Sunteți pe pagina 1din 1

TEST INIIAL

Pentru rezolvarea corecta a tuturor cerintelor din Partea I si Partea a II-a se acorda 90 de puncte. Din
oficiu se acorda 10 puncte.
Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 50 minute.
PARTEA I Scrieti litera corespunzatoare raspunsului corect.
(40 de puncte)

2p
2p
2p
2p
2p

1. Pentru fiecare dintre propozitiile urmatoare scrieti (A) daca aceasta este adevarata si (F) daca aceasta este
falsa
a) det(A B C)=det(A) det(B) det(C), A, B, C M 2 (C )
b) tr(AB)=tr(BA),
c)

A t A t A A I 2 ,
A M 2 (C )

d)

A B

e) Daca

10p

2 3 4

2. Se considera matricea A= 3 4 2 M 3 ( R ). Numarul det(A-3I 3 ) este egal cu:


4 2 3

B. 36

C. -12

3. Se considera functia

D. 48

f : 0, R, f ( x) 2 e 2 x x 1 ln( x 1) .Derivata f , x este egala

cu:

1
1
x
1
1
x
1
3
2x
x

; C. e 2 x

; B. e
; D. e
x
2 x 1 x 1
2 x 1 x
x 1 x 1
x 1
4. Se considera functia f : 1,1 R , f ( x) x cos( x) 2 arcsin( x) sin(3 x) . Derivata f , ( x) este
A.

10p

A1 B 1 ,
A, B M 3 ( R ), inversabile

A M 2 ( R), atunci A2 tr ( A) A det( A) I 2 O2

A. 21
10p

A, B M 2 (C )

4e 2 x

egala cu:
A. cos(x)+xsin(x)+
C. sin(x)-xcos(x)+

1
1 x2
2
1 x2

+3cos(3x);

B. cos(x)-xsin(x)+

-3cos(3x);

D. cos(x)-xsin(x)+

PARTEA aII-a. La urmatoarele probleme se cer rezolvari complete.

10p
10p
10p

1
1.Se considera matricele A
1
2
a) Sa se calculeze A 2 A
c) Sa se calculeze

5p
5p
5p
5p

A ,n N

a, b R

x2
x 3 , x 0
2.Se considera functia f : R R, f ( x)
x2,x 0
x 3
a)Verificati daca functia f este continua in punctul x 0 =0
b) Verificati daca functia f este derivabila in punctul x 0 =0
c) Determinati intervalele de monotonie ale functiei f.
d) Aratati ca

2
,1, x R
3

f ( x)

1 x2
1

-3cos(3x);

1 x2

+cos(3x).

(50 puncte)

1
1 0
, I 2
si X(a)=I 2 +aA, a R
1
0 1

b) Sa se demonstreze ca X(a)X(b)=X(a+b+2ab),
n