Sunteți pe pagina 1din 3

INCOTERMS (INternational COmmercial TERMS)

Conditiile de livrare codificate INCOTERMS - reprezinta un indrumar deosebit de util


pentru toti agentii economici angajati in tranzactiile comerciale international.Ele permit
definirea exacta a intinderii obligatiilor partilor in legatura cu una din componentele esentiale
ale derularii contractului: LIVRAREA
Incoterms 2000 reprezinta termenii comerciali international acceptati ce definesc si statueaza
cadrul in care cumparatorul si vanzatorul isi desfasoara rolul in privinta transportului de
marfa, proprietatea asupra marfii, asigurarea marfii.
Incoterms2000 foloseste urmatorii termeni:
Grupa E
EXW [Ex Works] --> Proprietatea si riscul trec la cumparator, inclusiv plata costurilor de
transport si asigurari, chiar de la usa vanzatorului. Utilizat pentru orice mod de transport
Grupa F
FCA [Free Carrier] --> Proprietatea si riscul sunt ale cumparatorului, el trebuind sa plateasca
costurile de transport si asigurari, in momentul din care vanzatorul livreaza bunurile catre
transportator. Vanzatorul este obligat sa incarce bunurile in vehiculele de transport, fiind
obligatia cumparatorului aceea de a receptiona bunurile sosite.
FAS [Free Alongside Ship] --> Proprietatea si riscul trec catre cumparator, impreuna cu
costurile de transport si asigurari, o data bunurile descarcate din vehiculele de transport de
catre vanzator. Folosit pentru transportul maritim si pentru cel pe apa continental. Taxele de
export ii revin vanzatorului.
FOB [Free On Board] --> Vanzatorul si-a indeplinit obligatia de livrare a marfii in momentul
in care aceasta a trecut balustrada navei (copastia) in portul de incarcare convenit. Aceasta
inseamna ca toate costurile si riscurile de pierdere sau de avariere a marfii incepand din acest
moment se suporta de catre cumparator. Vanzatorul indeplineste formalitatile vamale de
export.
Grupa C
CFR [Cost and Freight] --> Vanzatorul angajeaza nava, o incarca si o duce in portul de
destinatie convenit.
CIF [Cost, Insurance and Freight] --> Vanzatorul increditeaza marfa navei navlosita de el,
achitand navlul pana la portul de destinatie convenit, inclusiv costul asigurarii riscului de
pierdere si avariere a marfii pe timpul transportului maritim.

CPT [Carriage Paid To] --> Proprietatea, riscul si costurile de asigurari trec catre cumparator
in momentul livrarii catre transportator de catre vanzator. Vanzatorul plateste transportul pana
la destinatie. Utilizat pentru orice mod de transport.
CIP [Carriage and Insurance Paid To] --> Transport si asigurare platite pana la: pe langa
CPT vanzatorul asigura marfa, in numele si pe contul cumparatorului, contra riscurilor
minime de avariere si pierdere.

Grupa D
DAF [Delivered at Frontier] --> Vanzatorul pune marfa la dispozitia cumparatorului la
frontiera convenita si indeplineste formalitatile de vamuire la import. Utilizat pentru orice
mod de transport
DES [Delivered Ex Ship] --> Vanzatorul suporta cheltuielile si riscurile aducerii marfii in
portul de destinatie, punand-o la dispozitia cumparatorului la bordul navei, nevamuita pentru
import. Utilizat numai pentru transport maritim si naval continental
DEQ [Delivered Ex Quay (Duty Paid)] --> Livrat franco chei: pe langa DES, vanzatorul
plateste vama in tara cumparatorului
DDU [Delivered Duty Unpaid] --> Vanzatorul si-a indeplinit obligatia de livrare in
momentul in care marfa a fost pusa la dispozitia cumparatorului, nedescarcata de pe mijlocul
de transport si nevamuita la import, la locul de destinatie convenit. Vanzatorul suporta
costurile si riscurile legate de aducerea marfii in locul convenit (mai putin taxele vamale,
taxele si alte speze oficiale necesare realizarii importului), precum si cheltuielile si riscurile in
legatura cu indeplinirea formalitatilor vamale de export.
DDP [Delivered Duty Paid] --> La fel ca la DDU, cu diferenta ca vanzatorul suporta si
taxele vamale aferente marfii.
INCOTERMS 2000 a adus si unele noutati:
FAS - beneficiaza de aceeasi precizare; Termenul FAS impune vanzatorului obligatia de
suporta cheltuielile de export. Este vorba de o solutie total diferita fata de versiunile anterioare
cand acestea reveneau cumparatorului. Termenul FAS este utilizat exclusiv pentru transportul
pe mare sau pe cai navigabile interioare.
FCA - modificarile privind obligatiile de incarcare si de descarcare: apare ca o obligatie de
specificare a unui loc. Anterior, specificarea unui loc nu era o obligatie ci doar o obisnuinta.
EXW - pentru acest termen se face recomandarea: Termenul nu trebuie utilizat atunci cand
cumparatorul nu poate efectua direct sau indirect formalitatile la export. In asemenea cazuri

trebuie utilizat termenul FCA sub rezerva ca vanzatorul accepta sa incarce marfa pe
cheltuielile si riscul sau.
FOB - cunoaste si el o mentiune: Daca partile nu inteleg ca marfa este livrata la momentul in
care trece peste balustrada vasului, termenul FCA trebuie utilizat