Sunteți pe pagina 1din 2

Facultatea de tiine Economice i

Gestiunea Afacerilor

Departamentul de Informatic economic


Disciplina: Limbaje i Medii de Programare
Anul universitar: 2016-2017

Str. Teodor Mihali nr. 58-60


Cluj-Napoca, RO-400951
Tel.: 0264-41.86.52-5
Fax: 0264-41.25.70
econ@econ.ubbcluj.ro
www.econ.ubbcluj.ro

PROGRAMA ANALITIC

Tematica 1. Noiuni generale de limbaje de programare. Paradigmele programrii.


Tematica 2. Limbaje abstracte. Gramatici. Automate de acceptare. Compilatoare
Tematica 3. Introducere in obiectualitate concepte ale programarii obiectuale
Tematica 4. Notiuni introductive Java. Crearea si ciclul de viata a obiectelor. Clase.
Tematica 5. Notiuni introductive Java. Operatori, controlul executiei programelor,
initializarea obiectelor, controlul accesului
Tematica 6. Reutilizarea codului compozitie si mostenire
Tematica 7. Clase abstracte. Interfete. Design patterni
Tematica 8. Clase interioare. Clase interioare anonime
Tematica 9. Tratarea exceptiilor in Java
Tematica 10. Colectii in Java
Tematica 11. RTTI si Reflection
Tematica 12. Sistemul de I/O in Java
Tematica 13. Programarea de interfete grafice in Java
Tematica 14. Programare concurenta in Java

Bibliografie:
1. Gheorghe Cosmin SILAGHI, Mircea Moca, Limbaje de programare. Metode Obiectuale.
Ghid teoretic i practic. Editia 1 sau 2. Ed. Risoprint 2005/2008, Biblioteca facultii
2. Bruce Eckel, Thinking in Java, ed. 4-a, Prentice Hall, 2006
3. Dan-Luca ERBNAI, Limbaje de programare i compilatoare, Ed. Academiei, 1987
4. Alfred AHO, Jeffrey ULLMAN, Principles of compilers design, Addison-Wesley, 1977
5. Ioan SALOMIE, Tehnici de programare obiectual, Ed. Albastr, 1996.
Director departament

Titular de disciplin

Prof.univ.dr. habil. Gheorghe SILAGHI

Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SILAGHI