Sunteți pe pagina 1din 2

ACTE NECESARE IN COMPLETAREA DOSARULUI PENTRU PROGRAMUL CASA VERDE

Conform ghidului de finantare, pentru a putea accesa programul Casa Verde, aveti nevoie de urmatoarele
acte:
acte necesare programul casa verde
a)Cerere de finanare nerambursabila, conform anexei nr. 2, completata prin tehnoredactare computerizata
i semnata de solicitant, n original;
b)Declaraie pe propria raspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3, completata i semnata de catre
solicitant, n original;
c)Copie de pe actul de identitate al solicitantului;
d)Extras de carte funciara care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra
imobilului pe/n care se va realiza proiectul, n original, sau autorizaie de construire emisa solicitantului, n
copie legalizata pentru imobilele aflate n construcie, valabile la data depunerii;
e)Certificat de atestare fiscala privind plata obligaiilor la bugetul local, n original, valabil la data depunerii
dosarului de finanare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora i are domiciliul
solicitantul;
f)Adeverina privind existena contului bancar al solicitantului finanarii, emisa de o banca comerciala, n
original;
g)Un plic pe care se va completa numele i adresa completa a solicitantului, titlul programului: Programul
privind instalarea sistemelor de ncalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv nlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de ncalzire, precum i sesiunea de depunere.

CUM SE DEPUN DOCUmENTELE PENTRU PROGRAMUL CASA VERDE?

Cum trebuie depus dosarul pentru obtinerea finantarii? Aveti mai jos descrisi toti pasii ce trebuiesc urmati.
cum sa depun documentele pentru Casa Verde
(1) Dosarul de finanare va avea ordinea prezentata mai sus
(2) Lipsa unui document sau prezentarea acestuia sub o alta forma dect cea solicitata sau ieirea sa din
perioada de valabilitate, precum i nendeplinirea unui criteriu de eligibilitate determina respingerea
dosarului de finanare.
(3) Solicitantul poate depune dosarul de finanare ncepnd cu prima zi de deschidere a sesiunii de
depunere.
(4) Un solicitant poate depune, n cadrul sesiunii de finanare, un singur proiect. n cadrul aceluiai proiect
se pot cumula doua tipuri de instalaii.
(5) Dosarul de finanare coninnd toate documentele obligatorii menionate la art. 12 va fi depus la sediul
ageniei judeene pentru protecia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul.
(6) Documentele se vor depune ntr-un singur exemplar.
(7) Dosarul de finanare se depune personal la agenia judeeana pentru protecia mediului pe raza careia
domiciliaza solicitantul.

(8) Personalul ageniei judeene pentru protecia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul, cu
responsabilitai n derularea Programului, verifica conformitatea administrativa a documentelor i
completeaza fia prevazuta n anexa nr. 1.
(9) Dupa constatarea conformitaii, cererea de finanare primete numar de nregistrare de la agenia
judeeana pentru protecia mediului, n ordinea sosirii.
(10) Documentele depuse de catre solicitant, nsoite de fia conformitaii administrative, vor fi introduse n
plic de catre personalul ageniei judeene pentru protecia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul i
naintate Autoritaii.
(11) Cererea de finanare se completeaza prin tehnoredactare computerizata. Nu se accepta cereri de
finanare cu tersaturi sau completari facute manual.