Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERULEDUCATIEISICERCETARIISTIINTIFICE

INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUIPRAHOVA
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU
VALENII DE MUNTE PRAHOVA
Str.Brazilornr.13106400,Tel/Fax:0244.281.555;0244.282.555;0244.283.551
E-mail:ltavaleni.secretariat@gmail.com,ltavaleni.director@gmail.com

Profesor:CRISTINA MIHAELA TRONARU


Clasa: a VI-a A
Aria curricular:Limbicomunicare
Manual:EnglishFactfile
Disciplina:Limbaenglez,L1
Editura:Oxford
An colar 2016 2017
Nr. ore / sptmn:2
Anexanr.1laOrdinulministruluieducaiei,cercetriiiinovriinr.5097/09.09.2009

Viza director,
Viza ef arie curricular,
Prof. Ing. Popescu Emilia Raluca
prof. Visoschi Mariana

PLANIFICARE CALENDARISTIC
Nr.
crt.

1
2

Unitatea de nvare
Detalieri tematice
Funcii comunicative
Elemente de construcie a comunicrii
Revision
RecapitulareanoiunilordinclasaaV-a
UNIT 1 Diaries
ORGANIZARE TEMATIC:

Copilulilumeanconjurtoare:
activitirecreative(Holidayactivities)
Adjectivesdescribingholidays

Familia:relaiifamiliale(reluarei
mbogire)Familyrelationships
Daysoftheweek(recycling)
ELEMENTE DE CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
SimplePast-regular&irregularverbs
Adverbsoftime:last....,.....ago
Question-tags(simplepast)
becausevs.so
FUNCII COMUNICATIVE:

Competene specifice vizate


Valori i atitudini

Nr.
ore

Selectiv

1.2Identificarea elementelorcheiedintr-undiscursstandardpe
subiectefamiliare
1.3 Desprinderea informaiilor factuale dintr-un mesaj clar
articulatemiscuviteznormal
2.1Folosireaunorformuleoralesimple,adecvateunorsituaiide
comunicareuzual
2.3Participarealainteractiunioralepesubiectefamiliare
3.1Extragereaunorinformaiigeneralesispecificedintr-untext
cititngnd
3.3Deducereasensuluicuvintelornecunoscutedincontext
4.1Redactareaunorevenimentetrecuteiexperienepersonale
Valori i atitudini
Manifestareaflexibilitiincadrulschimbuluideideiincadrul
lucruluinechipndiferitesituaiidecomunicare;
Formareasimuluiderspunderepentrupstrareamediuluinatural
icultural

Sptmna

S1 12-16.09
S219-23.09
S326-30.09
S403-07.10
S5 10-14.10

Observatii

MINISTERULEDUCATIEISICERCETARIISTIINTIFICE
INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUIPRAHOVA
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU
VALENII DE MUNTE PRAHOVA
Str.Brazilornr.13106400,Tel/Fax:0244.281.555;0244.282.555;0244.283.551
E-mail:ltavaleni.secretariat@gmail.com,ltavaleni.director@gmail.com

-aexprimapreferine

-arelatauneveniment/experien
trecut-*aexprimaiacereoopinie
3

UNIT 2 Once Upon A Time


ORGANIZARE TEMATIC:

*Lumeafantastic:*personajedebasm,
desenanimat,film(reluarei
mbogire)Fantasticworld:fairytaleand

cartooncharacters
Physicaldescription
Clothes
Everydayactionsrecycling
ELEMENTE DE CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
SimplePresentto be, to have (recycling)
SimplePast:tobe,tohave,can
(negativeandinterrogative)
PastContinuous
SimplePastvsPastContinuous
Connectors:first,after that,next finally
FUNCII COMUNICATIVE:
-describingappearance;
-expressinglikes&dislikes;
-narratingpastevents;
-expressinginterruptedpastactions;
-asking&answeringaboutpastevents.
UNIT 3 Health
ORGANIZARE TEMATIC:stareasntii
Illnesses
Food
Healthyhabits
ELEMENTE DE CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
Havegot+illnesses

1.2Identificareaelementelorcheiedintr-undiscursstandardpe
subiectefamiliare
*1.3 Desprinderea informaiilor factuale dintr-un mesaj clar
articulatemiscuviteznormal
2.2Descriereaunorlocuriipersoane
3.1.Extragereaunorinformaiigeneralesispecificedintr-untext
cititngnd
3.2Selectareainformaiilordintr-untextcitit iinserarealorntruntabel/diagram
4.1Redactareaunorevenimentetrecuteiexperienepersonale
Valori i atitudini
Manifestareaflexibilitiincadrulschimbuluideideiincadrul
lucruluinechipndiferitesituaiidecomunicare;
Formareasimuluiderspunderepentrupstrareamediuluinatural
icultural.

1.2.Identificarea elementelorcheiedintr-undiscursstandardpe
subiectefamiliare
2.1Folosireaunorformuleoralesimple,adecvateunorsituaiide
comunicareuzual
2.3Participarealainteractiunioralepesubiectefamiliare
3.1.Extragereaunorinformaiigeneralesispecificedintr-untext
cititngnd
*4.3Redactareaunortextescurtepetemefamiliare

S617-21.10
S724-28.10
10
7

S831.10-04.11
S9 07-11.11

S9 07-11.11
S1014-18.11
S1121-25.11

MINISTERULEDUCATIEISICERCETARIISTIINTIFICE
INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUIPRAHOVA
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU
VALENII DE MUNTE PRAHOVA
Str.Brazilornr.13106400,Tel/Fax:0244.281.555;0244.282.555;0244.283.551
E-mail:ltavaleni.secretariat@gmail.com,ltavaleni.director@gmail.com

Should(advice)
Had better(advice)
Will(prediction)
FUNCII COMUNICATIVE:
-askingabouthealth;
-givingadvice.
UNIT 4 The Green Planet
ORGANIZARE TEMATIC:
WordsreferringtoEcology
Animals(recycling)

Round up (1)
Sistematizareacunotineloranterioare

UNIT 5 Books and Libraries


ORGANIZARE TEMATIC:
Partsofabook
Typesofbooks
Adjectivesdescribingbooks
ELEMENTE DE CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
Comparisonofirregularadjectives
FUNCII COMUNICATIVE:
-expressinglikes&dislikesab.books;
-expressingopinionsaboutbooks;
-askingfor&expressingopinions;
-talkingaboutgeneralexperience;

Valori i atitudini
Disponibilitatea pentru acceptarea diferenelor i pentru
manifestarea toleranei prin abordarea critic a diverselor
stereotipuriculturale.
1.2.Identificarea elementelorcheiedintr-undiscursstandardpe
subiectefamiliare
2.2Descriereaunorlocuriipersoane
*2.4Formulareaunoridei/prerinlegturcutemefamiliare
3.1.Extragereaunorinformaiigeneralesispecificedintr-untext
cititngnd
4.2.Descriereaunorpersoanesilocuridupunplandat
Valori i atitudini
Disponibilitatea pentru acceptarea diferenelor i pentru
manifestarea toleranei prin abordareacritic a diverselor
stereotipuriculturale.
Formarea unor atitudini constructive care sa rezolve conflictele
dintreindivizi
Selectiv(unitatile1-4)
Valori i atitudini
Manifestareacuriozitatiifatadetraditiilesiobiceiurilespecifice
spatiuluideculturasicivilizatieanglo-saxon
1.2.Identificarea elementelorcheiedintr-undiscursstandardpe
subiectefamiliare
2.1Folosireaunorformuleoralesimple,adecvateunorsituaiide
comunicareuzual
2.3Participarealainteractiunioralepesubiectefamiliare
3.1.Extragereaunorinformaiigeneralesispecificedintr-untext
cititngnd
*4.3Redactareaunortextescurtepetemefamiliare
Valori i atitudini
Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte socioculturalesiprofesionalespecifice,prinreceptareauneivarietatide
texteinlimbaengleza.
Manifestareacuriozitatiifatadetraditiilesiobiceiurilespecifice

30.11-01.12
Zile libere
4

3
6

S1121-25.11
S1228.11-02.12
S1305-09.12

S1305-09.12
S1412-16.12
S1519-23.12
S1609-13.01
S1716-20.01

Vacanta de iarna
24.12.2016
-08.01.2017

MINISTERULEDUCATIEISICERCETARIISTIINTIFICE
INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUIPRAHOVA
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU
VALENII DE MUNTE PRAHOVA
Str.Brazilornr.13106400,Tel/Fax:0244.281.555;0244.282.555;0244.283.551
E-mail:ltavaleni.secretariat@gmail.com,ltavaleni.director@gmail.com

-asking&answeringaboutgeneralandspecific
pasttime.
Revision
Test sumativ
UNIT 6 Customs and Traditions
ORGANIZARE TEMATIC:
Dates
Food&drinks
ELEMENTE DE CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
SimplePresent&SimplePast(recycling)
Timeexpressionsrecycling
a few/ a little+countable/uncountablenouns
Wouldyoulike...?-offering-(recycling)
Cardinalnumbers:1001000
Ordinalnumbers:31-100
Will/wont(resolutions,promises);
FUNCII COMUNICATIVE:
-talkingaboutcelebrations;
-givinginstructions;
-making&accepting/refusingoffers;
-talkingaboutunfinishedactions;
-makingpromises

spatiuluideculturasicivilizatieanglo-saxon.

UNIT 7 Household Items


ORGANIZARE TEMATIC:
Householdequipment
Housework
Food&drinkrecycling
Actionstomakemachinerywork
Signsoffaultyequipment
ELEMENTE DE CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
Itsfor+-ing
Let me...+offers
Shall I...+offers
Connectors(recycling)

1.2.Identificarea elementelorcheiedintr-undiscursstandardpe
subiectefamiliare
2.1Folosireaunorformuleoralesimple,adecvateunorsituaiide
comunicareuzual
2.3Participarealainteractiunioralepesubiectefamiliare
3.1.Extragereaunorinformaiigeneralesispecificedintr-untext
cititngnd
4.1Redactareaunorevenimentetrecuteiexperienepersonale
Valori i atitudini
Facilitareaintelegeriilumiisigasireaunormodalitatidea
contribuilaimbunatatireaei.
Constientizarea importantei cunoasterii unor aspecte geografice
specificespatiuluianglo-saxon

selectiv
1.2.Identificarea elementelorcheiedintr-undiscursstandardpe
subiectefamiliare
2.1Folosireaunorformuleoralesimple,adecvateunorsituaiide
comunicareuzual
3.1.Extragereaunorinformaiigeneralesispecificedintr-untext
cititngnd
4.1Redactareaunorevenimentetrecuteiexperienepersonale
*4.3Redactareaunortextescurtepetemefamiliare
Valori i atitudini
Constientizarea importantei cunoasterii unor aspecte geografice
specificespatiuluianglo-saxon

S18 23- 27.01


Vacanta
intersemestriala
04 -12.02.2017

S19 30.01-03.02
S20 13-17.02
S2120-24.02

S2120-24.02 S22
27.02-03.03
S2306-10.03

MINISTERULEDUCATIEISICERCETARIISTIINTIFICE
INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUIPRAHOVA
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU
VALENII DE MUNTE PRAHOVA
Str.Brazilornr.13106400,Tel/Fax:0244.281.555;0244.282.555;0244.283.551
E-mail:ltavaleni.secretariat@gmail.com,ltavaleni.director@gmail.com

10
11

12

PresentPerfectContinuous+since & for


FUNCII COMUNICATIVE:
-describingshape,size&colour;
-sayingwhatthingsarefor;
-explaininghowthingswork;
-offering&accepting/refusinghelp;
-complaining;
-explaininghowlonganactionhasbeengoing
on.
Round Up (II)
Sistematizareacunotineloranterioare.
UNIT 8 People and Places
ORGANIZARE TEMATIC:
Countries&nationalities
traditiisiobiceiuri-Monumentsroundthe
world
ELEMENTE DE CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
SimplePresentrecycling
Relativepronouns:who, which, that
FUNCII COMUNICATIVE:
-describingcountriesandtheirpeople,places&
jobs;
-askingfor&givingpersonalinformation;
-describingpeople,placesandjobs.
UNIT 9 Communication
ORGANIZARE TEMATIC:
Numbers
Lettersofthealphabet(recycling)
Meansofcommunication
TV&radioprogrammes
Adjectivesdescribingweather,food,places,
people
ELEMENTE DE CONSTRUCIE A
COMUNICRII:

Selectiv(unitatile5,6,7)
2
1.2.Identificarea elementelorcheiedintr-undiscursstandardpe
subiectefamiliare
2.1Folosireaunorformuleoralesimple,adecvateunorsituaiide
comunicareuzual
2.2Descriereaunorlocuriipersoane
2.3Participarealainteractiunioralepesubiectefamiliare
3.1.Extragereaunorinformaiigeneralesispecificedintr-untext
cititngnd
4.2.Descriereaunorpersoanesilocuridupunplandat
Valori i atitudini
Formareauneiatitudinipozitiveprivindpropriadezvoltarefizica,
emoional,estetic,spiritual,intelectual,moralisocial;
Dezvoltarearespectuluifadeceidinjur,demonstratpringrija
fadebunstareaisntatealor.
1.2.Identificarea elementelorcheiedintr-undiscursstandardpe
subiectefamiliare
2.1Folosireaunorformuleoralesimple,adecvateunorsituaiide
comunicareuzual
2.3Participarealainteractiunioralepesubiectefamiliare
3.1.Extragereaunorinformaiigeneralesispecificedintr-untext
cititngnd
*3.3Deducereasensuluicuvintelor
necunoscutedincontext
*4.3Redactareaunortextescurtepe

S2413-17.03
S2627-31.03
SCOALA ALTFEL

S25 20-24.03

S 273-7.04

S 28 10-14.04
17-18.04
S2902-05.05

Vacanta de
primavara
19.04 30.04.2017
1 mai zi libera

MINISTERULEDUCATIEISICERCETARIISTIINTIFICE
INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUIPRAHOVA
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU
VALENII DE MUNTE PRAHOVA
Str.Brazilornr.13106400,Tel/Fax:0244.281.555;0244.282.555;0244.283.551
E-mail:ltavaleni.secretariat@gmail.com,ltavaleni.director@gmail.com

13

So/neither+am/can/have I
Id rather & Id prefer to
So/neither + do
Verbs+twoobjects(give +/- to)
FUNCII COMUNICATIVE:
-guessingmeaning;
-expressingagreement;
-expressingpreferences;
-describingweather,food,placesandpeople.
UNIT 10 Cities of the world
ORGANIZARE TEMATIC:
Wordsdescribingplaces
Geographicallocationandterms
ELEMENTE DE CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
Prepositions+geographicallocation
Pointsofthecompass
Thedefinitearticles+places
Conditionals(typeI)
FUNCII COMUNICATIVE:
-describingplacesandlocation;
-askingandgivingdirections
-expressingprobableconditions.

temefamiliare
Valori i atitudini
Dezvoltareauneiresponsabilitaticivivesisocialefatadebunul
comun,fatadeproprietatesidiversitateaculturala.
Manifestareacuriozitatiipentrudescoperiresaunoraspectelegate
deviatacopiilordinaltespatiiculturale.

1.1nelegereaunorinstruciunideorientarenspaiuprin
marcareaunuitraseupeohartsaumarcareauneirutepeun
desen
1.2.Identificareaelementelorcheiedintr-undiscursstandardpe
subiectefamiliare
2.1Folosireaunorformuleoralesimple,adecvateunorsituaiide
comunicareuzual
2.2Descriereaunorlocuriipersoane
3.1.Extragereaunorinformaiigeneralesispecificedintr-untext
cititngnd
3.2Selectareainformaiilordintr-untextcitit iinserarealorntruntabel/diagram
4.2.Descriereaunorpersoanesilocuridupunplandat
Valori i atitudini
Manifestareaflexibilitiincadrulschimbuluideideiincadrul
lucruluinechipndiferitesituaiidecomunicare;

S3008-12.05
S3115-19.05
S3222-26.05

MINISTERULEDUCATIEISICERCETARIISTIINTIFICE
INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUIPRAHOVA
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU
VALENII DE MUNTE PRAHOVA
Str.Brazilornr.13106400,Tel/Fax:0244.281.555;0244.282.555;0244.283.551
E-mail:ltavaleni.secretariat@gmail.com,ltavaleni.director@gmail.com

14

Selective(unitatile8-10)

Round Up (III)
Final revision
Final test

5 iunie zi libera

S3329.05-02.06
S34 06-09.06
S 3512-16.06