Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL DE ARTE "DINU LIPATTI"PITETI

STR. PTRACU VOD, NR. 2 BIS


TEL. FAX : 0348430908
EMAIL : lic_art_pitesti@yahoo.com
CF 11342521

Nr. ............../....................................
STRUCTURA
RAPORTULUI JUSTIFICATIV DE AUTOEVALUARE N VEDEREA ACORDRII
CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN NVMNTUL PREUNIVERSITAR
Numrul fiei postului 3435/11.09.2015
Numele i prenumele cadrului didactic: Nastasoiu Eliza
Specialitatea : Flaut
Perioada evalurii: anul scolar 2015-2016
1. Proiectarea activitii (11 puncte din 15p)
1.1. Respectarea programei colare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum i
adaptarea acesteia la particularitile grupei/clasei. (7din 7p)
Existena programelor colare n vigoare la portofoliul cadrului didactic.
ntocmirea planificrilor calendaristice i a planurilor unitilor de nvare, conform legislaiei n
vigoare pn la termenul stabilit.
Existena avizului comisiei metodice/catedrei i a conducerii colii pe fiecare din documentele de
proiectare sau planificare didactic
Elaborarea materialelor de predare (fi e de documentare, sinteze, rezumate), a materialelor de
nvare (activiti de nvare propuse de cadre didactice pentru or i pentru acas) i a
materialelor de evaluare adaptate la particularit ile clasei.
Completarea i semnarea condicilor.
1.2. Implicarea n activitile de proiectare a ofertei educaionale la nivelul unitii. (0 din 2p)
1.3. Folosirea TIC n activitatea de proiectare. (2 sin 2p)
Redactarea documentelor de proiectare, a rapoartelor utiliznd TIC
Realizarea de materiale didactice si suporturi de curs,utiliznd TIC
1.4. Proiectarea unor activiti extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile i interesele
educabililor, planul managerial al unitii. (2 din 4p)
Proiectarea unor ntlniri cu prinii/elevii n conformitate cu documentele unitii (plan
managerial, strategii, proceduri etc.).
Proiectarea activitilor extracurriculare ce contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare
(concursuri disciplinare, sesiuni de comunicri stiin ifice, cluburi colare, reviste disciplinare,
excursii, vizitarea unor obiective economice, cultural-istorice, vizionare/realizare unor piese de
teatru, cercuri)
2. Realizarea activitilor didactice (23 din 25p)
2.1.Utilizarea unor strategii didactice care asigur caracterul aplicativ al nvrii i formarea
competenelor specifice. (10 din 10p)
Valorificarea materialelor de predare (sinteze de curs, rezumate, fi e de documentare) puse la
dispoziia elevilor de ctre cadrul didactic n vederea asimilrii noilor cuno tin e, cu scopul
eficientizrii nvrii i optimizri resurselor temporale.
Realizarea activitilor de nvare prin aplicarea metodelor moderne, centrarea acestora pe elev n
vederea dobndirii de competene.
Utilizarea instruirii difereniate prin aplicarea de msuri remediale pentru elevii cu dificult i de
nvare i respectiv pentru stimularea elevilor capabili de performan .
Punctualitate la program i la intrarea / ieirea de la ore.
Realizarea ntocmai i la timp a activitilor planificate.
Aplicarea metodelor contemporane activ-participative i realizarea unor lecii din perspectiva
transdisciplinar.
Page 1 of 4

LICEUL DE ARTE "DINU LIPATTI"PITETI


STR. PTRACU VOD, NR. 2 BIS
TEL. FAX : 0348430908
EMAIL : lic_art_pitesti@yahoo.com
CF 11342521

2.2. Utilizarea eficient a resurselor materiale din unitatea de nvmnt n vederea optimizrii
activitilor didactice, inclusiv TIC. (3 din 3p)
Utilizarea n cadrul orelor de curs a materialelor auxiliare existente n dotarea
cabinetelor/bibliotecii colare/manualul profesorului.
Realizarea i utilizarea unor mijloace didactice, originale, specifice disciplinei.
Utilizarea mijloacelor TIC n cadrul orelor de curs.
2.3. Diseminarea, evaluarea i valorizarea activitilor realizate. (3 din 3p)
Prezentarea rezultatelor n cadrul unor ntlniri cu prinii/la nivelul comisiei metodice/consiliul
profesoral.
Participarea cu elevii la audiii, concerte/expozi ii, etc.
Valorizarea activitilor prin realizarea unor potofolii expoziii / exemple de bun practic.
2.4. Organizarea i desfurarea activitilor extracurriculare, participarea la aciuni de voluntariat. (5
din 7p)
Organizarea unor activiti extracurriculare la nivelul colii.
Participarea la activitile extracurriculare la nivelul colii (concerte, expozi ii, etc).
Participarea la activiti de voluntariat.
ncheierea unor parteneriate si colaborri cu instituii publice i private pentru desf urarea
activitilor extracurriculare si de voluntariat
2.5. Formarea deprinderilor de studiu individual i n echip n vederea formrii /dezvoltrii competenei
de ,,a nva s nvei. (2 din 2p)
Valorificarea achiziiilor anterioare de nv are ale educabililor (cunostin e, competen e, atitudini
etc.) in activiti de nvare
Promovarea studiului n echip n rezolvarea unor sarcini de lucru.
3. Evaluarea rezultatelor nvrii (18 dn 20p)
3.1. Asigurarea transparenei criteriilor, a procedurilor de evaluare. (5 din 5p)
Prezentarea obiectivelor i criteriilor evalurii elevilor.
Asigurarea permanent a feed-back-ului.
Gradul de implicare/colaborare cu CEAC pentru evaluarea satisfac iei beneficiarilor .
Notarea ritmic.
3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea i comunicarea rezultatelor. (3 din 3p)
Aplicarea testelor predictive pentru fiecare nivel/disciplin/modul.
Interpretarea testelor predictive i elaborarea planurilor remediale.
Comunicarea rezultatelor testelor predictive i a msurilor ameliorative care se impun.
3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare
unic. (4 din 4p)
Aplicarea consecvent i coerent a instrumentelor de notare ritmic i consemnarea rezultatelor n
caietul de evaluare, catalog i carnetul de note.
Utilizarea unor instrumente alternative de evaluare (portofolii / referate / proiecte).
Folosirea unor modele de teste folosite la nivel naional (exemplu modelele de teste de la evaluarea
iniial).
Respectarea criteriilor de exigen n evaluare n raport cu nivelul clasei i standardele de evaluare
i promovare.
3.4. Promovarea autoevalurii i interevalurii. (3 din 3p)
Includerea autoevalurii ca etap n demersul didactic n proiectarea activitilor.
Realizarea autoevalurii individuale/n cadrul grupelor de lucru.
Realizarea interevalurii la nivelul clasei/grupelor de lucru.
3.5 Evaluarea satisfaciei beneficiarilor educaionali. (2 din 3p)
Implicarea beneficiarilor educaionali n alegerea ofertei educaionale ce urmeaz a fi parcurs.
ntlniri periodice cu prinii/elevii.
3.6. Coordonarea elaborrii portofoliului educaional ca element central al evalurii rezultatelor
nvrii. (1 din 2p)
Prezentarea coninutului portofoliului educaional.
Page 2 of 4

LICEUL DE ARTE "DINU LIPATTI"PITETI


STR. PTRACU VOD, NR. 2 BIS
TEL. FAX : 0348430908
EMAIL : lic_art_pitesti@yahoo.com
CF 11342521

4. Managementul clasei de elevi (11 din 12p)


4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduit, atitudini , ambient ) pentru desfurarea
activitilor n conformitate cu particularitile clasei de elevi. (3 din 3p)
Cunoaterea si aplicarea regulamentului intern al scolii si a procedurilor existente la nivel de
scoal, prezentarea normelor care trebuie respectate in timpul orelor de curs si ntocmirea
documentelor care justific prezentarea normelor
Comunicarea profesor elev, urmrindu-se realizarea feed-backului.
4.2. Monitorizarea comportamentului elevilor i gestionarea situaiei conflictuale. (4 din 5p)
Intervenia n rezolvarea unor situaii conflictuale.
Intervenia cadrelor didactice n aplicarea unor norme stabilite la nivelul unit ii.
4.3. Cunoaterea, consilierea i tratarea difereniat a elevilor. (2 din 2p)
Cunoaterea personalitii elevilor n vederea consilierii adecvate a acestora.
Tratarea difereniat a elevilor.
4.4. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bun practic. (2 din 2p)
Prezentarea consecvent a exemplelor de bun practic ctre elevi.
Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bun practic.
5. Managementul carierei i al dezvoltrii profesionale (6,5 din 8p)
5.1. Valorificarea competenelor tiinifice, didactice i metodice dobndite prin participarea la
programele de formare continu/perfecionare. (1 din 2p)
Valorificarea competenelor dobndite la cursurile de formare i prezentarea de exemple de bunpractic.
5.2. Implicarea n organizarea activitilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil. (0,5 din 1p)
Participarea la activiti metodice in cadrul cercului pedagogic
5.3. Realizarea/Actualizarea portofoliului profesional i dosarului personal. (1 din 1p)
Intocmirea portofoliului personal conform fisei anexe CEAC
Existena documentelor/copiilor la dosarul personal: certificate/ diplome/ atestate/ adeverin e de la
cursuri/stagii de pregtire profesional efectuate in anul scolar curent
5.4. Dezvoltarea capacitii de comunicare i relaionare n interiorul i n afara unitii cu elevii,
personalul colii, echipa managerial i cu beneficiarii din cadrul comunitii familiile elevilor. (3 din
3p)
Comunicarea i relaionarea cu elevii.
Comunicarea i relaionarea cu personalul colii i cu familiile elevilor.
Comunicarea i relaionarea cu echipa managerial.
5.5. Manifestarea atitudinii morale i civice (limbaj, inut, respect, comportament), respectarea i
promovarea deontologiei profesionale. (1 din 1p)
Promovarea unei atitudini de nalt inut moral fa de colegi, educabili si prin ii acestora.
Promovarea deontologiei profesionale i a respectul fa de ceilali.
6. Contribuia la dezvoltarea instituional i la promovarea imaginii unitii colare (13 din 15p)
6.1. Dezvoltarea de parteneriate i proiecte educaionale n vederea dezvoltrii instituionale. (2 din 2p)
Implicarea in realizarea de parteneriate/ proiecte/ programe/ activit i/ programe si proiecte
europene/contracte de colaborare cu alte instituii
Realizarea de activiti n cadrul parteneriatelor cu alte institu ii, n vederea dezvoltrii
instituionale.
6.2. Promovarea ofertei educaionale. (2 din 2p)
Prticiparea la trguri, expoziii de promovare a ofertei educa ionale
Implicarea in activiti de promovare a ofertei educaionale
6.3. Promovarea imaginii colii n comunitate prin participare i rezultatele elevilor la olimpiade,
concursuri, competiii, activiti extracurriculare i extracolare. (1 din 2p)
Organizarea de activiti extrascolare si extracurriculare in scopul promovrii imaginii scolii
6.4. Realizarea/participarea la programe/activiti de Prevenire i combatere a violenei i
comportamentelor nesntoase n mediul colar, familie i societate. (1 din 2p)
Page 3 of 4

LICEUL DE ARTE "DINU LIPATTI"PITETI


STR. PTRACU VOD, NR. 2 BIS
TEL. FAX : 0348430908
EMAIL : lic_art_pitesti@yahoo.com
CF 11342521

Implicarea n activiti de prevenire i combatere a violenei i de prevenire i combatere a


comportamentelor nesntoase.
6.5. Respectarea normelor, procedurilor de sntate i securitatea muncii i de PSI i SU pentru toate
tipurile de activiti desfurate n cadrul unitii de nvmnt precum i a sarcinilor suplimentare. (2
din 2p)
Cunoaterea i aplicarea procedurilor de sntate i securitate a muncii i de PSI prevzute de
legislaia n vigoare.
Popularizarea regulilor de securitate a muncii si de PSI in randul elevilor i participarea/implicarea
n exerciii de simulare la nivelul unitii.
6.6. Implicarea activ n crearea unei culturi a calitii n nivelul organizaiei. (5 din 5p)
Disponibilitate la responsabilizare.
Implicarea in aciunile promovate de CEAC (aplicarea de chestionare, respectarea procedurilor
etc.)
Realizarea integral i la timp a atribuiilor.
Respectarea regulamentului intern i normelor de organizare i funcionare a instituiei colare.
Prezenta la sedintele CP
7. Conduita profesional (5 din 5p)
7.1. Manifestarea atitudinii morale i civice (limbaj, inut, respect, comportament) (2 din 2p).
Respectarea normelor de conduit cf. Codului Etic.
7.2. Respectarea i promovarea deontologiei profesionale. (3 din 3p)
Respectarea doctrinei privitoare la normele de conduit i obliga iile etice ale profesiunii de cadru
didactic i excluderea din actul transmiterii cunoa terii a oricrei apropieri de doctrinele politice,
de statutele sindicatelor, de textele fundamentaliste ale unor grupuri confesionale

Profesor: Nastasoiu
Eliza

Page 4 of 4