Sunteți pe pagina 1din 1

NOU !!!!

Master in Psihologie educationala si consiliere scolara

Conditii de eligibilitate: absolventi cu diploma de licenta in psihologie si alte domenii sociomane


Criteriile de admitere: 20% media de licenta + 80% sustinere orala a unui proiect de cercetare pe domeniile psihologie
educationala, consiliere scolara si vocationala
8 locuri buget, 30 locuri cu taxa
4 semestre (2 ani)
Psihologii care vor absolvi acest Program de Master vor indeplini criteriile Colegiului Psihologilor din Romania (CPR) pentru:

Psiholog practicant in psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala

* * In baza unui acord interinstitutional, toti studentii masteranzi ai acestui program indiferent de speciializarea absolvita anterior,
au posibilitatea de a urrma doua semestere in Statele Unite la Bloomfield College cu recunoasterea diplomei la absolvire de catre
ambele institutii ( Babes Bolyai si Bloomfield College)

Coordonatorul Programului de Master: Conf. univ. dr. Adrian OPRE

Pentru detalii vezi:


descrierea specializarii educationala.pdf (157.07 Kb)
descrierea specializarii educationala.doc (40.50 Kb)
si
fisa sintetica educationala.pdf (92.35 Kb)
fisa sintetica educationala.doc (26.50 Kb)