Sunteți pe pagina 1din 7

AUDIT

1. Definii auditul statutar i identificai elementele fundamentale ale acestuia.


Prin audit statutar se nelege examinarea efectuat de un profesionist contabil competent i independent asupra
situaiilor financiare ale unei entiti n vederea exprimrii unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare i
complete a poziiei i situaiei financiare precum i a rezultatelor (performanelor) obinute de acesta.
Elementele de baz ale conceptului de audit statutar sunt:
a) p.c. competent i independent care poate fi pf sau pj;
b) obiectul examinrii l constituie situaiile financiare ale entitii, n totalitatea lor: bilan, cont de profit i
pierdere i celelalte componente ale situaiilor financiare,, n funcie de referenialul contabil aplicabil; c) scopul
examinrii: exprimarea unei opinii motivate responsabile si independente ;
d) criteriul de calitate n funcie de care se face examinarea i se exprim opinia l constituie standardele
(normele) nationale si internationale de audit i conta
2. .Explicati independena n audit.
Independenta in audit include doua component: independent in gandire si independnta in aparenta.
Independenta in gandire este atitudinea ce permite emiterea unei opinii neafectate de influete care compromit
rationamentul professional, permitand unei personae sa actioneze cu integritate sa isi exercite obiectivitatea si
scepticismul professional.
Independenta in aparenta consta in evitarea faptelor si imprejurarilor care sunt atat de semnificative incat o terta
parte rezonabila si informata ce dispune de toate informatiile relevante, inclusive prin orice masura de protective
aplicata, ar ajunge in mod rezonabil la concluzia ca au fost compromise integritatea , obiectivitatea sau
scepticismul profes1rofessionalirmei sau ale unui membru al echipei de audit
3. Definiti pragul de semnificatie si explicate modul de determinare a acestuia
Pragul de semnificaie reprezinta nivelul sau mrimea unei sume peste care auditorul consider c o eroare, o
inexactitate sau o omisiune poate afecta regularitatea i sinceritatea situaiilor financiare, ct i imaginea fidel a
rezultatului, a situaiei financiare i a patrimoniului intreprinderii.
Pragul de semnificatie se determina :La nceputul misiunii, in cursul misiunii, la sfritul misiunii.
La nceputul misiunii, stabilirea unui prag global de semnificaie este necesar pentru a determina
domeniile i sistemele semnificative.
n cursul misiunii, pragurile de semnificaie determinate pentru controlul fiecrei seciuni din situaiile
financiare permite orientarea programelor de munc spre riscurile existente, prin stabilirea mai corect a
eantioanelor de control; aceasta evit angajarea n lucrri care nu vor servi la fundamentarea opiniei asupra
situaiilor financiare. Aceste praguri sunt, n general, inferioare pragului global pentru a ine cont de cumulul
posibil al erorilor constatate.
La sfritul misiunii, pragul global permite auditorului s aprecieze dac erorile constatate trebuie s fie
corijate sau s fac obiectul unei meniuni n raport, dac ntreprinderea refuz s le corijeze.

4.Definiti probele de audit si prezentati criteriile de calitate ale acestora


Probele de audit sunt informatiile utilizate de auditor pentru emiterea de concluzii pe care se bazeza opinia
auditorului. In ceea ce priveste criteriile de calitate probele de audit trebuie sa fie suficiente si adecvate.
Caracterul sufficient al probelor de audit reflecta masura cantitatii probelor de audit.
Cantitatea probelor de audit necesare este afectata de evaluarea de catre auditor a riscurilor de denaturare
semnificativa si deasemena de calitatea acestor probe de audit. Totusi obtinerea a mai multe probe de audit nu
poate compensa calitatea slaba a acestora.
Gradul de adecvarea probelor de audit reflecta masura calitatii acestorarespectiv relevanta si credibilitatea lor.
Pentru cresterea credibilitatii probelor de audit se au in vedere urmatorele.
-

Credibilitatea probelor de audit este mai mare atunci cand acestea sunt obtinute din surse independente
externe entitatii

Credibilitata probelor de audit care sunt generate intern este mai mare atunci cand controalele aferente
impuse de entitate sunt eficiente

Probele de audit obtinute direct de auditor sunt mai credibile decat cele obtinute indirect sau prin
deductive

Probele de audit care se bazeaza pe documente in format tiparit, electronic sau pe alt tip de support sunt
mai credibile decat probelel obtinute verbal

Probele de audit furnizate de documente originale sunt mai credibile decat cele furnizate prin intermediul
fotocopiilor sau filmate, a cor credibilitate poate depinde de controalele asupra intocmirii si pastrarii lor

5.Ce este riscul de audit


Riscul de audit reprezint riscul ca auditorul s exprime o opinie de audit neadecvata atunci cand situatiile
financiare sunt denaturate in mod semnificativ. Riscul de audit este o functie a riscurilor de denaturare
semnificativa si a riscului de detectare planificat.
6.Prezentati riscul de denaturare semnificativa
Riscul de denaturare semnificativa este riscul ca situatiile financiare sa fie denaturate semnificativ inainte de
auditare. Componentele riscului de denaturare semnificativa sunt riscul inerent si rscul de control.
Riscul inerent reprezinta susceptibilitatea unei afirmatii cu privire la o clasa de tranzactii/un sold al contului/o
prezentare de informatii de a fi denaturata semnificativ, individual/cumulate, inainte de a lua in considerare orice
controale legate de aceasta.\Riscul legat de control ca o eroare semnificativain cont/operatiuni
individual/cumulate sa nu fie nici prevenita, nici descoperita si nici corectata prin sistemul contabil si cel de
control intern utilizat.
7.Prezentati inspectia, observarea si recalcularea, ca procedur de audit
Inspectia consta in examinarea inregistrarilor contabile sau a documentelor interne sau externe in forma tioarita,
electronica sau in alta forma, sau o examinare fizica a unu active.

Observarea consta in urmarirea unui process sau a unei procedure care este efectuata de alte parti. Desi ofera
probe privind efectuarea unui process sau a unei proceduri, observarea este limitata la momentul in care are loc si
de faptul ca actul de a fi observat poate afecta modul in care se desfasoara procesul respective sau procedura
respective.
Recalcularea consta in verificarea corectitudinii matematice a informatiilor din documentele sau din inregistrarile
contabile.
8. Ce reperzinta scepticismul profesional?
Scepticismul professional reprezinta o atitudine care include o gandire rezervata din partea auditorului fiind atent
la conditii care ar putea indica o posibila denaturare ca urmare a fraudei sau erorii si o evaluare critica a probelor
de audit. Auditorul trebuie sa planifice sis a efectueze un audit cu skepticism professional, recunoscand ca ar
putea sa existe circumstante care au drept consecinta denaturarea in mod semnificativ a situatiilor financiare.
9. Definiti documentatia de audit si prezentati rolurile acesteia.
Documentatia de audit reprezinta inregistrarea procedurilor de audit effectuate, a probelor de audit relevante
precum si a concluziilor auditorului.
Rolurile documentatiei de audit sunt urmatoarele:
-

Este dovada modului in care s-a fundamentat concluzia auditorului cu privire la atingerea obiectvelor
generale ale acestuia, dar s a faptului ca auditul a fost planificat si efectuat in conformitate cu ISA si
reglementarile legale aplicabile

Sprijina echipa de audit in planificarea si efectuarea auditului

Sprijina membrii echipei de audit responsabili cu supervizarea in indrumarea si supervizarea activitatii de


audit si in indeplinirea responsabilitatilor de revixuire

Responsablizeaza echipa misiunii de audit pentru activitatea sa

Mentine o evidenta a problemelor cu semnificatie continua pentru misiunile viitoare de audit

Permite efectuarea inspectiilor si revizuirilor controlului calitatii, in conformitate cu standardeleprivind


controlul calitatii sau cu cerintele natonale cu prevederi similare

Permite efectuarea inspectiilor externe in conformitate cu cerintele legale sau de alta natura aplicabile

10.Care sunt componentele scrisorii de misiune?


Componentele scrisorii de misiune sunt urmatoarele:
-

Obectivul si domeniul de aplicare ale auditului situatiilor financiare

Responsabilitatile auditorului

Responsabilitatile conducerii

Identificarea cadruui general de raportare financiar aplicabil pentru intocmirea situatiilor financiare

Referiri cu privire la forma si continutul asteptate ale oricarui raport care urmeaza a fi emis de catre
auditor si o declarative conform careia ar putea exista situatii in care un raport ar putea sa difere de forma
si continutul asteptate

11. Prezentati tipologia opiniei de audit


Tipologia opiniei de audit este urmatoarea:
-

Opinie nemodificata este opinia exprimata de auditor atunci cand acesta ajunge la concluzia ca situatiile
financiare sunt intocmite sub toate aspectele semniictive, in conformitate cu cadrul de raportare financiara
aplicabil

Opinie modificata este opinia exprimata de auditor aunci cand:


acesta concluzioneaza pe baza probelor de audit obtinute ca situatiile financiare contin denaturari
semnificative
nu poate obtine probe de audit suficinte si adecvate pentua concluziona ca situatiile financiare luate in
ansamblu nu contin denaturarisemnificative
Opinia modificata poate fi opinie cu reserve, opinie contrara , imposibilitatea exprimarii opiniei

Opinie cu rezerve este opinia exprimata de auditor atunci cand:


in urma obtinerii de probe de audit suficiente si adecvate, auditorul concluzioneaza ca denaturarile
individuale /cumulate sunt semnificative, dar nu omniprezente pentru situatiile financiare
auditorul nu poate obtin probe de audit suficiente si adecvate pe care sa isi fundamenteze opinia, insa
conditioneaza ca efectele posibile asupra situatiilor financiare ale denaturarilor nedetectate in cazul in
care exista ar putea fi semnificative dar nu omniprezente

Opinie contrara este opinia exprimata de auditor atunci cand dupa ce a obtinut probesuficiente si
adevate, concluzioneaza ca denaturarile, individuale sau cumulate sunt atat semnificative cat si
omniprezente pentru situatiile financiare

Imposibilitatea exprimarii opiniei este specifica situatiei in care auditorul nu poate obtine probe de
audit suficiente si adecvate pe care sa isi fundamenteze opinia si concluzioneaza ca efectele posbile ale
denaturarilor nedetectate asupra stuatiilor financiare ar putea fi semnificative cat si omniprezente

12. Care sunt cerintele etice cu privire la auditul statutar?


Cerintele etice cu privire la auditul statutar sunt urmatoarele: scepticismul professional, rationamentul
professional, probe de audit suficiente si adecvate si riscul de audit.
13.Care sunt rolurile planificarii unui audit?|
Planificarea unui audit are urmatoarele roluri:
-

Il ajuta pe auditor sa acorde atentia cuventa domeniilor importante ale auditului

Il ajuta pe auditor sa identifice sis a resolve problemele posble la momentul oportun

Il ajuta pe auditor sa organizeze sis a gestioneze correct misiunea de audit astfel incat aceasta sa se
desfasoare in mod efficient si eficace

Furnizeaza asistenta in selectarea membrilor echipei misiunii care dispun de niveluri adecvate de
capacitati si competente pentru a raspunde riscurilor anticipate si in dezlegarea de sarcini adecvate
acestora

Facilteaza coordonarea si supervizarea membrilor echipei misiunii si revizuirea activitatii acestora

Furnizeaza asistenta in indrumarea acivitatii desfasurate de auditoria competentelor si expertilor

14. Care este structura raportului de audit?


Structura raportului de audit este urmatoarea: titlul, destnatarul, paragraful introductive, responsabilitatea
conducerii privind situatiile fnanciare, responsabilitatea auditorului, opinia auditorului, alte responsabilitati de
raportae, semnatura auditorului, data raportului auditorului, adresa auditorului
15. Prezentati integritatea si obiectivitatea , principia fundamentale ale eticii profesionale
Integritatea presupune ca auditorul trebuie sa fie sincer si onest in desfasurarea serviciilor profesionale .
Obiectivitatea presupune ca un auditor trebuie sa fie impartial, sa nu se afle in conflicte de interese sau sub
influenta nedorita excercitata de alte parti, care sa prevaleze asupra rationamentului professional sau de afaceri
16. Explicati cerintele etice cu privire la un audit al situatiilor financiare
Cerintele etice cu privore la un audit al situatiilor financiare sunt: scepticismul professional, rationamentul
professional, probe de audit suficiente si adecvate si risvul de audit
Scepticismul professional reprezinta o atitudine care include o gandire din partea auditorului, fiind atent la
conditii care ar putea indica o posibila denaturare ca urmare a fraudei sau erorii, si o evaluare critica a probelor de
audit. Auditorul trebuie sa planifice sis a efectueze un audit cu skepticism professional, recunoscand ca ar putea sa
existe circumstante care au drept consecinta denaturarea in mod semnificativ a situatiilor financiare.
Rationamentul profesiona; reprezinta aplicarea pregatirii relevante, a cunostntelor si a experientei in contextual
respective de audit, contabilitate si standard etice pntru a adopta decizii in cunostinta de cauza privind in
circumstantele misiunii de audit
Probe de audit suficiente si adecvate si riscul de audit: pentru a obtine o asigurare rezonabila, auditorul trebuie sa
obtina probe de audit suficiente si adecvate pentru a reduce riscul de audit la nivel acceptabil de scazut, ceea ce ii
perminte auditorului sa formulize concluii rezonabile pe care sa isi bazeze opinia .
17.Care sunt obiectivele generale ale auditorului in cadrul unui audit al situatiilor financiare?
Obiectivele generale ale auditorului in cadrul unui audit al situatiilor financiare sunt:
-

Sa obtina asigurari rezonabile cu privire la masura in care situatiile financiare ca intreg nu contin
denaturari semnificative, drept urmare a fraudei sau erorii, permitand astfel auditorului sa exprime o
opinie cu privire la masura in care situatiile financiare sunt intocmite, sub toate aspectele semnificative, in
conformitate cu cadrul general de raportare financiara aplicabi

Sa raporteze cu privire la situatiile fnanciare sis a comunice asa cum cer standardele international de
audit, in conformitate cu identificarile auditorului

18. Ce este misiunea de asigurare?


Misiunea de asigurare este o misiune in care un practician exprima o concluzie cu scopul de a intari gradul de
incredere al utilizatorilor carora le este destinat, altii decat parea responsabila, cu privire la rezultatul evaluarii sau
masurarii unui subiect specific in raport cu anumite criterii.
19.Ce este misiunea de revizuire?
Misiunea de revizuire este o misiune al carei obiectiv este Acela de a permite unui auditor sa stabileasca daca, pe
baza procedurilor care nu ofera toate probele necesare unui audit, orice atrage atentia auditorului il poate
determina pe acesta sa considere ca situatiile financiare nu sunt intocmite, sub toate aspectele semnificative, in
conformitate cu un cadru general de raportare financiara aplicabil.
20.Definiti procedurile analitice.
Procedurile analitice sunt evaluari ale informatiilor financiare prin analizarea relatiilor plauzibile dintre datele
financiare si cele nefinanciare. Procedurile analitice includ si acele investigatii considerate necesare cu privire la
fluctuatiile sau relatiile care sunt discordante in comparative cu alte informatii relevnte sau care difera cu o suma
semnificativa fata de valorile preconizate
21.Definiti auditul intern
Este o activitate independent si obiectiva care da unei entitati o asigurare in ceea ce priveste gradul de control
asupra operatiunilor , o indruma pentru a-I imbunatati operatiunile si contribuie la adaugarea unui plus de valoare.
Rolul ce revine auditului intern este sa ajute entitatea sa isi atinga obiectivele evaluand print-o abordare
sistematica si metodica procesele de management al riscurilor de control si de guvernare a organzatiei si facand
propuneri pentru a le consolida eficacitatea.In viziunea standardelor international de audit , auditul intern este o
activitate de evaluare instituita de entitate/furnizata acesteia sub forma unui serviciu. Acesta include examinarea,
evaluarea si monitorizarea adecvarii si eficacitatii controlului intern.
22.Explicati ce reprezinta confidentialitatea si secretul professional in auditul statutar
Toate informatiile si documentele la care are acces auditorul statutar sau firma de audit atunci cand efectueaza un
audit statutar trebuie sa fie protejate potrivit regulilor adecvate privind confidentialitatea si secretul professional.
In cazul in care un auditor statutar sau o firma de audit este inlocita de un alt auditor statutar sau de o alta firma de
audit , fostul auditor statutar sau fosta firma de audit va asigura accesul la toate informatiile relevante cu privire la
entitatea auditata noului auditor statutar sau noii fime de audit.\De asemenea auditorul statutar si firma de audit
precum si angajatii firmelor de audit trebuie sa trateze ca fiind confidentiale orice informatii despre care iau la
cunostinata in cursul activitatii lor, in afara cazului in care legile sau reglementarile prevad altfel si in afara
cazului in care persoana la care se refera informatiile si-a dat consimtamantul asupra renuntarii la obligatia privind
confidentialitatea.
Auditorii statutari nu pot folosi informatiile confidentiale dobandite ca rezultat al relatiilor profesonale sau de
afaceri ininteres propriu sau al unor terte parti. Exceptie fac informatiile care se circumscriu obiectului altor relatii

contractuale cu entitatea auditata sau informatiile pentru care persoana la care se refera acestea si-a dat
consimtamantul asupra renuntarii la obligatia privind confidentialitatea sau prevederile regelementarilor legale
23. Care sumt obiectivele auditului intern?
- verificarea conformitii activitilor din entitatea auditat cu politicile, programele i managementul acestuia,
n conformitate cu prevederile legale;
- evaluarea gradului de adecvare i aplicare a controalelor financiare i nefinanciare dispuse i efectuate de ctre
conducerea unitii n scopul creterii eficienei activitii entitii;
- evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaiilor financiare i nefinanciare destinate conducerii pentru
cunoaterea realitii din entitate:
-

protejarea elementelor patrimoniale bilaniere i extrabilaniere i identificarea metodelor de prevenire a

fraudelor i pierderilor de orice fel


24. Ce este conflictul de interese?
Conflictul de interse reflecta toate situatiile care conduc la stirbirea cerintei fundamentale de independent in
exercitarea independent a profesiei de auditor financiar