunea \ntr-una de
succes.
Urm`rind cum b`rbatul care ap`ruse subit \n via]a
ei era condus sub lumina reflectoarelor \n locul folosit
pentru invita]ii speciali, Maddy \ncerc` s` se relaxeze,
s` nu fac` vreo prostie. Dac` Ethan o iubea cu
adev`rat, nimic din ce putea spune sau face Chrissy
nu-l va face s` renun]e la ea.
Chip [i Ethan d`dur` mna ca ni[te cuno[tin]e
vechi, schimbar` cteva cuvinte din care Maddy nu
auzi prea mult din cauza echipei de filmare care
schimba ultimele cadre, apoi se a[ezar`.
Leon f`cu un gest larg spre cei trei preg`ti]i pentru
\nceperea interviului.
|ncepem, zise el, cinci, patru trei, doi...
Am revenit \n studio, \ncepu Chrissy cu un
zmbet for]at. Toate doamnele care le[in` u[or, s`-[i
preg`teasc` s`rurile pentru c` urm`torul nostru
invitat nu este altcineva dect renumitul romancier
89

Rock Rainer. F`cndu-[i vnt cu evantaiul, ea se aplec`


spre partenerul ei de emisiune: Chip, trebuie s` ne
poveste[ti cum ai citit fabuloasele romane ale acestui
domn.
Chip \ncuviin]`.
A[a este. Am citit fiecare roman [i trebuie s`
recunosc faptul c`, dac` m`car jum`tate din via]a
noastr` este att de palpitant`, ar trebui s` ne spui
m`car secretele romanelor tale. De unde te-ai inspirat
pentru aceste romane de succes, Rock?
Ethan l`s` capul \n jos, iar Maddy ar fi putut s` jure
c` f`cuse asta pentru a nu se vedea c` ro[ise.
Ei bine? \ncepu Chrissy aplecndu-se prea mult
spre invitatul emisiunii.
Maddy, f`r` s` [tie cum, avu senza]ia c` Ethan care
ridic` privirea \n acel moment se uit` direct la ea; cu
toate c` [tia din experien]` c` abia putea s` vad` ceva
din cauza luminilor puternice ale reflectoarelor, mai ales
c` ea se afla \ntr-un col] destul de retras al studioului.
O s` v` spun ceea ce nici m`car impresarul meu
nu [tie... \ncepu Ethan.
Chip zmbi satisf`cut, subliniind primele vorbe ale
invitatului.
Este acesta un interviu \n exclusivitate?
Exact, r`spunse Ethan. Voi dezv`lui un secret
senza]ional pentru spectatorii acestei emisiuni.
90

Maddy avu din nou impresia c` Ethan se uit` la ea,


de[i nu avea cum s` [tie c` se afla \n studio. Inima ei
\ncepu s` bat` necontrolat. Ce voia s` dezv`luie
Ethan?
Fantastic! exclam` Chip pentru a pune pe jar
a[teptarea spectatorilor. A]i auzit, oameni buni? Rock
Rainer, renumitul romancier, un veritabil holtei, este
pe cale s` ne dezv`luie ceva senza]ional! Abia a[tept s`
aud; nu [tiu dac` voi mai ave]i r`bdare, eu mi-am cam
pierdut-o.
Te rog s` mai ai un pic de r`bdare, Chip, \l gr`bi
Ethan.
Hai Rock, nu ne mai ]ine pe jar! \l urgent` Chip.
Foarte bine, voi a]i vrut-o. Ethan trase aer \n
piept \nainte de a se \ntoarce din nou la camer`. Mai
]ine]i minte acele scene fierbin]i la care a f`cut referire
Chip?
Sigur c` da! exclamar` Chip [i Chrissy.
Ei bine, toate au fost concepute cu gndul la
aceea[i femeie. Ridicnd privirea spre Chrissy, el o
\ntreb`: ai vrea s` [tii cine este frumoasa
misterioas`?
O, nu! Ethan nu trebuia s` spun` nimic; Maddy \[i
duse mna la gur` pentru a nu exclama.
Cu ochii m`ri]i, ca feliile de castravete pe care [i le
aplica \n fiecare zi pe ochi, Chrissy \l privea pe Chip.
91

Dumnezeule, n-am nici cea mai vag` idee cine ar


putea fi! Julia Roberts? Vreuna din Spice Girls?
Dup` ce am citit toate romanele lui Rock, spuse
Chip, sunt sigur c` a avut aventuri cu fiecare dintre
componentele forma]iei Spice Girls.
Chrissy \l potoli.
Chip, s` nu avans`m problema att de mult!
Dup` ce-l mai privi o dat` pe Ethan, Chrissy \[i mu[c`
buzele. Spune-ne Rock, nu ne mai ]ine pe jar! Cine
este? Lumea moare de curiozitate.
O cheam` Madeline Lowell, Maddy pe scurt.
Maddy sim]i c`-[i va pierde cuno[tin]a, iar Chrissy
c` nu are aer. F`cnd semn s` se introduc` o reclam`
publicitar` Chip lu` o gur` de cafea.
Maddy era att de [ocat` de confesiunea lui Ethan,
\nct nici nu se mai uit` \n direc]ia lui, dar nici nu mai
era nevoie pentru c` el ap`ru \n fa]a ei cu minile
\ntinse.
Iubito, \mi pare att de bine c` ai r`mas s`
urm`re[ti interviul. Spune-mi, crezi c` se desf`[oar`
bine?
B...bine, se blbi Maddy. Ai idee ce-ai f`cut?
El zmbi, cu acel zmbet pe care ea \l adora, iar
luminile se aprinser` din nou.
Chrissy era lng` Ethan din nou, \n timp ce Chip
p`rea extaziat.
92

Prieteni, n-am mai v`zut a[a ceva \n direct de


mult` vreme! Maddy, ar trebui s` recuno[ti deschis
aici dac` a[a stau lucrurile, sau nu cumva Rock ne
dezv`luie ceva din viitorul s`u roman?
Maddy \l privi pe Ethan, apoi pe Chrissy, care
a[teptau cu sufletul la gur` r`spunsul ei.
Chrissy nu putea s` cread` c` un b`rbat ca Rock
prefera o femeie ca Maddy cnd toate p`reau c` i se
ofer`.
Chip nu se gndea dect la succesul acestei
emisiuni care va ridica ratingul postului.
Ct despre Ethan, ea nu [tia ce voia s` realizeze cu
aceast` afirma]ie, dar indiferent ce voia el, ea nu voia
s` mar[eze la afirma]ia lui.
Desigur, fusese totul o minciun`.
Ethan se juca, acesta era termenul, se juca acum
din nou cu sentimentele ei, lucru care o afect`
profund. Se sim]i umilit` pentru c` i se f`cuse
publicitate... mai ales dup` acea zi de concurs \n care
apari]ia lui o f`cuse s` piard`.
Oricum, Ethan nu avea de ce s` afirme acest lucru
\n direct. Cu cteva cuvinte nes`buite, o f`cuse de rs
\n fa]a \ntregului ora[.
Maddy? Este adev`rat? E[ti \ndr`gostit` de Rock?
o \ntreb` Chip \ndreptndu-se vertiginos spre ea.
93

Maddy sim]i c` totul se \nvrte[te cu ea. Nu [tia


dect c` dac` nu ie[ea s` ia aer curat va sucomba \n
fa]a colegilor ei de televiziune. Maddy? Haide, nu te
l`sa a[teptat`. Trebuie s` afl`m.
|mi pare r`u c` nu-]i pot satisface curiozitatea, nu
am nici un comentariu.
Cu aceste cuvinte, p`r`si studioul [i b`rbatul care-i
\ntorsese via]a pe dos cu apari]ia lui nea[teptat`.
|[i smulse po[eta [i ajunse \n timp record la ma[ina sa.
Cum ar fi fost s` declare \n fa]a spectatorilor c` ea
[i Ethan f`cuser` dragoste \n dou` ocazii, la distan]`
de nou` ani!
Ethan avusese proasta inspira]ie de a-[i parca
Jeepul lng` ma[ina ei, iar la vederea acestei situa]ii
ro[i din nou, indignat` de data asta.
Era ceva s` [tie doar ei c` \mp`rt`[i ni[te sentimente, dar alta s`-[i vad` ma[inile una lng` alta. Era
un fel de a admite c` \ntre ei era ceva. Cum \ndr`znea
acest b`rbat? se \ntreb` ea, f`cndu-[i loc spre ma[in`.
Avea reputa]ia sa de ap`rat. Numai Dumnezeu [tia
ct` lume urm`rise scena [i afirma]ia lui Ethan c` toate
eroinele romanelor sale o aveau ca prototip pe ea. |i
era greu s` cread` c` un b`rbat ca Ethan se sim]ea
atras de ea, ca s` nu mai vorbim de faptul c` ar fi putut
s`-i lase o impresie att de puternic` \nct s-o vad` \n
fiecare dintre eroinele romanelor sale.
94

Maddy! A[teapt`! auzi vocea lui Ethan, care


p`r`sise [i el studioul.
Cu toate c` avea tocuri foarte \nalte, Maddy m`ri
pasul, dar indiferent ct de tare se str`dui s` se
dep`rteze de studio el o prinse din urm`.
Maddy, \l auzi, \mi po]i spune unde te gr`be[ti
a[a?
Unde m` gr`besc? Eu... nici nu apuc` s`-[i
termine ideea c` u[ile studioului se deschiser` brusc [i
cameramanii n`v`lir` dup` ei, cu Chip [i Chrissy \n
frunte.
Hei, voi doi! strig` Chrissy, poznd \n victim`, cu
claia ei de p`r blond r`v`[it` toat` acum. Nu pute]i
pleca a[a!
Maddy scotoci repede \n po[et` dup` cheile
ma[inii, apoi \i ordon` lui Ethan:
Urc` imediat!
El se supuse f`r` comentarii. {i f`cu asta tocmai la
timp pentru ca ea s` le trnteasc` portiera \n nas
reporterilor curio[i [i porni motorul ie[ind pe [osea.
Ap`s` pe pedala de accelera]ie ca o nebun`.
Uite ce mi-ai f`cut! exclam` ea, \ncercnd s`
r`sufle u[urat` oarecum, c` sc`pase de reporteri. M-ai
f`cut s` ac]ionez ca o nebun`. Dac` loveam vreun
copil care-mi ie[ea \n fa]`?
Ethan se a[ez` mai comod \n scaun.
95

Iar pe mine m-a]i f`cut s` m` trezesc cu noaptea


\n cap, lucru pe care nu l-am mai f`cut de cnd lucram
la Cerul Plin de Nori.
{tiind prea bine ce se \ntmplase \n acel roman
\ntre Hannah [i Heath, Maddy sim]i c` inima \ncepe
s`-i bat` necontrolat [i ro[i.
|[i permise chiar s`-l priveasc` o clip`. Nu se vedea
c` i-ar p`rea r`u.
Tocmai atunci o veveri]` gr`bit` travers` [oseaua
chiar prin fa]a ma[inii.
Vezi? Ce ]i-am spus? O privire \n oglinda
retrovizoare o f`cu s` r`sufle u[urat` c` vietatea
sc`pase teaf`r`.
Ce s-a \ntmplat? \ntreb` Ethan \ntinzndu-se
lene[. Am pierdut ceva?
Maddy \ncetini. Mai avea pu]in [i sc`pa de Ethan [i
de zmbetul lui drag. |l va l`sa pe jos, indiferent dac`
\i va trebui o zi, sau o s`pt`mn` s` ajung` acas`;
numai a[a \l putea face s` pl`teasc` pentru minciunile
spuse la televiziune.
Dup` ce ajunse pe strada ei, Maddy \ncetini.
Situa]ia creat` de Ethan [i felul \n care vedea el
rezolvarea situa]iei lor nu erau deloc pe placul ei.
Lu` o curb`, apoi opri dup` c]iva metri \n fa]a
garajului.
96

A fost o curs` grozav`! exclam` el surznd. M`


surprinzi cu altceva de fiecare dat`.
Coboar`! strig` ea nervoas`.
El cobor\, dar pe cnd Maddy, dup` ce \nchise
portiera vru s` introduc` ma[ina \n garaj, se a[ez` cu
coatele pe capota ei.
La naiba, Maddy, e[ti [i mai sexy cnd te \nfurii!
Nu te-am v`zut astfel pn` acum. Devii o tigroaic`, tu
care e[ti de obicei att de delicat`.
Te rog s` te dai la o parte [i s` pleci naibii din fa]a
casei mele. A[ vrea s` ajungi \n iad!
Ar fi mare p`cat, Maddy, zise el apropiindu-se tot
mai mult. Sunt sigur c` nu dau drumul \ngerilor ca
tine s` treac` dincolo de por]ile \n fl`c`ri. Ethan o
prinse de bra] oblignd-o s` se opreasc`. N-ar fi p`cat
s` nu mai facem asta niciodat`? Ethan o prinse \n bra]e
[i o s`rut` cu pasiune, cu s`lb`ticie chiar, iar ea sim]i
c` nu i se mai poate opune.
Te ur`sc, murmur` ea \n timp ce Ethan \i s`ruta
fiecare centimetru de piele care-i r`m`sese liber din
bluz`.
Nu mai spune vorbe mari, Maddy, [opti el,
descheindu-i nasturii bluzei.
A[ vrea s` pleci, murmur` Maddy, total
neconvins` de ceea ce spunea.
97

Nu crezi nici tu ceea ce spui.


O s` vezi c` fac o afirma]ie foarte serioas`, zise ea
\mpingndu-l cu putere, f`cnd o ultim` \ncercare de
a-[i aranja p`rul [i bluza, amintindu-[i ceea ce-i f`cuse
Ethan.
Respirnd greu, Ethan spuse:
Maddy, reac]ia ta de acum are vreo leg`tur` cu
ce am afirmat la postul de televiziune? Pentru c` dac`
este a[a...
M-ai umilit!
Cum a[a? Eu am crezut c-o s` fii flatat` de
afirma]ia mea. Nu \n fiecare zi o femeie prime[te o
astfel de declara]ie pe care s-o aud` sute sau chiar mii
de oameni. El veni cu un pas mai aproape.
Nu, \l opri ea. A[ vrea s` pleci acum. Vreau s`-mi
reiau via]a a[a cum era pn` la venirea ta aici. Eram
destul de... mul]umit` de ea, s` zicem.
S`rutnd-o pe gt exact \n punctul \n care i se
zb`tea o ven`, el murmur`:
Tu meri]i mai mult dect att, iubita mea. Meri]i
totul, frumoasa mea.
Nu [tiu ce vrei s` spui...
Mincinoaso! |n]elegi prea bine, dar \]i place s` te
la[i rugat`. Ethan o prinse strns \n bra]e, iar ea nu
mai putu face nici o mi[care. Dac` n-a[ fi ratat ieri
diminea]` ocazia de a fi fericit cu tine, comportndu-m`
98

ca un prost, acum am fi \mbr`]i[a]i. El \ncepu s`-i dea


mii de s`rut`ri. |mi pare r`u c` am fost confuz, iubita
mea. Cnd ai pomenit de banii mei n-am [tiut ce s`
mai cred. N-am [tiut dac` m` vrei pentru ceea ce sunt
sau pentru bani. P`rul ei se desf`cuse [i acum \i c`dea
liber pe umeri f`cnd-o s` arate [i mai frumoas` ca de
obicei. Ethan o mai s`rut` o dat` lung, s`rut care o
l`s` f`r` puterea de a se ap`ra.
Soarele, aflat deasupra capetelor lor, era acum
foarte insistent, iar ea realiz` c` de[i fusese att de
sup`rat` din cauza minciunii privind rolul ei \n
scrierea c`r]ilor, inima \ncepu s` i se \nc`lzeasc`
\ncetul cu \ncetul. Nu crezuse c` Ethan va
recunoa[te deschis c` fusese vinovat [i gre[ise \n
aprecierea ei.
Ethan \i [opti:
Maddy, nici nu [tii cum m` simt cnd sunt
aproape de tine [i te pot atinge...
{tiu, murmur` ea. M-am \ntrebat dac` vom mai
putea fi vreodat` \mpreun`.
El scutur` din cap.
Regret, Maddy; teribil de mult. Am \ncercat s` te
fac s` m` \n]elegi, dar n-am realizat c` nu mai eram \n
romanele mele, c` tu e[ti o fiin]` vie, nu un personaj
pe care-l pot modela eu a[a cum doresc...
99

Nu trebuia s` faci astfel de \ncerc`ri cu mine,


Ethan. Lucrurile s-ar fi derulat natural, de la sine. De
fapt, ar fi mai bine dac` ne-am petrece timpul
s`rutndu-ne, \n loc s` c`ut`m explica]ii...
Ai dreptate, o aprob` Ethan s`rutnd-o din nou,
tr`gnd-o tot mai aproape, strngnd-o la pieptul s`u:
vom vorbi Maddy... desigur, dup` ce vom face dragoste...
Da, zise ea, dup`...
Ethan o prinse \n bra]e [i o duse pe treptele casei.
Aveau attea de discutat, dar ea nu se putea gndi
dect la faptul c` voia s` fie cu Ethan. Voia s`-i simt`
c`ldura, pielea m`t`soas`. Voia s` exploreze fiecare
parte a trupului lui.
El \ncerc` s` deschid` u[a care se \nc`p`]na s`
r`mn` \nchis`.
Maddy, tu ai \ncuiat u[a la plecare? o \ntreb` el.
|mi pare r`u, zise ea izbucnind \n rs. Prin
geamurile de la u[` o v`zu pe Priscilla, care s`rise de
pe sofa. Era o situa]ie complicat`, iar ea continua s`
chicoteasc`.
Nu [tiu ce ]i se pare att de hilar, Maddy, spuse Ethan.
Te doresc att de mult \nct nici nu mai pot ra]iona.
Ethan!
Da, iubito.
Dac`-mi dai drumul, m` duc s`-mi aduc po[eta
de la ma[in`.
100

Capitolul 8
Dup` vreo dou` ore, Maddy [i Ethan st`teau fa]` \n
fa]` la masa din buc`t`rie, a[teptnd s` li se aduc`
pizza comandat`.
A[ vrea s` [tii c` n-am mai mncat pizza asta din
liceu. De ce nu m-ai l`sat s-o preg`tesc eu?
Este foarte simplu, zise el cu un zmbet. Pentru
c` voiam s`-]i p`strezi energia pentru alte lucruri...
Chiar a[a?
Ethan deveni brusc foarte serios, ceea ce-i trezi
b`nuieli lui Maddy \n privin]a ac]iunilor sale imediate.
Nu avu mult de a[teptat ca s` vad` c` se ridic` [i vine
lng` ea. O prinse \ncet de b`rbie, for]nd-o s`-l
priveasc`.
Explic`-te, Maddy.
Ea \i \nfrunt` privirea, con[tient` c` nu se putea
opune voin]ei acestui b`rbat. Nu putea dect s`
101

spere c` Ethan o va prinde \n bra]ele sale puternice


[i o va s`ruta f`r` a o mai l`sa s`-[i termine ideea.
Ei, ce spui, Maddy? Vrei s`-]i argumentezi
afirma]ia c` nu ai dect un singur lucru \n minte... Dar
mai bine las`-m` pe mine s` m` explic mai \nti: cnd
]i-am spus c` trebuie s` te cru]i, m-am gndit c` poate
vei vrea s` cose[ti iarba din curte \n aceast` dup`
amiaz`... crede-m`, indiferent ce gnde[ti tu, inten]iile
mele au fost foarte serioase...
Ethan Stone, murmur` ea cnd vine vorba de sex,
nu mai ai pic de onorabilitate.
El zmbi.
Oricum, planurile mele pentru aceast` dup`amiaz` constau \n munc` serioas`. Nu cumva tu ai alte
gnduri?
Ba da, murmur` ea, apoi se corect`: de fapt, nu.
A[a am crezut [i eu...
Ethan se aplec` spre ea iar ea se a[tept` s` fie
s`rutat`, lucru care \ns` nu se \ntmpl`.
Vrnd s`-l evite, Maddy se lovi cu capul de
marginea scaunului.
El nu \n]elese la \nceput ce se \ntmplase, dar apoi
atingndu-i locul lovit, pufnir` amndoi \n rs. Ethan
vru s-o ridice \n bra]e dar \[i pierdu echilibrul [i c`zur`
amndoi la podea.
Aflat lng` ea pe podea, Ethan \i \ndep`rt` o [uvi]`
de pe frunte.
102

E[ti att de frumoas`, Maddy; nici nu-]i \nchipui


de cte ori am \ncercat s`-]i recompun chipul din
amintire.
Mai spune-mi...
N-ar fi mai bine s`-]i ar`t?
Cu un s`rut, Ethan o reduse la t`cere apoi o trase
mai aproape.
Podeaua asta este cam tare. Ce-ar fi s` te duc \n
pat?
Nu, prefer s` r`mnem aici.
Ethan \[i scosese deja haina [i cravata, dar ea voia
mai mult dect att. |ncerc` s` ajung` la pieptul lui
gol, dar se opri din cauza unui tricou alb, care-i bloca
drumul spre ]int`.
De ce por]i attea haine? se plnse ea.
De ce \]i ia att de mult s` mi le sco]i? Miss
Lowell, s-ar putea crede c` nu prea ai experien]`.
Nici faptul c` ai descris attea scene de sex nu te
face vreun expert.
Despre tine s` cred c` e[ti expert`?
Nicidecum, dar [tiu ce-mi place.
Maddy vru s`-i cear` s` mai a[tepte, dar nu mai [tia
nici m`car pe ce planet` se afl`; de fapt nici nu mai
conta pentru c` al`turi de el ar fi tr`it chiar [i pe
dep`rtata lun`, atta timp ct era cu el.
Sim]i c` f`r` el ar fi teribil de singur` [i izolat`, ca
o pr`jitur` f`r` garnitura de ciocolat`.
103

Este att de bine c` te pot atinge, Maddy, [opti


Ethan. Dar n-ai v`zut nimic, \nc`. |]i mai aminte[ti
scena din Savage Heat, care se desf`[ura \n buc`t`rie?
De parc` ar fi putut s-o uite! Maddy ro[i numai
amintindu-[i de ea. |ntre Lisa [i John se iviser`
sentimente dar [i senza]ii incredibile. Dar cum putuse
Ethan s` le descrie att de veridic, f`r` s` le fi tr`it?
Cu inima b`tndu-i nebune[te, ea se mul]umi s`-l
\ntrebe:
Din ct \mi amintesc, parc` Lisa st`tea pe tejghea?
El zmbi.
N-am [tiut c`-mi cuno[ti att de bine romanele!
***
La ctva timp dup` ce Maddy \i demonstrase ce
cititoare fidel` era, se \ntoarser` la masa din buc`t`rie,
unde Maddy i se a[ez` \n poal`.
Mul]umesc, zise ea, cnd Ethan \i oferi o linguri]`
cu crem` de ciocolat`.
Privind-o, Ethan con[tientiz` c` tot ce tr`iser`
\mpreun` fusese fantastic, o scen` izvort` parc` din
imagina]ia sa de scriitor. De fapt, de multe ori se \ntrebase dac` o astfel de scen` ar putea exista \n realitate.
Indiferent ct o s`ruta, nu se putea s`tura de ea.
Maddy devenise o parte din el [i cnd nu erau
\mpreun`, nu se putea considera un b`rbat \ntreg.
104

Astfel visase c` se vor desf`[ura lucrurile \ntre ei doi,


dar dup` fiascoul de la studioul de televiziune se
temuse c` Maddy nici nu-i va mai vorbi, c` nu se va
mai m`rita cu el.
Ferindu-se de s`ruturile lui, Maddy \i spuse:
Gata cu s`rut`rile, Romeo, cred c` este
momentul s` purt`m acea discu]ie \ndelung amnat`.
Nu crezi c-ar trebui s` ne \mbr`c`m pentru a fi mai
conving`tori? o \ntreb` el. Nu cred c` m-a[ putea
concentra v`zndu-te astfel, zise el, acoperindu-i umerii
goi.
E[ti foarte amuzant! Maddy mai lu` o gur` de
\nghe]at`. {tii prea bine la ce m` refer. El continua s-o
s`rute. Nu Ethan, de data asta n-o s`-]i mai mearg`, nu
vei mai putea schimba subiectul.
El o privi ciudat.
Maddy, nu vreau s` m` acuzi c` evit discu]ia.
Ba, cred c` asta faci. A[adar, \nainte de a re\ncepe
s`rut`rile, a[ vrea s` [tiu de ce ai spus acele minciuni
pe postul de televiziune? Nu pot spune c` nu sunt
flatat` c` o femeie obi[nuit` ca mine este ridicat` la un
asemenea rang, dar rezultatul va fi c` nu voi mai
ap`rea vreodat` \n lumea civilizat`.
Lumea civilizat`, zici? N-am auzit de a[a ceva.
Te rog s` accep]i ceea ce-]i spun f`r` alte
comentarii.
105

Chiar dac` f`cuser` dragoste toat` dup`-amiaza,


trebuia s` rezolve problema recent ap`rut`; mai
precis, reputa]ia ei de mare cuceritoare! Cu minile \n
[olduri, pentru a da mai mare greutate vorbelor sale,
Maddy \i spuse:
Ethan Stone, ce te-a f`cut s` afirmi acele lucruri
la postul de televiziune despre mine?
Este u[or de explicat, Maddy. O trase aproape,
destul de aproape pentru a-i atinge trupul. Maddy,
dac`-mi vei auzi argumentele, vei vrea s` facem
dragoste din nou.
Foarte bine. N-am putea deveni pu]in mai
ra]ionali? Spunnd acestea cu ochii pe pectoralii lui
frumos forma]i [i bronza]i, ea sim]i nevoia s`-l ating`,
s`-l simt` doar al ei. Vorbe[te, Stone, \l impulsion` ea.
Trebuie s` \ncepi prin a-mi cere scuze....
Ea \ncepu s` rd`.
Cred c` glume[ti. De ce s`-mi cer eu scuze, cnd
tu ai fost cel care a spus acele prostii?
Este foarte simplu, zise Ethan, pentru c` n-am
spus nici o minciun`, ci doar adev`rul adev`rat.
Dar... \ncepu Maddy.... ce \nseamn` asta?
Ce \nseamn`? zise el continund s-o s`rute.
Maddy, s` nu-mi spui c` nu ai nici un motiv s` te
m`ri]i cu mine! Te iubesc, Maddy. Poate c`
propunerea mea de c`s`torie a venit cam brusc, dar a
izvort exact din inim`. Foarte bine, dac` tot mai
106

consideri c` trebuie s` discut`m, atunci s-o facem.


Nu vreau s` m` acuzi c` am tri[at \n jocul dragostei.
Vocea lui c`p`tase un ton diferit, Ethan p`rea
foarte sincer, ca un om care-[i deschisese inima \n fa]a
femeii iubite.
Iar Maddy nu mai [tia cnd \ncepuse s`-l iubeasc`
[i ea... poate cu nou` ani \n urm`, \n acea unic`
noapte din vie]ile lor... Dar acum era sigur` c`-l
iubea.
Toate acestea o duceau la o stare de confuzie, pentru
c` nu voia s` accepte a[a de u[or cererea lui Ethan.
Ei bine? \ntreb` el. Se pare c` este rndul meu s`
a[tept un r`spuns. Haide, Maddy, nu m` mai ]ine pe
jar. Te m`ri]i cu mine sau nu?
De ce? De ce oare, dup` ce a[teptase toat` via]a
aceste vorbe din partea unui b`rbat ca Ethan, ea le
ignor` [i murmur`:
Nu ... nu [tiu. Va trebui s` m` gndesc.
La ce s` te mai gnde[ti, Maddy? M` iube[ti sau nu?
Te m`ri]i cu mine, sau m` la[i un b`rbat singuratic [i
confuz? Fii direct` cu mine, Maddy. Ce naiba mai avem
de l`murit? Te iubesc, presupun c` [i tu sim]i afec]iune
pentru mine, a[a c`... te m`ri]i sau nu cu mine?
Nu-]i pot r`spunde \n acest moment, este vreo
problem`?
Vorbele lui o f`cuser` s` ame]easc`, \nct sim]ea
nevoia s` dispar`. Desigur, voia s` se m`rite cu el, dar
107

nu putea face acest leg`mnt f`r` s` [tie c` tot ce


f`cuse Ethan duminica diminea]a nu se va mai repeta.
O respinsese f`r` nici o explica]ie.
Un so] [i un tat` bun n-ar face niciodat` a[a ceva [i
nici m`car nu [tia dac` Ethan \[i dorea s` devin` p`rinte.
Sigur, glumiser` asupra faptului c` \mpreun` ar
avea copii frumo[i, dar asta nu \nsemna nimic serios,
vreun leg`mnt privind viitoarea lor familie. Nu era
prea convins` c` Ethan \n]elegea responsabilit`]ile
unui p`rinte.
Prinzndu-i fa]a \n plamele lui mari, Ethan o scrut`
pn` \n adncul sufletului.
Spune-mi c` nu m-ai refuzat, c` mai pot spera. Te
vei mai gndi la propunerea mea?
Sigur c-o voi face, Ethan. Am doar nevoie de
pu]in timp s` clarific ni[te aspecte ale leg`turii noastre
\nainte de a facem un leg`mnt. Acesta este un pas
important \n via]` [i lucrurile sunt la fel de
importante, nu pot fi l`murite \ntr-o dup`-amiaz`
petrecut` \n pat. Apoi, [tii [i tu, rela]ia noastr` este
dificil`, de fiecare dat` dup` ce descoperim ceva unul
despre cel`lalt, facem trei pa[i \napoi. Nici m`car n-a[
fi [tiut ce colegiu ai absolvit, dac` n-a[ fi citit pe coperta
unei c`r]i. Ai idee ce gol imens \mi las` \n suflet?
Dar trebuie s` fii con[tient` c` nu asta am
inten]ionat. {tiu c` sunt multe lucruri de clarificat, dar
o putem face [i dup` ce ne c`s`torim.
108

El o privi plin de speran]` [i aproape o prinse \n


bra]e a[teptnd un r`spuns logic al ei, dar ea nu era
femeia care s` se m`rite cu un b`rbat numai pentru c`
acesta ar`ta bine sau era sexy. Fusese \nv`]at` c` so]ul
este a[a cum \l educ` femeia, c` el nu este bun de la
natur`.
Bine, s` zicem c` ne c`s`torim s`pt`mna
viitoare [i vom avea la dispozi]ie ani \ntregi s`-]i
r`pund la \ntreb`ri.
{tiu, zise ea, sim]ind un nod \n gt, temndu-se
c` dac`-l va refuza, Ethan va disp`rea din via]a ei. Dar
nu \n]eleg de ce trebuie s` ne gr`bim? Ai l`sat s` treac`
nou` ani \nainte de a te \ntoarce; ce mai conteaz`
cteva zile sau luni?
Conteaz`, Maddy, zise Ethan sup`rat, \ntorcndu-se
cu spatele spre ea.
Maddy \l cuprinse cu bra]ele dup` umeri.
Vezi? Tocmai despre asta vorbeam. Sunt convins`
c` ni[te emo]ii adnc \ngropate te fac s` fii ner`bd`tor.
A[ vrea s` [tiu motivul. |n detaliu. Maddy \l \mbr`]i[`
cu afec]iune, spernd c` Ethan va \n]elege c` este iubit
chiar dac` nu era gata s` accepte cererea lui \n
c`s`torie. Cnd vei putea face asta, vom putea rezolva
altfel problemele noastre. Pn` atunci, nu cred c`
ne-am face o favoare spunnd,, da.
El se \ntoarse cu fa]a spre Maddy cu obi[nuitu-i
zmbet.
109

Am o idee. De fapt, este un compromis.


Ea trase aer \n piept \nainte de a-i spune:
Foarte bine, s-o auzim.
Un prieten al meu mi-a vorbit despre un hotel din
Eureka Springs, Arkansas, unde... se asigur` cas` [i mas`.
Scuz`-m`, doar cas` [i mas`? Asta nu ne-ar abate
de la discu]ii?
Dac` m-ai l`sa s` vorbesc, ]i-a[ spune c` locul
este condus de o doamn`, o mn` de fier cu concep]ii
\nvechite, care nu accept` ca dou` persoane
nec`s`torite s` \mpart` aceea[i camer`. Vom fi
supraveghea]i mai bine ca o pereche de tineri dintr-o
tab`r` baptist` de var`.
O! exclam` Maddy care nu concepea s` fie \n
preajma b`rbatului iubit zi [i noapte f`r` s`-l ating`.
Oare e[ti Micu]a doamn` care are mai mult`
nevoie de sex dect de discu]ii, gata s` renun]e la
deciziile anterioare?
Maddy ro[i.
Foarte bine, zise ea. O s` relu`m subiectul, dac`
promi]i c` nu aduci elemente noi.
De pild`?
S`rutndu-m`, privindu-m`, atingndu-m`, [i
asta include dezbr`carea din priviri. Toate acestea vor
fi strict interzise la Eureka.
***
110

Dou` zile mai trziu, aflat` pe terasa hotelului


Eureka Springs Crescent, privind panorama mun]ilor
Ozark, Maddy \ntinse din instinct mna spre Ethan.
Dar cnd sim]i mna ei fierbinte, Ethan se retrase.
Nu ]i se pare c` ai uitat ceva? zise el pe un ton
dojenitor.
O, da, zise Maddy retr`gndu-se, concentrndu-se
din nou asupra priveli[tii. Nu se gndise atunci cnd
instaurase regula f`r` atingeri c` tocmai ea va fi cea
care o va \nc`lca prima.
Dup` ce sorbi din Pina Colada, ea se preocup` de
consultarea unui prospect, despre istoricul hotelului
\n timp ce tr`gea cu coada ochiului spre Ethan.
De ce era att de atr`g`tor? Cum s` se concentreze
asupra peisajului cnd nu voia dect s`-l ating`?
Situa]a asta o scotea din min]i, dar trebuia s`
pareze cumva, s` nu lase s` se vad` ce sim]ea.
Din momentul \n care urcaser` \n ma[ina ei pentru
apleca la munte, Ethan se comportase ca un gentleman
perfect, lucru care pe ea \ncepu s-o scoat` din s`rite!
|n jur nu vedeau dect cupluri giugiulindu-se.
Maddy sim]i, nu f`r` gelozie, c` [i ea dorea acela[i
lucru.
Iar dac` asta dorea, trebuia s` fac` primul pas \n
acest sens. Puse paharul de Pina Colada pe mas` [i
decise c` nu era un alt moment mai potrivit dect cel
prezent.
111

Ethan, \ncepu ea nu f`r` oarecare precau]ie.


Poftim, Maddy. El o privi lung, lucru care o f`cu
s` ro[easc` [i s`-l doreasc` [i mai mult.
Ce-ai zice s` oprim starea asta imposibil` dintre
noi?
Poftim? se pref`cu Ethan a nu \n]elege.
M` \ntrebam dac` nu...
Ai v`zut! exclam` un pu[ti. Avionul meu a aterizat
\n piscin`, continu` pu[tiul de vreo [ase ani,
\ntrerupnd cu strig`tele sale ceea ce voia s` spun`
Maddy. A fost grozav! Domnule, i se adres` el lui
Ethan, a]i v`zut?
Ethan \i zmbi pu[tiului, de[i nu-i pl`ceau copiii pe
care p`rin]ii \i l`sau nesupraveghea]i, mai ales \n
momentul \n care avusese impresia c` Maddy voia s`
ridice embargoul instituit tot de ea \mpotriva
s`rut`rilor.
Uita]i-v`, continu` micul terorist. O s`-l scot din
ap` [i-o s`-l arunc din nou!
Dragul meu, nu po]i s`ri singur \n piscin`, zise
Maddy, cu mult` r`bdare. {i nu te gnde[ti c` avionul
t`u ar fi putut r`ni pe cineva aflat acolo? Cred c` n-ai
fi vrut s` se \ntmple asta, nu?
Cu bra]ele \ncruci[ate la piept, Ethan a[tept`
r`spunsul pu[tiului.
Sigur c` pu[tiul avusese inten]ia de a lovi pe
careva, altfel n-ar fi aruncat acel avion \n mijlocul
112

piscinei, unde se afla mult` lume. Se gndise oare


c` fapta sa ar fi putut avea consecin]e grave?
Dar Ethan avu o surpriz` cnd v`zu c` pu[tiul se
\ncrunt` apoi zise:
|mi pare r`u. N-am vrut s` r`nesc pe nimeni, ci
doar s` v`d ct de departe pot arunca avionul.
Bine, poate c` pu[tiul fusese doar curios, dar asta
nu era o scuz` \n accep]ia lui Ethan.
Uite la ce m-am gndit, zise Maddy, miss R`bdare.
Mama ta este prin preajm`?
Uite-o acolo, zise pu[tiul ar`tnd spre o ro[cat`
cu o rochie \nflorat` care st`tea lini[tit` la soare, cu un
pahar de tequila \n fa]`. |n fa]a ei se afla un b`rbat, iar
dup` felul \n care se comportau cei doi se vedea c`
aveau o \ntlnire. A[adar, nu era de mirare c` l`saser`
copilul nesupravegheat. Mamei nu-i p`sa de fel de ce
f`cea copilul ei, dar acesta nu era un lucru nou pentru
Ethan, pentru c`-[i aminti de copil`rie, cnd \[i dorise
teribil de mult s`-[i cunoasc` mama, s` [tie c` [i ea se
gndise vreodat` la el \ntrebndu-se pe unde ajunsese
dac` avea hran`, haine...
Eu m` numesc Maddy. Vrei s` mergem la mama
ta s-o salut`m? zise ea.
Bine, fu pu[tiul de acord.
Cum te cheam`? \l \ntreb` Maddy, pe un ton
prietenos.
113

Terry.
|mi pare bine c` te-am cunoscut, Terry, zise ea
\ntinzndu-i mna pu[tiului. Ethan sim]i gelozie [i fa]`
de acesta.
M` \ntorc imediat, \i spuse ea [i plec`.
Ethan \ncuviin]`, apoi cei doi plecar` de mn` prin
mul]imea de turi[ti. V`zndu-i astfel, el se gndi c` la parohia tat`lui s`u adoptiv, nici o femeie nu-l luase de mn`.
Poate ar fi fost frumos... s` [tii c`-i pas` cuiva de tine...
V`znd-o pe Maddy cu copilul de mn`, realiz` ct
de mult o iubea.
Tot ce f`cea, \ncepnd de la felul \n care uda [i
\ngrijea florile sau acum cnd ducea acest pu[ti s`-[i
g`seasc` mama, toate acestea demonstrau c` era o
fiin]` c`reia \i p`sa de tot ce o \nconjoar`.
El, \n schimb tr`ise singur via]a de pn` acum [i
chiar ajunsese s`-i plac` felul \n care tr`ise, asta pn`
\n ziua \n care aflase c` acela care-i fusese tat` adoptiv
murise de cancer la ficat. Numai atunci realizase c`
este singur pe lume, cu excep]ia unei singure
persoane care-l iubise necondi]ionat: Maddy.
Ea nu voise nimic de la el, ci doar prietenia lui, iar
el ce-i oferise? Nimic, \n afar` de un bilet scris \n grab`.
Dar acum lucrurile trebuia s` se schimbe. Dup`
zilele petrecute \mpreun` era aproape sigur c` nimic
nu le va mai sta \n cale. Dup` aceast` c`l`torie, o voia
numai pentru el [i era gata s` fac` orice pentru ea.
114

***
Ei bine, o auzi pe Maddy dup` cteva minute.
Acest pu[ti era un mic mincinos.
Ethan se \ntoarse uimit spre ea.
Ai v`zut-o pe femeia pe care ne-a ar`tat-o ca fiind
mama lui?
Da.
Ei bine, nu era mama lui, ci o str`in` a c`rei
rochie i-a pl`cut. Mama lui \l a[tepta \n holul
hotelului speriat` c` pu[tiul disp`ruse. Din fericire
recep]ionerul i-a spus c-a v`zut un pu[ti
strecurndu-se afar` din hotel spre piscin`. Maddy
scutur` din cap. Copiii `[tia pot crea uneori mari
b`t`i de cap.
Mda, presupun c` a[a este. Faptul c` s`rise \n
ap`rarea copilului \i dovedise lui Ethan c` Maddy era
o mam` \nn`scut` [i abia a[tepta s` formeze o familie
cu ea. Ceea ce nu [tia el \n privin]a copiilor [i a felului
\n care trebuie s` fie un tat`, va \nv`]a de la ea.
Deodat`, sim]i c` avnd-o al`turi pe Maddy era
capabil de orice, putea s` schimbe scutecul unui copil,
s` ridice o cas`....dar \nainte de toate acestea va trebui
s-o conving` pe Maddy c` trebuia s` aib` o rela]ie
normal`, nu ca aceea impus` de ea.
|ncepu s` bat` nervos cu degetele \n mas`,
\ntrebndu-se cum va realiza acest lucru.
115

Ce este cu tine, Ethan, nu-]i plac copiii?


Ba da, sunt grozavi. El ridic` din umeri, nevrnd
ca Maddy s` afle deocamdat` ct de mult \[i dorea o
familie. O famile adev`rat`, compus` din so]ie [i mai
mul]i copii. Copii pe care-i va \nv`]a s` se fereasc` de r`u.
Eu \i ador, \ncepu Maddy. Multe din prietenele
mele au deja copii, stau acas`, au grij` de ei, iar cnd
ace[tia cresc [i se duc la [coal`, ele continu` s` aib`
grij` de cas`, apoi se ofer` voluntar, s` ajute la [colile
\n care \nva]` copiii lor. Cum ]i se pare ce auzi,
Ethan?
Maddy nu era prea sigur` de efectul pe care-l aveau
vorbele ei asupra lui Ethan.
Nu este o perspectiv` prea interesant` pentru o
femeie, zise el, dar dac` asta este ceea ce-]i dore[ti,
nici o problem`.
A[adar, n-ai vrea ca so]ia ta s` stea acas` s`
\ngrijeasc` copiii?
N-am afirmat asta.
Atunci, insist` ea, ai vrea?
S` zicem c` dac` tu ai fi so]ia eu a[ fi de acord cu
orice ai vrea tu. Ridicnd minile \n sus, el se declar`
convins.
Nu mi se pare un r`spuns, continu` Maddy.
Iart`-m`, nici nu m-am gndit la acest subiect
pn` acum.
Maddy oft`.
116

Ce te sup`r`, Maddy?
Cred c` sunt pu]in obosit`, zise ea. E[ti gata de
plecare?
Sigur. Ethan vru s-o prind` de bra], dar se opri la
timp. Voia s` respecte m`car cteva zile regulile
impuse de ea. Desigur dac` ea voia s` le \ncalce, el ar
fi f`cut-o bucuros. Dup` tine, Maddy, zise el, l`snd-o
s` treac` \n fa]`. Cel pu]in acum putea s` se bucure de
felul gra]ios \n care p`[ea iubita lui.
Maddy \[i f`cu loc printre turi[tii afla]i \n acel loc,
cu un zmbet pe buze. Se temuse exact de ceea ce i se
\ntmpla acum. Fusese ideea ei s` mearg` undeva cu
el cteva zile, s` \ncerce s`-l cunoasc` mai bine, iar
acum descoperise c` el nu suporta copiii. N-o spusese
\n cuvinte, dar sim]ea ea c` a[a st`teau lucrurile.
Mai cunoscuse astfel de b`rba]i. Nu suportau cnd
copiii nu mai aveau r`bdare \ntr-un restaurant. |[i
d`deau ochii peste cap dispera]i cnd un copil
\ncepea s` plng` \ntr-o sal` de teatru.
Desigur, nici ei nu-i pl`ceau astfel de manifest`ri,
dar dac` i s-ar fi dat [ansa, s-ar fi bucurat din plin de
problemele [i de bucuriile pe care ]i le ofer` via]a de
p`rinte.
Lui Ethan c`ruia nu-i pl`ceau copiii, nu p`rea s`-i
pese c` n-are voie s-o ating`. El p`rea neafectat de
asta, \n timp ce ea strngea din din]i.
117

Capitolul 9
Mi se pare foarte reu[it`, zise Ethan dup` vreo
dou` ore cnd Maddy \i ar`t` o rochie dintr-un
magazin de pe Eureka Springs.
E[ti sigur? |ncruntndu-se, ea se \ntoarse de
cteva ori, privindu-se \n oglind`. Ar`t ca o ]iganc`
plin` de steroizi.
Nu este genul de rochie pe care-l aleg de obicei.
Maddy examin` critic fusta cu franjuri ro[ii [i
portocali, ca [i decolteul prea adnc. Observ` c` era
\mbujorat`; era oare culoarea rochiei care se reflecta
pe fa]a ei, sau chiar ro[ise pentru c` Ethan o privea?
Ar`]i superb, zise el admirativ. Parc` te-ai fi
\mbr`cat pentru o plimbare \n picioarele goale \n via
familiei... el veni mai aproape, mult prea aproape iar
ea \i sim]i respira]ia. Ethan mai p`strase aroma
ciocolatei cu c`p[uni, pe care o mncaser` pe treptele
118

unui magazin de dulciuri. Apune soarele... ad`ug`


el.... cerul a c`p`tat chiar culoarea rochiei tale...iar
dac`-]i cobori privirea de la orizont o s` vezi cum
iubitul t`u se \ndreapt` spre tine, din cap`tul opus al
viei. El este b`rbatul pe care tat`l t`u nu-l poate suferi,
temndu-se c` pasiunea pentru Raoul te va fura din
snul familiei.
Raoul? repet` Maddy. Ea nu putea face abstrac]ie
de ceea ce sim]ea pentru Ethan [i n-o prea interesa ce
spunea acesta.
Da, Raoul. El se apropie tot mai mult, iar ea \l
sim]ea arznd ca o flac`r`, de[i practic nu se atingeau.
}i-l aminte[ti? Era b`rbatul cu care f`ceai dragoste \n
nop]ile lungi de var`...
Da, \mi amintesc c` era foarte clar. Maddy era att
absorbit` de povestirea lui Ethan \nct abia mai
deosebea realitatea de fic]iune. Ethan era foarte
aproape de a \nc`lca regula stupid` impus` de ea, de
a n-o mai atinge.
|n mod normal v` sim]i]i foarte atra[i unul de
cel`lalt [i lumea ar fi tentat` s` cread` c` ve]i face
progrese rapide de[i voi sunte]i de p`rere c` nici \n
dragoste nu po]i s`ri peste anumite etape. {ti]i c` nu
este bine s` v` gr`bi]i, v` pune]i mai \nti la \ncercare
sentimentele pentru a le verifica tr`inicia. V` apropia]i
tot mai mult, pn` cnd tu nu-i mai po]i suporta
atingerile. La revedere, i-ai spus. Dar el \]i zmbe[te
119

[i-[i strecoar` bra]ul dup` talia ta. Te s`rut` cu toat`


pasiunea acumulat` \n tot acest timp, de cnd a pus
ochii pe tine, apoi chiar \[i strecoar` mna sub bluza
ta. O trage \n jos centimetru cu centimetru,
eliberndu-]i pielea pentru a ]i-o acoperi de s`rut`ri.
Da, ea sim]ea toate acestea. Ar fi vrut s` simt` [i
acum s`rut`rile [i atingerile lui Ethan Sau acum el era
Rock? |nchise ochii, f`r` a-i mai p`sa cine era el acum,
imaginndu-se departe de locul \n care se aflau [i
oferindu-i-se trup [i suflet, a[a cum scrisese \n cartea
lui, \n via s`rutat` de roua dimine]ii.
Imagineaz`-]i c` nu mai ai bluza pe um`r,
continu` Ethan, Raoul te s`rut` cu buzele lui fierbin]i,
iar tu \]i sim]i trupul cuprins de fl`c`ri...
Scuza]i-m`, interveni vnz`toarea, v` este
potrivit` rochia sau v` aduc o m`sur` mai mare?
Maddy oft` cnd Ethan \i f`cu cu ochiul, apoi se
\ndrept` spre proprietara magazinului, care purta
prea mult aur la gt de parc` era un faraon.
O lu`m, dac`-i place prietenei mele, ea o va purta.
Ethan... eu...
O lu`m [i gata.
La zece minute dup` ce pl`tiser`, luaser` rochia [i
ie[iser` din magazin, lui Maddy tot nu-i venea s`
cread` c` toate acestea i se \ntmplaser` ei. Timpul
tr`it \n acel boutique fusese desprins din c`r]ile lui
Ethan, alias Rock Rainer pentru restul lumii.
120

Care va fi urm`toarea oprire? o \ntreb` Ethan.


Maddy [tia prea bine care ar fi fost dup` dorin]a ei
urm`toarea oprire: \n bra]ele lui Ethan. Singura problem`
era c` nu putea capitula de la condi]iile impuse chiar
de ea... nu-i putea spune c`-l dore[te...sau putea?
Ce-ai vrea s` facem? insist` el. S` lu`m masa mai
devreme sau s` facem acel tur al construc]iilor \n stil
Victorian pe care ]i-l doreai?
|ndreptndu-se de spate, Maddy \i r`spunse:
Nici una. O s`-]i spun eu ce vom face. {i locul de
desf`[urare va fi chiar pe bancheta din spate a ma[inii
mele. Lund cheile din mna lui, ea debloc` portiera
cu telecomanda. Apoi \i spuse: urc` pe bancheta din
spate.
Pe bancheta din spate? repet` Ethan, ridicnd
aparent nedumerit din sprncene. Oare Maddy
revenise la sentimente mai bune fa]` de el?
Dar dac` mar[a la propunerea ei [i apoi \i repro[a
c` \nc`lcase regulile impuse de ea? De[i tot ea
sugerease \nc`lcarea acestor reguli?
Bietul Ethan nu mai putea \n]elege logica feminin`.
Nu [tia dect c` trebuia s` pun` ct mai repede inelul
de c`s`torie pe degetul ei.
Despre ce vrei s` vorbim [i ce fel de discu]ie va
fi? o \ntreb` el.
Este pe o tem` pe care ar fi trebuit s-o abordez cu
dou` zile \n urm`. M-am s`turat de regula impus` de
121

mine, aceea de a nu ne mai atinge deloc, Ethan. {tiu


c` pe tine pare s` nu te deranjeze, dar pe mine...
O, nu! Opre[te-te, Maddy. Nu mai scoate o vorb`.
Am fost de acord s` mergem \mpreun` \n aceast`
c`l`torie, dar s` nu facem altceva dect s` vorbim. Te
rog, d`-mi cheile.
Nici vorb`!
Maddy, insist s`-mi dai cheile!
Maddy \[i descoperi \ncet um`rul, apoi \l s`rut`.
Nici nu vrei s` m` \mbr`]i[ezi a[a, ca pe o veche
prieten`?
Ethan ridic` disperat privirea spre cer.
Cu o grimas`, Maddy puse cheile ma[inii \n palma
lui \ntins`, dar numai pentru c` nu-i venea s` cread` ce
se \ntmpla. Nici \n cele mai avntate visuri nu-[i
imaginse c` Ethan ar refuza-o astfel. Care era problema
lui? N-o mai considera atr`g`toare? Nici m`car cererea
\n c`s`torie nu [i-o mai re\nnoise de dou` zile.
Nu te sim]i bine? o \ntreb` el ocolind ma[ina,
pentru a-i deschide portiera.
Reac]ia ei fu una nedemn` de o doamn`.
Ethan [tia prea bine ce ar fi putut s-o fac` s` se
simt` bine, numai c` nu avea chef s-o fac`! Trecnd
repede pe lng` el, Maddy se a[ez` pe locul ei \[i puse
centura, evitndu-i privirea.
{i? Ce vrei s` faci? Ce-ar fi s` mergem la o gr`din`
cu muzic` foarte bun` chiar [i la aceast` or`?
122

***
Maddy \l urm`ri pe Ethan care p`rea s-o ignore. El
\nchise portiera apoi reveni pe cealalt` parte [i se
a[ez` lng` ea, porni motorul [i \n cele din urm`
catadicsi s-o priveasc`:
{tiu c` te deranjeaz` ceva, Maddy; b`nuiesc c`
este acea rochie. Dac` nu-]i place, o putem duce
\napoi. Dac` eu...
Nu ai nici o vin`, Ethan, \l \ntrerupse ea.
Atunci, ce este? Ai un aer att de \nghe]at, c` nici
nu ne mai trebuie aerul condi]ionat.
M` simt frustrat`.
Din ce cauz`?
Vrei s` m` la[i \n pace?
El se \ncrunt`.
Maddy, nu \n]eleg ce se \ntmpl` cu tine. Am
crezut c` ]i-a pl`cut ziua asta de vacan]`, dar acum e[ti
chiar furioas` [i nici m`car nu vrei s`-mi spui motivul.
Maddy trase aer adnc \n piept.
Ethan, este un moment foarte jenant pentru
mine, dar \ntruct nu accep]i un refuz [i vrei neap`rat
s` afli ce am, cred c` trebuie s`-]i spun. M` simt
frustrat` [i nu [tiu cum s` reac]ionez. E[ti permanent
\n gndurile mele, iar tu ]i-ai dat fru liber fanteziei
acolo \n magazin spunndu-mi cum ai scris acel pasaj
dintr-o carte a ta, moment \n care am sim]it c` voi
123

exploda. Va trebui s` m` s`ru]i, s` ai grij` de mine, s`


m` faci s` ies din starea asta, altfel nu [tiu ce se va
\ntmpla.
Oh! exclam` el, n-am realizat c` \n]elegerea
noastr` a devenit mult prea ap`s`toare pentru tine.
Ei bine, a[a este. N-am vrut s`-]i spun adev`rul,
dar tu ai insistat.
{i-mi pare foarte bine c-am f`cut-o. Ethan o
\ntoarse cu fa]a spre el. Crezi c` pentru mine au fost
prea u[oare aceste conven]ii impuse de tine? Ai idee
ct de sexy ar`]i acum?
Ea \i evit` privirea.
Nu.
Ei bine, ce-ai zice s` uit`m de regulile tale, s` ne
bucur`m de acest moment?
***
|n seara aceea, jucnd golf, Ethan [i Maddy nu erau
singuri, dar cel pu]in se puteau ]ine de mn` furndu-[i
un s`rut cnd [i cnd. Iar ceea ce-i spusese Ethan era
adev`rat; nu-[i putea lua ochii de la ea.
Scuza]i-m`, domnule, dar este rndul
dumneavoastr` s` juca]i, auzir` un glas.
Ethan se opri din a o admira pe Maddy cu p`rul
l`sat liber pe umeri, sim]indu-se destul de b`trn
pentru a se purta ca un pervers, care nu-[i lua privirile
124

de la femeia sa de pe pista de golf. Nu fusese ideea lui


s` vin` aici, dar Maddy g`sise un cupon al`turi de
chitan]ele pl`tite pentru camere la Eureka [i nu voise
s` piard` reducerea acordat` de hotel.
El \ncerc` s-o l`mureasc`; avea at]ia bani \nct s`
cumpere zeci de piste de golf, dar Maddy r`m`sese
ne\nduplecat`. Dar apoi el \[i spusese c` de[i Maddy
[tia c` el are foarte mul]i bani voise s`-l ajute s`
economiseasc`.
Iubitule, m` la[i pe mine s` dau prima lovitur`?
Privind la t\n`rul care-l invitase s` joace, Ethan o
\ntreb`:
Ce zici, Maddy, par destul de b`trn pentru a
fisir pentru tine?
Depinde, r`spunse ea.
De ce?
Nu [tiu dac` enervndu-te vei strica jocul. Cu
mingea \ntr-o mn` [i crosa \n cealalt` ea \i spuse; \n
acest moment m` conduci cu dou` lovituri, dar voi
recupera.
Cu alte cuvinte, nu te deranjeaz` dac`-mi r`ne[ti
egoul din moment ce asta te ajut` la prop`[irea
proprie-]i cauze?
Poate ar fi a[a dac` ai avea un ego u[or de
r`nit, dar nu este a[a. Acum spune-mi, cine arunc`
primul?
El o invit`:
125

Te rog, \]i acord aceast` [ans`.


Ceea ce nu ad`ugase Ethan era c-o l`sase s`
arunce prima, pentru c` astfel, din profil, prin
materialul sub]ire al rochiei i se vedeau foarte frumos
picioarele.
Ce premiu voi c[tiga dac` te bat?
Dar n-ai c[tigat \nc`, Maddy.
Urm`re[te-m`!
Cu mare pl`cere, iubito.
Prive[te! exclam` Maddy, care se for]` s` arunce
mingea \n orificiul respectiv pe care \ns` \l dep`[i cu
c]iva centimetri. O, ai v`zut. N-am reu[it.
Continu`, \]i las un avantaj serios, apoi \mi voi
lua revan[a, zise Ethan. Vei pierde oricum.
S` pierd? Abia am \nceput jocul. Pe la a
optsprezecea lovitur` o s` te rogi s` nu mai arunc.
Desigur pe atunci agentul meu va fi f`cut toate
demersurile pentru ca s` pot ap`rea \n fa]a publicului
ca o c[tig`toare, glumi ea.
Tot a[a cum eu sunt Tigrul Woods. Un ]n]ar \i
zumz`i tocmai atunci pe lng` ureche, apoi \l pi[c`
zdrav`n, f`r` jen`. Maddy, arunc` mai repede s`
termin`m odat` pentru c` viet`]ile astea m` m`nnc`
de viu!
Asta pentru c` e[ti prea dulce. Maddy \l s`rut`
apoi \[i relu` loviturile cu crosa. Dar lovi cu atta
convingere \nct mingea rico[` de un perete apoi lovi
chiar \n fruntea lui Ethan.
126

La naiba! exclam` acesta de durere.


Dumnezule, Ethan, e[ti bine? Vorbe[te-mi! Po]i
respira? Aruncnd crosa, Maddy se aplec` asupra
r`nii.
Sigur c` pot respira, doar n-am \nghi]it
mingea!
O, \mi pare att de r`u, ai \nceput s`
sngerezi. Maddy scoase cu minile tremurnd un
pachet cu [erve]ele din po[et` [i-i [terse rana. Apoi,
sus]inndu-l, l`s` crosa altor juc`tori [i-l duse pe
Ethan lng` peretele de beton, sprijinindu-l de
acesta.
Cred c-ar trebui s` chem`m ambulan]a, zise ea.
Pentru ce, Maddy? Voi supravie]ui acestei teribile
lovituri.
Nu exagera: loviturile la cap sunt foarte
periculoase. Las`-m` s`-]i v`d pupilele, insist` ea.
Ethan o privi ne\n]elegnd cum aceast` femeie nu
[tia c` o s`rutare a ei l-ar fi vindecat imediat. E[ti
ame]it?
Nu, Maddy, am \nceput s` m` simt bine. Dar sunt
sigur de un lucru.
Care ste acela?
M-ai lovit cu inten]ie, pentru c` sim]eai c`
pierzi teren. Conform regulamentului e[ti
descalificat`.
Maddy \l prinse \n bra]e strngndu-l la piept.
127

|mi pare att de bine c` ]i-ai revenit. Pentru un


moment am crezut c` te-am r`nit serios.
Ethan o privi uimit. Nim`nui nu-i p`sase vreodat`
c` se lovise r`u.
Mai mult dect fericit, \i spuse:
Voi fi bine, Maddy, lini[te[te-te. Privind-o observ`
c` ea plngea. Ei, Maddy am crezut c` eu sunt cel afectat!
{tiu, spuse ea, dup` cteva minute numai c` nu
suport s` [tiu c` te-am afectat.
Faci adesea astfel de lucruri?
Nu, numai c`...
Bine, atunci. S` d`m totul uit`rii.
Dac` va trebui s` ]i se coas` rana?
Dac` ar fi trebuit s` mi se pun` copci, a[ mai fi
sngerat [i acum, nu?
Cred c` da, admise ea.
Acum dup` ce am fost declarat \nving`tor prin
abandon, mi-a[ putea primi premiul? o \ntreb` Ethan.
Constnd \n...?
Tu. El o ajut` s` se ridice \n picioare. S` mergem.
Acum c` s-a \ntunecat, crezi c` m-a[ putea strecura \n
camera ta?
***
|ntr-o c`m`[u]` transparent` de noapte, Maddy se
culc`, apoi \nchise [i veioza de pe noptier`. Era att de
128

cald, \nct nici m`car nu se acoperi. Oricum, nu avea


cine s-o vad` cu aceast` nou` c`ma[` foarte sexy, pe
care abia o cump`rase pentru c` patroana hotelului \l
avertizase pe Ethan c` nu avea voie s` se apropie de
camera ei.
|n \ntuneric gndurile ei zburar` spre b`rbatul
iubit. |i pl`cea felul \n care se purta cu ea, s`rut`rile lui.
F`r` s` [tie de ce \l asocia cu mirosul pinii coapte,
ceea ce pentru ea \nsemna acas`. Ori de cte ori \l
auzea rznd [tia c` ar putea tr`i cu el chiar [i \ntr-un
bordei.
Se crease o asemenea magie \ntre ei.... vor avea
mul]i copii. Oftnd cu amar pe moment ea-[i puse
minile sub cap [i \ncerc` s`-[i g`seasc` o pozi]ie
confortabil`, dar \i era foarte greu pentru c` nu se
sim]ea bine dect \n bra]ele lui Ethan.
Desigur, mai erau cteva aspecte \nc` nel`murite
\ntre ei, dar [tia c` dac` Ethan ar cere-o din nou de
so]ie, ar accepta imediat. Nu-[i mai dorea nimic
altceva dect s` devin` doamna Ethan Stone.
Cu acest gnd \n minte adormi imediat, dar nu se
bucur` de un somn profund. Scenele de dragoste
dintre ei \i trecur` de multe ori prin fa]a ochilor. Se
trezi defintiv, iar cntecul privighetorilor din
gr`dina hotelului o f`cu s`-i simt` [i mai mult lipsa
lui Ethan.
129

Deodat` se hot`r\. Nu mai conta ce gndea


proprietara hotelului, trebuia s` se duc` la Ethan. Era
o femeie matur`, iar el la fel, [i-[i sim]eau lipsa unul
altuia.
|[i puse un capot, apoi cr`p` \ncet u[a, era expert`
\n deschiderea u[ilor vechi, care scr]iau. Ajuns` \n
hol num`r` pe \ntuneric treisprezece trepte. Oare le
putea urca f`r` s` se fac` auzit`?
Trebuia s` \ncerce.
Nu numai c`-l dorea pe Ethan, ci avea nevoie de el.
Era adult [i doamna Lipsnitz nu trebui s` se
amestece \n treburile ei!
Cu pa[i mari, Maddy str`b`tea distan]a care o
dep`r]ea de Ethan, f`r` a [ti \ns` de ce era capabil`
proprietara hotelului pentru a ]ine cuplurile
desp`r]ite.

130

Capitolul 10
Umilit` peste m`sur`, temndu-se pentru c` nu [tia
ce putea s` urmeze \n acest sens, Maddy vru s` se
\ntoarc` \n camera sa dar era deja prea trziu. O ton`
de aparate de onulat p`rul, de cutii cu crem` fur`
aruncate \n calea ei.
R`mi pe loc! strig` doamna Lipsnitz, dup` ce
declan[` alarma. Apoi \i puse un bec cu halogen \n
ochi spunndu-i: Am [tiut c` voi avea probleme cu
tine! Din cauza asta mi-am pus sistemul \n
func]iune. Nimeni nu poate trece de el, iar camerele
b`rba]ilor sunt blocate de la parter printr-un alt
sistem.
Vreau s` ies naibii de aici! se auzi vocea lui
Ethan.
Ce s-a \ntmplat? A izbucnit vreun incendiu?
ap`ru o blond` ciufulit`.
131

Du-te \napoi la culcare. Nu este nimic; una din


clientele hotelului a \ncercat s` \ncalce regulamentul,
atta tot.
Deodat`, Ethan urmat de al]i patru b`rba]i reu[ir`
s` sparg` baricada.
E[ti psihopat`, doamn` Lipsnitz! \i strig` el,
patroanei. Apoi o prinse dup` umeri pe Maddy, care
tremura [i-i spuse: strnge-]i lucrurile, plec`m imediat
de aici!
Dup` ce strnse [i pornir` spre ma[in` sub privirile
reprobatoare ale celorlalte presupuse virgine, Ethan [i
Maddy se dep`rtar` ct putur` de repede \n urletul
sirenei hotelului.
Cu un oftat, Maddy \l \ntreb`:
Unde mergem, Ethan? Este dou` noaptea...
Acas`, \i r`spunse el, m-am s`turat de ora[ul `sta.
Maddy, care \[i scosese sandalele \[i a[ez`
picioarele mai comod.
Cu excep]ia acestei nop]i.... eu m-am sim]it bine.
Ei bine, pentru mine a fost o perioad` de
frustrare, iar ceea ce s-a \ntmplat \n noaptea asta a
fost cel pu]in bizar.
De la cine ai aflat de locul `sta, Ethan?
El \ncepu s` rd`.
De la un tip, Pete Moran. Pe vremuri, lucram ca
zilier la ferma tat`lui lui. Nu l-am mai v`zut de mult,
dar mi-am amintit ce-mi povestea despre acest hotel,
132

la care a ajuns din \ntmplare, venind de la un


pelerinaj pe la m`n`stiri. Mi-a povestit c` doamna
respectiv` este att de sever` \n privin]a rela]iilor
sexuale pentru c` [i-a pierdut virginitatea \nainte de
noaptea nun]ii, iar iubitul ei a plecat a doua zi \n
Vietnam [i nu s-a mai \ntors de atunci.
|ngrozitor! La ct timp dup` asta a murit?
Ethan \ncepu s` rd`.
Tocmai asta este; omul n-a murit, ci a r`mas la
Saigon, unde a deschis un bordel.
Maddy pufni \n rs.
Nu [tiu dac`-mi voi [terge vreodat` din minte
mald`rul de cutii de crem`, aparatele [i sistemul de
alarm`!
Uit` totul, iubita mea, zise Ethan prinznd-o
dup` umeri. |ncearc` s` dormi pu]in pn` ajungem.
Lui Maddy nu-i trebui prea mult pn` s` adoarm`,
iar el continu` s` conduc` \n noapte cu femeia iubit`
al`turi, gndindu-se c` era un b`rbat foarte norocos.
O iubea pe Maddy, cu care discutase multe \n aceast`
scurt` vacan]`; aflase despre familia ei, despre felul \n
care-i muriser` bunicii, pe care-i iubise cel mai mult.
Maddy \i vorbise despre ce-[i dorea de la via]`, despre
cariera ei.
Maddy nu mai readusese \n discu]ie problema
copiilor [i poate c` fusese mai bine. Iar Ethan n-o
f`cuse nici el pentru c` ea \nc` nu-i d`duse un r`spuns
\n privin]a c`s`toriei.
133

Pe la ora patru, ajunser` la indicatorul pe care


scria Bine a]i venit la Catoola. Nu se sim]ise
niciodat` mai fericit ca acum cnd se \ntorcea acas`,
realiznd ce mult \ncepuse s` \nsemne acest loc
pentru el. {i asta numai pentru c` aceast` cas` se lega
de prezen]a lui Maddy.
O s`rut` u[or pe frunte, spunndu-i:
Iubito, am ajuns! Vrei s` te duc acas` sau
r`mnem la mine?
Maddy murmur` ceva neinteligibil, dup` care-[i
mut` capul pe um`rul lui. Ethan interpret` reac]ia ei
a[a cum i se potrivea mai bine [i o lu` spre cas`.
***
Trezindu-se din cauza razelor soarelui, care
r`zb`teau prin perdea, Maddy vru s` se \ntind`, apoi
realiz` brusc c` orice mi[care \i era imposibil` pentru
c` Ethan o ]inea strns \n bra]e. Zmbi. Ce mod mai
pl`cut era dect s` te treze[ti astfel diminea]a?
Dormise destul de bine [i imaginile dure ale nop]ii
trecute, mai ales incidentul cu doamna Lipsnitz,
p`liser`. Nu-[i mai amintea dect momentul \n care
Ethan venise s-o salveze, apoi o transportase spre
castelul s`u, pe care ea abia a[tepta s`-l transforme.
Voia s` cure]e toat` lemn`ria, tablourile, \[i f`cuse
134

multe planuri legate de acest Philbrook, planuri care


se vor transforma \n realitate, imediat ce Ethan \i va
pune inelul pe deget.
Te-ai trezit, iubito? morm`i Ethan.
Eu, da, a[teptam ca [i tu s` faci acela[i lucru!
Ai putea fi mai \n]eleg`toare, Maddy, dup` ce
te-am salvat din ghearele acelei temnicere, iar acum
aud doar repro[uri.
Vrei \n]elegere, spui? zise Maddy, care se r`suci
\ndep`rtndu-l, apoi s`rutndu-l cu fervoare.
Ei, a[a mai merge... zise el \mbunat.
Ethan o prinse \n bra]e, prelungind s`rutul lor,
intensificndu-i dorin]a.
Maddy \[i ridic` tricoul \n care adormise [i-l arunc`
pe podea. La \nceput, cnd fuseser` \mpreun` \n acest
pat, Maddy se jenase dar Ethan o \nv`]ase c` nu
trebuia s`-i fie ru[ine de el. El era tot ce-[i putea dori
de la un b`rbat; tandre]e, sensibilitate, romantism, sex
[i p`cat, toate \ntruchipate \ntr-o singur` fiin]`.
Cnd te v`d, simt c` nu mai pot respira, se
confes` el. Ethan o aduse mai aproape de el,
s`rutnd-o ne\ncetat. O privi cu o adora]ie pe care
Maddy nu i-o mai citise \n priviri ca [i cu promisiunea
c` \mpreun` constituiau un cuplu care urma s`
evolueze doar spre bine.
A[teptnd ca aceast` promisiune s` se \mplineasc`,
Maddy \[i trecu minile pe spatele lui puternic, pe
135

bicep[ii lui bine contura]i. Era un b`rbat magnific, o


adev`rat` pl`cere s`-l exploreze \ncetul cu \ncetul.
Voia s`-i cunoasc` toate secretele [i fanteziile.
E[ti un \nger, Maddy, zise el cu glasul plin de
emo]ie, \ngropndu-[i fa]a \n p`rul ei. Nu m` pot
s`tura de tine, iubito.
F`cur` dragoste cu pasiune, timp \n care se privir`
\n ochi, [tiind c` astfel se forma \ntre ei o leg`tur`
care ducea doar la c`s`torie. Ea \i promise din priviri
s`-l iubeasc` via]a toat`. El f`cu la fel, apoi continuar`
s` se s`rute.
Uniunea lor spiritual` avu o mare intensitate.
Lega]i fiind att fizic ct [i emo]ional, \[i g`sir`
\mplinirea.
***
Maddy se trezi dup` cteva ore tot \n bra]ele lui
Ethan [i avu nevoie de cteva clipe pentru a-[i reveni,
amintindu-[i ce se petrecuse \ntre ei de diminea]`.
Ethan o iubise cu sinceritate [i cu total` d`ruire, lucru
care-i aduse lacrimi \n ochi.
Maddy nu sperase c` va ajunge s` g`seasc`
vreodat` adev`rata dragoste al`turi de el, dar tot nu
era pe deplin \mp`cat`.
Dar apoi \[i spuse c` putea l`sa asta pentru mai
trziu [i se strecur` spre buc`t`rie s`-[i fac` un
136

sandvi[. Apoi, dup` ce ron]`i c]iva biscui]i, se


\ndrept` spre baie pentru a face du[, [i f`cu toate
acestea \n cea mai mare lini[te, pentru a nu-l trezi pe
Ethan. Sim]ea nevoia unui du[ prelungit, mai ales
pentru c` nu-[i amintea dac` se protejaser` cnd
f`cuser` dragoste ultima oar`.
De[i era lipsit de ra]iune Maddy nu se putea gndi
dect la faptul c` nu voia s` existe nimic altceva \ntre
ei dect dragoste. Nu avea idee ce sim]ea Ethan pentru
ea. Desigur, \i spusese c-o iubea de multe ori. I-o
spusese de mii de ori din priviri, dar ea voia s` aud`
repetndu-i-se declara]ia tot timpul.
Voia ca Ethan s`-i [opteasc` iubirea lui mai ales \n
timp ce f`ceau dragoste, cnd se aflau unul \n bra]ele
celuilalt. Ce era a[a de r`u? Cerea prea mult?
Dar mai apoi, amintindu-[i c` putea fi deja
\ns`rcinat`, \[i spuse c` lucrurile puteau evolua a[a
cum nu-[i dorea ea.
Dup` ce potrivi apa intr` \n cad`, trase draperia [i
l`s` apa s`-i biciuiasc` trupul.
Se gndi la Ethan [i la ciud`]eniile lui. De[i un om
foarte bogat acum, el continua s` duc` o via]` foarte
simpl`, era acela[i om.
|ntinse mna dup` flaconul cu [ampon dar auzi
glasul lui:
Nu-]i este urt acolo singur`, Maddy?
Ea trase perdeaua, f`r` a se ru[ina c` era goal` \n
fa]a lui Ethan.
137

El \i \ntinse [amponul, apoi o sp`l` cu aten]ie [i


dragoste pe cap ca pe un copil, c`ruia nu trebuie s`-i
intre [amponul \n ochi. Dup` ce-i cl`ti p`rul, Ethan o
trase spre el [i o s`rut`.
Ce mi-ai f`cut, Maddy? oft` el, te doresc
mereu...
Sunt a ta, iubitule, r`spunse ea, cu bra]ele
desf`cute. Vom avea mul]i copii? stric` ea momentul
\ntrebndu-l.
Copii? repet` Ethan. Copii? A, da, desigur cum
dore[ti tu, iubito.
Maddy l`s` privirea \n jos, dezam`git`.
Maddy?
Bine, Ethan, s` nu mai vorbim despre asta acum.
S` nu stric`m ceea ce tocmai am \mp`rt`[it.
Dar eu...
Ea \i astupa gura cu palma.
Nu este nevoie s`-mi dai nici o explica]ie, Ethan.
N-ar fi suportat s` aud` de la el c` de fapt \ntre ei
nu fusese dect o minciun`.
|n cele din urm`, ea renun]` pentru c` n-ar fi
primit dect scuze din partea lui, probabil. Numai
dac` nu l-ar fi iubit att de mult...
Era evident c` Ethan nu voia s-o lase s` \n]eleag` c`
\n sufletul lui se d`dea o adev`rat` lupt`, a[a c`,
nevrnd s` fac` lucrurile [i mai grele pentru amndoi,
\i spuse:
138

M` \mbrac [i plec, pentru c` am multe de


rezolvat \nainte de a m` \ntoarce mine la lucru.
|nc` o dat`, Ethan reu[ise s-o r`neasc`, iar acum
avea de gnd s` se retrag` \n singur`tatea casei ei, cea
care urma s`-i mai apar]in` doar cteva s`pt`mni.
Maddy? \l auzi.
Ea \nghe]`.
Ce dore[ti, Ethan?
Vrei s`-mi preg`te[ti ceva special de mncare \n
seara asta? Una din celebrele tale re]ete?
Vorbele lui avur` darul s`-i \nlocuiasc` triste]ea [i
dezam`girea din sufletul ei cu o bucurie f`r` seam`n.
Ethan nu-i mai ceruse vreodat` s` g`teasc` doar
pentru el. Lacrimile o podidir` \n timp ce-i spuse:
Vino pe la [ase.

139

Capitolul 11
Maddy trase ma[ina \n fa]a casei unde tr`ise toat`
via]a. Lipsise doar cteva zile [i nu se schimbaser`
prea multe, doar petuniile ei aveau nevoie de pu]in`
ap`.
Acest gnd o f`cu s` zmbeasc`. Se schimbase.
Totul era diferit \n via]a ei acum. Nu era sigur` c` va fi
din nou mul]umit` s` revin` la vechea ei via]`.
Opri motorul \[i lu` bagajul [i ajungnd aproape
de poart` v`zu un plic mare introdus \n u[`.
Curioas` c`ci nu [tia ce putea fi, \ncepu s` urce
cte dou` trepte [i cnd ajunse foarte aproape v`zu
sigla postului de televiziune la care lucra.
Scoase plicul din u[` [i privind \n zare observ` c`
\n`untru se afla ceva o scrisoare, parc` un contract, \n
care erau subliniate unele clauze.
140

Sim]indu-se dintr-o dat` foarte r`u, se a[ez` pe


trepte cu inten]ia de a citi scrisoarea, dar Priscilla,
pisica, ap`ru frecndu-se de picioarele ei a[teptnd s`
fie mngiat`. |i f`cu pl`cere s` [tie c` \i sim]ise cineva
lipsa.
|[i lu` valiza, intr` \n cas`, apoi \nchise u[a, abia
observnd c` predomina aerul \nchis, apoi remarc` [i
alte scrisori care-i sosiser`.
Cu scrisoarea de la postul de televiziune \n mn`,
se \ndrept` spre fotoliu, aprinse un lampadar [i
\ncepu s-o citeasc` \nfuriindu-se pe m`sur` ce citea.
Dup` ce termin` de citit, lucrurile devenir` foarte
clare; fusese concediat`.
Datorit` unei clauze din contract ea trebuia s` se
disocieze de Ethan, sau s` accepte concedierea. Mai
era [i o not` a lui Kent Townsend, \n care acesta o
informa c`, dac` se c`ia o primea \napoi.
Maddy \ncepu s` rd` [i arunc` scrisoarea. Cum
\ndr`znea acest Kent!
De[i solicitase o \nvoire de cteva zile pentru a l`sa
s` se mai sting` brfele din jurul ei [i a lui Ethan,
strnise prin absen]a ei un scandal mai mare dect
[i-ar fi \nchipuit.
|ntr-un or`[el precum Catoola nu conta c` un
cuplu se iubea foarte mult, nu se discuta niciodat` ce
f`ceau cnd r`mneau singuri. Dar faptul c` el
dest`inuise \ntregului ora[ c` ea fusese cea care-l
141

inspirase pentru toate romanele sale, \nsemna c` el


[i-o imaginase f`cnd toate lucrurile descrise de el. {i
asta era destul de [ocant.
Era ca [i cum ar fi alergat goal` pe strada principal`
a ora[ului, ar fi atras tot att de mult` aten]ie. Iar KCAT
nu-[i putea permite s`-i piard` fanii.
Maddy se afla \ntr-o mare \ncurc`tur`, ne[tiind cum
era mai bine s` anun]e c` se vor c`s`tori curnd, sau
c` Ethan p`r`sise ora[ul [i ea nu mai voia s`-l vad`...
Se sim]ea nedrept`]it`, mai ales pentru c`-l iubea
din toat` inima pe Ethan. Dar \[i iubea [i slujba. Acum
era pus` \n situa]ia de a alege \ntre cele dou`. Ba chiar
mai r`u, poate chiar trebuia s` renun]e la slujba de la
KCAT \nainte de a fi sigur` c` se m`rita cu Ethan. Oare
\l iubea \ndeajuns pentru a risca?
Desigur l-ar fi ales pe Ethan dac` avea posibilitatea
de a alege, dar dup` ce se \ntmplase sub du[, nu mai
era att de sigur` c` el o iubea.
Nu voia s`-i spun` despre concediere; era
problema ei [i singur` trebuia s` ia o decizie.
N-ar fi vrut ca Ethan s-o cear` de nevast` din mil`.
Dac` [i cnd o va cere de nevast` din nou, acest
lucru va trebui s` izvorasc` din inima [i convingerile
lui. {i cum putea s`-l conving` mai bine de rolul pe
care-l putea juca \n via]a lui dect cu un biftec
Wellington?
142

***
La [ase fix, Ethan parc` Jeepul s`u \n fa]a casei lui
Maddy, l`sndu-l \n spatele ma[inii ei cam vechi [i
uzate. Se gndi imediat c` n-o va mai l`sa s` conduc`
o astfel de ma[in` ci i-o va \nlocui cu alta performant`,
chiar cu un Porsche ro[u, pentru ca toat` lumea s` [tie
c` Maddy \i apar]inea.
Cump`rase pentru ea un buchet multicolor de
trandafiri, \ntrebndu-se ce voia oare Maddy s` discute
cu el [i n-o putuse face de diminea]`?
Maddy era o femeie cu o carier` public`, dar lui
i-ar fi pl`cut s` stea acas` cu el, s` se s`rute tot timpul,
s`-i \nsoreasc` zilele cu s`rut`rile, cu glumele ei. Iar
dac` vor avea [i c]iva copii, lucrurile vor fi [i mai
interesante pentru ei.
Se \ntreb` ce oare \i preg`tise Maddy la cin`, dar
constat` imediat c` u[ile [i ferestrele casei erau larg
deschise [i r`zb`tea un miros delicios de mncare.
Ap`s` pe sonerie.
Vin imediat! o auzi pe Maddy, probabil din
buc`t`rie.
Pn` ajunse ea s`-i deschid`, Ethan v`zu masa foarte
elegant aranjat` pentru dou` persoane, cu flori,
lumn`ri [i argint`rie, ceea ce \nsemna c` Maddy
inten]ionase s` fac` din aceast` sear` ceva foarte special.
143

Ethan? Tu e[ti? auzi glasul ei.


Desigur, doamna mea, cine altcineva ar putea fi?
Vino, sunt \n buc`t`rie.
El deschise u[a cu plas`.
Nu [tiu ce ai preg`tit, Maddy, dar miroase delicios.
Mul]umesc, r`spunse Maddy, care amesteca \ntr-o
oal` aflat` pe foc.
|mi pare r`u c` nu te-am putut \ntmpina cum
se cuvine, dar nu puteam da la o parte glazura asta
de pe foc. Tonul ei nu era neprietenos .... dar nici
unul de femeie \ndr`gostit`, \[i spuse Ethan pu]in
dezam`git.
Nu-i nimic, Maddy, zise el s`rutnd-o pe obraz,
apoi \ntinzndu-i trandafirii. Unde pot g`si o vaz`?
Pe raftul de acolo, zise ea.
El lu` vaza din locul indicat, puse apa [i trandafirii,
apoi o a[ez` chiar pe mijlocul mesei.
Maddy, hai s` discut`m foarte cinstit....Te-a
deranjat ce s-a \ntmplat diminea]`?
Trebuie s` revenim asupra acelei probleme? Dac`
nu te deranjeaz`, nu am chef acum s` discut
problemele noastre de dormitor \nainte de mas`.
Desigur, dar din asta \n]eleg c` avem o problem`.
Maddy trecu pe lng` el cu o pr`jitur` din care
Ethan, care murea de foame, ar fi vrut s` fure o
buc`]ic`, \ns` atitudinea ei \l f`cu s` se opreasc`.
144

Ce este cu tine, Maddy? Dac` nu este ceea ce s-a


\ntmplat de diminea]`, atunci ce este? A reap`rut acel
Kent? Te-a sup`rat cu ceva?
Nu are nici o leg`tur` cu Kent.
Ethan o opri prinznd-o de umeri, \ntorcnd-o spre el.
Maddy continua s`-i evite privirea. O singur`
privire [i ar fi capitulat.
Cum \i putea spune cu tact, bine\n]eles, c` fusese
for]at` s` aleag` \ntre el [i slujb`? Probabil Ethan ar
pleca direct la postul de televiziune.
Cu capul rezemat de um`rul lui, ea oft`:
|mi pare r`u, dar a fost o zi lung` [i obositoare,
am avut o mie de probleme dup`-amiaz`.
Iar eu te-am rugat s`-mi g`te[ti! |mi pare r`u,
Maddy, zise el. De ce nu mi-ai spus s` te duc undeva
s` cin`m?
Maddy \l privi intrigat`. B`rbatul din fa]a ei nu
realiza c` pentru ea era o mare bucurie s` g`teasc`
pentru b`rbatul iubit?
Maddy se eliber` din bra]ele lui.
A[az`-te la mas`, vin \ntr-o clip`. Trebuie s` a[ez
friptura pe platouri.
Nu putem s-o mnc`m direct din tav`? Am
economisi farfuriile.
Putem, dac` asta vrei. Prea obosit` pentru a-i mai
]ine piept, Maddy renun]` s` argumenteze.
Ethan o privi lung.
145

Maddy, ce este?
Am spus c` nu vreau s` discut problema mea. Cu
aceste cuvinte ea ie[i din \nc`pere.
Ethan cl`tin` din cap, intrigat de cud`]eniile acestei
femeie, dar pn` la \ntoarcerea ei fur` cteva buc`]i
de asparagus dintr-o tav` [i le g`si incredibil de
gustoase.
Maddy se \ntoarse la fel de \mbufnat` din buc`t`rie.
Oare nu-i putea spune ce i se \ntmplase? se gndi
Ethan.
Maddy, chiar trebuie s` discut`m....
Nu \n seara asta, dragul meu.
Uite ce este, Maddy, am venit c` cinez \n seara
asta cu tine, nu s` declan[ez cel de al treilea R`zboi
Mondial. Dac` nu-mi spui ce este cu tine, plec
imediat.
A, deci nu te-ai schimbat deloc? Cum dai de greu,
dispari!
Lui Ethan \i lu` o secund` s` realizeze c` vorbea
despre prima dat` cnd f`cuser` dragoste cu nou` ani
\n urm`.
Nu te recunosc, Maddy. Ei bine, ce am f`cut atunci
este de neiertat, recunosc. Dar \n seara asta n-am f`cut
nimic [i de cnd am intrat aici nu stai dect
bosumflat`. Iar tu nu vrei s`-mi dai o explica]ie.
146

Cred c` nici n-ai vrea s-o auzi!


Maddy, eu plec chiar acum, iar dac` te
r`zgnde[ti [i vrei s` discut`m, m` g`se[ti acas`, unde
voi mnca a treia pizza pe ziua de azi. Ethan se
\ndrept` spre u[a de la ie[ire.
Nici el nu [tiu ce-l f`cu s` ezite o clip`. Poate faptul
c` \n hol era foarte mult` dezordine, iar asta era ceva
neobi[nuit dac` ne gndim c` Maddy ura dezordinea
[i chiar pe marginea piscinei \[i \mp`turise rochia de
plaj`. Nu era felul ei de a fi. De ce era atta dezordine
aici?
Privirea \i c`zu pe un plic cu ini]ialele KCAT, pe
care-l ridic` [i dup` ce citi primele rnduri \n]elese
totul. Postul de televiziune o for]a s` aleag` \ntre el [i ei.
D`-mi plicul, te rog!
Nici vorb`! Cnd voiai s`-mi spui despre asta,
Maddy cnd apar]ineam deja de domeniul trecutului?
Ce vrei s` spui?
S` nu mai lungim vorba! Voiai a[adar, s` renun]i
la mine pentru o carier` de succes? Crezi c` vei mai
g`si vreun b`rbat care s` te iubeasc` a[a cum fac eu?
Sau nu-]i pas` de dragostea mea?
Ce-ai spus? Lui Maddy nu-i venea s` cread` ce
auzea. Este evident c` am f`cut o alegere gre[it`
preferndu-te pe tine slujbei de la KCAT. Iar acum nici
147

eu nu mai simt nevoia s` iau masa cu tine, nici s`-mi


petrec urm`torii cincizeci....Maddy se ori, admi]nd c`
at\]ia ani puteau avea r`ma[i.
La ce te referi, Maddy? La banii cheltui]i
pentru a preg`ti masa? Maddy, nici nu [tii ct sunt
de afectat de pierderea slujbei tale! Mai ales c`
toate s-au \ntmplat din cauza mea! Indiferent ct
de mult te-a[ iubi nu te pot l`sa s` iei singur` o
deciezie, nu este cinstit. {tiu ct este de greu s`
tr`ie[ti de unul singur, s` ai succes [i tu nu numai
c` ai ajuns aici prin munca ta, dar ai o slujb` pe care
multe femei [i-ar dori-o.
Pe obrajii ei \ncepur` s` curg` lacrimile.
|[i aminti de copil`rie, cnd \n timp ce al]i copii se
duceau la plimbare cu bicicletele sau la bazin, ea \[i
lua p`pu[ile \n spatele casei [i le preg`tea masa
acolo. Mama ei nu avea timp s`-i acorde iar ea se
hot`rse c` atunci cnd va fi mam` nu va proceda la
fel cu copiii ei.
Iar acum i se p`rea incredibil c` \n timp ce slujba ei
luase sfr[it Ethan o sf`tuia s-o p`streze cu orice pre],
spulberndu-i iluziile legate de via]a ei ca viitoare
so]ie [i mam`.
|ntorcndu-se cu spatele spre b`rbatul pe care-l
iubea, Maddy se str`dui s`-[i opreasc` lacrimile.
148

Cred c` este mai bine s` pleci.


Foarte bine. Aruncnd scrisoarea de la KCAT, el
ie[i val vrtej pe u[a din fa]`, iar scrisoarea r`mase
cteva clipe suspendat` \n aer pentru ca mai apoi s`
aterizeze la picioarele ei.
***
Diminea]a urm`toare Ethan se trezi promi]ndu-[i
c` va \ncepe s` lucreze la un roman palpitant cu multe
crime [i r`zbun`ri, toate acestea pentru a [i-o alunga
din minte pe Maddy.
Dar dup` ce st`tu \n fa]a laptopului o or` f`r`
s` scrie un rnd, realiz` c` eforturile lui erau
inutile. Cum s` [i-o poat` scoate din minte pe
Maddy cnd ea devenise partea cea mai important`
a existen]ei lui?
|ncerc` s` lase scrisul la o parte [i `s se relaxeze
\ntinzndu-se la soare. La naiba cu acest KCAT [i ce
f`cuse din rela]ia lui cu Maddy!
Pe de alt` parte se gndi [i la ea amenin]at` de
director c` dac` nu renun]a la rela]ia cu el, trebuia s`
renun]e la slujb`.
Numai dac` nu s-ar fi confesat public c-o iubea! Nu
s-ar fi \ntmplat nimic. Iar \n loc s` se duc` la Eureka
149

se puteau duce la Las Vegas. Chiar acum puteau fi deja


so] [i so]ie, iar Maddy s-ar fi aflat cu el, citindu-i ziarele
de diminea]`.
Ethan \ncerc` s`-[i aminteasc` ultima sa discu]ie cu
avocatul s`u. Acesta, \ntrebat dac` un post de
televiziune are dreptul s` controleze via]a angaja]ilor
s`i \i d`duse un r`spuns afirmativ.
Ce face]i tu [i Maddy cnd sunte]i singuri este
problema voastr`, dar dac` ai apucat s` declari c` ea a
fost sursa ta de inspira]ie pentru toate romanele
scrise, ai deschis u[a dormitorului t`u pentru fiecare
cet`]ean din Catoola.
Ethan \[i trecu mna prin p`r, realiznd c` f`cuse o
prostie. De ce naiba spuses acele cuvinte?
O iubea ca un nebun pe Maddy [i de[i gre[eala lui
o costase slujba, el f`cuse aceast` afirma]ie pentru c`
a[a sim]ise \n acel moment.
Se ridic` fiind convins s` trebuia s`-i ob]in` slujba
lui Maddy [i s` repare gre[eala de a fi f`cut acea
afirma]ie stupid`.
Se \mbr`c` \n costum cu c`ma[` [i lu` o min`
foarte serioas` pentru a-l convinge pe acel Kent c`
Maddy nu avea nici o vin`, gre[eala era doar a lui.

150

Capitolul 12
Smb`t` diminea]a, Maddy intr` ca o furtun` \n
buc`t`rie. Dup` ce avusese numai co[maruri toat`
noaptea, era pornit` \mpotriva lui Ethan, cauza
tuturor relelor.
Probabil de acum el [i teribilul s`u Jeep se aflau pe
drumul spre New York. C`l`torie sprncenat`! Maddy
mai bomb`ni astfel de ur`ri \n timp ce \ncepu s`
sparg` ni[te ou` de marginea unui vas.
Era doar nou` diminea]a [i ea f`cuse deja pr`jituri
cu ciocolat`. Nu mai fusese att de furioas` de la...
consursul de buc`t`rie de la care fusese descalificat`
tot din cauza lui. Iar acum, ca o ironie a soartei \[i pierdea
[i slujba de la KCAT. {i nu numai slujba ci [i inima.
|ncepu s` frece furioas` untul pentru alte pr`jituri,
realiznd c` n-ar fi fost att de sup`rat` dac` l-ar fi
c[tigat pe Ethan.
151

Nici nu voia s` se mai gndeasc` la schimb`rile pe


care i le produsese \n via]`, \n scurtul timp de cnd se
\ntorsese \n Catoola. {i nu toate aceste schimb`ri
fuseser` \n bine. Dac` se uita la dezordinea din jur, nu
mai avea nevoie de nici un comentariu.
|mpr`[tiase f`in` peste tot, la fel [i coji de ou`,
lucru care de obicei nu i se \ntmpla, fiind o femeie
foarte ordonat`. Iar Ethan o \ncurajse \n aceast`
schimbare; \i spusese c` nu era nevoie s` fac` mereu
ordine, \[i putea folosi timpul \ntr-un mod mai
pl`cut.
Probabil \n mintea lui nu exist` nimic mai pl`cut
dect s` faci dragoste, \[i spuse ea.
Dar numai cnd se gndi la el \n acest fel \ncepu s`
simt` fiori, amintindu-[i cum \[i aruncase ultima oar`
tricoul la p`mnt cu dezinvoltur` pentru a face mai
repede dragoste cu el.
|[i \ndep`rt` p`rul care-i c`zuse pe fa]`. Asta era o
alt` schimbare care nu ducea la nimic bun. De obicei
ea-[i purta p`rul legat la spate sau strns \n mijlocul
capului, astfel c` nu putea s`-i cad` pe fa]`.
Acest Ethan ap`ruse din senin pentru a-i r`v`[i
via]a. Acum nu mai dorea lucrurile pe care le dorise cu
o s`pt`mn` \n urm`. Chiar dac` nu fusese definitiv
concediat` de la KCAT, acest post nu-i adusese prea
multe satisfac]ii.
152

Economisese ni[te bani de-a lungul timpului [i


poate era bine s`-[i ia o vacan]`, \n care s` decid` ce
va face cu via]a ei.
Ar putea scrie o carte de bucate.
De ce naiba \l l`sase pe Ethan s` se aprope att de
mult? Deodat`, realiz` c` [i ea avea drepturi \n aceast`
rela]ie ca [i el.
Tr`iau vremuri \n care [i femeia putea avea un rol
determinant, a[a c` se gndi s` se duc` direct la Ethan,
s`-i cear` s-o ia de so]ie.
Dar cnd \ncepu s` se schimbe pentru a pleca spre
el, \i \ncol]i \n minte acela[i gnd care nu-i d`duse
pace \n ultimele zile; de ce nu-[i repetase Ethan
cererea \n c`s`torie?
Renun]` la ideea de a se duce acas` la Ethan; mai
bine termina pr`jiturile, le ducea unei case de copii,
apoi revenea acas` [i putea s` plng` att ct voia.
Dar via]a f`r` Ethan nu mai avea farmec, nu mai
avea culoare, era ca un [trudel cu mere din care lipsea
ingredientul de baz`; merele.
***
La vreo trei zile, aflat \n fa]a postului de televiziune
rival KDAY, Ethan [tiu c` la sfr[itul zilei va fi logodit
oficial cu Maddy. Se uit` la ceas, s` vad` dac` era deja
ora dou`. Nu putea ajunge la ea \nainte de aceast` or`.
153

Nu putu s` nu se \ntrebe dac` [i ea fusese la fel de


nefericit` ca [i el \n cele dou` zile care trecuser`.
|[i aminti f`r` s` vrea rnjetul plin de siguran]` al
lui Kent, care afirmase c` Maddy nu numai c` nu se
desp`r]ise de el ci se [i m`rita cu el.
Porni spre casa ei. |[i sl`bi pu]in nodul cravatei.
Da, imediat ce va auzi ce aranjase la KDAY, Maddy \l va
iubi din nou, poate chiar \l va cere de so]!
Cu ce ocazie te afli aici, Ethan? \l chestion` ea de
cum \l v`zu. Mi-ai aranjat o nou` slujb` la KDAY?
Spune-mi c` este o glum`!
Ethan intr` \n cas` f`r` a mai a[tepta invita]ie [i
imediat avu senza]ia c` a intrat \ntr-un congelator.
Ce este cu tine? Cum stai la temperatura asta?
Am temperatur` [i mi s-a p`rut foarte cald; de
asta am dat drumul la aerul condi]ionat.
Ethan observ` c` era cam palid`. Veni spre ea cu
bune inten]ii.
Maddy te rog, nu-]i mai ascunde sentimentele.
Nici mie nu-mi fac bine ne\n]elegerile noastre.
Trebuie s` le dep`[im. Uite, am aranjat altceva. M-am
dus la cel`lalt post de televiziune [i am aranjat s`
facem \mpreun` o emisiune...
Maddy nu reac]ion` a[a cum ar fi dorit el.
Ethan \[i pierdu r`bdarea [i se duse s` ridice
transperantele, pentru c` a[a i se p`rea normal s`-i
vad` chipul. Ce observ` \n camer` \l puse pe gnduri;
peste tot erau aruncate [erve]ele folosite, cutii de
154

sucuri, chiar [i frunzele plantelor aveau un aspect


ciudat, ca [i cum ar fi fost neglijate mai mult timp. Abia
atunci \n]elese cum se sim]ea Maddy.
Ea n-ar fi l`sat niciodat` plantele la voia \ntmpl`rii.
De fapt, nu ar`tase niciodat` att de r`u [i nu p`ruse
att de vulnerabil`.
Se sim]i dintr-o dat` foarte vinovat c`ci el era cauza
suferin]elor acestei femei. {i de fapt, ea fusese singura
fiin]` care depinsese vreodat` de el.
Observ c` te sim]i destul de r`u, Maddy.
Ea izbucni \ntr-un rs nervos.
Credeai c` te mint? C` am stat aici, \n aceast`
\nc`pere a[teptnd \ntoarcerea ta?
Ar fi fost frumos...
Ascult`, Ethan, ce naiba cau]i aici? Ai dat buzna
neinvitat, apoi \mi comunici c` nu mai am nici o [ans`
s`-mi reprimesc vechea slujb`, dar c` mi-ai g`sit tu una
nou`. Ce-ar trebui s` fac? Cum s` reac]ionez? S`-]i cad
la picioare?
Nicidecum, dar un simplu mul]umesc ar fi de
ajuns. {tiu c` e[ti bolnav`, dar [i eu am \ntmpinat
destule probleme ca s` fac rost de noua slujb` pentru
amndoi.
{tii, zise ea, dac` a[ fi avut nevoie de o slujb`
nou`, te-a[ fi rugat s` m` aju]i. Cred c` ]i-ai asumat
cam multe responsabilit`]i ducndu-te la KDAY s` ceri
o slujb` pentru noi doi. Nici nu m-ai \ntrebat dac`
vreau asta!
155

De ce nu, Maddy! exclam` Ethan confuz [i afectat


de tirada ei. Am crezut c` e[ti sup`rat` c-ai fost
concediat`. Acum \]i ofer o slujb` nou`, iar tu tot
sup`rat` e[ti. De ce Maddy?
Este foarte simplu! Pentru c` a[ fi preferat s` fiu
[omer`, dect s` [tiu c` te-ai folosit de celebrul t`u
nume pentru a-mi g`si mie de lucru! Sau nu cumva tu
aveai mai mult` nevoie de o slujb` dect mine? Nu-mi
spune c` gre[esc, c` nu tu te-ai oferi s` le sponsorizezi
o emisiune pe care s` mi-o ofere ei mie? Nu sunt
proast`, Ethan.
Maddy, fabulezi! Nu mai [tiu ce dore[ti.
Indiferent ce a[ face, nu este \ndeajuns. Am venit aici
cu o propunere viabil` pentru o emisiune nou`, iar tu
\mi repro[ezi acest lucru. Te compor]i ca un copil care
nu [tie ce vrea, Maddy! Mi se pare ridicol!
Da! Poate la fel de ridicol ca [i felul \n care ai
[ters-o acum nou` ani, nu crezi? Cu un bilet \n care-mi
spuneai ce mult m` iube[ti, dar c` nu putem fi
\mpreun`. Nici mie nu mi-a fost prea bine pe atunci.
Mi-a trebuit ani ca s` trec peste asta, zise ea, apoi
realiznd c` dezv`luise prea mult, t`cu speriat`.
Nici unul nu mai zise nimic. Doar ceasul bunicului
continua s` tic`ie pe [emineu.
{tiu c` am gre[it cu nou` ani \n urm`, dar am
crezut c` nu vorbim despre mine [i p`catele mele
acum, ci despre tine [i problemele tale. Despre faptul
c` din cauza mea ai r`mas f`r` slujb`. Am \ncercat
156

s`-]i g`sesc ceva mai bun \n diminea]a asta [i chiar am


reu[it. De ce crezi c-am ob]inut o emisiune pentru
amndoi? Pentru c` a[ avea nevoie de bani? Nu! Am
f`cut asta pentru c` te iubesc. Asta este. Iar dac` tu nu
sim]i acela[i lucru pentru mine, Maddy, te rog s-o
declari acum tare [i r`spicat. Refuz s` m` mai cert cu
tine \n loc s` te iau \n bra]e!
{i eu te iubesc, se trezi ea vorbind, dar trebuie s`
[tiu ceva. Chiar crezi c` sunt o femeie pasionat` de
carier`?
De ce n-a[ crede asta?
Pentru c` este o minciun`. Am spus-o pentru c`
am crezut c` asta vrei s` auzi. Pe cnd ne afla la Eureka
[i l-am dus pe pu[ti la mama lui, apoi ]i-am spus c`
ador copiii, tu mi-ai \mp`rt`[it entuziasmul. De ce?
Ethan t`cu.
Maddy a[tept` r`spunsul lui cu sufletul la gur`,
pentru c` toat` via]a ei depindea de acest r`spuns.
Dac` Ethan nu-i d`dea r`spunsul pe care-l a[tepta,
soarele \nceta s` mai str`luceasc` din acea clip`
pentru ea. Urma s`-[i petreac` via]a al`turi de el, sau
f`r` el, dar gndindu-se mereu la el, dorindu-l, tnjind
dup` el.
Mi se pare ciudat c` m-ai min]it, zise el \n cele din
urm` ... pentru c` eu am f`cut la fel.... din moment ce
nu mi-am cunoscut mama, a[ vrea ca fii mei s` aib`
una adev`rat`, care s` stea acas` cu ei, s` le fac`
pr`jituri, s` le citeasc` pove[ti seara la culcare...
157

Maddy, te m`ri]i cu mine? M` aju]i s` alc`tuim o


familie? O familie pe care n-am avut-o niciodat`?
Nu, nu m` m`rit cu tine, fu r`spunsul ei.
Ethan se ridic`.
|n acest caz, nu mai avem ce discuta.
Ethan, stai pu]in, s`ri ea. Am spus c` nu vreau s`
m` m`rit cu tine pentru c` ... vreau s` m` la[i pe mine
s` te cer \n c`s`torie.Te iubesc, de fapt, te-am iubit dintotdeauna, dar am crezut c`-]i dore[ti o femeie cu carier`.
Iar eu vreau s` fiu doar mam` [i so]ie, s` cresc copiii
a[a cu trebuie. Tocmai de asta m-am sup`rat duminic`
diminea]a cnd am f`cut du[ la tine. Doream din tot
sufletul s` r`mn \ns`rcinat`, dar am crezut c`...
O, Maddy, rosti el, te iubesc din toat` inima. De
ce naiba trebuie s` pierdem timpul ghicind ce are
cel`lalt \n gnd? Uite, sunt gata s` m` las cerut de
b`rbat...
Maddy, care zmbea deveni brusc serioas`.
Acum, ce mai este?
Nu am inelul. Am crezut c-ai plecat din ora[.
El oft`.
Bine, atunci, las`-m` pe mine. Ethan o a[ez`
\ncet pe canapea apoi scoase din buzunarul de la
piept un inel cu diamant, la vederea c`ruia inima ei
\ncepu s` bat` necontrolat. A[adar, Ethan \l adusese \n
speran]a c` va ob]ine iertarea ei!
Acum, d`-mi mna, Maddy!
Maddy \l studie o clip`, apoi zise:
158

Ca scriitor nu te po]i gndi la ceva mai romantic


dect d`-mi mna?
De ce ? Am crezut c` asta este rolul t`u. Eu \]i
\mprumut inelul, att.
A[adar, ai cu tine toate m`surile ca s`-mi pot
alege ce mi se potrive[te?
Desigur. Nu a[a fac to]i b`rba]ii? Mai ales cnd au
de a face cu femeie alunec`toare ca tine. El o s`rut`.
Nici nu mai [tiu de cte ori te-am cerut de so]ie. Acum,
mi se pare de neiertat s` nu ai inelul preg`tit...
Iubitule, d`-mi-l pe acesta! Ethan Stone, i se
adres` ea cu seriozitate, vrei s` te c`s`tore[ti cu mine?
|ncerc` s`-i introduc` inelul pe deget, dar acesta era
mult prea mic.
El se \ncrunt`.
Ce s` fac? S` m` mai \nsor cu o femeie care
nu-mi [tie m`sura inelarului?
Da! exclam` Maddy, strecurndu-[i inelul pe
deget.
Maddy, s` fim serio[i m`car o clip`. Te iubesc de
acum nou` ani. E[ti o dat` pentru totdeauna, de acord
s` fii so]ia mea?
Am crezut c` nu vei mai spune asta, zise ea
s`rindu-i \n bra]e.

Sfr[it
159

S-ar putea să vă placă și