Sunteți pe pagina 1din 5

Legea nr.

195/2007
M. Of. nr. 453 din 4 iulie 2007

PARLAMENTUL ROMNIEI
CAMERA DEPUTAILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului nr. 20/1994
privind msuri pentru reducerea riscului seismic al construciilor existente

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.


Art. I. Ordonana Guvernului nr. 20/1994 privind msuri pentru reducerea riscului
seismic al construciilor existente, republicat in Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, cu modificrile i completrile ulterioare, se
modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 2, dup alineatul (2) se introduc dou noi alineate,
alineatele (3) i (4), cu urmtorul cuprins:
(3) n vederea stabilirii de ctre primrie a obligaiei de plat, in raport cu cotelepri indivize din proprietatea comun aferente fiecrei proprieti individuale,
proprietarii i asociaiile de proprietari sunt obligai s procedeze la ntocmirea
documentaiilor cadastrale i s le pun la dispoziia autoritilor administraiei
publice locale, la solicitarea acestora.
(4) n vederea avertizrii populaiei din zonele expuse riscului la cutremure
proprietarii i, dup caz, administratorii spaiilor publice cu alt destinaie situate la
parterul i, dup caz, la subsolul i/sau la alte niveluri ale cldirilor expertizate
tehnic i ncadrate in clasa I de risc seismic au obligaia de realizare i amplasare a
unor panouri de ntiinare in dreptul intrrilor in spaiile respective in termen de 60
de zile de la data primirii raportului de expertiz tehnic.
2. La articolul 4, dup litera c) a alineatului (3) se introduce o nou liter,
litera d), cu urmtorul cuprins:
d) realizarea i amplasarea panourilor de ntiinare in dreptul intrrilor principale
in cldirile de locuit expertizate tehnic i ncadrate in clasa I de risc seismic in
termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiz tehnic in vederea
avertizrii populaiei din zonele expuse riscului la cutremure.
3. La articolul 4, dup litera c) a alineatului (31) se introduce o nou liter,
litera d), cu urmtorul cuprins:

d) aprobarea prin dispoziie de primar a deciziei de intervenie privind expertizarea


tehnic/proiectarea i execuia lucrrilor de consolidare la construciile expertizate
tehnic i ncadrate prin raport de expertiz tehnic in clasa I de risc seismic, in cazul
in care proprietarii/asociaiile de proprietari
notificai/notificate/renotificai/renotificate potrivit alin. (3) lit. c) i alin. (31) lit. b) i
c) nu au procedat la aprobarea deciziei prin hotrrea asociaiei, fiindu-i aplicabile
prevederile prezentei ordonane.
4. Alineatul (5) al articolului 4 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(5) La expirarea termenelor stabilite de prezenta ordonan pentru proiectarea i
execuia lucrrilor de consolidare, dac nu s-a procedat la realizarea proiectrii,
respectiv la nceperea execuiei lucrrilor de consolidare, precum i la ntocmirea
documentaiilor cadastrale, aceste situaii vor fi constatate prin proces-verbal,
ntocmit de reprezentantul primarilor municipiilor i oraelor i, respectiv, al
primarului general al municipiului Bucureti.
5. Dup alineatul (5) al articolului 4 se introduc trei noi alineate, alineatele
(6), (7) i (8), cu urmtorul cuprins:
(6) Autoritile prevzute la alin. (5) vor constata prin proces-verbal orice
mpiedicare in desfurarea ori continuarea lucrrilor de expertizare, de proiectare
sau de execuie.
(7) n temeiul proceselor-verbale prevzute la alin. (5) i (6), autoritile
administraiei publice locale vor proceda de ndat la sancionarea persoanelor
vinovate de nclcarea obligaiilor stabilite de prezenta ordonan cu amend,
luarea oricrei alte msuri prevzute de aceasta, inclusiv sesizarea instanelor de
judecat, in vederea restrngerii folosinei spaiului locativ ori pentru evacuarea
celor in cauz din imobilul supus lucrrilor de consolidare.
(8) n cazul cldirilor de locuit incluse in programele anuale de aciuni privind
proiectarea i execuia lucrrilor de consolidare, in procesul-verbal prevzut la
alin. (5) se vor nscrie i cotele-pri indivize din proprietatea comun care revin
fiecrei proprieti individuale, msurile de realizare efectiv a lucrrilor, precum i
orice alte aciuni necesare ndeplinirii acestora. n temeiul acestui proces-verbal,
primarii municipiilor i oraelor, respectiv primarul general al municipiului Bucureti,
in condiiile prezentei ordonane, vor putea proceda la efectuarea expertizrii,
precum i la contractarea proiectrii i execuiei lucrrilor de consolidare.
6. Dup articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu urmtorul
cuprins:
Art. 41. (1) n vederea prevenirii unui potenial dezastru provocat de cutremure,
proprietarii i deintorii cu orice titlu ai construciilor supuse reglementrilor
prezentei ordonane au obligaia de a permite intrarea in imobilele pe care le dein,
pentru desfurarea activitilor de expertizare, proiectare sau de execuie a
lucrrilor de consolidare a cldirilor sau a altor asemenea lucrri. n acest scop,
persoanele respective vor fi ntiinate cu cel puin 30 de zile calendaristice nainte
de nceperea lucrrilor.

(2) n caz de refuz, intrarea in orice ncpere a construciilor supuse lucrrilor


necesare de expertizare, proiectare, execuie sau altor asemenea lucrri se va face
cu autorizarea instanei judectoreti, prin ordonan preedinial, potrivit
dispoziiilor din Codul de procedur civil, dat cu citarea prilor. Potrivit acelorai
dispoziii, dac este necesar, instana judectoreasc va putea dispune
restrngerea folosinei ncperilor din construciile supuse lucrrilor respective sau
evacuarea, pe timpul desfurrii lucrrilor de consolidare a construciilor in cauz,
a persoanelor care nu au eliberat in termen spaiul deinut in construciile supuse
consolidrii. n cazul in care instana dispune evacuarea, prevederile art. 4
alin. (3) teza a doua sunt aplicabile.
(3) n cazurile prevzute la alin. (2), la cererea primarilor municipiilor i oraelor i,
respectiv, a primarului general al municipiului Bucureti sau a executorului
judectoresc, dup caz, organele de poliie, jandarmeria ori ali ageni ai forei
publice sunt obligai s acorde sprijinul necesar pentru realizarea efectiv i fr
ntrziere a lucrrilor de expertizare, de proiectare i/sau de execuie, precum i
pentru punerea in executare a ordonanei preediniale.
7. La articolul 8, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul
(11), cu urmtorul cuprins:
(11) Pentru cazurile de insolvabilitate privind rambursarea costurilor lucrrilor de
consolidare, consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureti, la
cererea proprietarului, l poate despgubi cu valoarea locuinei, asigurndu-i
totodat calitatea de chiria in spaiul deinut.
8.La articolul 10, dup litera h) a alineatului (1) se introduce o nou liter,
litera h1), cu urmtorul cuprins:
h1) ntocmirea unui proces-verbal de constatare a refuzului privind ncheierea
contractului prevzut la lit. h). Prin acelai proces-verbal se vor stabili i cuantumul
sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuia lucrrilor,
precum i modalitile de restituire a acestor sume;.
9. La articolul 10, litera i) a alineatului (1) se abrog.
10. Alineatul (2) al articolului 10 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(2) Contractul i procesul-verbal prevzute la alin. (1) lit. h) i h1) au valoare de
nscris autentic i constituie titluri executorii. Ipoteca legal prevzut la
alin. (1) lit. c), contractul, precum i procesul-verbal prevzute la alin. (1) lit. h) i
h1), nsoite de documentaia cadastral, vor fi nscrise in cartea funciar, cu
notarea interdiciei de nstrinare a construciei nainte de rambursarea integral a
ratelor neachitate in condiiile prevzute la art. 11.
11. La articolul 10, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul
(21), cu urmtorul cuprins:
(21) Creanele fiscale generate de titlurile executorii prevzute la alin. (2) se
execut silit de ctre organele competente, in condiiile stabilite de Ordonana

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu


modificrile i completrile ulterioare.
12. Articolul 13 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 13. Actele juridice de nstrinare ncheiate cu nclcarea prevederilor art. 11
sunt lovite de nulitate absolut. Nicio persoan care ncheie astfel de acte nu poate
invoca buna-credin in asemenea cazuri.
13. Articolul 15 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 15. Proprietarii, persoane fizice, beneficiaz, prin exceptarea de la
prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizaiei de construire
pentru execuia lucrrilor de consolidare a construciilor cu destinaia de locuin
din proprietate, precum i de taxa privind timbrul arhitecturii.
14. Dup articolul 15 se introduc dou noi articole, articolele 15 1 i 152, cu
urmtorul cuprins:
Art. 151. Oficiile de cadastru i publicitate imobiliar, alte instituii implicate,
precum i orice alte persoane, in condiiile legii, au obligaia s dea autoritilor
administraiei publice locale concursul, precum i informaiile necesare ndeplinirii
activitilor prevzute de prezenta ordonan.
Art. 152. Autoritile administraiei publice locale sunt scutite de orice taxe de
timbru, tarife, comisioane sau cauiuni pentru cererile i aciunile adresate justiiei
in temeiul prevederilor prezentei ordonane, pentru executarea lucrrilor privind
reducerea riscului seismic al construciilor existente, precum i de tarifele pentru
intabularea dreptului de ipotec sau privilegiu in favoarea autoritilor administraiei
publice locale, inclusiv radierea drepturilor reale de garanie.
15. La articolul 21, dup litera c) a alineatului (1) se introduc patru noi
litere, literele d)g), cu urmtorul cuprins:
d) nerespectarea obligaiei de a depune documentaia pe baza creia primria
poate s stabileasc obligaia de plat, in raport cu cotele-pri indivize din
proprietatea comun aferent fiecrei proprieti individuale, in termen de 60 de
zile de la solicitarea acesteia de ctre autoritile administraiei publice locale;
e) nerespectarea obligaiei de realizare i amplasare a panourilor de ntiinare in
termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiz tehnic;
f) nerespectarea prevederilor privind inventarierea cldirilor prevzute la art. 2
alin. (11) i notificarea in scris a proprietarilor/asociaiilor de proprietari a obligaiilor
ce le revin privind expertizarea/proiectarea lucrrilor de consolidare;
g) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) i b) privind contractarea
proiectrii/execuiei lucrrilor de consolidare in termen de 2 ani de la notificarea
ncadrrii in clasa + de risc seismic a cldirii, respectiv de la data finalizrii
proiectului de consolidare.

16. La articolul 21, dup litera c) a alineatului (2) se introduc patru noi
litere, literele d)g), cu urmtorul cuprins:
d) nerespectarea prevederilor lit. d), cu amend de la 500 lei la 1.000 lei;
e) nerespectarea prevederilor lit. e), cu amend de la 5.000 lei la 7.000 lei;
f) nerespectarea prevederilor lit. f), cu amend de la 7.000 lei la 10.000 lei;
g) nerespectarea prevederilor lit. g), cu amend de la 10.000 lei la 15.000 lei.
17. La articolul 21, alineatele (3) i (4) vor avea urmtorul cuprins:
(3) Contraveniile se aplic proprietarilor, administratorilor sau autoritilor
administraiei publice locale, dup caz.
(4) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac de ctre organele cu
atribuii de control ale primriilor municipiilor, oraelor i comunelor, respectiv ale
Primriei Municipiului Bucureti, in cazul proprietarilor sau administratorilor, i de
ctre prefect, in cazul autoritilor administraiei publice locale.
Art. II. Ordonana Guvernului nr. 20/1994 privind msuri pentru reducerea riscului
seismic al construciilor existente, republicat in Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, cu modificrile i completrile ulterioare,
precum i cu modificrile i completrile aduse prin prezenta lege, se va republica
in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nou numerotare.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor


art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.

PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR

PREEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE VCROIU

Bucureti, 28 iunie 2007.


Nr. 195.