Sunteți pe pagina 1din 113
LIMBAJUL TRUPULUI Cum pot fi indurile altora 182 ilustragii Tradueerea de Alexandru Szabé Parpldecpint fed print sa__o Editura POLIMARK Bucuresti ALLAN PEASE PSINOLOGIA VIETH COTIDIENE Colectie coordonata de Alexandru Szabé Coperta: Silvia Muntenescu Tradvcerearealizata dupa volumul BODY LANGUAGE — How to read vshers*thowehts by their gestures, Sheldon Press, Londen, 1992, aia site © Allan Pease 1981 Prima ete: 1981, Camel Publish ‘Company, North Sydney, Australia Toate dpe eervte Nii va age i aera carte nu poate i reprods su transmis ub nico forms Spin nit un fel de mijloace — electronic, mecanice inclsivfoocopicre sau inregisrare fr& permisianea in seri dn prtea etorlu. {© pentrs verses i limba roména FEditura POLIMARK. Bucuresti 193, Edita a saptea 1999 Tehmoredactre computerizatl Sanda Stroeseu SBN 973-95969.6.7 Cuprins Introducere | Precizari privind injelegerea temei 4M Teritori $i zone it Gesturi ficute ew palma WV Gestuti ale mini si bragului Y _Diferite gesturi cu mana adusa la faja VI Brajul ca barierd de protectie Vit Piciorul ca bariera de protectie VIII Alte gesturi larg raspandite 1X Semnale ale ochilor mnale de curtenire X — Gesturi sis XI Tigarete,tigdri de foi, pipe si ochelari Xi! Gesturi teritoriale si ale posedaeii Xill_Copieri si imagini-oglind XIV Statura si statutul social XV _Indicatori XVI_Birouri, mese si aranjamente de agezare XVII Jocuri de putere XVIII Sa rezumdm cele afirmate pind acum Bibliografie selectiva LIMBAJUL TRUPULUI Cum pot fi indurile altora 182 ilustragii Tradueerea de Alexandru Szabé Parpldecpint fed print sa__o Editura POLIMARK Bucuresti ALLAN PEASE INTRODUCERE Despre “limbajul trupului” am auzit pentru prima dati tn 1971 Ia un seminar, si tema a fnceput si ma intereseze att de mult, inet voiam s& aflu cit mai multe despre ea, Conferenjiarul ne-a vorbit despre unele cercetiri efectuate de profesorul Ray Birdwhistell de la Universitatea din Louisville, care au aritat eX prin gesturi, finutd, pozitie a trupului si prin distanja menjinutd se realizeazd o cantitaie mai mare de comunicdiri imerwmane, decat pe orice alia cale. Lucram pe atunci, de mai multi ani, in domeniul consultantei manageriale si am participat la o serie de cursuri intensive legate de metodele eficiente de desfacere, dar la nici unul din aceste cursuri nu s-a amintit nimic despre aspectele si implicafiile non-verbale ale intilnirilor petsonale directe. Cercetirile pe care le-am intreprins au aritat dispunem de putine informatii utile despre limbajul trupului. In cartotecile biblioteclor si universititilor pot fi intainite studit pe aceastd tema, dar cele mai multe dintre ele sunt doar compiliri aie unor presupuneri leoretice formulate de autor lipsiti aproape total de experiengi practic fn privinia contactelor cu alte Persoane. Nu afirm prin aceasta cd asemenea luerari sunt ALLAN PEASE lipste de important este vorba doar de faptul cf major pate ele sunt prea spa pen a putea fapicate practic. impo elaborrit acest cram parcurs un num imate de audi ale unorremarcabili savant din domenial Prologic! comportamentlu,conectandu-e la cere Stare din omen ca: socologa, anole, 2010- sm slagoea pinta, conse de familie, negorie- Hie Romulus Cartea tfligeaed, de asemenea, nume- fosee scene de vat, pivind modal Tn care bute acio- ‘atin ininiile dete, scene bazate pe nenumarate Magn video sil realizate de mine’ sau de ait tn ‘Aucala si pealte continent, precum spe experentle ‘Minin’ vute cu mit de oamen, pe are, tn limi Shntaprezece ani. Fam intervievat, pe unl -am adunat fart bea, ram intrit in management sav mia fost ene dence Pare ceastl carte nu poate fi consideratl ca reprezentind wkimol euvant tn problema fimbajuuttapula nici ns ontne acele formule magice pe care le promit unele Tuer, Seopul el este de a face pe cltor mal constint de propre sale gestur i semnale non-verbale gi de 8