Sunteți pe pagina 1din 2

CONINUTUL DOSARULUI DE CONCURS

PENTRU POSTURILE DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC

Dosarul de concurs se ntocmete ntr-un singur exemplar ( dosar cu in )


Pentru coperta dosarului se va utiliza Formularul tip.
Documentele prezentate de candidat la nscriere :
1. curriculum Vitae ( de preferat model European- www.cveuropean.ro/cv- online.html);
2. cerere de nscriere la concurs;
3. copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea, potrivit legii;
4. copii dup actele de stare civil

Certificat de natere
Certificat de cstorie (dupa caz)

5. copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor i al altor acte care atest efectuarea unor
specializri si/sau ndeplinirea condiiilor specifice;

Diplom de bacalaureat
Diplom de licen i foaia matricol
Alte cursuri: de perfec ionare sau specializare

6. copia carnetului de munca, conform cu originalul sau adeverin care s ateste vechimea n
munc i/sau n specialitatea postului i obligatoriu adeverin emis din REVISAL semnat i
tampilat de emitent;
7. declaraie pe propria rspundere precum c nu au fost angajai pentru candidaii care nu au
vechime n munc/specialitate;
8. cazier judiciar sau o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale care s-l
fac incompatibil cu funcia pentru care candideaz (candidatul care a depus o declaraie pe
propria rspundere c nu are antecedente penale, are obligaia de a completa dosarul de concurs
cu originalul cazierului judiciar, cel mai trziu pn la data desfurrii primei probe a
concursului);
9. adeverint medical eliberat de medicul de familie al candidatului sau de unitile sanitare cu
specializare n Medicina Muncii (adeverina care atest starea de sanatate conine, n clar,
numarul, data, numele emitentului i calitatea acestuia, n formatul standard stabilit de Ministerul
Sntii)

Not: La depunerea dosarului de concurs vor fi prezentate si documentele in original pentru


certificarea copiilor
Not: potrivit art. 40 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de
promovare n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit
din fonduri publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 221, din 31 martie 2011:
(1) Candidaii declarai admii la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor
unei funcii contractuale sunt obligai s se prezinte la post n termen de maximum 15 zile calendaristice de la
data afirii.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n urma formulrii unei cereri scrise i temeinic motivate, candidatul
declarat admis la concurs poate solicita, n termen de 3 zile lucrtoare de la afiarea rezultatului concursului, un
termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depi 30 de zile lucrtoare de la data afirii rezultatului
concursului.
(3) n cazul admiterii la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant, contractul de munc se ncheie pe
perioada absenei titularului postului.
(4) n cazul neprezentrii la post la termenul stabilit la alin. (1) i n lipsa unei ntiinri potrivit alin. (2), postul
este declarat vacant, urmnd s se comunice candidatului care a obinut nota final imediat inferioar posibilitatea
de a ocupa postul respectiv.