Sunteți pe pagina 1din 1
C ă tre, Nr.crt…………… / ………………….……… I.C.1 Primit abonament nr. ………… Semnatura

Către,

Nr.crt……………/………………….………

I.C.1

Primit abonament nr. ………… Semnatura primire abonament

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Sibiu

 

Nume

………………

prenume

………………………

posesor

al

B.I./C.I.

seria

….….

nr……

………….

domiciliat

în

Sibiu,

str.

eliberaţi un CARD-LEGITIMAŢIE DE PARCARE PENTRU PERSOANE CU

rog să-mi

nr.

bl.

….ap

vă

……………….…………………

HANDICAP valabil de la …

- …

-20

până la

-

- 20

.

Anexez :

copie act de identitate

copie certificat de încadrare în grupa de handicap

dovada reprezentării legale a persoanei cu handicap (dacă este cazul)

fotografie tip buletin (a persoanei cu handicap )

Data, Ora

Semnatura