Sunteți pe pagina 1din 1

O ntreprindere produce anual un numr de 100000 de produse la un pre unitar de 5 u.m.

ntreprinderea
nregistreaz cheltuieli cu materii prime i materiale n valoare de 200000 u.m., cheltuieli de personal de 100000 u.m.
din care 85% reprezint salariile personalului direct productiv, cheltuieli cu utiliti i chirii n cuantum de 20000 u.m.,
cheltuieli cu amortizarea de 50000 u.m. i cheltuieli cu dobnzi de 40000 u.m. s se calculeze i s se interpreteze
pragul de rentabilitate financiar i operaional exprimat n uniti fizice i valorice. Rezolvare:
Q = 100.000 buc; Pvu = 5 lei;
cheltuieli cu mat prime si materiale 200.000 lei;
cheltuieli cu personal 100.000 lei; 85%-direct prod;
cheltuieli cu utilitati si chirii 20.000 lei;
cheltuieli cu amortizarea 50.000 lei;
Cheltuieli cu dobanzi 40.000 lei;
Pragul de rentabilitate este punctul in care cifra de afaceri acoperacheltuielile de exploatare delimitate in cheltuieli
fixe si cheltuielivariabile , calculandu-se in unitati fizice sau unitati valorice pentru unprodus sau pentru intreaga
activitate.Pragul de rentabilitate se poate determina la nivelul activitatii deexploatare sau la nivelul rezultatului curent
tinand cont si deactivitatea financiara.
a) Pragul de rentabilitate in unitati fizice(la nivelul activitatiicurente)
:Q* = CF / Pvu Cvu;Q*
reprezinta cantitatea de produse exprimata in unitati fiziceaferenta punctului critic;
CF cheltuielile fixe totale;
Pvu preturile de vanzare pe unitatea de produs;
Cvu cheltuielile variabile pe unitatea de produs;
CF = 50.000 lei + 40.000 lei + 20.000+ 15.000 ;
CF = 125.000 lei;
Cheltuielile fixe sunt cele care sunt independente de volumulproductiei ;
acestea pot fi cheltuieli fixe(amortizarea) si cheltuielirelative fixe (cheltuieli generale de administratie , dobanzi)
Cheltuieli varialbile sunt cele care depind direct de cresterea sauscaderea volumului productiei(ch. Cu mat prime ,
salariile personaluluiproductiv);
CV = 200.000 lei + 85.000 lei = 285.000 lei;
Cvu = CV / Q = 285.000 / 100.000 = 2.85 lei / buc;
Q* = 125.000 lei / 5 2.85 = 58.140 buc;
La un volum al productiei de 58.140 buc profitul este nul la nivelulactivitatii curente.
b) Pragul de rentabilitate in unitati valorice (la nivelulactivitatii curente)
:CAN* = CF / 1- Rv;CAN*
cifra de afaceri neta aferenta punctului critic;
Rv mediu rata medie a cheltuielilor variabile;
CAN* = 125.000 / 1 (2.85/5) = 125.000 / 0.57 = 219.298 lei ;
Prin urmare la un volum al vanzarilor de 275.000 lei profitul este nul lanivelul activitatii curente.