Sunteți pe pagina 1din 6

COALA CU CLASELE I-VIII ,,APOSTOL D.

CULEASUDII
_________________________________________________________________
Nr. 876/10.10.2011

RAPORT DE ANALIZA A EVALUARII INITIALE


COMISIA METODICA A INVATATORILOR
SEPTEMBRIE 2011
In cadrul comisiei metodice a invatatorilor a avut loc o sedinta in care s-au analizat testele
de evaluare initiala dupa bareme corespunzatoare varstei,itemi la toate clasele I-IV.
Dupa doua saptamani de recapitulare finala s-au aplicat testele de evaluare initiala ,care au
fost corectate conform standardelor stabilite si s-au obtinut urmatoarele rezultate:
La clasa I s-au aplicat teste de competenta pentru intrarea la scoala iar cele de domeniul
uman au urmarit gruparea obiectelor ,selectarea unor imagini din povesti despartirea
cuvintelor in silabe, transcrierea intr-o anumita ordine a unor litere .
Se observa ca 5 elevi nu au aceste competente.
Clasa

Nr.elevi
inscrisi

Nr.elevi
prezent
i

Absenti
FB

28

28

12

La domeniul matematica tot la clasa I s-a urmarit ca elevii sa recunoasca figurile


geometrice, sa compare obiecte dupa marime,forma;sa identifice pozitia unui obiect intr-un sir;
sa rezolve o situatie problematica; sa identifice cardinalul unei multimi.
Se observa ca doar 1elev nu are aceste competente.

Clasa

Nr.elevi
inscrisi

Nr.elevi
prezent
i

Absenti
FB

28

28

20

La clasele II-IV la limba si literatura romana s-a urmarit alcatuirea unor propozitii si
texte;despartirea cuvintelor in silabe; identificarea unor cuvinte cu acelasi inteles si cu sens
opus;la clasa a IVa recunoasterea partilor de vorbire si de propozitie invatate.

Limba si literatura romana s-au obtinut urmatoarele rezultate:


Com. Sudii,Jud.Ialomia,Str.Eroilor nr.1,Cod Potal,927235
Nr. Tel/Fax:0243278602; Mobil: 0741102190, 0784331514, 0737285774
Adres e-mail: sc_suditi@yahoo.com

COALA CU CLASELE I-VIII ,,APOSTOL D. CULEASUDII


_________________________________________________________________
Clasa

Nr.elevi
inscrisi

Nr.elevi
prezent
i

FB

aIIa

22

22

aIIIa A

16

14

aIIIaB

15

15

aIVa

21

21

11

Total

74

72

18

32

17

25%

44,4%

23,6

6,9%

Procent
aj

Absenti

Se observa un procentaj destul de mare al elevilor cu calificativul bine-B.


Elevii cu S si I sunt cei cu CES si cei doi repetenti.

La matematica la clasele II-IV s-a urmarit sa pozitioneze anumite obiecte; sa snumere


crescator si descrescator; sa efectueze exercitii cu operatiile aritmetice invatate, precum si
ordinea efectuarii acestora, sa afle termenul necunoscut; sa rezolve probleme cu una sau mai
multe operatii; sa recunoasca formele plane si spatiale invatate,precum si unitatile de masura
invatate.
Rezultatele au fost urmatoarele:
Clasa

inscrisi

Nr.elevi
prezent
i

FB

aIIa

22

22

10

aIIIa A

16

14

aIIIaB

15

14

aIVa

21

21

Total

74

72

25

27

15

Procent
aj

Nr.elevi

Absenti

34,7%

37,55

20,8%

5,5%

Se observa ca la matematica numarul elevilor cu FB este mai mare- lucru imbucurator.


La clasel II-IV s-au aplicat teste de evaluare initiala la stiintele naturii la clasele III-IV.s-a
urmarit recunoasterea plantelor si animalelor din diferite zone, alcatuirea acestora,cresterea si
Com. Sudii,Jud.Ialomia,Str.Eroilor nr.1,Cod Potal,927235
Nr. Tel/Fax:0243278602; Mobil: 0741102190, 0784331514, 0737285774
Adres e-mail: sc_suditi@yahoo.com

COALA CU CLASELE I-VIII ,,APOSTOL D. CULEASUDII


_________________________________________________________________

dezvoltarea lor; s-a identificat valoarea de adevar a unor enunturi; prezentarea unor actiuni de
pastrare a igienei clasei si protejarea mediului inconjurator.
S-au obtinut urmatoarele rezultate:
Clasa

Nr.elevi
inscrisi

Nr.elevi
prezent
i

FB

aIIIa A

16

14

aIIIaB

15

15

aIVa

21

21

Total

52

50

23

18

18%

Procent
aj

Absenti

46%

36%

Se observa ca elevilor le place mai mult aceasta disciplina.

PLANUL DE DESFASURARE A TESTARII INITIALE

ACTIVITATI

1. DISCUTAREA LA
NIVEL DE COMISIE A
MODELELOR DE TESTE
CE VOR FI APLICATE IN
EVALUAREA INITIALA.
STABILIREA
GRAFICULUI DE
DESFASURAREA
ACESTORA.

SCOPUL

GRUP
TINTA

RESPONSAB
IL

RESP.COMISIE
INTOCMIREA
UNOR TESTE
EFICIENTE

PROFESORIELEVI

PROF. HOINARU
ELVIRA

Com. Sudii,Jud.Ialomia,Str.Eroilor nr.1,Cod Potal,927235


Nr. Tel/Fax:0243278602; Mobil: 0741102190, 0784331514, 0737285774
Adres e-mail: sc_suditi@yahoo.com

OBSERVATII

COALA CU CLASELE I-VIII ,,APOSTOL D. CULEASUDII


_________________________________________________________________
2. APLICAREA
TESTELOR INITIALE
PENTRU FIECARE
DISCIPLINA PREVAZUTA
IN FOAIA DE PARCURS

IDENTIFICAREA
EVENTUALELOR
GREUTATI PE
CARE LE
INTAMPINA
ELEVII IN
ASIMILAREA
CUNOSTINTELOR

ELEVII

MEMBRII
COMISIEI
METODICE

S-AU APLICAT
TESTE DE
EVALUARE
INITIALA SI LA
CLASELE CARE
NU ERAU
PREVAZUTE IN
FOAIA DE
PARCURS
(CLASA I )
RESPONSABILU
L

3. INFORMAREA
ELEVILOR SI

INFORMAREA

PARINTILOR PRIVIND
REZULTATELE TESTARII

4. PROIECTAREA
MASURILOR DE
REMEDIERE A
DEFICIENTELOR
CONSTATATE DE
FIECARE MEMBRU AL
COMISIEI

- ELEVI

SI ANALIZA
LUCRARILOR

AMELIORAREA
DEFICIENTELOR

COMISIEI
RESPONSABILU
L DE COMISIE
METODICA

ELEVI

CADRELE
DIDACTICE

RESPONSABILU
L COMISIEI
METODICE

DIRECTOR,
COMISIE METODICA
PROF. BOITAN MARIUS-DORINEL
PROF.HOINARU ELVIRA

Com. Sudii,Jud.Ialomia,Str.Eroilor nr.1,Cod Potal,927235


Nr. Tel/Fax:0243278602; Mobil: 0741102190, 0784331514, 0737285774
Adres e-mail: sc_suditi@yahoo.com

RESPONSABIL

COALA CU CLASELE I-VIII ,,APOSTOL D. CULEASUDII


_________________________________________________________________

PLAN DE MASURI PRIVIND REMEDIEREA DEFICIENTELOR


CONSTATATE IN URMA EVALUARII INITIALE

La clasa I-se va avea in vedere utilizarea mai multor exercitii diversificate legate de
despartirea in silabe, recunoasterea sunetelor-la limba romana,iar la matematica vor fi
antrenati elevii in exercitii de completare a interiorului si exteriorului unor figuri geometrice, iar
cand se vor invata cifrele si literele pe scrierea corecta a acestora.
La limba si literatura romana la clasele II-IV:
-efectuarea mai multor exercitii de transcriere, copiere si dictare atat in orele de curs cat si
suplimentar;
-citirea unor texte la prima vedere si efectuarea de aplicatii pe acestea ;
-alcatuirea de propozitii si texte cu cuvinte si titlu date;
-realizarea unor compuneri colective si individuale folosind imagini si plan de intrebari,inceput
sau sfarsit dat;
-folosirea la lectii a dictionarului explicativ al limbii romane;
-completarea fiselor de expresii si cuvinte deosebite in urma lecturarii cartilor imprumutate de
la biblioteca.
La matematica la clasele II-IV:
-se vor rezolva multe exercitii si probleme atat in cadrul orelor cat si suplimentar;
-se va insista pe insusirea corecta a operatiilor aritmetice invatate utilizandu-se terminologia
corespunzatoare;
-rezolvarea tuturor problemelor respectandu-se cu strictete pasii ce trebuie urmati;
-se vor dicta probleme si se va pune accent pe citirea tuturor sarcinilor de lucru la toate
disciplinele .
La stiintele naturii la clasele III-IV:
-utilizarea in cadrul lectiilor a materialelor didactice adecvate;
-se vor confectiona si completa portofolii,ierbare, insectare;
-se vor folosi atlasele zoologice si botanice;
-se vor efectua mai multe exercitii orale si in scris de prezentare a diferitelor activitati de
studiere a corpurilor cu viata si fara viata;
-se vor alcatui texte legate de protejarea mediului .

Com. Sudii,Jud.Ialomia,Str.Eroilor nr.1,Cod Potal,927235


Nr. Tel/Fax:0243278602; Mobil: 0741102190, 0784331514, 0737285774
Adres e-mail: sc_suditi@yahoo.com

COALA CU CLASELE I-VIII ,,APOSTOL D. CULEASUDII


_________________________________________________________________
Director,
metodica,

Responsabil comisie

PROF. BOITAN MARIUS-DORINEL

PROF. HOINARU ELVIRA

Com. Sudii,Jud.Ialomia,Str.Eroilor nr.1,Cod Potal,927235


Nr. Tel/Fax:0243278602; Mobil: 0741102190, 0784331514, 0737285774
Adres e-mail: sc_suditi@yahoo.com