Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE POST LUCRATOR BUCATARIE

1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL BUCATARIE


2. Denumirea postului: LUCRATOR BUCATARIE (cod COR 913203)
3. Numele si prenumele salariatului:
4. Se subordoneaza: BUCATARULUI
5. Numele sefului ierarhic:
6. Subordoneaza: 7. Drept de semnatura:
Intern: Extern: 8. Relatii functionale:
- cu intreg personalul restaurantului, personal administrativ, soferi de aprovizionare, contabilitate;
9. Pregatirea si experienta:
studii medii;
diploma de calificare in domeniu ;
rigurozitate in ceea ce priveste regulile de igiena in alimentatia publica;
imaginatie culinara, ordonat si disciplinat;
capabilitatea sa pregateasca produse alimentare reci si calde in conformitate cu meniul restaurantului;
atitudine orientata catre client politete, abilitati bune de comunicare, persoana energica si amabila;
rezistenta mare la stres;
atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii;
disponibilitate de a lucra in ture.
10. Autoritate si libertate organizatorica: 11. Sarcini cu caracter general
- respecta regulile privind disciplina in munca, folosirea timpului de munca, de protectie a muncii, prevenirea si stingerea
inceindiilor
- respecta Regulamentul Intern
- se preocupa de cunoasterea si aplicarea legislatiei in vigoare si a normelor interne ale societatii
- pastreaza secretul de serviciu, atat in timpul cat si inafara serviciului
- se preocupa de imbunatirea, simplificarea si rationalizarea lucrarilor, facand propuneri in acest sens
- indeplineste cu profesionalism, corectitudine si in mod constiincios toate indatoririle de serviciu stabilite si se abtine de la
orice fapta care ar putea prejudicia societatea
- se conformeaza dispozitiilor date de administratorul societatii
- executa orice alte sarcini care i se repartizeaza de catre administratorul societatii.

12. Atributii specifice postului:


- realizeaza operatii tehnologice simple, pregatitoare, care ajuta la realizarea preparatelor culinare dupa diferite retete
- utilizeaza in mod corespunzator bunurile din dotarea locului de munca
- recunoaste si pregateste preliminar carnea, legumele crude, fructele si legumele uscate, semipreparatele sau orice alte
tipuri de ingrediente in functie de reteta
- debaraseaza si asigura curatenia bucatariei
- asigura implementarea si mentinerea standardelor de pastrare si depozitare a produselor, semipreparatelor si preparatelor
alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare in vigoare
pastrarea in bune conditii a ustensilelor si aparaturii
respectarea normelor de igiena si securitate a muncii
utilizarea resurselor existente, exclusiv in interesul firmei.
13. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
Raspunde disciplinar, administrativ, material sau penal, dupa caz, pentru actele si faptele comise in legatura cu indeplinirea
atributiilor si sarcinilor de serviciu.
14. Competenta postului si limitele de actiune:
Executa sarcinile trasate de administratorul societatii.
Prezenta fisa a postului face parte integranta din contractul individual de munca, iar modificarea acestuia reprezinta dreptul
exclusiv al SC --------------- SRL.

Administrator

Am luat la cunostiinta,
Nume si prenume:
Semnatura:
Data semnarii: