Sunteți pe pagina 1din 36

Prestatie Terti

Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Beneficiar:
Sectia:
Proiectant:

Partea
L
L
L
L
L
L
L
E
E

330874
9/27/2016
Alimentare cu energie electrica
Gheorghe Robert Mihai
U.O. Est Ilfov
Viorel Rizescu

Cod
Norma
L21101
L21102
L21103
L21508
L22303
L23102
L23301
E00130
E00530

Descriere
Canaliz.tipA-zona nepavata sau de tara
Canaliz.tipA-zona asfaltata sau ciment
Canaliz.tipA in zona pavata
Poz,inloc,demol firida stradala
Mont,inloc.sir cleme cutie deriv sau nod
Constr.bransam.ind cablu subt.>35<95mmp
Constr.tablou centralizator
Furnizare MAT LES
Furnizare MAT MASURA

VP I/L/T/W
VP ASFALT

23.00 lei
45.00 lei

VP M
VP S

Schimb /Lei

4.45

833.75

Valoare Lei
32,162.94 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
32,162.94 lei

Valoare
7,227.63
0.00
0.00
0.00
7,227.63

Cant.

Tot. Puncte

Valoare Lei

Valoare

79.00
10.00
125.00
2.00
1.00
225.00
4.00
7,386.69
5,600.00

118.50
32.00
600.00
22.00
2.00
47.25
12.00
7,386.69 lei
5,600.00 lei

2,725.50 lei
736.00 lei
13,800.00 lei
506.00 lei
46.00 lei
1,086.75 lei
276.00 lei
7,386.69 lei
5,600.00 lei

612.47
165.39
3,101.12
113.71
10.34
244.21
62.02
1,659.93
1,258.43

Electrica
Pavaj
Cote D+P
Indici
Total

UM

T.I.

Cod Sap

Compensatie
unitara in
puncte

m
m
m
n
n
m
n

LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
MAS

TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503

1.50
3.20
4.80
11.00
2.00
0.21
3.00

Pagina 1

23.00 lei
64.50 lei
Tot. Puncte
833.75
0.00

330874
Gheorghe Robert Mihai
E00030
E00030
E00030
E00030
E00130
E00130
E00130
E00130
E00230
E00530

T.I.
LES
LES
LES

Matricula

Furnizare MAT LEA MT


Furnizare MAT LEA JT
Furnizare MAT LEA BRAN
Furnizare MAT LEA FDCP
Furnizare MAT LES MT
Furnizare MAT LES JT
Furnizare MAT LES BRAN
Furnizare MAT FDCP
Furnizare MAT PT
Furnizare MAT MASURA

0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

TOTAL

0.00 lei

- lei
0.00 lei
1,007.94 lei
6,378.75 lei
- lei
0.00 lei
5,600.00 lei

Descriere

330655 CABLU JT 3X95+50N


288200 CASETA STRADALA DIN BRA DE STICLA PE DERIVATIE
286021 SUPORT DE CLEME CU 4 CAI DE SEPARARE 150MM

TOTAL

###

Specicatia Tecnica

U.M.

Cant.

Valoare Lei

Valoare

DC4146RO
DS4522RO
DS4533RO

m
Buc.
Buc.

225.00
1
1

6,378.75 lei
548.75 lei
459.20 lei

1,433
123
103

CAROSABIL

TROTUAR

L21105
L21106
L21107
L21110
L21111
L21112

L21105
L21106
L21107
L21108
E00130

Umplutura cu pamant sptura


Strat de fundatie din balast
Strat de fundatie din beton C12/15
Strat de baza antrobate bituminose AB2
Strat legatura din beton asfaltic BAD25
Strat de uzura din beton asfaltic BA16

Umplutura cu pamant sptura


Strat de fundatie din balast
Strat de fundatie din beton C12/15
Strat din beton asfaltic BA8 pe Trotuar

Unitate de nasura NEC

lungime

latime

mc - mp mpxcm

0.36
0.15
0.2
6
5
5

0
0
0
0
0
0

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0
0
0
0
0
0

Unitate de nasura NEC

lungime

latime

mc - mp mpxcm

0.36
0.15
0.1
3

0
0
0
0

0.5
0.5
0.5
0.5

0
0
0
0

Furnizare material Asfalt

Pagina 3

ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA


Zona MT/JT U.O. Est Ilfov

Pr. nr: 330874


Data: 9/27/2016
Beneficiar Gheorghe Robert Mihai
D E V IZ GE N E RAL
privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului :
Alimentare cu energie electrica
Euro

Nr.
crt.

in mii lei/euro la cursul lei/euro din data de


Denumirea capitolelor si subcap.
de cheltuieli

Valoare(faraTVA)

lei
3

euro
4

Partea I
Cap.1.Cheltuieli pt.obtinerea si amenajarea terenului
1.1.Obtinerea terenului
1.2.Amenajarea terenului
1.3.Amenajari pt.protectia mediului
Cap.2.Cheltuieli pt.asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Cap.3.Chelt.pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1.Studii de teren geo,topo si hidro DF1
3.2.Taxa aviz CTE PTCS+ 1% taxa autorizatie+taxe avize D
3.3.Proiectare si engineering DF3
3.4.Organiz.procedurilor de achizitie publica DF4
3.5.Consultanta
3.6.Asistenta tehnica

TVA

lei

4.45

Valoare(inclusiv TVA)

lei

lei
5

euro
6

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
1,882.64
1,000.00
0.00

0.00
423.07
224.72
0.00

0.000
376.53
200.00
0.000

0.000
2,259.17
1,200.00
0.000

193.50

43.48

38.700

232.200

52.180

Cap.4.Cheltuieli pt. investitia de baza

0.000
507.68
269.66
0.000
-

0.00

4.1.Constructii si instalatii

0.00

Ob.nr.1 PTAB

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ob.nr.2 PTA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ob.nr.3 LEA MT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ob.nr.4 LES MT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ob.nr.4 LEA MT+JT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32,162.94

7,227.63

6,432.59

38,595.53

8,673.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Ob.nr.5 LES JT
Ob.nr.7 PAVAJE
4.2.Montaj utilaj tehnologic
Ob.nr.1 PTAB
Ob.nr.2 PTA+ LEA MT

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.3.Utilaje, echip.tehnologice si functionale cu montaj


Ob.nr.1 PTAB
Ob.nr.2 PTA + LEA MT

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93.96
372.62

83.62
331.63

501.74
1,989.78

112.75
447.14

Total 4.1+4.2+4.3
32,162.94
4.4.Utilaje fara montaj si echipamente de transport
4.5. Dotari
4.6.Active necorporale
Cap.5.Alte cheltuieli
5.1.Organizare de santier DF5
5.1.1.Lucrari de constructii DF5
0.00
5.1.2.Chelt.conexe organizarii de santier
5.2.Comision,taxe,cote legale,costul creditului
5.2.1.Comisioane, cote,taxe costul creditului DF6
418.12
5.3.Cheltuieli diverse si neprevazute DF7
1,658.15
Cap.6. Chelt.pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1. Pregatirea personalului de exploatare
6.2. Probe tehnologice si teste
T OTAL
din care C+M

37,315.35
32,162.94

8,385
7,228

Din care, materiale si echipamente puse la dispozitie de ENEL =

SEF SSP Ilfov

ing. Doina Ghenea

PROIECTANT

Viorel Rizescu

7,463.07
6,432.59

44,778.42
38,595.53

10,063
8,673

330874
Gheorghe Robert Mihai
E00030

Furnizare MAT LEA MT

E00030
E00030

Furnizare MAT LEA JT


Furnizare MAT LEA BRAN

E00030
E00130

Furnizare MAT LEA FDCP


Furnizare MAT LES MT

E00130

Furnizare MAT LES JT

E00130
E00130

Furnizare MAT LES BRAN


Furnizare MAT FDCP

E00230
E00530

Furnizare MAT PT
Furnizare MAT MASURA

T.I.

Matricula

PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

227280
225002
225206
225207
162041
162042
162043
162044
162072
162308
162306
162307
162309
162046
162048
162410
162430
219817

0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

TOTAL

0.00 lei

0.00 lei
1,007.94 lei
6,378.75 lei

TOTAL

7,386.69 lei

0.00 lei
0.00 lei
5,600.00 lei

Descriere
PT ANVELOPA BOX UNICATA
USA METALICA PT
FERESTRA METALICA
FERESTRA IN RISINA
CELULA TIP L 12kA
CELULA TIP T 12kA
CELULA TIP UT 12kA
CELULA TIP LE 12kA
CELULA TIP RC 12kA
CELULA TIP LE 16kA
CELULA TIP T 16kA
CELULA TIP UT 16kA
CELULA TIP RC 16kA
CELULA SF6 2LE+1T DY802/2 RO
CELULA SF6 3LE+1T 12,5KA DY802/4 RO
CELULA DY800/1
CELULA DY800/3
CABLU DE COLEGAMENT CELULA T. \ TRANS. 10,5 M mp 25 Cu

Specicatia Tecnica

U.M.

Cant.

DG2061RO
DS918RO
DS926RO
DS927RO
DY803/1RO
DY803/2RO
DY803/3RO
DY803/4RO
DY803/5RO
DY803/416RO
DY803/216RO
DY803/316RO
DY803/516RO
DY802/2RO
DY802/4RO
DY800/1RO
DY800/3RO
DJ4447RO

Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PT
PT

219717 CABLU DE COLEGAMENT CELULA T. \ TRANS. 10,5 M mp 50 Al


332022 CABLU 1X25CU DE MT

PT
PT

332029 CABLU 1X50AL DE MT


273114 TERMINAL UNIPOLAR MT CU CON INTERN CU

PT

273112

PT
PT

273045 TERMINAL UNIPOLAR MT CU CAMP RADIAL


273046 TERMINAL UNIPOLAR MT AL CAMP RADIAL

TERMINAL UNIPOLAR MT CU CON INTERN AL

PT
PT

172541 FUZIBILA MT 24KV 25A


172542 FUZIBILA MT 24KV 40A

PT

172544 FUZIBILA MT 24KV 63A

PT
PT

172546 FUZIBILA MT 24KV 100A


172502 FUZIBILA MT 12KV 40A

PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

172504
172506
539003
539005
653257
535012
535024
532056
532070
532071
113542
113547
113548
113549
113532
113537
113538
113539
330007
330008
160125
160126

FUZIBILA MT 12KV 63A


FUZIBILA MT 12KV 100A
CABLU DE COLEGAMENT TA TV MT 6m
CABLU DE COLEGAMENT TA TV MT 10m
TV MT 6000/100
TV MT 10000/100
TV MT 20000/100
TA MT 50/5 ( 50A)
TA MT 400/5 ( > 50 400 A)
TA MT 630/5 ( > 400 630 A)
TRANSFORMATOR MT/JT 20-10/0,415 KV 160KVA SP
TRANSFORMATOR MT/JT 20-10/0,415 KV 250KVA SP
TRANSFORMATOR MT/JT 20-10/0,415 KV 400KVA SP
TRANSFORMATOR MT/JT 20-10/0,415 KV 630KVA SP
TRANSFORMATOR MT/JT 20/0,415 KV 160KVA SP
TRANSFORMATOR MT/JT 20/0,415 KV 250KVA SP
TRANSFORMATOR MT/JT 20/0,415 KV 400KVA SP
TRANSFORMATOR MT/JT 20/0,415 KV 630KVA SP
CABLU UNIPOLAR 1X150 CU
CABLU UNIPOLAR 1X240 CU
TABLOU JT (125 - 180 - 250)
TABLOU JT ( 350 )

DJ4447RO
DC4372RO
DC4382RO
DJ1119RO
DJ1119RO
DJ4456RO
DJ4456RO
DY561RO
DY561RO
DY561RO
DY561RO
DY561RO
DY561RO
DY561RO
DY4181
DY4181
DMI031015RO
DMI031015RO
DMI031015RO
DMI031052RO
DMI031052RO
DMI031052RO
DT796RO
DT796RO
DT796RO
DT796RO
DT796RO
DT796RO
DT796RO
DT796RO
DC4141/6RO
DC4141/7RO
DY3009/1RO
DY3009/2RO

Buc.
m

m
Buc.

Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
m
m
Buc.
Buc.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PT
PT

160127 TABLOU JT ( 125 - 180 - 250 \ 350 )


131051 INTERUPATOR JT 125 A

DY3009/3RO

PT
PT

131061 INTERUPATOR JT 180 A


131071 INTERUPATOR JT 250 A

DY3101/8RO

PT

131091 INTERUPATOR JT 350 A

PT
PT

131083 INTERUPATOR JT 630 A


160650 CADRU SUPORT

PT
PT

160195 PLACA DE INCHIDERE (125 - 180 - 250)


160196 PLACA DE INCHIDERE (350)

PT

852123 CLEME DE PERFORARE A IZOLATIEI 150 - 240 MM

PT
PT

852122 CLEME DE PERFORARE A IZOLATIEI 95 - 150 MM


852121 CLEME DE PERFORARE A IZOLATIEI 35 - 70 MM

PT
PT
PT
PT
PT
PT
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES

160145
519502
162068
162079
648326
519520
332284
271021
271023
271066
271068
271076
271077
235070
273040
273064
330657
330656
330655
330568
330567
286032

TABLOU SERVICI AUXILIARE DE JT


UP STANDARD PENTRU PT (8)
ACUMULATORI UP
RG-DAT
MODUL GSM
ANTENA OMNI
CABLU MT 3X(1X185) AL MM
MANSON MT TIP TERMO
MANSON MT TIP SPIRALA
MANSON MT MIX SECT. 50 MM CU ECREN IN TUB
MANSON MT MIX SECT 95 - 240MM CU ECRAN IN TUB
MANSON MT MIX SECT 25 - 70MM CU ECRAN IN RI
MANSON MT MIX SECT 95 - 240MM CU ECRAN IN RI
KIT PENTRU MANSON MT CABLU TRIFASAT IZOLAT IN PVC
TERMINAL MT PE INTERN
TERMINAL MT PE EXTERN
CABLU JT 3X240+150N
CABLU JT 3X150+95N
CABLU JT 3X95+50C
CABLU JT 3X50+25C
CABLU JT 3X25+16C
CASETA STRADALA DIN BRA DE STICLA 50X50

DY3101/9RO
DY3101/7RO
DY3102RO
DY3103RO
DDS3055RO
DY3003/1RO
DY3003/2R0
EA0138RO
EA0138RO
EA0138RO
DY3016/1RO
DX1215RO
DY815RO
DY859RO
DX1226RO
DN760RO
DC4385RO
DJ4387RO
DJ4387RO
DJ4394RO
DJ4394RO
DJ4394RO
DJ4394RO
DJ4456RO
DJ4476RO
DC4146RO
DC4146RO
DC4146RO
DC4126RO
DC4126RO
DS4523RO

Buc.
Buc.

Buc.
Buc.

Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
m
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
m
m
m
m
m
Buc.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225
0
0
0

LES
LES

286030 CUTIA DIN RASINA DE EXTERIOR PENTRU CLEME


284051 CUTIA DIN RASINA DE EXTERIOR PENTRU NODURI DE RETELE JT

DS4549RO

LES
LES

286041 SOCLU DIN RISINA PENTRU CUTIA MODEL DS4549RO


284092 CASETA STRADALA DIN BRA DE STICLA DESTINATA FURNIZARII

DS4548RO

LES

288200 CASETA STRADALA DIN BRA DE STICLA PE DERIVATIE

LES
LES

286021 SUPORT DE CLEME CU 4 CAI DE SEPARARE 150MM


286022 SUPORT DE CLEME CU 4 CAI DE SEPARARE 240MM

LES
LES

286013 CUTIE DE DERIVATIE EXT CU CLEMA 4X50


286014 CUTIE DE DERIVATIE INC CU CLEMA 4X50

LEA

237206 STALP METALIC TIP 9/A/10

LEA
LEA

237211 STALP METALIC TIP 10/B/14


332262 CABLU MT AERIAN 3X35+50 MM AL

LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA

332263
332264
332265
271070
273067
301873
301874
302008
248065
302402
170013
310407
310401
144630
251016
162075
534500
534502
162084
244055
519502
162068

CABLU MT AERIAN 3X50+50 MM AL


CABLU MT AERIAN 3X95+50 MM AL
CABLU MT AERIAN 3X150+50 MM AL
MANSOANE MT PENTRU CABLU AERIAN
TERMINAL MT EXT. PENTRU CABLU MT AERIAN
IZOLATORI COMPOZITI PENTRU INTINDERE SIMPLA NORMAL
IZOLATORI COMPOZITI PENTRU INTINDERE SIMPLA SALIN
IZOLATORI RP5
SUPORT SUSTINERE IZOLATORI RP 5
IZOLATORI CAPA-TIJA PENTRU INTINDERE DUBLA
DESCARCATORII
CONDUCTOR LEA MT - 60 MM (0,205 kg/m)
CONDUCTOR LEA MT - 30 MM (0,111 kg/m)
CONDUCTOR LEA MT - 70 MM
AMORTIZOARE PENTRU CONDUCTOARELOR UNICATE
SEPARATOR IMS SF6 MOT.
TT MT PTR EXTERIOR DE 10 KV 250VA
TT MT PTR EXTERIOR DE 20 KV 250VA
RG-DAT PENTRU EXTERIOR
SUPORT PENTRU RG-DAT EXTERIOR
UP PENTRU EXTERIOR
ACUMULATORI UP

DS4549RO
DS4558RO
DS4522RO
DS4533RO
DS4534RO
DS4528/1RO
DS4528/2RO
DS3010RO
DS3010RO
DC 4390 RO
DC 4390 RO
DC 4390 RO
DC 4390 RO
DJ 4376 RO
DJ 4476 RO
DJ 511 RO
DJ 511 RO
DJ 501 RO
DS 3150 RO
DJ 505 RO
DY 557 R0
DC 30 R0
DC 30 R0
FT-092_MAT
DM3192RO
DY 806 RO
DY 550/1 RO
DY 550/3 RO
DY859RO
DS3170RO
DX1215RO
DY815RO

Buc.
Buc.

Buc.
Buc.

Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
m
m
m
m
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
kg.
kg.
m
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.

0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LEA
LEA

648326 MODUL GSM


519520 ANTENA OMNI

DX1226RO

LEA
LEA

147214 SEPARATOR 3P PENTRU EXT. MONTAJ VERTICAL


147221 SEPARATOR 3P PENTRU EXT. MONTAJ ORIZONTAL

DY 595 RO

LEA

339012 CABLU JT AERIAN 3X35+54,6

LEA
PTA

339013 CABLU JT AERIAN 3X70+54,6

DN760RO
DY 598 RO
DC4182RO
DC4182RO

PTA
PTA

228010 STILP 10G PENTRU PTA


113521 TRANSFORMATOR MT/JT 20-10/0,415 KV 100KVA PORT.
113522 TRANSFORMATOR MT/JT 20-10/0,415 KV 160KVA PORT.

DS 3005 RO
DT796RO

PTA

113513

PTA
PTA

228040 CUTIE PT. 2 INTRERUPATORI JT

DT796RO
DY 3018 RO

131031 INTERUPATOR JT 125A


131021 INTERUPATOR JT 80 A

DY 3101 RO
DY 3101 RO

TRANSFORMATOR MT/JT 20/0,415 KV 250KVA PORT.

PTA
PTA
131011 INTERUPATOR JT 40A
BRAN
800100 BMPM 25A
BRAN
107030 BMPM 32A
BRAN
107020 BMPM 40A
BRAN
XXXXX2 BLOC DE MASURA SI PROTECTIE - 2M
BRAN
XXXXX3 FDCP 3M
BRAN
XXXXX4 FDCP 4M
BRAN
XXXXX5 FDCP 5M
BRAN
XXXXX6 FDCP 6M
BRAN
XXXXX7 FDCP 7M
BRAN
XXXXX8 FDCP 8M
BRAN
107100 BMPT 16A
BRAN
107190 BMPT 32A
BRAN
800140 BMPT 40A
BRAN
800150 BMPT 63A
BRAN XXXXX10 BMPT 2M
BRAN XXXXX11 BLOC DE MASURA SI PROTECTIE ILUMINAT PUBLIC
BRAN XXXXX12 CONDUCTOR AFY
BRAN XXXXX13 CONDUCTOR FY 6 MMP
BRAN
530016 TC 125/5A PTR GR DE MAS SEMIDIR <200KW
BRAN
530017 TC 300/5A PTR GR DE MAS SEMIDIR <400KW
BRAN
530018 SUPPORT CABLURI PENTRU ANSAMBLUL TC 125/5 A
MASURA XXXXXXXXADAPTOR CONTORULUI AEM IN MONTAJ SEMIDIRECT PE TC JT
MASURA 516241 CERM CONTOR ELECTRONIC MONOFAZIC (max 63A)

DT796RO

DY 3101 RO

DMI031055RO
DMI031055RO
DMI031055RO
DMI031069RO
DMI078626

Buc.
Buc.

Buc.
Buc.

m
m
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
m
m
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MASURA
MASURA
MASURA

516260 CERT CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT (max 80A)


651162 CONTOR MONOF. Enerlux P 5/80A-230v MONOT
651159 CONTOR MONOF. Enerlux M 5/80A-230v MULTIT

DMI702500

Buc.
Buc.
Buc.

0
0
0

Prestatie Terti
Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Beneficiar:
Sectia:
Proiectant:

Partea

Cod
Norma

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L11101
L11102
L11103
L11104
L11105
L11106
L11107
L11108
L11109
L11110
L11111
L11112
L11113
L11114
L11115
L11116
L11117
L11118
L11119
L11120
L11121
L11122
L11123
L11124
L11125
L11126
L11127
L11201
L11202
L11203
L11204
L11205
L11206
L11207
L11208
L11209
L11210

VP I/L/T/W
VP ASFALT

Descriere
Poz.stalp fixat dir.sau in fundat.
Rep.stalp orice tip si lungime
Poz.stalp 'A-B' cu sapat si fundat.
Poz.stalp 'C' cu sapat si fundat.
Poz.stalp 'D' cu sapat si fundat.
Poz.stalp 'E' cu sapat si fundat.
Poz.stalp 'F' cu sapat si fundat.
Poz.stalp 'G' l<=12m cu sapat si fundat.
Poz.stalp'G' l>12-24m cu sap.si fundat.
Poz.stalp 'G' l=27m cu sapat si fundat.
Poz.stalp 'H' l=12m cu sapat si fundat.
Poz.stalp'H' l>12-16m cu sap.si fundat.
Poz.stalp'H' l >16-24m cu sap.si fundat.
Poz.stalp'H' l=27m cu sap.si fundat.
Poz.stalp 'J' l=12m cu sapat si fundat.
Poz.stalp 'J' l=14m cu sapat si fundat.
Poz.stalp 'J' l=16m cu sapat si fundat.
Mont.stalp met.furniz.pe buc sau trons.
Poz stalp JT AB l<=10m fund.cilind.
Poz stalp JT AB >10m-C D fund.cilind.
Poz stalp JT si fund.cilind.
Real.fundat.beton pentru stalpi
Poz.stalp 'A-B' cu fundat.prefabr.monolit ingropat M1
Poz.stalp 'C' cu fundat.prefabr.monolit ingropat M1
Poz.stalp 'D' cu fundat.prefabr.monolit ingropat M1
Poz.stalp 'E' cu fundat.prefabr.monolit ingropat M1
Poz.stalp 'F' cu fundat.prefabr.monolit ingropat M1
Demol.fundat cuprin.sapat.si refac.
Transp.la depoz.gunoi cu taxe fundat
Recup.sau demol.stalpi sau sup.met.
Trans.dep.gunoi cu taxe stalp bac L<=15
Trans.dep.gunoi cu taxe stalp bac L>15
Recup.stalp metalic
Demon.stalp met.destin.fier vechi
Constr.refacere.extind.inst.p.p stalp
Vops.un strat pe orice supraf.
Constr.zid beton, armat sau nu

34.00 lei
41.00 lei

UM

T.I.

Cod Sap

Compensatie
unitara in
puncte

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
T
n
n
n
mc
n
n
n
n
n
mc
T
n
T
T
T
T
m
mp
mc

LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA

TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502

20.00
17.00
33.00
38.00
45.00
54.00
65.00
86.00
96.00
108.00
156.00
168.00
180.00
193.00
239.00
275.00
287.00
250.00
20.00
25.00
32.00
18.00
31.00
36.00
41.00
52.00
59.00
16.00
7.00
6.50
7.50
9.00
56.00
17.00
1.45
0.65
35.00

Pagina 12

Schimb /Lei

4.4

Electrica
Pavaj
Total

40.00 lei
64.50 lei
Tot. Puncte
0.00
0.00
0.00

Valoare Lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

Valoare
0.00
0.00
0.00

Cant.

Tot. Puncte

Valoare Lei

Valoare

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VP M
VP S

Prestatie Terti
Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Beneficiar:
Sectia:
Proiectant:

Partea

Cod
Norma

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L11211
L11212
L11213
L11214
L11215
L11216
L11217
L11218
L11219
L11220
L11221
L11222
L11223
L11224
L11225
L11226
L12101
L12102
L12103
L12104
L12105
L12106
L13101
L13201
L13202
L13301
L14101
L14102
L14103
L14104
L14105
L14106
L14107
L14108
L14109
L14110
L14111

VP I/L/T/W
VP ASFALT

Descriere
Refac.tenc.fatada orice tip finisaj
Mont.inst.drenaj apa
Fundat.cu micropiloni D<30 cm
Livrare si poz.stalp,piloni prefabr.
Livrar.si pozare tub Ol/canal tabl.Zn
Mont,inloc,demol cofret/cutie strad.
Mont,inloc,demol.firida strad.
Furniz. tub rasina cu fibra sticla
Furniz si poz. in situ tender in fier
Mutarea oricarui tip de corp de iluminat
Mutarea oric tip de corp de ilum cu brat
Mont.linie cablu Il.Public aer.<=35mmp pe stalp
Exec.manson cablu aerian il public existent
Montare/inlocuire sir de cleme in dulap/cutie/etc
Recuperare cablu JT aerian il.public/brans col.
Inlocuire bec cu toate accesoriile-il public
Constr. PTA fara trafo
Mont.sau recup. trafo MT/JT
Demol.si recup.PTA fara trafo
Mont.sau inloc.dulap JT
Mont.sau inloc.intrer.JT pe tabl.exist.
Mont./inloc.DSTG si sep.motor.sau compl
Ansambl si cablare compon. C-JT
Realiz.,inloc., recup C-JT
Inloc.concentrator C-JT complet
Inst.antena suplim.extern pt.C-JT
Intindere LEA MT in cablu aerian
Intindere LEA MT cond.< 70 mmp
Intindere LEA MT cond.=> 70 mmp
Mutare 3 cond.sau cablu aer. MT
Recup.LEA MT cond neiz.-accesorii
Recup.LEA MT in cablu aerian
Exec.3 termin MT cablu pe stalp
Exec.3 mans.elic.viz.MT cabl.aer.
Exec.3 mans. mixte MT cablu aer.
Instal.separtor pe stalp exist.
Instal. 3 desc. pe stalp exist.

34.00 lei
41.00 lei

UM

T.I.

Cod Sap

Compensatie
unitara in
puncte

mp
n
m
m
m
n
n
m
n
n
n
m
n
n
m
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
m
m
m
m
m
m
n
n
n
n
n

LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA

TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502

2.00
117.00
7.50
7.00
4.50
17.00
15.00
1.50
14.50
3.80
6.50
0.20
4.50
2.00
0.10
1.00
117.00
24.00
21.00
18.00
3.00
24.00
1.00
12.00
2.50
3.00
0.21
0.23
0.28
0.18
0.07
0.14
16.80
23.10
28.00
40.00
9.00

Pagina 13

Schimb /Lei

4.4

Electrica
Pavaj
Total

40.00 lei
64.50 lei
Tot. Puncte
0.00
0.00
0.00

Valoare Lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

Valoare
0.00
0.00
0.00

Cant.

Tot. Puncte

Valoare Lei

Valoare

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VP M
VP S

Prestatie Terti
Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Beneficiar:
Sectia:
Proiectant:

Partea

Cod
Norma

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L14112
L14113
L14114
L14115
L14201
L14202
L14203
L14204
L14205
L14206
L14207
L14208
L14209
L14210
L14211
L14212
L14301
L14302
L14303
L14304
L14305
L14401
L14402
L14403
L14404
L14405
L14406
L14407
L14408
L14409
L14410
L14411
L14412
L14413
L14414
L14415
L14416

VP I/L/T/W
VP ASFALT

Descriere
Inloc. armaturi si izolat.
Inloc.bare si izol.MT rigide-inst.
Mont.detector defect ( TC-TT)
Demol.consola/traversa din ciment armat/metal
Mont.linie cablu JT aer.<=35mmp stalp
Mont.linie cablu JT aer.<=35mmp perete
Mont.linie cablu JT aer.> 35mmp stalp
Mont.linie cablu JT aer.> 35mmp perete
Mutare cond/cabl.JT orice sect.
Recup.LEA JT cond neiz.
Recup.LEA JT cond neiz.pe perete
Recup.LEA JT cabl aerian.
Recup.LEA JT cabl.aer.perete
Exec.mans.pana la cabl.JT tetrapolar
Inloc.tije-cleme aferente armat.
Inloc.mut.coloana JT intre PTA-tablou
Mont./inloc.cutie derivatie externa
Mont./inloc.cutie derivatie incastrata
Mont./inloc.sir cleme cutie-dulap-caseta
Plata ptr. Interventii in cutie firida existenta
Montare/inlocuire BMP incastrat in perete
Pozare cablu optic dielectric aerian autoportant
Recuperare cablu optic dielectric autoportant
Intindere LEA MT in cablu aerian optic portant
Pozare si intindere pe LEA conductori optici
Recuperare conductor optic dielectric portant
Pozare/inlocuire cadre minidulapuri cutii terminale
Executare terminatii < 24 fibre optice pe cablu optic
Executare terminatii < 48 fibre optice pe cablu optic
Executare terminatii < 72 fibre optice pe cablu optic
Executare mans < 24 fibre optice pe cablu optic
Executare mans < 48 fibre optice pe cablu optic
Executare mans < 72 fibre optice pe cablu optic
Incercare traseu < 24 fibre optice pe cablu optic
Incercare traseu < 48 fibre optice pe cablu optic
Incercare traseu < 72 fibre optice pe cablu optic
Incercare conexiuni < 24 fibre optice pe cablu optic

34.00 lei
41.00 lei

UM

T.I.

Cod Sap

Compensatie
unitara in
puncte

n
n
n
n
m
m
m
m
m
m
m
m
m
n
n
m
n
n
n
n
n
m
m
m
m
m
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA

TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502

9.80
5.60
10.50
3.00
0.20
0.32
0.24
0.40
0.16
0.06
0.16
0.08
0.24
4.50
5.60
0.14
3.00
6.00
2.00
2.50
3.00
0.26
0.08
0.35
0.27
0.08
8.00
70.00
100.00
125.00
70.00
100.00
125.00
100.00
125.00
145.00
125.00

Pagina 14

Schimb /Lei

4.4

Electrica
Pavaj
Total

40.00 lei
64.50 lei
Tot. Puncte
0.00
0.00
0.00

Valoare Lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

Valoare
0.00
0.00
0.00

Cant.

Tot. Puncte

Valoare Lei

Valoare

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VP M
VP S

Prestatie Terti
Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Beneficiar:
Sectia:
Proiectant:

Partea

Cod
Norma

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L14417
L14418
L15101
L15102
L15103
L15104
L15105
L15106
L15107
L15108
L15109
L15110
L15111
L15112
L15113
L15114
L15115
L15116
L15117
L15118
L15119
L15201
L15202
L15301
L16101
L16102
L16201
L16202
L16301
L16302
L16303
L16304
L16305
L16401
L16402
L16501
L16502

VP I/L/T/W
VP ASFALT

Descriere
Incercare conexiuni < 48 fibre optice pe cablu optic
Incercare conexiuni < 72 fibre optice pe cablu optic
Constr.bransam.cabl aer.<=35mmp pe stalp
Constr.bransam.cabl aer.<=35mmp perete
Constr.bransam.cabl aer. >35mmp pe stalp
Constr.bransam.cabl aer. >35mmp perete
Recup.cabl JT aer./perete pt.demol.individual
Constr.brans.colectiv in cabl aer <=35mmp pe stalp
Constr.brans.colectiv in cabl aer <=35mmp pe perete
Constr.brans.colectiv in cabl aer >35mmp pe stalp
Constr.brans.colectiv in cabl aer >35mmp pe perete
Recup.cabl JT aer./perete pt.demol.colectiv
Inloc.cleme perforare la brans.existente
Idem L15101 fara furnizarea clemelor
Idem L15102 fara furnizarea clemelor
Idem L15103 fara furnizarea clemelor
Idem L15104 fara furnizarea clemelor
Idem L15106 fara furnizarea clemelor
Idem L15107 fara furnizarea clemelor
Idem L15108 fara furnizarea clemelor
Idem L15109 fara furnizarea clemelor
Inloc.sau constr.tablou centralizat
Mont/recup. nod centralizat
Demol.centralizare grup mas.
Transp.mater.orice natura
Suplim.norm.L 16101 transp.mat.peric.
Furniz. santier dulgherie Fe/Ol zincat
Furniz santier profile OL inox
Inst.si recup.grup electr.pana la 160kVA
Inst.si recup.grup electr.>160 <400 KVA
Inst.si recup.grup electr.peste 400 KVA
Alim.temp.cu grup electrogen
Inchir.grup electr.orice putere
Preaviz clienti intrer.serv.inst.aer.
Preaviz 1client intrer.serv.
Actualiz topo/planim. >200m
Actualiz topo/planim. <200m

34.00 lei
41.00 lei

UM

T.I.

Cod Sap

Compensatie
unitara in
puncte

n
n
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
km
n
kg
kg
n
n
n
kVAxh
kVAxnz
n
n
km
n

LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA

TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502

150.00
170.00
0.25
0.40
0.30
0.50
0.10
0.25
0.40
0.40
0.50
0.10
1.00
0.20
0.35
0.25
0.45
0.20
0.35
0.25
0.45
3.00
3.00
0.60
0.35
16.00
0.35
1.20
37.00
55.00
65.00
0.04
0.06
2.10
0.30
19.00
4.00

Pagina 15

Schimb /Lei

4.4

Electrica
Pavaj
Total

40.00 lei
64.50 lei
Tot. Puncte
0.00
0.00
0.00

Valoare Lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

Valoare
0.00
0.00
0.00

Cant.

Tot. Puncte

Valoare Lei

Valoare

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VP M
VP S

Prestatie Terti
Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Beneficiar:
Sectia:
Proiectant:

Partea

Cod
Norma

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L16503
L16504
L16505
L16506
L16601
L16701
L16702
L16801
L16901
L16902
L16903
L17101
L18101
L18102
L18103
L18104
L18105
L21101
L21102
L21103
L21104
L21105
L21106
L21107
L21108
L21109
L21110
L21111
L21112
L21113
L21114
L21115
L21116
L21117
L21118
L21119
L21120

VP I/L/T/W
VP ASFALT

Descriere
Actualiz.planim. sup. inform. >20
Actualiz.planim. sup. inform.<20
Actualiz.topo pe sist. inform.>200m
Actualiz.topo pe sist. inform.<200m
Compens.forf. excavare x receptie
Compens.forf.daune pt cond elec.
Comp.forf.daune interv stalpi
Taiere-toaletare plante arboresc.
Comps.forf.defect 8-20 zi lucr.
Comps.forf.defect 20-24zi lucr.8-20 sam
Comp.forf.def.24-8lucr.notif.sam,zi leg.
Proiectare execut. bransam.aerian
Inst,recup.grup el.pt.def.pana la 160kVA
Inst,recup.grup el.pt.def.>160<400 KVA
Inst,recup.grup el.pt.def.peste 400kVA
Alim.temp.grup electr. pt.defect
Inchir.grup electr.orice putere pt.def.
Canaliz.tipA-zona nepavata sau de tara
Canaliz.tipA-zona asfaltata sau ciment
Canaliz.tipA in zona pavata
La fel L21102 cu umplere partial sptur
Umplutura cu pamant sptura
Strat de fundatie din balast
Strat de fundatie din beton C12/15
Strat din beton asfaltic BA8 pe Trotuar
Fornitura e posa de Geogrila
Strat de baza antrobate bituminose AB2
Strat legatura din beton asfaltic BAD25
Strat de uzura din beton asfaltic BA16
Montare borduri
Acoperire provizorie cu mixtura stocabil
Sapatura (inclusiv spart Beton)
Montare pavele recuperat din beton
Furn mont pavele noi beton 6 cm fund nis
Furn mont pavele noi piatra 6 cm fun bet
Furn mont pavele noi piatra 10 cm fun be
Montare pavaj recup di piatra fara funda

34.00 lei
41.00 lei

UM

T.I.

Cod Sap

Compensatie
unitara in
puncte

km
n
km
n
n
km
n
n
n
n
n
n
n
n
n
kVAxh
kVAxnz
m
m
m
m
mc
mc
mc
mpxcm
mp
mpxcm
mpxcm
mpxcm
m
mp
mc
mp
mp
mp
mp
mp

LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES

TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503

7.50
2.00
7.00
2.00
15.00
15.00
1.50
1.00
20.00
30.00
50.00
25.00
55.00
75.00
80.00
0.04
0.06
1.50
3.20
4.80
1.40
3.00
6.43
15.33
0.41
0.83
0.34
0.36
0.37
0.97
4.40
4.37
1.67
3.87
11.54
14.62
2.40

Pagina 16

Schimb /Lei

4.4

Electrica
Pavaj
Total

40.00 lei
64.50 lei
Tot. Puncte
0.00
0.00
0.00

Valoare Lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

Valoare
0.00
0.00
0.00

Cant.

Tot. Puncte

Valoare Lei

Valoare

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VP M
VP S

Prestatie Terti
Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Beneficiar:
Sectia:
Proiectant:

Partea

Cod
Norma

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L21121
L21122
L21123
L21124
L21125
L21126
L21127
L21129
L21128
L21201
L21202
L21203
L21204
L21301
L21302
L21303
L21401
L21402
L21403
L21404
L21405
L21406
L21407
L21408
L21409
L21410
L21411
L21501
L21502
L21503
L21504
L21505
L21506
L21507
L21508
L21509
L21510

VP I/L/T/W
VP ASFALT

34.00 lei
41.00 lei

Descriere

UM

T.I.

Cod Sap

Compensatie
unitara in
puncte

Strat de fundatie din nisip


Strat de fundatie din piatra sparta
Furn mont bordura beton noua 20x25
Furn mont bordura beton noua 10x15
Furn mont bordura piatra noua 20x25
Furn mont bordura piatra noua 10x15
Ridicare la cota camine (capac existent)
Ridic la cota guri de scurg (existent)
Ridic la cota rasufl gaze7capace hidr
Canaliz.tipB-zona nepavata sau de tara
Canaliz.tipB-zona asfaltata sau ciment
Canaliz.tipB in zona pavata
La fel L21202 cu umplere partial sptur
Sap. mont.cab.autopr.dir ingr.z.neasfalt
Sap. mont.cab.autopr.dir ingr.in asfalt
Sap. mont.cab.autopr.dir ingr.in pavaj
Supl.canaliz.A-B x tub in plus' oriz.
Supl.canaliz A-Bxtub in plus' vert.
Supl.canaliz.A-B x prof. >1,5m
Supl.norm canal.pt umplere beton
Supl.norm canal.pt umplere beton
Supl.norm.L21501x prof.>1,5m
Supl.norm.L.21501 x astup.cu cls.beton
Supl.norm.L.21406 x astup.cu cls.beton
Supl.x furniz.tub D>145mm
Supl.nor.L21103/L21203 cu refacere strat asfalt/beton
La fel L21401 cu umplere partial sptur

mc
mc
m
m
m
m
n
n
n
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
mp
mp
mp
m
m
m
mp
m
n
m
m
m
n
n
mc
n

LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES

TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503

6.90
7.99
2.37
1.29
7.56
3.89
11.54
8.72
2.25
1.85
4.00
5.70
1.80
1.20
3.00
4.70
1.60
0.80
0.40
1.65
0.80
1.50
3.50
1.20
0.30
1.50
0.70
10.00
4.50
155.00
10.00
4.00
7.20
13.00
11.00
34.00
14.00

Exec,sapat.gropii pt.exec.mans.
Furniz.si poz.tub Ol sau canal D<200mm
Inst.,recup.sonda sau simil.
Furniz si introd tub Ol /perfor.cu sonda
Supl.pret L21504 pt.D>200mm sau S>5mm
Poz.cabl.autopr.dir.sub.cu sonda teleg.
Mont,inloc,demol.caseta sau dulap strad.
Poz,inloc,demol firida stradala
Furniz si mont.puturi orice dimens.
Rec.si poz.capac tip carosabil

Pagina 17

Schimb /Lei

4.4

Electrica
Pavaj
Total

40.00 lei
64.50 lei
Tot. Puncte
0.00
0.00
0.00

Valoare Lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

Valoare
0.00
0.00
0.00

Cant.

Tot. Puncte

Valoare Lei

Valoare

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VP M
VP S

Prestatie Terti
Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Beneficiar:
Sectia:
Proiectant:

Partea

Cod
Norma

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L21511
L21512
L21513
L21514
L21515
L21516
L21517
L21518
L21519
L21520
L21521
L21522
L21523
L21524
L21525
L21526
L21527
L21528
L21529
L21530
L21531
L21532
L21533
L21534
L21535
L21536
L21537
L21601
L21602
L21603
L21604
L21605
L21606
L21607
L21608
L22101
L22102

VP I/L/T/W
VP ASFALT

34.00 lei
41.00 lei

Descriere

UM

T.I.

Cod Sap

Compensatie
unitara in
puncte

Constr,refac,extind.inst.p.p.
Constr.zid beton armat si nearmat
Utiliz.inst.desecare apa
Mutare,reloc. servicii interfer. exist.
Furniz.sant.cond.rasina fibra sticla
Exec.sap.groapa inch/desch.cond. exist.
Indentificare cablu defect MT
Suplim la L21517
Identificare cablu defect JT
Supliment la L21519
Canaliz.tipA-zona nepavata sau de tara - il.public
Canaliz.tipA-zona asfaltata sau ciment - il.public
Canaliz.tipB-zona nepavata sau de tara - il.public
Canaliz.tipB-zona asfaltata sau ciment - il.public
Exec.sap.groapa inch/desch.cond. exist.- il.public
Mont,inloc,demol.caseta sau dulap strad.- il.public
Pozare cablu JTsubt sect.<=35mmp - il.public
Poz.cablu JT subt sect. >35 <95 mmp - il.public
Pozare cablu JT subt sect. >95mmp - il.public
Recup.linie JT in cablu subt. - il.public
Exec.manson.cablu JTsubt.pana la tetrap. - il.public
Identificare cablu defect JT - il.public
Suplim la L21532 pentru alte defecte pe acelasi cablu
Idem L21501 umplere partiala sapaturii
Interventie de dezapezire santier lucru
Tax a tot cup pentru sigur sant (5 zile)
supliment L21536 urmatoare 5 zile)

m
mc
n
m
m
mp
n
n
n
n
m
m
m
m
mp
n
m
m
m
m
n
n
n
mp
mc
n
n
mp
mp
mpxcm
mpxcm
mpxcm
mpxcm
mp
mp
m
m

LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES

TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL505
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503

1.45
42.00
117.00
1.00
1.90
8.00
30.00
12.00
14.00
5.00
1.50
3.20
1.85
4.00
10.00
13.00
0.18
0.20
0.30
0.07
5.00
14.00
5.00
4.60
1.00
8.00
4.00
0.40
0.44
0.20
0.25
0.29
0.39
1.10
2.20
0.50
0.08

Frezare pavaj bitum >150mp


Frezare pavaj bitum <=150mp
Constr.sau rec.strat uzura tip >150mp
Constr.sau rec.strat uzura<=150mp
Constr.sau rec.strat uzura spec.>150mp
Constr.sau rec.strat uzura spec.<=150mp
Pavare trotuar cu mastic asfaltic
Lucr.elem.pavare la fata locului
Pozare cablu MT subteran
Recup.linie MT in cablu subteran

Pagina 18

Schimb /Lei

4.4

Electrica
Pavaj
Total

40.00 lei
64.50 lei
Tot. Puncte
0.00
0.00
0.00

Valoare Lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

Valoare
0.00
0.00
0.00

Cant.

Tot. Puncte

Valoare Lei

Valoare

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VP M
VP S

Prestatie Terti
Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Beneficiar:
Sectia:
Proiectant:

Partea

Cod
Norma

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L22103
L22104
L22105
L22201
L22202
L22203
L22204
L22205
L22301
L22302
L22303
L22304
L22305
L22401
L22402
L22403
L22404
L22405
L22406
L22407
L22408
L22409
L22410
L22411
L22412
L22413
L22414
L22415
L23101
L23102
L23103
L23104
L23201
L23202
L23203
L23204
L23301

VP I/L/T/W
VP ASFALT

Descriere
Exec.3 term.MT pt.cabl.sub.
Exec.3 mans. MT cablu elic.viz.
Exec.3 mans.mixte MT cablu
Pozare cablu JTsubt sect.<=35mmp
Poz.cablu JT subt sect. >35 <95 mmp
Pozare cablu JT subt sect. >95mmp
Recup.linie JT in cablu subt.
Exec.manson.cablu JTsubt.pana la tetrap.
Mont, inloc.cutie deriv/cofret ext.
Mont, inloc.cutie deriv/cofret inc.
Mont,inloc.sir cleme cutie deriv sau nod
Plata ptr. Interventii in cutie firida existenta
Montare/inlocuire BMP incastrat in perete
Pozare cablu optic dielectric subteran
Recuperare cablu optic dielectric subteran
Pozare/inlocuire cadre minidulapuri cutii terminale
Executare terminatii < 24 fibre optice pe cablu optic
Executare terminatii < 48 fibre optice pe cablu optic
Executare terminatii < 72 fibre optice pe cablu optic
Executare mans < 24 fibre optice pe cablu optic
Executare mans < 48 fibre optice pe cablu optic
Executare mans < 72 fibre optice pe cablu optic
Incercare traseu < 24 fibre optice pe cablu optic
Incercare traseu < 48 fibre optice pe cablu optic
Incercare traseu < 72 fibre optice pe cablu optic
Incercare conexiuni < 24 fibre optice pe cablu optic
Incercare conexiuni < 48 fibre optice pe cablu optic
Incercare conexiuni < 72 fibre optice pe cablu optic
Constr.bransam.ind.cabl.subt.<=35mmp
Constr.bransam.ind cablu subt.>35<95mmp
Constr.bransam.ind.cablu subt.>95mmp
Rec.linie JT in cablu subt.
Constr. brans.cablu subt <=35mmp
Constr. brans.cablu subt >35 <95mmp
Constr. brans.cablu subt >95mmp
Recup.cablu subt. JT
Constr.tablou centralizator

34.00 lei
41.00 lei

UM

T.I.

Cod Sap

Compensatie
unitara in
puncte

n
n
n
m
m
m
m
n
n
n
n
n
n
m
m
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
m
m
m
m
m
m
m
m
n

LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES

TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503

16.80
16.80
26.60
0.18
0.20
0.30
0.07
5.00
3.00
6.00
2.00
2.50
3.00
0.21
0.10
8.00
70.00
100.00
125.00
70.00
100.00
125.00
100.00
125.00
145.00
125.00
150.00
170.00
0.18
0.21
0.35
0.07
0.18
0.21
0.35
0.07
3.00

Pagina 19

Schimb /Lei

4.4

Electrica
Pavaj
Total

40.00 lei
64.50 lei
Tot. Puncte
0.00
0.00
0.00

Valoare Lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

Valoare
0.00
0.00
0.00

Cant.

Tot. Puncte

Valoare Lei

Valoare

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VP M
VP S

Prestatie Terti
Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Beneficiar:
Sectia:
Proiectant:

Partea

Cod
Norma

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L23302
L23403
L23501
L23502
L23503
L23504
L23505
L24101
L24201
L24202
L24203
L24301
L24302
L24303
L24304
L24305
L24401
L24402
L24501
L24502
L24503
L24504
L24505
L24506
L24601
L24602
L24603
L24701
L24801
L24802
L24803
L24804
L24805
L24806
L24807
L24808
L24809

VP I/L/T/W
VP ASFALT

Descriere

UM

T.I.

n
LES
Mont.,recup. nod centralizator
n
LES
Demolare centralizare
n
LES
Inlocuirea FDCP-urilor existente cu tuburi ingropate
n
LES
Inlocuirea FDCP-urilor existente cu tuburi aparente
n
LES
Inlocuirea Firidei Generale cu un intrerupator unificat
n
LES
La etaj - montare tub ingropat inclusiv perforarea placii
n
LES
La etaj - montare tub aparent inclusiv perforarea placii
km
LES
Transp.mater. de orice tip si forma
kg
LES
Furniz sant.dulgherie Fe zincat
kg
LES
Furniz.sant.profile Ol inox
kg
LES
Furniz/mont.exec.constr.manuale
n
LES
Mont.si recup.grup electr. pana<=160kVA
n
LES
Mont.si recup.grup electr.>160<400 KVA
n
LES
Mont.si recup.grup electr.peste 400kVA
kVAxh LES
Alim.temp.cu grup electrogen
kVAxnz LES
Inchiriere grup electrogen orice putere
n
LES
Preaviz clienti intrer.serv.inst.sub.
n
LES
Preaviz 1client intrer.serv.
km
LES
Actualiz topo sau planimetrie >200m
n
LES
Actualiz.topo sau planimetrie<200m
km
LES
Actualiz topo pe sup.inform.>200m
n
LES
Actualiz topo pe sup.inform.<200m
km
LES
Actualiz.topo pe sist.inform.>200m
n
LES
Actualiz.topo pe sist.inform.<200m
n
LES
Comp.forf.test x recep.str.asfalt
n
LES
Comp.forf.test.in curs dupa prima rep.
n
LES
Comp.forf.test x recep.drum neasfalt
km
LES
Comp.forf.daune pt.introd.cond.elect.
n
LES
Comp.forf.interventii-8-20 zi lucr.
n
LES
Comp.forf.interv.-20-24zi lucr.8-20sam.
n
LES
Comp.forf.inter.24-8lucr.notif.sam,sarb.
mp
LES
Exec.sap.pt.exec.mans.defect
mp
LES
Suplim.L24804 pt.adanc.sup.la 1,5m
mp
LES
Suplim.L24804 pt.acop.cu beton
mp
LES
Suplim.L24805 pt.acop.cu beton
mp
LES
La fel L24804 cu umplere partial sptur
m3
LES
Supliment L24804-L21501 umple proviz

34.00 lei
41.00 lei

Cod Sap

Compensatie
unitara in
puncte

TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503

3.00
0.60
40.00
30.00
10.00
10.00
3.50
0.35
0.35
1.20
0.65
37.00
55.00
65.00
0.04
0.06
2.10
0.30
19.00
4.00
7.50
2.00
7.00
2.00
20.00
10.00
15.00
15.00
20.00
30.00
50.00
12.00
1.50
3.50
1.20
6.60
4.50

Pagina 20

Schimb /Lei

4.4

Electrica
Pavaj
Total

40.00 lei
64.50 lei
Tot. Puncte
0.00
0.00
0.00

Valoare Lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

Valoare
0.00
0.00
0.00

Cant.

Tot. Puncte

Valoare Lei

Valoare

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VP M
VP S

Prestatie Terti
Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Beneficiar:
Sectia:
Proiectant:

Partea

Cod
Norma

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L25101
L26101
L26102
L26103
L26104
L26105
L31101
L31102
L31103
L31104
L31105
L31106
L31107
L31108
L31109
L31110
L31111
L31112
L31113
L31114
L31115
L31116
L31117
L31118
L31119
L31120
L31121
L31122
L31123
L31124
L31125
L31126
L32101
L32201
L32202
L32301
L33101

VP I/L/T/W
VP ASFALT

Descriere
Proiectare exec.bransament subteran
Mont.rec.grup elec.pt.defect pana160kVA
Mont.rec.grup el.pt.defect>160<=400 KVA
Mont.rec.grup el.pt.defect peste 400kVA
Alim.temp.cu grup electr. pt. defect
Inchir.grup electr.orice putere pt def.
Constr.PT tip turn 2L+1T+JT pana la 4U
Mont,inloc.mut.INT/IMS MT deasupra bara
Mont,inloc.mut.INT/IMS MT sub bara
Constr. PT box/cladire pana la 2L+1T+JT
Supl.L31101-31104 ult.celula MT
Mont.sau inloc.celule MT tabl.protejat
Montare sau inloc tabl. JT
Suplim.L31101-31104 ult.tablou JT
Mont.sau inloc. intr. JT tab.exist.
Mont.sau inloc.DSTG si sep.mot.sau comp.
Mont.sau recup.trafo MT/JT <=250kVA
Mont.sau recup.trafo MT/JT> 250<=630kVA
Comps.lucrari provizorii mutari.trafo
Constr, sau inloc.inst.ilumin.in cabina
Constr.inst.pp interna cabina
Constr.inst.pp externa cabina
Furniz si pozare electrozi leg.pam.
Furniz,mont.electrozi leg.pam.cu perf .
Inst.cabina mobila MT/JT
Recup.cabina mobila MT/JT
Demon. si recup.cabina MT/JT fara tafo
Recup oricarui de celula MT tip protejat
Realiz inst antintruziune in post sub
Realiz inst antintruziune in PT
Inlocuire/Umplere ulei in trafo/Intrerupt.MT/JT
Montare/Recuperare/Repozit. Trafo >= 630 kVA
Asamblare si cablarea comp. CJT
Realiz.inlocurii recup. C-JT
Inlocuirea concentrator JT complet
Inst.antena suplimentara externa pt.C-JT
Mont.cablu MT in cabina

34.00 lei
41.00 lei

UM

T.I.

Cod Sap

Compensatie
unitara in
puncte

n
n
n
n
kVAxh
kVAxnz
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
m
m
m
m
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
m

LES
LES
LES
LES
LES
LES
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512

25.00
55.00
75.00
80.00
0.04
0.06
138.60
31.50
18.20
73.50
7.00
17.50
12.60
2.75
2.10
24.00
20.00
25.00
0.01
14.00
0.81
0.98
0.80
4.50
38.50
28.00
49.00
10.50
7.00
4.00
1.00
32.00
1.00
4.00
2.50
3.00
0.35

Pagina 21

Schimb /Lei

4.4

Electrica
Pavaj
Total

40.00 lei
64.50 lei
Tot. Puncte
0.00
0.00
0.00

Valoare Lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

Valoare
0.00
0.00
0.00

Cant.

Tot. Puncte

Valoare Lei

Valoare

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VP M
VP S

Prestatie Terti
Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Beneficiar:
Sectia:
Proiectant:

Partea

Cod
Norma

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L33102
L33103
L33104
L33105
L33106
L33107
L33201
L33202
L33203
L33204
L33205
L34101
L34102
L34103
L34104
L34105
L34106
L34107
L34108
L34109
L34110
L34111
L34112
L34113
L34114
L34115
L34116
L34117
L34118
L34119
L34120
L34121
L34122
L34123
L34124
L34125
L34126

VP I/L/T/W
VP ASFALT

Descriere
Recup.cablului MT din cabina
Exec.3 term.MT pt. cablu MT cabina
Mont,inloc.izolat.MT x sup.bara
Mont,inloc.izol.trecere MT
Constr,inlocuirea sist.bare MT
Mont.sist.de senz. TC/TT, detect. defec
Poz.cablu JT in cabina sect.<=35mmp
Poz.cablu JT in cabina sect >35 <=95 mmp
Poz.cablu JT in cabina sect>85 =185 mmp
Poz.cablu JT in cabina sect.>185mmp
Recup.cablu JT in cabina
Demol.constr.orice tip , forma
Demol.structurilor metalice din cabina
Constr.structuri din beton nearmat
Constr.structuri din beton armat
Constr.tavan din tigle beton
Realiz.galerie cabluri cu cofraj arm.
Realiz.zidarii orice tip
Realiz.spatiu gol sub podea pietre rot
Constr.pavaj din ciment buciardat
Furniz.mont.pardos/culoar gresie
Realiz.tencuiala orice tip int/ext.
Livr.,poz,constr.manuale metalice
Inloc.sau inst.usa pt. cabina
Furniz.si mont. usa de orice tip
Inloc. sau inst.fereastra pt.cabina
Furniz,mont. incuietori
Furniz. si mont.retea anti-rozat.
Furniz,mont. Tub in pavaj cu D<=20cm
Varuire sau vops.zid manual
Exec./refac.imperm.acoperis cabina
Execut./refac.acoperis din tigla cabina
Furniz.si mont.tavan REI 180
Exec./refacere stresini,burlane pluv.
Fundat.spec.cu micropiloni D<30cm
Furniz,mont.stalpi piloni prefabricati
Utiliz.inst.de desecare apa

34.00 lei
41.00 lei

UM

T.I.

Cod Sap

Compensatie
unitara in
puncte

m
n
n
n
m
n
m
m
m
m
m
mc
kg
mc
mc
mc
mc
mp
mc
mp
mp
mp
kg
n
n
n
n
mp
m
mp
mp
mp
mp
m
m
m
n

PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512

0.11
16.80
2.80
5.60
4.20
11.00
0.13
0.14
0.21
0.21
0.07
12.60
0.04
28.00
44.00
24.00
78.00
10.00
6.00
10.00
6.00
2.00
0.65
30.00
69.00
16.00
30.00
3.00
2.00
0.90
3.30
4.00
4.50
2.50
7.50
7.00
117.00

Pagina 22

Schimb /Lei

4.4

Electrica
Pavaj
Total

40.00 lei
64.50 lei
Tot. Puncte
0.00
0.00
0.00

Valoare Lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

Valoare
0.00
0.00
0.00

Cant.

Tot. Puncte

Valoare Lei

Valoare

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VP M
VP S

Prestatie Terti
Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Beneficiar:
Sectia:
Proiectant:

Partea

Cod
Norma

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L34127
L34128
L34129
L34130
L34131
L34132
L34133
L35101
L35102
L35201
L35202
L35301
L35302
L35303
L35304
L35305
L35401
L35402
L35501
L35502
L35503
L36101
L36102
L36103
L36104
L36105
L36106
L37101
L37102
L37103
L37104
L37105
L41101
L41102
L41103
L41104
L41201

VP I/L/T/W
VP ASFALT

Descriere
Curatarea interna a cabinei
Mentenanta PT/PA pana 4 celule
Mentenanta PT/PA de la 5 cel pana 10
Mentenanta PT/PA mai mul de 10 celule
Furniz./utiliz. pamant pentru umpl. PT dezafectat
Furniz./utiliz. pietris/nisip pentru umpl. PT dezafectat
Excavare cu latime <=40cm si adancime = 60cm
Transp.mater.orice natura si dim.
Supl.norm.L35101 transp.mat.peric.
Furniz. santier dulgheriei Fe zincat
Furniz. santier profile Ol inox
Mont.si recup.grup electr.pana la 160kVA
Mont.si recup.grup electr.>160 <400 KVA
Mont.si recup.grup electr.peste 400kVA
Alim.temporara cu grup electrogen
Inchiriere grup electrogen orice putere
Preaviz clienti susp.serv.inst.
Preaviz 1 client susp.serv.inst.
Comps.forf.defect 8-20 zi lucr.
Comps.forf.defect 20-24zi lucr.8-20 sam
Comp.forf.def.24-8lucr.notif.sam,sarb
Mont.sist.ventil.-aspir.elicoidal
Mont.sist.ventil.-aspir.centrifug
Mont.tabl.comanda aspirator
Inlocuirea aspirator elicoidal
Inlocuirea aspirator centrifug
Pozare de extractor/aspirator eolian din otel inox
Mont.recup.gr.elec.pt.def.pana la160kVA
Mont.recup.grup elec.pt.def.>160<400 KVA
Mont.recup.grup elec.pt.def.peste 400kVA
Alim.temporara cu grup electr. pt. def.
Inchir.grup electr.orice putere pt. def.
Mont.GDM mono/trifaz.brans/centr neact.
Recup.GDM mono/trifaz.brans/centr nedez.
Montarea-inloc BMP incastrat in perete
Idem L41103 pe stalp-extern peretele
Mont.GDM mono/trifaz.brans/centr act.

34.00 lei
41.00 lei

UM

T.I.

Cod Sap

Compensatie
unitara in
puncte

n
n
n
n
n
n
m
km
n
kg
kg
n
n
n
kVAxh
kVAxnz
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
kVAxh
kVAxnz
n
n
n
n
n

PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS

TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL513
TL513
TL513
TL513
TL513

19.00
24.00
45.00
60.00
3.00
10.00
3.00
0.35
16.00
0.35
1.20
37.00
55.00
65.00
0.04
0.06
2.10
0.30
20.00
30.00
50.00
84.00
134.00
24.00
37.00
65.00
19.10
55.00
75.00
80.00
0.04
0.06
0.50
0.35
3.00
1.20
1.25

Pagina 23

Schimb /Lei

4.4

Electrica
Pavaj
Total

40.00 lei
64.50 lei
Tot. Puncte
0.00
0.00
0.00

Valoare Lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

Valoare
0.00
0.00
0.00

Cant.

Tot. Puncte

Valoare Lei

Valoare

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VP M
VP S

Prestatie Terti
Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Beneficiar:
Sectia:
Proiectant:

Partea

Cod
Norma

L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

L41202
M10001
M10002
M10003
M10004
M10005
M10006
M10007
M10008
M10009
M10010
M10011
M10012
M10013
M10014
M10015
M10016
M10017
M10018
M10019
M10020
M10021
M10022
M10023
M10024
M10025
M10026
M10027
M10028
M10029
M10030
M10031
M10032
M10033
M20001
M20002
M20003

VP I/L/T/W
VP ASFALT

Descriere
Recup.GDM mono/trifaz.brans/centr dezac.
Furniz.arm.boxer sust.lant.simpl.
Furniz.arm.boxer intin.lant simpl.
Furniz.arm.cons.VL,VM,VP lant simpl.
Furn.arm.consola cu izol.rigida
Furn.arm.consola tip steag sust.simpl.
Furniz.arm.cons.tip steag intin simpl.bil
Furniz.arm.coron.semioriz.intind simpl.bil
Furniz.arm.cab.aerian MT sust/intin.
Furniz.arm.traversa leg.duble, lant simpl.unil
Furniz.arm.traversa leg.duble, lant simpl.bil
Furniz.armaturi pt.orice PTA
Furniz.armaturi deriv.leg simple
Furniz.ulterior intind.cablu aer MT
Furniz.arm.sust.suport separator
Furniz.consola.pt.recloser si 3 TT
Furniz.suport pt.descarcatori
Furniz.echip.sust/intin.simpla
Furniz.echip.pt.a 2 leg sust izolat.
Furniz.echip.sust. al 2 izol.rigid
Furniz.cablu uni/bipol.brans/linie JTaer.
Furniz.cablu tetrapol.brans/linie JT aer.
Furniz.arm.sust/intin cabl.aer JT
Furniz.istal. legare la pmnt cablu
Funiz.Kit antivolatil
Furniz.placute x stalpi lemn
Furniz.atenuare de vibratie
Furnizare stalp SC 10001
Furnizare stalp SC 10002
Furnizare stalp SC 10005
Furnizare stalp SC 15006 L=12ml
Furnizare stalp SC 15007 L=14ml
Furnizare stalp SC 15014 L=12ml
Furnizare stalp SC 15015 L=14ml
Furniz.cablu uni/bip.brans/linie JT subt.
Furniz.cablu tetrapolar brans/linie JT subt.
Furniz.Inst.legare la pmnt funie Cu

34.00 lei
41.00 lei

UM

T.I.

Cod Sap

Compensatie
unitara in
puncte

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
m
m
m
m
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
m
m
m

MAS
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LES
LES
LES

TL513
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL503
TL503
TL503

1.00
16.35
23.20
12.15
7.95
21.10
28.50
21.10
6.40
50.00
61.20
27.50
13.75
3.70
13.00
11.10
8.10
8.50
9.50
2.15
0.11
0.22
0.02
0.11
2.15
1.05
7.00
22.00
32.00
46.00
36.00
45.00
72.00
90.00
0.11
0.16
0.11

Pagina 24

Schimb /Lei

4.4

Electrica
Pavaj
Total

40.00 lei
64.50 lei
Tot. Puncte
0.00
0.00
0.00

Valoare Lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

Valoare
0.00
0.00
0.00

Cant.

Tot. Puncte

Valoare Lei

Valoare

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VP M
VP S

Prestatie Terti
Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Beneficiar:
Sectia:
Proiectant:

Partea

Cod
Norma

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

M20004
M20005
M20006
M30001
M30002
M30003
M30004
M30005
M30006
M30007
M30008
M40001
M40002
M40003
M40004
S10001
S10002
S10003
S10004
S10005
S10006
S10007
S10008
S10009
S10010
S20001
S20002
S20003
S20004
S20005
S20006
S20007
S20008
S20009
S20010
S20011
S20012

VP I/L/T/W
VP ASFALT

Descriere
Furniz.inst.de legare la pmnt cablu
Furniz.capace din font
Furnizare punct de aprindere complet
Furniz.sup.pt. izolat si term.
Furniz.izolatoare suport pt interior
Furniz.izol.trecere normal
Furniz.izol trecere med.saline
Furniz.suport pt.izolatorul de trecere
Furniz.bare cabine MT-JT
Furniz.instal.leg.la pmnt cab MT-JT
Furniz.imprejmuire de protectie tip C
Furniz.cabl.uni/bipol bransam. JT.
Furniz.cabl. tetrapol.brans.JT
Furniz.cabl.elic viz. pt. brans.JT
Furniz.armat. intind x cablu
Schele
Supl.norma S10001
Punti de sustinere tip capra
Scara mobila tip tubulara
Autospec.PRB cu cos si brat articulat
Punerea la pam. si in scurtcirc. MT
Punerea la pam. si in scurtcirc. JT
Sedinte de coordonare
Operator dirijare trafic
Punere la pamant si in scurtcirc.JT linii Il.Public
Lanterna semafor mobila x luna
Supl.norma S20001 x luna
Operator dirijare trafic
Bariere stradale prefabr.cls x luna
Supl.norma S20004 x luna
Bariere stradale din plastic x luna
Supl.norma S20006 x luna
Imprejmuiri
Trecere pietonala x /luna
Sprijiniri (armatura ) pt. sapaturi
Supl.norma S20010
Identificare prin taiere cabl.MT/JT

34.00 lei
41.00 lei

UM

T.I.

Cod Sap

Compensatie
unitara in
puncte

m
kg
n
n
n
n
n
n
m
m
n
m
m
m
m
mp
mp
mp
m
h
n
n
n
h
n
n
n
h
m/luna
m/luna
m/luna
m/luna
mp
n/luna
m
m
n

LES
LES
LES
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
MAS
MAS
MAS
MAS
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES

TL503
TL503
TL503
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL513
TL513
TL513
TL513
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503
TL503

0.40
0.23
400.00
1.15
1.85
3.00
7.35
17.50
0.75
0.26
14.25
0.11
0.16
0.22
0.02
1.36
0.19
0.55
2.60
5.50
5.00
3.80
9.00
2.85
3.80
10.00
5.20
2.85
2.88
0.23
0.80
0.28
1.30
7.20
4.60
3.00
5.00

Pagina 25

Schimb /Lei

4.4

Electrica
Pavaj
Total

40.00 lei
64.50 lei
Tot. Puncte
0.00
0.00
0.00

Valoare Lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

Valoare
0.00
0.00
0.00

Cant.

Tot. Puncte

Valoare Lei

Valoare

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VP M
VP S

Prestatie Terti
Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Beneficiar:
Sectia:
Proiectant:

Partea

Cod
Norma

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S20013
S20014
S20015
S20016
S20017
S20018
S20019
S20020
S20021
S20022
S20023
S20024
S20025
S20026
S30001
S30002
S30003
S30004
S30005
S30006
S40001
S40002
S40003
S40004
S50001
S50002
S50003
S50004
S50005
S50006
S50007
S50008
S50009
S50010
S50011
S50012
S50013

VP I/L/T/W
VP ASFALT

Descriere
Detectare utilitati din sol
Sistem de ventilatie
Sedinte de coordonare
Supl.S20001 ptr. mutarea lanternei semaforice
Supl.S20004 ptr. mutarea barierelor stradale prefabr
Supl.S20006 ptr. mutarea barierelor stradale plastic
Supl.S20008 ptr. mutarea imprejmuirilor metalice
Supl.S20009 ptr. mutarea trecerilor pietonale
Pasaj autovehicule
Supl. S20021 ptr. mutare pasaj pentru autovehicule
Supl. S20013 detectare utilitati in sol
Supl. S20014 sistem de ventilatie
Iluminat de Urgenta
Identificare prin taiere cabl.MT/JT - il.public
Schele x luni
Supl.norma S30001x luna
Punti de sustinere tip capra
Scara mobila tip tubulara
Sedinte de coordonare
Parapet provizoriu prefabricat
Punere la pamant si in scurtcirc.MT
Punere la pamant si in scurtcirc.JT
Sedinte de coordonare
Operator dirijare trafic
Lanterna semaf. mobila x luna
Operator dirijare trafic
Bariere stradale din plastic x luna
Trecere pietonala x luna
Sprijiniri (armatura ) pt. sapaturi
Detectarea altor utilitati din sol
Scara mobila tip tubulara
Punere la pamant si in scurtcirc. JT
Sedinte de coordonare
Supl. S50001 mutare lanterna semaforica
Supl. S50003 mutare bariera stradala
Supl. S50004 mutare trecere pietonala
Supl. S50005 sprijiniri ptr sapaturi

34.00 lei
41.00 lei

UM

T.I.

Cod Sap

Compensatie
unitara in
puncte

n
n
n
n
n/m
n/m
n/mp
n
n/luna
n
n
n
n
n
mp
mp
mp
m
n
n
n
n
n
h
n
h
m/luna
n/luna
m
n
m
n
n
n
n/m
n
m

LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
PT
PT
PT
PT
PT
PT
DEF
DEF
DEF
DEF
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN

TL503
TL503
TL503
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL502
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL512
TL806
TL806
TL806
TL806
TL513
TL513
TL513
TL513
TL513
TL513
TL513
TL513
TL513
TL513
TL513
TL513
TL513

5.00
10.00
9.00
4.00
2.25
0.50
0.31
3.15
16.70
7.70
2.00
10.00
2.50
5.00
1.36
0.19
0.55
2.60
9.00
40.00
5.00
3.80
9.00
2.85
10.00
2.85
0.80
7.20
4.60
5.00
2.60
3.80
9.00
4.00
0.50
3.15
3.00

Pagina 26

Schimb /Lei

4.4

Electrica
Pavaj
Total

40.00 lei
64.50 lei
Tot. Puncte
0.00
0.00
0.00

Valoare Lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

Valoare
0.00
0.00
0.00

Cant.

Tot. Puncte

Valoare Lei

Valoare

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VP M
VP S

Prestatie Terti
Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Beneficiar:
Sectia:
Proiectant:

Partea

Cod
Norma

S
S
S
S
S
E
E
E
E
E

S50014
S50015
S50016
S50017
S50018
E00030
E00130
E00230
E00530
E00130

VP I/L/T/W
VP ASFALT

Descriere
Supl. S50006 detectari utilitati sol
Imprejmuiri
Supl. S50015 mutare imprejmuiri metalice
Pasaj autovehicule
Supl. S20017 ptr. mutare pasaj pentru autovehicule
Furnizare MAT LEA
Furnizare MAT LES
Furnizare MAT PT
Furnizare MAT MASURA
Furnizare MAT LES ASFALT

34.00 lei
41.00 lei

UM

T.I.

Cod Sap

Compensatie
unitara in
puncte

n
mp
n/mp
n/luna
n

BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
LEA
LES
PT
MAS
LES

TL513
TL513
TL513
TL513
TL513

2.00
1.30
0.31
16.70
7.70

Schimb /Lei

4.4

Electrica
Pavaj
Total

40.00 lei
64.50 lei
Tot. Puncte
0.00
0.00
0.00

Valoare Lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

Valoare
0.00
0.00
0.00

Cant.

Tot. Puncte

Valoare Lei

Valoare

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VP M
VP S

0.00

Pagina 27

Materiale
Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Primaria:
Sectia:
Proiectant:

T.I.

Matricula

PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

227280
225002
225206
225207
162041
162042
162043
162044
162072
162308
162306
162307
162309
162046
162048
162410
162430
219817
219717
332022
332029
273114
273112
273045
273046
172541
172542
172544
172546
172502
172504
172506
539003
539005
653257
535012
535024
532056
532070
532071
113542
113547
113548
113549
113532
113537
113538
113539
330007
330008

0
12/30/1899

Coecient

27.40

Schimb /Ron

4.40

Val. puncte material

40.00 lei

0
0
0
0

Descriere
PT ANVELOPA BOX UNICATA
USA METALICA PT
FERESTRA METALICA
FERESTRA IN RISINA
CELULA TIP L 12kA
CELULA TIP T 12kA
CELULA TIP UT 12kA
CELULA TIP LE 12kA
CELULA TIP RC 12kA
CELULA TIP LE 16kA
CELULA TIP T 16kA
CELULA TIP UT 16kA
CELULA TIP RC 16kA
CELULA SF6 2LE+1T DY802/2 RO
CELULA SF6 3LE+1T 12,5KA DY802/4 RO
CELULA DY800/1
CELULA DY800/3
CABLU DE COLEGAMENT CELULA T. \ TRANS. 10,5 M mp 25 Cu
CABLU DE COLEGAMENT CELULA T. \ TRANS. 10,5 M mp 50 Al
CABLU 1X25CU DE MT
CABLU 1X50AL DE MT
TERMINAL UNIPOLAR MT CU CON INTERN CU
TERMINAL UNIPOLAR MT CU CON INTERN AL
TERMINAL UNIPOLAR MT CU CAMP RADIAL
TERMINAL UNIPOLAR MT AL CAMP RADIAL
FUZIBILA MT 24KV 25A
FUZIBILA MT 24KV 40A
FUZIBILA MT 24KV 63A
FUZIBILA MT 24KV 100A
FUZIBILA MT 12KV 40A
FUZIBILA MT 12KV 63A
FUZIBILA MT 12KV 100A
CABLU DE COLEGAMENT TA TV MT 6m
CABLU DE COLEGAMENT TA TV MT 10m
TV MT 6000/100
TV MT 10000/100
TV MT 20000/100
TA MT 50/5 ( 50A)
TA MT 400/5 ( > 50 400 A)
TA MT 630/5 ( > 400 630 A)
TRANSFORMATOR MT/JT 20-10/0,415 KV 160KVA SP
TRANSFORMATOR MT/JT 20-10/0,415 KV 250KVA SP
TRANSFORMATOR MT/JT 20-10/0,415 KV 400KVA SP
TRANSFORMATOR MT/JT 20-10/0,415 KV 630KVA SP
TRANSFORMATOR MT/JT 20/0,415 KV 160KVA SP
TRANSFORMATOR MT/JT 20/0,415 KV 250KVA SP
TRANSFORMATOR MT/JT 20/0,415 KV 400KVA SP
TRANSFORMATOR MT/JT 20/0,415 KV 630KVA SP
CABLU UNIPOLAR 1X150 CU
CABLU UNIPOLAR 1X240 CU

Total

Specicatia
Tecnica

U.M.

DG2061RO
DS918RO
DS926RO
DS927RO
DY803/1RO
DY803/2RO
DY803/3RO
DY803/4RO
DY803/5RO
DY803/416RO
DY803/216RO
DY803/316RO
DY803/516RO
DY802/2RO
DY802/4RO
DY800/1RO
DY800/3RO
DJ4447RO
DJ4447RO
DC4372RO
DC4382RO
DJ1119RO
DJ1119RO
DJ4456RO
DJ4456RO
DY561RO
DY561RO
DY561RO
DY561RO
DY561RO
DY561RO
DY561RO
DY4181
DY4181
DMI031015RO
DMI031015RO
DMI031015RO
DMI031052RO
DMI031052RO
DMI031052RO
DT796RO
DT796RO
DT796RO
DT796RO
DT796RO
DT796RO
DT796RO
DT796RO
DC4141/6RO
DC4141/7RO

Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
m
m
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
m
m

Cant.

Pagina 28

Valoare Sap Investiment


0.00 lei
0.00

Valoare [Lei]

Puncte

77,783.00 lei
2,108.35 lei
635.01 lei
223.87 lei
5,335.32 lei
6,117.64 lei
5,883.63 lei
5,983.53 lei
2,025.47 lei
9,990.00 lei
9,990.00 lei
9,800.00 lei
2,025.47 lei
15,236.87 lei
19,511.66 lei
25,989.55 lei
14,805.14 lei
518.85 lei
496.92 lei
15.69 lei
16.12 lei
283.12 lei
283.12 lei
47.52 lei
68.26 lei
74.13 lei
85.61 lei
108.16 lei
117.82 lei
66.37 lei
132.58 lei
108.81 lei
1,293.00 lei
1,293.00 lei
1,707.17 lei
1,707.17 lei
1,306.22 lei
1,288.00 lei
1,213.00 lei
1,183.00 lei
12,650.00 lei
24,453.86 lei
32,180.81 lei
41,467.01 lei
21,769.00 lei
23,651.86 lei
29,659.93 lei
40,162.39 lei
35.57 lei
63.90 lei

3406.55
92.34
27.81
9.80
233.66
267.93
257.68
262.05
88.71
437.52
437.52
429.20
88.71
667.31
854.53
1138.23
648.40
22.72
21.76
0.69
0.71
12.40
12.40
2.08
2.99
3.25
3.75
4.74
5.16
2.91
5.81
4.77
56.63
56.63
74.77
74.77
57.21
56.41
53.12
51.81
554.01
1070.97
1409.38
1816.07
953.39
1035.85
1298.98
1758.94
1.56
2.80

Tot. Puncte Mat. rma


0.00

Valoare SAP Tot.


[Lei]
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

Valoare mat. Furnizat de rma


RON 0.00

Valoare FIRMA Tot. []

Puncte Tot.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Fornizorul

Materiale
Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Primaria:
Sectia:
Proiectant:

T.I.

Matricula

PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA

160125
160126
160127
131051
131061
131071
131091
131083
160650
160195
160196
852123
852122
852121
160145
519502
162068
162079
648326
519520
332284
271021
271023
271066
271068
271076
271077
235070
273040
273064
330657
330656
330655
330568
330567
286032
286030
284051
286041
284092
288200
286021
286022
286013
286014
237206
237211
332262
332263
332264

0
12/30/1899

Coecient

27.40

Schimb /Ron

4.40

Val. puncte material

40.00 lei

0
0
0
0

Descriere
TABLOU JT (125 - 180 - 250)
TABLOU JT ( 350 )
TABLOU JT ( 125 - 180 - 250 \ 350 )
INTERUPATOR JT 125 A
INTERUPATOR JT 180 A
INTERUPATOR JT 250 A
INTERUPATOR JT 350 A
INTERUPATOR JT 630 A
CADRU SUPORT
PLACA DE INCHIDERE (125 - 180 - 250)
PLACA DE INCHIDERE (350)
CLEME DE PERFORARE A IZOLATIEI 150 - 240 MM
CLEME DE PERFORARE A IZOLATIEI 95 - 150 MM
CLEME DE PERFORARE A IZOLATIEI 35 - 70 MM
TABLOU SERVICI AUXILIARE DE JT
UP STANDARD PENTRU PT (8)
ACUMULATORI UP
RG-DAT
MODUL GSM
ANTENA OMNI
CABLU MT 3X(1X185) AL MM
MANSON MT TIP TERMO
MANSON MT TIP SPIRALA
MANSON MT MIX SECT. 50 MM CU ECREN IN TUB
MANSON MT MIX SECT 95 - 240MM CU ECRAN IN TUB
MANSON MT MIX SECT 25 - 70MM CU ECRAN IN RI
MANSON MT MIX SECT 95 - 240MM CU ECRAN IN RI
KIT PENTRU MANSON MT CABLU TRIFASAT IZOLAT IN PVC
TERMINAL MT PE INTERN
TERMINAL MT PE EXTERN
CABLU JT 3X240+150N
CABLU JT 3X150+95N
CABLU JT 3X95+50C
CABLU JT 3X50+25C
CABLU JT 3X25+16C
CASETA STRADALA DIN BRA DE STICLA 50X50
CUTIA DIN RASINA DE EXTERIOR PENTRU CLEME
CUTIA DIN RASINA DE EXTERIOR PENTRU NODURI DE RETELE JT
SOCLU DIN RISINA PENTRU CUTIA MODEL DS4549RO
CASETA STRADALA DIN BRA DE STICLA DESTINATA FURNIZARII
CASETA STRADALA DIN BRA DE STICLA PE DERIVATIE
SUPORT DE CLEME CU 4 CAI DE SEPARARE 150MM
SUPORT DE CLEME CU 4 CAI DE SEPARARE 240MM
CUTIE DE DERIVATIE EXT CU CLEMA 4X50
CUTIE DE DERIVATIE INC CU CLEMA 4X50
STALP METALIC TIP 9/A/10
STALP METALIC TIP 10/B/14
CABLU MT AERIAN 3X35+50 MM AL
CABLU MT AERIAN 3X50+50 MM AL
CABLU MT AERIAN 3X95+50 MM AL

Total

Specicatia
Tecnica
DY3009/1RO
DY3009/2RO
DY3009/3RO
DY3101/9RO
DY3101/8RO
DY3101/7RO
DY3102RO
DY3103RO
DDS3055RO
DY3003/1RO
DY3003/2R0
EA0138RO
EA0138RO
EA0138RO
DY3016/1RO
DX1215RO
DY815RO
DY859RO
DX1226RO
DN760RO
DC4385RO
DJ4387RO
DJ4387RO
DJ4394RO
DJ4394RO
DJ4394RO
DJ4394RO
DJ4456RO
DJ4476RO
DC4146RO
DC4146RO
DC4146RO
DC4126RO
DC4126RO
DS4523RO
DS4549RO
DS4549RO
DS4548RO
DS4558RO
DS4522RO
DS4533RO
DS4534RO
DS4528/1RO
DS4528/2RO
DS3010RO
DS3010RO
DC 4390 RO
DC 4390 RO
DC 4390 RO

U.M.

Cant.

Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
m
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
m
m
m
m
m
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
m
m
m
Pagina 29

Valoare Sap Investiment


0.00 lei
0.00

Valoare [Lei]

Puncte

561.89 lei
664.19 lei
750.28 lei
463.94 lei
470.49 lei
479.50 lei
1,065.68 lei
1,492.08 lei
70.77 lei
21.92 lei
19.49 lei
22.58 lei
22.58 lei
22.58 lei
343.42 lei
3,163.85 lei
224.94 lei
684.05 lei
410.65 lei
156.22 lei
41.15 lei
130.07 lei
198.04 lei
546.04 lei
386.75 lei
510.40 lei
500.90 lei
110.00 lei
79.51 lei
103.38 lei
47.85 lei
27.65 lei
18.90 lei
18.57 lei
12.93 lei
149.65 lei
245.22 lei
222.12 lei
191.55 lei
1,226.33 lei
365.83 lei
306.13 lei
462.73 lei
115.24 lei
142.28 lei
1,087.00 lei
1,195.00 lei
25.21 lei
28.78 lei
32.91 lei

24.61
29.09
32.86
20.32
20.61
21.00
46.67
65.35
3.10
0.96
0.85
0.99
0.99
0.99
15.04
138.56
9.85
29.96
17.98
6.84
1.80
5.70
8.67
23.91
16.94
22.35
21.94
4.82
3.48
4.53
2.10
1.21
0.83
0.81
0.57
6.55
10.74
9.73
8.39
53.71
16.02
13.41
20.27
5.05
6.23
47.61
52.34
1.10
1.26
1.44

Tot. Puncte Mat. rma


0.00

Valoare SAP Tot.


[Lei]
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

Valoare mat. Furnizat de rma


RON 0.00

Valoare FIRMA Tot. []

Puncte Tot.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Fornizorul

Materiale
Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Primaria:
Sectia:
Proiectant:

T.I.

Matricula

LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN

332265
271070
273067
301873
301874
302008
248065
302402
170013
310407
310401
144630
251016
162075
534500
534502
162084
244055
519502
162068
648326
519520
147214
147221
339012
339013
228010
113521
113522
113513
228040
131031
131021
131011
800100
107030
107020
XXXXX2
XXXXX3
XXXXX4
XXXXX5
XXXXX6
XXXXX7
XXXXX8
107100
107190
800140
800150
XXXXX10
XXXXX11

0
12/30/1899

Coecient

27.40

Schimb /Ron

4.40

Val. puncte material

40.00 lei

0
0
0
0

Descriere
CABLU MT AERIAN 3X150+50 MM AL
MANSOANE MT PENTRU CABLU AERIAN
TERMINAL MT EXT. PENTRU CABLU MT AERIAN
IZOLATORI COMPOZITI PENTRU INTINDERE SIMPLA NORMAL
IZOLATORI COMPOZITI PENTRU INTINDERE SIMPLA SALIN
IZOLATORI RP5
SUPORT SUSTINERE IZOLATORI RP 5
IZOLATORI CAPA-TIJA PENTRU INTINDERE DUBLA
DESCARCATORII
CONDUCTOR LEA MT - 60 MM (0,205 kg/m)
CONDUCTOR LEA MT - 30 MM (0,111 kg/m)
CONDUCTOR LEA MT - 70 MM
AMORTIZOARE PENTRU CONDUCTOARELOR UNICATE
SEPARATOR IMS SF6 MOT.
TT MT PTR EXTERIOR DE 10 KV 250VA
TT MT PTR EXTERIOR DE 20 KV 250VA
RG-DAT PENTRU EXTERIOR
SUPORT PENTRU RG-DAT EXTERIOR
UP PENTRU EXTERIOR
ACUMULATORI UP
MODUL GSM
ANTENA OMNI
SEPARATOR 3P PENTRU EXT. MONTAJ VERTICAL
SEPARATOR 3P PENTRU EXT. MONTAJ ORIZONTAL
CABLU JT AERIAN 3X35+54,6
CABLU JT AERIAN 3X70+54,6
STILP 10G PENTRU PTA
TRANSFORMATOR MT/JT 20-10/0,415 KV 100KVA PORT.
TRANSFORMATOR MT/JT 20-10/0,415 KV 160KVA PORT.
TRANSFORMATOR MT/JT 20/0,415 KV 250KVA PORT.
CUTIE PT. 2 INTRERUPATORI JT
INTERUPATOR JT 125A
INTERUPATOR JT 80 A
INTERUPATOR JT 40A
BMPM 25A
BMPM 32A
BMPM 40A
BLOC DE MASURA SI PROTECTIE - 2M
FDCP 3M
FDCP 4M
FDCP 5M
FDCP 6M
FDCP 7M
FDCP 8M
BMPT 16A
BMPT 32A
BMPT 40A
BMPT 63A
BMPT 2M
BLOC DE MASURA SI PROTECTIE ILUMINAT PUBLIC

Total

Specicatia
Tecnica
DC 4390 RO
DJ 4376 RO
DJ 4476 RO
DJ 511 RO
DJ 511 RO
DJ 501 RO
DS 3150 RO
DJ 505 RO
DY 557 R0
DC 30 R0
DC 30 R0
FT-092_MAT
DM3192RO
DY 806 RO
DY 550/1 RO
DY 550/3 RO
DY859RO
DS3170RO
DX1215RO
DY815RO
DX1226RO
DN760RO
DY 595 RO
DY 598 RO
DC4182RO
DC4182RO
DS 3005 RO
DT796RO
DT796RO
DT796RO
DY 3018 RO
DY 3101 RO
DY 3101 RO
DY 3101 RO

U.M.

Cant.

m
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
kg.
kg.
m
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
m
m
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Pagina 30

Valoare Sap Investiment


0.00 lei
0.00

Valoare [Lei]

Puncte

41.49 lei
198.00 lei
114.89 lei
54.97 lei
53.15 lei
67.97 lei
25.45 lei
29.97 lei
122.14 lei
17.66 lei
23.01 lei
3.70 lei
51.38 lei
6,070.62 lei
2,200.00 lei
2,548.81 lei
4,165.46 lei
685.52 lei
3,163.85 lei
224.94 lei
410.65 lei
156.22 lei
2,300.00 lei
2,050.00 lei
9.90 lei
14.35 lei
1,944.80 lei
9,222.40 lei
12,170.40 lei
21,714.51 lei
301.00 lei
438.85 lei
257.18 lei
400.64 lei
427.00 lei
427.00 lei
427.00 lei
792.00 lei
1,328.80 lei
1,518.00 lei
1,852.40 lei
2,046.00 lei
2,552.00 lei
2,552.00 lei
224.99 lei
221.60 lei
223.00 lei
230.09 lei
1,320.00 lei
1,760.00 lei

1.82
8.67
5.03
2.41
2.33
2.98
1.11
1.31
5.35
0.77
1.01
0.16
2.25
265.87
96.35
111.63
182.43
30.02
138.56
9.85
17.98
6.84
100.73
89.78
0.43
0.63
85.17
403.90
533.01
951.00
13.18
19.22
11.26
17.55
18.70
18.70
18.70
34.69
58.20
66.48
81.13
89.61
111.77
111.77
9.85
9.71
9.77
10.08
57.81
77.08

Tot. Puncte Mat. rma


0.00

Valoare SAP Tot.


[Lei]
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

Valoare mat. Furnizat de rma


RON 0.00

Valoare FIRMA Tot. []

Puncte Tot.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Fornizorul

Materiale
Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Primaria:
Sectia:
Proiectant:

T.I.

Matricula

BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
MASURA
MASURA
MASURA
MASURA
MASURA
MASURA
MASURA
MASURA
MASURA
MASURA
MASURA
MASURA

XXXXX12
XXXXX13
530016
530017
530018
XXXXXXXX
516241
516260
651162
651159
651158
651148
651127
651160
651155
651161
651156

0
12/30/1899

Coecient

27.40

Schimb /Ron

4.40

Val. puncte material

40.00 lei

0
0
0
0

Descriere
CONDUCTOR AFY
CONDUCTOR FY 6 MMP
TC 125/5A PTR GR DE MAS SEMIDIR <200KW
TC 300/5A PTR GR DE MAS SEMIDIR <400KW
SUPPORT CABLURI PENTRU ANSAMBLUL TC 125/5 A
ADAPTOR CONTORULUI AEM IN MONTAJ SEMIDIRECT PE TC JT
CERM CONTOR ELECTRONIC MONOFAZIC (max 63A)
CERT CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT (max 80A)
CONTOR MONOF. Enerlux P 5/80A-230v MONOT
CONTOR MONOF. Enerlux M 5/80A-230v MULTIT
CONTOR ELSTER A1120 - 5/100A - 3X230/400V
CONTOR AEM Enlux - CST 5/100A-3X230/400V
CONTOR Enerlux TD 3X230/400V 5 (6) A CL0,5
AMR SEM - ACDSGMR 5/20 A 3X230/400V
AMRDIR CDSGMR 5/100A - 3X230/400V
AMR IND ACDSGMR 5/6A 3X58/100V CL 0,2
AMR IND ACDSGMR 5/6A 3X58/100V CL 0,5

Total

Specicatia
Tecnica

DMI031055RO
DMI031055RO
DMI031055RO
DMI031069RO
DMI078626
DMI702500

U.M.

Cant.

m
m
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.

Pagina 31

Valoare Sap Investiment


0.00 lei
0.00

Valoare [Lei]

Puncte

1.19 lei
1.50 lei
880.00 lei
1,142.00 lei
600.00 lei
100.00 lei

0.05
0.07
38.54
50.01
26.28
4.38

Tot. Puncte Mat. rma


0.00

Valoare SAP Tot.


[Lei]
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

Valoare mat. Furnizat de rma


RON 0.00

Valoare FIRMA Tot. []

Puncte Tot.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Fornizorul

Materiale
Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Primaria:
Sectia:
Proiectant:

T.I.

Matricula

PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

227280
225002
225206
225207
162041
162042
162043
162044
162072
162308
162306
162307
162309
162046
162048
162410
162430
219817
219717
332022
332029
273114
273112
273045
273046
172541
172542
172544
172546
172502
172504
172506
539003
539005
653257
535012
535024
532056
532070
532071
113542
113547
113548
113549
113532
113537
113538
113539
330007
330008

0
12/30/1899

Coecient

27.40

Schimb /Ron

4.40

Val. puncte material

40.00 lei

0
0
0
0

Descriere
PT ANVELOPA BOX UNICATA
USA METALICA PT
FERESTRA METALICA
FERESTRA IN RISINA
CELULA TIP L 12kA
CELULA TIP T 12kA
CELULA TIP UT 12kA
CELULA TIP LE 12kA
CELULA TIP RC 12kA
CELULA TIP LE 16kA
CELULA TIP T 16kA
CELULA TIP UT 16kA
CELULA TIP RC 16kA
CELULA SF6 2LE+1T DY802/2 RO
CELULA SF6 3LE+1T 12,5KA DY802/4 RO
CELULA DY800/1
CELULA DY800/3
CABLU DE COLEGAMENT CELULA T. \ TRANS. 10,5 M mp 25 Cu
CABLU DE COLEGAMENT CELULA T. \ TRANS. 10,5 M mp 50 Al
CABLU 1X25CU DE MT
CABLU 1X50AL DE MT
TERMINAL UNIPOLAR MT CU CON INTERN CU
TERMINAL UNIPOLAR MT CU CON INTERN AL
TERMINAL UNIPOLAR MT CU CAMP RADIAL
TERMINAL UNIPOLAR MT AL CAMP RADIAL
FUZIBILA MT 24KV 25A
FUZIBILA MT 24KV 40A
FUZIBILA MT 24KV 63A
FUZIBILA MT 24KV 100A
FUZIBILA MT 12KV 40A
FUZIBILA MT 12KV 63A
FUZIBILA MT 12KV 100A
CABLU DE COLEGAMENT TA TV MT 6m
CABLU DE COLEGAMENT TA TV MT 10m
TV MT 6000/100
TV MT 10000/100
TV MT 20000/100
TA MT 50/5 ( 50A)
TA MT 400/5 ( > 50 400 A)
TA MT 630/5 ( > 400 630 A)
TRANSFORMATOR MT/JT 20-10/0,415 KV 160KVA SP
TRANSFORMATOR MT/JT 20-10/0,415 KV 250KVA SP
TRANSFORMATOR MT/JT 20-10/0,415 KV 400KVA SP
TRANSFORMATOR MT/JT 20-10/0,415 KV 630KVA SP
TRANSFORMATOR MT/JT 20/0,415 KV 160KVA SP
TRANSFORMATOR MT/JT 20/0,415 KV 250KVA SP
TRANSFORMATOR MT/JT 20/0,415 KV 400KVA SP
TRANSFORMATOR MT/JT 20/0,415 KV 630KVA SP
CABLU UNIPOLAR 1X150 CU
CABLU UNIPOLAR 1X240 CU

Total

Valoare Sap Investiment


0.00 lei
0.00

Specicatia
Tecnica

U.M.

Cant.

Valoare [Lei]

Puncte

DG2061RO
DS918RO
DS926RO
DS927RO
DY803/1RO
DY803/2RO
DY803/3RO
DY803/4RO
DY803/5RO
DY803/416RO
DY803/216RO
DY803/316RO
DY803/516RO
DY802/2RO
DY802/4RO
DY800/1RO
DY800/3RO
DJ4447RO
DJ4447RO
DC4372RO
DC4382RO
DJ1119RO
DJ1119RO
DJ4456RO
DJ4456RO
DY561RO
DY561RO
DY561RO
DY561RO
DY561RO
DY561RO
DY561RO
DY4181
DY4181
DMI031015RO
DMI031015RO
DMI031015RO
DMI031052RO
DMI031052RO
DMI031052RO
DT796RO
DT796RO
DT796RO
DT796RO
DT796RO
DT796RO
DT796RO
DT796RO
DC4141/6RO
DC4141/7RO

Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
m
m
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
m
m

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

77,783.00 lei
2,108.35 lei
635.01 lei
223.87 lei
5,335.32 lei
6,117.64 lei
5,883.63 lei
5,983.53 lei
2,025.47 lei
9,990.00 lei
9,990.00 lei
9,800.00 lei
2,025.47 lei
15,236.87 lei
19,511.66 lei
25,989.55 lei
14,805.14 lei
518.85 lei
496.92 lei
15.69 lei
16.12 lei
283.12 lei
283.12 lei
47.52 lei
68.26 lei
74.13 lei
85.61 lei
108.16 lei
117.82 lei
66.37 lei
132.58 lei
108.81 lei
1,293.00 lei
1,293.00 lei
1,707.17 lei
1,707.17 lei
1,306.22 lei
1,288.00 lei
1,213.00 lei
1,183.00 lei
12,650.00 lei
24,453.86 lei
32,180.81 lei
41,467.01 lei
21,769.00 lei
23,651.86 lei
29,659.93 lei
40,162.39 lei
35.57 lei
63.90 lei

3406.55
92.34
27.81
9.80
233.66
267.93
257.68
262.05
88.71
437.52
437.52
429.20
88.71
667.31
854.53
1138.23
648.40
22.72
21.76
0.69
0.71
12.40
12.40
2.08
2.99
3.25
3.75
4.74
5.16
2.91
5.81
4.77
56.63
56.63
74.77
74.77
57.21
56.41
53.12
51.81
554.01
1070.97
1409.38
1816.07
953.39
1035.85
1298.98
1758.94
1.56
2.80

Pagina 32

Tot. Puncte Mat. rma


0.00

Valoare SAP Tot.


[Lei]
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

Valoare mat. Furnizat de rma


RON 0.00

Valoare FIRMA Tot. []

Puncte Tot.

Fornizorul

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Materiale
Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Primaria:
Sectia:
Proiectant:

T.I.

Matricula

PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA

160125
160126
160127
131051
131061
131071
131091
131083
160650
160195
160196
852123
852122
852121
160145
519502
162068
162079
648326
519520
332284
271021
271023
271066
271068
271076
271077
235070
273040
273064
330657
330656
330655
330568
330567
286032
286030
284051
286041
284092
288200
286021
286022
286013
286014
237206
237211
332262
332263
332264

0
12/30/1899

Coecient

27.40

Schimb /Ron

4.40

Val. puncte material

40.00 lei

0
0
0
0

Descriere
TABLOU JT (125 - 180 - 250)
TABLOU JT ( 350 )
TABLOU JT ( 125 - 180 - 250 \ 350 )
INTERUPATOR JT 125 A
INTERUPATOR JT 180 A
INTERUPATOR JT 250 A
INTERUPATOR JT 350 A
INTERUPATOR JT 630 A
CADRU SUPORT
PLACA DE INCHIDERE (125 - 180 - 250)
PLACA DE INCHIDERE (350)
CLEME DE PERFORARE A IZOLATIEI 150 - 240 MM
CLEME DE PERFORARE A IZOLATIEI 95 - 150 MM
CLEME DE PERFORARE A IZOLATIEI 35 - 70 MM
TABLOU SERVICI AUXILIARE DE JT
UP STANDARD PENTRU PT (8)
ACUMULATORI UP
RG-DAT
MODUL GSM
ANTENA OMNI
CABLU MT 3X(1X185) AL MM
MANSON MT TIP TERMO
MANSON MT TIP SPIRALA
MANSON MT MIX SECT. 50 MM CU ECREN IN TUB
MANSON MT MIX SECT 95 - 240MM CU ECRAN IN TUB
MANSON MT MIX SECT 25 - 70MM CU ECRAN IN RI
MANSON MT MIX SECT 95 - 240MM CU ECRAN IN RI
KIT PENTRU MANSON MT CABLU TRIFASAT IZOLAT IN PVC
TERMINAL MT PE INTERN
TERMINAL MT PE EXTERN
CABLU JT 3X240+150N
CABLU JT 3X150+95N
CABLU JT 3X95+50C
CABLU JT 3X50+25C
CABLU JT 3X25+16C
CASETA STRADALA DIN BRA DE STICLA 50X50
CUTIA DIN RASINA DE EXTERIOR PENTRU CLEME
CUTIA DIN RASINA DE EXTERIOR PENTRU NODURI DE RETELE JT
SOCLU DIN RISINA PENTRU CUTIA MODEL DS4549RO
CASETA STRADALA DIN BRA DE STICLA DESTINATA FURNIZARII
CASETA STRADALA DIN BRA DE STICLA PE DERIVATIE
SUPORT DE CLEME CU 4 CAI DE SEPARARE 150MM
SUPORT DE CLEME CU 4 CAI DE SEPARARE 240MM
CUTIE DE DERIVATIE EXT CU CLEMA 4X50
CUTIE DE DERIVATIE INC CU CLEMA 4X50
STALP METALIC TIP 9/A/10
STALP METALIC TIP 10/B/14
CABLU MT AERIAN 3X35+50 MM AL
CABLU MT AERIAN 3X50+50 MM AL
CABLU MT AERIAN 3X95+50 MM AL

Total

Specicatia
Tecnica
DY3009/1RO
DY3009/2RO
DY3009/3RO
DY3101/9RO
DY3101/8RO
DY3101/7RO
DY3102RO
DY3103RO
DDS3055RO
DY3003/1RO
DY3003/2R0
EA0138RO
EA0138RO
EA0138RO
DY3016/1RO
DX1215RO
DY815RO
DY859RO
DX1226RO
DN760RO
DC4385RO
DJ4387RO
DJ4387RO
DJ4394RO
DJ4394RO
DJ4394RO
DJ4394RO
DJ4456RO
DJ4476RO
DC4146RO
DC4146RO
DC4146RO
DC4126RO
DC4126RO
DS4523RO
DS4549RO
DS4549RO
DS4548RO
DS4558RO
DS4522RO
DS4533RO
DS4534RO
DS4528/1RO
DS4528/2RO
DS3010RO
DS3010RO
DC 4390 RO
DC 4390 RO
DC 4390 RO

Valoare Sap Investiment


0.00 lei
0.00

U.M.

Cant.

Valoare [Lei]

Puncte

Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
m
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
m
m
m
m
m
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
m
m
m

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

561.89 lei
664.19 lei
750.28 lei
463.94 lei
470.49 lei
479.50 lei
1,065.68 lei
1,492.08 lei
70.77 lei
21.92 lei
19.49 lei
22.58 lei
22.58 lei
22.58 lei
343.42 lei
3,163.85 lei
224.94 lei
684.05 lei
410.65 lei
156.22 lei
41.15 lei
130.07 lei
198.04 lei
546.04 lei
386.75 lei
510.40 lei
500.90 lei
110.00 lei
79.51 lei
103.38 lei
47.85 lei
27.65 lei
18.90 lei
18.57 lei
12.93 lei
149.65 lei
245.22 lei
222.12 lei
191.55 lei
1,226.33 lei
365.83 lei
306.13 lei
462.73 lei
115.24 lei
142.28 lei
1,087.00 lei
1,195.00 lei
25.21 lei
28.78 lei
32.91 lei

24.61
29.09
32.86
20.32
20.61
21.00
46.67
65.35
3.10
0.96
0.85
0.99
0.99
0.99
15.04
138.56
9.85
29.96
17.98
6.84
1.80
5.70
8.67
23.91
16.94
22.35
21.94
4.82
3.48
4.53
2.10
1.21
0.83
0.81
0.57
6.55
10.74
9.73
8.39
53.71
16.02
13.41
20.27
5.05
6.23
47.61
52.34
1.10
1.26
1.44

Pagina 33

Tot. Puncte Mat. rma


0.00

Valoare SAP Tot.


[Lei]
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

Valoare mat. Furnizat de rma


RON 0.00

Valoare FIRMA Tot. []

Puncte Tot.

Fornizorul

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Materiale
Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Primaria:
Sectia:
Proiectant:

T.I.

Matricula

LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
PTA
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN

332265
271070
273067
301873
301874
302008
248065
302402
170013
310407
310401
144630
251016
162075
534500
534502
162084
244055
519502
162068
648326
519520
147214
147221
339012
339013
228010
113521
113522
113513
228040
131031
131021
131011
800100
107030
107020
XXXXX2
XXXXX3
XXXXX4
XXXXX5
XXXXX6
XXXXX7
XXXXX8
107100
107190
800140
800150
XXXXX10
XXXXX11

0
12/30/1899

Coecient

27.40

Schimb /Ron

4.40

Val. puncte material

40.00 lei

0
0
0
0

Descriere
CABLU MT AERIAN 3X150+50 MM AL
MANSOANE MT PENTRU CABLU AERIAN
TERMINAL MT EXT. PENTRU CABLU MT AERIAN
IZOLATORI COMPOZITI PENTRU INTINDERE SIMPLA NORMAL
IZOLATORI COMPOZITI PENTRU INTINDERE SIMPLA SALIN
IZOLATORI RP5
SUPORT SUSTINERE IZOLATORI RP 5
IZOLATORI CAPA-TIJA PENTRU INTINDERE DUBLA
DESCARCATORII
CONDUCTOR LEA MT - 60 MM (0,205 kg/m)
CONDUCTOR LEA MT - 30 MM (0,111 kg/m)
CONDUCTOR LEA MT - 70 MM
AMORTIZOARE PENTRU CONDUCTOARELOR UNICATE
SEPARATOR IMS SF6 MOT.
TT MT PTR EXTERIOR DE 10 KV 250VA
TT MT PTR EXTERIOR DE 20 KV 250VA
RG-DAT PENTRU EXTERIOR
SUPORT PENTRU RG-DAT EXTERIOR
UP PENTRU EXTERIOR
ACUMULATORI UP
MODUL GSM
ANTENA OMNI
SEPARATOR 3P PENTRU EXT. MONTAJ VERTICAL
SEPARATOR 3P PENTRU EXT. MONTAJ ORIZONTAL
CABLU JT AERIAN 3X35+54,6
CABLU JT AERIAN 3X70+54,6
STILP 10G PENTRU PTA
TRANSFORMATOR MT/JT 20-10/0,415 KV 100KVA PORT.
TRANSFORMATOR MT/JT 20-10/0,415 KV 160KVA PORT.
TRANSFORMATOR MT/JT 20/0,415 KV 250KVA PORT.
CUTIE PT. 2 INTRERUPATORI JT
INTERUPATOR JT 125A
INTERUPATOR JT 80 A
INTERUPATOR JT 40A
BMPM 25A
BMPM 32A
BMPM 40A
BLOC DE MASURA SI PROTECTIE - 2M
FDCP 3M
FDCP 4M
FDCP 5M
FDCP 6M
FDCP 7M
FDCP 8M
BMPT 16A
BMPT 32A
BMPT 40A
BMPT 63A
BMPT 2M
BLOC DE MASURA SI PROTECTIE ILUMINAT PUBLIC

Total

Specicatia
Tecnica
DC 4390 RO
DJ 4376 RO
DJ 4476 RO
DJ 511 RO
DJ 511 RO
DJ 501 RO
DS 3150 RO
DJ 505 RO
DY 557 R0
DC 30 R0
DC 30 R0
FT-092_MAT
DM3192RO
DY 806 RO
DY 550/1 RO
DY 550/3 RO
DY859RO
DS3170RO
DX1215RO
DY815RO
DX1226RO
DN760RO
DY 595 RO
DY 598 RO
DC4182RO
DC4182RO
DS 3005 RO
DT796RO
DT796RO
DT796RO
DY 3018 RO
DY 3101 RO
DY 3101 RO
DY 3101 RO

Valoare Sap Investiment


0.00 lei
0.00

U.M.

Cant.

Valoare [Lei]

Puncte

m
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
kg.
kg.
m
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
m
m
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

41.49 lei
198.00 lei
114.89 lei
54.97 lei
53.15 lei
67.97 lei
25.45 lei
29.97 lei
122.14 lei
17.66 lei
23.01 lei
3.70 lei
51.38 lei
6,070.62 lei
2,200.00 lei
2,548.81 lei
4,165.46 lei
685.52 lei
3,163.85 lei
224.94 lei
410.65 lei
156.22 lei
2,300.00 lei
2,050.00 lei
9.90 lei
14.35 lei
1,944.80 lei
9,222.40 lei
12,170.40 lei
21,714.51 lei
301.00 lei
438.85 lei
257.18 lei
400.64 lei
427.00 lei
427.00 lei
427.00 lei
792.00 lei
1,328.80 lei
1,518.00 lei
1,852.40 lei
2,046.00 lei
2,552.00 lei
2,552.00 lei
224.99 lei
221.60 lei
223.00 lei
230.09 lei
1,320.00 lei
1,760.00 lei

1.82
8.67
5.03
2.41
2.33
2.98
1.11
1.31
5.35
0.77
1.01
0.16
2.25
265.87
96.35
111.63
182.43
30.02
138.56
9.85
17.98
6.84
100.73
89.78
0.43
0.63
85.17
403.90
533.01
951.00
13.18
19.22
11.26
17.55
18.70
18.70
18.70
34.69
58.20
66.48
81.13
89.61
111.77
111.77
9.85
9.71
9.77
10.08
57.81
77.08

Pagina 34

Tot. Puncte Mat. rma


0.00

Valoare SAP Tot.


[Lei]
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

Valoare mat. Furnizat de rma


RON 0.00

Valoare FIRMA Tot. []

Puncte Tot.

Fornizorul

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Materiale
Lucrari nr.:
Data:
Descriere:
Primaria:
Sectia:
Proiectant:

T.I.

Matricula

BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
BRAN
MASURA
MASURA
MASURA
MASURA
MASURA
MASURA
MASURA
MASURA
MASURA
MASURA
MASURA
MASURA

XXXXX12
XXXXX13
530016
530017
530018
XXXXXXXX
516241
516260
651162
651159
651158
651148
651127
651160
651155
651161
651156

0
12/30/1899

Coecient

27.40

Schimb /Ron

4.40

Val. puncte material

40.00 lei

0
0
0
0

Descriere
CONDUCTOR AFY
CONDUCTOR FY 6 MMP
TC 125/5A PTR GR DE MAS SEMIDIR <200KW
TC 300/5A PTR GR DE MAS SEMIDIR <400KW
SUPPORT CABLURI PENTRU ANSAMBLUL TC 125/5 A
ADAPTOR CONTORULUI AEM IN MONTAJ SEMIDIRECT PE TC JT
CERM CONTOR ELECTRONIC MONOFAZIC (max 63A)
CERT CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT (max 80A)
CONTOR MONOF. Enerlux P 5/80A-230v MONOT
CONTOR MONOF. Enerlux M 5/80A-230v MULTIT
CONTOR ELSTER A1120 - 5/100A - 3X230/400V
CONTOR AEM Enlux - CST 5/100A-3X230/400V
CONTOR Enerlux TD 3X230/400V 5 (6) A CL0,5
AMR SEM - ACDSGMR 5/20 A 3X230/400V
AMRDIR CDSGMR 5/100A - 3X230/400V
AMR IND ACDSGMR 5/6A 3X58/100V CL 0,2
AMR IND ACDSGMR 5/6A 3X58/100V CL 0,5

Total

Specicatia
Tecnica

DMI031055RO
DMI031055RO
DMI031055RO
DMI031069RO
DMI078626
DMI702500

Valoare Sap Investiment


0.00 lei
0.00

U.M.

Cant.

Valoare [Lei]

Puncte

m
m
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.19 lei
1.50 lei
880.00 lei
1,142.00 lei
600.00 lei
100.00 lei

0.05
0.07
38.54
50.01
26.28
4.38

Pagina 35

Tot. Puncte Mat. rma


0.00

Valoare SAP Tot.


[Lei]
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei

Valoare mat. Furnizat de rma


RON 0.00

Valoare FIRMA Tot. []

Puncte Tot.

Fornizorul

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CAROSABIL

TROTUAR

L21105
L21106
L21107
L21110
L21111
L21112

L21105
L21106
L21107
L21108

Umplutura cu pamant sptura


Strat de fundatie din balast
Strat de fundatie din beton C12/15
Strat de baza antrobate bituminose AB2
Strat legatura din beton asfaltic BAD25
Strat de uzura din beton asfaltic BA16

Umplutura cu pamant sptura


Strat de fundatie din balast
Strat de fundatie din beton C12/15
Strat din beton asfaltic BA8 pe Trotuar

Unitate de nasura NEC

lungime

latime

mc - mp mpxcm

0.36
0.15
0.2
6
5
5

0
0
0
0
0
0

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

0
0
0
0
0
0

Unitate de nasura NEC

lungime

latime

mc - mp mpxcm

0.36
0.15
0.1
3

50
50
50
50

0.4
0.4
0.4
0.4

7.2
3
2
60

E00130

Pagina 36

S-ar putea să vă placă și