Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII

CONSILIUL NAIONAL PENTRU CURRICULUM


PROGRAME COLARE PENTRU CLASELE A IX-A A X-A
CICLUL INFERIOR AL LICEULUI
MUZIC BISERICEASC
[CURRICULUM DIFERENIAT]
FILIERA VOCAIONAL
PROFIL TEOLOGIC
CULTUL ORTODOX
NOTA DE FUNDAMENTARE
privind elaborarea programelor colare pentru clasele a IX-a i a X-a
Programele colare pentru clasele a IX-a i a X-a, documente reglatoare componente ale
curriculumului naional au fost elaborate n conformitate cu:
asumarea de ctre Romnia a Planului detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor
educaionale i de formare profesional din Europa, ratificat de Consiliul European de la
Barcelona, n 2002, i a Declaraiei minitrilor europeni ai educaiei i formrii profesionale i a
Comisiei Europene cu privire la consolidarea cooperrii europene n formarea profesional
Declaraia de la Copenhaga, convenit la Copenhaga n 2002;
obiectivele actuale ale reformei nvmntului din Romnia viznd finalit ile, curriculumul
i structura nvmntului obligatoriu stabilite n conformitate cu prevederile Legii nv mntului
nr. 84/1995, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i ale Legii nr. 268/2003 pentru
modificarea Legii nvmntului nr. 84/1995;
nevoia de adaptare a curriculumului naional la schimbrile din structura nv mntului
preuniversitar: apartenena claselor a IX-a i a X-a deopotriv la nv mntul obligatoriu i la cel
liceal;
valorificarea experienei pozitive privind proiectarea curriculumului pentru nv mntul
liceal pornind de la competene ca achiziii finale al nv rii, prin care se asigur accentuarea
dimensiunii acionale n formarea elevilor;
rolul i statutul disciplinelor colare, stabilite n planurile cadru de nv mnt aprobate prin
ordinul ministrului educaiei, cercetrii i tineretului nr. 5723/ 23.12.2003.
Structurarea noilor planuri cadru de nv mnt pentru clasele a IX-a i a X-a pe
componentele trunchi comun i curriculum difereniat determin organizarea, la nivelul
programei colare, a ofertei educaionale centrale n competen e i con inuturi ale nv rii
prezentate distinct, pentru fiecare dintre aceste componente.
n aceste condiii, noile programe colare pentru clasele a IX-a a X-a au urmtoarea structur:
Not de fundamentare, elaborat n scopul prezentrii relaiei dintre programele colare
pentru clasele a IX-a i a X-a i documentele de politic educa ional i curricular pe care
acestea se fundamenteaz;
Not de prezentare, n care de detaliaz rolul disciplinei de nv mnt i statutul specific
al acesteia n cadrul curriculumului naional, precum i contribu ia disciplinei de nv mnt la
cele opt domenii de competene cheie stabilite la nivel european;
Competene generale, cu un nivel accentuat de complexitate, definite pe o disciplin de
nvmnt sau, dup caz, pe o categorie de discipline de nv mnt, pentru a eviden ia
achiziiile finale de nvare ale elevilor la sfr itul nv mntului obligatoriu i/ sau pentru a
orienta pregtirea de specialitate a acestora;
Valori i atitudini, finaliti de natur axiologic, urmrite prin studiul disciplinei, definite
pentru nvmntul liceal;

Competene specifice coninuturi, nucleul funcional al programei colare, definit


pentru fiecare an de studiu;
Sugestii metodologice, elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic
adecvat competenelor, valorilor i atitudinilor prevzute n programele colare.
NOTA DE PREZENTARE
Disciplina Muzic bisericeasc se studiaz n cadrul curriculum-ului diferen iat pentru filiera
vocaional profilul teologic, cultul ortodox, fiindu-i alocate 2 ore/sptmn la clasele a IX-a i a
X-a.
n nvmntul teologic ortodox, studiul muzicii biserice ti reprezint una dintre condi iile
fundamentale ale formrii viitorilor slujitori ai Bisericii, pregtindu-i pe ace tia pentru misiunea lor
pastoral, misionar i liturgic.
Elaborarea programei colare de Muzic bisericeasc a avut n vedere exigenele impuse de
reforma curricular din nvmntul romnesc actual. Stabilirea competen elor i selectarea
coninuturilor au fost realizate respectnd principiile accesibilit ii i transmiterii sistematizate a
cunotinelor. Fiecare domeniu din program are importan a sa bine determinat, astfel nct, la
sfritul studiilor liceale, elevul s poat de ine achizi iile necesare pentru a participa la realizarea
slujbelor din cadrul cultului divin.
Un element de noutate al actualului curriculum const n faptul c se pune accent pe valorificarea
interpretrilor diversificate ale cntrilor biserice ti, n func ie de specificul diferitelor zone locuite
de romni. Modalitile variate de cntare bisericeasc vor fi abordate ca pr i ale unui fond
muzical bisericesc ortodox unitar.
Prezenta program colar este structurat pe urmtoarele componente:

competene generale;

valori i atitudini;

competene specifice asociate cu coninuturile;

sugestii metodologice;

sugestii bibliografice pentru lectura suplimentar.


COMPETENE GENERALE
1.
Corelarea elementelor de limbaj muzical cu tehnica vocal bisericeasc
2.
Aplicarea tehnicilor specifice muzicii vocale n general, la muzica vocal
bisericeasc, n context liturgic
VALORI I ATITUDINI

Contientizarea contribuiei muzicii bisericeti n via a spiritual i cultural a societ ii


Contientizarea semnificaiilor cultului divin cu ajutorul muzicii biserice ti
Autonomia i critica n gndire, dobndite prin cunoa terea i practica muzical
Manifestarea atitudinii estetice, n viaa social, ca mijloc de eliminare a kitsch-ului

CLASA A IX-A
COMPETENE SPECIFICE I CONINUTURI
1. Corelarea elementelor de limbaj muzical cu tehnica vocal bisericeasc
Competene specifice
Coninuturi
1.1. Identificarea
Muzica bizantin noiuni introductive: izvoare, scurt

elementelor caracteristice
culturii i teoriei muzicii
bizantine
1.2. Exersarea deprinderilor
de auz i ritm muzical
1.3. Identificarea
elementelor specifice
notaiei neumatice
1.4. Descifrarea
fragmentelor muzicale,
asociind semnul cu sunetul
1.5. Exersarea deprinderilor
de scriere si citire muzical
1.6. Recunoaterea auditiv
a elementelor de limbaj i
reprezentarea lor grafic

istoric al notaiei bizantine. Notaia hrisantic generalit i

Denumirile sunetelor. Diastematica. Glasuri


aspecte generale
Ritmul n muzica psaltic. Stilurile cntrilor psaltice
exerciii de tactare
Scara muzical general
Semnele vocale simple, combinate i sprijinite
(etimologie, grafie, lucrare, exerciii)
Semnele temporale (etimologie, grafie, lucrare,
exerciii)
Semnele consonante (etimologie, grafie, lucrare,
exerciii)
Genurile i scrile muzicii bizantine prezentare
general
Modulaia n muzica psaltic. Scri i ftorale
(etimologie, grafie, lucrare, exerciii)
Elemente de baz n teoria cntului (dicie, emisie,
respiraie, frazare)
Etapele studierii unei partituri n nota ie psaltic
2. Aplicarea tehnicilor specifice muzicii vocale n general, la muzica vocal bisericeasc, n
context liturgic
Competene specifice
Coninuturi
2.1. Exersarea pieselor
Tactul Stihiraric (Glas I): scar, formul de acordaj;
muzicale, citind partitura
cadene; Doamne strigat-am ... S se ndrepteze...; Stihiri
2.2. Analizarea elementelor la Doamne strigat-am...
de limbaj i de tehnic
Dogmatica
vocal, pe baza partiturii,
Laudele
pentru glasurile I, V, IV
Tactul Irmologic (Glas I): scar, formul de acordaj;
2.3. Intonarea melodiei,
cadene; stihuri laDoamne, strigat-am...; Stihoavna
asociind corect neuma cu
Prochimenul Utreniei; Troparele; Dumnezeu este
sunetul
Domnul; Toat suflarea
2.4. Redarea corect a
Sedelnele (doar cele din glasul I); Antifoanele
textului muzical
Doxologia tefanache Popescu
2.5. Exersarea interpretrii
cntrilor bisericeti, la
Tactul Irmologic (Glas V): scar, formul de acordaj;
unison
cadene; Binecuvntrile nvierii; Troparele; Dumnezeu
este Domnul; Toat suflarea; Sedelnele; Antifoanele; Stihuri
la Doamne strigat-am
Tactul Stihiraric: Scar, formul de acordaj;
Cadene; Doamne strigat-am...S se ndrepteze...; Stihiri
la Doamne strigat-am
Dogmatica
Laudele
Tactul Stihiraric (Glas IV): Scar, formul de acordaj;
Cadene;Doamne strigat-am... S se ndrepteze...; Stihiri

Competene specifice

Coninuturi
la Doamne strigat-am
Dogmatica
Laudele
Tactul Irmologic (Glas IV): scar, formul de acordaj;
cadene; Stihiri la Doamne, strigat-am
Catavasiile Bunei-Vestiri; Toat suflarea
Antifoanele

CLASA A X-A
COMPETENE SPECIFICE I CONINUTURI
1. Corelarea elementelor de limbaj muzical cu tehnica vocal bisericeasc
Competene specifice
Coninuturi
1.1. Consolidarea deprinderilor de Tactul stihiraric, tactul irmologic: scar, formul
scriere i de citire muzical
de acordaj, cadene, modulaii
1.2. Analizarea elementelor
Analiza partiturii n notaie psaltic
caracteristice teoriei muzicii
bizantine
2. Aplicarea tehnicilor specifice muzicii vocale n general, la muzica vocal bisericeasc, n
context liturgic
Competene specifice
Coninuturi
2.1. Descifrarea pieselor muzicale, Tactul stihiraric (Vecernie i Utrenie) (Glas VIII)
citind partitura la prima vedere
Scar, formul de acordaj, cadene; Fericit
2.2. Analizarea elementelor de
brbatul;
limbaj specifice i de tehnic
Doamne strigat-am i S se ndrepteze; Stihiri
vocal, pe baza partiturii, pentru
la Doamne strigat-am
glasurile VIII, III, VII, II i VI
Dogmatica; Lumin lin, Laudele; Voscreasna a
2.3. Intonarea corect a melodiei, VIII-a i a XI-a
aplicnd scara, formulele de
Tactul irmologic (Vecernie i Utrenie) (Glas VIII)
acordaj i cadenele specifice
Scar, formule de acordaj, cadene
glasurilor VIII, III, VII, II i VI
Stihuri la Doamne strigat-am
2.4. Interpretarea individual i n Stihoavna; Dumnezeu este Domnul, Sedelnele
grup a cntrilor bisericeti
(cele din Ni);Toat suflarea; Antifoane, Doxologia
2.5. Exersarea interpretrii
Cntrile din Ga (troparele ale nvierii, ale
cntrilor bisericeti, n grup,
Nsctoarei inviat-ai din mormnt), Sedelnele
folosind tehnica isonului
Tactul stihiraric (Vecernie i Utrenie) (Glas III)
Scar; formul de acordaj, cadene;
Doamne strigat-am i S se ndrepteze; Stihiri
la Doamne strigat-am
Dogmatica; Lumin lin, Laudele; Voscreasna a
III-a
Tactul irmologic (Vecernie i Utrenie) (Glas III)
Scar, formule de acordaj, cadene
Stihuri la Doamne strigat-am
Stihoavna; Dumnezeu este Domnul, Sedelnele;
Antifoanele
Tactul stihiraric (Vecernie i Utrenie) (Glas VII)
Formul de acordaj, cadene

Competene specifice

Coninuturi
Doamne strigat-am i S se ndrepteze; Stihiri
la Doamne strigat-am
Dogmatica; Laudele; Voscreasna a VII-a
Tactul irmologic (Vecernie i Utrenie) (Glas VII)
Scar, formule de acordaj, cadene
Stihuri la Doamne strigat-am
Stihoavna; Bogaii au srcit; Dumnezeu este
Domnul, Troparele (al nvierii i al Nsctoarei),
Sedelnele; Antifoanele
Tactul irmologic (Vecernie i Utrenie) (Glas II)
Scar, formule de acordaj, cadene
Stihuri la Doamne strigat-am
Dumnezeu este Domnul (glas II, IV, VI),
Troparele nvierii (glas II, IV, VI), Astzi
mntuirea; nvierea lui Hristos; Antifoane glas VI
(forma glasului II)
Tactul stihiraric (Vecernie i Utrenie) (Glas II)
Formul de acordaj, cadene
Doamne strigat-am i S se ndrepteze; Stihiri
la Doamne strigat-am
Dogmatica; Mrire... Pentru
rugciunile; Laudele;Voscreasna a II-a
Tactul irmologic (Vecernie i Utrenie) (Glas VI)
Scar, formule de acordaj, cadene
Stihuri la Doamne strigat-am; Stihoavnele
glasului II i VI (forma glasului VI), Sedelnele
glasului IV (forma glasului VI), Antifoanele glasului II
(forma glasului VI)
Tactul stihiraric (Vecernie i Utrenie) (Glas VI)
Formul de acordaj, cadene
Doamne strigat-am i S se ndrepteze; Stihiri
la Doamne strigat-am
Dogmatica; nviind Iisus; Laudele; Voscreasna a
VI-a i a X-a

SUGESTII METODOLOGICE
Component de baz a educaiei cretine, educa ia muzical bisericeasc este un proces
ce se desfoar continuu, sistematic i unitar pe parcursul celor patru ani de studii. Disciplina
colar Muzic bisericeasc are ca finalitate receptarea i practicarea muzicii biserice ti n duhul
Ortodoxiei, n conformitate cu Canoanele Bisericii.
Competenele specifice au fost corelate cu unit ile de con inut, avndu-se n vedere
posibilitatea ca o competen specific s poat fi realizat prin una sau prin mai multe unit i de
coninut.
Prezentul curriculum a fost elaborat lundu-se n considerare specificul celorlalte discipline
teologice care fac parte din curriculum-ul diferen iat pentru clasele a IX-a a X-a.
n organizarea i desfurarea demersului didactic sugerm utilizarea de strategii diverse,
care s combine metodele clasice de predare prelegerea, expunerea sistematic,

argumentarea, explicaia, demonstraia etc. cu cele de tip euristic, utile n analizarea i


interpretarea textelor muzicale, de natur biblic sau patristic.
Se recomand profesorilor ca, n activitatea didactic, s valorifice modalit ile variate de cntare
bisericeasc, n funcie de specificul diferitelor zone locuite de romni, reunite n culegeri de
cntri bisericeti regionale.
SUGESTII BIBLIOGRAFICE PENTRU LECTURA SUPLIMENTAR
1.
Brie I., Carte de cntri bisericeti
2.
Chircev. E., Muzica bisericeasc ntre neume i portativ
3.
Ciobanu Gh., Studii de muzicologie i etnomuzicologie
4.
Cunanu, D., Cntrile bisericesci dup melodiile celor opt glasuri
5.
Giuleanu V. Melodica bizantin
6.
Lugojan T., Cntri bisericeti
7.
Lungu, N., Costea, Gr., Croitoru, I., Gramatica muzicii psaltice
8.
Lungu, N., Costea, Gr., Croitoru, I., Utrenierul uniformizat
9.
Lungu, N., Costea, Gr., Croitoru, I., Vecernierul uniformizat
10. Popescu-Pasrea I., Principii de muzic bisericeasc oriental
11. Paniru G., Notaia i ehurile muzicii bizantine