Sunteți pe pagina 1din 138

GUVERNUL ROMNIEI

UNIUNEA EUROPEANA

POP

Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

Programul Q^ratkiizal per<lru Pescmt


are balta pete

SC PISCICOLA SARINASUF SRL


J 36/ 359/ 2011, RO 28960322
Loc. Sarinasuf, Jud. Tulcea
Tel.: 0374.089.955,0762.008.500
Fax: 0340.814.525
E-mail: amenajareapiscicolasarinasuf@yahoo.com, ialpesco@yahoo.com
Banca: BCR Sucursala Tulcea
IB A N :
RO81RNCB0256123130660001

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT 2007 - 2013


OPIS
Acest dosar cuprinde urmtoarele documente:
PAGINA

DOCUMENT

2-3

CERERE DE PLAT
DECLARAIA DE EALONARE A CERERILOR DE PLAT

FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIAR

5
6-9

DOCUMENTE EVIDENIERE PANOURI PUBLICITARE

10-13

DOCUMENTE EVIDENIERE ANUN COTIDIAN LOCAL


PLAN DE GESTIONARE DURABIL

14
15-22

RAPOARTE DE POPULARE OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2012


PROGRAM PRODUCDX 2013

23

REGISTRU FURAJARE 2012

24

REGISTRU GREUTI MEDII

25
26-52

REGISTRUL STRII SANITARE A PETELUI


REGISTRU PARAMETRI AP 2012

53

REGISTRU REPARAII UNELTE DE PESCUIT 2012

54

REGISTRU REPARAII AMBARCAIUNI 2012

55

SITUAIA COSTURBLOR SUPLIMENTARE DE PRODUCD2

56

PLANUL DE MANAGEMENT PENTRU TRECEREA LA ACVACULTURA ECOLOGIC

57

SISTEMUL TEHNOLOGIC APLICAT N UNITATEA DE PRODUCIE

58

PLANUL DE ACIUNE AL ADMINISTRATORULUI SC PISCICOLA SARINASUF

59

FI DE NREGISTRARE A PRODUCTORILOR N AGRICULTUR ECOLOGIC

60-62

CONTRACTUL CU ORGANISMUL DE CERTIFICARE AUSTRIA BIO GARANIE

63-68

RAPORT DE INSPECEE ABG 2011 I 2012

69-74

CERTIFICAT DE CONFIRMARE A CONVERSIEI

75-76

JURNAL FERM PISCIOL, NREGISTRRI

77-89

AUTORIZAIA DE MEDIU ELIBERAT DE A.R.B.D.D.

90 - 102

REGISTRUL DE EVIDENIERE A ACIUNILOR DE INSTRUIRE

103 - 102

NOTIFICARE DGP - A M POP 169 /13.08.2012


ORDIN DE FINANARE NERAMBURSABIL 169 / 13.08.2012

^tlTo^
0"

121
122 -137

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

Anexa 2.2
Formular A P L 2.2
CERERE DE PLAT
NR. 23 /15.02.2013
Numele Beneficiarului: SC P I S C I C O L A S A R I N A S U F S R L
Adresa Beneficiarului:

Localitatea Sarinasuf, Judeul Tulcea

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

Axa prioritar: 2 ACVACULTURA


Msura: 2.1. ACVACULTURA
Titlul proiectului: Trecerea la acvacultura ecologic a amenajrilor piscicole ale

PISCICOLA SARINASUF SRL"


Contract nr. 169 / 13.08.2012
Nr. telefon: 0762 008500, 0374 089955

SC

Nr. fax: 0340 814525


Adres e-mail: amenajareapiscicolasarinasuf@yahoo.com; ialpesco@yahoo.com

Subsemnatul DIACONU MIREL, prin prezenta cerere de plat solicit suma de 500.700,00,
reprezentnd prime acordate de DGP-AMPOP n baza Deciziei nr.169 / 13.08.2012 .
Plata va fi efectuat n contul bancar nr. RO 81 RNCB 0256123130660001 deschis la Banca
Comercial Romn, Sucursala TULCEA.
n calitate de Beneficiar declar urmtoarele:
A) Plile solicitate sunt eligibile i au survenit n perioada de eligibilitate;
B) Proiectul nu este finanat prin alte instrumente ale Comisiei Europene i nici prin alte instrumente
naionale de cofinanare dect cele precizate n Contractul de finanare;
C) Cerinele n ceea ce privete publicitatea au fost ndeplinite n conformitate cu prevederile din Contractul
de finanare;
D) Suma solicitat este n conformitate cu prevederile Contractului de finanare;
E) Toate documentele suport sunt nregistrate n conformitate cu prevederile legislaiei naionale;
F) Declar c prezenta Cerere de plat a fost completat cunoscnd prevederile articolului 292 din Codul penal,
cu privire la falsul n declaraii;
G) Declar c toate documentele originale aa cum sunt definite n lista de anexe sunt pstrate la sediul
Beneficiarului, tampilate, semnate i sunt la dispoziia consultrii n scopul auditului;
F) Sunt contient de faptul c, n cazul nerespectrii prevederilor contractuale sau n cazul fondurilor solicitate
nejustificat din cadrul acestei Cereri de plat, este posibil s nu se plteasc, s fie corectate sau s se
recupereze sumele pltite nejustificat.
n calitate de Beneficiar, certific faptul c totalul sumelor solicitate B^^:ihlte%tiediul acestei
cereri de plat sunt eligibile i sunt necesare n vederea
Pagina 2

S.R.L.

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

PUP

mm ^aWmt 2007

concordan cu legislaia n vigoare. Totodat, se certific faptul c documentele anexate sunt


conforme, iar orice fel de informaie descoperit ca fiind incorect sau fals, va atrage dup sine
reinerea sumelor sau neplata acestora.
Lista anexe

Titlul Anexei

Numr

Declaraia de Ealonare a Cererilor de Plat


Formular de Identificare Financiar
Factur Panouri Afiare Finatare Proiect
Mijlocul de Plat a Facturii Panourilor Afiare Finanare Proiect
Anun de Publicat n Ediiile Unui Cotidian
Factura Emis de Cotidianul Delta" pentru Publicarea Anunului
Mijlocul de Plat a Facturii pentru Publicarea Anunului
Anunul n Original - Apariie n 23.08.2012
Planul de Gestionare Durabil
Situaia Stocului de Material Piscicol la 31.12.2012
Programul de Producie al Anului 2013
Registru Furajare
Registru Greuti Medii
Centralizator Monitorizare a Strii de ntreinere a Animalelor Acvatice
Registru Reparaii Unelte de Pescuit
Registru Reparaii Ambarcaiuni
Situaia Costurilor Suplimentare de Producie
Planul de Management pentru Trecerea la Acvacultura Ecologic
Sistemul Tehnologic Aplicat n Unitatea de Producie
Pianul de Aciune al Administratorului SC Piscicola Sarinasuf SRL
Fia de nregistrare a Productorului n Agricultura Ecologic
Certificatul de Confirmare a Conversiei
Raport de Inspecie n Anul 2012 al ABG
Registrul Evidenei Aciunilor de Instuire a Personalului Permanent
Contract de Inspecie SPS - ABG
Autorizaie de Mediu
Jurnal Ferm Piscicol Aciuni
Notificare Beneficiar SPS de Ctre DGP-AMPOP
Ordin deJEwaafere

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

POP 2007 - 2013

^W1tSeJLA

Ordin
169 din 13.08.2012

Dr. Diaconu MWwAmNASUFEj,


Responsabil de
A se completa de ctre instituuoiciale:

Nume / Semntura:

Observaii:

Data

Bun de plata pentru suma de


DIRECTOR DCVM

Pagina 3

/ PISCICOLA >
gSARINASUFd
S.R.L.
\k Loc Sarinasuf *-/

rSjn
IKJW

UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

P% Wji*Mtit Qpetrakaaml pcatra Pescuit


are baits pe$ts

Anexa 1a
Formulai* A P L 1a

DECLARAIA DE EALONARE A CERERILOR DE PLAT


2 Acvacultura, pescuitul n apele interioare, procesarea
i marketingul produselor obinute din pescuit i acvacultura
Msura: 2.1. Acvacultura
Aciunea: 4. Msuri pentru mediul acvatic
Operaiunea: 2. Trecerea la acvacultura ecologic
Titlul proiectului: Trecerea la acvacultura ecologica a amenajrilor piscicole ale SC
PISCICOLA SARINASUF SRL"
Ordin de finanare nr. 169/13.08.2012
Beneficiar: SC PISCICOLA SARINASUF SRL
Valoarea total a Ordinului de plat: 2.002.800,00 RON
Ax prioritar:

Cerere de
plat
Numr
1
2
3
4
TOTAL

Suma estimat a
ft solicitat n
cererea de plat

Data depunerii
cererii de plat la
DGP-AMPOP

500.700,00 lei
500.700,00 lei
500.700,00 lei
500.700,00 lei
2 . 0 0 2 . 8 0 0 , 0 0 lei

L u n a / An
August 2012
Octombrie 2012
Decembrie 2012
Februarie 2013

totalul cererilor de plat trebuie s fie egal cu valoarea total a Ordinului


de finanare.

POP 2007 - 2013


Responsabil legal
Daconu Mirel

Ordin
169 din 13.08.2012

UNIUNEA EUROPEAN

|jl

GUVERNUL ROMNIE!
ankjn^apm

In

Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

,,,

are bato p s ^ ^ ^ ^ " " ^ ^ ~ ""

;
*

i
: 4

Anexa 4
Formular APL 4

FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIARA

FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIARA


" " d e i n t o r u l CONTULUI

NUME SC PISCICOLA SARINASUF SRL


ADRES LOC. SARINASUF
ORA

COM. M U R I G H I O L

COD POTAL 8 2 7 1 5 6 JUDE TULCEA AR

ROMNIA

CONTACT
I N G . VRMULE GRIGORE
TELEFON 0374.089.955, 0 7 5 8 . 2 8 0 . 3 3 1
FAX 0 3 7 4 . 0 8 9 . 9 5 5 E-MAIL
COD TVA RO 2 8 9 6 0 3 2 2

amenajareapiscicolasarinasuf@yahoo.com

BANCA

NUME BANCA COMERCIALA ROMN, SUC. TULCEA


ADRES STR. T O A M N E I , NR. 2
ORA TULCEA
COD POTAL

820127

ARA R O M N I A

CONT BANCAR
IBAN

RO81RNCB0256123130660001

TAMPILA B N C I I
SEMNTURA

REPREZENTANTU^lgyfai
(Ambele pbligatorii)

Mur

M I I

21.08.2012
SEMNTURA DEINTORULUI DE
CONT
(Ambele obligatori)

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

[coNFORMCU^
ORIGINALUL.
Pagina 5

temi
V * Loc Sarinasuf * /

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMNIEI

^^^^3^^200:
2007-2013

Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

Pnmrmtmd Q^mn^omd piatra

F A C T U R F I S C A L EMIS DE SC CICIRIC B I R O T I C A
CONSTRUCT SRL P E N T R U C O N F E C I O N A R E A P A N O U L U I
PENTRU AFIAREA TEMPORAR
Furnizor:

Cumprtor:

SC CICIRIC BIROTICA CONSTRUCT SRL


Nr.ord.reg.com./an: .336/169/1993
Cod de nregistrare Fiscal: R03429369
Sediul: Tuicea, str. Viticulturii nr. 2
Judeul: TULCEA
Banca: BRD Tuicea
Cont: ROS4 BRDE 370S V034 5847 3700
Trezoreria Tuicea
Cont: R012 TREZ 6415 069X XXOO 0891
Capital social: 10500 lei
P.L. Tuicea, str. Babadag nr 159 - MALL
Cota T.V.A.: 2 4 %
Nr.
Crt

SC

PISCICOLA

Nr.ord.reg.com./an: i36S9K011

FA

j*m

*mm

m m

gk

U.M.

Cod de nregistrare Fiscala} RO28S60322

K A ~

06030297 Data: 21-08-2012


Nr .facturii:.
Nr.aviz de nsoire a mrfii:

Denumirea produselor sau a serviciilor

Pret unitar
CanBtaSea (farST.V.A.)
-W-

Bu,!

awha8uf

Judeul: TULCEA
Banca: BCR
Cont:
Pagina: 1/1
Valoarea
-tel-

vrsrm
S-a achitat cu Bon Fiscal nr:

B.I./C.I. seriafXL

t c apn^nmicT

Date privind expedite:


Numele detegatujui:

SemnStura si

"I

SARINASUF

00030207

Seria: T i c i c

[ I j Se va achita cuiOrdin de Plata in termed

U> ^Kftin U i g T
nr.: J.-i.^.^ ^ -Z

ZSZ^Z

Mijlocul de transport numrul:" *f\ O I


Expedierea s-a fScut n prezenta noastr la datei de:
21-08-2012
ora
08:44:55

Total
din care
accize

2800>jj6S0a&

POP 2007 -;E013


Ordin

169 din 13.08.2012

Pagina 6

" C O N F O RIM
M CU
O R I G I N AALUL
LUL

435.48

Vatoarea T.V.A.
- iei 164; 55
_2ite

104.52

GUVERNUL ROMNIEI

UNIUNEA EUROPEAN

HB11
HBil

Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

B O N FISCAL P L A T F A C T U R CONFECIONARE P A N O U
A F I A R E T E M P O R A R (FF 30207 / 21.08.2012)

CICIRIC BIROTICA
CONSTRUCT SRL
PL.STR.BABRDAG 159
CORAL PLflZfl HALL
C.F.'RQ 3429369
21-08-2012 005025
... lx - '"548;i0
. PANOUvflPISRRe,/ '
T O T R L .

5 4 0 . 0 0

BRUT fi
TUB 24X
TOTAL TUR
NUMERAR

540.00
104.52
104.52
540.00

0005 01 1 18:06
TL0140010872
BON FISCAL

POP 2007 -2013

Ordin
Ll9_din 13.08.2012
CONFORM CU
ORIGINALUL

Pagina 7

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

F A C T U R A F I S C A L A EMISA DE SC CICIRIC BIROTICA


CONSTRUCT SRL P E N T R U C O N F E C I O N A R E A P A N O U L U I
PENTRU AFIAREA PERMANENT

Furnizor:

Cumprtor:

SC CICIRIC BIROTICA CONSTRUCT SRL


Nr.ord.reg.com./an: 336/169/1993
Cod de nregistrare Fiscal: R03429369
Sediul: Tuicea, str. Viticulturii nr. 2
Judeul: TULCEA
Banca: BRD Tuicea
Cont: R054 BRDE 370S V034 5847 3700
Trezoreria Tuicea
Cont: R012 TREZ 415 069X XXOO 0891
Capital social: 10500 lei
P.L. Tuicea, str. Babadag nr 159 MALL
Cota T.V.A.: 24%
Nr.
Crt

Seria: T L C I C

Nr.facturii:

OOOQOOOOQ04Q6
SXPCMERB PERMANENT
8S93245571033 KOJC1 FOX.XZ FIASTJC M
3270241011371 BTICHETE 2/COXLA MXFA
S-a achitat cu Bon Fiscal nr:

jaa,
C

0 0 0 3 0 2 1 7

mum
T

00030217

m m
U

D a t a :

aah
K

m
A

U.M.
2
BOC
BOC
BOC

Nr.ord.reg.com./an: j36O5Sffi01 1
Cod de nregistrare Fiscala: RO289803Z2
Sediul: SAR-IASuT
Judeul: TULCEA
Banca: BCR
Cont:

27-08-2012

"Pre unitar
Cantitatea (fr T.V.A.)
- lei r.064
1.000
4.000

0.0800
0.4800

Pagina: 1/1
Valoarea
-lei-

Valoarea T.V.A.

,S..(3x4) U i . . l

34.84
0.02
0.46

0.08
1.94

[ ] ] ]| Se va achite cu Ordin de Hate in termed de

CONFORM CU

Ordin
1^

nr.

Nr.avte de nsoBre a mrfii:

Denumirea produselor sau a serviciior

rlin

a
A

SC PISCICOLA SARINASUF

OR

2 0 1 2

ORIGINALUL

zile

#2 %

K>

PISCICOLA

Vi

SSARINASUF>
S.R.L.

GUVERNUL ROMNIEI

UNIUNEA EUROPEAN

Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

B O N FISCAL P L A T F A C T U R CONFECIONARE P A N O U
AFIARE P E R M A N E N T (FF 30217 / 27.08.2012)

CICIRiC BIROTICA
CONSTRUCT SRL
PL.STR.BABADRG 159
CORAL PLAZA MALL
C.FiRO 3423369
27-08-2012 605313
i x
0.10
NOKI FOLII PLR
STIC
0.10 R
4 x
0.60
ETICHETE 2/COR
2,40 R
;
1 XV
180.00
PANOU EKPUNERE
PER .
180.00 R
TOtflL
LEI

;'

BRUT R
TUR 24'/
TOTRL TUR
NUMERAR
0046

182.50
35.32
35.32
182.58

01 i
20:03
TL0140010872
BON FISCAL

. s $ F L

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 9

GUVERNUL ROMNIEI

UNIUNEA EUROPEAN

Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

A N U N COTIDIANUL DELTA
N r . nreg. 65/22.08.2012

Programul Operaional pentru Pescuit

ANUN
Sarinasuf, 22 August 2012

-^5^

S.C, PISCICOLA SARINASUF SRL, cu sediul n Localitatea


Sarinasuf, Comuna Murighiol, judeul Tulcea, anun ctigarea
proiectului Trecerea la acvacultura ecologic a amenajrilor piscicole
ale SC PISCICOLA SARINASUF SRL", proiect finanat prin Programul
Operaional pentru Pescuit 2007 - 2013, Axa prioritar: 2- Acvacultura,
pescuitul n apele interioare, prelucrarea i marketingul produselor
obinute din pescuit i acvacultura; Msura: 2.1- Acvacultura; Aciunea:
4- Msuri pentru mediul acvatic.
Proiectul a fost aprobat prin Ordinul nr. 169 de finanare
nerambursabil din data de 13.08.2012 al Ministerului Agriculturii i
Dezvoltrii Rurale i este implementat n Amenajarea Piscicol Sarinasuf
aflat n administrarea SC PISCICOLA SARINASUF SRL.
Detalii suplimentare putei obine la:
Nume persoan de contact: Dr. Diaconu Mirel
Funcie: Responsabil de Proiect
Tel. / Fax: 0374.089.955 / 0762.008.500
e-maii: amenajareapiscicolasarinasuf@yahoo.com, ialpesco@yahoo.com

ADMINISTRATOR,
ING. VRAMULE GRIGORE

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 10

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

S007 - 2 0 1 3

Programul Qperatfonal pentru Pescuit


are bafta pete

A N U N C O T I D I A N U L D E L T A " - A P A R I I E (23.08.2012)

[pctta23 Joi,
august

Programul Operaional pentru Pescuit


TJ

O)
CO
CL

TJ

fv>
O
a
0
b00 5' 1^
3

0
ho

ANUN
S.C. PISCICOLA SARINASUF S.R.L., cu sediul n Localitatea Sarinasuf, Comuna
Murighiol, Judeul Tuicea, anun ctigarea proiectului Trecerea la acvacultura ecologic
a amenajrilor piscicole ale SC PISCICOLA SARINASUF SRL", proiect finanat prin
Programul Operaional pentru Pescuit 2007-2013, Axa prioritar: 2 - Acvacultura, pescuitul
n apele interioare, prelucrarea i marketingul produselor obinute din pescuit i acvacultura;
Msura: 2.1 - Acvacultura; Aciunea: 4 - Msuri pentru mediul acvatic.
Proiectul a fost aprobat prin Ordinul nr. 169 de finanare nerambursabil din data de
13.08.2012 ale Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale i este implementat n
Amenajarea Piscicol Sarinasuf aflat n administrarea SC PISCICOLA SARINASUF SRL.
Detalii suplimentare putei obine la:
Nume persoan de contact: Dr. Diaconu Mire!
Funcie: Responsabil de Proiect
Tel./Fax: 0374.089.955 / 0762.008.500
e-mail: amenajareapiscicolasarinasuf@yahoo.com, ialpesco@yahoo.com
ADMINISTRATOR,
ING. VRMULE GRIGORE

Pagina 11

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

programa! QgeraltoMf pentru Pescuit


are balta pesta

F A C T U R F I S C A L A E M I S A DE SC D E L T A SA P E N T R U P U B L I C A R E A
A N U N U L U I N U M R U L 65 / 22.08.2012
S e r i e FC

Nr.0013736
-*

SA

/ PISSA I

I Furnizor

SC DELTA

Cumprtor SC PISCICOLA SARINASUF SRL

I CIF

R0 2367918

CIF

I Nr. ord. RC

J/36/921/1992

N r . ord. RC J36/359/2011

I Sediul

TULCEA STR. PORTULUI NR. 14

Sediul

SARINASUF, COM MURIGHI0L

I Judeul

TULCEA

Judeul

TULCEA

I Cap.

social

90001,6 L E I

I Cont

IBAN1

R039TREZ6415069XXX001084

I Banca 1
I Cont

IBAN2

I
l

C o t a TVA

I Nr. I

F I

A L A

Nr.

R089BRDE370SV01625443700
BRD TULCEA

U R A

0013736

sau

I (0) I

Banca

I
BCR TULCEA

D a t a 22/08/2012

N r . av. i n s o t i r e

I
I
1

24%
U.M.

Denumirea p r o d u s e l o r

I crt I

I
Cont 1BAN

TREZORERIA MUNICIPIULUI TULCEA

I Banca 2

F A

R028960322

Cantitatea

Pret

Unitar

( f a r a TVA)

serviciilor
(2)

(1)

(3)

Valoare
-

(4)

lei

(5)=(3x4)

Valoare
TVA
(6)

I
I

1.

C/V ANUN CTIGARE PROIECT POP

BUC

1.000

96.77

96. 77

23.23

j.
I
I
I n t o c m i t .DRAGUT

MARIANA

lmpila I
I

CNP:2740727364247

C I : T C 160734

Date p r i v i n d e x p e d i i a

Numele d e l e g a t u l u i

VRAMULET NARCIS

B I / C I s e r i a TC

Eliberat

Nr.

Mijlocul de transport

Expedierea s-a fcut

d a t a de 22/08/2012

Semnaturile .,

223224

Total

96.77

accize

I Semntura I

Total

( c o l . 5+co. 6)

de p r i m i r e

POP 2007 - 2013


[cbl4FORMCU|
ORIGINALUL^

Pagina 12

23.23

'ti

Ordin
169 din 13.08.2012

din care I

I
i n p r e z e n t a noa:

de p l a t a

120.00

I
I
I
1

POP

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEAN

Programul Operational pentru Pescuit


are bata pete

C H I T A N A N C A S A R E C O N T R A V A L O A R E F A C T U R A F I S C A L A 0013736
/ 22.08.2012 EMIS DE SC D E L T A SA P E N T R U P U B L I C A R E A
A N U N U L U I N U M R U L 65 / 22.08.2012

*-

i Unitatea: SC DELTA SA

i Cod Fiscal (CIF) :R0 2367918


i Nr. Inmatr. la Reg. Com. /an:J/36/921/1992
i Sediul:TULCEA STR. PORTULUI NR. 14
i Judeul:TULCEA
i
i
CHITANA nr.
8480 din 22/08/2012
i
i
Am primit de la SC PISCICOLA SARINASUF SRL
cod PISSA
i Adresa SARINASUF, COM MURIGHI0L
judeul TULCEA
i Cod fiscal R028960322 Nr. de inregistrare la Reg. Com. J36/359/20lEf
i Suma de
120. 00 lei reprezentnd
i unasutadouazeci, 00 lei
i reprezentnd c/v factura nr.
13736 din 22/08/2012
i
Casier ,
i

i
i

*-

-*
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

-*

POP 2007 - 2 0 1 3
Ordin
169 din 13.08.2012

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

_______

ff

#tt4r%tfS

^^ULUjUUWVfiH__

UNIUNEA EUROPEAN

007 - 2o,

Progrmmul Opcrathwai pentru Pescuit


sre. halts pem

P L A N D E GESTIONARE D U R A B I L

S C p : : J L A SARXNAStT SRL
RO 28960322
Le ~ - ; "

\Sl

F J u i 7 L L C E A

Nr. Inreg. 6 0 / IS.07.2O32

PLAN DE GESTIONARE DURABIL


SC PISCICOLA SARINASUF SRL
S C P i s c i c o l a Sarinasof S R L este situat p e terrtorrai A d m i n i s t r a i e i R e z e r v a i e i B i o s f e r e i
D e l t a Dunrii.
D a t o r i t profilului de activitate fi amplasatnefitulai, nu s-a nregistrat a i c i un i m p a c t
negativ asupra mediului p r o v o c a t d e A m e n a j a r e a P i s c i c o l S a r i n a s a f
n v e d e r e a unei gestionri a m a b i l e , n perioada urmtoare se va p r o c e d a Ia:
respectarea msurilor taenianste n a u t o r i z a i a d e m e d i a eliberat d e ctre J R J 3 J X D . ,
locaia f e r m e i p i s c i c o l e f i i n d . 3 a intrersecia dintre s i t a d e R O S F A 0031 i R O S C 1 0 0 6 5 :
utilizarea tefeooJogiilor din piscicultura, c o n f o r m legislaiei n rigoare:
p r o d u s e l e i m i t e se v o r ncrca m n a i in m i j l o a c e de transport autorizate sanitar-^veterinar;
construciile ttdroetaiee de alimentare - e v a c u a r e a apei se v o r intrefine corespunztor
pentru a evita ptrunderea - -evadarea accidental a petelui;
digurile se v e r i f i c p e r i o d i c interveninda-se 3a n e v o i e :
staiile d e p o m p a r e i c e l e l a l t e instalaii
terotsbmce
v o r fi p r e v z u t e c u site pentru
protecia fondului p i s c i c o l .din immwrile a a a a a l e :
r e c o l t a r e a stufului i i g i e n i z a r e a fceieseeior s e v a f e e mmmt n b a z a autorizaiilor
A.R.B.D.D.;

personalul va fi instruit n v e d e r e a p r e v a u r i i riscurilor de pohaare accidental:

resturile v e g e t a l e se v o r incorpora n soL m v e d e r e a r e f a c e m structeri acestuia;

deeurle menajere i rceicidbie se

v o r c o l e c t a m containere amplasate pe- p l a t f o r m e

mprejmuite:

meninerea contractelor de predare a deeurilor reeiciabie i m e n a j e r e ;

m e n i n e r e a sistemului d e

m a a m o n s t m i z m e

p r i v i n d eaStatea apei. gestionarea deeurilor;

respectarea p e r m a n e n t legislaia p r i v i n d protecia .mediului;


investiiile s e v o r e f e c t u a numai dup bpnerea acordului d e m e d i a ;
nu se v o r afecta habitatele avifaunei, respectnd cicfcd r e p r o c u c u v al acesteia;
d e z v o l t a r e a acordurilor de parteneriat cu fermierii i proprietarii -de terenuri c i n a t e . , n
vederea unei bune colaborri:
nu se v o r f o l o s i i e r b i c d e sau alte produse agro-chradee. evitnda-se arderea deeurilor de
o r i c e tip.

17.0X2012
ADMINISTRATOR
VRAMUL.:

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012
Pagina 14

UNIUNEA EUROPEANA

w m w

m GUVERNUL ROMNIEI

lI a
p^H
KjpF

Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

PROCES VERBAL
ncheiat azi: 24.12.2012
Subsemnaii VRMULE GRIGORE, VRMULE
NARCIS-LUCIAN, VRMULE ALINA-RAMONA, n
urma centralizrii Proceselor Verbale de populare, am
constatat urmtoarele cantiti populate n bazinele de
iernat:
Nr.
Crt.

2
3
4
S
6
7
8
9
10
11

SPECIFICAIE
CRAP, COSA VARA I
FTTOVARA
CRAP, COSA VARA II
CRAP, COSA 2 - 10
FITO VARA II
CRAP, COSA reprod.
FITO reprod.
TIUCA
SOMN, ALU
LIN
CARAS
T O T A L

KG
3.371
10.465
116.091
176.313
732
776
84
326
31
651
309.363

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

200-SO13
Programai QperationBipefftrn Pescsii
are balta pete

.,

EC

S = 43 ha

PROCES VERBAL
DE POPULARE
(ESTIMARE,
ncheiat azi: 20. 12.2012
Nr. 12

Subsemnaii
Vrmule Grigore, Pavel Sorin Ctin., Perieieanu Gheorghe am procedat la
centralizarea notelor de cntar, rezultnd urmtoarele cantiti populate:
Nr.
Crt.
01
02
03
04

Specificaie
Crap Vara II
Cosa Vara II
Snger Vara II
Novac Vara II
TOTAL

U.M. Cantitatea

g. / ex.

38.252
9.661
37.662
12.554
98.129

200
280
170
200

kg
kg

Am Predat,

Mii ex.

Stare Sanitar

191
35
222
63
511

Foarte
Foarte
Foarte
Foarte

Bun
Bun
Bun
Bun

Am Primit,
f

VRMULE GRIGORE

PAVEL SQRTN CTTN.


GHE.

Ordin
I 169dinJ3m201_2

Pagina 16

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

POP

r2007-aoi3

Programai Otteratiwal pentru Pesarit

B.I. ST. 1
S = 1 ha

PROCES VERBAL
DE POPULARE
(ESTIMARE)
ncheiat azi: 20. 12.2012
Nr. 15

Subsemnaii
Vrmule Grigore, Pavel Sorin Ctin.. Pericleanu Gheorghe am procedat la
centralizarea notelor de cntar, rezultnd urmtoarele cantiti populate:
Nr.
Crt.

01
02
03

Specificaie

U.M.

Cosa Vara II
Snger Vara II
Novac Vara II
TOTAL

kg

Cantitatea

g. / ex.

5.970
400
130
6.500

800
400
260

kS
1 - . I . , f e ^ - )

Am Predat,
VRMULE GRIGORE

Mii ex.
7,5

1,0

0,5
9,0

Stare Sanitar
Foarte Bun
Foarte Bun
Foarte Bun

Am Primit,
PAVEL^iORIN CTIN.
PERICLEANU GHE.

POP 2007 ^2013


Ordin
169 din 13.08.2012

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

POP

2007 - 2013

Programul Operational pentru Pescuit


are balta pete

B . 1 . 1 ST. 2
S = 7ha

PROCES VERBAL
DE POPULARE
(ESTIMARE)
ncheiat azi: 20. 12.2012
Nr. 17

Subsemnaii
Vrmnle Grigore. Florea Vasile. Lic Dumitru am procedat la centralizarea notelor
de cntar, rezultnd urmtoarele cantiti populate:
Nr.
Crt.
01
02
03
04

Specificaie

U.M.

Crap Vara II
Cosa Vara II
Snger Vara II
Novac Vara II
TOTAL

kg
kg
kg
kg
kg

Cantitatea

g. / ex.

1.000
1.000
1.500
800
4.300

200
300
500
250

Am Predat,

Mii ex.
5
3
3
3
14

Stare Sanitar
Foarte
Foarte
Foarte
Foarte

Bun
Bun
Bun
Bun

Am Primit,

VRMULE GRIGORE

FLOREA VASILE

LIC^^^TgU

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 18

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

POP

2007 - 2013

Programul

Opemfomt p^tov

Pescmt

a pete

B.I. 2 ST. 2
S = 64 ha

PROCES VERBAL
DE POPULARE
(ESTIMARE)
ncheiat azi: 20. 12.2012
Nr. 18

Subsemnaii
Vrmule Grigore. Florea Vasile. Lic Dumitru am procedat la centralizarea notelor
de cntar, rezultnd urmtoarele cantiti populate:
Nr.
Crt.
01
02
03
04

Specificaie

U.M.

Crap Vara II
Cosa Vara II
Snger Vara II
Novac Vara II
TOTAL

kg
kg
kg
kg

Am Predat,
VRMULE GRIGORE

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

Cantitatea

g. / ex.

600
400
600
200
1.800

200
200
300
300

Mii ex.
3
2
2
1
8

Stare Sanitar
Foarte
Foarte
Foarte
Foarte

Bun
Bun
Bun
Bun

Am Primit,
FLOREA VASILE

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

** *

POP

Programul Operational fteotni


are bafta

pete

b.l st.

-k

-*

S=10ha

PROCES VERBAL
DE POPULARE
ncheiat azi: 20. 12.2012
Nr. 13

Subsemnaii
Vrmulet Grigore. Movil Viorel. Mazre Stelian am procedat la centralizarea
notelor de cntar, rezultnd urmtoarele cantiti populate:
Nr.
Crt
01
02
03
04
05
06
07
08

Specificaie

U.M.

Crap Vara I
Cosa Vara I
Snger Vara I
Novac Vara I
Crap Vara II
Cosa Vara II
Snger Vara II
Novac Vara II
TOTAL

kg

Cantitatea

g. / ex.

2.040
1.331
6.977
3.488
27.065
7.142
27.772
9.847
85.662

20
19
11
7
800
800
800
800

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Mii ex.
102
70
634
498
34
9
35
12
1.394

Stare Sanitar
Foarte
Foarte
Foarte
Foarte
Foarte
Foarte
Foarte
Foarte

Bun
Bun
Bun
Bun
Bun
Bun
Bun
Bun

Am Primit,

Am Predat,
VRMULE GRIGORE

MOVIL VIOREL
MAZRE STELIAN

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 20

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEAN

POP

2007-2013
MB peatrti Pescuit
B200;
Programat Qferamial
are

dsfta

peui

B.C.

S - 23,6 ha
PROCES VERBAL
DE POPULARE
ncheiat azi: 20. 12.2012
Nr. 14

Subsemnaii
Vrmule Grmore. Stoian Mihai, Tabarcea Nelu am procedat la centralizarea notelor
de cntar, rezultnd urmtoarele cantiti populate:
Nr.
Crf

Specificaie

U.M.

01
02
03
04
01
02
03
04
05
06
07
08

Crap Vara II
Cosa Vara II
Snger Vara II
Novac Vara II
Crap Reproductori
Cosa Reproductori
Snger Reproductori
Novac Reproductori
tiuc
Somn
alu
Lin
TOTAL

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Cantitatea

g. / ex.

4.062
500
11.514
570
48.756
760
16.252
760
360
4.000
372
6.200
276
4.600
500 10.000
84
2.100
236
5.900
90
1.500
31
310
82.533

Am Predat,

Ex.

Stare
Sanitar

8.000
20.000
64.000
21.000
90
60
60
50
40
40
60
100
613.000

Foarte bun
Foarte bun
Foarte bun
Foarte bun
Foarte bun
Foarte bun
Foarte bun
Foarte bun
Foarte bun
Foarte bun
Foarte bun
Foarte bun

Am Primit,

VRMULE GRIGORE

STOIAN MIHAI
TABARCEA NELU

POP 2007 -2013


Ordin
169 din 13.08.2012

CONFORM CU
ORIGINALUL]

Pagina 21

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

2007 - 2013
Programai Operational psatrn Pescuit
are balta p

"

EC 4C
S = 63 ha

PROCES VERBAL
DE POPULARE
(ESTIMARE)
ncheiat azi: 20.12.2012
Nr. 16

Subsemnaii
Vrmule Grigore. Carasca Pompiliu. Nane Tnase am procedat la centralizarea
notelor de cntar, rezultnd urmtoarele cantiti populate:
Nr.
Crt
01
02
03
04
05
05

Specificaie

U.M.

Crap Vara II
Cosa Vara II
Snger Vara II
Novac Vara II
Cosa 2 - 10
Caras
TOTAL

kg

Cantitatea

g. / ex.

6.305
3.120
15.640
4.200
523
651
30.439

200
300
600
500
2.600

kg
kg
kg

kg

Am Predat,
VRMULE GRIGORE

Mii ex.

Stare Sanitar

32,0
10,0
26,0
8,0
0,2

76,7

Foarte
Foarte
Foarte
Foarte
Foarte
Foarte

Bun
Bun
Bun
Bun
Bun
Bun

Am Primit,
CARACA POMPILIU
NANE TNASE

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08,2012

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

Program producie n anul 2013:


A. EC 1 - cretere vara I;
B. EC 2, EC 3, EC 4A, EC 4B - cretere vara II;
C. EC 4C, EC 5 - cretere vara III;
D. Baza Cercetare - cretere r + R.
Data de ncepere a popularilor: 15.03.2013.

POP 2007 - 2013


Ordin
111 din 13.08.2012

POP

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

OperarfJofial pentru

REGISTRU FURAJARE 2012

Furajul - Gru ecologic


Heleteul EC 5

DATA

CANTITATEA ( Kg )

16.07

2800

17.07

2800

18.07

2800

19.07

2800

20.07

2800

23.07

2800

24.07

2800

25.07

2800

26.07

2800

27.07

2800

30.07

560

TOTAL

28560

In perioada Octombrie 2012 pn n prezent nu s-au efectuat operaii de


furajare pentru nici un efectiv de material piscicol.

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

CONFORM CU
ORIGINALUL
Pagina

24

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

S0O7-2O13

Programul Operaional pentru Pescuit


are bafta pete

REGISTRU GREUTI MEDII


( g/ex)
DATA

30/05/12

15/06/12

30/06/12

15/07/12

30/07/12

15/08/12

30/08/12

15/09/12

30/09/12

15/10/12

Crap VI

10

12

15

18

18

Crap V I I

100

120

140

160

180

200

220

240

250

250

Cosa V I I

80

140

200

250

300

350

360

380

400

400

FitoVII

20

30

40

50

60

70

80

100

120

120

Cosa V III

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1300

CATEGORIA

Din 16.10.2012 pn n prezent nu s-au mai efectuat determinri ale greutilor medii.

POP 2007 -2013


Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 25

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

2007-2013

Centralizator privind monitorizarea strii de ntreinere a animalelor


acvatice
Nr.
Crt.

Data Prelevrii Tipul Probei


Probei
Prelevate

Instituia ce a
executat analiza

Data primirii
rezultatelor

Informaii privind Rezultatele


analizei

29.03.2012

Ap de
suprafa

SC Cesiu SRL
Tulcea

3.04.2012

n limitele prevzute de
reglementrile A.R.B.D.D.

24.04.2012

Ap de
suprafa

A.N.S.V.S.A.
Tulcea

25.04.2012

In limitele prevzute de
reglementrile A.R.B.D.D.

24.04.2012

Pete viu

A.N.S.V.S.A.
Tulcea

25.04.2012

Stare de sntate
Foarte Bun

20.09.2012

Ap de
suprafa

A.N.S.V.S.A.
Tulcea

21.09.2012

n limitele prevzute de
reglementrile A.R.B.D.D.

16.11.2012

Pete viu

A.N.S.V.S.A.
Tulcea

26.11.2012

Stare de sntate
Foarte Bun

19.11.2012

Pete viu

A.N.S.V.S.A.
Tulcea

18.12.2012

Stare de sntate
Foarte Bun

20.11.2012

Pete viu

A.N.S.V.S.A.
Tulcea

21.12.2012

Stare de sntate
Foarte Bun

10.01.2013

Ap de
suprafa

A.N.S.V.S.A.
Tulcea

18.01.2013

n limitele prevzute de
reglementrile A.R.B.D.D.

Rezultatele analizelor i contractul cu A.N.S.V.S.A. Tulcea sunt anexate.

POP 2 0 0 7 - 2 0 1 3
Ordin
169 din 13.08.2012

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

Programul OperalionBl pentru Pescuit


ars balta pete

REGISTRUL STRII SANITARE A PETELUI

Specia

30/04/12

15/05/12 30/05/12 15/06/12 30/06/12 15/07/12 30/07/12

15/08/12 30/08/12

15/09/12 30/09/12

30/10/12

Crap V I

Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun

Crap V II

Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun

Cosa V I I

Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun

Fito V I I

Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun

Cosa V III Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun Foarte bun

Pagina 27

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

are balta peste

"

SC CESIU SRL TULCEA

TULCEA, STR CONSTRUCTORILOR, NR 3JUD. TULCEA. tlrogisSlrtS la ON.R.C.J sub nr. J3tt2rt?,03. 1999,
CUi R011601324. Punct Lucru-Tufcea.Str. Sfcfflor.ra. 10. Tel/Fax 024O514S14, Mobil: 0745419343
-roii: i3O|SHi,tTWitena^^fh0o,c(ST

RAPORT

St?. EH ISO/CH 17025:2003


CERTIFICAT DE ACREDITARE

DE NCERCARE

Nr. HD-12.04.03.02
1.

DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT

1.1.

Persoan juridic: S.C. PISCICOLA SARINASUF S.R.L, cu sediul social : Ice. SarirfflS&gft&a Murighfo, "cldire
administrativa' C8, jud Tutcea, nmatriculat la Registrul Comerului J36/359/04.08.2011, CUi RO 28960322
Rofis solicitantului fat de productor; Concesionar
Not d e comand nr. 232 / 29.03.2012
produsul supus probei - AP DE SUPRAFAA
Proba recoltat i predat cf. PV-nr. 232 / 29,03.2012 de ctre Narcis Vrmutet
Condiii de transport, ambalaj probele: au fost recoltate n ambalaje de petfstida i pstrate si transportata, respectnduse toate condipte de transport i depozitare conform normelor n vigoare.
Date de identificare a p r o b e i : Date de kferfficare a probei: data de recoltare - 29 martie 2012, modul de recoltare
conform normelor fn vigoare
Tip de p r o b i recoltat: prob pt analiz (crtit) Amenajare Piscicola SARINASUF (prob-martor i contrat*ob - nu
este cazul probele au un caracter momerftan)
Data primirii probei/data efecturii incercamorfdata eliberrii raportului/29.03.12 / 29,03.12103.04.12
SCOPUL ANALIZELOR- Autocontrol arara aprobat

1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
m

Indicatori fiaco-chinaci

1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

RegMra
R-CST-

UM

2
mo/
mg/l
-

Nttriti
Niirafi
pH
Materii in suspensii
Consumul diimic de oxigen(CCCM>}

mgOj/l
mgCM
mgfl
mg/l

CBGs
Substane extracfifaiie cu solver^ rgartci
Produse petroliere

20.72.
3
33.06
33.07
33.02
33.05
33.03
33.01
33.04
33.08

Valori
obpBufe
4
0,1
4,2
7.65
S
18,67
14,024
3,68
1,8

CONCLUZII
Rezultatele se refera Sa proba i
Proba a fost pretev^eanSonatccrfom
Raportul* ncercare a fost

10 /SR ISO 26777/2002


11/SRiSQ?89fJ-3/2QO0
13/SR1SO 10523/09
07 / STAS 6853/1981
05 / SR ISO 6060/1996
31 / SR EN 1899-1/03
23/SR 7587/1998
44 / SR 7877-1/95

POP 2 0 0 7 - 2 0 1 3
EXECUTANT,

ing. cWm. Gemeneu Chra - Laura

VERIFICAT,
EF LABORATOR
ing,ch^^rttenaBojian

ing. chim.

Documentul proprietatea SC CESIU SRL Tuteea HD-12.O4JB.0a

ProcsdwaPS-CST-XX/
metoda de ncercare

S.C. C E S I U S.R.L

interzis fr acordul laboratorului


pag 1-1

Pagina 28

Ordin
JL69 din 13,08.2012

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

Programul )peratwnef peoint Pescuit


are bafts peste

SC CESIU SRL TULCEA


TULCEA, STR COfOSTRUCTQRiLQR. MR 3 i f f ) . TULCEA, nfe^S&aS la O.N-R.C. J Slib W. J36/112rt7.03.1
CUI RO11601324, Pune Lucru - Tulcea.Str SScior, nr 10, TeVFax 0240614914, Mor* 0746419343
e-maB: ta#att.mar8ena4l!ptoa.ceim

PROCES VERBAL
de predare - primire a raportului de ncercare
pentru examen de LAFC

S.C. CESIU S.R.L. Tuicea, prin delegatul su desemnat, a predat azi 03.04.2012, la S.C PISCICOLA
SARINASUF S.R.L., raportul de ncercare:

o HD -12.04.03.02
exemplarul nr.2, prob predat cu Proces verbal nr. 232 din data de 29.03.2012, n vederea autocontrolului
Prezeni proces verbal s-a ncheiat n 2 exemplare, din care unu! nsoete raporti de ncercare ce se
trimit la solicitant, iar un exemplar rmne la S.C. CESIU S.R.L. Tuicea

Am predat,

Am primit,
Societafea, pers, feic
Persoana desemnat de unitate
s ridice R,

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

Documentul proprietatea SC CESIU SRL Tuicea - reproducerea interzisa fr acordul laboratorului


pag. 1-1

Pagina 29

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

POP

2007-sots

'mm I.BIMF am aoo:

Programai Op^Uaaal peftlra Pescuit

PROCES VERBAL
de recoltare probe de AP SUPRAFA
pentru examen de laborator - chimie

S.C. PISCICOLA SARINASUF S.R.L., prin delegatul su desemnat, a recoltat azi, 29.03.2012, din
Amendarea Piscicol Sarinasuf, proba de AP DE SUPRAFA Proba a fost recoltat d Narcis Vrmute n data
de 29.03.2012, n vederea monitorizri calitii apei.
Urmtoarele probe sunt destinate pisciculturii, n vederea autocontoluy programat
nr.
1.

Soriment

Ora recoltrii
probe,1

Nr.probe

'4VHD

Apa suprafaa

Examen de laborator
eoloita

Cantitate

Cod

1,51-.0,5

Rasco-cshimic

Probele au fost ambalate, etichetate, sigilate i trimise prin reprezentantul firmei la Laboratorul S.G. CESIU
S.R.L. Tulcea pentru a fii analizate. Pe timpul transportului pentru menfinerea caracterisWor fcico-charsce t
bacteoroiogice nemodificate s-au respectat normele n vigoare privind pstrarea probelor.
Pn la sosirea rezultatelor examenelor de laborator, lotul de APA din care s-au recoltat probete mai sus
menionate se supun urmtoarelor restricp: NU SUNT RESTRICII.
Prezentul proces verbal s-a ncheiat in 2 exemplare, din care unui nsoete probele ce se frimjt la laborator,
iar un exemplar rmne la beneficiar.

Societatea, pers, fizic


Persoana desemnat de unitate si recolteze,

POP 2 0 0 7 - 2 0 1 3
Ordin

Documentai proprietatea SC CESIU SRL Tulcea - reproducerea interzis rrS acordul laboratorului
pag.1 -1

Pagina 30

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii

UNIUNEA EUROPEANA

\POR

i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

2007-2013

PnormmmIOmtnUammImmmiMPoacmk
ane balta pss

GUVERNUL
ROMNIEI
AUTORITATEA NAIONAL SANITAR VETERINAR l PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR
DIRECIA SANITAR-VETERINAR l PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR
L A B O R A T O R U L SANITAR-VETERINAR l P E N T R U S I G U R A N A A L I M E N T E L O R T U L C E A
C O D UNIC L A B O R A T O R R 0 2 2 5 - A N S V S A , N R . AUT. A N S V S A 71/07.11.2011
Tulcea. Babadag nr 165 Bl 82 mezanin; Tel: 0240533953; Fax, 0240533953:
E-mail: nffice-U1teea@ansv5a.ra; Sile: www.: Cod fiscal 3721958: Cont:

Nr intrare/ieire
La

C e r e r e de oferta

nr.

F.DC.40

24.04.2012

din

1166 /

emisa de S . C . P I S C I C O L A S A R I N A S U F S . R . L . ,

P I S C I C U L T U R A A C V A C U L T U R A , S a r i n a s u f nregistrat prin C A - T L - 1 0 4 0 0 din 24.04.2012 1 2 : 5 5 : 0 0 v transmitem


rezultatele analizelor de laborator.

ef Laborator

Director Executiv

Dr. Bria Paul Comei

ui

VI r,

S N T A T E

.
h

' J > -

Dr.
Dl Marinela Ofelia Tertis

m
*. ^>*>t

N S W L A

BULETIN DE ANAL^A **
Nr

Expeditorul probelor
Scop:

S.C. P I S C I C O L A S A R I N A S U F S.R.L., P I S C I C U L T U R A A C V A C U L T U R A
L a c e r e r e pt. a u t o c o n t r o l

S.R.L.

Sediu social/domiciliu
cu

T U L C E A . Sarinasuf,

privireJaa_Qliun_ea

prelevare 3 ^

Unitate

PISCICULTURA ACVACULTURA

Adresa:

T U L C E A , Sarinasuf,

de.prelevam.ajrobelor

Responsabil prelevare:

2 4 . 0 4 . 2 0 1 2 - 24.04.2012

Locul prelevrii:

Date

din 25.04.2012

S.C. P I S C I C O L A S A R I N A S U F

Proprietar:

Date

10400

VRAMULET NARCIS

Metod de prelevare:

cu privireJa JSQ0M&SJ>(9hMor

Data i ora:

Temperatura/starea termic:

24.04 2012 00:00

Responsabil:
Haralam D a n i e l a

* Teste adugate la nivel de laborator


Opiniite i interpretrile coninute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. n acest BA rezultatele ncercrii i concluzia se
refera numai la proba analizat. Rezultatele sunt tnsense n ordinea identificrii probelor/a unitilor de probe, conform documentului de prelevare
Sa interzice reproducerea pariala a Buletinului de analiza fr aprobarea laboratorului emitent Prezentul buietin este valabil numai n original
Falsificarea acestui document se pedepsete n conformitate cu legislaia n vigoare Aciunea de prelevare nu face obiectul activitii laboratorului,
responsabilitatea eantionrii o are solicitantul CA. incercarile marcate cu NR nu suni acopente de acreditare RENAfi. Pentru detalii suplimentare,
va rugam sa soliotai certificatul de acreditare la office-tuicea@ansvsa ro
Tiprit de Arsene Marinela
n 25.04.2012 1003:28

BA-TL-10400
paoina 1 din ?

I ATLASvet
LIMS

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 31

S-DC-01
rev 3/26.10.2009

CONFORM CU
ORIGINALUL

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

POP

2007-3013

Programai Opertioaal pentru Pescuit

' 1 orobe

1. Produs / Obiectiv: a p a suprafaa , SC P I S C I C O L A


S A R I N A S U F S.R.L. S R L
ott prob ;

w
j oS
j

Detalii

1
1
1

Teste / Parametrii PsftoaJa


analitica
1

Te
int

Rezultate

mjsm si Pro: Mediuh

1 Determinarea pH-uim prin ISO


10S23/2009( AM )

PR-TL10400-1
?4.04,2Q12
25.04.2012

Caniit.totala:2.0 L
Nr,unitati/proba:1
Sigilare: Nesigilat
Stare rie primire:
Corespunztor
Data iot: 24.04.2012
ispa bazici piscicol)

10400- 11:8,01

j Defeiraiiiareaamonlului dm apa
>
suprafaa
spectroquant AM)

104QQ-1. 1.0,441 mgftim3


-. ':

' .

I Dete-o-n-marea azotailor din apa


|
suprafaa prin metoda
!
spectroquant (AM)

i0400-1,1.1,23 mg/dm1

I Determinarea azotitllor din apa


j
suprafaa prin metoda
spsctfocsuam f AM

10400-1.1:0,012 mg.*dn>3
".

! Determinarea clorurilor din apa


- s - - n metoda
i
spectroquant (AM)

; :e::t;o:"fsi;:ii jeste/anafes- A.M. = A r s s n e Marsnela

' : : :"' -

:'

'::

'

-~ ;

10400-1.1 43 mgMm 3

',.>-.,.,-:":'

...t'/..-, > '' "* "T


..7
. /
:.::: ,r

f i ?

V
Responsabil I G I E N A Si P R O T . M E D I U : D R . rserse Marinela

-.

'

"
-< , . : V i-el'

AR- ncercare acreditata R E N A R


im - Incertitudine de msurare
j UM - U n i t e de msura
,:

i Potrivii rezultatelor - cand nu sunt precizate criterii de admisibilitate referitoare ia rezultatele investigaiei efectuate sau cnd

____

O b s e r v a i i : A n a l i z a p r o b a t o r s-a e f e c t u a t i n m o m e n t u l msurrii, d a r buletinul a f o s t e m i s i a a c e a s t a d a t a datorita lipsei


configurrii tipului d e m e t o d a i n s i s t e m u l L I M S

i Numr de e x e m p l a r e

j" J ? _ [ din c a r e se distribuie:

I 2 LSVSA f.M.yft....

jiSicrfa.1.9*% w&bi-

r^j
r

Servicii D S V S A :

Q
r]

& & L r

'

! Contabilitate

Numr anexe

Serv. Sntate Animal

! | Act d e necropsie

serv. Igien i Sn. Public V e t

j Serv, Sig. Altei. Non-Artimal

Serv. Inspecie i Control

v3natedugre
ate tla
i-jeo
et:esc
lnrm
rn
tizeermiem
sezuP
rerttg
f
eze uma

s-:a RHf'IAR Rezu :ssi^ rj?r;


a 8u:stinu:ui de an2i?23 sr
pedepsete ::: confem-vtela

jhn

;eiie Marinela

POF^ 2 0 0 7 - 2 0 1 3
Ordin
169 din 13.08.2012

B - U C - 01/rev.

B A T L - 10400

Pagina 32

CONFORM CU
ORIGINALUL-

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

POP

2007-2013

Programul Qperathmal pentru


are balta pete

GUVERNUL ROMNIEI
AUTORITATEA NAIONAL SANITAR VETERINAR l PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR
DIRECIA SANTfAR-VETERINARA l PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR
LABORATORUL SANITAR-VETERINAR l PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR TULCEA
C O D UNIC LABORATOR R0225-ANSVSA, NR. AUT. A N S V S A 71/07.11.2011
Tulcea. Babadag nr 165 Bl B2 mezanin: Tel: 02*0533953; Fax: 0240533953;
E-maii: offics-tutcea@ansvsa.ro; Site: www.; Cod fiscal: 372195S; Cont

Nr.intrare/ieire 1147/

j t f ,

A . Z t l _

La Cerere de oferta nr. F.DC.40 din 04.04.2012 emisa de S.C. PISCICOLA SARINASUF S.R.L., PISCICULTURA
A C V A C U L T U R A - , TULCEA, Sarinasuf nregistrata prin CA-TL-10399 din 24.04.201212:13:00 va transmitem rezultatele
analizelor de laborator.

Director Executiv
UlrL/t'-*Wr v1.1..'..

Dr. Klarinela Ofelia Tertjs

SNTATE ANIMALA
BULETIN DE ANALIZ
Nr. 10339 din 25.04.2012

Expeditorul probelor:

S.C. PISCICOLA SARINASUF S.R.L., PISCICULTURA ACVACULTURA

Curierul probelor:

VRAMULET N A R C I S

Proprietar

S.C. PISCICOLA SARINASUF S.R.L. Unitate: PISCICULTURA ACVACULTURA

Sediu social/domiciliu:

TULCEA, Sarinasuf,

Scop:

La cerere pt. autocontrol

Adres: TULCEA, Sarinasuf,

Date cu privire la aciunea de prelevare a probelor

Pate cu privire la transportul probelor

Dat nceput:

24.04.2012

Responsabil: VRAMULET NARCIS

Durat:

Dat sfrit:

24,04.2012

Temperatur: -

Temperatura: -

Metod de prelevare:

Condiii de
mediu:

Locul prelevrii: -

Date cu privire la animal


Cod exploataie: -

Cod animal: RO A-10399.2012-1

Specie:

Vrst: -

Peti

Ras:
Categoria de producte:

Grupare: Individ
Sex -

Cauza tierii/mori:

data:

Stare animale la prelevare:

Date cu privire la recepia probelor


Dat i or:

24.04.2012 00:00

Responsabil:

Haralam Daniela

Tip probe recepionate


Peste viu

" investigaii / Teste adugate la nivel de laborator


Opiniite i interpretrile coninuta de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. Rezultatele din acest buletin de analize se refera
numai la probele recepionate si examinate. Sa interzice reproducerea parial a Buletinului de analiz fr aprobarea laboratorului emitent.
Prezentul buletin este valabil numai in original. Farerficarea acestui document se pedepsete n conformitate cu legislaia n vigoare
ncercrile marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru rJetaH suplimentare, vi rugm s solicitai certificatul de acreditare ia
offks-tulcea@ansvsa.ro
Tiprit de Borisov Petruta
n 26.04.2012 10:39:36

Nr. probe

B-DC-01
rev3/26.10.200S

BA-TL-10399
pagina 1 din 2

2007-2013
Ordin
169 din 13.08.2012

POP

Pagina 33

m GUVERNUL ROMNIEI
"m Ministerul Agriculturii
fj
i Dezvoltrii Rurale
|jj
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEAN

POP

-*-

Pescuit

3 balta pete

Tabel

probe

investigaii

(Total

nr.

probe:

Cod prob

Detalii probi

investigaii
solicitate

PR-TL10399-1

Peste viu

Examen

^JS&SS?nr. uniti prob:2


sigilare: Ne sigilat
asigurare/etichetare:
Corespunztoare
temp recepie: 4C
(PESTE VIU PUIET
NOVAC VARA a II a)

* * *

2)
Concluzii

Taste / Parametri / Perioada analitic / Rezultate

Potrivit
rezultatelor

Serviciu/Compartiment Bacteriologie Diagnostic

Tupf|a!a0,O9iC

8n8t

E n * n a r u ^ p a t e t o g i c animale acvatice:pesti, molute,


crustacee, amfibierti pnn necropsie (hk) mp.)
10399-1.1: 24.04.2012-24.04.2012 Trei exemplare de puiet din specia
novac cu solzi kiciosi.bine fixai pe corp ,fara leziuni ,ochil cu corneea
lucioasa .transparente .aspectul branhiilor este normal ,de culoare
roia,ficar.spiiiia,rinichi,cord fara leziuni anatomopatologi ce.
Serviciu/Compartiment: Parazftoiogie Micologiu Hematologie
Detecie protozoare clHate i flagelate ia pete prin examen
microscopic (im) (PA)

Examen
parasitologic
Cuplata

Absenta
ageni
patogeni

10399-12: 24.04.201S-2S.04.2012 Negativ pentru proba analizata.


Detecie monogene la pete prin examen microscopic (tm) p.A)
10399-1.2: 24.04.2012-25.04.2012 Negativ pentru proba analizata.
Detecie mlxozoare la pete prin examen microscopic <w<y (PA)
10399-1.2 : 24.04.2012-2S.04.2012 Negativ pentru proba analizata.
PR-TL10399-2

Peste viu
cantit. proba: 3,0 buc
nr. uniti prob:2
sigilare: Nesigilat
asigurare/etichetar:
Corespunztoare
temp receptee: 4C
(PESTE VIU PUIET
SINGER VARA a II a)

Potrivit
rezultatelor

Examen
Serviciu/Compartiment Bacteriologie Diagnostic
anatomopatofogic f
Examen anatomopatolog ic animate acvatice: peti, molute,
Cu plata
crustacee, amfibieni prin necropsie (NR) (s.fJ.>
10399-2.1: 24.04.2012-24.04.2012 Trei exemplare de puiet din
specia singer cu solzi lucios.bine fixai pe corp .fara leziuni .ochii cu
corneea lucioasa .transparenta .aspectul branhiilor este normai ,de
culoare roste,ficat,splina,rinichi,cord fara leziuni anatomopatologice,
Examen
parasitologic
Cuplata

Servkau/Cornpartiment: Parazitoiogfe Micologie Hematologie

Absenta
ageni
patogeni

Detecie protozoare cilate i flagelate ia pete prin examen


microscopic (f&q (FJ-)
10399-2.2: 24.04.2012-2S.04.2O12 Negativ pentru proba analizata.
Detecie monogene la pete prin examen microscopic (nr) rp A.
10399-2.2 : 24.04.2012-2S.04.2012 Negativ pentru proba analizata.
Detecie mlxozoare ta peste prin examen microscopic tw ffe*j.
10399-2.2: 24.04.2012-25.04,2012 Negativ pentru proba anaHzata

Responsabili teste/analize; -jL

P. A. - Pavel Anca irina

B. P. - Borisov
Petruta
UkS.. DIAGNOSTIC: Dr.med.vet. Maftei Daniel
Responsabil
BACTERIOLOGIE
Responsabil PARAZITOLOGIE MICOLOGIE HEMATOLOGIE: Med. V e t Pavel Anca Irina.

Abrevieri/Definiii:
mm - Acreditat RENAR
(NR) - Neacreditat RENAR
Potrivit rezultatelor - n situaiile n care rezuitateie nu pot ti raportate ia legislaia existenta, ia documentaia tehnic a beneficianJui, cnd nu sunt
precizate criterii de admisibilitate sau rezultatele investigaiilor solicitate sunt menionate n prezentei buletin de analiz:
Proba analizat nu corespunde condiiilor din... - se va preciza actul normativ care reglementeaz cuantumul parametrului ia care s-a nregistrat
necorrformitatea.

N u m r de e x e m p l a r e ) o,
fvl

din c a r e se distribuie:

LSVSA, Sntate Animala

\-/\ S.C. PISCICOLA SARINASUFS.RJ-.


PISCICULTURA ACVACULTURA
r~l

Servicii DSVSA:
f] Contabilitate

S.C. PISCICOLA SARINASUF S.R.L.

Numr anexe

e r v ' * s * n tate i Bunstare a


Animatelor, Monitorizare Boii

d m m i Sig, AHm, de origine animal


\ j Biroul Sig. Alim. de origine nonanimai

Act de necropsie

j ServtciulrBiroui Inspecii

* investigaii / Teste adugate la nivel de laborator


Opiniie i interpretrile coninute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. Rezultatele din acest buletin de analize se refera
numai la probele recepionate i examinate. Se interzice reproducerea parial a Buletinului de analiz fr aprobarea laboratorului emitent.
Prezentul buletin este valabil numai In original. Falsificarea acestui document se pedepsete In conformitate cu legislaia n vigoare,
ncercrile marcate cu NR nu sunt acoperite de actedjtsre RENAR Pentru detalii suplimentare, va rugm s solicitai certificatul de acreditare te
offtce-tulcea@ansvsa.ro
Tiprit de Borisov Petruta
n 26.04.2012 10:39:36

BA-TL-10399
pagina 2 din 2

ATLASver
LIMS

POP 2007 -2013


Ordin
169 din 13.08.2012

CONFORM CU
ORIGINALUL

Pagina 34

B-OC-01
rev 3/26.10.2009

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

Programe/

UNIUNEA EUROPEANA

POP
Opermflpefttni

* -*

! ir

Pesarit

**

-*

G U V E R N U L
R O M N I E I
A U T O R I T A T E A N A I O N A L A S A N I T A R V E T E R I N A R t P E N T R U S I G U R A N A A L I M E N T E L O R
DIRECIA SANITAR-VETER1NAR l P E N T R U S I G U R A N A A L I M E N T E L O R
LABORATORUL SANITAR-VETERINAR t PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR TULCEA
C O D UNIC L A B O R A T O R R0225-ANSVSA,

N R . A U T . A N S V S A 71/07.11.2011

Tuicea, B a b a d a g nr 165 Bl B2 rnezarm; T e l : 0240533953; Fax; 0240533953;


E-maB: offlce-tulcea@ansvsa.ro; Site: www.; C o d fiscal: 3721958; Cont:

Nr. intrare/ieire

5026/

4 S L j 2 3 L u S ^

La Cerere de oferta nr. F.DC.40 din 20.09.2012 emis de S.C. PISCICOLA SARINASUF S.R.L.,
PISCICULTURA ACVACULTURA, Sarinasuf nregistrat prin CA-TL-11585 din 20.09.2012 v transmitem rezultatele
analizelor de laborator.

ef Laborator

Director Executiv
f: Dr. Marinefa Ofelia Tertis

Dr. Bria Paul Cornel

SNTATE ANIMALA
BULETIN DE ANALIZ
Nr. 11585

li/C

/u
_

din 21.09.2012

Q 9 < $ f / f U
j

Expeditorul probelor:

S.C. PISCICOLA SARINASUF S.R.L., PISCICULTURA A C V A C U L T U R A


La cerere pt. autocontrol

Scop:

S.C. PISCICOLA SARINASUF

Proprietar:

Unitate:

S.R.L.

Sediu social/domiciliu:

TULCEA, Sarinasuf,

PISCICULTURA A C V A C U L T U R A

Adres: TULCEA, Sarinasuf,

Date cu privire la aciunea de prelevam a probelor

prelevare3 ^

20.09.2012 - 20.09.2012

Responsabil prelevare:

Locul prelevrii:

Metod de prelevare.

Date

cu privire

V R A M U L E T NARCIS

la recepia probelor

Data i ora:

Temperatura/starea

termic:

20.09.2012

Responsabil:
Haralam Daniela

* Teste adugate la nivel de laborator


Opiniile, interpretrile i concluziile coninute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea R E N A R . n acest SA rezultatele ncercrii i
concluzia se refer numai la proba analizat. Rezultatele sunt nscrise n ordinea identificrii probelor/a unitilor da probe, conform documentului
de prelevare. Se interzice reproducerea parial a Buletinului de analiz fr aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai n
original. Falsificarea acestui document se pedepsete n conformitate cu legislaia n vigoare. Aciunea de prelevare nu face obiectul activitii
laboratorului, responsabilitatea eantionrii o are solicitantul C A . ncercrile marcate ou NR nu sunt acoperite de acreditare R E N A R . Pentru detalii
suplimentare, v rugm s solicitai certificatul de acreditare la office-tulcea@ansvsa.ro
Tiprit de Arsene Marinele
n 24.09.2012 10:09:28

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

ATLLIM
ASSvet"

Pagina 35

B-DC-Q1
rev 3/26.10,2008

BA-TL-11585
pagina 1 din 2

pWj

I COB 1
1
1

IjrjP

GUVERNUL ROMNIE!
Ministerul Agriculturii
' Dezvoltrii Rurale

UNIUNEA EUROPEAN

imii
Kmm

DGP-AMPOP

_^9W mm soot -

Programul Operational pentru Pescuit


are bafta pete

Tabel probe i investigai, teste, (nr total probe: 1)


1. Produs / Obiectiv: A P A B A Z I N P I S C I C O L , S C P I S C I C O L A S A R I N A S U F S R L
Teste / Parametri/ Perioada
" " analitica
-

Detain" p r o b

C o d prob

Rezultate

Concluzii

Determinarea pH-ului prin I S O


10523/2009C A M )

11585-1.1:7,2*

Potrivit
rezultatelor

Determinarea azotailor din apa


prin metoda spectroquant ( A M )

11585-1.1:3,27 mg/dm3

Potrivit
rezultatelor

Determinarea azotitilor din apa prin!


metoda spectroquant ( A M )

11585-1.1:0,1 mg/dm 3

Potrivit
rezultatelor

11586-1.1:5,4

Potrivit
rezultatelor

Serviciu/ Compartiment: Igiena si Prot. Mediului

PR-TL11585-1
120.09.2012-1
21.09.2012

Cantit.otala:2,0 L
Nr.unitati/proba:1
Sigilare: Nesigilat
Stare de primire:
Corespunztor
Data lot: 20.09.2012

Determinarea consumului
biochimic de oxigen prin metoda
spectroquant ( A M )

Responsabili teste/analize: A . M . = A r s e n e Marinela

mg/dm3

Responsabil IGIENA Si P R O T . MEDIU: DR. Arsene Marinela.

..

A b r e v i e r i / Definiii:
A R - ncercare acreditata R E N A R
IM - Incertitudine de msurare
UM - Uniti de msura
Potrivit rezultatelor - cand nu sunt precizate criterii de admisibilitate referitoare ia rezultatele investigaiei efectuate sau cand
interpretarea rezultatelor nu poate fi incadrata cu certitudine ca fiind corespunztor/ necorespunzator.

Observaii: Analiza probelor s-a efectuat in momentul msurrii, dar buletinul a fost emis la aceasta data datorita lipsei
configurrii tipului de metoda in sistemul LIMS.

Numr de exemplare

Og L S V S A ,

Servicii D S V S A :

>

^.dt..:I i.M.r?d^Joh^\\M^
|

din care se distribuie:

Numr anexe

\ Serv. Sntate Animal

) A c t de necropsie

S e r v . Igien i S n . P u b l i c V e t f _ ~ ]

MLContabilitate

| Serv. Sig. Alim. Non-Animal

| Serv. Inspecie i Control

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012
* Investigaii / Teste adugate la nivel de laborator
Opiniile i interpretrile rezultatelor testelor coninute n prezentul buletin de analiza nu sunt acoperite d e acreditarea RENAR. Rezultatele din
acest buletin de analize se refera numai la probele recepionate i examinate. Se interzice reproducerea parial a Buletinului de analiz fSr
aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai n original. Falsificarea acestui document se pedepsee n confjjrriulae cu
legislaia n vigoare.

[CONFORM^

Tiprit de A r s e n e M a r i n e l a
n 24.09.. 2012

ORIGINA^

Pagina 36

""<i^

B-DC-01/rev.
3/26.10.2009.

A-TL-11585
pagina 2 din 2

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

2007 - 2013
Projranmf Op^tixmst petitru Pescuti
are imita pesta

* * *

Dry
GUVERNUL
ROMNIEI
A U T O R I T A T E A N A I O N A L A S A N I T A R VETERINARA SI PENTRU S I G U R A N A ALIMENTELOR
DIRECIA SANITAR-VETERINAR Si PENTRU S I G U R A N A A L I M E N T E L O R

TORUL SANITAR-VETERINAR l PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR CLUJ


400609 - Ctuj-Napoca, Str. Piaa Marasi, nr.1; Tel: 0264445729: Fax: 0284445729;
ice-cluj@ansvsa.ro; Site: -: Cod fiscal: 4288390: Cont: RO29TRE22185009XXX007Q43 TREZORERIA CLUJ

Nr, intrare/ieire

SteojUdLJ*]^ l i l l l l l

7360/

ta Brbces verbal prelevare probe control reziduuri nr. 322 din 16.11.2012 emis de DSVSA TULCEA,
COMP; FARMACOVIGILENTA, Tuicea nregistrat prin CA-CJ-31399 din 20.11.2012 v transmitem rezultatele
analizelor de laborator.

Drect&i;

Dr: Alexa

BIROU DE SIGURANA A L I M E N T E L O R

BULETIN DE ANALIZ

Nr. 31399

din 24.11.2012
Sfi EN ISO/CB 17025/2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LMS6/2011

Expeditorul probelor:

DSVSA TULCEA, COMP. FARM AGO VI Gl LENTA

Scop:

Oficial planificat

Proprietar

SX.^ISCicolL^ VaRINASUf'"""

Sediu social/domiciliu:

TULCEA, Sarinasuf

y^jge;"aMENAJARE

PISCICOLA

Adres: TULCEA, Sarinasuf

77WMMSM!^M1
Data i ora de
prelevare:
Locul prelevrii:

16.11.2012-

Responsabil prelevare:

Metod de prelevare;

Dr. M A F T E I M A R C E L A

. Pate cu privir la recepia probelor


Data:

Temperatura/starea termic:

Responsabil:

Ing. Dascai Angela

20.11.2012

[ C O N F O R M CU
ORDINALUL

* Teste adugate ta nivel de laborator


L_X--
F0-I.-13-O*
Opiniile, interpretrile i concluziile coninute * pntaiMnvmlm-mt&impti) de acreditarea RERR. tn cest 8A rasultatelencereril i
Ediia 5/0t;05 801
concluzia se refer numai la proba analizat. Rezultatele sunt nscrise n ordinea identificrii probelor/a unitilor de proberconfbrrn documentului
Revizia 0/01.05 OT1 j
de prelevare. Se interzice reproducerea parcata a Buletinului de analiz fal a p r o ^
este valabil numan
ongjnai.' Falsificarea acestui document se pedepsete n conformitate cu legiislatia n vigoare. Aciunea de prelevare nu face obiectul activitii
" B'boratoruluX responsabilitatea eantionrii o are solicitantul CA. ncercrile marcate cu NR nu surit acoperite da acreditri RENAR,
suplimentare, v rugm s solicitai certificatul de acreditare laoffice-cluJ@ansvsa.ro
Tiprit de Chim. Lucaciu Gabriela

n
i 26,\

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

. ATLASvet

LIMS

Pagina 37

BA-GJv3
I 99

papa; sn
il 3

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

'feiiaJMB'tisj

UNIUNEA

JjSSOjt agWBBBDmm

EUROPEAN

^SmW mm 2007 - 2013

Programul Operational pentru Pescuit


are balta pete

Tbel produse/obiective,

probe i teste

(nr total probe; 1)

1 Produs/Obiectiv. Peste de crescatorie-coaas, S.C, PISCICOLA SARINASUF S.R.L.


: Cod prob!
; Perioada ;
i analitic j
,

pr-cI-"~
31399-1

j 21.11.2012 :
! 24.11.2012

Detalii proB

R e z u l t a t e , IM. UM

"crrtTOoTTir^0~kc
nr. uniti/probil
sigilare: Sigilat
nr. sig: 019927
stare de primire:

Corespunztoare
(Starea termica:
congelare)

sfJieamerrte"

j
Rezultatul
|
testuhii/ testelor l
-corespunde
|
;
1 prevederilor
Regulamentului
( U E ) nr. 37/20101

31399-1.1:
HPLC-FLD f 4 ; (L.e.) Sulf adimetoxin,
ttonform ug/Kg
ICCalla=104,74 ug/kg;
CC8=109,49 pgAg
Suifamctoxazot.
conform ug/Kg
CCalfa= 104,06 ug/kg.
CC3=1d8,11 uj*g
Sutfadimidina. OCatfa=i02,83 -conform ug/Kg
jig/kg; CCfl=1.05,66 pg/kg
Sulfaquinoxalln,
Nsonform ug/Kg
CCaffa=103,07 ug/kg;
;CC8106,J.5jija/hg.
Sulfaguanldirie,
ebnform ig/Kg
CCalfa=104,73 ug/kg;
CCB=109,46ugfl
Sulfanilamide, CCala=104,24
onform ug/Kg
:ug/k5rCCB=108,49 ug/kg
Suifadiazlne, CCaffa=ld4,48
{conform ug/Kg
ug/kg; CCG=108,96 ug/kg

(Sulfamide prin

Sulfathiazole, CCalfa=106,62
pg/kg; CCB-113.25 pg/kg
Sutfamerazin. CCalfa=106,96
ug*g; CCSV1 13,92. ug/kg
Sulfamethlzole,
jCCalfa11 0,42 ug/kg;
:CCfe12p,a5ijjgAg__
Suliachoropyridazin,
CCalfa=104,74 ug/kg;
CCB=109,48 ugAg
Sufsoxazoi,CCaa=104.92
'pa/kg;. CCBalOg.^ig/kg

Concluzii

conform ug/Kg
conform u.g/Kg
conform ug/Kg

conform ug/Kg

conform ug/Kg

Responsabili teste/analize: L. (3. = Chim. Lucaciu Gabriela..


R e s p o n s a b i l REZIDUURI DE M E D I C A M E N T E : C h i m . Lucaciu Gabriela,
R e s p o n s a b i l Birou de Sigurana A l i m e n t e l o r Dr. Mihaeta Dum
Abrevieri / Definiii:

HPLC/1..C - lichid cromatografic;


Parametri de performan ai metodelor utilizate (funcie i de reglementri):
LL ji - Capabilitate de detecie a metodei (UL.OJ//2<J02/i:,l);

"

CC a - Limita de decizie a metodei de confirmare (DC.657/2002/EC);


Rezultat:
Conform - cnd compuii nu au fost identificai la nivelul CC p (pentru screening)/ CC a (pentru confirmare);
Neconform - cnd compuii au fost identificai Ia nivelul CC p" (pentru screening)/ CC a (pentru confirmare).

POP 2007 - 2 0 3
Ordin
169 din 13.08.2012

CONFORM CU
ORlGiNALULJ

Teste adugata ta nivel de laborator


Opiniile, interpretrile i concluziile coninute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. n acest 8 A rezultatele ncercrii i
concluzia se refera numai la proba analizat. Rezultatele sunt nscrise n ordinea.identificrii probelor/ unitilor de pTbbe, conform documentului
de prelevam. Se interzice reproducerea parial a. Buletinului de analiz fr aprobarea laboratorului emitent Prezentul buletin este valabil numai r
original. Falsificarea acestui document se pedepsete n conformitate cu legislaia n vigoare. Aciunea ds prelevar nu face obiectul activitii
-laborateraturret^^
suplimentare, v rugam s solicitai certificatul de acreditare la omce-duMgansvsa.ro
Tiprit de Chim, Lucaciu Gabriela

in 26.11.201214:05:17

ATLASvet'
M M S

Pagina 38

FS-L-1S-01
Ediia 5/01.05.2011
Revizia 0/01.06.2011

BA-CJ.31399
pagina 2 din 3

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

(AR) - ACREDITAT RENAR


(un) - NEACREDITAT RENAR

IM - incertitudine de msurare
UM - uniti de msur
Potrivit rezultatelor - cnd nu sunt precizate criterii de admisibilitate referitoare la rezultatele investigaiei efectuate sau cnd interpretarea rezulta
tului nu poate fi ncadrat cu certitudine ca fifnd c o m p u r g a t o r / * * c o r e s p u n z t o r ( e x . acceptabil conf. R e g 2073/2005; dac rezultatul msurrii
incertitudinea extinsa (obligatoriu menionata n B A ) cu o probabilitate de acoperire de 9 5 % se s t j ^ a r w n e ^ e ^ J i r j j t a . s p e c i f i c a i e i , e t c . ) .

Numr d e e x e m p l a r e

din c a r e se distribuie:

L S V S A , Birou de Sigurana
Alimentelor
DSVSA TULCEA, COMP.
F A R M A C O VIGILENTA
S C . PISCICOLA
S.R.L,

SARINASUF

Numr a n e x e

Servicii DSVSA:

j'

| Serviciul de Sntate i Bunstare a


Animalelor, Monitorizare Boli

I Contabilitate

origine animal
I 1 Biroul Sigurana Alimentelor de
^ " " ^ origine non-animal
j

Este

I Biroul Sigurana ARmentelor de

j Senctul/Biroui Inspecii

INTERZIS VALORIFICAREA PREZENTULUI BULETIN (TE ANALIZ TN FAVOAREA UNITI DE tei CARE S-A PRELEVAT PROBA.

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012
* Teste adugate ta nivel de laborator
FG-L~t3-<n
Opiniile, mterpretarile i conetazBe coninute da prezentat raport mi *eojir*|-<to--w*B^BR. ^KtismSKmammsWSIfSmv
concluzia se refer numaiia proba analizat. Rezultatele sunt nscrisen-ardirsea-identificirii probelor/a unStJor de probe, conform documentului
Revizia G/O1.05.2S 1
de prelevare. Se interzise reproducerea parial a Bufettnului de analiz fr aprobarea laboratorului emitent Prezentul buletin este valabil numaHn

SAASRSWTCJSKFTT

_ARIGIASL-J:aMiearea^

laboratorului, responsabilitatea eantionrii o are sc<icitan1U CA. lrx:erce<ii marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii
suplimentare, v rugm s solicitai certificatul de acreditare la office-clujf^ansvsa.ro
Tiprit de Cfiim. Lucaciu Gabriela

in 26.11.2012 14:05:17

IJAti-as***"
LIMS

//io

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

POP

are balta pete

PRELEVARE A PROBELOR N VEDEREA DETERMINRII


REZIDUURILOR
Nr.

Prelevare prob

(1)

-*

Programul OgeraUoaiUpentru Pescuit

PROCES VERBAL DE

{&..Jl:JL':...

...i..,.

z z i * a a prob randomizat
1

cu scop determinat 0, prob suspect

Toate cmpurile se completeaz obligatoriu


Denumirea i adresa Numele medicului
veterinar oficial
Autoritii
Competentei?/^/^

Codul (nr ) oficial ai probei


I

'

1 1

Codul de identificare
r \ < ~ \ e

Numele laboratorului

lo

Ai/*>*

1/
a

SC

P/SC{C&i-A-

-o

/s.

fA'Ctto.t-A-

4A*&,'*,A4<^t

&&M*t"j |

>|

*j

6-txf

*p
ac

'
ltCutyf

/<?-

A-Mr*titre

,K>A./4<0

-feC

Vrsta----flafeuii
%

S<t-&j>/s/H?w F

Identif. animalului (nr.matricol/nr.produsului, lot, arja)


-Speeia-emitnalului

data intrrii fa laborator


i
1 1 i 1

i Numele i adresa
unitii de origine

Numele si adresa
unitii

Nr sigiliului probei

ora:

Numele i adresa proprietarului

3C

1-2

1/1/1*1*1

t-

Numele i adresa fermei

ora:

15"

\o

data recoltrii
1 / 1 6 1 / 1 /
\Mo
z
' z
1
1

Cod unic de nregistrare in laborator

Nr sigibului oantraprobei

-Seat
|

0 / ^ 9

-Mr H
5*

jgj

Medicaia folosit cu 4 sptmni


nainte de recoltare
refiigerare

Condiii termice

Speeificai substanele din cadrul grupei

Analizele solicitate
GRUPA
Al

Bl

El

B 3 a D

A2 0 B2aO B3bD
A3 B2bD B3cD
A4. EL_B2fiJEL JBSdJIL

Certificare prin semnatara (de exemplu a


proprietarului, ajefateide ferm, a persoanei
responsab

Semntura ceha care a efectuat


prelevarea

"'*<S

Medic veterinar de stat

w Prelevare prob - Proba eu cop determinat este acea proba care se recolteaz n conformitate cu strategia de recoltare, reprezentat de matricea sau substratul de analizat; Proba
suspeci - 0 prob sa consider a fi suspect atunci cnd este preferat n urmtoarele s t e p : a} n cazul rezultatelor pozitiva ale probele recofete pentru determinarea reziduurilor
substanelor prevzute n Ord. ANSVSA nr. 992007; b) n cazul probelor recoltate din locuri pentru care exist motive s fie considerate suspecte, n conformitate cu art 13 al Ord.
ANSVSA W.9S72007; c)n cazul probelor recoltate conform soWrilor prezentate n art 23 al Ord. preedintelui ANSVSA nr. 95/2007; Probi m A u j ^ ^ t i ^ ^ ^ ^ . prob

care

P O P 2 0 D 7 - 2i
Ordin
189 din 13.08.2012

Pagina 40

CONFORM CU
ORIGINALUL

/o pisqh: "

UNIUNEA

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

EUROPEANA

Programul Operational pentru Pescait


are faafca pete

UITV
U
LRINAR l PENTRU SG
AUTORITATEA NAO
INAL SG
AN
AE
RRN
VE
TE
I URANA ALM
I ENTELOTR
INSTITUTUL DE IGIE
NR
A, A
U
lT
S.N
TA
TS
EAPUBLICA VETERINAR BUCURETI
N
AN
SV
R O M N I E I

54/21.02.2012

021201 - Sector 2, Sir. Cmpul Moilor nr. 5; Tel: 0212523124; Fax: 0212520061;
E-mail: iispv@iispv.ro; Site: www.Bspv.ro; Cod fiscal: 4203544; Cont:

Nr.

intrare/ieire

tf?M

jfJjM_ l i l

La PV-control oficial nr. 321 din 19.11.2012 emis de DSVSA TULCEA, Comp. Farmacovigiiena,'
nregistrat prin CA-IISPV-25521 din 21.11,2012 v transmitem rezultatele analizelor de labSraSjf'-.

Director Adjunct Tehnic


Dr. Horia ALBU

HSPV

BULETIN DE ANALIZ
Nr. 25521

din 1212.2012
SR H i ISO/CEI 17025/2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
U190/2012

Expeditorul probelor: DSVSA TULCEA, Comp. Farmacovigiiena


Oficial planificat
Scop:
SC PISCICOLA SARINASUF SRL Unitate: A.P.SARINASUF
Proprietar:
TULCEA, Sarinasuf
Adres: TULCEA, Sarinasuf
Sediu social/domicilu:
Date cu privire la aciunea de prelevare a probelor

Pata i ora do
prelevare: wvn-arw
Locul prelevri: -

Responsabil prelevare: Dr. MAFTEI Marcela

XFnrfKtt

Metod de prelevare:

Date cu privire la receppa probelor

Temperatura/starea termic:

Data:

21.11.2012

Responsabil:
STATE Valentina

* Teste adugate la nivel de laborator


Opiniile, interpretrile si concluziile coninute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. fn acest BA rezuttatete ncercrii i
concluzia se refer numai la proba analizat. Rezultatele sunt nscrise n ordinea identificrii probetorfa unitilor de probe, conform documentului
de prelevare. Se interzice reproducerea partid a Buletinului de analiz fr aprobarea laboratorului emitent Prezentul buletin este valabil numai n
original. Falsificarea acestui document se pedepsete n conformitate cu legislaia n vigoare. Aciunea de prelevare nu face obiectul activiti
laboratorului, responsabilitatea eantionrii o are solicitantul CA. ncercrile marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii
suplimentare, v rugm s solicitai certificatul de acreditare la iispv@ii$pv.ro
Tiprit de Dr. med. vet. GHINEA Ana
In 12.12.2012 10:52:02

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

TLASvet
IH MS
Pagina 41

BA-IISPV-25521

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEAN

POP

-2013

Programai Operalmaal peony


are

***

balta paste

Tabel produse/obiective, probe i teste (nr total probe:1)


1 Produs/Obiectiv:

SINGER, SC PISCICOLA SARINASUF SRL

3 de a n a l i z / P a r a m e t r i
performan

PRJISPV-25521
-1
1112.2012
12.12.2012

'ServiCiu/Comparfimeir SERVICIU
. uniti/prob:1
nr.
unrtaj/proba.1
sigilare:
Sigilat
nr. sig: 019997
stare de primire:
Corespunztoare
(Recoltat:11.2012;
Condiii
JermJcejr^ngjlareL.,

H p L C

Q m

{ G A j

RE21DUURT

^ -

,ug/Kg; CCIJ 11^op/Kg

Responsabili teste/analize: G. A. = Dr. med. vet. Ana.,..X/,.SV


Responsabil SERVICIU REZIDUURI: Dr.mecJ.vet. IVANESCU NH
tf MBtf
Abrevieri / Definii:

HPLC/LC - lichid cromatografie;


- * #
;; .
Parametri de performana ai metodelor utilizate (functje i deregfenienri):
%
>v . H '
CCP-Capabilitatededetac^amodei : (DC.657/2002/Ee);
'
;
CC a - Limit de decizie a metodShde confirrrsre ( D C . 6 5 7 J 2 0 C a / E C ) ;
: '
Rezultat
O :,
Conform-cnd compuii nu au.fost ide
mtru screening)/ Ct
1 confirmare);
"
Neconform - cnd compuii aufos identii'i: .
ppentru screening)/ CC e (psnry carifirrriare).

(AH) - Acreditat RENAR . II


(NR) - Neacreditat RENAR; *u
IM - incertitudine de msurare
UM - uniti de msur

Potrivit rezultatelor

nu

%
"*
1

,.-;vvf

j#?

2)

- cnd
sunt precizate criterii de admisibilitate referitoare ia rezultatele investigaiei efectuate sau cnd interpretarea rezulta
tului nu poate fi ncadrat cu certitudine ea fiind corespunztor/necorespunztor\ssU acceptabil conf. Reg 2073/2005: dac rezultatul msurrii
incertitudinea extins (obligatoriu menionat n S A ) cu o probabilitate de acoperire de 95% se suprapune peste'limita specificaiei, e t c . ) .

Numr de exemplare

dirrcare se distribuie:

iispv, hspv
DSVSA TULCEA, Comp.
Farmacovlgllenta
]SC

5k
%.

PISCICOLA SARINASUF SRL

Numr anexe

Servicii HSPV:

^Contabilitate;:
{"I Serviciul Epidemiologie

[ ~ ] Contabilitate JEl
p-
..
w_i

N&

Biroul^prw
0r

jgjne

W e n t e l p r de
non-animaf

L_P M. ,fBt ...Qs^^Bfroul Inspecii

Este interzis valorificarea prezentului Buletin de analiz n favoarea unitii de la care s-a prelevat proba.

* Teste adugate la nivel de laborator


Opiniile, interpretrile i concluziile coninute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. n acest BA rezultatele ncercrii i
concluzia se refer numai (a proba analizat. Rezultatele sunt nscrise n ordinea identificrii probelor/a unitilor de probe, conform documentului
de prelevare. Se Interzice reproducerea parial a Buletinului de analiz fr aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai n
original. Falsificarea acestui document se pedepsete n conformitate cu legislaia n vigoare. Aciunea de prelevare nu face obiectul activitii
laboratorului, responsabilitatea eantionrii o are solicitantul CA. ncercrile marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii
suplimentare, v rugm s sclratatj certificatul de acreditare ia iispv@iispv.ro
Tiprit de Dr. med. vet. GHINEA Ana
-*t4242.20t241i10:48_

2007-2013
Ordin
169 din 13.08.2012

LTMS

POP

Pagina 42

BA-IISPV-25521
_paginaidlri2_

ORIGINAL,

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA

POP

EUROPEANA

2007-2013

Programai OperaUonal pentra Pescuit


are balta pete

PROCES VERBAL DE

PRELEVARE A PROBELOR N VEDEREA DETERMINRII


, . , REZIDUURILOR

Nr.

/data

i.lf.

ora

i J L . . M . ^ r .

* 2

* a

Prelevare prob cu cop determinat 0, prob suspect , prob randomizat .


Toate cmpurile se completeaz obligatoriii
Denumirea i adresa Numele raedicului
Autoritii
,
. veterinar oficiat
Competente..^:?

Cod unic de irsregistrare in laborator

Codul (or ) oficial ai probei

1111T1111

data recoltrii
I

( \ t

date ratrarn In laborator


1 ^ 1

o I

/ K

Codul de identificare

ora:

Mumele laboratorului
Numele i adresa proprietarului
Numele i adresa fermei

Condiii termic
Speciftcai substanele din cadrul grupei

Analizele solicitate
GRUPA
Al

Bl

B3aO

A2

B2a S

B3bD

A3D

B2bD

A4_CJLjB2cX]

A-NT1M

e'LM/NT)

B3cD
BJdJIL

Semntura celui care a efectuat


prelevarea

Certificare f r i r j j g s m t a r a (de exemplu a


pjopdirtaraferf^^tSc^ felin, a jKssoaiiei

Medic vetennar de stat


fifcd-F

&FC&.sTtrE

'te'

V^fi.cE
iff

w Prelevare prob - P r o i cu cop determinat este acea prob care sa recolteaz n conformitate cu strategia de recoltare, reprezentat ds matricea sau substratul de anafeal; Proba
suspect - 0 prob se consider a fi suspect atunci cnd este prelevat n urmtoarele staii: a) n cazul rezultatelor pozitive ate probele recoltate pentru determinarea reziduurilor
substanelor prevzuta n Ord. ANSVSAnr. 95/2007; b) n cazul probelor recofate dit tocuri pentru care exist motiv s fie considerate suspecte, n conformitate cu ari. 13 al Ord.
ANSVSA nr.9cV2007; c)n cazul probelor recoltate conform sofeSrScr prazerrtais

ari 23 al Ord, preedintelui ANSVSA nr. 95/2007; Proba randomizat - reprezini acea probi

care aste prelevat pe criterii siatsfc* Tn scopul furnizrii unor date reprezentative.

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 43

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

POP

ProgramaiOfieralioKalpentraPescuit

GUVERNUL
ROMNIEI
AUTORITATEA NAIONAL SANITAR VETERINAR 1 PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR
DIRECIA SANITAR-VETERINAR l PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR

LABORATO
SA
VO
ET
NR
ARR021
l P%ENN
TRU SIGURANA ALIMENTELOR BACU
CR
OU
DLU
NN
ICITA
LR
A-B
RE
AR
TJO
R. AUT. ANSVSA 34 / 23.05.2011
E-mail:

600245 - Bacu, Bucovinei, nr.21; Tel: 0334401339; Fax: 0234586372;


Site: www.ansvsa.ro; Cod fiscal: 4535830; Cont; RO12TREZ06150G09XXX000275 Trsz. Bacu

offlce-Dacau@ansvsa.ro;

Nr. intrare/ieire

6752 /

x^ |

J^r*

|^iL

D.Aj^PEaQbftCEA,

La Proces verbal prelevare probe control reziduuri nr. 323 din 16.11.2012 emis de
Comp. farmacovigllenta, Bacu nregistrat prin CA-BC-23321 din 20.11.2012 v transmitern^pfflafeB^B^Ssek
-Jor
de laborator.

li
Dr. Zaharia Vasiie

VS

j L t u

SIGURANA ALIMENTELOR

CDS S551

B I
, 1

...jf

Expeditorul probelor:
Scop:

D . ^ ^ f c T o l l E A , Comp. farmacbvigienta
Oficial planificat

Proprietar:

S.C. PISCICOU
S.R.L.

Sediu social/domiciliu:

1.

<Si

'

ia - 3

o ftfct
"'

Nt.*Ct

" X j .

......

o / , " !

^^S-

Unitate: Amenajare piscIcoia-Sarinasuf

TULCEA, Sarinasuf

Adres: TULCEA, Sarinasuf

Data i ora de
prelevare:

Responsabil prelevare;

Locul prelevrii:

Metod de prelevare;

Data ou priyim la recepia probelor

Data:

Temperatura/starea termic:

Responsabil:

20.11.2012

Dr. med. vet lordachl loan


tOONTORM^u"
ORIGINALUL^

* Teste adugata la nivel de laborator


OpMile, interpreSrite ?l concluzate coninute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. n acest BA rezuitatete ncercrii i
concluzia se refer numai la proba analizata. Rezultatele sunt nsorise In ordinea identificrii probstor/a unitilor de probe, conform documentului
de prelevare. Se Interzice reproducerea partjat a Buletinului de analiz fr aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai n
original, FalsMarea acestui document se pedepsete n conformitate cu legislaia n vigoare. Aciunea de prelevare nu face aMectul a M t
~ laboratorului, responsabilitatea eantionrii o are solicitantul CA. ncercrile marcate cu NR nu sunt acoperita de acreditare ffBSR. Kfiru oeTtiT-"
suplimentare, v rugam s solicitai certifloatul de acreditare te offics*acau@ansvsa.ro
X ^ c ' a %-"?":>.
Tiprit de Irig. chim. Caluianu Crtstina
n 19.12^012 09:55:08

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

LIMB
Pagina 44

FG-L-13-2

Bft-BC-23321
pagina 1 din 2

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA

EUROPEANA

ave balta pete

Tabel

produse/obiective,

probe

teste

(nr

total

probe:11

1 Produs/Obiectiv: Peste cresctorie, S.C. PISCICOLA SARINASUF S.R.L.


PR.BC-

23321-1

canflt.
ir. Uiiaaii/^iuuo.i
urattyprob:l
nr.

nr. sig: 01966

12.12.2012

sigilare, sigilat

14.12.2012

stare deprimire:
Corespunztoare
Dala fabricaiei:

15.11.2012

( C o s a spp.)

Uharmu^

/psfcwjfi^GOTOD * 50 pc/Ka; riedetectabitigffCg


jCHARM II(KRJ ( P S
IPencffW
jRez.oi)fcc,

ub/Kb: nedetectabil i a/Kg


(towdjjgBfeCSB = 50 pgfl<g; Inedseetabii |jg/Kg
.
: I i LOO =300
nedetectabil (jo/Kg

fcr^cWr^Too40

Rezultatul
testului/ testelor
corespunde
prevederilor

I b t J p M prin C H A R M J f t f f f l s L Q p 150 ; c e : :

Tetraciclin prin

233?: : . 1

ICHARHMl (NR) (PS- ffiMitleSm


REZ-Q4)(C.c.y

oi'tlf.tclc ii

testului/ testelor
corespunde
prevederilor

2S Mg/Kg; p B e ^ c l B B i
nedetectabi
.: D = 100

Rezultatul
testului/ testelor
corespunde
prevederilor

tas

MBSSL

ft?

Macrolide prin
C H A R M II (NR) (PS-

jREZ-02)fCCj

Rezultatul
,
testului/ testate!
corespunde
prevederilor

"2X(2?-f.:

HA**...

C. C. - fng. chim. Caiuianu Cristina..


Responsabil REZIDUURI ANTIBIOTICE: Ing.chlm. Caiuianu Cristina
Responsabili teste/analize:

MZiL

Responsabil Sigurana Alimentelor Dr. Mazilu Carmen

DOCTOR flSTfffTC
MEDIC VETERINAR
i'''
COD) 0 4 0 2 7 3

Abrevieri / Definiii:

C H A R M II- radioirnunotest:
Parametri de performan ai met
. jncfle i de reglem
L O D -limita de detecie a metodei. stabilit n laborator:
Daca rezultatul msurrii se afla sub valoarea I O D , rezultatul va fi exprimaTnedetectabi! 1
Daca rezultatul msurrii s e afla peste%letoajajfDD, fisSsftajui va fi exprimat

(AR) - Acreditat R E N A R
Neacreditat R E N A R
IM - incertitudine de msurare
UM - uniti de msura

*%JT

^^*sb.

(nr) -

Potrivit rezultatelor

la

- cnd nu sunt precizate criterii d e admisibilitate referitoare


rezultatele investigatei efectuate sau cnd interpretarea rezulta- (
tutui nu poate fi ncadrat cu certitudine ca fiind corespurtztor/necore3punztor (ex. acceptabil conf. R e g 2073/2005: dac rezultatul msurrB
incertitudinea extinsa (obligatoriu menionata tn B A ) cu 0 probabilitate de acoperire de 95% se suprapune peste limita specificaiei, e t c . )

Numr de exemplare
\ j

din care se distribuie:

| L S V S A , Sigurana Alimentelor

Sen**' D S V S A :

O . S . V . S A TULCEA, Comp.
farmacovigiiena

| ~ | Contabilitate

S.C. P I S C I C O L A S A R I N A S U F
S.R.L.

| Serviciul de Sntate i Bunstare a

Animalelor, Monitorizare Boi


| 1 Birou! Sigurana Alimentator de
origine animala
|

| Biroul Sigurana Alimentelor de


origine non-animaB
* " " ) Serviciul/Biroul inspecii

Este interzis valorificarea prezentului Buletin de analiza n favoarea unitii da la care s-a prelevat proba.

CONFORM CUI
ORIGINALUL]

* Teste adugate la nivel de laborator


OpiniBe, interpretrile i concluziile coninute de prezentul raport nu sunt acoperita de acreditarea RENAR. In acest BA rezultatele ncercrii i
concluzia se refer numai la proba analizat. Rezultatele sunt nscrise tn ordinea identificrii probelor/a unitilor de probe, conform documentului
de prelevare. Se interzice reproducerea pariali a Buletinului de analiz fr aprobarea laboratomlu emitent. Prezentul buletin este valabil numai n
original. Falsificarea acestui document se pedepsete n conformitate cu ieoslaia n vigoare. Aciunea de prelevare nu face obiectul aciivltatii
"iaboratomluirrBsponsabilitateff^rrt^

suplimentare, v rugam s* solicitai certificatul de acreditare ia omce-bBcau@ansvsa.ro


Tiprit de ing. chim. Caiuianu Cristina
tn 19.12.2012 09:55:09

LIMS

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 45

FG-L-13-2

SA-BC-23321
pagina 2 (fin 2

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

PROCES VERBAL DE

PRELEVARE A PROBELOR N VEDEREA DETERMINRII


REZIDUURILOR

Nr. .JA.

/ data TFADL-J&TST.
..ara.Ml
* X

li *

PxsBlevareprob^fl cu scop determinat 0, probi suspect D, prob randomizat O.


Toate cmpurile se completeaz obligatoriu
Denumirea i adresa Numele medicului
Autoriipi
,
,

Codul (ar ) oficial al probei

CF.DT'.!..

data recoltrii
X

CofM de identificare

Cod ams de inregistrare in laborator

data intrrii n laborator

ora:

ora;

Numele laboratorului

Numele i adresa proprietarului


Numele i adresa fermei

/t.<*.

JiVig .

SJHWi-rMu-F'

Numele si adresa
unitii

72/Ccct-

Nomele t adresa
umipl de origins

Identif. animalului (tir.raatricoyrir.rgodiisum, lot, arja)


-Vrstatmfluar
-j~Sex
---^-h"
P&IFE * e AE&ic.eiDZs'i? \ Cantitatea j
,
i IktatelcteaaLvabb. 0
1
l ' gf " l " ^ - ' I IV >
I IVtNr aigflimiii probei 1j | | "j " U
>\l " " J1 t'a
\
j 6"j j j N rfta t ^ d M o%a i a i a.1p 1t oVb ni" "J/ i| 9 i
Matricea

-H?-f~

?'Lyi

S>

Medieapa folosit cu 4 sptmni


nainte de recoltare

refrigerare D

Condiii te^raice
Analizele solicitate
GRUPA
Al B l B3aD
A2D

B2aO

B3bD

ASD

B2bD

B3cD

Specificai substanele din cadrul grupei

Semntura celui care a efectuat


prelevarea

Certificare prin semnatara (de exemplu a


aefeWisfemi

Dr.MAFTEl
X.MAFTEIMA
MARCELA
Medic veiermat de stat

Prelevare prob Prob cu cop determinat este acea prob care se recolteaz n conformilatB cu srategia de recoltare, reprezentai de maticea sau substratul de ana bai; Prob
suspect! - O prob sa consider a fi suspect atunci cnd este prelevat tn urmtoarele step: a) n cazul rezultatelor pozitive ale probele rscdiata penhi determinarea reziduurilor
substarrjstor prevzute n Ctd. ANSVSA nr. 85f2K)7; b) * cazul probelor recaSate din locuri pentru care exist moflva s fie soisidsrata suspects, h c a i M t a t e cu art 13 ai Ord.
ANSVSA nr.85/2007; c)n cazul probelor recoltate conform scflciirtar prezentate it art. 23 al Crd. preseolmote AMSV3A nr. 95/2007; Prob* randomizat - reprszJit oa prob
care este preleval pe criterii statistice n scopti furnizar unor dais reprazen&ivs.

CONFOBtfcU
ORIGINALUL

POP 2007 - 2 0 1 3
' Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 46

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

3007 - 2 0 1 3

Pescuit
ProgramulOpcfatonarfponra
3 pete

GUVERNUL ROMNIEI
AUTORITATEA NAIONAL SANITAR VETERINAR 1 PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR
DIRECIA SANITAR-VETERINAR l PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR
LABORATORUL SANITAR-VETERINAR l PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR TULCEA
COD UNIC LABORATOR R0225-ANSVSA, NR. AUT. ANSVSA 71/07.11.2011
Tufcea. Babadag nr 165 Bl B2 mezanin; Tel: 0240533953; Fax: Q240533953;
E-mail: office-tulcea@ansvsa-ro; Sits; www.; Cod fiscal: 3721958; Cont:
Nr. intrare/ieire

72/

J:Q\.O\~>

il

La C o m a n d a nr. FN din 10.01.2013 emis d e S.C. PISCICOLA S A R I N A S U F S.R.L., PISCICULTURA


A C V A C U L T U R A , Sarinasuf nregistrat prin CA-TL-10032 din 10.01.2013 v transmitem rezultatele analizelor de
laborator

ef Laborator
Dr. Bria Paul Cornel

SNTATE ANIMALA
BULETIN DE ANALIZ

Nr. 10032

din 18.01.2013

Expeditorul probelor:

S.C. P I S C I C O L A S A R I N A S U F S.R.L., P I S C I C U L T U R A A C V A C U L T U R A

Scop:

La cerere pentru autocontrol

i Proprietar:
Sediu social/domiciliu:
Date

cu privim

Data i ora de
prelevare:

la

S.C. P I S C I C O L A S A R I N A S U F
S.R.L.

Unitate:

T U L C E A Sarinasuf

Adres: T U L C E A , Sarinasuf

aciunea

1 2

de

prelevare

a probelor

0 1 3 -10.01.2013

Responsabil prelevare:

Locul prelevrii: -

Date

cu

privire

la

Data:
10.01.2013

PISCICULTURA A C V A C U L T U R A

VRAMULET NARCIS

Metod de prelevare:

recepia

[CONFORM CU
ORIGINALUL.

probelor

Temperatura/starea termic:

Responsabil:
Pricop Florin

* Tests adugate ta nivel de iaborator


Opiniile, interpretrile i concluziile coninute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. n acest SA rezultatele ncercrii i
concluzia Se refer numai ia proba analizata. Rezultatele sunt nscrise n ordinea identificm probelor/a unitilor de probe, conform documentului
de prelevare. Se interzice reproducerea parial a Buletinului de analiz fr aprobarea laboratorului emitent Prezentul buletin este valabil numai n
original. Falsificarea acestui document se pedepsete n conformitate cu legislaia n vigoare. Acjunea de prelevare nu tace obiectul activitii
laboratorului, responsabilitatea eantionrii o are solicitantul CA. ncercrile marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii
suplimentare, v rugm s solicitai certificatul de acreditare ia offfoe-tutcea@ansvsa.ro
Tiprit de Arsene Marinela
n 18.01.2013 08:23:50

ATLASvet"
Li M S

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 47

B-DC-01
rev 3ffi6.10.2009

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

Tabel

probe

si

investigai,

teste,

UNIUNEA EUROPEANA

POP,

(nr total probe:

1 )

Produs / Obiectiv: APA SUPRAFAA, SC PISCICOLA SARINASUF SRL


Detalii prob

Cod prob

Teste t Parametri/ Perioada


analitic

Rezultate

Concluzii

Serviciu/ Compartiment: Igiena si Prot Mediului


Determinarea pH-ului prin ISO
10523/2009(AM)

PR-TL10032-1
11.01.2013-1
18.01.2013

Camrttotata:1.5 L
Nr.unitati/proba:1
Sigilare: Nesigilat
Stare de primire:
Corespunztor
Data lot: 10.01.2013

Potrivit
rezultatelor

10032 -1. 1: 7,63

Determinarea azotailor din apa


prin metoda spectroquant ( A M )

10032-1.1:2,42 mg/dm3

Potrivit
rezultatelor

Determinarea azotititor din apa prin


metoda spectroquant { A M )

1(JO32-f.7;O,01 mg/dm3

Potrivit
rezultatelor

Determinarea consumului
biochimic de oxigen prin metoda
spectroquant ( A M )

10032-1.1:3,6 mg/dm3

Potrivit
rezultatelor

Responsabili teste/analize: A . M . = A r s e n e Marinela

.-EME

Responsabil I G I E N A S I P R O T . M E D I U : D R . A r s e n e Marinela.
A b r e v i e r i / Definiii:
A R - ncercare acreditata R E N A R
IM - Incertitudine de msurare
UM - Uniti de msura

m
Con- - !l

Potrivit rezultatelor - cand nu sunt precizate criterii de admisibilitate referitoare la rezultatele investigaiei efectuate sau cand
interpretarea rezultatelor nu poate fi incadrata cu certitudine ca fiind corespunztor/ necorespunzator.
Observaii: Analiza probelor s-a efectuat in momentul msurrii, dar buletinul a fost emis la aceasta data datorita lipsei
configurrii tipului d e metoda in sistemul LIMS.

Numr de e x e m p l a r e

%^~] din c a r e se distribuie:

[ L S V S A , ..J.M.9.**,..
3

Servicii D S V S A :

J i < . . B m c f / s , J a r i t w / J

j Contabilitate

Numr a n e x e

| Serv. Sntate Animal

S e r v

Q_

A c t de necropsie

. Igien i Sn. Public V e t Q

| Serv. Sig. Altm. NorvAnimal

| Serv. Inspecie i Control

CONFORM CU
ORIGINALUL

* Invetigapi / Teste adugate la nivel de a


lborator
B-DC-01/rev.
Opn
ie
li i interpretrile rezultatelor testelor conpn
iute n
prezentul buletin de analiza nu sunt acopertie de acredtiarea RE
NA
R Rezutlatee
l dn
i
acest buletin de analize se refer numai la probee
l recepionate 1 examn
iate. Se interzice reproducerea parpia
l a Bue
ltn
i3/26.10.2009.
uu
li de analiz fr
aproDares a
lboratoruu
li emtiem. Prezentul buletin este valabil numai n
original Falsifcarea acestui document se pedepseten conformtiate eu
iegisiabia n vigoare.
B A - T L - 10032
de Arsene Marinela
Tiprit

n 1801

pagina 2 din 2

2013

POP 2 0 0 7 ^ 2013
Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 48

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

POP

UNIUNEA EUROPEANA

BOO? - 2013

Programul Operational pentru


ars balta pe$te

DIRECIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR TULCEA


str.Babadag, nr. 165, bl.B-2, mezanin, tel.0240/533962,

CONTRACT DE PRESTRI SERVICII


fa b a z a actelor normative : Ordin aur. 45/2005 cn modificrile si
completrile ulterioare f Ordin nr.84/2008. Decizia D.S.V.S.fi.. Ordinul
13/2005. Ordinul 299/2006T Hotrrea 331/2009. L e g e a 458/2002 ca
modificrile si completrile ulterioare. R e g u l a m e n t u l C E . 128/2002 si
Regulamentul C E . 2073/2005T a intervenit prezentul CONTRACT.
I.PRILE CONTRACTANTE
Intre
Direcia Sanitara Veterinara si pentru Sigurana Alimentelor Tulcea, cu sediul in Tulcea,
str.Babadag, nr. 165. bl.B-2, mezanin, telefon-0240533962, fax-0240533601, c o d fiscal 3721958,
c o n t virament RO74TREZ6415003XXX000068, deschis la Trezoreria Tulcea, reprezentata prin
director executiv dr. Terti Marinela-Otelia in calitate de PRESTATOR DE SERVICII, pe de o
parte
si
S.C. PISCICOLA SARINASUF S.R.L. cu sediu! in loc. Sarinasuf, construcia C5, j u d . Tulcea,
telefon 0785280331, numrul de ordine in Registru! Comerului J36/395/04.08.2011, C o d Unic
de nregistrare 28960322, a v n d ca obiectiv:
EXPLOATATE DE ACVACULTURA, c o n t de
virament RO81RNCB0256123130660001, deschis la Banca
BCR Sucursala Tulcea,
reprezentata prin Vramulet Grigore, BI/CI seria TC, Nr. 224645, CNP 1571201040052, a v n d
funcia de administrator, in calitate de BENEFICIAR pe de alta parte, s-a ncheiat prezentul
contract.
II.OBIECTUL CONTRACTULUI
art.l). Obiectul contractului il constituie e f e c t u a r e a d e analize la alimente destinate
consumului u m a n , furaje p r e c u m si a subproduselor de origine animala necomesfibile
folosite in scop tehnic.
III. DURATA CONTRACTULUI
art.2). Contractul intra in vigoare i n c e p a n d cu d a t a semnrii contractului de a m b e l e
parti., se ncheie pe p e r i o a d a nedeterminata, respectiv pe d u r a t a funcionarii unitii, si a
meninerii dreptului de control, inspecie si supraveghere sanitara veterinara asupra
beneficiarului a crui o b i e c t de activitate este supus respectrii legislaiei sanitare
veterinare.
IV. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
r^poRM~CU|
art.3). D o c u m e n t e l e contractului sunt:
ORIGINALUL^
3.1) Analizele se e f e c t u e a z la cererea Beneficiarului.
3.2.) Prin a c o r d u l prtilor se pot incheia a c t e adiionale c a r e f a c p a r t e din prezentul
contract.

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 49

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

2007-2013
are balta pete

V. TARIFELE SI MODALITILE DE PLATA


art.4). Tarifele serviciilor prestate sunt c e l e prevzute de Ordinul nr. 45/2005 cu
modificrile si c o m p l e t r i l e ulterioare , Ordin 84/2008 privind a p r o b a r e a tarifelor pentru
e f e c t u a r e a analizelor si e x a m e n e l o r de laborator, p r e c u m si a unor activiti sanitar
veterinare, cu modificrile si c o m p l e t r i l e ulterioare.
4.1.) Plata se va f a c e in termen de 10 zile de la primirea facturii, prin mijlooce de
d e c o n t a r e b a n c a r a sau in numerar la casieria DSVSA Tulcea.
4.2) In cazul nerespectarii termenelor de p i a a de c t r e beneficiar, aceste este pus
de drept la ntrziere, fara a m a i f necesara notificarea, si da d r e p t u l prestatorului de servicii
de c c a l c u l a si solicita penaliti de ntrziere, c o n f o r m legislaiei in vigoare.
V I . OBLIGAIILE PRTILOR
art.5). Direcia Sanitar
Veterinara si pentru Sigurana Alimentelor, se obliga sa
efectueze analizele de laborator ole probelor a d u s e pentru examinare si sa elibereze
buletin de analiza.
art.6). Beneficiarul se o b l i g a :
6.1) Sa trimit p r o b e pentru e x a m e n u l de laborator n c a d r u l aciunilor sanitare
veterinare obligatorii, la c e r e r e sau pentru verificarea conformitii arjelor de p r o d u c i e prin
programul de a u t o c o n t r o l , in c o n f o r m i t a t e cu Ordinul 13 /2005 si a Ordinului 299/2006, cu
modificrile si c o m p l e t r i l e ulterioare , Hotrrea 331 /2009, Legea 458/2002 si Regulamentul
C E . 2073/2005.
6.2) Probele vor fi insofite de adresa de naintare s e m n a t a de c o n d u c e r e a unitii.
6.3) Sa recolteze p r o b e l e in condiii ne/sterile(pungi de material plastic, sticle sterile
sau din material plastic), in f u n c i e de analizele solicitate, in c a n t i t a t e a si cu f r e c v e n t a
c e r u t a de legislaia sanitara veterinara, c o n f o r m indicaiilor medicului veterinar de stat.
6.4) Sa informeze de n d a t D.S.v.s.A. Tulcea, sa c o o p e r e z e p e n t r u a preveni, r e d u c e
sau elimina un risc in c o n f o r m i t a t e cu Regulamentul (CE) nr. 178/2002 , capitolul II,
seciunea 4, art. 19.
V I I . FORA MAJORA
art.7) Fora m a j o r a exonereaz prile c o n t r a c t a n t e de ndeplinirea obligaiilor
asumate prin prezentul c o n t r a c t , p e t o a t a p e r i o a d a p e c a r e a c e a s t a a c i o n e a z .
7.1) ndeplinirea c o n t r a c t u l u i va fi suspendata in p e r i o a d a de a c i u n e a forei m a j o r e ,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se c u v e n e a u prtilor p a n a la apariia acesteia.
7.2) Partea c o n t r a c t a n t a c a r e i n v o c a fora m a j o r a are obligaia de a notifica
celeilalte parti, in t e r m e n de 5 zile de la apariia ei, p r o d u c e r e a acesteia si de a lua orice
masuri c a r e ii stau la dispoziie in v e d e r e a limitrii consecinelor.
VIII.DISPOZmi FINALE
art.8). Soluionarea litigiilor:
8.1)Litigiile dintre parti se vor soluiona prin c o n t a c t e a m i a b i l e , iar d a c a a c e s t e a nu
d u c l a u n a c o r d intre parti, d e c t r e instanele c o m p e n t e n t e .
8.2) C o n t r a c t u l isi p o a t e n c e t a e f e c t e l e de plin d r e p t , fara a m a i fi necesara
intervenia instanei judectoreti c o m p e t e n t e , in cazul in c a r e u n a dintre parti nu isi
e x e c u t a obligaiile precizate in prezentul c o n t r a c t .
8.3) Rezilierea c o n t r a c t u l u i nu va a v e a e f e c t asupra obligaiilor d e j a s c a d e n t e intre
prile c o n t r a c t a n t e .
orf.9). Clauzele prezentului c o n t r a c t vor p u t e a fi m o d i f i c a t e prin a c t adiional, cu
a c o r d u l a m b e l o r parti.

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 50

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
f|
i Dezvoltrii Rurale
U
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

IX. LIMBA CARE GUVERNEAZ CONTRACTUL


ort. 10). Limba c a r e guverneaz contractul este limba r o m a n a .
X. COMUNICRI
art. 11). Orice c o m u n i c a r e intre parii, referitoare la ndeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.
ll.l)Orice d o c u m e n t scris trebuie nregistrat a t a t in m o m e n t u l transmiterii, c a t si in
momentul primirii.
11.2)Comunicarile dintre parti se p o t f a c e si prin telefon, telegrama , telex, fax sau e
mail, cu condiia confirmrii in scris a primirii comunicrii.
XI. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
art. 12). Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Prezentul contract s-a ncheiat in 2(doua) exemplare, c a t e unul pentru fiecare parte .
ncheiat astzi
t i > t J Q \ )
&)Jf
PRESTATOR DE SERVICII
D1RCTIA SANITARA VETERINARA
SI PENTRU
SIGURANA ALIMENTELOR TULCEA
DIRECTOR EXECUTIV, ;,.,,

BENEFICIAR

S.C. PISCICOLA SARINASUF SRL

Dr. TERTI Marine!a-p|^

ADMINISTRATOR.

SEF SERV. ECONOMIC SI ADMINISTRATIV,


Ec. GALACZI Rodica

CONTROL FINAWfejAR R E ^ T f

Ec. BERGfA Mfqn&%

COMPARTIMEK^ipJa)
Jr. ERBAN Mariana

CONFORM CU
ORIGINALUL

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 51

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

POP

Programul Operational pentru Pescuit


are balta pete

AUTORITATEA NAIONALA SANITARA VETERINARA


I PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR
DIRECIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR

TULCEA

CERTIFICAT DE NREGISTRARE SANITAR VETERINAR


A E X P L O A T A T I E I DE A C V A C U L T U R A

Nr. 202 din 15.11.2011


Avnd in vedere cererea si documentaia depusa la DSVSA Tulcea,
nregistrata cu nr. 11500/04.11.2011 de ctre S.C. PISCICOLA SARINASUF
SRL,

cu sediul

nregistrarea

in localitatea SARINASUF, judeul

sanitar

veterinara

unitii

Tulcea, se dispune

EXPLOATATIE

DE

A C V A C U L T U R A , punct de lucru , amenajarea piscicola SARINASUF, loc.


Sarinasuf, jud.Tulcea, unde se desfoar urmtoarele activiti:
Cod CAEN

Activitatea

0322

Acvacultura in ape dulci

Nota:
Dupa eliberarea prezentului document reprezentantul legal al unitii
notifica Direciei Sanitare Veterinare si pentru Sigurana Alimentelor Tulcea
orice modificare a condiiilor declarate pe propria rspundere.

Director E x s ^ i ^ ^ C
Dr. M a r t o e % ^ E R ^ \ ^
i ORIGINALUL

Sir, Babadag, 165, bl. B 2 Mezanin. T e l . 0240533962 ; 0240532827; fax 0240533961


E-maiJ ofice-tulcea(iansv.ro www.dsv-tulcea.ro

POP 2007 -2013


Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 52

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

Data

2007-2013
Programul OpcrmUoual pentru
are balta pete

REGISTRU PARAMETRI APA 2 0 1 2

0 2 ( mg / L )

T(C)

25/05/12

22

12

30/05/12

24

11

05/06/12

24

11

10/06/12

24

11

15/06/12

24

11

20/06/12

24

11

25/06/12

24

11

30/06/12

24

11

05/07/12

24

11

10/07/12

25

11

15/07/12

25

11

20/07/12

26

10

25/07/12

27

10

30/07/12

26

10

05/08/12

24

10

10/08/12

24

10

15/08/12

24

10

20/08/12

24

10

25/08/12

21

11

30/08/12

22

11

05/09/12

21

11

10/09/12

21

11

15/09/12

20

11

20/09/12

21

11

25/09/12

21

11

30/09/12

21

11

05/10/12

21

11

10/10/12

20

11

15/10/12

18

11

20/10/12

16

11

25/10/12

16

11

30/10/12

10

10,5

Din 30.10.2012 pn n prezent nu s-au mai efectuat determin


temperaturii apei.
rgoSTORMCU

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13,08.2012

ORIGINALUL,
Pagina 53

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

iK^Jp)

Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

9
Programul Operational pentru P&scuet
are baits pete

REGISTRU REPARAII UNELTE DE PESCUIT 2012


5

Nr.
Crt.

Tip Unealt Pescuit

Latur Ochi
(mm)

A relon
TEX

Stare tehnic

VOLOG PUIET VARA I

1000

Foarte Bun*

CAPCAN PESCUIT VARA I

1000

Foarte Bun*

VOLOG VARA II + III

30

666

Foarte Bun*

CAPCAN PESCUIT VARA II + III

30

666

Foarte Bun*

*Not. S-au efectuat mici reparaii n perioada 01.03.2012 15.03.2012, folosindu-se


a relon TEX 1000 sau TEX 666 n funcie de tipul uneltei de pescuit.
Din 16.03.2012 pn n prezent nu s-au efectuat reparaii asupra uneltelor de pescuit.

POP 2007 -2013

CONFORM CU
ORIGINALUL

Ordin
ififldln 13.08.2012

Pagina 54

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

2007 - 2013
Programul OperaUaamJ pentru Pescuit
are bafta pete

REGISTRU REPARAII AMBARCAIUNI 2012


5

Nr. Crt.

Tip Barc

Numr Crivace

Numr buci

Stare tehnic

BARC FIBR STICL

20

Foarte Bun*

BARC FIBR STICL

18

Foarte Bun*

BARC FIBR STICL

16

11

Foarte Bun*

BARC FIBR STICL


PENTRU MOTOR

16

Foarte Bun*

BARC TIP LAGUNA

Foarte Bun*

*Not. Nu au necesitat reparaii.

POP

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

S007-2013

Programai Of^ratfMa/peatra Pescuit


are balta pete

Situaia costurilor suplimentare de producie

1. Costul suplimentar datorat folosirii de furaje ecologice.


Preul cerealelor ecologice este cel puin dublu fa de cel al cerealelor
conventionale.
Pre furaj ecologic - 1 leu / Kg (anul 2011)
Pre furaj convenional - 0,5 lei / Kg (anul 2011)
Diferena de pre - 0,5 lei / Kg (anul 2011)
Furaje necesare 1200 tone
Cost suplimentar:
1200 to x 500 lei / ton = 600.000 lei / an

2. Pierderi cauzate de renunarea la popularea cu peti fitoplanctonofagi.


Producii medii obinute anual la petii fitoplanctonofagi: 500 Kg/ha.
Total producie fitoplanctonofagi obinut n heleteele de cretere:
550 ha x 500 Kg / ha = 275.000 Kg
Pre mediu de vnzare fr TVA: 4,0 lei / Kg
Pierdere anual: 275.000 x 4 lei / Kg = 1.100.000 lei / an

TOTAL COSTURI SUPLIMENTARE: 1.700.000 lei / an

CONFORM CU
ORIGINALUL

POP 2 0 0 7 - 2 0 1 3
Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 56

Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA

POP

GUVERNUL ROMNIEI

are bafta pete

^ ^ * *

EUROPEANA

~ "

Planul de management pentru trecerea la acvacultura ecologic


In scopul trecerii la acvacultura ecologic se vor efectua urmtoarele
operaini:
-

diminuarea,

progresiv,

perioada

de

conversie

petilor

fitoplanctonofagi.
- ntreinerea plaselor de pescuit.
- ntreinerea brcilor.
-

efectuarea transportului materialului de populare n condiii optime.

- instruirea

salariailor

pentru

desfurarea

acvaculturii ecologice.
-

efectuarea analizelor de ap/sol.

efectuarea pescuitului de control.

- verificarea instalaiilor hidrotehnice.

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 57

activitii

specifice

POR

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEAN

Programat Oprmi&nal pentru


are balta pete

Sistemul tehnologic aplicat n unitatea de producie

Sistemul tehnologic folosit este cel intensiv, cu furajare cu furaje ecologice,


n vederea obinerii unor producii de maxim 1200 - 1500 Kg/ha, producii sub
care activitatea devine nerentabil.
In acest scop societatea produce materialul piscicol necesar pentru
populrile proprii (alevini crap 3 - 5 zile, puiet crap vara I, puiet crap vara II)
n vederea obinerii petelui de consum.
Excedentul de material de populare poate fi livrat altor societi de profil.

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

CONFORM CU
ORIGINALUL

UNIUNEA

EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

Planul de aciune al administratorului unitii piscicole pentru realizarea


produciei ecologice
n vederea realizrii produciei ecologice se vor lua, anual, urmtoarele
msuri:
- inerea pe uscat (de la pescuitul de recolt pn n primvara
urmtorului an ) a suprafeelor heieteelor de cretere.
- administrarea, n perioada de iarn, de var nestins ( 200 - 500 Kg / ha)
i a gunoiului de grajd colectat din gospodriile populaiei din zon.
- mpiedicarea ptrunderii speciilor strine prin dotarea staiilor de
pompare cu site adecvate.
- eliminarea oricror surse de poluare.
- colectarea selectiv a deeurilor i predarea acestora unitilor
specializate.
- furajarea petelui cu furaje ecologice achiziionate de la productori
autorizai n acest sens.
- reducerea ponderii petilor fitoplanctonofagi, astfel nct la sfritul
anului II de conversie s nu depeasc 50% din producia total.
- eliminarea n totalitate a petilor fitoplanctonofagi ncepnd cu primul
an de producie ecologic.
- nainte de campaniile de pescuit de primvar/toamn se vor repara
plasele se pescuit pentru a evita rnirea petilor.
- n acelai scop periodic se vor verifica ambarcaiunile folosite.
- transportul materialului piscicol se va efectua cu mijloace speciale
pentru a nltura posibilitatea rnirii petilor.
- trimestrial, salariaii vor fi instruii asupra activitii ce urmeaz s o
desfoare. In acest scop se ntocmesc anual fiele postului fiecrui
salariat.
- analizele de sol se vor efectua anual.
- analizele de ap se vor efectua trimestrial, pentru meninerea
parametrilor eseniali n limitele optime.
- sptmnal (ori de cte ori este nevoie) se va urmri temperatura apei
i cantitatea de oxigen.
- decadal se va efectua pescuitul de control, urmrindu-se n principal
greutile medii i starea sanitar a materialului piscicol.
- instalaiile hidrotehnice vor fi monitorizate permanent acionnd n
situaii excepionale.

POP 2007-2013"
Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 59

GUVERNUL ROMNIE!
Ministerul Agriculturii
U
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

POR

UNIUNEA EUROPEAN

Proaramid Opc^tronai pentru


are batta pete

A N E X A nr. 1
(Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale nr. 219/2007)

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE


DIRECIA PENTRU ACRICULTUR TULCEA

FIA DE NREGISTRARE
A PRODUCTORILOR N AGRICULTURA ECOLOGIC
ANUL

2013
AVIZAT,
Responsabil agricultur ecologic
Nume i prenume / Semntura

Nume i

Nr.

din

ttMv&t*.

1) P R O D U C T O R
Persoana juridic: S.C. P I S C I C O L A S A R I N A S U F S R L , cu sediul n localitatea S A R I N A S U F ,
Jud. T U L C E A , nscris la registrul comerului sub nr. J 36/359/2011, C U I RO 28960322, reprezentat de
Dl. V R M U L E G R I G O R E , C N P : 1571201005204, Tel. 0785.280.331, Fax: 0340.814.525, E m a i l :
amenajareapiscicolasarinasuf@yahoo.com.
Locaia fermei / unitii administrate: Loc. Sarinasuf, Judeul Tulcea.
2) A N G A J A M E N T : Solicit nregistrarea i m angajez s respect dispoziiile naionale i comunitare
privind metoda de producie ecologic, procesarea, comercializarea, depozitarea i etichetarea produselor
ecologice. Aceste dispoziii sunt:
- Regulamentul ( C E ) nr. 834/2007 al Consiliului privind producia ecologic i etichetarea produselor
ecologice i de abrogare a Regulamentului ( C E E ) nr. 2092/91;
- Regulamentul ( C E E ) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului ( C E )
nr. 834/2007 al Consiliului privind producia ecologic i etichetarea produselor ecologice;
- Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobat
prin Legea nr. 38/2001, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordin nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecie i certificare, de
aprobare a organismelor de inspecie i certificare i de supraveghere a activitii organismelor de control;
- Ordinul comun nr. 317/190/2006 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor
agroalimentare ecologice.
3) A L E G E R E A O R G A N I S M U L U I DE INSPECIE I CERTIFICARE APROBAT
Numele organismului de inspecie i certificare: A U S T R I A B I O G A R A N I E G m b H S u c . V O L U N T A R I
Codul organismului: R0-ECO-018
4) P R O D U C I A V E G E T A L A (se va completa cu datele din formularul cuprins n anexa 2, "Registrul parcelar")
Suprafaa agricol total exploatat 354 ha (pepinier) + 290,00 ha (cresctorie) + 23,6 ha
(reproducere) = 667,60 ha luciu ap, din care:
Suprafaa total n agricultura convenional: 667,60 ha, din care:
- suprafaa certificat: n conversie an 2012: 667,60 ha
- suprafaa n conversie = 667,60 ha, din care:
- conversie anul 1 - 440,60 ha (pepinier) + 227,00 ha (cresctorie) = 667,60 ha
- conversie anul 2 - 354 ha (pepinier) + 290,00 ha (cresctorie) + 23,6 ha (reproducere) = 667,60 ha
- conversie anul 3
- Suprafaa total n agricultura ecologic: 0 ha.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare.
Data: 15.02.2013

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

GUVERNUL ROMNIEI

UNIUNEA EUROPEANA

POP

Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

2013

Programai OporaHamml ptmtm

5-Producia animalier
N u m e productor: SC Piscicola Sarinasuf S R L - A . P . Sarinasuf - Jud. Tulcea
Specia/categoria

Rasa

Efective
(To)

M o d u l de producie ( T o )
Ecologic

In conversie

Convenional

Bovine
Vaci de lapte
Juninci ras de lapte
Vaci gestante
Juninci gestante
Masculi peste 2 ani
Tineret mascul ntre 1 i 2 ani
Tineret mascul ntre 61uni i la
Tineret bovin sub 6 luni
Bubaline
Bivolie de lapte
Alte categorii
Ovine
Oi mame
Mioare
Berbeci
Alte categorii
Caprine
Capre de lapte
api de reproducie
Alte categorii
Porcine
Scroafe de reproducie
Vieri de reproducie
Purcei sugari
Alte categorii
Fsri
Gini outoare
Pui de carne (broiler)
Palmipede (rae i gte)
Curci
Bibilici
Alte categorii
Ecvine
Cabaline adulte (mase. i fem.)
Apicultur
Numr de familii de albine
Acvacultura
C r e s c t o r i e - n u m r bazine - 2 ( 290 Policuttur
Ha)
P e p i n i e r - n u m r b a z i n e - 9 0 ( 354
H)
Reproducere-23,6 H a

Heliciculturfl

PoitCUlturS
Policuttur

Policuttur

PoiiculturS

293,6

293,6

13.826

13,836

'
1,949

1,949

Alte categorii
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare.
Data: 15.02.2013

POP

2007

Semntura:

-2013

Ordin
169 din 13.08.2012

[conform cu
ORIGINALUL

>

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

sooy - Z013
Programul

Operational

pentru

Pescuit

are beia pete

A N E X A nr. 2
( A n e x a n r . 2 l a O r d i n u l m i n i s t r u l u i a g r i c u l t u r i i , p d u r i l o r i d e z v o l t r i i r u r a l e n r . 219/2007)
M I N I S T E R U L . A G R I C U L T U R I I I D E Z V O L T R I I R U R A L E
D I R E C I A P E N T R U A G R I C U L T U R T U L C E A
R E G I S T R U L P A R C E L A R
Anul 2013
Suprafaa n agricultura ecologic
din c a r e :

Informaii aferente hrilor


Localitate/
comuna/
ora

Sarinasuf,
Sarinasuf,
Sarinasuf,
Sarinasuf,
Sarinasuf,
Sarinasuf,
Sarinasuf,
Sarinasuf,
Sarinasuf,
Sarinasuf,
Sarinasuf,
Sarinasuf,
Sarinasuf,
Sarinasuf,
Sarinasuf,
Sarinasuf,
Sarinasuf,
Sarinasuf,
Sarinasuf,
Sarinasuf,
*5 n

N r . bloc
fizic

Nr.
parcel
agricola

Suprafaa
cadastral
a parcelei
(ha)
43,0
53,0
66,0
34,0
64,0
63,0
227,0
23,6
5,0

Suprafaa
n agricultura
convenional
(ha)
Murighiol
EC I
43,0
Murighiol
EC 2
53,0
?JL0
Murighiol
EC 3
66,0
66,0
Murighiol
34,0
EC 4 A
34,0
Murighiol
64,0
EC 4B
64,0
Murighiol
63,0
EC 4C
63,0
Murighiol
EC 5
227,0
227,0
Murighiol
23,6
BCPM
23,6
Murighiol
5,0
Bl 1
5,0
Murighiol
Bl 2
8,0
8,0
Murighiol
Bl 3
7,0
7,0
7,0
Murighiol
Bl 4
3,0
3,0
3,0
Murighiol
Bl 5
1.0
1,0
Murighiol
1,0
Bl 6
1,0
1,0
Murighiol
Bl 7
5,0
5,0
5,0
Murighiol
5,0
Bl 8
5,0
5,0
Murighiol
Bl 9
15.0
15,0
15,0
Murighiol
B l 10
3,0
3,0
3,0
Murighiol
Bl 1 1
3,0
3,0
3,0
Murighiol
38,0
38,0
38,0
BRN
c a z u l n care nu se e x p l o a t e a z n totalitate parcela cadastral, indicai suprafaa exploatata
Cod
Sirsup

Suprafaa
agricolfi
exploatat"
(ha)
43,0

_JLp_
!,P

Cultura

Policultura
Policultura
Policultura
Policultura
Policultura
Policultura
Policultura
Policultura
Policultura
Policultura
Policultura
Policultura
Policultura
Policultura
Policultura
Policultura
Policultura
Policultura
Policultura
Policultura

Suprafaa
total
(ha/m1)

Conversie
anul I
(ha/m2)

667,6
667,6
667,6
667,6
667,6
667,6
667,6
667,6
667,6
667,6
667,6
667,6
667,6
667,6
667,6
667,6
667,6
667,6
667,6
667,6

43,0
53,0
66,0
34,0
64,0
63,0
227,0
23,6
5,0
8,0
7,0
3,0
1,0
1,0
5,0
5,0
15,0
3,0
3,0
38,0

Conversiea
nu) I I
(ha/m2)
43,0
53,0
66,0
34,0
64,0
63,0
227,0
23,6
5,0
8,0
7,0
3,0
1,0
1,0
5,0
5,0
15,0
3,0
3,0
38,0

Conversie
anul I I I
(ha/m1)

Certificat
ecologic
(ha/m)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.A c < 5 ,

de

Data:

acord

/5T

cu prelucrarea datelor cu

?<Z .

caracter personal

n conformitate

cu dispoziiile

Z<&,*?.

ORI
o

INAL

Ordin
169 din 13.08.2012

ICON

POP 2007 - 2013

legale n vigoare.
.R.L.

a
r~

O
73

no

Sunt

Pagina 62

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

aooy - ao<3

CONTRACT DE INSPECIE

Numr contract ABG - V


Contract ncheiat intre

Austria Bio Garanie GmbH


FN 78753p

KSngsbrunner StraBe 8, A 2202 Enzersfeld, Austria, Europe

prin;
Sucursala Voluntari

Organism de inspecie si certificare aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltrii Rurale in acord cu


cerinele Ordinului Ministrului 688/2007 avnd codul de identificare RO-ECO-018, cu sediul in Voluntari,
Blvd. Eroilor, Nr. 118, Bloc D, Scara 2, Parter, Ap 38, Ilfov, ROMANIA, nscrisa la Registrul Comerului
Ilfov cu numrul J 23/1217/21.05.2009 avnd cod fiscal RO 25582516
denumit in continuare "ABG", si cu
Domnul Diaconu Mire!
Titular/ reprezentant legal al societii: SC PISCICOLA SARINASUF SRL
nscrisa la Registrul Comerului sub J 36 / 359 / 04.08.2011
Codul fiscal RO: 28960322 din data de 05.08.2011
Cu sediul in: Sarinasuf, Construcia C5, Jude Tuicea
Strada;
, Nr, -, Cod potal: 827156
Telefon: 0762.00.85.00, Fax: Cont bancar IBAN: RO 80 RNCB 0256123130660001
Deschis ia banca: BCR - Tuicea
denumit in continuare "Client", avnd:

Numr de identificare client ID number: 718565:

Preambul
In conformitate cu legislaia naionala privind sistemul de agricultura ecologica (incluznd regulamentut
corespunztor) ABG este acreditat ca organism de inspecie si certificare. ABG a fost autorizat sa isi
ndeplineasc atribuiile in Romnia..

I.

Scopul inspeciei si/sau certificrii

Clientul comanda ABG inspecp'a si/sau certificarea companiei exploataiei agricole sau a firmei de alta
natura, in conformitate cu regulamentele urmtoare:
Regulamentul Consiliului (CE) 834/2007, inclusiv punerea in aplicare a regulamentelor
(versiunea actuala valabila)
- Ordin nr. 35 din 9 februarie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului nr.219/2007
pentru aprobarea regulilor privind nregistrarea operatorilor n agricultura ecologica
Ordin nr. 65 din 17 martie 2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de
inspecie i certificare, de aprobare a organismelor de inspecie i certificare i de
supraveghere a activitii organismelor de control
Ordin nr. 219 din 21.03.2007 pentru aprobarea Regulilor privind nregistrarea operatorilor n
agricultura ecologica cu toate amendamentele in vigoare
Ordin nr. 317/190 din 11 mai 2006 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii, alimentaiei si pdurilor si al preedintelui Autoritii Naionale pentru
Protecia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind
etichetarea produselor agroalimentare ecologice
Pentru inspecia sl/sau certificarea in baza altor standarde. Clientul solicita in scris suplimentarea
prezentului contract cu servicii de inspecie sau/si certificare. Aceste standarde vor fi inspectate si/sau
certificate in acord cu clauzele prezentului contract.
Daca regulamentele de mai se abroga sau se modifica, inspecia si/sau certificarea se va desfura pe
baza legii/regulilor/standardului ce urmeaz celei abrogate ori in concordanta cu cel mai apropiat
standard fata de cel abrogat.
Alte inspecii in acord cu legile privind sigurana alimentara nu sunt incluse in prezentul contract, cu
excepia obligaiei ABG de a raporta ctre autoritile competente infraciunile majore aduse siguranei
alimentare.
ABSQasar A B S Kontrolivertrag-i Contract de inspecie - Ro - Version 2.0 09.12.2010 Pag 1

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 63

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

II.

UNIUNEA EUROPEANA

Drepturile si obligaiile ABG

ABG se obliga sa respecte reglementrile numite la punctul I si in cazul in care clientul produce in conformitate cu
standardele, sa acorde un certificat Clientului. Pe baza acestui Certificat Clientul poate declara produsele numite in
certificat, in conformitate cu normele in vigoare.
ABG trebuie sa efectueze minim o inspecie fizica completa o data pe an, si poate efectua inspecii suplimentare
inopinate si/sau anunate conform prevederilor Regulamentului (EC) 834/2007 versiunea curenta.
Clientul autorizeaz ABG sa dein documente ce stau la baza certificrii pe toata durata de valabilitate a
prezentului contract si sa fac publice date privind certificarea (scop, durata de valabilitate a certificrii)
Clientul autorizeaz ABG sa proceseze datele de certificare electronic si online si sa dein documente in scopul si
pe durata de validitate a certificatului. Semnarea prezentului contract reprezint acordul explicit dat de ctre client,
pana la revocare, a dreptului de publicare a acestor date.

III.

Drepturile si obligaiile Clientului

3.1.
Cat timp acest contract este valabil, Clientul trebuie sa respecte n permanenta reglementrile
menionate la Capitol I din prezentul contract, in special dispoziiile Regulamentului Consiliului ( E C ) 834/2007 si
889/2008 - in mod particular Articolul 63, versiunea curenta, si trebuie sa permit efectuarea inspeciilor necesare,
si sa participe la inspeciile respective. Obligaiile includ dar nu se limiteaz la meninerea nregistrrilor,
documentelor contabile si documentelor necesare pe o perioada minima de 10 ( z e c e ) ani. ABG sau orice alt
organism de inspecie mandatat de A B G sunt prin urmare autorizai, in scopul inspeciei, sa aib acces si sa verifice
toate spatiile/facilitile sau locurile de producie ale Clientului in timpul programului de lucru cu scopul de a
supraveghea, controla productja si/sau procesele de producie, ce sunt inspectate si in scopul de a urmri produsele
ce urmeaz a fi certificate.
3.2.
In cazul in care Clientul ncalc regulamentele si/sau dispoziiile din prezentul contract si/sau folosete
certificatul eliberat in mod incorect, A B G are dreptul de retragere a certificatului, fr notificare prealabila. Daca
certificarea este revocata, Clientul trebuie sa retumeze certificatul original la ABG. In plus, de la data retragerii,
Clientul nu mai poate face nici o referire sau declaraie cu privire la respectivele produse si/sau materialele
publicitare privind conformitatea cu reglementrile numite la punctul I;
3.3.
Clientul are dreptul, la cerere, sa alb acces la documentaia procesului de certificare (daca este cazul).
Clientul are de asemenea dreptul de a contesta decizia luata de ABG, in termen de 14 zile de la primirea acestei
decizii. Apelul trebuie sa fie in scris si trimis prin pote cu confirmare de primire. mpotriva deciziilor luate de ABG
Clientul are de asemenea dreptul de a depune un recurs ia autoritile de acreditare ABG
3.4.
Clientul trebuie sa plteasc toate cheltuielile legate de inspecie si/sau de certificare. Clientul ia la
cunotina prin aviz asupra schimbrilor economice care pot afecta cuantumul tarifelor ce pot fi mrite si ca acestea
pot varia. ABG informeaz clienii, in scris, de tarifele practicate, si trimite notificri la cea mai recenta adresa (sau
adresa de mail) furnizata de client. Tarifele revizuite publicate in acest mod trebuie sa fie obligatoriu trecute in
contract (prin act adiional anual ce face parte integranta din prezentul contract), cu excepia in care Clientul a
prezentat o obiecie in scris semnat si stampilat
3.5.
Sumele corespunztoare rezultate in urma acestui contract se pltesc in termen de 14 zile calendaristice
de la facturare. In caz de neplata, plate cu ntrziere sau plata incompleta obligaiile de inspecie si/sau certificare
ale ABG nceteaz. n plus, n acest caz, ABG este ndreptit s rezilieze prematur prezentul Contract de inspecie.
Dobnda Contractului se stabilete mutual la 8% pe an, aplicabil sumei restante, de ia data notificrii scrise fcute
de una din pri, iar dobnda rezultata din plti anteriore neefectuate la care ABG are dreptul, rmne neschimbata,
n caz de nendeplinire a obligaiilor de plat, Clientul va suporta toate costurile de exploatare generate de neplata.
Pentru penaliti se va aplica ultima forma a schemei de tarifare
3.6.
Clientul trebuie sa informeze imediat ABG n scris, asupra oricror modificri semnificative survenite in
procesul de producie sau in exploatare aa cum sunt menionate in descrierea serviciilor
3.7.
Clientul trebuie sa informeze ABG imediat si in scris, in cazul in care compania ce face obiectul
prezentului contract sau o parte a acesteia, este transferata la o alta persoana juridica sau daca se schimba
reprezentantul legal al acesteia. In plus, clientul nelege sa transfere oricare si toate drepturile si obligaiile ce
rezulta din prezentul contract ctre orice succesor legal.
3.8.
Clientul trebuie sa tina evidenta tuturor reclamaiilor fcute de tere pri cu privire la inspecia si/sau
activitile de certificare si informeaz ABG imediat in scris, despre acestea.
3.9.
Clientul poate solicita o parola necesara accesrii bazei online de certificare pentru seciunea dedicata
clienilor. Clientul trebuie sa pstreze cortfidenjialitatea, conform legii privind protecia datelor, cu privire ta transferul
de date si parola furnizata, si sa isi desfoare activitatea online sub obligaiile revenite din prezentul contract.
Aceasta prevedere se aplica de asemenea si pentru angajaii clientului.
3.10.
Transferul datelor este strict confidenial si poate fi folosit doar pentru propria informare. In caz de abuz,
sau de folosire improprie a datelor, dreptul de acces ia baza de date a Clientului va fi revocat.
3.11.
In plus, Clientul va despgubi, si va absolvi ABG pentru toate daunele ce rezulta din transferul
neautorizat de date ctre tere pri sau de utilizarea incorecta a datelor
IV.
Sanciuni si prelevarea de probe
3.12.
ABG are att dreptul si obligaia de a impune cerine in caz de nclcare a reglementarilor numite la
punctul I, si de a aplica sanciuni in conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) 834/2007. Se pot aplica
urmtoarele sanciuni:
1. Avertisment
2. Creterea numrului de rapoarte inute si obligaia raportrii lor ctre ABG
3. Efectuarea inspeciilor suplimentare (suplimentare si/sau de supraveghere) efectuate pe cheltuiala Clientului
4. Excluderea produselor respective, de la vnzare ca produse ecologice (cu declaraia "produs ecologic"
5. Rezilierea contractului de inspecie

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

POE

UNIUNEA EUROPEANA

Praaramnl Operational pentru

Daca in timpul inspeciilor (inclusiv inspeciile aleatorii/ne-nanuntate} sunt determinate nclcri ale regulamentelor
menionate la punctul I, Clientul va remedia imediat cauza incalcarii st va ndeplini toate cerinele si/sau sancgunle
impuse.
in cazul in care este necesara inca o inspecie (suplimentara), in conformitate cu prevederile de mai sus, Clientul
trebuie sa suporte toate costurile de inspecie, aduse la cunotina lui de ctre ABG. Aceasta prevedere se aplica
cu excepia cazului in care Clientul poate dovedi fr ndoieli, ca suspectarea de nclcare a regulamentului, care a
generat necesitatea efecturii inspeciei suplimentara a fost fr fundament, sau ca inspectai nu a fost necesara
conform cu reglementrile de la punctul 1.
ABG are dreptul de a lua probe .MOSTRE", in timpul inspeciilor, in cazul in care se suspecteaz nclcri ale
dispoziiilor legale relevante, ABG este obligat sa ia probe. Clientul este informat cu privire la aceasta aciune.
Costurile aferente prelevrii de probe si analizrii lor sunt disponibile in lista cu cete mai recente tarife.
V.
U t i l i z a r e a mrcii/logo-ului " A B G "
Clientul are dreptul ca dup efectuarea inspeciei si obinerea certificrii sa foloseasc marca comerciala ABG, sigla
pe produse pentru a identifica/eticheta acele produse ce sunt reglementate de Regulamentul (CE) 834/2007 si/sau
in standarde de drept privat recunoscute de ABG care dau dreptul utilizrii referinei la sistemul de agricultura
ecologica in descrierea comerciala.
Sigla ABG poate fi folosita si pe materialele publicitare, paginile web, sau documentele oficiale, in combinaie cu
urmtoarele texte informative:
'Produsele noastre ecologice sunt certificate de Austria Bk> Garanie",
Agenii economici ce nu fac nici un fel de prelucrare sau preparare a produselor trebuie sa foloseasc urmtorul
text
"Activitatea noastr de vnzare/comercializare este certificata de ctre Austria Bio Garanie".
ABG inspecteaz/verifica utilizarea corecta a mrcii comerciale, a siglei si/sau scrierea corecta a numelui ABG.
In cazul in care marca comerciala/sigla este folosita de Client intr-un mod care aduce atingere clauzelor prezentului
Contract, prile contractante vor urmri sa ajung mai nti la o soiuie amiabila. La prima abatere, ABG va emite
un avertisment scris. In cazul unor noi abateri, sau daca nu se ajunge la o soluie amiabila, Clientul va fi obligat sa
plteasc o amenda in valoare de 10% din cifra de afaceri ce a rezultat in urma vnzrilor de produse etichetate in
mod incorect, dar nu mai puin de 1.000 . Aceasta penalizare nu este dependenta de drepturi judiciare de atenuare
(din decizia unei Curi de Justiie), tn plus, A B G are dreptul de a rezilia prezentul contract de inspecie imediat si
fr preaviz (unilateral), in cazul in care marca comerciala/sigla ABG este utilizate ntr-un mod contrar acestui
contract.
VI.
Dispoziii generale
Cu excepia sanciunii ce implica rezilierea imediata a contractului de inspecie, fr preaviz, in condiiile articolelor
111, IV si V, ambele pri contractante au dreptul de a ncheia prematur acest contract fr a apela la perioada de
preaviz, in urmtoarele cazuri:
a) Unilateral ABG daca:
se declara procedurile de insolven in ceea ce privete activele Clientului sau cnd datorita activelor
insuficiente executarea contractului este imposibila;
ABG a fost nelat cu privire la cete mai importante aspecte/reguli, ce stau la baza acestui contract de
inspecie, clientul nclcnd obligaiile cuprinse in acest contract
Clientul nu reuete sa ndeplineasc reglementrile de la punctele ill, IV si /sau V
b) Unilateral Client daca:
sau cnd datorita activelor insuficiente executarea contractului este imposibila;
ABG incalca in mod repetat prevederile acestui contract
Dreptul de a rezilia acest Contract de inspecie, de comun acord, ramane neschimbat.
VIL
Modificri aduse contractului
Orice modificare/amendament sau/si completri la prezentul contract se vor face in scris, incluznd dar nefiind
limitat la clauza prezenta. Daca una sau mai multe clauze din prezentul contract sunt declarate invalide, validitatea
clauzelor neatinse de invaliditate raman n vigoare. In acest caz, prevederea invalida se nlocuiete cu una care sa
corespunda in cel mai bun mod posibil cu voina prilor din contract. Nu sunt acceptate modificri verbale ale
prezentului contract.
VIII. Confidenialitatea
Prile contractante convin stric confidenial toate informaiile, documentele, activitile, rezultatele i soluiile tehnice
obinute in urma activitilor prestate in prezentul contract. Prile contractante, transfera obligaia de a pstra
confidenialitatea cu privire la aceste situaii, ctre tot personalul, inspectorii sau tuturor celor implicai in ndeplinirea
obligaiilor contractuale.
Obligaia de a pstra confidenialitatea nu se aplica in cazul raportrii informaiilor ctre autoritile ce verifica
implementarea activitilor inspectate sau/si certificate de ABG, ori in cazul transferului de informaii ctre alte
organisme de inspecie autorizate sau/si organizaii de agricultura ecologica sau/si operatorilor ce produc in acord
cu prevederile punctului I din prezentul contract in cazul in care Clientul este un partener contractual cu una dintre
cele mai sus-numite organizaii.

ABG0259r ABG-Kontrollvertrag-! Contract de inspecie - Ro - Version 2.0 09.12.2010 Pag

POP 2007 - 2013


Ordin
169 d i n 1 3 . 0 8 . 2 0 1 2

Pagina 65

CONFORM CU
ORIGINALUL

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

Programai Operational peintni Pescuit


ars balta pete

IX.
Rspunderea
ABG este rspunztor pentru executarea cu rea intenie a prezentului contract precum si pentru inteniile rele si/sau
de neglijenta grava in ndeplinirea ndatoririlor personalului si respectiv a reprezentanilor si (inspectori).
Clientul este responsabil vis-a-vis de ABG, in cazul nclcrii prevederilor contractului de inspecie si pentru daunele
care rezult din aceast nclcare.
Clientul informeaz si absolv ABG si personalul sau cu privire la orice pretenii de despgubire formulate de ctre
terte parti.
X.
Curtea de jurisdicie
Eventualele litigii vor fi soluionate pe cale amiabila, iar in caz de esec vor fi soluionate de ctre instana de
judecata competenta de la sediul ABG, conform legislaiei romane in vigoare.
XI.

Durata

Acest contract intra in vigoare prin semnarea lui de ctre ABG si rmne valabil pe perioada nedeterminata.
Prezentul contract poate fi reziliat in scris la data de 31 Decembrie, prin scrisoare de preaviz trimisa si nregistrata
cu trei (3) tuni nainte de data rezilierii. Scrisoarea de reziliere trebuie sa fie trimisa si confirmata de prile
contractante pana cel trziu 30 Septembrie a respectivului an.
Data de ncepere a Contractului:
(a se completa numai in cazul in care prile contractuale au convenit o data diferita dect cea a semnrii de ctre
ABG)

Bucureti - 10.11.2011

Bucureti-10.11.2011

Localitate, data

Localitate, data

r d^n,1
In numele Austria Bio"S'afantl

Semntura ci!

>OP 2007 - 2013


Ordin
189 din 13.08.2012
CONFORM CU
ORIGINALUL

ABG0259r ABG-Komrollvertrag-i Contract de inspecie - Ro - Version 2.0 03.12.2010 Pag 4

Pagina 66

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

SB

'flttfflr BE 200'
l
2007-2013

Programul Operatimal pentru Pescuit


are balta pete

Sucursala Romania
Ora Voluntari, B-dul Eroilor Nr. 118,
Bloc D, Scara 2, Parter, Ap. 38
Tel: 0 0 4 0 7 2 5 5 2 1 2 3 4 Fax: 0040 31S171136
e-mail: d.draaomir^afagat
RO-ECO-018

AUSTRIA ( h ^ o ) GARANIE

0apartment International - A U S T R I A
A-3300 Amstetten, Ardaggerstr. 17/1
Tel: 00437472 982Q6
Fax: 00437472 98206-33
e-mail: i.ntt(5>ahQ.at
AT-N-01-BIO

Act adiional nr 1. parte integranta din


Contractu! de Inspecie ABG V 676 din 10,11.2011.
Numr de identificare Client: < 718565 >

ncheiat astzi 11.11.2011 la Bucureti


Intre:
1. Austria Bio Garanie GmbH
FN 78753p, Konigsbrunner StraBe 8, A 2202 Enzersfeld, Austria, Europe
prin: Sucursala Voluntari,
Organism de inspecie si certificare aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltrii Rurale in acord cu cerinele Ordinului
Ministrului 688/2007 avnd codul de identificare RO-ECO-018, cu sediul in Voluntari, Blvd. Eroilor, Nr. 118, Bloc D,
Scara 2, Parter, Ap 38, Ilfov, ROMANIA, nscrisa la Registrul Comerului Ilfov cu numrul J 23/1217 / 21.05.2009 avnd
cod fiscal RO 25582516 denumit "ABG", pe de o parte si

2. Dl. Diaconu Mire!, reprezentant legal al societii SC PISCICOLA SARINASUF SRL, nscrisa la Registru!
Comerului sub J 36 / 359 / 04.08.2011, Cod fiscal RO; 28960322 din data de 05.08.2011, cu sediul in Sarinasuf,
Construcia C5, Jude Tulcea, Cod potal 827156 denumit in continuare 'Client', pe de alta parte,
care au convenit urmtoarele detalii ale Contractului de inspecie sus-mentionat, dupa cum urmeaz:

Art. 1 - Scopul inspeciei si/sau certificrii - se completeaz dupa cum urmeaz:


a)

Clientul comanda ABG inspecia si/sau certificarea companiei / exploatapei agricole sau a firmei de alta
natura, in conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) 834/2007, inclusiv punerea in aplicare a
regulamentului (versiunea actuala valabila);

b)

Contractul de inspecie ABG V 676 din 10,11.2011 este valabil pe o perioada de minim 5 ani, in care se
monitorizeaz unitile de acvacultura administrate de SC P I S C I C O L A S A R I N A S U F SRL;.
Conform articolului 15. si Capitolul 2 a art 38 a Producie de animale de acvacultura" litera 1) perioada de
conversie pentru sistemul de cretere al SC P I S C I C O L A S A R I N A S U F S R L se ncadreaz la litera a)
in care aceasta perioada este stabilita la 24 luni (2 ani) in condiiile respectrii in totalitate a
regulamentului sus menionat;
Efectuarea inspeciei fizice complete pentru anul 2011 se va efectua in perioada Noiembrie - Decembrie

c)

d)

Art. 2 - In conformitate cu punctul 3.4. din Contractul de Inspecie: "Clientul trebuie sa plteasc toate cheltuielile legate
de inspecie si/sau de certificare. In urma acceptrii Ofertei de pret din data de 10.11.2011 se redacteaz prezentul act
adiional. Costurile de inspecie si certificare pentru anul 2011 sunt compuse din:
-

a) Tarif de administrare *

b) Tarif de i n s p e c i e "
la ha se aplic costuri pe
suprafa

Tarif specific acvacultura

c) Tarif de certificare ***


d ) C o s t d e transport

250.00

250-00

1.64 euro/ha

667.60

1094.86

250.00

250.00

0.30 euro/km

280 km X 2

168.00

Total
Valoare

TVA
1

1762.86
423.08
'2185.94

RAG i

POP 2007 - 2013

ORIGINALUL.

Ordin

169 din 13.08.2012

fr

TVA (24%)
JfotalcufVA

Pagina 67

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

Programul Q^era^aajpetttrsi Pescuit


are balta pete

Department Internationa! - A U S T R I A
A-3300Amstetten, Ardaggerstr. 17/t
Tel: 00437472 98208
Fax: 00437472 98206-33
e-mail: j.ritt@abg.at
AT-N-01-BIO

AUSTRIA FFIQ) GARANIE


"L
R/tttkv^
www.abg.at
(Kr www.abgro.com

Sucursala Romania
Ora Voluntari, B-du! Eroilor Nr. 118,
Bloc D, Scara 2, Parter, Ap. 38
Tel: 0040 72552/1234 Fax: 0040 318171136
e-mail: d.draqomir@abq.at
RO-ECO-018

Pltite se vor efectua la cursul de schimb al BNR din ziua emiterii facturii (dup caz). Modalitate de plata:
a) - Tariful de nregistrare - plata se va efectua n maxim 14 zile de la semnarea contractului, plata in proporie de 100%,
se face pe baza facturii proforme daca nu este agreat in alt mod
b), c), si d) - Plata tarifelor de inspecie si de certificare se poate face si in doua transe astfel: 50% - nu mai trziu de 5 zile
de la efectuarea inspeciei; 50% - in maximum 3 (trei) luni de la efectuarea inspeciei
Celelalte dispoziii ale Contractului de inspecie semnat la 10.11.2011 raman neschimbate.
Prezentul act adiional a fost incbeiat in 2 (doua) exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, urmnd sa-si produc
efectele incepand cu data de 11.11.2011

Semnturi
Data: 11.11.201.1

A) CLIENTUL

SC

PISCICOLA

SARINASU

B) Austria Bio Garanie SRL.Sucursala Voluntari

Persoana responsabila:
Numele in clar: Diaconu Mii

Ing. Damian Oragomlt^

Semntura si stampila

Semntura si stampila

POP 2007 - 2013

[CW0RMCU|
ORIGINALUL "

Ordin
169 din 13.08.2012
P a g 2 din 2

UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

Programul Operaional pentru


are balta pete

Department International - A U S T R I A
Ardaggerstr. 17/1
A-3300 Amstetten
Tel: 0043 747298206
Fax: 0043 747298206-33
e-mail: amstetten@abq.at
AT-BIO-301

'""

Sucursala Voluntari
ROMANIA
Ora Voluntari, B-dul Eroilor Nr. 118,
Bloc D, Scara 2, Parter, Ap. 38
Tel: 0040 725521234 Fax: 0040 318171136
e-mail: d.draqomirlSabq.at
RO-ECO-018

AUSTRIA fRio) GARANIE


www.abg.at
www.abgro.com

Nume companie/
Numele si prenumele

C o d postai

Numrul de client

Asociaia

Numr de inreg in
asociai i

Raport de Inspecie anul 20_


Coperta
Tipul Inspeciei:

O Inspecia principala

O Puncte verificate

O anunata

O neanuntata
Nr. identificare inspector:

N u m e inspector:

O Inspecie suplimentara

O Inspecie pariala
Numr km parcuri

la suspiciune
Data:
Ora: d e la

Durata:

- la:.

ore

In pius, pentru a completa acest raport de inspecie se vor adaug urmtoarele documente;
Pentru inspecie conform
Regulamentului consiliului
( C E ) 834/2007 si 889/2008:

O KB 1.10/1.30

TGI:
Capitolul A 8 din C o d :

O KB 2.30

KB 1.12

O K B 1.21

a KB i .20

a KB 1.40/3.15

D KB 1.41

K B 1.60

O KB 2.21

O K B 2.22

O KB 2.23

D K B 2.24

O KB 3.14

Standardul Bio Austria:

O KB 3.10

KB 3.13

Alte inspecii:

KB 7

KB 3.30

Remarci:

D KB 5

Anexe ia raportul de inspecie al fermierilor:


O Formular inspecie producie vegetala

K B 1.31

D D e s c r i e r e a fermei/unitatii, nou

Formular inspecie culturile speciale

Jurnalul prelevrilor de probe, numar{e):

KB 2.25

O Situaie cmpuri suplimentare


Altele:
Numr probe:

A n e x e ce v o r fi t r a n s m i s e o r g a n i s m u l u i de i n s p e c i e :

CI D e s c r i e r e a fermei/unitatii (modificat)

O Situaia cmpurilor

Anexe:

Mostre:

1 . 0 1 . Punctele generale de inspecie

Da

Nu

Sanciuni/Remarci

Exista o d e s c r i e r e completa a companiei (in a c o r d cu Regulamentul Consiliului ( C E E )


834/2007, versiunea curenta) incluznd si activitile desfurate in unitate. Planul locaiei,
d e s c r i e r e a unitatilor/activitatilor, d e p o z i t pentru ingrasaminte, grajduri, uniti de procesare,
z o n e d e depozitare, etc. inclusiv p r o c e s a r e
Plingerile prtilor tere sunt d o c u m e n t a t e si raportate organismului de inspecie
Managerul fermei

Reprezentantul autorizat al Managerului de ferma (numele):

O P e r s o a n a care poate furniza alte informaii (numele)


Parti a l e inspeciei ce nu au putut fi efectuate. Motivul:

Am luat la cunotina de meniunile acestui raport de inspecie, inclusiv ale a n e x e l o r menionate mai sus si toate datele c o l e c t a t e de
la c o m p a n i e sau c a r e sunt transmise ctre organismul de inspecie.
Am primit o c o p i e a prezntului raport si a comentariilor suplimentare. Confirm ca am fost informat d e s p r e orice cerine si
neconformitati. Am luat la cunotina ca managerul fermei poate obiecta asupra acestui raport de inspecie in termen de 14 zile, in
forma scrisa. Dupa 14 zile raportul e s t e acceptat.
Autorizez Austria Bio Garanie sa transmit rezultatele autoritilor in cauza, si d a c a e s t e necesar, la alte p e r s o a n e autorizate.

Semnaturi

Data:

Managerul de ferma / p e r s o a n a ce furnizeaz informaiile

'Kc

"*

tk"~Z^

Organismul de inspecie

Pag:

2011
din

ABG0119rABG-RO-KB-1.00/01 Pagina coperta Versiune 6.0 2010-06-07 Pag 1 din 1

P O P 2oo?**mm
Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 69

/opiSCIflr^LAV

coNFORMCU
\ ORIGINALUL,

m
|M1

wFjjP

UNIUNEA EUROPEANA

*mm,POPMBI

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

Department International - AUSTRIA


Ardaggerstr. 17/1
A-3300 Amstetten
Tel: 0043 747298206
Fax: 0043 747298206-33
e-mail: arnstetten()abo.at
AT-BIO-301

jBPBiWipyijMi

^ yProgramul
U U U ^ r Operaional
a r a W _
^aa/r Bm
2007 - 2013
pentru
Pescuit
are bafta pete

Sucursala Voluntari
ROMANIA
Ora Voluntari, B-dul Eroilor Nr, 118,
Bloc D, Scara 2, Parter, Ap. 38

AUSTRIA (jBq) GARANIE


Austria Bio Garanie G m b H
AT-BIO-301

Tel: 0 0 4 0 725521234 Fax: 0040 318171136

e-mail: d.draaomir@afaQ.al
RO-ECO-018

www.abg.at

Nume companie/ Numele si prenumele

Cod potal

Numrul de client

acvacultura (producie pete)


2.30. Acvacultura (peste de apa duice) P r o d u c i a d e pete, n
conformitate cu Reg (EC) Nr. 834/2007 si Reg. (EC) Nr. 889/2008 ultima
1.

n r e g i s t r r i l e fermei/exploataiei sunt inute c o m p l e t si a c t u a l i z a t e (stocuri, achiziie,


captare/pescuit, transport, c o m e r c i a l i z a r e , calitatea a p e i , hrnire, fertilizare, micrile si
aciunile d e nqrijire a a n i m a l e l o r . . . ) . Planurile a c t u a l e a l e f e r m e i (iazuri) sunt disponibile

2.

T o a t e unitile d e producie d e acvacultura sunt administrate in s i s t e m e c o l o g i c

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Numr inreg asociaie

Asociaia |

Da

S i s t e m u l d e c r e t e r e c o r e s p u n d e cerinelor d e acvacultura e c o l o g i c a (locaie, s e p a r a r e a


d e unitile c o n v e n i o n a l e v e c i n e ) . Pentru f e r m e l e c u producie m a i m a r e d e 2 0 tone/an
(dup 0 1 . 0 7 . 2 0 1 0 pentru unitile noi sau c e l e aflate in p e r i o a d a de c o n v e r s i e ) exista un
audit d e m e d i u
E x i s t a u n p l a n d e m a n a g e m e n t d u r a b i l al f e r m e l o r ( f o l o s i r e a r e s u r s e l o r d e e n e r g i e
r e g e n e r a b i l e , protecia m p o t r i v a duntorilor, filtre (naturale, b i o l o g i c e sau m e c a n i c e ) . E s t e
definit u n c o n c e p t d e r e d u c e r e a consumului d e a p a .
Sistemul d e c r e t e r e p e r m i t e b u n s t a r e a a n i m a l e l o r d e acvacultura, fundul lacului, condiii
naturale pentru solul/fundul lacului - C r a p , pietri pentru p e s t e de a p a proaspta, c e l puin
5 % d e v e g e t a i e naturala e s t e p r e z e n t a p e diguri) N u sunt folosite s i s t e m e d e recirculare a
apei ( e x c e p i e p e p i n i e r e )
P r o v e n i e n a p e s t e : Stocul existent/ achiziia (puiet d e p e . t e ) : sunt folosite s p e c i i i n d i g e n e ,
i n g e n e r a l d e p r o v e n i e n a e c o l o g i c a . Achiziia din s u r s e c o n v e n i o n a l e e s t e posibila d a c a
e s t e r e s p e c t a t a p e r i o a d a d e c o n v e r s i e (2/3 din p e r i o a d a d e v i a t a ) .
M e t o d e d e r e p r o d u c i e / n m u l i r e . Nu e s t e utilizata in p r o p a g a r e a artificial a induciei
poliploide ( s p e c i i l o r ) : hibridizarea artificial, d o n a r e a i producia de linii de a c e l a i s e x . n
p r o p a g a r e de r e p r o d u c i e nu sunt utilizai h o r m o n i s a u h o r m o n i derivai. A n i m a l e l e
c o n v e n i o n a l e d e r e p r o d u c i e sunt utilizate l a f e r m a e c o l o g i c n scopuri d e r e p r o d u c e r e ,
numai d u p 3 luni.
i n t e r v e n i i l e / a c i u n i l e ( e x m a r c a r e a , s o r t a r e a ) , iluminarea/oxigenrile, ventilaia, transportul
si sacrificarea c o r e s p u n d cerinelor R e g u l a m e n t u l u i .
S t a r e a d e s n t a t e a a n i m a l e l o r : c o n t r o a l e p e r i o d i c e f c u t e d e c t r e m e d i c veterinar.sunt
folosite numai m e d i c a m e n t e p r e s c r i s e . P e r i o a d e l e d e a t e p t a r e n e c e s a r e sunt ndeplinite.
Sunt folosite m a x i m 2 t r a t a m e n t e cu m e d i c a m e n t e pe p e r i o a d a de 12 luni. M s u r i l e
e c o n o m i c e d e i g i e n sunt r e s p e c t a t e . C u r a r e a i d e z i n f e c i a s e e f e c t u e a z c u p r o d u s e n
conformitate cu a n e x a V I I . Exista un plan de m a n a g e m e n t al sntii animalelor.
P r o c e s a r e a s i c o m e r c i a l i z a r e a n d e p l i n e s c c e r i n e l e R e g ( C E ) N r 834/2007 ( i n g r e d i e n t e
a g r i c o l e , aditivii, adjuvantii d e producie, declaraiile p e d o c u m e n t e , nregistrrile c o n t a b i l e ) .
Producia ecologica de crap:

11.
12.
13.

Producia anual total i c o m p o z i i a speciilor c o r e s p u n d e


F u r a j a r e a c o r e s p u n d e . Hrnirea a n i m a l e l o r s e f a c e numai cu furaje e c o l o g i c e d e o r i g i n e
v e g e t a l a . Furajarea cu a l g e - m a x . 5 0 % - p r o v e n i t e din c r e t e r e naturala, (neindustriala)
F e r t i l i z a r e a : d o a r cu p r o d u s e p e r m i s e in conformitate cu A n e x a I ( m a x . 20 kg N / ha / a n )
Producia ecologica de somon:

14.
15.

F u r a j a r e a c o r e s p u n d e . In c a z u l folosirii fainii d e p e s t e , a uleiului - resturile d e la petii din


acvacultura c o n v e n i o n a l a si a petilor pescuii pentru c o n s u m u m a n - m a x i m 3 0 % din
reeta. Materii d e o r i g i n e v e g e t a l a e c o l o g i c a - m a x 6 0 %
D e n s i t a t e a c o r e s p u n d e . Producia a r e loc i n s i s t e m e d e s c h i s e . R a t a d e s c h i m b a r e a apei
d e t e r m i n a o o x i g e n a r e d e minim 6 0 % .

3.16. Producia de Crap, pstrv in conformitate cu standard-ui BIO AUSTRIA


1.

[ R e g u l i l e d e producie d e acvacultura standard B I O A U S T R I A sunt r e s p e c t a t e .

Comentarii:

Nu

Sanc
iune

Perioada

UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii

2007-

2oi:t

i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

Department international - A U S T R I A
Ardaggerstr. 17/1
A-3300 Amstetten
Tei: 0043 747298206
Fax: 0043 747298206-33
e-maii: amstetten(5>abg.at
AT-BIO-301

.-

..

. .. C T

AUSTRIA iBo) GARANIE


www.abg.at
www.abgro.coni

....

N u m e companie/
N u m e l e si p r e n u m e l e

Sucursala Voluntari
ROMANIA
Ora Voluntari, B-dul Eroilor Nr. 118,
Bloc D, Scara 2, Parter, Ap. 38
Tel: 0040 725521234 Fax: 0040 318171136
e-mail: d.draaomir{a)aba.at
RO-ECO-018

Cod postai

Numrul de client

Numr de inreg in
asociaie

Asociaia

5. Formular de comentarii suplimentare ataat raportului de inspecie din anul 20

20

data:
din

y&h c 4 ( ^ g 0 1 40r A B Q - R O LW-KB-5 Formular pentru comentarii Vers<ime Z O 2010-08-O7 P a g 1 din 1

P O P 2CR|^::

Ordirf
169 din 13.08.2012

CONFORM1 CU
ORIGINALUL
LUL
Pagina 71

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

Programul Operaional pentru Pescuit


are balta pete

Department International - AUSTRIA


Ardaggerstr. 17/1
A-3300 Amstetten
Tel: 0043 747298206
Fax: 0043 747298206-33
e-mail: amstettenC>abq.at
AT-B1O-301

Sucursala Voluntari
ROMANIA
Ora Voluntari, B-dul Eroilor Nr. 118,
Bloc D, Scara 2, Parter, Ap. 38
Tel: 0040 725521234 Fax: 0040 318171136
e-mail: d.draqomir@abq.at
RO-ECO-018

AUSTRIA f R o ) GARANIE

dSfrk V J /
Cmai www.abg.at l fTO }
N^Kj/

www.abgro.com

VjSS/

Nume companie/
Numele si prenumele

Cod postai

Numrul de client

Asociaia

Numr de inreg in
asociaie

Raport de Inspecie anul 20


Coperta
Tipul Inspeciei:

Inspecia principala

D Puncte verificate

anunata

neanuntata
Nr. identificare inspector:

N u m e Inspector:

Inspecie suplimentara

O Inspecie pariala

D la suspiciune
Data:
Ora: de la

Numr km parcuri
Durata:

- la: .

ore

In plus, pentru a completa acest raport de inspecie se vor adaug urmtoarele documente:
Pentru inspecie conform
Regulamentului consiliului
(CE) 834/2007 si 889/2008:

KB 1.10/1.30

D KB 1.12

KB 1.21

KB 1.31

KB 1.20

O KB 1.40/3.15

D KB 1.41

KB 1.60

TGI:

KB 2.21

0 KB 2.22

KB 2.23

KB 2.24

Capitolul A8 din Cod:

KB 2.30

Standardul Bio Austria:

KB 3.10

KB 3.13

D KB 3.14

Alte inspecii:

D KB 7

KB 3.30

Remarci:

KB 5

A n e x e la r a p o r t u l d e i n s p e c i e a l f e r m i e r i l o r :
Formular inspecie producie vegetala

O Descrierea fermei/unitatii, nou

O Formular inspecie culturile speciale

Jurnalul prelevrilor de probe, numar(e):


Anexe ce vor fi transmise organismului de inspecie:

O KB 2.25

Situaie cmpuri suplimentare


Altele:
Numr probe:

Descrierea fermei/unitatii (modificat)

O Situaia cmpurilor

Anexe:
Mostre:

1.01. Punctele generale de inspecie

Da NU!

SANCIUNI/REMARCI

Exista o descriere completa a companiei (in acord cu Regulamentul Consiliului (CEE)


j 834/2007, versiunea curenta) incluznd si activitile desfurate in unitate. Planul locaiei,
descrierea unitatilor/activitatilor, depozit pentru ingrasaminte, grajduri, uniti de procesare,
zone de depozitare, etc. inclusiv procesare
Plingerile prtilor tere sunt documentate si raportate organismului de inspecie

Managerul fermei

Reprezentantul autorizat al Managerului de ferma (numele):

Persoana care poate furniza alte Informaii (numele):


Parti ale inspeciei ce nu au putut fi efectuate. Motivul:
Am luat la cunotina de meniunile acestui raport de inspecie, inclusiv ale anexelor menionate mai sus si toate datele colectate de
la companie sau care sunt transmise ctre organismul de inspecie.
Am primit o copie a prezntulujjgggrtsi a comentariilor suplimentare. Confirm ca am fost informat despre orice cerine si
neconformitati. Am luat la cujutffan&o&tanagerul fermei poate obiecta asupra acestui raport de inspecie in termen de 14 zile, in
forma scrisa. Dupa 14 zile raKpnul-este acgiat.
Autorizez Austria Bio G a r a p ^ sg^gjtoj^ultatele autoritilor in cauza, si daca este necesar, la alte persoane autorizate.
Data:
Managerul de ferma / PERSONAJE f u r r i ^ c a informaiile

Organismul de inspecie

2012

Pag:

POP 2007 - 2 0 1 a G0H9r ABG-RO-KB-1.00/01 Pagina coperta Versiune 6i0 2 O T o - 0 6 # 7 f a g j


Ordin
I i i m 13.08.2012

.10

Pagina 72

OWGINAUJL

Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMP0P

Department International - A U S T R I A
Ardaggerstr. 17/1
A-3300 Amstetten
Tel: 0043 747298206
Fax: 0043 747298206-33
e-mail: amstettenfSabq.at
AT-BIO-301

UNIUNEA EUROPEANA

POP

GUVERNUL ROMNIEI

Programul Qae^^^nal pentru Pescuit


are balta pesta

Sucursala Voluntari
ROMANIA
Ora Voluntari, B-dul Eroilor Nr. 118,
Bloc D, Scara 2, Parter, Ap. 38
Tel: 0040 725521234 Fax: 0040 318171136
e-mail: d.draqomir@abq.at
RO-ECO-018

AUSTRIA ( ^ o ) GARANIE
Austria Bio Garanie G m b H
AT-BIO-301

/@m&*k

www.abg.at

Nume societate/ Nume si prenume PF

Cod posta!

Numr de client

Asociaia

Numr inreg asociaie

Raport de inspecie 20... - Acvacultura (producie pete)


2.30. A c v a c u l t u r a ( p e s t e d e a p a d u l c e ) Producia de pete,
c o n f o r m i t a t e c u R e g ( E C ) Nr. 8 3 4 / 2 0 0 7 , R e g 7 1 0 / 2 0 0 9 , u l t i m a v a r i a n t a .

Mu

Timp
limita

Sanciune

nregistrrile fermei/exploataiei sunt inute complet si actualizate (stocuri, achiziie,


captare/pescuit, transport, comercializare, calitatea apei, hrnire, fertilizare, micrile si
aciunile de ngrijire a animalelor...). Planurile actuale ale fermei (iazurilor) sunt disponibile.
2.

Toate unitile de producie de acvacultura sunt administrate in sistem e c o l o g i c .

Sistemul de cretere corespunde cerinelor de acvacultura ecologica (locaie, separare de


unitile convenionale vecine). Pentru fermele cu producie mai mare de 20 tone/an (dup
3.
01.07.2010, pentru unitile noi infiintate care solicita certificarea ecologica) exista
evaluarea de mediu.
Exista un plan de gestionare durabila al fermelor (folosirea resurselor de energie
4. regenerabila, protecia mpotriva duntorilor, filtre (naturale, biologice sau mecanice). Este
definit un concept de reducere a consumului de apa si de reciclare a materialelor?
Sistemul de cretere permite bunstarea animalelor de acvacultura, condiii naturale
pentru solul/fundul lacului - Crap, pietri pentru peste de apa proaspta, cel puin 5% de
vegetaie naturala este prezenta pe diguri. Nu sunt folosite sisteme de recirculare a apei
(excepie pepiniere)
Proveniena peste: Stocul existent/ achiziia (puiet de peste): sunt folosite specii indigene,
in general de proveniena ecologica. Achiziia de peste convenional este posibila, iar daca
este respectata perioada de conversie (2/3 din perioada de viata in AE) - peste ecologic.
Metode de reproducere: Nu este utilizata propagarea artificial a induciei poliploide
(speciilor): hibridizarea artificial, donarea i producia de linii de acelai sex. Tn propagare
de reproducie nu sunt utilizai hormoni sau hormoni derivai. Reproductorii convenionali
sunt utilizai in ferma ecologic numai n scopuri de reproducere, si numai dup 3 luni de
gestiunonare in sistem ecologic -> posibil obinere puiet ecologic
Interveniile/aciunile: ex. marcarea, sortarea petelui; iluminarea, oxigenrile, ventilaia,
bazinelor; transportul si sacrificarea corespund cerinelor R e g . (CE) 710/2009.
Starea de sntate a animalelor: Controale periodice fcute de ctre medic veterinar.sunt
folosite numai medicamente prescrise. Perioadele de ateptare necesare sunt ndeplinite.
Se fac maxim 2 tratamente cu medicamente pe perioada de 12 luni. Msurile de igien
9.
sunt respectate. Curarea i dezinfecia bazinelor se efectueaz cu produse n
conformitate cu anexa VII. Exista un plan de management al sntii animalelor.
Procesarea si comercializarea ndeplinesc cerinele R e g (CE) Nr 834/2007 (ingrediente
10. agricole, aditivii, adjuvanii de producie, declaraiile pe documente, nregistrrile contabile,
substanele de curare si dezinfectie).
Producia e c o l o g i c a de crap:
11.

Producia anual total i speciile corespund.

Furajarea corespunde. Hrnirea animalelor se face numai cu furaje ecologice de origine


vegetala. Furajarea cu alge - max. 50% - provenite din cretere naturala, (neindustriala).
13. Fertilizarea: doar cu produse permise in conformitate cu Anexa I (max. 20 kg N / ha / an)
12.

Producia e c o l o g i c a de pstrv:
Furajarea corespunde. In cazul folosirii fainii de peste, a uleiului - resturile de ia petii din
14. acvacultura convenionala si a petilor pescuii pentru consum uman maxim 30% din
reeta. Materii de origine vegetala ecologica max 60%
Densitatea corespunde. Producia are loc in sisteme deschise. Rata de schimbare a apei
15.
determina o oxigenare de minim 60%.

3.16. Producia de crap, pstrv In conformitate cu standard-ul BIO A U S T R I A


1. | Regulile de producie de acvacultura standard BIO A U S T R I A sunt respectate.

Data:
Pagina:

>

OP2acrr-2oi3

Ordin
189 din 13.08.2012

ABG0243r KB 2.30 Producia de peste 3/11/2011

P a g i n a 73

[CO^FOR^
ORIGIN ALUJJ

20:

din

J&AB am

Pe

RSARIJ

UNIUNEA EUROPEANA

POP

G U V E R N U L ROMNIEI

Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

Department International - A U S T R I A
Ardaggerstr. 17/1
A-3300 Amstetten
Tel: 0043 747298206
Fax: 0043 747298206-33
e-mail: amstetten@abg.at
AT-BIO-301

..

= :

...,,

; : T O

= ;

.-.r,...,v.,,

2OO7-SO3

Programat Operaional pentru Pescuit


,

are balta pate

""'iMwmiiiimmn inimii

....

AUSTRIA (HTO) GARANIE


www.abg.at
www.abgro.com

Sucursala Voluntari
ROMANIA
Ora Voluntari, B-dul Eroilor Nr. 118,
Bloc D, Scara 2, Parter, Ap. 38
Tel: 0040 725521234 Fax: 0040 318171136
e-mail: d.draoomir@abq.at
RO-ECO-018

Nume companie/
Numele si prenumele

Cod postai

Numrul de client

Asociaia

Numr de inreg in
asociaie

5. Formular de comentarii suplimentare ataat raportului de inspecie din anul 20

POP 2007--2Q43
Ordirr
1 6 9 DIN I A M : 2 R J T ?
^LGfr

din

A B G 0 1 4 0 r A B G - R O L W - K B - S Formular pentru comentarii Veri

Pagina 74

CONFORM

2012

data:

CU

ORIGINALUL

GUVERNUL

POP

ROMNIEI

Ministerul Agriculturii

2007-2013

i Dezvoltrii Rurale

Programul OpanUamal pentru Pescuit

DGP-AMPOP

are

Department International - AUSTRIA


Ardaggerstr. 17/1
A-3300 Amstetten
Tel: 0043 747298206
Fax: 0043 747298206-33
e-mail: amstetten(5>abQ,at
AT-BIO-301

balta

pate

Sucursala Voluntari
ROMANIA
Ora Voluntari, B-dul Eroilor Nr. 118,
Bloc D, Scara 2, Parter, Ap. 38
Tel: 0040 725521234 Fax: 0040 318171136
e-mail: d.draqomir@aba.at
RO-ECO-018

AUSTRIA u R q ) GARANIE
B

lW

J.tme^nmwmMuumu^m?mu

MIW.K!i; ^ '" "'\


1

( OU

www.abg.at
www.abgro.com

CERTIFICAT DE CONFIRMARE A CONVERSIEI


numr:

6 7 2 / d i n 24.11.201

Acest document atesta faptul ca unitatea de producie:


Numele

unitii

de producie:

SC PISCICOLA SARINASUF SRL


Sediul

718565

in:

Sarinasuf,

Numr

Construcia

de

nregistrare

C5,

Cod Postai 827156,

fiscala

Judeul

Tuicea

RO: 28960322; J 36/359/04.08.2011

Activitatea

Acvacultura

Unitate producie situata in

Loc. Sarinasuf, Judeul TULCEA

Contract

676 din data de

Ferma Piscicola Sarinasuf (cresctorie + pepiniera)


de

inspecie

numrul

10.11.2011

(data nregistrare)

se afla nscrisa in sistemul de inspecie si certificare printr-un contract valid cu Austria Bio Garanie Sucursala Voluntari (Numr identificare: RO-ECO-018).
Emiterea prezentului Certificat de Confirmare al Conversiei a fost fcuta in baza conformitii
declaraiilor si meniunilor existente in documentele furnizate si in baza inspeciei pariale efectuate in
data de 14.11.2011, dupa semnarea Contractului de Inspecie cu numrul 676 in 10.11.2011,
constatandu-se conformitatea cu:

Regulamentul Consiliului (CE) 834/2007, inclusiv punerea in aplicare a regulamentelor (versiune a actuala valabila),
ORDIN nr. 35 din 9 februarie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind
nregistrarea operatorilor in agricultura ecologica,
ORDIN nr. 219 din 21.03.2007 pentru aprobarea Regulilor privind nregistrarea operatorilor n agricultura ecologica,
REGULAMENTUL (CE) NR. 710/2009 AL COMISIEI din 5 august 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului n ceea ce priveote stabilirea de norme detaliate
privind producia ecologic de animale de acvacultura iii de alge marine.

{CONFORM
ORIGINAL'^

Unitatea se afla in perioada de conversie (anul I) incepand cu data semnrii contractului

Acest certificat se refera la unitile - amenajrile piscicole din tabelul urmtor:


Suprafaa n agricultura ecologic

din oare su prafata n:


Ferma

Nr.
bazine

Destinaie

Suprafaa
ha

Cultura
(specie)

Conversie
anul I

Conversie
anul II

Conversie
anul III

Certificat
ecologic

ha

ha

ha

ha

227.00

440.60

Peste consum
Piscicola
Sarinasuf

Cresctorie

227.00

Piscicola
Sarinasuf

89

Pepiniera

440.60

Cyprinidae
autohtone
asiatice; somn,
salau,
biban si lin

si
stiuca,

Puiet p e s t e
Cyprinidae
asiatice;

somn,
biban

autohtone
salau,

si
stiuca,

si lin

Totai suprafaa in perioada de conversie

667.60

Nota : Acest certifica este eliberat pentru accesarea Programului Operational pentru Pescuit 2007 - 2013.

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

J~\
v\

Bucureti - . 2 4 . 1 1 . 2 0 1 1
Responsabil Sucursala
..... .Dragomir Damlan

ABG-RO-Certificat de confirmare a conversiei paj^pjr^j

Pagina 75

GUVERNUL ROMNIEI

UNIUNEA EUROPEAN

Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

2007-2013
Programul Operaional pentru
are balta peste

Numr certificat: 2-03496-2012

SC Piscicola Sarinasuf SRL


Construcia C5, 8 2 7 1 5 6 Sarinasuf, Jude Tuicea
ROMANIA

CM
O

1
c
o

Operatorul menionat mai sus, avnd domeniu principal de activitate producie agricola", se afla sub
contract d e inspecie valabil, incepand cu data d e 10.11.2011. Contractul e s t e ncheiat cu A u s t r i a
B i o G a r a n i e G m b H ( A T - B I O - 3 0 1 , acreditat in conformitate cu EN 45011), reprezentat in Romania
d e Austria Bio Garanie S R L Sucursala Voluntari ( R O - E C O - 0 1 8 ) . Operatorul a fost certificat in baza
inspeciei efectuate in data de 14.11.2011 in conformitate cu:
R e g u l a m e n t u l ( C E ) Nr. 8 3 4 / 2 0 0 7 s i R e g u l i l e d e I m p l e m e n t a r e , v e r s i u n e a c u r e n t a v a l a b i l a
A c e s t document a fost eliberat in baza articolului 29 alineatul ( 1 ) din Regulamentul ( C E ) Nr. 834/2007
si in baza Regulamentului ( C E ) Nr. 889/2008, Activitile declarate ale operatorului sunt controlate si
indeplinesc cerinele Regulamentelor de mai sus.
Produsele operatorului enumerate mai j o s pot fi declarate, dupa cum urmeaz:
Categorie(grup):

Declaraie:

Suprafaa de acvacultura:
produs in conversie spre agricultura e c o l o g i c a (1)

lac cretere crap


Creterea animalelor:
cteno / c o s a

produs conventional

stiuca

produs conventional

crap

produs conventional

snger

produs conventional

lin

produs conventional

somn

produs conventional

salau

produs conventional

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012
Pe perioada menionata, acest certificat este valabil
doar daca:
a) Produsele indeplinesc cerinele specifice.
b) Contractul de inspecie este valabil.
c) Pentru animalele achiziionate s-a respectat perioada
de conversie.

(1) Aceste produse vor fi etichetate si declarate ca: "produs


in conversie spre agricultura ecologica"
(2) Hobby - animale de companie (conventionale)
fara destinaie alimentara
(3) Conventionale, nu se comercializeaz
(4) In acord cu Art. 23 (4) literele b, c din Reg ( C E )
Nr. 834/2007

Perioada de valabilitate dupa data eliberrii:


Producie vegetala, recolta din anul 2 0 1 1 , colectare flora spontana anul 2 0 1 1
Creterea animalelor, produse pentru procesare ulterioara:
pana la reinnoirea certificrii dar nu mai trziu d e 31 ' 2 . ^ . j : .

Responsabil Sucursala
Ing. Damian Dragomir

CONFORM CU
ORIGINALUL

Generale director ABG-Romania


Ing. Mag.(FH) Josef Ritt

Austria B i o G a r a n i e S R L - S u c u r s a l a V o l u n t a r i
Oras voluntari, B-dul Eroilor Nr. 118, Bloc D, Scara 2, Parter, Ap. 38, Jude Ilfov, Romania
C o d
^s'Ofc.
identificare: RO-ECO-018, Numr companie: J23/1217/2009
vyww.abgro.com | www.abg.at
Sediu central: Konigsbrunner Strale 8,2202 Enzersfeld, Austria
Departament International: ArdaggerstraSe 17/1,3300 Amstetten, Austria
Co<!
EASY-CERT
identificare: AT-BIO-301, Numr companie: 78753p

Pagina 76

Numr client: 718565


ABG0257r Ecert
Pagina 1 din 1
31.12.2011

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMNIE!
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

ierma piscicola
nregistrri

;: ....

03

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

POP

12007-2013

Programul Oge^onal pentru Pescuit


are balta pete

D. Creterea animalelor de acvacultura


AUSTRIA n?to) GARA NTIE

Societatea: i i - W C i A
Ferma: 5 Q A \ t V Q U
Pag: I / 2o hl

D.1 Registrul de activitate n ferma piscicol

Nr.
cri,

Nume/Nr.

Data

Tipul
bazinului

bazin

Specie

7?.6%05ms>
r.?.4
Ui. U
W- fc.
Mii IM
ecf ec
?eer/Aua/
f,C.

A _"

Justificare

?Cputi0 rWP&'i
&

?AU

iutii
GKU
uciii
Ui< 7 vt.ef4
fi

SrUe7)iHE*C
(JlfJfGCTI
Cfi/4t
&#Trllf

Vff/W*r

CI?6>P -ji
o _ _ _ SlTefl-,
'

Scop

fjTf

bl
u

*M

toeMJo

Produsul aplicat Cantitatea

Lucrarea efectuata

unei r<r feitiii


f

M
l.lc-MJi.

_(,-

ABG-AZH0004r. ACV ABG-RO Registrul de activitate in ferma piscicol At Version 2.0 02*2011 Pag 1 din t

Organism de inspecie RO-ECO-018


-r-1

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 78

[CONFORMAU)
ORIGINALUL

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

POP

UNIUNEA EUROPEANA

Programai Openrationat pentru


are balta pete

D. Creterea animalelor de acvacultura

*
D.2

M i t \

AUSTRIA (KtO) GARANIE

Societatea: I IOCJCCJ-A
Ferma:
"IlAIZ/^Aicss'

Pag: <j

o. 7*2

Produciile si vnzrile animalelor de acvacultura

Felul V-nzanruemaelec,traedrceosmaerc(inauniest(erelneevcanetsarpentnrucaezcuolloginc)care
Greutatea medie a Cantitatea
petelui
vnzrilor in kgcomercializrii vnzarea se face ctre consumatorul final sau ctre
operatori convenionali)
(CD, C, F, CP)*
c
05(- TI Li |TL) ; fc U eobi-7A (TL)
100
Sec
l
10
CfbCtTi M ^.LTJ\ iAtiWae (TL).
-OS
c
'I a aegv i c c- (Ci)
c
OOO
c
Se- -bCRv/ice CCT)
*>Ace
U
Ch

Aceasta fi trebuie s fie completat pentru toate speciile de animale de acvacultura.

Data

Specia

CCAP

/ on
j an

///. 06
/l Of
/A 05
M, o5

+ITO
CAP
COM

IX.CG

iicvA'c

fi.

iOJAJ

12

Vrsta

/ an
2 an}

2. a oi
7-Bani

ca

ha OQ

noi l'tcan t
CAP

h'-2o^k

m'i l'i cood


mi i

0
50
50

OOJfii

mi/

c
c
c~
AcvACui-T (V/H)
c
AC-VACxtj-T
(N/W/
c
ACVA CULT ( V M )
c
G
f\ CV A C U L T
(vw)

0"0
TOTAL
o:2.6oo
Felul comercializrii: CD - comercializare direct; C = vnzare ctre comerciani sau ali fermieri, F = furajarea propriilor animale: CP = consum propriu

saca

rr?;;

Organism de Inspecie RO-ECO-018

ABG-AZHflOG9r.ACV A6G-R0 - Produciile si vnzrile animalelor de acvacultura Vfirsicn 3.0 3-08-2311 Pag I din 1

POP 2 0 0 7 - 2 0 1 3
Ordin
1 6 9 din

13.08.2019

CONFORM
ORIGINALUL
JALUlJ

Pagina 79

GUVERNUL ROMNIEI

UNIUNEA EUROPEANA

POP

Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

ProfframuiOgcralional pentru
are balta pete

D. Creterea animalelor de acvacultura . .

AUSTRIA ( f f i p ) GA

Societatea: I VSCICFLIFX
Ferma: 'SA&KIIVBA-

RNTE

Pag: 2 , [ / Q-o{2,

D.2 PRODUCIILE si VNZRILE ANIMALELOR DE ACVACULTURA


Aceasla i trebuie s fie completat pentru toate speciile de animale de acvacultura.
Greutatea media a
Cantitatea
Data
Specia
Vrsta
petelui
vnzrilor in KG

CFLA<?
00.11[\i

05. LI. '12.


IW

ti IUI
IG.

ion
ion
2 arii

' I , LI CFTA?

IAN,

OFOBT\U

(TI_)

750

FUWA

24.^09

6E^O^+i I A J I U ( i > E )

2.020.

^ E O B C ^ M 1-BACCEA

^TUPIMK

CC

/2 C
2cc

(IF)

000

1,
2

^QFL'L

Vnzarea ctre comerciani (relevant pentru ecologic)


- numele, adresa (nu este necesar n cazul n care
vnzarea se face ctre consumatorul final sau ctre
operatori convenionali)

13

J2c

CEA?

- ii *

C
_

70

2 A WI

(CD, C, F, CP)*

2o

TlQ

XC I\JI SLTO
\q. \m

Felul
comercializrii

?lt>CC<DLA

VKCCE (TL.)

Q
CTC)

(TU).

00
14. 00

LI

+ 1TO'
2QO;

IOC

1, O^G

Felul comercializrii: CD comercializare direct; C = vnzare ctre comerciani sau ali fermieri, F = furajarea propriilor animale; CP = consum propriu

ORGANS
IM DE INSPECIE RO-ECO-018

ABG-AZH0O0SR.ACV ABG-RO - PRODUCLIE SI VNZRLIE ANM


I ALELOR DE ACVACULTURA VERSO
I N 3.0 2948-2011 PAG 1 DN
I

P O P 2 O O 7 T 2 O T 3
Ordin
169 din 13.08 2012

GUVERNUL ROMNIEI

UNIUNEA EUROPEANA

Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP
Programul Ogm^onalpentru Pescuit
are balta pete

D.Creterea animalelor de acvacultura

U $ T R I A

fe\

Societatea:'VI^-iCf,/..

A R A N m

Pag:

D.3 Micrile efectivelor

A.

N AU-F

Ferma: '"SA
6

Inventarul se cornpletateaza cu: achiziiile rje la teri, micrile fcute in cadrul temei - intre bazine si intre pepiniera si cretere (unde este cazul).
Intrri
Specie

Vrsta

Cantitate

Daw

(Kg)

C*
lOQ

5100

I 60

5105" F ITO

L 0

CE*?

Furnizor

Document
relevant

w
B\
%)

Numr si tip

?A/. 17 +75. 6.

ti
<2k N , r/

2G NI

fi/, r/

Oon'I

995

5O.NI

310

2epe.

UN

525

IC*

Observaii

Eco* Tip si numr

IBEN

FC4C
4.9.6.

51,05

V\L. FT

Document
relevant

,?,4.

5.
c#

6C,M &

Cantitate

Vrsta

1,2^,^1

VM !7

31.05

Specie

(kg)

IC* Eco* Tip si numr

Ieiri

Bazin/e
destinaie

ec4c

fc.C.

*C = conventional, IG = n conversie, Eco = ecologic

Organism de inspecie RO-ECO-S18

A8G-AZHG010r.ACV A3G-RO Registru - micrile efecSvelor Version 2.0 32-06-20i 1 Pag i d;n 1

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

GUVERNUL ROMNIEI

UNIUNEA EUROPEAN

Ministerul Agriculturii

-m^kPOP

i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

Programul Operational pentru Pescuit

ars balta pete

D.Creterea animalelor de acvacultura

Societatea: V l t - C i C c U A
Ferma: ^ A . q . ^ ' V o U 4Pag:
4 / 2 cJ2.

AUSTRIA KOJGARANTIE

D.3 Micrile efectivelor

teri, MICRILE (ACUTE IN CADRUL FERMEI INTRE BAZINE SI INTRE PEPINIERA SI CRETERE (UNDE ESTE CAZUL)

INVENTARUL SE COMPLETATEAZA CU: ACHIZIIILE DE LA

Intrri
Specie

Vrsta

Data

Cantitate

c* IC*

o\.co (om
51,05 UOVAC RE PE.

%c6

Furnizor

Specie

Vrsta

Cantitate

(Ks)
Numr sl tip

Eco* Tip si numr

5iC

?\/J7

IV)

W, 17 &R.

(2i

?.\U7 ib.O,

c*

IC*

Document
relevant

Obs&rvsii

Eco* Tip si numr

<b.Z,

?A/.I7 VC.

CERE.

51.05low

Document
relevant

Ieiri

Bazln/e
destinaie

32

?.\L 17

77

'I.E.

50

/b.C.

AI

?.\/, 17

*C = CONVENTIONAL, IC = N CONVERSIE, ECO = ECOLOGIC

Organism de inspecie RO-ECQH318

A3G-AZHQC10T,ACV A3G-P.C REGHIN; - MIORIIE EFECTIVELOR VERSION 2,0 02-G9-2011 PAG 1 DIN 1

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 82

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

Societatea: T l 5 C i C 6 , i A
Ferma: ^ A f e A j ^ A ^ U V

D.Creterea animalelor de acvaculturaAUSTRIA KQl GARANIE

\vjy

Pag: 4 / 2cT2.

D.3 Micrile efectivelor

inventarul se ccmpletateaza cu: achiziiile de la terii, micrile fcute in cadrul fermei - intre bazine si intre pepiniera si cretere (unde este cazul)

Intrri
Specie

Vrsta

Cantitate

Data

Document
relevant

(kg)
C

IC* EcC

Furnizor

Ieiri

Bazine
destinaie

Specie

Vrsta

Cantitate
(kg)

Numr si tip

Tip si numr

C*

IC

Document
relevant

Otjservai

Eco* Tip si numr

<b.c,
?\/.17
?.\/. 17 6.C <b.C
?.\U7 W. ft.c,
IfevACpe pe. te
jiu
IC ?A/.l7 &.C.
31.(Xfj[orw
sa W. 17 ft.C.
77 W. 17 fVC. 4.C.
BEP,

j
I

ai

|?-\/, A7 4c

*C = conventional, IC = n conversie, Eco = ecologic

Organism da inspecie RO-ECO-018

A3G-AZHG00r,ACV A3G-RO Reg:sru - micrile efeciiveior Version 2.0 02-05-2311 Pag 1 din 1

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP
Programul i
ars fas/es pete

D.Creierea animalelor de acvacultura

( ^

Societatea: j K X ( c t A
Ferma: "OA>Ri-M A - ^ U

Pag: 6 I 9-Q/2-

D.3 Micrile efectivelor

Invenarul se completaieaza ou: achiziiile de la teri, micrile facule ir, cadrul fermei - intre bazine si intre pepiniera si cretere (unde este ca2iii
Intrri
Specie

Vrsta

Data

_ b^twe IERHAT

Cantitate

Document

Ieiri

Bazin/e
destinaie

Furnizor

Specie

m
Numr si tip

cm

Ecs* Tip si numr

Ze

Wo

lan

Mf>"i

LO.W

larii

T'ttO

IC*

Observaii

Eco* Tip si numr

%1

t>*T -Vw t

Iii V . ' , U L

l?

51

lo.il Ti to Lan JoT


IDM

c*

Document
relevant

hm

4o

IcM

Cantitate

relevant

(Kg)
IC*

Vrsta

^I.-VT.'iUC.,

77.

ecr,4c,

^ II

_ >l 1%

- V i i , ft. C,
~ >\~

-.-

_ li -

*C = conventional, IC =n conversie, Eco = ecologic

ABG-AZHC010r.ACV ABG-HO Registru - micrile efectivelor Version 2.0 02*8-2011 Pas 1 din i

Organism de inspecia Rr>CO-rjia

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

POP

UNIUNEA EUROPEANA

sooy-

2013

Programul Operational pentru Pescuit


are balta peste

D.CRETEREA ANIMALELOR DE ACVACULTURA

AUSTRIA

Societatea: ? i ^ C i C Q L A.

fj-^o) GARANIE

Ferma:

D.4 TRATAMENTE LA ANIMALE

PAG;

G j 2 c 11

Medicamentele trebuie s fie prescrise de medicul veterinar i trebuie s fie confirmate n aceast fis. Perioada de aieptare (prin lege) s-a dublat. Daca nu exist perioad de
ateptare, trebuie s afepfai cel puin 48 de ore. Dac exist orice remedii naturale sau msuri de ngrijire relevante, care conteaz pentru sntatea petilor va trebui s le
nregistrai. Acest lucru este necesar pentru a evalua intensitatea de ngrijire sanitar veterinar V rugam s reinei c prescripia furajrii de ctre medicul veterinar nu
este posibil!

Factura
nr.

Nume/ Nr bazin

5M.

Scopul tratamentului
(diagnosticul)

Msura / remediu (de


asemenea remediu natural)

Perioada de ateptare

Substana activ

Terminarea dublei
Zile prin
perioade de ateptare
sau cel puin 48 ore

Tratamente
efectuate de
ctre

Prescris de
(medic veterinar)

;v

"oic^cx

oii

hixKXcC

8^

Organism de inspecie RO-ECO-018

ABG-AZH0012r.ACV ABG-RO -Tratamentele animalelor de actacultura Version 2.0 02.08.2011 Pan 1 din 1

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

\POR

2007-2013

Programul OKraUimal pentru Pescuit


are balta pete

D. Creterea animalelor
. a o u n m i l ,.
rin
t n r ade
acvacultura

D.5

, . , C T D I , / ^ r B M T T r Societatea:?, *> c i e 0 j l A.
A U S T R I A \! W
K l o/ ) G A R A N I E
aT
TTTTT^
, J
. +-n
F
e r m - ' ^6
^ AA
>t
Ferma:
_ Bk\^CN.
i V. W
3 u

Pag: V l2o2-

Achiziii

A N U L

V rugm s completai orice achiziii - produse sau inputuri (convenionale, n conversie sau e c o l o g i c e )
utilizate n ferma piscicol.

Nr.
facturii

Data
li.07,

Descrierea i felul produsului

Status
C

IC

><

\1

.0.12.12

Cantitatea
2B6CO

><

i D ^
><

M.lUJL

.100

*G = Convenional; IC = n Conversie; = Ecologic

Organism de inspecie RO-ECO-018

ABG-AZH0Ol4r.ACV A B G - R O - Alte achiziii D5 Version 2.0 02-08-2011 Pag 1 din 1

fC^NFO^vCLi

POP 2 0 0 7 - 2 0 1 3
Ordin
169 din 13.08.2012

ORIGINALULJ

Pagina 86

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

POP

UNIUNEA

EUROPEANA

O - A EU

MA'SC^-t-

Programai Operaional pentru Pescuit


are balta pete

i^r^\

D.Creterea animalelor
de acvacultura
D.6

Lista furnizorilor

ferma:

AUSTRIA( HtO;GARANIE

pagina:

&

ZLg

V rugam s completai lista furnizorilor dumneavoastr de produse de materii prime ct i de produse finite.

Nume
'ic

s o n

Adres

Produsul
achiziionat

Cantitate

ftGS.-'

l i , IUM A & e o

Organism de inspecie RO-ECO-018

(Riiiifc e c e t c t i t

ABG-AZH0018r.ACV A B G - R O - Lista furnizorilor DS Version 2.0 02.08.2011 Pag 1 din 1

^2007^2013]
Ordin

129^13,08.2012

agina 87

[CON?ORtvTcJ
ORIGINAL^

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

2007-2013
ProiranmlOpenionsl pentru Pescuit
ars balta pete

SuoIoeSalute
mm DE

ACREDITAT PENTRU
INSPECIE SI CERTIFICARE

~Jjl-::~. r\^

SREN 45011:2001
Certificai de Acreditare
nr. OIC PE 001/2012

sere st CERTIFICASE H M AGRCI U LTURA ECOLOGCI A

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
CERTIFICA TE OF CONFORMITY
N RO-471-064/12
S.C. Suolo e Salute S.R.L cod. RO-ECO-003 certifica faptul ca

SC SUN AGRO ORGANIC SRL


cu sediul in T u l c e a , Str, B a b a d a g , N r . 1 7 2 , c a m e r a 2 1 , Et. 1, j u d . T u l c e a
este supusa controlului pentru agricultura ecologica in conformitate cu prevederile Regulamentul CE 834/07 din 03/05/2012, si
este inregistrata cu nr. ASSR26471. Verificata in data 07/05/2012 (Producie vegetala), societatea respecta prevederile
Regulamentului CE 834/07.
S.C. SuoIoeSalute S.R.L. cod. RO-ECO-003 certifies that SC SUN AGRO ORGANIC SRL, located in Tulcea, Str. Babadag, No. 172, camera
21, Et. 1, jud. Tulcea, has been under control for organic farming according to the EC Reg. 834/07 since 05/03/2012, and has been
codified as ASSR26471. Inspected on 05/07/2012 (Crop production), it complies with the EC Reg. 834/07.
In urma vizitei de inspecie, S.C. Suolo e Saiute S.R.L. califica domeniul de activitate al
SC SUN AGRO O R G A N I C SRL ca:
Following the inspection visit, S.C. Suolo e Salute S.R.L. qualifies the area of activity of
SC SUN AGRO ORGANIC SRL as follows:

PRODUCIA VEGETALA
Orientarea Productiva: Porumb, Grau de t o a m n a , Floarea soarelui, Orz, Lucerna
Productive

orientation;

CROP
PRODUCTION
Corn,
Soft wheat,
Sunflower,

Barley,

Lucerne

Acest document probatoriu a fost emis in baza Articolului 29 (1) din Regulamentul (EC) Nr. 834/2007, a Regulamentului Nr.
889/2008 si a Regulamentului Nr. 710/2009 si este valabil doar pentru produsele mai sus menionate. Operatorul menionat si-a
prezentat activitile unui control, si ntrunete cerinele prevzute de Regulamentele menionate. Validitatea acestui certificat
de conformitate este subordonata respectrii continue a regulilor Comunitare, in plus, a aspectelor prevzute in contractul cu
S.C. Suolo e Salute S.R.L. Operatorul este direct responsabil de folosirea intr-un mod corect al acestui document, precum si
pentru declaraiile de conformitate emise. Acest document poate fi suspendat sau anulat in orice moment daca se constata
neconformitati majore de ctre S.C. Suolo e Salute S.R.L.
This documentary evidence has been issued on the basis of Article 29 (1) of Regulation (EC) No 834/2007, of Regulation (EC) No
889/2008 and of Regulation (EC) No 710/2009 and it is valid only for the above-mentioned products. The declared operator has submitted
his activities under control, and meets the requirements laid down in the named Regulations. The validity of this certificate of conformity is
subordinated to the constant respect of Community regulations concerning the organic production and to the maintaining of company
status and, in addition, to the aspects provided by the contract with S. C Suolo e Salute S.R.L. The operator is directly responsible for the
correct use of this document and for the declarations of conformity issued. This document may be suspended or canceled at any moment
if major non-compliances are found by S.C. Suolo e Salute S.R.L.
Acest document nu poate fi utilizat ca si garanie pentru produsele vndute.
This document cannot be used as guarantee-certificate for delivered goods.
Pentru orice vnzare de produs ecologic operatorul este obligat sa ceara de la S.C. Suolo e Salute S.R.L. certificatul de
tranzacie.
For each sale of organic product the operator is compelled to request the transaction document to S.C. Suolo e Salute S.R.L.
Lista p r o d u s e l o r s u p u s e o r g a n i s m u l u i d e c o n t r o l e s t e i n c o n f o r m i t a t e c u R e g l e m e n t a r e a C E 8 3 4 / 0 7 , m o d i f i c r i l e s i
n r e g i s t r r i l e sunt a t a a t e .
The list of
products
under the control system according
to
the EC reg 834/07,
its modifications and integrations,
is attached.
DATA

mnmulissue

date:

20/06/2012

DATA DE

expirare/expire date:

19/06/2013

A D M I N I S T R A T O R S.C. S u o i o E SALUTE S.R.L.


AoMpffs^^ES^Suoto

POP 2007 -2013

Salute

S.R.L

WMEL1G)

Ordin
169 din 13.08.2012
Document Ecologic

RQ 16.03 EM/REV 00/03 din 18.11.2011

S.C. Suolo e Saiute S.r.l.


SEDIUL SOCIAL l OPERATIV: Str. Lucreiu Ptrcanu nr. 2, sc. B, ap. 4. partef. Bacu, jud. Bacu, cod potal 600204, Romnia
tel. +40 334101217, fax. +40 334101218, e-mail: oKce@suoloesalule.ro, website: *w.suoloesalute.ro

Pagina 88

fCONFORMCU]
ORIGINALUL

Pag 1 di 2

www.p..x':t'Oi,"li>w ro

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

200-2013
Programul OperafiouaJ pentru Pescuit
are balta pete

ACREDITAT PENTRU
INSPECIE SI CERTIFICARE

SuoloeSalute

CERTIFICAI DA ACREDITARE
NR- OIC PE 001/2012

mim DE HSPECTK 8 CEFFLMS PENTRU AGRC


I ULTURA ECOLOOC
A

ANEXA LA CERTIFICAT
Annex

N RO-471-064/12

to certificate n RO-471-064/12

Lista s u p r a f e e l o r /
Ust
Porumb/

73,00

363,88

surfaces

Calificarea
/

Corn

ha

192,54

Qualification
CERTIFICAT

ECOLOGIC

Certified

organic

as

CERTIFICAT

ha

Certified

Floarea soarelui/ Sunflower

the

Grau de t o a m n a / Soft wheat

of

ha

ECOLOGIC
as

organic

CERTIFICAT

ECOLOGIC

Certified

organic

as

Orz/ Bariey
90,35

Lucerna/

CERTIFICAT ECOLOGIC
Certified
as
organic

ha

Lucerne

14,80 ha

CERTIFICAT

ECOLOGIC

Certified

organic

as

...

DATA EMTTBRU/issue date:

DATA DE E X P I R A R E / W ^ OW.19/06/2013

20/06/2012

Aceasta anexa, valabila pana la data de 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 trebuie


fie considerata ca parte integranta a certificatului de conformitate.
This annex,
valid until 06/19/2013,
is to be considered
integrant part
of the
certificate
of conformity.

POP 2007 - 2013

ADMINISTRATOR

S.C. S U O L O E S A L U T E S.

Administrator S.C. SuoloeSaluteS.R.L

Ordin
169 din 13.08.2012
Document Ecologic

RQ 16.03 E M / R E V 00/03 din 18.11.20r

S.C. Suolo e Salute S.r.l.


SEDIUL SOCIAL l OPERATIV: Sir. Lucreiu Ptrcanu nr. 2, sc. 8. ap. 4, parter, Bacu, jud. Bacu, cod potal 600204, Romnia
tel. +40 334101217. fax. +40 334101218. e-mail: offlce@suoloesalute.ro, website: imm.suotoesaluie.ro

Pagina 89

AMELIO)

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

POP

Programul O^era&Jona/ /jewlfw Pescuit


are balta pate

Administraia Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii

Ni.3 (8b/ARBDD/ 7 0 / 2 0 1 1

Se aprob
INATOR

AUTORIZAIE DE MEDIU
Nr. 884 din 07.08.2008
Revizuit la data de j < li .2011
Urmare cererii nr. 19117/ARBDD/01.11.2011 adresate de SC PISCICOLA
SARINASUF SRL, cu sediul n localitatea Sarinasuf, judeul Tulcea i a
completrilor ulterioare nregistrare cu nr. 20116/ARBDD/1S.11.2011, n urma
analizrii documentelor transmise i a verificrii, n baza Hotrrii Guvernului
nr. 1635/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Mediului i
Pdurilor, cu modificrile i completrile ulterioare i a Ordonanei de Urgen
nr. 195/2005 privind protecia mediului, aprobat i modificat prin Legea
nr. 265/2006, cu modificrile i completrile din Ordonana dc Urgena
nr. 164/2008. se emite:
AUTORIZAIA DE MEDIU
pentru SC PISCICOLA SARINASUF SRL - Amenajarea piscicol Sarinasuf,
amplasat pe malul drept al canalului lipoveni, n drepml localitii Sarinasuf.
judeul 'tulcea, in scopul desfurrii activitii de acvacultura n ape dulci
(piscicultura n sistem semiintensiv i intensiv, pescuit, condiionare primar i
livrare pete, pescuit sportiv) - cod CAEN 0322.
Amenajarea piscicol are suprafaa total de 703 ha i cuprinde: EC1- 43 ha,
EC2- 53 ha, EC3- 66 ha, RC4a- 34 ha, EC4b- 64 ha, EC4c- 63 ha, EC5- 227 ha,
bazine de cretere, prematurarc i maturare reproductori - 23,6 ha, bazine de
iernat- 56 ha, bazine de reproducere natural- 38 ha; diguri i platforme-35.4 ha.
Documentaia cuprinde elementele prevzute de legislaia n vigoare:
cerere, pentru revizuirea autorizaiei de mediu;
fi de prezentare i declaraie necesar emiterii autorizaiei de mediu;
- certificat de nregistrare, certificat constatator cu activitatea menionat i
punct de lucru declarat;
A.K.'&.V.O.

Ocrotete/ ruUura-

*.itr. Piwnrtlli M,\. O.P.i. C.f. a


n(04$.n LC.tlA, ROMANIA

ju

p KYftO/j

Ti; MO 240 518 94*


la; -*IH0f I8!7S

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 90

troudAi,UA*A
hUfKliwww.MbTa.r0

C O N F O R M CU

ORIGINALUL

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
2007-2013

DGP-AMPOP

Programul Operaional pentru Pescuit

autorizaia de mediu nr. 884 din 07.08.2008, n original, eliberar de. ^


Tuicea pentru activitatea acvacultura n ape dulci - cod CARN 0322^^
contract dc concesiune nr. 367 din 27.10.2011 ncheiat cu Consilij
Tuicea;
contract de vnzare- cumprare ncheiat cu SC PISCICOLA T O Q K ^
privind ferma piscicol SARINASUF;
certificat dc nregistrare sanitar veterinara a exploatnd de acvacultura nr. 202
din 15.11.2011, emis de DSVSA Tuicea;
contract nr. 5581 din 14.11.2011 de prestare a activitii de colectare deeuri
comunale, ncheiat cu Consiliul 1 ,ocal al comunei Murighiol;
autorizaia dc gospodrire a apeior nr. 256 din 11.11.2011 emis dc AN Apele
Romne;

plan de amplasare n zon i plan de situaie;


dovada achitrii tarifului pentru revizuirea autorizaiei dc mediu.

Prezenta autorizaie se emite cu urmtoarele condiii speciale impuse;


1. Utilizarea tehnologiilor de piscicultura conform legislaiei n vigoare, prin
populari cu puiet dc pete preluat de la societi specializate i autorizate,
obinerea dc puiet prin reproducere artificial i natural- dirijat, creterea
petelui de consum;
2. Folosirea de remoni i reproducrori, parcarea de specii de pete din bazinele
naturale dm RBDD se va face cu avizul i n condiiile impuse de ARBDD;
3. Produsele finite care vor fi livrate din cadrul amenajrii piscicole pot fi
ncrcate numai n mijloace dc transport autorizate sanitar-veterinar pentru
transportul petelui i al produselor din pete. Calitatea produselor
comercializare i a serviciilor prestate va respecta prevederile legislaiei sanitare,
sanitar- veterinare i proteciei consumatorilor n vigoare;
4. ntreinerea i exploatarea corespunztoare a construciilor hidrotehnice i
instalaiilor de captare, aduepune, folosire i evacuare a apei, epurare ape uzate
n conformitate cu prevederile regulamentelor dc ntreinere i exploatare,
respectarea instruciunilor dc sigurana i protecia muncii;
5. Verificarea periodic a digurilor, efectuarea lucrrilor dc ntreinere i reparaii
ale acestora. Se interzice spargerea digurilor pentru a permite accesul apei din
bunuri naturale;
6- Meninerea permanent la staiile dc pompare t ia instalaiile tip "clugr" a
sitelor cu dimensiunea ochiului de 10 mm, pentru protecia fondului piscicol
din natural;
7. Recoltarea stufului se va face numai n baza autorizaiei de mediu eliberare de
ARBDD conform procedurilor legale; incendierea stufului i arderea vegetaiei
se poate face numai dup obinerea acceptului de la ARBDD;
8. Instruirea personalului n vederea prevenirii riscurilor tehnologice a evacurilor
accidentale de poluani n mediu, a evitrii producerii dc zgomot peste limitele
admise i a depozitrii necontrolate de deeuri de orice fel;

i4.R.B.O.O.

Str. Fortului 3 4 A , 0 . P . X C P . 3 2
820243- TI i t .CF.A, R O M A N I ;V

Oorertete'

ruo-tturaj

I d : - * >24
F x : + 4 0 240

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

POP

UNIUNEA EUROPEANA

Programai Operational pentru Pescuit


are balta pete

9. Depozitul cic substane chimice va fi prevzut cu dotri pentru


mediului, sntii, populaiei i va fi asigurat cu sistem de paz i
10. Returnarea ctre furnizor z ambalajelor dc a produsele fito-sanitare
1 1 . Incorporarea n sol a resturilor vegetale, n cadrul lucrrilor de ref
solului din bazinele piscicole, c o n f o r m Tehnologiei aplicate:
12. Amenajarea unor platforme betonate i mprejmuire In scopul amplasrii
recipjcnilor pentru colectarea temporar a deeurilor menajere i reciclabile;
13. Pstrarea cureniei n incint i mprejurimile obiectivului;
34. E?te interzis evacuarea deeurilor de orice tip n apele de suprafa;
15. Deeurilc reciclabile (hrtie, carton, sticl, metale, etc.) vor fi colectate separat
pc tipuri i vor fi predate unitilor specializate n vederea valorificrii,
conform legislaiei privind gestionarea deeurilor Legea nr. 465/200! privind
gestionarea deeurilor industriale reciclabile i Ordinul .V1MGA nr. 117/2004
republicat, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a HG
nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de
coieerare a deeurilor de ambalaje P E T posteonsum in vederea .'reciclrii", cu
modificrile i completrile din HG nr. 989/2005;
16. Respectarea prevederilor din Hotrrea nr. 621/2005 privind gestionarea
ambalajelor i a deeurilor dc ambalaje, cu modificrile i completrile din
HG nr. 1872/2006;
17. Instituirea sistemului propriu de automonitorizarc a activitii pentru
respectarea prevederilor 1 .egi nr. 462/2001 pentru aprobarea OUG
nr. 78/2000 privind regimul deeurilor i a HG nr. 856/2002 privind evident;-,
gestiunii deeurilor conform Catalogului European a deeurilor i raportarea
lunar la ARBDD a datelor solicitate dc conform legislaiei specifice (tipuri i
cantiti de deeuri colectate, gestionate t predate/valorifica te ctre socterti
autorizate);
18- Respectarea prevederilor HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor
uzate;
19. Valorificarea periodic a deeurilor reciclabile i menajere prin uniti
speciaLb-.ate;
20. Instituirea sistemului de automonitorizre privind calitatea apelor uzate
evacuate, gestionarea deeurilor, consumul dc combustibil i desfurarea
activitii conform actelor normative in vigoare. Indicatorii dc calitate ai apelor
uzate evacuate se vor ncadra n prevederile Normativului NTPA 001/2002,
aprobat prin HG nr. 188/2.002, modificat i completat prin HG 352/2005 i
prin-HG nr. 210 din 28 februarie 2007 pentru modificarea i completarea unor
acte normative care transpun accjuis-ul comunitar n domeniul proteciei
mediului;
2 . Respectarea legislaiei dc protecia mediului, Legea nr. 82/1993 privind
constituirea A R B D D cu modificrile i completrile ulterioare din Ixigea
nr. 1 36/2011, Ordonana de Urgen nr. 195/2005 privind protecia mediului,
aprobata i modificar prin I .egea nr. 265/2006, cu completrile i modificrile
din Ordonata de Urgen nr. 1*64/2008, O U G nr. 23/2008 privind pescuitul i

82G24J-

tMKO.P.i.CV.l
TVlfMA,
ROMANI".

Tal: MO 240 518 945


fax-.-MO 240 518 975

P O P 2007-2013

cr3Tjr^Rcu
ORIGINALUL

Ordin
169 din 13.08.2012 JPagina 92

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

POP

UNIUNEA EUROPEANA

Programul Operational pentru Pescuit


are balta pete

acvacultura, cu modificrile i completrile ulterioare, Ordinrfp|


prohibiia pescuitului n vigoare;
22. SK vor respecta normele de salubrizate urban aprobate dc admir/
23. Activitatea se va desfura cu respectarea condiiilor impuse prifi a$gclc7S
dc instituiile dc avizare nominalizate n declaraia pe proprie raWu?
ca^ul n care in?tituitie dc avizare prevzute n declaraie nu emit/act
actul de reglementare, prezenta autorizaie se anuleaz;
24. Titularul are obligaia de a notifica autoritatea competent pentru protecia
mediului cnd intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de
reglementare sau cu privite Ia orice modificare a condiiilor care au stat Ia
baza emiterii acestora, nainte de realizarea modificrii. Respectarea celorlalte
prevederi specifice n vigoare, precum i a celor aprute ulterior emiterii
notificrii;
25. Respectarea prevederilor Ordonanei de Urgen nr. 196 din 22 decembrie
2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat prin I^egea nr. 105/2006
conform creia titularul autorizaiei are obligaia s achite sumele aferente
activitilor desfurate i a Ordinului nr. 549 din 5 iunie 2006 pentru
aprobarea modelului i coninutului formularului "Declaraie privind obligaiile
ia Fondul pentru mediu" i a instruciunilor de completare i depunere a
acestuia;
26. Realizarea obiectivelor de investiie se va face dup solicitarea i
obinerea acordului de mediu. La finalizarea investipei, se va solicita
revizuirea autorizaiei de mediu;
27. Autorizaia se pstreaz la sediul obiectivului pentru care a fost eliberat i se
prezint pentru control organelor abilitate. Actualizarea permanent a
documentelor care au stat la baza emiterii autorizaiei de mediu (dup caz).
28. Obinerea autorizaiei de funcionare n baza autorizaiei de mediu eliberate de
ARBDD, conform prevederilor art. 11 din Legea 82/1993, cu completrile i
modificrile ulterioare din Jxgea nt. 136/2011.
Condiii speciale i m p u s e urmare desfurrii activitii d e acvacultura n
sistemul integrat al siturilor Natura 2000-R O SPA 0031 Delta Dunrii i
Complexul Razim-Sinoie, respectiv ROSCI 0065 Delta Dunrii:
1. liste interzis afectarea sub orice form a habitatelor prioritare, a cror existen n zona
a srat ia baza includerii AP SARINASUF, n care SC PISCICOLA SARINASUF SRL
i desfoar activitatea, n situi Natura 2000 ROSC10065 Delta Dunrii:
2. Este interzis reducerea suprafeelor cu vegetaie palustr (reniuti, stufriuri :
rogozuri) i a celei acvatice (natante i submerse), n vederea conservrii habitatelor
naturale ale avifaunei, a crei existen a stat la baza declarrii zonei ca fund si Natura
2000 ROSPA0031 Delta Dunrii i Complexul Razim-Sinoie;
3. Sunt.interzise fluctuaiile masive de nivel in interiorul bazinelor amenajrii piscicole
n perioada dc cuibrit a avifaunei, deoarece variaiile de 25-30 cm a nivelului apei pot
afecta ciclul reptoductiv al psrilor, prin distrugerea cuiburilor i pontei;

Sir, Portalul MA. O.P. 3, C P , 32


820243- T I X C C A , R O M A N I A

T>fc*40 240 5!S945


! ax: 140 240 SIS 975

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

- m s h srfcddj/dd bra. ro
httrrJfwvmjMbr*. ra

[CONF6RMCU|
ORIGINALUL^

Pagina 93

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEAN

POP

Programul Operational pentru


are balta pete

Sc va respecta ciclul rcproductiv al avifaunei, repetitiv temporal pe perioada fii


prin evitarea fluctuailor nivelului apei, dar i a interzicerii utilizrii unej
repeiente sau a unor dispozitive de ndeprtare a psrilor (dc rtp
optice);
Efectuarea dc tratamente fito- sanitare cu respectarea instruciunilor tehrSct;,
utilizarea produselor, echipamentelor i condiiilor de efectuare a tratat
conform tehnologiilor de piscicultura aprobate. Utilizarea numai a produselor i a
substanelor chimice prevzute n lista aprobat pentru teritoriul R B D D ;
6. Sc interzice cultivarea dc plante duntoare, narcotice sau care aduc prejudicii mediului;
Se interzice cultivarea plantelor modificate genetic;
8. Sc interzice introducerea pe teritoriul rezervaiei a oricror specii de flor i faun fr
autorizaie:
Se
interzice utilizarea armelor de foc, cu scop de eliminare a psrilor aflate pe liste de
9.
ocrotite europene i/sau internaionale ;
10 Dei activitatea de acvacultura, din punct de vedere al zgomotului i vibraiilor, nu
constituie un factor perturbator privind impactul asupra zonei (limite admisibile de
zgomot sunt conform STAS 100009/88 acustica urban), se va limita orice intruziune
prin activiti mecanice n zonele de concentrare a avifaunei;
Se mterzice incendierea vegetaiei lemnoase, n orice perioad a anului, pentru
prezervarea habitatelor protejate i a avifaunei;
Meninerea
zonei umede este o condiie a meninerii biodiversitii i habitatului
12.
echilibrat, cu efecte biologice majore, prin sustenabilkatea habitatelor specifice,
conservarea ecosistemelor i a diversitii biologice, dar i prin meninerea unui peisaj
adecvat,
1.3. liste interzisa furajarea petilor din brci cu motor care depesc 5 cai putere, care
produc valuri ce pot periclita cuibaritul i deranja avifauna;
14. Speciile de peti crescui n acvacultura i densitatea acestora vor lua in considerare
necesitatea meninerii vegetaiei emerse (stuf, papur):
15. liste interzis practicarea sporturilor nautice i agrementului cu ambarcaiuni
(indiferent de tipul acestora) pe heietee;
16. Este interzis ptrunderea n zona vegetaiei emerse i culcarea stufului, papurii,
rogozului, etc. n vederea realizrii unor crri, cu excepia controalelor realizate de paza
piscicol;
1 7 Rste interzis amplasarea oricror tipuri de construcii i amenajri n perimetrul arici
naturale protejate, cu excepia celor destinate exclusiv administrrii i cercetri! acesteia
i a celor cu destinaie piscicol-acvacultura;
18. liste interzis modificarea structurii heleteelor mari;
19. liste interzis distrugerea, colectarea cuiburilor i ouior, capturarea sau omorrea puilor
i psrilor adulte.
Prezenta autorizaie este valabil 5 ani, de ia 07.08.2011, data eliberrii,
pn la 07.08.2013.
Nerespectarea prevederilor
anularea acesteia, dup caz.

Sir. PorftUoi 34A, O.P. 3. C I * . 32


S20243- TOU/RA, R O M A N I A

autorizaiei

Tsfc 14<t 240 518 945


;#> 246 518 975

POP 2007-2013
Ordin

169 din 13.08.2012

nag

atrage

suspendarea

feitp.7Mwy.iMfcra.ro
[ C O N F O R M cu
ORIGINALUL

ia94

i/sau

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

Programul Operaional pentru Pescuit


are balta pete

Cu miri. 45 de zile nainte de expirarea autorizaiei, titularul va


solicitarea pentru rennoirea acesteia.
A R B D D Tuicea i rezerv dreptul de a modifica sau completa prev'
prezentei autorizaii sau de a retrage autorizaia, n condiiile apari tW
noi reglementri survenite dup emiterea acesteia.
I.ACTIVITATEA A U T O R I Z A T :
acvacultura n ape dulci (piscicultura n sistem xemiintcnsiv i intensiv, pescuit,
condiionare primar i fim are pete, pescuit sportiv) - cod CAElSf 0322.
L Dotri (instalaii, utilaje, mijloace de transport utilizate n activitate):
sediu ferm;
4 cldiri staii de pompare cu suprafaa total de 500 m p . dotate cu
10 electropompe;
staie de reproducere artificial (cu dotrile aferente) cu suprafaa total de
.320 mp;
4 magazii de furaje i materiale cu suprafaa total de 124S mp (4 x 312 mp
fiecare);
moar furaje;
98 instalrii tip "clugr";
7 brci cu motor ntre 4 i 9 CP i 10 brci de 16, 18, 20 crivace;
5 tractoare, 5 remorci;
4 cisterne transport puiet i remorc special pentru transport
reprod uctori;
s
macara, un buldozer, un IFRON, un TIH, un PjP cu remorc;
0
grup electrogen;
2 nvoade, 3 voloacc, 3 capcane dc pescuit, inventar mrunt de pescuit;
2 cntare dc 500 kg;
2 rezervoare metalice, pentru combustibil (un rexervor de capacitate
8000 litri pentru motorin i un rezervor de 2000 litri pentru benzin);
punct de condiionare primar i livrare pete.
2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii i ambalajele folosite (mod de
ambalare, de depozitare, cantiti):
- puiet vara 1 50 tone, puiet vara II - 150 tone,
- pete de consum 100 tone, remonti i reproductori 10 tone;
- 100 milioane aevini crap i fitoplanctonofagi/an;
-formula de populare spre care se tinde este de 70 %
crap,
10 % fitoplanctonofagi, 15 % specii rpitoare (somn, tiuc, alu, biban), 1% lin,
4 % alte specii;
furaje (rotuti, cereale) circa 150 tone/an;
- motorin circa 2000 iitri/iun;
- benzin circa 2000 litri/luna;
- ulei mineral circa 100 litri/an;

Str. Portafni MA, O.P. 3. C P . 32


202*3. T U L C E A , R O M A N I A

'fol:+40 240 S I * 945


Fa*: +40 240 518 975

CONFORM CU
ORIGINALULJ

P O P 2007 -2013
Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 95

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

POP

Programul Operational pentru Pescuit


are balta pete

- var nestins circa 20(1 tone/an;


- gunoi de grajd - circa 1000 tone/an.
3.

Utiliti - a p , c a n a l i z a r e , e n e r g i e ( s u r s e , cantiti, v o l u m e ) :
Alimentarea cu ap:
Instalaii
esprare: alimentarea se realizeaz din D u n r e

Sf. Gheorghc prin canalul lipoveni, prin intermediul staiilor dc pompare


SP2, SP3, SP4 cu funcie de alimentare evacuare i grax-ttaiona prin intermediu!
instalaiilor tip clugr". SP1 este echipat cu o pomp tip Brate 400, SP2 cu
3 pompe tip Brate 400, SP3 cu 2 pompe tip Brate 400 i o pomp tip Cri 200,
SP4 cu 3 pompe tip Cri 200.
Pentru protecia faunei acvatice staiile de pompare, grtarele gropilor de
pescuit i instalaiile tip clugr" sunt prevzute permanent cu site de protecie a
fondului piscicol, cu dimensiunea ochiului dc 10 mm.
Volumul de ap captat este dc 1680,0 mii mc/an.
Apa potabil este asigurat de la reeaua comunal.
Evacuarea:

Evacuarea apei din cadrul amenajrii se face prin pompare i prin


intermediul instalaiilor tip clugr" n canalul lipoveni. Amenajarea piscicol
Sarinasuf nu arc n dotare instalaii de filtrare i epurare a apelor provenite din
bazinele piscicole, deoarece procesul tehnologic nu modific parametrii fizici i
chimici ai apei. Indicatorii de calitate ai apei uzate evacuate se vor ncadra in
prevederile Normativului NT PA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002,
modificat i completat prin HG 352/2005.
Volumul de ap evacuat este de 1400,45 mii mc/an.
Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate se vor ncadra n prevederile
Normativului NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat i
completat prin HG 352/2005.
E n e r g i e electric: racord fa reeaua electric din zon.
4. Descrierea
activitii:

principalelor

faze

ale

procesului

tehnologic

sau

ale

-utilizarea de material piscicol prin achiziie de Ia o societate specializat in


producerea alevinilor sau din producie proprie- reproducere artificial i natural
dirijat;
-creterea puilor dc o var dc crap i fitoplanctonofagi;
-creterea puilor dc dou veri de crap i fitoplanctonofagi;
-creterea petelui de consum;
-creterea remontiior i reproductorilor de crap i fitoplanctonofagi;
-pescuitul, condiionarea i livrarea pe pia a petelui;
-pescuitul sportiv.
5.

P r o d u s e l e i s u b p r o d u s e l e o b i n u t e {cantiti, d e s t i n a i e ) :

- puiet vara 150 tone, puiet vara II - 150 tone,


- pete de consum 100 tone;
- remoni i reproductori - 1 0 tone;
- 100 milioane alevini crap i fitoplanctono fagi/an.

Btr. Porluiri 34A, O.P. 3. CP. 32


820243- T U . C K A , ROMANIA

Tfc ^JO 240 518 945


Fas: !-4t> 240 5(8 975

POP 2007 - 2013

CONFORM CU
ORIGINALUL]

Ordin
169 din 1 3 . 0 8 . 2 0 1 2
Pagina 96

n p a GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
JS/I
?' Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

POP

FpIJE]

tffifjy

UNIUNEA EUROPEANA

Programai Operational pentru Pescuit


are balta pete

6. Datele referitoare la centrala termic proprie - dotare, co


utilizai (compoziie, cantiti), producie: Nu este cazuL

7. Alte date specifice activitii: (coduri CAEN ca


amplasament, dar nu intr pe procedura de autorizare: Nu este cazul
8. Programul de funcionare: 8 ore/zL 5 zile/sptmn, 270 zile/an
II.

Instalaiile, msurile i condiiile de protecie a mediului

1. Staiile i instalaiile pentru reinerea, evacuarea i dispersia poluanilor


n mediu, din dotate (pe factori de mediu):
amenajarea piscicol nu are n dotare instalaii de filtrare i epurate a apelor
provenite din bazine, deoarece procesul tehnologic nu modific parametrii
fizici i chimici ,n apei;
platforma betonat cu dig dc protecie pentru utilajele fermei, avnd scopul de
a mpiedica infiltrarea eventualelor scurgeri dc combustibili sau ulei n sol;
depozit dc combustibili cu pardoseal betonat i dig de protecie, pentru
prevenirea infiltrrii n sol i n apele dc suprafa a eventualelor scurgeri dc
produse perrolicre.
2. Alte amenajri speciale, dotri i msuri pentru protecia mediului:
utilizarea tehnologiilor de piscicultura aprobate, n vederea reducerii impactului
asupra fondului piscicol din mediul natutai;
n cadrul punctului de condiionare primar i livrate pete nu rezult deeuri
tehnologice deoarece nu se desfoar activiti de prelucrare pete;
pentru protecia faunei acvadec, staiile de pompare, grtarele gropilor de
pescuit i instalaiile tip "clugr" vor fi prevzute permanent cu sire de
protecie a fondului piscicol cu dimensiunea ochiului dc 11) mm;
ntreinerea i exploatarea corespunztoare a instalaiilor hidrotehnice din
dotate;
canalele drenoare vor fi decolmatate periodic;
vegetaia forestier aprut spontan n zotia digurilor va fi tiat n scar pentru
regenerare, iar cea aprut pe diguri i n canalele drenoare va fi ndeprtat;
platforme betonare mprejmuite pentru depozitarea selectiv a tuturor
deeurilor. Deeurile reciclabilc i menajere sunt colectate i depozitate
selectiv, pn la valorificarea prin uniti specializate.
3. Concentraiile i debitele masice de poluani, nivelul de zgomot, de
radiaii, admise la evacuarea n mediu, depiri permise i n ce condiii;
Se vor respecta condiiile de calitate a aerului din zonele protejare STAS
12574/1987.
Emisiile de noxe se vor ncadra n urmtoarele valori limit: pulberi^ 50
mg/mcN, monoxid de carbon=170 mg/mcN, oxizi de sulf =1700 mg/mcN,
oxizi de azot=450 mg/mcN.
Nivelul de zgomot echivalent exterior sc va ncadra n limitele prevzute de
STAS 10009/1988, respectiv 50 Db(A) curba Cz.45.
Nivelul dc zgomot interior sc va ncadra n limitele prevzute de STAS
6156/1986, respectiv 35 Db (A), CURBA Cz 30.

A.K.H.V,C.

O&ROFETER

Ssr. Fortuiii 34A, CU. 3, ti.?. 32


939943- TtfcCKA, HOMAN'IA

VWTIMRAS

st>

~PH!RTRE*X>FJ&

Tel:+4O240S!S9*S

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 97

TRZBII;O^I

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

POP

Pr^ramul^^entiws^pentru

UNIUNEA EUROPEANA
ir * it

Pescuit

are balta pete

Apele uzate evacuare vor respecta indicatorii de calitate stabilii de


001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat i completat p j # !
352/2005, respectiv.
\ V
-pH
6,5-8,5
-materii n suspensie
35,0 (60,0) mg/dmc
-consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBG5) 20-25,0 mg 02/dmc
azotai
25,0 (37,0) mg/dmc
-azotit
1 (2,0) mg/dmc
Noxele provenite, din funcionarea utilajelor tehnologice se vor ncadra n
prevederile Ordinului M \ P P M 462/1993.
I I I . Monitorizarea mediului
1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici i biologici emii, imisiile
poluanilor, frecvena, modul de valorificare a rezultatelor:
Societatea va efectua analize chimice trimestrial, i de cre ori este nevoie,
pentru a stabili valoarea indicatorilor fizicochimici ai apelor dc alimentare i
'. \ acuarc din bazinele piscicole.
Apele uzate evacuare vor respecta indicatorii de calitate stabilii de
N'J'PA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat si completat prin
HG 352/2005.
- Instituirea registrului dc eviden privind gestionarea deeurilor i se va
monitoriza: cantitile dc deeuri colectare pe tipuri, modul de tratare, reciclare,
comercializare i depozitare: tipurile i cantitile de ambalaje folosite (evidena
gestiunii deeurilor conform HG 856/2002).
Instituirea registrului dc evidena privind calitatea apelor.
2. Datele ce vor ti raportate autoritii teritoriale pentru protecia mediului
i periodicitatea:
- Pn !a data dc 20 ianuarie, societatea va raporta Ia ARBDD urmtoarele date
referitoare la anul ncheiat:
-programul de populare;
-consumul tic energie:
-modul de folosite a eleteeior;
produciile
antena] are;
-specule
de
pet
crescute
obinute/specii/cantiti;
-programul de producie pentru anul n curs;
-ngrminteie folosite/ tipuri/cantiti (dac este cazul);
-produsele chimice l antibiotice folosite/upmi/cantitd (dac este
cazul);
-programul de investirii privind protecia mediului {dac este cazul).
- Rezultatele msurtorilor asupra calitii apelor evacuate din amenajare, (analizele
de laborator) vor fi comunicate ctre ARBDD conform programului de
monitorizare stabilit.
Lunar, datele rezultate clin monitorizarea i gestiunea deeurilor de otice tip,
ambalajelor fa solicitarea A RBDD Tulcea.

Str. Pertu!! 34A, 0.P. 3, c,p. J4


KM24- Tt.ll.C.'EA, ROMANIA

Tri:+4112*518 945

t>aiaib aHwJd^ddfers-r

POF3 2007 - 2013


Ordin
16S (din 13,08,2012

CONFORM CU
ORIGINALUL
Pagina 98

-ir

MM '

UNIUNEA

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

EUROPEANA

Programul Operational pentru Pescuit


are balta pete

IV. Modul de gospodrire a deeurilor i a ambalajelor


1. Deeurile produse (tipuri, compoziie, cantiti):
g u n o i menajer- a p r o x .

5(50 k g / a u ;

ulei uzat circa 50 litri/an;


fier v e c h i circa 50 k g / an.
deeuri d i n plastic- a p r o x . 100 k g / a n .
2,

Deeurile colectate

(tipuri,

compoziie, cantiti, frecven)',

'xmform

pct. 1.
3.

Deeurile stocate temporar


stocare): C o n f o r m p c t . 1. Sunt

( t i p u r i , compoziie, cantiti, mod de


s t o c a t e selectiv n p u b e l e d i n plastic sau saci

4.

Deeurile valorificate (tipuri, compoziie, cantiti, destinaie):

menajeri.

Conform

pct. 1. D e e u r i l e reciclabile i m e n a j e r e sunt valorificate prin uniti de p r o f i l .


U l e i u l uzat este r e f o l o s i r in cadru! f e r m e i .

5. Modul de transport al deeurilor i msurile pentru protecia mediului:


Sunt

transportate

cu

mijloacele

de

Transport ale

societii

de

salubrizare,

r e s p e c t n d legislaia n v i g o a r e p r i v i n d p r o t e c i a mediului.
6.

Mod de eliminare (depozitare definitiv, incinerare):

N u se d e p o z i t e a z

d e f i n i t i v deeuri n cadrul o b i e c t i v u l u i .

7. Monitorizarea gestiunii deeiifilon

Instituirea registrului de e v i d e n p r i v i n d gestionarea d e e u r i l o r i se va


m o n i t o r i z a : cantitile d c deeuri c o l e c t a t e p e t i p u r i , m o d u l d e rratare, r e c i c l a t e ,
c o m e r c i a l i z a r e i d e p o z i t a r e ; tipurile i cantitile dc ambalaje folosire ( e v i d e n i i
gestiunii d e e u r i l o r c o n f o r m H G nr. 8 5 6 / 2 0 0 2 ) .

8.
9.

L u n a r , datele rezultate d i n m o n i t o r i z a r e a i gestiune d e e u r i l o r d e o r i c e tip,


a m b a l a j e l o r l a solicitarea A R B D D T u l c e a .
Ambalajele folosite i rezultate (tipuri i cantiti): U z i tip P V C , saci plastic,
b u t o a i e d e tabl.
Modul de gospodrire a ambalajelor (valorificare): \ m b a i a j e l e d e t e r i o r a t e
sunt c o l e c t a t e selectiv i v a l o r i f i c a t e . A m b a l a j e l e funcionale sunr i g i e n i z a r e i
refolositc n procesele tehnologice.

V. Modul de gospodrire a substanelor i preparatelor periculoase:


1. Substanele i preparatele periculoase produse sau folosite
comercializate/transportate (categorii, cantiti):

ori

- m o t o r i n circa 2 0 0 0 litri/lun;
- b e n z i n circa 2000 litri/Tun;
- uleiuri m i n e r a l e circa 100 litri/an.

2. Modul de gospodrire:

- d e p o z i t a r e a p r o d u s e l o r p e t r o l i e r e se va face
asigurarea c o n d i i i l o r dc p r o t e c i e a m e d i u l u i ;

spaii

special

destinate

- a m b a l a r e : p r c a m b a l a t c n sticle plastic ('uleiurile m i n e r a l e ) ; canistre


metalice;

Sir. Porcului 34A, O.P. i, C P . 32


820243-IT LX-RA. R O M A N I A

TO:-MO
Vsi:

240

5J8

945

4-40 240 518 975

hitp:f/www.didbra.rti

CONFORM CU

ORIGINALUL

POP 2 0 0 7 - 2 0 1 3
Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 99

cu

i bute :iiC

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

POP

ie

2007 - 2013

-k

ProgramulOji&rjtiMat pentrti Pescuit

- transport: mijloace de transport autorizate pentru desfurarea aci


specifice.
\ %
3. M o d u l de gospodrire a ambalajelor folosite sau rezultate
s u b s t a n e l e i preparatele periculoase: Nu este eafeui.
4. Instalaiile, amenajrile, dotrile i msurile p e n t r u protecia factorilor sie
m e d i u i p e n t r u intervenie tx caz de accident; l\u este cazul.
5. Monitorizarea gospodririi substanelor i preparatelor periculoase: Nu
este cazul.
VI. P r o g r a m u l de conformare - Msuri p e n t r u reducerea efectelor p r e z e n t e
i viitoare ale activitilor: Nu este cazul.

Director Executiv Adfuact


Ing. Cornelia iJiSdNIEA

ef Serviciu jtaridic. Contencios Administrativ,


Resurse U m a n e
Ing. SonXOfRJAN

CONFORM CU
ORIGINALUL

Sr. Portului 3*.\, C P . 3, C P . XI


820243- TtJX'EA. ROMANIA

Tel: -40 240 = -

Pagina 100

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

**+

Programul Operaional pentru Pescuit

ANEXA 1 LA AUTORIZAIA DE M E D I U
N R . 884/07.08.2011
vigoare privind protecia m e d i u l u i , fondul

jF&JJS
| | f i
Legislaia n
pJscVo^i^t<?
acvacultura
^^Lir
^
LBGKA
njr. 82/1993 privind constituirea Rezervaiei
Biosferei "Defet
Dunrii", cu modificrile i completrile ulterioare din Legea nr. 136/2011;
O U O nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice, modificat i completat prin
O U G Jir. 154/2008:
O U G tir. 195/2005 privind protecia mediului, aprobat i modificar prin.
L E G E A m. 265/2006, cu modificrile i completrile din O U ( i m. 164/2008;
O U O nr, 23/2008 privind pescuitul i acvacultura, cu modificrile i completrile
ulterioare;
O R D I N U L M M P / M A P D R privind prohibiia pescuitului n vigoare;
L E G R apelor nr. 107/1996, modificar i completat de L E G E A nr. 310 din
28 iunie 2004, cu completrile i completrile ulterioare;
HG nr. 188/20(12 pentru aprobarea unor norme privind condiiile de descrcare tn
mediul acvatic apelor uzate, completar i modificat prin UG nr. 352/2005;
L E G E A nr. 465/2001 pentru aprobarea Ordonanei de Urgen a Guvernului
nr. 16/2001 privind gestionarea deeurilor industriale rcciekbile;
MG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor i a deeurilor de ambalaje;
HG nr. 989 din 25 august 2005 privind modificarea i completarea Hotrrii
Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de
colectare a deeurilor dc ambalaje P E T posteonsum n vederea reciclrii";
O R D I N U L M M G A nr. 927 din 6 octombrie 2005 privind procedura de raportare
a datelor referitoare ia ambalaje i deeuri de ambalaje;
O R D O N A N A DE U R G E N nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind rondul
pentru mediu conform creia titularul autorizaiei are obligaia s achite sumele
aferente activitilor desfurare i a Ordinului nr. 549 din 5 iunie 2006 pentru
aprobare rnodeluhu i coninutului formularului "Declaraie privind obligaiile h
1'ondul pentru mediu" i a instruciunilor dc completare i depunere a acestuia;
O U G nr. 16/2001 p r i v i n d gestionarea deeurilor industriale reciclabile, republicat
cu modificrile i completrile ulterioare i Ordinul MMGA 117/2004 republicat,
privind aprobarea Normelor de aplicare a HG nr. 166/2004 privind dezvoltare;,'!
sistemului de colectare a deeurilor PUT cu modificrile i completrile ulterioare;
HG nr.. 856/2002 privind e\idcna gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei
cuprinznd deeurie. inclusiv deeurilc periculoase, cu completrile i modificrile
ulterioare;
O U G nr. 78/2000 privind regimul deeurilor cu modificrile i completrile din
O U G nr. 61/2006, aprobat i modificat prin Jx'gea nr. 27/2007 i a HG
nr, 856/2002 privind evidenii gestiunii deeurilor conform Catalogului iiurouean
al deeurilor i raportarea lunar la ARBDD a datelor solicitate dc conform
legislaiei specifice (tipuri i cantiti de deeuri colectate, gestionate i
predate/valorificate ctre societi autorizate).

Sir. Uortuin 34.x, O.J. , CP. 32


2*3- T C t C t - V R O M A M A

Tel: i-4#24H5i8SM#
i-ir, MOlTffl 5 tS 975

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

[ C O N F O R M CU
ORIGINALUL]

Pagina 101

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

POR

Programul Operational pentru Pescuit


are batta pets

A d m i n i s t r a i a R e z e r v a i e i Biosferei D e l t a Dunrii

Nr.j07?3L_/AjRBDD/_/4i IL. 2011


A D E V E R I N

Urmare adresei nr. 18/14.11.2011 depuse de SC


PISCICOLA
S A R I N A S U F SRL, cu sediul n localitatea Sarinasuf, comuna Murighiol, judeul
Tuicea, nregistrat cu nr. 20115/ARBDD/15.11.2011,
Pentru proiectul " T R E C E R E A E A A C V A C U L T U R A E C O L O G I C A
A M E N A J R I I P I S C I C O L E A S C P I S C I C O L A S A R I N A S U F " , proiect din
cadrul Fondului European pentru Pescuit, Programul Operaional dc Pescuit
2007- 2013. Msura 2.1: Acvacidtura", .Aciunea 4: Msuri pentru mediul
acvatic". Operaiunea 2: Trecerea ia acvacultura ecologic";, s-a constatat:
I. Activitatea desfurat de titular
deine autorizaia dc mediu nr. 884 din 07.08.2008, valabil
pn la data de 07.08.2013, emis dr: A R B D D Tuicea pentru activitatea de
acvacultura n ape dulci- cod C A E N 0322.
IE Proiectul p r o p u s
nu necesit acord de mediu.
I I I . D u p i m p l e m e n t a r e a p r o i e c t u l u i n t r e a g a activitate d e s f u r a t
d e titular
necesit revizuirea autorizaiei de mediu existente.
Solicitantul e s t e o b l i g a t c a l a f i n a l i z a r e a investiiei s notifice A C P M
( A d m i n i s t r a i a R e z e r v a i e i Biosferei D e l t a D u n r i i " ) i G N M .
Cu

stim,
G U V E R N A T O R

GRIGORjH B A B O I A N I I

xefcMjtiv

Adjunct

Intoc

rnelia B E N E A

A.Jf-.'B.'D.V

Ocrotete^

Sfc .('ortului 34A. O.P, 3. CV, 32


Himii Ti I x t i A . K O M A N I A

ING.

vvavtwras

pytre**q6

SORIN

tyoydAJ^tiAyeA

C J R J A N

+40 246 5(8 945


fax:
* j # 97S

[crjNFCJrvMCU|
ORIGINAIAJU.

POP 2 0 0 7 - 2 0 1 3
Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 102

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPQP

UNIUNEA EUROPEANA

Programai Operational pentru Pescuit


ARE I?3/TE PETE

REGISTRUL PENTRU EVIDENIEREA ACIUNILOR DE INSTRUIRE A


PERSONALULUI PERMANENT
Data

Locaia

Persoana care a efectuat


instruirea

Participani

Tematica

Caraca Pompiliu
Meregiu Chiric
25.08.2012

Meregiu Georgel
Pericleanu Gheorghe
Tegla Gigei
Apostol Costic
Branovici Toader
Ciocu Petre
Florea Vasile
Sediul SC Piscicola
Sarinasuf SRL,
Loc. Sarinasuf, Jud.
Tulcea

Lic Dumitru
Ing. Vrmule Grigore

Mazre Stelian
Movil Viorel

26.10.2012

Nane Tnase
Pavel Sorin C-tin
Scorohod Dumitru
Scorohod Neu
Stoian Laurentiu
S to ian Mihai
Tabarcea Nelu
Vrmule Narcis

20.12.2012

Meregiu Dorian

> 2007 - 2013


Ordin
din 13.08.2012
CONFORM CU
ORIGINALUL

Pagina 103

REG (CE) 834 /


2007;
REG (CE) 889 /
2008;
REG (CE) 710/
2009.

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP
S

POP

JfoOT

Programul Operaional pentru Pescuit

* **

are balta pete

Proces Verbal,
ncheiat azi, 25.08.2012 n urma instruirii n cadrul SC Piscicola Sarinasuf SRL a
personalului angajat privind buna desfurare a proiectului Trecerea la acvacultura
ecologic a amenajrilor piscicole ale SC Piscicola Sarinasuf SRL".
Instruirile au fcut referin la punerea n aplicare i respectarea Msurilor pentru
mediul acvatic:
- dezvoltarea formelor de acvacultura care includ protecia i ameliorarea mediului, a
resurselor naturale, a diversitii genetice precum i gestionarea peisajului i elementelor
tradiionale ale zonelor de acvacultura;
- participarea la sistemul comunitar de management de mediu i audit;
- extinderea acvaculturii organice/ecologice;
- practicarea unei acvaculturi durabile compatibil cu constrngerile specifice de
mediu aferente Natura 2000.
Instructajul a avut la baz Regulamentul (CE) nr. 834 din 2007 al Consiliului din
28 iunie 2007 privind producia ecologic i etichetarea produselor ecologice" ,
Regulamentul (CE) nr. 889 din 2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 834 din 2007 al Consiliului privind producia ecologic i
etichetarea produselor ecologice n ceea ce privete producia ecologic, etichetarea i
controlul" i Regulamentul (CE) nr. 710 din 2009 al Comisiei din 5 august 2009 privind
stabilirea normelor de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 834 din 2007".
Acest instructaj s-a desfurat la sediul SC Piscicola Sarinasuf SRL, iar la sfritul
cursului s-a ntocmit prezentul proces verbal de participare i luare la cunotin.
Principalele cerine privind buna desfurare a proiectului n cauz au fost stipulate i n
fiele de post ale persoanelor instruite.
Tabel nominal cu persoanele
NR. CRT.
N U M E I PRENUME
1
CARACA POMPILIU
MEREGIU CBLTRIC
2
3
MEREGIU GEORGEL
4
PERICLEANU GHEORGHE
5
TEGLA GIGEL
25.08.2012

ce au luat parte la instruire


FUNCIA
SEMNTURA
Muncitor Piscicol
Muncitor Piscicol
Mecanic
Mecanic
Muncitor Piscicol

[TfoNFOrvM CUj
ORIGINALUL.

POP 2007 - 2013


Ordin

169 din 13.08.2012


Pagina 104

Jir
%

Lector,
Ing. Vrmule Grigore

GUVERNUL ROMANIEi
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

POP

2007-2013

are balta pete

UNIUNEA EUROPEAN

Proces Verbal,

ncheiat azi, 26.10.2012 n urma instruirii n cadrul SC Piscicola Sarinasuf SRL a


personalului angajat privind buna desfurare a proiectului Trecerea la acvacultura
ecologic a amenajrilor piscicole ale SC Piscicola Sarinasuf SRL".
Instruirile au fcut referin la punerea n aplicare i respectarea Msurilor pentru
mediul acvatic:
- dezvoltarea formelor de acvacultura care includ protecia i ameliorarea mediului, a
resurselor naturale, a diversitii genetice precum i gestionarea peisajului i elementelor
tradiionale ale zonelor de acvacultura;
- participarea la sistemul comunitar de management de mediu i audit;
- extinderea acvaculturii organice/ecologice;
- practicarea unei acvaculturi durabile compatibil cu constrngerile specifice de
mediu aferente Natura 2000.
Instructajul a avut la baz Regulamentul (CE) nr. 834 din 2007 al Consiliului din
28 iunie 2007 privind producia ecologic i etichetarea produselor ecologice" ,
Regulamentul (CE) nr. 889 din 2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 834 din 2007 al Consiliului privind producia ecologic i
etichetarea produselor ecologice n ceea ce privete producia ecologic, etichetarea i
controlul" i Regulamentul (CE) nr. 710 din 2009 al Comisiei din 5 august 2009 privind
stabilirea normelor de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 834 din 2007".
Acest instructaj s-a desfurat la sediul SC Piscicola Sarinasuf SRL i a fost efectuat
de ctre big. Vrmule Grigore, iar la sfritul cursului s-a ntocmit prezentul proces verbal
de participare i luare la cunotin. Principalele cerine privind buna desfurare a
proiectului n cauz au fost stipulate i n fiele de post ale persoanelor instruite.

P O P 2007 - 201
Ordin
169 din 13.08.2012

M M GUVERNUL ROMNIEI
p m n u l Ministerul Agriculturii

POP

1 J B rl i Dezvoltrii Rurale

l&FjM

DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEAN

Programai Oper iUonal


penuv Pescuit
&
am zooj - 2013
are balta pesta

Tabel nominal cu persoanele ce au luat parte ia instruirea din 26.10.2012 privind


proiectul Trecerea la acvacultura ecologic a amenajrilor piscicole ale SC Piscicola
Sarinasuf SRL"
NR. CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NUME I PRENUME
APOSTOL COSTIC

FUNCIA

BRANOVICITOADER

Muncitor Piscicol

CIOCU PETRE

Muncitor Piscicol

F L O R E A VASELE

Tmplar Universal

LIC DUMITRU

Muncitor Piscicol

MAZRE STELIAN

Muncitor Piscicol

MOVIL

VrOREL

NANE TNASE

Muncitor Piscicol
Mecanic Agricol

PAVEL SORIN C-TIN

Muncitor Piscicol

SCOROHOD DUMITRU

Muncitor Piscicol

SCOROHOD NELU

Electrician

STOIAN LAURENIU

Mecanic Agricol

STOIAN MIHAI

Mecanic Agricol

TABARCEA NELU

Paznic

VRMULE

Inginer

NARCIS -LUCIAN

SEMATURA

Muncitor Piscicol

V/

26.10.2012
Lector,
Ing. Vrmule Grigore

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii

i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

20V3
Programul Operaional pentru Pescuit
are balta pete

Proces Verbal,
ncheiat azi, 20.12,2012 n urma instruirii n cadrul SC Piscicola Sarinasuf SRL a
personalului angajat privind buna desfurare a proiectului Trecerea la acvacultura
ecologic a amenajrilor piscicole ale SC Piscicola Sarinasuf SRL".
Instruirile au fcut referin la punerea n aplicare i respectarea Msurilor pentru
mediul acvatic:
- dezvoltarea formelor de acvacultura care includ protecia i ameliorarea mediului, a
resurselor naturale, a diversitii genetice precum i gestionarea peisajului i elementelor
tradiionale ale zonelor de acvacultura;
- participarea la sistemul comunitar de management de mediu i audit;
- extinderea acvaculturii organice/ecologice;
- practicarea unei acvaculturi durabile compatibil cu constrngerile specifice de
mediu aferente Natura 2000.
Instructajul a avut la baz Regulamentul (CE) nr. 834 din 2007 al Consiliului din
28 iunie 2007 privind producia ecologic i etichetarea produselor ecologice" ,
Regulamentul (CE) nr. 889 din 2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 834 din 2007 al Consiliului privind producia ecologic i
etichetarea produselor ecologice n ceea ce privete producia ecologic, etichetarea i
controlul" i Regulamentul (CE) nr. 710 din 2009 al Comisiei din 5 august 2009 privind
stabilirea normelor de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 834 din 2007".
Acest instructaj s-a desfurat la sediul SC Piscicola Sarinasuf SRL i a fost efectuat
de ctre Ing. Vrmule Grigore, iar la sfritul cursului s-a ntocmit prezentul proces verbal
de participare i luare la cunotin. Principalele cerine privind buna desfurare a
proiectului n cauz au fost stipulate i n fia de post a persoanei instruite.
Tabel nominal cu persoanele ce au luat parte la instruirea din 26.10.2012 privind
proiectul Trecerea la acvacultura ecologic a amenajrilor piscicole ale SC Piscicola
Sarinasuf S R L "

NR. CRT.
NUME I PRENUME
Meregiu Dorian
1

FUNCIA
Mecanic Agricol

SEMNTURA

fi)

20.12.2012
Lector,
Ing. Vrmule Grigore

POP 2007 - 2013


Ordin
169din13m2012J

Pagina 107

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

POP

UNIUNEA EUROPEANA

2007-2013

Programai (frai^ pentru Pescuit

Muncitor Piscicoi

- * + -*r

_ A P R O B A T

identificarea postului
1. N u m e l e i p r e n u m e l e titularului: CARACA POM PILI U
2 . D e n u m i r e a postului: Muncitor Piscicol
3.

Poziia n C O R / C o d :

921303

6.

Relaii ierarhice: Se subordoneaz: Directorului general

4 . D e p a r t a m e n t u l / locaia: Piscicultura
5. Nivelul postului: Execuie

Descrierea postului
1.

S c o p u l g e n e r a l al postului

Activitatea de baz a ocupaiei const n activiti de pregtire a terenului, populare, pescuit, furajare.
2.

Competene personale:

s aib nsuiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotrre, adaptabilitate,


caliti p s i h i c e necesare (spirit de o b s e r v a i e , rbdare, v i t e z
de reacie, capacitate de orientare n spaiu, capacitate de comunicare etc.);
s nu aib antecedente penale;
s fie apt din punct de vedere medical.
autocontrol, atitudine p o z i t i v , s aib

3.

D e s c r i e r e a sarcinilor

este direct rspunztor de ndeplinirea ntocmai a atribuiilor i prevederilor sarcinilor de serviciu


stabilite n prezenta fi;
este direct rspunztor de pstrarea bunurilor materiale sau de alt natur pe care le are n gestiune.
Atribuii

s pregtesc materialul solicitat n utilizarea procesului tehnologic;


s ncarce, s descarce sau s stocheze materia prim;
s realizeze lucrri n piscicultura,
s curee heleteele;
s participe la pescuit,
s nlture psrile ihtiofage;
s aplice cu strictee i s pun n practic cunotinele dobndite l
25.08.2012, privind proiectul Trecerea la acvacultura ecologic a amenajrilor piscicole ale S.C.
Piscicola Sarinasuf S.R.L":
s ajute n cadrul echipei la deservirea diferitelor sarcini date;
(CONFORM CU
s aib capacitatea de organizare a locului de munc;
0R1GINM.UL_
s participe activ Ia rezolvarea sarcinilor echipei;
s foloseasc timpul de munc exclusiv pentru ndeplinirea sarcinilor de serviciu, n acest sens,
nu se ocup n timpul de munc de activiti care nu sunt cuprinse n atribuiile i ndatoririle sale
ori nu sunt dispuse de efii ierarhici;
s fie cinstit, loial i disciplinat, dnd dovad n toate mprejurrile de o atitudine civilizat i
corect fa de toate persoanele cu care vine n contact;
s respecte cu strictee regulile de protecie a muncii i P.S.I. din obiectivul unde desfoar
serviciul;
s acorde ajutor, att ct este raional posibil, oricrui alt salariat, aflat ntr-o situaie de pericol;
s-i nsueasc i s respecte normele i instruciunile de protecie a muncii i msurile de
aplicare a acestora;
s aduc la cunotin de ndat administratorului accidentele de munc suferite de propria
persoan sau de ali angajai;
s coopereze cu persoanele cu atribuii specifice n domeniul securitii i sntii n munc, att
timp ct este necesar, pentru realizarea oricrei sarcini sau cerins=sgu,se de autoritate
competent pentru prevenirea accidentelor i bolilor profesionale;
Viu
1

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEAN

Programai Operakwat pentrtt Pescuit


ere

batfa

S007-S013

***

peste

s r e f u z e n t e m e i a t e x e c u t a r e a unei sarcini de m u n c d a c aceasta ar p u n e n


a c c i d e n t a r e sau m b o l n v i r e p r o f e s i o n a l p e r s o a n a sa sau a c e l o r l a l i c o l e g i ;

s i n f o r m e z e de ndat administratorul d e s p r e o r i c e d e f i c i e n constatat sau e v e n i m e n t petrecut;

pericol

de

s e x e c u t e alte activiti n legtur cu n d e p l i n i r e a sarcinilor de s e r v i c i u p r e c i z a t e de p e r s o a n e l e


care au acest drept;

s a c c e p t e lucrul p e s t e p r o g r a m u l n o r m a l , cnd p r o c e s u l t e h n o l o g i c o i m p u n e .

4. Obligaii i

Restricii:

>
nu e x e c u t n i c i o sarcin suplimentar l e g a t de a c t i v i t a t e a sa d e c t daca ea. v i n e de la
p e r s o a n e l e autorizate i d a c v i n e p e c a l e ierarhic i s e n c a d r e a z n p r e v e d e r i l e l e g a l e ;
>
asigur pstrarea secretului p r o f e s i o n a l p r i v i n d a c t i v i t i l e ce se desfoar n cadrul spaiului
d e lucru;
>
este strict interzis c o n s u m a r e a de buturi a l c o o l i c e n a i n t e de intrarea n s e r v i c i u sau pe
t i m p u l serviciului.
5.

Condiiile de lucru a l e postului


a.

D e s f u r a r e a activitii

C a z u r i l e s p e c i a l e sunt stabilite cu atenie n cadrul e c h i p e i de lucru.


A c e s t a i desfoar activitatea, n g e n e r a l , n
uscat.

c o n d i i i d e v r e m e schimbtoare, s e l u c r e a z p e ap i p e

E s t e r s p u n z t o r p e n t r u : E c h i p a m e n t e i Instalaii.
b.
Condiii d e f o r m a r e p r o f e s i o n a l : P a r t i c i p l a sesiuni d e f o r m a r e i p e r f e c i o n a r e .
c.
D e l e g a r e : D o a r n situaii d e urgen.
Specificaiile postului
1.
2.

Nivelul de studii 8 c l a s e
Aptitudini p e r s o n a l e
n c r e d e r e n sine;
atenie distributiv;
ascultare activ;
ndemnare;
concentrare;
punctualitate;
capacitatea de a nva;
aptitudini t e h n i c e ;
dispus n t o t d e a u n a s-i m b o g e a s c bagajul de cunotine.

3 . P r o g r a m d e lucru
Pentru un p r o g r a m n o r m a l de lucru, 8 o r e / zi.
P r o g r a m : L-V: 7 0 0 - 1 5 3 0 , c u p a u z d e m a s
S-D:
LIBER
Data

01.10.2012
Titular p o s t ,
CARACA

CONFORM CU
ORIGINALUL

POMPILIU

Director Generai,
VRMl

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012
Pagina 109

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii

POP

i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEAN

r2007-3013

Programai Opermmaal penUa P^scuh

> B A ^ >

Muncitor Piscicol
identificarea postului
1.

N u m e l e i p r e n u m e l e titularului: MEREGIU C H I R 1 C A

2.
3.
4.
5.

D e n u m i r e a postului: Muncitor Piscicol


Poziia n C O R / C o d : 9 2 1 3 0 3
D e p a r t a m e n t u l / locaia. P i s c i c u l t u r a
Nivelul postului: Execuie

6 . Reiaii ierarhice: Se subordoneaz: Directorului general

Descrierea postului
1. S c o p u l g e n e r a l al postului
A c t i v i t a t e a de b a z a ocupaiei const n activiti de pregtire a terenului, populare, pescuit, furajare.
2.

3.

Competene personale:

s aib nsuiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotrre, adaptabilitate,


autocontrol, atitudine p o z i t i v , s aib caliti psihice necesare (spirit de observaie, rbdare, v i t e z
de reacie, capacitate de orientare n spaiu, capacitate de comunicare e t c . ) ;

s nu aib antecedente penale;


O s fie apt din punct de v e d e r e m e d i c a l .
D e s c r i e r e a sarcinilor

este direct rspunztor de ndeplinirea ntocmai a atribuiilor i prevederilor sarcinilor de serviciu


stabilite n prezenta fi;
este direct rspunztor de pstrarea bunurilor materiale sau de alt natur pe care le are n gestiune.

Atribuii
s pregtesc materialul solicitat n utilizarea procesului t e h n o l o g i c ;
s ncarce, s descarce sau s stocheze materia prim;
s r e a l i z e z e lucrri n piscicultura;
s curee heleteele;
Ordin
s participe la pescuit;
s nlture psrile ihtiofage;
169 din 13.08.2012
s aplice cu strictee i s pun n practic cunotinele dobndite la instruirea din data de
25.08.2012, privind proiectul T r e c e r e a la acvacultura e c o l o g i c a amenajrilor piscicole ale S.C.
Piscicola Sarinasuf S . R . L . " ;

POP 2007 - 2013

CONFORM CU
s ajute n cadrul echipei la deservirea diferitelor sarcini date;
ORIGINALUL.
s aib capacitatea de organizare a locului de munc;
s participe activ la r e z o l v a r e a sarcinilor echipei;
s foloseasc timpul de munc exclusiv pentru ndeplinirea sarcinilor de serviciu, n acest sens,
nu se ocup n timpul de munc de activiti care nu sunt cuprinse n atribuiile i ndatoririle sale
ori nu sunt dispuse de efii ierarhici;
s fie cinstit, loial i disciplinat, dnd dovad n toate mprejurrile de o atitudine civilizat i
corect fa de toate persoanele cu care v i n e n contact;
s respecte cu strictee regulile de protecie a muncii i P . S . I . din obiectivul unde desfoar
serviciul;
s acorde ajutor, att ct este raional posibil, oricrui alt salariat, aflat ntr-o situaie de pericol;
s-i nsueasc i s respecte normele i instruciunile de protecie a muncii i msurile de
aplicare a acestora;
s aduc la cunotin de ndat administratorului accidentele de munc suferite de propria
persoan sau de alti angajri;
s c o o p e r e z e cu persoanele cu atribuii specifice n domeniul securitii i sntii n munc, att
timp ct este necesar, pentru realizarea oricrei sarcini sau cerine,Jffl^use de autoritate
competent pentru prevenirea accidentelor i b o l i l o r profesionale;

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP
Programul OperaOoaal pentru Pescuit
are balta pete

4.

s refuze ntemeiat executarea unei sarcini de munc dac aceasta ar pune n pericol de
accidentare sau mbolnvire profesional persoana sa sau a celorlali colegi;
s informeze de ndat administratorul despre orice deficien constatat sau eveniment petrecut;
s execute alte activiti n legtur cu ndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele
care au acest drept;
s accepte lucrul peste programul normal, cnd procesul tehnologic o impune.

Obligaii si Restricii:
>
nu execut nici o sarcin suplimentar legat de activitatea sa dect daca ea vine de la
persoanele autorizate i dac vine pe cale ierarhic i se ncadreaz n prevederile legale;
>
asigur pstrarea secretului profesional privind activitile ce se desfoar n cadrul spaiului
de lucru;
>
este strict interzis consumarea de buturi alcoolice nainte de intrarea n serviciu sau pe
timpul serviciului.

5. Condiiile de lucru ale postului


a.
Desfurarea activitii
Cazurile speciale sunt stabilite cu atenie n cadrul echipei de lucru.
Acesta i desfoar activitatea, n general, n
uscat.

condiii de vreme schimbtoare, se lucreaz pe ap i pe

Echipamente i instalaii.
Condiii de formare profesional: Particip la sesiuni de formare i perfecionare.
Delegare: Doar n situaii de urgen.

Este rspunztor pentru:

b.
c.

Specificaiile
1.
2.

postului

Nivelul d e studii 8 c l a s e
Aptitudini p e r s o n a l e

ncredere n sine;
atenie distributiv;
ascultare activ;
ndemnare;
concentrare;
punctualitate;
capacitatea de a nva;
aptitudini tehnice;
dispus ntotdeauna s-i mbogeasc bagajul de cunotine.

3 . P r o g r a m d e lucru
P e n t r u u n p r o g r a m n o r m a l d e lucru, 8 o r e / zi.

j.oo _ - g 30 C ( J p a u z r j e mas
S-D: LIBER

P r o g r a m : L-V:

Data

01.10.2012

ICC^NPORivfCU
ORIGINALUL^

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 1 3 . 0 8 . 2 0 1 2

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii

POP

i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

Programul Operational pentru Pescuit

UNIUNEA EUROPEAN

**

are balta pete

A P ROBAT

Mecanic
I. identificarea postului
Numele i prenumele titularului: MEREGIU GEORGEL
Denumirea postului: Mecanic
Poziia n COR / Cod; 723303
Departamentul: Piscicultura
Nivelul postului: Execuie
Relaii ierarhice: Se subordoneaz: Directorului general
II. Descrierea postului
1. Scopul general al postului

M e c a n i c agricol de ntreinere i reparaii - asigur exploatarea, supravegherea, ntreinerea, reparaiile


curente t reparaiile capitale a mainilor i echipamentelor agricole din dotare.

2. Competene personale:

s aib nsuiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotrre, adaptabilitate,


autocontrol, atitudine pozitiv, s aib caliti psihice necesare (spirit de observaie, rbdare, vitez
de reacie, capacitate de orientare n spaiu, capacitate de comunicare e t c . ) ;
s nu aib antecedente penale.

3. Descrierea sarcinilor:

este direct rspunztor de ndeplinirea ntocmai a atribuiilor i prevederilor sarcinilor de serviciu


stabilite n prezenta fi;
este direct rspunztor de pstrarea bunurilor materiale sau de alt natur pe care le are n gestiune;

Atribuii:
s verifice starea tehnic a utilajului;
s analizeze documentaia tehnic;
s efectueze reviziile tehnice periodice ale mainilor agricole,
s realizeze reparaii capitale ale mainilor agricole;
s realizeze reparaii curente ale mainilor agricole;
s realizeze supravegherea i ntreinerea tehnic periodic a mainilor;
s depisteze cauza disfuncionalitii;
s efectueze segmentare;
s efectueze reglarea unghiurilor geometrice;
s efectueze nlocuire de elemente defecte;
s identifice neetaneitile;
s efectueze nlocuirea motoarelor defecte ale autovehiculelor;
s pregteasc maina pentru lucru;
CONFORM CI"
s cure utilajului;
ORIGINALUL
s efectueze verificarea funcionrii echipamentelor i dispozitivelor de securitate;
s identifice cu responsabilitate riscurile poteniale n vederea lurii msurilor de minimizare a
acestora n timpul exploatrii utilajului;
s remedieze neconformiti;
s rspund la toate solicitrile venite din partea administratorului pentru ndeplinirea unor sarcini
conforme fiei postului;
s fie cinstit, loial i disciplinat, dnd dovad n toate mprejurrile de o atitudine civilizat i corect
fa de toate persoanele cu care vine n contact;
s respecte cu strictee regulile de protecie a muncii i P.S.I. din obiectivul unde desfoar serviciul;
s acorde ajutor, att ct este raional posibil, oricrui alt salariat, aflat ntr-o situaie de pericol;
s-i nsueasc i s respecte normele i instruciunile de protecie a muncii i muaLejde aplicare a
acestora;
/AS-*

"'<&^v

H ^ H GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
Dezvolt
r i i Rurale

pjSpjl
r JvR^i
(|P|pJ

UNIUNEA EUROPEAN

DGP-AMPOP

Programaf Operaional pentru Pescuit


are balta peste

s aduc la cunotin de ndat administratorului accidentele de munc suferite de propria persoan


sau de ali angajai;
s coopereze cu persoanele cu atribuii specifice n domeniul securitii i sntii n munc, att
timp ct este necesar, pentru realizarea oricrei sarcini sau cerine impuse de autoritate competent
pentru prevenirea accidentelor i bolilor profesionale;
s refuze ntemeiat executarea unei sarcini de munc dac aceasta ar pune n pericol de accidentare
sau mbolnvire profesional persoana sa sau a celorlali colegi;
s informeze de ndat administratorul despre orice deficien constatat sau eveniment petrecut;
s execute alte activiti n legtur cu ndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care
au acest drept;
s accepte lucrul peste programul normal, cnd procesul tehnologic o impune;
s aplice cu strictee i s pun n practic cunotinele dobndite la instruirea din data de 25.08.2012,
privind proiectul Trecerea la acvacultura ecologic a amenajrilor piscicole ale S.C. Piscicola
Sarinasuf S.R.L";

4. Indicatori de performan
Capacitatea de exprimare concis i clar,pentru rezolvarea optim i n cel mai scurt a situaiilor ivite;
Capacitatea de decizie i de reacie n situaii neprevzute;
mbuntirea activitii;
Scderea timpului de rezolvare a unei defeciuni;
Capacitatea de a planifica o lucrare i de a respecta termenele stabilite;
5. Obligai i Restricii:
> nu execut nici o sarcin suplimentar legat de activitatea sa dect daca ea vine de la persoanele
autorizate i dac vine pe cale ierarhic i se ncadreaz n prevederile legale;
> asigur pstrarea secretului profesional privind activitile ce se desfoar n cadrul spaiului de
lucru;
> este strict interzis consumarea de buturi alcoolice nainte de intrarea n serviciu sau pe timpul
serviciului;
> trebuie s lase echipamentul i celelalte mijloace pe care le-a folosit curate i n bun stare.
6. Condiiile de lucru ale postului ^
a. Desfurarea activitii: i desfoar activitatea n incinta unitii.
b. Condiii de formare profesional: Particip la sesiuni de formare i perfecionare.
c. Delegare: Doar n situaii de urgen.
III.

SPECIFICAIILE POSTULUI

1. Nivelul de studii - coal profesional: Pregtire profesional n domeniu.

2. Aptitudini personale
ncredere n sine;
rapiditate n reacii i judecat;
concentrare;
punctualitate;
capacitate de sintez i analiz
capacitatea de a nva;
aptitudini tehnice

POP 2 0 0 7 - 2013
Ordin
169 din 13.08.2012

3. Program de lucru
Pentru un program normal de lucru, 8 ore/ zi.
Program: L-V: 7 0 0 - 15 3 0 , cu pauz de mas
S-D: LIBER
Data
01.10.2012

Titular post,

MEREGIU GEORGEL

P a g i n a 113

CONFORM CU
ORIGINALUL

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

POP

UNIUNEA EUROPEANA

Programai Operational pentru Pescuit


are balta pete

Mecanic

APROBAL

I. Identificarea postului
Numele i prenumele titularului: PERJCLEANU GHEORGHE
Denumirea postului: Mecanic
Poziia n COR / Cod: 723303
Departamentul: Piscicultura
Nivelul postului: Execuie
Relaii ierarhice: Se subordoneaz: Directorului generai
II. Descrierea postului
1. Scopu! general al postului
Mecanic agricol de ntreinere i reparaii - asigur exploatarea, supravegherea, ntreinerea, reparaiile
curente i reparaiile capitale a mainilor i echipamentelor agricole din dotare.
2. Competene personale:
s aib nsuiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotrre, adaptabilitate,
autocontrol, atitudine pozitiv, s aib caliti psihice necesare (spirit de observaie, rbdare, vitez
de reacie, capacitate de orientare n spaiu, capacitate de comunicare etc.);
s nu aib antecedente penale.
3. Descrierea sarcinilor:
este direct rspunztor de ndeplinirea ntocmai a atribuiilor i prevederilor sarcinilor de serviciu
stabilite n prezenta fi;
a

este direct rspunztor de pstrarea bunurilor materiale sau de alt natur pe care le are n gestiune;

Atribuii:
s verifice starea tehnic a utilajului:
s analizeze documentaia tehnic;
s efectueze reviziile tehnice periodice ale mainilor agricole;
s realizeze reparaii capitale ale mainilor agricole;
s realizeze reparaii curente ale mainilor agricole;
s realizeze supravegherea i ntreinerea tehnic periodic a mainilor;
s depisteze cauza disfuncionaitii;
s efectueze segmentare;
s efectueze reglarea unghiurilor geometrice;
s efectueze nlocuire de elemente defecte;
Ordin
s identifice neetaneiile;
169 din 13.08.2012
s efectueze nlocuirea motoarelor defecte ale autovehiculelor:
s pregteasc maina pentru lucru;
s cure utilajului;
s efectueze verificarea funcionrii echipamentelor i dispozitivelor de securitate;
s identifice cu responsabilitate riscurile poteniale n vederea lurii msurilor de minimizare a
acestora n timpul exploatrii utilajului;
s remedieze neconformiti;
s rspund la toate solicitrile venite din partea administratorului pentru ndeplinirea unor sarcini
conforme fiei postului;
s fie cinstit, loial i disciplinat, dnd dovad n toate mprejurrile de o atitudine civilizat i corect
fa de toate persoanele cu care vine n contact;
s respecte cu strictee regulile de protecie a muncii i P.S.I. din obiectivul unde desfoar serviciul;
s acorde ajutor, att ct este raional posibil, oricrui alt salariat, aflat ntr-o situaie de pericol;
s-i nsueasc i s respecte normele i instmciunile de protecie a muncii j j ^ ^ ^ i ^ de aplicare a

POP 2007 - 2013

acestora;

CONFORM CU
ORIGINALUL

Pagina 114

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

PUP

UNIUNEA EUROPEANA

2007-2013

Programul Operatioual qeatrg Pescuit

s aduc la cunotin de ndat administratorului accidentele de munc suferite de propria persoan


sau de ali angajai;

s c o o p e r e z e cu persoanele cu atribuii specifice n domeniul securitii i sntii n munc, att


timp ct este necesar, pentru realizarea oricrei sarcini sau cerine impuse de autoritate competent
pentru prevenirea accidentelor i bolilor profesionale;
s refuze ntemeiat executarea unei sarcini de munc dac aceasta ar pune n pericol de accidentare
sau mbolnvire profesional persoana sa sau a celorlali c o l e g i ,
s i n f o r m e z e de ndat administratorul despre orice deficien constatat sau e v e n i m e n t petrecut;
s execute alte activiti n legtur cu ndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care
au acest drept;
s accepte lucrul peste programul normal, cnd procesul tehnologic o impune;

s aplice cu strictee i s pun n practic cunotinele dobndite la instruirea din data de 25.08.2012,
privind proiectul T r e c e r e a la acvacultura e c o l o g i c a amenajrilor piscicole ale S.C. Piscicola
Sarinasuf S.R.L.";

4. indicatori de performan
Capacitatea de exprimare concis i clar .pentru rezolvarea optim i n cel mai scurt a situaiilor i v i t e ;
Capacitatea de d e c i z i e i de reacie n situaii neprevzute;
mbuntirea activitii;
Scderea timpului de r e z o l v a r e a unei defeciuni;
Capacitatea de a planifica o lucrare i de a respecta termenele stabilite;

5. Obligaii i Restricii:
>
>
>
>

nu execut nici o sarcin suplimentar legat de activitatea sa dect daca ea v i n e de la persoanele


autorizate i dac v i n e pe cale ierarhic i se ncadreaz n prevederile legale,
asigur pstrarea secretului profesional privind activitile ce se desfoar n cadrul spaiului de
lucru;
este strict interzis consumarea de buturi a l c o o l i c e nainte de intrarea n serviciu sau pe timpul
serviciului,
trebuie s lase echipamentul i celelalte m i j l o a c e pe care le-a folosit curate i n bun stare.

6. Condiiile de lucru ale postului


a.
b.
c.

ill.

Desfurarea activitii: i desfoar activitatea n incinta unitii.


Condiii de formare profesional: Particip la sesiuni de f o r m a r e i perfecionare.
D e l e g a r e : D o a r n situaii de urgen.

Specificaiile postului
1. Nivelul de studii - coal profesional: Pregtire profesional n domeniu.

2. Aptitudini personale
ncredere n sine;
rapiditate n reacii i judecat;
concentrare;
punctualitate;
capacitate de sintez i analiz
capacitatea de a nva;
aptitudini tehnice

POP 2007 - 2013!


Ordin
!
169 din 13.08.2012

3. Program de lucru
Pentru un program normal de lucru, 8 ore/ zi.
Program: LA/: 7 0 0 - 1530, cu pauz de mas
S-D: LIBER
Data
01.10.2012

CONFORM CUi
ORIGINALUL.

Director
VRMULE

Titular post,
PERICLEANU GHEORGHE

Pagina 115

GUVERNUL

ROMNIEI

uezvo,,;

|#jp

UNIUNEA EUROPEAN

pnp

fjfflKJI Ministerul Agriculturii


1*48811 '
r i i Rurale
DGP-AMPOP

jm^rtm 2007 - 2013


Programul Operaional pentru Pescuit
are balta pete

* + ~*

^ I

P R O B A T

Muncitor Piscicol
Identificarea postului
1.

N u m e l e i p r e n u m e l e titularului:

TEGLA GIGEL

2 . D e n u m i r e a postului: Muncitor Piscicol


3. Poziia n C O R / C o d : 9 2 1 3 0 3
4. D e p a r t a m e n t u l / locaia: Piscicultura
5. Nivelul postului: E x e c u i e
6 . Relaii ierarhice:

Se subordoneaz: Directorului general.

Descrierea postului
1 . S c o p u l g e n e r a l a l postului
A c t i v i t a t e a de b a z a ocupaiei const n a c t i v i t i de p r e g t i r e a t e r e n u l u i , p o p u l a r e , pescuit, furajare.
2.

C o m p e t e n e personale:

3.

s aib nsuiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, l o i a l i t a t e , hotrre, adaptabilitate,


autocontrol, atitudine p o z i t i v , s aib c a l i t i psihice necesare (spirit de observaie, rbdare, v i t e z
d e reacie, capacitate d e orientare n spaiu, capacitate d e c o m u n i c a r e etc.);
s nu aib antecedente penale
s f i e apt d i n punct de v e d e r e m e d i c a l

D e s c r i e r e a sarcinilor

este direct rspunztor de n d e p l i n i r e a n t o c m a i a atribuiilor i p r e v e d e r i l o r sarcinilor de serviciu


stabilite n p r e z e n t a f i

este direct rspunztor de pstrarea b u n u r i l o r m a t e r i a l e sau de alt n a t u r pe care le are n gestiune;

Atribuii
s pregtesc m a t e r i a l u l solicitat n u t i l i z a r e a procesului tehnologic,
s ncarce, s descarce sau s stocheze m a t e r i a p r i m ;
s r e a l i z e z e lucrri n piscicultura;
s curee heleteele;
s participe la pescuit;
s n l t u r e psrile i h t i o f a g e ;

POP 2007 -2013


Ordin
169 din 13.08.201?

s aplice cu strictee i s p u n n practic cunotinele dobndite la instruirea din dat de


2 5 . 0 8 . 2 0 1 2 , p r i v i n d p r o i e c t u l T r e c e r e a la a c v a c u l t u r a e c o l o g i c a a m e n a j r i l o r piscicole ale S.C.
P i s c i c o l a Sarinasuf S.R.L.";
s ajute n cadrul echipei la deservirea d i f e r i t e l o r sarcini date;
[ C O N F O R M cu S
s a i b capacitatea de o r g a n i z a r e a l o c u l u i de m u n c ;
ORIGINALUL j
s participe a c t i v la r e z o l v a r e a sarcinilor e c h i p e i ;
s foloseasc t i m p u l de m u n c e x c l u s i v p e n t r u n d e p l i n i r e a sarcinilor de serviciu, n acest sens,
nu se o c u p n t i m p u l de m u n c de a c t i v i t i care nu sunt cuprinse n atribuiile i n d a t o r i r i l e sale
o r i nu sunt dispuse de efii i e r a r h i c i ;
s fie cinstit, l o i a l i disciplinat, dnd d o v a d n t o a t e m p r e j u r r i l e de o atitudine c i v i l i z a t i
corect f a d e toate persoanele c u care v i n e n contact;
s respecte cu strictee regulile de protecie a m u n c i i i P.S.I. d i n obiectivul u n d e desfoar
serviciul;
s a c o r d e ajutor, att ct este rational posibil, oricrui alt salariat, aflat n t r - o situaie de p e r i c o l ;
s-i nsueasc i s respecte n o r m e l e i instruciunile de protecie a m u n c i i i m s u r i l e de
a p l i c a r e a acestora;
s a d u c la cunotin de n d a t a d m i n i s t r a t o r u l u i accidentele de m u n c suferite de p r o p r i a
persoan sau de ali a n g a j a i ;
s c o o p e r e z e cu persoanele cu atribuii specifice n d o m e n i u l securitii i sntii n m u n c , att
t i m p ct este necesar, p e n t r u r e a l i z a r e a o r i c r e i sarcini sau cerine i m p u s e de autoritate
c o m p e t e n t p e n t r u p r e v e n i r e a accidentelor i b o l i l o r profesionale;
/0Jr\Tcojj^^

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

2007-2013
Programul OpersUioaal Benirm Pescuit
are batte pete

s refuze ntemeiat executarea unei sarcini de munc dac aceasta ar pune n


accidentare sau m b o l n v i r e profesional persoana sa sau a celorlali c o l e g i ;

s i n f o r m e z e de ndat administratorul despre o r i c e deficien constatat sau e v e n i m e n t petrecut;


s e x e c u t e alte activiti n legtur eu ndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele
care au acest drept;

s a c c e p t e lucrai peste programul normai, cnd procesul t e h n o l o g i c o impune;

s e x e c u t e diferite lucrri m e c a n i c e .

pericol

de

4. Obligaii i Restricii:
>
nu execut nici o sarcin suplimentar legat de activitatea sa dect dac ea v i n e de la
persoanele autorizate i dac v i n e pe cale ierarhic i se ncadreaz n p r e v e d e r i l e l e g a l e ;
>
asigur pstrarea secretului profesional privind activitile ce se desfoar n cadrul spaiului
de lucru;
>
este strict interzis consumarea de buturi a l c o o l i c e nainte de intrarea n serviciu sau pe
timpul serviciului;
5.

Condiiile de lucru a l e postului

a.
D e s f u r a r e a activitii
C a z u r i l e speciale sunt stabilite cu atenie n cadrul echipei de lucru.
A c e s t a i desfoar activitatea, n general, n
uscat.

Este rspunztor pentru:


b.
c.

condiii de v r e m e schimbtoare, se lucreaz pe ap i pe

E c h i p a m e n t e i instalaii.

Condiii de f o r m a r e profesional: Particip la sesiuni de f o r m a r e i perfecionare.


D e l e g a r e : D o a r n situaii de urgen

Specificaiile postului
1.
2.

Nivelul d e studii - 8 clase


Aptitudini p e r s o n a l e
n c r e d e r e n sine;
atenie distributiv;
ascultare activ;
ndemnare;
concentrare;
punctualitate;
capacitatea de a nva;
aptitudini tehnice;
dispus ntotdeauna s-i m b o g e a s c bagajul de cunotine

3. P r o g r a m de lucru
Pentru un p r o g r a m normal de lucru, 8 ore/ zi.
P r o g r a m : L-V: 7 0 0 1 5 3 0 . c u p a u z d e m a s
S-D: L I B E R
Data
01.10.2012

Titular post,
TEGLA

GIGEL

Pagina 117

POP 2007 -2013


Ordin
169 din 13.08.2012

CONFORM CU|
ORIGINALUL !

pup

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

*
*

Proqramul Operational pentru Pescuit


are bafta pesta

APROBAT
Administrator

societate

{. identificarea postului
1. Numele i prenumele titularului: VRAMULET GRIGORE
2. Denumirea postului: Administrator societate
3. Poziia n COR / Cod: 214945
4. Departamentul / locaia: Administrare
5. Nivelul postului: Conducere
6. Relaii ierarhice: Se subordoneaz A.G.A.

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

II. Descrierea postului

1. Scopul postului
Asigur managementul societii, n limita competenelor stabilite de fia postului.

2. Competene personale;
s aib nsuiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotrre, adaptabilitate,
autocontrol, atitudine pozitiv, s aib caliti psihice necesare (spirit de observaie, rbdare, vitez
de reacie, capacitate de orientare n spaiu, capacitate de comunicare etc.).
s nu aib antecedente penale.
s fie apt din punct de vedere medical.
3. Descrierea sarcinilor postului
este direct rspunztor de ndeplinirea ntocmai a atribuiilor i prevederilor sarcinilor de serviciu
stabilite n prezenta fi.

este direct rspunztor de pstrarea bunurilor materiale sau de alt natur pe care le are n gestiune.

Atribuii

s foloseasc timpul de munc exclusiv pentru ndeplinirea sarcinilor de serviciu, n acest sens, nu se
ocup n timpul de munc de activiti care nu sunt cuprinse n atribuiile i ndatoririle sale.

s rspund de evidena contabil, financiar i de gestiunea din S.C. PISCICOLA SARINASUF


S R L . pe baza reglementrilor n vigoare n domeniile financiar - contabil i de gestiune.

s elaboreze fia postului pentru personalul care va fi angajat, mpreun cu efii compartimentelor.

s rspund de arhivarea documentelor i asigur pstrarea n arhiva proprie, timp de 10 (zece) ani, a
tuturor registrelor de contabilitate i a documentelor justificative ce stau ia baza nregistrrilor n
contabilitate, cu excepia statelor de salarii care se pstreaz timp de 50 (cincizeci) de ani.

s asigure respectarea normelor emise de Ministerul Finanelor cu privire la ntocmirea i utilizarea


documentelor justificative pentru toate operaiunile patrimoniale i nregistrarea lor n contabilitate n
perioada la care se refer.

s semneze documentele contabile.

s rspund de relaia cu clientil societii, de ncasrile i plile necesare bunei funcionri a


societii, comunicnd ori de cte ori i se solicit de ctre asociai, evidene legate de situaii legate de
evoluia strategiei de dezvoltare a firmei.

sa prospecteze piaa cutnd s atrag noi clieni, innd cont de oferta concurenei pe care trebuie
permanent s o aduc la cunotina asociailor, are drept de semntur pe documentele justificative i n
banc.

s transmit compartimentului de contabilitate, lunar, toate informaiile necesare stabilirii corecte a


drepturilor salariale ale personalului i completarea corect n R.G.E.S. potrivit H G . nr.
290/04.03.2004 i a art.34 din C M . i pentru ntocmirea raportrilor lunare.

s efectueze operaiuni de ncasri i pli (prin caserie sau prin virament), asigur virarea ncasrilor n
contul i banca societii, iar extrasele lunare se transmit la compartimentul de contabilitate.

s organizeze i s asigure exercitarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale n


vigoare.
CONFORM CU
ORIGINALUL

Pagina 118

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP
Programai Operational pentru Pescuit
are

bafta

s organizeze inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale n vigoare.


s rspund de nregistrarea i micarea mijloacelor fixe i a obiectelor de inventar, precum i de
casarea acestora cu toate aciunile conexe (dezmembrare,valorificare etc.).
s formuleze pentru uzul asociailor observaii i propuneri de natur legislativ, metodologic,
procedural sau organizatoric.
s examineze legalitatea, regularitatea i conformitatea operaiunilor, identific risipa i gestiunea
defectuoas i fraudele, iar pe aceste baze, propune msuri pentru recuperarea pagubelor i
sancionarea celor vinovai, dup caz.
s respecte normele de protecia muncii i de sntate potrivit reglementrilor n vigoare avnd grij ca
i angajaii societii s o fac.
s respecte Regulamentul de Ordine Interioar i Regulamentul de Funcionare al societii,aducndu-!
i la cunotina personalului din subordine.
s rspund de ntocmirea corect a sarcinilor conform fiei postului.
s pstreze confidenialitatea datelor la care are acces.
s rezolve i alte sarcini care cad n sfera sa de activitate, trasate de asociai sau colaboratori angajai ai
societii.
s reprezinte societatea pe plan local n relaia cu instituii publice locale i cu teri.
s emit decizii cu privire la buna desfurare a activitii din unitate.
s fie capabil s formeze i s conduc o echip.
s verifice execuia creditelor din punct de vedere calitativ.
s fie cinstit, loial i disciplinat, dnd dovad n toate mprejurrile de o atitudine civilizat i corect
fa de toate persoanele cu care vine n contact.
s respecte cu strictee regulile de protecie a muncii i P.S.I. din obiectivul unde desfoar serviciul.
s acorde ajutor, att ct este raional posibil, oricrui alt salariat, aflat ntr-o situaie de pericol.
s-i nsueasc i s respecte normele i instruciunile de protecie a muncii i msurile de aplicare a
acestora.
s coopereze cu persoanele cu atribuii specifice n domeniul securitii i sntii n munc, att timp
ct este necesar, pentru realizarea oricrei sarcini sau cerine impuse de autoritate competent pentru
prevenirea accidentelor i bolilor profesionale.
s refuze ntemeiat executarea unei sarcini de munc dac aceasta ar pune n pericol de accidentare sau
mbolnvire profesional persoana sa sau a celorlali colegi.
s execute alte activiti n legtur cu ndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care
au acest drept.
s ia decizii i s monotorizeze aciunile ce in de buna desfurare a proiectului Trecerea la
acvacultura ecologic a amenajrilor piscicole ale S.C. Piscicola Sarinasuf S R L "

4. Obligaii i Restricii:
> nu execut nici o sarcin suplimentar legat de activitatea sa dect daca ea vine de la persoanele
autorizate i dac vine pe cale ierarhic i se ncadreaz n prevederile legale.
>
asigur pstrarea secretului profesional privind activitile ce se desfoar n cadrul spaiului de
lucru.
> este strict interzis consumarea de buturi alcoolice nainte de intrarea n serviciu sau pe timpul
serviciului.
5. Condiiile de lucru ale postului
a.
Desfurarea activitii la birou, n banc
Cazurile speciale sunt stabilite cu atenie n cadrul echipei de lucru.
Va fi rspunztor i utilizeaz: Echipamente: Baze de date
b. Condiii de formare profesional
Particip la sesiuni de formare i perfecionare
c.
Delegare: Doar n situaii de urgen
III. Specificaiile postului
1. Nivelul de studii superioare
Pregtire profesional i experien practic n domeniu.

Pagina 119

P20Q7~20T3l
Ordin

CONFORM CU
ORIGINALUL

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

POP

UNIUNEA EUROPEANA

2007-2013

Programul

Operatiopal per^

r^escgH

are balta pete

2. Aptitudini i competene personale


ncredere n sine.
competene de baz n matematic, tiine i t e h n o l o g i e ,
competene informatice,
competene sociale i civice,
competene antreprenoriale.
atenie distributiv,
ascultare activ,
ndemnare,
concentrare,
punctualitate
capacitatea de a nva,
spirit de echip dezvoltat,
capacitatea de a lucra individual,
dispus ntotdeauna s-i mbogeasc bagajul de cunotine,
solide cunotine de cultur general,
cunoaterea unei limbi strine

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

capacitate de analiz i sintez n valorificarea fondului de informaii la elaborarea materialului


documentar.
cunotine n domeniul e c o n o m i c i al vnzrilor,
operativitate n furnizarea informaiilor,
capacitatea de a gestiona echipe
spirit cooperant n crearea i cultivarea relaiilor de parteneriat.

3. Program de lucru
Pentru un program normai de lucru, 8 ore/ zi.
Program: L-V: 7 0 0 - 15 3 0 , cu pauz de mas
S-D:

LIBER

Data
01.10.2012
Titular post,
VRMULET

Adunarea General a Acionarilor

GRIGORE

D I A C O N U MIREl

VRMULET GRIG

[CONFORM CU
ORIGINALUL

Pagina 120

Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA

POP

GUVERNUL ROMNIEI

EUROPEAN

Programai Ojjertioff/ pentru


are balta pets

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul
Agriculturii, Pdurilor i
Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

NOTIFICARE BENEFICIAR
Nr. 169/ Data 13.08.2012
n atenia
Denumirea solicitantului: DIACONII MIREL
Slobozia, Str. Matei Basarab, bl. MB 13, sc. A, et. 2, ap. 5, jud. Ialomia, cod potal
920092
Telefon: 0243235067; Fax: 0243231601
Stimate Domnule DIACONU MIREL,
V facem cunoscut c Cererea dumneavoastr de finanare nr. RO 21 301111 02 38 0398
depus la Compartimentul regional POP TULCEA pentru proiectul cu titlul Trecerea la

acvacultura ecologic a amenajrilor piscicole ale SC PISCICOLA SARINASUF SRL"

a fost selectat i a fost semnat Decizia de finanare nr. 169 din 16.05.2012.
Drept urmare, v invitm la sediul Direciei Generale Pescuit - Autoritatea de management
pentru POP din Bucureti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, n termen de 5 (cinci) zile
lucrtoare de la primirea prezentei notificri, n vederea semnrii Contractului de finanare
nerambursabil.
n cazul n care nu acceptai finanarea nerambursabil acordat prin Programul
Operaional pentru Pescuit 2007-2013 sau nu v prezentai n termenul sus menionat din
motive obiective, v informm c avei obligaia s notificai Direcia General Pescuit Autoritatea de management pentru POP. n caz contrar, vom considera c renunai la
Cererea dumneavoastr de finanare.
V mulumim pentru interesul manifestat fa de Programul Operaional pentru Pescuit
2007-2013 i v rugm s analizai cu atenie Ordinul de finanare i anexele acestuia,
disponibile pe pagina de internet a Direciei Generale Pescuit - Autoritatea de
management pentru POP.
Cu stim,

POP 2007 - 2 0 1 .
Ordin

169 din 13.08.201.2

MARISANDA PRIANU
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU POP


CONFORM CU
ORIG1NALULJ

Pagina 1

P a g i n a 121

UNIUNEA EUROPEANA

POP

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

Programul Operwp<mrf pentru Pescuit


are baits pete

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

POP

Ministerul Agriculturii i
Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

Anexa 1
Formular C.1.1
ORDIN DE FINANARE NERAMBURSABIL
Nr. 169/'/3-.^:...2012
privind finanarea din Fondul European pentru Pescuit i Bugetul naional pentru
implementarea msurilor care prevd acordarea de prime/ compensaii
Avnd n vedere prevederile Programului Operaional pentru Pescuit 2007-2013
aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 6664 din 14 decembrie 2007 modificat
prin Decizia CE nr. 7916 din 11 noiembrie 2010;
n temeiul prevederilor
Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru
Pescuit;
Regulamentul (CE) nr. 498/2007 a Comisiei de stabilire a normelor detaliate
pentru punerea n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului
privind Fondul European pentru Pescuit;
Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului aplicabil bugetului
general al Comunitilor Europene, cu modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei de stabilire a normelor
de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 privind regulamentul
financiar aplicabil bugetului general al Comunitilor Europene, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Decizia nr. 6664/2007 a Comisiei privind aprobarea Programului Operaional
pentru Pescuit 2007 -2013 modificat prin Decizia Comisiei nr. 7917/2010;

OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile


provenite din Fondul european de garantare agricol, Fondul european agricol de
dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i a fondurilor alocate de la
bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la
Comunitatea European i a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente
programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfurrii politicii
comune n domeniul pescuitului i a programului de control, inspecie i
supraveghere n domeniul pescuitului i pentru modificarea art. 10 din Legea
218/2005 privind stimularea absorbiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rural, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de
garantare agricol, prin preluarea riscului de creditare de ctre fondurile de
garantare, cu modificrile i completrile ulterioare;

Ordonana de urgen a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea i


sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau
a fondurilor publice naionale aferente acestora;
, Hotrrea Guvernului nr.875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
N aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr.66/2011 prjyjnd
prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea f
^fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora

POP 2007
Ordin

^20T5"

169 din13m2012_

CONFORM CU
ORIGINALUL

agina 122

UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

Pr&araatv^O^^^mMl
ars balta pete

pentru

P&scuit

HG nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor


cofinanate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaional pentru
Pescuit 2007 -2013, cu modificrile i completrile ulterioare;
HG nr. 725/2010 privind reorganizarea i funcionarea Ministerului Agriculturii i
Dezvoltrii Rurale, precum i a unor structuri aflate n subordinea acestuia, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Ordin MADR nr. 198/2012 pentru aprobarea structurii organizatorice i a statului
de funcii ale Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale;
Ordin MADR nr.1217/05.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare
i Funcionare al MADR,
Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale nr. 392/2009
privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanate n cadrul
Programului Operaional pentru Pescuit 2007 - 2013, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 114/21.05.2012 privind
delegarea de competene a calitii de ordonator principal de credite pentru
implementarea Programului Operaional pentru Pescuit.
Ordinului ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr.348/2010 de stabilire a
atribuiilor Direciei Generale Pescuit - Autoritatea de Management pentru
Programul Operaional pentru Pescuit, cu modificrile ulterioare;
Decizia Comitetului de monitorizare nr. 16/2010
Directorul General Adjunct al DGP-AMPOP
emite prezentul:
ORDIN

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

A r t 1. - (1) Se aprob acordarea primei/compensaiei nerambursabile n valoare total de


2.002.800,00 lei (doumilioanedoumiioptsutedelei), pentru :
Cererea de Finanare nr.
RO

gg gggggg

Beneficiar: SC PISCICOLA SARINASUF SRL


Program : POP
Axa prioritar : 2 ACVACULTURA
Msura : 2.1 ACVACULTURA
Aciunea: 4 Msuri pentru mediul acvatic
Operaiunea: 2 - Trecerea la acvacultura ecologic

CONFORM CU
ORIGINALUL

Titlul proiectului: Trecerea la acvacultura ecologic a amenajrilor piscicole ale SC


PISCICOLA SARINASUF SRL
(2) Valoarea total a primei menionat la alin.(1), se pltete n 4 trane egale de
500.700,00 (cincisutedemiiaptesute) lei
/'Art-.: 2. - Durata de valabilitate a ordinului de finanare
(1) Valabilitatea prezentului Ordin de finanare ncepe la data semnrii acesl(ii%fd*>*^;1
c^Directorul general al DGP-AMPOP.
Pagina 2
P a g i n a 123

POP

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

PreuramuiOperaUoitai pentru Pescuit


are baits peste

(2) Durata de valabilitate a prezentului Ordin de finanare nerambursabil este de 5


ani de la data semnrii acestuia de ctre Directorul general al DGP-AMPOP.
Art 3 - (1) Prima prevzut la alin. 1 al art. 1 se va plti n patru trane egale, pentru
proiectele a cror perioad de conversie este mai mare de 1 an i a crei valoare
depete echivalentul n lei a 100.000 de euro.
(2) Plata fiecrei trane se va efectua n maxim 45 (patruzeciicinci) de zile lucrtoare de
la nregistrttcererii de plat.
Art. 4 - Prevederi administrative generale
(1) Orice comunicare adresat ctre DGP-AMPOP n legtur cu prezentul Ordin de
finanare va fi realizat n scris, indicnd numrul acestuia i trebuie trimis ta urmtoarele
adrese:
Cererea de plat trebuie adresat ctre:

POP 2007 - 2013

Compartimentul Regional POP Tulcea


Adresa: Tulcea, Str. Portului nr. 14, etaj 2

Ordin
169 din 13.08.2012

Orice alte corespondene trebuiesc adresate ctre:

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale


DGP - Autoritatea de Management pentru Programul Operaional pentru Pescuit
B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, Bucureti
(2) Corespondena potal se consider c a fi primit de ctre DGP-AMPOP la data
nregistrrii acesteia la DGP-AMPOP. Emailul se consider a fi primit la data la care
acesta a fost primit la adresa de email: pescuit@madr.ro i nregistrat la DGP-AMPOP. n
orice caz, dac beneficiarul primete un rspuns prin repiy,, prin care este rugat s
redirecioneze un email, acesta nu va fi considerat ca primit pn cnd emailul corect
redirecionat este primit.
(3) Toat corespondena ctre beneficiar n legtur cu acest Ordin de finanare trebuie s
fie fcut n scris, indicnd numrul Ordinului de finanare i trebuie trimis la urmtoarea
adres:
Dl. DIACONU MIREL
ASOCIAT - REPREZENTANT LEGAL
Slobozia, Str. Matei Basarab, bl. MB 13, sc. A, et. 2, ap. 5, jud. Ialomia, cod potal
920092
Telefon: 0243235067; Fax: 0243231601
Adresa de E-mail: ialpesco@yahoo.com
Art 5 - Pli
(1) Prima/plata compensatorie se vor efectua n lei pe baza cererii de plat depuse de
ctre beneficiar la CRPOP unde a fost depus Cererea de finanare, nsoite de
documente justificative.
Plile se vor efectua n lei, n urmtorul cont:
numr cont IBAN: RO 81 RNCB 0256123130660001
denumirea exact a titularului de cont: SC PISCICOLA SARINASUF SRL
denumire i adresa unitate financiar-bancar/Trezoreria Statului: BCR SJ TULCEA
adresa sucursalei unitii financiar-bancare/Trezoreriei Statului: Str. Toamnei,nr. 2,
Tulcea, jud. Tulcea, cod potal 820127
(2) Plile efectuate de ctre Agenia de plat se consider a fi efectuate la dat
acestea sunt debitate din contul MADR-DGP-AMPOP.
^"V;-:
CONFORM CU
ORIGINALUL
Pagina 3

P a g i n a 124

KiOSVNtH*Sc|

ivi-tfiooioswa

POP

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEAN

2007 -2013

Programai' Opera&OHaa?pentru

(3) DGP-AMPOP va aproba sau respinge cererea de plat sau va solicita documente sau
informaii suplimentare n termen de maxim 45 de zile lucrtoare de ia nregistrarea
acesteia. Beneficiarul trebuie s aib 30 de zile n care s prezinte informaiile
suplimentare sau o nou cerere de plat.
Art 6 - Anexe
(1) Urmtoarele documente sunt anexate la prezentul Ordin de finanare i fac parte
integrant din aceasta, avnd aceeai for juridic:
Anexa I
Anexa li
Anexa III
Anexa IV

Prevederi generale
Cererea de finanare
Msuri de informare i publicitate
Instruciunile de plat

Art 7 -Dispoziii finale


(1) Prezentul Ordin de finanare nerambursabil se ncheie n trei exemplare originale, un
exemplar pentru DGP-AMPOP, un exemplar pentru Direcia Fonduri Europene i
Contabilizare Pli din cadrul Direciei Generale Buget Finane i Fonduri Europene i un
exemplar pentru Beneficiar.
(2) Prevederile prezentului Ordin de finanare nerambursabil vor fi guvernate,
interpretate, nelese i aplicate n conformitate cu legislaia naional i comunitar n
vigoare.
(3) Direcia Fonduri Europene i Contabilizare Pli din cadrul Direciei Generale Buget
Finane i Fonduri Europene va aduce la ndeplinire prevederile prezentului Ordin de
finanare nerambursabil.
Pentru MADR-DGP-AMPOP
Director general adjunct
Nume/prenume MARIS AND A PRIANU

Semntura.Au.%
Vizat
Control Financiar Preventiv Propriu
Nume/prenume..
Data:

$AliE.

Semntura..
Avizare Direcia Juridic
Nume/prenume CTLIN DUMITRESCU
Data :

..-.jb..f%?.&C
CV

Semntura

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 1 3.08.2012

Pagina 4

Pagina 125

CONFORM CU
ORIGINALUL

UNIUNEA EUROPEANA

POP

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

Programai O^sra^^mi pentru Pescuit


are balta peste

Preavizar consilier juridic DGP-AMPOP


Nume/prenume DANA TRIFU
Data:

fMM.Jk&i

Semntura.
Director
Direcia contractare
management

verificri

Nume/prenume NICOLAE DIMULESCU


Data :.J;.&L
Semntura...

fru.

Am luat la cunotin
Pentru Beneficiar
Reprezentant legal
Nume/prenume DIACONU MIREL

Pagina 5

Pagina

126

de

UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

B m 5 BJj

^ y j a , , , ;

ars balta pete

ANEXA I la Ordinul de finanare nr. 169 din data:

2012

CAPITOLUL I. DISPOZIII GENERALE


Articolul 1 - Obligaii generale
(1) Beneficiarul se oblig s respecte angajamentele asumate conform Cererii de
finanare aprobat.
(2) Beneficiarul va fi singurul rspunztor n faa DGP-AMPOP pentru respectarea
angajamentelor asumate.
(3) DGP-AMPOP i rezerv dreptul de a nu ncheia un nou Ordin/Contract de finanare
cu un beneficiar care are un Ordin/Contract de finanare ncetat/reziliat pentru
nerespectarea obligaiilor contractuale, ncheiat anterior.

Articolul 2 - Obligaii ale prilor


2.1 Obligaiile Beneficiarului
(1) Beneficiarul se oblig s utilizeze finanarea nerambursabil numai n scopul pentru
care a fost solicitat, conform Anexei II - Cererea de finanare, pn la ncheierea
Ordinului de finanare nerambursabil.
(2) Beneficiarul are obligaia de a se prezenta la sediul Compartimentului regional POP
unde a depus Cererea de finanare pentru verificri suplimentare i de a prezenta toate
documentele solicitate, ori de cte ori va primi o solicitare n acest sens.
(3) Beneficiarul este obligat s respecte prevederile cuprinse n Ordinul de finanare
nerambursabil referitoare la asigurarea conformitii cu politicile Uniunii Europene i
naionale, n special cele privind achiziiile publice, egalitatea de anse, dezvoltarea
durabil, informarea i publicitatea.
(4) Beneficiarul i asum obligaia de a furniza, n termenul solicitat, DGP-AMPOP,
Comisiei Europene, precum i oricrui alt organism abilitat s efectueze evaluarea POP
2007-2013, orice document sau informaie necesare n acest sens. DGP-AMPOP poate
s pun la dispoziia Beneficiarului rezultatul evalurii.
(5) Beneficiarul unei finanri nerambursabile din POP 2007-2013 are obligaia ndosarierii
i pstrrii n bune condiii a tuturor documentelor originale aferente finanrii
nerambursabile, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 de stabilire a
prevederilor generale privind Fondul European pentru Pescuit, sub sanciunea restituirii
integrale a sumei primite, reprezentnd asistena financiar nerambursabil, inclusiv
majorrile de ntrziere.
(6) Beneficiarul are obligaia de a asigura accesul nengrdit al autoritilor naionale cu
atribuii de verificare, control i audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curii Europene
de Conturi, al reprezentanilor serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul
European pentru Lupt Antifraud - OLAF, precum i al reprezentanilor Departamentului
pentru Lupt Antifraud - DLAF, n limitele competenelor care le revin, n cazul n care
acetia efectueaz verificri/controale/audit la faa locului i solicit declaraii, documente
i informaii.
(7) Beneficiarul are obligaia, pe toat perioada de valabilitate a prezentului Ordin de
finanare nerambursabil, s depun, semestrial, la CRPOP unde a depus Cererea de
finanare rapoarte de progres, dup caz.
(8>Beheficiarul are obligaia de a depune la CRPOP unde a depus Cererea de finanaje^d/fW,
^^l|Brll^iL^e confirmare a conversie pentru anul II i rapoartele de inspecii n t o c m i t e ^ ^ ^ 0 5
/fsitredrganis%iuiui de inspecie i certificare, dup caz.
S* '* ^ ^ J j r t

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

Program*! Op*
ars feste pete

atU pctttru

(9) Beneficiarul are obligaia de a depune anual, dup trecerea perioadei de conversie, la
CRPOP unde a depus Cererea de finanare, certificatul de atestare a faptului c ferma de
acvacultura tradiional este ferm ecologic, dup caz.
2.2. Obligaiile DGP-AMPOP
(1) DGP-AMPOP are obligaia s solicite beneficiarului orice document privind finanarea
nerambursabil.
(2) DGP-AMPOP are obligaia s efectueze controale pe toat perioada de monitorizare.
(3) DGP-AMPOP are dreptul s modifice asistena financiar nerambursabil alocat sau
s nceteze aplicarea prevederilor prezentului Ordin de finanare nerambursabil dac
beneficiarul ndeplinete necorespunztor sau nu ndeplinete obligaiile asumate prin
prezentul ordin.
(4) DGP-AMPOP are obligaia s informeze beneficiarul despre data nchiderii oficiale a
POP 2007-2013 prin mijloace publice de informare.
(5) DGP-AMPOP are obligaia de a informa beneficiarul cu privire la orice decizie luat,
precum i cu privire la rapoartele, concluziile i recomandrile formulate de ctre Comisia
European cu impact asupra finanrii nerambursabile acordat prin prezentul Ordin de
finanare nerambursabil.
Articolul 3 - Conflictul de interese
(1) Prile implicate n realizarea obiectivelor prezentului Ordin de finanare
nerambursabil i asum obligaia s ia toate msurile necesare pentru evitarea
conflictului de interese i s se informeze imediat cu privire la once situaie care
genereaz sau ar putea genera un asemenea conflict.
(2) Reprezint conflict de interese orice situaie care influeneaz prile semnatare ale
ordinului de finanare nerambursabil de a avea o atitudine profesionist, obiectiv i
imparial, sau care le mpiedic s execute Aciunea prevzut n Ordinul de finanare
nerambursabil n mod imparial i obiectiv, din motive referitoare la familie, via
personal, afiniti politice sau naionale, interese economice sau orice alte interese
comune cu ale altei persoane. Interesele anterior menionate includ orice avantaj pentru
persoana n cauz, soul/soia, rude ori afini, pn la gradul IV inclusiv, sau pentru situaia
din care face parte.
(3) Dispoziiile menionate la alin. (1) i (2) se aplic i angajailor i/sau rudelor
beneficiarului i respectiv ai DGP-AMPOP, implicai n realizarea prevederilor Ordinului de
finanare nerambursabil.
(4) Orice situaie care constituie sau care ar putea conduce la un conflict de interese n
timpul implementrii Aciunii trebuie s fie aduse la cunotina DGP-AMPOP, n scris, fr
ntrziere. Beneficiarul se angajeaz s ia toate msurile necesare pentru a corecta
imediat aceast situaie.
(5) DGP-AMPOP i rezerv dreptul de a verifica faptul c msurile luate sunt potrivite i
poate cere ca Beneficiarul s ia msuri suplimentare, dac este necesar, ntr-o anumit
perioad de timp.
CONFORM CU
ORIGINALUL
Articolul 4 Confidenialitate
rr

pGP*AMPOP i Beneficiarul se angajeaz s pstreze confidenialitatea rapoartelor i a


oricrui document, informaie sau alt material din care se pot extrage date n le
executarea prezentului Ordin de finanare nerambursabil. Informaiile pot fi f u ^ Q ^ ^ ^ Q ^

Pagina 7

POP 2007 - 2 0 1 3
Ordin

169 d i n 1 3 m 2 0 1 2

Pagina 128

UNIUNEA EUROPEANA
pST]

GUVERNUL ROMNIEI

|By

Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

Programat Operaional pentru Pescuit


are bafta pets

autoritilor competente, la solicitarea acestora. Prile vor pstra aceast obligaie i


dup data de nchidere a Aciunii.
Articolul 5 - Informarea i publicitatea proiectului
(1) Beneficiarul are obligaia de a respecta prevederile legislaiei comunitare i naionale
n vigoare cu privire la msurile de informare i publicitate.
(2) Beneficiarul are obligaia de a:
a) asigura vizibilitatea adecvat, transparena i promovarea corespunztoare a Aciunii, a
obiectivelor i rezultatelor obinute;
b) asigura informarea opiniei publice prin mijloace de informare adecvate privind asistena
financiar nerambursabil obinut din fondurile europene;
c) asigura, la finalizarea proiectului, informarea tuturor prilor implicate n proiect cu
privire la finanarea obinut i la rezultatele Aciunii, cu menionarea faptului c acordarea
cofinanrii s-a realizat prin POP 2007-2013;
d) notifica n mod clar i prin mijloace adecvate faptul c Aciunea implementat a fost
selectat n cadrul POP 2007-2013;
e) asigura c orice document obinut n cadrul Aciunii va include un paragraf sau o
meniune care s fac referire la faptul c Aciunea este cofinanat din Fondul European
pentru Pescuit 2007-2013, dup caz;
f) asigura resursele bugetare corespunztoare pentru activitile i produsele de informare
i publicitate.
Articolul 6 - ncetarea ordinului de finanare nerambursabil
(1) Prevederile prezentului Ordin de finanare nerambursabil nceteaz dup cei 5 ani de
monitorizare de la semnarea Contractului de finanare.
(2) Ordinul de finanare nerambursabil nceteaz de drept, fr a mai fi necesar
intervenia unui instane judectoreti, n situaia nerespectrii de ctre beneficiar a
obligaiilor asumate prin prezentul Ordin de finanare nerambursabil, inclusiv anexele
acestuia.
Articolul 7 - Legea aplicabil
(1) Prevederile Ordinul de finanare nerambursabil vor fi guvernate, interpretate, nelese
i aplicate n conformitate cu legislaia naional i comunitar n vigoare.
2) Prezentul Ordin de finanare nerambursabil oblig prile s respecte ntocmai i cu
bun credin fiecare dispoziie a acestuia.
(3) n eventualitatea unei dispute ntre DGP-AMPOP i beneficiar, survenit din
executarea ordinului de finanare nerambursabil, se va ncerca soluionarea acesteia pe
cale amiabil. n situaia n care nu se poate ajunge la o nelegere pe cale amiabil,
partea interesat se va adresa instanelor de contencios administrativ competente potrivit
legii, pentru soluionarea disputei potrivit dispoziiilor legale aplicabile n materia
contenciosului administrativ.
CAPITOLUL

II.

DISPOZIII

FINANCIARE

Artlco'"' 8 - Dispoziii generale privind plile

CONFORM CU
OWGJNAUJLJ

( 1 ) Plile selfrectueaz de ctre Agenia de plat n lei. Plile se consider a fi efec


la data t^nd^aeestea sunt debitate din contul MADR-DGP-AMPOP.
Pagina 8

POP 2007 - 2 0 1 3
Ordin
169 din 13.08.2012

'agina 129

Si

pi:

flC0LA$\\
uNASUFQI

e-SarinasuL

POP

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANA

&007-2013

Programai Operational pentru Pescuit


are balta pete

(2) DGP-AMPOP va aproba sau respinge cererea de plat sau va solicita documente sau
informaii suplimentare n termen de maxim 45 (patruzeciicinci) de zile lucrtoare.
Beneficiarul trebuie s aib 30 (treizeci) de zile n care s prezinte informaiile
suplimentare sau o nou cerere de plat.
Articolul 9 - Contabilitate i controale tehnice i financiare
(1) Beneficiarul, trebuie s in o eviden contabil analitic distinct a Aciunii, utiliznd
conturi analitice distincte n conformitate cu legislaia n vigoare. Evidena contabil se va
pstra i n format electronic.
(2) Beneficiarul trebuie s consimt la inspeciile pe baz de documente sau la faa locului
efectuate de DGP-AMPOP, Comisia European i orice alt organism cu atribuii n
domeniu, pe durata de valabilitate a prezentului Ordin de finanare nerambursabil. n
acest scop, Beneficiarul se angajeaz s acorde personalului DGP-AMPOP, Comisiei
Europene sau al oricrui organism cu atribuii n domeniu ori altor persoane mandatate de
aceste instituii, dreptul de acces la locurile i spaiile unde se implementeaz Aciunea,
inclusiv acces la sistemele informatice, precum i la toate documentele i fiierele
informatice privind gestiunea tehnic i financiar a Aciunii. Documentele trebuie s fie
uor accesibile i arhivate, astfel nct s permit verificarea lor. Beneficiarul este obligat
s informeze DGP-AMPOP de locul unde sunt arhivate documentele.
(4) DGP-AMPOP i rezerv dreptul de a face public, la cerere sau din proprie iniiativ,
informaii privind atribuirea fondurilor acordate pentru Cererile de finanare finanate, n
vederea asigurrii transparenei implementrii POP 2007-2013.
(5) Beneficiarul se angajeaz s furnizeze orice informaie detaliat, inclusiv n format
electronic, solicitat de DGP-AMPOP sau de orice organism din afara DGP-AMPOP, dar
autorizat de aceasta, s verifice dac aciunea i clauzele ordinului de finanare
nerambursabil au fost implementate n mod corect.
(6) Beneficiarul accept dreptul de acces al personalului propriu al DGP-AMPOP, ct i al
oricrui organism din afara DGP-AMPOP, dar autorizat de aceasta, la locul de
implementare a Aciunii i la orice informaie, inclusiv n format electronic, necesare
pentru desfurarea misiunii de audit.
(7) n virtutea Regulamentului (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului privind verificrile
i inspeciile punctuale realizate de Comisie pentru a proteja interesele financiare ale
Comunitilor Europene mpotriva fraudei i a altor neregulariti i a Regulamentului (CE)
nr. 1073/1999 privind investigaiile efectuate de Oficiul European de Lupt Antifraud ,
Oficiul d e Lupt Antifraud poate, de a s e m e n e a , s realizeze controale l a faa locului i
inspecii, n conformitate cu procedurile prevzute de legea comunitar de protecie a
intereselor financiare ale Comunitii Europene i de lupt antifraud. Acolo unde este
cazul, constatrile aciunilor de inspecie pot genera decizii de recuperare a daunelor,
emise de DGP-AMPOP.
(8) Curtea European a Auditorilor, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit t
serviciile Comisiei Europene vor avea aceleai drepturi ca i DGP-AMPOP, n special, n
privina controalelor i a misiunilor de audit.
CAPITOLUL III. DISPOZIII FINALE
Articolul 10 - Nereguli, sume necuvenite i restituirea finanrii

(r
v

CONFORM CU!
ORIGINALUL

f(T)"Nregula n accepiunea prezentului Ordin de finanare nerambursabil are neleguL^


prevzut de Ordonana Guvernului nr. nr.66/2011 privind prevenirea, constatat5e^|1^i..
sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene 1/sTau*|
fondurilor publice naionale aferente acestora i a Hotrrii Guvernului nr.8
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordoni

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

Pagina 9

P a g i n a 130

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

POP

UNIUNEA EUROPEAN

Programai Qperwhmaf pentru


are balta pete

urgen a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea


neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice
naionale aferente
(2) Constatarea neregulilor i recuperarea sumelor pltite necorespunztor se realizeaz
conform prevederilor legale n domeniu, respectiv Ordonanei Guvernului nr. nr.66/2011
privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i
utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora i a
Hotrrii Guvernului nr.875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea,
constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor
europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente
(3) Orice rambursare excedentar constituie plat necuvenit, iar beneficiarul are obligaia
de a restitui sumele necuvenite n concordan cu Codul de procedur fiscal.
(4) n cazul n care creanele bugetare rezultate din nereguli nu sunt recuperate prin plat
voluntar sau deducere, Autoritatea contractant, dup epuizarea tuturor procedurilor de
recuperare, va sesiza autoritatea legal competent n vederea declanrii procedurii de
executare silit, conform prevederilor legislaiei naionale n vigoare.
(5) n cazul n care neregula sau plata excedentar este depistat nainte de efectuarea
ultimei pli conform ordinului de finanare nerambursabil sau conform oricrui alt
Contract/Ordin de finanare ncheiat de Beneficiar pentru acordarea de ajutor financiar
nerambursabil prin intermediul POP 2007-2013, DGP-AMPOP va proceda la diminuarea
sumei pltite ncepnd cu trana urmtoare aferent oricrui Contract/Ordin de finanare,
pn la stingerea integral a debitului la care se adaug valoarea penalitilor.
(6) n cazul n care neregula sau plata excedentar este depistat dup efectuarea plii
ultimei trane aferent ordinului de finanare nerambursabile i debitul nu a fost recuperat
n totalitate, DGP-AMPOP va sesiza autoritatea competent n vederea declanrii
executrii silite, conform prevederilor legislaiei naionale n vigoare.
(7) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate DGP-AMPOP
cad n sarcina exclusiv a Beneficiarului.
(8) DGP-AMPOP va sista finanarea nerambursabil i se va asigura de recuperarea
finanrii nerambursabile acordate dac, pe perioada de valabilitate a ordinului de
finanare nerambursabil intervine o modificare substanial a Aciunii, aa cum este ea
definit n Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 privind Fondul European pentru Pescuit.
(9) n cazul n care Beneficiarul constat o neregul n gestiunea propriului su proiect,
ca urmare a sistemului su propriu de management i control, independent de activitatea
de constatare a neregulilor a DGP-AMPOP, acesta are obligaia raportrii neregulii ctre
DGP-AMPOP, n termen de 5 (cinci) zile lucrtoare de la constatarea ei.
_

[CONFORM CU
ORIGINALUL

Articolul 11 Evaluarea

Ori de cte ori DGP-AMPOP efectueaz o evaluare intermediar sau final a impactului
proiectului msurat potrivit obiectivelor POP 2007-2013, Beneficiarul se angajeaz s
pun la dispoziia DGP-AMPOP i/sau persoanelor autorizate de aceasta toate
documentele sau informaiile, inclusiv informaiile n format electronic, permind astfel
efectuarea evalurii i dreptul de acces prevzut de art. 9.

jj0i

Articolul 12 - Fora major

(1) Prin for .major se nelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil i imposibil T&*&C&%X0
nlturat, independent de voina prilor, intervenit dup data semnrii ordinului de
finanare,%*r^mpiedic executarea n tot sau n parte a acestuia i care exonereaz de.
' *j

POP 2007 - 2013

Pagina 10

Ordin
Pagina 131
169 d i n 1 3 ^ 2 0 1 2 .

UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

are balta pete

rspundere partea care o invoc. Pot constitui cauze de for major evenimente cum ar
fi: calamitile naturale (cutremure, inundaii, alunecri de teren), rzboi, revoluie,
embargo etc.
(2) Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celorlalte pri,
n termen de 5 (cinci) zile de la data apariiei respectivului caz de for major, s
transmit acte doveditoare emise de autoritile competente n termen de cel mult 15
(cincisprezece) zile de la data producerii acesteia i este obligat s comunice data
ncetrii cazului de for major, n termen de 5 (cinci) zile i de a lua orice msuri care le
stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
(3) Dac prile care invoc fora major nu procedeaz la anunare, n condiiile i
termenele prevzute, a nceperii i ncetrii cazului de fora major, partea care o invoc
va suporta toate daunele provocate celeilalte pri prin lipsa de notificare.
(4) Fiecare caz de for major trebuie dovedit i va constitui obiectul verificrilor ce vor fi
efectuate cu aceast ocazie de ctre DGP-AMPOP.
(5) ndeplinirea ordinului de finanare nerambursabil va fi suspendat de la data apariiei
cazului de for major pe perioada de aciune a acesteia, fr a prejudicia drepturile ce
se cuvin prilor.
(6) n cazul n care fora major i/sau efectele acesteia oblig la suspendarea executrii
Ordinul de finanare nerambursabil pe o perioada mai mare de 6 (ase) luni, prile se
vor ntlni ntr-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade,
pentru a conveni asupra modului de executare a Ordinul de finanare nerambursabil, fie
asupra ncetrii acestuia.
_______
CONFORMCUJ
ORIGINALUL j
Articolul 13 - Notificri i comunicri
(1) Orice comunicare sau notificare adresat de una din pri celeilalte, va fi socotit ca
valabil ndeplinit dac este transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a
ordinului de finanare.
(2) n cazul n care notificarea/comunicarea se face pe cale potal, se va transmite prin
intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire i se consider primit de
destinatar la data menionat de oficiul potal primitor pe aceast confirmare.
(3) Dac notificarea/comunicarea se trimite prin fax, ea se consider primit n prima zi
lucrtoare dup cea n care a fost expediat.
(4) Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una din pri, dac nu sunt
confirmate prin intermediul uneia din modalitile prevzute la alin. (1),.( 2) i.(3).
(5) n cazul n care notificarea/comunicarea prin fax sau pe cale potal nu este posibil,
din motive neimputabile DGP-AMPOP, notificarea/comunicarea se va realiza prin
publicitate. Notificarea/comunicarea prin publicitate se va realiza prin afiarea,
concomitent, la sediul DGP-AMPOP i pe pagina de internet: www.madr.ro seciunea
FEP, a unui anun n care se menioneaz c a fost emis un act administrativ pe numele
beneficiarului. Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 15
(cincisprezece) zile de la data afirii anunului. DGP-AMPOP va menine afiarea
anunului timp de 15 (cincisprezece) zile de la data la care actul este considerat
comunicat.

POP 2007 - 2013

UNIUNEA EUROPEAN

POP

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

ANEXA III la Ordinul de finanare nerambursabil nr. 169 /

2012

MSURILE DE INFORMARE l PUBLICITATE


1. Reguli generale - cerine pentru toate proiectele
(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activitilor de informare i
publicitate n legtur cu asistena financiar nerambursabil obinut prin Programul
Operaional pentru Pescuit, n conformitate cu cele declarate n Cererea de Finanare.
(2) Masuri

minime

de

informare

publicitate:

comunicat de pres ntr-un ziar regional i/sau local privind nceperea proiectului i
comunicat de pres la nchiderea proiectului cu menionarea rezultatelor obinute.

bannere sau afie la locul de desfurare a proiectului;

includerea pe materialele-suport pentru activitile de training, inclusiv a


certificatelor de orice tip, a elementelor obligatorii de identitate vizual;

etichete pentru mijloacele fixe achiziionate n timpul desfurrii proiectului


(etichetele sau abibildurile vor fi postate n locuri uor vizibile);

(3) Nendeplinirea acestor obligaii are drept consecin pierderea fondurilor alocate
pentru informare i publicitate, i aplicarea unor sanciuni.
(4) n cazul achiziiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant
care s conin urmtoarele elemente informative obligatorii: sigla Guvernului, sigla
Uniunii Europene i sigla POP 2007-2013.
(5) Dimensiuni recomandate: minim 1/16 din suprafaa cea mai vizibil a echipamentului.
(6) Panourile de publicitate privind cofinanarea proiectelor cu participarea Uniunii
Europene va fi afiat n apropierea investiiilor i la loc vizibil.
(7) Panoul va fi inscripionat i va fi afiat pe perioada implementrii proiectului.

POP 2007 - 2013

Elementele de informare afiate pe panou vor fi urmtoarele:

Ordin
169 din 13.08.2012

PANOURI PENTRU AFIARE TEMPORAR

Textul panoului de publicitate privind cofinanarea proiectelor cu participarea Uniunii


Europene va fi afiat n apropierea investiiilor i la loc vizibil. Beneficiarul va identifica
cele mai potrivite amplasamente n condiii de vizibilitate i reglementri de circulaie
existente n Romnia. Panoul va fi inscripionat i va fi afiat pe perioada implementrii
proiectului.
[CONFORM CU
Elementele de informare afiate pe panou vor fi urmtoarele:
l ORIGINALUL
n partea stng, sus, stema Romniei avnd deasupra textul GUVERNUL"
~
ROMNIEI - Anal, 250, bold. Stema Romniei va avea dimensiunile de L= 0,14 m,
l= 0,18 m.
n partea dreapt, sus, steagul Uniunii Europene avnd deasupra textul UNIUNEA
EUROPEAN - Arial, 250, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunj
L= 0,20 m, I = 0,17 m. Ambele sigle vor fi full color.
n partea din mijloc, sus: S/g/a Programului Operational pentru P
logout

Am

balta

pete"

,/?Hfc
P a g i n a 12

Pagina 133

'-C;

POP

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

ara balta pem

Caseta care va conine elementele de mai sus va avea limea de 0,35 m. Sub ea
se va ntocmi un tabel, al crui capt va fi mprit n trei casete cu urmtoarele
dimensiuni: caset 1 - L=0,40 m, 1=0,21 m; caset 2 - L=0,40 m, 1=0,21 m; caset
3-L=0,40 m, l= 0,23 m

n aceste casete se va scrie n ordine Proiectul: (denumirea investiiei), Valoarea


nerambursabil: (suma n lei) i Termenul de execuie: luna i anul. Pentru
categorie (Proiect, Valoare etc.) se va folosi Arial, 150, Normal, iar pentru
descrierea categoriei - Arial, 150, bold.

Panoul va avea dimensiunile de L= 1,8 m i l= 1 metru, fondul va fi alb, iar caracterele vor
fi negre.
Exemplu:
Arial, 200,
bold, italic

Arial 250,
bold

y
GUVERNU/

>'

"*^BB__g____P^__)_P^

ROMNIEI

.__

<-.<_;

wtrnr^ r

Beneficiar
(Arial, 200, bold)

"T""

^UNIUNEA
EUROPEAN
.!'_H__
m

PROIECT:
VALOARE

NERAMBURSABU A

TERMEN DE
EXECUIE

LEI

Arial, 150,
bold

Arial, 150,
normal

Fond ALB,
Caractere NEGRE
Stemele Full Color

LUAAAA

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

[CONFORMCU
ORIGINALUL

PANOURI PENTRU AMPLASARE PERMANENTA


Pentru a face cunoscut implicarea Uniunii Europene n finanarea de investiii noi sau
modernizarea celor existente vor fi afiate panouri inscripionate care vor fi amplasate n
apropierea cldirii sau a utilajului. Acestea vor fi afiate obligatoriu
ani de la data
semnrii prezentului Ordin de finanare nerambursabil de ctre Directorul general al
DGP-AMPOP.
Elementele de informare afiate pe plcue vor fi urmtoarele:

n partea stng, sus, stema Romniei avnd deasupra textul GUVERNUL


ROMNIEI - Arial, 250, bold. Stema Romniei va avea dimensiunile de L= 0,20 m,
l= 0,24 m.

n partea dreapt, sus, steagul Uniunii Europene avnd deasupra textul UNIUNEA
", EUROPEAN - Arial, 250, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dime^aRte:

GUVERNUL

ROMNIEI

Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale

DGP-AMPOP

n partea din mijloc, sus: Sigla Programului Operational pentru Pescuit i


logout Are balta pete".. Sub acest text se va trece unul sub altul numele
beneficiarului, titlul proiectului i anul realizrii - Aria!, 200, bold.
n partea de mijloc, jos, se va inscripiona REALIZAT CU SPRIJINUL UNIUNII
EUROPENE l A GUVERNULUI ROMNIEI - Arial, 200, bold-italic.
Panoul va avea dimensiunile de L= 3 m i 1= 1,8 metru, fondul va fi alb, iar caracterele vor
fi negre.
Exemplu:

UNIUNEA
EUROPEAN
0,26

(beneficiar).
93

3
-

(titlul proiect)..,

.....,.

REALIZAT N
REALIZA T CU SPRIJINUL

UNIUNII

EUROPENE

3 METRI

(anal)
SI A

GUVERNUL JIROMANIEI

Arial, 200,
bold

j-J

Fond ALB,
Caractere NEGRE , Stemele Full Color

POP 2007 - 201


Ordin
169 din 13.08.2012

UNIUNEA EUROPEANA
GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

Programul

POP
enlra

f^*&"^f

P c s c u i t

are balta pete

ANEXA IV la Ordinul de finanare nerambursabil nr. 169 / .../..?.:.?.

2012

INSTRUCIUNI DE PLAT PENTRU BENEFICIARII POP


A. INFORMAII CU CARACTER GENERAL
Cererile de plat se depun de ctre Beneficiari, n 3 (trei) exemplare i un CD, la CRPOP
unde a fost depus Cererea de finanare.
Plata ctre Beneficiari a cererilor de plat se realizeaz de ctre Agenia de plat n
termen de maximum 45 de zile lucrtoare de la data nregistrrii.
Dosarul Cererii de plat trebuie s cuprind urmtoarele documente justificative, dup
caz:
1. Cererea de plat
2.Modalitatea de ncetare a activitii de pescuit a navei( se va specifica n dosarul cereii
de plat daca este dezmembrarea, reafectarea pentru alte activiti sau crearea de recif
artificial),
3.Atestatul de bord al navei prin care s se cerifice c n ultimii 2(doi) ani nava a fost
operaional,
4.Licena de pescuit pentru cei doi ani n care nava a fost operaional,
5.Lista investiiilor realizate la bordul navei de pescuit i/sau investiiile cu selectivitatea
uneletelor de pescuit.
6.Categoria de indemnizaie pentru care se cere plata primei (indenizaii nerenoibile
pentru pescarii care au lucrat la bordul unei nave pe o period de cel puin 12 luni ca
pescar, plecarea timpurie din sectorul pescuitului, inclusiv pensionarea anticipat sau
prim individual acordata pescarilor cu vrsara sub 40 de ani n baza alin.(2) art.27 din
Regulamentul nt. 1198/2006 privind Fondul European pentru Pescuit),
7.Raport ntocmit de beneficiar n care s evidenieze nivelul produciei la hectar, structura
pe specii, tehnologia de cretere realizat de unitatea de acvacultura nainte de a intra n
perioada de conversie la acvacultura ecologic,
8. Informaii/elemente referitoare la sistemul de acvacultura care se aplic n unitatea de
acvacultura, la protecia i conservarea habitatelor acvatice, bunstarea populaiei
piscicole i la pregtirea specific a forei de munc pentru a rspunde exigenelor
acvaculturii ecologice,
9.Planul de management pentru producia ecologic,
10.Raportul expertului de specialitate sau al unui institut/centru din domeniu pescuitului i
acvaculturii care s ateste pierderile nregistrate la unitatea de acvacultura ca urmare a
constrngerilor impuse de Situ! Natura 2000,
11.Licenele de acvacultura care s acopere cei doi ani consecutivi dup anul instituirii
Sitului Natura 2000,
12.Raport ntocmit de beneficiar care s conin elemente referitoare la sistemul
tehnologic aplicat, protecia i conservarea habitatelor specifice faunei i florei acvatice i
speciilor slbatice protejate, inclusiv elemente referitoare la pregtirea specific a forei de
munc pentru a rspunde exigenelor Sitului Natura 2000,
13.Planul de management pentru producia de acvacultura realizat n condiiile
constrngerilor specifice Sitului Natura 2000,
14. Alte documente justificative (se vor specifica dup caz).
piSb]rMu| de cerere de plat care trebuie completat de ctre beneficiar este dispox^bjl pe
site-ul:-.
www,
madr.ro
,
seciunea
FEP.
^f^^n^.
CONFORM CU
ORIGINALUL

P ^ P 2 l ) 0 7 - 2013

Pagina 15

Pagina 136
Ordin
169 aMrj3^8^012_

litota'
9.

UNIUNEA EUROPEAN
GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

are balta pete

Dosarul Cererii de plat trebuie s aib opis, iar documentele pe care le conine trebuie
numerotate, semnate i tampilate de ctre beneficiar.
Referinele din opis trebuie s corespund cu numrul paginii la care se afl documentele
din dosar. Beneficiarul va face meniunea la sfritul dosarului: Acest dosar conine
pagini, numerotate de la 1 la
"
Copiile documentelor care sunt ataate Dosarului Cererii de Plat trebuie s fie lizibile,
avnd meniunea "Conform cu originalul";
Toate documentele din Dosarul cererii de plat care au regim de document tipizat vor fi n
conformitate cu prevederile legale.
B. INFORMAII CU CARACTER PUNCTUAL:
Cererea de plat trebuie s fie completat, datat i semnat (cu numele menionat n
clar) de beneficiar, avnd menionate toate datele de identificare ale beneficiarului.

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 13.08.2012

CONFORM CU
ORIGINALUL

Pagina 16
P a g i n a 137

UNIUNEA EUROPEANA

- y&i *

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
DGP-AMPOP

Programai Operation^ peairts Pescuit


are balta pete

ACEST DOSAR CUPRINDE 138 (una sut treizeci i opt) DE FILE,


NUMEROTATE DE LA 1 ( u ^ | l i ^ 3 8 ( una sut treizeci i opt).

DR. DIACBWIVIIREL
RESPONSABIL DE PROIECT

POP 2007 - 2013


Ordin
169 din 1 3 . 0 8 . 2 0 1 ?

Pagina 138

S-ar putea să vă placă și